MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 22:15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 22:15"

Transkript

1 FUSA KOMMUNE e MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 22:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene i skriv av , lagra ut elektronisk på ipad og heimesida Møtet vart kunngjort i ei avis og på heimesida. Desse medlemene møtte: Atle Kvåle, Agnete D. Årvik, Anne-Grethe Gjerdevik, Hans Ekeberg, William Lindborg, Helge Mjånes, Ap Magne Djuvik, Frp Aud May Boge, Lars Erik Dalland, Ranveig Næss, H, Bjarte Samnøy, Toralv Huse, Krf, Svein Lang, Mikal Leigland, Peter-Hans de Zwarte, Richard Markhus, Jan Birger Landøy, Margunn Y. Samnøy, Sp Roger Hoel, uavhengig representant Forfall og møtande varamedlemer: Kristine Hjartnes, Frp, hadde forfall. For henne møtte Carl Johan Haugen, Frp, som vararepresentant. Gustav Folkestad, V, hadde forfall. For han møtte Arild Heggland, V, som vararepresentant. Andre som var tilstade på møtet: Rådmann Berit Fløisand Assisterande rådmann Elisabeth Farstad Einingsleiar Terje Raunsgard Ansvarleg sekretær Gunn Sissel Teigen Merknader til innkalling og sakliste: Det var ingen merknad til innkalling og sakliste. Ordførar Atle Kvåle, Ap, leia møtet. Orientering: Rådmannen orienterte om budsjettet og svara på spørsmål, jf. rådmannen sitt arbeidsnotat med framlegg til økonomiplan for og årsbudsjett for Møtet slutta kl og ipad opplæringa vart difor ikkje gjennomført Evt. merknader til protokollen må sendast til Fusa kommune innan 14 dagar. 1

2 Eikelandsosen, Atle Kvåle Ordførar Gunn Sissel Teigen Ansvarleg sekretær 2

3 Sakliste 052//15 Val av utval, råd og representantar og nemnder 3

4 052/15: VAL AV UTVAL, RÅD OG REPRESENTANTAR Valnemnda hadde tidlegare slutta seg til framlegg om avtaleval fremja av ordførar Atle Kvåle, Ap. Margunn Y. Samnøy, Sp, ba om høvetalsval ved alle vala i kommunestyret. Ordførar Atle Kvåle, Ap, ba om at ein tok ein fornya vurdering etter valsak 8 i kommunestyret. F.o.m. sak 9 vart vala gjennomført som avtaleval med mindre det er protokollert som høvetalsval. 1. UTVAL FOR PLAN OG MILJØ Utval for plan og miljø: Aud May Boge, H, fremja forslag om høvetalsval. Det ligg difor ikkje føre tilråding frå valnemnda. Saka vert handsama og vedteke i kommunestyret. Margunn Y. Samnøy, Sp, ba om høvetalsval. Utval for plan og miljø skal ha 9 medlemmer. Desse listene vart lagt fram: Carl Johan Haugen, Frp, fremja følgjande fellesliste: Liste A: Fellesliste for Arbeiderpartiet, Framstegspartiet, Kristeleg folkeparti og Venstre, 1 Utval for plan og miljø 1. Magne Djuvik, Frp 2. Gustav Folkestad, V 3. Turid Glesnes, Ap 4. William Lindborg, Ap 4

5 5. Agnete Digranes Årvik, Ap 6. Toralv Huse Kr 7. Helge Mjånes, Ap 8. Ole Johnny Ådland, Frp 9. Janne Gjøen Gjernes, Ap 10. Kari Bente Stein Helland, V Svein Lang, Sp, fremja følgjande forslag: Fellesliste for Senterpartiet, Høgre og dei som er uavhengig 1. Jan Birger Landøy (nestleiar) 2. Ranveig Næss 3. Lars Erik Dalland (leiar) 4. Marianne Borge 5. Roger Hoel 6. Herborg Nordtveit 7. Arve samnøy 8. Aud May Boge 9. Peter-Hans de Zwarte Ordførar Atle Kvåle, Ap, gjekk gjennom listene og samtlege vart godkjende. Kommunestyret valde følgjande teljekorps for møtet: Jan Birger Landøy, Sp, Ranveig Næss, H, Ordførar Atle Kvåle, Ap, Gunn Sissel Teigen var sekretær for teljekorpset. Røysting. Det vart levert inn 21 røystesetlar som samsvarar med talet på representantar som var tilstades. Røystesetlane vart fordelt slik: Liste A: (Ap, Frp, Krf, V) (Sp, H, uavhengig) 11 røyster 10 røyster Dette ga følgjande utrekning: Liste /Divisjon med Liste A 11 5,5 3,66 2,75 2,2 Liste B ,33 2,5 2 5

6 Representantplassane vert fordelt til dei listene som har størst kvotient. Fordelinga av 9 representantplassar blir då slik: Liste A: 5 representantar 4 representantar Så langt det er mogeleg, skal kvar liste tildelast så mange varamedlemer som den får medlemer, med tillegg av to. Røysteoppteling for kandidatane på listene: Liste A: 11 uretta lister. 10 uretta lister. Carl Johan Haugen, Frp, fremja følgjande forslag: Leiar: Magne Djuvik, Frp Nestleiar: Gustav Folkestad, V Svein Lang, Sp, fremja følgjande forslag: Leiar: Jan Birger Landøy, Sp Nestleiar: Lars Erik Dalland, H Votering over framlegg til leiar: Framlegget fremja av Carl Johan Haugen, Frp, vart vedteke med 11 røyster. ( 6 Ap, 2 Frp, 2 Krf, 1 V). Framlegget fremja av Svein Lang, Sp, fekk 10 røyster. ( 3 H, 6 Sp, 1 uavhengig). Votering over framlegg til nestleiar: Framlegget fremja av Carl Johan Haugen, Frp, vart vedteke med 11 røyster. ( 6 Ap, 2 Frp, 2 Krf, 1 V) Framlegget fremja av Svein Lang, Sp, fekk 10 røyster. ( 3 H, 6 Sp, 1 uavhengig) Utval for plan og miljø: Liste A: Fellesliste for Arbeiderpartiet, Framstegspartiet, Kristeleg folkeparti, Venstre : 1. Magne Djuvik 6

7 2. Gustav Folkestad 3. Turid Glesnes 4. William Lindborg 5. Agnete Digranes Årvik : 1. Toralv Huse 2. Helge Mjånes 3. Ole Johnny Ådland 4. Janne Gjøen Gjernes 5. Kari Bente Stein Helland Fellesliste for Senterpartiet, Høgre og dei som er uavhengig : 1. Jan Birger Landøy 2. Ranveig Næss 3. Lars Erik Dalland 4. Marianne Borge : 1. Roger Hoel 2. Herborg Nordtveit 3. Arve samnøy 4. Aud May Boge 5. Peter-Hans de Zwarte Leiar: Magne Djuvik, Frp Nestleiar: Gustav Folkestad, V 2. VAL AV KLIENTUTVAL FOR PERIODEN Ingebjørg Naa Helle, Ap 1. Arne Holmefjord, Frp 2. Svein Lang, Sp 2. Olaug Mjelde, Krf 3. Aud May Boge, H, Ingebjørg Naa Helle, Ap, leiar Aud May Boge, H, nestleiar 7

8 Margunn Y. Samnøy, Sp, ba om høvetalsval. Klientutvalet skal ha 3 medlemer. Desse listene vart lagt fram: Hans Ekeberg, Ap, fremja følgjande fellesliste: Liste A: Fellesliste for Arbeiderpartiet, Framstegspartiet, Kristeleg folkeparti og Venstre, 1. Ingebjørg Naa Helle, Ap, 2. Arne Holmefjord, Frp, 3. Olaug Mjelde, Krf Svein Lang, Sp, fremja følgjande forslag: Fellesliste for Senterpartiet, Høgre og dei som er uavhengig 1. Svein Lang 2. Aud May Boge Ordførar Atle Kvåle, Ap, gjekk gjennom listene og samtlege vart godkjende. Røysting. Første votering Det vart levert inn 22 røystesetlar 12 for liste A og 10 for liste B dvs. 1 røystesetel for mykje sett i høve til talet på representantar som var tilstades. Difor måtte det voterast ein gong til. Andre votering Det vart levert inn 22 røystesetlar 12 for liste A og 10 for liste B dvs. 1 røystesetel for mykje sett i høve til talet på representantar som var tilstades. Difor måtte det voterast ein gong til. Tredje votering Det vart levert inn 21 røystesetlar som samsvarar med talet på representantar som var tilstades. Røystesetlane vart fordelt slik: Liste A: (Ap, Frp, Krf, V) 11 røyster 8

9 (Sp, H, uavhengig) 10 røyster Dette ga følgjande utrekning: Liste /Divisjon med Liste A 11 5,5 3,66 2,75 2,2 Liste B ,33 2,5 2 Representantplassane vert fordelt til dei listene som har størst kvotient. Fordelinga av 3 representantplassar blir då slik: Liste A: 2 representantar 1 representantar Så langt det er mogeleg, skal kvar liste tildelast så mange varamedlemer som den får medlemer, med tillegg av to. Røysteoppteling for kandidatane på listene: Liste A: 11 uretta lister. 10 uretta lister. William Lindborg, Ap, fremja følgjande forslag: Leiar: Ingebjørg, Frp Nestleiar: Arne Holmefjord, Frp Votering over framlegg til leiar: Framlegget fremja av William Lindborg, Ap, vart samrøystes vedteke Votering over framlegg til nestleiar: Framlegget fremja av William Lindborg, Ap, vart samrøystes vedteke Klientutvalet: Liste A: Fellesliste for Arbeiderpartiet, Framstegspartiet, Kristeleg folkeparti, Venstre : 1. Ingebjørg Naa Helle, Ap,leiar 2. Arne Holmefjord, Frp, nestleiar : 1. Olaug Mjelde, Krf 9

10 Fellesliste for Senterpartiet, Høgre og dei som er uavhengig : 1. Svein Lang, Sp : 1. Aud May Boge, H 3. KLAGENEMND Ordførar Atle Kvåle, Ap 1. Bjarte Samnøy, KrF 2. Varaordførar Magne Djuvik, Frp 2. Turid Glesnes, Ap 3. Kristine Hjartnes, Frp 3. Carl Johan Haugen, Frp 4. Svein Lang, Sp 4. Margunn Y. Samnøy, Sp 5. Aud May Boge, H, Ordførar Atle Kvåle, Ap vert leiar. Varaordførar Magne Djuvik, Frp, vert nestleiar. Margunn Y. Samnøy, Sp, ba om høvetalsval. Klagenemnda skal ha 5 medlemer. Desse listene vart lagt fram: Hans Ekeberg, Ap, fremja følgjande fellesliste: Liste A: Fellesliste for Arbeiderpartiet, Framstegspartiet, Kristeleg folkeparti og Venstre, 1. Atle Kvåle, Ap 2. Magne Djuvik, Frp 3. Kristine Hjartnes, Frp 4. Bjarte Samnøy, Krf 5. Turid Glesnes, Ap 6. Carl-Johan Haugen Frp 10

11 Svein Lang, Sp, fremja følgjande forslag: Fellesliste for Senterpartiet, Høgre og dei som er uavhengig 1. Svein Lang 2. Aud May Boge 3. Margunn Samnøy, 4. Lars Erik Dalland Ordførar Atle Kvåle, Ap, gjekk gjennom listene og samtlege vart godkjende. Røysting. Det vart levert inn 21 røystesetlar som samsvarar med talet på representantar som var tilstades. Røystesetlane vart fordelt slik: Liste A: (Ap, Frp, Krf, V) 11 røyster (Sp, H, uavhengig) 10 røyster Dette ga følgjande utrekning: Liste /Divisjon med Liste A 11 5,5 3,66 2,75 2,2 Liste B ,33 2,5 2 Representantplassane vert fordelt til dei listene som har størst kvotient. Fordeling av 5 representantplassar vert då slik: Liste A: 3 representantar 2 representantar Røysteoppteljing for kandidatane på listene: Liste A: 11 uretta lister. 10 uretta lister. 11

12 Så langt det er mogeleg, skal kvar liste tildelast så mange varamedlemer som den får medlemer, med tillegg av to. William Lindborg, Ap, fremja følgjande forslag: Leiar: Atle Kvåle, Ap Nestleiar: Magne Djuvik, Frp Votering over framlegg til leiar: Framlegget fremja av William Lindborg, Ap, vart samrøystes vedteke Votering over framlegg til nestleiar: Framlegget fremja av William Lindborg, Ap, vart samrøystes vedteke Klagenemnda Liste A: Fellesliste for Arbeiderpartiet, Framstegspartiet, Kristeleg folkeparti, Venstre : 1. Atle Kvåle, Ap, leiar 2. Magne Djuvik, Frp, nestleier 3. Kristine Hjartnes, Frp : 1. Bjarte Samnøy, Krf 2. Turid Glesnes, Ap 3. Carl-Johan Haugen Frp Fellesliste for Senterpartiet, Høgre og dei som er uavhengig : 1. Svein Lang 2. Aud May Boge : 1. Margunn Samnøy, 2. Lars Erik Dalland 4. ADMINISTRASJONSUTVAL

13 1. Hans Ekeberg, Ap 1. Svein Lang, Sp 2.Bjarte Samnøy, Krf 2. Viggo Furubotn, Ap 3. Carl Johan Haugen, Frp, 3. Nina Laupsa, V 4. Aud May Boge, H, 4. Jan Birger Landøy, Krf 5. Marianne Borge, Sp Hans Ekeberg, Ap, vert leiar. Carl Johan Haugen, Frp, vert nestleiar. Margunn Y. Samnøy, Sp, ba om høvetalsval. Administrasjonsutvalet skal ha 5 medlemmer. Desse listene vart lagt fram: Bjarte Samnøy, Krf, fremja følgjande fellesliste: Liste A: Fellesliste for Arbeiderpartiet, Framstegspartiet, Kristeleg folkeparti og Venstre, 1. Hans Ekeberg, Ap 2. Bjarte Samnøy, Krf 3. Anne- Grethe Gjerdevik, Ap 4. Carl Johan Haugen, Frp 5. Nina Laupsa, V Svein Lang, Sp, fremja følgjande forslag: Fellesliste for Senterpartiet, Høgre og dei som er uavhengig 1. Svein Lang 2. Aud May Boge 3. Jan Birger Landøy 4. Roger Hoel 5. Ranveig Næss Ordførar Atle Kvåle, Ap, gjekk gjennom listene og samtlege vart godkjende. Røysting. 13

14 Det vart levert inn 21 røystesetlar som samsvarar med talet på representantar som var tilstades. Røystesetlane vart fordelt slik: Liste A: (Ap, Frp, Krf, V) 11 røyster (Sp, H, uavhengig) 10 røyster Dette ga følgjande utrekning: Liste /Divisjon med Liste A 11 5,5 3,66 2,75 2,2 Liste B ,33 2,5 2 Representantplassane vert fordelt til dei listene som har størst kvotient. Fordelinga av 5 representantplassar blir då slik: Liste A: 3 representantar 2 representantar Røysteoppteljing for kandidatane på listene: Liste A: 11 uretta lister. 10 uretta lister. Så langt det er mogeleg, skal kvar liste tildelast så mange varamedlemer som den får medlemer, med tillegg av to. William Lindborg, Ap, fremja følgjande forslag: Leiar: Hans Ekeberg, Ap Nestleiar: Bjarte Samnøy, Krf Aud May Boge, H, fremja følgjande forslag: Leiar: Svein Lang, Sp Nestleiar: Aud May Boge, H Votering over framlegg til leiar: Framlegget fremja av William Lindborg, Ap, vart vedteke med 11 røyster. ( 6 Ap, 2 Frp, 2 Krf, 1 V) Framlegget fremja av Aud May Boge, H, fekk 10 røyster. ( 3 H, 6 Sp, 1 uavhengig) Votering over framlegg til nestleiar: Framlegget fremja av William Lindborg, Ap, vart vedteke med 11 røyster. ( 6 Ap, 2 Frp, 2 Krf, 1 V) Framlegget fremja av Aud May Boge, H, fekk 10 røyster. ( 3 H, 6 Sp, 1 uavhengig) 14

15 Administrasjonsutvalet: Liste A: Fellesliste for Arbeiderpartiet, Framstegspartiet, Kristeleg folkeparti, Venstre : 1. Hans Ekeberg, Ap, leiar 2. Bjarte Samnøy, Krf, nestleiar 3. Anne Grethe Gjerdevik, Ap : 1. Carl Johan Haugen, Frp 2. Nina Laupsa, V Fellesliste for Senterpartiet, Høgre og dei som er uavhengig : 1. Svein Lang 2. Aud May Boge : 1. Jan Birger Landøy 2. Roger Hoel 3. Ranveig Næss 5. FUSA VALSTYRE Ordførar Atle Kvåle, Ap 1. Kristine Hjartnes, Frp 2. Varaordførar, Magne Djuvik, Frp 2. Svein Lang, Sp 3. Aud May Boge, H Ordførar Atle Kvåle, Ap, vert leiar. Varaordførar Magne Djuvik, Frp, vert nesteleiar. Margunn Y. Samnøy, Sp, ba om høvetalsval. Valstyret skal ha 3 medlemer. 15

16 Desse listene vart lagt fram: Arild Heggland, V, fremja følgjande fellesliste: Liste A: Fellesliste for Arbeiderpartiet, Framstegspartiet, Kristeleg folkeparti og Venstre, 1. Atle Kvåle, Ap 2. Magne Djuvik, Frp 3. Kristine Hjartnes, Frp Svein Lang, Sp, fremja følgjande forslag: Fellesliste for Senterpartiet, Høgre og dei som er uavhengig 1. Margunn Samnøy 2. Mikael Leigland Ordførar Atle Kvåle, Ap, gjekk gjennom listene og samtlege vart godkjende. Røysting. Det vart levert inn 21 røystesetlar som samsvarar med talet på representantar som var tilstades. Røystesetlane vart fordelt slik: Liste A: (Ap, Frp, Krf, V) 11 røyster (Sp, H, uavhengig) 10 røyster 16

17 Dette ga følgjande utrekning: Dette ga følgjande utrekning: Liste /Divisjon med Liste A 11 5,5 3,66 2,75 2,2 Liste B ,33 2,5 2 Representantplassane vert fordelt til dei listene som har størst kvotient. Fordelinga av 3 representantplassar blir då slik: Liste A: 2 representantar 1 representantar Røysteoppteljing for kandidatane på listene: Liste A: 11 uretta lister. 10 uretta lister. Så langt det er mogeleg, skal kvar liste tildelast så mange varamedlemer som den får medlemer, med tillegg av to. William Lindborg, Ap, fremja følgjande forslag: Leiar: Atle Kvåle, Ap Nestleiar: Magne Djuvik, Frp Votering over framlegg til leiar: Framlegget fremja av William Lindborg, Ap, vart samrøystes vedteke. Votering over framlegg til nestleiar: Framlegget fremja av William Lindborg, Ap, vart samrøystes vedteke. Valstyret: Liste A: Fellesliste for Arbeiderpartiet, Framstegspartiet, Kristeleg folkeparti, Venstre : 1. Atle Kvåle, Ap 17

18 2. Magne Djuvik, Frp : 1. Kristine Hjartnes, Frp Fellesliste for Senterpartiet, Høgre og dei som er uavhengig : 1. Margunn Y. Samnøy : 1. Mikael Leigland 6. RÅD FOR SENIORAR OG MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Saka vert utsett. Oppnemning av nytt råd vert gjort i februar. Valnemnda arbeider vidare med å skaffa kandidatar. Politiske representantar i nytt senior- og funksjonsråd skal vera ein frå formannskapet og ein frå utval for plan og miljø. Dei politiske representantane skal også vera medlemer i kommunestyret, jf. innspela frå senior- og funksjonsrådet i sak om politisk organisering. Tilrådinga frå valnemnda vart samrøystes vedteke. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne: Saka vert utsett. Oppnemning av nytt råd vert gjort i februar. Valnemnda arbeider vidare med å skaffa kandidatar. Politiske representantar i nytt senior- og funksjonsråd skal vera ein frå formannskapet og ein frå utval for plan og miljø. Dei politiske representantane skal også vera medlemer i kommunestyret, jf. innspela frå senior- og funksjonsrådet i sak om politisk organisering. 18

19 7. MEDLEM OG VARAMEDLEMER I UNGDOMSRÅDET Helge Mjånes, Ap 1. Peter- Hans de Zwarte, Sp 2. Kristine Hjartnes, Frp Margunn Y. Samnøy, Sp, ba om høvetalsval. Ungdomsrådet skal ha 1 medlem frå kommunestyret. Desse listene vart lagt fram: Bjarte Samnøy, Krf, fremja følgjande fellesliste: Liste A: Fellesliste for Arbeiderpartiet, Framstegspartiet, Kristeleg folkeparti og Venstre, 1. Helge Mjånes, Ap 2. Oddvar Gangstø, Krf 3. Rine Årvik, Ap Svein Lang, Sp, fremja følgjande forslag: Fellesliste for Senterpartiet, Høgre og dei som er uavhengig 1. Peter Hans de Zwarte 2. Ranveig Næss Ordførar Atle Kvåle, Ap, gjekk gjennom listene og samtlege vart godkjende. Røysting. Det vart levert inn 21 røystesetlar som samsvarar med talet på representantar som var tilstades. Røystesetlane vart fordelt slik: Liste A: (Ap, Frp, Krf, V) 11 røyster (Sp, H, uavhengig) 10 røyster Dette ga følgjande utrekning: Liste /Divisjon med Liste A 11 5,5 3,66 2,75 2,2 Liste B ,33 2,5 2 19

20 Representantplassane vert fordelt til dei listene som har størst kvotient. Fordeling av representantplassane vert då slik: Liste A: 1 representant Røysteoppteljing for kandidatane på listene: Liste A: 11 uretta lister. 10 uretta lister. Så langt det er mogeleg, skal kvar liste tildelast så mange varamedlemer som den får medlemer, med tillegg av to. Ungdomsrådet 1. Helge Mjånes, Ap 1. Oddvar Gangstø, Krf 2. Rine Årvik, Ap 8. FORHANDLINGAR ETTER HOVUDTARIFFAVTALEN - OPPNEMNING AV FORHANDLINGSUTVAL Ordførar Atle Kvåle, Ap, varaordførar Magne Djuvik Frp, og Marianne Borge, Sp, vert oppnemnt som forhandlingsutval. Margunn Y. Samnøy, Sp, ba om høvetalsval. Forhandlingsutvalet skal ha 3 medlemer. Desse listene vart lagt fram: Carl Johan Haugen, Frp fremja følgjande fellesliste: Liste A: Fellesliste for Arbeiderpartiet, Framstegspartiet, Kristeleg folkeparti og Venstre, 1. Atle Kvåle, Ap 2. Magne Djuvik, Frp 20

21 3. Anne-Grethe Gjerdevik, Ap Svein Lang, Sp, fremja følgjande forslag: Fellesliste for Senterpartiet, Høgre og dei som er uavhengig 1. Mikal Leigland 2. Aud May Boge Ordførar Atle Kvåle, Ap, gjekk gjennom listene og samtlege vart godkjende. Røysting. Det vart levert inn 21 røystesetlar som samsvarar med talet på representantar som var tilstades. Røystesetlane vart fordelt slik: Liste A: (Ap, Frp, Krf, V) 11 røyster (Sp, H, uavhengig) 10 røyster Dette ga følgjande utrekning: Liste /Divisjon med Liste A 11 5,5 3,66 2,75 2,2 Liste B ,33 2,5 2 Representantplassane vert fordelt til dei listene som har størst kvotient. Fordelinga av 3 representantplassar blir då slik: Liste A: 2 representantar 1 representantar Røysteoppteljing for kandidatane på listene: Liste A: 11 uretta lister. 10 uretta lister. Så langt det er mogeleg, skal kvar liste tildelast så mange varamedlemer som den får medlemer, med tillegg av to. Det følgjer av føresegnene om kjønnskvotering i kommunelova 37 nr 3 jf 36 nr 2 at ein må foreta kjønnskvotering dersom krava i lova ikkje er oppfylde. Har lista fått 2 eller tre medlemer, skal kvart kjønn vera representert. Anne- Grethe Gjerdevik som vert medlem då liste A fekk 2 medlemer, jf. kommunelova. William Lindborg, Ap, fremja følgjande forslag: Leiar: Atle Kvåle, Ap Nestleiar: Anne-Grethe Gjerdevik, Ap 21

22 Votering over framlegg til leiar: Framlegget fremja av William Lindborg, Ap, vart samrøystes vedteke Votering over framlegg til nestleiar: Framlegget fremja av William Lindborg, Ap, vart samrøystes vedteke Forhandlingsutval: Liste A 1. Atle Kvåle, Ap, leiar 2. Anne-Grethe Gjerdevik, nestleiar Liste B 1. Mikal Leigland Varamedlem Liste A: 1. Magne Djuvik Liste B 1. Aud May Boge 9. KOMMUNALT MEDLEM I FUSA SOKNERÅD Magne Djuvik, Frp 1. Ranveig Næss, H Etter forslag frå ordførar Atle Kvåle, Ap, vart valet gjennomført som avtaleval. Tilrådinga frå valnemnda vart samrøystes vedteke. 1. Magne Djuvik, Frp 1. Ranveig Næss, H

23 OPPNEMNING TIL ORDNING SOM SKAL IVARETA BARNA SINE INTERESSER I PLANLEGGINGA Rådmannen får fullmakt til å oppnemna representantar. Tilrådinga frå valnemnda vart samrøystes vedteke. Rådmannen får fullmakt til å oppnemna representantar. 11. REPRESENTANT I STYRA FOR BARNEHAGAR OG I SAMARBEIDSUTVALA PÅ SKULANE Institusjon Representant Vinnes barnehage Bjarte Samnøøy Toralv Huse Jettegryto barnehage Hans Ekeberg Ingebjørg Naa Helle Strandvik oppvekstsenter Margunn Y. Samnøy Fusa oppvekstsenter Magne Djuvik Kristine Hjartnes Holdhus oppvekstsenter Agnete D. Årvik Nore Fusa oppvekstsenter Gustav Folkestad Nina Laupsa Søre Fusa oppvekstsenter Lars Erik Dalland Fusa ungdomsskule Aud May Boge Eikelandsosen skule Hans Ekeberg Ingebjørg Naa Helle Vinnes friskule Bjarte Samnøy Toralv Huse Carl- Johan Haugen, Frp, fremja følgjande felles framlegg på vegne alle gruppene: Institusjon Representant Vinnes barnehage Bjarte Samnøøy Toralv Huse Jettegryto barnehage Ranveig Næss Peter Hans de Zwarte Strandvik oppvekstsenter Margunn Y. Samnøy Roger Hoel Fusa oppvekstsenter Svein Lang Mikal Leigland 23

24 Holdhus oppvekstsenter Agnete D. Årvik William Lindborg Nore Fusa oppvekstsenter Lars Erik Dalland Nina Laupsa Søre Fusa oppvekstsenter Gustav Folkestad Ingebjørg Naa Helle Fusa ungdomsskule Aud May Boge Svein Lang Eikelandsosen skule Hans Ekeberg Carl Johan Haugen Vinnes friskule Bjarte Samnøy Toralv Huse Framlegget frå Carl-Johan Haugen vart samrøystes vedteke. Institusjon Representant Vinnes barnehage Bjarte Samnøøy Toralv Huse Jettegryto barnehage Ranveig Næss Peter Hans dezwarte Strandvik oppvekstsenter Margunn Y. Samnøy Roger Hoel Fusa oppvekstsenter Svein Lang Mikal Leigland Holdhus oppvekstsenter Agnete D. Årvik William Lindborg Nore Fusa oppvekstsenter Lars Erik Dalland ina Laupsa Søre Fusa oppvekstsenter Gustav Folkestad Ingebjørg Naa Helle Fusa ungdomsskule Aud May Boge Svein Lang Eikelandsosen skule Hans Ekeberg Carl Johan Haugen Vinnes friskule Bjarte Samnøy Toralv Huse 12. KOMMUNALT STYREMEDLEM I L/L EIKELANDSFJORDEN SAMFUNNSHUS Medlem Varamedlem 1. Oddvar Gangstø, Krf 1.. Peter- Hans de Zwarte, Sp Svein Lang, Sp, fremja følgjande felles framlegg på vegne H, Sp, og dei som er uavhengig. Valet vart gjennomført som avtaleval Medlem Varamedlem 24

25 1. Peter- Hans de Zwarte, Sp 1. Oddvar Gangstø, Krf Framlegget frå Svein Lang vart samrøystes vedteke. Medlem Varamedlem 1. Peter- Hans de Zwarte, Sp 1. Oddvar Gangstø, Krf 13. OPPNEMNING AV UTSENDINGAR TIL ÅRSMØTE I BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD Utsendingar Vara 1. Carl Johan Haugen, Frp 1. Jan Birger Landøy, Sp Svein Lang, Sp, fremja følgjande felles framlegg for SP, H og dei som er uavhengig 1. Roger Hoel - utsending 2. Jan Birger Landøy - vara Hans Ekeberg, Ap, fremja følgjande felles framlegg på vegne avap, Frp, Krf, V: Utsendingar Vara 1. Jan Birger Landøy 1. Carl Johan Haugen For val av utsending vart det krevd skriftleg votering: Votering Det vart levert inn 21 røystesetlar som samsvarar med talet på representantar som var tilstades. Røystesetlane vart fordelt slik: Roger Hoel 12 røyster Jan Birger Landøy 9 røyster Jan Birger Landøy vart deretter samrøystes valt som vara. 25

26 Utsendingar Vara 1. Roger Hoel 1. Jan Birger Landøy 14. OPPNEMNING AV REPRESENTANTAR TIL DIHVA Framlegg frå Fusa kommune på representant i DIHVA Gustav Folkestad, V Framlegg frå Fusa kommune på vararepresentant i DIHVA Gitle Berland, Sp Tilrådinga frå valnemnda vart samrøystes vedteke. Framlegg frå Fusa kommune på representant i DIHVA Gustav Folkestad, V Framlegg frå Fusa kommune på vararepresentant i DIHVA Gitle Berland, Sp 15. REPRESENTANTAR TIL KOMMUNAL HEIMEVERNSNEMD Heidi Baldersheim 2. Hans Berland Tilrådinga frå valnemnda vart samrøystes vedteke. 26

27 1. Heidi Baldersheim 2. Hans Berland 16. STYRE FOR JAN H. FASMER OG HUSTRUS UNDERSTØTTELSESFOND 1. Hartvik Haugen 1. Trygve Haugen 2.Turid Glesnes 2. Agnete D. Årvik 3. Carl Johan Haugen 4. Svenn Idar Nordtveit Hartvik Haugen vert leiar Turid Glesnes, vert nestleiar. Tilrådinga frå valnemnda vart samrøystes vedteke. Kommunestyret har gjort følgjande vedtak: 1. Hartvik Haugen 1. Trygve Haugen 2.Turid Glesnes 2. Agnete D. Årvik 3. Carl Johan Haugen 4. Svenn Idar Nordtveit Hartvik Haugen vert leiar Turid Glesnes, vert nestleiar 17. STYRINGSGRUPPA FOR FAIRTRADE - VAL AV MEDLEMER Ole Bjørn Eikeland, Ap 1. Arve Samnøy, H 27

28 2. Herborg Nordtveit, Sp Tilrådinga frå valnemnda vart samrøystes vedteke. 1. Ole Bjørn Eikeland, Ap 1. Arve Samnøy, H 2. Herborg Nordtveit, Sp 18. VAL AV KULTURPRISNEMND FOR Janne Gjernes, Ap 1. Anita Fugleberg, Frp 2. Olaug Mjelde, Krf 2. Egil Rosvoll, Frp 3. Aud May Boge, H Tilrådinga frå valnemnda vart samrøystes vedteke med endringar fremja av Svein Lang, Sp, slik at nemnda får følgjande medlemer og varamedlemer. : 1. Janne Gjøen Gjernes, Ap 2. Olaug Mjelde, Krf 3. Jan Birger Landøy, Sp : 1. Aud May Boge, H 2. Anita Fugleberg, Frp 1. Janne Gjøen Gjernes, Ap 2. Olaug Mjelde, Krf 3. Jan Birger Landøy, Sp Vara: 1. Aud May Boge, H 28

29 2. Anita Fugleberg, Frp 19. VAL AV STYREMEDLEMMER TIL REVNESTRANDEN SKOGPLANTINGSFOND Fylgjande vert valde som styremedlemer i Revnestranden skogplantingsfond for perioden perioden Frå Nordstranda: : Even Revne og Sigmund Leitet. Varamedlem: Ronny Vidar Eikeland Frå Sørstranda: : Toralv Huse og Odd Tveit Varamedlem: Steinar Moen. Tilrådinga frå valnemnda vart samrøystes vedteke. Fylgjande vert valde som styremedlemer i Revnestranden skogplantingsfond for perioden perioden Frå Nordstranda: : Even Revne og Sigmund Leitet. Varamedlem: Ronny Vidar Eikeland Frå Sørstranda: : Toralv Huse og Odd Tveit Varamedlem: Steinar Moen. 20. OPPNEMNING AV KANDIDATAR TIL VASSREGIONUTVALET I HORDALAND VRU Fusa kommune sine kandidatar til VRU (vassregionutvalet) er 29

30 Representant: Leiar i utval for plan og miljø Vararepresentant: Nestleiar i utval for plan og miljø. Tilrådinga frå valnemnda vart samrøystes vedteke. Fusa kommune sine kandidatar til VRU (vassregionutvalet) er Representant: Leiar i utval for plan og miljø Vararepresentant: Nestleiar i utval for plan og miljø. 21. KONFLIKTRÅDET - VAL AV REPRESENTANT FRÅ FUSA KOMMUNE TIL Å SITJA I UTVALET SOM OPPNEMNAR MEKLARAR Hans S. Vindenes vert Fusa kommune sin representant i utvalet som oppnemner meklarar Tilrådinga frå valnemnda vart samrøystes vedteke. Hans S. Vindenes vert Fusa kommune sin representant i utvalet som oppnemner meklarar TAKSTUTVAL Rune Samnøy 1. Roald Samnøy 30

31 2. Ranveig Næss 2. Toril Lohne 3. Egil Riise 3. Janne Gjernes Leiar: Rune Samnøy Nestleiar: Ranveig Næss Tilrådinga frå valnemnda vart samrøystes vedteke. 1. Rune Samnøy 1. Roald Samnøy 2. Ranveig Næss 2. Toril Lohne 3. Egil Riise 3. Janne Gjernes Leiar: Rune Samnøy Nestleiar: Ranveig Næss 23. OVERTAKSTUTVAL I perioden har overtakstutvalet fylgjande samansetjing: 1. Hans Fr. Fotland 1. Oddvar Helland 2. Sigmund Leitet 2. May Boge 3. Bergfrid Norheim 4. Helge Ådland 5. Randi Hauge 6. Bente Dankertsen Leiar: Hans Fr. Fotland Nestleiar: 31

32 Sigmund Leitet Endring fremja av Hans Ekeberg, Ap,: Som framlegg frå valnemnda med følgjande endring: Bergfrid Norheim går ut. Ingebjørg Naa Helle går inn. Jf. kommunelova 77 nr 2. Valnemnda slutta seg til endringsforslaget fremja av Hans Ekeberg. Ny tilråding frå valnemnda vart samrøystes vedteke. I perioden har overtakstutvalet fylgjande samansetjing: 1. Hans Fr. Fotland 1. Oddvar Helland 2. Sigmund Leitet 2. May Boge 3. Ingebjørg Naa Helle 4. Helge Ådland 5. Randi Hauge 6. Bente Dankertsen Leiar: Hans Fr. Fotland Nestleiar: Sigmund Leitet 24. VAL AV REPRESENTANT TIL ÅRSMØTET I INTERKOMMUNALT UTVAL FOR AKUTT FORURENSING IUA Representant: Leiar i utval for plan og miljø Vararepresentant: Nestleiar utval for plan og miljø - Svein Lang, Sp, fremja følgjande forslag: Representant: Roger Hoel Vararepresentant: Leiar i utval for plan og miljø 32

33 Det vart først røysta over representant: Roger Hoel fekk 10 røyster Leiar i utval for plan og miljø vart valt med 11 røyster Som vararepresentant vart nestleiar i utval for plan og miljø valt samrøystes. Representant: Vararepresentant: miljø - Leiar i utval for plan og miljø Nestleiar utval for plan og 25. VAL AV REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET FOR INTERKOMMUNALT ARKIV IKS : Rådmannen får fullmakt til å oppnemna representantar. Tilrådinga frå valnemnda vart samrøystes vedteke. Rådmannen får fullmakt til å oppnemna representantar. 33

TILRÅDING FRÅ VALNEMNDA I MØTE SAK NR 2/15: Valnemnda har elles slutta seg til framlegg om avtaleval fremja av ordførar Atle Kvåle, Ap.

TILRÅDING FRÅ VALNEMNDA I MØTE SAK NR 2/15: Valnemnda har elles slutta seg til framlegg om avtaleval fremja av ordførar Atle Kvåle, Ap. FUSA KOMMUNE TILRÅDING FRÅ VALNEMNDA I MØTE 09.11.15 SAK NR 2/15: 1. UTVAL FOR PLAN OG MILJØ 2015-2019 Utval for plan og miljø: Aud May Boge, H, fremja forslag om høvetalsval. Det ligg difor ikkje føre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 18:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 18:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.10.2015 Tid: 17:00 18:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Utval: Møtestad: Møtedato: Tid: Desse medlemene møtte: Parti Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Møtenotat: Andre som var tilstades:

Utval: Møtestad: Møtedato: Tid: Desse medlemene møtte: Parti Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Møtenotat: Andre som var tilstades: MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Eikelandsosen, Fusa vidaregåande skule, Trivselstunet dagsenter Møtedato: 04.01.2018 Tid: kl.18:00-18:44 Innkalling til møtet vart gjort munnleg 15.12.2017

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet, biblioteket Møtedato: Tid: kl.17:00-19:30. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet, biblioteket Møtedato: Tid: kl.17:00-19:30. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet, biblioteket Møtedato: 16.08.2017 Tid: kl.17:00-19:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 18.

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 18. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/7050-3 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.10.2011 Tid: 18:00 18.50 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Orientering: Møtet starta med at rådmann Berit Fløisand orienterte og svara på spørsmål, jf utsendt budsjettnotat.

MØTEPROTOKOLL. Orientering: Møtet starta med at rådmann Berit Fløisand orienterte og svara på spørsmål, jf utsendt budsjettnotat. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 09.11.2011 Tid: 17:30 19.55 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-18:25. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-18:25. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 05.09.2017 Tid: kl.17:00-18:25 Innkalling til møtet vart gjort 31.08.2017 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.03.2016 Tid: 18:00 19:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-17:30. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-17:30. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.01.2017 Tid: kl.12:00-17:30 Innkalling til møtet vart gjort munnleg 16.12.2016 og skriftleg 21.12.2016 i samsvar med 32 i kommunelova

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Kristine Hjartnes Frp Ole Johnny Ådland Frp Magne Djuvik Frp Arne Holmefjord Frp

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Kristine Hjartnes Frp Ole Johnny Ådland Frp Magne Djuvik Frp Arne Holmefjord Frp MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Fusa vidaregåande skule Møtedato: 22.03.2017 Tid: kl.16:00-18:30 Innkalling til møtet vart gjort 10.03.2017 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Orienteringar: Einingsleiar Terje Raunsgard orienterte om tenestene i den nye eininga Samfunnsutvikling, økonomi og service

MØTEPROTOKOLL. Orienteringar: Einingsleiar Terje Raunsgard orienterte om tenestene i den nye eininga Samfunnsutvikling, økonomi og service FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 08.05.2014 Tid: 18:00 I Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 13/ Løpenummer: 13/1648 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00-22.

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 13/ Løpenummer: 13/1648 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00-22. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 13/1327-3 Løpenummer: 13/1648 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.03.2013 Tid: 18:00-22.20 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 13/41-3 Løpenummer: 13/439 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-17.

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 13/41-3 Løpenummer: 13/439 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-17. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 13/41-3 Løpenummer: 13/439 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.01.2013 Tid: 16:00-17.25 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Turid Glesnes Ap Toralv Huse, Krf Marianne Borge Sp Roger Hoel, uavh

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Turid Glesnes Ap Toralv Huse, Krf Marianne Borge Sp Roger Hoel, uavh MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.08.2017 Tid: kl.14:00-15:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Anne-Grete Gjerdevik Ap Gustav Folkestad V Magne Djuvik Frp Kristine Hjartnes Frp

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Anne-Grete Gjerdevik Ap Gustav Folkestad V Magne Djuvik Frp Kristine Hjartnes Frp MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 15.05.2017 Tid: kl.16:00-19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg elektronisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-19:45. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-19:45. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 15.09.2016 Tid: kl.17:00-19:45 Innkalling til møtet vart gjort elektronisk tilgjengeleg 08.09.2016 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 13/276-3 Løpenummer: 13/1310 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 13/276-3 Løpenummer: 13/1310 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 13/276-3 Løpenummer: 13/1310 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 05.03.2013 Tid: 18:00 19:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 14/709-2 Løpenummer: 14/4868 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-20:30

MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 14/709-2 Løpenummer: 14/4868 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-20:30 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 14/709-2 Løpenummer: 14/4868 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 17.06.2014 Tid: 16:00-20:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med

Detaljer

TILLEGGSINNKALLING. Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00. Utval:

TILLEGGSINNKALLING. Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00. Utval: TILLEGGSINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 13.10.2016 Tid: kl.17:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Hans Ekeberg Ap Gustav Folkestad V

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Hans Ekeberg Ap Gustav Folkestad V MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 27.09.2017 Tid: kl.16:00-20:25 Innkalling til møtet vart gjort 15.09.2017 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Svein Lang, Sp, hadde forfall. For han vararepresentant forsøkt kalla inn, men ingen kunne møta.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Svein Lang, Sp, hadde forfall. For han vararepresentant forsøkt kalla inn, men ingen kunne møta. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 03.02.2016 Tid: 14:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Svein Lang Sp Ranveig Næss H

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Svein Lang Sp Ranveig Næss H MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 12.09.2016 Tid: kl.17:00-18:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.02.2016 Tid: 16:00-19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16: FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 23.04.2015 Tid: 16:00-1730 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Kristine Hjartnes Frp Carl Johan Haugen Frp

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Kristine Hjartnes Frp Carl Johan Haugen Frp MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Fusa vidaregåande skule, Eikelandsosen Møtedato: 24.08.2017 Tid: kl.17:00-19:01 Innkalling til møtet vart gjort 22.06. og 07.08.2017 i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 20:40

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 20:40 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/298-2 Løpenummer:13/2763 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 07.05.2013 Tid: 18:00 20:40 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Jan Birger Landøy Sp Marianne Borge, Sp

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Jan Birger Landøy Sp Marianne Borge, Sp MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Fusa vidaregåande skule Møtedato: 22.06.2016 Tid: kl.17:00-20:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapira vart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett Fellesmøte med Os Eldreråd. Fellesmøte med Os sitt råd for menneske med nedsett Møtestad: Kommunetunet, møterom 126 Møtedato: 16.10.2017 Tid:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Råd for seniorerog folk med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 21.02.2012 Tid: 17:00 18.45 Innkalling til møtet vart gjort i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:30

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:30 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 27.11.2014 Tid: 16:00-19:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:30-18:55

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:30-18:55 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 21.04.2015 Tid: 16:30-18:55 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/ Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 14:00 16.

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/ Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 14:00 16. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/6765-3 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 14:00 16.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00-19:15

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00-19:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18:00-19:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 13/205-3 Løpenummer: 13/999 Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 19.02.2013 Tid: 17:00-18:40 Innkalling til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Agnete Digranes Årvik Ap Toralv Huse Krf Lars Erik Dalland H Herborg Nordtveit Sp

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Agnete Digranes Årvik Ap Toralv Huse Krf Lars Erik Dalland H Herborg Nordtveit Sp MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.11.2016 Tid: kl.16:00-17:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.16:00-23:50 pause 19:15 21:47

MØTEPROTOKOLL. Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.16:00-23:50 pause 19:15 21:47 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.06.2016 Tid: kl.16:00-23:50 pause 19:15 21:47 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og saksdokumenta

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.16:00-18:00. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.16:00-18:00. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 30.05.2017 Tid: kl.16:00-18:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leiar stilte spørsmål til utvalet om dei ville realitetshandsama saka.

MØTEPROTOKOLL. Leiar stilte spørsmål til utvalet om dei ville realitetshandsama saka. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:00-1800 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.13:00-15:30. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.13:00-15:30. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.06.2016 Tid: kl.13:00-15:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2016 Tid: 16:00 17:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemer: Atle Kvåle, Ap hadde forfall. For han møtte Gustav Folkestad, V, som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemer: Atle Kvåle, Ap hadde forfall. For han møtte Gustav Folkestad, V, som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 09.04.2014 Tid: 16:00-17:35 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/287-2 Løpenummer: 13/2506 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.04.2013 Tid: 16:00 19.

MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/287-2 Løpenummer: 13/2506 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.04.2013 Tid: 16:00 19. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/287-2 Løpenummer: 13/2506 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.04.2013 Tid: 16:00 19.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl. MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.08.2017 Tid: kl.15:00-17:05 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1394 Løpenummer: 11/8085 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 -

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1394 Løpenummer: 11/8085 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1394 Løpenummer: 11/8085 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.11.2011 Tid: 16:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 -

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/6801-4 Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 17:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Budsjettorientering: Møtet startar med at rådmannen orienterer og svarar på spørsmål, jf utsendt budsjettnotat.

MØTEINNKALLING. Budsjettorientering: Møtet startar med at rådmannen orienterer og svarar på spørsmål, jf utsendt budsjettnotat. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Arkivsak: Løpenummer: Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 09.11.2011 Tid: Kl. 17:30 Budsjettorientering: Møtet startar med at rådmannen orienterer og svarar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 12.09.2016 Tid: kl.16:00-17:45 Innkalling til møtet vart gjort elektronisk tilgjengeleg 06.09.2016

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:35

MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:35 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 30.09.2015 Tid: 16:00 17:35 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 13/283-2 Løpenummer: 13/2437 Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 23.04.2013 Tid: 17:00 20.30 Innkalling til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Inhabilitet: Asbjørn Heidal, Krf, var ugild i sak 4/14. For han møtte Gustav Folkestad som

MØTEPROTOKOLL. Inhabilitet: Asbjørn Heidal, Krf, var ugild i sak 4/14. For han møtte Gustav Folkestad som FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 19.02.2014 Tid: 14:00-16:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 13/201-3 Løpenummer: 13/1058 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 21:40

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 13/201-3 Løpenummer: 13/1058 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 21:40 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 13/201-3 Løpenummer: 13/1058 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.02.2013 Tid: 18:00 21:40 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl. MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.11.2017 Tid: kl.14:30-17:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00-21:30

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00-21:30 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 16.10.2014 Tid: 18:00-21:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 19:00

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 12/158 Løpenummer:12/6361-6 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: 16:00 19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15.45-17.25 Innkalling til møtet vart gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Møtestad: Tønnegarden; Holmefjord Møtedato: Tid: 10:00 15:30 16:00 17:00

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Møtestad: Tønnegarden; Holmefjord Møtedato: Tid: 10:00 15:30 16:00 17:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Kommunestyret Møtestad: Tønnegarden; Holmefjord Møtedato: 25.03.2014 Tid: 10:00 15:30 16:00 17:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Desse medlemene møtte: Tonje Koldal Opsal, Vegar Berget, Bergfrid Norheim, Mathilde Søviknes

MØTEPROTOKOLL. Desse medlemene møtte: Tonje Koldal Opsal, Vegar Berget, Bergfrid Norheim, Mathilde Søviknes FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 08.04.2014 Tid: 12:00-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlem: Hanne Solvang hadde forfall. For henne møtte Harald Hjartåker som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlem: Hanne Solvang hadde forfall. For henne møtte Harald Hjartåker som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/284-2 Løpenummer:13/3424 Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.06.2013 Tid: 19:00-22.20 Innkalling til

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. 020/11 Fusa valnemnd GST 087/11 Kommunestyret GST

Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. 020/11 Fusa valnemnd GST 087/11 Kommunestyret GST Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. 020/11 Fusa valnemnd 07.12.2011 GST 087/11 Kommunestyret 14.12.2011 GST Sakshandsamer: Gunn Sissel Teigen Arkivsaknr 09/2196 VAL AV OVERFORMYNDERI FOR 2012 - INNTIL 2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-19:05. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-19:05. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 26.10.2017 Tid: kl.17:00-19:05 Innkalling til møtet vart gjort 12.10.2017 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart

Detaljer

MØTEINNKALLING FUSA KOMMUNE. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. 16:00

MØTEINNKALLING FUSA KOMMUNE. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. 16:00 FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 12.11.2015 Tid: Kl. 16:00 Orientering: Rådmannen orienterer og svarar på spørsmål, jf. rådmannen sitt arbeidsnotat med

Detaljer

INNKALLING. Innkalling med saksliste og sakspapir er gjort tilgjengeleg heimesida

INNKALLING. Innkalling med saksliste og sakspapir er gjort tilgjengeleg heimesida INNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 21.11.2017 Tid: kl.16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/148 Løpenummer: 12/6586 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 21:00

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/148 Løpenummer: 12/6586 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 21:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 12/148 Løpenummer: 12/6586 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 03.10.2012 Tid: 18:00 21:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Øystein Skjelvan hadde forfall. For han møtte Kristian Småland som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Øystein Skjelvan hadde forfall. For han møtte Kristian Småland som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 13/279-2 Løpenummer:13/2438 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 23.04.2013 Tid: 11:30 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 12:00-14:10

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 12:00-14:10 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 21.04.2015 Tid: 12:00-14:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen.

MØTEINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida   og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Fusa valnemnd Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 09.11.2015 Tid: Kl. 17:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Anne-Grete Gjerdevik Ap Ingen

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Anne-Grete Gjerdevik Ap Ingen MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.11.2016 Tid: kl.14:00-16:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

FUSA KOMMUNE. Andre som var tilstade på møtet: Ansvarleg sekretær Gunn Sissel Teigen

FUSA KOMMUNE. Andre som var tilstade på møtet: Ansvarleg sekretær Gunn Sissel Teigen FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/1283-2 Løpenummer: 13/7187 Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.11.2013 Tid: 16:00 18:40 Innkalling til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ikkje møtt Parti Møtande varamedlemmer Parti Ranveig Næss

MØTEPROTOKOLL. Ikkje møtt Parti Møtande varamedlemmer Parti Ranveig Næss MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.08.2016 Tid: kl.16:00-18:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Vidar Roseth Sekretær Marit Steinset Erland Fagermoen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann Vidar Roseth Sekretær Marit Steinset Erland Fagermoen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.10.2007 Kl: 16.30-19.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Alle faste Dato for innkalling: 09.10.07 Merknader: Rådmann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00-19:30

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00-19:30 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.11.2014 Tid: 17:00-19:30 Innkalling til møtet vart gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemer: Birgitte H. O. Skibenes, SV, hadde forfall. For henne møtte Atle Fjelltveit, SV, som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemer: Birgitte H. O. Skibenes, SV, hadde forfall. For henne møtte Atle Fjelltveit, SV, som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 05.03.2015 Tid: 18:00 20:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-21:47. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.17:00-21:47. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 27.04.2017 Tid: kl.17:00-21:47 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg elektronisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, politisk sekretariat v/ruud.

MØTEPROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, politisk sekretariat v/ruud. MØTEPROTOKOLL Utval Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.10.2015 Start kl.: 15.00 (Opplæring kl. 10.00 14.30) Slutt kl.: 16.00 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 15:

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 15: FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 26.11.2015 Tid: 15:00-1815 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/295-2 Løpenummer:13/3454 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 06.06.2013 Tid: 16:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/153 Løpenummer: 12/6427 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 12:00-14:55

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/153 Løpenummer: 12/6427 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 12:00-14:55 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 12/153 Løpenummer: 12/6427 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.09.2012 Tid: 12:00-14:55 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

INNKALLING. Kommunestyret Møtestad: Eikelandsosen, møtelokalet vert kunngjort i seinare info Møtedato: Tid: kl.18:00.

INNKALLING. Kommunestyret Møtestad: Eikelandsosen, møtelokalet vert kunngjort i seinare info Møtedato: Tid: kl.18:00. INNKALLING Utval: Kommunestyret Møtestad: Eikelandsosen, møtelokalet vert kunngjort i seinare info Møtedato: 04.01.2018 Tid: kl.18:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Forfall FO FO FO

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Forfall FO FO FO MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Kl: 16:30-18:30 Funksjon Leiar Vara Vara Vara Namn Harald N. Offerdal Arnstein Menes Frode Bøthun Anne Margrethe Kråvik Frode Kleppe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/ Løpenummer: 13/7188 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 -

MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/ Løpenummer: 13/7188 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/1380-2 Løpenummer: 13/7188 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.11.2013 Tid: 11:30 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00-19:00

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00-19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 03.06.2014 Tid: 17:00-19:00 Innkalling til møtet vart gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2016 Tid: 11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 -

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.02.2016 Tid: 16:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: 157 Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 31.08.2017 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, økonomisjef, folkehelsekoordinator og politisk sekretær, sistnemnde førte møteboka.

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, økonomisjef, folkehelsekoordinator og politisk sekretær, sistnemnde førte møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Fremskrittspartiet: Ordførar Terje Vadset, Kjell Arve Reiakvam, Erling Ostnes, Johnny Wulff

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen, Krf hadde forfall. For henne møtte Roald Samnøy, Krf som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen, Krf hadde forfall. For henne møtte Roald Samnøy, Krf som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 19.02.2015 Tid: 1600-1900 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Møtestad: kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Møtestad: kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: kommunestyresalen Møtedato: 18.10.2007 Tid: 14.00-15.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene. Møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tingsalen SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel Godkjenning av kommunestyrevalet 2015

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tingsalen SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel Godkjenning av kommunestyrevalet 2015 Møtestad: Tingsalen Møtedato: 22.10.2015 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 39/15 15/1062 Godkjenning av kommunestyrevalet 2015 40/15 15/1186 Val av formannskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 29.09.2015 Tid: 12.00 14.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 17.02.2015 Tid: 11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

Innkalling av Valstyret

Innkalling av Valstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valstyret Møtedato: 30.08.2017 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 17.00 kl. 18.00 rett etter møtet i formannskapet same dag. Eventuelle forfall må meldast

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaknr 12/215

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaknr 12/215 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Kommunestyret HHB 018/15 Ungdomsrådet 02.06.2015 HHB 017/15 Råd for seniorar og menneske med 02.06.2015 HHB nedsett funksjonsevne 035/15 Utval for plan og miljø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 20:40

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 20:40 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 29.09.2015 Tid: 17:00 20:40 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.04.2015 Tid: 16:30-18:45

MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.04.2015 Tid: 16:30-18:45 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.04.2015 Tid: 16:30-18:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt gjort kjent

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 19:30

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 19:30 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.02.2015 Tid: 16:00 19:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeiderpartiet: Kjell Haukeberg, Tone Fylling, Jan Georg Fossheim, Sven Ivar Skodjevåg vara for Bjørn Andre Stavset

Møteprotokoll. Arbeiderpartiet: Kjell Haukeberg, Tone Fylling, Jan Georg Fossheim, Sven Ivar Skodjevåg vara for Bjørn Andre Stavset SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Fremskrittspartiet: Ordførar Terje Vadset, Kjell Arve Reiakvam, Jon Arne Torset vara for

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: Tid: Kl. 12:00-13:00

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: Tid: Kl. 12:00-13:00 Møtebok Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: 13.10.2016 Tid: Kl. 12:00-13:00 Følgjande medlem møtte Håvar Fagerli Sissel Solheim Turid Hopland Åge Lundebrekke Marita Aarvik

Detaljer

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti

Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 17.03.2016 Tid: 12:00 Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad LEDER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 14.04.2016 Tid: 16:00-19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer