Regulant Statkraft SF. Alm.sommarvasstand kote 1071,0 moh, HRV kote 1073,0 og LRV kote 1051,0 moh. Total reguleringshøgde 22,0 m.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regulant Statkraft SF. Alm.sommarvasstand kote 1071,0 moh, HRV kote 1073,0 og LRV kote 1051,0 moh. Total reguleringshøgde 22,0 m."

Transkript

1 Vannfor ekomst ID L Vannforeko mstnavn Feiosdalsvatn et Påvirkni ngstype Påvirk nings Kommentarer Regulant Statkraft SF. Alsommarvasstand kote 1071,0 moh, HRV kote 1073,0 og LRV kote 1051,0 moh. Total reguleringshøgde 22,0 Risik ovur derin g Vurderin gsgrunn Tilstan dsettin g kom mun er Dårlig L 1499-L 1500-L 1503-L Veslebotnvat n Vestredalsvat n /Øv. og N. Vestredalstje rnene Alvsvatnet e Vargevatn Liten Nat.vst. kote 1005,5,0, HRV 1025,0 og LRV 1006,0 moh. Reguleringshøgde 19,0 Manøvrerast avhengig av korleis ein køyrer pumper i Aurland III. Øv.Vestredalstjernene: Nat.vst. kote 1131,0, HRV 1152,0 og LRV 1131,0. Reguleringshøgde 21,0 N.Vestredalstjernene: Nat.vst. kote 1130,0, HRV 1152,0 og LRV 1130,0. Reguleringshøgde 22,0 Produksjon as. Alvsvatnet er senkingsmagasin i samband med flau Kan senkast 2 Nat.vst. kote 1425,5, HRV 1432,0 og LRV 1410,0. Reguleringshøgde 22,0 Risiko Nye tiltak nødvendig for å nå god miljøtilstan d Moderat 0620, 1421

2 1504-L Viddalsvatn / Liverdalsvatn / Fretheimdals vatn Viddalsvatn: Nat.vst. kote 863,0, HRV 930,0 og LRV 868,0. Reguleringshøgde 62,0 Liverdalsvatn: Nat.vst. kote 864,0, HRV 930,0 og LRV 868,0. Reguleringshøgde 62,0 Fretheimdalsvatn: Nat.vst. kote 864,5,0, HRV 930,0 og LRV 868,0. Reguleringshøgde 62,0 Til Viddalsvatn i Låvisvassdraget overførast avløp frå: Aurland II Lave fall (432,5 km2), Aurland n Høye fall (91,2 km2) og Reppa (15,3 km2). Avløpet i Tvinna (7,0 km2) overførast òg til Viddalsvatn. Dårlig L Reppavatn / Repvatn Nat.vst. kote 1296,0, HRV 1307,0 og LRV 1292,0. Reguleringshøgde 15,0 Dårlig L Kreklevotni Nat.vst. kote 1469,5, HRV 1477,0 og LRV 1460,0. Reguleringshøgde 17,0

3 1513-L 1517-L 1518-L Kongshellerv atn / Øljuvatn/ Nyhellervatn Svartavatn Nedre Millomvatn Kongshellervatn: Nat.vst. kote 1425,0, HRV 1438,0 og LRV 1415,0 moh. Reguleringshøgde 23,0 Øljuvatn: Nat.vst. kote 1421,0, HRV 1438,0 og LRV 1400,0 moh. Reguleringshøgde 38,0 Nyhellervatn: Nat.vst. kote 1364,0, HRV 1438,0 og LRV 1364,0 moh. Reguleringshøgde 74,0 Nat.vst. kote 1440,5, HRV 1440,0 og LRV 1410,0. Reguleringshøgde 30,5 Nat.vst. kote 1450,5, HRV 1450,5 og LRV 1430,0. Reguleringshøgde 20,5 Moderat 0620, L 1520-L 1521-L Reinungavatn Seltuftvatn Klevevatn Liten Liten Regulant Norges Statsbaner. Nat.vst. kote 764,0 moh, HRV kote 764,5 og LRV kote 763,0 moh. Reguleringhøgde 1,5 Regulant Norges Statsbaner. HRV kote 812,0 og LRV kote 808,5. Reguleringhøgde 3,5 Regulant Norges Statsbaner. HRV kote 958,0 og LRV kote 949,0. Reguleringhøgde 9,0 Moderat 1233, 1421

4 16070-L L 3868-L Nedre Berdalsvatn Langavatn Stonndøla / Asvatn Katlavatn / Øykjabakkvat n / avatn Liten Nat.vst. kote 1141,0, HRV 1142,0 og LRV 1140,0 moh. Reguleringshøgde 2,0 Langavatn: Nat.vst. kote 1398,0, HRV 1415,0 og LRV Reguleringshøgde 20,0 Asvatn: Nat.vst. kote 1406,0, HRV 1415,0 og LRV Reguleringshøgde 20,0 Katlavatn: Nat.vst. kote 1314,0, HRV 1340,0 og LRV 1314,0. Reguleringshøgde 26,0 Øykjabakkvatn: Nat.vst. kote 1330,0, HRV 1340,0 og LRV 1330,0. Reguleringshøgde 10,0 avatn: Nat.vst. kote 1330,0, HRV 1340,0 og LRV 1330,0. Reguleringshøgde 10, L Mjåvatn ). Mørkedøla: Heftingsdøla (7,0 km2), Stardøla (10 km2)og Kjølåni med Øljusjøen (79 km2) (inkl overføring av Kaldavatn, Mjåvatn og Nedre Bjordalsvatn frå Dilma), overførast til driftstunnelen Eldrevatn - Vassetvatn. Moderat 1422

5 L Eldrevatn / Tjørni ). Eldrevatn: Nat vst kote 1112,5, HRV kote 1116,0 og LRV kote 1105,5 moh. Reguleringshøgde 10,5 Tjørni: Nat vst kote 1112,3, HRV kote 1116,0 moh. Reguleringshøgde 3,7 Moderat L Nedre Bjordalsvatne t ). Mørkedøla: Heftingsdøla (7,0 km2), Stardøla (10 km2)og Kjølåni med Øljusjøen (79 km2) (inkl overføring av Kaldavatn, Mjåvatn og Nedre Bjordalsvatn frå Dilma), overførast til driftstunnelen Eldrevatn - Vassetvatn. Moderat L Søre Sulevatn ). Nat vst kote 1415,0, HRV kote 1420,0 og LRV kote 1413,0 moh. Reguleringshøgde 7,0 Moderat 0545, 0618, L Kvevotni / Flogrunnvotni ). Kvevotni: Nat vst kote 1458,5, HRV kote 1473,3 moh. Reguleringshøgde 14,8 Flogrunnvotni: Nat vst kote 1467,0, HRV kote 1473,3 moh. Reguleringshøgde 6,3 Moderat 1422

6 L Vassetvatnet ). Nat vst kote 1102,0, HRV kote 1127,0 moh. Reguleringshøgde 25,0 dårlig L L Øljusjøen / Vesle Øljusjøen Vesle Juklevatn Avløpet frå nedbørfelt i Øydal, Sanddal og Stardal, areal omlag 1,3 km2 pr felt, takast inn via bekkeinntak og overførast til Vassetvatn. Nedbørfelt, omlag 1,3 km2, nord for Vassetvatn førast inn i Vassetvatn (jf Kgl res 15.oktober 2004) ). Øljusjøen: Nat vst kote 1309,1, HRV kote 1333,0 og LRV kote 1307,0 moh. Reguleringshøgde 26,0 Vesle Øljusjøen: Nat vst kote 1319,8, HRV kote 1333,0 moh. Reguleringshøgde 13, ). Nat vst kote 1278,0, HRV kote 1280,0 og LRV kote 1276,5 moh. Reguleringshøgde 3,5 Moderat 0618, 1422 Moderat L e Juklevatn ). Nat vst kote 1282,5, HRV kote 1286,0 og LRV kote 1279,0 moh. Reguleringshøgde 7,0 Moderat 0618, 1422

7 L 1572-L Kaldevatnet Torolmen ). Mørkedøla: Heftingsdøla (7,0 km2), Stardøla (10 km2)og Kjølåni med Øljusjøen (79 km2) (inkl overføring av Kaldavatn, Mjåvatn og Nedre Bjordalsvatn frå Dilma), overførast til driftstunnelen Eldrevatn - Vassetvatn. kote 1045,75 moh, HRV kote 1050,83 og LRV 1047,83 moh. Reguleringshøgde 3,0 m (5,08 m heving, 0 m senking). Moderat L Tyin kote 1078,89 moh, HRV kote 1083,89 og LRV 1073,55 moh. Reguleringshøgde 10,34 m (5,0 m heving, 5,34 m senking). Redusert aureproduksjon (bunnfauna). Moderat 0545, 1424

8 1576-L Heimre Krekavatnet (Krækjavatn) kote 1329,40 moh, HRV kote 1329,40 og LRV 1321,40 moh. Reguleringshøgde 8,0 m (0 m heving, 8,0 m senking) L Viervatnet kote 1218,10 moh, HRV kote 1230,10 og LRV 1208,10 moh. Reguleringshøgde 22,0 m (12,0 m heving, 10,0 m senking) L Mannsbergva tn kote 1345,50 moh, HRV kote 1345,50 og LRV 1337,20 moh. Reguleringshøgde 8,30 m (0 m heving, 8,30 m senking).

9 1580-L Småløyftevat n kote - moh, HRV kote 1206,70 og LRV 1205,40 moh. Reguleringshøgde 1,30 Auka gjennomstrømming L Biskopvatn kote 1348,10 moh, HRV kote 1350,10 og LRV 1344,10 moh. Reguleringshøgde 6,0 m (2,0 m heving, 4,0 m senking) L Nedre Breibottenvat n kote 1234,7 moh, HRV kote 1234,70 og LRV 1230,40 moh. Reguleringshøgde 4,30 m (0 m heving, 4,3 m senking).

10 1583-L Kyrkjevatn kote 1344,40 moh, HRV kote 1346,40 og LRV 1336,40 moh. Reguleringshøgde 10,0 m (2,0 m heving, 8,0 m senking) L Riskallsvatne t energi 26.juni 1981, 15.sept 1989 og kronpr.res. 21.des 1990). Nat.vst. kote 945,3 moh, HRV kote 980,3 og LRV kote 945,3 moh. Reguleringshøgde 35,0 m (35,0 m heving og 0 m senking) L Berdalsvatnet energi 26.juni 1981, 15.sept 1989 og kronpr.res. 21.des 1990). Nat.vst. kote 1012,0 moh, HRV kote 1060,0 og LRV kote 1002,0 moh. Reguleringshøgde 58,0 m (48,0 m heving og 10,0 m senking) L Holsbruvatn , erstattar konsesjon og ), erstattar tidlegare konsesjon kote 730,75 moh, HRV kote 731,25 og LRV 730,25 moh. Reguleringshøgde 1,0 m (0,5 m heving, 0,5 m senking).

11 29993-L Viervatn Liten energi 8.august 1986). Regulering (HRV kote 955,85 og LRV kote 955,35 moh = reguleringshøgde 0,5 m) og overføring av Viervatn til evatn. Risiko Nye tiltak nødvendig for å nå god miljøtilstan d Østfold Energi: pumpemagasin med HRV kote 955,85 og LRV 955,25 moh L Gravdals men kote - moh, HRV kote 12,0,0 og LRV 1200,0 moh. Reguleringshøgde 5, L Drivandefoss en (inntak Sage kraftverk) Regulant Luster Energi (Kgl res 29.april 2005). Inntak til Sage kraftverk, LRV kote 490,0 og LRV kote 489,0 moh. Reguleringshøgde 1, L Middalsvatne t (Medalsvatn) 1290, HRV kote 1290 og LRV kote 1283 moh. Reguleringshøgde 7, L Breiddalsvatn et 1393, HRV kote 1393 og LRV kote1374 moh. Reguleringshøgde 19,0 Moderat 0513

12 1586-L 1588-L 1589-L 1590-L 1591-L 1592-L Svartdalsvatn et Skålavatnet evatnet Fivlemyrane Namnlausvat net Illvatnet 1407,7, HRV kote 1407,7 og LRV kote 1395,7 moh. Reguleringshøgde 12,0 1005,5, HRV kote 1013 og LRV kote 988 moh. Reguleringshøgde , HRV kote 1270 og LRV kote 1244 moh. Reguleringshøgde 26,0 1018, HRV kote 1028 og LRV kote 1018 moh. Reguleringshøgde 10,0 1365,3, HRV kote 1365,3 og LRV kote 1353,3 moh. Reguleringshøgde 15,0 /12,0 (Kgl res 1.juli 1976). Nat vst kote 1382,0, HRV kote 1382 og LRV kote 1367 moh. Reguleringshøgde 15,0 Moderat 0513, 0514 Dårlig 1426 Moderat 0514 dårlig L Nedre Grønevatnet 1297, HRV kote 1297 og LRV kote 1277 moh. Reguleringshøgde 20,0

13 1594-L Øvre Grønevatnet 1332,5, HRV kote 1332,5 og LRV kote 1312,5 moh. Reguleringshøgde 20, L 1596-L 1597-L 1601-L Øvre Hervavatnet Prestesteinsv atnet Gravdalsvatn et Kringlevatnet 1297,4, HRV kote 1302,4 og LRV kote 1287,4 moh. Reguleringshøgde 15,0 1343, HRV kote 1355,5 og LRV kote 1333 moh. Reguleringshøgde 22,5 1268,2, HRV kote 1267,2 og LRV kote 1242 moh. Reguleringshøgde 25,6 Regulant Luster Energi (Kgl res 29.april 2005). Nat vst kote 668,5, HRV kote 673,5 og LRV kote 666,5 moh. Reguleringshøgde 7,0 m (5,0 m oppdemming og 2,0 m senking). Dårlig 1426 Moderat 0514, 1426 dårlig L Smørvivatnet Regulant Luster Energi (Kgl res 29.april 2005). Nat vst kote 787,4, HRV kote 792,0 og LRV kote 778,0 moh. Reguleringshøgde 14,0 m (4,6 m oppdemming og 9,4 m senking).

14 Tunsbergdals L vatnet L Styggevatnet / Austdalsvatn et Regulant Statkraft SF (Kgl res 23.august 1974). Nat vst kote 449,6, HRV kote 478,0 og LRV kote 440,0 moh. Reguleringshøgde 38,0 Regulant Statkraft SF (Kgl res 29.juni 1984). Austdalsvatnet: Nat vst kote 1156,8, HRV kote 1200,0 og LRV kote 1130,0 moh. Reguleringshøgde 70,0 m (43,2 m oppdemming, 26,8 m senking). Styggevatnet: Nat vst kote 1156,1, HRV kote 1200,0 og LRV kote 1110,0 moh. Reguleringshøgde 90,0 m (43,9 m oppdemming, 46,1 m senking). Statkraft: Magasinet over kote 1199 i Autdalsvatnet/Styggeva tnet skal i tiden fra vårlfommens begynenlese og ut august måned brukes som flomdempingsmagasin. Når vannstanden overstiger nedre grense for

15 Geisdalsvatne L t Regulant Statkraft SF (Kgl res 29.juni 1984). Avløp frå følgjande felt vert over ført til tilløpstunnelen for Jostedal kraftverk og kan lagrast i Styggevatnet: Avløpa frå tre felt i Øvre Vigdøla (15,0+4,0+1,0 km2), Fremste Gradøla (2,0 km2), bekk til Vanndalsvatnet (1,4 km2), to bekkar frå Spørteegbreen (0,9+1,4 km2), bekk til Geisdøla frå nord (2,2 km2), bekk på nordvestsida av Geisdalsvatnet (0,8 km2), Geisdalsvatnet (9,7 km2), Sandhaugedalsvatnet (2,6 km2), to felt i Fagredøl (10,5+33 km2),

16 Sandhaugeda L lsvatnet L Kupvatnet Regulant Statkraft SF (Kgl res 29.juni 1984). Avløp frå følgjande felt vert over ført til tilløpstunnelen for Jostedal kraftverk og kan lagrast i Styggevatnet: Avløpa frå tre felt i Øvre Vigdøla (15,0+4,0+1,0 km2), Fremste Gradøla (2,0 km2), bekk til Vanndalsvatnet (1,4 km2), to bekkar frå Spørteegbreen (0,9+1,4 km2), bekk til Geisdøla frå nord (2,2 km2), bekk på nordvestsida av Geisdalsvatnet (0,8 km2), Geisdalsvatnet (9,7 km2), Sandhaugedalsvatnet (2,6 km2), to felt i Fagredøl (10,5+33 km2), Regulant Statkraft SF (Kgl res 29.juni 1984). Nat vst kote 1262,9, HRV kote 1262,9 og LRV kote 1190,0 moh. Reguleringshøgde 72,9 m (72,9 m senking). Denne typen magasin bør diskuterast nærmare for nasjonal semje om karakterisering.

Auka vassføring gjennom overføring frå Vassdalsvotni og Hestastodvatet. Øvste del av vassdraget er overført til Store Muravatet (Vikjavassdraget).

Auka vassføring gjennom overføring frå Vassdalsvotni og Hestastodvatet. Øvste del av vassdraget er overført til Store Muravatet (Vikjavassdraget). 071-11-R 071-43-R 071-44-R 071-45-R 071-7- R 20-R 21-R 23-R k na Vikjaalen ni Nærøyalselvi Innløp Feiosalsvatn et Nærøyalselvi bekkefelt Jashaugen Tvinna Langeøla Beralselvi Annen regul Me Miels Miels

Detaljer

Karakterisering Suldal innsjø

Karakterisering Suldal innsjø Karakterisering Suldal innsjø Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

Overvåkingsdata mm: Her ønsker vi at kommunen kommer inn med relevante data til karakteriseringsarbeidet.

Overvåkingsdata mm: Her ønsker vi at kommunen kommer inn med relevante data til karakteriseringsarbeidet. Karakterisering Odda Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene brukt

Detaljer

Karakterisering Sauda

Karakterisering Sauda Karakterisering Sauda Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Vår ref 04/ EVFMP. Ved kongelig resolusjon av 15. oktober 2004 er bestemt:

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Vår ref 04/ EVFMP. Ved kongelig resolusjon av 15. oktober 2004 er bestemt: Østfold Energi Produksjon AS Borgund kraftverk 6888 STEINKLEPP DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT och 200ko11.2.47 020 KTY 0 1.11.2004 Deres ref Vår ref 04/01151-7EVFMP Da% 2 OKT2004 Østfold Energi

Detaljer

Forslag til Manøvreringsreglement

Forslag til Manøvreringsreglement 1 Forslag til Manøvreringsreglement for regulering av Sira- og Kvinavassdragene i Sirdal kommune, Vest-Agder fylke (gitt ved kgl. resolusjon 5. juli 1963 med planendringer av 21. november 1967, ved kgl.res.

Detaljer

i tråd med nasjonal godkjenning - vedlegg. Påverknad og tilstand bør vurderast på nytt * GØP=dagens tilstand Miljømålet er satt til MSM. Dagens økolog

i tråd med nasjonal godkjenning - vedlegg. Påverknad og tilstand bør vurderast på nytt * GØP=dagens tilstand Miljømålet er satt til MSM. Dagens økolog i tråd med nasjonal godkjenning - vedlegg. Påverknad og tilstand bør vurderast på nytt * GØP=dagens tilstand Miljømålet er satt til MSM. Dagens økologiske potensiale er vurdert til dårligere enn GØP. Påverknad

Detaljer

Søknad om planendring for eksisterande reguleringsanlegg i Lærdalsvassdraget.

Søknad om planendring for eksisterande reguleringsanlegg i Lærdalsvassdraget. Norges Vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Att.: Magne Geir Verlo Deres ref.: Vår ref.: Dato: Dagfinn Bentås 13. februar 2006 for eksisterande reguleringsanlegg i Lærdalsvassdraget.

Detaljer

Karakterisering Hjelmeland

Karakterisering Hjelmeland Karakterisering Hjelmeland Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak

Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak Vedlegg Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak Kystvannsforekomster Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Påvirknstype Påvirkns Vurdersgrunn Økologisk tilstand Kjemisk tilstand

Detaljer

Oversending av rapport etter miljørevisjon av Sørfjord kraftverk Nordkraft AS, Narvik kommune

Oversending av rapport etter miljørevisjon av Sørfjord kraftverk Nordkraft AS, Narvik kommune Nordkraft AS Postboks 55 8501 NARVIK Vår dato: 19.12.2017 Vår ref.: 201707445-8 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg Oversending av rapport etter miljørevisjon av Sørfjord

Detaljer

Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune

Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune Kraftproduksjon i Luster kommune I Luster kommune vert det produsert ca 3300 gwh årleg, Luster er ein stor kraftkommune i nasjonal samanheng

Detaljer

Skagerak Energi. TOKE-MAGASINETI DRANGEDAL. Søknad om endring av mantivreringsreglement

Skagerak Energi. TOKE-MAGASINETI DRANGEDAL. Søknad om endring av mantivreringsreglement Skagerak Energi NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO POSTAORESSL SkagarakKraft AS Postbaks80 3904 Porigrunn Stargi 159 b 3915 Poragrunn SENTRAI RORD 35 93 50 00

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 02.11.2017 Tid: 10:00-15:45 Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 39/09 29.04.2009 Kommunestyret 25/09 12.05.2009

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 39/09 29.04.2009 Kommunestyret 25/09 12.05.2009 Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2009/1003-1 Saksbehandlar: Bodil Gjeldnes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 39/09 29.04.2009 Kommunestyret 25/09 12.05.2009 Vedlegg 1 Tillatelse

Detaljer

2. Eiendomsretten til fallet i Grunnvassåne og Landsløkbekken

2. Eiendomsretten til fallet i Grunnvassåne og Landsløkbekken NOTAT OSLO, 23. DESEMBER 2011 ANSVARLIG ADVOKAT: OLA BREKKEN TIL: FOR: FRA: BJØRN TERJE GALDAL OLA BREKKEN DERES REF.: VÅR REF.: FALLRETTIGHETER I SIRA-KVINA VASSDRAGET 1. Innledning Bjørn Terje Galdal

Detaljer

Varsel om endring av utsetting av ørret i regulerte vatn på Blefjell i Rollag og Flesberg kommuner

Varsel om endring av utsetting av ørret i regulerte vatn på Blefjell i Rollag og Flesberg kommuner Vår dato: 10.09.2013 Vår referanse: 2013/6001 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Erik Garnås Adressater i følge liste Innvalgstelefon: 32 26 68 07 Varsel om endring av utsetting av ørret i regulerte

Detaljer

Energi ekvivalent (kwh/m 3 ) Moksa 550.00 3.5 15.0 49.5 1.18 1988. Installasjon (MW)

Energi ekvivalent (kwh/m 3 ) Moksa 550.00 3.5 15.0 49.5 1.18 1988. Installasjon (MW) 3.4. MOKSA 3.4.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Det ca. 18 km lange Moksavassdraget (Fig. 5) ligger i Øyer kommune. Store deler av det 95.5 km 2 store nedbørfeltet ligger over 800 m o. h. med høyeste punkt på 1174

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

Reguleringsmuligheten i gammel dam Dalavatn, Jørpeland Kraft AS - NVEs syn vedrørende faktum i saken

Reguleringsmuligheten i gammel dam Dalavatn, Jørpeland Kraft AS - NVEs syn vedrørende faktum i saken Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 16.06.2016 Vår ref.: 201500357-23 Arkiv: 312 / 032.Z Saksbehandler: Jakob Fjellanger Deres dato: 22.10.2015 Deres ref.: 15/701 22959213

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Nedbørsfeltene

Detaljer

Undersøking av fisk i regulerte vatn (i Otra) mtp. verknader av regulering

Undersøking av fisk i regulerte vatn (i Otra) mtp. verknader av regulering Undersøking av fisk i regulerte vatn (i Otra) mtp. verknader av regulering Handlingsplan for innlandsfisk i regulerte deler av Otravassdraget 2009-2018 Otteraaens Brugseierforening (OB) fikk den 16.9.2009

Detaljer

E-CO Energi AS - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Vestredalstjern i Aurlandsvassdraget, Aurland kommune

E-CO Energi AS - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Vestredalstjern i Aurlandsvassdraget, Aurland kommune E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 OSLO Ola Gunleiksrud Vår dato: 16.06.2015 Vår ref.: 201503680-6 Arkiv: 312 /072.J Deres dato: 11.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Stein Wisthus Johansen 1 E-CO

Detaljer

Flomproblematikk i Nesttunvassdraget

Flomproblematikk i Nesttunvassdraget Vassdragsteknisk forum Region Vest 31.08. 01.09.2010, Clarion Hotel Admiral, Bergen Flomproblematikk i Nesttunvassdraget Hogne Hjelle, Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien

Detaljer

ALTA REGULERINGEN- UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Alta 31.januar 2019

ALTA REGULERINGEN- UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Alta 31.januar 2019 ALTA REGULERINGEN- UTFORDRINGER OG MULIGHETER Alta 31.januar 2019 Manøvreringsreglementet - generelt Fastsatt ved kgl.res. 5. februar 2010 - Erstatter reglement gitt kgl.res. 16. august 1996 - Utviklet

Detaljer

Søknad om auka slukeevne ved Grøvla kraftverk

Søknad om auka slukeevne ved Grøvla kraftverk NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 26.06.2019 Søknad om auka slukeevne ved Grøvla kraftverk Grøvla Kraft AS ønskjer å auke slukeevna ved eksisterande anlegg elva Grøvla i Førde kommune

Detaljer

Gjennomgang av tilsig og magasinvannstander i Hjartdølavassdraget

Gjennomgang av tilsig og magasinvannstander i Hjartdølavassdraget Notat TIL: FRA: KOPI VÅR REF: DERES REF: Beathe Furenes DATO: 20.02.2013 ANSVARLIG: POSTADRESSE Skagerak Kraft AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Storgt. 159 3915 PORSGRUNN SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX 35

Detaljer

Tussa Energi sine kommentarar til høyringsinnspela for opprusting og utviding av Vartdal kraftverk

Tussa Energi sine kommentarar til høyringsinnspela for opprusting og utviding av Vartdal kraftverk Tussa Energi sine kommentarar til høyringsinnspela for opprusting og utviding av Vartdal kraftverk Vi registrerer at mange har ymse meiningar om søknaden vår og søknaden til Vartdal Vassverk (VV). Vi vil

Detaljer

Retting av manøvreringsreglementet for reguleringen av Dalavatn i Jørpelandsvassdraget i Strand kommune

Retting av manøvreringsreglementet for reguleringen av Dalavatn i Jørpelandsvassdraget i Strand kommune Jørpeland Kraft AS v/lyse AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Deres ref Vår ref 16/713- Dato 21. januar 2019 Retting av manøvreringsreglementet for reguleringen av Dalavatn i Jørpelandsvassdraget i Strand

Detaljer

Roltdalen - Garbergelva: Planer for kraftutbygging. Av JAN ÅGE HABBERSTAD

Roltdalen - Garbergelva: Planer for kraftutbygging. Av JAN ÅGE HABBERSTAD :M^^ Roltdalen - Garbergelva: Planer for kraftutbygging Av JAN ÅGE HABBERSTAD. ff \ f 1 ( '" ''' ' v \ "Hir ^ Planlegging av kraftutbygging i Garbergelva har pågått, siden 1914. Trondheim Elektrishetsverk

Detaljer

Sakspapir. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Jarle Lunde K2 - S11, K3 - &13 19/254

Sakspapir. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Jarle Lunde K2 - S11, K3 - &13 19/254 Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Jarle Lunde K2 - S11, K3 - &13 19/254 Saksnr Utval Type Dato 039/19 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMTutvalet) PS 30.04.2019 Uttale - Høyring av søknad om

Detaljer

VEDLEGG 8. Hydrologirapport. Hydrologiske beregninger for Smoltanlegg i Nusfjord til Nordlaks Smolt AS. (Vassdragsnr. 181.

VEDLEGG 8. Hydrologirapport. Hydrologiske beregninger for Smoltanlegg i Nusfjord til Nordlaks Smolt AS. (Vassdragsnr. 181. VEDLEGG 8 Hydrologirapport Hydrologiske beregninger for Smoltanlegg i Nusfjord til Nordlaks Smolt AS (Vassdragsnr. 181.1) Side 1 av 23 Margrete Jørgensensv 8 9406 Harstad Tlf 948 70 730 Epost. edgar@hetek.no

Detaljer

Vannforekomstnr. OVERSIKT OVER MAGASINER OG VANNVEIER SJONA KRAFTVERK: Kandidat i tiltaksanalysen ksmvf HK's vurdering Mijømål HK, kommentar 157-45354-R Holmvat/Nedre Fagervollanvatnan Rana kommune ja

Detaljer

Supplement til rapport " Områdeplan for planområdet Litlgråkallen Kobberdammen- Fjellsætra. Konsekvensutredning. Hydr ologi"

Supplement til rapport  Områdeplan for planområdet Litlgråkallen Kobberdammen- Fjellsætra. Konsekvensutredning. Hydr ologi NOTAT Notat nr.: 1 Oppdragsnr.: 5114507 Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Til: Trondheim kommune Fra: Norconsult ved Nina

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak

Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak Vassføreko mst ID Vassførekomst namn Påverknadstype (påverknad som tiltaket er retta mot) Grad av påverknad anteke oppnådd GØP Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv eggi skal fae opp

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 021/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 021/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 05.03.2015 009/15 Kommunestyret 12.03.2015 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Norvald Aase K2 - S11 14/772

Detaljer

Planer for Aurlandsanleggene

Planer for Aurlandsanleggene Planer for Aurlandsanleggene - utviklingsplaner - miljøforhold Alf Inge Berget Produksjonsdirektør E-CO Energi as 4. mai 2011 E-CO, et ledende energikonsern E-CO ENERGI OSLO KOMMUNE 100% Omsetning: 4 076

Detaljer

Melding om vedtak - Høyring av revisjonsdokument for Seljord og Sundsbarmreguleringane i Telemark

Melding om vedtak - Høyring av revisjonsdokument for Seljord og Sundsbarmreguleringane i Telemark Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 Vinje NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Melding om vedtak - Høyring av revisjonsdokument for Seljord og Sundsbarmreguleringane

Detaljer

Nordfjord vassområde. Møte i Svelgen Per-Helge Eikeland (fagleiar bygg/vta), Ragna Flatla Haugland (miljørådgjevar) Dok adm

Nordfjord vassområde. Møte i Svelgen Per-Helge Eikeland (fagleiar bygg/vta), Ragna Flatla Haugland (miljørådgjevar) Dok adm Nordfjord vassområde Møte i Svelgen 29.04.2013 Per-Helge Eikeland (fagleiar bygg/vta), Ragna Flatla Haugland (miljørådgjevar) Dok adm 1188525 Kort om SFE Produksjon AS Eit heileigd dotterselskap i SFE-konsernet

Detaljer

Markedsmuligheter i Region Nord

Markedsmuligheter i Region Nord Markedsmuligheter i Region Nord Bjørnar Olsen, Informasjonssjef Markedsmuligheter Vannkraft Vindkraft Småkraft Fjernvarme (noen endringer) (ingen endringer) ( ca 50 søknader) (noen endringer) Drift/vedlikehold

Detaljer

Tilleggsoverføring til Evanger kraftverk og utbygging av Tverrelva og Muggåselva

Tilleggsoverføring til Evanger kraftverk og utbygging av Tverrelva og Muggåselva Tilleggsoverføring til Evanger kraftverk og utbygging av Tverrelva og Muggåselva Utbyggingsplan og framlegg til konsekvensutgreiingsprogram Folkemøte Voss kulturhus, 20. januar 2011 Ingvill Stenseth, prosjektleiar

Detaljer

Søkjaren, NK Småkraft AS, 5231 Paradis, har inngått avtale med grunneigarar/fallrettseigarar.

Søkjaren, NK Småkraft AS, 5231 Paradis, har inngått avtale med grunneigarar/fallrettseigarar. Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Sakshandsamar: Idar Sagen E-post: idar.sagen@sfj.no Tlf.: 57 88 47 54 Vår ref. Sak nr.: 14/5094-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 38096/14 Dykkar

Detaljer

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE 3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Det ca. 50 km lange Mesnavassdraget (Fig. 8) ligger i Øyer og Lillehammer kommuner, Oppland fylke, og Ringsaker kommune, Hedmark fylke. Vassdragets naturlige

Detaljer

Brattefjell-Vindeggen villreinområde. Fjellheimen villreinområde

Brattefjell-Vindeggen villreinområde. Fjellheimen villreinområde Regulerte vann knytta til konsesjoner som kan komme til revisjon innenfor og tett opp til villreinområder i Norge. Med forbehold om evt. mangler i datasettet. Merknader til tabellene: Det er bare oppgitt

Detaljer

Uttalelse til søknad for Hol 1 Stolsvatn og Mjåvatn kraftverk i Hol og Ål kommuner

Uttalelse til søknad for Hol 1 Stolsvatn og Mjåvatn kraftverk i Hol og Ål kommuner Vår dato: 18.08.2014 Vår referanse: 2014/2645 Arkivnr.: 563 Deres referanse: 03.04.2014 Saksbehandler: Erik Garnås Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Innvalgstelefon:

Detaljer

Statkraft VIGDØLA KRAFTVERK - SØKNAD OM PLANENDRING

Statkraft VIGDØLA KRAFTVERK - SØKNAD OM PLANENDRING Statkraft ' _ - fla'postadresse Olje og energidepartementet Statkraft Energi AS Energi- og vannressursavdelingen Postboks 200Lilleal-(er Postboks 8148 Dep. 2 6 5' Norway BESØKSADRESSE Lilleakerveien 6

Detaljer

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Sogn og Fjordane 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Sogn og Fjordane 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS Energy Vassregionmynda for Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Postmottak.Sentraladm@sfj.no. Our date: 2015-3-31 Our contact: Anneli Nesteng T: 45478933 Regional

Detaljer

Holsreguleringen Svar på spørsmål fra NVE i e-post av

Holsreguleringen Svar på spørsmål fra NVE i e-post av 01.jul 08.jul 15.jul 22.jul 29.jul 05.aug 12.aug 19.aug 26.aug 02.sep 09.sep 16.sep 23.sep 30.sep moh. 01.01.2008 01.07.2008 01.01.2009 01.07.2009 01.01.2010 01.07.2010 01.01.2011 01.07.2011 01.01.2012

Detaljer

Uttalelse til revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Uste Hallingdalsvassdraget i Hol, Ål, Gol, Nes og Nore og Uvdal kommuner

Uttalelse til revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Uste Hallingdalsvassdraget i Hol, Ål, Gol, Nes og Nore og Uvdal kommuner Vår dato: 18.09.2018 Vår referanse: 2018/3239 Arkivnr.: 560 Deres referanse: 22.05.2018 Saksbehandler: Erik Garnås Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Innvalgstelefon:

Detaljer

TILLATELSE FO R OSLO LYSVERKER TIL Å FORETA REGULERINGER OG OVERFORINGER I AURLANDS- VASSDRAGET

TILLATELSE FO R OSLO LYSVERKER TIL Å FORETA REGULERINGER OG OVERFORINGER I AURLANDS- VASSDRAGET TILLATELSE FO R OSLO LYSVERKER TIL Å FORETA REGULERINGER OG OVERFORINGER I AURLANDS- VASSDRAGET (MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 26. SEPTEMBER 1969.) Ved kongelig resolusjon av 26. september 1969 er

Detaljer

Foruten reguleringsinngrepene er vatna lite påvirket av menneskelig aktivitet. Vatna er svakt sure. ph målt i august 1975 var fra

Foruten reguleringsinngrepene er vatna lite påvirket av menneskelig aktivitet. Vatna er svakt sure. ph målt i august 1975 var fra 3.32 TAFJORDVASSDRAGET 3.32.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Tafjordvassdraget (Fig. 23) ligger i Skjåk kommune, Oppland fylke og i Nordal og Stranda kommuner, Møre og Romsdal fylke. I Oppland fylke er det 5 regulerte

Detaljer

Ustekveikja kraftverk - Hol kommune - høringsbrev - melding om utvidelse av kraftverk med forslag til konsekvensutredningsprogram

Ustekveikja kraftverk - Hol kommune - høringsbrev - melding om utvidelse av kraftverk med forslag til konsekvensutredningsprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) Att. Carsten Stig Jensen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: 14.12.2016 Vår referanse: 2008/291-554 Vår saksbehandler: Deres dato:

Detaljer

Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold berørte vassdrag og i fjorden.

Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold berørte vassdrag og i fjorden. NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING NYSET-STEGGJE-UTBYGGINGEN PLANENDRINGER Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold berørte vassdrag og i fjorden.

Detaljer

Vi viser til høyringsdokumentet og synfaring i området 24. september. Fylkesmannen har fått utsett høyringsfrist til medio oktober.

Vi viser til høyringsdokumentet og synfaring i området 24. september. Fylkesmannen har fått utsett høyringsfrist til medio oktober. Sakshandsamar, innvalstelefon Anniken Friis, 5557 2323 Gry Walle, 5557 2332 Vår dato 21.10.2014 Dykkar dato 05.05.2014 Vår referanse 2014/5754 561 Dykkar referanse 14/807 NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Okken kraft Lærdal KF

Okken kraft Lærdal KF Budsjett 2017 Okken kraft Lærdal KF Lærdal kommune får inntekter frå både konsesjonar for utvinning av vasskraft og eige kraftproduksjon. Gjennom kommunestyrevedtak 7.3.2013 vart Okken Kraft Lærdal KF

Detaljer

De foreslåtte magasinrestriksjoner inngår i beregningene og er som følger:

De foreslåtte magasinrestriksjoner inngår i beregningene og er som følger: VEDLEGG 6 I. Konsekvenser ved foreslåtte magasinrestriksjoner i Hjartdølavassdraget. På bakgrunn av foreslåtte restriksjoner på sommervannstand i magasiner tilhørende Hjartdøla kraftverk, er det utført

Detaljer

Beskrivelse av Vossavassdraget

Beskrivelse av Vossavassdraget VEDLEGG A Beskrivelse av Vossavassdraget OPPDRAGSGIVER NVE OPPDRAG Mulighetsstudie for flomdempende tiltak i Vossavassdraget DATO / REVISJON: 5. desember 2016 / 0 1.1 Viktige punkt i vassdraget Kartet

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat Vassdragskonsesjonar Verkemiddel - miljøtiltak Siss-May Edvardsen NVE Region Vest NVE sine ansvarsområde - vassmiljø Ivareta miljøomsyn gjennom konsesjons- og revisjonshandsaming

Detaljer

BKK Produksjon AS - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Kvanndalsvatnet i Eksingedalsvassdraget, Vaksdal kommune

BKK Produksjon AS - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Kvanndalsvatnet i Eksingedalsvassdraget, Vaksdal kommune BKK Produksjon AS Postboks 7050 5020 BERGEN Vår dato: 16.04.2015 Vår ref.: 201500671-5 Arkiv: 312 / 063.Z Deres dato: 30.01.2015 Deres ref.: 11501130 Saksbehandler: Stein Wisthus Johansen 1 BKK Produksjon

Detaljer

ULLA-FØRRE. Velkommen til

ULLA-FØRRE. Velkommen til REIN ENERGI NORSK Velkommen til ULLA-FØRRE VANN Nord-Europas største vasskraftanlegg, Ulla-Førre, strekkjer seg over tre kommunar og to fylker nordaust for Stavanger. Vatn til kraftproduksjon blir henta

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jan-Petter Magnell OPPRETTET AV. Jan-Petter Magnell

PROSJEKTLEDER. Jan-Petter Magnell OPPRETTET AV. Jan-Petter Magnell KUNDE / PROSJEKT SKL / KU Opo flaumkraftverk PROSJEKTLEDER Jan-Petter Magnell DATO 6.4.218 PROSJEKTNUMMER 285841 OPPRETTET AV Jan-Petter Magnell REV. DATO KU Opo flaumkraftverk virkninger på vannstands-

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Overflatehydrologiske forhold. Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur. Kart

Detaljer

Vik kommune Plan/forvaltning

Vik kommune Plan/forvaltning Vik kommune Plan/forvaltning NVE Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Direktenr. Dato 14/772-7 Norvald Aase 90 73 26 35 13.03.2015 MELDING OM VEDTAK Høyringsuttale konsesjonssøknad - Tura kraftverk og TVK

Detaljer

Verdier for ekstrem nedbør bygger på DNMI-rapporten "Påregnelige eksterne nedbørverdier" (2) og gjelder for nedbørstasjonen Tysse. Flomstigning.

Verdier for ekstrem nedbør bygger på DNMI-rapporten Påregnelige eksterne nedbørverdier (2) og gjelder for nedbørstasjonen Tysse. Flomstigning. ,:_ i -,' OPPDRAGSRAPPORT 7-9 Rapportens tittel: Dato: 199-7-1 FLOMBEREGNNG FOR BRTVETELVA (44.2Z) Rapporten er: Åpen Opplag: 1 Saksbehandler/Forfatter: Ansvarlig: Bjarne Krokli Kontoret for overflatehydrologi

Detaljer

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Desember 2012 1 Bakgrunn Etter sluttbefaringen av Sivertelva den 11. oktober 2011 ønsker Blåfall AS ut i fra miljøhensyn å søke om en endring

Detaljer

Optimalisering av vassdragsanleggene i Vik- vassdraget

Optimalisering av vassdragsanleggene i Vik- vassdraget Optimalisering av vassdragsanleggene i Vik- vassdraget Tore Hårvik, TrønderEnergi Kraft AS VTFs regionmøte Midt, 11.sept 2008 Tore Hårvik Studie 2003-2008 Bygg & Miljøteknikk (Masterstudie NTNU) Vann &

Detaljer

Kraftutbygginger i TTs fjellområder

Kraftutbygginger i TTs fjellområder Kraftutbygginger i TTs fjellområder I mange deler av Sylan og Trollheimen setter kraftutbyggingene preg på fjellet. I tillegg til neddemming av store områder som Nedalen i Sylan og Folldalen i Trollheimen,

Detaljer

Informasjonsmøte om miljøtilstanden i Hurdalssjøen

Informasjonsmøte om miljøtilstanden i Hurdalssjøen Informasjonsmøte om miljøtilstanden i Hurdalssjøen Velkommen. Bakgrunnen for miljøundersøkelsene. Miljøtilstanden for plantene i sjøen. Kaffepause. Miljøtilstanden for fiskesamfunnet i sjøen. Orientering

Detaljer

Kan vi få laksen tilbake? Laksen gyter der den er vokst opp

Kan vi få laksen tilbake? Laksen gyter der den er vokst opp Kan vi få laksen tilbake? Laksen gyter der den er vokst opp Manøvreringsreglement Opprinnelig reglement var midlertidig for 5 år Usikkerhet knyttet til is Nytt midlertidig reglement i 1996 Usikkerhet knyttet

Detaljer

Dalane energi / Dalane kraft AS

Dalane energi / Dalane kraft AS Dalane energi / Dalane kraft AS 9 kraftstasjoner i drift. 6 heleide og 3 deleide. 4 av disse er bygd etter 2001. Årsproduksjon ca. 160GWh. 1 kraftstasjon under bygging. 13 nye kraftstasjoner planlegges.

Detaljer

Kleppconsult AS. Kleppconsult AS SKJEMAFOR DOKUMENTASJONAV HYDROLOGISKE HYDROLOGISKE FORHOLD MEMURUBU MINIKRAFTVERK 1.

Kleppconsult AS. Kleppconsult AS SKJEMAFOR DOKUMENTASJONAV HYDROLOGISKE HYDROLOGISKE FORHOLD MEMURUBU MINIKRAFTVERK 1. HYDROLOGISKE FORHOLD MEMURUBU MINIKRAFTVERK 1 SKJEMAFOR DOKUMENTASJONAV HYDROLOGISKE HYDROLOGISKE FORHOLD MEMURUBU MINIKRAFTVERK 2 Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med

Detaljer

Fortiden vår er også fremtiden vår. Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år

Fortiden vår er også fremtiden vår. Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år Fortiden vår er også fremtiden vår Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år Historien Arendals Vasdrags Brugseierforening ble dannet 4. oktober 1907 av fosseiere med planer om større reguleringer. Vassdragslovgivningen

Detaljer

VIERMYR OG AUSTDØLA KRAFTVERK. Austdølvatnet sett mot nord BROSJYRE FOR ORIENTERING OM VIERMYR- OG AUSTDØLA KRAFTVERK

VIERMYR OG AUSTDØLA KRAFTVERK. Austdølvatnet sett mot nord BROSJYRE FOR ORIENTERING OM VIERMYR- OG AUSTDØLA KRAFTVERK VIERMYR OG AUSTDØLA KRAFTVERK Austdølvatnet sett mot nord BROSJYRE FOR ORIENTERING OM VIERMYR- OG AUSTDØLA KRAFTVERK November 2010 INNLEIING Statkraft er eit statseigd kraftselskap som er Noregs største

Detaljer

Høring- Konsesjon - Overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen Søknad fra Glommen og Laagens Brukseierforening.

Høring- Konsesjon - Overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen Søknad fra Glommen og Laagens Brukseierforening. Saknr. 15/388-5 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Kjetil Skare Høring- Konsesjon - Overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen Søknad fra Glommen og Laagens Brukseierforening. Innstilling til vedtak:

Detaljer

Norges ressurser/muligheter, magasiner, effekt, pumpekraft

Norges ressurser/muligheter, magasiner, effekt, pumpekraft Norges ressurser/muligheter, magasiner, effekt, pumpekraft Ånund Killingtveit CEDREN/NTNU Norge som Europas grønne batteri visjoner og realiteter 16. november 2016, kl 10:00-15:00 Holberg Terrasse kurs-

Detaljer

Fiskebiologiske undersøkelser for Sandsmolt AS R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 446

Fiskebiologiske undersøkelser for Sandsmolt AS R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 446 Fiskebiologiske undersøkelser for Sandsmolt AS R A P P O R T Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Fiskebiologiske undersøkelser for Sandsmolt AS FORFATTERE: Geir Helge Johnsen

Detaljer

Vedlegg 1. Oversiktskart. Konsesjonssøknad Gosland Kraft

Vedlegg 1. Oversiktskart. Konsesjonssøknad Gosland Kraft Vedlegg Oversiktskart Konsesjonssøknad Gosland Kraft Voss Energi,. april Vedlegg : Konsesjonssøknad Gosland Kraft Side Nesthus- og Vindsandelva ligg på sørsida av Vangsvatnet i Voss kommune, Hordaland

Detaljer

... ~I' I'~.~"" OK sak 120/12. Høring av konsesjonssøknad for overføring av Tyssespranget kraftverk i Tyssedal, Odda kommune, Hordaland fylke

... ~I' I'~.~ OK sak 120/12. Høring av konsesjonssøknad for overføring av Tyssespranget kraftverk i Tyssedal, Odda kommune, Hordaland fylke U ODDA KOMMUNE... ~I' I'~.~"" Hardanger 000..., NVE PS. 5091, Majorstuen 0301 OSLO Deres ref. Arkivsakid-doknr: 2012000663-4 Saksbeh: Hilde Fedje Jensen Journalpostid: 2012016424 Telefon: 5365 40 75 Arkivkode

Detaljer

Vigdøla (076.CA0), Luster kommune - Fråsegn til søknad med konsekvensutgreiing for utbygging av Vigdøla

Vigdøla (076.CA0), Luster kommune - Fråsegn til søknad med konsekvensutgreiing for utbygging av Vigdøla Sakshandsamar: Joachim Bråthen Schedel Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 45 31.10.2011 2008/2166-561 E-post: fmsfjbs@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 20.04.2011 200702613-42 Noregs vassdrags-

Detaljer

SAMLET PLAN FOR VASSDRAG 312 ÅRØYELVA 04 HOLA. Kapittel 3

SAMLET PLAN FOR VASSDRAG 312 ÅRØYELVA 04 HOLA. Kapittel 3 SAMLET PLAN FOR VASSDRAG 312 ÅRØYELVA 04 HOLA Kapittel 3 SØLET PLAN FOR VASSDRAG Operasjonssenteret for vanndata (OPS) NVE-VU, Postboks 5091 Majorstua Oslo 3 Vedlagt følger kap. 3 for prosjekt: Hola 312

Detaljer

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS

Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016 2021 Høringsuttalelse Hydro Energi AS Energy Vannregionmyndigheten for Vannregion Rogaland v/ Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger firmapost@rogfk.no Our date: 2014-12-31 Our contact: Anneli Nesteng T: 45478933 Regional plan

Detaljer

Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted. Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening

Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted. Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening Innhold Brukseierforeningenes rolle i vassdragene Reguleringenes verdi Trusler mot reguleringene

Detaljer

Sandvik Kraft SUS - Søknad om løyve til å byggje Sandvik kraftverk 1 Vindafjord kommune, Rogaland - høyring

Sandvik Kraft SUS - Søknad om løyve til å byggje Sandvik kraftverk 1 Vindafjord kommune, Rogaland - høyring a Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Til adresseliste Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO 13 OKT 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200707201-8 ki/eibj Arkiv: 312 /038.42 Sakshandsamar: Dykkar dato:

Detaljer

Endring av omsøkte planar i samband med søknad om konsesjon etter vassressurslova. 1. Justert hovudalternativ, inntak i Hoemselva på kote 325.

Endring av omsøkte planar i samband med søknad om konsesjon etter vassressurslova. 1. Justert hovudalternativ, inntak i Hoemselva på kote 325. Sesselva kraftverk. Endring av omsøkte planar i samband med søknad om konsesjon etter vassressurslova. 0. Generelt På vegne av Sesskraft AS har Bystøl AS gjort ei vurdering av justeringar av konsesjonssøknaden

Detaljer

Aurautbyggingen Revisjon av konsesjonsvilkår - type krav og mulige utfall. Arve M. Tvede Statkraft Energi AS

Aurautbyggingen Revisjon av konsesjonsvilkår - type krav og mulige utfall. Arve M. Tvede Statkraft Energi AS Aurautbyggingen Revisjon av konsesjonsvilkår - type krav og mulige utfall Arve M. Tvede Statkraft Energi AS Grønt areal er nedbørsfeltet fra 1953 - konsesjonen Orange areal er nedbørsfeltet fra 1959 -

Detaljer

vc127 A NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING MOKSA KRAFTVERK Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold

vc127 A NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING MOKSA KRAFTVERK Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold vc127 A NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING MOKSA KRAFTVERK Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold OPPDRAGSRAPPORT 1-87 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK

Detaljer

Trine Hess Elgersma, Lillehammer 25. november

Trine Hess Elgersma, Lillehammer 25. november UTFORDRINGER OG ERFARINGER MED VEGETASJONSETABLERING OG ISTANDSETTING ETTER TERRENGINNGREP OG ANLEGGSVIRKSOMHET I HØYFJELLET. Trine Hess Elgersma, Lillehammer 25. november Eget utgangspunkt Miljøkoordinator

Detaljer

Miljørevisjon av vannkraftkonsesjoner. Eirik Bjørkhaug Seksjon for vassdragskonsesjoner

Miljørevisjon av vannkraftkonsesjoner. Eirik Bjørkhaug Seksjon for vassdragskonsesjoner Miljørevisjon av vannkraftkonsesjoner Eirik Bjørkhaug Seksjon for vassdragskonsesjoner Agenda Revisjonsveileder Nasjonal gjennomgang av konsesjoner som kan revideres Status for revisjoner og innkalling/omgjøring

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Klage på vedtak - Konsesjonsavgifter og -kraft, Blåfalli Vik og Eikemooverføringen, Etne og Kvinnherad kommuner, Hordaland

Klage på vedtak - Konsesjonsavgifter og -kraft, Blåfalli Vik og Eikemooverføringen, Etne og Kvinnherad kommuner, Hordaland OED Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Stord 19.05.2016 Dykkar ref. Vår ref. 115498/2 Saksbehandler Magne Andresen Sider 7 Klage på vedtak - Konsesjonsavgifter og -kraft, Blåfalli Vik og Eikemooverføringen, Etne

Detaljer

Revisjon av konsesjonsvilkår

Revisjon av konsesjonsvilkår Revisjon av konsesjonsvilkår Seksjon for vassdragskonsesjoner Regionalt møte i Vannregion Troms og Finnmark mars 2012 Hva er en vilkårsrevisjon? Vilkårene regulerer forholdet mellom konsesjonæren og de

Detaljer

5.9 Alternativ MB-17 Konsesjonsvilkårene med mulighet for unntak i enkelte år, med kraftverkkjøring ned til 5 m 3 /s

5.9 Alternativ MB-17 Konsesjonsvilkårene med mulighet for unntak i enkelte år, med kraftverkkjøring ned til 5 m 3 /s 5.9 Alternativ MB-17 Konsesjonsvilkårene med mulighet for unntak i enkelte år, med kraftverkkjøring ned til 5 m 3 /s Følgende strategi er benyttet: Det tappes for effekt 2.5 MW (ca 18.8 m3/s) over følgende

Detaljer

1.1 Beskrivelse av overførte nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

1.1 Beskrivelse av overførte nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av overførte nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1. Kart som viser dagens uregulerte nedbørsfelt

Detaljer

Rapport. Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk. Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge

Rapport. Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk. Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge - Åpen Rapport Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge Forfatter(e) Eivind Solvang Atle Harby Ånund Killingtveit SINTEF Energi AS Energisystemer

Detaljer

VTF Nord Norge 3. september 2009. Repvåg Kraftlag. Dam Ørretvatn. Status og hva skjer videre.

VTF Nord Norge 3. september 2009. Repvåg Kraftlag. Dam Ørretvatn. Status og hva skjer videre. VTF Nord Norge 3. september 2009 Repvåg Kraftlag. Dam Ørretvatn. Status og hva skjer videre. 1 Agenda Litt om foredragsholder Litt om Repvåg Kraftlag Litt om Reguleringsanlegget Litt om Dam Ørretvatn Litt

Detaljer

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016 NVE - Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo POSTADRESSE Skagerak Kraft AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Floodeløkka 1 3915 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.:

Detaljer

VEDLEGG X: Røneid kraftverk, dokumentasjon av hydrologiske forhold

VEDLEGG X: Røneid kraftverk, dokumentasjon av hydrologiske forhold Røneid kraftverk : Røneid kraftverk, dokumentasjon av hydrologiske forhold Dette skjema er ei omarbeidd utgåve av skjema på www.nve.no 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av Røneid kraftverk

Detaljer

REGULERING AV SELJORDSVATN ET kommentarer til innspill til revisjonsdokumentet

REGULERING AV SELJORDSVATN ET kommentarer til innspill til revisjonsdokumentet MIDT TELEMARK / å \_o Norges vassdrags- og energidirektorat v/laila Perine Høivik Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO JAMJ/2017/regulering av Seljordsvatnet - kommentarer Ulefoss, den 21. august 2017 REGULERING

Detaljer