Historisk, landsomfattende klimamarkering - hvor var pressen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historisk, landsomfattende klimamarkering - hvor var pressen?"

Transkript

1 Pressemelding : Historisk, landsomfattende klimamarkering - hvor var pressen? Tidenes største klimamarkering i Norge gikk av stabelen foran Stortinget og 26 andre byer og tettsteder i landet lørdag 24. aug. Politikere, forfattere, musikere og mange andre yrkesgrupper og frivillige bidro, men hvor var journalistene? Lørdag 24. august gikk Norgeshistoriens største klimamarkering av stabelen i regi av alliansen Klimavalg Alliansen er et landsdekkende initiativ hvor ikke mindre enn 100 ulike organisasjoner. De representerer et bredt utvalg av folket; fra fagforeninger til kirkelige organisasjoner, fra forskere til arkitekter og skuespiller, fra idrettsforbund til næringslivsforeninger. De har gått sammen for å sette klima på agendaen i valgkampen. "Markeringen på lørdag var historisk. Det kan dokumenteres, men pressen var åpenbart ikke i stand til å gjøre det. At en så stor allianse av organisasjoner samler seg bak krav som store deler politikken ikke er interessert i å møte, er unikt også i internasjonal sammenheng.", sier styreleder i Norsk Klimanettverk, Alexander Melli. I Oslo ble dagen markert av de ulike organisasjonene i Klimavalg2013 med flere aksjoner og stands, som var ment å vekke oppmerksomhet hos publikum, men også hos journalister. Blant de mest synlige aksjonene var "Musikeraksjonen" der 100 musikere gikk ut i gatene og holdt konserter, ikke for penger, men for klima. 1

2 "Bisettelse av oljeeventyret" på Geitmyra parsellhage, der flere hundre deltok i sørgemarsjen. Dagen ble også markert 26 andre steder i landet, som her: "Klimakonsert i Trondheim" 3

3 "Noahs Ark" har de siste ukene seilt i Oslofjorden for å vekke folks engasjement for klimasaken og promotere markeringsdagen 24.august. Båten har blant annet besøkt Sommerbåten og Melafestivalen. Norsk Klimanettverk, som er en av gruppene tilknyttet Klimavalg 2013, er svært skuffet over medienes dårlige oppfølging av dette vidtdekkende initiativet. "Hvor var du da klimabevegelsen kom til Norge? Pressen møtte ikke opp", avslutter Melli. 4

4 Kontakt: Aleksander Melli, mob , Forfatter og styreleder i Norsk klimanettverk Heidi Helgestad, mob , Daglig leder i Norsk klimanettverk 5

5 Klimavalg 2013 krav til politikerene er: 1. Kutt norske utslipp i tråd med FNs anbefalinger. I følge FNs klimapanel må rike land redusere sine utslipp med mellom 25 og 40% innen 2020 i forhold til 1990 for at global oppvarming skal begrenses til 2 C. I 1990 var norske utslipp av klimagasser på 50 mill. tonn. Målene som er satt for utslippsreduksjoner i Norge i klimameldingen er imidlertid satt i forhold til en referansebane som viser 59 mill tonn i Dermed kan målet som er satt for utslippsreduksjoner i klimameldingen innfris ved å redusere utslippene til 44 mill tonn i Følger vi FNs anbefalinger for rike land må norske utslipp reduseres til mellom 30 og 37,5 mill. tonn innen Ta det historiske ansvaret på alvor. Klimavalg 2013 krever at begrepet klimarettferdighet skal gis konkret innhold i klimapolitikken og at dagens politikk med å være en pådriver i de internasjonale klimaforhandlingene videreføres. For å få til en nødvendig global avtale må land som Norge gå foran med utslippskutt hjemme og bidra finansielt til både klimatilpasninger og utbygging av fornybar energi for fattigdomsbekjempelse, uten at dette bidrar til å øke de globale klimagassutslippene. 3. Skap grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling. God klimapolitikk er god næringspolitikk. I en overgangsperiode hvor fornybar energi gradvis erstatter fossil energi, må Norge tilrettelegge for nye grønne arbeidsplasser, slik det ble tilrettelagt for etablering av petroleumsindustrien på 1970-tallet. En mer målrettet avgiftspolitikk (grønne skatter) enn den som er foreslått i klimameldingen kan bidra til en raskere omstilling og gi grunnlag for ny verdiskaping og næringsutvikling. 4. Norsk oljeindustri må innstille seg på redusert utvinningstempoet. Skal global oppvarming berenses til to grader må store deler av verdens kjente kull og oljeressurser bli liggende uutnyttet. Dette må også gjelde også for Norge. Det må særlig legges begrensninger på utvinning som krever etablering av ny infrastruktur som forutsetter oljeproduksjon frem mot 2050 for å oppnå lønnsomhet. 5. Folket en viktig del av løsningen. Vi kan alle være en del av løsningen på klimakrisa, men det krever at norske politikere gjør det enklere og mer lettvint å være miljøvennlig. Norske myndigheter må legge langt mer penger på bordet til utbygging av kollektivtrafikken og jernbanen, og sikre at vanlige folk er i stand til å redusere energiforbruket i sine bygg. På den måten kan folket få den klimapakken de fortjener for å bli en del av løsningen. 6. Det er nå viktigere enn noen gang at land, byer, næringsliv og folk flest gjør hva de kan for frivillig å redusere utslipp av klimagasser. Klimavalg 2013 krever politikere og en politikk som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor, og straks griper tak i vår tids største utfordring; å lukke det veldige gapet mellom de klimatiltakene som er nødvendige og de som faktisk blir iverksatt! 6

6 Listen over alle organisasjonene som er tilsluttet Klimavalg2013: 1. 4H Norge Kontaktperson: Sølvi Egner-Kaupang 2. Areopagos Kontaktperson: Liv Hegle 3. Arkitekter for klima Kontaktperson: Beate Bruun 4. Attac Leder: Bendikte Pryneid Hansen 5. Bergen Geofysikeres Forening Kontaktperson: Knut-Frode Dagestad 6. Besteforeldrenes klimaaksjon Intervju med styreleder Halfdan Wiik Kontaktperson: Guttorm Grundt 7. Bærekraftig Follo Kontaktperson: Wendy Fjellstad 8. Bærekraftig liv på Landås Kontaktperson: Lars Ove Kvalbein 9. Bærekraftige liv Nattland og Sædalen Kontaktperson: Pål Røynesdal 10. CAN (Concerned Artists Norway) Kontaktpersoner: Marius Kolbenstvedt 11. Caritas Kontaktpersoner: Martha Rubiano Skretteberg 12. Changemaker Kontaktpersoner: Ingebrikt Kvam 13. Concerned Scientists Norway Kontaktperson: Andreas Ytterstad 14. Concerned Students Norway Kontaktperson: Lars Engebretsen 15. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kontaktperson: Geir Sandberg 16. Den katolske kirke Kontaktperson: Ingrid Rosendorf Joys 17. Den norske kirke Kontaktpersoner: Einar Tjelle; Susanne Lende; Hilde Gunn Sletten; Hans-Jürgen Schorre 18. Det Norske Diakonforbund Generalsekretær: Leiv Sigmund Hope 19. Den Norske kirkes Presteforening Kontaktperson: Kari Zakariassen 20. Det norske misjonsselskap Kontaktperson: Stein Hinderaker 21. Digni (tidligere Norsk Misjons Bistandsnemnd) Kontaktperson: Kåre Eriksen 7

7 22. Dyrevernalliansen Daglig leder: Anton Krag 23. Energigården Senter for bioenergi Kontaktperson: Erik Eid Hohle 24. Energiråd Innlandet Kontaktperson: Barbro R. Nordby 25. EVU Elctric Vehicle Union Kontaktperson: Rune Haaland 26. Fagforbundet Kontaktperson: Gunnar Steinsholt 27. FOKUS Forum for kvinner og utvikling Daglig leder: Gro Lindstad 28. Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Kontaktpersoner: Vågard Erdahl Nyaas; Elin Østvik 29. For Jernbane Leder: Kjell Erik Onsrud 30. Foreningen for Ressursbasert Økonomi Leder: Stina Jakobsen 31. Forfatternes klimaaksjon 110 b Leder: Freddy Fjellheim 32. Forum for Utvikling og Miljø Kontaktperson: Arvid Solheim 33. Framtiden i Våre Hender Kontaktperson: Marit Kristine Vea 34. Frelsesarmeen Kontaktperson: Magna Våje Nielsen 35. Frikirkens Barn og Unge Daglig leder: Eli Dorthea Taunton 36. Greenpeace Daglig leder: Truls Gulowsen 37. Grønn Hverdag Kontaktperson: Nina Bugge 38. Grønt Nettverk Larvik Leder: Per Bjønnes Kristiansen 39. HimalPartner Informasjonsleder: Terje Holmedahl 40. Holistisk Forbund Kontaktperson: Simen Kristiansen 41. Humanistforbundet Kontaktperson: Monica H. Nilsen 42. Ingeniører for klima Kontaktperson: Per F. Jørgensen 43. Ingeniører uten grenser Norge Kontaktperson: Luke Dokter 8

8 44. Kateketforeningen Generalsekretær: Harald Skarsaune 45. Kirkens Bymisjon Oslo Kontaktperson: Tor Stavnsborg 46. Kirkens Nødhjelp Kontaktperson: Ingrid Næss-Holm 47. Korsvei Kontaktpersoner: Hildegunn Marie Tønnessen Schuff; Wenche Fladen 48. Kvinner Frivillige Beredskap Styreleder: Anne-Lise Johnsen 49. Light Efficient AS Kontaktperson: Karianne Bjerknes 50. LO i Oslo Kontaktperson: Ingunn Gjerstad 51. MAJOBO mat og jord, der du bor Kontaktperson: Helene Gallis 52. Metodistkirken Kontaktperson: Øyvind Helliesen 53. Miljøagentene Kontaktperson: Ane Marte Rognskog 54. Misjonsalliansen Generalsekretær: Arnt H. Jerpstad 55. Natur og Ungdom Kontaktperson: Anton Hauan 56. Naturvernforbundet Kontaktperson: Audun Randen Johnsen 57. NOAH for dyrs rettigheter Kontaktperson: Linn Elise Jakhelln 58. Norges Bondelag Kontaktperson: Anne Thorine Lundstein 59. Norges Bygdekvinnelag Leder: Kathrine Kleveland 60. Norges KFUK-KFUM Generalsekretær: Adelheid Firing Hvambsal 61. Norges KFUK-KFUM Global> Generalsekretær: Mats Billermark 62. Norges KFUK-KFUM Speiderne Kontaktperson KFUK-KFUM-organisasjonene: Ellen Ribeiro 63. Norges Kristelige Studentforbund Leder: Sara Moss 64. Norges Sosiale Forum Kontaktperson: Julia Dahr 65. Norges Speiderforbund Kontaktperson: Ivar Asbjørn Bredesen 9

9 66. NORME (Norsk råd for misjon og evangelisering) Daglig leder: Anne Lise Søvde 67. Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kontaktperson: Markus Brun Hustad 68. Norsk fjernvarme Kontaktperson: Trygve Mellvang-Berg 69. Norsk Geofysisk Forening Leder: June Lunde 70. Norsk Hydrogenforum Kontakperson: Vegard Laukhammer 71. Norsk Klimanettverk Styreleder: Aleksander Melli 72. Norsk Klimastiftelse Daglig leder: Anders Bjartnes 73. Norsk nettverk for klima og helse Kontaktperson: Britt G. Randem 74. Norsk Skuespillerforbund Kontaktperson: Hauk Heyerdahl 75. Norsk Solenergiforening Kontaktperson: Åse Lekang Sørensen 76. Norsk Zoologisk Forening Leder: Kari Rigstad 77. Norske Dansekunstnere Leder: Peder Horgen 78. NORWEA Wind Wave Tidal Kontaktperson: Lars Løken Granlund 79. NTL Sentralforvaltningen Kontaktperson: Leif Kjetil Tviberg 80. Oikos Økologisk Norge Kontaktperson: Maiken P. Sele 81. Parat Kontaktperson: Gunnar Lingjerde 82. Plan B Norway Kontaktperson: Børre Hannisdal 83. Raftostiftelsen Kontaktperson: Asuncion St. Clair 84. RE:ACT Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon Kontaktperson: Vegard Venås Sørensen 85. Regnskogsfondet Leder: Dag Hareide 86. Sabima Kontaktperson: Christian Steel 87. Skaperverk og bærekraft Prosjektkoordinator: Per Ivar Våje 10

10 88. SMM Samarbeid Menighet og Misjon Kontaktpersoner: Knut Hallen; Svein Arve Egeland 89. Sofieprisen Daglig leder: Liv Røhnebæk Bjergene 90. Spire Utviklingsfondets ungdom Kontaktpersoner: Zlata Turkanovic; Kine Gjerstad Eide 91. Stefanusalliansen Kontaktpersoner: Jon-Geir Dittmann; Hilde Skaar Vollebæk 92. Stopp oljesponsing av norsk kulturliv Kontaktperson: Maja Solveig Kjelstrup Ratkje 93. Strømmestiftelsen Kontaktperson: Lars Olav Kragholm 94. Syklistenes Landsforening Kontaktperson: Hulda Tronstad 95. The HUB Bergen AS Kontaktperson: Silje Grastveit 96. Utviklingsfondet Kontaktperson: Knut Harald Ulland 97. Vennskap Nord/Sør Kontaktperson: Kommer 98. Vennenes Samfunn Kvekerne Kontaktperson: Penny Heymans 99. WWF, Verdens Naturfond Kontaktperson: Ingrid Lomelde 100. Zero Emission Resource Organisation Kontaktperson: Kari Elisabeth Kaski 11

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå!

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Et intervju til bruk i forbindelse med Klimavalg 2013. Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Til bruk i menighetsblader, organisasjonsblader og andre arenaer for Klimavalg 2013 «Tenk

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

TRENGER NORGE EN KLIMALOV?

TRENGER NORGE EN KLIMALOV? TRENGER NORGE EN KLIMALOV? 1 I februar 2015 la regjeringen fram nye mål for norsk klimapolitikk for 2030. Målene er også Norges bidrag inn mot klimatoppmøtet i Paris i desember i år. Innholdet er sikret

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE

FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE INNEN 2050. HVORDAN PLANLEGGER DERE Å TA IMOT DE SOM

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52 Bragernes Menighetsblad Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Foto: Bent A. Møller I dette nummer: Til ettertanke Kristin Fæhn Menighetsrådet og dets virksomhet

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted

et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted nr. 1-2012 Av Ragnhild Olaussen Vennskap Nord/Sør Mulighetenes sted Betrakter vi menneskene på lang nok avstand

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

En mor og en far mister sitt barn, et barn mister sin mor og far...

En mor og en far mister sitt barn, et barn mister sin mor og far... En mor og en far mister sitt barn, et barn mister sin mor og far... Nei til Frontkollisjoner E-mail: per-kaare@holdal.no Kontaktperson: Per-Kaare Holdal tlf.: + 47 91106045 www.per-kaare.holdal.no 05.12.2009

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

En mer rettferdig verden innen rekkevidde!

En mer rettferdig verden innen rekkevidde! En mer rettferdig verden innen rekkevidde! 20 % av verdens innbyggere deriblant Norges befolkning bruker 80 % av verdens ressurser. Til gjengjeld bruker 80 % av verdens befolkning bare 20 % av ressursene.

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

100 år for naturen. 28 Klimaendringenes inntog 41 50-milliardersseieren 42 Markagrensas far 48 Fra Kola til Mosambik 76 Vassdrag: En blå tråd

100 år for naturen. 28 Klimaendringenes inntog 41 50-milliardersseieren 42 Markagrensas far 48 Fra Kola til Mosambik 76 Vassdrag: En blå tråd 28 Klimaendringenes inntog 41 50-milliardersseieren 42 Markagrensas far 48 Fra Kola til Mosambik 76 Vassdrag: En blå tråd 1-2014 Et magasin fra Naturvernforbundet 100 år for naturen Faksimile av hilsningsbrev

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

Rødt Nytt. Rødt gjør en forskjell. Vil ha oljefritt Lofoten og Vesterålen. www.roedt.no. erling Folkvord: Varsler kamp mot kutt i uførepensjonen

Rødt Nytt. Rødt gjør en forskjell. Vil ha oljefritt Lofoten og Vesterålen. www.roedt.no. erling Folkvord: Varsler kamp mot kutt i uførepensjonen Rødt Nytt rødts valgavis ved stortingsvalget nr. 7-2009 Vi skal farge Norge Rødt På målingene er rødt inne på Stortinget med to mandater, og er dermed nøkkelen til å hindre en mørkeblå regjering. Vil du

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer