Region vest. Nytt fra Region vest. TABU Full fart på TABU samling i Fjordane. Sommarklubb Kvar sommar er det heimeleir på Bulandet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Region vest. Nytt fra Region vest. TABU Full fart på TABU samling i Fjordane. Sommarklubb Kvar sommar er det heimeleir på Bulandet."

Transkript

1 Region vest 13. September 123. Årgang Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region vest Oddvar Risøy Oddvar Risøy har reist som predikant i 47 år. TABU Full fart på TABU samling i Fjordane. Sommarklubb Kvar sommar er det heimeleir på Bulandet. RegionSIDE 2 RegionSIDE 3 RegionSIDE 5

2 1 Region Vest Innspill Region Vest Regionkontor: Sigurds gate 6, 5015 Bergen Telefon: Faks: E-post: Helge kvamme administrasjonsleder Region Vest NLM Påfyll av vitaminer Håper at du har hatt en god sommer der D-vitaminene har fått utfolde seg i solen. Det meldes om gode leirer, men med varierende påmelding. Særlig i Sætervika har det vært mange gutter på leir denne sommeren. Mange har tatt turen innom ulike stevner og bibelcamper og har fått påfyll av vitaminer som er viktig for livet det evige livet. På Askøy har de hatt aktivitet i hele sommer med møtesamlinger hver søndag. Om ikke alle kan komme, og om ikke alt fungerer som det pleier, er det godt for Guds folk å komme sammen. Det er et valg og en prioritering som hver enkelt må ta, men det gjør godt å få tilskudd av vitaminer for kristenlivet. Når nettene blir lange og høsten siger på, er det tid for å sette i gang med det lokale arbeidet, i hvert fall der det finnes aktivitet og kanskje også på en ny plass der det burde være mulig å starte opp med et lag eller en klubb. Kanskje skulle noen ha snakket sammen og handlet sammen slik at vi kunne legge til rette for at andre skulle få vitaminer, for kristenlivet. Det er et valg du må ta. «Kanskje skulle noen ha snakket sammen og handlet sammen slik at vi kunne legge til rette for at andre skulle få vitaminer, for kristenlivet.» I valgtider er det viktig å velge rett. Det har kommet mange valgløfter, og politikerne overbyr hverandre i hva som skal bli best dersom de blir valgt. De har gått på valg på et program som sier hva som er viktig og hva som skal skje dersom de kommer i posisjon. Noen valg er lette og andre kan være vanskelige. De som velger å følge Jesus har det beste programmet som sier: Kom, for alt er «Uavhengig av om du kommer deg til et valglokale eller ikke du har fått muligheten til å ta et valg for evigheten.» ferdig. Du skal få et evig liv sammen med Gud i herlighet det er det viktigste valget du kan ta. Helt uavhengig av om du betaler formueskatt eller toppskatt eller ingen skatt. Uavhengig av om du kommer deg til et valglokale eller ikke du har fått muligheten til å ta et valg for evigheten. Så er det ikke sikkert at dette valget fører til mer penger i egen lomme eller mer fritid. Nei, de som har tatt dette valget ønsker å bruke sine midler og sin tid slik at andre skal få samme mulighet å ta det beste valget. Gi de som aldri har fått høre om Jesus Kristus, verdens frelser, muligheten til å høre slik at de kan velge hvem de vil følge. Dette gjelder både de som bor i nabolaget og ikke minst alle folkeslag som ennå ikke har fått muligheten til å ta dette valget. Internett: nlm.no/vest Regionleder og ansvarlig redaktør: Harald Berge Breistein Driften på Kleppe bedehus er lagt ned Søndag 9. juni var det siste møte på lang tid på Kleppe bedehus. Helge Kvamme Da var det familiemøte med barna i fokus. Askøy Misjonsforsamling har opplegg for oppfølging av barna fra de blir døpt til de er konfirmert. Foruten kor, speider, klubb og andre tilbud får de dvd-er, cd-er, bøker og bibel. Denne dagen var det en del som hadde nådd alderen for å få gave. Det var leder Bård Hauge og nestleder Ingunn S. Nøttveit som stod for utdelingen. Solveig Rob hadde andakt, og som vanlig på familiemøtene var det lek før litt servering på slutten. Nå har møteaktiviteten til Askøy Misjonsforsamling blitt flyttet til Hauglandshella bedehus mens Kleppe bedehus skal ombygges til større og mer tjenlige lokaler. Dugnadsarbeidet har startet Det har vært dugnad på Kleppe bedehus to lørdager og noen dager innimellom. Alt som har vært brukt og lagret i huset har blitt nøye gjennomgått og vurdert skal det være med over i det nye bedehuset? Mye er lagret men en del har blitt kastet. Etter at det meste ble gjennomgått første uken, var det tid for å rive ned og bære i bosscontainer andre uken. Mange har deltatt med tid og krefter i juni, men det var Nye ansettelser Svein Strand tar 1. oktober over som forsamlingsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband sin byforsamling, Salem i Bergen. Regionstyret har ansatt Svein Strand og hovedstyret har godkjent ansettelsen. Strand tar over etter Eivind Sætre som har vært forsamlingsleder i Salem i 17 år. Svein Strand har tidligere vært misjonær i Japan i åtte år, og kommer nå fra stilling som førsteammanuensis ved NLA Høgskolen i Bergen, der han særlig har jobbet med interkulturell forståelse. Han er gift, har to barn, og har vært medlem i Salem siden familien kom til Bergen i Svein Strand sier at han fikk utfordring fra noen om å søke på stillingen og ser fram til å ha som hovedjobb å fortelle om Jesus. Han har stor kjennskap til arbeidet i forsamlingen og har arbeidet tett med Eivind Sætre som har vært forsamlingsleder. Det at Svein overtar gir kontinuitet i arbeidet, han kjenner menneskene og organiseringen. «Gud har gjort mye i Salem og mye i mange menneskers liv», sier Svein Strand som ønsker at mennesker fortsatt skal bli frelst i vår egen by og at evangeliet skal ut til alle folkeslag. Han ønsker å fortsette det gode arbeidet i Salem og utvikle det. Forsamlingen er sammensatt med mange barn, unge familier, eldre og studenter. Dette fører til at ikke alle er enig i alt som skjer, men det er viktig at forsamlingen går videre sammen. «Det er viktig at det er Gud som får lede arbeidet», sier Svein som ønsker at Salem skal legge enda større vekt på det diakonale arbeidet og er trygg på at Gud vil pause i dugnadsarbeidet i juli før det skal arbeides for alvor når sommeren er over. Da skal tilbygget fra 1962 rives og anbud for grunnarbeid skal på plass. Guds rike på Askøy skal bygges på en konkret og synlig måte med nytt bedehus på Kleppe. Det er visjonen at NLM sitt motto skal bli gjort til virkelighet på Askøy og ut til alle folkeslag! Vi trenger din hjelp både praktisk og økonomisk. Vær med å støtte arbeidet ved å gi på kontonummer: Det blir nok en del søppelcontainere som blir fylt opp. Signe Ingunn og Magny sjekker hva som skal tas vare på. Alle foto: Helge Kvamme fortsette sin gjerning i Salem. Regionleder Harald Berge Breistein sier: «Svein kjenner Salem svært godt, og nyter stor tillit i forsamlingen. Han vil utgjøre både en god kontinuitet og en fornyelse i arbeidet. Det er derfor med glede og forventning vi ser frem til at han starter i stillingen som forsamlingsleder.» Svein Strand vil begynne som forsamlingsleder 1. oktober. Eivind Sætre slutter samme dato. Samtidig har regionstyret ansatt Kristin Sætre Odeh som vikar for frivillighetskoordinator i 50 % stilling i 1 år. Hun kjenner Salem godt og har hatt ulike engasjement i forsamlingen. Ingvild Lunde Hetlevik går ut i morspermisjon fra 26. august, og Kristin starter 13. august. Foto: Bjørn Inge Sagstad, Norea.

3 Oddvar Risøy har arbeidd i NLM i 47 år. Han har no sagt opp stillinga si, men fortset som frivillig forkynnar. Helge Kvamme Kvifor byrja du å arbeide i misjonen? Heilt frå gutedagane tenkte eg å bli prest. Etter kvart som eg fekk kontakt med forkynnarar som hadde møte heime, vart eg dregen mot forkynnargjerninga. Misjonsambandet hadde eg ingen kjennskap til, men då eg var 16 år tok Mangvald Mæstad, som då var forkynnar her i krinsen, meg med på ein preiketur i Øygarden. Vi reiste med rutebåten og kom ofte fram til ny plass om natta. Eg huskar det var krevjande å ha noko å seia kvar kveld. Eg tok likevel ikkje skrekken. Neste haust søkte eg på bibelskulen i Bergen og skreiv då at eg skulle bli emissær. Etter 2 Etter kvart som eg blei kjent med arbeidet har eg opplevt det som ei glede at det nett var her eg skulle få tena. år på bibelskulen var eg mest innstilt på å reisa i Den Indre Sjømannsmisjon eller Indremisjonen, men det var Misjonssambandet som kalla meg. Etter kvart som eg blei kjent med arbeidet, har eg opplevt det som ei glede at det nett var her eg skulle få tena. Flokkane har blitt små Korleis føler du at utviklinga har vore i bygdene? Nokre bedehus har makta å halda oppe arbeidet og fått med seg dei yngre generasjonane. Men mange bedehus har ikkje makta det, og flokkane har blitt små med høg alder. Det er stort behov for at vi tenkjer nytt i mange område og investerer i å bygga arbeid med fokus på dei unge. Kva gler deg mest? Eg har sett stor pris på å få vera med i det store fellesskapet i misjonen. Tenesta har oftast vore i dei små flokkane, men på same tid er vi med å bera evangeliet ut til unådde folk. Det har ofte vore krevjande å stå fram som forkynnar, men det gler meg desto meir når eg opplever at bodskapen eg formidlar når fram til tilhøyraren og blir til oppbygging. Vi må ha naud Kva har vore det vanskelegaste ved å reisa rundt som forkynnar? Eg har nemnd arbeidet med å forma og bringa ein bodskap. Utanom det er det tanken på dei første tiåra som kjem for meg. Det var heile haust og vår terminar med nærmast inga fritid heime. Det var fri kvar måndag, men stundom gjekk mykje av den med til heimreis. Det var ei stor belastning for Jorunn som var heime, ofte med dårleg økonomi. Det som hjelpte inn i den situasjonen var at eg hadde anna arbeid i sumarmånadane der eg var heime. Kva ser du på som den største utfordringa? Dersom du tenkjer på arbeidet generelt, så ligg den største utfordringa i det å bygga eit arbeid her heime. Vi må ha naud for å nå vårt eige folk med bodskapen om Jesus. Så må vi forkynna misjonskallet slik at dei unge får sjå det som sitt kall og sitt arbeid. Det beregrunnlaget som har vore rundt om i bygdene i vår region held på å døy bort. Det gjeld som nemnd mange av bedehusa. Det er rett å ha fokus på å starta misjonsfelleskap og forsamlingar, men dei mindre gruppene og foreiningane er framleis viktige inn i den samanhengen. Vi må oppmuntra og inspirera kvarandre til å sjå etter moglegheiter som ligg i den tida vi er i. Kva skal du gjera som pensjonist? Eg har ikkje dei store planane, men ynskjer sjølvsagt å vera aktivt med i misjonsarbeidet lokalt. Elles blir det vel litt forkynning framleis. Så ser eg fram til å få vera meir aktivt med i gjenbruksbutikken saman med Jorunn. Oddvar Risøy takker for merksemd og seier at han framleis vil vere aktivt med i tenesta i NLM. Alle foto: Helge Kvamme Regionleder Harald Berge Breistein takkar Oddvar Risøy for lang og tru teneste.

4 3 Region vest TABU på Friborgneset Helgen juni var vi 48 ungdommer samlet på Friborgneset. Det var trangt om plassen, og noen endte opp med å sove både under og oppå bord, mens andre fikk senger å ligge i. CATHRine Kvamme Vidar Hansen var med som bibeltimeholder, og han snakket om hvor viktig det er å holde seg åndelig våken. Han snakket om korset og hvor mye Jesus ofret for oss, all smerten og byrden han bar, og ikke bare fysisk. Han snakket også om Israelsfolkets vandring i ørkenen. Vi var velsignet med flott vær. Mye av tiden ble brukt ute. Ikke bare aktiviteter, men også noen måltider ble spist ute. Folk samlet seg rundt på trampolinen, på gresset og på steiner. Det ble mye bading både dag og natt, vannkrig, frisbee, kubb, volleyball med ball og digre vannballonger, og ellers mye lek og moro. Capture the flag og paintball var lørdagens store aktiviteter. Med høyt aktivitetsnivå og kreative ungdommer, kommer man ikke utenom litt knall og fall. Men når bibeltimeholderen også er lege, ordner det meste seg. Under søndagens bibeltime var Ingrid Friborg den heldige vinneren av et gratis ukespass på UL. alle Foto: Cathrine Kvamme Team i Øygarden Det nye teamet i regionen er på plass i Øygarden, der de begynte den 19. august. De fire jentene er spente på året som ligger foran og gleder seg til utfordringene som venter på dem. Therese Lervik er 19 år og kommer fra Turøy på Sotra. Hun gikk på KRIK-linjen på Ansgar i skoleåret som var. De tre andre jentene gikk på Fjellheim Bibelskole. Solbjørg Kvamme er 20 år og kommer fra Voss, Ane Marte Mikalsen er 21 år og kommer fra Alta og Malene Skartveit er 19 år og kommer fra Karmøy. Teamet blir å treffe både i Øygarden og ellers i regionen. Ta godt i mot dem og be for tjenesten de står i! Marta Leodo Fra venstre: Solbjørg, Ane Marte, Malene, Therese. Foto: Marta Leodo

5 Region vest To år i Indonesia Et år er gått siden forrige oppdatering i RegionUtsyn. Mye spennende har skjedd. Vi trives fremdeles godt i det tropiske klimaet litt nord for ekvator. Nils Fredrik Rifsgård I skrivende stund er vi i ferd med å avslutte ferien i Norge og Sverige, og vi er mer enn klar for å ta fatt på arbeidsoppgavene som venter oss i tiden som kommer, selv om det selvfølgelig er trist å reise fra familie og venner nok en gang. Det største som har skjedd det siste året er definitivt at familien vår har fått et nytt medlem, nemlig Samuel Johannes Rifsgård. Han ble født uten altfor store komplikasjoner på Colombia Asia sykehuset i Medan 30. august. Han har allerede rukket å bli nesten et år og går rundt og er til stor glede for både små og store. Sammen med ledere og studenter ved seminaret i Sihabong-habong. Utadrettet fokus Ellers så har vi hatt et fint år her. Det siste halvåret har jeg (Nils) reist rundt en del til ulike kirkesamfunn og deres teologiske høyskoler/presteseminar. Der har jeg, sammen med min flotte indonesiske kollega Allan Silitonga, prøvd å inspirere til misjon og dermed et mer utadrettet fokus. Kirkene har i mange tilfeller nok med seg selv, og klarer ikke å se utover sine Vi er glade for å kunne bruke masse tid sammen med studentene som er morgendagens prester og kirkeledere. egne grenser. Vi er glade for å kunne bruke masse tid sammen med studentene som er morgendagens prester og kirkeledere. Vi har to steder der vi ønsker å satse videre. Vi vil gå sammen med studentene ut til mennesker som ennå ikke tror på Jesus. Allidrett Vi har også startet opp arbeid i et område der det kun finnes en kristen familie. Planen er at jeg i løpet av høsten skal starte opp allidrettslignende arbeid for ungdommer der. Det er også konkrete planer om å starte opp en gjenbruksbutikk her, så vi har mange spennende planer. Vi er glade for å ha flotte nasjonale medarbeidere som drar arbeidet vårt her. Hjertelig takk for all forbønn og støtte. Fine barn på barneklubb med flanellograf fra Norge.

6 5 Region vest Sankthans-feiring i Kollevåg Sankthans-aften var 60 store og små samlet til sankthans feiring i Kollevåg i Askøy NLM sin regi. Det var barn, ungdom og eldre. Noen ankom faktisk i taxi for å overvære feiringen. Solveig Bartun Rob Leker og konkurranser hører med på sankthans-feiring. Alle Foto: Ole Risøy Skikkelig vestlandsvær når folk samlet seg til sankthans-feiring. Grilling rundt bålet. Dagen startet med sol, og vi var optimistiske, men akkurat idet det store partyteltet var kommet opp, kom regnet. Det var ikke litt regn, men MYE regn og torden. Det ble trangt, intimt og koselig inne i teltet, men alle fikk plass, og alle koste seg. Etter ord for kvelden og litt sang og prat ble været bedre. Arnulf Sæter hadde ord for kvelden og fortalte og demonstrerte hvordan vi her i verden kan føle oss bundet av flere ting og føle at vi blir dratt hit og dit. Jesus kan kjøre oss fri og løse oss fra alt som binder. Arnulf demonstrerte med å binde seg til forskjellige folk i forsamlingen, og så kom hjelpen fra Gud i form av en saks. Både små og store fulgte godt med. Etter samlingen grillet vi og spiste og koste oss. Etter mat var det klart for skattejakt for barna og sporløp for alle. Vinnerne stakk av med 66 seigedamer. Med sankthans hører også bål i fjøren og tautrekking og kaker og kaffe. Tross dårlig vær var det mange som så ut til å kose seg masse. Familien Belt i godt humør i regnet. Sommarklubb på Bulandet Den årlege sommarklubben på Bulandet gjekk av stabelen 23. og 24.juni med sol og fint vêr. «Bu-heime»-leiren sine to dagar gjekk svært fort med alt som skjedde. Jon Nævdal hadde bibeltimar om Josef og korleis denne historia også fortel om Jesus. Med blant anna konkurransar, kubbespel, oppgåveløysing, bingo, morgontrim, twister, grilling, Bulandet challenge og is vart det mange gode opplevingar. Alle var einige om at vi gler oss til sommarklubb neste år! Alle foto: Jon Funder Nævdal

7 Region vest Barnehageleir i Sætervika mai var tre av NLMs barnehager på leir i Sætervika med sine førskolebarn. Vi var 46 barn og 14 voksne i et nydelig sommervær. Solveig Bartun Rob Mens noen var i kano og lekte i fjæra, var andre flere timer i Tarzanløypen og koste seg. Vi grillet og spiste de fleste måltid ute i solen. Sporløpet var en stor suksess med bilskubbing, potetkast, samling av ting fra naturen og gjetting på antall seigemenn m.m. Hver dag hadde vi og andakt og lek og moro i peisestuen. Noen av de voksne måtte finne seg i både å bli våt og å bli pakket inn med dopapir. Vi hørte om at Gud kan bruke alle, også en liten gutt som vi hørte om fra Bibelen. Han ga matpakken sin til Jesus og det ble nok til flere tusen fordi Gud velsignet det! Vi fikk også høre at vi kan få bruke Bibelen slik at den får prege livet vårt. Det var mye undring over ulike tryllekunster som ble vist under andaktene. En utrolig flott leir med mange utrolig flotte barn og voksne! Foto: Solveig Bartun Rob Ny maksklubb på Vik På Vik i Øygarden har 8 jenter i 5. klasse startet en maksklubb. En maksklubb er en misjonsklubb uten voksen leder. Solveig Bartun Rob Klubben har navnet VIP (Very Important People). Jentene forteller at de anser seg som nettopp det; Veldig viktige personer. En gang i måneden samles de og har andakt, synger og lager mat. De samler inn penger til barn i Japan, og har også sett film fra Japan. Den dagen regionutsyn var på besøk var ikke alle til stede, men disse jentene var på plass: Ingrid Refvik Torsvik 10 år, Ida Fløisand Hansen 10 år, Rakel og Maria Torsvik 10 år, Elisabeth Kleppestø 11 år, Julie Langøy Turøy 10 år, Thea Halland Vatland 10 år. En flott gjeng med jenter som er opptatt av Jesus og misjon. Og tenk; For Jesus er hver og en av oss Veldig Viktige Personer! Foto: Helge Kvamme Foto: Solveig Bartun Rob

8 Trekning av Sætervikalotteriet Søndag 16. juni var det Sommerfest i Sætervika. Mange hadde møtt opp på den tradisjonelle festdagen i Samnanger. Kirken i Samnanger legger sin gudstjeneste til ungdomssenteret og Sætervikavenner fra Stor-Bergen legger dagen til leirplassen. Oddvar Risøy var taler for dagen og Astrid Byrknes sang. Først var det møte der barna og de unge hadde egne samlinger. I pausen brukte mange tiden til å ta seg en padletur på sjøen. Så var det tid for middag og kaffe før det var misjonsmøte. Her ble vi minnet om den store oppgaven som vi står i både blant barn og unge lokalt og ut til alle folkeslag også de som aldri før har hørt evangeliet om Jesus Kristus. Tilslutt var det trekning av Sætervikalotteriet, vinnerne er kontaktet: Region vest neste UTSyn 23 Gevinst Nr vinner 1. Ipad 32GB Retina 1505 anni Grethe & Lars Ytre-Arne 2. Kaffemaskin 515 Åshild Mæstad 3. Sykkel 532 usolgt 4. Grill 1220 inger & Yngve Lavik 5. Telt 3476 Nils Håkon Urrangsæter 6. Tursekk 2946 Frode Odland 7. Kjøkkenmaskin 4149 Helge Andvik 8. Dagskort i Eikedalen 3113 Jorunn & Oddvar Risøy 9. Dagskort i Eikedalen 268 Hans Arne Børsheim 10. Dagskort i Eikedalen 2624 astrid & Terje Svendsen 11. Dagskort i Eikedalen 1868 Martin og Bjørg Risøy 12. Dagskort i Eikedalen 4313 Synnøve Samnøy NLM sin gjenbruksbutikk på Haukeland i Arna har bruk for flere frivillige Det er en flott gjeng med frivillige som jobber i det gode miljøet i butikken. Lederen for gjenbruksbutikken, Osvald Hindenes, oppfordrer flere til å være med å ta i et tak. Dersom du eller noen du kjenner kan oppfordres til å være med en dag eller to i uken eller måneden, ta kontakt med Osvald. Takk 1 Jon Funder Nævdal har sagt opp sin stilling som områdearbeider i Fjordane. I den forbindelse har vi lyst å takke Jon for innsatsen han har lagt ned i arbeidet. Han har hatt et ekte engasjement for arbeidet i Sunnfjord og Nordfjord. Mange har gitt uttrykk for at de har satt pris på hans forkynnelse. Nævdal har sagt opp sin stilling fra 1. oktober. Misjonssentralen Gjenbruk Levere varer? Kjøpe varer? Inntekten går til misjonsarbeid! I Hardangerveien 543, Haukeland (Smihuset) Telefon: E-post: Åpningstider: Onsdag, torsdag og fredag kl Lørdag kl Alt må ikke kjøpes nytt... Kontaktinfo: Telefon: E-post: Åpningstider: Onsdag, torsdag og fredag kl Lørdag kl Takk 2 Oddvar Risøy har sagt opp sin stilling i NLM. Regionstyret tar oppsigelsen fra Oddvar Risøy til etterretning. Styret vil takke ham for trofast tjeneste gjennom 44 år. Styret vil særlig trekke frem hans misjonsengasjement, Kristus-forkynnelse og vilje til nytenking. Styret er også takknemlig for at han signaliserer at han er villig til å ta på seg forkynneroppdrag på frivillig basis. Bruk våre nettsider nlm.no/vest Lik oss på Facebook: NLM Region Vest utgivelsesdag: 27. september Utsyn har besøkt en klinikk i Mongolia. Dette er en modellklinikk for Khovd fylke, sier direktør gerelsuren (t.v.). organ for Norsk Luthersk Misjonssamband adresse: Sinsenveien 25, 0572 oslo telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) telefaks: internett: e-post: (redaksjon) (abonnement) ansvarlig redaktør: espen ottosen - redaksjonsleder: arne Sæteren - redaksjonssekretær: Kari Kottum (50 prosent) Journalister: Frida Blaker - Per ove aarseth (50 prosent) Silje Måseide (80 prosent) grafisk formgiver: Simon Berg - trykk: Schibsted trykk Flesland utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 500. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr 350. til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 oslo. abonnementet går til det blir oppsagt. utsyn kan også bestilles på cd. issn: Kassett: S online: annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: abonnementskonto: adresse: Sinsenveien 25, 0572 oslo telefon: telefaks: internett: e-post: generalsekretær: øyvind Åsland

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Oppslagstavle for Region Vest Oversikt over gaveutviklingen i Region Vest Budsjett I 2012 hadde Region Vest budsjettert med gaver på kr 14,8 millioner. Det foreløpige regnskapet viser gaver på kr 13,3 millioner som er kr ,- lavere enn i For 2013 er budsjettet på kr 15 millioner i gaver. Dersom regionen ikke når det målet står vi i fare for å måtte redusere arbeidet. I hvert nummer av Utsyn Region Vest vil utviklingen i gaveinntektene bli vist. Kontonummer for gaver: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Regionskonferanse november 2013 Bibelskolen på Bildøy NLM Region Vest arrangerer regionkonferanse seint i november. Dette er en storsamling som regionen arrangerer sammen med Tremorkirken og Salem. Tidligere LIS (Leder- og inspirasjonssamling) og høstmøtet blir slått sammen til et arrangement. Talere: Egil Svartdal og Øystein Engås Tema: «Vi kan ikke sitte inne når alt håp er ute» «Håpets ambassadører vår viktigste oppgave er å gi framtid og håp!» Fredag 22. november Kl Ungdomslederseminar i Tremorkirken v/ Egil Svartdal Kl Tremornight i Tremorkirken v/ Egil Svartdal Lørdag 23. november Kl Seminar for ansatte og frivillige i Region Vest «Å være leder - tillit, makt og ansvar. Om forebygging av seksuelle krenkelser.» v/ Knut Kvamme Kl Middag Kl Seminarer åpne for alle v/ Egil Svartdal og Øystein Engås Kl Mat Kl Misjonsmøte Tale ved v/ Egil Svartdal og misjonsglimt v/ Øysten Engås Kongshaug Musikkgymnas og Bless synger Kl Konsert med Kongshaug Musikkgymnas Søndag 24. november Kl Møte på Bildøy v/ Egil Svartdal Påmelding familiepåskeleir på Lyngmo Mandag 4.november 2013 blir det åpnet opp for påmelding til familieleiren på Lyngmo april Mer info i neste nummer. Arrangement Sætervika Tweensleir klasse. Dato: Pris: Kr 995 Maksleir klasse. Dato: Pris: Kr 610 Tenleir klasse. Dato: Pris: Kr 995 Adventsleir for hele familien Dato: Nyttårsleir 9. klasse Skilbrei Leir for klasse Dato: Pris: Kr 550 Leir for klasse Dato: Pris: Kr 600 Lyngmo Leir for klasse Pris: Kr 435 Internatmøte for kvinner Loppemarknad Leir for klasse Dato: Pris: Kr 660 Leir for klasse Dato: Pris: Kr 660 Haustbasar Dato: Leir for år Dato: Barnas Songleir for klasse Dato: Pris: Kr 570 Julemiddag for vaksne Dato: 6.12 Julemiddag for Ungdom Dato: Nyttårsfeiring Dato:

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. tilbake i mali Bergfrid Almelid er på plass i narena.

Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. tilbake i mali Bergfrid Almelid er på plass i narena. Region VEsT 25. oktober 123. Årgang 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. mi 7, 19 Nytt prosjekt i tana-området

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

S lid gaverekord. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. arrangement i vinter Det er samlinger for liten og stor på leirstedene våre i vinter.

S lid gaverekord. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. arrangement i vinter Det er samlinger for liten og stor på leirstedene våre i vinter. Region VEsT 06. februar 125. Årgang 03 2015 ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er guds ord. ef 6,17 S lid gaverekord for første gang har nlm mottatt mer enn 125 millioner kroner i gaver i løpet

Detaljer

Nye kristne etter møteserier

Nye kristne etter møteserier Region vest 7. FEBRUAr 124. Årgang 03 2014 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fil 1,6 Nye kristne etter møteserier Foto: Georg Kolnes

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 31.3.-1.4. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund Forfall: Gunnar Indrebø

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «spot on». Region VEsT 19. april 123. Årgang 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. Jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

PRISER & PÅMELDING. Privat overnatting: dette kan vi ordne hvis det er ønskelig. Ta kontakt med ImF-UNG hvis du ønsker dette.

PRISER & PÅMELDING. Privat overnatting: dette kan vi ordne hvis det er ønskelig. Ta kontakt med ImF-UNG hvis du ønsker dette. PRISER & PÅMELDING Konferanseavgift: kr. 650,- pr. pers ved påmelding før 3. mars kr. 800,- pr. pers ved påmelding etter 3. mars (500,- av konferanseavgiften blir tilbakebetalt via prosjektstøtte for de

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Hei! LysVaken i Myrbostad kyrkja. Vil du vere med på noko spanande? Tredje helga i november er du invitert til:

Hei! LysVaken i Myrbostad kyrkja. Vil du vere med på noko spanande? Tredje helga i november er du invitert til: Hei! Vil du vere med på noko spanande? Tredje helga i november er du invitert til: LysVaken i Myrbostad kyrkja Her skal vi bli kjent i kyrkja, bli betre kjent med Gud som er grunnen til at vi har kyrkje,

Detaljer

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over Region VEsT 6. september 123. Årgang 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Regionårsmøtet på Sygna 25. 27 april. 20 årsjubileum Søsken har drevet maksklubb i 20 år.

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Regionårsmøtet på Sygna 25. 27 april. 20 årsjubileum Søsken har drevet maksklubb i 20 år. Region vest 27. juni 124. Årgang 12 2014 Stol alltid på ham, dere folk, øs ut deres hjerte for ham! Gud er vår tilflukt. Salme 62,9 Nytt fra Region vest Regionårsmøte Regionårsmøtet på Sygna 25. 27 april.

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

REGION VEST NYTT FRA REGION VEST. Arrangement i vinter Det er samlinger for liten og stor på leirstedene våre i vinter.

REGION VEST NYTT FRA REGION VEST. Arrangement i vinter Det er samlinger for liten og stor på leirstedene våre i vinter. REGION VEST 05. desember 124. Årgang 22 2014 Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem. Jes 65,17 Send flere misjonærer Kirken i Mara i Tanzania

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Bygge guds rike i Potosi bygges guds rike på en synlig måte.

Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Bygge guds rike i Potosi bygges guds rike på en synlig måte. Region VEsT 28. juni 123. Årgang 12 2013 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. kol 2,14 For å nå nye folkegrupper, trapper

Detaljer

PIONÉRMAIL. juli :: 2014

PIONÉRMAIL. juli :: 2014 PIONÉRMAIL juli :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JEFF FOUNTAIN-HELG OG FORLØSNING AV PK STAVANGER 6.-8. juni fikk vi i PK Stavanger storfint besøk av Jeff Fountain og konen Romkje og andre gode venner

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

Flere misjonærer REGION VEST NYTT FRA REGION VEST. Mulighetenes land Satsing på media og ungdomsarbeid står sentralt i arbeidet i Japan.

Flere misjonærer REGION VEST NYTT FRA REGION VEST. Mulighetenes land Satsing på media og ungdomsarbeid står sentralt i arbeidet i Japan. REGION VEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring 25

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

REGION VEST NYTT FRA REGION VEST. Høstmøte 2012 Fullt hus i Salem under høstmøtet. Rekord på Askøy. Mange samlet på leir Ny innsamlingsrekord på

REGION VEST NYTT FRA REGION VEST. Høstmøte 2012 Fullt hus i Salem under høstmøtet. Rekord på Askøy. Mange samlet på leir Ny innsamlingsrekord på 3. DESEMBER 121. ÅRGANG 22 2011 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! Joh 14,1 Menighetsvekst i Peru Åtte nye medlemmer ble nylig tatt opp i en menighet i Peru. Fire barn ble døpt

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt Møte: Regionstyret Møtenr.: 7 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Onsdag 30. aug. 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø T Egil Svela T Dagfinn Brandsæter T Håvard Brekkå T Brith Halvorsen

Detaljer

ImF Ung. Barnebladene

ImF Ung. Barnebladene ImF Ung Barnebladene Nr 3-2013 Passer du inn? Vet du hva? Gud sier at alle passer inn! Guds rike er for alle! Jesus sa en gang: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MERKNADER 22. 30. 31. 1. Tur til gammel skolen på Spongdal 3. 2. KASPER 6 ÅR MAT smøremåltid matpakke tursekk smøremåltid varmmat 23. 6. Tur i nærområdet 7. 8.

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1 Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Jesus møter oss på forskjellige måter. For nokon gjennom skaparverket og solskinet. For nokon

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

BJØRNENYTT JANUAR 2014

BJØRNENYTT JANUAR 2014 BJØRNENYTT JANUAR 2014 Nytt år, nye muligheter! Velkommen tilbake etter en forhåpentligvis hyggelig og avslappende ferie! Her følger en liten evaluering av jula her på Bjørnehula: Målet for våre juleforberedelser

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass

Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Onsdag 21. mai kl. 17.00 Diplomfest for Småbarnssang gruppene kl. 17.30 Kidz, 5-12 år kl. 19.00 Gospelkoret øver Torsdag 22. mai

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Vi vil DISIPPELGJERE ved å vinne, utruste og sende! Denne strategiplanen er vorten til for at vi saman skal verte inspirerte og utfordra til å gå vidare

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer