1 prosentsamfunnet. - Velkommen til kr kr. 300 kr. Effektene av Høyres skattekutt: De som tjener minst: De 1 prosent rikeste:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 prosentsamfunnet. - Velkommen til. 1900 kr 215 600 kr. 300 kr. Effektene av Høyres skattekutt: De som tjener minst: De 1 prosent rikeste:"

Transkript

1 - Velkommen til Effektene av Høyres skattekutt: De som tjener minst: 1 prosentsamfunnet Gjennomsnittsinntekt: De 1 prosent rikeste: 300 kr 1900 kr kr

2

3 Innledning De siste årene har Høyre gitt klare signaler om at de ønsker å bli et velferdsparti. Partiet har lagt vekk skattekutt-retorikken til fordel for å snakke varmt om velferdsstaten. På et landsstyremøte sa Erna Solberg at Høyres sjel ligger i velferdspolitikken 1. På sin egen blogg skriver Erna Solberg at Norge er et samfunn med små forskjeller, det er et gode vi må jobbe for å ta vare på 2. Leder av Unge Høyre, Henrik Asheim, sier Vi er for en skattefinansiert velferdsstat 3 Høyre støtter regjeringspartiene i at det er et mål at de økonomiske forskjellene skal reduseres 4 Men hva har Høyre tenkt å gjøre for at Norge skal få mer penger til velferd og beholde små forskjeller? Denne rapporten dokumenterer at Høyres retorikk ikke samsvarer med det de faktisk gjør i Stortinget, i sine egne alternative budsjetter og deres eget arbeidsprogram. Høyre er fortsatt partiet som skal gi skattelette til de rike. Omfattende skattekutt reiser to spørsmål som Høyre ikke ønsker oppmerksomhet omkring: 1) Hvor mye får den enkelte i skattekutt? Får alle like mye? Hvem tjener mest på Høyres skattekutt? 2) Mindre skatt betyr mindre penger i felleskassa til å betale for offentlige velferdstjenester. Hvor mye vil dette koste? Hvordan skal skattekuttene finansieres? Hvem taper på disse kuttene? Denne rapporten er et forsøk på å svare på disse to spørsmålene. 1 Klassekampen 27. august Ernas blogg , Små forskjeller er et gode, 3 Dagsavisen, Fra Innstilling fra finanskomiteen om Fordelingsmeldingen,

4

5 Resultater oppsummert: Høyres kutt i personskatt er relativt beskjedne. De som har aller minst i dag får ingenting i skattelette med Høyre, fordi de ikke betaler skatt i dag. De med de laveste inntektene får i snitt rundt 300 kroner i året personskattelette med Høyre. 200 kroner av disse er skattefradrag for BSU. 300 kroner i året tilsvarer rundt 25 kroner i måneden. En gjennomsnittsperson får om lag kroner i skattelette i året med Høyre. Det tilsvarer rundt 160 kroner måneden. Høyre har programfestet å fjerne formuesskatten helt. Det er her de store pengene finnes. Og det vil slå meget skjevt ut: De aller fleste vil ikke få skattelette, fordi de færreste betaler formuesskatt. Selv et gjeldfritt ektepar med en bolig som er verd opp til fire millioner kroner, og en hytte til 1 million kroner vil normalt ikke få noen lettelser i formuesskatten, fordi de ikke betaler formuesskatt i dag 5. Åtte av ti vil ikke merke noe til Høyres fjerning av formuesskatten. Den niende får drøyt 1000 kroner i skattekutt. Den tiprosenten i Norge som har mest formue får i skattelette med Høyre. Det tilsvarer rundt kroner i måneden. Det er over hundre ganger så mye i skattelette som de som tjener minst får i personskattelette. Den ene prosenten som har mest vil få kroner i skattelette i året med Høyre. Det dreier seg om de omlag rikeste personene i Norge, målt i formue, som får rundt kroner i måneden i skattelette hver. 5 For å betale formuesskatt må et par ha over 1,5 mill kr i samlet netto formue. Formuesverdi av bolig er i snitt 25 prosent av markedsverdi, men kan variere litt. Overstiger primærboligens ligningsverdi 30 prosent av markedsverdi har man krav på å få ligningsverdien på boligen nedsatt. Som en tommelfingerregel kan man regne at likningsverdien (formuesverdien) av hytte er på rundt 20 prosent av markedsverdi. Ekteparet vil med de oppgitte prisene ha en maksimal formue på hus + hytte på 1,5 millioner kroner, selv om de er gjeldfrie. Eventuell gjeld vil redusere formuen ytterligere, krone for krone.

6 Den promillen med aller høyest formue vil med Høyres skattepolitikk få 1,2 millioner i skattelette i året. Det tilsvarer om lag mennesker som får rundt kroner hver i måneden av Høyre. Den tiendedels promille andelen av folk i Norge med størst formue får over seks millioner kroner i skattelette om Høyre fjerner formuesskatten i året. Det vil dreie seg om omlag 450 personer som vil få over en halv million kroner i måneden i skattelette med Høyre. Øystein Stray Spetalen, med nærmere to milliarder kroner i formue, vil få over 20 millioner kroner i skattelette hvert år, om Høyre fjerner formuesskatten. I løpet av en stortingsperiode (fire år) blir dette over 80 millioner kroner, eller 1,7 millioner kroner i måneden. Samtidig må Høyre gjennomføre betydelige kutt grovt anslått rundt 14 milliarder kroner - i velferden for å finansiere sine formuesskatteløfter. Et slikt kutt vil tilsvare anslagsvis færre ansatte i skoler, barnehager, sykehus og i eldreomsorgen. Dette vil medføre dårligere offentlige tjenester for folk flest. Når skattelettelser til de rikeste finansieres gjennom kutt i velferdsstaten, vil forskjellene i Norge øke, fra to sider: De rike får relativt sett mye mer penger mellom hendene, samtidig som Kutt i velferdsstaten betyr mindre penger til offentlige tjenester for alle. Undersøkelser viser at velferdsstaten i dag er med på å redusere forskjellene i Norge med 40 prosent

7 Høyres skatteletter SV har bedt Finansdepartementet se på hvordan skattekuttene til Høyre slår ut på ulike grupper. Vi ser først på formuesskatt, deretter på personskatt. Det er kuttet i formuesskatt som utgjør brorparten av Høyres skattekutt. Det er samtidig de færreste i dag som betaler formuesskatt. Nettopp derfor vil Høyres kutt i formueskatten bety lite eller ingenting for det store flertallet av befolkningen åtte av ti vil faktisk ikke merke noe til Høyres kutt i formuesskatten i det hele tatt. Det er de som har aller mest fra før som vil få de store skattekuttene. Formuesskatt I dag er det 1,1 prosent skatt på formue over kroner, per person. Etter at den rødgrønne regjeringa har hevet bunnfradraget i flere omganger, samtidig som skatten er skjerpet for de som har mest, er det i dag mange færre enn før som betaler formuesskatt, mens de som har mest betaler mer enn før. Høyre har programfestet at de ønsker å avvikle formuesskatten 6. I tabellen under framgår det hvordan Høyres skattekutt slår ut for ulike formuesgrupper. Alle innbyggerne i yrkesaktiv alder er med. De er delt inn i ti grupper, etter hvor mye formue de har. Den første tidelen er den tiendedelen som har minst formue, mens den siste tidelen er den gruppen med høyest formue. 6 vil Høyre fjerne den særnorske formuesskatten side 22 og side 23, arbeidsprogrammet I sitt alternative statsbudsjett for 2012 ønsker Høyre redusert formuesskatt, gjennom redusert sats (fra 1,1 til 1,0 prosent), samtidig som bunnfradraget økes og formueskatten på bolig reduseres.

8 Tabell 1 Gjennomsnittlig endring i formuesskatt om man fjerner formuesskatten. Alle personer (17 år og eldre) fordelt i ti grupper etter hvor stor nettoformue man har (gruppe 1 er de 10 prosentene med minst formue i Norge, gruppe 10 er de med størst formue). Hver gruppe utgjør omlag personer. Kroner, skattelette. Persongrupper, sortert etter hvor mye formue de har. Tiendedeler 7. Så mye får de når Høyre fjerner formueskatten (kr.) 1 (minst formue) (mest formue) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. Grunntallene for formuesskatt er beregnet på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for Formuesskattetallene i rapporten baserer seg på oppskalerte tall for effekten av å redusere prosentsatsen fra 1,1 % til 1,0 % (slik Høyre gjør i sitt alternative budsjett) multiplisert med 11, som vil tilsvare en total fjerning av formuesskatten. Tabell 2: De styrtrike: Gjennomsnittlig endring i skatt per person om man fjerner formuesskatten. Kroner. De styrtrike (etter nettoformue) Ca antall personer Så mye får de ved å fjerne formueskatten (kr.) Topp 1 pst. rikeste Topp 0,1 pst. rikeste Topp 0,01 pst. rikeste Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. Redusert formuesskatt: For det store flertallet av befolkningen vil fjerning av formuesskatt ikke bety noe som helst. Åtte av ti vil ikke merke noe til Høyres kutt i formuesskatten. Den niende får drøyt tusen kroner i skattelette. 7 Hver gruppe utgjør om lag innbyggere

9 Det er de med de store formuene som vil merke endringer. De øverste 10 prosentene får i snitt kroner i skattelette, per person hvert år. Det tilsvarer rundt kroner i måneden i skattelette. Dette vil dreie seg om personer Om man ser videre på de aller rikeste blir resultatene enda skjevere om man fjerner formuesskatten. Den ene prosenten mest formuende vil få over kroner i skattelette, eller rundt kroner i måneden i skattelette. Det dreier seg om de rundt rikeste personene i Norge, målt i formue. Den ene promillen mest formuende vil få en skattelette på 1,2 millioner kroner, hvert år. Det dreier seg om de rundt rikeste personene i Norge, målt i formue. Den tidelens promille av de mest formuende vil årlig få over seks millioner kroner i skattelette, eller en halv million i måneden. Det dreier seg om de rundt 450 aller rikeste personene i Norge, målt i formue. Eksempel: Hvis Høyre fjerner hele formueskatten vil Øystein Stray Spetalen tjene 20,7 mill. kroner hvert år på dette (2010-tall). Tabell 3: Øystein Stray Spetalen sin formuesskatt fra 2010 ser slik ut: Formue Bunnfradrag Skattesats Formueskatt kr kr 1,1 % kr BSU: Høyre foreslår også endringer i Boligspar for ungdom (BSU), som vil utgjøre 200 kroner per året for de tre laveste formuesgruppene, 100 kroner i året for de midlere formuesgruppene og ingenting for de to øverste gruppene.

10 Personskattekutt: Hvor mye får den enkelte? I sitt alternative statsbudsjett for 2012 ønsker Høyre lavere toppskatt, økt minstefradrag og lettelser i pensjonsbeskatningen. I tabellen under framgår det hvordan Høyres skattekutt slår ut for ulike inntektsgrupper. Alle innbyggere i yrkesaktiv alder er delt inn i ti grupper, avhengig av hvor høy inntekt man har. De som tjener minst er i gruppe 1, mens de som tjener mest er i gruppe 10. I kolonne d framgår samlede personskatteletter. Tabell 4: Gjennomsnittlig endring i personskatt per person. Alle personer (17 år og eldre) delt i ti like store grupper, etter inntekt. Den tiprosenten som tjener minst er i gruppe 1, den tiprosenten som tjener mest er i gruppe 10. Endringer i toppskatt, minstefradrag og pensjonistbeskatningen med Høyre sammenlignet med den rødgrønne Regjeringens opplegg for Kroner skattelette. Persongrupper, sortert etter inntekt. Hver gruppe tilsvarer om lag mennesker 1 (de 10 prosentene med lavest inntekt) a. Endring i toppskatt b. Økt minstefradrag c. Lettelser i pensjonistbeskatningen d. Samlet endring a+b+c (de 10 prosentene med høyest inntekt) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. 8 Siden tallene i kolonne a-d er avrundet er det ikke alltid at tallene i kolonne d samsvarer helt med summen av de tre første kolonnene.

11 Høyres kutt i inntektsbeskatningen framstår som rimelig små, sammenliknet med omfanget av å fjerne hele formuesskatten. For en vanlig inntekt betyr Høyres skattekutt på inntektsskatten i underkant av et par tusenlapper i året. Merk at de som ikke har inntekt i det hele tatt, ikke betaler skatt, og derfor ikke får skatteletter. De vil allikevel måtte være med og betale for skattelettene, gjennom omfattende velferdskutt (se neste kapittel). De enkelte skattekuttene: Toppskatten: Høyres endringer i toppskatten betyr for de aller fleste ingen endringer i skatt. 70 prosent av de i yrkesaktiv alder får ingen skattelette med Høyres endringer i toppskatten. Kun de 30 prosent med størst inntekt får skattelette. For den øverste tiprosenten betyr det 900 kroner i skattelette i året. Økt minstefradrag: Det er paradoksalt nok de med høyere inntekter som tjener mest på økt minstefradrag 9. De med de laveste inntektene får ingen nytte av dette (fordi de ikke er i skatteposisjon), mens de 50 prosent med de høyeste inntektene får fra kroner i skattelette per år per person. Lettelser i pensjonsbeskatningen: Høyres forslag om kutt i pensjonsbeskatningen slår også skjevt ut. Personer med de laveste inntektene får ingenting av dette, mens de 50 prosent med de høyeste inntektene får de største kuttene, kroner per år per person. Sum: I sum betyr Høyres personskattekutt at de som tjener mest får kroner i personskattelette per år, mens de som tjener minst får svært lite, i praksis et par-tre hundrelapper. En person med gjennomsnittsinntekt (gruppe 4-7) får mellom 800 og 1700 kroner i personskattelette (pluss eventuelt muligheten for et par hundre kroner til gjennom BSU, til sammen maksimalt 1900 kroner). 9 Det er fordi Norge har et progressivt skattesystem, som betyr at minstefradraget reduserer den enkeltes marginalskatt.

12 Hvem taper på skattekuttene? Når omfattende skattelettelser til de rikeste finansieres gjennom kutt i velferdsstaten, vil det ha den konsekvens at forskjellene øker, fra to sider: De rike får relativt sett mye mer penger mellom hendene, samtidig som Kutt i velferdsstaten betyr mindre penger til offentlige tjenester til alle. Det siste er viktig i et fordelingsperspektiv. Undersøkelser viser at velferdsstaten er med på å redusere forskjellene i Norge med 40 prosent. Dette er illustrert i figuren under. Figur 1: Dagens situasjon: Gjennomsnittlig inntekt for ti ulike lønnsgrupper, før og etter velferdsstaten. Den stiplede linja viser gjennomsnittlig inntekt i hver gruppe før velferdsstaten.

13 Den sorte linja viser gjennomsnittlig inntekt i hver gruppe etter velferdsstaten - dvs. etter at man tar hensyn til at de rikeste betaler mest skatt, og at skatt finansiere gratis skole, sykehus og utdanning for alle, samt trygder. Før velferdsstaten er forholdet mellom de ti prosent rikeste og ti prosent fattigste (forskjellen mellom toppunktet og bunnpunktet i den grå linja) på 1:17, eller kroner i året. Etter velferdsstaten er forskjellene mellom dem redusert til 1:4,5. I kroner betyr dette en reduksjon i forskjeller mellom høyeste og laveste inntekter på kr, eller rundt 40 pst 10. Om Høyre får gjennomslag for velferdsfinansierte skattekutt vil man kunne forvente at forskjellene øker, ved at den sorte linja i figuren vipper og nærmer seg den stiplede linja i figuren over. Det vil i så fall medføre et betydelig brudd med den utviklingen som har vært i Norge de siste årene. De siste årene har forskjellene gått ned i Norge, og flere mennesker har fått like muligheter. De rødgrønne regjeringspartiene har slått fast at forskjellene skal ytterligere ned 11 Forskjeller måles gjerne i Gini, som går fra 0 til 100 prosent. 0 betyr perfekt fordeling, mens 100 prosent betyr at én person har alt. Figuren under viser utviklingen i inntektsfordeling i Norge målt i en slik Gini-indeks. 10 Kilde: Regjeringens perspektivmelding det er et mål at de økonomiske forskjellene skal reduseres, Innstilling fra finanskomiteen om Fordelingsmeldingen ( ),

14 Figur 2: Forskjeller i Norge , Gini. Jo nærmere 0 %, jo mindre forskjeller. Tallene viser at i 2005, da de rødgrønne tok over, var Gini på 32,7 prosent. Etter dette har Gini og forskjellene gått ned. I 2010 var Gini på 24,6. I følge OECD har Norge i 2010 den beste fordelinga (e.g. den laveste Gini-koeffisienten) i Europa 13. Om Høyre gjennomfører velferdsfinansierte skattekutt vil forskjellene i Norge øke igjen, og denne kurven peke oppover. 12 Kutt i overgangsstønaden for enslige forsørgere Høyre er i sine alternative statsbudsjetter ikke presise på hvor de vil kutte for å finansiere sine skatteletter. Med unntak for ett punkt. Høyre ønsker å kutte over en milliard kroner 13 i det som kalles overgangsstønaden for enslige forsørgere. 12 Kilder for Gini: og OECDs datagrunnlag og inntektsbegrep er noe forskjellig, slik at tallet for Norge varierer noe fra de man finner i SSB sin tabell. 13 Halvårseffekt 575 mill kroner, foreslått innført fra 1. juli 2012.

15 Høyre vil redusere tiden man kan motta overgangsstønad fra tre til ett år. Det er i dag rundt på overgangsstønad. I følge SSB er hver sjette enslige forsørger fattig (EU-def, vedvarende lavinntekt ). Høyres forslag vil derfor gjøre flere enslige mødre fattigere. Dette vil mest sannsynligvis dytte enslige mødre som ikke får jobb over på sosialstønad.

16

17 Sammendrag Om Høyre kommer i regjering og gjennomfører sin skattepolitikk, vil det med stor sannsynlighet bety at forskjellene i Norge øker betydelig igjen. Det er fordi når skattelettelser til de rikeste finansieres gjennom kutt i velferdsstaten, vil forskjellene øke, fra to sider: De rike får relativt sett mye mer penger mellom hendene, samtidig som Kutt i velferdsstaten betyr mindre penger til offentlige tjenester til alle. Undersøkelser viser at velferdsstaten i dag er med på å redusere forskjellene i Norge med 40 prosent. Hver skattekrone som kuttes betyr mindre penger til velferdsstaten. Et skattekutt på rundt 14 milliarder kroner vil tilsvare om lag hele stillinger innen skole, barnehager, sykehus og eldreomsorg. Dette er altså er det motsatte av det Høyre selv sier når de påstår at Høyres sjel ligger i velferdspolitikken (Erna Solberg til landsstyret sitt) 14, eller at Norge er et samfunn med små forskjeller, det er et gode vi må jobbe for å ta vare på (Erna Solbergs blogg) 15. Oppsummert: Folk flest får små skatteletter. Vanlige lønnsmottakere ville med Høyres skatteopplegg for 2012 få et par snaue tusenlapper i skattelette på inntektsskatten i året, og ingenting på formuesskatten (fordi folk flest ikke betaler formuesskatt). Høyres kutt i personskatt er relativt beskjedne. De som har aller minst i dag får ingenting i skattelette med Høyre, fordi de ikke betaler skatt i dag. De med de laveste inntektene får i snitt rundt 300 kroner i året personskattelette med Høyre. 200 kroner av disse er skattefradrag for eventuell BSU. 300 kroner i året tilsvarer rundt 25 kroner i måneden. 14 Klassekampen 27. august Ernas blogg , Små forskjeller er et gode,

18 En gjennomsnittsperson får om lag kroner i skattelette i året med Høyre, inkludert 200 kroner i BSU. Det tilsvarer rundt 160 kroner måneden. Høyre har programfestet å fjerne formuesskatten helt. Det er her de store pengene finnes. Og det vil slå meget skjevt ut, fordi det i dag er de med store formuer som betaler mest formuesskatt: Åtte av ti vil ikke merke noen forskjell. Et ektepar med en bolig som er verd fire millioner kroner, og en hytte til 1 million kroner vil normalt ikke få noen lettelser i formuesskatten med Høyre, fordi de ikke betaler formuesskatt i dag 16. Den tiprosenten i Norge som har mest formue får i skattelette med Høyre. Det er over hundre ganger så mye i skattelette som de som tjener minst får i skattelette 17. Det tilsvarer rundt kroner i måneden. Den ene prosenten som har mest vil få kroner i skattelette i året med Høyre. Det dreier seg om de omlag rikeste personene i Norge, målt i formue, som får rundt kroner i måneden i skattelette hver. Den promillen med aller høyest formue vil med Høyres skattepolitikk få 1,2 millioner i skattelette i året. Det tilsvarer om lag mennesker som får rundt kroner hver i måneden av Høyre. Den tiendedels promille andelen av folk i Norge med størst formue får over seks millioner kroner i skattelette om Høyre fjerner formuesskatten i året. Det vil dreie seg om de omlag 450 aller rikeste personene i Norge, som vil få over en halv million kroner i måneden i skattelette med Høyre. 16 For å betale formuesskatt må et par ha over 1,5 mill kr i samlet netto formue. Formuesverdi av bolig varierer med hvor man bor, men generelt ikke høyere enn 30 prosent (overstiger primærboligens ligningsverdi 30 prosent av markedsverdi har man krav på å få ligningsverdien på boligen nedsatt). Som en tommelfingerregel kan man regne at likningsverdien (formuesverdien) av hytte er på rundt 20 prosent av markedsverdi. Ekteparet vil med de oppgitte prisene ha en maksimal formue på hus + hytte på 1,5 millioner kroner, selv gjeldfrie. Eventuell gjeld vil redusere formuen ytterligere, krone for krone.. 17 Personskattelette.

19 Øystein Stray Spetalen, med nærmere to milliarder kroner i formue, vil få over 20 millioner kroner i skattelette hvert år, om Høyre fjerner formuesskatten. I løpet av en stortingsperiode (fire år) blir dette over 80 millioner kroner, eller 1,7 millioner kroner i måneden.

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt?

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? MENON - NOTAT Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? 07.09.2015 Sammendrag Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som

Detaljer

LITT OM FORMUESKATTEN

LITT OM FORMUESKATTEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/12 LITT OM FORMUESKATTEN 1. Gjelder personers formue og ikke bedriftenes 2. Mye eller lite? 3. Fordeling av skattebyrden 4. Synkende

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ BEGRENSNINGSREGLER FOR SAMLEDE SKATTER EN SAMMENLIGNING AV 5 ALTERNATIVE BEGRENSNINGSREGLER INNHOLD

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ BEGRENSNINGSREGLER FOR SAMLEDE SKATTER EN SAMMENLIGNING AV 5 ALTERNATIVE BEGRENSNINGSREGLER INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ /12 7. juli 1.988 BEGRENSNINGSREGLER FOR SAMLEDE SKATTER EN SAMMENLIGNING AV 5 ALTERNATIVE BEGRENSNINGSREGLER AV EINAR KLEPPE 1 INNHOLD Side 1. Innledning 1 2. Uforming

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

1. Innledning 2. Virkninger på arbeidstilbudet

1. Innledning 2. Virkninger på arbeidstilbudet 1. Innledning Forslagene som presenteres i spørsmål 36-46, innebærer et ytterligere betydelig provenytap sammenlignet kissen, på i størrelsesorden 30-60 mrd.. Det tilsvarer en reduksjon i de samlede skatteinntektene

Detaljer

Skatte og næringspolitikken i lys av Statsbudsjettet 2007

Skatte og næringspolitikken i lys av Statsbudsjettet 2007 Skatte og næringspolitikken i lys av Statsbudsjettet 2007 Opp som en løve og ned som en skinnfell? De superrike har ingenting å frykte! Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Oslo, 12. oktober

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn. Skoleringsopplegg SVs fordelingskampanje september 2016

Ta kampen for et varmt samfunn. Skoleringsopplegg SVs fordelingskampanje september 2016 Ta kampen for et varmt samfunn Skoleringsopplegg SVs fordelingskampanje 19.-25. september 2016 OM DENNE PRESENTASJONEN Denne presentasjonen er laga til innledere som skal besøke lokal- og fylkeslag i SV

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Endringer i pensjonsskattereglene

Endringer i pensjonsskattereglene 1 Endringer i pensjonsskattereglene Bakgrunn for forslag til skatteendringer Pensjonsreformen trer i kraft fra 211 Dette krever endringer i pensjonsskattereglene 2 Store utfordringer knyttet til en aldrende

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Figurregister Tabellregister Innledning Inntekt og skatt for personer og husholdninger... 27

Figurregister Tabellregister Innledning Inntekt og skatt for personer og husholdninger... 27 Innhold Figurregister... 6 Tabellregister... 8 Innledning... 11 1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger... 27 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet... 47 3. Frynsegoder mer populære, men

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

Budsjettet for Finansminister Per-Kristian Foss

Budsjettet for Finansminister Per-Kristian Foss Budsjettet for 26 Finansminister Per-Kristian Foss 1 Til dekket bord Veksten er høy Optimismen er stor, både i husholdningene og i bedriftene Renten er lav Antallet nyetableringer øker kraftig Også arbeidsmarkedet

Detaljer

Scheel-utvalget (NOU 2014:13)

Scheel-utvalget (NOU 2014:13) Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Sendes Postmottak@fin.dep.no Deres ref: Oslo, 30.03.2015 Vår ref: Jarle Hammerstad/ 15-9134 Scheel-utvalget (NOU 2014:13) Hovedorganisasjonen Virke representerer

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Nr. 1 2010. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010. Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 1 2010. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010. Norges Bank Pengepolitikk Nr. 1 2010 Staff Memo Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010 Norges Bank Pengepolitikk Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank,

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Spørsmål fra Sosialistisk venstrepartis stortingsgruppe vedr Meld. St. 7 ( )

Spørsmål fra Sosialistisk venstrepartis stortingsgruppe vedr Meld. St. 7 ( ) Statsråden Sosialistisk venstrepartis stortingsgruppe Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2790-24.11.2016 Spørsmål fra Sosialistisk venstrepartis stortingsgruppe vedr Meld. St. 7 (2016-2017)

Detaljer

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 27 Arild Langseth og Gunnar Claus 3. I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for næringsvirksomhet, det vil si personlig næringsdrivende og etterskuddspliktige.

Detaljer

Econ1220 Høsten 2011 Forelesning 25 oktober 1. Sosialforsikring 2. Fordelingspolitikk

Econ1220 Høsten 2011 Forelesning 25 oktober 1. Sosialforsikring 2. Fordelingspolitikk Econ1220 Høsten 2011 Forelesning 25 oktober 1. Sosialforsikring 2. Hilde Bojer hilde.bojer@econ.uio.no folk.uio.no/hbojer Treffetid: Etter avtale (mangler kontor) 27. oktober 2011 Sosialforsikring: kort

Detaljer

Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 OSLO

Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 OSLO Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2061-14.06.2016 Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1226/2016 fra representanten Lise Christoffersen

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Econ 1220 7 november 2007 Fordelingspolitikk; Skatter

Econ 1220 7 november 2007 Fordelingspolitikk; Skatter Econ 1220 7 november 2007 Fordelingspolitikk; Skatter Hilde Bojer Innhold Fordelingspolitikk Om skatter Overføringer Noen målkonflikter Offentlig finansierte individuelle goder Fordelingspolitikk Fordelingspolitiske

Detaljer

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 Statsbudsjettet 2018 Morgenseminar 13. oktober 2017 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2018 - formue Forslag undret fribeløp og sats: Enslige: 1,48 millioner kroner Ektepar:

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo?

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Notat 6: 2014 Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Innhold: 1 HOVEDKONKLUSJON... 3 2 HVORFOR EIENDOMSSKATT?... 4 3 LOVGRUNNLAGET FOR EIENDOMSSKATT... 5 3.1 TAKSTGRUNNLAGET... 5 4 BRUK AV EIENDOMSSKATT I NORGE...

Detaljer

Econ november 2006 Inntektsfordeling; Fordelingspolitikk; Skatter

Econ november 2006 Inntektsfordeling; Fordelingspolitikk; Skatter Econ 1220 21 november 2006 Inntektsfordeling; Fordelingspolitikk; Skatter Hilde Bojer 21. november 2006 Innhold Litt mer om inntektsfordeling Fordelingspolitikk Om skatter Overføringer Noen målkonflikter

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (v17) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2017 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Må vi alle jobbe mer eller kan vi jobbe mindre?

Må vi alle jobbe mer eller kan vi jobbe mindre? 1 Må vi alle jobbe mer eller kan vi jobbe mindre? NTL-konferanse 17. februar 2017 Erling Holmøy, Forskningsavdelingen, SSB 8 7 6 5 4 3 2 1 Antall 20-66 år per person 67+ år 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Figurregister Tabellregister Innleiing Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk... 15

Figurregister Tabellregister Innleiing Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk... 15 Innhold Figurregister... 7 Tabellregister... 9 Innleiing... 11 1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk... 15 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger... 27 3. Inntekt og skatt

Detaljer

Nullskatteyterdebatten et nullproblem

Nullskatteyterdebatten et nullproblem Nullskatteyterdebatten et nullproblem Innhold En nullskatteyter defineres ofte som en person som ikke betaler personlig skatt. Et gjentagende emne i debatten om formuesskatten er at en avvikling av formuesskatten

Detaljer

Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Jon Gunnar Pedersen, Skogforum 9. desember 2014 Hovedspørsmålet: Er selskapsskatten godt tilpasset den internasjonale utviklingen?

Detaljer

Inntekt og forbruk. Laila Kleven og Eiliv Mørk

Inntekt og forbruk. Laila Kleven og Eiliv Mørk Inntekt og forbruk Norske husholdninger tar opp stadig mer lån, gjeldsveksten er på 7 prosent bare fra 2001 til 2002. I gjennomsnitt har husholdningene nesten en halv million kroner i gjeld. Husholdninger

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

RAPPORT REGIONAL FORDELING AV ARBEIDERPARTIETS FORSLAG OM 15 MILLIARDER KRONER I SKATTE- OG AVGIFTSØKNINGER

RAPPORT REGIONAL FORDELING AV ARBEIDERPARTIETS FORSLAG OM 15 MILLIARDER KRONER I SKATTE- OG AVGIFTSØKNINGER RAPPORT REGIONAL FORDELING AV ARBEIDERPARTIETS FORSLAG OM 15 MILLIARDER KRONER I SKATTE- OG AVGIFTSØKNINGER MENON-PUBLIKASJON NR. 56/2017 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Leo A. Grünfeld Forord På

Detaljer

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002 Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Svakere utvikling internasjonalt Laveste veksttakt siden begynnelsen av 1990-tallet 4 BNP-anslag for 2001.

Detaljer

PFU-SAK NR. 198/17 KLAGER: Stefan Heggelund. PUBLISERINGSDATO: Nr. 7, 9, 10 og STOFFOMRÅDE: Politikk, arbeidsliv SJANGER:

PFU-SAK NR. 198/17 KLAGER: Stefan Heggelund. PUBLISERINGSDATO: Nr. 7, 9, 10 og STOFFOMRÅDE: Politikk, arbeidsliv SJANGER: PFU-SAK NR. 198/17 KLAGER: Stefan Heggelund PUBLIKASJON: LO-Aktuelt PUBLISERINGSDATO: Nr. 7, 9, 10 og 12 2017 STOFFOMRÅDE: Politikk, arbeidsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Ulike syn, samtidig imøtegåelse,

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Rapport 49/01. Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

Rapport 49/01. Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester Rapport 49/01 Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester ECON-rapport nr. 49/01, Prosjekt nr. 34970 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-455-0 LRe/JMS/kea, GLu, 30. august 2001 Offentlig Egenbetaling for helse-

Detaljer

Innst. 297 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:74 S (2012 2013)

Innst. 297 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:74 S (2012 2013) Innst. 297 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:74 S (2012 2013) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Hans

Detaljer

+ = Mer enige enn du TROR. En SV-rapport

+ = Mer enige enn du TROR. En SV-rapport + = Allerede Mer enige enn du TROR En SV-rapport Oslo/Stortinget, 19.4.2012 Innhold 1. Innledning 2. Økte forskjeller 3. Svekkede rettigheter i arbeidslivet 4. Økonomistyring 5. Transport og post 6. Privatisering

Detaljer

Endret skattlegging av pensjonister. Forsvar offentlig pensjon, 10. mai 2010 Jan Mønnesland

Endret skattlegging av pensjonister. Forsvar offentlig pensjon, 10. mai 2010 Jan Mønnesland Endret skattlegging av pensjonister Forsvar offentlig pensjon, 10. mai 2010 Jan Mønnesland Høringsnotat Finansdepartementet 3. mars Høringsfrist 3. mai endret skattebegrensningsregel for pensjonister økt

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Arbeidsnotat 2/2005. Skattefunksjoner i Norge Vivian Almendingen

Arbeidsnotat 2/2005. Skattefunksjoner i Norge Vivian Almendingen Arbeidsnotat 2/2005 efunksjoner i Norge 1990-2004 Vivian Almendingen Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research Arbeidsnotat 2/2005 efunksjoner

Detaljer

Effekter av nye skatteregler og nye uføreordninger i kommunal sektor for de som var uføre før uførereformen

Effekter av nye skatteregler og nye uføreordninger i kommunal sektor for de som var uføre før uførereformen Effekter av nye skatteregler og nye uføreordninger i kommunal sektor for de som var uføre før uførereformen Rapport 2017 06 23.11.2017 Innhold Sammendrag... 2 1 Bakgrunn og oppdrag... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Holberggrafene. 7. oktober 2016

Holberggrafene. 7. oktober 2016 Holberggrafene 7. oktober 2016 1 2 Makroøkonomi og vannlating 3 Oljepriskollapsen har vært en kalddusj for norsk økonomi Vi har (foreløpig?) unngått «krasjlanding» fordi 1. Kronesvekkelsen har gjort oss

Detaljer

Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP? Rapport

Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP? Rapport Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP? Rapport Oslo, juli 2009 Innhold Innhold... a Forord... b Sammendrag... c 1. Skattepolitikken... 1 2. Rederiskatt... 10 3. Likelønnspott... 11 4. Rettigheter

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Endret pensjonsbeskatning, statsbudsjettet 2011

Endret pensjonsbeskatning, statsbudsjettet 2011 Endret pensjonsbeskatning, statsbudsjettet 2011 Kommentar, Jan Mønnesland, 09.10.2010 I forslaget til statsbudsjett for 2001 foreslår regjeringen vesentlige endringer i pensjonistbeskatningen, med virkning

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Figurregister... 6. Tabellregister... 8. Innledning... 11. 1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger... 25

Figurregister... 6. Tabellregister... 8. Innledning... 11. 1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger... 25 Innhold Figurregister... 6 Tabellregister... 8 Innledning... 11 1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger... 25 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet... 45 3. Økonomiske konjunkturer og fattigdom:

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Høringsnotat om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Innføring av gratis kjernetid i barnehager for 4- og 5-åringer i familier

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A11/&13 Saksmappe: 2014/3781-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 06.02.2015 Saksframlegg Høring - forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager Utvalgssaksnr

Detaljer

Ny skattlegging av pensjonsinntekt: Trylle vekk halvparten av skatteøkninger?

Ny skattlegging av pensjonsinntekt: Trylle vekk halvparten av skatteøkninger? Ny skattlegging av pensjonsinntekt: Trylle vekk halvparten av skatteøkninger? Steinar Ekern Norges Handelshøyskole FIBE, 5. januar 2011 2 Systemendring og radikal omfordeling Uendret eller redusert skatt

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi 3. Lover og rammer for eiendomsskatt 4. Skatt på boligeiendom 5. Skatt på næringseiendom 6. Bruk av eventuelle skatteinntekter 1. Innledning Oslo

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Mai 2014 Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015 - Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt over løpende inntektsutjevning - Kommunenes

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 9/15 Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen 1. Omsorg og oppvekst dominerer 2. Pleie og omsorg er viktig vekstområde 3.

Detaljer

Demografi- og velferdsutfordringene synspunkter fra kommunesektoren. Per Richard Johansen, TBU-seminar, 15. desember 2009

Demografi- og velferdsutfordringene synspunkter fra kommunesektoren. Per Richard Johansen, TBU-seminar, 15. desember 2009 Demografi- og velferdsutfordringene synspunkter fra kommunesektoren Per Richard Johansen, TBU-seminar, 15. desember 2009 Framtidas velferd et Svarte-Per-spill? Jo mer vi bygger ut velferdstjenestene de

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

ECON 3010 Anvendt økonomisk analyse Obligatorisk fellesinnlevering Inntektsskatt - innslagspunkt for toppskatten

ECON 3010 Anvendt økonomisk analyse Obligatorisk fellesinnlevering Inntektsskatt - innslagspunkt for toppskatten ECON 3010 Anvendt økonomisk analyse Obligatorisk fellesinnlevering Inntektsskatt - innslagspunkt for toppskatten Øystein Bieltvedt Skeie Seniorrådgiver 28. februar 2012 Finansdepartementet Finansdepartementet

Detaljer

Kirsten Hansen, Bård Lian, Runa Nesbakken og Thor Olav Thoresen LOTTE-Skatt en mikrosimuleringsmodell for beregning av direkte skatter for personer

Kirsten Hansen, Bård Lian, Runa Nesbakken og Thor Olav Thoresen LOTTE-Skatt en mikrosimuleringsmodell for beregning av direkte skatter for personer Kirsten Hansen, Bård Lian, Runa Nesbakken og Thor Olav Thoresen en mikrosimuleringsmodell for beregning av direkte skatter for personer Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Dokument nr. 8:52. (2006-2007) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Ulf Leirstein

Dokument nr. 8:52. (2006-2007) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Ulf Leirstein Dokument nr. 8:52 (2006-2007) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Ulf Leirstein Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Ulf Leirstein om å innføre

Detaljer

Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene

Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene Utvalgets medlemmer Leder: Kristin Sørheim (Senterpartiet) Erlend Helle (Sosialistisk Venstreparti) Anita Orlund (Arbeiderpartiet) Ole Martin

Detaljer

Inntektsulikhet i Norge

Inntektsulikhet i Norge 1 Inntektsulikhet i Norge Erik Fjærli Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå Politisk salong «Velferd, ulikhet og nødvendig åpenhet», Fagforbundet 26 august 2016 1 Disposisjon Historisk utvikling

Detaljer

7. Økningen i minstepensjonen. Er pensjonistenes inntekter blitt jevnere fordelt? *

7. Økningen i minstepensjonen. Er pensjonistenes inntekter blitt jevnere fordelt? * Inntekt, skatt og overføringer 2001 Økningen i minstepensjonen Bjørg Langset og Thor Olav Thoresen 7. Økningen i minstepensjonen. Er pensjonistenes inntekter blitt jevnere fordelt? * Fra og med 1. mai

Detaljer

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Menon publikasjon nr. 21 Av Gjermund Grimsby, Leo A. Grünfeld og Guro Ekrann Mai/Juni 2012 1. Kort om datamaterialet og metode Statistikken som presenteres

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Oslo flest fattige og størst ulikhet

Oslo flest fattige og størst ulikhet Fattigdom og inntektsfordeling: Oslo flest fattige og størst ulikhet Oslo er fortsatt det stedet i landet med størst forskjell i de økonomiske levekårene. Hovedstaden har den høyeste andelen fattige. Samtidig

Detaljer

3. Aleneboendes inntektsutvikling

3. Aleneboendes inntektsutvikling Aleneboendes levekår Aleneboendes inntektsutvikling Mads Ivar Kirkeberg 3. Aleneboendes inntektsutvikling Aleneboendes inntekter henger etter Aleneboende har langt lavere inntektsnivåer enn alle typer

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Finansdepartementet Vårt saksnr: 05/521. "Effekt av besteårsregel kontra allårsregel i forhold til kjønn.

Finansdepartementet Vårt saksnr: 05/521. Effekt av besteårsregel kontra allårsregel i forhold til kjønn. Spørsmål nr. 1c) fra Finanskomiteen/ Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 31.1.2005 vedrørende St. meld. nr. 12 (2004-2005) "Effekt av besteårsregel kontra allårsregel i forhold til kjønn. I dagens folketrygd

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Landslaget for offentlige pensjonister

Landslaget for offentlige pensjonister Landslaget for offentlige pensjonister Fremlegg 14122017 Torild Ofstad Krav til statsbudsjettet for 2018. LOP har følgende 8 hovedkrav i prioritert rekkefølge vedrørende: Alderpensjonen Skatt Styrket kommune

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h17) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Bostøtte: Samspill, fordeling og incitamenter. Viggo Nordvik NOVA

Bostøtte: Samspill, fordeling og incitamenter. Viggo Nordvik NOVA Bostøtte: Samspill, fordeling og incitamenter Viggo Nordvik NOVA Oslo, 15. januar 2012 Forord Prosjektet Bostøtten: Samspill med velferdspolitikken er finansiert av Husbanken. Vi rapporterer det i form

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:49 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:49 ( ) Innst. S. nr. 201 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:49 (2007-2008) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen,

Detaljer

Høring Statsbudsjettet Arbeids- og sosialkomiteen

Høring Statsbudsjettet Arbeids- og sosialkomiteen Arbeids- og sosialkomiteen Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo 18.10.2016 Høring Statsbudsjettet 2017- Arbeids- og sosialkomiteen 1. Melding til Stortinget om trygdeoppgjøret Pensjonistforbundet

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer