Tana kommune Utviklingsavdelingen. Rådhusveien. 0 Kommuneplan Ml 5. C.1 Ny anleggseiendom Bebyggelsesplan (eldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tana kommune Utviklingsavdelingen. Rådhusveien. 0 Kommuneplan Ml 5. C.1 Ny anleggseiendom Bebyggelsesplan (eldre"

Transkript

1 El I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m n Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter Ml 33. Ml 5, siste ledd og matrikkelforskr Li III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning Matrikkelloven 33 Tana kommune Utviklingsavdelingen Rådhusveien 3 Journalføring/stempel: 16/ Eiendom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bruksnavn/adresse: Sak, pbl 20-1 m, oppretting av Deling i hht. Søknad om dispensasjon jf. pbl 19-1: I) Søknad om tiltak (deling) jf, Pbl 20-1 m grunneiendom LI Reguleringsplan O Plan- og bygningslov og matrikulering etter C.1 Ny anleggseiendom Bebyggelsesplan (eldre 0 Kommuneplan Ml 5. lovverk) LI Nytt jordsameie Reguleringsplan LI Privat forslag LINy festegrunn over 10 år LI Bebyggelsesplan (eldre lovverk) C.1Annet. O Arealoverføring Krav om matrikulering av enheter som ikke krever behandling etter Pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter Ml 33. III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Ml 33. O Sammenslåing (matrikkelforskr. 43) C Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. 44) Føring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr. 45 (2)) O Registrering av (ekisterende)uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. 32,ML 34, 6 (særlige grunner) E Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. O Annet (angi hjemmel): 31 ML 34, 6 (særlige grunner) Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter Pb m: >5(Grunneiendom 0 Anleggseiendom LI Jordsameie 0 Festegrunn El Arealoverføring Må besvares: A) nskes gjennomført uten ugrunnet opphold. (Kommunens frist er 16 uker etter phl-vedtak, 20-1 m + event vinterforskrift, matrikkel forskriften 18.3) Foretrukket mnd el dato for forretningen: B) LI Ønsker å utsette oppmåling og matrikulering til mnd angitt nedenfor (Kan etter rekvirentens ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år faller tillatelsen etter pb m bort.) Foretrukket mnd el dato for forretningen: For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg): C) D Ønsker etter særlige grunner å gjennomføre matrikulering, men utsette fullføring av oppmålingsforretningen. (matrikkelforskriften 25). Kommunen fastsetter frist for fullførin, ikke len er enn 2 år. Oppmålingsforretning for matrikkelenhet som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter Pb120-1 m: LI Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr. 36) LI Grensejustering (matrikkelforskr. 34) LI Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven 7, matrikkelforskr. 35) D Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. 32) (se også felt II) O Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. 31) (se også felt II) 1:1Annet (angi hjemmel): Side 1 av 4

2 Parsell nr. Areal ca. ni2 Arealtype Eventuelt før deling journal nr. Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester Parsellen(e) skal benyttes til Selvstendig bruksenhet D Tilleggsareal til Gnr./Bnr./Fnr./Snr. Bolighus 0 Offentlig virksomhet Offentlig friluftsområde t SI,Fritidshus Landbruk/Fiske o Industri/Bergverk 0 Naturvern o Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant D Offentlig veg Kommunikasjonsareal/tekn. anlegg Adkomst Pb D Riks-/fylkesveg 3 Kommunal veg \ 1,Privat veg Vegloven O Ny avkjørsel fra offentlig ve 3 Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel o Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges) Søknad om avkjørseltillatelse vedlegges D Adkomst sikret ifølge vedlagte dokument Vannforsyning o Offentlig vannverk )k*.privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges Pb Annet: Avløp Beskriv: Offentlig avløpsanlegg enkeltanlegg Pb Privat fellesanlegg Utslippstillatelse gitt (vedlegges) Søkn. om utslippstillatelse vedlegges Avløp sikret ifølge vedlagte dokument Nr. fra - til Ikke relevant Partsliste/naboliste (altemativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending) Kart og situasjonsplaner Avtale om veg/adkomst, inkl. kart Private servitutter Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter Skjema for krav om sammenslåing Andre avtaler, dokumentasjon Andre vedlegg Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser, urådi heter eller andre restriks'oner som er til hinder for matrikulerin Side 2 av 4

3 Andre opplysninger (for eksempel rettighetshavere av betydning) Hjemmelshaver(e) 9 Navn: Tlf: cx) Adresse: Postnr: Sted: C Underskrift Sted: Dato: Underskrift: l)(0 Hjemmelshaver(e) Nav - T E kr LfgÇ g61-1 IIHRICLA3NN 9,61 E-post: - C, L R14-. n Underskrift Sted: Dato: Underskrift I t? u r1 S Fakturaadresse: (Dersom dette er en annen enn hjemmelshaver): Nav9:2 Tlf: 1-1 Ltl-f& E-post: bec, e 1/4/ c,7l9 Postnr: o Sted:, 1,1 c, Eventuelt utfyllende merknader: -, ' P- 1,1 (k,. (-)A,-, U(J L, 6,_:,c, j.-.-i (-1- c-k- Å-(---- s1-` \3 /- -,--l_,2._ 6Q(uL:(-N.4_ et.)- CICL.A.Ck..-L-Avk_ t 1,i, 4 &--,,--, k.(,.i.-1,,._..k._.. e,--v c -- ;(,... :_ ola...k_oj(\_:c...-,...-,.. CLi e_...-1,--k_ U L((k,, (_,Ht tt, -11'-11,1~...._ (:.---L2ti 1,,t.-4 \ i - 7L-t-i' 1 1 ' Lk 1_,, Side 3 av 4

4 Navn: Adresse Navn: Adresse: Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr): Partsstilling: Eiendom (gnr., bnr.. fnr., snr): Partsstilling: Sted: Dato: Underskrift: Sted: Dato Underskrift: Sted: Dato: Underskrift Sted: Dato: Underskrift: Eiendom (gnr., bnr., fnr., snry Partsstilling: Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr): Partsstilling: Side 4 av 4

5 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Side 1 av 1 Tilllegsareal til 7/112 r e I 1/ <> I 7:11 1/ \,.I Al. i y1 / ) / / / / 7:3 7:121 7: Deattuffratta konnnune Grunnkert Målestokk: 1:1 000 Dato rtopplysningersom krevesved omsetningav eiendommer,skel sktithchos kommunen. Ellersstår ikkekommunenansverig

11 III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning Rådhusveien 3

11 III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning Rådhusveien 3 Søknad om tiltak; oppretting av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1 m eller endring Journalføring/stempel: II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning

Detaljer

Tana kommune Utviklingsavdelingen. Rådhusveien 24. Bnr.: Deling i hht. Søknad om dispensasjon jf. PBL 19-1: fl Reguleringsplan D Plan- og bygningslov

Tana kommune Utviklingsavdelingen. Rådhusveien 24. Bnr.: Deling i hht. Søknad om dispensasjon jf. PBL 19-1: fl Reguleringsplan D Plan- og bygningslov Elidder 1 Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). PBL 20-1 m, U.Ste_r 8 Journalføring/s empel: 113 Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter PBL

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

Tana kommune Utviklingsavdelingen

Tana kommune Utviklingsavdelingen Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). PBL 20-1m 1=1 Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter PBL 20-1 m MI 5, siste ledd og MF 43-48 ML 33 Rekvisisjon

Detaljer

Målselv kommune Enhet Teknisk Mellombygdvn Moen Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Målselv kommune Enhet Teknisk Mellombygdvn Moen   Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. I) Søknad om tltak Deling av grunneiendom, ny matrikkelenhet Pbl 1-6 og 20-1m II) Rekvisisjon av oppmålingsforretning Matrikkelloven 33 Søknaden/rekvisisjonen gjelder: Målselv kommune Enhet Teknisk Mellombygdvn

Detaljer

D LEVANGER E VERDAL C.) D Annet.

D LEVANGER E VERDAL C.) D Annet. 21 I) Soknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m D II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

iussk 1<<).x1.\1L'.\'b;1

iussk 1<<).x1.\1L'.\'b;1 l lvj.cvtt1'-ktt HESESA 'K{_)fi.~ : viune Sta Gjelder eiendom vi gir deg naturen 1624/159/3/9003 Navn på eiendom Hulvannskogen Kunde 904604 Rissa kommune Rådhusveien 13 7100 Rissa iussk 1

Detaljer

,. E., ;;: Gnr. Bnr., Festenr. Seksjonsnr S Ny grunneiendom D Reguleringsplan [l Plan- og bygningslov

,. E., ;;: Gnr. Bnr., Festenr. Seksjonsnr S Ny grunneiendom D Reguleringsplan [l Plan- og bygningslov [) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling) Pbl 93 h II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 93 h eller oppmålingsforretning etter MI 33

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE. Tekniske tjenester Øvre Åmes 7 Rådhuset 7170 ÅFJORD. \\ \\ \\,;1fin71'd knniiriuiie nu. Harbak Gård v/ Elvar Harbak

ÅFJORD KOMMUNE. Tekniske tjenester Øvre Åmes 7 Rådhuset 7170 ÅFJORD. \\ \\ \\,;1fin71'd knniiriuiie nu. Harbak Gård v/ Elvar Harbak f 1) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). rm 20-1 m Journalføring/stempel: riff? r ' kilo! lg/ I06 8 l r II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling

Detaljer

Kvinnherad kommune Rosendal. www kvinnherad.kommune.no. Bnr. _s'6-,maick2// /7 L'_5. Deling i hht.

Kvinnherad kommune Rosendal. www kvinnherad.kommune.no. Bnr. _s'6-,maick2// /7 L'_5. Deling i hht. I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 93 h 13 II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 93 h, eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

7200 Kyrksæterøra Trondheim 24. juni Vi vil med dette søke om å få fradelt ca 950 kvm fra gnr 46 bnr 2 i Hemne Kommune.

7200 Kyrksæterøra Trondheim 24. juni Vi vil med dette søke om å få fradelt ca 950 kvm fra gnr 46 bnr 2 i Hemne Kommune. "i\'.h7f5 T" ÃT T I-Iemne Kommune Trondheimsveien 1 7200 Kyrksæterøra Trondheim 24. juni 2015 puxtlnnlulkuhcmnc.ko1n1nunc.no Søknad om fradeling av tilleggsareal til gnr 46 bnr 137. Vi vil med dette søke

Detaljer

Kvinnherad komm Rosendalsvegen Rosendal. (id

Kvinnherad komm Rosendalsvegen Rosendal.  (id D I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Phl 20-1m o.r If '.A.NNH AD KOMMUNE D II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

El LEVANGER 1:1VERDAL. Bnr. D Bebyggelsesplan(eldre lovverk) Zr Privat forslag. Annet.

El LEVANGER 1:1VERDAL. Bnr. D Bebyggelsesplan(eldre lovverk) Zr Privat forslag. Annet. IS1I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-Im Journalfering/stempel: 13 II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Utviklingsavdelingen Porsanger kommune, landbruksforvaltningen Postboks 400, Rådhuset 9712 Lakselv Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2018/1061-3/9/1/13

Detaljer

Kvinnherad komm ne. Sakstype, pbl 20-lm. oppretting av Deling i medhald til. jf. Pbl. El Reguleringsplan E] Ny anleggseigedom [] Kommuneplan

Kvinnherad komm ne. Sakstype, pbl 20-lm. oppretting av Deling i medhald til. jf. Pbl. El Reguleringsplan E] Ny anleggseigedom [] Kommuneplan D l) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-] m og 26 l E] ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m eller

Detaljer

vi gir deg naturen Vår ref. Deres ref. Vår dato Vår saksbehandler 12/ Anne Larsen ,

vi gir deg naturen Vår ref. Deres ref. Vår dato Vår saksbehandler 12/ Anne Larsen , JuN 21116-1 ;tatskog vi gir deg naturen Gjelder eiendom 1933/43/1/9008 Navn på eiendom Storskogen st.skog Kunde Balsfjord kommune Plan og Næring Rådhuset 9050 STORSTEINNES Vår ref. Deres ref. Vår dato

Detaljer

ass J 0 1 NOV Y Kvinnherad kommun Kvinnherad kommune Rosendalsvegen IO 5470 Rosendal og matrikulering etter Ml D Ny anleggscigcdom

ass J 0 1 NOV Y Kvinnherad kommun Kvinnherad kommune Rosendalsvegen IO 5470 Rosendal og matrikulering etter Ml D Ny anleggscigcdom Journalføringstempel: I) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-1m og 26 1 [] ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming

Detaljer

D ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje in»..er 3:* U ch krev handsaming etter Pbl 20 lm, eller Kvinnherad kommu ç _m

D ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje in»..er 3:* U ch krev handsaming etter Pbl 20 lm, eller Kvinnherad kommu ç _m D l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-] m og 26-l. Y Journalføring/stempel: 09 Um! "_: :l7 1 T;_-.I og D ll) Krav om matrikulering av einig(ar)

Detaljer

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4 epesffilatsjonsr.pa.cseiktr) potoaokicaopprctter: Parsell ar. Areal ca. m2 Arealtype Eventaelt for deling joureal or. 1:77 &k,f c (-11 Eventuelt navn og adresse på kjøperfester innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx

Detaljer

www kv iiinlieixidjlunvijiune nu Sakstype, pbl 20-Im, oppretting av Delingi medhald til. jf. Pbl 26-1

www kv iiinlieixidjlunvijiune nu Sakstype, pbl 20-Im, oppretting av Delingi medhald til. jf. Pbl 26-1 l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-l m og 26-l. ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje *' " "" krev handsaming etter Pbl 20-1m.

Detaljer

wqw w 6'ilj Til kommune: Engerdalkommune Plan, næring og teknikk 2440 Engerdal Deling i hht. E Reguleringsplan E Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

wqw w 6'ilj Til kommune: Engerdalkommune Plan, næring og teknikk 2440 Engerdal Deling i hht. E Reguleringsplan E Bebyggelsesplan (eldre lovverk) D Søknad om tiltak; oppretting eller endring av maikkelenhet (deling). pnr- zo-r m II) Krav om maikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter PBL 20-1 m ML 5, siste ledd og MF 4348 X m) Rekvisisjon

Detaljer

Seksjonsnr. /3 fifa; 59050, A /o 42 f/ Ia/ I71/Dz;/Fm:/1) $202

Seksjonsnr. /3 fifa; 59050, A /o 42 f/ Ia/ I71/Dz;/Fm:/1) $202 K l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl ä 20-lm og 26-1. E] ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje DT ournalføring/stempel: Lqufiifvzäfäd

Detaljer

Rosendalsvegen 5470 Rosendal. .k\'mnhe1'ad.k0mmunu.n0. 2s-1. U Reguleringsplan. U Privat fo. Åànna: 18.3)

Rosendalsvegen 5470 Rosendal. .k\'mnhe1'ad.k0mmunu.n0. 2s-1. U Reguleringsplan. U Privat fo. Åànna: 18.3) I Y Kvinnheradkommune J 2 9 É 2015 E 3".fiH%:1 {lfa inættzpel: El 1) om deling av eigedom. oppretting eller endring 20-Im og 26-1. E] II) Krav om tiltak; av matrikkeleining. om matrikulering av einig(ar)

Detaljer

Bjugn. kommune. Deling i hht. O Reguleringsplan. O Privat forslag. 1A Annet. Kome4uNertm. WIn..4. øq- 2..k.c.1" ).. k-k-e14".4-4.

Bjugn. kommune. Deling i hht. O Reguleringsplan. O Privat forslag. 1A Annet. Kome4uNertm. WIn..4. øq- 2..k.c.1 ).. k-k-e14.4-4. IiJ I) Soknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1 m CI II) Rekvisisjon av oppmålingsforretning Niatrikkelloven 33 ~~110~~1~~~ Bjugn kommune Journalforing/stempel: BJUGN

Detaljer

LEVANGER VERDAL. Deling i hht. A Privatforslag. fl Annet. D Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. 44)

LEVANGER VERDAL. Deling i hht. A Privatforslag. fl Annet. D Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. 44) I), Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m Journalføring/stempel: E II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning

Detaljer

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. E I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-lm og 26-1. Journalføring/stempel: Kvinnherad komm ix D II) Krav om matrikulering av einig(ar) som

Detaljer

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr:

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Meland kommune NNT Postboks 79 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 10 00 Fax. 56 17 11 61 www.meland.kommune.no www.nordhordlandskart.no 1 Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pbl

Detaljer

Ei II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje Sak nt. + &&& 1 krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller Kvinnherad kommu Sak beh.".

Ei II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje Sak nt. + &&& 1 krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller Kvinnherad kommu Sak beh.. E] I) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-1m og 26-1 Rxl fäölltbmmune 12 JUN 2017 - ; Uoff: Ei II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje

Detaljer

LEVANGER fl VERDAL. Bnr. 0 u-e}( st." o Privat forslag

LEVANGER fl VERDAL. Bnr. 0 u-e}( st. o Privat forslag .. I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1m ournalfering/stempel: El II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:30

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:30 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.05.2014 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Sakstype, pbl 20-1m, oppretting av Delingi medhald til. jf. Pbl

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Sakstype, pbl 20-1m, oppretting av Delingi medhald til. jf. Pbl Journaløring/stempel: I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20 1m og 26-l. El ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming

Detaljer

ru snavn a rcssc: EAIR E: /_\ 69 R,..b ftirv mt-lv-eet.1 II -f650

ru snavn a rcssc: EAIR E: /_\ 69 R,..b ftirv mt-lv-eet.1 II -f650 I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 28-1m El II) Krav om matrikulering av enbet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

Kvinnherad kommu Rosendalsvegen Rosendal. k mm n n. Bnr. fl Reguleringsplan. O Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

Kvinnherad kommu Rosendalsvegen Rosendal.  k mm n n. Bnr. fl Reguleringsplan. O Bebyggelsesplan (eldre lovverk) E Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring a matrikkeleining. Pb1 20-1m og 26-I. II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pb1 20-1m, eller oppmålingsforretning

Detaljer

n LEVANGER LIVERDAL Bnr. Deling 1hht. Reguleringsplan o Bebyggelsesplan lovverk) )R Privat forslag D Annet.

n LEVANGER LIVERDAL Bnr. Deling 1hht. Reguleringsplan o Bebyggelsesplan lovverk) )R Privat forslag D Annet. El I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m ysy Journalfering/stempel: 13 II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

Kvinnherad kommune Rosendals\ egen Rosendal. ssww.kvinnherad.kommune.no

Kvinnherad kommune Rosendals\ egen Rosendal. ssww.kvinnherad.kommune.no kl I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. P131 20-1m og 26-1. EI 11) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje M kres handsaming etter Pbl 20-1m,

Detaljer

,..-- -,-_~... _.. _. Å» ; V -. I : ~. I ' f. Åfjord Kommune i, *,, ~~.,_ ; pl- 'f ='.. ` `. I J Åfjord A...,.--...V.-v..~-- a..

,..-- -,-_~... _.. _. Å» ; V -. I : ~. I ' f. Åfjord Kommune i, *,, ~~.,_ ; pl- 'f ='.. ` `. I J Åfjord A...,.--...V.-v..~-- a.. ,..-- -,-_~... _.. _. Å» ; V -. I : ~. I ' f Åfjord Kommune i, *,, ~~.,_ ; pl- 'f ='.. ` `. I J Åfjord 19.04.2017 A...,.--...V.-v..~-- a.. _ Landbruk- og utmarksnemnda v/ Hilde Haugdal Humstad Søknad om

Detaljer

uuu.kxinnheradkommune. aks e SRL Kop), Gnr. Bnr Festenr. Seksjonsnr.

uuu.kxinnheradkommune. aks e SRL Kop), Gnr. Bnr Festenr. Seksjonsnr. i:] l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-1m og 26-l. D ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-111),

Detaljer

[E ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje C'tksuri" (1"! f (, Uoff.: krev handsaming etter Pbl 20 1m, eller.

[E ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje C'tksuri (1! f (, Uoff.: krev handsaming etter Pbl 20 1m, eller. El I) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-lm og 26-1 Journalføring/stempel: Y Kvinnherad kommune 28 NOV2017 [E ll) Krav om matrikulering av

Detaljer

Ho/$'7,{>3, 23 sm. zssa. Sabadell/rekvisisjonen. Må svarast på:

Ho/$'7,{>3, 23 sm. zssa. Sabadell/rekvisisjonen. Må svarast på: Journalføring/stempel: l) Søknad om deling av eigedom. oppretting eller endring 20-lm og 26 1. El ll) om tiltak; av matrikkeleining. Pbl Krav om matrikulering krev handsaming Søknad av einig(ar) etter

Detaljer

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

Ml 5, siste ledd og matrikkelforskr El Reguleringsplan. El Foring av samla fast eiendom (matrikkelforskr.

Ml 5, siste ledd og matrikkelforskr El Reguleringsplan. El Foring av samla fast eiendom (matrikkelforskr. Journalføring/stempel: IX I) Søknadomdelingaveigedom Søknadomtiltak; oppretting eller endring 20-lmog 26-l [] ll) Krav om matrikulering av matrikkeleining av einig(ar) Pbl som Y Kvinnhe raä konim u HE

Detaljer

Gnr. Bnr., Festenr. Seksjonsnr. Salutype, pbl 20-lm, oppretting av Delingi medhald til. jf. Pbl 2s-1

Gnr. Bnr., Festenr. Seksjonsnr. Salutype, pbl 20-lm, oppretting av Delingi medhald til. jf. Pbl 2s-1 i:i l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-lm og 26-1. El II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-Im,

Detaljer

D LEVANGER VERDAL. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. M Ny grunneiendom U Reguleringsplan U Plan- og bygningslov

D LEVANGER VERDAL. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. M Ny grunneiendom U Reguleringsplan U Plan- og bygningslov lil ) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1m Journalføring/stempel: D H) Krav om matrikulering av enhet(er) som.f-ftfvttäffssetit ikke krever behandling etter

Detaljer

Rosendalsvegen. 26-l. forretninga: For alt C); oppgje særlige grunnar (eventuelt

Rosendalsvegen. 26-l. forretninga: For alt C); oppgje særlige grunnar (eventuelt Journalføring/stempel: K] I) Søknad om deling av eigedom oppretting eller endring 20-lm og 26-1 [I] II) Krav om matrikulering Søknad om tiltak; av matrikkeleining Pbl " Kvinnherad av einig(ar) som ikkje

Detaljer

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Stokkøyveien 334, 7178 STOKKØY. Ny grunneiendom U Reguleringsplan U Plan- og bygningslov

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Stokkøyveien 334, 7178 STOKKØY. Ny grunneiendom U Reguleringsplan U Plan- og bygningslov \ El ) Søknad om tiltak; oppretting eller endring i av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-! m _ Journalføring/stempel: U Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1 m, eller

Detaljer

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen l Rosendal.

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen l Rosendal. D I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-lm og 26-1. D II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller

Detaljer

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning jf. plan og bygningsloven 20-1 bokstav m og matrikkelloven kap. 3 og 7 1. Søknaden/rekvisisjonen gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Detaljer

Rosendalsvegen Rosendal. » u».lu mnherudkommune.no. Bnr.. V ' Festem. (. Seksjonsnr. . f / (

Rosendalsvegen Rosendal. » u».lu mnherudkommune.no. Bnr.. V ' Festem. (. Seksjonsnr. . f / ( El [) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller end ring av matrikkeleining Pbl 20-lm og 26 l l] H) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller

Detaljer

oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-1m og Y KVinnherad kommune

oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-1m og Y KVinnherad kommune D I) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; Journalføring/stempel: oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-1m og 26-1 Y KVinnherad kommune E] II) Krav om matrikulering av einig(ar) som

Detaljer

ASEN ^^^^ FLATANGER SETTEFISK AS,^ SETTEFISK AS

ASEN ^^^^ FLATANGER SETTEFISK AS,^ SETTEFISK AS ASEN ^^^^ FLATANGER SETTEFISK AS,^ SETTEFISK AS Org.nr. 964 943 818 MVA Adm. adresse 7630 Åsen 7630 ÅSEN SAMt2fflK D b4 943 632 MVA INNHERRED 7770 Flatanger Telefon 74 08 64 40 Telefon 74 08 64 40 Telefon

Detaljer

Kvinnherad kommune. Rosendalsvegen Rosendal. \wn\-'.kvinnherad.kommune.no. Bnr. Z. U Reguleringsplan. lovverk) U Privat forslag

Kvinnherad kommune. Rosendalsvegen Rosendal. \wn\-'.kvinnherad.kommune.no. Bnr. Z. U Reguleringsplan. lovverk) U Privat forslag ü I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-lm og 26-1. E] II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m,

Detaljer

Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø. Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger. Deres ref: Gunnar Vatn. Deres brev dat. 12.11.2009.

Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø. Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger. Deres ref: Gunnar Vatn. Deres brev dat. 12.11.2009. Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger Deres ref: Gunnar Vatn Sak: 1719/47/1 Deling av Brenne Nordre boligtomt ca. 1000 m2 Deres brev dat. 12.11.2009. Vedlagt

Detaljer

LEVANGER VERDAL. Bnr. Deling 1 hht. fl Reguleringsplan fl Bebyggelsesplan (eldre kwverk) XPrivat forslag. fl Annet-

LEVANGER VERDAL. Bnr. Deling 1 hht. fl Reguleringsplan fl Bebyggelsesplan (eldre kwverk) XPrivat forslag. fl Annet- "~i// K6-// I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m Journalfering/stempel: El II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m,

Detaljer

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom LJ Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling avgrunnelendom jf kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Bodø kommune Geodata Pb. 319 8001 Bodø e-post: postmottak@bodo.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning PETTERSEN TONY ANDRE STRAUMØYVEIEN 133 8056 SALTSTRAUMEN Eiendom: 78/61 Det varsles herved om at

Detaljer

Søknadom delingav eiendomi Herøy Kommune,8850 Herøy. U C Fradeling av anleggseiendom/volumeiendom

Søknadom delingav eiendomi Herøy Kommune,8850 Herøy. U C Fradeling av anleggseiendom/volumeiendom (Kan fylles inn på skjerm, skrives ut og sendes til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy) Søknadom delingav eiendomi Herøy Kommune,8850 Herøy.i medhold av plan- og bygningsloven 1. Eiendom GNR 5 BNR

Detaljer

w uu' kx innlier ut kommune llq Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. 7%O J? Cl Reguleringsplan E Kommuneplan El Bebyggelsesplan (eldre El Nytt jordsameige

w uu' kx innlier ut kommune llq Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. 7%O J? Cl Reguleringsplan E Kommuneplan El Bebyggelsesplan (eldre El Nytt jordsameige Journalføring/stempel: I) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-1m og 26-1 D ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming

Detaljer

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning jf. plan og bygningsloven 20-1 bokstav m og matrikkelloven kap. 3 og 7 1. Søknaden/rekvisisjonen gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Detaljer

\- N.kN innberad.kommune.nu. Bnr Deling i hht. fl Anneten // e99. 1=1 Sarnmenslåing (matrikkelforskr. 43)

\- N.kN innberad.kommune.nu. Bnr Deling i hht. fl Anneten // e99. 1=1 Sarnmenslåing (matrikkelforskr. 43) E I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pb1 20-1m Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter M1

Detaljer

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen Rosendal. \, k innhem kommuneno B., I,; uding i medhaldtil..jf. F'bl Reguleringsplan.

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen Rosendal. \, k innhem kommuneno B., I,; uding i medhaldtil..jf. F'bl Reguleringsplan. a, 1.4 I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. PPI 20-1m og 26-1. Jour nalter ingstempel: D II ) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev

Detaljer

y Kvinnherad kommune 25 JAN. 2012

y Kvinnherad kommune 25 JAN. 2012 13 I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pbl 20-1m n II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

IIEI Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling).

IIEI Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). 07-May-2015 Tlf. 56 17 10 00 Fax. 56 17 11 61 Meland www.mela11d.kommune.no www.nordh0rd1andskart.no kommune IIEI Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). NNT Pbl 20-1 Ill

Detaljer

J.nr. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. 1 1 D Grensepåvisning etter mmebrev E Deling av grunnetendom med kartforretning over parsell

J.nr. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. 1 1 D Grensepåvisning etter mmebrev E Deling av grunnetendom med kartforretning over parsell IJ Rekvisisjon av kartforretning t)(1søknad om deling av grunneiendom jf. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1.1edd h) jf. 63 og 66 i plan og bygningsloven av

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Opprettelse av ny grunneiendom Bortfeste Bodø Kommune Arealoverføring Byggesakskontoret

Detaljer

1=1III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning Matrikkelioven 33

1=1III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning Matrikkelioven 33 M I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m Journalfering/stempel: El II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

zjgmszs; 2016 Vi, krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller Kvinnherad kommune l \ _ g _» j K l Søknaden/rekvisisjoner: gifildi i r Må svarast på:

zjgmszs; 2016 Vi, krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller Kvinnherad kommune l \ _ g _» j K l Søknaden/rekvisisjoner: gifildi i r Må svarast på: lg I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl Journalføring/stempel: _# M guy r_

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Avsender Varsel om oppmålingsforretning Journalnr. Oppdragnr. Det varsles herved om at det skal holdes oppmålingsforretning på følgende eiendom Eiendom Gateadresse Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr. Hjemmelshaver

Detaljer

Faggruppemøte Rolf E. Bakken Prossansvarlig Bygning

Faggruppemøte Rolf E. Bakken Prossansvarlig Bygning Faggruppemøte 15.09.2009 Rolf E. Bakken Prossansvarlig Bygning Statens kartverks oppgave i forbindelse med utforming av skjema 13 Melding til tinglysingen (1) skal følge standardisert oppsett godkjent

Detaljer

1:51LEVANGER D VERDAL

1:51LEVANGER D VERDAL res1i) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m Journalforing/stempel: [] ii) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pb1 20-1m, eller

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Geodata Pb. 319 8001 Bodø e-post: postmottak@bodo.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning SANNES EDNY RAMONA LEIL.607, TRONDHEIMSVEIEN 43 0560 OSLO Eiendom: Det varsles herved om at det skal holdes oppmålingsforretning

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Saker som oppstår i plan- og bygningsloven... 3 Saker som oppstår i eierseksjonsloven...

Detaljer

Kvinnherad kommune. Rosendalsvegen Rosendal. 1 Festenr. Deling i medhald til. jf. Pbl D Reguleringsplan. Ø Privat forslag. D Anna:...

Kvinnherad kommune. Rosendalsvegen Rosendal. 1 Festenr. Deling i medhald til. jf. Pbl D Reguleringsplan. Ø Privat forslag. D Anna:... Ø l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 5 20-lm og 526-1. Cl II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 520-1m,

Detaljer

Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven (pb1)

Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven (pb1) Kommunens saksnr Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven (pb1) Tfi Anna Katrine Antonsen Nordre langgate 1. A 9950 Vardø som eler/fester av: Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr 30 61 Eiendommens adresse

Detaljer

Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven)

Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) Matrikkelmyndighet Kommune K.nr Adresse Postnr Poststed Kvinnherad kommune 1224 Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal Journalnr

Detaljer

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen Rosendal. tvn u.kx innheradkommuneno. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.! Bruksnavn/adresse:

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen Rosendal. tvn u.kx innheradkommuneno. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.! Bruksnavn/adresse: [) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-lm og 26-1. D l) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller

Detaljer

Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h

Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h Vedlegg J: Kommunens sak-/journalnr. Oppdragnr. Eiendom, byggested Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Postnr. Poststed Sakstype

Detaljer

Lynq :stru,ncl(. qc~'1 IC!

Lynq :stru,ncl(. qc~'1 IC! Journalføring/stempel: E oppretting eller endring av matrikkeleining. 20-l m og 26-l. Ei 2 i Rekvisisjon Matrikkellova MAl2014 Sakqrf II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje m) ne Pbl I kst komm

Detaljer

Bnr4/ Festenr. Seksjonsnr. D Føring av referanse til eksisterande grense, (matrikkeltbrskr. 44)

Bnr4/ Festenr. Seksjonsnr. D Føring av referanse til eksisterande grense, (matrikkeltbrskr. 44) I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pb1 201m og 261. 1:1 II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje E krev handsaming etter Pbl 201m, eller

Detaljer

El LEVANGER VERDAL. Bnr. O Reguleringsplan 0 Plan- og bygningslov. o Privat forslag

El LEVANGER VERDAL. Bnr. O Reguleringsplan 0 Plan- og bygningslov. o Privat forslag I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m O II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

3(/ Bruksnavn/adresse:

3(/ Bruksnavn/adresse: Ef I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb] 20-Im El II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Phl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen?

Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Kurs i Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.5 Saker som skal matrikkelføres Saker som skal matrikkelføres oppstår som hovedregel

Detaljer

Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Saker som skal matrikkelføres

Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Saker som skal matrikkelføres Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Kurs i matrikkelføring - Lovkurs Sentral matrikkelmyndighet, 2018 Versjon 1.7 Saker som skal matrikkelføres Saker som skal matrikkelføres

Detaljer

Matrikkellnvn. Søknaden/rekvisisjonen. U N _ d. Må svarast på: I U (gift ; U Bebyggelsesplan (eldre 45 (2)) U Anna (gje heimel): Oppmälingsforretning

Matrikkellnvn. Søknaden/rekvisisjonen. U N _ d. Må svarast på: I U (gift ; U Bebyggelsesplan (eldre 45 (2)) U Anna (gje heimel): Oppmälingsforretning Journalføring/stempel: E I) Søknad om deling av eigedom. oppretting eller endring ll) Krav om matrikulering oppmalingsforretning av einig(ar) etter -._.~-_.T... ~._ma-. Rekvisisjon Kvinnherad kommune Rosendalsvegen

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning :00 Se anmerket kart.

Varsel om oppmålingsforretning :00 Se anmerket kart. Region sør PB 723 Stoa 4808 Arendal e-post: firmapost-sor@vegvesen.no Varsel om oppmålingsforretning Saksnr Oppdragsnr fv32hammerkrysset Prosjektnavn Fv. 32 Hovenga - Hammerkrysset. G Porsgrunn Kommune

Detaljer

26-l. C] Reguleringsplan. lovverk) M Privat forslag. forretninga: For alt C); oppgje særlige grunnar (eventuelt

26-l. C] Reguleringsplan. lovverk) M Privat forslag. forretninga: For alt C); oppgje særlige grunnar (eventuelt Journalføring/stempel: Kl 1) Søknad deling av eiged oppretting eller endring 20-lm og 26-l D ll) Krav matrikulering Søknad tiltak; Pbl av matrikkeleining av einig(ar) lll) Rekvisisjon Matrikkellnva kmune

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

20/ 12 h. IiJ Rekvisisjon av kartforretning. /(f. Søknad om deling av grunneiendom

20/ 12 h. IiJ Rekvisisjon av kartforretning. /(f. Søknad om deling av grunneiendom IiJ Rekvisisjon av kartforretning J.nr. Søknad om deling av grunneiendom jf. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf. 63 og 66 i plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen?

Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Kurs i - Lovkurs Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.6 Saker som skal matrikkelføres Saker som skal matrikkelføres oppstår

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 02.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Statens vegvesen Region vest Eigedomsseksjonen Askedalen 4 6863 Leikanger e-post: firmapost-vest@vegvesen.no Varsel om oppmålingsforretning Saksnr 201756370 Oppdragsnr 2008350 Prosjektnavn FV107 Jondalstunnelen-Austrepolle

Detaljer

Kvinnherad komm ne Rosendalsvegen Rosendal. \\ \\ u Lt innhetxttl lwtiimut '.

Kvinnherad komm ne Rosendalsvegen Rosendal. \\ \\ u Lt innhetxttl lwtiimut '. Journalføring/stempel: Ø l) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-lm og 26-l E] ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

Speil - Matrikkelforskriften med henvisning til loven

Speil - Matrikkelforskriften med henvisning til loven Speil - med henvisning til loven 1 Sentral matrikkelstyresmakt 5a Matrikkelstyresmaktene 2 Definisjoner 3 Definisjonar 4 Matrikkelen 5a Matrikkelstyresmaktene 3 Innhold i 4 Matrikkelen 4 Matrikkelsystemet

Detaljer

Gnr Bnr. Festenr. ;.-.,,,,,»,,» ;", xwj?\ 7 \';_)_,I\,..:/ :

Gnr Bnr. Festenr. ;.-.,,,,,»,,» ;, xwj?\ 7 \';_)_,I\,..:/ : E l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl I 20 1m og 26-I. L E] ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Tekniske tjenester Øvre Arnes 7 Rådhuset 7170 AFJORD www aftord konunune.no. Bnr. Dcling i hht. o Reguleringsplan

ÅFJORD KOMMUNE Tekniske tjenester Øvre Arnes 7 Rådhuset 7170 AFJORD www aftord konunune.no. Bnr. Dcling i hht. o Reguleringsplan 13 I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Jou rnalfering/stempel: O II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1 m, eller

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Areal- og byggesakstjenesten 9479 Harstad e-post: postmottak@harstad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/82 LARSEN SON JA BEREDSKAPSVEI EN 9360 BARDU Eiendom: 56/1 06 Det varsles herved om at

Detaljer