Søndagsruter som sommar Søndagsruter Søndagsruter

Advertisement


Advertisement
Like dokumenter
Tidl. Kirke-årsdag 1 /rekke

Rutetider Buss/Båt. Gjelder fra 7.4 til Nesodden B10 B11

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla

Blest nynorsk marknadsføringsspråk

Frå 11. august 2014 SOTRA OG ØYGARDEN

Rutebok for Ringerike og Hole

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka

Årsplan for Florvåg barnehage Del 2

De av dere som ønsker å være med på en mer organisert trim, kan være med Edward Stolba. Program for trimuken er inntatt i Hugustubben.

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta,

RUTE STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

Måned: November Treningsform Tid Forklaring Treningssone. Uke 4 Dag 1 Styrketråkk 1.5t 2x15min styrketråkk, 4 min pause. Sone 2

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

Kapittel 10. Arbeidstid

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Senior Reiser «Allsang på grensen»

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER!

Sammen for en god sak

Vær lur reis med LB-TUR KATALOG

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF

Om Størkajorda på Sætre og folket der

EN EVENTYRLIG REISE I HALDENKANALEN

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE

Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg?

Advertisement
Transkript:

HELGEDAGAR Kvanndal Utne Kinsarvik Jondal Tørvikbygd Gjermundshamn Årsnes Varaldsøy 47 Dato Benevnelse Sjå side 16 19 Sjå side 14 Sjå side 20 21 1. januar 1. nyårsdag med første tur kl. 09.00 frå Kvanndal og kl. 09.30 frå Kinsarvik 2. april Skjærtorsdag som sommar med siste tur frå Gjermundshamn kl. 23.00 3. april Langfredag som sommar med siste tur frå Gjermundshamn kl. 23.00 4. april Påskeaften Laurdagsruter som vinter Laurdagsruter Laurdagsruter 5. april 1. påskedag som vinter med siste tur frå Gjermundshamn kl. 23.00 6. april 2. påskedag som sommar 1. mai som sommar som sommar 17. mai som sommar 23. mai Pinseaftan Laurdagsruter som vinter Laurdagsruter Laurdagsruter 24. mai 1. pinsedag som vinter med siste tur frå Gjermundshamn kl. 23.00 25. mai 2. pinsedag som sommar 24. des. Julaftan Kvardagsrute, ferje I siste tur frå Utne kl. 16.30 og ferje II siste tur frå Utne kl. 13.55 25. des. 1. juledag Søndagsrute og første tur frå Kvanndal kl. 10.00 og frå Kinsarvik kl. 09.30, siste tur frå Utne til Kvanndal kl. 18.30 og siste tur frå Kvanndal kl. 18.30 via Utne kl. 18.50 til Kinsarvik kl. 19.20. Kvardagsruter med siste tur frå Tørvikbygd kl. 16.40. Laurdagsruter med første tur frå Jondal kl. 08.15. 26. des. 2. juledag Søndagsrute som sommar 31. des. Nyårsaftan Kvardagsrute, ferje I siste tur frå Utne kl. 18.30 og ferje II siste tur frå Kvanndal kl. 16.35 via Utne kl. 16.55 til Kinsarvik kl. 17.25. Kvardagsruter med siste tur frå Tørvikbygd kl. 18.30. For ferje II: Kvardagsrute med siste tur frå Gjermundshamn kl. 18.25. For ferje I: Innstilt. med første tur frå Årsnes kl. 09.20, og siste tur frå Gjermundshamn kl. 20.40. Ferje I innstilt. For ferje II: Kvardagsruter med siste tur frå Gjermunshamn kl. 19.35. For ferje I: kvardagsruter med siste tur frå Årsnes kl. 16.40.

49 HELGEDAGAR Skånevik Matre Utåker Jektavik Nordhuglo Hodnanes Skjersholmane Ranavik Dato Benevnelse Sjå side 34 Sjå side 32 33 Sjå side 31 1. januar 1. nyårsdag 2. april Skjærtorsdag med siste avgang frå Skånevik kl. 21.25 3. april Langfredag med siste avgang frå Skånevik kl. 21.25 4. april Påskeaften Laurdagsruter Laurdagsruter Laurdagsruter, ingen nattrute. Første tur kl. 07.15 frå Ranavik 5. april 1. påskedag 6. april 2. påskedag 1. mai m/siste avgang frå Hodnanes kl 22.00 til Nordhuglo som endestopp 17. mai m/siste avgang frå Hodnanes kl 22.00 til Nordhuglo som endestopp 23. mai Pinseaftan Laurdagsruter Laurdagsruter Laurdagsruter, ingen nattrute. Første tur kl. 07.15 frå Ranavik 24. mai 1. pinsedag, ferje II innstilt 25. mai 2. pinsedag 24. des. Julaftan Kvardagsrute med siste tur frå Skånevik kl. 15.45 til Utåker 25. des. 1. juledag Frå Utåker kl. 09.40, frå Skånevik kl. 10.05 via Matre til Utåker. Frå Utåker kl. 15.00, Matre 15.15 og frå Skånevik kl. 15.45 til Utåker Kvardagsruter med siste avgang frå Jektavik kl. 17.00. m/første tur kl. 09.55 frå Hodnanes, og siste tur frå Jektavik kl. 18.50 til Hodnanes og kl. 19.05 til Nordhuglo som endestopp 26. des. 2. juledag Søndagsrute med første tur kl. 09.40 frå Utåker 31. des. Nyårsaftan Kvardagsrute med siste tur frå Skånevik kl. 17.55 til Utåker Kvardagsrute m/siste tur frå Jektavik kl. 18.50 til Hodnanes og kl. 19.05 til Nordhuglo som endestopp Kvardagsrute med siste tur frå Skjersholmane og Ranavik kl 17.00 Søndagsrute med første tur kl. 08.45 frå Ranavik. Ferje II innstilt Kvardagsrute med siste tur frå Skjersholmane og Ranavik kl 18.30

50 HELGEDAGAR Klokkarvik Lerøy Bjelkarøy Hjellestad Fjelberg Sydnes Utbjoa Langevåg Buavåg Dato Benevnelse Sjå side 22 Sjå side 35 Sjå side 30 1. januar 1. nyårsdag med første tur kl. 13.45 frå Borgundøy 2. april Skjærtorsdag Går tur nr. 16, 18, 19, 36, 38 og 39 Laurdagsruter med siste tur frå Buavåg kl. 20.40 3. april Langfredag Går tur nr. 16, 18, 19, 36, 38 og 39 Laurdagsruter med siste tur frå Buavåg kl. 20.40 4. april Påskeaften Laurdagsruter Laurdagsruter Laurdagsruter 5. april 1. påskedag Går tur nr. 16, 18, 19, 36, 38 og 39 6. april 2. påskedag 1. mai Går tur nr. 16, 18, 19, 36, 38 og 39 17. mai med tillegg av tur 11, 31, 20 og 40. 23. mai Pinseaftan Laurdagsruter Laurdagsruter Laurdagsruter 24. mai 1. pinsedag Går tur nr. 16, 18, 19, 36, 38 og 39 25. mai 2. pinsedag 24. des. Julaftan Går tur 12, 6, 13, 14 og 32, 26, 33, 34. Laurdagsruter frå kl. 08.30 til ankomst kl. 10.30 Kvardagsrute m/siste avgang frå Buavåg kl. 15.35 25. des. 1. juledag Går tur 16, 19 og 36, 39. Innstilt Laurdagsruter m/første tur frå Langevåg kl. 10.00 26. des. 2. juledag 31. des. Nyårsaftan Går tur 12, 6, 13, 14 og 32, 26, 33, 34. Laurdagsruter frå kl. 08.30 til ankomst kl. 10.30 Kvardagsrute m/siste avgang frå Buavåg kl. 16.30

51 HELGEDAGAR Duesund Masfjordnes Leirvåg Sløvåg Fedje Sævrøy Dato Benevnelse Sjå side 38 Sjå side 37 Sjå side 36 1. januar 1. nyårsdag med første tur frå Sløvåg kl. 08.45. med start frå Fedje kl. 10.40. 2. april Skjærtorsdag 3. april Langfredag 4. april Påskeaften Laurdagsruter Laurdagsruter Laurdagsruter 5. april 1. påskedag 6. april 2. påskedag 1. mai 17. mai 23. mai Pinseaftan Laurdagsruter Laurdagsruter Laurdagsruter 24. mai 1. pinsedag 25. mai 2. pinsedag 24. des. Julaftan Kvardagsruter med pause i Duesund frå og med 16.40 til og med 20.30 og pause i Masfjordnes frå og med 16.50 til og med 20.40 Kvardagsruter m/siste avgang frå Leirvåg kl. 16.15 Kvardagsruter m/siste avgang frå Sævrøy kl. 16.25 25. des. 1. juledag Laurdagsruter m/start frå Sløvåg kl. 09.45 med første avgang frå Fedje kl. 10.40 og siste avgang frå Sævrøy kl. 20.30. 26. des. 2. juledag 31. des. Nyårsaftan Kvardagsruter med pause i Duesund frå og med 16.40 til og med 19.30 og pause i Masfjordnes frå og med 16.50 til og med 19.40. Kvardagsruter m/siste avgang frå Leirvåg kl. 19.15 Kvardagsruter m/siste avgang frå Sævrøy kl. 18.45