Norsk manual for BJ5000 Ex. Utgave 5 (Programversjon )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk manual for BJ5000 Ex. Utgave 5 (Programversjon )"

Transkript

1 Norsk manual for BJ5000 Ex Utgave 5 (Programversjon.407)

2 Varning! BJ5000Ex med programversjon.407 eller høyere har et nytt valg i auto kalt PAUSE MODUS. Manuell Modus: Er som tidligere. Dette er modus når maskinen ikke arbeider. Motoren starter kun når man trykker [O]PP knapp. Dersom sniken er i vannet og båten forflytter seg, vil sniken gli ut. Manuell modus er den modus maskinen kommer i når den slås på. Automatisk Modus: Er som tidligere. Brukes for å få maskinen til å fiske automatisk med 6 valgfrie program. Motoren kontrolleres av maskinen. Pause Modus: Ny modus! Den er lik Manuell Modus, men Ex vil starte motoren automatisk for å dra sniken opp til siste registrerte stopp-punkt dersom sniken glir ut. Den virker på samme måte som når maskinen har dratt opp fangst og fisken drar ut sniken fra stopp-punktet. Dette er modus som en må benytte dersom en forflytter fiskeplass med sniken ute i vannet.

3 INNHOLD Side Innledning Montering Start av maskinen Diverse forklaringer, Tips etc. Legge på line (Nylon) Frontpanel (Front overlay) Display Generell programmering Hovedbilde (LINTE E) Symbolene (SLUR, NAPP, BREMS) Bilder i MENY2 DISP INFO, PIP KODE (Tyverikode) Knapper Knapp [P]rog Knapp []-[6] Knapp [Z]ero,[A]uto, [O]pp, [S]topp Knapp [E]nter Bilder i MENY MOTOR (Hastighet etc.) HJUL (Innstillinger for lina/nylon) STOP.P (Stopp-punkt-innstillinger) BREMS (Bremsinnstillinger) PAUSE, NAPP Side Fiske-programmer Oversikt Vanlig fiske Fiske med intervall Bunn-fiske Bunn-fiske med intervall Makrell og akkarprogram Spansk makrell program Annet Verditabell (max, min, fabrikkverdier Feilsøkning Feilindikeringer Vedlikehold (Koblinga Tekniske data Tilbehør Garanti

4 Installasjon Gratulerer med godt valg av juksamakin. Belitronic har produsert elektroniske juksa-maskiner siden 972, som vi var først i verden med. Vi har i løpet av denne tiden solgt flere tusen maskiner til over 80 land. I første rekke Norge, Island og Færøyene. GODKJENNING Juksamaskinen BJ5000Ex er produsert av Belitronic Sweden AB i Lunde Sverige i henhold til de regler som gjelder for CE merking innenfor EU og EØS. Serienummer er skrevet på etiketter, både på inn-og utsiden av maskinen. Maskinen er beregnet for fiske. Den skal plasseres slik att den ikke utgjør noen fare. Det er ekstra viktig at hjul, line og kroker ikke kommer i berøring med, eller skader personer. Nødstoppen skal være lett tilgjengelig. Kontroller ofte at nødstoppen fungerer. Maskinen skal kun kobles till 2 eller 24V batterispenning og strømkilden skal være blyakkumulator. Se avsnittet INSTALLASJON. Maskinen får kun betjenes av den som har lest og akseptert inneholdet i denne bruksanvisningen. Detaljer for stativfeste MONTERING Det er viktig å være nøye med både mekanisk og framfor alt elektronisk montering. Ved minste tvil, ta kontakt med en fagperson, spesielt med den elektriske monteringa. Monter opp din BJ5000Ex med de medfølgende festene for 40/50mm rør. Festene kan festes på begge sidene av maskinen. Monter først begge festene på maskinene med 2 stk M8-bolter med skiver og kapsel-mutter. Ikke dra for hardt til. Deretter monteres begge 40mm klammer mot røret med skiver og muttere. Nå dras alle mutterne godt til. Fortsettelse neste side.. 3

5 Montering MONTERING Kontroller at NØDSTOPP-KNAPPEN er trykket inn før du kobler maskin til batteriet. For at garantien skal gjelde må BJ5000Ex kobles kun til en blyakkumulator! Dette er viktig da maskinen må frigjøre energi som oppstår når maskinen kjøres hardt. Motoren fungerer da som en generator, som blyakkumulatoren tåler. Dette vil en vanlig strømforsyning ikke takle, med permanent skade som resultat. Kabelen monteres via sikring og/eller bryter direkte til batteriet. Unngå skade på kabelen, og også å legge den sammen med andre kabler om bord da dette kan forårsake forstyrrelser. Kabelen som følger med er 7 mtr. lang. Ved behov for lenger kabel kan dette bestilles hos leverandør. Skulle der oppstå forstyrrelser på radio etc, se over kablene og eventuelt flytte på maskin eller kabel. + _ >24 Volt DC 2/24 Volt DC De to røda kablene monteres på batteriets plusspol og de to blå på minuspolen, uansett 2 eller 24 volt. 4 AC/DC DC/DC

6 Første gangs start IGANGSETTING Slå på maskinen ved å vri NØDSTOPPEN (på sida av maskin) med klokken til den spretter ut. Nå er maskinen på. Det tar ca 5 sek. før den er klar. Dersom det virker som maskinen er død, er nok kablene koblet til feil + og minus på batteriet. Bytt om på batteripolene! LEGG PÅ NYLON/LINA.Reduser SLUR til laveste verdi. Det gjøres med å trykke på [4] til markøren i displayet forsvinner..trykk kort på [O]PP knappen. Motoren starter, men uten styrket på hjulet. Legg merke til hjulets retning. Trykk på [S]TOP. Om hjulets retning er korrekt, gå til punkt 4. Hvis ikke, fortsett på punkt 3..Trykk på [E]NTER knappen. Trykk [4] for HJUL. Trykk [3] for TELLEVERK og deretter en gang på [P]ROG knappen. Det ska nå stå Retning i displayet. Endre valget ( Normal ) eller ( Reverse ) ved hjelp av knappene [3] og [6]. Gå til pkt 2..Fest nylon godt til hjulet,.trykk på [O]PP og motoren starter..gi mer SLUR med korte trykk på [] til det er nok kraft på hjulet. Reduser kraften med [4]. NB ikkke anvend for stor kraft på hjulet ved pålegging av nylon. Maskinen er kraftig!.når all nylon er lagt på hjulet, trykk på [S]TOP. For at maskinen skal telle riktig må det kontrolleres noen parametere. Dette beskrives på sidene

7 Diverse forklaringer DIVERSE FORKLARINGER Gode tips før du leser gjennom manualen! Disse tegnene[ ] brukes for å beskrive hvilken knapp som skal brukes. [Z] eller [] henviser f.eks. til knappene [Z]ERO og Knapp[]. Fete typer f.eks. MOTOR henviser til et av i alt 6 valg som kan gjøres i menybilder. Valgene gjør du med Knappene [] [6] som leder til undermenyer eller verdier. Mellom ( ) i kursiv skrives navnene på funksjonene. I manualen beskrives farten på motor og hjul i rpm (omdreining pr min). Dette er altså ikke farten på linen i vannet, men antall omdreininger på motor og hjul. Summer: En innebygd summer(høyttaler/pip) gir beskjed når maskinen registrerer napp. Ved trykk på knappene, alarmer og feilmeldinger høres et pip-signal. Alt av lyd kan slås av uavhengig av hverandre. NappLED: Fire lys-dioder blinker ved napp eller tap av fangst dersom funksjonen ( SNURR ) er aktivert. Pv er en forkortelse for Polvending. Strømmen kan dermed sendes begge veier gjennom koblinga. Normal vei og motsatt. Hensikten er å avmagnetisere metalldelene i koblinga. Dersom du ikke er kjent med Slur, Napp og Brems, se side. 6

8 Diverse forklaringer DIVERSE FORKLARINGER Fabrikkprogram/Fabrikkresett: BJ5000Ex er programmert fra fabrikken slik at den kan tas direkte i bruk. Grunnverdiene er tatt fra vår tidligere modell BJ5. Det som må stilles inn er DYBDE og JUKSALENGDE for at den skal fiske med dybden og juksalengden en ønsker. Dersom det virker som maskinen ikke virker slik den skal, bør man forsøke en Fabrikk-resett. (Se side 3 om Knapp[Z]). Alle verdier utenom valgt retning på hjulets telling, språk og PV-pulser settes da til Fabrikkinnstilling. Nullpunktet: Telleverket nullstilles ved å trykke Knappen [Z]. Dette gjøres vanligvis etter at man har satt ut sniken og svivelen er i vannflata. Dette blir nå referansepunktet til maskinen. Den stopper automatisk ved nullpunktet enten i automatikk eller manuell opp Ettersom lina kan legge seg på hjulet forskjellig fra gang til gang, kan det være et alternativ å benytte seg av funksjonen ("Stopp i blokk") Les mer under MENY HJUL STOP.P BLOKK. (Side 8-22) Spesial i Bunnfiskeprogrammet Maksdybde: En spesialfunksjon i Bunnfiske som brukes for å rette opp sniken dersom sterk strøm drar ut mye av nylon på maskinen. To funksjoner kan hjelpe til med å unngå det. Maksdybde angir ved hvilken dybde funksjonen skal kobles inn. Oppdrag. Hvor mye av nylon som skal dras inn for å rette opp nylon. Verdien regnes i prosent av Maksdybde. Eks. Bunnfiske foregår på mtr dybde. Maksdybde er satt til 00 mtr og Oppdrag til 75%. Dersom nylon går ut over 00 mtr pga. avdrift, drar nå maskinen nylon opp til 25 mtr og starter å fiske derfra. 7

9 Frontpanel FRONTPANEL Frontpanelet i BJ5000Ex (f.o.m. nå kalt Ex) leveres med et grafisk display, 2 belyste trykknapper samt fire lysdioder i hjørnene. Disse er for napp-indikering. Alle knapper har mer enn en funksjon. I Hovedbildet med teksten LINE E regulerer knappene [] [6] verdien på SLUR, NAPP og BREMS. I alle andre displaybilder regulerer knappene verdier 00, 0 og. Under vises knappenes navn. I fortsettelsen vil knappene bli henvist med [ ] F.eks. [Z] for [Z]ERO. Bilde. Navn på knappene. [A]O. Start automatisk fiske [Z]ERO Knapper for Automatisk eller manuell kjøring Knapper for programmering. Nullstilling av LINE E. [U]PP. Start og stopp av motor i manuell modus och för enter paus modus från automatisk modus. [P]ROG [S]TOP/NER. Stopper motor og Automatikk [E]NTER 4st Lysdioder i hjørnene indikerer napp. SLUR + [] NAPP + [2] BREMS + [3] SLUR [4] NAPP [5] BREMS [6] 8 Knappene [] [6] har mange funksjoner. Alt etter hva som vises i displayet. Se sidene 2.

10 HOVEDBILDET Hovedbildet Displayet viser 4 rader tekst med 6 tegn i hver rad. Hovedbildet som det ofte henvises til i manualen er bildet LINE E Det viser flere funksjoner samtidig og noen lar seg konfigurere. Rad : Viser lengden på nylon/line som er ute i Meter, Favn eller Fot. Dersom et minustegn vises foran tallene er nylon/line over nullpunktet. I tillegg statusfelt med forskjellige symboler. Rad 2: Viser valgt FISKEPROGRAM. Lengst til høyre vises ( Autosymbolet ). (Les om dette lenger ned). Rad 3 och 4 viser valgfrie verder ( og 2) i både analog og digital form. Rad 3 viser også for en kort tid verdien for SLUR, NAPP eller BREMS når man endrer på disse Statusfelt med symboler Bilde. Hovedbilde Utestående nylon/line Valgt fiskemetode Modus symbol Valgfri verdi (*) Valgfri verdi 2 (*) Raden viser også SLUR, NAPP og BREMS når knappene trykkes. Se side 26. Analog visning av verdien Modus symbol Når [A] trykkes inn, tennes modus symbol för Auto i displayets hovedbilde for å vise att maskinen arbeider automatisk. Symbolet viser hjulets tenkte gange og roterer med klokka eller mot klokka, samt står stille ved pause. Til høyre vises de 5 forskjellige symbolene. I manuell modus er symbolene slått av. Digital visning av verdien Bilde 2. Autosymbol (5 bilder utgjør et roterende symbol) Hjulet roterer mot høyre Hjulet roterer mot venstre 9

11 Knapp [P] For å unngå at sniken renner ut når en flytter med sniken hengende etter båten, trykker en på [O]PP knappen når maskinen ar i automodus. Modussymbolet endrer da seg til et pausetegn, (se bilde til høyre). I denne modus tillater maskinen å slippe ut 2 omdreininger før den drar opp til nullpunktet. Når motoren starter høres et pip. Fra Pause-modus trykker en på [S]topp får å stoppe helt, eller på [A]O for å begynne å fiske på nytt. KNAPPEN [P]ROG Trykk en gang på [P] for å velge FISKEPROGRAM: Vanlig Fiske, Hilfiske, Bunnfiske, Bunn+Hilfiske og Makrellfiske. For å navigere til de forskjellige programmene bruk [3] og [6]. Makrellfiske brukes også for å fiske akkar. Vanlig Fiske har også en innstilling for Dorgeprogram. I Hovedbilde tillegg brukes [P] for å nå de forskjellige nivåene i hvert program. (Se under) Bremssymbol Gjentagende trykk på [P] viser de viktigste verdiene for valgt program. Verdiene som ikke påvirker valgt program, skjules. Til venstre ses grunnprogrammet: Vanlig Fiske som følges av Dybde og Juks I slutten av hvert FISKEPROGRAM dukker MENY opp. MENY nås også direkte fra [E] i Hovedbildet. Ytterligere trykk på [P] eller [E] leder tilbake til Hovedbildet. 0

12 KNAPPENE [] til [6] (SLUR, NAPP Og BREMS) KNAPPENE [] til [6 ](SLUR, NAPP OG BREMS) Knappene under displayet []-[6] har fira ulike funksjoner, vi begynner med symbolene over for dem. Symbolet betyr SLUR. Viser kraften som overføres fra motoren via koblingen til hjulet når nylon/lina dras inn, eller når hjulet står stille. (Unntatt ved Dorgeprogram da kraften Dybdeslur gjelder som kraft for stillestående. Symbolet betyr NAPP. Stiller inn verdien for når maskinen skal dra opp fangsten. Jo mer fisk på krokene, dess mer strøm forbruker motoren. Verdien sammenlignes med motorstrømmen som vises samtidig i displayet. Symbolet betyr BREMS og er en brems som holder igjen på hjulet når nylon slippes ut. For å unngå vase dersom hjulet går for fort. En atskillig mindre kraft enn SLUR. Bilde for SLUR Bilde for NAPP Bilde for BREMS Hovedbilde Funksjon. Fra Hovedbildet nås de viktige innstillingene SLUR, NAPP og BREMS direkte med [] [6]. Første gang man trykker viser verdien som vises på Rad 3. Flere trykk eller nedtrykt knapp endrer deretter verdiene. Etter en stillbar tid ( Showtime ) går Rad 3 tilbake å viser valgfritt Verdi. I dette eksemplet motorens vrimoment ( Nm )

13 KNAPPENE [] till [6] (SLUR, NAPP OG BREMS) KNAPPENE [] till [6](SLUR, NAPP OG BREMS) Eksempel MENY Eksempel på bilde/verdi Enhetstekst Funksjon2. Knappene brukes til navigering i menyer. Hver knapp henviser til tekstene som vises i displayet. Alternativ MER og RET som er i flere menyer, brukes for å gå til neste meny, eller gå tilbake. Funksjon4. For å endre store tall som f. eks tyverikoden endres hvert siffer idividuellt. Som bilde vises, brukes [3] og [6] for å endre valgt siffer. [2] og [5] for å bytte sifferposisjon, som indikeres med ei pil. For å bekrefte koden, må [P] trykkes. Funksjon3. Til å endre innstilling og endringer av verdier. [] og [4] justerer 00-tall, [2] og [5] justerer0-tall og [3] og [6] justerer -tall. Desimaltall som f. eks tid, endres da 0-tall, -tall og 0,. For tall med 4 siffer endres første sifferet (000-tallet) med [] og [6]. Tyverikode-bilde Posisjon til høyre > Posisjon til venstre < 2 Øker siffer med Reduserer siffer med

14 Knappene SLUR, NAPP og BREMS ANDRE TRYKKNAPPER OG SYMBOLER [Z]ERO - knappen (NULLSTILL) har 2 funksjoner: - Nullstilling av telleverket, Line ute. Dette blir Nullpunktet som er maskinens referansepunkt. - Fabrikkinnstilling. Ved å holde knappen inne 5 sekunder resetter maskinen seg til fabrikkprogram: Fabrikkinnstilte verdier Til høyre på frontpanelet er der tre knapper for å kjøre maskinen. [A]O knappen. Et kort trykk på denne setter maskinen i auto-modus. (Start). Maskinen slipper ut nylon og begynner å arbeide med det valgte fiskeprogrammet. Holdes knappen inne renner nylon fritt ut, uten brems i det hele tatt. [O]PP knappen. Et kort trykk på denne og maskinen drar opp nylon til Nullpunktet dersom man ikke trykker på [S]TOPP/NER. eller trykker [O]PP på nytt igjen. Om maskinen er i Automodus vil den gå i Pausemodus ved å trykke [O]PP. Alternativet er at hjulet stopper med ("STOPP I BLOKK) eller ("STOPP I VANN") Dersom en holder knappen inne går motoren konstant hele tiden. Når en slipper stopper motoren [S]TOPP/NER knappen stopper alt! Motoren stopper og automatikken avbrytes. Maskinen vil også gå ut av Pausemodus. Så lenge knappen er inntrykt, gjelder BREMS -kraften på hjulet og nylon vil rette lett ut ved hjelp av loddet. Når knappen slippes vil hjulet få tilbake SLUR -kraften og vil da stoppe. [P] knappen er beskrevet på side 0 Knappene [] [6] er beskrevet på side 8,0-2 [E] knappen er beskrevet på side 4 3

15 Menysystem MENYSYSTEM OG KNAPPEN [E]NTER [E] knappen brukes til å gå inn og ut av programmering og menysystem uansett hva som vises i displayet. Nedenfor vises en oversikt over menyene. Ved å trykke på [E] i Hovedbildet vises MENY. Denne menyen leder så videre til undermenyer og verdier. Trykker man på MER kommer man f. eks til MENY2 og trykk på RET går da tilbake. Bruk []-[6] for å navigere i menyer. Bruk [P] for å bla i valgt meny. [E] lagrer de verdier som man har valgt og tar fram Hovedbildet igjen. Hovedbildet Meny MOTOR MER MENY MER Meny HJUL Spesialinnstilling for linetrassel og innstilling av motorens kraft og funksjon. Les mer på sidene 6 7. Innstillinger av Hjulfunksjoner for korrekt måling av nylonlengden samt PV-kortes innstillinger. Beskrevet på sidene MENY2 STOP-P NB Legg merke til at PAUSE og NAPP i MENY (se side 24) + alle valgene i MENY2 (se side 25-29) ikke har undermenyer, men leder direkte til verdier! Fart og akselerasjon på motor i manuelt og automatisk modus. Les mer på side5. Meny BREMS 4 Innstillinger av hjulets gangtid og virkemåte ved nullpunktet. Beskrevet på sidene Innstillinger av de 3 fartsbremsene som påvirker hjulet. Beskrevet på side 23.

16 Hovedbilde MENY MOTOR MENY JUKS MOTOR NAPP Innstillinger for motorens hastigheter og akselerasjoner. Under beskrives valgene [] - [4]. [5] fører til en mere avanserte innstillinger og beskrives på neste side. Navigere ved hjelp av [E] - [] Ex har totalt ulike hastigheter med individuelle akselerasjoner. Normalt så brukes Juksfart og Opphalingsfart ved fiske, og Manuell fart ved manuell opphaling. Alle hastigheter/omdreiningshastighet kan justeres mellom 50-80rpm og akselerasjonstider mellom 0,- 0 sekunder. JUKS []. Her er innstilling for hastigheter ved normalt fiske. Det første bildet ( Mykstart ) er akselerasjonstiden fra stillestående til ( Juksfart ) oppnås. Fabrikkinnstilt verdi er,5 sekund. For å endre ( Juksfart ) trykk [P] en gang. Fabrikkinnstilt verdi for ( Juksfart ) er 50rpm. NAPP[2] En valgfri midlertidig hastighet ( Nappfart ) som trer inn i max 60 sekunder(stillbart) etter at nappregistrering inntreffer. Hastigheten ( Nappfart ) brukes å settes til lav får å få mer fisk til å bite før juksa dras opp. ( Nappfart ) har en fabrikk-verdi på 50rpm. Trykk på [P] og tiden kan stilles inn (hvor lenge ( Nappfart ) skal være innkoblet) Fabrikkinnstilling er utkoblet, eller satt ( Tid ) til null OPPH [3]. Når nappfunksjonen slår inn, går hastigheten fra ( Juksfart ) til ( Nappfart ) om den er aktivert og deretter til ( Opphalingsfart ) og fangsten dras opp. Overgangen til ( Opphalingsfart ) skjer med en akslelerasjonstid (Mykstart ). Fabrikkinnstilling er 50rpm og 0,7 sekunder. MANU [4]. Når [O]PP trykkes drar maskinen opp i manuell modus. Akkurat som ved ( Juksfart ) og ( Opphalingsfart ) så består den av en akselerasjonstid ( Mykstart ) og deretter en ( Fart ). Fabrikkinnstilt verdi er her 60rpm og,5 sekunder. 5 OPPH MANU

17 MOTOR MER MENY SNURR Hovedbilde MENY MOTOR MOTOR - MER Avansert innstilling ved SNURR, motorens Vrimoment i forhold til koblinga og motorens stopp-tid. Under beskrives valget []. [2] og [3] beskrives på neste side Navigere ved hjelp av [E] - [] [5] SNURR []. Den siste hastigheten Snurr brukes dersom nylon fra 2 eller flere maskiner vaser seg sammen. En av maskinene vil da registrere den andre maskinens lodd som fangst. Nappregistrering skjer da i denne maskinen og nylon dras opp. Motoren på de andre maskinen vil da gå unormalt lett. Motorstrømmen vil gå under (Grenseverdien for snurr). Dersom motorstrømmen holder seg under denne verdien en viss tid ( Måletid for snurr ), går hastigheten til ( Fart ved snurr ) for å nå første maskinen for å unngå vase FLOKE. Samtidig fortsetter maskinene i napp-modus for å ha samme hastighet opp. Om eller når maskinene når igjen den første maskinen slik at motorstrømmen blir normal igjen, går hastigheten til ( Opphalingsfart ). Lavere strømforbruk kan også skje ved at fisk svømmer opp mot overflata med sniken. For at den ovenfor beskrevne funksjonen skal fungere er det viktig at ( Fart ved snurr ) er satt høyere, eller i hvert fall like høyt som de andre maskinenes ( Opphalingsfart ). Dessuten er det bra at alle maskinenes ( Opphalingsfart ) er lik. Dette gjør jevn opphaling, og veksling mellom ( SNURR ) og ( Opphalingsfart ) minimeres. Når maskinen arbeider i BUNNFISKE vil de første meter etter bunnkjenning alltid være lett ettersom loddet ligger på bunnen og noe ekstra nylon vi gå av hjulet. Derfor er SNURR utkoblet like ved bunnen ved funksjonen ( Avstand for snurr ). Dersom ( Grenseverdien for snurr ) skal brukes, bør den settes slik at verdien er lavere en den strøm motoren bruker med tom snik, men med lodd i normal ( Juksfart ). Siste verdien er ( Måletid for snurr ). Dette er tiden som motorstrømmen må være lavere før fangst/snurr slår inn. 6

18 Hovedbilde MENY MOTOR MER MOTOR MER MENY VRI STOPP Avanserte innstillinger for motor ved floke, og motorens vrimoment i forhold til koblinga og motorens stopptid. Under beskrives valget [2} og [3]. Navigere ved hjelp av [E] - [] [5] VRID [2] (Motorens vrimoment) Et av nyhetene til EX er en motor uten børster, en trinnmotor med 50% trekk-kraft enn tidligere modeller. Den er også hurtigere. Der er ikke noen kobling, og det gjør at virkningsgraden øker betraktelig. Maskinen er konstruert slik at koblingen ikke slurer. Elektronikken i Ex justerer automatisk vrimomentet til motoren ut fra hva som er innstilt på SLUR. Automatikken i Ex passer på at der er et litt større vrimomentet på koblinga i forhold til motoren. Dersom belastningen blir så stor at motoren stopper, så stopper hjulet også. Dersom fangsten drar kraftigere enn motoren, vil kraften dra hjul og motor bakover. Motoren vil da fungere som en generator, og energien som da skapes blir overført til batteriet. Dersom kraften skulle bli større enn maskinen er konstruert for, vil vrimomentet til koblinga senkes, og den begynne å slure. 7

19 HJUL MENY DIM NYLON Hovedbilde MENY HJUL Diverse innstillinger for nylon og hjul. Valg [] og [2]. Valg [3] - [5] beskrives på på sidene etter denne. Navigere ved hjelp av [E] - [4] Når all nylon er lagt på hjulet, må nylons diameter og mengde (NB: Ikke lengde) stilles inn. Dette gjøres for at maskinen skal kunne telle så riktig som mulig. DIM [] nås med denne menyen ved å trykke []. Dette er bredden på hjulet. Maskinen leveres med et 80mm bredt hjul og fabrikkinnstilling er 80mm. NYLON [2] Inneholder to verdier. Der første ( Nylondiameter ) og er diameter på nylon/lina. Hvilken tykkelse der er på sniken under svivelen spiller ingen rolle. Det er fra svivelen og opp som er viktig. Dersom en har to forskjellige tykkelser F. eks. halvparten,2 og,0 stilles verdien til,. Ellers kan en stille inn tykkelsen på den nylon/line som ligger ytterst, da de siste lagene påvirker mest. Trykk [P] for ( Hjulmengde ). Dette er ikke lengden på nylon/lina, men tykkelsen på nylonmengden på hjulet. For å enkelt finne ut dette, er der 3 hull i hjulet. Disse svarer til verdiene 60, 80 og 200. Sett inn den verdien som passer. Som en pekepinn: 250 mtr nr,4 gir tallet 80. Hjulet har en største diameter på 240mm. 8

20 Hovedbilde MENY MOTOR MER MENY TELLER HJUL Diverse innstillinger for nylon og hjul. Valg [3]. Valg [4] - [5] beskrives på på sidene etter denne. Navigere ved hjelp av [E] - [4] Under TELLER [3] er der tre bilder. Måleenhet er det første og her bestemmer en om maskinen skal telle i Favner, Meter eller Fot. Motoren Ex kan i motsetning til tidligere modeller gå valgfritt begge veier alt etter hvilken vei lina skal gå ut. Rotasjonsretningen bestemmes av valget ( Retning ) og har to valg; ( Normal ) og ( Reverse ). OBS! Dette valget må gjøres før en legger på nylon/line. Velger man en annen ( Retning ) i ettertid, blir nylon/lina liggende på hjulet feil vei. Se på bildet og bestem hvilken vei nylon/lina skal gå FØR den legges på hjulet. Bildet Givere er et testbilde for å teste om hjulgiverne fungerer riktig. Magnetene som sitter i hjulet passerer hjulgiverne en gang pr. omdreining. Still ned SLUR til null, roter hjulet langsomt for hand. En ser på magnethjulgiverne A og B i displayet om signalet kommer fram. Dersom hjulgiveren ikke påvirker magneten vises. Når den påvirker magneten vises 0. Les mer om dette på siden om feilsøking, side 44. Normal Reversert Observera att bilden illustrerar maskinen från hjulsidan. 9

21 MOTOR MER MENY PV Hovedbilde MENY HJUL Diverse innstillinger for line og hjul. Valg [5]. Valg [4] leder till en undermeny og beskrives på neste side. Navigere ved hjelp av [E] - [4] PV [5] (Pv-pulser) er en forkortelse for Polvendingspulser og som er en funksjon som påvirker den elektromagnetiske koblinga. Spenninga polvendes fram og tilbake i flere korte pulser. Dette hjelper til for å avmagnetisere ankeret i koblinga slik at hjulet skal rotere lett og nylon dras ut. Ankeret har lett for å bli permanent magnetisk dersom koblinga slurer. PV-pulser har også vært benyttet i BJ5000 men da sammen med et ettermontert PV-kort. I de siste seriene av BJ5000 ble dette montert inn i nye maskiner som standard. Ex er utrustet med et mer avansert innebygd PV-kort. Dette kjører ikke bare PV-pulsene, men lar koblinga arbeide 50% i hver pol-retning. Tidligere innstillinger for både 2 og 24V er nå borte. Det er kun følgende verdier som justeres: ( T ) er pulsens lengde i millisekunder ( T2 ) er pausen mellom pulsene og måles i /0 sekunder. ( Puls ) er antall pulser som skal sendes til koblinga. 20

22 Hovedbilde MENY HJUL STOP-P HJUL STOP.P MENY NULL BLOKK Innstillinger for stopp-punkt/nullpunktet Valg [] og [3]. Valg [2] og [4] beskrives på neste side. Navigere ved hjelp av [4] - [4]] Foruten at motoren stopper når ( Juksalengden ) er dratt opp i AO, så stopper den også både i AO og MANUELL modus om Stopp ved 0, Stopp i vann eller Stopp i blokk skjer, eller om knappen [S] trykkes. NULL [] ( Stopp ved 0 ) Denne funksjonen bestemmer om motoren skal stoppe eller ikke nå den kommer til null. Alternativet til å stoppe ved null, er Stopp i blokk (Se under). Denne funksjonen kan benyttes dersom nylon er utsatt for mye strekk (elastisitet), og at derfor nullpunktet blir forskjellig. Både Stopp i blokk og Stopp ved 0 kan brukes individuelt, sammen eller kobles ut. Dersom begge kobles ut, er enda Stopp i vann aktivt. Minfart. Dersom Stopp ved 0 ikke benyttes får en tilgang til ( Minfart ). Dette er den farten motoren går med etter att null-punktet er passert i AO modus. Når telleverket viser negative tall. BLOKK [3] ( Stopp i blokk ) Isteden for Stopp ved 0 (Se ovenfor), kan en få motoren til å stoppe om en større svivel går i blokka. Når hjulet stopper, stopper motoren etter en bestemt ganske kort tid. (Bør kun være noen få sekunder). Dersom man ønsker at hjulet skal stå stille en lengere periode under fiske, er Stopp i blokk kun aktivt like ved null-punktet. Valget ( Over dybde ) bestemmer det. Stopp i blokk overstyrer Stopp i vann Restart er en funksjon som etter en valgt tid starter maskinen automatisk igjen etter at Stopp i blokk har inntruffet. Tilsvarer å trykke [A]. Autonull nullstiller telleverket automatisk til null når Restart intreffer. 2

23 HJUL STOP-P MENY VANN MYKSTART STOP-P Hovedbilde MENY HJUL Innstillinger for stoppunkt/nullpunkt Valget [2] og [4]. Navigere ved hjelp av [E] - [4] [4] VANN [2] ( Stopp i vann ) er akkurat som ( Stopp i blokk ). En maksimal tid motoren får gå når hjulet stopper. Eks bunn-napp. Denne tiden kan stilles kort, men kan ikke stilles til 0.Maksimalt kan motoren stilles til å gå i 99,9 sekunder om hjulet stopper. Fabrikkinnstilling: 30,0s MYKST [4] ( Mykstopp ved 0 ) Når telleverket går mot null reduserer motoren hastigheten får å unngå tap av fangst. Innstillingen er hvor mange omdreininger på hjulet skal bruke på hastighets-reduseringa. Regnet fra den hastigheten hjulet har og ned til ( Minfart ) om ( Stopp ved 0 ) er koblet ut. Se foregående side. Den fabrikkinnstilte verdien for ( Mykstopp ved 0 ) i AO er 8 omdreininger på hjulet. ( Stopp ved 0 ) er aktivert og ( Opphalningsfart ) er satt til 50Rpm. Motorens hastighet blir da redusert ut fra denne formelen: /8x50rpm =8,75rpm for hver omdreining de 8 siste omdreiningene. Om hjulet dras ut igjen, øker med de samme veridene. Om ( Stopp ved 0 ) hadde vært utkoblet i dette eksemplet så hadde hastighetsreduksjonen gått mot valget ( Minfart ) og da gjelder formelen: /8x(50 - Minfart). 22

24 Hovedbilde MENY BREMS BREMS MENY FARTS DYBDE Innstillinger for tre muligheter for å stille brems som hjelper til for å unngå floke om hjulets hastighet blir for høg. LUFT Navigere ved hjelp av [E] - [5] FARTS [] (Fartsbrems) Denne funksjonen aktiveres dersom loddet går for fort ut. Den virker sammen med den konstante bremsen BREMS for å hindre back-clash på sniken når den renner ut. Man kan bestemme ved hvilken hastighet og ved hvilken kraft FARTSBREMSEN skal aktiveres. Når en bestemt hastighet på hjulet oppnås, kobler bremsen automatisk inn med valgbar STYRKE og TID. Fabrikkinnstilte verdier er: 600Rpm på hjulet 20% av maksimal bremsestyrke og med en brems-tid på,0 sekund. DYBDE [2] (Dybdebrems) Denne funksjonen aktiveres om loddet nærmer seg innstilt DYBDE for hurtig. En mykere stopp oppnås ved denne funksjonen. Dersom innstilt hastighet overskrides, aktiveres bremsen i en bestemt tid og med en bestemt kraft. Fabrikkinnstilt verdi er 400Rpm, 0% av maksimal bremsestyrke og oppbremsing skjer,0 sekund innen at DYBDE nås. LUFT [3] (Luftbrems) Denne bremsen ligner på fartsbremsen. Forskjellen ligger i at denne er aktiv over en bestemt dybde ( Over dybde ). Bremsen er tenkt å redusere hastigheten fra start ved f.eks Makrellfiske da krokene ennå ikke har kommet i vannet. Bremsens TID og KRAFT er sammen som for FARTSBREMS, men FART og verdien ( Over dybde ) skal fungere over denne dybde. Under denne dybde gjelder FARTSBREMS. Fabrikkinnstilte verdier: 600Rpm og over dypet 0. 0 = Funksjonen er altså utkoblet fra fabrikk. Ved makrellfiske anvendes normalt verdien 0-20 for ( Over dybde ). REDUS.[4] (Redusering) Når sniken renner ut øker friksjonen mot vannet og danner da en naturlig brems. For at bremskrafta skal bli konstant kompenseres dette ved å redusere den innbygde bremsen BREMS. Reduseringen justeres ved at den reduseres i prosent ved en tenkt dybde. For eksempel ville innstillingene Redusering = 20% og Ved dybde=00 redusere innstilt BREMS til 80% av den opprinnelige verdi ved dybden 00. Nedenfor vil denne dybden det ikke skje noen reduksjon. 23

25 MENY PAUSE NAPP Hovedbilde MENY MENY leder til innstilinger som ikke er avhengig av programvalg. Her beskrives valget [2] og [3]. Navigere ved hjelp av [E] PAUSE [2] ( Autopause ) Er tiden fra en trykker inn [A] knappen til maskinen slipper ut sniken. Pausen er for at loddet skal rette opp sniken før den slipper ut. Dersom en bruker denne kan en trykke på [A] med en gang at loddet og krokene er sluppet fri. Når innstilt fiskedybde nås, slår ( Dybdepause ) inn. Dette er pausen til maskinen begynner å dra opp ( Jukslengde ). Denne er i alle fiskeprogram. NAPP [3] ( Tid opp ) Tiden som maskinen måler motorstrømmen før valgt NAPP slår inn. Denne er til for å unngå at korte rykk i sniken skal utløse NAPP. Fabrikkinnstilt verdi er 0, sekund. ( Tid ned ) Dersom sniken stopper på vei ned før bunn eller innstilt DYBDE er nådd, kan det være fisk som biter på. Dette kan en få maskinen til å reagere NAPP på. Tide som bestemmer dette er tiden på en omdreining av hjulet. Fabrikkinnstilt er (). Området er til 25 sekunder. NB ( Tid ned ) kan ikke kombineres med bunnfiskeprogrammet. ( NAPP VED - Fartsbrems ) Dersom denne er valgt, registrerer maskinen NAPP ved rykk i sniken på vei ned. ( Restart ) Virker på samme måten som ( Restart ) som ved ( Stopp i blokk ) når den anvendes. (Se Meny HJUL STOP.P. Denne ( Restart ) gjelder derimot når ( Stopp i blokk ) IKKE anvendes og kan settes til en annen tid. Maskinen kan ikke automatisk nullstille telleverket. 24

26 Hovedbilde MENY MENY2 DISP MENY2 Innstilinger som styrer displayet, måleverdier i maskinen, styring av summeren og innstiling av tyverikode. På de følgende 3 sider beskrives valget [] DISP. Valgene [2]-[4] beskrives på sidene etter det. Navigere ved hjelp av [E] [6] DISP [] ( Lysstyrke ) er displayets lysstyrke i verdi fra 0 00% ( Lystid ) Er tiden lyset i displayet er på etter å ha trykket en knapp. Innstilingen kan være fra 0, sekund til 60 sekunder. Dersom en velger INN lyser displayet konstant, som også er fabrikkinnstilingen. ( Kontrast ) Det svarte i displayet. Fabrikkinnstilt 80%. Plasseres maskinen høyt (ansiktshøyde og over), bør en senke verdien da displayet vil virke mørkt. Motsatt når en monterer maskinen lavt. ( Språk ) Ex kan vise tekst i to ulike språk: Engelsk og Norsk. ( Visningstid ) Den tiden verdien på SLUR NAPP og BREMS verdien vises i displayet etter at en har trykket på knappene. Etter denne tid viser displayet Hovedbildet. ( Stort telleverk - Tid før visning ) Nytt i Ex er at Line Ute vises i som 3 tall i hele displayet, 32mm høye og eventuelt med minustegn foran. Disse vil vises etter denne tiden nåe en trykker [A]. Automatikksymbolet vises ikke sammen med disse tallene. ( Hjelpetekst ) Nytt i Ex er at der er plass til hjelpetekst for å forklare en funksjon. Teksten er liten og går over 8 rader. ( Hjelpetekst ) er tiden den skal vises. Teksten dukker opp når knappene blir trykket på og denne tiden har gått. Teksten går bort når en trykker [] [6]. Om en ikke ønsker tekst, sett tiden til 00 sekunder som vises som. 25

27 MENY2 DISP Hovedbilde MENY MENY2 Innstilinger som styrer displayet, måleverdier i maskinen, styring av summeren og innstiling av tyverikode. Fortsatt beskrivelse på valget [] DISP. Valget [2]-[4] beskrives på sidene etter. Navigere ved hjelp av [E] [6] Fortsettelse på DISP [] ( Valg parameter for øvre rad ) Hovedbildet (se side 8) kan vise 2 valgfrie parametere på rad 3 og rad 4. Rad 3 deler informasjon med verdien av SLUR, NAPP og BREMS når disse knappene aktiveres. Rad 4 viser verdi 2 hele tiden. Følgende frie valg er tilgjengelig: VEKT. Viser belastningen for motoren. 0-00% Hvert strek indikerer ca 0,4 Ampere og en blokk 3 Ampere. Fult utslag betyr 20Ampere. Verdien brukes for at maskinen skal registrere NAPP. NAPP slår inn når VEKT overskrider NAPP under en hvis tid (Napp tid opp), eller ved lav motorfart (se side qqq) MotNm (Newtonmeter) Viser hvor stort vrimoment motoren skal gi. Verdien styres enten automatisk fra den fabrikkinnstilte verdien som øker/reduseres med SLUR (innstilt vrimoment på koblinga). Alternativt kan dette endres helt manuelt. Rpm Motorens turtall i omdreining pr. minutt. (Når koblinga slirer får man forskjellig turtall på motor og hjul). Batt Viser batterispenning til maskinen. Måles inne i maskinen der batterikabelen er montert på elektronikken. Boost. Viser motorens interne arbeidsspenning. Dette valget er tekt brukt dersom problem med motoren skulle oppstå. Normalt skal verdien ligge på 33 40V Temp. Temperaturen inne i maskinen KopNm (Newtonmeter) Viser hvor stort vrimoment kobblinga skal gi Ingen verdier vises på raden 26

28 Hovedbilde MENY MENY2 DISP MENY2 Innstilinger som styrer displayet, måleverdier i maskinen, styring av summeren og innstiling av tyverikode. Fortsatt beskrivelse på valget [] DISP. Valget [2]-[4] beskrives på sidene etter. Navigere ved hjelp av [E] [6] Fortsettelse på DISP [] Statusfeltet i hovedbildet kan kortvarig vise forkortelser for nappstaus og hjulstatus. Følgende status kan der velges mellom: W for write. Betyr at verdiene leses inn i minnet. Dette symbolet kan ikke kobles ut. Vises så lenge elektronikken leser til minnet. Ikke slå av maskinen når dette skjer. + Viser at motorstrømmen passerer nappstrømmen. Tiden ( NAPP - Tid opp ) begynner og nappregistrering skjer når tiden er ute. Dersom motorstrømmen synker forsvinner symbolet og tiden ( NAPP - Tid opp ) tilbakestilles. - Viser dersom motorstrømmen skulle være unormal lav. Dette viser nedtelling til funksjonen FLOKE om denne er aktivert. Les mer om dette under FLOKE. F Vises når ( Fartbrems ) bremser hjulet. Gunstig å kunne se spesielt om den krangler med ( Dybdebrems ) D viser når ( Dybdebrems ) bremser hjulet. Gunstig å se dersom den krangler med f.eks ( Fartbrems ) A viser om ( Luftbrems ) bremser hjulet, Gunstig for justering. 27

29 MENY2 INFO Hovedbildet MENY MENY2 Innstilinger som styrer displayet, måleverdier i maskinen, styring av summeren og innstiling av tyverikode.. Her vises valget [2] INFO og [3] PIP. Valget [4] beskrives på neste side. Navigere ved hjelp av [E] [6] Fortsettelse på DISP [] ( Vise Nappdybde ) Nyhet er at visning av nappdybden kan slås av slik att det vises kun når maskinen kommer opp og stopper, eller kan slås helt av. Fabriksinstillt vises nappdybden alltid ved napp. INFO [2] (Informasjon) ( Spenning ) Viser batterispenningen målt inne i maskinen på elektronikken. Dersom denne synker under 0,0V vises en feilmelding med teksten ( LAV BÅTBATTER! ) og samtidig lyder etkonstant lydsignal. Lydsignalet forsvinner når spenningen går over 0,0V. Trykk på hvilken som helst knapp fjerner lydsignalet. ( Driv volt ) Intern batterispenning. Brukes kun ved problem med kobling/motor. Ligger normalt på 3342V. Temperaturen målt inne i maskinen i (C ). ( Motorstrøm ) Motorens strømforbruk målt i Ampere. ( Fuktverdier nedre sensor ) Fukt inne i maskinen målt i nedre kant. (Viser ikke et absolutt fuktig) ( Fuktverdier nedre sensor ) Fukt inne i maskinen målt i øvre kant. (Viser ikke et absolutt fuktig) PIP [3] ( Ved knapptrykk ) Slår på eller av lydsignal ved tastetrykk ( Antall ved napp ) Bestemmer antall pip ved nappregistrering. Kan kobles ut med valget, eller settes opp til 99 stk. ( Pause ved napp og null ) Når maskinen har dratt opp etter nappregistrering lyder lengre pip og med en lengre pause, opptil 60 sekunders pause. Kan kobles ut med valget 28

30 Hovedbilde MENY MENY2 KODE MENY2 Innstilinger som styrer displayet, måleverdier i maskinen, styring av summeren og innstiling av tyverikode.. Her vises valget [4] KODE. Navigere ved hjelp av [E] [6] KODE [4] Maskinen er konstruert med et elektronisk lås som kan aktiveres ved hjelp av en tyverikode. Dersom en velger å bruke en slik kode, ber maskinen om koden direkte ved oppstart. Koden kan stilles inn med siffer fra En har tre forsøk på å få tilgang til maskinen før den låser seg. Dersom det skjer må en ta kontakt med sin forhandler for å tilsendt en tilgangskode. Tallet til venstre for koden som slutter med en h samt serienummeret som vises i displayet ved oppstart må rapporteres til forhandleren. Slå straks av maskinen og vent på den nye koden. Når den nye koden tastes inn, slettes kundens egen kode. Maskinen er da aktivert med den nye koden. Kunden kan senere legge inn sin egen kode. ( Tyver kode ved ) Valget bestemmer om tyverikoden skal brukes ( Ved påslag ) eller ikke ( Aldri ). For å velge tyverikode gjør følgende: Trykk på [E] for å komme til MENY. Valg [6] MER for å komme til MENY2 og trykk [4] KODE. Velg om koden skal anvendes. Trykk på [P] og still inn koden ved å trykke på NAPP [2][5] og BREMS [3][6] knappene. (Se bilde under) Når du en er fornøyd med koden, trykk [P] for å komme videre og deretter [E] for å komme tilbake til Hovedbildet. Neste gang en slår på maskinen, ber den om tyverikode. Knapp [2] flytter sifrene til høyre. Knapp [3] øker sifrene som pilen peker på, med Knapp [5] flytter sifrene til venstre. Knapp [6] reduserer sifrene som pilen peker på, med 29

31 Oversikt fiskeprogram FISKEPROGRAMMER Ex har 6 ulike fiskeprogram. Alle program er programmerbare til minste detalj og under vises en oversikt. På følgende sider vises programmene i detalj.. Vanlig fiske (V) Se side Hil (intervall) fiske Se side Bunnfiske med intervall (BH) 5. Makrell og Akkarfiske (M) Se side 7. Se side Bunnfiske (Bf) Se side Dorgeprogram Se side 9.

32 Vanlig fiske (V) VANLIG FISKE (V) Det enkleste programmet er oppbygd av tre hoveddeler: Se diagram. Diagram Vanlig fiske (V).Dybde er dybden maskinen skal fiske på. 2.Juks er den lengde maskinen skal dra opp linen fra ( Dybde ), kalles juksalengde. 3.Dybdepause er den tid maskinen står stille etter at innstilt ( Dybde ) er nådd og til den starter å dra opp. Dybdepausen finns i MENY under PAUSE. Dybde Juks Dybdepause Tid Diagrammet viser teoretisk hvordan loddet kan tegnes på et bilde på ekkoloddet, med dybden på den vertikale aksen og tiden på den horisontale. Programmering av Vanlig fiske :.Trykk [P] og kontroller at det står Fiskeprogram i øverste raden. Endre med [3] og [6] slik at fiskemetoden blir Vanlig Fiske på rad 3. 2.Trykk på [P] igjen og still in fiskedybden ( Dybde ) med 00-tal, 0-tal og -tal med knappene []-[6] 3.Trykk på [P] igjen og velg juksalengden ( Juks ). NB Dersom ( Juks ) settes til null får en tilgang ved neste trykk på [P] å velge Fiskeprogrammet ( Dorgeprogram ). Se side 36. 3

33 Hilfiske (Hil) HIL (INTERVALL) FISKE (H) Hilfiske betyr intervallfiske eller trinnvis opphaling, Diagram 2 Hilfiske (H) Se diagram 2. Delt opp i intervaller med pause mellom. To nye funksjoner å forholde seg til: ( Hillengde ) er lengden på hvert opphal ( Hilpausen ) er pausen mellom hvert opphal Dybde Hillengde Juks Eksempel: Følgende valg gjøres: Dybde 50 meter, juks 7 Meter og hillengde 2 meter samt hilpausen 3 sekunder. Dybde pause Hilpause Maskinen slipper da ut sniken til 50 meter, sopper tiden Dybdepause, drar deretter Hillengde 2 meter og stopper Da hilpausen 3 sekunder osv. til juksalengden 7 meter nås. Deretter slipper maskinen ut sniken til 50 meter og gjentar prosedyren til eventuell nappregistrering, Eller operatøren trykker på STOPP eller OPP Programmering av Hilfiske :. Trykk [P] og kontroller at det står Fiskeprogram i øverste raden. Endre med [3] og [6] slik att fiskemetoden blir "Hil fiske på rad Trykk på [P] og still inn "Dybde. 3. Trykk på [P] og still inn "Jukslengde". 4. Trykk på [P] og still inn "Hillengde. 5. Trykk på [P] og still inn "Hilpause". 32 Tid

34 Bunnfiske (B) BUNNFISKE (B) Fiske hvor maskinen følger bunnformasjonen, Se diagram 3. Maskinen følger bunnen automatisk selv om dybden endrer seg. (Dybde) kan fremdeles stilles inn og kan brukes som maxdybde. Diagram 3 Bunnfiske (B) Programmet bruker 3 nye funksjoner: Bunnpause (bunnpause). Er den tiden maskinen trenger For å registrere bunnen. Viktig og ikke bruke for kort tid! (Min 2 sek.) Først drar maskinen opp Bunnavstanden (se under) + juksalengden. Bunnavstand (bunnavstand) Justerbar avstand som kommer i tillegg til juksalengden. Antall juks Dybde pause Juks botten avstand botten pause Tid Antall juks Antall juks maskinen utfører før det registrerer bunnen igjen, og hele prosessen starter på nytt igjen Programmering av Bunnfiske :.Trykk [P] og kontrollere at det står Fiskeprogram i øverste raden. Endra med [3] og [6] till fiskemetoden blir Bunn fiske på rad 3. 2.Trykk på [P]. Velg Dybde for å sette en grense for maximalt fiskedybde som skal anvendes. 3.Trykk på [P] igjen og velg "Jukslengde". 4.Trykk på [P] og velg "Bunnpause" som er den tid sniken er på bunnen før maskinen drar opp. Det er den tid som maskinen trenger for å registrere bunnen. 5.Trykk på [P] og velg Antall Juks som skal utføres innen ny bunnregistrering gjøres. 6.Trykk på [P] og velg Maxdybde og [P] igjen for Opphal". Les om disse spesialfunksjoner på side 7. 33

35 Bunnfiske med Hil (BH) BUNNFISKE med HIL (BH) En kombinasjon av Bunnfiske og Hilfiske. Se Bunnfiske (side 32) og Hilfiske (side 33) for detaljer. Bunnfiske (BH) Denne kombinerte fiskemetoden medfører ingen nye funksjoner, men tillater tilgang till alle funksjoner som finnes i begge programmene. Diagram 4 Antal juks Hil pause og hillengde Dybde pause Jukslengde Ny bottn detektsjon Bunn pause Bunn avstand Tid Programmering av Bunnfiske med hil :.Trykk [P] og kontroller at det står Fiskeprogram i øverste raden. Endra med [3] og [6] slik at fiskemetoden blir Bunn fiske + Hil" på rad Trykk en gang till på [P] og still inn "Dybde. 3. Trykk på [P] og velg "Jukslengde". 4. Trykk på [P] og velg Bunnpause (Se side33 for detaljer) 5. Trykk på [P] og velg Bunnavstand. (Se side 33 for detaljer) 6. Trykk på [P] og velg Antall Juks 7. Trykk på [P] og velg Hillengde. (Se side 32 for detaljer) 8. Trykk på [P] og velg "Hilpause". (Se side 32 for detaljer) 9. Trykk på [P] og velg Maxdybde og [P] igjen for Opphal". Les om disse spesialfunksjonene på side 7. 34

36 Makrell og Akkar (M) MAKRELL OG AKKAR (M) Dette programmet brukes ved dorging av makrell og kan også brukes på akkarfiske. Diagram 5 Makkrell / Akkarfiske (M) Juks benyttes ikke i dette programmet fordi maskinen drar sniken helt inn for hver gang. (til Nullpunktet). Dypredusering er redusering av dybden for hver gang maskinen drar opp. Dette for å lokke fisken opp mot båten. Minste dybde Dybde 2. Minste dybde er den dybden maskinen vil ende opp med å arbeide på. Dyp minskning Tid Eksempel: Om dybden settes til 50 meter, Dybdereduseringen er 5 favner og minste dybde settes til 30 favner, vil følgende skje: Når [A] trykkes slipper maskinen ut 50 favner, bremser og drar deretter linen opp til Nullpunktet, slipper deretter ut 45 favner. (Altså 50-45=45). Maskinen fortsetter tilslutt å fiske med en dybde på 35 favner. Dersom [S] trykkes inn og programmet startes med [A] starter maskinen på 50 favner igjen. Programmering av Makrellfiske :. Trykk [P] og kontroller att det står Fiskeprogram i øverste raden. Endra med [3] og [6] til Makrellfiske" på rad Trykk [P] og still inn Dybde. 3. Trykk [P] og velg Dybderedusering. 4. Trykk [P] og velg Minste dybde. 35

37 Dorgeprogram(V) DORGEPROGRAM(V) I Dorgeprogram slipper maskinen sniken ned til innstilt dybde og holdes på denne dybden med kraften ( Dybdeslur ). Denne kraften er en unik kraft på hjulet kun i denne fiskemetoden. ( Juks ) benyttes ikke, men settes til 0. Da startes Dorgeprogrammet Nappregistrering skjer ved av fisken drar sniken ut av hjulet. Omdrejninger: Antall omdreininger hjulet skal dras ut innen napp registreres. Diagram 5 Spanska makrell funktion Dybde Antall omdrejninger Dybdeslur: Er kraften hjulet holdes fast med etter Napp oppbremsing med kraften (SLUR) når innstilt dybde nås. Denne kraften bør være under (SLUR) slik at Tid hjulet kan dras ut av fisken, men samtidig større enn (BREMS) og ikke så svak at sniken dras ut ved hjelp av tyngden på jernsteinen. Programmering av Dorgeprogram"..Trykk [P] og kontroller at det står Fiskeprogram i øverste raden. Endre med [3] og [6] slik at fiskemetoden blir Vanlig fiske" på rad 3. 2.Trykk på [P] og still inn Dybde. 3.Trykk på [P] og still Juks till 0. 4.Trykk på [P] og still Napp-Omdreining til større enn 0. Dette kobler inn funksjonen Dorgeprogram. 5.Trykk på [P] og still Dybdeslur-Min til ønsket kraft på hjulet. Denne kraften skal altså akkurat kunne holde fast hjulet slik at det ikke dras ut før eventuell fisk drar den ut den. Kraften bør være et sted mellom BREMS-kraft oog SLUR-kraft i styrke. 6.Trykk på [P] og still Dybdeslur-Max til ønsket maksimal kraft for å kunne holde hjulet fast. 7.Trykk på [P] og still Dybdeslur-Pulser til antalet omdreining kraften Min skal øke til Max. 36

38 Verditabell DISPLAYTEKSTER Displaybilder Min Max Fabr Steg Enhet Line ute M/Fm/Ft Fiskeprogram 0 4 Beskrivelse Normalbilde Vanlig fiske, =Hilfiske, 2=Bunnnfiske, 3=Bunnnfiske med Hil. 4=Makrell-fiske VANLIG FISKE PROGRAM Dybde M/Fm/Ft Fiskedjup Juksalengde 00 2 M/Fm/Ft Juksalengde VANLIGT FISKE PROGRAM MED DORGEFUKTION (Jukslengde=0) NAPP Omdreining Dorgeprogram Antall runder hjulet dras ut over innstilt dybde før napp registreres. 30 Omdrei. Dybdeslur - Min % Dorgeprogram. Den kraft som motoren må ha for å holde sniken i ro etter at innstilt Dybde er nådd. Dersom hjulet ruller ut økes kraften. Dybdeslur Max % Dorgeprogram. Den maksimale kraft motoren trenger for å holde hjulet i ro 0, 6,5 0, Dybdeslur Pulser Omdrei. Hvor mange omdreininger på hjulet fra Min til Max ved Dorging HIL FISKE PROGRAM Lengde 00 2 M/Fm/Ft Hillengde Pause 0,5 0,0 2,0 0, Sekund Hilpause BUNN FISKE PROGRAM Bunnn pause 0,5 999,9 2,0 0, Sekund Tid før maskinen registrerer bunn. Bunn avstand M/Fm/Ft Avstand fra bunn ved bunnfiske Antall juks 25 0 St Max dybde M/Fm/Ft Når maskinen når denne dybden starter maskinen å dra opp sniken Opphal M/Fm/Ft Hvor langt opp maskinen drar opp etter at sniken har nådd Maxdybde. Lengden registreres i %. Antal juks før maskinen på nytt går til bunnen 37

39 Verditabell DISPLAYTEKSTER Displaybilder Min Max Fabr Steg Enhet Beskrivelse MAKRELL FISKE PROGRAM Dybde pause 0 M/Fm/Ft Pausen ved nådd dybde i makrellprogram før maskinen drar opp. Dybderedusering. 0 2 M/Fm/Ft Reduksjon av fiskedybde for hvert opphal. Minste dybde M/Fm/Ft Fiskedybde i Makrellfiske når Dybdereduksjonen er gjennomført. MOTOR (MENY) JUKS Mykstart til Juksefart Fart ved juks 0,0,0 0, Sekund RPM Her kan en stille inn en akselerasjonstid for motoren i fiskemodus. Hastighet når maskinen fisker. NAPP Fart ved napp Napp fart tid RPM 60,0 0, Sekund Hastighet umiddelbart etter napp. Farten Fart ved napp virker før Fart ved opphal tar over. Fabrikkinnstiling er Funksjonen Fart ved napp er avslått. Farten ved napp blir Opphalingsfart direkte. OPPHALNING Mykstart Fart 0,0 2,0 0, Sekund RPM Akselerasjonstid i overgangen mellom Fart ved napp til Fart ved opphaling, dersom Fart ved napp benyttes. Hastighet opphaling etter registrering av napp MANUELL OPP Mykstart Fart 0,0,0 0, Sekund RPM Akselerasjonstid ved manuell kjørning av motoren. Fart ved manuell kjørning av motoren. 38

40 DISPLAYTEKSTER Displaybilder Min Max Fabr Steg Enhet Verditabell Beskrivelse SNURR Fart 60 RPM Hastighet for å unngå SNURR Grenseverdi AMP Understrømsgrense for funksjonen Snurr. Måletid , Sekund Tiden for understrøm før Snurr slår inn. Avstand M/Fm/Ft Distansen fra fiskedybde før Snurr får slå inn. PAUSE (MENY) Auto 0,5 0,0 0,5 0, Sekund Tid før maskinen slipper etter at START er trykt. For at sniken får strekke seg ut etter at sniken er kastet ut. Dybdepause 0,5 25,0 0,5 0, Sekund Pause ved fiskedybde før maskinen begynner å dra opp. NAPP (MENY) Tid upp 0, 0,0,0 0, Sekund Tiden for nappregistrering når maskinen drar opp. Dette er den vanligste nappregistreringsmetoden. Tid Ner,0 25,0 0, Sekund Nappregistrering om sniken stopper på veg ned. Funksjonen er ikke tilgjengelig ved Bunnfiske NAPP vid Fartsbrems IN - - Napp kan også registreres dersom hastigheten blir for stor samtidig med at Fartsbremsen slår inn. NAPP Ved Motorfart under Juksfart % Napp kan registrere om farten på motoren blir for lav. Fabrikkinnstil 50% betyr at Napp intreffer. Ved 50% av juksafart 50Rpm Dvs 75Rpm. Under akselerasjon og mykstopp gjelder kun 50% av Disse hastigheter Lysstyrke % Lysstyrken i displayet. Automatisk autostart 99,9 0, Sekund Når maskinen har dratt opp fangst og stoppet kan maskinen starte automatisk på nytt etter denne tid. Brukes sammen med automatiske fangstavrivere. 39

41 Verditabell DISPLAYTEKSTER Displaybilder Min Max Fabr Steg Enhet Beskrivelse HJUL (MENY) DIM Hjulbredde Hjulbredden i millimeter. For korrekt måling av dybde. Standardhjul 80mm. mm NYLON Nylondiam.,5 5,0,4 0, mm Diameter på lina i millimeter. For korrekt måling av dybden. Se side 8. Nylonmengde mm Anger mengden line på hjulet. Se side 8. TELLEVERK Måleenhet Meter - Famn - Fot Retning-Lineuttag M/Fm/Ft Reverserad - Normal Hjulpulser Valg av enhet for linelengder i displayet. Bestemmer motorens og regneverkets retning og rotasjon. Hjulgivertest.Giverne A og B skal følge ordningen avhengig av rotasjonsretning. Se side eller STOP-P (undermeny HJUL i MENY) NULL Stopp ved 0 IN IN - - VANN Tid,0 99,9 30,0 0, Om motoren skal stoppe når regneverket kommer til null. Sekund Maximal gangtid på motoren om sniken stopper. Denne tiden kan ikke kobles ut. BLOKK 99,9 0, Sekund Tiden hjulet må stå stille om Stopp mot blokk brukes. Kan brukes i stedet for Stopp ved null Tiden kan kobles ut M/Fm/Ft Stopp mot blokk gjelder ovenfor denne dybden. Restart 0, 60 0, Sekund Restart av programmet etter denne tid etter at Stop mot blokk inntreffer. Auto null IN - - Tid Ovan dybde Funksjonen nullstiller telleverket hver gang trykk på [A] utføres om Stopp i blokk har inntruffet. 40

42 DISPLAYTEKSTER Displaybilder Min Max Fabr Steg Enhet Verditabell Beskrivelse MYKST. Mykstopp ved 0 i auto 99 8 Mykstopp ved 0 i manu 99 Omdrein. Hvor mange omdreininger. Hastighetsreduksjonen skal deles opp i. Omdrein. Hvor mange omdreininger. Hastighetsreduksjonen skal deles opp i. PV. Pulsbredde ms Polvendningspulsens lengde Pulspause Sekund Antal pulser Pausen mellonm polvendningspulsene Antal polvendningspulser BREMS (MENY) FARTBREMS Styrke 0 20 % Med hvor stor kraft fartsbremsen skal aktiveres. Bremestid 0, 5,0,0 0, Sekund Fart RPM Hvor lang tid fartsbremsen skal være aktivert. Ved hvilken hastighet fartsbremsen skal aktiveres. DYBDEBREMS Styrke 0 20 % Med hvor stor kraft dybdebremsen skal aktiveres. Bremestid 0, 5,0,0 0, Sekund Fart RPM Hvor lang tid dybdebremsen skal aktiveres. Ved hvilken hastighet dybdebremsen skal aktiveres. LUFTBREMS Fart RPM Ved hvilken hastighet luftbremsen skal aktiveres. Overfor dybde M/Fm/Ft Overfor hvilken dybde luftbremsen skal aktiveres. 4

43 Verditabell DISPLAYTEKSTER Displaybilder Min Max Fabr Steg Enhet Beskrivelse DISPLAY (MENY2) Kontrast % Justering av displayets kontrast Lysstyrke % Hvor kraftig bakgruns-belysningen skal lyse opp displayet IN IN Lystid Språk Visningstid Stort telleverk Hvor lenge bakgruns-belysningen skal lyse etter siste knapptrykkning. Norsk, Engelsk Aktuellt språk 0,5 20,0 4,0 0, Sekund Den tid SLUR-NAPP-BREMS- tekstene vises etter at knappene trykkes M/Fm/Ft Viser LINTE E med 32 mm høye tegn Verdi Verdier som vises på rad 3 i normalbildet. Se side 9 og 26 Verdi 2 Verdier som vises på rad 4 i normalbildet. Se side 9 og 26 Hjelptekst 0,0 0, Sekund Hjelpetekster kan vises etter en stund om ingen knapp trykkes. INFO (MENY2) Spenning Volt Ekstern batterispenning. Temp Celsius Temperatur inne i maskinen Ampere Ampere Motorns strømforbruk. Fukt øvre % Fuktighet på oversiden av displaykortet Fukt nedre % Fuktighet på undersiden av displaykortet Boost-spenning Volt 42 Intern drivspenning.

44 DISPLAYTEKSTER Displaybilder Min Max Fabr Steg Enhet Verditabell Beskrivelse PIP (MENY2) Pip vid knapptrykk IN IN - - Valg om pip ønskes ved knapptrykking. Antall pip ved napp St Hur många pip som ønskes ved napp. Napp-pip ved 0 Pause 60,0 5,0 0, Sekund Hvor lang pausen mellom hver pip som ønskes når fangsten har kommet opp. KODE (MENY2) Aldri - Ved påslag - Batteri utkoblet TYVERI KODE ved TYVERI KODE? Valg om tyverikode skal aktiveres ved oppstart eller ikke - Tyverikoden AOMATISK VISTE BILDER Fangstdybde M/Fm/Ft belitronic s BJ5000 Ex Version X.X System XXV Serienummer Viser ved hvilken dybde fangsten ble registrert. Oppstartsbilde med information om: Programmets version. Ansluten batterispenning Serienummer på elektronikenheten. Fabriksinstilte verdier Bilden vises om [Z] holdes inne i 3 sekunder. LAV BÅTBATTERI! ADVARSEL. Vises kun når båtens batterispenning er for lav. Måles ved maskinen. Kvitteres bort ved trykk på [E]. FEIL I MINNET trykk knappen Enter ADVARSEL. Feil i minnet. Etter dette inntreffer automtisk fabrikk-reset. 43

45 Feilsøkning FEILSØKNING Feilsøking Trykk inn Nødstoppen 2 Slokner hele maskinen? Dersom ikke, kan det være nødstoppen som må justeres. (Ligger på knappkortet) 3 Hjulet skal nå gå helt lett. Dersom kobligna ikke er magnetisert og tilsmusset av støv og skitt 4 Slipp ut Nødstoppen. Starter maskinen gå til pkt 5. Helt død? Er strømkabelen koblet til med riktig polaritet. Nødstoppen kan ha behov for justering. Dersom fortsatt feil kontakt servicepersonell. 5 Viser displayet korrekt tekst ved oppstart og deretter Hovedbildet ("Line ut") gå til pkt 6. Dersom teksten er uleselig eller stopper før Hovedbildet må knappkortet byttes. 6 Om motoren er OK gå til pkt 7. Dersom ikke kan feilen være i begge kort. 7 Fungerer alle knappene gå til pkt 8. Dersom ikke må knappkortet byttes 8 Hold inn [Z] til det står "Fabrikkinnstilte verdier" i displayet. Reduser SLUR til null. Trykk kort [U] slik at motoren starter. Starter den korrekt gå til pkt 9 dersom ikke, fungerer motoren i auto-modus? Dersom ja er [U] knappen defekt og knappkort må byttes. 9 Teller LINE E negativ (-00, -002 osv). Feilen kan være på begge kortene, eller feil på magnetene på hjullet, Se under FEILINDIKERINGER Hjulgiver. Har nytt hjul blitt montert 0 Stopp motoren fest lina og start motoren på nytt. Øk sluret forsiktig. Øker motorstrøm og kraft på hjulet? Dersom ingen kraft kan kobling evn. kabler være skadet. Også kortet kan ha feil. Blir det 30 kgs drakraft på hjulet ved 00% SLUR og koblinga ikke slurer, om ja gå til pkt. Dersom ikke og koblinga begynner å slure når SLUR økes Forsøk å øke ("Vrimoment øker ved slur") noen prosent. Dersom dette ikke løser problemet er feilen i koblinga, kabel eller kort. Skulle "Low batt" vises kan det være lav batterispenning eller feil på kortet. Fungerer summeren når noen av knappene trykkes. Dersom ikke, feil på knappkortet. 2 Gå til menyen for ("NappLED") se side 24. Øk til 00%. Dersom det ikke fungerer er feilen på knappkortet. Dersom en ikke finner feilen ved hjelp at dette, ta kontakt med autorisert personell 44

46 Feilindikeringer FEILINDIKERINGER LAVT BATTERI Batterispenninga fram til maskinen er ikke bra. Elektronikken gir en alarm dersom spenninga går under 0V. NB dersom maskinen er koblet til 24V system blir 0V veldig lavt og motoren blir svak. Dersom feilindikering vises, undersøk kabler, koblingspunkter og batteriet. FEIL I MINNET HJULGIVERNE Hjulgiverne A og B skal, avhengig av rotasjonsretning, vise mønstret alternativt når magnetene passerer hjulet Dersom hjulet holdes stille skal tallene stå i ro. Dette viser at (TELLEVERK) regner riktig. Legg merke til at i dette bildet regnes det ikke i Favner, Meter eller Fot, men i hjulomdreininger. Dersom A eller B ikke reagerer kan det være feil i magnetene. Feilen kan også være i giverne på kortet. 45

47 Vedlikehold VEDLIKEHOLD KOBLINGA Koblinga bør rengjøres med jevne mellomrom. Minst en gang hvert år. Dersom sniken ikke renner ut når [A] trykkes, bør koblinga kontrolleres. Det kan ha samlet seg støv og skitt som påvirker funksjonen i koblinga. Det samme kan skje om maskinen ligger ubrukt over lengre tid. For å gjøre ren koblinga, ta ut skruen i midten som holder hjulet på plass. Ta av hjulet forsiktig. Ankeret er løs, så unngå å miste det ned dersom en gjør dette ombord i båten. Dra ut rotoren fra akslingen. Denne kan sitte noe, men som regel slipper den lett. Bruk en avtrekker om nødvendig. Gå forsiktig fram. Gjør rent med en fettløselig væske. Lynol, bensin, alkolhol e.l. Puss forsiktig av både rotor og anker med et fint smergelpapir. Spole Kontroller en gang i året om der har kommet fukt inn i maskinen. Løsne på de 8 skruene og ta av lastkassen Se etter fuktighet, eventuell korrosjon på elektronikken. La maskinen få tørke dersom en ser antydning til fukt. Ny slilikon-pakning anbefales å sette på. Ta litt tretjære på skruene da syrefaste skruer og aluminium går dårlig sammen. 46 Rotor med lamell Anker

48 Teknisk data TEKNISK DATA Maskinens vekt: 5,3 Kg Strømforbruk ved full belastning ved 2Volt 20 Ampere max Strømforbruk ved full belastning ved 24Volt 0 Ampere max Gennomsnittelig strømforbruk ved fiske: -3 Ampere Spenningsområde: 2-30 Volt DC Kabel dimension: 7 Meter 4x2,5mm² Linkapasitet: ~500 Meter,4mm lina Max fiskedybde 999 Meter, Famn, Fot Motor fart: -80 rpm Måle-nøyaktighet av dybden: Nær 00% Garanti: 2 År 2 knapper bakgrunnsbelyste 4 LED Napp indikatorer Grafisk bakgrunnsbelyst display 92*64 dot Akustisk signal ved napp & knapptrykkning Betjeningspanel 47

49 Garanti GARANTI Garantien på denne maskinen gjelder i 2 år fra fakturadato Dersom det skulle oppstå feil i garantitida repareres maskinen gratis. Garantien dekker for arbeid og deler på fabrikken eller ved en av våre forhandlere. Garantien gjelder kun ved material- eller produksjonsfeil. Garantien dekker ikke skader som følge av skjødesløs behanling, eller feil bruk av produktet. Garantien dekker ikke eventuelle tap av utstyr eller fangst Maskinen sendes til forhandler i betalt frakt. Maskinen vil bli retunert i betalt frakt. Kunden står selv for frakta til forhandler. Fabrikant eller forhandler er ikke ansvarlig for skader, tap eller kostnader i forbindelse med bruk av produktet. 48

50 Tilbehør TILBEHØR Stativrør Uteligger Diameter 40mm Diameter 30 eller 50mm Makrellhjul Blokk Rød Hette Kroker Liner Extra kabel 4*4mm² Monofil og Dyneema kg Finnes i 7 m eller løpemeter. 49 Svart Blå Lodd

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Norsk manual for BJ5000. Instruksjon Utgave 12 Gäller programversjon fra 4.0704

Norsk manual for BJ5000. Instruksjon Utgave 12 Gäller programversjon fra 4.0704 Norsk manual for BJ5000 Instruksjon Utgave 12 Gäller programversjon fra 4.0704 3 INNHOLD Side Installasjon 4 Display 5 Trykknapper og symboler 6,7 Igangsetting 8 Pålegging av nylon 8 Diverse forklaringer

Detaljer

Register A - Ø INNHOLD. Side Akkarfiske 8 Båtbatteri lav 16 Bunnfiske med hil 8 Bunnfiske 7 Displaytekster 10-15. Side

Register A - Ø INNHOLD. Side Akkarfiske 8 Båtbatteri lav 16 Bunnfiske med hil 8 Bunnfiske 7 Displaytekster 10-15. Side Lunde 2001-02-21 Register A - Ø Side Akkarfiske 8 Båtbatteri lav 16 Bunnfiske med hil 8 Bunnfiske 7 Displaytekster 10-15 Enter-tastet se utfør Fabrikksprogram 2 & 4 Fartsbrems 4 Feilindikeringer 16 Feil

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

BJ5uP. Norsk manual Revisjon 3b. P.versjon 0231-0326 H.versjon 0309 - 1 -

BJ5uP. Norsk manual Revisjon 3b. P.versjon 0231-0326 H.versjon 0309 - 1 - BJ5uP Norsk manual Revisjon 3b P.versjon 0231-0326 H.versjon 0309-1 - Innehold Side 1. Førord 2. Installasjon 3 3. Oversiktstabell funksjoner. 4 4. Detaljert om funksjoner nivå A med direkte knapper. 5

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive

Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive 1 Sikkerhetsinstruksjon Installasjon og drift av roterende maskiner og apparater kan ved feil bruk og håndtering kan gi omfattende person og materialskader.

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition SKIPPER CS-1027 10 EKKOLODD BRUKERMANUAL Edition 20030507 Skipper Electronics A/S Telphone +47 23 30 22 70 Ryensvingen 5 Telefax +47 23 30 22 71 P.O.Box 151, Manglerud E-mail: skipper@skipper.no 0612 Oslo,

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4" pumper

Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4 pumper Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4" pumper NRF nr. 9038034 Varenr. 3000130 Rev.02 Sikkerhetsinstruksjon Installasjon og drift av roterende maskiner og apparater kan ved feil bruk og håndtering

Detaljer

Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI-011-050N/0605

Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI-011-050N/0605 Compaction Indicator Installations Manual CI-011 CI-011-050N/0605 Innehold 1. Komponenter -------------------------------------------------------------------------------- 1 2. Deleliste ---------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Brukerveiledning C-6000i Datastyrt juksamaskin

Brukerveiledning C-6000i Datastyrt juksamaskin Brukerveiledning C-6000i Datastyrt juksamaskin 1 2 Utgave 4.00 Brukerveiledning for utgave 5.02 av C-6000i programvare. Brukerveiledningen kan også være nyttig for tidligere av C-6000i, men noen valgmuligheter

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk MYLOQ 1101 Kodecylinder Bruksanvisning NO Viktig informasjon før bruk HUSK Administratørkoden! Utan den kan ikke Kodesylinderen programmeres. Kodesylinderen leveres med en fabrikk-kode: 1-2-3-4-5-6 Denne

Detaljer

Håndbok Altus RTS Orea RTS Telis 1 RTS Telis 4 RTS Telis Soliris RTS Centralis RTS Soliris Sensor RTS Eolis Sensor RTS

Håndbok Altus RTS Orea RTS Telis 1 RTS Telis 4 RTS Telis Soliris RTS Centralis RTS Soliris Sensor RTS Eolis Sensor RTS Håndbok Altus RTS Orea RTS Telis 1 RTS Telis 4 RTS Telis Soliris RTS Centralis RTS Soliris Sensor RTS Eolis Sensor RTS Takk for tilliten! Takk for at du har valgt å motorisere din solbeskyttelse med et

Detaljer

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 051010 _no.pdf INSTALLASJONS manual NO Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol- & vindforhold

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn BRUKERMANUAL App for Beha smartovn OVNEN SKAL IKKE VÆRE TILKOBLET STRØM. APPEN GIR BESKJED OM NÅR OVNEN SKAL TILKOBLES. Bruk ovnen som smartovn ved hjelp av app-styring Last ned appen «SmartHeather Beha»

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av tre trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks Eye-Pal Solo Brukerveiledning ProVista AS Tromøyveien 24 4841 Arendal Tlf 37058686 Faks 37058687 mail@provista.no www.provista.no Produsent: Abisee, Inc. 20 Main Street, Suite G2 Acton. Massatchussetts

Detaljer

Elektronikk og programmering av ubrukelige roboter

Elektronikk og programmering av ubrukelige roboter Elektronikk og programmering av ubrukelige roboter Elektronikk du (kanskje) bruker i roboten: 1. Microbit = hjernen denne må du ha! Microbit er en såkalt mikrokontroller som vi kan programmere til å få

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Gratulerer med en skikkelig kvalitetspostkasse!

Gratulerer med en skikkelig kvalitetspostkasse! Trofast Parcel Advance: Formfin Advance: Gratulerer med en skikkelig kvalitetspostkasse! Før du tar postkassen i bruk, vil vi gjerne be deg lese brukerveiledningen. Leveransen inneholder: - En postkasse

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av tre trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

ca 300 m ved fritt felt eller ca 20 m gjennom to betongvegger Klasse 2, dobbelisolert

ca 300 m ved fritt felt eller ca 20 m gjennom to betongvegger Klasse 2, dobbelisolert Ref. 000067 No INSTALLASJONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende

Detaljer

BRUKERMANUAL WR100 1

BRUKERMANUAL WR100 1 BRUKERMANUAL WR100 1 2 1: Hovedstrøms nøkkel 2: Fjernkontroll Fjernkontroll (Se side 5) 3: Enter knapp Ved forandring i parametrene må Enter knappen alltid trykkes inn både før og etter forandring. 4:

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Epilepsialarm med Mikrofonføler Art.nr 323001 Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje User manual

Bruksanvisning Käyttöohje User manual B G 2 0 1 Bruksanvisning Käyttöohje User manual www.defa.com N INNHOLDSFORTEGNELSE Fjernkontroll 8 Automatisk aktivering av kjøresperren 8 Deaktivering med fjernkontrollen 9 Deaktivering med PIN-kodepanelet

Detaljer

196 / 196 M Innholdsfortegnelse

196 / 196 M Innholdsfortegnelse Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Kapittel Side 1. Tiltenkt bruk 3 2. Sikkerhetsinformasjon 3 3. Apparatelementer 4 4. Displayelementer 5 5. Bruk 6 5.1 Sette i / bytte batterier 6 5.2 Slå på apparatet

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

- 1 - DIGITAL BRANN- SAFE BRANN-SAFE DIGITAL INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - DIGITAL BRANN- SAFE BRANN-SAFE DIGITAL INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - BRANN-SAFE DIGITAL DIGITAL BRANN- SAFE INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister ADVARSEL!... 3 1. Åpne safen med nøkkel... 3 2. Innsetting av batterier... 3 3. Åpne safen etter at batteriene

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Portåpner skinna festes til motor med de medfølgende bøylene.

Portåpner skinna festes til motor med de medfølgende bøylene. Side 18 Montering av Eurodoor portåpner Portåpneren består av 1 kolli m/motorenhet og 1 kolli med enten 1-delt skinne eller 3-delt skinne. Monter skinnefestet som ligger i eske sammen med motorenhet. Ideelt

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer