RAPPORT LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE. 1. Bakgrunn. 2. Prosjektet

Advertisement


Advertisement
Like dokumenter
Rådmannsgruppen i samkommunen besluttet i RG-møte å revitalisere legevaktprosjektet som et delprosjekt innenfor Innherred samkommune.

Rådmannsgruppen i samkommunen besluttet i RG-møte å revitalisere legevaktprosjektet som et delprosjekt innenfor Innherred samkommune.

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten /Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

Saksframlegg. ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

Innføring av felles legevaktsnummer nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn:

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

ORIENTERING OM STATUS

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2

Gir forskriften bedre tilgang til legehjelp?

Kommuneoverlegen ORGANISERING AV DAGLEGEVAKT I LILLEHAMMER - DAGBEREDSKAPSORDNINGEN. Lillehammer, 14.mai 2018

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET

Saksbehandler: Mike Görtz Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2231 LOKAL LEGEVAKT / INTERKOMMUNAL LEGEVAKT: KOSTNADER, UTFORDRINGER OG KONSEKVENSER

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget /13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen på Inderøy. Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

NOTAT 10929/2009/030/3OLY Mosvik 2010: Skisse - mulig samarbeid Innherred Samkommune og Mosvik kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Den nedsatte arbeidsgruppen som skulle redegjøre for de gjeldene vaktavtalene og har hatt følgende medlemmer:

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato:

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: Sak: Oppfølging av ledermøtesak vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP

Midtre Namdal samkommune

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet

Verdal kommune Sakspapir

INNSPILL OG INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET. Behandling i Rådet for funksjonshemmede den :

Legevaktpilot. Prosjektleder Torunn Lauritzen Seniorrådgiver Jan Magne Linnsund. Legevaktpilot Førde

RISØR KOMMUNE Rådmannen

1. Legevakt i perioden på hverdager ( i perioden ) og perioden på helg- og høytidsdager.

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/ Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret

RISØR KOMMUNE Rådmannen

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal SAKER TIL BEHANDLING:

VEDTAK NR 65/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5.

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Samarbeidsutvalgets medlemmer Dato: Vår ref: 2010/ Deres ref: Arkivkode: 033 Saksbeh.:Arnhild Glendrange Lund Tlf.

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Verdal kommune Sakspapir

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet :

Referat fra møte i Drifts- og utviklingsrådet mandag 27. april 2015

MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET. Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep Oslo

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/ Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Interkommunal legevakt i Vesterålen

Sak 15/12 Individuell Plan

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Samhandling i Øst-Finnmark

Interkommunalt legevaktsamarbeid i indre Sogn:

VEDTAK NR 11/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 12. februar 2009 i Arbeidstilsynets lokaler, Lillestrøm.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter

Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

2 Folketrygdloven 11-6

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Innherred Samkommune

Advertisement
Transkript:

8.10. 2003 RAPPORT LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Bakgrunn Arbeidet med å utrede interkommunal legevaktordning for Frosta, Levanger og Verdal startet i 1999. Arbeidet ble prosjektorganisert og prosjektet ble innvilget kr. 210.000 fra staten til utredningsarbeidet. Mens utredningsarbeidet pågikk ble det inntatt i avtalen med Den Norske Lægeforening, en bestemmelse om fast timebetaling for legevaktslegene på natt. Etter flere politiske behandlinger i kommunene, endte prosjektet med å bli lagt på is våren 2001 av økonomiske grunner. Mens staten gjennom folketrygden sparer på avtalen og legene tjener vesentlig bedre, er kommunene den økonomiske taperen. Det er tatt ulike initiativ for å gi kommunene bedre økonomiske vilkår ved å opprette interkommunale ordninger uten at dette har ført til endringer foreløpig. Rådmannsgruppen i samkommunen besluttet i RG-møte 04.03.03 å revitalisere legevaktprosjektet som et delprosjekt innenfor Innherred samkommune. 2. Prosjektet 2.1 Prosjektgruppe Følgende er oppnevnt som delprosjektgruppe: Harald Myrvang (delprosjektleder), Tore Fjerdingen og Odd Harald Bjørnøy. Kommunelege Arne Bye deltok noe i grunnlagsarbeidet for prosjektet. For øvrig gjelder de etablerte styringsorganer for Innherred samkommune. 2.2 Mandat Videreføring av tidligere gitt mandat med planlagt oppstart 01.01.04. Det forutsettes at tiltaket kostnadsberegnes og innarbeides i de respektive budsjett 2004. Forslag om avtale- og ansvarsmessige forhold fremmes innen 01.07.03. I den opprinnelige søknaden av 29.04.99 til sosial- og helsedepartementet ble det lagt opp til en utredning av felles vaktordning hverdager 2200/2300 til 0700/0800/0900 og i helgene eller andre tidspunkt, mens ettermiddagsvaktene tas lokalt i hver enkelt kommune. I den tidligere utredningsperioden ble imidlertid også legevakt på ettermiddag vurdert. Prosjektgruppa har valgt å videreføre vurderingen av ettermiddagsvakter i tillegg. Som vaktsted skulle Levanger, enten knyttet til sykehuset eller i egne lokaler, vurderes.

Videre skulle aktiv/passiv vakt for leger og bakvaktsordninger vurderes. Samarbeid med AMK-sentralen skulle også vurderes. Andre deler av mandatet fra 1999 synes det mindre aktuelt å gå inn på i denne omgang. 2.3 Målsetting I den opprinnelige søknaden var det satt opp følgende målsetting: Øke stabiliteten og kvaliteten i legevakttjenesten Redusere vaktbelastningen for primærlegene i de kommunene som deltar Fremme en effektiv og rasjonell bruk av de ressurser som brukes i denne tjenesten: vaktberedskapen, ambulansetjenesten, hjemmesykepleietjenesten, lokale institusjoner/sykehjem, kommunikasjonssystemene m.v. Bidra til økt stabilisering og rekruttering i/til almennlegestillingene i området. Prosjektgruppen ser ingen grunn til endring av målsettingene. 2.4 Prosjektplan Prosjektplan som grunnlag for arbeidet, er oversendt samkommunesekretariatet. Det ble forutsatt brukt 56 arbeidstimer med prosjektet fram til 01.07.03. Delprosjektet har ikke hatt sekretær. Det er satt opp følgende kritiske suksessfaktorer / tiltak for delprosjektet: 1. Samkommuneprosjektet blir realisert Søknad sendt kommunal- og reg.dep. 2. Gjennomføring innen økonomisk forsvarlige Utrede alternativer, både om døgnlengden rammer for alle kommunene. av tiltaket og fordeling av utgifter mellom kommunene. Forhandle med Helseforetak Nord.-Tr. og legeforeningen. 3. Akseptable lokaler med kvalifisert bemanning Forhandle med Helseforetak Nord-Tr. skaffes. om plass ved Sykehuset, Levanger. 4. Faglig forsvarlig tilbud Drøfte med repr. for legene og sykehuset 5. Aksept hos innbyggerne for omlegging av Utrede opplegg for informasjon til legevakttjenesten. Publikum. Drøftes med legene. 6. Behov for sekretærhjelp dekkes. Tas opp med samkommuneprosjektet. Videre ble det lagt en milepelsplan for delprosjektet fram til 01.07.03. 2.5 Arbeidet i prosjektgruppa. Prosjektgruppa har hatt i alt 4 møter. Gruppa oversendte 10.7.03 foreløpig rapport til samkommunesekretariatet. Prosjektansvarlig ba i brev av 31.7.03 prosjektgruppa om avklaringer og presiseringer på nærmere angitte punkter i den foreløpige rapporten. Ny frist ble satt til 1.10.03. I denne rapporten mener prosjektgruppa å ha fått med nødvendige avklaringer og presiseringer så langt dette er mulig. 3. Dagens legevaktordninger 3.1 Frosta Frosta har en lege på vakt fra 15.30 08.00. Det er ikke hjelpepersonell tilstede. Det er stor vaktbelastning på den enkelte lege. Det er få klager fra befolkningen på tjenesten. 2 av 13

3.2 Levanger Levanger kommune har med virkning fra 15.3.02 inngått avtale med Helse Nord-Trøndelag HF om legevakt i tiden kl. 15.30 08.00 på hverdager og hele døgnet lørdag, søndag, helligdager og høytidsdager. Levanger kommune stiller med leger og betaler helseforetaket for hjelpepersonell, kontorleie, bruk av kontorutstyr og medisinsk utstyr, laboratorie- og røntgentjenester og forbruksmateriell. De har en egen avtale om datasupport. Det er faste møter mellom kommunen og sykehuset om praktiseringen. 3.3 Verdal Verdal kommune har samme type legevakt som Frosta, med en lege på vakt uten hjelpepersonell fra kl.15.30 08.00. De fleste legene er misfornøyd med ordningen på grunn av behov for hjelpepersonell og av sikkerhetsmessige grunner. Befolkningen synes å være rimelig fornøyd med legevakttjenesten. 3.4 Legevaktsentral (telefon) Alle de tre kommunene har felles legevaktsentral lokalisert til AMK ved Sykehuset, Levanger. Det er opprettet en avtale med helseforetaket med årlig leie for denne tjenesten. Tjenesten fungerer godt. 4. Behov for legevakttjeneste i samkommunen. 4.1 Fordeler Bedre faglig standard, spesielt på ettermiddagstid (flere leger sammen) Tilgang på hjelpepersonell for alle kommunene Enklere tilgang på laboratorie- og røntgentjenester (ved lokalisering på sykehuset) Nærmere kobling mot legevaktsentralen (ved lokalisering på sykehuset) Lettere å rekruttere legevaktsleger Sikkerheten bedre ivaretatt Legevakten blir i mindre grad brukt som erstatning for timebestilling (erfaringer fra andre prosjekt) 4.2 Ulemper Lengre reiseavstander for deler av befolkningen Lengre reiseavstander ved eventuell utrykning fra legevakten En kostbarere ordning hele samkommunen sett under ett. 4.3 Alternative tidsperioder Prosjektgruppa har konsentrert seg om tre aktuelle tidsperioder: kl. 15.30 08.00 på hverdager, samt hele lørdag, søndag, høytidsdager og helligdager. kl. 23.00 08.00 på hverdager, samt hele lørdag, søndag, høytidsdager og helligdager. Bare natt alle dager. Daglegevakt kl. 08.00 1530, er det også et kommunalt ansvar å organisere. Dette er gjort noe forskjellig i de 3 kommunene. Ordningene synes å fungere tilfredsstillende i den enkelte kommune. En daglegevakt i samkommuneregi vil være vesentlig fordyrende og føre til lange reiseavstander for mange pasienter uten at den faglige kvaliteten på tjenesten kan forventes bedret. Dette er derfor ikke vurdert. 4.4 Vurdering 3 av 13

Prosjektgruppa er av den klare oppfatning at fordelene med en legevaktordning i samkommunen, med unntak av legevakt på dag, er langt større enn ulempene. En faglig god tjeneste for de som virkelig trenger øyeblikkelig hjelp bør veie tyngre enn at reiseavstandene for noen vil bli noe lengre. Eventuell økningen i utgiftene for noen av kommunene må imidlertid tillegges vekt. Det må her tas i betraktning at både Frosta og Verdal innen kort tid vil måtte vurdere en bedre legevaktsordning med tilgang til hjelpepersonell, bl.a. for å sikre tilgangen på fastleger. Dessuten må det forventes at de fleste legene vil etter hvert legge større vekt på å få en rimelig legevaktsbelastning. Sikkerheten for legene vil være langt bedre når legevakten omfatter flere personer. Når det gjelder vakttidsrom, anbefaler prosjektgruppa sterkt en legevaktsordning i tidsrommet kl. 15.30 08.00 mandag til fredag og hele døgnet lørdag, søndag, helligdager og høgtidsdager. Erfaringene fra Levanger kommune så langt viser i alle fall at Levanger er best tjent med en slik ordning. Det kan imidlertid være delte oppfatninger både blant leger og i befolkningen i de andre kommunene. Dersom en velger å dele legevaktstidsrommene vil en imidlertid være avhengig at flere legevaktssteder, i alle fall i Verdal og Frosta. Det er lite sannsynlig at Levanger ønsker å endre tidsrom og sted for sin legevakt. En delt ordning vil være forvirrende for innbyggerne og dessuten være fordyrende og øke vaktbelastningen på legene. Prosjektgruppa har i den økonomiske beregningen tatt med 3 tidsalternativ. 5. Lokalisering Mandatet må tolkes slik at legevakttjenesten skal lokaliseres til Levanger. Dette er også helt naturlig på grunn av reiseavstandene. Levanger kommune har allerede inngått avtale med Helse Nord-Trøndelag HF om lokalisering til Sykehuset, Levanger. Sykehuset har helt siden prosessen startet i 1999 vist stor velvilje til å huse en felles legevakt. Legevaktsentral(telefon) for alle 3 kommunene er allerede knyttet til AMK ved sykehuset ved egen avtale. På dette grunnlag har prosjektgruppa hatt et møte med ass. adm. dir. Ivar Haarstad, og rettet en skriftlig forespørsel til helseforetaket med anmodning om et overslag over kostnadene for samkommunen med en legevaktsordning med samme innhold som Levanger kommune har avtale om, men hvor de ulike tidsperioder er bedt vurdert. Både prosjektgruppa og helseforetaket synes å se det slik at begge parter vinner på en samlokalisering. (Svar er foreløpig ikke mottatt). Lokalisering til Sykehuset, Levanger er utvilsomt den beste faglige løsningen fordi det bl.a. er lett tilgang på røntgen- og laboratorietjenester. Lokaliseringen har også trolig en samfunnsøkonomisk effekt i tilfelle hvor legevaktkonsultasjon fører til sykehusinnleggelse og unødvendig bruk av legevakt i stedet for timebestilling hos fastlege, på grunn av reiseavstand for flere innbyggere. For innbyggerne tror gruppa at kvalitet på tjenestene betyr mer enn reiseavstand. Prosjektgruppa finner ikke grunn til å vurdere andre lokaliseringsalternativ uten at dette blir nødvendig av økonomiske grunner. 6. Legedekning 4 av 13

Prosjektgruppen har på grunnlag av tidligere utredning og forutsatt at gruppas forslag til åpningstid for legevakta, basert seg på følgende legebemanning mandag til fredag: kl. 15.30 21.00 3 leger. kl. 21.00 23.00 2 leger kl. 23.00 08.00 1 lege Lørdag, søndag, helligdager og høgtidsdager 3 leger i tidsrommet kl. 08.00 21.00, ellers som ovenfor. Det er ikke beregnet bakvakt. Avstandene tilsier ikke behov for dette etter prosjektgruppas mening. Erfaringene og evaluering av ordningen vil vise om det er grunnlag for justering av legedekningen. Bl.a. kan det spesielt være aktuelt å vurdere legedekning på ettermiddag/kveld og eventuell bakvaktsordning på natt. 7. Tilslutning fra legene Etter avtalen med Den Norske Lægeforening er det kommunene som avgjør organiseringen av legevakttjenesten, herunder interkommunal legevakt. Det er imidlertid viktig at legene i forkant er godt informert og gir sin tilslutning til en slik nyorganisering av tjenesten. Under hele utredningsperioden fra 1999 har legene gjennom legeforeningene lokalt blitt informert om arbeidet og de har også uttalt seg. Siden revitaliseringen av prosjektet er legene blitt orientert gjennom almennlegeutvalgene og samarbeidsutvalgene som er opprettet som en følge av fastlegeordningen. Det vil være nødvendig med en høring fra de lokale legeforeningene på grunnlag av denne rapporten. Når samkommunen har tatt nødvendig beslutning bør det opprettes en lokal avtale felles med de lokale legeforeningene. 8. Økonomi 8.1 Investeringsutgifter Investeringsutgiftene anses som ubetydelige dersom legevakta lokaliseres til Sykehuset, Levanger. Det kan bli aktuelt å supplere noe medisinsk utstyr dersom det kommer anmodning fra sykehuset om dette. 8.2 Driftsutgifter De økonomiske beregninger er basert på at det inngås en avtale med Helse Nord-Trøndelag HF, men med alternative legevakttider. I brev til helseforetaket har prosjektgruppa bedt om et overslag som baserer seg på: Bruk av kontorlokaler Bruk av kontorutstyr Bruk av medisinsk utstyr Hjelpepersonell Tilgang på laboratorie- og røntgentjenester Forbruksmateriell Datasupport 5 av 13

Kommunene har fra før avtale om felles legevaktsentral(telefon) med helseforetaket. Prosjektgruppa ser det som en fordel at den avtalen inngår i en eventuell ny avtale med sykehuset. Levanger kommune har egen legevaktsavtale med helseforetaket for tidsrommet kl. 15.30 08.00 på hverdager, hele helg og hellig- og høgtidsdager til en kostnad på kr. 543.000 (2002) Dessuten har de en egen avtale om datasupport. Datasupport bør inngå i en felles avtale. Helse Nord-Trøndelag HF, v/ Kirurgisk klinikk har i brev av 3.10.03 gitt et foreløpig kostnadsoverslag på det grunnlag som er nevnt ovenfor. Godtgjørelse til legene er basert på avtale SFS 2305 mellom KS og Den Norske Lægeforening med virkning fra 01.07.03. På bakgrunn av innspill til prosjektgruppen fra prosjektansvarlig og rådmennene i samkommunen, fremmer prosjektgruppa forslag til driftsutgifter basert på at Innherred Samkommune er en egen juridisk enhet som kommune på linje med hver enkelt kommune i prosjektet. Det betyr at særavtalens 8 ikke kommer til anvendelse ved beregning av lønn/beredskapsgodtgjørelse til legevaktslegene. Godtgjørelsen er i sin helhet beregnet ut fra avtalens 7. (Alternativ beregning av legevaktslegenes inntekt, basert på bruk av særavtalens 8 på natt, går fram av prosjektgruppas foreløpige rapport av 10.7.03. Imidlertid er det i den beregningen ved en inkurie i alternativet kl. 15.30 08.00, ikke tatt med tillegg for arbeid ved legevaktsentral med ca. kr. 325.000). For beregning av beredskapsgodtgjørelse etter særavtalens 7.8 er det benyttet vaktklasse 3, det vil si aktivt arbeid i 26 45 minutter pr. time. Dersom aktivt arbeid i gjennomsnitt overstiger dette, gis det ikke beredskapsgodtgjørelse (vaktklasse 4) Prosjektgruppa anbefaler at vaktklasse 3 benyttes som et gjennomsnitt for hele vaktperioden. Evaluering av ordningen vil vise om det er grunnlag for endring av vaktklasse. Dette må da vurderes opp mot antall legevaktsleger som er på vakt samtidig.. Tabell I BEREGNEDE LEGEVAKTSUTGIFTER I REGI AV SAMKOMMUNEN (2003-priser) kl. 15.30 08* kl. 23 08* kl.23-08 Beredskapsgodtgjørelse (kl.3) - mandag fredag 132.000 40.000 40.000 - lørdag, søndag, helligd., høgtidsd. 186.000 186.000 32.000 - tillegg for legevaktsentral ( 7.7) 379.000 233.000 93.000 - for sent varslet vakt (anslag)( 7.13) 50.000 40.000 30.000 - arbeidsgiveravgift (14,1%) 105.000 70.000 28.000 Skyssgodtgjøring (anslag) 40.000 30.000 20.000 Sum 892.000 599.000 243.000 Utgifter til Helse Nord-Trøndelag HF ** 3.405.000 2.662.000 - Utgifter i alt 4.297.000 3.261.000 - * Medregnet lørdag, søndag, helligdager og høgtidsdager hele døgnet. **Medregnet hjelpepersonell, utstyr, datautstyr/support, forbruksmateriell, lokalleie, telefonutgifter, medikamenter, legevaktsentral (telefon) Alternativ 3 ikke beregnet. 6 av 13

Tabell II KOMMUNENES LEGEVAKTSUTGIFTER. (regnskap 2002). Kommune Legevakt Legevaktsentral I alt. Frosta 647.700 107.300 755.000 Levanger 787.000 773.000 1.560.000 Verdal kommune 546.300 601.300 1.147.600 I alt 1.981.000 1.481.600 3.462.600 Legevaktsutgiftene i Innherred Samkommune vil etter disse beregningene være ca. kr. 800.000 dyrere enn dagens ordninger ved det tidsmessig mest omfattende alternativet. I overslaget fra helseforetaket er utgiftene til hjelpepersonell i dette alternativet beregnet til ca. kr. 1.450.000, et tilbud Frosta og Verdal ikke har i dag. Prosjektgruppa vil i denne sammenheng påpeke at beregningne er basert på foreløpig overslag fra helseforetaket og som vil være utgangspunkt for forhandlinger. Prosjektgruppa vil dessuten vise til utvilsomme fordeler som, bedre faglig standard, tilgang på hjelpepersonell, muligheter for bedre legerekruttering og større sikkerhet. Prosjektgruppas konklusjon er at fordelene ved felles legevakt i samkommunen oppveier ulempene ved økte utgifter. 8.3 Utgiftsfordeling mellom kommunene Sist interkommunal legevakt i FLV var til behandling i kommunene var det lagt opp til en utgiftsfordeling med 30% grunnkostnader likt fordelt mellom kommunene og 70% fordelt etter folketall. I Lina-prosjektet i Namdalen er fordelingen 50% grunnkostnader og 50% etter folketall. Utgiftsfordelingen ved felles legevaktsentral ved AMK, Sykehuset, Levanger er utelukkende basert på folketall. Delprosjektgruppa anser det ikke som sitt mandat å foreslå utgiftsfordeling og går ut fra at dette følger utgiftsfordelingen i andre samkommuneprosjekter. På dette grunnlag er det ikke mulig å si om den enkelte kommune tjener eller taper økonomisk på forslaget. 8.4 Administrasjonskostnader Det kan ikke forventes at helseforetaket tar på seg arbeidet med å administrere legevaktsordningen. Dette er et klart kommunalt ansvar. Det er imidlertid heller ikke særlig rasjonelt at dette gjøres av alle kommunene. Det foreslås at dette gjøres av en av kommunene etter avtale. Administrasjonsutgiftene anslås til kr. 40.000 og omfatter: - oppsetting av vaktlister - sekretærarbeid for samarbeidsutvalget - møter med Helse Nord-Trøndelag HF - nødvendig rapportering - i unntakstilfelle skaffe vikar når dette ikke er gjort av legevaktslegen - avklaring av praktiske spørsmål 7 av 13

Prosjektgruppa foreslår at administreringen av legevakttjenesten følger den kommunen som har administrasjonsansvaret for samkommunen. Utgiftene fordeles på samme måte som for samkommunen ellers. Det foreslås at det medisinske ansvaret for legevakttjenesten legges til kommunelegen i den kommunen som har administrasjonsansvaret. 8.5 Prosjekttilskuddet Av de tildelte kr. 210.000 til legevaktprosjektet i FLV, står det i dag kr. 74.611 ubrukt på bundet driftsfond i Verdal kommune. Prosjektgruppa foreslår at beløpet brukes til nødvendig arbeid som må gjøres fram til gjennomføring. 9. Organisering Prosjektgruppa foreslår at legevakttjenesten legges under samkommunen som juridisk enhet. Det antas derfor ikke aktuelt å vurdere noen form for selskapsdannelse for legevakttjenesten. Det forutsettes at legevakttjenesten forholder seg til samkommunens valgte og administrative organer. Prosjektgruppa foreslår at det oppnevnes et felles samarbeidsutvalg hvor hver kommune stiller med en lege og en kommunal representant. Det foreslås at ledervervet går på omgang med 1 års funksjonstid og at samarbeidsutvalget sjøl foretar konstituering. Samarbeidsutvalget foreslås å være et rådgivende organ på følgende områder: - planlegging av legevakttjenesten mht kapasitet og lokalisering - organisering av legevakttjenesten - midlertidig mangel på legevaktsleger - kollegial fraværsdekning og vikarordninger - kvalitetsarbeid - forslag til rapporteringsrutiner - vaktfritak Når det gjelder de administrative oppgaver for legevaktsordningen og organisering av dette arbeidet, vises det til punkt 8.4. 10. Gjennomføring I utgangspunktet var det ønskelig at ordningen skulle tre i kraft 1.1.2004. Helseforetaket har imidlertid varslet at legevakttjenesten ikke kan være operativ før 20.2.2004. Dette tas til etterretning. 11. Informasjon til befolkningen For at ordningen skal bli vellykket er det viktig at innbyggerne i kommunene får saklig informasjon om fordeler og eventuelle ulemper, og om hvordan de skal forholde seg til det nye legevaktstedet. Prosjektgruppa foreslår at det utarbeides en enkel brosjyre eller et kort som sendes alle husstander. Dessuten bør lokalavisene brukes som informasjonskilde i tillegg til annonsering. 8 av 13

12. Prosjektgruppas forslag 1. Det opprettes legevakttjeneste i Innherred Samkommune fra 20.2.2004. 2. Legevakttjenesten skal gjelde for følgende tidsrom: - mandag fredag kl. 15.30 08.00 - lørdag, søndag, helligdager, høgtidsdager hele døgnet 3. Legevakttjenesten lokaliseres til Sykehuset, Levanger 4. Legedekningen skal være: - 3 leger fram til kl. 21.00-2 leger fra kl. 21.00 23.00-1 lege fra kl. 23.00 08.00 - Den enkelte kommune organiserer sjøl daglegevakt kl. 08.00 15.30 mandag fredag 5. Driftsutgiftene baseres på beredskapsgodtgjørelse til legevaktslegene etter særavtalens 7 og avtale med Helse Nord-Trøndelag HF. 6. Administreringen av ordningen følger den kommunen som til en hver tid er ansvarlig for administreringen av samkommunen for øvrig. 7. Det opprettes samarbeidsavtale med Helse Nord-Trøndelag HF som omfatter legevakttjenesten, iberegnet tidligere avtaler om legevakt, legevakttelefon og datasupport. 8. Det inngås felles avtale med legeforeningene i de 3 kommunene. 9. Det opprettes et samarbeidsutvalg hvor alle kommunene og legeforeningene er representert. 10. Det utarbeides en enkel brosjyre som sendes alle husstander, samt annonsering og publisering i lokalavisene. 11. Prosjektrapporten sendes på høring til samarbeidsutvalgene etter fastlegeordningen og legeforeningene i de 3 kommunene. 12. Andre viktige forhold som må avklares: - Kostnadsfordeling mellom kommunene - Klargjøring av lokaler og utstyr - Ansvar for videre planlegging og framdrift fram til 20.2.2004 13. Ordningen evalueres senest etter 2 år. Prosjektgruppa mener med dette å ha utredet saken etter forutsetningene i mandat og målsettinger. Det er tatt hensyn til de kritiske suksessfaktorer som ble satt opp for prosjektet og innspill fra prosjektansvarlig er forsøkt ivaretatt. Det er brukt ca. 110 timer til prosjektarbeidet. Prosjektgruppa anser med dette oppdraget for avsluttet. Kopi av brev til og svar fra Helse Nord-Trøndelag HF vedlegges rapporten. Harald Myrvang Odd Harald Bjørnøy Tore Fjerdingen 9 av 13

Kirurgisk klinikk Verdal kommune Rådmannens stab 7650 Verdal Att. Harald Myrvang Vår ref.: Odha Deres ref.: Arkiv: 030.5 Dato: 03.10.03 LOKALISERING AV FELLES LEGEVAKT FOR FROSTA, LEVANGER OG VERDAL VED SYKEHUSET LEVANGER Det vises til tidligere kontakt og brev av 04.07.03. Prosjektgruppen skal vurdere to alternativer og ber om å få kostnadsberegninger på disse. Videre bes det om tilbakemelding/bekreftelse på at legevaktstjenesten kan legges til Sykehuset Levanger og fra hvilket tidspunkt. Sykehuset Levanger ved klinikkleder vil med dette bekrefte at legevaktstjenesten kan legges til Sykehuset Levanger, og at dette vil innebære følgende kostnader for de tre kommunene med utgangspunkt i de to skisserte alternativene: Lønnsberegninger: Alternativ 1: Lønnsberegninger basert på 2,6 stilling spesialsykepleier innebærer en utgift på kr. 1 456 000,-. Alternativ 2: Lønnsberegninger basert på 1,6 stilling spesialsykepleier innebærer en utgift på kr. 972 000,-. Lønnsberegningene innebærer 1 sykepleier til disposisjon hele døgnet, men at ressursen delfinansieres av sykehuset på natt. Lønnsberegningene baserer seg på gjeldende overenskomst, og vil bli justert i tråd med lønnsutviklingen. Utgifter til leie av kontor, utstyr (kontorutstyr, medisinsk utstyr, datautstyr), forbruksmateriell, hjelpepersonell og datasupport er beregnet ut i fra de to alternativene og beløper seg til følgende for de ulike alternativ: Utstyr på kontorene: Følgende utstyr er inkludert på kontorene: U.S benk, U.S lampe, kontorutstyr, rek.skap, kjøleskap, med. U.S utstyr. 10 av 13

Alt. 1: Kr. 150 000,- * 3 + avskrivningstid og rente = kr. 50 000,- pr. år Alt. 2: Kr. 16 700,- Beregningene ovenfor forutsetter at sykehuset kjøper og eier alt av utstyr på kontorene. Forbruksmateriell: Alt. 1: Kr. 140 000,- Alt. 2: Kr. 47 000,- Datautstyr/datasupport: Alt. 1: Totalt kr. 52 000,- basert på følgende: 3 PC er a kr. 10 000,- = kr. 30 000,- 1 printer kr. 2000,- Support kr. 20 000,- Alt. 2: Kr. 19 000,- basert på 1 PC og skriver m/support. Tilgang Røntgen/lab.tjenester: Forutsettes ingen annen belastning og utgifter enn i dag. Leie av lokaler inkl. strøm og renhold: Alt. 1: 3 kontorer kr. 150 000,- pr. år (ca. kr. 2150,- pr. kvadratmeter pr. år) Alt. 2: 1 kontor kr. 50 000,- Telefonutgifter: Ca. kr. 50 000 75 000,- pr. år. Medikamenter: Oppfylles og betales direkte til apoteket og er sykehuset uvedkommende. Gjeldende AMK-avtale med kommunene er forutsatt videreført i sin nåværende form, og kommer i tillegg til ovennevnte beregninger. Kostnadsoverslaget er også basert på dagens drift av AMK-sentralen. Klinikkleder vil i den forbindelse gjøre oppmerksom på at antall AMK-sentraler i fylket er under vurdering. Endringer i den forbindelse vil kunne medføre endringer i kostnadsberegningene. Konklusjon økonomiske beregninger: Totale utgifter alt. 1 basert på ovennevnte: Kr. 1 923 000,- pr. år. Totale utgifter alt. 2 basert på ovennevnte: Kr. 1 180 00,- pr. år. Legevaktstjenesten ved Sykehuset Levanger kan være operativ fra 20.02.2004. Det gjøres oppmerksom på at ovennevnte er foreløpige kostnadsoverslag. Et ev. samarbeid vil bli formalisert i en egen avtale, hvor nevnte forhold vil kunne bli justert og nærmere presisert. Avslutningsvis vil klinikkleder beklage den sene saksbehandlingen av henvendelsen. Saken sendes på mail for rask ekspedering. Brev i underskrevet stand vil bli ettersendt i posten. 11 av 13

Ev. henvendelse i saken gjøres til undertegnede. Med hilsen Eirik Ulseth Klinikkleder Kopi: Avdelingsleder mottakelsen/amk 12 av 13

PAs vurdering og konklusjon: Sluttrapporten godkjennes. Sluttrapport og prosjektgruppens anbefaling oversendes kommunene for stillingstagen mht. valg av løsning, kostnader mv. Det foretas en juridisk avklaring mht. rett til overføring av fastlegeavtaler fra kommune til samkommune og ISK som ansvarlig for legevakten. Dette vil også være grunnlag for kostnadene ved ordningen. Disse forhold må avklares før evt. høringsrunder med legeforeningene og samarbeidsutvalgene. Inntil leder for tjenesten i ISK er oppnevnt, arbeider den enkelte kommunes virksomhetsleder/enhetsleder videre med saken. 13 av 13