Retningslinjer for tilbydere av høyhastighetskurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for tilbydere av høyhastighetskurs"

Transkript

1 Retningslinjer fr tilbydere av høyhastighetskurs Alle kurstilbydere sm ønsker å avhlde høyhastighetskurs skal være gdkjent av Sjøfartsdirektrat før kurs kan gjennmføres. Kravene fr å bli tilbyder av høyhastighetskurs, samt krav til instruktør, er fastsatt i frskrift 3. mars 2009 nr. 259 m krav til minstealder g båtførerbevis mv. fr fører av fritidsbåt. g emneplanen fr høyhastighetsbeviset. Kravene er videre definert i retningslinjene. Versjn 1.1 1

2 Innhldsfrtegnelse 1. Krav til tilbyder av høyhastighetskurs Felles krav Krav til tilbyder av teretisk del Spesifikke krav til nettkurs Spesifikke krav til digital klassermsundervisning Krav til tilbyder av praktisk del Spesifikke krav til fartøy Spesifikke krav til øvelsesmråde Krav til tilbyder av teretisk prøve Krav til instruktør på høyhastighetskurs Instruktør på praktisk del Praktisk del fr båt Praktisk del fr vannscter Instruktør på teretisk del Hva menes med relevant erfaring? Søknadsprsessen... 7 Vedlegg... 8 Minimumskrav til kvalitets- g sikkerhetsstyringssystem... 8 Endringslgg Versjn 1: Diverse endringer (se ftnter) Versjn 1.1: Endringer i punkt 1.1, g innledningsteksten i vedlegget. Publisert Versjn 1.1 2

3 1. Krav til tilbyder av høyhastighetskurs 1.1. Felles krav Felles krav til kurstilbyder, uavhengig av hvilken del av kurset man skal avhlde, er at: tilbyder skal, etter skriftlig søknad, være gdkjent av Sjøfartsdirektratet tilbyder må være registrert i Brønnøysundregistrene, g inneha rganisasjnsnummer. tilbyder må etablere, gjennmføre g videreutvikle et dkumenterbart kvalitetssystem g sikkerhetsstyringssystem sm skal til enhver tid være ppdatert (se vedlegg). Ved vesentlige endringer i disse systemene skal dette rapprteres inn til Sjøfartsdirektratet. tilbyder skal utarbeide g tilby kurs i henhld til emneplanen fr høyhastighetskurs. det er mulig å bli gdkjent enten sm tilbyder av både teretisk g praktisk del, eller bare fr praktisk del. Det vil ikke være mulig å bli gdkjent fr å kun tilby teretisk del. tilbyder må være klar fr revisjn fra Sjøfartsdirektratet på krt varsel. Kurstilbyder skal rapprtere til Sjøfartsdirektratet persnpplysninger på kursdeltakere sm har fullført høyhastighetskurs. Rapprteringen kan gjøres enten manuelt ved at man lgger seg inn g legger inn hver enkelt registrering, alternativt kan man kble seg pp til vårt system via API slik at registreringen går autmatisk (krever ne IT-utvikling). Dere finner mer infrmasjn m dette her: Registrering av sjøflk sine kvalifikasjner - Sjøfartsdirektratet. Bruk følgende kder når dere skal søke etter høyhastighetskurset: Kde HSCLC fr teretisk høyhastighetskurs fr fritidsbåt g vannscter Kde PPTLC fr praktisk høyhastighetskurs fr fritidsbåt Kde PTWS fr praktisk høyhastighetskurs fr vannscter OBS: Dere må tildele dere selv rllen sm «samferdsel» i Altinn m innrapprteringen skal fungere Krav til tilbyder av teretisk del Den teretiske delen kan gjennmføres sm klassermsundervisning (fysisk eller digitalt) eller nettkurs (e-læring, rdinært nettkurs etc.). Den teretiske delen skal alltid avhldes før praktisk del. Den teretiske delen skal gjennmføres g ha varighet i henhld til emneplanen. Det skal legges til rette fr gde læringsfrhld med innlagte pauser g tid til refleksjn. 1 Den teretiske delen har bligatrisk ppmøte. Innhld g kursmateriell i den teretiske delen, uavhengig av m det er klassermsundervisning eller nettkurs, skal utarbeides i samarbeid med instruktør sm ppfyller kravene til å være instruktør fr teretisk del Spesifikke krav til nettkurs Nettkurset skal være lagt pp på en slik måte at det dekker emneplanens målsetninger g kmpetansenivået i hvert emne. 1 Lagt til Versjn 1.1 3

4 Nettkurset skal ha klare instruksjner slik at kursdeltakerne enkelt frstår hvrdan kurset fungerer. Kursdeltakerne skal mtta detaljert infrmasjn m kurspplegget ved påmelding. Fr å ta hensyn til at kursdeltakere tilegner seg kunnskap i ulikt temp er det viktig at kurstilbydere sikrer at det blir satt av tilstrekkelig tid til læring i nettkurset før kursdeltakerne gjennmfører den teretiske prøven. Nettkurset skal ha sm hensikt å gi kursdeltakerne best mulig læringsutbytte. Nettkurset skal bestå av en kmbinasjn av ulike medieelementer, slik sm fr eksempel bilde, vide, lyd g tekst. Videpresentasjner skal være tekstet. Det må sikres at kursdeltakerne jbber seg gjennm hele nettkurset, fr eksempel ved at det stilles kntrllspørsmål etter hvert emne. Etter endt nettkurs skal hver kursdeltaker gjennmføre en evaluering av kurset. Kurstilbyderne må implementere nettkurset i sitt kvalitetssystem (se vedlegg) Spesifikke krav til digital klassermsundervisning Maksimum 20 deltakere fr å sikre mulighet fr dialg mellm instruktør g kursdeltaker. Undervisningen må gis via kmmunikasjnskanaler sm tillater tveiskmmunikasjn med vide g gd lyd, slik at ppmøte kan likestilles med fysisk ppmøte. (Skype, Teams eller lignende) 1.3. Krav til tilbyder av praktisk del Den praktiske delen skal gjennmføres g ha varighet i henhld til emneplanen (se vedlegg i emneplanen) Den praktiske delen har bligatrisk ppmøte. Kursdeltakerne skal mtta detaljert infrmasjn m praktisk del ved påmelding. Instruktør kan, i særlige tilfeller, avbryte gjennmføring praktisk del dersm instruktør mener at det ikke er sikkerhetsmessig frsvarlig at kursdeltaker gjennmfører praktisk del. 2 Den praktiske delen skal gjennmføres med følgende begrensinger på antall kursdeltakere: maksimum fem kursdeltakere pr. båt på den praktiske delen fr båt maksimum fem kursdeltakere pr. instruktør på den praktiske delen fr vannscter Spesifikke krav til fartøy Fritidsbåt: Båten sm benyttes til høyhastighetspplæring, skal være knstruert g utstyrt i henhld til kapittel 3, 4 g 5 i frskrift 14. januar 2020 nr. 63 m fartøy under 24 m sm fører 12 eller færre passasjerer. Persner sm pphlder seg utendørs m brd i fartøy sm benyttes i pplæring skal ha på seg egnet flyteutstyr sm er CE-merket i henhld til frskrift 22. juni 2 Lagt til Versjn 1.1 4

5 2018 nr m knstruksjn, utfrming g prduksjn av persnlig verneutstyr (PVU). Fartøyet sm benyttes til høyhastighetspplæring skal være egnet fr dette frmålet. Fartøyet skal kunne ppnå en hastighet g akselerasjn sm gjør at den praktiske delen kan gjennmføres i henhld til emneplanen. Det vil si at fartøyet har et fartsptensiale sm minimum samsvarer med 50 knpsgrensen. Sjøfartsdirektratet anbefaler på det sterkeste at kurstilbyder har ansvarsfrsikring på sine fartøy. Vannscter: Vannscter sm benyttes til høyhastighetspplæring skal være CE-merket i henhld til frskrift 15. januar 2016 nr. 35 m prduksjn g msetning av fritidsfartøy g vannsctere mv. Persner sm pphlder seg utendørs m brd i fartøy sm benyttes i pplæring skal ha på seg egnet flyteutstyr sm er CE-merket i henhld til frskrift 22. juni 2018 nr m knstruksjn, utfrming g prduksjn av persnlig verneutstyr (PVU). På grunn av str risik fr å ramle av vannscteren eller sammenstøt med styret, er det viktig at flyteutstyret har en frm fr plstring, spesielt i brystreginen. På vannscter skal alle ha på seg: Egnet hjelm sm er CE-merket i henhld til frskrift 22. juni 2018 nr m knstruksjn, utfrming g prduksjn av persnlig verneutstyr (PVU) Egnet bekledning. Ved gjennmføring av praktisk del med vannscter skal det benyttes et dedikert følgefartøy sm er knstruert i henhld til 9 i frskrift 14. januar 2020 nr. 63 m fartøy under 24 m sm fører 12 eller færre passasjerer g være utstyrt med radikmmunikasjn (VHF) g førstehjelpsutstyr. Følgefartøyet skal ha mulighet fr å redde persner pp fra vannet. Fartøyet skal være kunne ppnå en hastighet g akselerasjn sm gjør at den praktiske delen kan gjennmføres i henhld til emneplanen. 3 Det anbefales at kurstilbyder har tilgjengelig minst én vannscter sm er utstyrt med ff thrttle-styring, dette fr å kunne gjennmføre den praktiske delen på best mulig måte. 4 Kurstilbyder kan tillate at kursdeltakerne benytter sine egne vannsctere så lenge disse fartøyene ppfyller kravene. 5 Sjøfartsdirektratet anbefaler på det sterkeste at kurstilbyder frsikrer seg m at alle fartøy sm benyttes i høyhastighetskurset har ansvarsfrsikring. 3 Endret Endret Endret Versjn 1.1 5

6 Spesifikke krav til øvelsesmråde Kurstilbyder skal frsikre seg at øvelsesmrådet er egnet fr å gjennmføre praktisk del. Det vil blant annet si: Vær ppmerksm på lkale fartsbegrensninger. Båtfart-appen til Kystverket er et nyttig verktøy fr å få versikt. Unngå å være til bry fr andre (hytteflk, badende, andre båter sv.). Velg øvelsesmråder sm ikke sjenerer. Om mulig, gjerne ha samarbeid med andre kurstilbydere m å bruke felles øvelsesmråde. Kurstilbyder må, m aktuelt, innhente gdkjennelse fra relevante myndigheter før praktisk del gjennmføres. Vær bs på at Kystverket er ansvarlig myndighet fr hved- g bileder Krav til tilbyder av teretisk prøve prøven skal gjennmføres i henhld til emneplanen prøven skal sm hvedregel gjennmføres etter den teretiske delen tilbyder av den teretiske delen er ansvarlig fr å tilby prøven. Prøven skal utarbeides i samarbeid med instruktør sm ppfyller kravene til å være instruktør fr teretisk del. 2. Krav til instruktør på høyhastighetskurs Ansvaret fr å sikre at instruktører på høyhastighetskurs ppfyller kravene ligger hs hver enkelt kurstilbyder. En slik kvalitetssikring skal implementeres i kurstilbyders kvalitetssystem (se vedlegg). Det er derfr ikke nødvendig at hver enkelt instruktør skal gdkjennes av Sjøfartsdirektratet. 2.1 Instruktør på praktisk del Høyhastighetskursets praktiske del skiller mellm fritidsbåt g vannscter, g det stilles derfr ulike krav til instruktør avhengig m hvilket fartøy det skal instrueres i Praktisk del fr båt Instruktør fr båt skal minimum ha: fritidsskippersertifikat eller et høyere gyldig STCW-sertifikat gyldig helseerklæring fr fritidsskippersertifikat sm ikke er eldre enn t år gyldig sikkerhetspplæringskurs fr sjøflk på mindre skip relevant erfaring med hurtiggående fartøytype det skal undervises i gjennmført instruktørkurs i henhld til retningslinjer fastsatt av Sjøfartsdirektratet. Aldersgrensen fr å gjennmføre instruktørkurset er 20 år Praktisk del fr vannscter Instruktør fr vannscter skal minimum ha: Versjn 1.1 6

7 båtførerbevis eller et høyere sertifikat gyldig helseerklæring fr fritidsskippersertifikat sm ikke er eldre enn t år kurs i førstehjelp på minimumsnivå med del m førstehjelp i sikkerhetspplæringskurs fr sjøflk på mindre skip. relevant erfaring med hurtiggående fartøytype det skal undervises i gjennmført instruktørkurs i henhld til retningslinjer fastsatt av Sjøfartsdirektratet. Aldersgrensen fr å gjennmføre instruktørkurset er 20 år Instruktør på teretisk del Instruktør av teretisk del må i likhet med instruktør av praktisk del ha bred kmpetanse g erfaring. Instruktør fr teretisk del må derfr sm minimum ppfylle følgende kriterier: fritidsskippersertifikat eller et høyere gyldig STCW-sertifikat relevant erfaring med hurtiggående fartøy gjennmført teretisk del av instruktørkurs i henhld til retningslinjer fastsatt av Sjøfartsdirektratet. Aldersgrensen fr å gjennmføre instruktørkurset er 20 år Hva menes med relevant erfaring? Instruktør på praktisk del fr fritidsbåt g vannscter må kunne dkumentere erfaring g kmpetanse med kjøring av fartøystypen de skal være instruktør fr. Erfaring g kmpetanse må bekreftes av bedrift, rganisasjn, frening, eller lignende innen maritim næring. Privat bruk av fritidsbåt eller vannscter regnes ikke i utgangspunktet sm relevant erfaring. Det er kurstilbyders ansvar å frsikre seg at instruktør er kvalifisert til å gjennmføre høyhastighetskurset på en sikker g prfesjnell måte. 3. Søknadsprsessen Alle kurstilbydere sm ønsker å avhlde høyhastighetskurs skal være gdkjent av Sjøfartsdirektratet før kurs kan gjennmføres. Søknaden skal innehlde: 1. Søknadsbrev (hvem, hva g hvr) 2. Kurstilbyders kvalitetssystem 3. Kurstilbyders sikkerhetsstyringssystem Sjøfartsdirektratet vil i gdkjennelsesprsessen legge vekt på at søker har satt seg inn i g frstått kravene sm stilles fr å kunne tilby høyhastighetskurs, g at både kvalitets- g sikkerhetsstyringssystemet er gdt pparbeidet. Søknaden skal sendes til g merkes med «Søknad m å bli tilbyder av høyhastighetskurs». Versjn 1.1 7

8 Vedlegg Minimumskrav til kvalitets- g sikkerhetsstyringssystem Alle kurstilbydere sm ønsker å avhlde høyhastighetskurs skal være gdkjent av Sjøfartsdirektrat før kurs kan gjennmføres. En del av gdkjenningen innebærer pprettelse av et kvalitetssystem fr å bidra til at kursene hlder tilstrekkelig sikkerhets- g kvalitetsmessig standard. Kurstilbyder må gså etablere, gjennmføre g videreutvikle et dkumenterbart sikkerhetsstyringssystem. Sikkerhetsstyringssystemet er et verktøy fr å sikre at høyhastighetspplæringen blir gjennmført på en frsvarlig g sikker måte fr deltakere g instruktører. Sikkerhetsstyringssystemet kan inngå i kvalitetssystemet. Krav til kvalitets- g sikkerhetsstyringssystem er hjemlet i 17d g 17h i Frskrift m krav til minstealder g båtførerbevis mv. fr fører av fritidsbåt - Lvdata. Matrisen under er laget fr å gjøre det enkelt å finne frem til kravene sm stilles til slike system. Det er pp til kurstilbyder hvrdan de vil legge pp sitt system, men kvalitetssystemet g sikkerhetsstyringssystemet må sm et minimum innehlde punktene i matrisen. Systemene skal til enhver tid være ppdatert, g ved vesentlige endringer i disse systemene skal dette rapprteres inn til Sjøfartsdirektratet. Kurstilbyder må kunne være klar fr revisjn fra Sjøfartsdirektratet på krt varsel. A. Minimumskrav til kvalitetssystem 1. GENERELLE KRAV 1.1 Kvalitetshåndbk Kurstilbydere må utarbeide g hlde ved like en kvalitetshåndbk fr kvalitetsstyring g de dkumenterte rutinene sm er etablert. Kvalitetshåndbken skal være et hjelpemiddel/manual fr de ansatte fr å sikre likebehandling. 1.2 Kvalitetsplitikk g kvalitetsmål 1.3 Beskrivelse av kurstilbyder, ansvar g myndighet Kvalitetshåndbken skal ha innhldsfrtegnelse, sidetallshenvisning, dkumentnummer, revisjnsnummer g henvisning til nummererte vedlegg. En kurstilbyder sm pririterer kvalitet på sine tjenester bør ha en kvalitetsplitikk sm skal frtelle medarbeidere, brukere g kunder hvrdan kurstilbyder rganiserer arbeidet. Kvalitetsplitikken skal passe med kurstilbyders kvalitetsmål g være kmmunisert g frstått. Kvalitetsmål må være målbare g frenelig med kvalitetsplitikken. Kvalitetshåndbk skal innehlde beskrivelse av: beskrivelse av rganisasjnen, eventuelt rganisasjnskart stillingsbeskrivelse ansvarlig fr kursene g stedfrtreder hvilke kurs sm tilbys Versjn 1.1 8

9 hvr i landet kursene tilbys g m kurstilbyder har mreisende kurstilbud sv. besøksadresse 1.4 Dkumentkntrll Her skal kurstilbyders dkumentkntrll beskrives. Dkumentkntrll skal sikre lik struktur, kntrll g tilgjengelighet med alle dkumentene sm inngår i virksmheten. Beskrive hvrdan man skal: Opprette et dkument: Det skal benyttes en standard dkumentmal med dkumentnummer, sidetall, dkumentversjn g dat fr siste revisjn. Dkumentmalen nummeres sm vedlegg til kvalitetshåndbken. Arkiver/lagre dkument: Beskriv hvrdan virksmheten skal arkivere dkumenter. Et eksempel på dette kan være at dkumenter skal lagres på en spesifikk harddisk eller sky. Utføre revisjn av dkumenter: Beskriv hvrdan virksmheten skal ppdaterer dkumenter eller fjerne/merke dkumenter sm er utgått. Bekreftelse på gjennmført kurs skal ppbevares i minimum 10 år 1.5 Interne rutiner Beskriv interne rutiner sm er uavhengig av hvilke kurs sm tilbys fr å unngå uønskede hendelser Internrevisjn Det skal etableres g dkumenteres en rutine fr planlegging g gjennmføring av internrevisjn/ledelsens gjennmgang. Tilbyderen skal gjennmføre interne revisjner minimum én gang per andre år med frmål å avdekke m kvalitetshåndbken er ppdatert i henhld til gjeldene krav, g avdekke m virksmhetens drift er i henhld til det sm står beskrevet i kvalitetshåndbken. Ved endringer i driften skal kvalitetshåndbken ppdateres. Ved vesentlige endringer skal dette rapprteres inn til Sjøfartsdirektratet Overvåkning g måling Fr å sikre kvaliteten på pplæringen skal kurstilbyder implementere evaluering (fra kursdeltakere) av kurs g avsluttende prøve. Evalueringen kan gjennmføres ved et evalueringsskjema utfrmet sm et spørreskjema. Videre skal kurshlder kntinuerlig evaluere sin egen virksmhet Klagebehandling Beskriv hvrdan kurstilbyder behandler klager. (Dette kan fr eksempel være kursdeltakere sm klager på kvaliteten på innhldet i kurset.) Versjn 1.1 9

10 Kursdeltakeren skal infrmeres m klageadgang, klagefrist g klageinstans (Sjøfartsdirektratet er 2. klageinstans). Se frvaltningslvens kapittel IV VI gjelder fr saksfrberedelsen, vedtaket g eventuell klage eller mgjøring Avviksbehandling g krrigerende tiltak Beskriv hvrdan virksmheten behandler avvik. (Avvik kan fr eksempel være at virksmheten ikke arkiver dkumenter i henhld til det står beskrevet i kvalitetshåndbken.) Avvik skal registreres g det skal utarbeides tiltak. (I dette tilfellet kan tiltaket være å arkivere i henhld til kvalitetshåndbken, eller å endre beskrivelsen på hvrdan man arkiverer i kvalitetshåndbken.) 1.6 Samarbeidsavtaler Beskriv hvrdan virksmheten hlder versikt ver samarbeidsavtaler. Dette kan være samarbeidsavtale: fr leie av lkale fr leie av fartøy fr Instruktør Avtalene skal arkiveres. 1.7 Undervisningslkaler List pp adresser til lkal(er) sm brukes fast ved undervisning. Disse vil vises i versikten ver gdkjente kurstilbydere på Når ingen faste lkaler brukes, vil besøksadresse vises i versikten på våre hjemmesider. 1.8 Øvelsesmråde fr Plassering av øvelsesmråde fr praktisk del. praktisk del 1.9 Registrering Virksmheten skal registrere hvert kurs sm blir avhldt. Beskriv hvilke pplysninger sm skal registreres. Registreringene skal arkiveres i henhld til virksmhetens dkumentkntrll (se punkt 1). Registreringen skal minimum innehlde: Tid g sted Type kurs (teretisk del, praktisk del, prøve) Fartøy sm ble brukt Instruktør Infrmasjn m kursdeltaker Persnpplysninger (lagres i henhld til persnpplysningslven g frskrift m behandling av persnpplysninger) Rett til føre båtførerbevispliktig fritidsfartøy 6 Gjennmført/ikke gjennmført kurs Bestått/ikke bestått prøve Avvik Klage 6 Lagt til Versjn

11 Registeringene skal være tilgjengelig ved tilsyn fra Sjøfartsdirektratet Rapprtering Rapprtere, etter hvert gjennmført kurs, til Sjøfartsdirektratet persnpplysninger på kursdeltakere sm har: gjennmført teretisk del bestått teretisk prøve gjennmført praktisk del 2 SPESIFIKKE KRAV TIL HØYHASTIGHETSKURS 2.1 Instruktør Beskrive nødvendig kmpetanse g stillingsbeskrivelse fr instruktør g annet persnell sm er invlvert i kurset. List pp instruktører sm skal brukes. Kpi av kmpetanse arkiveres. (f.eks. sertifikat, CV etc.) 2.2 Fartøy, sikkerhetsutstyr g læremidler Beskrive krav til fartøy, sikkerhetsutstyr g evt. læremidler sm skal brukes i undervisning (praktisk del g teretisk del) g teretisk prøve. List pp fartøy, sikkerhetsutstyr g evt. læremidler sm skal brukes. Beskriv hvilken type fartøy sm skal brukes på praktisk del. Infrmasjn m fartøy sm blir brukt skal arkiveres. Hvis kursdeltakeren skal bruke eget fartøy, må det tas en vurdering m fartøyet ppfyller kravet. 2.3 Opptak av kursdeltakere Kurstilbyder skal definere maksimum antall kursdeltakere per kurs, dette skal tilpasses lkalet. Rutine fr pptak av kursdeltakere skal minimum innehlde: Registrering av deltakere. Sjekk av minimumsalder g rett til å føre båtførerbevispliktig fritidsfartøy. 7 Utsending av påmeldingsbrev med all nødvendig kursinfrmasjn, pensum.l. 2.4 Teretisk del Beskriv undervisningsfrm. (klassermsundervisning eller nettkurs) Kurs- g undervisningsplan sm samsvarer med emneplanens minimumstimer, der det refereres til gjeldende emneplan. Utarbeides med gdkjent instruktør 2.5 Praktisk del Beskriv hvilken praktisk del det undervises i. (fritidsbåt g/eller vannscter) 7 Lagt til Versjn

12 2.6 Teretisk prøve Definere kunnskaps-, frståelses- g ferdighetsnivå sm er relevant fr avsluttende teretisk prøve. Prøvesett skal arkiveres. Utarbeides med gdkjent instruktør 2.5 Krav til ppmøte Det skal etableres rutiner rundt registrering av ppmøte. 3 PROSEDYRER Beskrive fra A-Å: Gjennmføring av høyhastighetskurs teretisk del Gjennmføring av høyhastighetskurs praktisk del Gjennmføring av teretisk prøve Gdkjenning av instruktør Gdkjenning av fartøy Gdkjenning av øvelsesmrådet fr praktisk del Internrevisjn Avviksbehandling g ppfølging Rapprtering til Sjøfartsdirektratet B. Minimumskrav til sikkerhetsstyringssystem (På flere av punktene under kan det henvises til/slås sammen med tilsvarende punkter i kvalitetssystemet) 1. SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEM 3.1 Virksmheten g perasjnsmråde beskrivelse av virksmheten g perasjnsmrådet med eventuelle beskyttede mråder der fartøy kan søke ly (nødhavner). 3.2 Fartøy beskrivelse av det enkelte fartøy, herunder tekniske spesifikasjner perasjnelle begrensninger sm følge av fartøyets knstruksjn g utrustning Versjn

13 antall persner fartøyet er knstruert fr 3.3 Seilasplanlegging rutiner fr seilasplanlegging 3.4 Følgefartøy rutiner ved bruk av følgefartøy, herunder kmmunikasjn mellm fartøyene 3.5 Risikfaktrer beskrivelse av risikfaktrer fr besetning g passasjerer når fartøyet er underveis eller ved bruk av redskaper eller utstyr m brd, g tiltak fr å unngå uønskede hendelser. 3.6 Vedlikehld rutiner fr vedlikehld av fartøy g utstyr. 3.7 Beredskapsplan beredskapsplan til bruk i ulike nødssituasjner g rutiner fr nødøvelser. Versjn

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Høyt & lavt Bø i Telemark AS. TILSYNSRAPPORT NR. 17/925-3 med pålegg

Høyt & lavt Bø i Telemark AS. TILSYNSRAPPORT NR. 17/925-3 med pålegg Høyt & lavt Bø i Telemark AS TILSYNSRAPPORT NR. 17/925-3 med pålegg 2018 Innhld 1 Innledning... 2 2 Metdikk... 2 3 Pålegg... 2 4 Andre frhld... 3 5 Veiledning m nytt regelverk... 4 Dat fr tilsyn: 28.09.2017

Detaljer

Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper

Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper Alle skoler og kursarrangører som ønsker å undervise etter læreplan for D5L og/eller D5LA skal, før undervisningen blir påbegynt,

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

<PROSJEKTNAVN> FP13/DR15 Arbeidsbeskrivelse for funksjonskontroll

<PROSJEKTNAVN> FP13/DR15 Arbeidsbeskrivelse for funksjonskontroll FP13/DR15 Arbeidsbeskrivelse fr funksjnskntrll Dette er et eksempel på frside. Denne kan erstattes med prsjektets egen frside dersm denne finnes. 00X Første revisjn dd.mm.åå Akt. ansvarlig

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Sekretariatet har utviklet et opplæringsprogram alle tillitsvalgte plikter å gjennomføre (link til tillitsvervet).

Sekretariatet har utviklet et opplæringsprogram alle tillitsvalgte plikter å gjennomføre (link til tillitsvervet). MALDOKUMENT Rutine fr behandling av persnpplysninger i bedrift xxxx 1. Rutinens frmål Persnpplysningslven stiller krav til internkntrll i frm av etablering g vedlikehld av planlagte g systematiske tiltak.

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner Hvedkntrmdellen - sertifiseringsløsning fr større rganisasjner Hvedkntrmdellen er en sertifiseringsløsning fr rganisasjner sm har flere underliggende enheter g sm ønsker en rasjnell løsning fr miljøledelse.

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Om veiledningen... 4 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet... 4 1.3 Sammendrag av hva sm må gjøres...

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

Unntatt offentlighet jfr forvaltningsloven 13

Unntatt offentlighet jfr forvaltningsloven 13 Unntatt ffentlighet jfr frvaltningslven 13 Skjema fr vurdering av praksispplæring 1. studieår Skjema gjennmgås sammen med studenten g underskrives innen siste dag i praksis. Skjerpede frister fr sensur

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Unntatt offentlighet jfr forvaltningsloven 13

Unntatt offentlighet jfr forvaltningsloven 13 Unntatt ffentlighet jfr frvaltningslven 13 Skjema fr vurdering av praksispplæring 2. studieår Skjema gjennmgås sammen med studenten g underskrives innen siste dag i praksis. Skjerpede frister fr sensur

Detaljer

Bilag til SSA-T/SSA-V/SSA-D. Bilag 4. Prosjekt- og fremdriftsplan. Anskaffelse av analyse- og informasjonsplattform /345746

Bilag til SSA-T/SSA-V/SSA-D. Bilag 4. Prosjekt- og fremdriftsplan. Anskaffelse av analyse- og informasjonsplattform /345746 Bilag til SSA-T/SSA-V/SSA-D Bilag 4 Prsjekt- g fremdriftsplan Anskaffelse av analyse- g infrmasjnsplattfrm Anskaffelsesnummer Saksnummer 20170021 2017/345746 Bilag 4: Prsjekt- g fremdriftsplan

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Informasjon om behandling av personopplysninger om frivillige i Kirkens Bymisjon

Informasjon om behandling av personopplysninger om frivillige i Kirkens Bymisjon Infrmasjn m behandling av persnpplysninger m frivillige i Kirkens Bymisjn Kirkens Bymisjn består av 12 frittstående stiftelser rundt i Nrge. Denne persnvernerklæring beskriver hvrdan stiftelsene samler

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Veiledning faglig leder

Veiledning faglig leder Veiledning faglig leder Innhld: 1. Infrmasjn m lærefrhldet 2. Opplæringsplattfrm OLKWEB Dkumentasjn 3. Vurdering 4. Bedriftens plikter sm gdkjent lærebedrift Side 1 1.Infrmasjn m lærefrhldet Lærekntrakten

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning Vedlegg 1 Kravspesifikasjn Leie av lkaler fr ikt backup-løsning 1 Innhld 1 INNLEDNING... 3 1.1 Frmål med anskaffelsen... 3 1.2 Oppbygging av kravspesifikasjnen... 3 1.3 Instruksjner fr utleierens besvarelse...

Detaljer

k o n f i d e n s i e l t (sett kryss) Sted: Dato: Praksislærers underskrift: Rektors underskrift:

k o n f i d e n s i e l t (sett kryss) Sted: Dato: Praksislærers underskrift: Rektors underskrift: k n f i d e n s i e l t FAKULTET FOR HUMANIORA, IDRETT OG UTDANNINGSVITENSKAP GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGENE VESTFOLD Skjema fr summativ vurdering av praksispplæring Skjema gjennmgås sammen med studenten

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak

NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak Nrsk akkreditering NA Dk. 58: Veiledning til ISO 9001:2008 fr Akuttmttak Utarbeidet av: Saeed Behdad Gdkjent av: AGR Versjn: 1.00 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 19.08.2010 Sidenr: 1 av 41 NA Dk. 58

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautkein kmmune ved rådmann Bredbukstnesveien 6 9520 Kautkein ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehagelven: Kmmunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lv m barnehager Kautkein kmmune 13.09.17

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Trøgstad kmmune Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Skjønhaug Skleanlegg Entreprise 1 Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Skjønhaug Skleanlegg Dkument nr.: 100-1 B02 2015-02-27 Intern gdkjent DAur

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

PERSONVERN. DIN INFORMASJON. DIN TRYGGHET

PERSONVERN. DIN INFORMASJON. DIN TRYGGHET PERSONVERN. DIN INFORMASJON. DIN TRYGGHET Persnvern - Våre Frpliktelser Overfr Deg Du er viktig, g hva vi gjør med dine data skal det aldri være ne tvil m. Vår målsettingen er at du alltid skal føle deg

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Markedsdialog Hvilke utfordringer og muligheter ser den offentlige aktør? Stian Jenssen, Innkjøpsrådgiver Østfold fylkeskommune

Markedsdialog Hvilke utfordringer og muligheter ser den offentlige aktør? Stian Jenssen, Innkjøpsrådgiver Østfold fylkeskommune Markedsdialg 19.10.2017 Hvilke utfrdringer g muligheter ser den ffentlige aktør? Stian Jenssen, Innkjøpsrådgiver Østfld fylkeskmmune Eksempler på «dialg» sm har ført til knkrete avtaler med leverandører

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

Norsk Bridgeforbund personvernpolicy

Norsk Bridgeforbund personvernpolicy Nrsk Bridgefrbund persnvernplicy 1 Innledning Denne persnvernhåndbken er laget av Nrsk Bridgefrbund (NBF) fr å etterleve kravene i frhld til lvgivning, regler g rettigheter, samt våre medlemmer, tillitsvalgte

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak Regelverk fr tilskuddsrdning Kapittel 761 pst 79 Opplysningene m kapittel, pst, divisjn g ppdrags- eller frmålskde kan endres uten departementets gdkjenning. Oppdragskde nr 870059 (Kun fr intern bruk i

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak

Demensplan Fagutvikling og kompetansehevende tiltak Regelverk fr tilskuddsrdning Kapittel 761 pst 79 Opplysningene m kapittel, pst, divisjn g ppdrags- eller frmålskde kan endres uten departementets gdkjenning. Oppdragskde nr 870059 (Kun fr intern bruk i

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

OVERORDNET RUTINE FORANKRET I HMS RETNINGSLINJER FOR ØYER KOMMUNE FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE

OVERORDNET RUTINE FORANKRET I HMS RETNINGSLINJER FOR ØYER KOMMUNE FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE Øyer kmmune Persnalhåndbka OVERORDNET RUTINE FORANKRET I HMS RETNINGSLINJER FOR ØYER KOMMUNE FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE INNHOLD A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET Høgsklen i Sørøst-Nrge Telemark Praksis i utlandet 2017 PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET BARNEHAGELÆRERUTDANNING Innhld PRAKSIS 3. STUDIEÅR -HØSTSEMESTERET... 3 Praksis i utlandet... 3 Innledning... 3 Oppgaver

Detaljer

Lokaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking)

Lokaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking) Skedsm kmmune Jnas Liesgt. 18 Pstbks 313 2001 Lillestrøm Telefn: 66 93 80 00 E-pst: skedsm.kmmune@skedsm.kmmune.n Hjemmeside: http://www.skedsm.kmmune.n Lkaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad m gdkjenning

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

KURSPLAN FRIIDRETT FOR BARN

KURSPLAN FRIIDRETT FOR BARN KURSPLAN FRIIDRETT FOR BARN Intrduksjnskurs Trener 1 Nrges Friidrettsfrbund juni 2014 Friidrett fr barn Kursplanen bygger på Trenerløypa, sm er et rammeverk fr trenerutdanning i nrsk idrett. Trenerløypa

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Plan for utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan for Nordre Follo

Plan for utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan for Nordre Follo Saksframlegg Saksbehandler: Stein Egil Drevdal Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/147-1 Plan fr utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan fr Nrdre Fll Vedlegg: 1. Prgramplan Nrdre Fll 2. Gevinst 3. SØF-rapprt 01/17,

Detaljer

Eleven skal gjennom opplevelser og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Eleven skal gjennom opplevelser og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Kursmål fr bligatrisk kurs ved utvidelse fra klasse B til A1, jf. 9-20a. Etter å ha gjennmført pplæringen skal eleven ha den kmpetansen sm er nødvendig fr å kunne kjøre lett mtrsykkel i samsvar med hvedmålet.

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjn Innhld 1 Innledning... 2 1.1 Frmål med anskaffelsen... 2 1.2 Oppdragets mfang (billett- g kvalitetskntrll)... 2 2 Gjennmføring... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Oppdragsgivers ansvar...

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

REGLEMENT. Generelt studiereglement for deltakere på kurs og utdanninger. Versjon

REGLEMENT. Generelt studiereglement for deltakere på kurs og utdanninger. Versjon REGLEMENT Generelt studiereglement fr deltakere på kurs g utdanninger Versjn 160922 Innhld 1 FORMÅL... 3 2 VIRKEOMRÅDE... 3 3 RETTIGHETER... 3 4 PLIKTER... 4 5 ARBEIDS- OG LÆRINGSMILJØET... 4 6 OPPMØTE

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Februar 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Sikkerhet og risikohåndtering i skyen. - juridisk vinkling

Sikkerhet og risikohåndtering i skyen. - juridisk vinkling Sikkerhet g risikhåndtering i skyen - juridisk vinkling Heldagsseminar m sikkerhet g integrasjn i skyen Den nrske datafrening, 16. september 2015 Advkat Øyvind Eidissen Ransedkken 1 Hva er datasikkerhet?

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer