STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett"

Transkript

1 SORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 I, og NSnett 1

2 IL MONØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke elementer man må ta hensyn til ved planlegging, gjennomføring og sluttkontroll av installasjoner. Boken er ment for mindre installasjoner og boliger, men fremgangsmåten kan også benyttes på større anlegg. Boken inneholder også praktiske løsninger på inntak og ferdigberegnede forslag opp til 63 A overbelastningsvern. Store Blå er et resultat av ønsker fra montører over hele landet gjennom mange år. Har du ønsker eller forslag på innhold, skriv det ned og send det til oss på fax. Alle forslag som blir benyttet, vil bli premiert! Kupongen sendes til fax nr Ja takk! Jeg ønsker å motta neste omarbeidede utgave av Eaton Store Blå Firma: Navn: lf.: Adresse: P ostnr.: S ted: Epost: G rossistforbindelse: Øns ket antall: Vennligst legg ved navneliste Versjon A12 2

3 INNHOLDSFOREGNELSE INNAK I BOLIGER. Forutsetninger... Side 56 Elektriske installasjoner i bolig... Side 79 Nettsystem... Side 1011 Splitt av PENleder... Side 12 Inntak I/nett... Side 14 En installasjon fra planlegging til overlevering... Side Planlegging og vurdering av risiko... Side 17 5 sikre. Risikovurdering... Side sikre. Sluttkontroll... Side 21 5 sikre. Samsvarserklæring... Side 22 5 sikre. Kursfortegnelse... Side 23 Utstyrsdokumentasjon... Side 24 Selektivitet/IPgrad/bryteevne på overlastkortslutn.vern/kabel ført i takpunkt Side 25 Beskrivelse av jordfeilbryter/jordfeilautomater Side 26 Valg av jordfeilbrytere I//Nnett... Side 27 Forslag til løsning I/nett jordfeilautomater... Side 28 Forslag til løsning Nnett jordfeilautomater... Side 29 EFP Systemer... Side 3031 Overspenningsvern... Side 3239 Beregning av inntak i boliger Inntaksmåte A... Side 4041 Felles overbelastnings og kortslutningsvern i leveringspunktet sammen med kurssikringer, eller kurssikringer montert inntil 10m fra inntak. Inntaksmåte B... Side 4243 Kortslutningsvern montert ved leveringspunktet. Overbelastningsvern og kurssikringer montert inntil 10m fra leveringspunktet. Inntaksmåte C... Side 4445 Eksternt kortslutningsvern. Overspenningsvern og kurssikringer montert inntil 10m fra leveringspunktet. abell for dimensjonering av kurssikringer og kabeloversikt Inett... Side 46 nett... Side 47 NSnett... Side 48 GENERELLE FORSKRIFSKRAV OG EKNISKE DAA. Hva er selektivitet Side 49 Selektivitetstabell med OVvern 230/400V... Side 49 Selektivitet mellom effektbryter og elementaut./jordfeilautomater... Side 50 Selektivitet mellom effektbrytere NZM14... Side 51 Selektivitet mellom effektbrytere IZM/NZM... Side 5253 Selektivitet mellom effektbryter og elementautomat/motorvernbryter... Side 54 Bruksområde for elementautomater/jordfeilautomater... Side 55 Hva er backupbeskyttelse... Side 56 Bryteevne og backupbeskyttelse Side 5657 Forlegningsmåte kabel, NEK Side 5859 Strømføringsevne kabel, NEK Side Fortsetter neste side

4 ilkobling av aluminium... Side 6465 iltrekkingsmoment for Cu/Alklemmer... Side 66 iltrekkingsmoment for Cuklemmer... Side 67 INNSILLING AV EFFEKBRYERE NZM14 ekniske betegnelser... Side 69 NZM1/NZM2 A(M)type: ermisk og elektromagnetisk vern... Side 70 NZM2 VE(ME)type: Elektronisk forsinket vern... Side 71 NZM3 AEtype: Elektronisk vern... Side 72 NZM3/NZM4 VE(ME)type: Elektronisk forsinket vern... Side 73 IZM / IZM...V... Side 7477 Valg av riktig samleskinne... Side 7879 Notatsider... Side 8082 Kalender... Side 8384 Sidene 79 og 5863 er gjengitt med tillatelse av Norsk Elektroteknisk Komite Eaton Electric AS har opphavsrett til innholdet i "Store Blå" og tidligere utgaver av "Store Grønne" Gjengivelse forbudt uten særskilt tillatelse. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil. 4

5 Forutsetninger YPISKE INSALLASJONSFORHOLD I BOLIGER Forutsetninger i dimensjoneringstabeller side 3442 for INNAK. Leveringspunkt Ik max < 10kA Ik min (se side 3038) cosϕ 0,9 Forlegn. A 1, A 2, C U <0,5% Inntaksboks <10m Cu,Al Fordelingsskap 30 O C Brytekarakteristikken til vern som skal beskytte en leder mindre enn eller lik 4 mm 2 skal tilfredsstille følgende to krav: I b I n og I 2 I z I b er den dimensjonerende laststrømmen for kursen I z er den kontinuerlige strømføringsevnen for kabelen I n er vernets nominelle strøm I 2 er strømmen som sikrer utkobling av vernet innen fastsatt tid Strømføringsevne og utløsestrømmer Forlegning Forlegning Forlegning Automat I 2 verdi I 2 verdi I 2 verdi Iz Iz Iz A A Eaton Ny OLkar. Kabeltversnitt A1 A2 C In 1,45 1,39 1,3 mm 2 14, , ,5 13,9 14, , ,85 18,07 2,5mm 2 19,5 18, ,85 18,07 19,5 18, ,75,85 19,5 19,5 18, ,2 22,24 4mm , ,2 22,24 illatt ihht ny norm Ikke tillatt ihht ny norm Eatonverdier Ut fra tabellen ser vi at A ikke kan sikre en 2,5mm 2 i ref. installasjonsmetode A1 og A2. V i anbefaler derfor å benytte ny OLkar. A som kan sikre en 2,5mm 2 i ref.installasjonsmetode A1. Det går heller ikke med standard A foran 4mm 2 i ref.installasjonsmetode A1, vi anbefaler også her ny OLkar. A. OLkarakteristikk ny Eaton boligstandard, har en I 2 =1,3 og I 1 =1,07 OLkarakteristikk finnes i både Bkar og Ckar, med A og A, for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400: (I 2 I z ) 5

6 Forutsetninger Beskyttelse av ledningssystem mot overbelastning Gjelder ikke for boliginstallasjoner Vernets nominelle utløsestrøm skal velges i samsvar med NEK Unntak for PVCisolert ledningssystem med ledertverrsnitt mindre enn eller likt 4 mm 2 der det spesifiseres følgende: Vern max 10 A for tverrsnitt mm 2 forlagt etter forlegning A1 eller A2 Vern max 13 A for tverrsnitt mm 2 forlagt forskjellig fra forlegning A1 eller A2 Vern max A for tverrsnitt 2,5 mm 2 Vern max A for tverrsnitt 4 mm 2 forlagt etter forlegning A1 eller A2 Vern max 25 A for tverrsnitt 4 mm 2 forlagt forskjellig fra forlegning A1 eller A2 Metode A1 er isolerte ledere (PN) i rør i termisk isolert vegg Metode A2 er flerlederkabel (f.eks. PFXP) i rør i termisk isolert vegg Basisforutsetningene fravikes i enkelttilfeller som anvises særskilt i utvalgstabellene. Hvis boligens installasjonsforhold fraviker håndboka's basisforutsetninger, henvises til utstyrsvalg ved hjelp av beregningsprogram som f.eks. Febdok. 6

7 NEK Elektriske installasjoner i bolig Side samt tabell 52B1, 52B2, 52B4, 52B14, 52B og 52B fra NEK 400:10 er gjengitt av Eaton Electric AS i håndboka "Eaton Store Blå" med tillatelse fra Standard Online AS 08/ Bolig: Bygningsmessig enhet med bekvemmeligheter som gjør at mennesker kan bo der, f.eks. enebolig, tomannsbolig, leilighet og hytte Uttak: Fast punkt i den elektriske installasjonen som er beregnet for tilkobling av en plugg. En dobbel stikkontakt representerer to uttak DCL: Devices for connection of luminaires Kontaktsystem for tilkobling av belysningsutstyr i samsvar med EN En DCL er begrenset til maks. 6A belastning tilkoblet en kurs beskyttet av et vern på maks. A Generelt Installasjonen skal prosjekteres slik at den dekker alle normale behov i boligen på installasjonstidspunktet. Man bør ta hensyn til at installasjoner i boliger brukes av ikke sakkyndige personer. Alder og funksjonsevne kan ha betydning for personers muligheter for betjening av installasjonen. Det anbefales at installasjoner utformes slik at den ikke er til hinder for en effektiv energibruk og/eller en omdisponering av rom til annet formål enn planlagt ved installasjonstidspunktet Generelt Der hvor elektrisk oppvarming er planlagt som reserve for andre oppvarmingsløsninger, skal den elektriske installasjonen være planlagt og dimensjonert slik at elektrisk oppvarming ikke er forhindret. Kravet skal hindre overbelastning av det elektriske anlegget i situasjoner hvor det normale oppvarmingssystemet er ute av funksjon Funksjonskrav i ulike typer rom. Strømforsyningen til et rom i bolig skal være slik planlagt at alle vanlige funksjoner i rommet som krever strømforsyning samtidig, skal være ivaretatt. Det anbefales at røykvarslere og alarmsentraler tilkobles boligens strømforsyning Antall og type kurser. Utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse skal være forsynt med egen kurs fra fordelingstavlen. Løsningsforslag: Egen kurs i fordelingen som ikke har jordfeilbryter (merket medisinsk utstyr i kursfortegnelsen) ilførselsrør til soverom/stue, for fremtidig bruk For kurser som forsyner utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse, skal beskyttelsestiltaket automatisk utkobling av strømtilførselen i samsvar med 441, avsnitt 411 ikke benyttes. Beskyttelsestiltaket i 441, avsnitt 412, 413 eller 414 skal derimot benyttes Dette betyr at vi skal bruke beskyttelsestiltaket: 412 Beskyttelse ved dobbel eller forsterket isolasjon, eller 413 Beskyttelse ved elektrisk adskillelse, eller 414 Beskyttelse ved ekstra lav spenning SELV og PELV Prosjektering. Hver forbrukskurs skal være beskyttet av et eget strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm maks 30mA For å redusere risiko for brann ved bruk av komfyr/platetopp, skal det anordnes beskyttelsestiltak som sørger for utkobling av strømtilførselen til komfyren/platetoppen dersom det oppstår fare for overoppheting. Vanlig branndetektor/røykvarsler i tak fungerer normalt ikke raskt nok Områder i nærheten av gassanlegg skal vurderes med hensyn på mulig eksplosjonsfare og brann. 7

8 Side samt tabell 52B1, 52B2, 52B4, 52B14, 52B og 52B fra NEK 400:10 er gjengitt av Eaton Electric AS i håndboka "Eaton Store Blå" med tillatelse fra Standard Online AS 08/ Dokumentasjon Rapport fra risikovurdering Rapport fra sluttkontroll Kursfortegnelse Erklæring om samsvar Utstyrsdokumentasjon Plassering av SELVstrømkilder Plassering og utforming av gulvog takvarme, inkl. følere Bruksanvisning for den elektriske installasjonen For større boliger kan det være nødvendig med installasjonstegning som viser: plassering av punkter, føringsveier og plassering av overspenningsvern ute i installasjonen Det skal være plassert overspenningsvern kl. II (C) i hovedfordelingen for boenheten. Dersom det installeres et forbrukerutstyr med støtspenningsholdfasthet som tilsvarer overspenningskategori I, skal det monteres et forankoblet overspenningsvern som reduserer overspenningen til et spesifisert nivå, jfr. 444, tabell 44C Stikkontaktene skal fordeles over hele rommet, men tilpasses planlagt plassering av utstyr og møblering i rommet. Med unntak av utvendig stikk og uttak for belysning, skal stikkontaktene plasseres lavere enn 2 m Stue, soverom, arbeidsrom og oppholdsrom Minst to uttak pr. påbegynt 4m 2 gulvareal Kjøkken. Det skal monteres minimum: Ett uttak for hvert faste elektrisk utstyr (kjøl, frys, stekeovn, komfyrtopp, ventilator, kaffemaskin, mikrobølgeovn mv.); og o uttak pr 2 m kjøkkenbenk for tilkobling av kjøkkenmaskiner; og Fire uttak ifm. spiseplass men Ikke mindre enn to uttak pr. 2 m fri vegg Entre/gang. Det skal monteres minimum to uttak pr. påbegynt 6m 2 gulvareal Andre rom/boder. Det skal monteres det nødvendig antall uttak tilpasset rommets funksjon, dog skal det minst monteres to uttak Hjemmekino/V/musikkanlegg. Der hvor det er planlagt plass for hjemmekino/v/musikkanlegg skal det være minimum seks uttak, hvorav maks. to uttak kan være beregnet for tilkobling kun av europlugger. Dette kommer i tillegg til minimumskrav i rommet Utvendig På en veranda/altan/balkong skal det monteres minimum to uttak. Utvendig uttak for øvrig skal tilpasses boligens utforming og planlagte bruk Uttak for belysning Det skal monteres et nødvendig antall stikkontakter/dcl ved/i tak for mulig tilkobling av belysningsutstyr. Antallet må tilpasses den planlagte utforming av rommet og den faste monterte belysningen I bygninger med I eller fordelingsnett, skal det etableres en utjevningsforbindelse fra hovedutjevningsklemmen til avløpsrør. For avløpsrør i plast, skal denne utjevningsforbindelsen etableres på innsiden av avløpsrøret eller til sluk/slukrist Varmtvannsberedere Varmtvannsberedere med en effekt på 00W eller mer skal være fast tilkoblet Belysningsutstyr som ikke er forsynt med ELV skal enten: være fast tilkoblet; eller tilkoblingspunktet i den faste installasjonen skal være utstyrt med: stikkontakt i samsvar med NEK502; eller en DCL i samsvar med EN eller EN Det bør være mulig å allpolig frakoble hele eller deler av kursen ved service og vedlikehold av belysningsinstallasjonen. Det bør vurderes å installere betjeningsbrytere som medfører allpolig frakobling av belysningsutstyr hvor lyskilden ikke er forsynt med ELV og hvor belysningsutstyret er koblet mellom to faser. 8

9 Side samt tabell 52B1, 52B2, 52B4, 52B14, 52B og 52B fra NEK 400:10 er gjengitt av Eaton Electric AS i håndboka "Eaton Store Blå" med tillatelse fra Standard Online AS 08/ Ny installasjon / Eksisterende installasjon Rapport fra verifikasjon bør gi en anbefaling om at første/neste periodiske verifikasjon foretas: om maks 10 år, basert på forutsatt bruk; og ved eiendomsoverdragelse Fordelingstavler Fordelingstavler skal være utformet for betjening av ikkesakkyndig personer i samsvar med NEK4393. Fordelingstavlers kapsling skal være utført i ikke brennbare materialer Bkarakteristikk OL (ny boligstandard) Samme som Bkarakteristikk, med nye verdier på I1=1,07 og I2 =1,3 for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400: (I2 I Z ) Ckarakteristikk OL (ny boligstandard) Samme som Ckarakteristikk, med nye verdier på I1=1,07 og I2 =1,3 for lettere å kunne tilfredsstille kravene i NEK 400: (I2 I Z ) 9

10 NESYSEM yper av systemjording Første bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord: = direkte forbindelse av ett punkt til jord I = alle spenningsførende ledere adskilt/isolert fra jord, eller ett punkt forbundet til jord over en impedans. Andre bokstav Forholdet mellom utsatte ledende deler i installasjonen og jord: = direkte elektrisk forbindelse mellom utsatte ledende deler og jord, uavhengig av enhver systemjording N = direkte elektrisk forbindelse mellom utsatte ledende deler og det jordede punkt i fordelingssystemet Eventuelle etterfølgende bokstaver forholdet mellom Nledere og beskyttelsesledere: S = beskyttelsesfunksjonen ivaretas av en leder som er adskilt fra Nlederen, eller fra den jordede faseleder C = Nnøytral og PEbeskyttelsesleder er kombinert i én leder (PEN) Valg av nettsystem Elverket bestemmer i hovedsak nettsystemet. Er det et nytt område som krever ny trafo, velges som regel Nnett. Hvis det er et fordelingssystem i området fra før som har ledig kapasitet, benyttes som regel dette. Inett ca 70% Eldre installasjoner som finnes i hele landet Nnett ca 25% Benyttes i nye anlegg i hele landet nett ca 5% Eldre installasjoner som finnes på Vest/Sørlandet system L 1 L 2 L 3 Gul/grønn PE Gul/grønn Fordelingssystemets jord Utsatte deler 10

11 NESYSEM Isystem L 1 L 2 L 3 Ikke Gul/grønn PE Gul/grønn Evnt. gjennomslagsvern Utsatte deler Gul/grønn Fordelingssystemets jord 3 typer Nnett NS system hvor det er benyttet separat beskyttelsesleder PE helt fra strømkilden og gjennom hele installasjonen. NCS system hvor Nleder og beskyttelsesleder PE er kombinert i en enkelt leder i en del av forsyningssystemet. NC system hvor Nleder og beskyttelsesleder PE er kombinert i en leder i hele forsyningssystemet. I bygninger kan NC system kun benyttes for forsyning frem til hovedfordeling. Etter hovedfordeling skal N og PEleder være adskilt. (Deler av Bergen har 230V Nnett, 3 faser og beskyttelsesleder PE) Nsystem NCsystem 1. fordeling NSsystem L 1 L 2 L 3 Gul/grønn/lys blå Lask Lys blå Gul/grønn N PE Fordelingssystemets jord 11

12 SPLI AV PENLEDER PENleder skal splittes til PE og Nleder ved hovedfordelingen. Deretter skal de aldri kobles sammen igjen. Skille mellom N og PE må utføres på en slik måte at de ikke vil bli frakoblet ukontrollert. L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N PENlask El.nr. 556 L1 L2 L3 PEN 12

13 13

14 Isystem Alle forbrukerkurser som forsynes fra et allment forsyningssystem skal beskyttes med jordfeilvern (se fig. 2), eller forsynes fra egen skilletransformator, eller utføres som Klasse II eller tilsvarende (se fig. 1) Alternative metoder dersom utkobling vil skape alvorlige driftsmessige problemer og de alternative metodene i ikke lar seg praktisk realisere, og kursene ikke forsyner utstyr i BA2 område, kan sikkerheten ivaretas ved at: (se fig. 3) kursen er overvåket kursen er omfattet av et IKsystem kursen er beskyttet av et vern som sikrer utkobling ved samtidig jordfeil i kursen med en jordfeil i en annen installasjon på samme transformatorkrets Isystem og kl. II forlegning Inett krever i utgangspunktet ikke kl. II forlegning/målersløyfe oppstrøms jordfeilbeskyttelse, dersom beskyttelsen i tavlen er basert på bruk av utjevningsforbindelser i samsvar med NEK EN (dvs. alle metalldeler i tavlen er jordet). Denne løsningen krever derimot en lav overgangsmotstand til jord som dimensjoneres ut fra trafostørrelsen i kva. Ved f.eks. 500kVA trafo får man en feilstrøm I d i fordelingen på ca. 1A, berøringsspenningen skal ikke overstige 50V og da må overgangsmotstanden til jord ikke være høyere enn 50ohm. system Krav til strømstyrt jordfeilvern/jordfeilbeskyttelse i hele installasjonen. Dersom jordfeilvernet er plassert i sikringsskapet, må vi benytte klasse II for både inntakskabelen og ledningsforbindelse foran jordfeilvernet. (se fig. 2). PROFIKS SKAP OG AVLELØSNING I KLASSE II UFØRELSE. Med Profiks er det mulig å velge skap og tavleløsning i dobbeltisolert utførelse klasse II, som er den beste måten å ivareta kravet til personsikkerhet med hensyn til berøringsspenning. Profiks skap og tavleløsning i klasse II utførelse gjør det mulig å plassere jordfeilbryter lenger ut i installasjonen (underfordeling) såfremt det benyttes kabel med to lag isolasjon fram til denne. (f.eks. PFXP) (se fig. 1) KONSEKVENS FLERE ABONNENER INE Foran hovedfordeling: Ingen krav Fordelinger: NEK EN 61439serien INNAK I/NE Hovedkabel: Utkobling Varsling, Klasse II Forbrukerkurser: utkobling 14

15 Bruk av skap kl. II Bruk av strømstyrt jordfeilvern Underfordeling Underfordeling PKPM2 PKNM PKPM2 PKNM PFXP PFSP Klasse IIskap merket PFXP Bruk av jordfeilvarsling Underfordeling PFXP Fig. 1 Fig. 2 PFXP Inntaksboks PKPM2 PKNM PFSP Komplett kapsling med skillebryter (0A) El.nr PN PFXP PFXP Alternativ: Jordfeilovervåking på hver stiger. Fig. 3 Fig. 4 Komplett kapsling for OVvern eller NZM1 3/4p El.nr

16 En installasjon fra planlegging til overlevering Hovedpunkter 1. Planlegging og vurdering av risiko etter KARanalyse og FEL (gjøres i samarbeid med eier) 2. Melding i henhold til 14 FEL 3. Utførelse etter FEL og NEK Sluttkontroll i følge 12 FEL og del 6 i NEK Samsvarserklæring for utførelse og evt. prosjekterende, der installatør er dette. Se 12 FEL 6. Bevisstgjøre kunden eget ansvar og informere om hvordan anlegget virker. 7. Internkontroll for videre drift og kontroll av anlegget.

17 Planlegging og vurdering av risiko Hovedpunkter (gjøres i samarbeid med eier) 1. Kartlegge el.behov (samtidighetsfaktor) 2. Stigeledningsskjema 3. Data på forsyningsnettet 4. Isolasjonsovervåking/varsler/jordfeilbryter Jording/utjevningsforbindelser 5. Vurdering av spenningsfall 6. Vurdering av startstrømmer 7. Vurdering av selektivitet 8. Dimensjonering av ledere og vern 9. Nødstoppnødstrømforsyningdriftskobling. Utkobling for mekanisk vedlikehold. 10. Ytre påvirkning romklassifisering. IPgrad, allpolig bryter 11. Branntetting 12. Overspenningsvern NB! Dette er å anse som et minimum. Andre tiltak kan være aktuelle. 17

18 Risikovurdering Rapport fra risikovurdering Elsikkerhetsdokumentasjon Elektroinstallatør Ordre Oppdragsgiver (Kunde) Kunde Anleggsadresse Anlegg kontaktperson Rapportens omfang Sjekkpunkt 18

19 Sjekkpunkt Risikovurdert av: Eier/bruker: 19

20 Sluttkontroll Elsikkerhetsdokumentasjon Rapport fra fra sluttkontroll etter etter arbeid arbeid på på elektriske elektriske anlegg anlegg Elektroinstallatør Firma/Navn: Kontaktperson: Adresse: Postnr/sted: elefon: Epost: Ordre Ordrenummer: Oppdragsgiver (Kunde) Firma/Navn: Kontaktperson: Adresse: Postnr/sted: elefon: Epost: Kunde Kundenummer: Anleggsadresse Firma/Navn: Adresse: Hus nr: Bokstav: Postnr/sted: SSBnr: Rapportens omfang Hele anlegget Anleggsdel: Sjekkpunkt Risikovurdering JA NEI IKKE AKUEL Er det foretatt risikovurdering av anlegget? Visuell kontroll JA NEI IKKE AKUEL Er utstyret CEmerket og montert i henhold til monteringsanvisning? Er kabler og utstyr betryggende festet? Er alle spenningsførende deler beskyttet av IP2Xkapsling eller bedre? Er jordelektroder og utjevningsforbindelser tilkoblet? Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme rom? Har du tettet alle gjennomføringer i brannskiller? Er kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og strømføringsevne? Er effektbrytere/motorvernbrytere riktig justert? Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utløsestrøm? Er det valgt nødvendig frakobling, sikkerhetsbryter, nødstopp og nullspenningsutløser? Har tilkoblet utstyr IPgrad tilpasset omgivelsene? (støv/fukt etc.) Er merking av PEN, PE og Nleder utført? Er anlegget tilstrekkelig merket? Er alle tilkoblinger riktig utført? Er skjult varme dokumentert og eier informert? Er det nødvendig adgang for drift og vedlikehold? Er selektiviteten i anlegget kontrollert (dersom dette er et krav)? Er advarselstekster montert og nødvendig dokumentasjon/ informasjon overlevert til eier/bruker? KOMMENAR KOMMENAR

21 ... Fortsettelse fra forrige side Hele anlegget Anleggsdel: Sjekkpunkt Måling/prøving JA NEI IKKE AKUEL Er det målt kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser? Er det utført isolasjonsmåling? (Måles mellom hver spenningsførende leder og jord.) Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden? Angi metode og verdi. Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling? Er det målt atskillelse ved SELV og PELVkretser? Er det målt gulv og veggresistans? Er det kontrollert spenningsfall? Er anlegget funksjonstestet? Er det foretatt polaritetskontroll? KOMMENAR VERDI Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema NELFOs garantiordning sikrer kunden en elsikker installasjon. Bruk alltid en registrert elinstallatør som er medlem av NELFO Anleggsbeskrivelse / Spesielle forhold / Eventuelle forbehold Kontrollert av: Navn: Dato: Signatur: 21

22 Samsvarserklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring med Samsvarserklæring garanti med garanti Elsikkerhetsdokumentasjon Elektroinstallatør Firma/Navn: Kontaktperson: Adresse: Postnr/sted: elefon: Epost: Ordre Ordrenummer: Oppdragsgiver (Kunde) Firma/Navn: Kontaktperson: Adresse: Postnr/sted: elefon: Epost: Kunde Kundenummer: Anleggsadresse Firma/Navn: Adresse: Hus nr: Bokstav: Postnr/sted: SSBnummer: Anlegg kontaktperson Eier Bruker Annet elefon: Navn: Epost: Anleggsbeskrivelse Nyanlegg Utvidelse Endring Måler nr: Utført iht: NEK 400 Utg: ype anlegg: Annet Beskr: Arb. beskrivelse Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema. Bruk alltid en registrert elinstallatør som er medlem av NELFO. Erklæring om samsvar skal i følge 13 i Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg oppbevares av eier av anlegget i hele anleggets levetid. Dette er et verdipapir og en garanti på at installasjonen er kontrollert og prøvet for å sikre at forskriftens krav er fulgt. Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjonen i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget. Installatør/bemyndiget person: Navn: Dato: FIRMASEMPEL Signatur: 22

23 Kursfortegnelse Elsikkerhetsdokumentasjon Elektroinstallatør Ordre Installasjon Kunde Anleggsadresse Fordeling og kortslutningsverdier Anleggsdata 23

24 Utstyrsdokumentasjon I henhold til FEL 12 skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med kravene i regelverket. Utstyrsdokumentasjon av viktighet for eier av anlegget, drift av anlegget og eventuelle senere utvidelser, skal overleveres til oppdragsgiver. Utstyrsdokumentasjon kan bl.a. være tavledokumentasjon, dokumentasjon for varmeanlegg, dokumentasjon for lysanlegg, dokumentasjon for styringssystemer m.m. Anlegg: NÆRINGSBYGG Anleggsdel: HOVEDAVLE Byggherre/Eier: MOELLER ELECRIC FDVdokumentasjon Ansvarlig: 1 24

25 Selektivitet / IPgrad / bryteevne på overlastkortslutningsvern/kabel ført i takpunkt SELEKIVIE Vi vil finne klare krav til til selektivitet ved Planlegging og vurdering av risiko under veiledningen i FEL. Her står det at Valg av løsning for anlegget sammen med nødvendige vern og andre beskyttelsestiltak forutsetter vurdering av risiko forbundet med det aktuelle anlegget. Dette innebærer også at anlegget skal ha tilfredsstillende pålitelighet i strømtilførselen ved at det tas hensyn til beskyttelse mot avbrudd og selektivitet for vern. Vi har derfor valgt å ivareta selektivitet i håndboka. IPGRAD. I FEL og NEK400 er det ikke krav til IP30 på hovedsikringen når kortslutningsvernet ikke er tilgjengelig, slik det var i FEB 91. Dette er imidlertid omhandlet i normen for skap og tavler EN hvor det for usakkyndig betjening stilles krav til minst IP 2XC, samt i forskrift for Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg, hvor det ved Enkel måte å tilfredsstille kravene til IP2XC (IP30) arbeid under spenning enten må benyttes For PLSM/OV 2563A benytt HL7IP30.El.nr For PLH/OV 63125A isolert verktøy og/eller personlig verneutstyr eller isolerende avskjerming. benytt HLHIP2XC.El.nr Her anbefaler vi IP2XC (IP 30) og bruk av P446 tildekking HL7 IP30 (el.nr.57107) El.nr for PLSMautomater. BRYEEVNE PÅ OVERLAS/KORSLUNINGSVERN. Under i NEK400 står det at Dersom kortslutningsvernet er utført etter en norm som spesifiserer både en service bryteevne, Ics, og en maksimal bryteevne Icu/Icn, er det tillatt å velge kortslutningsvernet på grunnlag av maksimal bryteevne. Driftsforholdene kan imidlertid gjøre det ønskelig å velge i henhold til service bryteevne, f.eks. for vern ved inntaket av installasjonen. Alle PLSM.../0V og PLH.../0V har minimum 10kA Ics ved 230V og 6kA Ics ved 400V. Vernet egner seg derfor godt til å ivareta driftsikkerheten som første vern i installasjonen. Redusert strømføringsevne i takpunkt benyttet som lampepunkt (forlegning A1 og A2) 2,5mm 2 kan ikke sikres med A hvis takpunktet i tillegg brukes som koblingspunkt. Dette fordi maks. strømføringsevne vil være begrenset. Grunnen til dette er at temperaturen i takpunkt skal beregnes utifra 4050 O C, og da er maks. strømføringsevne 19,5A x reduksjonsfaktor 0,870,71, dvs,9 13,8A. I praksis betyr dette at man ikke lenger må bruke takpunkt som koblingspunkt. Benytt mm 2 som sikres med 10A til lys og stikk, og en egen A kurs til varme. REF.: Side 198 i normen 52B.6.2 Kabler i et tak. 25

26 Beskrivelse av jordfeilbryter/jordfeilautomater Symbol/type Li Beskrivelse NYHE SuperA Ny Eatonstandard Livariant for å unngå uøskede utkoblinger forårsaket av jordfeil utenfra, kapasative lekkasjestrømmer i forbindelse med f.eks. lyskurser og PCkurser samt utsatte områder for lyn og torden. Livarianten kommer med minimum 10ms tidsforsinkelse og minimum 1kA støtstrømsikker. Eatonstandard på alle jordfeilbrytere. Kan brukes utendørs (byggestrøm og utefordeler) i inntil 25 C. Avariant, jordfeilbryter pulsstrømsensitiv. Støtstrømsikker 250 A til generell bruk. Ikke selektiv, uten forsinkelse. Beskytter ved ACstrømmer og ved visse uglattede former for likefeilstrømmer hvor andelen DCstrømmer ikke overstiger 6mA. Benyttes på vanlige forbrukerkurser i bolig. Gvariant, med minimum 10 ms tidsforsinkelse mot utkobling for «problemanlegg» hvor den vanlige tradisjonelle jordfeilbryteren løser ut. Støtstrømsikker opptil 3 ka. Benyttes vanligvis der hvor risikoen for uønsket utkobling er høy: Varmekabel, industrien, lyskurser og utsatte områder for lyn og torden. Svariant, med minimum 40 ms tidsforsinkelse mot utkobling. Støtstrømsikker opptil hele 5 ka. Benyttes vanligvis som «hovedbryter» foran hele installasjonen, eller i industrien og foran store lyskurser. Selektiv mot andre jordfeilbrytere. U Uvariant for anlegg med frekvensomformere. Reduserer uønsket utlkobling forårsaket av frekvensomformeren, turtallstyrte motorer osv. Minimum 40 ms tidsforsinkelse mot utkobling. Selektiv mot andre jordfeilbrytere. Støtstrømsikker opptil hele 5kA. 26

27 Valg av jordfeilbrytere I / / Nnett I//Nnett Krav til 30mA jordfeilbeskyttelse foran alle: (se side 2829) stikkontaktkurser med merkestrøm ikke over A, beregnet for allmenn bruk av ikke sakkyndige for flyttbart utstyr med merkestrøm ikke over 32A for bruk utendørs kurser med skjult varme (varmekabel) Inett Krav til strømstyrt jordfeilvern/jordfeilbeskyttelse på alle forbrukskurser, dersom trafoen forsyner flere abonnenter i Inett. Det er i utgangspunktet ikke krav til kl. II forlegning oppstrøms jordfeilbeskyttelsen dersom beskyttelsen i tavlen er basert på utjevningsforbindelser i samsvar med NEK EN Dette krever derimot en meget lav overgangsmotstand til jord som dimensjoneres ut fra trafostørrelsen i kva. En boliginstallasjon med f.eks. 500kVA og som har 30mA jordfeilbeskyttelse på alle kurser krever en overgangsmotstand til jord på maks. 50 ohm. I mindre installasjoner anbefaler vi derfor kl. II forlegning fordi dette krever kun 67 ohm i overgangsmotstanden til jord. nett Krav til strømstyrt jordfeilvern/jordfeilbeskyttelse i hele installasjonen. Dersom jordfeilvernet er plassert i sikringsskapet, må vi benytte klasse II for både inntakskabelen og ledningsforbindelser foran jordfeilvernet. Se side 28 eknisk beste løsning Den beste løsningen er jordfeilautomater på alle kurser. Velger man en slik løsning får man optimal driftssikkerhet. Når det oppstår en jordfeil, vil det kun være kursen med feil som vil koble ut. Resten av installasjonen vil være uberørt. Jordfeilautomater finnes i 30/100/300 ma utløserstrøm, det er også mulig å få 30mA i Gvariant. Hvordan unngå uønsket utkobling av jordfeilbrytere? Det kreves at man skal ta hensyn til uønsket utkobling av jordfeilbrytere. På side 2829 har vi laget noen forslag på inntak i boliger. Kravet til selektivitet gjelder også jordfeilbrytere. I hht. Risikovurderingen i FEL, er det et krav å diskutere fordeler og ulemper ved valg av de forskjellige løsningene sammen med kunden. For lyskurser anbefales 100/300mA utløserstrøm. Ofte er ikke høy utløserstrøm på jordfeilbryteren nok til å unngå at jordfeilbryteren løser uønsket ut, da må man i tillegg benytte en jordfeilbryter som er ekstra støtstrømsikker og noe tidsforsinket, G eller S type. For andre kurser over 25A anbefales det å benytte høyere utløserstrøm enn 30mA. I mange tilfeller må man også velge en jordfeilbryter type G eller S. Kan man ikke av praktiske årsaker velge en tradisjonell jordfeilbryter, er løsningen et strømstyrt jordfeilvern. Med denne løsningen kan man legge inn høy utløserstrøm sammen med en lang tidsforsinkelse. Hva bestemmer størrelsen på jordfeilbryteren Et viktig argument ved valg av jordfeilbryter er kapasitansene i nettet. En jordfeilbryter løser ikke ut hvis kapasitansen er for lav. Som tommelfingerregel er maks. størrelse på jordfeilbryteren 0,5 ma per kva trafo. I mange tilfeller er det med en 300 ma jordfeilbryter vanskelig å oppfylle kravet til overgangsmotstanden til jord, slik at maks. berøringsspenning på 50V overholdes. Ved for eksempel bruk av 300 ma jordfeilbryter kan ikke overgangsmotstanden (R A ) til jord være høyere en 7 ohm. R A 50V/I n. Velger man derimot 30mA jordfeilbeskyttelse på hver kurs, klarer man seg med en overgangsmotstand til jord på 67 ohm. 27

28 Forslag til løsning av inntak: I / nett Jordfeilautomater på hver kurs PLSMOV Krav til overspenningsvern, se s. 32 Inett krever i utgangspunktet ikke kl. II forlegning/ målersløyfe oppstrøms jordfeilbeskyttelse dersom beskyttelsen i tavlen er basert på bruk av utjevningsforbindelser i samsvar med NEK EN (dvs. alle metalldeler i tavlen er jordet) Vi anbefaler likevel kl. II forlegning, fordi dette ikke krever så lav overgangsmotstand til jord. Samtidig blir jobben med å dokumentere anlegget enklere. R A 50V/I n PKPM2 PKPM2 PKPM2 PKPM2 PKPM2 Bad Utekontakter m.m. 28

29 Forslag til løsning av inntak: Nnett Nnett med jordfeilautomat på hver kurs PLSM.../OV Krav til overspenningsvern, se s. 30 PKNM PKNM PKNM PKNM PKNM Bad Utekontakter m.m. 29

30 EFP Systemet Electric Fire Prevention EFP Systemet er et brannsikringssystem som detekterer og stopper branntilløp på komfyr og i eltavle før brann bryter ut. Komfyr og eltavle er blant verstingene av elektriske brannkilder, og står for opp mot 30% av alle branner. Eltavle Komfyr Kan monteres i alle typer eltavler, fra små sikringsskap til store hovedtavler i nærings og industribygg Detekterer og stopper branntilløp som følge av overbelastning, lysbuer, m.m. Kan skreddersys etter kundens behov Kan kobles opp mot andre alarmsystemer, SDanlegg, mobilvarsling, m.m. Krav om komfyrvakt i NEK 400:10 EFP Komfyrvakt integreres i det elektriske anlegget og følger dermed boligen, ikke eier/bruker Varsler med lys og lydsignaler ved overoppheting Varsler med høyt lydsignal og bryter strømmen til komfyren ved akutt brannfare 30

31 EFP Systemet Electric Fire Prevention Vi anbefaler disse pakkeløsningene: Pakke EFP Systempakke for komfyr og eltavle Elnummer EFP Systempakke for komfyr Elnummer EFP Systempakke for eltavle Elnummer Komponenter EFP Sentral, EFP Detektor, Komfyrrelé, EFP Komfyrsensor 2 stk. arbeidsstrømsutløsere EFP Sentral, EFP Komfyrrelé, EFP Komfyrsensor 1 stk. arbeidsstrømutløser EFP Sentral, EFP Detektor, 1 stk. arbeidsstrømutløser Styrestrømsikring 4A 31

32 Overspenningsvern Nnett ved normale forhold 0A Anlegg hvor overbelastningsvernet er lik eller mindre enn 0A Fordelingsskap Eks.vis PLSMOV63/4 MÅLER 1 Primærvern kl. C/II PKPM2kurser 2 Hovedjordklemme 3 SPDS1+1 Nnett El.nr Protection Box 8 el@+v El.nr Protection Box 5 el@+v El.nr Protection Box 5 el@ El.nr Protection Box 5 El.nr Protection Box 1 el@ El.nr Protection Box El.nr Vanlige forbruksapp. UPC/PC Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje+v Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje+v Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje Vanlige forbruksapp. Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje Vanlige forbruksapp. 32

33 Anvendelse og beskrivelse Overbelastningsvern lik eller mindre enn 125A Vern kl. C/II SPCS/280 1 pol avledere El.nr (N/nett) 2 pol avledere El.nr pol avledere El.nr pol avledere El.nr SPCEFN280 4 pol avledere El.nr (NSnett) ilfredsstiller kravet til normalt vernenivå. Felles hovedjordklemme for hele anlegget. Jordforbindelse: 6 35 Cu 3 Vern kl. D Finvern 33

34 Overspenningsvern I/nett ved normale forhold PLSMOV/63A Anlegg hvor overbelastningsvernet er lik eller mindre enn PLSMOV/63A Fordelingsskap Eks.vis PLSMOV63/3 MÅLER 1 Primærvern kl. C/II 2 3 Jordfeilbryter+summer Krav i nett og I/nett luftstrekk Hovedjordklemme PKPM2kurser 4 Protection Box 8 el@+v Protection Box 5 el@+v Protection Box 5 el@ Protection Box 5 Protection Box 1 el@ Protection Box El.nr El.nr El.nr El.nr El.nr El.nr Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje+v Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje+v Fax/modem Vanlige PC/Internett forbruksapp. med bredbåndlinje 34 Fax/modem PC/Internett med bredbåndlinje Vanlige forbruksapp.

35 Anvendelse og beskrivelse Overbelastningsvern lik eller mindre enn PLSMOV/63A Vern kl. C/II SPCS/385 1 pol avledere El.nr (Inett) 2 pol avledere El.nr pol avledere El.nr SPCS/280 1 pol avledere El.nr (nett) 2 pol avledere El.nr pol avledere El.nr pol avledere El.nr ilfredsstiller kravet til normalt vernenivå. Felles hovedjordklemme for hele anlegget. Jordforbindelse: 6 35 Cu 3 Krav i system For å tilfredstille nye krav i NEK anbefaler vi at det plasseres en jordfeilbryter foran overspenningsvernet. EFP Systempakke el.nr og for eltavle kan erstatte forankoblet jordfeilbryter og samtidig gi bedre sikkerhet i sikringskapet. Se s Krav I/system med luftstrekk NEK På grunn av fare for brann ved havari av overspenningsvern i et I/system uten distribuert beskyttelsesleder, skal: 1. Overspenningsvernet plasseres i en egen kapsling i ikkebrennbart materiale, eller; 2. Overspenningsvernet beskyttes av et forankoblet strømstyrt jordfeilvern (Stype eller tilsvarende) med utløserstrøm ikke høyere enn 300mA. Ved montering av jordfeilbryter bør det installeres utstyr som gir lett hørbart og/eller synlig signal ved eventuell utkobling av jordfeilvernet. EFP Systempakke, el.nr og for eltavle kan erstatte forankoblet jordfeilbryter og samtidig gi bedre sikkerhet i sikringskapet (se s. 3031), eller; 3. Overspenningsvernet er konstruert på en slik måte at risikoen for havari og brann ved feil mellom høyspennings distribusjonsnett og jord i forsyningen, er redusert til et minimum. 4 Vern kl. D Finvern 35

36 Plassering av overspenningsvern (avhengig av nettsystem) NCS NCsystem NSsystem L1 L2 L3 N Utsatte deler PEN PE (230V) * I L1 L2 L3 PE Utsatte deler I (230V) L1 L2 L3 Evnt. gjennomslagsvern PE Utsatte deler I/ (230V) LUFSREKK (I) * I PE L1 L2 L3 Utsatte deler * Ved valg av overspenningsvern type SPCS... kreves det også en jordfeilbryter min. 3kA foran overspenningsvernet. Jordfeilbryteren skal ha hørbart og/eller synlig signal ved eventuell utkobling av jordfeilvernet. EFP Systempakke for eltavle eller kan erstatte forankoblet jordfeilbryter. 36

37 Nsystemer: Overspenningsvern skal være installert mellom hver faseleder og jord. Hvis Nlederen ikke er tilkoblet PENleder ved inntaket (NSsystem), skal overspenningsvern også være installert mellom Nleder og jord. og Isystemer: Overspenningsvern skal være installert mellom faseleder og jord. ' Alle systemer: Når overspenningsvern jordtilkobles, skal jordtilkoblingen sammenkobles med bygningens jordingssystem. Slik sammenkobling kan enten foretas ved direkte jording av overspenningsvernet til bygningens jordingssystem, eller ved å sammenkoble egen jordelektrode for overspenningsvernet med bygningens jordingssystem. Krav til overspenningsvern NEK I Norge skal alle lavspenningsinstallasjoner være beskyttet av overspenningsvern. NEK I boliginstallasjoner skal overspenningsvern kl. II (C) være plassert i hovedfordelingen for boenheten. NEK Dersom det installeres et forbrukerutstyr med støtspenningsholdfasthet som tilsvarer overspenningskategori I, skal det monteres et forankoblet overspenningsvern som reduserer overspenningen til et spesifisert nivå, jfr. 444, tabell 44C Overspenningskategori IV kategori III kategori Overspennings Overspennings II Elektrisk installasjon Utstyr for tilkobling til den faste installasjonen Overspenningskategori I Utstyr med sensitiv elektronikk Utstyr som skal beskyttes Overspenningsvern, overstrømsvern, målere Kabler, betjeningsutstyr, stikkontakter, fast tilkoblet lys og varmeutstyr Husholdningsapparater, radio, V, flyttbart verktøy, pluggbart belysningsutstyr Dataanlegg, alarmer, modemer, Utstyr i eller foran hovedfordelingen Beskyttelsesnivå 6kV 4kV 2,5 kv kv 37

38 Hvor anbefales grov eller mellomvern montert: hovedfordeling underfordeling som får forsyning fra annet bygg underfordeling som får forsyning fra annen fordeling hvor avstanden er over ca 30m Hvor anbefales finvern montert: foran hvert elektrisk produkt som ønskes beskyttet (et finvern kan beskytte flere elektriske produkter) GARANI Ved innmontering av overspenningsvern kan ingen gi «absolutte garantier for vern av verdier», men din kunde vil ha en rimelig grad av sikkerhet. Det finnes nå finvern kl. D for DINskinne montasje. Finvern type SPD kan monteres sammen med mellomvern kl. C vern uten noen "nødvendig" Induktans. Ønsker man derimot å sikre fintfølende elektronisk utstyr ute på kursen, kan man velge finvern som monteres i umiddelbar nærhet av forbruksapparatet. Eksempel på slikt utstyr kan være SPDvern/Protection Box, for montering i stikkontakten. 38

39 Overspenningsvern ved normale forhold SPB (vern kl. B) Grovvern Disse monteres der det er spesielt utsatt for direkte lynnedslag. Plasseres så nær inntaket som mulig på ikke brennbart materiale. Produktene fungerer som en høyenergiventil og som primær beskyttelse av lavspenningsinstallasjoner, enten ved 230 V Inett eller 400 V Nnett. Ved store lynstrømmer direkte inn på anlegget gjennom strømforsyningen vil gnistgapet tenne og føre overspenningen til jord. SPCEFN280 (vern kl. C) Mellomvern Består av zinkoxid varistorer, gnistgap og utkoblingssikring i serie. Vernene kan normalt monteres uten forankoblede sikringer, eller foran første sikringssett i installasjon der det er krav til dette. For SPCEFN280 er forankoblede sikringer ikke nødvendig i installasjoner opp til 80kA. SPCEFN280 vil gi synlig indikasjon i front ved hjelp av signallamper. Rød lampe = feil Grønn lampe = OKnett tilstede. SPCS/...(vern kl. C) Mellomvern Alle typer avledere er utstyrt med termisk utløser i serie med varistor, for å forhindre varig strøm mot jord (jordfeil). Ved utkobling vil markeringsvinduet i front skifte fra grønt til rødt. Vernene kan påmonteres hjelpekontakt på siden av basisenheten (type SPCSHK9). Dette kan gi et signal som f.eks. varsler om overspenningsvernet er defekt. Det primære vernet skal minimum ha en høyeste varig driftspenning Uc i samsvar med kravene i (Inett 360V) Det sekundære vernet skal plasseres så nær verneobjektet som mulig. I et 230V Isystem skal vernet ha en høyeste varig driftspenning Uc mellom fasejord på minimum 440V, og fasefase minimum 275V. I Nnett monteres det kun vern i Nleder dersom denne er ført inn i hovedtavlen som separat leder, og ikke dersom den er ført inn som PENleder. SPDS (vern kl. D) Dette er et finvern for DINskinne montasje. Fordelen med dette finvernet er at det kan monteres sammen med mellomvern kl. C uten noen "nødvendig" Induktans. Vernene kan påmonteres hjelpekontakt på siden av basisenheten (type SPCSHK). Dette kan gi et signal som f.eks. varsler om overspenningsvernet er defekt. Pluggvern for montering direkte på jordet stikkontakt: SPDS (vern kl. D) Benyttes som «finvern» direkte på den aktuelle kursen eller apparatet som ønskes beskyttet. Vernene har beskyttelse for 230V forsyning på ene siden, og separat beskyttelse, henholdsvis for PC/bredbånd, PC/ISDN og V/antenne. Benyttes også i kombinasjon med vern kl.c. 280V eller 385V tennspenning Der det monteres overspenningsvern i serie, f.eks. primærvern i en fordeling og sekundærvern ute ved det elektriske utstyret, skal de koordineres som følger: 39

40 Inntaksmåte A INNAKSMÅE A : Felles overbelastnings og kortslutningsvern i leveringspunktet sammen med kurssikringer, eller kurssikringer montert inntil 10 m fra inntak. Felles kortslutningsvern, overbelastningsvern og kurssikringer Felles kortslutningsvern, overbelastningsvern og kurssikringer 40 Felles korstslutningsvern og overbelastningsvern Kurssikringer Felles korstslutningsvern og overbelastningsvern Kurssikringer

41 Inntaksmåte A abell A abell for valg av vern/kabel I,, NS ariff Kortslutn.vern Overbelastningsvern (Ved NS Skjult Åpent NS /I 2/...=1+N A1 A2 C Ik3 pol maks 6kA (* maks 10 ka) Ik3 pol maks 10kA 3/...=3+N Lederstørrelse mm 2 PN Ik min > 0,5kA opp til 63A Ik min> 0,5kA opp til 63A Kabel Kabel Ant.faser/A ype Cu Cu Al Cu Al ype ype 2/25A PLSMOV25/1N PLSMOV25/2 3/25A PLSMOV25/4 PLSMOV25/3 2/32A PLSMOV32/1N PLSMOV32/2 3/32A PLSMOV32/4 PLSMOV32/3 2/40A Kombinert m/ PLSMOV40/1N PLSMOV40/2 3/40A overbelastningsvern PLSMOV40/4 PLSMOV40/3 2/50A PLSMOV50/1N PLSMOV50/2 41 3/50A PLSMOV50/4 PLSMOV50/3 2/56A PLSMOV56/1N PLSMOV56/2 3/56A PLSMOV56/4 PLSMOV56/3 2/63A PLSMOV63/1N PLSMOV63/2 3/63A PLSMOV63/4 PLSMOV63/3 Anbefaler FEBDOK beregning over 63A Selektivitetsnivå mellom kv og OV se tabell side 47

42 Inntaksmåte B INNAKSMÅE B: Kortslutningsvern montert ved leveringspunktet. Overbelastningsvern og kurssikringer montert inntil 10 m fra leveringspunktet. Kortslutningsvern 42 Overbelastningsvern og kurssikringer Kortslutningsvern Overbelastningsvern og kurssikringer

43 Inntaksmåte B abell B abell for valg av vern/kabel I,, NS ariff Kortslutn.vern Overbelastningsvern (Ved NS Skjult Åpent NS /I 2/...=1+N A1 A2 C Ik3 pol min 6kA (* maks 10 ka) Ik3 pol min 10kA Ik min > 0,7kA opp til 63A Ik min > 0,7kA opp til 63A Ik min > 0,5kA max. 80A Kortsl.vern Ik min > 0,5kA max. 80A Kortsl.vern 3/...=3+N Lederstørrelse mm 2 Kabel Kabel PN Ant.faser/A ype Cu Cu Al Cu Al ype ype 2/25A L00... I 100A PLSMOV25/1N PLSMOV25/2 3/25A L00... I 100A PLSMOV25/4 PLSMOV25/3 2/32A L00... I 100A PLSMOV32/1N PLSMOV32/2 3/32A L00... I 100A PLSMOV32/4 PLSMOV32/3 2/40A L00... I 100A PLSMOV40/1N PLSMOV40/2 3/40A L00... I 100A PLSMOV40/4 PLSMOV40/3 2/50A L00... I 125A PLSMOV50/1N PLSMOV50/2 3/50A L00... I 125A PLSMOV50/4 PLSMOV50/3 2/56A L00... I 125A PLSMOV56/1N PLSMOV56/2 3/56A L00... I 125A PLSMOV56/4 PLSMOV56/3 2/63A L00... I 125A PLSMOV63/1N PLSMOV63/2 3/63A L00... I 125A PLSMOV63/4 PLSMOV63/3 43 Anbefaler FEBDOK beregning over 63A Selektivitetsnivå mellom kv og OV se tabell side 47

44 Inntaksmåte C INNAKSMÅE C: Eksternt kortslutningsvern, overbelastningsvern og kurssikringer montert inntil 10 m fra leveringspunktet. Kortslutningsvern Overbelastningsvern og kurssikringer 44 Kurssikringer og overbelastningsvern Kortslutningsvern Kortslutningsvern Kurssikringer og overbelastningsvern

45 Inntaksmåte C abell C abell for valg av vern/kabel I,, NS ariff Kortslutn.vern Overbelastningsvern (Ved NS Skjult Åpent NS /I 2/...=1+N A1 A2 C Ik3 pol maks 6kA (* maks 10 ka) Ik3 pol maks 10kA 3/...=3+N Lederstørrelse mm 2 PN Kabel Kabel Ik min > 0,5kA opp til 63A Ik min> 0,5kA opp til 63A Ant.faser/A ype Cu Cu Al Cu Al ype ype 2/25A PLSMOV25/1N PLSMOV25/2 3/25A PLSMOV25/4 PLSMOV25/3 2/32A PLSMOV32/1N PLSMOV32/2 3/32A PLSMOV32/4 PLSMOV32/3 2/40A Leveres PLSMOV40/1N PLSMOV40/2 3/40A av PLSMOV40/4 PLSMOV40/3 2/50A Energiverket PLSMOV50/1N PLSMOV50/2 3/50A PLSMOV50/4 PLSMOV50/3 2/56A PLSMOV56/1N PLSMOV56/2 3/56A PLSMOV56/4 PLSMOV56/3 2/63A PLSMOV63/1N PLSMOV63/2 3/63A PLSMOV63/4 PLSMOV63/3 45 Anbefaler FEBDOK beregning over 63A Selektivitetsnivå mellom kv og OV se tabell side 47

46 Boliginstallasjon Dimensjonering av kabel/vern xpole INE abell for dimensjonering av kurssikringer og kabler i Inett / Omgivelsestemperatur 30 o C Kortslutningsstrøm i leveringspunktet Ik 3pol max < 10kA, Ik 2pol min > 0,5kA. KABELFORLEGNING VERN I B < I N A1:Skjult PN i isolert vegg A2: Skjult kabel i isolert vegg C: Åpent anlegg D: Flerleder kabel i en kabelkanal i jord Maks kabellengde m Maks kabellengde m Maks kabellengde m Maks kabellengde m Lederstørrelse ype El. Nr. mm 2 PKPM210/2/B/003Li/A /2,5 31/50 1) 31/50 1) 31/50 1) 31/50 1) 10A PKPM210/2/C/003Li/A /2,5 31/50 1) 31/50 1) 31/50 1) 31/50 1) PKPM310/3/C/003A 547 /2,5 35/58 1) 35/58 1) 35/58 1) 35/58 1) PKPM213/2/B/003Li/A /2,5 /39 1) /39 1) 23/39 1) 23/39 1) 1) 1) 1) 13A PKPM213/2/C/003Li/A /2,5 /39 /36 23/39 23/39 1) 1) 1) PKPM313/3/C/003A /2,5 /44 /45 27/45 27/45 1) 1) 46 PKPM2/2/B/003Li/AOL ,5 31 1) 31 1) 31 1) 1) 1) 1) PKPM2/2/C/003Li/AOL , PKPM2/2/B/003Li/AOL /6 40/60 1) /60 1) 40/60 1) 40/60 1) A A PKPM2/2/C/003Li/AOL /6 40/60 1) /60 1) 40/60 1) 40/60 1) PKP6225/2/B/003Li/A ) 48 1) 48 1) 48 1) 25A PKP6225/2/C/003Li/A ) 48 1) 48 1) 48 1) PKPM325/3/C/003A ) 55 1) 55 1) 55 1) Spenningsfallet begrenser kabellengden. 1) OBS! Se forutsetninger side 5

47 Boliginstallasjon Dimensjonering av kabel/vern xpole NE abell for dimensjonering av kurssikringer og kabler i nett / Omgivelsestemperatur 30 o C Kortslutningsstrøm i leveringspunktet Ik 3pol max < 10kA, Ik 2pol min > 0,5kA. Flerleder kabel i en kabelkanal i jord KABELFORLEGNING VERN I B < I N A1:Skjult PN i isolert vegg A2: Skjult kabel i isolert vegg C: Åpent anlegg D: Maks kabellengde m Maks kabellengde m Maks kabellengde m Maks kabellengde m Lederstørrelse ype El. Nr. mm 2 PKPM210/2/B/003Li/A /2,5 31/50 1) 31/50 1) 31/50 1) 31/50 1) 10A PKPM210/2/C/003Li/A /2,5 31/50 1) 31/50 1) 31/50 1) 31/50 1) PKPM310/3/C/003A 547 /2,5 35/58 1) 35/58 1) 35/58 1) 35/58 1) PKPM213/2/B/003Li/A /2,5 /39 1) /39 1) 24/39 1) 24/39 1) 13A PKPM213/2/C/003Li/A /2,5 /39 1) /39 1) 24/39 1) 24/39 1) PKPM313/3/C/003A /2,5 /44 1) /45 1) 27/45 1) 27/45 1) PKPM2/2/B/003Li/AOL ,5 31 1) 31 1) 31 1) A PKPM2/2/C/003Li/AOL ,5 31 1) 31 1) 31 1) 47 PKPM2/2/B/003Li/AOL ) 40 1) 40 1) A PKPM2/2/C/003Li/AOL ) 40 1) 40 1) PKP6225/2/B/003Li/A ) 48 1) 48 1) 48 1) 25A PKP6225/2/C/003Li/A ) 48 1) 48 1) 48 1) PKPM325/3/C/003A ) 55 1) 55 1) 56 1) Spenningsfallet begrenser kabellengden. 1) OBS! Se forutsetninger side 5

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett SORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 I, og N-S-nett 1 Ì Ô ÓÑÒÌHÎÛÒ Õ :» ¾ «µ» ª Í ±» Þ ;ÿ Ü»²²» ª» ±²»² ª Í ±» Þ ; ª º±»¹ ª µ»»»³»²» ³ ² ³;»² ² ª»¼ ²»¹¹

Detaljer

Dokumentasjon av det elektriske anlegget

Dokumentasjon av det elektriske anlegget Dokumentasjon av det elektriske anlegget OPPDRAGSGIVER/KUNDE ANLEGGSADRESSE Kontaktperson Postboks Husnr/Bokstav Telefon Boligmappeid Epost Kundenr ORDREOPPLYSNINGER Ordrenummer Påbegynt dato Avsluttet

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS

HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS Side 1 HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS Rødbok INNTAKSKABEL Utelatelse av kortslutningsvern (KV) inntil meter 60 til 75 Utelatelse av KV ved jord og kortslutningssikker forlegning Utelatelse av

Detaljer

NEK Elektriske installasjoner i boliger

NEK Elektriske installasjoner i boliger NEK 400-8-823 NEK:2018 514 823.1 Omfang NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

Micro Matic din kompetansepartner. Overspenningsvernkurs ved Terje Buch

Micro Matic din kompetansepartner. Overspenningsvernkurs ved Terje Buch Micro Matic din kompetansepartner kurs ved Terje Buch Overspenning Hvor kommer overspenningene fra? Lynutladninger Feil i kraftnettet Automatisk gjeninnkobling fra elv.trafo Avbrudd, belastningsendringer

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09363 Fordeling 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09364

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Hva må vi vite om kursen som skal beskyttes? Viktige valgkriteria for vern Krav fra NEK 400 for overstørmsbeskyttelse Andre vernelaterte nyheter i 2010 utgaven

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

Prosjekteringsoppgave

Prosjekteringsoppgave Prosjekteringsoppgave Oppgaven er basert på at strømforsyningen er fra egen transformator i bygget. Det er 400 V TN-S forsyning fra hovedfordelingen. Oppgave 1 Gi en beskrivelse av hvordan du vil gå frem,

Detaljer

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Mål: Øke bevissthet om elsikkerhet og dokumentasjonskrav ved elektriske installasjoner Standard bolig dokumentasjon Kundedokumentasjon

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Komponentene i EFP Systemet EFP Systemet er basert på et enkelt prinsipp: Detektere branntilløp tidlig og kutte strømmen til feilstedet før brannen

Detaljer

Boligskappakker 2013. www.eaton.no

Boligskappakker 2013. www.eaton.no Boligskappakker 2013 www.eaton.no n revolusjon i sikringsskapet. tigital.no xdigital verdensnyhet! Verdensnyheten xdigital (drbm) er det eneste vernet på markedet som varsler faktisk feilstrøm med LED,

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL, NEK 400 og NEK 399 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL, NEK 400 og NEK 399 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL, NEK 400 og NEK 399 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for

Detaljer

Overspenningsvern i alle installasjoner

Overspenningsvern i alle installasjoner Overspenningsvern i alle installasjoner Et riktig tiltak mot uakseptabel risiko? Valg, installasjon og koordinering av vern Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

DIMENSJONERING. av kabler og vern

DIMENSJONERING. av kabler og vern DIMENSJONERING av kabler og vern KABEL-ISOLASJON Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Isolasjonen rundt en elektrisk kabel skal vare i 30 til 50 år. For at en kabel

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet

Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet 1 Overspenningsvern Overspenningsvern 2 Dimensjonering av kabel og vern Oppgave: Dimensjonering

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

Boligskappakker 2016. www.eaton.no

Boligskappakker 2016. www.eaton.no Boligskappakker 2016 www.eaton.no Design din egen skapløsning på nett Velg nytt skap Grunnopplysninger Skapspesifikasjon Send bestilling/ forespørsel Vis skapet iht Store Blå Kursetiketter Manuell kursfortegnelse

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

NElfo~ ElsikkERHETsdokuMENTASjON

NElfo~ ElsikkERHETsdokuMENTASjON NElfo~ ElsikkERHETsdokuMENTASjON Samsvarserklæring Samsvarserklæring med garanti ElEkmoiNSTAliArøR Firma/Navn: Elkam AS Kontaktperson: Roger Skjønhaug Adresse: Kallerudsvingen 13 Postnr/Sted: 2816 Gjøvik

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG ØVING 5

LØSNINGSFORSLAG ØVING 5 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINSFORSLAG Mål: Trening i dimensjonering av kabel og vern Trening i beregning av feilstrømmer

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

Dokumentasjon av det elektriske anlegget

Dokumentasjon av det elektriske anlegget Dokumentasjon av det elektriske anlegget OPPDRAGSGIVER/KUNDE ANLEGGSADRESSE Kontaktperson Postboks Husnr/Bokstav Telefon Boligmappeid Epost Kundenr ANLEGG - KONTAKTPERSON Eier Bruker Annet Telefon: Navn:

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

45 Risikovurdering 45.1 Risiko og risikovurdering

45 Risikovurdering 45.1 Risiko og risikovurdering 45.1 Risiko og risikovurdering Risiko er sannsynligheten for at en skade kan skje multiplisert med konsekvensen av skaden. Sannsynligheten tar utgangspunkt i erfaring, og konsekvensen er avhengig av hvor

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS

Standard inntak i Eidsiva Nett AS Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008

Detaljer

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014 NEK 400:2014 1 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet Nåværende og

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3 Mål : Bli kjent med kortslutningsberegninger Gi forståelse for dimensjonering

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 5

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 5 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 5 Mål: Trening i dimensjonering av kabel og vern Trening i beregning av feilstrømmer Faglærer:

Detaljer

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen Tanken bak NEK 400 Bolig Arbeidet Grensesnitt i forhold NEK 400 Gjennomgang av NEK 400 Bolig Praktisk bruk av NEK 400 Bolig 1 Elektriske anlegg i boliger Konsulenttjenester

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer.

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer. Overspenningsvern installeres før skaden skjer. Hvorfor og når skal vi bruke overspenningsvern? Overspenningsvern 230-400 V for montering på DIN-skinne med utbyttbar patron/vern. Naturen kan komme med

Detaljer

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Oppgave 1 a) t(s) 1 time 0,1 sek. Oppgave 1 c) I n I 1 I 2 I 4 I 5 Toleranseområde ved overbelastning Toleranseområde ved kortslutning (momentan utkobl.) I/I n (A) Oppgave

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2.

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm -WS4300 A L1,L2,L3,PE -Q1 3 -P1 In,A=63 På PFSP Cu 3x16/16 -W430000 C

Detaljer

Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern kl.2 Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett Postboks 264, Nye Vakåsvei 28, N - 1379 Nesbru Tlf: +47 66 77 57 50 firmapost@micro-matic no www micro-matic no Instruksjonsmanual

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

NEK Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK Forsyning av elektriske kjøretøy NEK 400-7-722 NEK:2018-1 - 722.1 Omfang NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: kurser beregnet til å forsyne energi til elektriske kjøretøy hvor

Detaljer

Installasjon av solenergisystemer

Installasjon av solenergisystemer Installasjon av solenergisystemer Med all forbehold om endringer Eirik Selvik Formann NK64 2017-11-22 Installasjon av solenergisystemer - Eirik Selvik, Formann NK64 1 Omfang De spesielle kravene i NEK

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til EN sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. januar

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 NEK 400 spesifiserer krav til planlegging, montasje og verifikasjon av elektriske installasjoner. Kravene skal sikre personer, husdyr og eiendom mot

Detaljer

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Erfaringer med NEK 400:2010 Tidlig, men Ut fra spørsmål og kommentarer er NK64 fornøyd Noen er mellomfornøyde med NEK 400-8-823 Mange installatører er fornøyde Mange

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Granrud Elektriske AS

Granrud Elektriske AS Granrud Elektriske AS skrevet ut av Morten Baltzersen 24/9/18 15:12:34 Prosjekt S.1218 SOLSKRENTEN BOLIGSAMEIE Adresse Postnummer/Sted Kort beskrivelse: Ansvarsområder er beskrevet i HMS håndbok uten ansvarlig

Detaljer

Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER

Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER Krav til utførelse og dokumentasjon av ELTAVLER DOKUMENTASJON VERIFIKASJON PRØVER 1 1 Verifikasjoner / Prøver 8 1 TYPEPRØVER 2 RUTINEPRØVER Tabell 7 beskriver obligatoriske og alternative prøver / verifikasjoner

Detaljer

Dokumentasjon for anlegget

Dokumentasjon for anlegget Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Statens vegvesen Kunde, eier Statens vegvesen Region Øst 2605 LILLEHAMMER Tel Utarbeidet av Tel 67571100 TE01 001 80 A 2 m PN 4G35 CU T01 SK-01 010 2 m PN 5G25

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Det kommer ny norm Den vil inneholde noe nytt Den vil inneholde mye gammelt Ingen store revolusjoner denne gangen Mange små evolusjoner NEK 400-8 og

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Generell beskrivelse. 2 Totalt effektbehov for anlegg... 3 Koordinere kabel og vern. 4/5 Beregne OV og inntakskabel.. 6 Spenningsfall.7-8 Dokumentere beskyttelse ved kortslutning....

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Falig Forum Nordland Fauske 04. og 05. september 2011 1 Er det tilfredsstillende med plugg og stikkontakt til en varmepumpe som får strømtilførselen til inne -delen? Må det monteres sikkerhetsbryter i

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og Hønefoss 08.06 og 09.06 2009 Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Krav til dokumentasjon med bakgrunn i forskrifter Elektrisitet er en livsfarlig vare

Detaljer

NEK 400:2018/AC1:2018

NEK 400:2018/AC1:2018 NEK 400:2018/AC1:2018 Norsk utgave Norsk elektroteknisk norm Corrigendum Elektriske lavspenningsinstallasjoner Norwegian electrotechnical standard Corrigendum Electrical low voltage installations NORSK

Detaljer

Behovsorientert utførelse av elektrotavler. malen. Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå

Behovsorientert utførelse av elektrotavler. malen. Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå Behovsorientert utførelse av elektrotavler Klikk for å redigere tekststiler i KAM Tavlebyggere Hans-PetterNybakk@Eaton.com Styremedlem Medlem NK17D Tavleforum 28.okt. 2010 1 1 Klikk for å redigere tekststiler

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

Installatørmøte Østfold

Installatørmøte Østfold Installatørmøte Østfold Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Nåværende og tidligere

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

Annex. Slett merknaden

Annex. Slett merknaden Annex Kommentar nummer Hørings - 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende Kommentarfrist: Dokument: Prosjekt: 13.12.2013 NEK400: 2014 UTKAST Kommentar Forslag til endringer NK64s behandling av

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning elektriske installasjoner i bolig Viktig Boligen er sannsynligvis den dyreste investeringen du har, og det er viktig for deg at den har et sikkert og komfortabelt

Detaljer

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk.

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. TFXP MR Flex Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. Innholdsfortegnelse Datablad... 3 Sammenlikningstabell - luft... 4 Sammenlikningstabeller pr. installasjonsmetode...

Detaljer

Utgitt/publisert

Utgitt/publisert Alle tidligere Side 1 av 5 KAPITTEL 4 Pos Del/system Kontroll Anvisninger Elektrisk system Visuell På båter bygget og satt i markedet senere enn 16.06.1998 skal alle elektriske motorer (vifter pumper etc)

Detaljer

Tommy Skauen. Installatørmøter våren 2015

Tommy Skauen. Installatørmøter våren 2015 Tommy Skauen Installatørmøter våren 2015 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet

Detaljer

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder:

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder: Tema: Spenningssystemer Foredragsholder: Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 21009200 / 9307 Mobil tlf.: 959 48 764 Telefax:

Detaljer

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Disse retningslinjene er laget i samsvar med RENs standard blad om utførelse og prosjektering, samt

Detaljer

Spørsmål 1: Bygningsloven:

Spørsmål 1: Bygningsloven: Spørsmål 1: Bygningsloven: Hvordan forholder DLE seg til FEL 35 (Feilkode 109350100) vedr. krav som Plan og bygningsloven har når det gjelder branntetning. Er det DLE som skal kontrollere/skrive avvik

Detaljer

Epost: l~ l Kundenummer: Telefon: Epost: All eksisterende installasjon er demontert, nytt anlegg.

Epost: l~ l Kundenummer: Telefon: Epost: All eksisterende installasjon er demontert, nytt anlegg. NELfo ~ ElsikkERHErsdokuMENTASjoN Samsvarserklæring Samsvarserklæring med garanti ElEkmoiNSTAliArøR Firma/ Elkam AS Kontaktperson: Roger Skjønhaug Adresse: Kallerudsvingen 13 Postnr/Sted: 2816 Gjøvik Telefon:

Detaljer

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 466 NEK 400-8-805:2014 NEK NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 805.1 Omfang Kravene i NEK 400-8-805 gjelder for områder med ekstreme ytre påkjenninger og/eller hvor eier/bruker/prosjekterende

Detaljer

FDV Sikringsskap for bolig

FDV Sikringsskap for bolig FDV Sikringsskap for bolig Sikringsskap for bolig av typen SSK, er produsert og testet i henhold til Tavlenormen EN61439 og er godkjent for Ik 10 ka. Nominell strøm 63A. Ved å benytte vern fra Schneider

Detaljer

4.1 Utrusting Anlegget som er beskrive i konkurransegrunnlaget skal vere utforma etter handbok V124 så langt detaljeringsgraden i grunnlaget tillet.

4.1 Utrusting Anlegget som er beskrive i konkurransegrunnlaget skal vere utforma etter handbok V124 så langt detaljeringsgraden i grunnlaget tillet. 2. PROSJEKTART OG OMFANG: Prosjektet omfattar trekke, jordings og kablingssystem, samt fordelingar og belysning med lysmaster, armatur og styringssystem på langs den nye E39 på strekninga Bjørset Skei.

Detaljer

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset SYKEHUSET INNLANDET HF SIHF - Gr. 2 rapport OPPDRAGSNUMMER 10296001 Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset HEO GJØVIK EL EYVIND SANDNES Sammendrag Generelt ved alle de

Detaljer

Energibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 16. november 2006 N

Energibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 16. november 2006 N Energibedriftenes landsforening EBL Prøveseksjonen E K S A M Installatørprøven Prøvedato E 16. november 2006 N Eksamenstid: 6 timer Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler, som for eksempel.:

Detaljer

Nøkkelord: TFXP MR Flex 90 C

Nøkkelord: TFXP MR Flex 90 C Nøkkelord: TFXP MR Flex 90 C Fleksibel installasjonskabel for innen- og utendørs bruk Lettere, tynnere og mer fleksibel enn tilsvarende PFXP-produkter - Produsert etter HD 604 5D som definerer spesielle

Detaljer

Skapkampanje. Markedets beste utvalg av skapløsninger. Schneider Electric. Boligskap, 3 rader og 15 kurser med og uten svakstrømsdel

Skapkampanje. Markedets beste utvalg av skapløsninger. Schneider Electric. Boligskap, 3 rader og 15 kurser med og uten svakstrømsdel Schneider Electric 2012 Skapkampanje Boligskap, 3 rader med og uten svakstrømsdel Markedets beste utvalg av skapløsninger Velgerguide overspenningsvern Registrer deg på www.schneider-electric.com/no og

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper

Detaljer

FEBDOK. Hva er FEBDOK?

FEBDOK. Hva er FEBDOK? FEBDOK Hva er FEBDOK? Hva gjør FEBDOK? FEBDOK`s database Dokumentasjon til DLE, kunde og installatør Utskrifter Hvem bruker FEBDOK? Nyheter i FEBDOK versjon 4.0 Kurs i FEBDOK Hva er FEBDOK? FEBDOK er et

Detaljer