Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember"

Transkript

1 Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember

2 Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra Lexmark. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten av produktet. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i håndboken. ENERGY STAR EPA ENERGY STAR-programmet er et samarbeid mellom datamaskinprodusenter for å fremme innføringen av energibesparende produkter og redusere luftforurensningen som følger av kraftproduksjon. Selskapene som deltar i dette programmet, lanserer PCer, skrivere, skjermer eller faksmaskiner som reduserer strømforbruket når de ikke er i bruk. Denne funksjonen kan redusere strømforbruket med opptil 50 prosent. Lexmark er stolt av å delta i dette programmet. Som ENERGY STAR-partner har Lexmark International, Inc. fastslått at dette produktet oppfyller ENERGY STAR-kravene til energibesparende produkter. Industry Canada compliance statement This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Avis de conformité aux normes d Industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Samsvar med EU-direktiver Dette produktet er i samsvar med krav til beskyttelse fra EUdirektiver 89/336/EØF og 73/23/EØF om tilnærming og harmonisering av lovgivningen til medlemslandene i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhet for elektronisk utstyr utformet for bruk innen bestemte spenningsgrenser. En samsvarserklæring som følger kravene til direktivet, er signert av ansvarlig for produksjon og teknisk brukerstøtte, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankrike. Dette produktet oppfyller Klasse B- begrensningene til EN og sikkerhetskravene til EN United Kingdom Telecommunications Act 1984 This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/ for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom. Japansk VCCI-melding ii

3 Innhold Om skriveren... 1 Skriverdelene...1 Bruke programvaren til å velge skriverinnstillinger...2 Bruke programvaren til å tilfredsstille dine utskriftsbehov...4 Skrive ut fra papirskuff Skrive ut fra papirskuff Morsomme utskriftsideer... 9 Skrive ut et digitalt fotografi på et fotokort (Windows)...10 Kontrolliste for feilsøking Feilsøking for installering Stikkordregister Takk for at du kjøpte en Lexmark Z65-skriver! Når du skal klargjøre skriveren for bruk med et Windows-operativsystem, Mac OS 8.6 til 9.2 eller Mac OS X versjon til 10.1, følger du trinnene på installeringsoversikten som fulgte med skriveren. Hvis du skal klargjøre skriveren for bruk sammen med et annet operativsystem, kan du lese Les meg-filen som fulgte med skriverprogramvaren. Du kan koble skriveren til nettverket med et Lexmark-nettverkskort. Du finner mer informasjon om hvordan du konfigurerer skriveren for nettverket i dokumentasjonen for nettverkskortet. iii

4 Om skriveren Skriverdelene Utskriftsprosessen er enklere enn noen gang. Skriveren justerer blekkpatronene og registrerer automatisk hvilken papirtype du har lagt i papirskuff 1. Papirskuff 1 (fremre) Åpne skuffen for å legge i tilpasset papirstørrelse, vanlig blekkskriverpapir eller spesialpapir for spesielle prosjekter. Papirskuff 1 har en papirtypesensor som automatisk registrerer følgende papirtyper: vanlig, bestrøket, foto/glanset og transparenter. Papirskuff 2 (bakre) Åpne skuffen for å legge i A4- eller Letter-papir. Papirutløsningsspak Trykk når du fjerner papir fra skriveren. Hver papirskuff har en papirutløsningsspak. Papirskinne Skyv inntil papiret for at det skal trekkes inn på riktig måte. Hver papirskuff har en papirskinne. Frontdeksel Åpne dekselet for å sette inn blekkpatroner eller fjerne fastkjørt papir. Papirskuffknapper Trykk én gang for å velge papirskuff 1 (fremre) eller papirskuff 2 (bakre). Hvis denne knappen blinker, kan du trykke på den én gang for å fjerne papirstopp. Av/på-knapp Trykk på knappen for å slå skriveren på eller av. Utskuff Dra ut for å holde papiret på plass når det kommer ut av skriveren. 1

5 USB-inngang Strøminngang Hvis du vil vite mer om hvordan du kobler skriveren til nettverket med et nettverkskort fra Lexmark, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med nettverkskortet. Bruke programvaren til å velge skriverinnstillinger Utskriftsegenskaper (bare for Windows) Bruk kategoriene Kvalitet/kopier, Papiroppsett og Utskriftsstil når du skal velge skriverinnstillingene. Med dokumentet åpent må du klikke på Fil Skriv ut Egenskaper eller Innstillinger. Jeg ønsker å-menyen Med denne brukervennlige elektroniske prosjektmenyen kan du skrive ut fotografier, bannere, konvolutter, plakater og mye mer. 2

6 Skriv ut-dialogboksen og Sideoppsett-dialogboksen. (Bare for Macintosh) Med dokumentet åpent må du klikke på Arkiv Skriv ut. Med dokumentet åpent må du klikke på Arkiv Sideoppsett. Merk: Skjermbildene dine ser kanskje litt annerledes ut enn de som vises her, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Bruk følgende tabell hvis du vil velge en innstilling for utskriftskvalitet eller papirtype: Windows 1 Med dokumentet åpent må du klikke på Fil Skriv ut Egenskaper eller Innstillinger. 2 Velg en innstilling for utskriftskvalitet i kategorien Kvalitet/kopier. 3 Velg en innstilling for papirtype i kategorien Papiroppsett. Macintosh 1 Med dokumentet åpent må du klikke på Arkiv Skriv ut for å åpne dialogboksen Skriv ut. 2 Velg Papirtype/Kvalitet eller Kvalitet & Media på menyen øverst til venstre. 3 Velg en innstilling for utskriftskvalitet. 4 Velg en innstilling for papirtype. Tabellen nedenfor viser papiranbefalinger for hver utskriftskvalitet: Utskriftskvalitet Hurtigutskrift Normal Bedre Best Anbefalt papirtype Vanlig blekkskriverpapir, kombinasjonspapir, kontorpapir eller vanlig kopipapir Vanlig blekkskriverpapir eller blekkskriverpapir av høy kvalitet, kombinasjonspapir, kontorpapir eller vanlig kopipapir, påstrykningspapir eller transparenter Blekkskriverpapir av høy kvalitet, transparenter, bestrøket papir, glanset papir eller fotopapir Transparenter, bestrøket papir, glanset papir eller fotopapir 3

7 Bruke programvaren til å tilfredsstille dine utskriftsbehov Bruk løsningssenter for Lexmark Z65 (Windows), Lexmark Z65-kontrollpanel (Mac OS 8.6 til 9.2) eller Lexmark Z65-verktøy (Mac OS X) i forbindelse med følgende operasjoner: Justering og vedlikehold av blekkpatroner Visning av informasjon om skriverstatus, for eksempel hvilken papirtype som er registrert i skuff 1, og blekknivå. Feilsøking Utskrift av en testside Pålogging Se den elektroniske brukerhåndboken (bare for Macintosh) hvis du ønsker detaljert informasjon om følgende: Justering og vedlikehold av blekkpatroner Feilsøking Pålogging Bruk av papirtypesensoren Vanlig utskrift Utskriftsideer Se i tabellen hvis du ønsker informasjon om hvordan du åpner skriverprogramvaren for ditt operativsystem. Windows Mac OS 8.6 til 9.2 Mac OS X, versjon til 10.1 Dobbeltklikk på ikonet for løsningssenter for Lexmark Z65 på skrivebordet. eller Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark Z65 Løsningssenter for Lexmark Z65. Klikk på Hjelp i hvilken som helst kategori for å vise hjelpen for skriverprogramvaren. På Apple-menyen velger du Kontrollpanel Lexmark Z65- kontrollpanel. Klikk på? for å vise hjelpen for skriverprogramvaren. På skrivebordet må du dobbeltklikke på ikonet for PDF-versjonen av Lexmark Z65- brukerhåndboken i skrivermappen for Lexmark Z65. 1 I Finder må du klikke på Datamaskin og deretter dobbeltklikke på ikonet for OS X-disk Bibliotek-mappen Skrivere-mappen Lexmark-mappen. 2 Dobbeltklikk på ikonet for Lexmark Z65-verktøy for å åpne Lexmark Z65-verktøy. Klikk på? for å vise hjelpen for skriverprogramvaren. Dobbeltklikk på ikonet for PDF-versjonen av brukerhåndboken for Lexmark Z65 for å åpne den elektroniske brukerhåndboken. 4

8 Skrive ut fra papirskuff 1 Fra papirskuff 1 kan du skrive ut på alle papirtyper som støttes, for eksempel vanlig papir, bestrøket papir, fotopapir/glanset papir, transparenter, konvolutter, etiketter, påstrykningspapir eller bannerpapir. Papirstørrelsen må være tilpasset disse målene: Bredde: Lengde: 76,2 til 279 mm (3 til 8,5 tommer) 127 til 558 mm (5 til 17 tommer) for Windows 127 til 459,5 mm (5 til 14 tommer) for Macintosh Merk: Bannerpapir kan være lengre. Hvis du legger i transparenter eller vanlig papir, bestrøket papir, fotopapir eller glanset papir i skuff 1, vil skriveren registrere papirtypen og automatisk justere papirtypeinnstillingen i skriverprogramvaren. Slik skriver du ut et dokument fra denne skuffen: 1 Legg i papiret slik at utskriftssiden vender mot deg og høyre side ligger mot papirstøtten. 2 Klem sammen papirskinnen og skyv den inntil venstre kant på papiret. Merknader: Du unngår papirstopp ved å legge i bare én papirstørrelse om gangen i papirskuffen. 5

9 Pass på at du ikke presser papiret for langt inn i skriveren. Eksempelvis skal A4- og Letter-papir gå utover toppen av papirskuff 1. 3 Kontroller at knappen for papirskuff 1 er valgt. Papirskuff 1-knappen 4 Følg trinnene for operativsystemet du bruker, når du skal åpne skriverprogramvaren og skrive ut dokumentet. Windows Mac OS 8.6 til Med dokumentet åpent må du klikke på Fil Skriv ut Egenskaper eller Innstillinger. 2 Velg en utskriftskvalitet i kategorien Kvalitet/ hastighet. 3 Kontroller at Papirkilde er angitt til Skriverinnstillinger eller Skuff 1 (fremre). Merk: Enkelte programmer kan overstyre papirskuffvalget. 4 I kategorien Papiroppsett må du kontrollere at Papirtype er angitt til Automatisk (hvis du vil at papirtypen skal kunne registreres automatisk) eller til papirtypen for dokumentet. 5 Klikk på OK. 6 Klikk på OK eller Skriv ut. 1 Med dokumentet åpent må du klikke på Arkiv Skriv ut. 2 Kontroller at Arkmating er angitt til Skriverinnstillinger eller Skuff 1 (fremre). Merk: Enkelte programmer kan overstyre papirskuffvalget. 3 Velg Papirtype/Kvalitet på menyen. 4 Velg en utskriftskvalitet. 5 Kontroller at Papirtype er angitt til Automatisk (hvis du vil at papirtypen skal kunne registreres automatisk) eller til papirtypen for dokumentet. 6 Klikk på Skriv ut. Mac OS X, versjon til Med dokumentet åpent må du klikke på Arkiv Skriv ut. 2 Velg Lexmark Z65 på Skriver-menyen. 3 Velg Kvalitet & Media på menyen. 4 Velg en utskriftskvalitet. 5 Velg Automatisk på menyen Skuff 1 (fremre) hvis du vil at papirtypen skal kunne registreres automatisk, eller papirtypen for dokumentet. Merk: Enkelte programmer kan overstyre papirskuffvalget. 6 Klikk på Skriv ut. 6

10 Skrive ut fra papirskuff 2 Fra papirskuff 2 kan du skrive ut på A4- eller Letter-papir. Denne papirskuffen er ikke utstyrt med papirtypesensor, så du må velge en papirtype i skriverprogramvaren. Slik skriver du ut et dokument fra denne skuffen: 1 Legg i papiret slik at utskriftssiden vender mot deg og høyre side ligger mot papirstøtten. 2 Klem sammen papirskinnen og skyv den inntil venstre kant på papiret. Merknader: Du unngår papirstopp ved å legge i bare én papirstørrelse om gangen i papirskuffen. Pass på at du ikke presser papiret for langt inn i skriveren. Eksempelvis skal A4- og Letter-papir gå utover toppen av papirskuff 2. 3 Kontroller at knappen for papirskuff 2 er valgt. Papirskuff 2-knappen 7

11 4 Følg trinnene for operativsystemet du bruker, når du skal åpne skriverprogramvaren og skrive ut dokumentet. Windows Mac OS 8.6 til Med dokumentet åpent må du klikke på Fil Skriv ut Egenskaper eller Innstillinger. 2 Velg en utskriftskvalitet i kategorien Kvalitet/ hastighet. 3 Kontroller i kategorien Papiroppsett at Papirkilde er angitt til Skriverinnstillinger eller Skuff 2 (bakre). 4 Velg en papirtype. Merk: Enkelte programmer kan overstyre papirskuffvalget. 5 Klikk på OK. 6 Klikk på OK eller Skriv ut. 1 Med dokumentet åpent må du klikke på Arkiv Skriv ut. 2 Kontroller at Arkmating er angitt til Skriverinnstillinger eller Skuff 2 (bakre). Merk: Enkelte programmer kan overstyre papirskuffvalget. 3 Velg Papirtype/ Kvalitet på menyen. 4 Velg utskriftskvalitet og papirtype. 5 Klikk på Skriv ut. Mac OS X, versjon til Med dokumentet åpent må du klikke på Arkiv Skriv ut. 2 Velg Lexmark Z65 på Skriver-menyen. 3 Velg Kvalitet & Media. 4 Velg en utskriftskvalitet. 5 Velg en papirtype på menyen Skuff 2 (bakre). 6 Klikk på Skriv ut. 8

12 Morsomme utskriftsideer Hvis du vil lære å skrive ut et fotokort under Windows, kan du se side 10. Hvis du vil ha hjelp til å skrive ut andre prosjekter, kan du se side 12. Gratulasjonskort Skriv ut på begge sider av et ark Hefte Konvolutt Skriv ut mange sider på det samme arket Banner Plakat Transparent Påstrykningspapir Merk: Det er ikke sikkert at skriverprogramvaren for operativsystemet støtter alle disse funksjonene. 9

13 Skrive ut et digitalt fotografi på et fotokort (Windows) 1 Legg opptil ti fotokort loddrett inntil høyre side i papirskuff 1. Når du legger i fotokort, må du kontrollere: At du har lest instruksjonene som fulgte med kortene. At utskriftssiden vender mot deg. At du ikke presser kortene for langt inn i skriveren. At alle kortene har de samme målene. 2 Klem sammen papirskinnen og skyv den inntil venstre kant på kortene. 3 Kontroller at knappen for papirskuff 1 er valgt. Papirskuff 1-knappen 10

14 4 Åpne det digitale fotografiet i fotoprogrammet ditt. 5 Når du er klar til å skrive ut fotografiet, må du klikke på Fil Skriv ut Egenskaper eller Innstillinger. 6 På Jeg ønsker å-menyen må du klikke på Skriv ut fotografi. Jeg ønsker å-menyen 11

15 Skjermbildet Skriv ut fotografi vises. 7 Velg en utskriftskvalitet under Trinn 1. 8 Velg en papirstørrelse under Trinn 2, og klikk deretter på OK. 9 Kontroller i kategorien Papiroppsett at Papirkilde er angitt til Skriverinnstillinger eller Skuff 1 (fremre). 10 I kategorien Utskriftsegenskaper må du klikke på OK. 11 I skjermbildet Skriv ut må du klikke på OK eller Skriv ut. 12 For å unngå flekker bør du fjerne fotografiene etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke før du legger dem i bunker. Flere morsomme utskriftsideer Hvis du vil lære å skrive ut spesielle prosjekter, følger du disse trinnene for det aktuelle operativsystemet. Windows 1 Åpne løsningssenter for Lexmark Z65 (se på side 4). 2 Klikk på kategorien Utskriftsideer. Macintosh 1 Åpne den elektroniske brukerhåndboken (se på side 4). 2 Klikk på koblingen til Utskriftsideer i venstre del av vinduet. 12

16 Kontrolliste for feilsøking Er strømledningen godt festet til skriveren og stikkontakten? Er både skriveren og datamaskinen slått på? Er skriverkabelen godt festet i begge ender? Fjernet du klistremerket og den gjennomsiktige tapen på baksiden og bunnen av begge blekkpatronene? Er den sorte blekkpatronen (P/N 82) i den venstre patronholderen, og fargeblekkpatronen (P/N 83 eller 88) i den høyre? Er papiret lagt riktig i? Pass på at du ikke presser papiret for langt inn i skriveren. Hvis du trenger hjelp, se på side 5. Installerte du skriverprogramvaren riktig? Windows Mac OS 8.6 til 9.2 Mac OS X, versjon til 10.1 På skrivebordet må du klikke på Start Programmer eller Alle Programmer. Hvis Lexmark Z65 ikke vises på listen over programmer, må du installere skriverprogramvaren (se på side 24). Velg Kontrollpanel på Apple-menyen. Hvis Lexmark Z65- kontrollpanel ikke vises på Kontrollpanel-listen, må du installere skriverprogramvaren (se på side 25). I Finder må du klikke på Datamaskin og deretter dobbeltklikke på OS X-diskikonet Bibliotek-mappen Skrivere-mappen Lexmark-mappen. Hvis Lexmark Z65-verktøy ikke vises i mappen, må du installere skriverprogramvaren (se på side 25). 13

17 Er skriveren tilkoblet datamaskinen via en ekstern enhet, for eksempel en USB-hub, bryterboks, skanner eller faks? Hvis ikke, se Feilsøking for installering på side 15 hvis du trenger hjelp. Hvis den er tilkoblet på en slik måte, følger du disse trinnene: 1 Koble skriveren fra eksterne enheter. 2 Koble skriveren direkte til datamaskinen med en USB-kabel. 3 Følg instruksjonene for det aktuelle operativsystemet for å skrive ut en testside. Windows 1 Åpne løsningssenteret for Lexmark Z65 (se på side 4). 2 I kategorien Feilsøking må du klikke på Skriv ut en testside. Macintosh 1 Åpne kontrollpanel for Lexmark Z65 eller Lexmark Z65-verktøy (se på side 4). 2 Klikk på Skriv ut testside. Hvis testsiden blir skrevet ut, kan problemet skyldes den eller de eksterne enhetene, og ikke skriveren. Se i dokumentasjonen som fulgte med den eksterne enheten, hvis du ønsker mer informasjon. Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, kan du se etter i hjelpen i skriverprogramvaren (se på side 4) for mer feilsøkingsinformasjon. Hvis du trenger ytterligere hjelp til å løse utskriftsproblemer, kan du se under Feilsøking for installering på side 15. Hvis skriveren er tilkoblet et nettverk med et nettverkskort fra Lexmark, må du se etter i dokumentasjonen for kortet hvis du ønsker mer feilsøkingsinformasjon. 14

18 Feilsøking for installering Se i Lexmarks løsningssenter (se på side 4) eller den elektroniske brukerhåndboken (se på side 4) hvis du vil ha hjelp til å løse problemer som kan ha oppstått etter at du har installert skriveren, for eksempel: Lav utskriftshastighet eller dårlig utskriftskvalitet Mateproblemer og papirstopp Feilmeldinger og blinkende lamper Bruk dette kapittelet til å løse problemer som kan ha oppstått under installeringen av skriveren. Problem: Se på side: Skjermbildet Søkeresultater: Ingen skriver tilkoblet 16 for Windows vises. Av/på-lampen tennes ikke. 16 for Windows og Macintosh Justeringssiden ble ikke skrevet ut. 17 for Windows og Macintosh Da jeg satte inn skriverprogramvare-cden, skjedde det ingenting. 18 for Windows 19 for Macintosh Dokumentet ble ikke skrevet ut. 20 for Windows 21 for Mac OS 8.6 til for Mac OS X En papirskufflampe blinker. 23 for Windows og Macintosh En kommunikasjonsfeilmelding ble vist. 23 for Windows og Macintosh Skriveren virker fremdeles ikke. 24 for Windows 25 for Macintosh 15

19 Skjermbildet Søkeresultater: Ingen skriver tilkoblet vises. (Bare for Windows) Merk: Bildet på skjermen ser kanskje litt annerledes ut enn det som vises her, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. a Prøv å løse problemet ved å kontrollere punktene på side 13. b Klikk på Fortsett eller Neste. c Hvis skjermbildet vises på nytt, må du kontrollere at USB-kabelen er ordentlig festet i begge ender, og at den ikke er skadet. Ved behov må du erstatte den med en USB-kabel av høy kvalitet, for eksempel Lexmark P/N 12A2405. Du kan fortsette programvareinstalleringen ved å følge trinnene på installeringsoversikten som fulgte med skriveren. Av/på-lampen tennes ikke. a Kontroller at strømforsyningen er tilkoblet. b Trykk på av/på-knappen (se på side 1). 16

20 Justeringssiden ble ikke skrevet ut. Kontroller At du har fjernet klistremerket og den gjennomsiktige tapen på baksiden og bunnen av begge blekkpatronene. At du satte inn den sorte blekkpatronen (P/N 82) i den venstre patronholderen og og fargeblekkpatronen (P/N 83 eller 88) i den høyre. At du la i vanlig A4- eller Letter-papir i papirskuff 1 (se på side 5). At du la i papiret riktig, og ikke presset det for langt inn i papirskuff 1 (se på side 5). At du har valgt knappen for papirskuff 1 (se på side 1). Ønsker du mer informasjon, kan du følge instruksjonene for ditt operativsystem. Windows Hvis du ser en feilmelding på skjermen, må du følge instruksjonene. Hvis du trenger hjelp, se på side 4. Macintosh Se feilsøkingsemnet for dette problemet i den elektroniske brukerhåndboken (se på side 4). 17

21 Da jeg satte inn skriverprogramvare-cden, skjedde det ingenting. (Windows) Prøv først å løse problemet ved å kontrollere punktene på side 13. Gjør deretter følgende: a Lukk alle åpne programmer. b Start datamaskinen på nytt. c Sett inn CDen med skriverprogramvaren på nytt. Når du setter inn skriverprogramvare-cden, skal du se et av de følgende skjermbildene for installering av Lexmark-skriverprogramvare: eller Hvis du ikke ser noen av skjermbildene som er vist over, kan du gjøre følgende: a Klikk på Avbryt i skjermbilder som ligner på dette: b Ta ut og sett inn igjen skriverprogramvare-cden for Lexmark. Hvis skjermbildet for installering av Lexmark-skriverprogramvare ikke vises, kan du gjøre følgende: 1 På skrivebordet må du dobbeltklikke på Min datamaskin. 2 Dobbeltklikk på ikonet for CD-ROM-stasjonen. Dobbeltklikk på setup.exe hvis det er nødvendig. 3 Når skjermbildet for installering av Lexmark-skriverprogramvaren vises, må du klikke på Installer eller Installer nå. c Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren. 18

22 Da jeg satte inn programvare-cden, skjedde det ingenting. (Macintosh) Prøv først å løse problemet ved å kontrollere punktene på side 13. Gjør deretter følgende: a Lukk alle åpne programmer. b Sett inn CDen med skriverprogramvaren på nytt. Når du setter inn skriverprogramvare-cden, skal du se et av de følgende skjermbildene for installering av Lexmark-skriverprogramvare: Mac OS 8.6 til 9.2 Mac OS X-versjon til 10.1 Hvis du ikke ser noen av skjermbildene som er vist over, kan du gjøre følgende: a På skrivebordet må du dobbeltklikke på ikonet for Lexmark Z65-skriver-CDen. b Dobbeltklikk på Installer-ikonet. c Når installeringsskjermbildet for Lexmark Z65 vises, må du klikke på Installer og godta. d Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren. 19

23 Dokumentet ble ikke skrevet ut. (Windows) Prøv først å løse problemet ved å kontrollere listen på side 13. Kontroller at skriverinnstillingene er angitt til riktig port. Ettersom du bruker en USB-kabel, skal skriveren bruke en USB-port som for eksempel usb-lexmark_z65 eller USB001. Hvis du vil kontrollere skriverporten og endre den (dersom det er nødvendig), følger du trinnene for operativsystemet. Windows 98/Me Windows 2000 Windows XP a Klikk på Start Innstillinger Skrivere. b Høyreklikk på skriverikonet for Lexmark Z65 og klikk på Egenskaper. c Klikk på kategorien Detaljer. d Velg skriverporten på rullegardinmenyen for porter. Hvis den riktige porten ikke står oppført, må du avinstallere skriverprogramvaren og installere den på nytt. Hvis du trenger hjelp, se på side 24. e Klikk på OK. a Klikk på Start Innstillinger Skrivere. b Høyreklikk på skriverikonet for Lexmark Z65 og klikk på Egenskaper. c Klikk på kategorien Porter. d Velg den riktige skriverporten fra listen med porter. Hvis den riktige porten ikke står oppført, må du avinstallere skriverprogramvaren og installere den på nytt. Hvis du trenger hjelp, se på side 24. e Klikk på Bruk. f Klikk på OK. a Klikk på Start Kontrollpanel Skrivere og annen maskinvare Skrivere og faksmaskiner. b Klikk på kategorien Porter. c Velg den riktige skriverporten fra listen med porter. Hvis den riktige porten ikke står oppført, må du avinstallere skriverprogramvaren og installere den på nytt. Hvis du trenger hjelp, se side 24. d Klikk på Bruk. e Klikk på OK. Hvis dokumentet ikke ble skrevet ut, kan du skrive ut en testside: a Dobbeltklikk på ikonet for løsningssenter for Lexmark Z65 på skrivebordet. b I kategorien Feilsøking må du klikke på Skriv ut en testside. Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. Se i programvaredokumentasjonen om den inneholder feilsøkingsinformasjon. Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, må du klikke på Hjelp-knappen i feilmeldingen som vises, eller se i hjelpen i skriverprogramvaren (se på side 4). 20

24 Dokumentet ble ikke skrevet ut. (Mac OS 8.6 til 9.2) Prøv først å løse problemet ved å kontrollere listen på side 13. Kontroller at skriveren er valgt i Velger: a Velg Velger på Apple-menyen. b I det venstre vinduet merker du skriverikonet for Lexmark Z65. Hvis din skriver ikke står oppført, må du installere skriverprogramvaren (se side 25). c I boksen Koble til: merker du skriverikonet for Lexmark Z65. Hvis din skriver ikke står oppført, må du kontrollere skriverkabeltilkoblingen. Hvis skriveren er tilkoblet et nettverk, må du kontrollere nettverkskabeltilkoblingene. d Klikk på boksen øverst til venstre for å lukke Velger. e Når dialogboksen sideoppsett vises, må du klikke på OK. f Send dokumentet til utskrift. Hvis dokumentet ikke ble skrevet ut, kan du kontrollere skriverstatusen: a På skrivebordet merker du skriverikonet for Lexmark Z65. b Velg Utskrift på menylinjen. c Kontroller at Velg standardskriver er valgt. d Velg Start utskriftsjobb hvis dette alternativet er tilgjengelig. e Send dokumentet til utskrift. Hvis dokumentet ikke ble skrevet ut, kan du skrive ut en testside: a På Apple-menyen velger du Kontrollpanel Lexmark Z65-kontrollpanel. b Klikk på Skriv ut testside. Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. Se i programvaredokumentasjonen om den inneholder feilsøkingsinformasjon. Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, kan du se etter i hjelpen i skriverprogramvaren (se på side 4). 21

25 Dokumentet ble ikke skrevet ut. (Mac OS X, versjon til 10.1) Prøv først å løse problemet ved å kontrollere listen på side 13. Kontroller skriverstatusen: a Klikk på Finder-ikonet i Dock. b Klikk på Programmer-ikonet på verktøylinjen i Finder-vinduet. c Dobbeltklikk på verktøymappen. d Dobbeltklikk på utskriftssenterikonet. e Velg skriveren fra listen over skrivere. Hvis din skriver ikke står oppført eller er oppført som en skriver som ikke støttes, må du installere skriverprogramvaren (se side 25). f Velg Bruk som standard på Skrivere-menyen. g Velg Vis kø på Skrivere-menyen hvis dette alternativet er tilgjengelig. h Velg Start kø på Utskriftskø-menyen, hvis dette alternativet er tilgjengelig. i Velg utskriftsjobben på listen over utskriftsjobber. j Klikk på Fortsett eller Prøv på nytt (hvis tilgjengelig) for å skrive ut dokumentet. Hvis dokumentet ikke ble skrevet ut, kan du skrive ut en testside: a I Finder må du klikke på Datamaskin og deretter dobbeltklikke på OS X-diskikonet Bibliotek-mappen Skrivere-mappen Lexmark-mappen. b Dobbeltklikk på ikonet for Lexmark Z65-verktøyet. c Klikk på Skriv ut en testside i kategorien Blekkpatroner. Hvis en testside blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. Se i programvaredokumentasjonen om den inneholder feilsøkingsinformasjon. Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, kan du se etter i hjelpen i skriverprogramvaren (se på side 4). 22

26 En papirskufflampe blinker. En kommunikasjonsfeilmelding ble vist. Skriveren kan være tom for papir, eller det kan ha oppstått papirstopp. Kontroller at du har lagt i papiret riktig. Hvis du trenger hjelp, se på side 5. Hvis du ser en feilmelding på skjermen, må du følge instruksjonene. Hvis du trenger hjelp, se på side 4. Prøv først å løse problemet ved å kontrollere listen på side 13. Hvis skriverprogramvaren ikke er blitt installert riktig, vises en kommunikasjonsfeilmelding når du prøver å skrive ut. Du kan prøve å avinstallere programvaren og deretter installere den på nytt. Hvis du trenger hjelp: Se side 24 for Windows. Se side 25 for Macintosh. 23

27 Hvis forslagene i dette kapittelet ikke løste utskriftsproblemet, må du avinstallere skriverprogramvaren og deretter installere den på nytt. Skriveren virker fremdeles ikke. (Windows) Avinstallere skriverprogramvaren a På skrivebordet må du klikke på Start Programmer eller Alle Programmer Lexmark Z65 avinstallering for Lexmark Z65. b Følg instruksjonene på skjermen for å avinstallere programvaren. c Start datamaskinen på nytt for du installerer programvaren igjen. Installere skriverprogramvaren a Sett inn CDen med skriverprogramvaren. b Når installeringsskjermbildet for Lexmark-skriverprogramvaren vises, må du klikke på Installer nå. Hvis installeringsskjermbildet ikke vises, se på side 18. c Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren. Bekrefte installering av skriverprogramvare a Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark Z65 Løsningssenter for Lexmark Z65. b I kategorien Feilsøking må du klikke på Skriv ut en testside. Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, kan du se etter i hjelpen i skriverprogramvaren (se på side 4). 24

28 Skriveren virker fremdeles ikke. (Macintosh) Avinstallere skriverprogramvaren a Sett inn CDen med skriverprogramvaren. b Når installeringsskjermbildet for Lexmark-skriverprogramvaren vises, må du klikke på Avinstaller. c Følg instruksjonene på skjermen for å avinstallere programvaren. d Start datamaskinen på nytt for du installerer programvaren igjen. Installere skriverprogramvaren a Sett inn CDen med skriverprogramvaren. b Når installeringsskjermbildet for Lexmark-skriverprogramvaren vises, må du klikke på Installer og godta. Mac OS 8.6 til 9.2 Mac OS X til 10.1 Hvis installeringsskjermbildet ikke vises, se på side 19. c Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren. Bekrefte installering av skriverprogramvare Følg instruksjonene for det aktuelle operativsystemet for å skrive ut en testside: Mac OS 8.6 til 9.2 Mac OS X, versjon til 10.1 a På Apple-menyen velger du Kontrollpanel Lexmark Z65- kontrollpanel. b Klikk på Skriv ut en testside i kategorien Blekkpatroner. a I Finder må du klikke på Datamaskin og deretter dobbeltklikke på OS X-diskikonet Bibliotek-mappen Skrivere-mappen Lexmark-mappen. b Dobbeltklikk på ikonet for Lexmark Z65-verktøyet. c Klikk på Skriv ut en testside i kategorien Blekkpatroner. Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, kan du se etter i hjelpen i skriverprogramvaren (se på side 4). 25

29 Stikkordregister A anbefalt, papir anbefalte papirtyper av/på-lampe, feilsøking avinstallere skriverprogramvare Macintosh Windows B blekkpatroner, feilsøking C CD, feilsøking Macintosh Windows D dialogboksen Sideoppsett (Macintosh) dialogboksen Skriv ut (Macintosh)... 3 E Elektronisk håndbok (Macintosh)... 4 F feilsøking av/på-lampe avinstallere programvare Macintosh Windows blekkpatroner installere programvare Macintosh Windows justeringsside kommunikasjonsfeilmelding kontrolliste papirskufflampe skriveren skriver ikke ut Mac OS 8.6 til Mac OS X til Windows skriverkabel skriverprogramvare-cd Macintosh Windows testside Macintosh Windows fotokort, legge i H hjelp for skriverprogramvare, åpne... 4 I innstillinger for utskriftskvalitet, åpne installere skriverprogramvare Macintosh Windows J Jeg ønsker å-menyen (Windows)... 2 justeringsside, feilsøking K kommunikasjonsfeilmelding kontrolliste feilsøking L legge i fotokort papir , 7 26

30 M Macintosh dialogboksen Sideoppsett dialogboksen Skriv ut Elektronisk håndbok Kontrollpanel (Mac OS 8.6 to 9.2) Verktøy (Mac OS X) P papir, legge i , 7 papirskinne, justere , 7 papirskuff papirskuff papirskufflampe, feilsøking papirstopp, unngå , 7 papirtypeinnstillinger, åpne papirtypesensor , 5 U unngå papirstopp , 7 Utskriftsegenskaper (Windows) V velge en papirskuff , 7 W Windows Jeg ønsker å-menyen Løsningssenter Skjermbildet Søkeresultater Utskriftsegenskaper S sensor, papirtype , 5 skrive ut prosjekter , 12 testside skriverdeler av/på-knapp frontdeksel papirskinner papirskuff 1 (fremre) papirskuff 2 (bakre) papirskuffknapper papirutløsningsspaker strøminngang USB-inngang utskuff skriverkabel, feilsøking skriverprogramvare, feilsøking Macintosh Windows T testside, skrive ut

31 Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. Color Jetprinter is a trademark of Lexmark International, Inc Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar Fra installering til utskrift Z45 Color Jetprinter Fra installering til utskrift Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk kun Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter for Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X,versjon 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmark-strømkomponenten

Detaljer

Brukerhåndboken. Z55 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z55 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z55 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Z65n Color Jetprinter

Z65n Color Jetprinter Brukerhåndboken Z65n Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X74

Din bruksanvisning LEXMARK X74 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1400 Series Brukerhåndbok Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok Lexmark 840 Series Brukerhåndbok Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5450

Din bruksanvisning LEXMARK X5450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Komme i gang Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2480

Din bruksanvisning LEXMARK X2480 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2480. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2480 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z42

Din bruksanvisning LEXMARK Z42 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z53

Din bruksanvisning LEXMARK Z53 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Brukerhåndbok for 1500 Series

Brukerhåndbok for 1500 Series Brukerhåndbok for 1500 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen 1200 Series Brukerhåndbok Edition: February 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.,

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS 9 Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series Norsk Brukerhåndbok BrukerhåndbokNorsk Sikkerhetsinformasjon Bruk bare strømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel

Detaljer

Merknad om utgave. Utgave: April 2000

Merknad om utgave. Utgave: April 2000 Merknad om utgave Utgave: April 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Komme i gang

Lexmark 1400 Series. Komme i gang Lexmark 1400 Series Komme i gang Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her 1 Brukere med USB-kabel: USB-kabelen må ikke tilkobles før det gis beskjed om det i denne veiledningen, ellers kan det hende at programvaren

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

350 Series. Komme i gang

350 Series. Komme i gang 350 Series Komme i gang Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series Januar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4433, 4445 Modell(er): Diverse, xxx, der "x" er et alfanumerisk tegn Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon

Detaljer

Brukerhåndbok for Impact S300 Series

Brukerhåndbok for Impact S300 Series Brukerhåndbok for Impact S300 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 101, 10E, 11n, 1En Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series Brukerhåndbok for Intuition S500 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 301, 30E, 31n, 3En, 30p Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1500 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9 Avansert

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4550

Din bruksanvisning LEXMARK X4550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X4550. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X4550 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 2300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler.

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 2300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler. Page 1 of 44 Alt-i-ett-maskinen 2300 Series Brukerhåndbok Mai 2005 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. 2005

Detaljer

Brukerhåndbok for S600 Series

Brukerhåndbok for S600 Series Brukerhåndbok for S600 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Modell(er): W01, WE1 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro800

Brukerhåndbok for Pro800 Brukerhåndbok for Pro800 November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 201, 20E Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere negative

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell V525w

Brukerhåndbok for Dell V525w Brukerhåndbok for Dell V525w Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4448 Modell(er): 4d1, 4dE Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse uten skriftlig

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (januar 2001)

Versjonsmelding. Første utgave (januar 2001) Versjonsmelding Første utgave (januar 2001) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 2W2, 2WE, 2Wn, 2nE Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999)

Versjonsmelding. Første utgave (desember 1999) Versjonsmelding Første utgave (desember 1999) Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SLIK

Detaljer

Lexmark C750. Utgivelsesmerknader. August

Lexmark C750. Utgivelsesmerknader. August Lexmark C750 Utgivelsesmerknader August 2001 www.lexmark.com 1 Justere bildeoverføringsenheten For å få best mulig utskriftskvalitet, bør du justere bildeoverføringsenheten etter at den er blitt skiftet

Detaljer

Merknad om utgave. Utgave: Juni 2000

Merknad om utgave. Utgave: Juni 2000 Merknad om utgave Utgave: Juni 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SLIK DEN ER" UTEN

Detaljer

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett.

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett. Lexmark 350 Series Brukerhåndbok 2006 Lexmark International, Inc. Med enerett. www.lexmark.com Innhold Bruke skriveren...5 Legge i papir...5 Bruke papirtyper som støttes...5 Arbeide med fotografier ved

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer