Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5"

Transkript

1 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5

2 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder i Primus Velg parametere Innlesing av filer A. Innlesing av filer: Identifikasjonsnummer-koding... 6 Håndtering av bilder med ukjent identifikasjonsnummer... 5 Opprett mappe... 5 Eksempel på å gi mange filer nytt navn B. Innlesing av filer: ObjektID-koding C. Innlesing av filer: Inndatafil Endring bildekode og rekkefølge på bilder før de lagres "Lagre": Lagrer informasjon om bildene i databasen "JPEG": Komprimer bildene og legg dem inn i databasen Utvidet konfigurasjon

3 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 3 Brukerveiledning for masseimport av bilder i Primus Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i Primus versjon og nyere. Når du går inn under Administrasjon og Bilder i Primus, får du først spørsmål om å spesifisere to kataloger som brukes under innlegging av bilder. Du må spesifisere to kataloger som eksisterer. Bildekatalog er den katalogen der du legger bildene før de importeres. Komprimeringskatalogen bruker Primus til å mellomlagre bilder ved import. Figur 1: Preferanser for masseimport av bilder For å velge riktig katalog må du trykke på knappene Bildekatalog og Komprimeringskatalog. Da får du opp et skjermbilde som ser slik ut: Figur 2: Dialogvindu for å velge kataloger til "Bildekatalog" og "Komprimeringskatalog" I katalogtreet leter du deg fram til den katalogen du ønsker å bruke til Bildekatalog og den du ønsker å benytte som Komprimeringskatalog. Jobber du på egen maskin skal

4 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 4 komprimeringskatalogen skal ligge på din maskin. Jobber på PrimusNETT skal du opprette komprimeringskatalogen og bildekatalogen på nettverksdisk G: på terminalserveren. Så må du kopiere bildene fra din maskin til nettverksdisk G:. Du kan med fordel benytte to faste kataloger til dette. Ta kontakt med support hvis du er usikker! Når katalogene er spesifisert og du har trykket på OK, får du opp dette skjermbildet: Figur 3: Skjermbilde for masseimport

5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 5 1. Velg parametere De ulike parametrene i dette skjermbildet brukes under de ulike trinnene i innleggingen, og påvirker alle bildene i samme import. Innstillingene huskes, for den innloggede brukeren, til neste gang du skal legge inn bilder. Du må gjøre ferdig valgene før du leser inn bildefilene. Generelle innstillinger: Bruk understrek Dersom du ønsker å kunne importere flere bilder til samme objekt i en logikk operasjon må du merke av dette valget. Da vil bilder med navnet <identifikasjonsnummer>_<n>.jpg alle importeres til objektet identifikasjonsnummer. Se kapittel 2A for videre forklaring. CD-rom Museumnr prefiks Dersom du ønsker referanse i Primus til CD Dersom bildefilene er lagret med identifikasjonsnummer, men uten prefiks Håndtering av bilder med ukjent identifikasjonsnummer Med dette valget er det mulig for deg at Primus oppretter nye objektposter til bilder med identifikasjonsnummer som ikke eksisterer i databasen når disse leses inn. Hvis du krysser av feltet Opprett nytt objekt så vil masseimport opprette nye objektposter med filnavnet som Identifikasjonsnummer, og verdiene samling, objekttype og registreringsnivå som du velger innenfor ruta Håndtering av bilder med ukjent identifikasjonsnummer. Verdiene i samling, objekttype og registreringsnivå har et sett utgangsverdier. Hver gang skjermbildet åpnes er det disse utgangsverdiene som vises. Denne muligheten støttes bare av innlesingsmåte 2A Innlesing av filer: Identifikasjonsnummer-koding. Opprett mappe Hvis du krysser av i boksen Opprett mappe så samles alle bildene som importeres i en mappe med det navnet du skriver inn i feltet mappenavn. Mappen blir av typen Primus Privat. Det opprettes en ny mappe selv om du skriver et mappenavn som eksisterer fra før. En import jobb lager en mappe. Vi foreslår et mappenavn som er satt sammen av dato, tidspunkt og teksten bildeimport. Ved å kombinere Håndtering av bilder med ukjent identifikasjonsnummer og Opprett mappe kan du importere mange bilder som ikke har objekter i Primus og du kan gå direkte til mappen som opprettes og der bruke metaoperasjoner for å legge inn verdier på objektene. 2. Innlesing av filer Før du kan lese inn bildefiler må du ha tatt stilling til valgene over. Så må du ha oversikt over bildefilene som skal leses inn, og velge en måte å koble bildefilene til riktig objekt i Primus. Koblingen mellom objekt og bildefil kan du gjøre på tre måter; Objekt-id koding, Identifikasjonsnr-koding og Inndatafil. Bildene kobles automatisk til de riktige objektene i databasen. Hvordan denne koblingen gjøres er beskrevet for hver av de tre metodene under (punkt 2A-C). Når du velger et av menyvalgene må du navigere fram til en katalog der bildefilene ligger. Når du har valgt en katalog med bildefiler som skal

6 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 6 leses inn, blir disse listet opp i skjermbildet. Listen sier hvilke filer som er funnet (kolonnen filnavn), og hvilke objekter disse skal kobles til (kolonnene objektid og identifikasjonsnummer). Hvis det ikke finnes noe matchende objekt i databasen, settes objektid lik 0. Bildekode forteller hvilken type bilde dette er. Feltet rekkefølge benyttes for å styre rekkefølgen bildene får når de vises på objektet. Programmet håndterer de fleste bildeformater, dvs. JPEG, GIF, BMP, Targa, TIFF, m. fl. Hvert bilde kan kun kobles til ett objekt i databasen. Hvis et bilde skal kobles til flere objekter, må dette gjøres manuelt. Figur 4: Skjermbilde for masseimport, med filer lest inn via identifikasjonsnummerkoding 2A. Innlesing av filer: Identifikasjonsnummer-koding Metode nr.1 for kobling av bildefiler og databaseobjekter, er "Identifikasjonsnummer-koding". Her lagres bildefilene med filnavn som inneholder identifikasjonsnummeret til objektet som bildet skal kobles til. Hvis identifikasjonsnummeret har et prefiks som ikke er med i filnavnet, må prefikset angis i feltet "Identifikasjonsnummer prefix" i skjermbildet. Eksempel: Bildefila heter JPG og identifikasjonsnummeret heter KIT JPG, da skriver du KIT. i feltet Identifikasjonsnummer prefix. Når du velger "Bildefiler Identifikasjonsnummer-koding" på menyen, må du først velge hvilken katalog bildefilene ligger i. Programmet søker så gjennom alle filene i denne katalogen, og prøver å finne en post i databasen med samme identifikasjonsnummer som filnavnet (evt med prefikset foran hvis det er angitt.) Hvis det ikke finnes, søkes det etter identifikasjonsnummeret som STARTER MED det som står i filnavnet. Resultatet av matchingen listes opp i tabellen i skjermbildet. Identifikasjonsnummer-koding støtter også import av flere bilder på samme objekt. Pr i dag støtter Primus import av tre filnavnformat når flere bilder skal knyttes til samme objekt: 1. <identifikasjonsnummer>_<løpenummer>.<filtype> Importprogrammet setter løpenummeret som står bak _ inn som rekkefølge. 2. <identifikasjonsnummer>_<(løpenummer)>.<filtype> Hvis du bruker Windows funksjonen Gi nytt navn på flere filer samtidig blir filnavnet av

7 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 7 typen som er vist over. Importprogrammet fjerner parentesene og leser inn filene på samme måte som i punkt 1 over. 3. <identifikasjonsnummer>_<bokstavkode>.<filtype> Da brukes bokstavkoden til å sette bildekode ut fra følgende standard: a. a gir bildekode 0 (standardbilde) b. b gir bildekode 1 (målebilde) c. c til j gir bildekode 2 (helbilde) d. alle andre gir bildekode 3 Store og små bokstaver i bokstavkode håndteres på samme måte. Eksempel på å gi mange filer nytt navn. Hvis du markerer mange filer i Windows utforsker og høyreklikker på en fil og velger Gi nytt navn / Rename, og så legger du inn identifikasjonsnummeret som filnavn, vil Windows gi alle filene samme navn med et løpenummer i parentes bak filnavnet. Legge inn en underscore _ etter identifikasjonsnummeret så kan du lese inn bildene via importprogrammet. Figuren under viser et sett bildefiler tatt av ett objekt. Så er alle filene valgt og så høyreklikket vi på hovedfilen og valgte Gi nytt navn. Figur 5: Originale bildefiler rett fra kamera, markert og "Gi nytt navn" er valgt for et objekt. Figur 6: Bildefiler har fått nytt navn som objektet det er bilde av. Filene i figur 6 kan leses direkte inn i Primus via masseimport.

8 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 8 2B. Innlesing av filer: ObjektID-koding Metode nr. 2: ObjektID-koding. Hvis du velger "ObjektID-koding", søker programmet etter bildefiler på den spesifiserte katalogen med filnavn på formen "nnnnnnxk.xxx", der: - nnnnnn" (de seks første tegnene i filnavnet) angir objektid i databasen (altså ett tall) med innledende nuller. - x er et vilkårlig valgt skilletegn. - k (tegn nr. 8) angir bildekoden for dette bildet: - "a" = kode 0 (standardbilde) - "b" = kode 1 (målebilde) - "c" til "j" = kode 2 (helbilde) - "k" til "z" = kode 3 (detaljbilde) - alt annet = kode 4. Disse kodene legges inn via menyvalget "Oppslag Bildetyper" i Primus Administrasjon. Hvis den angitte objekt-id ikke finnes i databasen, er feltet "identifikasjonsnummer" blankt. 2C. Innlesing av filer: Inndatafil Tredje metode for å knytte sammen bildefiler og objekter er å spesifisere koblingene i en datafil. Datafila og bildene må ligge i samme katalog. Datafilen skal være "komma-separert" (dvs. hver linje representerer koblingen mellom ett bilde og ett objekt). Felteverdiene deles opp med komma mellom). Feltene er: Identifikasjonsnummer Objektid Kommentar Filnavn Bildekode Rekkefølge. Alle felter kan oppgis med eller uten hermetegn (""). Det er valgfritt om det legges verdi i feltet identifikasjonsnummer eller feltet objektid. En av dem må være utfylt. Velger du å legge inn verdi i identifikasjonsnummerfeltet søkes det først etter eksakt verdi og deretter høyretrunkert for å finne riktig objekt. Fyller du inn objektid, søkes det etter denne. Objektid vil overstyre identifikasjonsnummer hvis begge er oppgitt. Hvis du ikke kjenner objektid settes den blank. Kommentar er valgfritt. Kommentaren lagres i Presisering-feltet knyttet til bilde. Her kan du også legge inn det opprinnelige filnavnet. De andre feltene må ha verdi. Filnavn kan enten oppgis eksakt eller uten filutvidelse, (jpg, gif, tiff etc). Her følger et enkelt eksempel på hvordan en inndatafil kan være: 1: "NF ",39239, :00:00, NF Hovedbilde.jpg,0,0 2: "NF ",, :00:00, NF ,0,0 3. "NF ",, :00:00, NF Bak,1,1 4: "NF ",, :00:00, NF Siden,1,2 5: "NF ",,, 142.jpg,0,0

9 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 9 Kommentarer til figuren over: Linje 1: Både identifikasjonsnummer og objektid er oppgitt, da brukes objektid for å finne fram til riktig objekt. Kommentar er oppgitt som en dato. Filnavn er oppgitt helt eksakt. Bildekode = 0, standardbilde og rekkefølge settes lik 0. Linje 2, 3 og 4 har identifikasjonsnummer oppgitt, objektid er blank, kommentar er det samme som linje 1, mens filnavnet er oppgitt uten filutvidelse. Bildene på linje 2 til 4 skal knyttes til samme objekt legges det inn en annen bildekode og rekkefølge på linje 3 og 4. Linje 5 viser en linje der objektid og kommentar settes inn blanke. 3. Endre bildekode, rekkefølge og fotograf på bilder før de lagres. Det er mulig å gå inn i tabellen og endre verdier for rekkefølge og bildekode. Bildekode og rekkefølge kan endres på en og en linje eller ved å velge flere objekter og så høyreklikke på tabellen. For å merke flere linjer i tabellen må du trykke på Ctrl tasten samtidig som du klikker på de linjene du ønsker å merke. Høyreklikk så i tabellen, da kommer denne menyen opp.: Figur 7: Høyreklikkmeny i tabellen over bildefiler. Vis bilde : Viser bildet som er markert i tabellen. Slett bilde : Fjerner valgt bilde fra tabellen. Det importeres ikke. Sett bildekode : Åpner et dialogvindu for å sette bildekode på alle merkede bilder. Sett rekkefølge : Åpner et dialogvindu der du kan sette rekkefølgeverdien for de valget bildene. Marker alle : Velger alle bilder i tabellen. Fotograf : Har tre underpunkter: Legg til : Da får du opp det vanlige søk etter juridisk person vinduet og du velger den personen du vil registrere som Fotograf på dette bildet. For Gjenstands- og Bygningsbilder er det den som har tatt bildet som skal registreres. For Fotomotiver er det den som har digitalisert bildet eller avfotografert originalen som skal legges inn her. Fjern : Fjerner valgt fotograf. Hent fra EXIF (metadata) : Her forsøker Primus å lese ut informasjonen fra EXIF feltet Artist. Så forsøker vi å finne denne personen i Primus. Finnes den ikke får du en melding om at personen ikke kunne finnes. Finnes det flere like får du opp et skjermbilde der du må velge den riktige. Dette vil gjenta seg for alle bilder som er markert når du begynner å lese inn. 4. "Lagre": Lagrer informasjon om bildene i databasen Når du trykker "Lagre", blir følgende gjort med bildene: Bildene blir tildelt bildeid'er i databasen. Alle filene blir flyttet fra "Bildekatalog" til "Komprimeringskatalog", og filnavnene blir også endret: Filnavnene blir gjort om til formatet "aaaa_bbbbb_jpeg.xxx", der "aaaa" er bildeid'en til bildet, og bbbbb er objektid til objektet. Opplysninger om bildene blir lagret i databasen.

10 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 10 Filene slettes fra den lokale tabellen som utgjør listen over filer i skjermbildet. Det gjøres ingenting med filer som ikke er matchet mot noe dataobjekt. Disse blir liggende igjen på bildekatalogen, og filnavnene endres heller ikke. Punkt 2 og 3 kan gjentas før du går til punkt 4, hvis du f.eks. har filer på forskjellige kataloger som har ulike CDROM-nr etc. 5. "JPEG": Komprimer bildene og legg dem inn i databasen Når du trykker på "JPEG"-knappen, søkes det etter filer med filnavn på formen *_JPEG.* på Komprimeringskatalogen, og alle filer som finnes, komprimeres og legges inn i databasen: Hvis helbilder skal lagres i databasen, legges helbildene inn først. Hvis bildefilen er på JPEGformat, blir den lagt direkte inn i databasen, ellers blir den først JPEG-komprimert. Hvis katalogbilder og frimerkebilder skal legges inn, blir de skalert ned slik at de er innenfor max-størrelse, deretter blir de JPEG-komprimert og lagt inn i databasen. Filnavnene blir til slutt endret til formatet "aaaaa.jpg". Dette gjør at du kan se hvilke filer som er prosessert, og dette gjør også at filene ikke blir lagt inn på nytt hvis du kjører denne prosessen en gang til. Hvis programmet kommer til en fil som ikke er lesbar, kommer en feilmelding, og operasjonen blir avbrutt. Da må den aktuelle filen slettes fra komprimeringskatalogen, og JPEG-innleggingen startes på nytt. NB! Når bildeinnleggingen er ferdig, bør komprimeringskatalogen være tom. Er den ikke det, så kan dette tyde på at noe har gått galt. Ta kontakt med support! Når Primus jobber med å lese inn bildene vil du se et statusskjermbilde som viser status for hvert enkelt bilde som skal leses inn. Det viser status for lagring av helbilde, katalogbilde, frimerkebilde og opprydning i komprimeringskatalogen for hvert enkelt bilde. For hver bildefil som leses inn legges det til en ny linje. For hver lagringsoperasjon som er vellykket endres den røde sirkelen til en grønn firkant. Står du igjen med en eller flere røde sirkler når jobben er ferdig er noe feil, og vi anbefaler at du åpner den aktuelle posten og sjekker om bildet du la inn faktisk er der, sjekk både helbilde, katalogbilde og frimerkebilde.

11 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 11 Statusskjermbildet ser slik ut: Figur 8: Statusvindu for masseimport av bilder 6. Utvidet konfigurasjon. I noen tilfeller kan det være nødvendig å benytte seg av avanserte innstillinger ved innlesing av bilder. Disse innstillingene er tilgjengelig via menyvalget Bildefiler Utvidet konfigurasjon. Dette menyvalget er ikke vanligvis ikke tilgjengelig i en vanlig installasjon av Primus. Det kan gjøres tilgjengelig for administrator brukere. Ta kontakt med KulturIT for tilgang og dokumentasjon på hvordan det skal benyttes.

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.4

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.4 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.4 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Primus Endringer fra versjon 5.6.3 til 5.6.4. Primus 5.6.4

Primus Endringer fra versjon 5.6.3 til 5.6.4. Primus 5.6.4 Primus Endringer fra versjon 5.6.3 til 5.6.4 Primus 5.6.4 Primus Endringer fra versjon 5.6.3 til 5.6.4 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer fra 5.6.3 til 5.6.4... 3 Utstilling... 3

Detaljer

ØVINGSOPPGAVER For kursdeltager med brukernavn SamRog

ØVINGSOPPGAVER For kursdeltager med brukernavn SamRog Primuskurs 2018 ØVINGSOPPGAVER For kursdeltager med brukernavn 05.09.2018 SamRog h t t p s : / / f e l l e s t j e n e s t e n e. w o r d p r e s s. c o m / Side 0 1. Opprett mapper og legg til objekter

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Primus Endringer fra versjon 5.6.4 til 5.6.5. Primus 5.6.5

Primus Endringer fra versjon 5.6.4 til 5.6.5. Primus 5.6.5 Primus Endringer fra versjon 5.6.4 til 5.6.5 Primus 5.6.5 Primus Endringer fra versjon 5.6.4 til 5.6.5 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer fra 5.6.4 til 5.6.5... 3 Dette styrer nå

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 118 av 135

Innholdsfortegnelse. Side 118 av 135 Forord Dette produktet er endel av hovedprosjektoppgaven til gruppe 33 vår 2011. Produktet har som hensikt å lagre SMS meldinger i en Noark standard. Leseren av denne brukermanualen skal ikke trenge noen

Detaljer

Primus 5.6.4. Oppsett av strekkodeskriver. Primus 5.6.4

Primus 5.6.4. Oppsett av strekkodeskriver. Primus 5.6.4 Primus 5.6.4 Oppsett av strekkodeskriver Primus 5.6.4 Primus Oppsett av strekkodeskriver 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Oppsett av strekkodeskriver... 3 Installasjon av skriverdrivere....

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Generell brukerveilednin g for Primus

Generell brukerveilednin g for Primus Generell brukerveilednin g for Primus Primus 5.6.3 Primus Generell veiledning 2 INNLEDNING... 4 GENERELL VEILEDNING... 4 VERSJONER AV PROGRAM OG BRUKERVEILEDNING... 4 HOVEDELEMENTER OG FUNKSJONER... 5

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Tegningshåndtering ved hjelp av aktiv mappe med arbeidsflyt

Tegningshåndtering ved hjelp av aktiv mappe med arbeidsflyt Tegningshåndtering ved hjelp av aktiv mappe med arbeidsflyt Hurtigguide tegningshåndtering ved hjelp av aktiv mappe med arbeidsflyt Side 1 INNHOLD Tegningshåndtering ved bruk av aktiv mappe med arbeidsflyt...3

Detaljer

Kistock IC 650 inneklimalogger

Kistock IC 650 inneklimalogger Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock IC 650 inneklimalogger OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkople datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet:

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet: Workaround for DFS Administrasjonssystem og Windows Vista NB! Dette er IKKE en installasjon av systemet, men en måte for å få det til å virke på Windows Vista. Denne veiledningen er laget for litt avanserte

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

IC550 inneklimalogger

IC550 inneklimalogger Brukerveiledning for konfigurasjon av IC550 inneklimalogger OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkople datakabelen. Brukerveiledningen tar

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukermanual for TrackGrabber

Brukermanual for TrackGrabber Brukermanual for TrackGrabber System for automatisk håndtering av GPS-filer anvendt under søk og redningsoppdrag 1 Installasjon Programmet krever at Java 8 er installert på maskinen. Du kan laste ned Java

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

Brukerveiledning. Matchfunksjon i Excel. En rask innføring i matching av informasjon i Excel. Sist oppdatert 22.10.09

Brukerveiledning. Matchfunksjon i Excel. En rask innføring i matching av informasjon i Excel. Sist oppdatert 22.10.09 Brukerveiledning Matchfunksjon i Excel En rask innføring i matching av informasjon i Excel Sist oppdatert 22.10.09 2 Matche med Excel Utgangspunkt Når man skal foreta en førstegangsinnleggelse i NOBB mediabank,

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 (Revisjon 2 07.01.2013) Beskriver her prosedyre for konvertering av data fra gammelt system RAPP13.50 til det nye systemet RF13.50 (www.regionalforvaltning.no). Stikkordsmessig

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/47 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 2 2.1 Angi prosjektets plassering... 3 3 Mapper og filer...

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 13. juni 2008 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere den enkelte arbeidsstasjoner... 3 Første

Detaljer

For kunder som kjører Huldt & Lillevik Reise 1.3 på Access database

For kunder som kjører Huldt & Lillevik Reise 1.3 på Access database For kunder som kjører Huldt & Lillevik Reise 1.3 på Access database Huldt & Lillevik Reise 1.4 støtter ikke lengre å kjøre mot en Access database. Du må derfor konvertere til MSDE eller SQL Server. Dette

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

Brukerveiledning. For Naturbase redigeringsapplikasjon. Versjon

Brukerveiledning. For Naturbase redigeringsapplikasjon. Versjon Brukerveiledning For Naturbase redigeringsapplikasjon Versjon 11.06.2018 Innhold 1. Innledning... 2 2. Datasett og tilgangsrettigheter... 2 3. Innlogging... 3 4. Startside - valg av datasett... 3 5. Søke

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Kort oversikt over. eksport-/import-programmet for. WinMed

Kort oversikt over. eksport-/import-programmet for. WinMed Kort oversikt over eksport-/import-programmet for WinMed BEGRENSINGER... 2 BRUK AV PROGRAMMET:... 2 EKSPORT... 2 UTVELGING AV PASIENTER TIL EKSPORT... 3 VELGE PASIENTER... 3 Søke på navn og fødelsnummer:...

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Brukermanual for Quizbuilder

Brukermanual for Quizbuilder Brukermanual for Quizbuilder 1. juni 2010 Innhold 1 Installasjon av Quizbuilder 2 1.1 Installasjon fra Kildekode........................ 2 1.2 Installasjon fra Zip-fil.......................... 2 2 Quizbuilder

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool IM S Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Første gangs bruk av Desktop Upload Tool... 4 Innlogging... 4 Nedlasting av programvare... 5 Installere Desktop Upload

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.   versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Til Nye abonnenter av Adm.prg Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102

Til Nye abonnenter av Adm.prg Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102 Til Nye abonnenter av Adm.prg Vår ref: Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102 Takk for din bestilling av Administrasjonsprogram for skytterlag. Vedlagt følger siste versjon av programmet. Fullstendig brukerveiledning

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Hvis du har benyttet denne brukerveiledningen og ikke fått til å registrere prosjektet ditt, kan du få hjelp ved å ringe 23 33 24 64 eller 97 17

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

ELIN-T 2 A Kort veiledning. En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger

ELIN-T 2 A Kort veiledning. En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger ELIN-T 2 A Kort veiledning En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger Kortveiledning-Bruk av EDI-meldinger i Nextsys Dental Office Versjon 1.3 9.10.2014 Innholdsfortegnelse 1 Forutsetninger...

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Brukerveiledning for IPLOS Registrering

Brukerveiledning for IPLOS Registrering Side 1 av 20 Brukerveiledning for IPLOS Registrering Versjon 3.0. 2002-2010 Helsedirektoratet. Utviklet av Compositae as og Kbit as. IPLOS Registrering er et datasystem for registrering og innrapportering

Detaljer

ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3

ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 VÅR 2011 TRYKK OG FOTO ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 Røyken videregående skole Ingrid Østenstad ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 EXTENDED Først må du laste opp bildene fra

Detaljer

Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7. Primus 5.7

Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7. Primus 5.7 Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7 Primus 5.7 Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer fra 5.6.5 til 5.7... 3 Integrasjon med KulturNav... 3 Oppsett

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

N o r T r i m 4.70. Kortlesermodul : 63 97 35 12 : 63 97 35 12. 1996-2003 NorNet. Side: 1. Rev. : Mai 2003. Kortleser

N o r T r i m 4.70. Kortlesermodul : 63 97 35 12 : 63 97 35 12. 1996-2003 NorNet. Side: 1. Rev. : Mai 2003. Kortleser N o r T r i m 4.70 modul NorNet as NorNet - Lørenskog Postboks 510, 2057 Jessheim Snøklokkevn. 8, 1475 Finstadjordet : 63 97 35 12 : 63 97 35 12 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Gunnar Sønsteby

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Brukerveiledning. Import av filnavn til Excel. Bruk av DOS for å importere filnavn til Excel. Sist oppdatert 22.10.09

Brukerveiledning. Import av filnavn til Excel. Bruk av DOS for å importere filnavn til Excel. Sist oppdatert 22.10.09 Brukerveiledning Import av filnavn til Excel Bruk av DOS for å importere filnavn til Excel Sist oppdatert 22.10.09 2 Importere filnavn fra en mappe og inn i Excel tche med Excel Utgangspunkt Utgangspunktet

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer