FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK"

Transkript

1 Møtebok ferdigstilt: 17/12-13 Side 1 av 17 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen, Henrik Rasmussen, Anne Ramstad, Lars Folkow, Grete Bæverfjord og Carsten Lund. Forfall: Siri Martinsen og vara Susanna Lybæk. Sekretariatet: Gunvor Knudsen og Dag Atle Tuft. Elisabet Janssen (fra kl. 10:00-14:00). Gunnar Már Gunnarson (fra kl. 10:00-13:00). Legemiddelverket: Tonje Høy og Gunn Kisen (fra kl ). MØTEBOK 1. Møteinnkalling og dagsorden Utsendt innkalling ble godkjent. For senere utsendinger ønsker utvalget at utkast til vedtak legges som første side på hver enkelt sak. 2. Møtebok 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 13/11-13, ferdigstilt 27/ T.o. 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Oppfølgingssaker pr. 30/ Tilsyn med avdelinger og forsøk pr. 30/ Utvalgte lokalt godkjente søknader Refusjon av flybilletter til FDU-møter Oppfølgingssaker: Oversikt over oppfølgingssakene ble oppdatert i møtet og sekretariatet følger opp sakene fram til neste møte. Utvalgets leder orienterte om kommende møte med LMD om FDUs gjenværende tid og ny forsøksdyrforvaltning Tilsyn: Oversikt over tilsyn med avdelinger og forsøk ble oppdatert i møtet. FDU og sekretariatet følger opp prioriterte inspeksjoner Lokalt godkjente søknader: Utvalget gikk gjennom aktuelle søknader og sekretariatet fortsetter arbeidet og lager en plan for inspeksjoner, som sendes til utvalget så snart som mulig. Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefaks: e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Dag Atle Tuft :

2 FDU-møte 10/12-13 Side 2 av Utvalgsmedlemmer får refundert flybilletter iht. framlagte rutine. Rutine er videresendt fra sekretariatet til alle utvalgsmedlemmer og vara, 16/ Forslag til innhold merkedag, vilt, og hvem som bør inviteres ble gjennomgått. 3. Viktige saker 3.1 Henvendelse om akupunktur på hund S-2013/17810 Henvendelse/klage/spørsmål fra veterinær om utvalgets vilkår for godkjenning av forsøk med akupunktur på hund Henvendelse fra Per Christian Bye, datert 12/11-13 Brev med følgende tekst sendes til Per Christian Bye, med kopi til Margit Buen: Angående henvendelse om forsøk med akupunktur på hund Forsøksdyrutvalget viser til din henvendelse, datert 12/11-13, om «Klage på uetisk forsøk med dyr». I henvendelsen vises det til utvalgets vilkår for godkjenning av forsøk med akupunktur på hund (jursvulst) og søkers oppfølging av dette vilkåret. I henhold til utvalgets vedtak er det et vilkår at alle hundeeiere som tar kontakt for å delta i prosjektet får et informasjonsskriv som er godkjent av FDU. Der framgår det hva som er konvensjonell behandling og at kirurgisk fjerning av svulst gir gode prognoser. Dessuten framkommer det at utfallet ved bruk av akupunktur er usikker. Alle hundeeiere, som potensielt ønsker at deres hund skal delta i forsøket, skal få og skal signere dette informasjonsbrevet. Utvalget har ingen opplysninger som tyder på at hundeeiere, som ønsker at deres hund skal delta i forsøket, ikke har fått og signert et slikt informasjonsbrev. 3.2 Obduksjonsrapport, merket jerv med skader på hals S- 2010/ Tillegg til prøvesvar, fra Veterinærinstituttet, datert 26/11-13 Brev med følgende spørsmål sendes til NINA v/john Odden: Angående obduksjonsrapporter om merkede jerv Forsøksdyrutvalget viser til obduksjonsrapport, datert 5/11-13, og tillegg til prøvesvar, datert 26/11-13, for en hunnjerv som ble skutt under kvotejakt i Lierne kommune. Viser også til obduksjonsrapport, datert 21/3-13, for en hannjerv skutt under lisensjakt i Porsanger kommune. Utvalget ønsker på bakgrunn av informasjon i obduksjonsrapportene å be om ytterligere informasjon om merking av jerv, både om de to nevnte jervene og om andre jerv merket de siste seks år, gjerne presentert i en tabell: 1. Hvilke halsbånd er benyttet (modell, type)? 2. Hvilke data foreligger mht. hva som har skjedd med jerv som er eller har vært merket? For hvor mange av det samlede antall merkede jerv har dere data om uønskede effekter av merking? a. Pelsslitasje? b. Redusert vekt ift. normalt? Finnes det vektdata for jerv som er eller har vært merket ift. jerv som ikke er merket i forhold til kjønn, alder og årstid? c. Sår på hals? d. Eventuelt andre skader på hals? 3. Kan en eventuell endring av type halsbånd relateres til de observerte skadene på nakke/hals på jerv J1208? 4. Ifm. innfanging: Er det mulig og evt når er det mulig å identifisere om hunnjerver er drektige før innfanging?

3 FDU-møte 10/12-13 Side 3 av 17 Utvalget imøteser tilbakemelding innen 16/ Tema: Krav til testing av fiskevaksiner v/legemiddelverket. Fagdirektør Tonje Høy og seniorrådgiver Gunn Kisen holdt innlegg om Legemiddelverkets krav til testing og godkjenning av fiskevaksiner, kl Innlegget ble etterfulgt av diskusjon. Innlegget og aktuelle lenker fra LMV er videresendt til alle FDU-medlemmer pr. e-post, til orientering. 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling Havforskningsinstituttet - Bergen S-2013/ Søknad om å benytte 500 berggylt for å utføre kontrollerte smitteforsøk samt utvikle reproduserbare smittemodeller på denne fiskearten Pdf av søknad, FOTS id 5848, med ett vedlegg, fra Eirik Biering, datert 13/ Etterspurt tilleggsinformasjon fra Eirik Biering, datert 11/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 28/02-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 500 berggylt for å utføre kontrollerte smitteforsøk samt utvikle reproduserbare smittemodeller på denne fiskearten, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget bemerker at angitt styrke og varighet av smerte/ubehag ikke fremstår realistisk Havforskningsinstituttet- Bergen S-2013/ Søknad om å benytte 10 laks for å verifisere patogenisitet i Aeromonas salmonicida-stamme Pdf av søknad, FOTS id 5942, med ett vedlegg, fra Rolf Erik Olsen, datert 19/11-13

4 FDU-møte 10/12-13 Side 4 av 17 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 15/01-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 10 laks for å verifisere patogenisiteten i en Aeromonas salmonicida-stamme, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget bemerker at angitt styrke og varighet av smerte/ubehag ikke fremstår realistisk Schlumberger Norge A/S S-2013/ Søknad om å benytte inntil 700 karpefisk av arten Sheepshead minnow for å utføre toksikologisk testing i henhold til Aktivitetsforskriften. Ansvarshavendes eget forsøk. Blokksøknad Pdf av søknad, FOTS id 5957, med 6 vedlegg, fra Harald Fosshagen, datert 15/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 01/01-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er en søknad om videreføring av en blokksøknad. Vedtaket gjelder bare «fish limit testing». Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte inntil 700 karpefisk av arten Sheepshead minnow for å utføre toksikologisk testing i henhold til limit testing, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Forsøket er ikke et akuttforsøk. Ønske om unntak fra offentlighet for opplysninger i saken er notert og vil bli vurdert ved en eventuell

5 FDU-møte 10/12-13 Side 5 av VESO (avd. 111) S-2013/ Søknad om å benytte inntil 3500 laks, 800 havabbor, 300 torsk og 300 regnbueørret i batch safetytester av dypp- og stikkvaksiner med markedsføringstillatelse. Blokksøknad. Ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad, FOTS id 5913, med 7 vedlegg, fra Anne Ramstad, datert 13/ Vedlegg ønskes unntatt fra offentlighet Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 1/1-14 til 1/1-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte inntil 3500 laks, 800 havabbor, 300 torsk og 300 regnbueørret i batch safetytester av dypp- og stikkvaksiner med markedsføringstillatelse, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad. 4.5 VESO (avd. 111) S-2013/ Søknad om å benytte inntil laks, 2000 torsk, 500 regnbueørret og 7000 havabbor for å teste batch potency for vaksiner med markedsføringstillatelse mot Vibrio salmonicida (som gir kaldtvannsvibriose), Vibrio anguillarum O1, O2a og O2b og Vibrio ordalii (som gir vibriose), Moritella viscosa (som gir vintersår), Photobacterium damsela subsp piscicida, Aeromonas salmonicida (som gir furunculose) og Piscirickettsia salmonis, iht. den Europeiske Pharmakopéen eller iht. de samme prinsipper som denne. Blokksøknad, smertevoldende og ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad, FOTS id 5920,med 5 vedlegg, fra Anne Ramstad, datert 13/ Vedlegg ønskes unntatt fra offentlighet. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 1/1-14 til 1/1-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte inntil laks, 2000 torsk, 500 regnbueørret og 7000 havabbor for å teste batch potency for

6 FDU-møte 10/12-13 Side 6 av 17 vaksiner med markedsføringstillatelse mot Vibrio salmonicida (som gir kaldtvannsvibriose), Vibrio anguillarum O1, O2a og O2b og Vibrio ordalii (som gir vibriose), Moritella viscosa (som gir vintersår), Photobacterium damsela subsp piscicida, Aeromonas salmonicida (som gir furunculose) og Piscirickettsia salmonis, iht. den Europeiske Pharmakopéen eller iht. de samme prinsipper som denne, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad. 4.6 VESO (avd. 111) S-2013/ Søknad om å benytte 1080 laks i smitteforsøk med Moritella viscosa for å evaluere effekt av forskjellige dietter på dødelighet og sårutvikling Pdf av søknad, FOTS id 5947, med ett vedlegg, fra Audur Thorisdottir, datert 15/ Vedlegg ønskes unntatt fra offentlighet iht. opplysninger gitt etter møtet. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/6-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1080 laks i smitteforsøk med Moritella viscosa for å evaluere effekt av forskjellige dietter på dødelighet og sårutvikling, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad. 4.7 VESO (avd. 111) S-2013/ Søknad om å benytte 1828 laks i smitteforsøk med IPN-virus for å teste effektivitet av 11 vaksinekandidater og å undersøke korrelasjon mellom dødelighet og antistoffrespons (vha. serologi) Pdf av søknad, FOTS id 5956, fra Vibeke Emilsen, datert 15/ Etterspurt tilleggsinformasjon fra Vibeke Emilsen, datert 11/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 11/12-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget

7 FDU-møte 10/12-13 Side 7 av 17 forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1828 laks i smitteforsøk med IPN-virus for å teste effektivitet av 11 vaksinekandidater og å undersøke korrelasjon mellom dødelighet og antistoffrespons (vha. serologi), oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad b ILAB- MSD Animal Health Innovation AS S-2013/ Søknad om å benytte laks for å teste effekten av nye vaksiner mot patogen A Pdf av søknad, FOTS id 5908, med 1 vedlegg, fra Glenn Arve Sundnes, datert 15/ Søknaden sendes tilbake til søker for revidering og eventuell ny behandling. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget ber om at ny søknad tilfredsstiller de samme punkter som beskrevet i vedtak for søknad ID 5966, i tillegg til de generelt gjeldende krav til søknader. Ønske om unntak fra offentlighet for opplysninger i saken er notert og vil bli vurdert ved en eventuell 4.9 ILAB (avd. 119) (Pharmaq) S-2013/ Søknad om bruk av regnbueørret for å etablere smittemodell, smitteveier og karakterisere forskjellige isolater av patogen F, samt å kartlegge smittedoser og antigeninnhold, stabilitet/holdbarhet og reproduserbarhet i produksjon i forbindelse med effekt- /batch potency testing i forbindelse med utvikling av nye vaksiner mot patogen F Pdf av søknad, FOTS id 5983, med 2 vedlegg, fra Kjetil Fyrand, datert 22/11-13 Vedlegg og opplysninger i søknaden ønskes unntatt fra offentlighet Etterspurt tilleggsinformasjon fra Børge Nilsen Fredriksen, datert 12/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og etterspurt tilleggsinformasjon, fram til 10/12-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har

8 FDU-møte 10/12-13 Side 8 av 17 opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn etter den fastsatte fristen, men pga. nye opplysninger etter dialog med søker i foregående møte, velger utvalget å behandle søknaden. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, bruk av regnbueørret for å etablere smittemodell, smitteveier og karakterisere forskjellige isolater av patogen F, samt å kartlegge smittedoser og antigeninnhold, stabilitet/holdbarhet og reproduserbarhet i produksjon i forbindelse med effekt-/batch potency testing i forbindelse med utvikling av nye vaksiner mot patogen F, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at forsøk, i den grad det er mulig, koordineres slik at det i størst mulig grad benyttes felles kontrollgrupper ILAB (avd. 119) (Pharmaq) S-2013/ Søknad om å benytte inntil regnbueørret for å etablere smittemodell, smitteveier og karakterisere forskjellige isolater av patogen E, samt å kartlegge smittedoser og antigeninnhold, stabilitet/holdbarhet og reproduserbarhet i produksjon i forbindelse med effekt- /batch potency testing i forbindelse med utvikling av nye vaksiner mot patogen E Pdf av søknad, FOTS id 5987, med 2 vedlegg, fra Kjetil Fyrand, datert 22/11-13 Vedlegg og opplysninger i søknaden ønskes unntatt fra offentlighet Etterspurt tilleggsinformasjon fra Børge Nilsen Fredriksen, datert 12/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 10/12-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn etter den fastsatte fristen, men pga. nye opplysninger etter dialog med søker i foregående møte, velger utvalget å behandle søknaden. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte inntil regnbueørret for å etablere smittemodell, smitteveier og karakterisere forskjellige isolater av patogen E, samt å kartlegge smittedoser og antigeninnhold, stabilitet/holdbarhet og reproduserbarhet i produksjon i forbindelse med effekt-/batch potency testing i forbindelse med utvikling av nye vaksiner mot patogen E, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at forsøk, i den grad det er mulig, koordineres slik at det i størst mulig grad benyttes felles kontrollgrupper.

9 FDU-møte 10/12-13 Side 9 av ILAB (avd. 119) S-2013/ Søknad om å benytte 325 laks og 25 regnbueørret for å undersøke smittedose (badsmitte), smittedynamikk, forskjeller i patogenisitet mellom isolater av Paramoeba perurans og undersøke regnbueørretens mottakelighet, for å etablere en smittemodell for Paramoeba perurans med sikte på å utvikle bekjempelsesmetoder mot amøbeindusert gjellesykdom Pdf av søknad, FOTS id 5865, fra Linda Andersen, datert 19/11-13 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 20/12-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 325 laks og 25 regnbueørret for å undersøke smittedose (badsmitte), smittedynamikk, forskjeller i patogenisitet mellom isolater av Paramoeba perurans og undersøke regnbueørretens mottakelighet, for å etablere en smittemodell for Paramoeba perurans med sikte på å utvikle bekjempelsesmetoder mot amøbeindusert gjellesykdom, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd ILAB (avd. 119) (MSD) S-2013/ Søknad om å benytte inntil 3500 laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen B Pdf av søknad, FOTS id 5966, med 1 vedlegg, fra Glenn Arve Sundnes, datert 19/ Vedlegg og opplysninger i søknaden ønskes unntatt fra offentlighet Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 26/ Søknad sendes tilbake til søker for revidering og eventuell ny behandling. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder ikke, heller ikke sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget ber om at ny søknad retter opp følgende punkter, i tillegg til de generelt gjeldende krav til søknader: 1. Teksten i søknaden er for generell og det beskrives for mange muligheter. Den beskriver hva som faktisk kan gjøres og spesifiserer i for liten grad hva som skal gjøres. Utvalget savner beskrivelse av de enkelte ledd i utviklingen av de aktuelle vaksinene. Selv om vedlegget er mer konkret enn søknaden og gir en begrensning av de ulike alternativene,

10 FDU-møte 10/12-13 Side 10 av 17 gir det ikke en tilstrekkelig beskrivelse av hvilke dyr og grupper som skal inngå på det enkelte trinn. 2. Søknaden er likelydende med flere andre søknader fra MSD, men søknadenes vedlegg varierer. Likelydende søknader med ulike valgmuligheter hvor bare vedlegg er forskjellige, tilfredsstiller etter utvalgets oppfatning ikke kravene til en søknad ILAB (avd. 119) (MSD) S-2013/ Søknad om å bruke 1260 laks for effekttesting av nye vaksiner mot patogen C Pdf av søknad, FOTS id 5972, med 1 vedlegg, fra Glenn Arve Sundnes, datert 19/ Vedlegg og opplysninger i søknaden ønskes unntatt fra offentlighet Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 26/ Søknad sendes tilbake til søker for revidering og eventuell ny behandling. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder ikke, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget ber om at ny søknad tilfredsstiller de samme punkter som beskrevet i vedtak for søknad ID 5966, i tillegg til de generelt gjeldende krav til søknader ILAB (avd. 119) (MSD) S-2013/ Søknad om å benytte 3045 laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen D Pdf av søknad, FOTS id 5973, med 1 vedlegg, fra Glenn Arve Sundnes, datert 19/ Vedlegg og opplysninger i søknaden ønskes unntatt fra offentlighet Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 26/ Søknad sendes tilbake til søker for revidering og eventuell ny behandling. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder ikke, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget ber om at ny søknad tilfredsstiller de samme punkter som beskrevet i vedtak for søknad ID 5966, i tillegg til de generelt gjeldende krav til søknader ILAB (avd. 119) (MSD) S-2013/ Søknad om å benytte 1715 laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen E.

11 FDU-møte 10/12-13 Side 11 av Pdf av søknad, FOTS id 5974, med 1 vedlegg, fra Glenn Arve Sundnes, datert 19/ Vedlegg og opplysninger i søknaden ønskes unntatt fra offentlighet Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 26/ Søknad sendes tilbake til søker for revidering og eventuell ny behandling. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder ikke, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget ber om at ny søknad tilfredsstiller de samme punkter som beskrevet i vedtak for søknad ID 5966, i tillegg til de generelt gjeldende krav til søknader ILAB (avd. 119) (MSD) S-2013/ Søknad om å benytte 1960 laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen F Pdf av søknad, FOTS id 5975, med 1 vedlegg, fra Glenn Arve Sundnes, datert 19/ Vedlegg og opplysninger i søknaden ønskes unntatt fra offentlighet Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 26/ Søknad sendes tilbake til søker for revidering og eventuell ny behandling. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder ikke, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget ber om at ny søknad tilfredsstiller de samme punkter som beskrevet i vedtak for søknad ID 5966, i tillegg til de generelt gjeldende krav til søknader ILAB (avd. 119) (MSD) S-2013/ Søknad om å benytte 4712 laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen G Pdf av søknad, FOTS id 5976, med 1 vedlegg, fra Glenn Arve Sundnes, datert 19/ Vedlegg og opplysninger i søknaden ønskes unntatt fra offentlighet Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 26/ Søknad sendes tilbake til søker for revidering og eventuell ny behandling. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder ikke, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget ber om at ny søknad tilfredsstiller de samme punkter som beskrevet i vedtak for søknad ID 5966, i tillegg til de generelt gjeldende krav til søknader.

12 FDU-møte 10/12-13 Side 12 av NIVA, Forskningsparken (avd 158) S-2013/ Søknad om å benytte 140 hestereker for å teste giftigheten av lusemiddelet Betamax på hestereke ( Crangon crangon ) Pdf av søknad, FOTS id 5963, fra Adam David Lillicrap, datert 19/11-13 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 24/07-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 140 hestereker for å teste giftigheten av lusemiddelet Betamax på hestereke (Crangon crangon), oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Havbruksstasjonen i Troms AS, S-2013/ Søknad om å benytte 600 rognkjeks i et pilot-smitteforsøk for å utvikle smittemodeller for arten Pdf av søknad, FOTS id 5891, fra Heidi Mikalsen, datert 19/ Etterspurt tilleggsinformasjon fra Heidi Mikalsen, datert 12/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/12-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 600 rognkjeks i et pilot-smitteforsøk for å utvikle smittemodeller for arten, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd VESO (avd. 111) S-2012/53208

13 FDU-møte 10/12-13 Side 13 av 17 Søknad om å øke antall laks med 552 (fra 1656 til 2218) for å utvide forsøk med to ekstra vaksinegrupper og å utvide godkjent-til-dato fra 23/5-14 til 1/12-14, da forsøket er forsinket. Søknad var sendt inn innen den fastsatte fristen. Lagt fram i møtet Søknad om endring av forsøk, id 5414, fra Vibeke Emilsen, e-post datert 27/ Vedtak fra FDU, dater 30/ Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg, id 5414, fra Vibeke Emilsen, datert 22/4-13. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad om endring, fram til 1/12-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med endring av forsøket og den planlagte gjennomføringen, å øke antall fisk med 552 (fra 1656 til 2218) for å utvide forsøk med to ekstra vaksinegrupper og å endre godkjent-til-dato fra 23/5-14 til 1/12-14,da forsøket er forsinket, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 5. Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) 5.1 Høgskolen i Hedmark S-2013/ Søknad om å fange inn og PIT-merke 40 markmus, 410 klatremus, 30 skogmus og 30 gråsidemus for å studere effekten av simulert elgbeiting på blåbær på tetthet i Hedmark og artssammensetning ved hjelp av gjenfangst og vise fram mus i en skoleklasse Pdf av søknad, FOTS id 5903, med to vedlegg, fra Marcel Schrijvers- Gonlag, datert 28/10-13 Vedlegg kan hentes fra FOTS eller fås ved henvendelse til sekretariatet Etterspurt tilleggsinformasjon fra Marcel Schrijvers- Gonlag, datert 29/11-13 og 11/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. del av søknad og etterspurt tilleggsinformasjon, fram til 31/12-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og PIT-merke 40 markmus, 410 klatremus, 30 skogmus og 30 gråsidemus for å studere effekten av simulert elgbeiting på blåbær på tetthet og artssammensetning ved hjelp av gjenfangst, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget anser ikke framvisning av mus/dyr i en skoleklasse som del av søknad om forsøk med dyr. Utvalget kan da heller ikke fatte vedtak om dette.

14 FDU-møte 10/12-13 Side 14 av NINA S-2013/ Søknad om å benytte 8000 laks for å undersøke bestandsvariasjon i elven Imsa Pdf av søknad, FOTS id 5880, fra Nina Jonsson, datert 19/11-13 Søknaden sendes tilbake til søker for revidering. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen men inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til at Som eksempler kan nevnes at Carlinmerker ikke er vurdert opp mot nyere og mer skånsomme merkemetoder. Videre er egnete avlivingsmetoder ikke beskrevet. Dette er aktuelt også i denne type forsøk. De 3 R-ene er også aktuelle i denne type forsøk men i liten grad gjort rede for. Andre forhold kan også være aktuelle. 5.3 NINA S-2013/ Søknad om å benytte 3000 laks og 1000 brunørret for å undersøke bestandsvariasjoner hos disse artene i elven Imsa Pdf av søknad, FOTS id 5882, fra Nina Jonsson, datert 19/11-13 Søknaden sendes tilbake til søker for revidering. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen men inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til at Se også begrunnelse for vedtak i sak med id Den samme begrunnelsen gjelder også for denne saken (id 5882). 5.4 NTNU S-2013/ Søknad om å benytte 400 gråspurv for å kartlegge gener og seleksjon på metabolsk rate og kroppsstørrelse i Åfjord kommune Pdf av søknad, FOTS id 5978, med ett vedlegg, fra Henrik Jensen, datert 20/11-13 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/12-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 400 gråspurv for å kartlegge gener og seleksjon på metabolsk rate og kroppsstørrelse, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av

15 FDU-møte 10/12-13 Side 15 av 17 vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 5.5 NTNU S-2013/ Søknad om å benytte 600 gråspurv for å undersøke effekt av populasjonsstørrelse og spredning på seleksjon, genetisk variasjon og evolusjonshastighet Pdf av søknad, FOTS id 5980, med ett vedlegg, fra Henrik Jensen, datert 20/11-13 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/12-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 600 gråspurv for å undersøke effekt av populasjonsstørrelse og spredning på seleksjon, genetisk variasjon og evolusjonshastighet, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd VESO, Vikan S-2013/ Søknad om å benytte laks for å undersøke terapeutisk effekt og fysisk fordeling av aktivt virkestoff av 2 formuleringer av Salmosan under fullskala feltforsøk i Sør-Trøndelag Pdf av søknad, FOTS id 5968, fra Christian Wallace, datert 21/11-13 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 01/06-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte laks for å undersøke terapeutisk effekt og fysisk fordeling av aktivt virkestoff av 2 formuleringer av Salmosan under fullskala forsøk, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad.

16 FDU-møte 10/12-13 Side 16 av Søknad ang. godkjenning av forsøksdyravdeling/ansvarshavende 6.1 Norwegian antibodies (avd. 135) S-2013/ Søknad om fornyet godkjennelse av forsøksdyravdeling Inspeksjonsrapport fra inspeksjon 23/8-13. Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen ved Norwegian Antibodies, forsøksdyravdeling 135, fram til 10/12-17, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder krav til forsøksdyravdelinger, kan endes i løpet av perioden. Dette kan blant annet føre til at godkjenningen kan få en kortere varighet enn angitt. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning: Carsten Lund Kopi: Inspektør, DK Oslo, Ane Christophersen 6.2 UiO Domus Medica (avd. 16) S-2013/ Søknad om fornyet godkjennelse av forsøksdyravdeling Inspeksjonsrapport fra inspeksjon 8/ Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen ved UiO Domus Medica, forsøksdyravdeling 16, fram til 10/12-17, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Godkjenningen omfatter ikke eksterne rom/laboratorier. For inkludering av disse i godkjent avdeling må prosedyrer for oppstalling av og transport av dyr til og fra disse enhetene må sendes inn til utvalget for behandling. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder krav til forsøksdyravdelinger, kan endes i løpet av perioden. Dette kan blant annet føre til at godkjenningen kan få en kortere varighet enn angitt. Kopi: Inspektør, DK Oslo, Ane Christophersen 6.3 Statens Legemiddelverk (avd 78) S-2013/ Søknad om godkjenning av ansvarshavende Søknad fra Finn Cato Arntzen med tre vedlegg, datert 31/ Forsøksdyrutvalget godkjenner Finn Cato Arntzen som ansvarshavende ved forsøksdyravdelingen Statens Legemiddelverk, avd 78, fram til 10/12-17, jf. forskrift 15. januar 1996 nr 23 om forsøk med dyr 6 og 11.

17 FDU-møte 10/12-13 Side 17 av 17 Utvalget gjør oppmerksom på at det er institusjonen som skal søke om godkjenning av ansvarshavende og forutsetter at denne søknaden er iht. institusjonens ønsker. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, forventes endret i løpet av denne perioden. Det kan medføre at oppnevningen får en kortere varighet. 6.4 Norges Veterinærhøgskole S-2013/ Inspeksjonsrapport fra tilsyn med feltforsøk Inspeksjonsrapport fra inspeksjon av forsøk, 18/11-13 Brev med følgende tekst sendes til Trond Holand: Angående inspeksjon av forsøk id 5797 Forsøksdyrutvalget slutter seg til vurderinger i inspeksjonsrapporten. Vedlegg: Kopi av inspeksjonsrapport 7. Revisjoner Ingen saker. Se for øvrig sak Diverse saker/orienteringer 8.1 Endringssøknader Endringssøknader behandlet av sekretariatet: Vedtaksbrev, id 3235, datert Vedtaksbrev, id 3375, datert Vedtaksbrev, id 4972, datert Vedtaksbrev, id 5001, datert Vedtaksbrev, id 5542, datert Vedtaksbrev, id 5803, datert T.o. 8.2 Triploid fisk S-2013/39442 FDU har mottatt referat fra arbeidsgruppe i Mattilsynet Referat fra møte, 31/ T.o.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 17/12 2014 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Utkast til møtebok ferdigstilt: 15.11.2013 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. NOVEMBER 2013 kl. 10.00-16.00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/11-12 Side 1 av 11 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 20/9-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik Rasmussen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 1/2-12 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt: 18/12-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 18/10-13 Side 1 av 12 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. OKTOBER 2013 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 21/4-2015 Side 1 av 37 FORSØKSDYRUTVALGET MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 27/10-14 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/1-2015 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 28/1-14 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide. Møtebok ferdigstilt: 15/5-14 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET ONSDAG 23. APRIL 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet.

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet. Møtebok ferdigstilt: 27/9-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt 19/2-13 Side 1 av 18 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 21/6-13 Side 1 av 28 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Endelig møtebok: 22/1-13 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Utkast til møtebok ferdigstilt: 28/8-14 Side 1 av 24 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 31/8-10 Side 1 av 16 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. AUGUST 2010 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 25/6-14 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 5/9-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 30. AUGUST 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 21/2-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. FEBRUAR 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møtebok, ferdigstilt: 18/5-10 Side 1 av 19 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møterom: Møterom

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 16/5-11 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. MAI 2011 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 19/4-11 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. APRIL 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 20/2 2015 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok, ferdigstilt 26/9-11 Side 1 av 21 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 31/5-13 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Ferdigstilt: 6/3-12 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 213 Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 213. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 213 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10. Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 29/5-12 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt:1/4-14 Side 1 av 31 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 25. MARS 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 211 Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 211. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 211 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk?

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Nasjonal plattform for alternativer Renate Johansen renate.johansen@veths.no Ja, vi trenger mer forsøksfisk for å løse

Detaljer

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner?

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Vera Lund og Helene Mikkelsen, Fiskeriforskning Susanna Børdal og Merete B. Schrøder, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø Kjersti Gravningen, PHARMAQ

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd.

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd. FORSØKSDYRUTVALGET Deres ref: Vår ref: Dato S-2008119285 15. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo Ang. Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) via videokonferanse Aurora Brønstad (forskning)

Detaljer

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet,

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Norvax Minova 6 vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine: Virkestoffer: Aeromonas salmonicida

Detaljer

Årsberetning for 2013

Årsberetning for 2013 Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo www.norecopa.no Årsberetning for 2013 Innledning... 1 Overordnede mål... 3 Sekretariatet... 3 Nettsidene... 3 Medlemstall... 6 Revidert regnskap

Detaljer

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2009 3 Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 4 Generelt... 4 Forsøksdyrutvalgets

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Norvax Minova 4WD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Per dose 0,1 ml vaksine:

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Norvax Minova 4WD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Per dose 0,1 ml vaksine: 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Norvax Minova 4WD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine: Virkestoff(er): Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida,

Detaljer

ALPHA JECT 6-2 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks. RPS1 90 (Ph. Eur.) RPS1 75 (Ph. Eur.)

ALPHA JECT 6-2 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks. RPS1 90 (Ph. Eur.) RPS1 75 (Ph. Eur.) 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN ALPHA JECT 6-2 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer: 1 dose (0,1 ml) vaksine inneholder: Formaldehydinaktiverte

Detaljer

Vaksinen reduserer kliniske symptomer og dødelighet av furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår i minimum 1 år etter vaksinering.

Vaksinen reduserer kliniske symptomer og dødelighet av furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår i minimum 1 år etter vaksinering. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Alpha ject 5-3 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer: 1 dose (0,1 ml) vaksine inneholder: Formaldehydinaktiverte

Detaljer

Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim april 2015

Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim april 2015 Søknad om forsøk Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet, Avdeling for nasjonale oppgaver, region Sør og

Detaljer

Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller

Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller FHF prosjekt nr: 900818 Veterinærinstituttet: Duncan Colquhoun, Arve Nilsen, Øyvind Vågnes, Eirik Biering Havforskningsinstituttet: Egil Karlsbakk Universitetet

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, fredag 13. mai 2009 kl. 0900-1300 i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole

REFERAT fra styremøte i Norecopa, fredag 13. mai 2009 kl. 0900-1300 i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole REFERAT fra styremøte i Norecopa, fredag 13. mai 2009 kl. 0900-1300 i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) Signe Videm (industri) Dag Marcus Eide

Detaljer

Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller

Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller Veterinærinstituttet: Duncan Colquhoun, Arve Nilsen, Øyvind Vågnes, Eirik Biering Havforskningsinstituttet: Egil Karlsbakk, Stein Mortensen Universitetet i

Detaljer

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen.

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen. Utkast til instruks for forsøksdyrforvaltningen Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (dato), jf. lov 19. juni 2009 om dyrevelferd 13, forskrift (dato) om bruk av

Detaljer

Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk. stiftet 10. oktober 2007. www.norecopa.no

Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk. stiftet 10. oktober 2007. www.norecopa.no Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk stiftet 10. oktober 2007 www.norecopa.no Kortfattet historikk 2003: Etablering av en nasjonal plattform er nedfelt i Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003)

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

RPS1 90 (Ph. Eur.) RPS1 75 (Ph. Eur.)

RPS1 90 (Ph. Eur.) RPS1 75 (Ph. Eur.) 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN ALPHA JECT micro 6 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer: 1 dose (0,05 ml) vaksine inneholder: Formaldehyd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg Møtested: Fylkeshuset, Fylkesrådsalen Møtedato: 20.01.2015 Varighet: 10:30-15:30 MØTEPROTOKOLL Vannregionutvalg TIL STEDE PÅ MØTET: Navn Parti Rolle Møtt for Regionrådene: Nord-Troms regionråd: Gunn Andersen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2013/202279 26.11.2013 985399077 r» TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 23. januar 2014 kl. 1300-1600 Møtet ble arrangert som videokonferanse.

REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 23. januar 2014 kl. 1300-1600 Møtet ble arrangert som videokonferanse. REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 23. januar 2014 kl. 1300-1600 Møtet ble arrangert som videokonferanse. Tilstede: Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder) Anne Ramstad (AR, industri), tilstede

Detaljer

INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING

INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING Nina Santi -Nyheter fra AquaGen INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING Produktutviklingsløp for QTL-innOva Fenotyping Genotyping QTL-søk Utvikle test Validere Markeds -lansere Felt evalueri ng Mekanis me 1-3 år

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke QUALITY HOTEL SAGA Postboks 43 / 44 9251 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/218866 Dato: 29.09.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks

Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks Prosjekt: Quantification and

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker.

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker. PROTOKOLL Møtetittel: 01/2014 Tid/sted: Trondheim, møterom Gallestein 08.01.14 kl. 10:00 15:00 Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Henning Mikkelsen, Tor Arne Stubbe, Roald Elvegård og Paul Stenstuen Monika

Detaljer

Skal ikke brukes ved pågående sykdomsutbrudd. Vaksinen skal ikke benyttes til fisk beregnet for reproduksjon (se punkt 4.7).

Skal ikke brukes ved pågående sykdomsutbrudd. Vaksinen skal ikke benyttes til fisk beregnet for reproduksjon (se punkt 4.7). PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Pentium forte plus vet. injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer Per dose (0,1 ml vaksine):

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til møte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge Tid: Mandag den 24. tirsdag den 25. oktober 2016. Møtestart kl. 17.30

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl på Veterinærinstituttet, Oslo

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl på Veterinærinstituttet, Oslo REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) via videokonferanse Aurora Brønstad (forskning)

Detaljer

Vaksinering av. Rognkjeks. Cyclopterus lumpus. vaxxinova.no

Vaksinering av. Rognkjeks. Cyclopterus lumpus. vaxxinova.no Vaksinering av Rognkjeks Cyclopterus lumpus Vaksinering i yngelfasen (settefisk) Vaksinering i yngelfasen utføres i hovedsak for å beskytte fisken frem til den har nådd stikkbar størrelse. Oftest ønsker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg MØTEPROTOKOLL Vannregionutvalg Møtested: Fylkeshuset Møtedato: 05.02.2014 Varighet: 09:00-15:00 - TIL STEDE PÅ MØTET: Navn Parti Rolle Møtt for Gunnar Davidsson Leder Vannregionmyndigheten Bjørn Eirik

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke GRAND NORDIC HOTEL TROMSØ Storgta 44 9008 Tromsø Deres ref: Vår ref: 2014/233027 Dato: 16.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

Innspill fra Norecopa

Innspill fra Norecopa Ot.prp. nr. 15 (2008 2009) Om lov om dyrevelferd Høring i Stortingets næringskomité 22. januar 2009 Innspill fra Norecopa Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og raffinering av dyreforsøk

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 9. oktober 2013 kl. 1300-1515 Møtet ble arrangert som videokonferanse.

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 9. oktober 2013 kl. 1300-1515 Møtet ble arrangert som videokonferanse. REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 9. oktober 2013 kl. 1300-1515 Møtet ble arrangert som videokonferanse. Tilstede: Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder) Anne Ramstad (AR, industri) Siri

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder PROTOKOLL FOR MØTET 18. DESEMBER 2013 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 15.00-15.30 Tilstede: Meldt forfall: Andre: Jørund A. Ruud, Telemark

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE [Version 7.1, 10/2006] VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN PENTIUM FORTE PLUS vet., injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Pankreas disease (PD) i Norge betydning av SAV2 og SAV3. v/hilde Sindre, Veterinærinstituttet

Pankreas disease (PD) i Norge betydning av SAV2 og SAV3. v/hilde Sindre, Veterinærinstituttet Pankreas disease (PD) i Norge betydning av SAV2 og SAV3 v/hilde Sindre, Veterinærinstituttet Pankreas disease (PD) i Norge betydning av SAV2 og SAV3 Resultater fra FHF-prosjekt (900799): Hva betyr ny PDvariant

Detaljer

Orientering om plattform for alternativer til dyreforsøk

Orientering om plattform for alternativer til dyreforsøk Notat Til: Kontaktmøte MT/Dept Fra: Mattilsynet Dato: 04.11.04 Telefon: Vår ref: Espen Engh Orientering om plattform for alternativer til dyreforsøk Bakgrunn Norge var det første landet til å ratifisere

Detaljer

Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus

Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus Prosjekt nr 901120: Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus Lill-Heidi Johansen Prosjektgruppe: Duncan Colquhoun, Haakon Hansen,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune /tid: 04.12.2013 kl. 08:30 Møtested: Sentrumsbygget, møterom 1 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Atle-Ingar Kjelstad Stig Erik Olsen Tove

Detaljer

Kartlegging av dyrevelferd hos fisk skisse til prosjekt

Kartlegging av dyrevelferd hos fisk skisse til prosjekt Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo www.norecopa.no Saksbehandler: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no) Norges forskningsråd Havbruksprogrammet v/ Rolf Giskeødegård Postboks

Detaljer

VHSV Storfjord 2007-2008

VHSV Storfjord 2007-2008 VHSV Storfjord 2007-2008 Are Nylund Institutt for biologi Universitetet I Bergen 2008 VHS virus utbredelse Group I: European inland waters and northern marine coastal areas Group II: Marine isolates from

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 Direktøren Styresak 094-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 08.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref: 2016/315 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RISØ MAT & KAFFEBAR AS Strandgata 32 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220488 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

Protokoll Styremøte 6. oktober 2016,

Protokoll Styremøte 6. oktober 2016, Protokoll Styremøte 6. oktober 2016, 09.30-15.15 Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes Møterom 3. etasje, A3100/A3120 Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Erik Arne

Detaljer

ALPHA JECT 4000 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks. RPS1 75 (Ph. Eur.) RPS1 90 (Ph. Eur.)

ALPHA JECT 4000 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks. RPS1 75 (Ph. Eur.) RPS1 90 (Ph. Eur.) 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN ALPHA JECT 4000 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer: 1 dose (0,1 ml) vaksine inneholder: Formaldehydinaktiverte

Detaljer

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til innkallingen: Tor Andersen presiserte at man ønsket saksdokumentene utsendt før man kommer i møtene.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til innkallingen: Tor Andersen presiserte at man ønsket saksdokumentene utsendt før man kommer i møtene. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 20.08.2009 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 15.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Tor Andersen Viggo Johnsen Hilde

Detaljer

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene Holtålen kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ---------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom på Fjellstyrekontoret Møtedato: Torsdag

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 14.03.2011 11/138 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 22. mars 2011 kl. 10.00 MERK ENDRET TIDSPUNKT Møtested: Møterom

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10.mars 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 23. september 2014 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 ÅRSRAPPORT 2008 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

Innkalling til rådsmøte 17. oktober 2012/ FRNA

Innkalling til rådsmøte 17. oktober 2012/ FRNA Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 08.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/499 Deres referanse: Innkalling til rådsmøte 17. oktober

Detaljer

John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Gunvor A. Olsen, Øistein Lid.

John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Gunvor A. Olsen, Øistein Lid. MØTEPROTOKOLL Nittedal kontrollutvalg Dato: 12.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Slåttemyra Arkivsak: 15/00015 Tilstede: Møtende varamedlemmer: John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset, møterom 04.324 03.05.07 15.30 18.25

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset, møterom 04.324 03.05.07 15.30 18.25 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset, møterom 04.324 03.05.07 15.30 18.25 Tilstede på møtet Medlemmer Rolleiv O Lind Bjørnar Østgård Svein Rasmussen

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004

s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004 s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2004 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke CIPRESA AS Postboks 428 9255 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/221484 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 3-2014 Møtedato: 11.06.2014 Utvalgssaksnr.: 13/14-5/14 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Audun Moen Karl Andreas

Detaljer

Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus

Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus Prosjekt nr 901120: Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus Lill-Heidi Johansen Prosjektgruppe: Duncan Colquhoun, Haakon Hansen,

Detaljer

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Til:

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Til: Offentlig journal Journaldato: 27.8.2012-9.9.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Sak: Internrevisjon Internkontroll HMS Norges

Detaljer

Francisellose og utbreiing av smitte hos villtorsk i Noreg

Francisellose og utbreiing av smitte hos villtorsk i Noreg Francisellose og utbreiing av smitte hos villtorsk i Noreg Trond E. Isaksen 1, Karl F. Ottem 1, Egil Karlsbakk 2, Linda Andersen 1, Are Nylund 1 1 Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2 Havforskningsinstituttet

Detaljer