Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/ RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID S RA til Grude & Klingsheim Eiendom AS: Vedtak om utgifter Avtale om ark. undersøkelse: Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID S12470 Beite AS AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, 09/ Fp. Randaberg k. Viste gnr. 4, bnr. 4, 59, ID Søknad om tilleggsbevilgning Stavanger k. Registrering av ruinfragmenter. Saken er arkivert under Stavanger middelalderby, Domkirken, mappe 3. Riksantikvaren AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 arkivdel - Arkeologisk museum I, 13/ RS. Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. RFK til Sola k - Administrative innsigelser med forslag til løsning Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under Stavanger felles Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum , Tatt til etterretning I, 13/ Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. RFK til Statens Vegvesen Region Vest: Oversendelse av rapport - tillegsregistreringer Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under Stavanger felles Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 14/ Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus - Svar fra RA på spørsmål om forusett post Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus Riksantikvaren AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, Tatt til etterretning

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Signert protokoll ATN 151/ Rekruttering førsteamanuensis matematikk IMN, , Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ ARTN 15/15: Godkjenning av utlysningstekst til ledig stilling som daglig leder Skolelaboratoriet Ansettelsesrådet TN 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ ARTN 16/15: Godkjenning av utlysningstekst til ledig stilling som overingeniør / avdelingsingeniør IMN Lab Ansettelsesrådet TN 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 15/ Takker ja til tilbudt stilling, Rekruttering professor/førsteamanuensis - faglig leder for Nettverk for kjønnsforskning, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument X, 15/ Signert protokoll ATN 143/ Rekruttering stipendiat i økt oljeutvinning TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/ /15 Revisjon av eksamensforskriften Revisjon av eksamensforskriften tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400 I, 15/ Påminnelse om Samarbeidskonferansen HR og FFA: Struktur og omstilling Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 niversitets- og høgskolerådet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Invitation to Attend Health, Safety, Security, and Environmental Student Challenge Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Society of Petroleum Engineers Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 X, 15/ Godkjenning av studieprogram Handelshøgskolen Dekanvedtak: 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Fasiliteter for syklister og trimmere - dusj, garderobe og sykkelparkering HMS is 2015 Felles ressurssenter HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 I, 15/ Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014 og hele 2015 NAV Tiltak Rogaland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Signert protokoll ATN 155/ Rekruttering stipendiat TN- IPT Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/ Signert avtale Erasmus+ bilateral avtale med Dublin City niversity Dublin City niversity Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 341 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse stipendiat i petroleumsteknologi TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ Signert protokoll ATN 154/ Rekruttering forsker (1109) i geofysikk TN-IPT , Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Endring av fag ved delstudium i utlandet og faglig vurdering Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student 516 Besvart med utgående dokument I, 15/ Endring av fag ved delstudium i utlandet og faglig vurdering - Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student 516 Besvart med utgående dokument

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Signert protokoll ATN 144/ Rekruttering stipendiat i økt oljeutvinning - Thermal Properties IOR TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/ Bekreftelse på mottatt klage Direkte opptak ***** ***** Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ ATN 161/15: Tillegg fra komiteen Rekruttering doktorgradsstipendiat i Offshore teknologi, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ ndertegnet/signert arbeidsavtale etterarbeid Ansettelse (midlertidig) Feltarkeolog AM-FORN AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.6, 15/ RS. Rennesøy k. Vodl gnr 49, Kåda gnr 51 og Haugvaldstad gnr 52. Mosterøyveien, Oversendelse av revidert budsjett Rennesøy k. Vodl gnr 49, Kåda gnr 51 og Haugvaldstad gnr 52 div. bnr. Regplan Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Riksantikvaren AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 15/ Revidert ph.d.- plan - november 2015 Opptak til ph.d.-program - Dok. dato: Arkivdel: Personal 621

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Vedr. reduksjon i stillingsprosent Endring av stillingsprosent Dok. dato: Arkivdel: Personal 259, Tatt til etterretning I, 15/ Karmøy k. Vea gnr 5 bnr 161 m.fl. Detaljregulering Vedavågen. RFK til RA: Søknad ID Karmøy k. Vea gnr 5 bnr 161 m.fl. Detaljregulering Vedavågen Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum I, 15/ Klepp k. Kleppe gnr 1. Regplan Område ved Kleppelundvegen. RFK til Prosjektil Areal AS: ttalelse med rapport Klepp k. Kleppe gnr 1. Regplan Område ved Kleppelundvegen. Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, Tatt til etterretning I, 15/ Revidert prosjektskisse/ph.d.-plan - november 2015 Opptak til ph.d program i lesevitenskap - Dok. dato: Arkivdel: Student 216 X, 15/ Signert protokoll ATN 141/ Rekruttering stipendiat i teoretisk fysikk ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/ Stipendavtale Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet ***** Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Interimrapport Erasmus pluss mobilitet - finansieringsavtale NO01-KA Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet ****** Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 15/ Søknad runde 2 Erasmus+ globale mobilitetsmidler Senter for internasjonalisering av utdanning Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 I, 15/ nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Oppfølging sykemeldt arbeidstaker NAV Sola Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Signert protokoll HFA 104/ Rekruttering postdoktor i utdanningsvitenskap, pedagogikk/spesialpedagogikk, HF-NSLA avd Stavanger, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innkalling til møte mellom dekan, fakultetsdirektør og verneombudene ved HF Verneombud HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 15/ Signert åremålskontrakt med PhD-kandidat - Ansettelse doktorgradsstipendiat i økt oljeutvinning «Robust Opimization» TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Tilbud om ansettelse som førsteamanuensis i konstruksjonsteknikk, Ansettelse i fast stilling som førsteamanuensis i konstruksjonsteknikk ved institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Revidert ph.d.- plan - november 2015 Opptak på ph.d.- programmet i utdanningsvitenskap ved niversitetet i Stavanger - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Revidert phd-plan - Opptak på ph.d.- programmet i utdanningsvitenskap ved niversitetet i Stavanger Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Permisjon sykdom NAV Sandnes Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Vedrørende søknad om særskilt vurdering ved opptak til helsesøsterutdanning, niversitetet i Stavanger Klage på avgjørelse om opptak til helsesøsterutdanningen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Søknadskvittering Klage på avgjørelse om opptak til helsesøsterutdanningen Dok. dato: Arkivdel: Student 512.7

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Opprinnelig og ny beregning av tilleggspoeng for praksis Klage på avgjørelse om opptak til helsesøsterutdanningen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad med CV og vedlegg Ansettelse universitetslektor i klaver bi-instrument og akkompagnement, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse vikariat universitetslektor i byutvikling og urban design, IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Sandnes k. Figgve gnr 29 bnr 3 Regplan barne- og ungdomsskole Figgjo. RFK til Arkipartner AS:ttalelse Sandnes k. Figgve gnr 29 bnr 3 Regplan barne- og ungdomsskole Figgjo Rogaland fylkeskommune AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, Tatt til etterretning, 15/ Oppnevning av sensor i BSSBAC Klage på karaktersetting BSSBAC vår 2015 ***** Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 15/ Oppnevning av ordinær sensor BSSBAC vår 2015 Klage på karaktersetting BSSBAC vår 2015 ***** Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS N, 15/ Høringssvar fra Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet på endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 15/ Høringssvar fra niversitetet i Stavanger - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning. Tilleggsanmerkning. Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Det kongelige kunnskapsdepartement tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ RS. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 5 og 3 og 36 Regplan Forsand kirke og kirkegård. Fra RA til RFK - Tillatelse til inngrep Konflikt med bosetnings- og aktivitetsområde id 95291, samt kokegropfelt og Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 5 og 3 og 36 Regplan Forsand kirke og kirkegård. Riksantikvaren AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 arkivdel - Arkeologisk museum, Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse i midlertidig stilling Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Innkalling med saksliste Møte i ansettelsesutvalget TN 6. oktober 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Rekrutteringsstillinger 2016 Rekrutteringsstillinger 2016 HR-avdelingen AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 210 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i midlertidig stilling universitetslektor, IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ Signert protokoll 138/ Ansettelse i midlertidig stilling universitetslektor, IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Innspill til videre arbeid med styresakene S 88/15 og S 89/15 Organisasjonsutvikling ved is IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 019 X, 15/ Signert protokoll ATN 142/ Rekruttering Doktorgradsstipendiater i informasjonsteknologi, TN-IDE, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Delvis innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen HF 2015 Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen HF 2015 Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen HF 2015 Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen HF 2015 Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen HF 2015 Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen - Samlesak: Tilrettelegging av eksamen HF 2015 Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen HF 2015 Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen HF 2015 Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen HF 2015 Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen HF 2015 Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Delvis innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen HF 2015 Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen HF 2015 Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen HF 2015 Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Innvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen HF 2015 Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen HF 2015 Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Kunngjøring Rekruttering vikariat førsteamanuensis i spesialpedagogikk/lesevitenskap, HF-SLF, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste Rekruttering vikariat førsteamanuensis i spesialpedagogikk/lesevitenskap, HF-SLF, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Oversending av mottatte søknader, vikariat førsteamanuensis i spesialpedagogikk/lesevitenskap, HF-SLF, Rekruttering vikariat førsteamanuensis i spesialpedagogikk/lesevitenskap, HF-SLF, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene SHA Sentralt hovedavtaleutvalg HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Innvilget søknad om utsettelse av masteroppgave, Master i Helsevitenskap tsettelse av masteroppgave Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Opptaksbrev, emnebeskrivelser, e-postutveksling med studenten Klage på manglende informasjon ved innlevering av oppgave Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Svar på søknad om godkjenning av emne, Bachelor i Sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsløp, Bachelor i Sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Fratredelse av stilling ved oppnådd aldersgrense Pensjon alder - AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, 15/ Innvilget søknad om utsettelse på masteroppgaven, Master i Helsevitenskap tsettelse av eksamen Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ NAV har midlertidig stanset refusjon av sykepenger for en av dine ansatte Permisjon sykdom NAV Hillevåg og Hinna Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument I, 15/ Vedrørende arbeidstaker Permisjon sykdom NAV Hillevåg og Hinna Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis ved niversitetet i Stavanger, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse i midlertidig stilling ved niversitetet i Stavanger, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Signert protokoll ATN 153/ Ansettelse i fast stilling som førsteamanuensis ved Institutt for matematikk og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert åremålskontrakt Ansettelse doktorgradsstipendiat i informasjonsteknologi ved Institutt for data- og elektroteknikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Signert protokoll ATN 140/ Ansettelse doktorgradsstipendiat i informasjonsteknologi ved Institutt for data- og elektroteknikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 X, 15/ Bekreftelse på ansettelse - Letter of employment, doktorgradsstipendiat i informasjonsteknologi, IDE, Ansettelse, doktorgradsstipendiat i informasjonsteknologi ved Institutt for data- og elektroteknikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 I, 15/ Signert åremålskontrakt Ansettelse, doktorgradsstipendiat i informasjonsteknologi ved Institutt for data- og elektroteknikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering N, 15/ Oversendelse av sak til Klagenemnda Behandling av fusksaker 2015 tdanningsavdelingen tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen ved sv-fakultetet, Master i Helsevitenskap Tilrettelegging av eksamen Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ A 112/15 Midlertidig ansettelse som universitetslektor i rettsvitenskap, Ansettelsesutvalget SV ved Dok. dato: Arkivdel: Personal 011.4

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Signert protokoll ATN 152/ Rekruttering for stilling som førsteamanuensis i kybernetikk, TN-IDE, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 15/ Innvilget søknad om permisjon og endring av utdanningsløp Endring av individuell utdanningsplan/permisjon Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 531 X, 15/ RF 37/15 Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i matematikk Kvalifikasjonsopprykk professor i matematikk Dok. dato: Arkivdel: Personal 222.3, 15/ Oppnevningsbrev til sakkyndig komite Kvalifikasjonsopprykk professor i matematikk ***** Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Vurdering av lønn Endring av stillingsprosent for universitetslektor i sykepleie, Dok. dato: Arkivdel: Personal 210 X, 15/ RF 38/15 Oppretting av eksternt finansiert stilling som professor II i biomedisin og oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av kandidat Rekruttering eksternt finansiert stilling som professor II i biomedisin og oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av aktuelle kandidater HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ RF 39/15 Oppretting av eksternt finansiert stilling som professor II i biomedisin og oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av kandidat RF 39/15: Opprettelse av tre stillinger som professor II i biomedisin og oppnevning av sakkyndig komite til vurdering av to eksternt finansierte kandidater Dok. dato: Arkivdel: Personal 210 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse vikariat førstekonsulent ved niversitetsbiblioteket, Læringsmiljøsenteret, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering X, 15/ ttalelse vedrørende students politiattest Politiattest - tdanningsavdelingen Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 535 N, 15/ Oversendelse av politiattest Politiattest - tdanningsavdelingen tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 15/ Oversendelse av sak til Klagenemnda ved niversitetet i Stavanger Politiattest - tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 15/ Midlertidig ansettelse som vitenskapelig assistent i forbrukeratferd ved Handelshøgskolen ved is Midlertidig ansettelse som vitenskapelig assistent i forbrukeratferd ved Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Personal

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Vedr. tilbudt stipendiatstilling Midlertidig ansettelse som vitenskapelig assistent i forbrukeratferd ved Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale Midlertidig ansettelse som vitenskapelig assistent i forbrukeratferd ved Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Varsel om sak Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535, 15/ Orientering om møtedato Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535 I, 15/ Søknad om utsettelse på innlevering av eksamen tsettelse på innlevering av eksamen Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 456, Tatt til etterretning X, 15/ Signert protokoll HFAR 21/ Ansettelse midlertidig rådgiver, HF-ADM, Dok. dato: Arkivdel: Personal

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Innvilget søknad om utsettelse, Master i Helsevitenskap - tsatt innlevering av masteroppgave - Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av Dr.Philos-avhandling - Disputas - Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Forlengelse av midlertidig stilling som universitetslektor i spesialpedagogikk, Ansettelse forlengelse midlertidig universitetslektor spesialpedagogikk, HF-NSLA/S Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ ARTN 16/15: Godkjenning av utlysningstekst til ledig stilling som overingeniør / avdelingsingeniør i fysikk ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, Rekruttering overingeniør i fysikk IMN første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Sensoroppnevning MLIMAS Oppnevning av sensor ved IKS Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453 X, 15/ Sensoroppnevning MHIMAS Oppnevning av sensor ved IKS Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Foreldrepermisjon - fedrekvoten Foreldrepermisjon - fedrekvoten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Bekreftelse på utsetting av praksis Permisjon fra studium - utsettelse av praksis Dok. dato: Arkivdel: Student 531 X, 15/ Nye programområder for forskning - Søknad fra IPT Programområder TN 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 15/ Levering av avhandling - vedlegg Vurdering av graden ph.d. - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Forslag fra instituttleder på sakkyndig komite Kvalifikasjonsopprykk professor i matematikk Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om uttak av bacheloroppgave våren 2016 ttak av bacheloroppgave våren 2016 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om innpassing av emner i lesevitenskap Innpassing av emner i lesevitenskap Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Melding om avvikling av foreldrepermisjon Permisjon fødsel fra AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Instituttleders innstilling, utlysningstekst for stilling som postdoktor innen risikostyring, TN-IØRP, Rekruttering for stilling som postdoktor innen risikostyring, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 15/ Angående sykelønn Sykelønn Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om andre gangs forsøk på BHOBAO Bacheloroppgaven Andre gangs forsøk BHOBAO bacheloroppgave Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Varsel om sak Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535, 15/ Orientering om møtedato Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535 I, 15/ CV - Ansettelse (midlertidig) universitetslærer i journalistikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Melding om avvikling av foreldrepermisjon Permisjon fødsel fra AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Instituttleders innstilling - Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Offshorteknologi, TN-IKM - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Midlertidig ansettelse som universitetslektor i rettsvitenskap, Midlertidig ansettelse som universitetslektor i rettsvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Personal

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om andre gangs forsøk i BHOBAO Andre gangs forsøk BHOBAO bacheloroppgave Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om reduksjon av arbeidstid med AFP-ordning Pensjon AFP fra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om å skrive masteroppgave i utlandet med for få studiepoeng Masteroppgave Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Forlengelse av vikariat som driftsansvarlig JAG Ansettelse driftsansvarlig JAG (forlengelse vikariat), jf. 2015/1596 AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Ansettelse forsker innen risikostyring, CV, TN-IØRP, Ansettelse forsker innen risikostyring, TN-IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Ansettelse forsker innen risikostyring, underliggende kontrakt DNV, IØRP, Ansettelse forsker innen risikostyring, TN-IØRP, Det norske veritas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Tilbud om ansettelse ved niversitetet i Stavanger Ansettelse i stilling som førsteamanuensis i eksperimentell reservoarfysikk, TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, 15/ Tilbud om ansettelse ved niversitetet i stavanger Ansettelse i stilling som førsteamanuensis i eksperimentell reservoarfysikk, TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Endring - bedømmelseskomite - Disputas - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Oppnevningsbrev - Disputas - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Søknad om uttak av masteroppgave våren 2016 ttak av masteroppgave våren 2016 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument, 15/ Kommentar fra faglærer vedr. eksamensoppgaven PET250 Forespørsel om mulig feil - eksamensoppgave PET250 Dok. dato: Arkivdel: Student 455

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Ønsker svar på forespørsel vedr. eksamensoppgave PET250 Forespørsel om mulig feil - eksamensoppgave PET250 Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 15/ Ytterligere kommentarer/ønske om å klage på formelle feil Forespørsel om mulig feil - eksamensoppgave PET250 ***** Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Spørsmål om formell klage Forespørsel om mulig feil - eksamensoppgave PET250 ***** Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Varsel om sak Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535, 15/ Varsel om sak Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535, 15/ Varsel om sak Varsel om sak tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535

28 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om utvidet studierett tvidet studierett Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om utvidet studierett tvidet studierett Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om utvidet tid på hjemmeeksamen ved SV-fakultetet tvidet tid ved hjemmeeksamen Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 456, Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen ved SV-fakultetet tvidet tid ved hjemmeeksamen Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 456 I, 15/ Karakterutskrift fra HiB Oppdatert karakterutskrift fra HiB Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Klage på vedtak i f.m. innlevering av eksamen Innlevering av eksamen, BRV350 Tingsrett Dok. dato: Arkivdel: Student 455

29 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse vikariat universitetslektor i byutvikling og urban design, IØRP, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Manglende godkjenning av obligatorisk undervisningsaktivitet i BSN250 Obligatorisk aktivitet BSN250 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 59 I, 15/ Ansettelse som postdoktor i informasjonsteknologi, oppholdstillatelse, TN-IDE, Ansettelse i midlertidig stilling som postdoktor i informasjonsteknologi, TN-IDE, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert åremålskontrakt Ansettelse i midlertidig stilling som postdoktor i informasjonsteknologi, TN-IDE, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse midlertidig stilling som forsker i informasjonsteknologi, TN-IDE, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Høring - Endring i kvalitetsforskriften - Forslag om hjemmel til å gi dispensasjon til kravene i kvalitetsforskriften i ekstraordinære situasjoner Høring - Endring i kvalitetsforskriften - forslag om hjemmel til å gi dispensasjon til kravene i kvalitetsforskriften i ekstraordinære situasjoner Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

30 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Tilsetting på årstrinn - Krav til videreutdanning for barnehagelærere mv Tilsetting på årstrinn - Krav til videreutdanning for barnehagelærere tdanningsdirektoratet Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 209 I, 15/ Legeerklæring BKS200 Kultursosiologi - obligatorisk seminar Permisjon fra studium Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 531, Tatt til etterretning, 15/ Arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse (midlertidig) Kildesikringsprosjektet AM AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen - tsettelse av eksamen / innlevering - Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 15/ Signert åremålskontrakt med stipendiat - Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i matematikk / statistikk ved niversitetet i Stavanger, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 I, 15/ Søknad om fritak fra obligatorisk aktivitet i BRLBAO Fritak fra obligatorisk aktivitet - Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7

31 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om opprykk til professor etter kompetanse Kvalifikasjonsopprykk til professor i religionsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal 222.3, Tatt til etterretning N, 15/ Mottatt søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor Kvalifikasjonsopprykk til professor i religionsvitenskap Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Klage på karaktersetting BSY340 Klage på karaktersetting BSY340 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 Midlertidig svar sendt I, 15/ Klage på karaktersetting BSY340 Klage på karaktersetting BSY340 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 Midlertidig svar sendt I, 15/ Klage på karaktersetting BSY340 Klage på karaktersetting BSY340 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 Midlertidig svar sendt I, 15/ Klage på karaktersetting BSY340 Klage på karaktersetting BSY340 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 Midlertidig svar sendt

32 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Klage på karaktersetting BSY340 Klage på karaktersetting BSY340 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 Midlertidig svar sendt I, 15/ Klage på karaktersetting BSY340 Klage på karaktersetting BSY340 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 Midlertidig svar sendt I, 15/ Klage på karaktersetting BSY340 Klage på karaktersetting BSY340 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 Midlertidig svar sendt I, 15/ Klage på karaktersetting BSY340 Klage på karaktersetting BSY340 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 Midlertidig svar sendt I, 15/ Søknad om reservert studieplass, master i samfunnssikkerhet, høsten 2015 Reservert studieplass, master i samfunnssikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Student 512.4, Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 514, Besvart med utgående dokument

33 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Solens reise - Omtale i NRK P2 tstilling AM - Solens reise Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Solens reise - Artikkel i "fra haug ok heidni" nr. 3_2008 tstilling AM - Solens reise Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Invitasjon til 50%-seminar tirsdag 24. november kl Sted: Lesesenteret, møterom 1 - Invitasjon til seminar Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Søknad om permisjon fra studium Søknad om permisjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 531 Besvart med utgående dokument X, 15/ I perlehumør - tstillingsbeskrivelse tstilling AM - I perlehumør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om å få avhandlingen bedømt - Søknad om å få avhandlingen bedømt - ***** Dok. dato: Arkivdel: Student 621

34 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert study abroad-avtale med niversity of Alaska Anchorage Samarbeid med niversity of Alaska Anchorage niversity of Alaska Anchorage Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 351 I, 15/ Søknad om skifte av studieprogram - Skifte av studieprogram Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 514, Besvart med utgående dokument I, 15/ Anbefaling om kreering - Anbefaling om kreering - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Til Vallhall - Brosjyre tstilling AM - Til Vallhall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Til Vallhall - Artikkel tstilling AM - Til Vallhall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Postkort / trekkspillfals tstilling AM - Til Vallhall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

35 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Banner gårder tstilling AM - Til Vallhall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Damer tstilling AM - Til Vallhall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Gandalf-bilde tstilling AM - Til Vallhall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Gandalf-fakta tstilling AM - Til Vallhall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Gjenstander tstilling AM - Til Vallhall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Intro tstilling AM - Til Vallhall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

36 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Ringspenner - Våpen - Ideologi tstilling AM - Til Vallhall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Samarbeid med Tou Sene tstilling AM - Til Vallhall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Vikingskipene - Navigasjon tstilling AM - Til Vallhall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 1 tstilling AM - Til Vallhall X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 2 tstilling AM - Til Vallhall X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 3 tstilling AM - Til Vallhall

37 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 4 tstilling AM - Til Vallhall X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 5 tstilling AM - Til Vallhall X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 6 tstilling AM - Til Vallhall X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 7 tstilling AM - Til Vallhall X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 8 tstilling AM - Til Vallhall X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 9 tstilling AM - Til Vallhall

38 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 10 tstilling AM - Til Vallhall X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 11 tstilling AM - Til Vallhall X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 12 tstilling AM - Til Vallhall X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 13 tstilling AM - Til Vallhall X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 14 tstilling AM - Til Vallhall X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 15 tstilling AM - Til Vallhall

39 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 16 tstilling AM - Til Vallhall X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 17 tstilling AM - Til Vallhall X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 18 tstilling AM - Til Vallhall X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 19 tstilling AM - Til Vallhall X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 20 tstilling AM - Til Vallhall X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 21 tstilling AM - Til Vallhall

40 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 22 tstilling AM - Til Vallhall X, 15/ tstilling AM - Til Vallhall. Bilde 23 tstilling AM - Til Vallhall I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Søknad om opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Sosialt arbeid - Opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Sosialt arbeid - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Søknad om opptak på ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - Opptak på ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621

41 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Leire - Ild - Kar. Annonse i Stavanger Aftenblad tstilling AM. Leire - Ild - Kar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om betinget opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - Betinget opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Helse og medisin - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Søknad om godkjenning av eksamen Søknad om godkjenning av eksamen Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument X, 15/ tstilling - Bildevandring i "Den lengste historia". Artikkel i "fra haug ok heidni" nr 3/2005 tstilling AM - Bildevandring i "Den lengste historia" Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tstilling AM - LineTime. Brosjyre tstilling AM - LineTime Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om betinget opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Økonomi - Betinget opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Økonomi - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621

42 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om godkjenning av opplæringsdelen - Godkjenning av opplæringsdelen - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Søknad om godkjenning av ph.d.-emne - Søknad om godkjenning av ph.d.-emne - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Søknad om oppnevning av veileder - Oppnevning av veileder - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Videreføring av kulturhistorisk samarbeid etablert gjennom Kunnskapsdepartementets strategiske satsing for universitetsmuseene Videreføring av kulturhistorisk samarbeid etablert gjennom Kunnskapsdepartementets strategiske satsing for universitetsmuseene NTN - Vitenskapsmuseet AM Arkeologisk museum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 071 I, 15/ Søknad om bytte av veileder - Søknad om bytte av veileder - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 X, 15/ Godkjenning av referat Godkjenning av referat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

43 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon Innvilgelse av forlenget uførepensjon Dok. dato: Arkivdel: Student 235, 15/ Arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse (midlertidig) Tilkallingshjelp AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 17 I,, N, X, S I, 15/00100-37 Signert kontrakt med gjestelærer Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 11.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 40 X, 15/00155-15 ARTN 04/15 Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør, 30059457

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02233-4 Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5. Masseuttak. Korte tilrådinger Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-18 Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjektet: Skolens rolle i forhold til skolevegring

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/04059-6 Klepp k. Tjøtta gnr 18 bnr 112 Oppføring av bolighus i Tjøttaveien 96 - Fra Ra til Arkitekt Almaas AS - Innvilgelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/05097-58 Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/62-66 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 99/01262-68 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 08/10246-30 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438. Naturvitenskapelig oppdragsrapport 2015/9 Sola

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 14/01546-6 Troms fylke - Sandsøy, Bjarkøyforbindelsen - Oversendelse av oppdragsrapport nr 2016_05 botaniske analyser fra Bjarkøyforbindelsen.

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02102-2 Re. Eigersund k. Strømstad - Helleland gnr 107 Detaljreguleringsplan boligfelt - Fra RFK datert 29.06.2016 - Oversender

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I, I, 99/01262-57 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470. Fremdrift

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-33 Referat fra ledermøte 10.11.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 10.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00026-6

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 99/01262-55 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer