Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møtedato: Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl Saksnr til og frå: 019/16-029/16 Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtet blei styrt av: Ronny Wergeland,.eiar Medlemene blei innkalla i skriv datert , og møtet vart kunngjort på kommunen si heimeside. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Torunn Gjerjordet Varamedlemmer Kristoffer Særsland Andre Leiar eigedomsskattekontoret Anne E. bamle Ingen merknad til innkallinga. Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Håvard Haugan Ronny Wergeland Ole Øystein Grøgård Sigrun Lona Kristofer Særsland

2 Saksliste: Sak nr. Saktittel 019/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 020/16 30/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /16 35/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /16 32/5 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /16 21/4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /16 20/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ /16 16/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ /16 13/6 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /16 13/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN /16 4/25 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FOR /16 24/23 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014

3 019/16: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå SKNE blir godkjent slik ho ligg føre Sakkunnig klagenemnd Rådmannen si tilråding samrøystes vedteke. SKNE-019/16 VEDTAK: Møteboka frå SKNE blir godkjent slik ho ligg føre. 020/16: 30/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 30, bnr.2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Eigedomen vart synfart. Etter synfaring og skjønnsvurdering er nemnda einige om følgjande endringar: Våningshus BID ny IF blir satt til 0,6 som er det nedste sjiktet for bygg ferdigstilt før Kårbustad BID ny IF blir 0,2. Bygget framstår som eit renoveringsobjekt/framskrede forfall, jamfør Rammer og retningsliner. Industribygg BID Det har ingen betydning for eigedomsskatten om verksemda er nedlagt. Klaga vert ikkje tatt til følgje på dette punktet. Hytte BID hytta framstår som ei hytte og ikkje som noko driftsbygning. Klaga vert ikkje tatt til følgje på dette punktet.

4 SNE-064/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 30, bnr.2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Våningshus BID ny IF blir satt til 0,6 som er det nedste sjiktet for bygg ferdigstilt før Kårbustad BID ny IF blir 0,2. Bygget framstår som eit renoveringsobjekt/framskrede forfall, jamfør Rammer og retningsliner. Industribygg BID Det har ingen betydning for eigedomsskatten om verksemda er nedlagt. Klaga vert ikkje tatt til følgje på dette punktet. Hytte BID hytta framstår som ei hytte og ikkje som noko driftsbygning. Klaga vert ikkje tatt til følgje på dette punktet. Saka vert sendt over til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd Sakkunnig klagenemnd Sakkunnig klagenemnd fekk orientering om at eigar i 2015 søkte om og fekk innvilga bruksendring når det gjeld industribygg BID Frå og med skatteåret 2016 vert bygget taksert som eit landbruksbygg. Klaga gjeld soleis skatteåret 2014 og Eigedomen vart synfart.. SKNE-020/16 VEDTAK: Sakkunnig klagenemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 30, bnr.2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Våningshus BID ny IF blir satt til 0,6 som er det nedste sjiktet for bygg ferdigstilt før Kårbustad BID ny IF blir 0,2. Bygget framstår som eit renoveringsobjekt/framskrede forfall, jamfør Rammer og retningsliner. Industribygg BID Det har ingen betydning for eigedomsskatten om verksemda er nedlagt. Klaga vert ikkje tatt til følgje på dette punktet. Hytte BID hytta framstår som ei hytte og ikkje som noko driftsbygning. Klaga vert ikkje tatt til følgje på dette punktet. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast vidare.

5 For søksmål gjeld fristane i likningslova 11-1 nr 4 og skattebetalerlova Dette følgjer av eigedomsskattelova 23. Etter reglane i likningslova 11-1 nr 4 er søksmålsfristen 6 månader frå skatteytar får melding om klagenemndas vedtak. 021/16: 35/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , og av gnr. 35, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Eigedomen vart synfart. Det stend att eit bygg å synfare. Etter synfaring og skjønnsvurdering er nemnda einige om følgjande endringar: Hytte BID ny IF blir 0,6 som er i nedste sjiktet for bygningar ferdigstilt før 1985 Hytte BID ny IF blir 0,2. Bygget framstår som eit renoveringsobjekt/framskrede forfall, jamfør Rammer og retningsliner. Klaga blir ikkje tatt til følgje når det gjeld våningshus BID Rammer og retningsliner skil ikkje på sjablongverdi når det gjeld bygg med historisk verdi og vanlege bygg. VOTERING: SNE-062/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , og av gnr. 35, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Hytte BID ny IF blir 0,6 som er i nedste sjiktet for bygningar ferdigstilt før 1985 Hytte BID ny IF blir 0,2. Bygget framstår som eit renoveringsobjekt/framskrede forfall, jamfør Rammer og retningsliner.

6 Klaga blir ikkje tatt til følgje når det gjeld våningshus BID Rammer og retningsliner skil ikkje på sjablongverdi når det gjeld bygg med historisk verdi og vanlege bygg. Saka vert sendt over til sakkunnig klagenemnd, når resten av klaga er handsama, for endeleg avgjerd Sakkunnig klagenemnd Håvard Haugan stilte spørsmål ved eigen habilitet. Han er eigar av eigedomen. Nemnda sa Håvard Haugan inhabil etter forvaltningslova 6, 1. ledd, bokstav a. Håvard Haugan la fram klage datert (ikkje dok nr 20 i saka). Dokumentet er ikkje tidligare journalført inn i saka. Eigedomen blei synfart, med unntak av BID Bygget blei ikkje synfart og vil bli synfart på barmark.. SKNE-021/16 VEDTAK: Sakkunnig klagenemnd har handsama klage frå eigar, datert , og av gnr. 35, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Hytte BID ny IF blir 0,5 som er låare enn det nedste sjiktet for bygningar ferdigstilt før Hytta har ikkje VA. Hytte BID ny IF blir 0,2. Bygget framstår som eit renoveringsobjekt/framskrede forfall, jamfør Rammer og retningsliner. Hytta har ikkje VA eller straum. Klaga blir ikkje tatt til følgje når det gjeld våningshus BID Rammer og retningsliner skil ikkje på sjablongverdi når det gjeld bygg med historisk verdi og vanlege bygg. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast vidare. For søksmål gjeld fristane i likningslova 11-1 nr 4 og skattebetalerlova Dette følgjer av eigedomsskattelova 23. Etter reglane i likningslova 11-1 nr 4 er søksmålsfristen 6 månader frå skatteytar får melding om klagenemndas vedtak.

7 022/16: 32/5 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 32, bnr. 5 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Saka utsetjast. SNE-014/15 VEDTAK: Saka utsetjast Sakkunnig nemnd Synfaring Felles framlegg om at våningshus med bygningsnummer får redusert IF til 0,8 for å kome innanfor skalaen for bygningar ferdigstilt før Sakkunnig nemnd finn ikkje grunn til å endre IF på våningshus med bygningsnummer Våningshuset har IF på 0,5 som ligg rett over bygg med framskrede forfall. SNE-030/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 32, bnr. 5 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Våningshus med bygningsnummer får redusert IF til 0,8 for å kome innanfor skalaen for bygningar ferdigstilt før 1985.

8 Sakkunnig nemnd finn ikkje grunn til å endre IF på våningshus med bygningsnummer Våningshuset har IF på 0,5 som ligg rett over bygg med framskrede forfall. Klaga vert sendt til sakkunnig klagenemnd for handsaming av den delen av klaga som gjeld IF på når det våningshus med bygningsnummer Sakkunnig klagenemnd Eigedomen vart synfart.. SKNE-022/16 VEDTAK: Sakkunnig klagenemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 32, bnr. 5 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Våningshus med bygningsnummer får redusert IF til 0,8 for å kome innanfor skalaen for bygningar ferdigstilt før Sakkunnig klagenemnd finn ikkje grunn til å endre IF på våningshus med bygningsnummer Våningshuset har IF på 0,5 som ligg rett over bygg med framskrede forfall. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast vidare. For søksmål gjeld fristane i likningslova 11-1 nr 4 og skattebetalerlova Dette følgjer av eigedomsskattelova 23. Etter reglane i likningslova 11-1 nr 4 er søksmålsfristen 6 månader frå skatteytar får melding om klagenemndas vedtak. 023/16: 21/4 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 21, bnr. 4 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- for bustaddelen av eigedommen og kr for næringsdelen av eigedommen.

9 Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Synfaring Felles framlegg: Einebustad IF vert redusert til 0,8 pga byggjeår og YF vert redusert til 0,7 pga av vegen gjennom tunet. Våningshus IF vert redusert til 0,8 pga byggjeår og YF vert redusert til 0,7 pga av vegen gjennom tunet. Eldhuset er taksert som uthus til bustad. Etter synfaring vert ikkje klaga tatt til følgje. Eldhuset framstår ikkje som landbruksbygg. Flisfyringsanlegget vert i hovudsak nytta til oppvarming av bustaddelen av eigedomen og i liten grad driftsbygningane på garden. Gardssaga etter informasjon frå eigar tek han berre unntaksvis på seg leigeskur. Bygget er derfor landbruksbygg. Sakkunnig nemnd er einig i dei rettingane eigedomsskattekontoret har gjort, jamfør saksframlegget. VOTERING: SNE-011/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 21, bnr. 4 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- for bustaddelen av eigedommen og kr for næringsdelen av eigedommen. Einebustaden, med bygningsnummer , er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet, og arealet i hovudetasje 1 er endra frå 101 kvm til 99 kvm. Våningshuset, med bygningsnummer , er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet, og arealet i hovudetasje 1 er endra frå 99 kvm til 93 kvm. Eldhuset, med bygningsnummer , er taksert som garasje/uthus, 1000 kr per kvadratmeter. Einebustad IF vert redusert til 0,8 pga byggjeår og YF vert redusert til 0,7 pga av vegen gjennom tunet Våningshus IF vert redusert til 0,8 pga byggjeår og YF vert redusert til 0,7 pga av vegen gjennom tunet Eldhuset er taksert som uthus til bustad. Etter synfaring vert ikkje klaga tatt til følgje. Eldhuset framstår ikkje som landbruksbygg. Flisfyringsanlegget vert i hovudsak nytta til oppvarming av bustaddelen av eigedomen og i liten grad driftsbygningane på garden.gardssaga etter informasjon frå eigar tek han berre unntaksvis på seg leigeskur. Bygget er derfor landbruksbygg. Klaga vert sendt til sakkunnig klagenemnd for handsaming av den delen av klaga som gjeld eldhuset.

10 Sakkunnig klagenemnd Eigedomen vart synfart.. SKNE-023/16 VEDTAK: Sakkunnig klagenemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 21, bnr. 4 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,- for bustaddelen av eigedommen og kr for næringsdelen av eigedommen. Einebustaden, med bygningsnummer , er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet, og arealet i hovudetasje 1 er endra frå 101 kvm til 99 kvm. Våningshuset, med bygningsnummer , er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet, og arealet i hovudetasje 1 er endra frå 99 kvm til 93 kvm. Einebustad IF vert redusert til 0,8 pga byggjeår og YF vert redusert til 0,7 pga av vegen gjennom tunet Våningshus IF vert redusert til 0,8 pga byggjeår og YF vert redusert til 0,7 pga av vegen gjennom tunet Eldhuset er taksert som uthus til bustad. Etter synfaring vert ikkje klaga tatt til følgje. Eldhuset framstår ikkje som landbruksbygg. Flisfyringsanlegget vert i hovudsak nytta til oppvarming av bustaddelen av eigedomen og i liten grad driftsbygningane på garden. Gardssaga etter informasjon frå eigar tek han berre unntaksvis på seg leigeskur. Bygget er derfor landbruksbygg. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast vidare. For søksmål gjeld fristane i likningslova 11-1 nr 4 og skattebetalerlova Dette følgjer av eigedomsskattelova 23. Etter reglane i likningslova 11-1 nr 4 er søksmålsfristen 6 månader frå skatteytar får melding om klagenemndas vedtak. 024/16: 20/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ 2014 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klagar frå eigar, datert og , av gnr. 20, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-.

11 Handsaming gjeld BID Sakkunnig nemnd Saka vart drøfta SNE-160/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klagar frå eigar, datert og , av gnr. 20, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Handsaming gjeld BID Nemnda tek klaga til følgje på dette punktet om at fritidsbustaden vert nytta i landbruksverksemda. Bygget blir omdefinert til landbruksbygg. Saka blir sendt over til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd, jamfør vedtaket i sak 137/15, Sakkunnig klagenemnd Eigedomen vart synfart med unntak av BID SKNE-024/16 VEDTAK: Sakkunnig klagenemnd har handsama klagar frå eigar, datert og , av gnr. 20, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova, vedtatt , tek i punkt 5.1 omsyn til at det er konsesjonsplikt på landbrukseigedomar. Våningshuset/kårbustaden får reduksjon i YF med 0,2. Det er ikkje obligatorisk fritak for våningshus/kårbustad dei er skatteobjekt. Våningshuset BID får ny IF på 0,7 etter synfaring og skjønn.

12 Nemnda er einig i dei endringane eigedomsskattekontoret foreslår ved at hovudetasje 1 i våningshuset er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet. Arealet er endra frå 85 kvm til 77 kvm. Arealet i hovudetasje 2 er endra frå 50 kvm til 41 kvm, og kjellaretasjen på 80 kvm er sletta, i samsvar med klage. I tillegg skal våningshuset ha endring i areal H1 og H2 da trappegongen på 8 kvm er uisolert. Jacobstul BID Nemnda tek klaga til følgje på dette punktet og støttar seg til sakkunnig nemnd si vurdering om at fritidsbustaden vert nytta i landbruksverksemda. Bygget blir omdefinert til landbruksbygg. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast vidare. For søksmål gjeld fristane i likningslova 11-1 nr 4 og skattebetalerlova Dette følgjer av eigedomsskattelova 23. Etter reglane i likningslova 11-1 nr 4 er søksmålsfristen 6 månader frå skatteytar får melding om klagenemndas vedtak. 025/16: 16/2 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FRÅ 2014 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 16, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Handsaming gjeld BID Sakkunnig nemnd Saka vart drøfta. Når det gjeld BID Drambekk blei YF redusert med 0,1 i møtet grunngjevinga var meir enn 500 m til veg. I same møte blei det gitt fråtrekk for manglande straum og VA. Handsaming no gjeld vurdering av vurderingsfaktor indre (IF). SNE-159/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 16, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Handsaming gjeld BID Bygget får redusert IF til 0,7 før fråtrekk for manglande straum og VA. Saka blir sendt over til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd, jamfør vedtaket i sak 138/15,

13 Sakkunnig klagenemnd Eigedomen blei synfart, med unntak av Bekkhushaugen BID og Drambekk BID , som vil bli synfart på barmark. SKNE-025/16 VEDTAK: Sakkunnig klagenemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 16, bnr. 2 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-, Garasje Bid er delt mellom landbruk og bustad. Arealet i hovudetasje 1 er fordelt med 24 kvm bustad garasje og 11 kvm landbruk, jfr eigedomsskattelova 5h. Underetasje på 30 kvm blir registrert som landbruk. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast vidare. For søksmål gjeld fristane i likningslova 11-1 nr 4 og skattebetalerlova Dette følgjer av eigedomsskattelova 23. Etter reglane i likningslova 11-1 nr 4 er søksmålsfristen 6 månader frå skatteytar får melding om klagenemndas vedtak. 026/16: 13/6 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klagar frå eigar, datert og , av gnr. 13, bnr. 6 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Eigedomen vart ikkje synfart. Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova, vedtatt , tek i punkt 5.1 omsyn til at det er konsesjonsplikt på landbrukseigedomar. Våningshuset/kårbustaden får reduksjon i YF med 0,2. Det er ikkje obligatorisk fritak for våningshus/kårbustad dei er skatteobjekt

14 SNE-134/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klagar frå eigar, datert og , av gnr. 13, bnr. 6 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert ikkje tatt til følgje grunngitt med at rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova, vedtatt , tek i punkt 5.1 omsyn til at det er konsesjonsplikt på landbrukseigedomar. Våningshuset/kårbustaden får reduksjon i YF med 0,2. Det er ikkje obligatorisk fritak for våningshus/kårbustad dei er skatteobjekt. Sakkunnig nemnd er elles samd i dei endringane som er gjort når det gjeld areal for våningshuset, og at seterhus med BID er definert som landbruksbygg. Saka vert sendt over til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd Sakkunnig klagenemnd Eigedomen vart synfart.. SKNE-026/16 VEDTAK: Sakkunnig klagenemnd har handsama klagar frå eigar, datert og , av gnr. 13, bnr. 6 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert ikkje tatt til følgje grunngitt med at rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova, vedtatt , tek i punkt 5.1 omsyn til at det er konsesjonsplikt på landbrukseigedomar. Våningshuset/kårbustaden får reduksjon i YF med 0,2. Det er ikkje obligatorisk fritak for våningshus/kårbustad dei er skatteobjekt. Sakkunnig klagenemnd er elles samd i dei endringane som er gjort når det gjeld areal for våningshuset, og at seterhus med BID er definert som landbruksbygg. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast vidare. For søksmål gjeld fristane i likningslova 11-1 nr 4 og skattebetalerlova Dette følgjer av eigedomsskattelova 23. Etter reglane i likningslova 11-1 nr 4 er søksmålsfristen 6 månader frå skatteytar får melding om klagenemndas vedtak. 027/16: 13/1 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014

15 LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klagar frå eigar, datert og , av gnr. 13, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova Sakkunnig nemnd Eigedomen vart ikkje synfart. Rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova, vedtatt , tek i punkt 5.1 omsyn til at det er konsesjonsplikt på landbrukseigedomar. Våningshuset/kårbustaden får reduksjon i YF med 0,2. Det er ikkje obligatorisk fritak for våningshus/kårbustad dei er skatteobjekt. SNE-133/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klagar frå eigar, datert og , av gnr. 13, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert ikkje tatt til følgje grunngitt med at rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova, vedtatt , tek i punkt 5.1 omsyn til at det er konsesjonsplikt på landbrukseigedomar. Våningshuset/kårbustaden får reduksjon i YF med 0,2. Det er ikkje obligatorisk fritak for våningshus/kårbustad dei er skatteobjekt. Sakkunnig nemnd er elles samd i dei endringane som er gjort når det gjeld areal for våningshuset, og at seterhus med BID er definert som landbruksbygg. Kraftstasjonen ligg på festa tomt (19/6/2) og er taksert på den eigedomen. Det er berre kraftstasjonen som er taksert, ikkje tomta. Saka vert sendt over til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd.

16 Sakkunnig klagenemnd Eigedomen vart synfart. SKNE-027/16 VEDTAK: Sakkunnig klagenemnd har handsama klagar frå eigar, datert og , av gnr. 13, bnr. 1 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert ikkje tatt til følgje grunngitt med at rammer og retningsliner for forvaltning av eigedomsskattelova, vedtatt , tek i punkt 5.1 omsyn til at det er konsesjonsplikt på landbrukseigedomar. Våningshuset/kårbustaden får reduksjon i YF med 0,2. Det er ikkje obligatorisk fritak for våningshus/kårbustad dei er skatteobjekt. Sakkunnig klagenemnd er elles samd i dei endringane som er gjort når det gjeld areal for våningshuset, og at seterhus med BID er definert som landbruksbygg. Kraftstasjonen ligg på festa tomt (19/6/2) og er taksert på den eigedomen. Det er berre kraftstasjonen som er taksert, ikkje tomta. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast vidare. For søksmål gjeld fristane i likningslova 11-1 nr 4 og skattebetalerlova Dette følgjer av eigedomsskattelova 23. Etter reglane i likningslova 11-1 nr 4 er søksmålsfristen 6 månader frå skatteytar får melding om klagenemndas vedtak. 028/16: 4/25 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN FOR 2015 LEIAR AV SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 4, bnr. 25 over fastsett eigedomsskattetakst på kr , Sakkunnig nemnd Saka vart drøfta SNE-189/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 4, bnr. 25 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-.

17 Klaga vert ikkje tatt til følgje grunngitt med at det ikkje har tyding for eigedomsskatteloven kva for momskompensasjonsreglar som er nytta for ombygginga. Saka blir sendt over til sakkunnig klagenemnd for endeleg avgjerd Sakkunnig klagenemnd Kristoffer Særsland stilte spørsmål ved eigen habilitet. Han er ein av eigarane av eigedomen. Nemnda sa Kristoffer Særsland inhabil etter forvaltningslova 6, 1. ledd, bokstav a. Eigedomen vart synfart. SKNE-028/16 VEDTAK: Sakkunnig klagenemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 4, bnr. 25 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Klaga vert ikkje tatt til følgje grunngitt med at det ikkje har tyding for eigedomsskatteloven kva for momskompensasjonsreglar som er nytta for ombygginga. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast vidare. For søksmål gjeld fristane i likningslova 11-1 nr 4 og skattebetalerlova Dette følgjer av eigedomsskattelova 23. Etter reglane i likningslova 11-1 nr 4 er søksmålsfristen 6 månader frå skatteytar får melding om klagenemndas vedtak. 029/16: 24/23 - KLAGE PÅ EIGEDOMSSKATTETAKSTEN 2014 LEIAR FOR SAKKUNNIG NEMND TILRÅR: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 24, bnr. 23 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. For at klaga skal vere satt fram i tide, er det nok at den er postlagt innan fristen. Ved overskriding av fristen gjeld forvaltningslova 31.

18 Sakkunnig nemnd Synfaring Felles framlegg: Fordeling av areal næring kontra bustad blir korrigert etter opplysningar frå eigar: 90 m2 av 2. etg er bustad 20 m2 i 1. etg er bustad 40 m2 i kjellar er bustad IF blir redusert til 0,75 grunngitt med at det er sannsynleggjort at det ikkje kan skaffast tilfredsstillande drikkevatn i området. Sakkunnig nemnd er kjent med at det ikkje kan reinsast for sulfat. Eigar kan derfor ikkje ved eigen grep redusere sulfat-innhaldet i drikkevatnet. Klaga blir ikkje tatt til følgje når det gjeld YF. Grunngjeve med at konsesjonsgrense null (buplikt) gjeld alle eigedomar i kommunen. Til å vere pensjonat ligg dette sentralt med tanke på synlegheit. Sakkunnig nemnd er einig i dei rettingane eigedomsskattekontoret har gjort, jamfør saksframlegget, med unntak av oppdeling av buareal som opplyst av eigar under synfaring. VOTERING: SNE-013/15 TILRÅDING: Sakkunnig nemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 24, bnr. 23 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Pensjonatet er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet, og arealet er endra i samsvar med teikningar og areal frå takstrapporten. Arealet i hovudetasje 1 er endra frå 298 kvm til 257 kvm. Arealet i hovudetasje 2 er endra frå 193 kvm til 163 kvm. Arealet i kjellaretasje 1 er endra frå 100 kvm til 78 kvm. Lagerbygningen er endra til garasje/uthus til bustad, og arealet er endra frå 15 kvm til 14 kvm. Bygningen takserast ikkje, jamfør punkt 4.4 Sjablongverdiar for bygningar i Rammer og retningsliner. Areal næring/bustad blir korrigert etter opplysningar frå eigar: 90 m2 av 2. etg er bustad 20 m2 i 1. etg er bustad 40 m2 i kjellar er bustad IF blir redusert til 0,75 grunngitt med at det er sannsynleggjort at det ikkje kan skaffast tilfredsstillande drikkevatn i området. Sakkunnig nemnd er kjent med at det ikkje kan reinsast for sulfat. Eigar kan derfor ikkje ved eigen grep redusere sulfat-innhaldet i drikkevatnet. Klaga blir ikkje tatt til følgje når det gjeld YF. Grunngjeve med at konsesjonsgrense null (buplikt) gjeld alle eigedomar i kommunen. Til å vere pensjonat ligg dette sentralt med tanke på synlegheit.

19 Klaga vert sendt til sakkunnig klagenemnd for handsaming av den delen av klaga som gjeld YF Sakkunnig klagenemnd Eigedomen vart synfart.. SKNE-029/16 VEDTAK: Sakkunnig klagenemnd har handsama klage frå eigar, datert , av gnr. 24, bnr. 23 over fastsett eigedomsskattetakst på kr ,-. Pensjonatet er kontrollmålt på teikningar i byggesaksarkivet, og arealet er endra i samsvar med teikningar og areal frå takstrapporten. Arealet i hovudetasje 1 er endra frå 298 kvm til 257 kvm. Arealet i hovudetasje 2 er endra frå 193 kvm til 163 kvm. Arealet i kjellaretasje 1 er endra frå 100 kvm til 78 kvm. Lagerbygningen er endra til garasje/uthus til bustad, og arealet er endra frå 15 kvm til 14 kvm. Bygningen takserast ikkje, jamfør punkt 4.4 Sjablongverdiar for bygningar i Rammer og retningsliner. Areal næring/bustad blir korrigert etter opplysningar frå eigar: 90 m2 av 2. etg er bustad 20 m2 i 1. etg er bustad 40 m2 i kjellar er bustad IF blir redusert til 0,7 grunngitt med at det er sannsynleggjort at det ikkje kan skaffast tilfredsstillande drikkevatn i området. Sakkunnig klagenemnd er kjent med at det ikkje kan reinsast for sulfat. Eigar kan derfor ikkje ved eigen grep redusere sulfat-innhaldet i drikkevatnet. Klaga blir ikkje tatt til følgje når det gjeld YF. Grunngjeve med at konsesjonsgrense null (buplikt) gjeld alle eigedomar i kommunen. Til å vere pensjonat ligg dette sentralt med tanke på synlegheit. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast vidare. For søksmål gjeld fristane i likningslova 11-1 nr 4 og skattebetalerlova Dette følgjer av eigedomsskattelova 23. Etter reglane i likningslova 11-1 nr 4 er søksmålsfristen 6 månader frå skatteytar får melding om klagenemndas vedtak.

20

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 08.04.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Tuddal Møtetid: Kl. 08.00 13.45 Saksnr til og frå: 030/16-038/16 Møtet blei styrt av: Ronny

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 19.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 Saksnr til og frå: 008/15-018/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune Møtedato: 26.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 16:50 Saksnr til og frå: 011/16-018/16 Møteprotokoll for Sakkunnig klagenemnd Møtet blei styrt av: leiar Ronny Wergeland

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtedato: 16.07.2015 Møtestad: Kommunehuset + synfaring Møtetid: Kl. 08:00 15:30 Saksnr til og frå: 095/15-106/15 Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 22.05.2015 Møtestad: Møtetid: Kl. Saksnr til og frå: 019/15-030/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus Medlemene blei innkalla i skriv datert

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 03.07.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 17:40 Saksnr til og frå: 061/15-072/15 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: nestleiar Sverre Haugan Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 11.30 Saksnr til og frå: 003/16-011/16 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olav Øyen Medlemene blei

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 08.04.2016 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 08.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig klagenemnd Møtedato: 30.09.2016 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 Befaring Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Møtedato: 25.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.08.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd 0 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Møtedato: 22.09.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16.00 Medlemmer og varamedlemmer i sakkunning nemnd har møteplikt til dette møtet.

Detaljer

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd

Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Sakkunnig nemnd Møtedato: 03.07.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 30.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 Saksnr til og frå: 097/14-098/14 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:00 Saksnr til og frå: 036/11-041/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 16.15 Saksnr til og frå: 020/12-026/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 28.09.2011 Møtestad: Tuddal Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 056/11-060/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.00 Saksnr til og frå: 029/11-035/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 13.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 08:45 Saksnr til og frå: 069/12-070/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 008/10-015/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 19:05 Saksnr til og frå: 032/14-038/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:10 Saksnr til og frå: 032/15-039/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 16.11.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl.17:00 19:30 Saksnr til og frå: 039/10-045/10 Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla Krosshus Møteprotokoll for Utval for

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 05.03.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 011/14-021/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 046/12-057/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 14:55 Saksnr til og frå: 001/15-005/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:10 Saksnr til og frå: 075/13-083/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 22.01.2014 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 12.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 001/11-012/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 007/11-013/11 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2016 Møtestad: Synfaring/kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 067/16-076/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Gloppen kommune. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 2. februar 2018

Gloppen kommune. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 2. februar 2018 Retningsliner for synfaring og taksering Taksering av bustad og fritidseigedomar Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 2. februar 2018 ------------------------------- -------------------------------- --------------------------------

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2013 Møtestad: Tuddal Skule Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 030/13-041/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Saksnr til og frå: 033/10-037/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 10:00 Saksnr til og frå: 011/11-015/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 20.04.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:15 Saksnr til og frå: 016/10-019/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 12:00 Saksnr til og frå: 032/13-033/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.04.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:55 Saksnr til og frå: 032/16-038/16 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.01.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Saksnr til og frå: 001/12-007/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 17:15 Saksnr til og frå: 056/13-064/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 26.08.2013 Møtestad: DA senteret Hågån Møtetid: Kl. 09:00 Saksnr til og frå: 004/13-007/13 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.01.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:53 Saksnr til og frå: 001/12-004/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 31.08.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 21:30 Saksnr til og frå: 027/10-035/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 12:45 Saksnr til og frå: 013/13-018/13 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid. Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2012 Møtestad: Sauland skule Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Saksnr til og frå: 035/12-038/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: utvalsleiar Einar

Detaljer

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll Ullensvang herad Heradsstyret Møteprotokoll Møtedato: 21.02.2014 Møtetid: Kl. 11:30 12:30 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 006/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 13.20 Saksnr til og frå: 071/16-074/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 13.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.30 Saksnr til og frå: 004/17-006/17 Møtet blei

Detaljer

Stryn kommune. Retningsliner for synfaring og taksering. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 20. februar 2018

Stryn kommune. Retningsliner for synfaring og taksering. Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 20. februar 2018 Taksering av eigedomar Vedteke av sakkunnig nemnd i møte 20. februar 2018 ------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- Ivar Kyrkjeeide Inger Langvik

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE KAP. I SAKKUNNIG NEMND 1-1 I medhald av eigedomsskattelova 8 A-3 (4) vel kommunestyret ei sakkunnig nemnd til å verdsetje eigedomar i Eid kommune på bakgrunn av

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 12.45 Saksnr til og frå: 026/16-035/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 10.03.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 20:15 Saksnr til og frå: 004/10-011/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE Vedteke av Vestnes kommunestyre 07.04.2011 Revidert i kommunestyre 16.06.2011 Revidert i kommunestyre 29.03.2012 Revidert i kommunestyre 07.02.2013 KAP. I SAKKUNNIG

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 13:45 Saksnr til og frå: 069/12-074/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer