Referat fra Workshop Et løft for Tøyen Torg Sted: Auditoriet i Hagegaten 23, torsdag 19.1.2012 kl 1800-2100

Advertisement


Advertisement
Like dokumenter
MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST

FORSLAG: KOLSTADGATA GATETUN / KOLSTADGATA PARK

Bystasjonen. Snart åpner Bystasjonen. Hva kan vi vente oss?

Frokostmøte Aboteke. 15. September Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Byutviklingsprosjektet HVORDAN KAN KONGSBERG BLI EN BEDRE BY?

Delta i revitaliseringen av. bydelen med størst vekst

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted.

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Fasadeplan og fremtidsbilde for Dr. Wesselsgate og Torget

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY

Orientering: Utvikling av helseknutepunkt. Bystyrekomite helse, sosial og omsorg

Bydelsprogram GAMLE OSLO HØYRE

Foreløpig rapport med prioriterte tiltak

RAPPORT KJENNSKAPSMÅLINGER - NASJONAL - BESØKENDE I VIGELANDSPARKEN GUSTAV VIGELAND

Årsmelding for

MOA Konferansen Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS

Oslo kommune Bymiljøetaten

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

Oslo kommune Levende Oslo

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

Medvirkning erfaringer fra Romsås. Mette Mannsåker - Bydel Grorud

Stjørdal Venstres Program for perioden

Sak 13/19 Fritidstilbud for barne- og ungdomsbefolkningen i hele Oslo

Andreas G Stensland. sivilarkitekt og prosjektleder

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Arne Strømøy Arkivsaksnr.: 14/65. Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd

Har du konseptet? www. shopinbergen.com. - har vi beliggenheten!

Hva er viktig for utviklingen av morgendagens Bryne

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen

Evaluering. Sommer 2014 FILTVET BRYGGE BAZAR 1

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler til prosjektfriung.

Handelen i norske bysentra sliter det blir det ikke mye vitalitet av!

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

Attraktive steder for mennesker som ikke kjører bil. Øystein Bull-Hansen arkitekt og byplanlegger MNAL

Politikerstemmen «partiene» Samfunnsplan «Nye Steinkjer» ? Fagstemmen «etatene/stab»

FOTOREPORTASJEN. Tasta senter. Nytt samlingspunkt

Nytorget, en kulturell møteplass!

MIN SKAL I BARNEHAGEN

Skedsmo Senter - Furuveien Skedsmokorset -

Bysentra ligger i ruiner!

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss?

H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TORG OG PLASSER I HAMAR.

DOKUMENTASJON, ÅPENT ARBEIDSMØTE, SENTRUMSUTVIKLING NORDFJORDEID 10 SEPTEMBER 2018,

Handlingsprogram SKIEN 2020

Oppstart av Bondens marked i Drammen

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

Grenseveien 92. Kontor kvm 460 kvm Etter avtale. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kjære farende venner!

Kolonihagen i Korsgata på Grünerløkka

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Grenseveien 92. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: kvm 989 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Ny tidsepoke for Porselensfabrikken...

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

trapport «Vålerenga Åpen Hall» prosjekt 2010/1/0400

SNARET 34 - INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Velkommen til NY28 NY TID

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum kroner

Fysisk utforming som premissleverandør for god folkehelse i stedsutviklingen. Eksempler på hvordan planlegging kan bidra til bedre folkehelse.

TILTAKSLISTE FOREGANGSKLUBB

UNG I NAMSOS. Nye Namsos kommune Elin Skage Knappe

FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året)

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Saksframlegg. Orientering om status og framdrift i arbeidet med å utrede muligheten for utbygging av Leüthenhaven Arkivsaksnr.

Refleksjonsbrev for Veslefrikk - november 2015

Prosjektrapport. Utarbeidet av: Anne Tungen, administrasjonsleder og Christine Eliassen, barnefaglig ansvarlig

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Prosjekt byutvikling. Ringerike Næringsforening Orientering, Rådet for Ringeriksregionen 1. november 2017

530 mill OMSETNING BESØKENDE ANTALL BUTIKKER m² AREAL. AMFI Elverum

Mandag 12. juni 2017 arrangerte vi åpent møte om planen for Lund torv. Det var godt oppmøte, med ca 65 engasjerte deltakere.

Jørpeland - en attraktiv og levende by

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Boligsosialt utviklingsprogram ( ) Sluttrapport

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Innhold. Området. Hasle Tårn. Tidløst Interiør. Plantegninger. Utomhusplan. Nabolagsprofil. Urbanium AS

595 mill OMSETNING (2017) BESØKENDE (2017) ANTALL BUTIKKER m² AREAL. Jærhagen

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon eller til Saker til behandling

Kravspesifikasjon. 1 10Bakgrunn. 1.1 Stedsanalyse: «Vi her på Ammerud»

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

H v o r d a n u t v i k l e e t l e v e n d e h a n d e l s - o g n æ r i n g s l i v?

CRUX Huset oppfølgingssenter

REISEBREV ROMANIA OKTOBER 2017

ARKITEKTUR 6 / Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE /

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

TORGET I BERGEN FIRE MARKEDER - ETT STED

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2

Strategi Ungdom og idrett VP

Advertisement
Transkript:

Referat fra Workshop Et løft for Tøyen Torg Sted: Auditoriet i Hagegaten 23, torsdag 19.1.2012 kl 1800-2100 Bortimot 70 engasjerte Tøyen-entusiaster møtte opp på workshopen arrangert av eierforum (Partsbygg, Hagegaten 27 v/rye Pedersen, Hagegaten 22, 23 og 24 v/entra Eiendom og Økernveien 9 Eiendom v/dtz) en sammenslutning av gårdeiere på torget. Deltakere var leietakere (butikkdrivere og kontor), gårdeiere, beboere, velforeninger, næringsdrivende, Bystyrerepresentanter, bydelspolitikere, nærmiljøattraksjoner som Botanisk hage, Naturhistorisk Museum, Munch Museet etc, Bydel Gamle Oslo, Bymiljøetaten, KTP (T-bane), Politi og Oslo kommune med fler. Agenda: DEL I - FORELØPIG KONSEPT OG TANKER FOR TØYEN Revitalisering Tøyen Torg og mandat for prosjektet v/ Anne-Lise Øien, DTZ Realkapital " Å bo og jobbe på Tøyen - Hva har skjedd siden nærmiljøkonferansen i 2008?" v/ Leder for Bydelsutvalget, Silje Winter (Ap) Muligheter og utfordringer for Tøyen Torg, Arkitektene Jarmund & Vigsnæs DEL II - WORKSHOP MITT TØYEN! Hva skal til for å gjøre Tøyen Torg og Tøyen Nedre Kampen til et attraktivt handels, arbeids- og oppholdssted? Vi deler opp i grupper etter interesser og temaer som vil styrke Tøyen på kort og lang sikt: - Tøyen Torg skal være et trygt sted for alle døgnet rundt - Tøyen Torg skal være et sted for alle samfunnslag og kulturer - Tøyen Torg skal være et naturlig samlingssted for lokalbefolkningen og ansatte i området - Tøyen Torg skal være førstevalg for daglig handel og bespisning - Tøyen Torg skal være et sted for familien, barn og ungdom - Tøyen Torg skal tørre å være annerledes - Tøyen Torg skal tiltrekke seg mennesker fra andre bydeler en bydel alle snakker om - Andre aktuelle tema for Tøyen bydel og Tøyen Torg som har betydning for revitaliseringen vi mottar benkeforslag Med vennlig hilsen På vegene av eierforum Anne-Lise Øien (tlf. 23 11 68 70/41 90 47 63) og Anders Brustad-Nilsen (23 11 68 73/95 19 01 78) DTZ Corporate Finance AS

Revitalisering Tøyen Torg og mandat for prosjektet v/ Anne-Lise Øien, DTZ Realkapital Det ble presentert mandat og foreløpige tanker for hva som skal til og grep for at Tøyen Torg skal kunne blomstre og bli et levende handelssenter igjen. Forretningene har opplevd en gradvis svikt selv med stabil befolkning hovedsakelig som følge av at skatt og folkeregisteret flyttet ut i 2009. Nå er gårdeierne i en prosess med å skape Tøyen Torg for fremtiden. Eierforum er en interessegruppe sammensatt av de største eiendomsbesittere rundt Tøyen Torg som nå tar tak i potensialet som ligger på Tøyen, kommersielt som i bydelsutvikling. Mandatet består i å se på mulige konsepter på hva som kan fungere på kort og lang sikt på Tøyen. Det er engasjert arkitekter og konsulenter innen det vi står ansvarlig for. Vi er også avhengig av samarbeidspartnere som Oslo Kommune, T-banedrift, Museene og nærliggende kulturattraksjoner og nærmiljøet for å revitalisere Tøyen til det potensialet det har. Mandat og fremdrift: Utvikle konseptet for Tøyen Torg inkl en egnet leietakermix for kort og lang sikt. Utvikle profil, markeds- og kommunikasjonsplan Utleiearbeid Stifte en senterforening Ansette en senterleder Strukturere opp senteret og senterdrift Markeds- tiltaks og aktivitetsplan for Tøyen Torg Gjennomføring og ferdigstillelse fra arbeider vedrørende butikkfasader, belysning og baldakiner er satt til september 2012. Vi vil jobbe tett med Oslo Kommune som eier av torget, for å få til nødvendige oppgraderinger av selve torget. Mål for Tøyen Torg Tøyen Torg skal være et attraktivt handels- og oppholdssted for alle mennesker. Vi skal skape et bytorg og leietakermix som fremstår som et attraktivt førstevalg både for leietakere og et mangfold av beboere og besøkende. En transformert Bydel Gamle Oslo alle snakker om Delmål Tøyen Torg skal være et trygt sted, for alle, døgnet rundt Tøyen Torg skal være et sted for alle samfunnslag og kulturer Tøyen Torg skal være et naturlig samlingssted for lokalbefolking og ansatte i området Tøyen Torg skal tiltrekke seg mennesker fra andre bydeler Tøyen Torg skal tørre å være annerledes

Målgruppen Primær Nærmiljøet/lokalbefolkning Citybeboeren representerer 95% av nærmiljøet Tøyen, Kampen, Ensjø, Galgeberg, Vålerenga, Lilletøyen, Enerhaugen, Øvre del av Grønland De som jobber i området og brukere av senteret i dag Brukere av off. tjenester (NAV ca 400 pr dag) Kultur og aktivitetssøkende; besøkende til Botanisk hage, Munch museet, Tøyenbadet og biblioteket Barnefamilier/nyetablerte potensial Sekundær Nærmiljøet Carl Berner, Hasle, ++ Turister Hipster barn/unge voksne/oppdagere/proletarere fra hele Oslo som er opptatt av det urbane og nye konsepter Mulige senarior for Tøyen Plassen må aktiviseres (selve torget i samarbeid med Oslo Kommune) Det må følge et årshjul og være sesong relatert stor fleksibilitet og foranderlig Visuelt sug innfallsporter Inviterende og overraskende (lysfold) Intimt, hjemme (kos og hygge) og imøtekommende (presentabelt for gjester) Severdighet (fy faen har du sett..) Levende og pulserende (også på kveldstid) Kultur, bespisning, aktiviteter Naturlige sitteplasser Eksempel på konsept som er under bearbeidelse Den bærende ideen skal være å dyrke det flerkulturelle og sammensatte, med vekt på mat, kultur og nærmiljøets handlebehov. En cross-over av det norske med et internasjonalt krydder. Et sted med gode forretninger og spisesteder inspirert fra hele verden. På Tøyensenteret vil man oppleve en eksotisk sammensmeltning av alle samfunnslag og kulturer, et sted der vi dyrker dette på en moderne og levende måte. Det er naturlig å ta turen innom senteret for å bli inspirert, handle, ta en matbit, mingle, se og oppleve, på vei før eller etter en tur i parken, Botanisk hage, Naturhistorisk Museum, Munch Museet eller kjøle seg ned på Tøyen Bad et sted i byen det snakkes om og hvor man har lyst til å ta turen tilbake.

" Å bo og jobbe på Tøyen - Hva har skjedd siden nærmiljøkonferansen i 2008?" v/ Leder for Bydelsutvalget, Silje Winter (Ap) 16. februar 2008 arrangerte Bydel Gamle Oslo Nærmiljøkonferanse på Tøyensenteret. 150.000 kr var avsatt til tiltak i etterkant av konferansen. Uttrykt ønske om å sette inn tiltak på følgende områder: 1) Endre ordningen med metadonutdelingen på apoteket på senteret 2) Bedre renovasjon og søppelhåndtering i området 3) Forbedre vedlikehold av gatebelysning i området. Det ble gjort grep for å minske mengden av metadonutdeling akkurat rundt senteret, samt at noen tiltak ble flyttet vekk fra senteret. Det hadde en effekt, men det er en utfordring at apoteket er ett av få steder som også deler ut i helgene. Oppfattes fortsatt som en utfordring av endel av aktørene på torget. Det ble arrangert Ruskenaksjoner for å bedre renholdet, og bydelen brukte 100 000 kr på boveiledere som skulle holde et spesielt fokus på både de sosiale og fysiske forholdene rundt Tøyenområdet. Det ble også opprettet en miljøtelefon som ikke var noen suksess. Hafslund ble kontaktet for å ha raskere utskiftning av lyspærer i området. Generelt så har det også blitt arrangert en gatefest for beboere i området (vellykket tiltak), NAV har flyttet inn, biblioteket har fått en mer synlig lokalitet. Utfordringen er at det er endel ungdom og rusmisbrukere som henger i området over tid, samt at endel leietakere har vært innom kun i kortere perioder eller har lagt ned sin virksomhet. Muligheter og utfordringer for Tøyen Torg, Arkitektene Jarmund & Vigsnæs Arkitektene v/ Einar Jarmund, supplert av Håkon Vigsnæs og Anne-Lise Opaas, presenterte utfordringer og mulig grep på Torget. De la spesielt vekt på nødvendigheten av å gjøre et tydelig og synlig grep som vil tilfører torget og handlestedet helt ny energi. Presentasjonen av mulige løsninger er fremdeles under bearbeiding, og vil ikke bli distribuert ut til deltakerne på workshopen. Arkitektenes anbefalinger og presentasjon viste også potensialet og viktigheten av et helhetlig konsept og utforming på Tøyen som går utover mandatet til dette prosjektet isolert, Tøyen Torg m/ butikkfasader, baldakiner, skilting og belysningsplan.

Referat fra Workshop Tøyen Torg skal være et trygt sted for alle døgnet rundt Tøyen oppleves ikke trygt spesielt utover kl. 1800. Det er nylig igangsatt mer kameraovervåkning, vi har en fast kontaktperson i politiet, vi har vektertjenester som mest sannsynlig må utvides. Dette er tiltak som er iverksatt, og vil utvikles videre etter behov til det beste for Tøyen. Har dere noen forslag til hva som vil gjøre Tøyen Torg mer trygt? Kom med konkrete tiltak spesielt på den forebyggende siden. Tøyen Torg skal være et trygt sted for alle døgnet rundt. Innspill fra politiets representanter: Tøyen er ikke et trygt sted. Økende grad av bråk fra i høst, har medført behov for større innsats fra Oslo Politikammer. Mindre problem på vinteren enn i de varmere årstider. Problem knyttet til 3 grupper: Barn ca. 7 12 år: Gruppedynamikk, opptil 20 25 personer. Barn uten stor grad av grenser i forhold til innetid etc. Oppleves som skremmende av mange. Ungdom 15 22 år: Sinte, desillusjonerte. Ran, vold, narkotika. En del har bodd på Tøyen, eller kjenner noen som bor her, kommer på besøk. Brukere : Stort sett noe eldre. Noe bråk og krangling, men ikke mot andre enn sin egen gruppe. Mange barn / ungdom lever i store familier i små leiligheter, foreldre er takknemlige for at de ikke er hjemme. Problemene er etter kl. 18.00 og avtar fra 24.00 02.00. Gjelder både barn og ungdom. Problemer går i bølgedaler relatert til politiets varierende tilstedeværelse. Idèbank: Det finnes ikke lenger noen ungdomsklubb på Tøyen, det var for 30 år siden. Lite eller ingen tilbud til barn og unge utenom skoletid. Dette er viktig, ungdomsledere får oversikt over de få som er de egentlige problemmakere. Tøyen skole, ballbinge etc, noen aktiviteter, men ikke nok. Viktig å få ungdommen på sin side. For eksempel gjennom å skaffe lokaler til en ungdomsklubb. Viktig at ungdomsklubb ikke er på Tøyensenteret. Sørli plass er bedre egnet. Bordtennis, utvendig på Schous plass / grünerløkka svært vellykket.

Filmvisning utendørs. Kino er for mange familier og barn uaktuelt på grunn av pris. Serveringssteder: Ikke 18 års grense. Det vil bli katastrofe. Da vil det komme ungdom fra hele byen. Ref. Kirkegata med tre steder og store problemer. Restaurant / Pub for voksne. Referanse Lyst på Sørli plass; Jens Bjelkes gate / Sørligata. Cafe på dagtid, pub på kveldstid. Sted for mammamafian. Viktig. God kaffe. Behov for enkel, god og billig mat. Samurai Sushi i Kolstadgata, kåret til byens beste. Belysning etc. : Tøyen er mørkt. Bedre belysning, alle utganger er mørke. Lys! Masse lys! Og åpne opp, så åpent som mulig. Torget har masse shady arealer rundt, utganer. Kameraovervåkning? Ulike meninger. Må uansett gjøres diskrè. Noen mener kameraer er feil retning å gå! Andre tiltak: Hvordan få de som bor her til å føle eierskap til Tøyen. Hvordan? Forslag: Vedlikehold / vaktmestertjeneste med lokale lærlinger. Bidrag til gatene rundt, ikke bare torget. Kolstadgata Kiwi med mye mørklagte vinduer er problematisk! 1.etasjeaktivitet rundt bygningsmassen er viktig. Trekk på torget, må sees på. T-banestasjonen oppleves som stygg og utrygg. Tøyen skole / skolegård. Lag park, ikke inngjerding av skolegård som nå. Oppsummering: Tøyen Torg må være en trygg storebror. Funker ok i dag, viktig å ha et videre perspektiv utover torget., se utover seg selv. Få bort de mørke krokene. Må kraftigere skyts til enn estetisk oppgradering. Større strukturelle endringer.

Tøyen Torg skal være et naturlig samlingssted for beboere og ansatte i området, samt et sted for barn, ungdom og familie og alle samfunnslag og kulturer. Tøyen er en sammensatt og spennende bydel, en uslepen diamant som nå skal revitaliseres til 2012-20 Tøyen og ha en god dialog med de som jobber der og bor på Tøyen. Funksjon Et sted å lande når man har brukt alle severdighetene i nærheten Et sted jeg får de viktigste tingene jeg trenger i hverdagen Spise godt og raskt nesten hele døgnet, sitte ned eller on the go Det passer å ha med seg små barn og familien om de vil være med Det er levende og dynamisk. Torget er en arena for aktiviteter Hva skal til for at Tøyen Torg skal bli et levende nærsenter? Bidragsytere: KtP, To bydelspolitikere, tøyenkampanjen Faste lengre åpningstider Treningssenter Bibliotek/serieteket familesenter aktivitet kveldstid Ungdomsklubb (tidl. Fritidsklubb) Happening butikk ut mot traseene. Aktivitet på utsiden som trekker folk inn Bymøbler/lekemuligheter for barn, solid materiale Arrangementer i regi av lokalbefolkningen for å skape ansvarsfølelse Offentlige funksjoner+ andre funksjoner: Posten, nav, bibliotek, bredde i vareutvalg/butikker, ikke 4 klesbutikker. Cafe med uteservering, spisested. Blomsterbutikk som lyser opp smarte butikkkonsepter. Internett/trådløst nettverk i cafe Lekerom ifbm butikker Tøyensenteret/munck-museet/tøyenbadet/botanisk felles info om hverandre via skilting/elektroniske tavler sug inn mot de forskjellige stedene. Eierskap til byrommet gjennom engasjement fra lokalbefolkningen Næringsdrivende får en dedikert salgsdag i måneden til å presentere seg på torget.

Tøyen Torg skal være førstevalg for daglig handel og bespisning (et nærsenter) Oppgave: Ideer på type konsepter som kan supplere det som allerede finnes og forbedringspotensial for eksisterende aktører Funksjon: - Et sted jeg får de viktigste tingene jeg trenger i hverdagen - Spise godt og raskt nesten hele døgnet, sitte ned eller on the go Nært (daglige behov utover mat) Apotek, post, frisør, lege, tannlege, bok, gaver, blomster, interiør (ting og tang), trening, pol etc. Mat/dagtid (matvarer og frokost/lunsj) Eks dekke daglig handlebehov; Kiwi, Coop, Intermat, kafè/baker, lunsjsteder, spesialbutikker etc. Mat/kveldstid (Bør fungere dag og kveld) Her mangler det et godt tilbud, vi tror på konsepter som kan være raske, noe å ta med, kunne sitte ned, uteservering, bar, pop-up restaurant. Tema kan være japansk, kebab, italiensk, indisk, kinesisk, vietnamesisk, Thai, godt norsk, en form for crossover etc. Trekkplasterkonsepter Ideer fra ut-/innland noe som kan passe på Nye Tøyen Gruppe 1 - representanter fra beboere og leietakere Ungdomsklubb Håndverksenter Urmaker Møbelsnekker Antikviteter Skomaker rørhandel Optiker Parfymeri Utstyrsforretning Polet Jernvarehandel Nattkino Slakter *2 (billig) Fiskebutikk (vanskelig) Nisjebutikker Fagsport (sykkel) Kombi-produkter Kino Felles kjernetid Halal slakter Cafe restaurant Cafe bar (evita) Pizza Barnebutikk (barnehuset)

Gutta på Torshov Stoffbutikk Gruppe 2 representanter fra beboere og leietakere De riktige leietakerne som holder liv i torget fra morgen til kveld (kaffebar fra kl. 07 og restaurant utover kvelden) tenke langsiktig tilby lav leie, lokke til seg aktører Restaurant Kaffebar Treningssenter Gi biblioteket lenger åpningstid arrangementer Rimligere parkering 30 min/lavere priser Metadon et stort problem Må flyttes et annet sted Bedre samarbeid med vekter/politi Strengere vekterhold mer aktivt Belysning det viktigste tiltak fra arkitektonisk Tøyen Torg skal tørre å være annerledes En åpen oppgave Tøyenkontoret og Anne-lise (jarmund/vigsnæs) Brukermedvirkning/midlertidighet julemarked trekkspill, bakte boller, juletre etc gratis (iss sponset) kontakte ulike kulturer og samfunnslag Is-skulpturkonkurranse etc Workshop i faser jobbe m/typografi på senteret Bereau detours www.detours.biz tilrettelegge for brukermedvirkning få bygd strukturer som sikrer interaksjon mellom folk som fungerer i ettertid t-banelitteratur Flertrinnsprosess; tørre å ikke tjene penger fra begynnelsen generere andre verdier først. Tørre å sette mer enn 5-10% av plassen til en aktivitet som ikke er motivert av penger, men som skaper liv og forretninger for Tøyen sentrum Sponse to etasjer til grafisk designere, arkitekter, kunstnere, nyutdannede som leier gratis el til en symbolsk sum og som til gjengjeld er forpliktet til jevnlig initiere aktiviteter på tøyen senter (utstillinger/brukermedvirkning) Sponse biblioteket m/kveldsåpent kultur / litteratur

Tøyen Torg skal tiltrekke seg mennesker fra andre bydeler en bydel alle snakker om Tenk destinasjon Tøyen det å dra nytte av omkringliggende kultur, severdigheter og aktiviteter. Tøyen bør ha en ambisjon som kan være et eksempel på vellykket bydelsutvikling der god samhandling mellom politikere, bydel, nærmiljøet og næringsliv er en suksessfaktor Eks på aktiviteter kan være marked (hvilke type (r)), utekino, litteraturkvelder, Deichmanske konserter på torget, Botanisk hage/naturhistorisk Museum/Munch aktiviteter, barne-, ungdoms-, familieaktiviteter, auksjoner, konkurranser, lokal involvering, kulturaktiviteter, internasjonale/norske aktiviteter/underholdning Kom med konkrete ideer til hva og hvordan: Kunst / kultur /kunnskap /idrett bedre tilbud til barn. Naturhistorisk museum/munch/bibliotek/tøyenbadet (ønsker oss teknisk museum i stedet for munch), vikinghage og nye veksthuset Bedre tilbud til barn Koble ting til torget i forhold til omkringliggende serverdigheter, veksthus på torget? Bedre flyt fram og tilbake Bruke t-bane stasjonen aktivt til info + promotering av serverdigheter Torget brukes aktivt til informasjon (utstilingsvindu) Idrett Bibliotek kan også formidle hva som skjer Slå sammen biblioteket med naturhistoriske samspille Profilere en pakke, annonsere felles Handlegate med spesielle bransjer Årer til byen/sentrum bevisst tilknytning til sentrum Utleieansvar butikker på gateplan desinasjon i seg selv med næring Studentboliger kan generere liv ettermiddag/kveld Bruke folkene i nærmiljøet som en destinasjon. Det lille samfunnet som er på Tøyen. Ligger tilrett for to verdner Kortsiktig arrangementer for å bidra til den langsiktige utviklingen Alle institusjonene må ha et samspill mellom seg

Hvilken posisjon skal TØYEN TORG ta i Oslo By Retninger i bransjen: Arkitektur og minimalisme: Operaen, Tjuvholmen, Docklands, Skandinavisk: Lys lett og organisk IKEA, House of Oslo, Klassisk: Frogner Bogstadveien, Bond Street, Glassmagasinet, Sten & Strøm (Liberty, Harvey Nicols Urbant og ungt: Oslo City, Arkaden, Grünerløkka Etnisk: Torggata, Grønnland Amerikansk: Sandvika, Strømmen Storsenter Bilig: Nordbyen, Svenskesenter, Grønnland Nabosenter,lokalsenter TØYEN TORG? Hva skal Tøyen Torg være i Oslo By - finn også gjerne et slagord Bidragsytere (arkitekt, urbanist, kreativ, eier) Tøyen for de moderne / urbane pirater Det ligger i lufta Hva skjer A Tøyen Cyber-Lounge / domene / møteplassen WIFI Tøyen Tøyen Hotspot Den virituelle bydelen T.urban.no Virkemidler: Torget som wifi zone Bygninger som skjerm Kombinasjon av kult og teknologi og grønt T-banelitteratur/apps/downloads i forbindelse /forlengelse av bliblioteket Servicefunskjoner i CyberSpace

Hva kan Oslo Kommune/bydelen bidra med utover det de allerede gjør i dag for å få Tøyen til å blomstre igjen. Bidragsytere: Gamle Oslo Venstre, leietaker, bydelspolitker, bystyret, kampen, eiergruppe, byantikvaren. Tøyen er aktuelt tema nå. Byrådet utreder Tøyen Munch-alternativet, med utvikling av t- banen og senteret og grave ned Finnmarksgata. Kommunen må ta ansvar for torget (spleising). Få ryddet vekk biltrafikken. Gjøre det omkringliggende området attraktivt, undergangene. Belysning er viktig kommunen må være åpne og velvillige T-banestasjonen må rustes opp, bli åpen og mer innbydende. Vindproblem!!! Ikke glatt underlag Nytt kontra bevaring Kommunens virksomheter biblioteket Konseptutviklingen bør være et av kommunens beste NAV og sporveisbygget Prioritere saken regulering nå er det Tøyens tur! Metadon-utdelingen? Ungdomsklubb? Skolen / skolegården bør denne åpnes opp? Utekino Andre aktuelle tema for Tøyen bydel og Tøyen Torg som har betydning for revitaliseringen vi mottar benkeforslag Treningssenter Skøytebane for småbarn Basseng/plaskedam Fritidsklubb Trekkplaster butikker på hjørnene Gårdeierne må satse langsiktig/villig til å investere Ungdomsverksteder sponset av gårdeierne Kurs for voksne Orientalsk ornamentikk Krydder bazar Årsplan på aktiviteter som er gjenkjennbar Tøyen Torg ikke som alle andre torg Utekino for barnefamilier Årshjulet Tøyen Torg Vinter skøyter, julemarked, grantenning Vår kulturhappening musikkinnslag, litteratur, konserter Sommer: kryddermarked m/matboder Høst: bondens marked