NOM-opptak 2014 høst. Kathy Foss Haugen mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOM-opptak 2014 høst. Kathy Foss Haugen mars 2014"

Transkript

1 NOM-opptak 2014 høst Kathy Foss Haugen mars 2014

2 Innhold Gjennomgang av saksbehandling og oppsett for NOM 2014 Høst Gjennomgang av oppskrift på «Komme i gang NOM 2014-høst» Nytt i FS Og kanskje en pause eller to Oppstartsseminar

3 Opptak samlebilde Opptak samlebilde - Dere må opprette opptaket NOM 2013 HØST - Sett eventuelt inn gsk-dato - Resten av verdiene kommer fra SO. NOM 2013 HØST 3

4 Opptaksstudieprogram - Sett inn det studieprogram og kull som søkerne med opptak skal høre til NOM 2013 HØST 4

5 Kompetanseregelverk NOM 2013 HØST 5

6 Rangeringsregelverk og poengsummering Rangeringsregelverk Atomisk poengtype Poengalgoritme Sumalgoritme NOM 2013 HØST 6

7 Kvoter Kvoter ORDF, ORD, SAMB, Kvotespørsmål kvote og spørsmål kobles i bildet kvotetilhørighet NOM 2013 HØST 7

8 Søkere Førstegangssøkere Ordinære søkere Søkere til regionale kvoter Spesielle søkergrupper Realkompetansesøkere Dispensasjon søkere HUP-ere (helt uten poeng) Tidligopptak NOM 2013 HØST 8

9 Søknad samlebilde NOM NOM 2013 HØST 9

10 Undervinduer i Søknad samlebilde Behdok fremvisning av behandlingsdokumenter, nå kun e-vitnemål Søkersprm fremvisning av søkerspørsmål Profil rader genereres automatisk ut fra søknadsalternativ og grunnlag Alle gyldige. Fagvedtak ProfilSK Fagprofil for spesielle fagkrav, viser alle kravelement for søkeren. Kan angi for hver poengvariant/spesielle fagkrav om fagprofilen skal gjelde. For å kunne si at søkere er kvalifisert til en kvote, men ikke til en annen. ProfilK kan hake av for de fagene søkeren har med markering for kjernefag + NOM i Kravelementsbildet NOM 2013 HØST 10

11 Undervinduer i Søknad samlebilde Høyere utdanning Poeng - rader genereres automatisk ut fra søknadsalternativ og grunnlag Kvotespørsmål rader genereres automatisk ut fra søknadsalternativ Mangler Utl utenlands person SV øvre del spesiell søknad Spesv - spesiell vurdering Søknadsalternativer - Filtrerer på B-rollen Dok viser søkerens dokumentarkiv NOM 2013 HØST 11

12 Hurtigtaster Alt+B nedtrekksmeny for billedovergang Alt + (1 10) for overgang til bilder på listen Alt + O (bokstaven O for å godkjenne vitnemål) Alt + Z mellomvinduene i bildet Ctrl + (1-9) for å åpne undervinduer Ctrl + Shift + (1-9) for å åpne resten av undervinduene tilpass innsettingsvalgene i søknadsbildet slik at det er lett å bruke TAB fra felt til felt. NOM 2013 HØST 12

13 Mottak av følgeskjema Manuell registrering Mulig å koble til lyspenn Setter dokstatus DUA for førstegangsvitnemål Aut. Generering av spesiell søknad (Utl, Steiner, Rea-kryss) Rapporter: FS Søkere uten reg. følgeskjema (kontrollrapport) FS Følgeskjema fordeling NOM 2013 HØST 13

14 Tips! Dersom det er satt markering for Sett kan behandles til J, så vil ikke søkeren kunne bli automatisk saksbehandlet av FS Sorter bunkene med følgeskjemaer: Søkere med J for førstegangsvitnemål registreres uten J for Sett kan behandles til J (DUA-søkere) Resten av søkerne registreres med J for Sett kan behandles til J Oppstartsseminar

15 Søkere med e-vitnemål Søkernr har ulike farger avhengig av om det finnes dokumenter på SODA: Grønn: det finnes Blå: det finnes ikke Vtmnr har 3 ulike farger avhengig av resultatet i kontrollmotoren: Grønn: godkjent Svart: ikke godkjent Rød: vitnemålet er annulert Oppstartsseminar

16 Stegene i enkel saksbehandling. Rekkefølge: 1. Kvalgrunnlag 2. J i Kan beh 3. Lagre 4. Godkjenn vtm 5. Fullfør Oppstartsseminar

17 FS Videregående skole dokument Rapporten viser alle vitnemål i ulike farger. Fanen samlet viser alle fag, og fargen viser hvilket vitnemål det enkelte fag kommer fra. Kan velge å vise frem annulerte vitnemål. Oppstartsseminar

18 FS Behandlingsdokumenter Behandlingsstatus dato endret kommer fra SO og forteller når vitnemålet ble knyttet til søkeren. Enten når søkeren søker og det finnes et vitnemål fra fra før eller når søkeren blir overført og får tildelt regnr Utplukk: B-rolle T-rolle Søkere med ubehandlet dok. Oppstartsseminar

19 Ubehandlet dokument Når ett nytt vitnemål kommer inn settes Ubehandlet dokument til J Når saksbehandler trykker på Fullførknappen endres Ubehandlet dokument til N Oppstartsseminar

20 Vitnemålsbehandling SB= Samme beregning, for ulike kompetansekrav Velg vitnemål Skriv inn forbedringer NB! Husk å lagre endringer før poengberegning Skriv inn tilleggsfag Oppstartsseminar

21 Vitnemålsbehandling flere vitnemål Fag viser alle fagkoder fra samme reform som vtm Vg.dok- viser alle fag på søkerens vitnemål unntatt det vtm som er valgt Vg.dok fag- viser alle fag på alle søkerens vtm Fag med annen karakter eller merknad i et annet vitnemål vises med hvit bakgrunn Fag som finnes på vtm med samme resultat/merknad vises med grå bakgrunn Oppstartsseminar

22 Vitnemålsbehandling - fagkonvertering Fagkonvertering benyttes når søker har to vtm ett KL og ett R94 og det skal velges inn tilleggsfag fra det andre vtm Grønn det beståtte faget Rød- Faget finnes allerede på vtm Oppstartsseminar

23 Vitnemålsbehandling - PRA Velg grunnlag Fag kan velges inn Oppstartsseminar

24 FS Automatisk behandling av søkere Henter frem alle søknader uten verdi for 'Kan saksbehandles', for søkere som har et og bare et vitnemål som søkeren har godkjent brukt i opptaket. For disse gjøres følgende: 1) Kvalifikasjonsgrunnlag gis verdi: Dersom søker er 22 år eller eldre, eller vitnemålet som behandles har verdi N for førstegangsvitnemål: VES Dersom søker er 21 år eller yngre og vitnemålet som behandles har verdi J for førstegangsvitnemål: VOV Dersom fagene på vitnemålet strekker seg over mer enn 3 år, gis det et varsel i resultatrapporten etter kjøring (da er det kanskje ikke et førstegangsvitnemål, og denne må muligens sjekkes). 2) Vitnemålet godkjennes, med all automatisk oppdatering (samme som godkjenningsknappen i søknad samlebilde) 3) Alle funksjonene bak 'Fullfør' i søknad samlebilde blir utført Bør kjøres rett etter import Rutinen sletter eventuelle DUA-mangler Oppstartsseminar

25 FS Kan kjøres for tidligere beregninger -Kan slette DUA-mangler Oppstartsseminar

26 FS Kan også kjøres for tidligere beregninger Rutinen gjennomgår alle søkere med KAR-poeng som er beregnet automatisk på grunnlag av et vitnemål uten tillegg. Dermed får en også med dem som tidligere er beregnet manuelt ved hjelp av godkjenn vitnemål-knappen i søknad samlebilde. Rutinen er utstyrt med en knapp for å sette i gang en databasejobb (engangsjobb) for å kjøre beregningen i bakgrunnen. Resultatet av kjøringen tas vare på i en egen logg. I dialogen for FS er det lagt til mulighet for å se alle beregninger som er gjort for en gitt jobb eller for en gitt søker. Jobben har ikke noen begrensninger mht antall søkere den kan behandle Ved manuell kjøring vil det gis et varsel om at maksimalt 99 søkere behandles av gangen Oppstartsseminar

27 Fullfør-knappen Fullfør-knappen i Søknad samlebilde gjør alt i rutinen FS Alt kan markeres og kjøres samtidig Oppstartsseminar

28 Kvalifikasjonsgrunnlag styrer mye! Kompetansekrav Kvoter Poengtyper Det er derfor svært viktig å sette riktig kvalgrunnlag! Oppstartsseminar

29 Generell studiekompetanse Søkere må ha GSK for å være kvalifisert For søkere uten gsk-konklusjon opprettes det GSK-søknad Annulering av tidligere gsk-vedtak må gjøres på SODA Annuleringer blir vist i dette bildet NOM 2013 HØST 29

30 Søkerlister Oppstartsseminar

31 Vitnemålskalkulator Marker øverst hvor mange kolonner det skal registreres karakterer i Tast inn karakterene Lagre Beregn karakter Gjenta eventuelt for andre varianter Kontrollmodus Oppstartsseminar

32 Kompetanse for person Det opprettes en kompetanse for person pr kompetanseregelverk som søkeren skal vurderes i forhold til. Alle de ulike kompetansekrav innenfor kompetanseregelverket blir gjennomgått for å finne ut søkeren kvalifiserer. Oppstartsseminar

33 Rangering for person Oppstartsseminar

34 Søknad samlebilde - ProfilSK Fagprofil for spesielle fagkrav Gjelder Kun for VOV/VOT Skal kun brukes for søkere uten e-vtml, for søkere med e-vtml gjøres det automatisk Brukes for å angi at en søker er kvalifisert i for eksempel førstegangskvoten men ikke i ordinærkvote Registrer oppnådde fagkrav og søkeren vil bli kvalifisert i kvoten Det som vises er Poengvariant og spesielle krav Oppstartsseminar

35 Oppskrift ProfilSK Fremgangsmåte for søkere som er kvalifisert i ordinær kvote men ikke i førstegangskvoten: Velg to grunnlag: VOV og for eksempel VES eller VPL. Legg inn riktige poengssummer på hvert grunnlag i vitnemålskalkulatoren. Gå så tilbake til Søknad samlebilde NOM. I fanen Profil registrerer dere J i alle kravelementene som er bestått, uavhengig av om de skal tas med i førstegangsvitnemålskvoten eller ikke Gå så til ProfilSK og sett N på de kravelementene for Variant NOMO som søker ikke dekkes i førstegangsvitnemålsvkoten. Når dere fullfører søknaden skal søkeren kun kvalifiseres i ordinær kvote på de studiene han ikke dekker kravene til på førstegangsvitnemålet sitt. Oppstartsseminar

36 Poengberegning HØY Kan gjøres automatisk ut i fra egen vurderingsprotokoll Algoritme Høy17 må være koblet til poengtypen HØY Beregnes ved knappen BP eller Fullfør i Søknad samlebilde NOM NB! Husk likebehandling av søkere Oppstartsseminar

37 Tidlig opptak pga oppholdstillatelse Kommer med ØNS X- bedt om forhåndsløfte A- for sent -gjelder kun søkere utenfor EU/EØS -HUP -Må sette tilbudsgaranti på alle søknadsalternativer Oppstartsseminar

38 Tidligopptak - forhåndsløfte Søker poengberegnes på vanlig måte, og SO kjører opptak basert på fjorårets poenggrenser. Avslag tidlig opptak Oppstartsseminar

39 Disp-søkere -Sett GSKavslag -Sett kvalifisert J/N -Sett tilbudsgaranti Oppstartsseminar

40 Omgjøring av DSP For å kunne omgjøre til DSP Må avslagskode GSK være registrert. Fører til at alle får B-rolle for sine egne alternativ. Oppstartsseminar

41 Realkompetansesøker Oppstartsseminar

42 Realkompetansesøkere REA-kryss X - kryss L opprinnelig blank, men B eller T-rollen har endret dette. S søkerens ønske er avslått A for sent, avslått U avslått, søker for ung <25 år R registrert som blank, senere rettet Knapp Omgjør REA Oppstartsseminar

43 Realkompetansesøkere - tekst Teksttyper: AVS TIL Tekstene overføres til SO og tas med i brevene. Kan definere standard tekster Oppstartsseminar

44 Realkompetansesøkere standard tekst Tekstene må opprettes i bildet Tekstalternativ Oppstartsseminar

45 HUP-ere Registrer: Grunnlag Kan beh =J GSK Sett tilbudsgaranti Oppstartsseminar

46 Vurdering ekstern sendes SO Oppstartsseminar

47 Spesiell søknad Opplysninger som registreres i dette bildet, blir liggende og slettes ikke av historikkoverføring Oppstartsseminar

48 Spesiell søknad - Praksis Omregning fra timer til månedsverk Oppstartsseminar

49 Søknad samlebilde - SpesVurd Fanen SpesVurd Grønn: dersom det eksisterer rader Blå dersom minst en rad har verdi for et av spesiellvurderingsfeltene De samme fargene benyttes også i bildet Spesiell søknad, undervindu SpesSøkAlt Oppstartsseminar

50 FS Spesialbehandlede søkere Rapporten brukes mye som grunnlag i opptakskomiteer Oppstartsseminar

51 Rangeringstall HUP Ved å sette Rangeringstall HUP (Nivå) er det lettere å følge opp HUP ene i etterfyllingsopptakene Oppstartsseminar

52 Mangler 3 typer mangler Gsk FS Søknad - FS Spesielle fagkrav FS Oppstartsseminar

53 Mangelbrev FS Brevmal: Mangelbrev Grønn: Mangeltekst finnes og kan brukes for denne søkeren Rød: Mangeltekst finnes ikke Marker alle de aktuelle manglene, og de blir tatt i brevet og opprettet som mangler i undervindu Mangel Oppstartsseminar

54 Mangelbrev FS Oppstartsseminar

55 Mangeltekstene flettes inn i brevet og alle mangler. Det er ikke nødvendig Journalmerknad tas med for den enkelte søker dersom den er oppgitt Oppstartsseminar

56 Gjøre søkere til studenter FS Oppstartsseminar

57 Opptaksstudieprogram - opptakstermin Registrer det studieprogram og kull som søkerne skal tas opp til NB! Emnekombinasjon skal kun oppgis dersom studenten ikke skal være knyttet til studieprogrammets emnekombinasjon Oppstartsseminar

58 Oppretting av student Søkere blir opprettet som student med studierettsstatus ORDOPPTAK Dersom en student har takket nei, og så endrer det etter at rutinen er kjørt, så vil søkeren ikke få tildelt ny studierett Rutinen setter også GSK evnt Studentgrunnlag Rea-søker Studentgrunnlag REA FKU og FKP gir grunnlag FOR Gsk syk gir studentgrunnlag SYK Fordeler i klasser Oppretter utdanningsplan Oppstartsseminar

59 Mangler - spesielle fagkrav FS Brevmal: KOMPMANG Manglene genereres automatisk av Fullfør-knappen. Kan sees i bildet Kompetanse for person. Manglene slettes automatisk når Fagkravene oppfylles. SOKNADSALTERNATIV FAGKRAV FAGPROFIL Oppstartsseminar

60 Mangler spesielle fagkrav Når det mangler spesielle fagkrav opprettes det automatisk mangelkode SFA (spesielle fag mangler) Andre spesialkrav får SÆR-kode Utenlandske søkere som mangler norsk får SNU Det er søkere med disse manglene som er grunnlaget for FS Dersom søker blir beregnet kvalifisert, så blir disse manglene automatisk slettet. Oppstartsseminar

61 Import fra SO Oppstartsseminar

62 Import fra SO Hvis telefonnr ikke er 8 siffer legges telefonnr i merknadsfeltet i Søknad samlebilde NOM. Dette gjelder hjemstedstelefon, hjemstedstelefon2 og kontakttelefon som sendes fra SO Oppstartsseminar

63 Før eksport - diagnosemeldinger Oppstartsseminar

64 Diagnosemeldinger Det er viktig å kjøre diagnosemeldinger fra både FS og SO Enkelte diagnoser kommer kun i FS, for eksempel at det har kommet inn nytt vitnemål som er ikke benyttet i beregningene Oppstartsseminar

65 Eksport til SO Oppstartsseminar

66 Person opptakstabeller Samlet oversikt over sentrale opplysninger om den enkelte søker Oppstartsseminar

67 Overføre til historikk I starten av et NOM Opptak må det forrige Opptaket kjøres til Historikk. NB! Ikke slett NOM regeldata for tidlig. Det kan føre til problemer i lokale opptak Oppstartsseminar

68 Mer om overføring til historikk Når persondata overføres til historikken er det visse forekomster som uansett ikke rammes av valget om sletting. Dette gjelder følgende tabeller: PERSON- Gsk-konklusjoner overføres, person slettes ikke SPESIELL SØKNAD - Overføres, men slettes ikke GENSTUDKOMPMANGEL - Overføres, men slettes ikke SOKNADGENSTUDKOMP - Overføres, men slettes ikke Visse tabeller slettes bare hvis søkeren ikke har søknader til et annet opptak hvor disse forekomstene benyttes. Dette gjelder følgende tabeller: KVOTESVAR PERSONKOMPETANSEKRAV KOMPREGELVERKMANGEL PERSONKOMPREGELVERK PERSONKVALGRUNNLAG PERSONPOENG Oppstartsseminar

69 Søknad samlebilde Historikk Kun innsyn, ingen mulighet til å endre eller legge til nye opplysninger Oppstartsseminar

70 Opptak samlebilde Opptak samlebilde - Dere må opprette opptaket NOM 2013 HØST Oppstartsseminar

71 Systemverdier Endre termin til 2013 HØST Oppstartsseminar

72 Initier nattjobb for vitnemålskontroll Viktig å slette beregninger og sette i gang ny jobb ved starten av et opptak Oppstartsseminar

73 NVB Kontrollresultat Her kan dere se hvilke beregninger som kontrollmotoren har gjort Oppstartsseminar

74 Nytt i FS Søknad samlebilde NOM Ny Fane: Dok, samme funksjonalitet som i Søknad samlebilde Ved setting av GSK-grunnlag vil det nå komme spørsmål om vitnemålsrelaterte mangler skal slettes. Samme funksjonalitet som ved godkjenning av vitnemål. Setting av N for ubehandlet dokument er flyttet tilbake til Fullfør-knappen (fra knappen for godkjenning av vitnemål Søknad samlebilde Ved setting av GSK-grunnlag vil det nå komme spørsmål om vitnemålsrelaterte mangler skal slettes. Samme funksjonalitet som ved godkjenning av vitnemål. Nytt overgangsvalg i nedrekkslisten til bildet Utdanningsplan. Studietype (institusjonsnr og studietypenr) er lagt til som søkekriterium. Fane Fagprofil: Kravelementfeltet er gjort bredere slik at det viser inntil 10 tegn (som er maks antall tegn for feltet. Fane Emne: Dersom det ikke finnes data som ikke er markert som inngår, så gis fanen grønn tekstfarge. Kun helheter hentes fram Ved oppdatering vil ny beregning av snitt utføres (må lagre etter å ha krysset av for hvilke emner som innsgår Oppstartsseminar

75 Nytt i FS 2 Vitnemålsbehandling Fane Fag: Viser nå merknad til høyre i bildet (uten at en må krysse av for visning av detaljer). Opptakstudieprogram samlebilde Fane Fag: Viser nå merknad til høyre i bildet (uten at en må krysse av for visning av detaljer). Behandling av generell studiekompetanse Ved oppdatering av GSKgrunnlag på person vil denne også overføres til GSK-behandling. Dette for å unngå at ikke-aktuelle verdier for GSKgrunnlag blir brukt i opptakssammenheng. Oppstartsseminar

76 Nytt i FS 3 FS Søkerliste - spesielle søkere - saksbehandlinger Har økt antall tegn som rapporten kan vise for vurdering av søker (4000 tegn). FS Mangelbrev til søkere Dersom en forsøkre Ctrl+R (som henter rapportgrunnlaget på nytt fra basen) gis det nå et varsel om dette ønskes kjørt. Dersom en har krysset av for mangler, og Ctrl+R utføres, vil disse avkryssningen bli borte da de ikke er lagret i basen ennå. FS Tilbudsbrev Feltene studierettfradato og studieretttildato: Engelsk utskrift gir nå engelsk månedsnavn for disse feltene. Oppstartsseminar

77 Nytt i FS 4 FS Import fra SO Rettelse i setting av fødselsnummer for søkere som importeres, i de tilfeller fødselsnummerendring eksisterer fra tidligere opptak. Fanen Fødselsnummerendringer er forbedret med meldinger om hva som må gjøres med den enkelte fnr-endring, og overgangsknapp til FS for den enkelte endring som skal foretas. Overgangen til FS er tatt vekk fra hoveddelen av bildet Justert litt på varsler vedrørende fnr-endringer. Dersom fnr-endring er utført, men gammelt fnr fortsatt eksisterer etter sammenslåing, vil ikke varsel vises i FS Når gammelt og nytt fnr er like vil disse overses. Oppstartsseminar

78 Nytt i FS 5 FS Meldinger vedrørende innlesing av fil Rettet slik at det ikke lenger blir feil på doble gsk-vedtak FS Eksport til SO Funksjonen Send fil: Lagt til test på om start- og slutt-transaksjoner eksisterer i fil før denne sendes til SO. Dersom disse ikke eksisterer må eksportdata slettes og eksportrutinen kjøres på nytt. Det gis nå et varsel i bildet dersom det eksisterer fødselsnummerendringer som ikke er foretatt. Dette bør gjøres før eksport til SO. Justert litt på varsler vedrørende fnr-endringer. Dersom fnr-endring er utført, men gammelt fnr fortsatt eksisterer etter sammenslåing, vil ikke varsel vises i FS Når gammelt og nytt fnr er like vil disse overses. RT Oppstartsseminar

79 Nytt i FS 6 FS Automatisk behandling av søkere med godkjent elektronisk vitnemål Rettet visning av antall søkere det gjenstår å behandle når rutinen kjøres med kryss for Omkjøring av tidligere beregninger. FS Oppretting av søkere som student Rutinen er rettet slik at den tar hensyn til periode kull for emnekombinasjon i emnekombinasjon ved oppretting av obligatoriske emner i planen. FS Generering av Snr for søkere Ny rutine som generer Snr-bestillinger for søkere med FSgenerert fnr. Oppstartsseminar

80 Nytt i FS 7 FS Beregning av møtt Rutinen behandler ikke lengre ugyldige registerkort. RT FS Overføring til søknadshistorikk Rettet overføring av søkerspørsmål Oppstartsseminar

81 Nytt som kommer i FS7.5 Endret slik at FS ikke tar med vitnemål som gjelder løp som ikke har verdi for GSK-grunnlag Når et søkerspørsmål om kvote har status N eller blank, så blir korresponderende kvotespørsmål automatisk satt til N. Det gjøres når en trykker Fullfør-knappen og kun for kvotespørsmål med verdi N for automatisk beregning. (RT ) Oppdatering av fagprofil for søkere til lærerutdanning. Den er endret slik at søkere med mindre enn 35 skolepoeng får kvalifisert N. (RT ) Rapportene FS og FS er utvidet med valg for alle opptakstyper. Med dette menes da alle lokale opptakstyper (utenom NOM). Informasjon om at NOM ikke er tatt med vil vises i rapportheadingen. Det er lagt inn sideskift mellom hver opptakstype. Endringen for FS kommer i FS Endringen for FS kommer i FS7.5. Oppstartsseminar

82 Nytt som kommer i FS7.5 Ved nyregistrering av søknad settes Ubehandlede dokumenter settes til J dersom det finnes dokumenter fra før. Ved opplasting av dokument (bildet dokumentarkiv og i den nye dialogen i søknad samlebilde) blir det fra FS7.5 mulig å velge om «ubehandlede dokumenter» skal settes J for alle søknader for personen. Pr default vil dette settes J. Opptaksgrunnlag er inkludert i rapporten FS Ny parameter i import hvor en kan velge om importen skal overskrive søkerens navn. Dette fordi SO ikke har fått vasket søkerne mot folkeregisteret. Oppstartsseminar

83 Lykke til med opptaket! Hvis du har spørsmål eller problemer send epost til Oppstartsseminar

Nytt i FS og Oppfriskning. Kathy Foss Haugen 10. februar 2015

Nytt i FS og Oppfriskning. Kathy Foss Haugen 10. februar 2015 Nytt i FS og Oppfriskning Kathy Foss Haugen 10. februar 2015 Målgruppe for presentasjonen: Opptaksmedarbeidere som har jobbet med FS i minst to opptak På de regionale saksbehandlerseminarene vil saksbehandling

Detaljer

NOM-opptak 2015. Kathy Foss Haugen 24. februar 2015

NOM-opptak 2015. Kathy Foss Haugen 24. februar 2015 NOM-opptak 2015 Kathy Foss Haugen 24. februar 2015 Innhold Nytt i FS Ubehandlede elektroniske vitnemål Gjennomgang av komme i gang NOM 2015 Import og eksport av filer til SO Diagnoser i FS Aktuelle temaer/ønsker

Detaljer

Oppskrift på komme i gang NOM-2015 HØST

Oppskrift på komme i gang NOM-2015 HØST Oppskrift på komme i gang NOM-2015 HØST Her kommer en oppskrift på hva dere må gjøre for klargjøring av årets NOM opptak. NB! Før dere kan importere filer fra SO må dere kontrollere at fs-klienten er versjon

Detaljer

Nytt fra FS vedr. opptak. Knut Løvold, Unit

Nytt fra FS vedr. opptak. Knut Løvold, Unit Nytt fra FS vedr. opptak Knut Løvold, Unit Nytt i opptak, fra versjon 8.1 Bilder Rapporter Rutiner På ventelisten Generelt Oppdatering av protokoll genererer markering på søknader om at nye resultater

Detaljer

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-010 Innkalling Møte

Detaljer

KURS I OPPTAKSMODULEN. Forberedelse til opptak Regelverk kan leses mer i klartekst på SODA

KURS I OPPTAKSMODULEN. Forberedelse til opptak Regelverk kan leses mer i klartekst på SODA KURS I OPPTAKSMODULEN Forberedelse til opptak Regelverk kan leses mer i klartekst på SODA Opptaksorgan - I NOM, institusjonene - opptaksansvarlig - hvilket opptaksorgan behandler hvilket søk.alt? - FSSYSTEM,

Detaljer

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe

Detaljer

Behandling av søknader om utreisende utveksling. FS og Søknadsweb

Behandling av søknader om utreisende utveksling. FS og Søknadsweb Behandling av søknader om utreisende utveksling FS og Søknadsweb 1 Oversikt over studenter som søker om utreisende utveksling søkerliste 101.001 (land) Fyll inn søkekriterier som angitt her. Du kan også

Detaljer

REGISTRERING INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER

REGISTRERING INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER REGISTRERING INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER 1. Grunnlaget Følgende grunnlag er opprettet i FS for at registreringen av innreisende utvekslingsstudenter skal kunne gjennomføres. - Opptak: INTUTVEINN -

Detaljer

Veiledning for å behandle mastersøknader og registrere masteropptak med dokumentopplasting

Veiledning for å behandle mastersøknader og registrere masteropptak med dokumentopplasting Veiledning for å behandle mastersøknader og registrere masteropptak med dokumentopplasting Søkerlister Rapporter: FS101.001 Søkerliste Opptak: Studietype: Velg MA-MN for master. Skriv inn opptakssemester.

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hvordan teste i demobasen? Last inn felleskoder FS002.001 i Fssystem Sett i gang nattjobb for Webapplikasjon initier kopieringsjobb

Detaljer

Rutinebeskrivelser for SNR tjenesten. Saksbehandler. Oppsett av jobb

Rutinebeskrivelser for SNR tjenesten. Saksbehandler. Oppsett av jobb Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no FS-06-172 30.11.2006 Sist

Detaljer

Utestenging og RUST Utestenging og RUST Innledning RUST Administrasjon av utestenginger...

Utestenging og RUST Utestenging og RUST Innledning RUST Administrasjon av utestenginger... 2014-03-28 Innhold 92.... 1 92.1. Innledning... 1 92.1.1 RUST... 1 92.2. Administrasjon av utestenginger... 1 92.2.1 Bilde Utestenging... 1 92.2.2 Opprette utestenging... 3 92.2.3 Endre utestenging...

Detaljer

SøknadsWeb og siling av utenlandske søkere. Kathy Foss Haugen

SøknadsWeb og siling av utenlandske søkere. Kathy Foss Haugen SøknadsWeb og siling av utenlandske søkere Kathy Foss Haugen Ny SøknadsWeb - historikk Omskrevet fra WebObjects til JBOSS/SEAM i 2009 Planlagt overgang for alle som driftes av UNINETT innen utgangen av

Detaljer

Resultatutveksling mellom institusjoner

Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student har oppnådd ved andre utdanningsinstitusjoner. Når en student via Studentweb

Detaljer

INTGRAD høst 2018 søknader som skal vurderes faglig

INTGRAD høst 2018 søknader som skal vurderes faglig INTGRAD høst 2018 søknader som skal vurderes faglig Alle søknader om opptak i INTGRAD 2018 er nå administrativt saksbehandlet. Det vil si at de søknadene som er komplette og hvor søker tilfredsstiller

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Innhold PERSON-MENYEN... 3

Innhold PERSON-MENYEN... 3 Versjonsendringer FS 7.5 for HiOA Dette dokumentet inneholder de vesentligste endringene som gjort til FS versjon 7.5, og skal være til hjelp for fs-brukere ved HiOA. Innhold PERSON-MENYEN... 3 Person-menyen

Detaljer

Rutine for registrering av sensur

Rutine for registrering av sensur Rutine for registrering av sensur Før sensuren registreres bør en kontrollere at kravene til vurderingsprotokoll er oppfylt. Se eget dokument. Før sensurregistrering velger man å vise kun fremmøtte og

Detaljer

Referat. Møte i ekspertgruppe for opptakssystemer

Referat. Møte i ekspertgruppe for opptakssystemer Felles studentsystem Telefon: 22852738 CERES Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@fsat.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.uio.no Referat Møte i ekspertgruppe for opptakssystemer

Detaljer

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Innkalling Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER Våren 2012 Side 2 av 20 INNHOLD INNLEDNING 4 KOBLINGER SOM MÅ GJØRES FØR UTDANNINGSPLANKONTROLL 5 1.1 STUDIEPROGRAM

Detaljer

Behandling av søknader om utreisende utveksling. FS og Søknadsweb

Behandling av søknader om utreisende utveksling. FS og Søknadsweb Behandling av søknader om utreisende utveksling FS og Søknadsweb 1 Oversikt over studenter som søker om utreisende utveksling søkerliste 101.001 Fyll inn søkekriterier som angitt her. Terminen det vises

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning FSAT - vår 2015 1 Undervisningsmodulen Administrere undervisning for ulike emner i ulike år-terminer Fem generelle oppgaver: Opprette undervisningsenheter

Detaljer

Vår rutine for å finne fram til, informere og følge opp studenter som kvalifiserer til grad er som følger:

Vår rutine for å finne fram til, informere og følge opp studenter som kvalifiserer til grad er som følger: Gradfangst Fra 1. august 2014 begynner vi med gradfangst av bachelorstudenter ved NTNU, men store deler av denne dokumentasjonen gjelder generelt for alle studieprogram hvor studentens utdanningsplan vedlikeholdes.

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer

Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan

Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Bildet Utdanningsplan i FS er et stort bilde: Sist oppdatert den 16.5.2014 av Sara Mauland Side 1 Innhold Å jobbe med Utdanningsplaner

Detaljer

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Lov om universiteter og høyskoler LOV-2005-04-01-15 3-5. Godskriving og faglig godkjenning Innhold Prosedyre...

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

Norsk ekstern utdanning

Norsk ekstern utdanning Norsk ekstern utdanning For å få tilgang til godkjenningssak samlebilde, hvor ekstern utdanning skal registreres, bruk rullegardinen i student samlebilde etter studenten som det skal registreres på, er

Detaljer

Rutine for registrering av persontilpasning i FS

Rutine for registrering av persontilpasning i FS Rutine for registrering av persontilpasning i FS Denne rutinebeskrivelsen gjelder registrering av standard tilrettelegging for studenter med dysleksi og registrering av tilrettelegging for studenter med

Detaljer

FS - Brev. Kurs i Brevmodulen USIT 2013

FS - Brev. Kurs i Brevmodulen USIT 2013 FS - Brev Kurs i Brevmodulen USIT 2013 Brevmodulen Hva brukes FS Brevmodulen til? Meldinger til søkere og studenter basert på FS-rapporter Brev til enkeltpersoner Egendefinerte brev Kursbevis Sensoroppdrag

Detaljer

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

VigoVoksen rapporter 26.04.2013

VigoVoksen rapporter 26.04.2013 VigoVoksen rapporter 26.04.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Individuelle rapporter... 5 Utskrift for registrering av vurdering på papir... 5 2. Fanen Rapporter... 6 Organisering og innhold... 6 Utvalg og

Detaljer

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-010 Innkalling Møte

Detaljer

Registrering av utvekslingsstudenter

Registrering av utvekslingsstudenter Registrering av utvekslingsstudenter 1. Bestill SNR nummer: 1) Åpne SNR-bestilling 2) Tast CTRL+R og så CTRL+N 3) Legg inn etternavnet til studenten. Det kan kun legges inn ett navn. Hvis studenten har

Detaljer

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL Oppdatering til FS6.2 medfører endringer i forbindelse med administrering av obligatorisk aktivitet. Hovedendringen til FS6.2 er innføringen

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13 Adelheid Mortensen Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Emne samlebilde Studieprogram samlebilde Emnekombinasjon

Detaljer

Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål. Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat

Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål. Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat NVB statistikk Nesten 700.000 vitnemål fra 524 skoler! 93% vitnemål samlet

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor 1 Innhold Logg inn... 3 Menyoversikt... 6 Personalia... 7 Bedriftsinfo... 8 Logg... 9 Ansatte... 11 Medlemsbedrifter (tilgjengelig kun for

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS Høsten 2009 Innhold 1. Kandidatnummerering... 3 2. Godkjenning av arbeidskrav/obligatorisk aktivitet... 4 3. Hente fram vurderingsprotokoll...

Detaljer

3 - Studentadministrasjon

3 - Studentadministrasjon 3 - Studentadministrasjon Studenten i M-STAS Studentnummerserier De fleste institusjoner vil få personopplysningene om studenten importert fra M-STAS opptaksprogram (NOM/LOK). Beskrivelse av overføringsrutiner

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor 1 Innhold Logg inn... 3 Menyoversikt... 6 Personalia... 7 Bedriftsinfo... 8 Logg... 9 Ansatte... 11 Medlemsbedrifter (tilgjengelig kun for

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging, UiO Agenda Søknadsprosessen - frister og framgangsmåte - opplasting

Detaljer

DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING

DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING Saksbehandlerklient Saksbehandling i fagskoleopptaket Saksbehandlerklient Til det første samordna fagskoleopptaket i 2020 skal det

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER Våren 2017 Innhold INNLEDNING 3 KONTROLL AV UTDANNINGSPLANEN 4 2.1 FS651.002 BEREGNING AV OPPNÅDD KVALIFIKASJON

Detaljer

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet 4. DESEMBER 2014 Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet Hva er resultatutveksling? Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student

Detaljer

Emnekombinasjoner FS ved UMB

Emnekombinasjoner FS ved UMB Emnekombinasjoner FS ved UMB Innholdsregister INNLEDNING... 2 STUDIEPROGRAM OG EMNEKOMBINASJONER... 2 EMNEKOMBINASJONER... 3 EMNEKOMBINASJON - EMNE... 6 EMNEKOMBINASJON - UTDANNINGSPLANELEMENT... 9 EMNEKOMBINASJON

Detaljer

Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016

Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016 Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016 Christian Thorn, FSAT 1 Bilder Informasjon om kurset Godkjenningssak samlebilde Person eksternstudium Ulike typer godkjenningssaker Utveksling/delstudier,

Detaljer

Forkortelse for institusjonen, for eksempel UiO, NTNU, UiB, HiA, HiB osv Institusjonens engelske navn

Forkortelse for institusjonen, for eksempel UiO, NTNU, UiB, HiA, HiB osv Institusjonens engelske navn Systemverdier Systemverdier settes i FSSystem Institusjon Institusjonsnr Organisasjonsnr NSD-nr Bibsyskode Default bestillingssted SIU-kode Akronym/forkortelse Norsk navn Engelsk navn Stedsnavn adresse

Detaljer

Superbrukerkurs i Kvalifikasjoner og vitnemål

Superbrukerkurs i Kvalifikasjoner og vitnemål Felles studentsystem Superbrukerkurs i Kvalifikasjoner og vitnemål Høst 2014 1 Mål for kurset Etter fullført kurs skal deltakerne kunne beregne oppnådd kvalifikasjon og produsere vitnemål og Diploma Supplement.

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS Vår 2011 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 3 2. Spesialtilpasning for person... 4 3. Registrering av spesialtilpasning

Detaljer

Eksempel på søkeprosessen

Eksempel på søkeprosessen Med høyere utdanning mener vi her grunnutdanninger, som er utdanninger man kan begynne på rett etter videregående skole (altså som ikke har høyere utdanning som opptakskrav, slik f.eks. toårige masterprogrammer

Detaljer

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 12.01.2010

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 12.01.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-010 Innkalling Møte

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter 12 - Karakterer Karakterregistrering Registrering av karakterer (evaluering) kan i M-STAS registreres i karaktertabell knyttet til eksamensavvikling, eller karaktertabell knyttet til emneavvikling. Den

Detaljer

FØRST 2014 31.03.2014. Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips

FØRST 2014 31.03.2014. Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips FØRST 2014 31.03.2014 Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips Tine Evjen Fåne I EVRY siden 2010 Utdannet på UiO (bachelor samf.vit) og BI (master orgpsyk. og ledelse) Jobber med Agresso HR og lønn,

Detaljer

Ekstern utdanning fra utlandet

Ekstern utdanning fra utlandet Ekstern utdanning fra utlandet For å få tilgang til godkjenningssak samlebilde, hvor ekstern utdanning skal registreres, bruk rullegardinen i student samlebilde etter at studenten som det skal registreres

Detaljer

Ekstern utdanning fra utlandet

Ekstern utdanning fra utlandet Ekstern utdanning fra utlandet For å få tilgang til godkjenningssak samlebilde, hvor ekstern utdanning skal registreres, bruk rullegardinen i student samlebilde etter at studenten som det skal registreres

Detaljer

Superbrukerkurs i studieelementer og utdanningsplaner, Oslo den Adelheid M. Huuse

Superbrukerkurs i studieelementer og utdanningsplaner, Oslo den Adelheid M. Huuse Superbrukerkurs i studieelementer og utdanningsplaner, Oslo den 20.10.14 Adelheid M. Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Studieprogram samlebilde Emne samlebilde

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 2 - praksis

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 2 - praksis Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 2 - praksis FSAT - vår 2015 2 Fordeler ved å partiplassere studenter i FS Studentene finner praksisplasseringen i StudentWeb I Student samlebilde ligger oversikt

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

I dette tilfellet søker studenten om forhåndsgodkjenning av et utvekslingsopphold i utlandet.

I dette tilfellet søker studenten om forhåndsgodkjenning av et utvekslingsopphold i utlandet. 1 2 3 Funksjonalitet er nå på plass for at studenter kan søke om ulike typer godkjenningssaker i Studentweb, som så overføres til godkjenningsmodulen i FS. Funksjonaliteten vil etter hvert også gjelde

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor 1 Innhold Logg inn... 3 Menyoversikt... 6 Personalia... 7 Bedriftsinfo... 8 Logg... 9 Ansatte... 11 Medlemsbedrifter (tilgjengelig kun for

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER Høsten 2011 Side 2 av 30 INNHOLD INNLEDNING... 4 BILDER - GODKJENNING... 5 1.1

Detaljer

Brukerveiledning for. FagpersonWeb. ved Universitetet i Stavanger

Brukerveiledning for. FagpersonWeb. ved Universitetet i Stavanger Brukerveiledning for FagpersonWeb ved Universitetet i Stavanger Innledning FagpersonWeb er en nettbasert tjeneste som lar fagpersoner utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver via

Detaljer

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Seminar StudentWeb-gruppen

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL Våren 2013 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 4 1.1 Ekstern vurdering... 5 2. Registrering av sensur for masteravhandling... 7 2.1

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Vedlikehold av utdanningsplaner

Vedlikehold av utdanningsplaner Vedlikehold av utdanningsplaner Innhold 1. Hva er en utdanningsplan?... 2 2. Utdanningsplanens gyldighet... 2 3. Vedlikehold av utdanningsplanen kontrollrutiner... 3 4. Progresjonssamtale... 3 5. Studierettsperiode...

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler Kari-Anne Steen Eksport fra SATS Privatskoler sender data til Vigos Sentralbase via WIS Skoler som bruker SATS benytter VIGO-eksporten til dette arbeidet

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor 1 Innhold Logg inn... 3 Menyoversikt... 6 Personalia... 7 Bedriftsinfo... 8 Logg... 9 Ansatte... 11 Medlemsbedrifter (tilgjengelig kun for

Detaljer

Vitnemålsdokumenter. FS Vitnemålsdokumenter. Samlet beskrivelse av funksjonalitet for vitnemålsdokumenter.

Vitnemålsdokumenter. FS Vitnemålsdokumenter. Samlet beskrivelse av funksjonalitet for vitnemålsdokumenter. Vitnemålsdokumenter Samlet beskrivelse av funksjonalitet for vitnemålsdokumenter. Nettstedet http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/felles-mal-for-vitnemal/ vil oppdateres med denne informasjonen,

Detaljer

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-010-a 22.3.2012 AMH

Detaljer

Brukerdokumentasjon Emneplanlegging på nett EpN. for kvalitetssikrer/godkjenner

Brukerdokumentasjon Emneplanlegging på nett EpN. for kvalitetssikrer/godkjenner Brukerdokumentasjon Emneplanlegging på nett EpN for kvalitetssikrer/godkjenner 1 Innhold Innledning... 3 Om stadium og rolle... 4 Personlige innstillinger og bruk av EpN... 5 Brukerinnstillinger... 5 Forsiden...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012 Brukerveiledning VIGObedrift 23.03.2012 1 av 34 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING Våren 2014 Side 2 av 12 Innhold Innledning... 4 Eksamensforskriften ved UiS... 5 Bildet Begrunnelse og klage

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Register for utestengte studenter- RUST. FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin

Register for utestengte studenter- RUST. FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin Register for utestengte studenter- RUST FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin RUST: Temaer Formål og innhold Status for implementering Funksjonalitet i 7.6. - registrering, rapporter

Detaljer

Lynkurs i utvekslingsmodulen

Lynkurs i utvekslingsmodulen Lynkurs i utvekslingsmodulen Christian Thorn Gruppe for FS, GAUS og RUST CERES FS brukerforum 2017 1 Hva er utveksling? Innebærer mobilitet av studenter, vitenskapelig, og administrativt ansatte. Data

Detaljer

Visma Flyt skole. Lærer

Visma Flyt skole. Lærer Visma Flyt skole Lærer 1 Lærer Visma Flyt Skole sist endret: 20.07.2016 Innhold Logg på... 3 Etter innlogging... 3 Registrering av Fravær... 4 Etterregistrering av fravær... 6 Registrering av Anmerkninger...

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

FS-seminar 24. mars 2011

FS-seminar 24. mars 2011 FS-seminar 24. mars 2011 Kjartan Iversen Canisius Habyarimana Studieseksjonen, HiO Høgskolen i Oslo Innhold Oppmelding til eksamen via StudentWeb 1. Forskrift om studier og eksamen ved HIO 2. Grunnlagsdata

Detaljer

Brukerveiledning til FS-rapportene

Brukerveiledning til FS-rapportene 1 Brukerveiledning til FS-rapportene 754.001 Gjennomføringsfakta emne Rapporten gir gjennomføringsfakta om studenter på et emne for gjeldende semester og studentenes studieprogramtihørighet. 755.001 Gjennomføringsfakta

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer