Møteprotokoll for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl Saksnr til og frå: 085/15-110/15 Møtet blei styrt av: Ordfører Sven Tore Løkslid t.o.m. sak 088/15 og ordførar Bengt Halvard Odden f.o.m. sak 089/15. Medlemene blei innkalla i skriv datert og møtet vart kunngjort på kommunen si heimeside. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Joar Lofthus (SP) meldt forfall Varamedlemmer Magnus D. Hardang (SP) Andre Rådmann Rune Engehult Ass. rådmann Margit Karlsen-Rinde Økonomisjef Oddvar Nygård Organisasjonssjef Torleif Nordskog Anna: Ingen merknad til innkalling. Merknad til sakslista: Det blei peika på at dei nye representantane ikkje hadde fått møteboka frå førre møte. Gunvald Tho foreslo at sak 093/15 blei handsama før sak 090/15. Ordførar informerte om at sak 090/15 må handsamast etter val av ordførar/varaordførar. Ordførar foreslo at sak 093/15 handsamast etter sak 090/15. Forslaget til ordføraren blei samrøystes vedteke. Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Audun Darrud Inger Øya Grøgård Bengt Halvard Odden

2

3 Saksliste: Sak nr. Saktittel 085/15 GODKJENNING AV MØTEBOK 086/15 KOMMUNESTYREVALET GODKJENNING 087/15 VAL AV FORMANNSKAP /15 VAL AV ORDFØRAR VALPERIODEN /15 VAL AV VARAORDFØRAR VALPERIODEN /15 VAL AV KONTROLLUTVAL FOR PERIODEN /15 VAL AV PARTSAMANSETT UTVAL FOR VALPERIODEN /15 VAL AV FONDSSTYRE FOR PERIODEN /15 VAL AV VALSTYRE FOR PERIODEN /15 VAL TIL KS 095/15 VAL AV REPRESENTANTAR TIL KONGSBERGREGIONEN FOR PERIODEN /15 VAL AV UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING FOR PERIODEN /15 VAL AV UTVAL FOR LEVEKÅR OG KULTUR FOR VALPERIODEN /15 VAL AV SAKKUNNIG NEMND - TAKSERING AV EIGEDOMSSKATTEPLIKTIGE EIGEDOMAR I HJARTDAL KOMMUNE FOR VALPERIODEN /15 VAL AV SAKKUNNIG KLAGENEMND - TAKSERING AV EIGEDOMSSKATTEPLIKTIGE EIGEDOMAR I HJARTDAL KOMMUNE FOR VALPERIODEN /15 VAL AV VARAREPRESENTANTAR TIL INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS) PERIODEN /15 VAL AV KOMMUNAL KANDIDAT TIL VERNESTYRET FOR BRATTEFJELL-VINDEGGEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE FOR VALPERIODEN /15 VAL AV KOMMUNALE KANDIDATAR TIL VILLREINNEMNDA FOR PERIODEN /15 VAL AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR TILLA OG OLES LEGAT OG GUDRUN HOVDES LEGAT FOR PERIODEN /15 VAL AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL KYRKJELEG FELLESRÅD I PERIODEN /15 VAL AV REPRESENTANT TIL STIFTELSEN MØLLA PERIODEN /15 VAL AV REPRESENTANT TIL STIFTINGA BONDAL

4 BYGDETUN PERIODEN /15 VAL AV KOMMNAL REPRESENTANT TIL STYRET FOR FRIVILLIGSENTRALEN PERIODEN /15 VAL AV KOMMUNALE REPRESENTANTAR TIL FORSTANDERSKAPET I HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK 109/15 VAL AV MOT-LEIAR FOR PERIODEN /15 VAL AV BARNEREPRESENTANT FOR PERIODEN

5 085/15: GODKJENNING AV MØTEBOK Gunvald Tho fremma følgjande forslag: Saka utsetjast. Forslaget til Gunvald Tho blei samrøystes vedteke KOM-085/15 VEDTAK: Saka utsetjast til neste møte. 086/15: KOMMUNESTYREVALET GODKJENNING Kommunestyret godkjenner valoppgjeret for kommunestyrevalet i Hjartdal for perioden Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-086/15 VEDTAK: Kommunestyret godkjenner valoppgjeret for kommunestyrevalet i Hjartdal for perioden /15: VAL AV FORMANNSKAP Formannskapet i Hjartdal består av 5 medlemmar. Mandata fordelar seg slik: - Liste / mandatar - Liste / mandatar - Liste / mandatar - Liste/ mandatar 2. Kommunestyret har vald følgjande personar som faste medlemmar i formannskapet for valperioden : - For (liste): - For (liste): - For (liste): - For (liste): - For (liste): 3. Kommunestyret har vald følgjande personar som vararepresentantar i nummerert rekkjefølgje til formannskapet for valperioden :

6 Osb. - For (liste) 1. vara: - For (liste) 2. vara: - For (liste) 3. vara: Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag: Valet blir gjennomført som forholdstalsval. Følgjande lister blei lagt fram: - Arbeidarpartiet/KrF - Senterpartiet - Høgre Valoppteljinga ga følgjande resultat: - Arbeidarpartiet/KrF 9 stemmer - Senterpartiet 8 stemmer - Høgre ingen stemmer d'hondts metode gir da følgjande mandatfordeling: Parti Stemmer Delingstal Delingstal 2 Delingstal Delingstal 4 Delingstal 5 Mandat 1 3 Arbeidarpartiet/ 9 9 4,5 3 2,25 1,8 3 KrF Senterpartiet ,67 2 1, mandatet gikk til Arbeidarpartiet/KrF 2. mandatet gikk til Senterpartiet 3. mandatet gikk til Arbeidarpartiet/KrF 4. mandatet gikk til Senterpartiet 5. mandatet gikk til Arbeidarpartiet/KrF. Kandidatkåring: Arbeidarpartiet/KrF Bengt Halvard Odden Inger Øya Grøgård Nils Olav Hovde Senterpartiet Trine Lise Kahrs Øystein Timland Vara Ap 1. Audun Johannes Solberg 2. Gro-Anita Særsland 3. Olav H. Listul 4. Audun Dølen 5. John Krosshus Vara Sp 1. Gunvald Tho 2. Ken Henry Skeie

7 KOM-087/15 VEDTAK: Kommunestyret har vald følgjande medlemmer og vararepresentantar til formannskapet for perioden : Arbeidarpartiet/KrF Bengt Halvard Odden Inger Øya Grøgård Nils Olav Hovde Senterpartiet Trine Lise Kahrs Øystein Timland Vara Ap/KrF 1. Audun Johannes Solberg 2. Gro-Anita Særsland 3. Olav H. Listul 4. Audun Dølen 5. John Krosshus Vara Sp 1. Gunvald Tho 2. Ken Henry Skeie 088/15: VAL AV ORDFØRAR VALPERIODEN Kommunestyret vel som ordførar for perioden Olav Listul fremma følgjande forslag på ordførar: Bengt Halvard Odden (Ap) Gunvald Tho fremma følgjande forslag på ordførar: Trine Lise Kahrs (Sp) Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag: Det blir gjennomført skriftleg val. Bengt Halvard Odden: 9 stemmer Trine Lise Kahrs : 8 stemmer Bengt Halvard Odden er vald som ordførar. Sven Tore Løkslid overlot ordførarplassen til Bengt Halvard Odden. KOM-088/15 VEDTAK: Kommunestryret vel Bengt Halvard Odden som ordførar for perioden /15: VAL AV VARAORDFØRAR VALPERIODEN Kommunestyret vel som varaordførar for perioden

8 Audun Solberg fremma følgjande forslag på varaordførar: Nils Olav Hovde (KrF) Gunvald Tho fremma følgjande forslag på varaordførar: Trine Lise Kahrs (Sp) Ordføraren fremma følgjande forslag: Valet gjennomførast skriftleg. Nils Olav Hovde: 9 stemmer Trine Lise Kahrs : 8 stemmer Nils Olav Hovde er vald som varaordførar Ordføraren bad om felles gruppeleiarmøte. KOM-089/15 VEDTAK: Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som varaordførar for perioden /15: VAL AV KONTROLLUTVAL FOR PERIODEN Kommunestyret vel følgjande medlemmer til kontrollutvalet for valperioden : Medlem Medlem Medlem Kommunestyret vel føljande vararepresentantar i numerisk rekkjefølgje til kontrollutvalet for valperioden vara 2. vara 3. vara 2. Kommunestyret vel som leiar av kontrollutvalet for valperioden Kommunestyret vel som nestleiar av kontrollutvalet for valperioden Ordføraren foreslo at valet blir gjennomført som forholdstalsval. Nils Olav Hovde bad om gruppemøte.

9 Ordføraren trakk sitt forslag. Ordføraren foreslo at valet blir gjennomført som avtaleval. Gruppeleiarane la fram følgjande forslag: 1. Kommunestyret vel følgjande medlemmer til kontrollutvalet for valperioden : Olav Tho Liv Tinnes Audun Darrud Kristin Wåle Roger Lind 2. Kommunestyret vel følgjande vararepresentantar i numerisk rekkjefølgje til kontrollutvalet for perioden : 1. Gunleik Skårdal 2. Jørgen Lia 3. Anette Langåsdalen 3. Kommunestyret vel Olav Tho som leiar av kontrollutvalet for valperioden Kommunestyret vel Liv Tinnes som nestleiar av kontrollutvalet for perioden Forslaget frå gruppeleiarane blei samrøystes vedteke. KOM-090/15 VEDTAK: 1. Kommunestyret vel følgjande medlemmer til kontrollutvalet for valperioden : Olav Tho Liv Tinnes Audun Darrud Kristin Wåle Roger Lind 2. Kommunestyret vel følgjande vararepresentantar i numerisk rekkjefølgje til kontrollutvalet for perioden : 1. Gunleik Skårdal 2. Jørgen Lia 3. Anette Langåsdalen 3. Kommunestyret vel Olav Tho som leiar av kontrollutvalet for valperioden Kommunestyret vel Liv Tinnes som nestleiar av kontrollutvalet for perioden /15: VAL AV PARTSAMANSETT UTVAL FOR VALPERIODEN Kommunestyret vel formannskapet sin medlemmer som arbeidsgjevarrepresentantar til partsamansett utval i perioden

10 2. Kommunestyret vel ordførar som leiar av partsamansett utval i perioden Kommunestyret vel varaordførar som nestleiar av partsamansett utval i perioden Kommunestyret vel vararepresentantane til formannskapet som vararepresentantar til partsamansett utval i perioden Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-091/15 VEDTAK: 1. Kommunestyret vel formannskapet sin medlemmer som arbeidsgjevarrepresentantar til partsamansett utval i perioden Kommunestyret vel ordførar som leiar av partsamansett utval i perioden Kommunestyret vel varaordførar som nestleiar av partsamansett utval i perioden Kommunestyret vel vararepresentantane til formannskapet som vararepresentantar til partsamansett utval i perioden /15: VAL AV FONDSSTYRE FOR PERIODEN Kommunestyret vel føljande medlemmer til fondsstyret for valperioden : 2. Kommunestyret vel som leiar av fondsstyret for perioden Kommunestyret vel som nestleiar i fondsstyret for perioden Kommunestyret vel følgjande vararepresentantar til fondsstyret for perioden : Gruppeleiarane la fram følgjande forslag:

11 1. Kommunestyret vel følgjande medlemmer og vararepresentantar til fondsstyret: Arbeidarpartiet/KrF Vara Ap/KrF Bengt Halvard Odden 1. Audun Johannes Solberg Inger Øya Grøgård 2. Gro-Anita Særsland Nils Olav Hovde 3. Olav H. Listul 4. Audun Dølen Senterpartiet Trine Lise Kahrs Øystein Timland 5. John Krosshus Vara Sp 1. Gunvald Tho 2. Ken Henry Skeie 2. Kommunestyret vel Bengt Halvard Odden som leiar av fondsstyret for perioden Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som nestleiar av fondsstyret for valperioden Gruppeleiarane sitt forslag blei samrøystes vedteke. KOM-092/15 VEDTAK: 1.Kommunestyret vel følgjande medlemmer og vararepresentantar til fondsstyret: Arbeidarpartiet/KrF Vara Ap/KrF Bengt Halvard Odden 1. Audun Johannes Solberg Inger Øya Grøgård 2. Gro-Anita Særsland Nils Olav Hovde 3. Olav H. Listul 4. Audun Dølen Senterpartiet Trine Lise Kahrs Øystein Timland 5. John Krosshus Vara Sp 1. Gunvald Tho 2. Ken Henry Skeie 2. Kommunestyret vel Bengt Halvard Odden som leiar av fondsstyret for perioden Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som nestleiar av fondsstyret for valperioden /15: VAL AV VALSTYRE FOR PERIODEN Kommunestyret vel følgjande personar til valstyre for perioden :

12 2. Kommunestyret vel som leiar av valstyret for perioden Kommunestyret vel som nestleiar av valstyret for perioden Kommunestyret vel følgjande personar som vararepresentantar til valstyret for perioden : For (parti) For (parti) For (parti) osb. Gruppeleiarane fremma følgjande forslag: 1. Kommunestyret vel følgjande medlemmer og vararepresentantar til valstyret for peridoen : Arbeidarpartiet/KrF Vara Ap/KrF Bengt Halvard Odden 1. Audun Johannes Solberg Inger Øya Grøgård 2. Gro-Anita Særsland Nils Olav Hovde 3. Olav H. Listul 4. Audun Dølen Senterpartiet Trine Lise Kahrs Øystein Timland 5. John Krosshus Vara Sp 1. Gunvald Tho 2. Ken Henry Skeie Forslaget til gruppeleiarane blei samrøystes vedteke. Gunvald Tho fremma følgjande forslag på leiar: Øystein Timland Olav Listul fremma følgjande forslag på leiar: Bengt Halvard Odden Det blei gjennomført skriftleg val: Øystein Timland 8 stemmer Bengt Halvard Odden 9 stemmer Bengt Halvard Odden blei vald som leiar.

13 Audun Solberg fremma følgjande forslag som nestleiar: Nils Olav Hovde Forslaget til Audun Solberg blei samrøystes vedteke. Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som nestleiar av fondsstyret for valperioden KOM-093/15 VEDTAK: 1. Kommunestyret vel følgjande medlemmer og vararepresentantar til valstyret for peridoen : Arbeidarpartiet/KrF Bengt Halvard Odden Inger Øya Grøgård Nils Olav Hovde Senterpartiet Trine Lise Kahrs Øystein Timland Vara Ap/KrF 1. Audun Johannes Solberg 2. Gro-Anita Særsland 3. Olav H. Listul 4. Audun Dølen 5. John Krosshus Vara Sp 1. Gunvald Tho 2. Ken Henry Skeie 2.Kommunestyret vel Bengt Halvard Odden som leiar av fondsstyret for perioden Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som nestleiar av fondsstyret for valperioden /15: VAL TIL KS 1. Kommunestyret vel som representant til KS fylkesmøte. 2. Kommunestyret vel som 1. vararepresentant til KS fylkesmøte. 3. Kommunestyret vel som 2. vararepresentant til KS fylkesmøte. 4. Kommunestyret vel som 3. vararepresentant til KS fylkesmøte. Olav Listul fremma følgjande forslag: 1. Kommunestyret vel Bengt Halvard Odden som representant til KS fylkesmøte. 2. Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som 1. vararepresentant til KS fylkesmøte 3. Kommunestyret vel Inger Øya Grøgård som 2. vararepresentant til KS fylkesmøte 4. Kommunestyret vel Audun Johannes Solberg som 3. vararepresentant til KS fylkesmøte

14 Trine Kahrs fremma følgjande forslag: 1. Kommunestyret vel Bengt Halvard Odden som representant til KS fylkesmøte. 2. Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som 1. vararepresentant til KS fylkesmøte 3. Kommunestyret vel Gunvald Tho som 2. vararepresentant til KS fylkesmøte 4. Kommunestyret vel Mathias Kleppen som 3. vararepresentant til KS fylkesmøte Nils Olav Hovde bad om gruppemøte. Olav Listul trakk sitt forslag. Olav Listul fremma følgjande forslag 1. Kommunestyret vel Bengt Halvard Odden som representant til KS fylkesmøte. 2. Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som 1. vararepresentant til KS fylkesmøte 3. Kommunestyret vel Audun Darrud som 2. vararepresentant til KS fylkesmøte 4. Kommunestyret vel Gunvald Tho som 3. vararepresentant til KS fylkesmøte Trine Kahrs trakk sitt forslag. Olav Listul sitt forslag blei samrøystes vedteke KOM-094/15 VEDTAK: 1. Kommunestyret vel Bengt Halvard Odden som representant til KS fylkesmøte. 2. Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som 1. vararepresentant til KS fylkesmøte 3. Kommunestyret vel Audun Darrud som 2. vararepresentant til KS fylkesmøte 4. Kommunestyret vel Gunvald Tho som 3. vararepresentant til KS fylkesmøte 095/15: VAL AV REPRESENTANTAR TIL KONGSBERGREGIONEN FOR PERIODEN Kommunestyret vel som vararepresentant til regionrådet i Kongsbergregionen for valperioden Olav Listul fremma følgjande forslag: Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som vararepresentant til regionrådet i Kongsbergregionen for valperioden Forslaget til Olav Listul blei samrøystes vedteke.

15 KOM-095/15 VEDTAK: Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som vararepresentant til regionrådet i Kongsbergregionen for valperioden /15: VAL AV UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING FOR PERIODEN Kommunestyret vel følgjande medlemmar til utval for plan og utvikling for valperioden : Namn: Parti: Namn: Parti: Namn: Parti: Namn: Parti: Namn: Parti: Namn: Parti: Namn: Parti: 2. Kommunestyret vel frå som leiar av utval for plan og utvikling for valperioden Kommunestyret vel frå som nestleiar av utval for plan og utvikling for valperioden Kommunestyret vel følgjande vararepresentantar til utval for plan og utvikling for valperioden : For (parti) Namn For (parti) Namn For (parti) Namn For (parti) Namn Gunvald Tho fremma følgjande forslag: Valet blir gjennomført som forholdstalsval. Føljande lister blei lagt fram: - Arbeidarpartiet/KrF - Senterpartiet/Høgre Valoppteljinga ga følgjande resultat: - Arbeidarpartiet/KrF 9 stemmer - Senterpartiet/H 8 stemmer

16 d'hondts metode gir da følgjande mandatfordeling: Parti Stemmer Delingstal Delingstal 2 Delingstal Delingstal Delingstal Delingstal Delingstal Mandat Ap/ 9 9 4,5 3 2,25 1,8 1,5 1,286 4 KrF Sp/ H ,67 2 1,6 1,33 1, mandatet gikk til Arbeidarpartiet/KrF 2. mandatet gikk til Senterpartiet/H. 3. mandatet gikk til Arbeidarpartiet/KrF 4. mandatet gikk til Senterpartiet/H 5. mandatet gikk til Arbeidarpartiet/KrF 6. mandatet gikk til Senterpartiet/H 7. mandatet gikk til Arbeidarpartiet/KrF Kandidatkåring: Arbeidarpartiet/KrF Audun Johannes Solberg Inger Øya Grøgård Olav Øyen Bjørg Sletta Rue Vara Ap/KrF 1. Torunn Gjerjordet 2. John Krosshus 3. Sverre Haugan 4. Heidi K. Solberg 5. Bjørg Inger Flatland 6. Svein Erik Bakken Senterpartiet/H Gunvald Tho Sigrid Dahl Nils Bondal Vara Sp/H 1. Signe Lonar 2. John Bondal 3. Ken Henry Skeie 4. Borghild Brennekåsa 5. Toralf Hjartsjø Olav Listul fremma følgjande forslag: 2. Kommunestyret vel Audun Johannes Solberg frå KrF som leiar av utval for plan og utvikling for valperioden Kommunestyret vel Inger Øya Grøgård dom nestleiar av utval for plan og utvikling for valperioden Forslaget frå Olav Listul blei samrøystes vedteke. KOM-096/15 VEDTAK: 1.Kommunestyret vel følgjande medlemmer og vararepresentantar til utval for plan og utvikling for perioden :

17 Arbeidarpartiet/KrF Audun Johannes Solberg Inger Øya Grøgård Olav Øyen Bjørg Sletta Rue Vara Ap/KrF 1. Torunn Gjerjordet 2. John Krosshus 3. Sverre Haugan 4. Heidi K. Solberg 5. Bjørg Inger Flatland 6. Svein Erik Bakken Senterpartiet/H Gunvald Tho Sigrid Dahl Nils Bondal Vara Sp/H 1. Signe Lonar 2. John Bondal 3. Ken Henry Skeie 4. Borghild Brennekåsa 5. Toralf Hjartsjø 2. Kommunestyret vel Audun Johannes Solberg frå KrF som leiar av utval for plan og utvikling for valperioden Kommunestyret vel Inger Øya Grøgård dom nestleiar av utval for plan og utvikling for valperioden /15: VAL AV UTVAL FOR LEVEKÅR OG KULTUR FOR VALPERIODEN Kommunestyret vel følgjande medlemmar til utval for levekår og kultur for valperioden : Namn: Parti: Namn: Parti: Namn: Parti: Namn: Parti: Namn: Parti: Namn: Parti: Namn: Parti: 6. Kommunestyret vel frå som leiar av utval for levekår og kultur for valperioden Kommunestyret vel frå som nestleiar av utval for levekår og kultur for valperioden Kommunestyret vel følgjande vararepresentantar til utval for levekår og kultur for valperioden : For (parti) Namn For (parti) Namn

18 For (parti) Namn For (parti) Namn Gunvald Tho fremma følgjande forslag: Valet blir gjennomført som forholdstalsval. Føljande lister blei lagt fram: - Arbeidarpartiet/KrF - Senterpartiet/Høgre Nils Olav Hovde bad om gruppemøte. Gruppemøte blei innvilga. Valoppteljinga ga følgjande resultat: - Arbeidarpartiet/KrF 9 stemmer - Senterpartiet/Høgre 8 stemmer Parti Stemmer Delingstal Delingstal Delingstal Delingstal Delingstal Delingstal Delingstal Mandat Ap/ 9 9 4,5 3 2,25 1,8 1,5 1,286 4 KrF Sp/H ,67 2 1,6 1,33 1, mandatet gikk til Arbeidarpartiet/KrF 2. mandatet gikk til Senterpartiet/H. 3. mandatet gikk til Arbeidarpartiet/KrF 4. mandatet gikk til Senterpartiet/H 5. mandatet gikk til Arbeidarpartiet/KrF 6. mandatet gikk til Senterpartiet/H 7. mandatet gikk til Arbeidarpartiet/KrF Kanditatkåring: Arbeidarpartiet/KrF Gro-Anita Særsland Nils Olav Hovde Rachel Innvær Olav Listul Senterpartiet/H Trine Kahrs Joar Lofthus Olav Langåsdalen Vara Ap/KrF 1. Anita Cecilie Haugen 2. Ann May Krosshus 3. Svein Erik Sletta 4. Morgan Wåle 5. Arvid Særsland 6. Solfrid Lia Kasin Vara Sp/H 1. Svein Våle 2. Tone Bentsrud 3. Anne Særsland 4. Magnus Hardang 5. Erling Wang Olav Listul fremma følgjande forslag: 2. Kommunestyret vel Gro-Anita Særsland frå Ap som leiar av utval for levekår og kultur for valperioden Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som nestleiar av utval for levekår og kultur for valperioden

19 Forslaget frå Olav Listul blei samrøystes vedteke. KOM-097/15 VEDTAK: 1.Kommunestyret vel følgjande medlemmer og vararepresentantar til utval for levekår og kultur perioden : Arbeidarpartiet/KrF Gro-Anita Særsland Nils Olav Hovde Rachel Innvær Olav Listul Senterpartiet/H Trine Kahrs Joar Lofthus Olav Langåsdalen Vara Ap/KrF 1. Anita Cecilie Haugen 2. Ann May Krosshus 3. Svein Erik Sletta 4. Morgan Wåle 5. Arvid Særsland 6. Solfrid Lia Kasin Vara Sp/H 1. Svein Våle 2. Tone Bentsrud 3. Anne Særsland 4. Magnus Hardang 5. Erling Wang 2.Kommunestyret vel Gro-Anita Særsland frå Ap som leiar av utval for levekår og kultur for valperioden Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som nestleiar av utval for levekår og kultur for valperioden /15: VAL AV SAKKUNNIG NEMND - TAKSERING AV EIGEDOMSSKATTEPLIKTIGE EIGEDOMAR I HJARTDAL KOMMUNE FOR VALPERIODEN Kommunestyret vel følgjande 3 medlemmar til sakkunnig nemnd for valperioden : a. Namn: Parti: b. Namn: Parti: c. Namn: Parti: 2. Kommunestyret vel frå som leiar av sakkunnig nemnd for valperioden Kommunestyret vel frå som nestleiar av sakkunnig nemnd for valperioden Kommunestyret vel følgjande 3 vararepresentantar i nummerisk rekkefølgje til sakkunnig nemnd for valperioden : a. Namn: Parti: b. Namn: Parti: c. Namn: Parti:

20 Gunvald Tho fremma følgjande forslag til fast medlem: Olav Langåsdalen Olav Listul fremma følgjande forslag: 1. Kommunestyret vel følgjande medlemmer til sakkunnig nemnd for valperioden : a Olav Øyen b Sverre Haugan 2. Kommunestyret vel Olav Øyen som leiar av sakkunnig nemnd for perioden Kommunestyret vel Sverre Haugan som nestleiar av sakkunnig nemnd for valperioden Kommunestyret vel følgjande vararepresentantar i numerisk rekkjefølgje til sakkunnig nemnd for valperioden : 1. Heidi K. Solberg 2. Inger Aslaug Bondal 3. Leif Harald Langåsdalen Nils Olav Hovde bad om gruppemøte. Gruppemøte blei innvilga. Olav Listul fremma følgjande forslag: Saka utsetjast og sendast til formannskapet. VOTERING; Utsettingsforslaget blei samrøystes vedteke. KOM-098/15 VEDTAK: Saka utsetjast og sendast til formannskapet. 099/15: VAL AV SAKKUNNIG KLAGENEMND - TAKSERING AV EIGEDOMSSKATTEPLIKTIGE EIGEDOMAR I HJARTDAL KOMMUNE FOR VALPERIODEN Kommunestyret vel følgjande 5 medlemmar til sakkunnig klagenemnd for valperioden : a. Namn: Parti: b. Namn: Parti: c. Namn: Parti: d. Namn: Parti: e. Namn: Parti: 2. Kommunestyret vel frå som leiar av sakkunnig klagenemnd for valperioden

21 3. Kommunestyret vel frå som nestleiar av sakkunnig klagenemnd for valperioden Kommunestyret vel følgjande 5 vararepresentantar i nummerisk rekkefølgje til sakkunnig klagenemnd for valperioden : a. Namn: Parti: b. Namn: Parti: c. Namn: Parti: d. Namn: Parti: e. Namn: Parti: Gunvald Tho fremma følgjande forslag: Saka utsetjast og sendast til formannskapet. Utsettingsforslag frå Gunvald Tho blei samrøystes vedteke. KOM-099/15 VEDTAK: Saka utsetjast og sendast til formannskapet. 100/15: VAL AV VARAREPRESENTANTAR TIL INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS) PERIODEN Hjartdal kommunestyre vel som 1. vara og som 2. vara til representantskapet i IKA Kongsberg IKS. 2. Hjartdal kommunestyre vel som 1. vara og som 2. vara til representantskapet i Agder og Telemark kontrollutvalssekretariat IKS. 3. Hjartdal kommunestyre vel som 1. vara og som 2. vara til representantskapet i Telemark kommunerevisjon IKS. Olav Listul bad om gruppemøte. Gruppemøte blei innvilga. Olav Listul fremma på vegna av Gruppeleiarane følgjande forslag: 1. Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som 1. vara og arkivansvarleg som 2. vara til representantskapet i IKA Kongsberg IKS

22 2. Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som 1. vara og Inger Øya Grøgård som 2. vara til representantskapet i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 3. Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som 1. vara og Audun J. Solberg som 2. vara til representantskapet i Telemark kommunerevisjon IKS Forslaget til gruppeleiarane blei samrøystes vedteke KOM-100/15 VEDTAK: 1. Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som 1. vara og arkivansvarleg som 2. vara til representantskapet i IKA Kongsberg IKS 2. Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som 1. vara og Inger Øya Grøgård som 2. vara til representantskapet i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 3. Kommunestyret vel Nils Olav Hovde som 1. vara og Audun J. Solberg som 2. vara til representantskapet i Telemark kommunerevisjon IKS 101/15: VAL AV KOMMUNAL KANDIDAT TIL VERNESTYRET FOR BRATTEFJELL-VINDEGGEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE FOR VALPERIODEN Hjartdal kommune sine kandidatar til vernestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde for valperioden er og Olav Listul fremma på vegne av gruppeleiarane følgjande forslag: 1. Hjartdal kommune sine kandidatar til vernestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde for valperioden er Audun Johannes Solberg og Inger Øya Grøgård. Forslaget til gruppeleiarane blei samrøystes vedteke KOM-101/15 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune sine kandidatar til vernestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde for valperioden er Audun Johannes Solberg og Inger Øya Grøgård 102/15: VAL AV KOMMUNALE KANDIDATAR TIL VILLREINNEMNDA FOR PERIODEN

23 1. Hjartdal kommune sine kandidatar til villreinnemnda for valperioden og Gunvald Tho fremma på vegne av gruppeleiarane følgjande forslag: 1. Hjartdal kommune sine kandidatar til villreinnemnda for valperioden er Sigrid Dahl og og Gunvald Tho. Forslaget til gruppeleiarane blei samrøystes vedteke. KOM-102/15 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune sine kandidatar til villreinnemnda for valperioden er Sigrid Dahl og og Gunvald Tho. 103/15: VAL AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR TILLA OG OLES LEGAT OG GUDRUN HOVDES LEGAT FOR PERIODEN Kommunestyret vel frå utval for levekår og kultur og frå utval for plan og utvikling som Hjartdal kommunen sine representantar til styret for Tilla og Oles legat og Gudrun Hovdes legat i valperioden Olav Listul la på vegne av gruppeleiarane la fram følgjande forslag: 1. Kommunestyret vel Trine Kahrs frå utval for levekår og kultur og Audun J Solberg frå utval for plan og utvikling som Hjartdal kommune sine representantar til styret for "Tilla og Oles legat" og "Gudrun Hovdes legat" i valperioden Forslaget til gruppeleiarane blei samrøystes vedteke.

24 KOM-103/15 VEDTAK: 1. Kommunestyret vel Trine Kahrs frå utval for levekår og kultur og Audun J Solberg frå utval for plan og utvikling som Hjartdal kommune sine representantar til styret for "Tilla og Oles legat" og "Gudrun Hovdes legat" i valperioden /15: VAL AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL KYRKJELEG FELLESRÅD I PERIODEN Kommunestyret vel som kommunal representant i kyrkjeleg fellesråd for valperioden Kommunestyret vel som vararepresentant for den kommunale representanten i kyrkjeleg fellesråd for valperioden Gunvald Tho fremma på vegne av gruppeleiarane følgjande forslag: 1. Kommunestyret vel Gunvald Tho som kommunal representant i kyrkjeleg fellesråd for valperioden Kommunestyret vel Torunn Gjerjordet som kommunal vararepresentant i kyrkjeleg fellesråd for valperioden Forslaget til gruppeleiarane blei samrøystes vedteke. KOM-104/15 VEDTAK: 1. Kommunestyret vel Gunvald Tho som kommunal representant i kyrkjeleg fellesråd for valperioden Kommunestyret vel Torunn Gjerjordet som kommunal vararepresentant i kyrkjeleg fellesråd for valperioden /15: VAL AV REPRESENTANT TIL STIFTELSEN MØLLA PERIODEN Kommunestyret vel som styremedlem i stiftinga "Mølla - ny bruk" for perioden Kommunestyret vel som varaperson til styret i stiftinga "Mølla - ny bruk" for perioden

25 Olav Listul la på vegne av gruppeleiarane fram følgjande forslag: 1. Kommunestyret vel Erling Wang som styremedlem i stiftinga "Mølla - ny bruk" for perioden Kommunestyret vel Olav Listul som varaperson i stiftinga "Mølla - ny bruk" for perioden Forslaget til gruppeleiarane blei samrøystes vedteke. KOM-105/15 VEDTAK: 1. Kommunestyret vel Erling Wang som styremedlem i stiftinga "Mølla - ny bruk" for perioden Kommunestyret vel Olav Listul som varaperson i stiftinga "Mølla - ny bruk" for perioden /15: VAL AV REPRESENTANT TIL STIFTINGA BONDAL BYGDETUN PERIODEN Kommunestyret vel som medlem i styret for stiftinga Bondal Bygdetun for valperioden Kommunestyret vel som vararepresentant til styret for stiftinga Bondal Bygdetun for valperioden Gunvald Tho fremma på vegne av Gruppeleiarane følgjande forslag: 1. Kommunestyret vel Trine Kahrs som medlem i styret for stiftinga "Bondal bygdetun" for valperioden Kommunestyret vel John Bondal som vararepresentant til styret for stiftinga "Bondal bygdetun" for valperioden Forslaget til gruppeleiarane blei samrøystes vedteke.

26 KOM-106/15 VEDTAK: 1. Kommunestyret vel Trine Kahrs som medlem i styret for stiftinga "Bondal bygdetun" for valperioden Kommunestyret vel John Bondal som vararepresentant til styret for stiftinga "Bondal bygdetun" for valperioden /15: VAL AV KOMMNAL REPRESENTANT TIL STYRET FOR FRIVILLIGSENTRALEN PERIODEN Kommunestyret vel som Hjartdal kommune sin representant i styret for Frivilligsentralen for perioden John Krosshus stilte spørsmål ved sin habilitet da han er dagleg leiar i Frivilligsentralen. John Krosshus blei samrøystes erklært habil med heimel i Kommunelova 40 nr 3 bokstav a. Gruppeleiarane la fram følgjande forslag: 1. Kommunestyret vel Trine Kahrs som Hjartdal kommune sin representant i styret for Frivilligsentralen for valperioden Forslaget til gruppeleiarane blei samrøystes vedteke. KOM-107/15 VEDTAK: Kommunestyret vel Trine Kahrs som Hjartdal kommune sin representant i styret for Frivilligsentralen for valperioden /15: VAL AV KOMMUNALE REPRESENTANTAR TIL FORSTANDERSKAPET I HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK 1. Hjartdal kommune vel følgjande personar til forstandarskapet i Hjartdal og Gransherad sparebank:,, og. 2. Hjartdal kommune vel som 1. vara og som 2. vara til forstandarskapet i Hjartdal og Gransherad sparebank. Olav Listul fremma på vegne av gruppeleiarane følgjande forslag:

27 1. Hjartdal kommune vel følgjande personar til forstandarskapet i Hjartdal og Gransherad sparebank : Audun Dølen, Sverre Haugan, Signe Øya Bekkhus og Camilla Djupedal Krosshus 2. Hjartdal kommune vel Ottar Særsland som 1. vara og Kari Beate Hovde som 2. vara til forstandarskapet i Hjartdal og Gransherad sparebank. Forslaget til gruppeleiarane blei samrøystes vedteke. KOM-108/15 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune vel følgjande personar til forstandarskapet i Hjartdal og Gransherad sparebank : Audun Dølen, Sverre Haugan, Signe Øya Bekkhus og Camilla Djupedal Krosshus 2. Hjartdal kommune vel Ottar Særsland som 1. vara og Kari Beate Hovde som 2. vara til forstandarskapet i Hjartdal og Gransherad sparebank. 109/15: VAL AV MOT-LEIAR FOR PERIODEN Kommunestyret vel som MOT-leiar for perioden Gunvald Tho fremma på vegne av gruppeleiarane følgjande forslag: Kommunestyret vel Bengt Halvard Odden som MOT-leiar for perioden Forslaget blei vedteke med 16 mot 1 stemme. KOM-109/15 VEDTAK: Kommunestyret vel Bengt Halvard Odden som MOT-leiar for perioden /15: VAL AV BARNEREPRESENTANT FOR PERIODEN Kommunestyret oppnemnar Gro Anita Bergestig som barnerepresentant for valperioden Kommunestyret oppnemnar Rannveig Haukås som varabarnerepresentant for valperioden

28 Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-110/15 VEDTAK: 1. Kommunestyret oppnemnar Gro Anita Bergestig som barnerepresentant for valperioden Kommunestyret oppnemnar Rannveig Haukås som varabarnerepresentant for valperioden

29

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.10.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 23:00 Saksnr til og frå: 072/11-089/11 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 16.05 Saksnr til og frå: 036/16-042/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.01.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 001/11-006/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.04.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:55 Saksnr til og frå: 032/16-038/16 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 15.45 Saksnr til og frå: 104/16-116/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 055/11-072/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 09.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 007/11-011/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.06.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 22.00 Saksnr til og frå: 046/17-049/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Valstyret

Møteprotokoll for Valstyret Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.05 15.25 Saksnr til og frå: 001/17-004/17 Møteprotokoll for Valstyret Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 14:50 Saksnr til og frå: 076/14-089/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 10.03.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 20:15 Saksnr til og frå: 004/10-011/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.10.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 040/10-050/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 13:45 Saksnr til og frå: 069/12-074/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Valstyret

Møteprotokoll for Valstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.13:00 13:30 Saksnr til og frå: 001/13-004/13 Møteprotokoll for Valstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.20 Saksnr til og frå: 042/16-048/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils-Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.09.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 22:00 Saksnr til og frå: 028/10-039/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 03.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 011/14-018/14 Da både leiar og

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 07.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Kommunestyremedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.11.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 117/16-121/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14.35 16.55 Saksnr til og frå: 055/16-067/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtedato: 28.05.2015 Møtestad: Gaustablikk Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 15:30 Saksnr til og frå: 008/15-010/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møtedato: 13.04.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 12:00 Saksnr til og frå: 032/13-033/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd

Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Hjartdal kommune Møtedato: 30.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08.00 Saksnr til og frå: 097/14-098/14 Møteprotokoll for Sakkunnig nemnd Møtet blei styrt av: leiar Olaf Bekkhus Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 27.02.2012 Møtestad: Sjukeheimen, stugu v/vaktrom Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 005/12-010/12 Møtet blei styrt av:

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 019/14-025/14 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 15:20 Saksnr til og frå: 001/11-005/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.01.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:53 Saksnr til og frå: 001/12-004/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Legekontoret Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 009/16-016/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita Særsland,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 20.10.2015 Møtestad: Tuddalssalen, Kommunehuset. Møtetid: Kl. 18.00 19.15 Saksnr til og frå: 028/15-035/15 Møtet blei styrt av:

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 16.11.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl.17:00 19:30 Saksnr til og frå: 039/10-045/10 Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla Krosshus Møteprotokoll for Utval for

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:45 16:15 Saksnr til og frå: 001/14-004/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 13.20 Saksnr til og frå: 071/16-074/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.03.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.35 15.40 Saksnr til og frå: 016/16-022/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Nils Olav Hovde

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2016 Møtestad: Kontoret til heimetenesta Møtetid: Kl. 18.00 20.30 Saksnr til og frå: 001/16-008/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 20:35 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møtet blei styrt av ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 24.02.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 21.00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 001/14-007/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 007/11-013/11 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 29.05.2012 Møtestad: Hjartdal sjukeheim/kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.00 sjukeheimen. Frå 18.00 til 20.30 på kommunehuset Saksnr

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.45 12.00 Saksnr til og frå: 018/12-026/12 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 14:55 Saksnr til og frå: 001/15-005/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 05.10.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 12:45 Saksnr til og frå: 013/13-018/13 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid. Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.10.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 16.30 Saksnr til og frå: 055/17-067/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 05.05.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 009/14-015/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 16.15 Saksnr til og frå: 020/12-026/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:30 16:00 Saksnr til og frå: 007/15-011/15 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.09.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 23.25 Saksnr til og frå: 091/16-103/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 01.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00-17.30 Saksnr til og frå: 025/13-028/13 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/13-016/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 20.04.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:15 Saksnr til og frå: 016/10-019/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Saksnr til og frå: 033/10-037/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 008/10-015/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2012 Møtestad: Sauland skule Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Saksnr til og frå: 035/12-038/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: utvalsleiar Einar

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:30 Saksnr til og frå: 006/13-012/13 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2016 Møtestad: Tuddal oppvekstsenter Møtetid: Kl. 18.00 21.30 Saksnr til og frå: 049/16-055/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2012 Møtestad: Biblioteket Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 044/12-050/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 09.05.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 21:20 Saksnr til og frå: 017/12-035/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.40 Saksnr til og frå: 001/17-010/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 09.05.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.30 Saks nr til og frå: 021/17-032/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Leiar Nils Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14.00 14.55 Saksnr til og frå: 017/16-023/16 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Leiar Tho Olav, nestleiar Liv Tinnes, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Elizabeth Kasin. Audun Darrud, Kristin Wåle, Roger Lind

Leiar Tho Olav, nestleiar Liv Tinnes, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Elizabeth Kasin. Audun Darrud, Kristin Wåle, Roger Lind Møteprotokoll Hjartdal kontrollutval Dato: 07.09.2017 kl. 9:00 10:30 Stad: Hjartdal kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 17/00044 Til stades: Møtande varamedlem: Fråfall: Andre: Protokollførar: Leiar

Detaljer