Trygve Bergem (red.) Slipp elevene løs! Artikler med søkelys på lærerrollen AKADEMISK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygve Bergem (red.) Slipp elevene løs! Artikler med søkelys på lærerrollen AKADEMISK"

Transkript

1 Trygve Bergem (red.) Slipp elevene løs! Artikler med søkelys på lærerrollen AKADEMISK

2 Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 1. opplag 2001 ISBN Omslagsbilde/Omslagsfoto: GV-Press Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats: AIT Trondheim AS, 2001 Brødtekst: 10,5/13,5 pkt Garamond Light Papir: 90g Bulky Partner Trykk: AIT Gjøvik AS, 2001 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730St. Olavs plass 0130 Oslo Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

3 Innhold Forord... Del I... Lærerrollen fast men foranderlig... Trygve Bergem Introduksjon... Rollebegrepet... Bokas oppbygning... Opptakt... Artiklene... Asbjørn Tveiten «Er der forliti uppdragarevna, so skulde ein havt eit anna livskall»... Kompetanse med menneskelighet... Til lærer er noen født, noen uskikket og noen utdannet... For kulturen eller for motkulturen?... Legitimering av lærere med andre forutsetninger... Samfunnsutvikling, skolepolitikk og pedagogikk... Fra folkeoppdrager til stresset byråkrat... De 32 lærerrollene, skolen vår og jeg

4 6 Slipp elevene løs! Gunn Imsen Endringer i lærerrollen politiske reformer eller skiftende pedagogiske vinder?... Et endringsperspektiv på lærerrollen... Pedagogikk og politikk... Sentrale reformer versus praksisbasert utvikling... Politiske reformer og nye læreplaner endrer de lærerrollen?... Samfunnsendringer inn gjennom skoleporten... Skiftende forståelser av undervisning... Tradisjonell kateterundervisning... Progressiv pedagogikk... Kritisk pedagogikk... Prosjektorganisert undervisning... Problembasert læring... Ansvar for egen læring... Prosessorientert skriving... Skolemiljø og ledelse... En profesjonell og sterk lærerrolle... Jan Gilje I spenningsfeltet mellom krav og credo... Om begrepet credo... Teoretisk rammeverk... Sissels credo... Hvordan er Sissels credo dannet?... Har Sissels credo forandret seg?... Helga Hjetland Lærarrolla i dagens skule: vilkår og voner... Internettgenerasjonen i skulen... Kva meiner elevane?... Mellom borken og veden... Læreplanen: resept for den autorisert gode skulen?... Avgrensa eller fullstendig lærarrolle?... Nye vilkår for utvikling... Kva krevst?

5 Innhold 7 Anders Folkestad Den entusiastiske læraren!... Lærarrolla mellom krav, ideal og praksis... Skulen si kompensatoriske rolle... Lærarrolla og ny teknologi... Mangfald... Yrkesetikk... Fornying og entusiasme... Halldis Høyland Krossnes Utfordringer og muligheter... Utgangspunkt... Det postmoderne samfunnet... Elevene i postmoderniteten... Utfordringer for skolen... Fokus på eleven... Personlighetsutvikling med tanke på den enkelte og fellesskapet... Kunnskapstilegnelse vurderinger og valg... Læringsprosessen fleksibilitet, kreativitet og ansvarlighet... Mot en ny lærerrolle... Muligheter for læreren... Hindringer i arbeidet... Et yrkesetisk utgangspunkt for lærerens vurderinger og valg... Oppsummering... Paul Otto Brunstad Læreren under kjedsomhetens tyranni... Kjedsomhet i et historisk perspektiv... Skole og kjedsomhet... Strukturelt betinget kjedsomhet... Reformiver, utdannelseshysteri og kjedsomhet... Skolens tapte fortellinger og de nye... Skole, kropp og kjedsomhet... Læreren i kjedsomhetens tidsalder... Kjedsomhet og foreldrerollen... Kjedsomhetens destruktive og konstruktive potensial

6 8 Slipp elevene løs! Eleven offer eller ansvarlig for sin kjedsomhet? Del II... Lærerrollen i en ny tid... Trygve Bergem Introduksjon Siktemålet Artiklene Per Schultz Jørgensen Den personlige læreren... Innledning... Den gamle autoritet er borte... Oppbruddet... Barns dannelsesprosesser... Den personlige lærer... Lærerkompetanser... Kan man lære å bli personlig?... Avslutning... Edvard Befring Læreren som støttespiller og modell... To tidsbilder... Dagens lærerrolle... Mål og motsetninger... Velferdsstatens lærer... Lærerrollen i lys av skolens mål... Lærerrollen i klemme... Læreren som etisk-pedagogisk modell... Aslaug Kristiansen Læreren som forhandler eller dialogpartner? Den forhandlende varianten... Samtale som forhandlinger... Karakteristika ved lærer elev-forholdet beskrevet som forhandlinger... Samtale som dialog

7 Innhold 9 Kvaliteter ved relasjonen en utdyping Avslutning Hilde Sundve Jordheim «Slik foreldrene ser det»... Barn går ikke i reprise... Hvilke verdier er viktige for oss foreldre i forholdet til barna?... Hvilke forventninger har foreldre til barnas skolehverdag?... Skolen som institusjon... Foreldrerollen og lærerrollen... Foreldreretten står fast... Lærerrollen og samarbeidet mellom hjem og skole... Samarbeidsarenaene... Samarbeidet om det enkelte barn... Samarbeidet om klassen... Læreren og elevene... Utviklingsaspekter... Gjenvinn status... Kvalifiserte lærere... Personalforvaltning... Knud Illeris Læring og lærerroller... Det kompliserte læringsbegrepet... Hva skal læringen brukes til?... Læreren og læringen... Lærerrollen og lærersamarbeidet... Ola Erstad Den digitale dimensjonen Pedagogenes møte med teknologiutviklingen... Omstilling... Pedagogenes forhold til teknologiutviklingen... Læreren og de kulturelle forandringer... Nye handlingsrom for læring... Lærerrollen digitally remastered

8 10 Slipp elevene løs! Svein Østerud Mot en ny lærerrolle i samspill med det teknologiske og institusjonelle miljøet?... Læreplaner for et nytt millennium?... Lærerrollen interagerer med den aktuelle teknologiske og sosiale konteksten Lærerrollens «double bind»-situasjoner... To skoleorganisasjoner to lærerroller... Lærerrollens reelle «double bind»: er lærerne henvist til å reprodusere ulikheten i samfunnet?... Mot en ny lærerrolle?... Del III... Reformer lærerutdanningen nå!... Trygve Bergem Introduksjon Artiklene Per Østerud Lærerrolle i klemme og utdanning i utakt... Det store reformtiåret... Lærerrolle i klemme... «Moderne» lærere og «postmoderne» elever... Lærerrollen og skolens endringspotensial... Lærerutdanning i utakt... Høyskolereformen. Tradisjon og fornyelse... Den gode læreren... En ny lærerutdanning... Den generelle kvalifisering... Den spesielle kvalifisering... Praksisfeltet og studieorganiseringen... Owe Lindberg Forandringer i læreres arbeid og utdanning Innledning... Forandringens bilder professionalization eller intensification?... Tre distinksjoner... Forandringens bilder excellence og moral craft?... Debatten om lærerutdanning kritikk og forandring

9 Innhold 11 Lærerutdanningskonstruksjoner og moderniteter Forandring av lærerutdanning to tendenser Tre utfordringer Erling Lars Dale Den profesjonelle læreren... Lærerutdanning og profesjonell kompetanse... Konstruksjon av og kommunikasjon i yrkesteori (K 3)... Læringsansvar innenfor et kollegialt fellesskap (K 2)... Organisering av læringsarbeidet (K 1)... Relasjon og rasjonalitet... Bjarne Kvam Lærarutdanning etter Mjøs-utvalet... Ny gradsstruktur konsekvensar for lærarutdanninga... Nasjonale rammeplanar... Kvalitet og effektivitet i læringsmiljøet... Studentomgrepet i dei yrkesretta studia... Lærarutdanninga og «røyndomen»... Trygve Bergem Hva slags lærere trenger vi?... Livreddere... Renessanse for dannelsen?... Nytt innhold... Ny tid og nye krav... Oppdragelsen må prioriteres... Søkelys på skolekonseptet... Systemkritikk... «Omatt og omatt»... Et sammensatt yrke... Behov for en ny lærerutdanning... Om forfatterne

Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 3. opplag 2006 ISBN: Omslagsdesign: Designlaboratoriet

Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 3. opplag 2006 ISBN: Omslagsdesign: Designlaboratoriet Gyldendal Norsk Forlag AS 2005 1. utgave, 3. opplag 2006 ISBN: 978-82-05-47954-8 Omslagsdesign: Designlaboratoriet Sats: Designlaboratoriet Brødtekst: Minion 10,5/14,5 pkt Alle henvendelser om boken kan

Detaljer

Kunnskapsmakt. Siri Meyer og Sissel Myklebust (red.) AKADEMISK

Kunnskapsmakt. Siri Meyer og Sissel Myklebust (red.) AKADEMISK Kunnskapsmakt Siri Meyer og Sissel Myklebust (red.) AKADEMISK Gyldendal Norsk Forlag AS 2002 1. utgave, 1. opplag 2002 ISBN 82-05-30598-6 Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Sats: AIT Trondheim AS, 2002

Detaljer

Oppdragelse, danning og sosialisering i læringsmiljøer

Oppdragelse, danning og sosialisering i læringsmiljøer Oppdragelse, danning og sosialisering i læringsmiljøer 1 2 3 Jan-Birger Johansen og Dion Sommer (red.) Oppdragelse, danning og sosialisering i læringsmiljøer Universitetsforlaget 4 Universitetsforlaget

Detaljer

Sosial kompetanse og problematferd i skolen

Sosial kompetanse og problematferd i skolen Terje Ogden Sosial kompetanse og problematferd i skolen Kompetanseutviklende og problemløsende arbeid i skolen Gyldendal Norsk Forlag AS 2001 1. utgave, 1. opplag 2001 ISBN 82-05-28088-6 Omslagsdesign:

Detaljer

Lederidentiteter i skolen

Lederidentiteter i skolen Lederidentiteter i skolen 1 2 Jorunn Møller Lederidentiteter i skolen Posisjonering, forhandlinger og tilhørighet UNIVERSITETSFORLAGET 3 Universitetsforlaget 2004 ISBN 82-15-00287-0 Materialet i denne

Detaljer

Utdanning for informasjonssamfunnet

Utdanning for informasjonssamfunnet Utdanning for informasjonssamfunnet 1 2 Svein Østerud Utdanning for informasjonssamfunnet Den tredje vei Universitetsforlaget 3 Universitetsforlaget 2004 ISBN 82-15-00369-9 Materialet i denne publikasjonen

Detaljer

Pedagogisk lederskap i barnehagen

Pedagogisk lederskap i barnehagen Pedagogisk lederskap i barnehagen 1 2 3 Elisabeth Støre Meyer Pedagogisk lederskap i barnehagen Praktisk refleksjon i handling 2. utgave UNIVERSITETSFORLAGET 4 Universitetsforlaget 2005 1. utgave 1997

Detaljer

Varene tar makten. Erling Dokk Holm og Siri Meyer (red.) AKADEMISK

Varene tar makten. Erling Dokk Holm og Siri Meyer (red.) AKADEMISK Varene tar makten Erling Dokk Holm og Siri Meyer (red.) AKADEMISK Gyldendal Norsk Forlag AS 2001 1. utgave, 1. opplag 2001 ISBN 82-05-28091-6 Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Sats: AIT Trondheim AS,

Detaljer

Kunnskap og læring i praksis

Kunnskap og læring i praksis Eva Berthling Herberg og Helga Jóhannesdóttir Kunnskap og læring i praksis Fra student til profesjonell sosialarbeider Universitetsforlaget 3 Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-00748-9 Materialet

Detaljer

Motivasjon og selvforståelse

Motivasjon og selvforståelse 1 Ole Fredrik Lillemyr Motivasjon og selvforståelse Hva ligger bak det vi gjør? UNIVERSITETSFORLAGET 2 Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82- 15-01078-6 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av

Detaljer

Last ned Læreren i etikkens motlys - Trygve Bergem. Last ned

Last ned Læreren i etikkens motlys - Trygve Bergem. Last ned Last ned Læreren i etikkens motlys - Trygve Bergem Last ned Forfatter: Trygve Bergem ISBN: 9788205464834 Antall sider: 223 Format: PDF Filstørrelse:20.63 Mb Utfordringen for læreren som profesjonell kunnskapsformidler,

Detaljer

Mellom mennesker og samfunn

Mellom mennesker og samfunn Elisabeth Brodtkorb, Reidun Norvoll og Marianne Rugkåsa (red.) Mellom mennesker og samfunn Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene Gyldendal Norsk Forlag AS 2001 1. utgave, 1. opplag

Detaljer

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA Innhald Forord... 11 Spesialpedagogikk, skole og oppvekst i lys av ein forfattarskap... 13 Reidun Tangen Innleiing... 13 Spesialpedagogiske perspektiv på framtida i tilbakeblikk.. 15 Oppvekst, skole og

Detaljer

Eyvind Elstad og Are Turmo (red.) Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis

Eyvind Elstad og Are Turmo (red.) Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis Læringsstrategier Eyvind Elstad og Are Turmo (red.) Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis Universitetsforlaget 2006 Universitetsforlaget 2006 ISBN-13: 978-82-15-00943-8 ISBN-10: 82-15-00943-3

Detaljer

Last ned Små skritt eller store sprang? Last ned

Last ned Små skritt eller store sprang? Last ned Last ned Små skritt eller store sprang? Last ned ISBN: 9788202364380 Antall sider: 304 Format: PDF Filstørrelse:28.72 Mb Hva er grunnen til at utviklingen av den digitale teknologien i samfunnet og skolen

Detaljer

Dype, stille, sterke, milde

Dype, stille, sterke, milde Dype, stille, sterke, milde Religiøs makt i dagens Norge Pål Repstad AKADEMISK Gyldendal Norsk Forlag AS 2002 1. utgave, 1. opplag 2002 ISBN 82-05-30433-5 Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Sats: AIT Trondheim

Detaljer

Sykehusledelse og helsepolitikk. dilemmaenes tyranni

Sykehusledelse og helsepolitikk. dilemmaenes tyranni 1 Sykehusledelse og helsepolitikk dilemmaenes tyranni 2 3 Jan Grund Sykehusledelse og helsepolitikk dilemmaenes tyranni UNIVERSITETSFORLAGET 4 Universitetsforlaget 2006 ISBN-13: 978-82-15-00947-6 ISBN-10:

Detaljer

Planlegging som handling

Planlegging som handling Planlegging som handling 1 2 PLANLEGGING SOM HANDLING 3 Roar Amdam Planlegging som handling Universitetsforlaget 4 PLANLEGGING SOM HANDLING Universitetsforlaget 2005 ISBN 82-15-00852-6 Det må ikkje kopierast

Detaljer

Veiledning i praksis/ Page 1 Wednesday, November 17, :09 PM Veiledning i praksis 1

Veiledning i praksis/ Page 1 Wednesday, November 17, :09 PM Veiledning i praksis 1 Veiledning i praksis 1 2 Roar C. Pettersen og Jon A. Løkke Veiledning i praksis Grunnleggende ferdigheter Universitetsforlaget 3 Universitetsforlaget 2004 ISBN 82-15-00494-6 Materialet i denne publikasjonen

Detaljer

I S L A M S K E T I K K

I S L A M S K E T I K K ISLAMSK ETIKK 1 2 3 Oddbjørn Leirvik ISLAMSK ETIKK EI IDÉHISTORIE Universitetsforlaget 4 Universitetsforlaget 2002 ISBN: 82-15-00183-1 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller

Detaljer

UKEPLANLEGGER. for lærere på ungdomstrinnet. Navn:

UKEPLANLEGGER. for lærere på ungdomstrinnet. Navn: UKEPLANLEGGER for lærere på ungdomstrinnet 206 207 Telefon:... E-post:... Navn:... Besøk oss på: www.gan.aschehoug.no facebook.com/ganaschehoug Send oss e-post: forlag@gan.aschehoug.no GAN Aschehoug Ungdomstrinn_Ukeplanlegger_206-7_4korr.indd

Detaljer

Levér og lær Page 1 Monday, November 27, :38 PM 1 Levér og lær

Levér og lær Page 1 Monday, November 27, :38 PM 1 Levér og lær Levér og lær 1 2 3 Øystein Rennemo Levér og lær Aksjonsbasert utvikling i resultatorienterte organisasjoner Universitetsforlaget 4 Universitetsforlaget 2006 ISBN-13: 978-82-15-01101-1 ISBN-10: 82-15-01101-2

Detaljer

asbjørn kjønstad helserett pasienters og helsearbeideres rettsstilling

asbjørn kjønstad helserett pasienters og helsearbeideres rettsstilling asbjørn kjønstad helserett pasienters og helsearbeideres rettsstilling Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 2. utgave, 2. opplag 2013 ISBN 978-82-05-45724-9 Omslagsdesign: Merete Berg Toreg Brødtekst: Minion

Detaljer

Mestringskatten (Coping cat) Terapeutmanual

Mestringskatten (Coping cat) Terapeutmanual Mestringskatten (Coping cat) Terapeutmanual Philip Kendall, Kristin D. Martinsen, Simon-Peter Neumer Mestringskatten (Coping cat) Terapeutmanual Kognitiv adferdsterapi for barn med angst Universitetsforlaget

Detaljer

Ungdommers skrivekompetanse

Ungdommers skrivekompetanse Ungdommers skrivekompetanse 1 2 3 kjell lars berge, lars sigfred evensen, frøydis hertzberg, wenche vagle (red.) Ungdommers skrivekompetanse Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering universitetsforlaget

Detaljer

Moderne jenter Page 1 Tuesday, March 7, :20 PM 1 Moderne jenter

Moderne jenter Page 1 Tuesday, March 7, :20 PM 1 Moderne jenter Moderne jenter 1 2 3 Harriet Bjerrum Nielsen og Monica Rudberg Moderne jenter Tre generasjoner på vei universitetsforlaget 4 Universitetsforlaget 2006 ISBN-13: 978-82-15-00955-1 ISBN-10: 82-15-00955-7

Detaljer

En innføring. Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.)

En innføring. Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.) MENNESKERETTIGHETE En innføring Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.) Humanist forlag, Oslo 2009 Humanist forlag 2009 Bokdesign: Valiant, Stavanger Omslag: Asbjørn Jensen

Detaljer

Reformer og lederskap

Reformer og lederskap Reformer og lederskap 1 2 3 Tom Christensen og Per Lægreid Reformer og lederskap Omstilling i den utøvende makt Universitetsforlaget 4 Universitetsforlaget 2002 ISBN: 82-15-00316-8 Materialet i denne publikasjonen

Detaljer

Aven/Samfunnssikkerhet Page 1 Wednesday, February 25, :27 PM 1 Samfunnssikkerhet

Aven/Samfunnssikkerhet Page 1 Wednesday, February 25, :27 PM 1 Samfunnssikkerhet Samfunnssikkerhet 1 2 3 Terje Aven, Marit Boyesen, Ove Njå, Kjell Harald Olsen og Kjell Sandve Samfunnssikkerhet Universitetsforlaget 4 Universitetsforlaget 2004 ISBN 82-15-00189-0 Materialet i denne publikasjonen

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Linda Lai. Dømmekraft. Tano Aschehoug

Linda Lai. Dømmekraft. Tano Aschehoug Dømmekraft Linda Lai Dømmekraft Tano Aschehoug Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

Detaljer

Mellom nærhet og distanse

Mellom nærhet og distanse 3 Pål Repstad Mellom nærhet og distanse Kvalitative metoder i samfunnsfag 4. reviderte utgave UNIVERSITETSFORLAGET 4 Mellom nærhet og distanse Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01123-3 1. utgave

Detaljer

Brukermedvirkning i barnevernet

Brukermedvirkning i barnevernet 3 Sissel Seim og Tor Slettebø (red.) Brukermedvirkning i barnevernet UNIVERSITETSFORLAGET 4 Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-00807-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens

Detaljer

Innføring i religionssosiologi

Innføring i religionssosiologi Innføring i religionssosiologi 1 2 3 Inger Furseth og Pål Repstad Innføring i religionssosiologi UNIVERSITETSFORLAGET 4 Universitetsforlaget 2003 2. opplag 2006 ISBN-13:978-82-15-00417-4 ISBN-10:82-15-00417-2

Detaljer

Innledning Elementer fra skolens historie

Innledning Elementer fra skolens historie Innhold Innledning... 13 Lærernes handlingsrom Peder Haug Eksempler på sammenhenger... 14 Utøya 22. juli 2011... 14 Kristendomsfaget blir til religion, livssyn og etikk... 15 Svekket lærerautoritet...

Detaljer

Krisepedagogikk Page 1 Friday, January 13, :02 PM 1 Krisepedagogikk

Krisepedagogikk Page 1 Friday, January 13, :02 PM 1 Krisepedagogikk Krisepedagogikk 1 2 3 Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz Krisepedagogikk Hjelp til barn og ungdom i krise UNIVERSITETSFORLAGET 4 Universitetsforlaget 2006 ISBN-13: 978-82-15-00913-1 ISBN-10: 82-15-00913-1

Detaljer

Last ned Lærerens verden - Gunn Imsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Lærerens verden Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Lærerens verden - Gunn Imsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Lærerens verden Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Lærerens verden - Gunn Imsen Last ned Forfatter: Gunn Imsen ISBN: 9788215025117 Antall sider: 621 Format: PDF Filstørrelse:23.90 Mb Målet med «Lærerens verden» er å gi studenter og andre interesserte

Detaljer

Juss og etikk Page 1 Wednesday, December 22, :00 AM 1 Juss og etikk

Juss og etikk Page 1 Wednesday, December 22, :00 AM 1 Juss og etikk Juss og etikk 1 2 3 Arne Fanebust, Nadia Hall, Nils Erik Lie, Tor-Geir Myhrer, Anne Lise Rønneberg, Petter Chr. Sogn og Henrik Syse Juss og etikk UNIVERSITETSFORLAGET 4 Universitetsforlaget 2005 ISBN:

Detaljer

01.Elevens håndskrift Page 1 Thursday, February 10, :54 AM 1 Elevens håndskrift

01.Elevens håndskrift Page 1 Thursday, February 10, :54 AM 1 Elevens håndskrift Elevens håndskrift 1 2 3 Greta Hekneby Elevens håndskrift Skriftforming i grunnskolen Universitetsforlaget 4 Universitetsforlaget 2005 ISBN 82-15-00710-4 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av

Detaljer

Sosial mestring i barnegrupper

Sosial mestring i barnegrupper Liv Vedeler Sosial mestring i barnegrupper UNIVERSITETSFORLAGET 3 Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01136-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt

Detaljer

Avmakt. Skjebne, frigjøring eller maktbase? Siri Meyer (red.) AKADEMISK

Avmakt. Skjebne, frigjøring eller maktbase? Siri Meyer (red.) AKADEMISK Avmakt Skjebne, frigjøring eller maktbase? Siri Meyer (red.) AKADEMISK Gyldendal Norsk Forlag AS 2000 1. utgave, 1. opplag 2000 ISBN 82-05-28767-8 Omslag: Gyldendal Sats: AIT Trondheim AS, 2000 Brødtekst:

Detaljer

Norske makteliter. Trygve Gulbrandsen. Fredrik Engelstad. Trond Beldo Klausen. Hege Skjeie. Mari Teigen. Øyvind Østerud AKADEMISK

Norske makteliter. Trygve Gulbrandsen. Fredrik Engelstad. Trond Beldo Klausen. Hege Skjeie. Mari Teigen. Øyvind Østerud AKADEMISK Norske makteliter Trygve Gulbrandsen Fredrik Engelstad Trond Beldo Klausen Hege Skjeie Mari Teigen Øyvind Østerud AKADEMISK Gyldendal Norsk Forlag AS 2002 1. utgave, 1. opplag 2002 ISBN 82-05-30768-7 Omslagsdesign:

Detaljer

Barnevernet Page 1 Wednesday, August 18, :57 PM Barnevernet 1

Barnevernet Page 1 Wednesday, August 18, :57 PM Barnevernet 1 Barnevernet 1 2 Toril Havik, Mette Yvonne Larsen, Sigrid Nordstoga og Jarmund Veland Barnevernet forutsetninger og gjennomføring Universitetsforlaget 3 Universitetsforlaget 2004 ISBN 82-15-00490-3 Materialet

Detaljer

Innhold. introduksjon... 11. del 1 lærersamarbeid og tilpasset opplæring... 21. kapittel 1 grunnleggende prinsipper for framtidas skole...

Innhold. introduksjon... 11. del 1 lærersamarbeid og tilpasset opplæring... 21. kapittel 1 grunnleggende prinsipper for framtidas skole... Forord Som det går fram av introduksjonen, er denne boka i noen grad basert på tidligere tekster jeg har skrevet om utvikling av skolen fra 1980-årene og fram til i dag. Samtidig er det med nytt innhold

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Tusen millioner. Grunnbok A Grunnbok B Oppgavebok. B ok m ål

Tusen millioner. Grunnbok A Grunnbok B Oppgavebok. B ok m ål An n e R as ch-h alv o rs e n O d d v ar Aa s e n Tusen millioner Fasit Grunnbok A Grunnbok B Oppgavebok B ok m ål CAPPELEN DAMM AS, 0 ISBN 98-8-0--. utgave,. opplag 0 Materialet i denne publikasjonen

Detaljer

Klasseledelse i den digitale skolen

Klasseledelse i den digitale skolen Klasseledelse i den digitale skolen 104730 GRMAT Klasseledelse i den digitale skolen 140101.indd 1 23.09.14 13:55 104730 GRMAT Klasseledelse i den digitale skolen 140101.indd 2 23.09.14 13:55 Rune Johan

Detaljer

KROPPSØVING ARBEIDSBOK

KROPPSØVING ARBEIDSBOK KROPPSØVING ARBEIDSBOK VIDEREGÅENDE SKOLE Svein-Håvard Sletten Eystein Enoksen Ina Garthe Per Egil Refsnes Morten Bråten Gyldendal Norsk Forlag AS 2006 1. utgave 1993 2. utgave 1997 3. utgave 2000 4. utgave

Detaljer

PfDK Profesjonsfaglig digital kompetanse. Inger Lise Valstad Maja Henriette Jensvoll

PfDK Profesjonsfaglig digital kompetanse. Inger Lise Valstad Maja Henriette Jensvoll PfDK Profesjonsfaglig digital kompetanse Inger Lise Valstad Maja Henriette Jensvoll Profesjonsfaglig digital kompetanse hva er det? Det gjelder oss alle sammen For å være i stand til å utvikle de grunnleggende

Detaljer

Det er mitt liv Page 1 Thursday, July 29, :51 AM Det er mitt liv 1

Det er mitt liv Page 1 Thursday, July 29, :51 AM Det er mitt liv 1 Det er mitt liv 1 2 Leif Bollingmo, Kari Høium og Bjørn-Eirik Johnsen (red.) Det er mitt liv brukermedvirkning og nye hjelperoller i habilitering og rehabilitering Universitetsforlaget 3 Universitetsforlaget

Detaljer

Pedagogikk og elevkunnskap

Pedagogikk og elevkunnskap Pedagogikk og elevkunnskap Peder Haug Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda Konferansen: Den nye lærerutdanningen og pedagogikkfaget Western Graduate School of Research, Bergen 18. november 2009

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Kultur for tilpasset opplæring

Kultur for tilpasset opplæring Jorun Buli-Holmberg, Sven Nilsen, Kjell Skogen Kultur for tilpasset opplæring Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid CAPPELEN DAMM AS 2015 ISBN 978 82 02 41899 1 1. utgave, 1. opplag 2015

Detaljer

Brukernes medvirkning!

Brukernes medvirkning! Brukernes medvirkning! 1 2 3 Elisabeth Willumsen (red.) Brukernes medvirkning! kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene Universitetsforlaget 4 Universitetsforlaget 2005 ISBN 82-15-00614-0 Materialet

Detaljer

Last ned Å forske på egen praksis. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Å forske på egen praksis Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Å forske på egen praksis. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Å forske på egen praksis Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Å forske på egen praksis Last ned ISBN: 9788245020052 Antall sider: 243 Format: PDF Filstørrelse:19.92 Mb I dag er skoler utsatt for en stadig økende forventning om å drive forsknings- og utviklingsarbeid

Detaljer

Last ned Lærerarbeid for elevenes læring 1-7. Last ned

Last ned Lærerarbeid for elevenes læring 1-7. Last ned Last ned Lærerarbeid for elevenes læring 1-7 Last ned ISBN: 9788276348842 Antall sider: 282 Format: PDF Filstørrelse:26.50 Mb Lærerarbeid for elevenes læring 1-7 er skrevet for lærerstudenter som skal

Detaljer

Last ned Lærerarbeid for elevenes læring Last ned

Last ned Lærerarbeid for elevenes læring Last ned Last ned Lærerarbeid for elevenes læring 5-10 Last ned ISBN: 9788276348859 Antall sider: 287 Format: PDF Filstørrelse:24.79 Mb Lærerarbeid for elevenes læring 5-10 er skrevet for lærerstudenter som skal

Detaljer

Innhold. Forord Innledning Litteratur Kapittel 1 Å være lærer Peder Haug og Sølvi Mausethagen

Innhold. Forord Innledning Litteratur Kapittel 1 Å være lærer Peder Haug og Sølvi Mausethagen Innhold Forord... 11 Innledning... 13 Litteratur... 16 Kapittel 1 Å være lærer... 17 Peder Haug og Sølvi Mausethagen Innledning... 17 Pedagogikk, undervisning, opplæring og læring... 19 Arbeidsoppgavene...

Detaljer

Ann Kristin Medalen. Luther Forlag

Ann Kristin Medalen. Luther Forlag Ann Kristin Medalen 2017 Luther Forlag Lunde Forlag AS, Oslo 2016 Sinsenveien 25, 0572 Oslo www.lundeforlag.no Luther Forlag er en del av Lunde Forlag AS www.lutherforlag.no Illustrasjoner: Ann Kristin

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Digitale skritt og sprang i skolens hverdag... 13 Trond Eiliv Hauge og Andreas Lund Referanser... 21

Innhold. Kapittel 1 Digitale skritt og sprang i skolens hverdag... 13 Trond Eiliv Hauge og Andreas Lund Referanser... 21 Innhold Kapittel 1 Digitale skritt og sprang i skolens hverdag... 13 Trond Eiliv Hauge og Andreas Lund Referanser... 21 Kapittel 2 Faktaorientering og forståelsesorientering i elevers bruk av nettbaserte

Detaljer

Last ned Pedagogiske grunntanker - Erling Solerød. Last ned

Last ned Pedagogiske grunntanker - Erling Solerød. Last ned Last ned Pedagogiske grunntanker - Erling Solerød Last ned Forfatter: Erling Solerød ISBN: 9788215020532 Antall sider: 250 Format: PDF Filstørrelse:13.75 Mb I våre dagers tenkning om skole og oppvekst

Detaljer

Tor Wallin Andreassen KUNDEPLEIE I PRAKSIS. Relasjonsmarkedsføring på forbrukermarkedet

Tor Wallin Andreassen KUNDEPLEIE I PRAKSIS. Relasjonsmarkedsføring på forbrukermarkedet Tor Wallin Andreassen KUNDEPLEIE I PRAKSIS Relasjonsmarkedsføring på forbrukermarkedet Gyldendal Akademisk 2000 1. utgave, 1. opplag 1996 2. utgave, 1. opplag 2000 ISBN 82-417-1122-0 Omslagsdesign ved

Detaljer

Tilpasset opplæring forskning og praksis

Tilpasset opplæring forskning og praksis Mette Bunting Tilpasset opplæring forskning og praksis 104449 GRMAT Tilpasset opplaering i forskning og 140101.indd 3 10.06.14 10:16 Forord «Anvendbar kunnskap» og «kunnskapsbasert praksis» er begreper

Detaljer

Samarbeid mellom skole og hjem. serie HEFTE. Nr

Samarbeid mellom skole og hjem. serie HEFTE. Nr Samarbeid mellom skole og hjem serie Nr. 1 2005 www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord............................. 4 En god dialog...................... 5 Informasjon, dialog og medvirkning.. 7 Utfordringer.......................

Detaljer

Last ned På vei mot Kunnskapsløftet. Last ned. Last ned e-bok ny norsk På vei mot Kunnskapsløftet Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned På vei mot Kunnskapsløftet. Last ned. Last ned e-bok ny norsk På vei mot Kunnskapsløftet Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned På vei mot Kunnskapsløftet Last ned ISBN: 9788202272388 Antall sider: 326 Format: PDF Filstørrelse:17.67 Mb Kunnskapsløftet har som formål å skape endringer i skolens innhold, struktur og organisering.

Detaljer

IKT og tilpasset opplæring

IKT og tilpasset opplæring IKT og tilpasset opplæring 1 2 3 Tore Brøyn og Jon-Håkon Schultz IKT og tilpasset opplæring 2. utgave Universitetsforlaget 4 2. utgave Universitetsforlaget 2005 1. utgave 1999 ISBN 82-15-00576-4 Materialet

Detaljer

Innhold DEL 1 TO SØYLER I FREMTIDENS SKOLE Forord Kapittel 1 Teknologi og læringsmiljø... 19

Innhold DEL 1 TO SØYLER I FREMTIDENS SKOLE Forord Kapittel 1 Teknologi og læringsmiljø... 19 Forord... 15 DEL 1 TO SØYLER I FREMTIDENS SKOLE... 17 Kapittel 1 Teknologi og læringsmiljø... 19 Mirjam Harkestad Olsen og Trond Lekang Lærerrollen i endring... 22 Elevrollen i endring... 23 Implementering

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

NORSK HISTORIE

NORSK HISTORIE Finn Olstad DEN LANGE OPPTUREN NORSK HISTORIE 1945 2015 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 EPUB-PRODUKSJON: SPECIALTRYKKERIET VIBORG ISBN: 978-82-8265-400-5 INNKJØPT AV NORSK KULTURRÅD

Detaljer

STUDIEPLAN I FAG-/YRKESDIDAKTIKK I MEDIER OG KOMMUNIKASJON

STUDIEPLAN I FAG-/YRKESDIDAKTIKK I MEDIER OG KOMMUNIKASJON STUDIEPLAN I FAG-/YRKESDIDAKTIKK I MEDIER OG KOMMUNIKASJON Innledning Om fagområdet medier og kommunikasjon Mediebransjene representerer et av samfunnets største og viktigste arbeidsområder. Mediefeltet

Detaljer

Knut A. Braa. Den lange veien hjem. Pirat FORLAGET

Knut A. Braa. Den lange veien hjem. Pirat FORLAGET Knut A. Braa Den lange veien hjem Pirat FORLAGET Piratforlaget, 2012 Knut A. Braa, 2012 1. opplag 2012 Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtale om kopiering inngått med

Detaljer

Last ned Den digitale lærergenerasjonen. Last ned

Last ned Den digitale lærergenerasjonen. Last ned Last ned Den digitale lærergenerasjonen Last ned ISBN: 9788205487673 Antall sider: 242 Format: PDF Filstørrelse:10.70 Mb I Den digitale lærergenerasjonen spør forfatterne hvorfor det ser ut til å være

Detaljer

Innhold. Del 1 KUNNSKAPSLØFTET: PRINSIPPER, INNHOLD OG STYRING 21. Forord 11. Kapittel 1 Opptakten 13

Innhold. Del 1 KUNNSKAPSLØFTET: PRINSIPPER, INNHOLD OG STYRING 21. Forord 11. Kapittel 1 Opptakten 13 Innhold Forord 11 Kapittel 1 Opptakten 13 Berit Karseth, Jorunn Møller og Petter Aasen Innledning 13 Forskningsbasert evaluering av reformen Kunnskapsløftet 14 Bokas innhold og struktur 15 Referanser 20

Detaljer

Last ned Pedagogikk trinn. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Pedagogikk trinn Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Pedagogikk trinn. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Pedagogikk trinn Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Pedagogikk 8.-13. trinn Last ned ISBN: 9788205462809 Antall sider: 381 Format: PDF Filstørrelse:16.81 Mb Lærerens oppgave er å fremme elevenes danning og læring, sosiale mestring og selvstendighet

Detaljer

MILJØVERN - FORURENSNING - NATURVERN Norsk

MILJØVERN - FORURENSNING - NATURVERN Norsk KAMIL ØZERK RAGNAR AAMODT ALF BERGLI MILJØVERN - FORURENSNING - NATURVERN Norsk Mitt navn: www.kolofon.com Støttemateriell MILJØVERN - FORURENSNING - NATURVERN Ressurshefte KAMIL ØZERK RAGNAR AAMODT ALF

Detaljer

Pedagogikk grunnleggende enhet

Pedagogikk grunnleggende enhet Høgskolen i Østfold Pedagogikk grunnleggende enhet 30 Studiepoeng Grunnstudium 1 år - deltid LS30PEDGR-2 Godkjent av: Eystein Arntzen Dato: 17.07.2007 Endret av: Dato: 1 Målgruppe og opptakskrav Målgruppe:

Detaljer

ET INKLUDERENDE MUSEUM. Kulturelt mangfold i praksis

ET INKLUDERENDE MUSEUM. Kulturelt mangfold i praksis ET INKLUDERENDE MUSEUM Kulturelt mangfold i praksis ANDERS BETTUM, KAISA MALINIEMI OG THOMAS MICHAEL WALLE (RED.) ET INKLUDERENDE MUSEUM Kulturelt mangfold i praksis MUSEUMSFORLAGET Trondheim 2018 ISBN

Detaljer

Det nære språket Page 1 Wednesday, June 14, :50 PM Det nære språket 1

Det nære språket Page 1 Wednesday, June 14, :50 PM Det nære språket 1 Det nære språket 1 2 Turid Horgen Det nære språket språkmiljø for mennesker med mulitifunksjonshemming UNIVERSITETSFORLAGET 3 Universitetsforlaget 2006 ISBN-13: 978-82-15-00920-9 ISBN-10: 82-15-00920-4

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Introduksjon... 13 Bokens intensjon... 13 Den forskende student... 15 Bokens oppbygging og innhold... 16

Innhold. Forord... 11. 1 Introduksjon... 13 Bokens intensjon... 13 Den forskende student... 15 Bokens oppbygging og innhold... 16 5 Innhold Forord....................................... 11 1 Introduksjon............................... 13 Bokens intensjon.......................... 13 Den forskende student..................... 15 Bokens

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Last ned Elevens verden - Gunn Imsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Elevens verden Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Elevens verden - Gunn Imsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Elevens verden Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Elevens verden - Gunn Imsen Last ned Forfatter: Gunn Imsen ISBN: 9788215023830 Antall sider: 528 Format: PDF Filstørrelse:20.26 Mb Elevens verden gir lærerstudenter og andre som skal arbeide med

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 Kapittel 1 Barn, foreldre og skole... 13 Det normative grunnlaget for samarbeid... 15 Foreldres oppdrageransvar................................... 17 Skolens oppgaver... 18 Balansen

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Last ned Skolen i klemme - Per Bjørn Foros. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skolen i klemme Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Skolen i klemme - Per Bjørn Foros. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skolen i klemme Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Skolen i klemme - Per Bjørn Foros Last ned Forfatter: Per Bjørn Foros ISBN: 9788202256265 Antall sider: 212 Format: PDF Filstørrelse:34.91 Mb Debatten om norsk skole er preget av klare fronter

Detaljer

Last ned Positive lærer-elev-relasjoner. Last ned

Last ned Positive lærer-elev-relasjoner. Last ned Last ned Positive lærer-elev-relasjoner Last ned ISBN: 9788205493827 Antall sider: 129 Format: PDF Filstørrelse:38.08 Mb Boken tar utgangspunkt i en konkret skolehverdag der en lærer og hennes sytten tredjeklassinger

Detaljer

Last ned I klasserommet. Last ned. Last ned e-bok ny norsk I klasserommet Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned I klasserommet. Last ned. Last ned e-bok ny norsk I klasserommet Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned I klasserommet Last ned ISBN: 9788279353379 Antall sider: 144 Format: PDF Filstørrelse:25.46 Mb Mye av faglitteraturen i dagens lærerutdanninger handler om hvordan lærere bør planlegge, gjennomføre

Detaljer

Fokus på forståelser av barndom, lek og læring

Fokus på forståelser av barndom, lek og læring Barnehagens samfunnsmandat: Nye diskurser nye barn, nye voksne og nye muligheter? Fokus på forståelser av barndom, lek og læring Pedagogisk kvalitet Finner vi i holdninger mellom personale og barn I pedagogenes

Detaljer

PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:48 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Kinander.book Page 1 Wednesday, February 16, :19 PM 1 Makt og rett

Kinander.book Page 1 Wednesday, February 16, :19 PM 1 Makt og rett Makt og rett 1 2 3 Morten Kinander (red.) Makt og rett Om Makt- og demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring Universitetsforlaget 4 Universitetsforlaget

Detaljer

1 PEDAGOGISK MANGFOLD Pedagogisk mangfold.indd

1 PEDAGOGISK MANGFOLD Pedagogisk mangfold.indd PEDAGOGISK MANGFOLD 1 Innhold Innhold 5 Kapittel 1 Pedagogisk mangfold... 13 Vivian D. Haugen og Gerd Stølen 1.0 Innledning... 13 1.1 Hva er pedagogikk?... 14 1.2 Pedagogikk som profesjon og disiplin...

Detaljer

Innhold. Forord Kapittel 1 Innledning Dagens skole aktuelle utfordringer... 15

Innhold. Forord Kapittel 1 Innledning Dagens skole aktuelle utfordringer... 15 Innhold Forord... 13 Kapittel 1 Innledning... 15 Dagens skole aktuelle utfordringer... 15 Kapittel 2 Skolen i samfunnet styringsgrunnlaget... 19 Skolens rolle sett utenfra... 20 «i samarbeid og forståing

Detaljer

Norsk konkurranserett. Bind II Prosess og sanksjoner

Norsk konkurranserett. Bind II Prosess og sanksjoner 1 Norsk konkurranserett Bind II Prosess og sanksjoner 2 3 Olav Kolstad, Anders Ryssdal, Hans Petter Graver og Erling Hjelmeng Norsk konkurranserett Bind II Prosess og sanksjoner ved Hans Petter Graver

Detaljer

Engen, T.O & Haug, P. (Red.) (2012). I klasserommet. Studier av skolens praksis. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 3, 4, 5, 6)

Engen, T.O & Haug, P. (Red.) (2012). I klasserommet. Studier av skolens praksis. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 3, 4, 5, 6) Pensumliste Emnekode GL1-7-PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning for 1. 7. årssteg Semester: haust og vår Årstal: 2017 2018 Samla sidetal: Om lag 1015 Sist

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

Last ned Ny som lærer. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ny som lærer Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Ny som lærer. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ny som lærer Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Ny som lærer Last ned ISBN: 9788251925143 Antall sider: 290 Format: PDF Filstørrelse:18.84 Mb I denne boka setter erfarne forskere og pedagoger søkelyset på hvordan nye lærere skal lære å være

Detaljer

- et nytt fagområde. Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning. Eva Bergheim

- et nytt fagområde. Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning. Eva Bergheim - et nytt fagområde Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning. Eva Bergheim Refleksjonsnotat etter 30 studiepoeng Høgskolen i Oslo og Akershus Juni

Detaljer

ANETTE TRETTEBERGSTUEN BÅRD NYLUND HOMO

ANETTE TRETTEBERGSTUEN BÅRD NYLUND HOMO ANETTE TRETTEBERGSTUEN BÅRD NYLUND HOMO FOR DEG SOM ER, LURER PÅ OM DU ER ELLER HAR LYST TIL Å BLI HOMO. ELLER FOR DEG SOM BARE LURER PÅ HVORDAN DISSE HOMOGREIENE FUNKER. Dette er den boka du skulle ønske

Detaljer

Foto: Carl-Erik Eriksson

Foto: Carl-Erik Eriksson Folkevalgtopplæring på Røros, oktober 2011 Presentasjon v/ Jorid Midtlyng, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Danning og læring i et mangfoldig fellesskap Foto: Carl-Erik Eriksson tenk hvor mye

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer