American Express Corporate Card

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "American Express Corporate Card"

Transkript

1 Søknd Frmkt Applcn Fm 1. Pymt Betlngsnsvr Lblty* * Pymt lblty ccdng prgrph 13, Indvdul lblty, n ccdnce wth Pslg ttched nsvr, tms ref. pkt cdns. 13 vedlgte tlevlkår. Pymt lblty ccdng prgrph 13b, Jt & Sevl lblty, n ccdnce wth Delt nsvr, ttched ref. pkt tms 13b vedlgte cdns. tlevlkår. Pymt lblty ccdng prgrph 13c, Cpny lblty, n ccdnce wth Frm ttched nsvr, tms ref. pkt 13c cdns. vedlgte tlevlkår. Er If you du uskk re unctn på hvlket whch betlngsnsvr pymt lblty dtt rm your hr cpny nngått h, tle plee, ctct vnlgst your ktkt ktktps Prrmme Admnstrr. dtt rm. 2. Cpny Opplysnng Inmn frmet Frmets/ Cpny gnsjs Nme*: nn*: Deprtmt*: Avdelng*: 3. Applcnt Opplysnng Inmn søk Frst Fnn*: Nme*: Surnme*: Ettnn*: Wrte Skrv nnet nme slk du you ønsk wnt det t på ktet (mks (mx 20 pos.). chrcts Systemet ncl. spces) dessvre kke (No regstre æ, ø, å, æ, full ø, sps å, punktum hyphs): ell bndestrek: I Dne st klærng gjeld smtlge resves betlngsnsvr rght ved oppfølgnng dem gurntee det løpde s kundeholdet. stsfcry Jeg cpny nnstått cdn t pprovng behold pplcn. seg I lso rett tl å st kreve grnt s tlfredsstllde s ttled selskpet ref s ths betngelse pplcn godkjnelse bs credt søknd. evlun. Jeg vde nnstått t hr rett tl å slå dne I søknd m wre ut fr ccept kredttvurdng. I cn ly Jeg kjt ksept t jeg kun tte cpny-relted expdture. I he tl rmreltte red sod utgft. tms cdns Jeg hr lest stått tlevlkåre I ccept se shll pply betwe ksept me t dsse skl. gjelde mell Wth ths, meg I gree. Jeg hlng gr dette psl mtt nmn smtykke bout tl t me descrbed n behle tms psopplysnng cdns tem meg 19. s I prtculrly beskrevet gree psl tlevlkåre nmn punkt bout 19. Jeg me, smtykk ncludng særsklt pymt tl t hsry, psopplysnng etc, beng trnsfred meg, h cpnes betlngshsrkk wthn m.v., ovføres tl re group selskp co-optng ksnet tl prtns descrbed smrbedsprtne, seprtely n tms s særsklt cdns beskrevet tlevlkåre tems 19.2 punkt 19.5, 19.2 relee 19.5, frtr fr ts duty tushetsplkt cdtlty dne n ths bndelse. respect. Jeg The smtykk pplcnt sgned vde below t furr grees mdle nmj psng mn nmn bruk bout my tl det rm mtt rmkt knyttet cpny tl, jf. tlevlkåre whch my punkt s lnked, n ccdnce wth tem ) n tms cdns. Cplete Undtegnede tms ksept cdns de tl re hv prnted td gjeldde bck tlevlkår pplcn m re lso closed wth. wh t s ssued. The sgned ccepts tms cdns pplcble fr tme tme. Applcnt s Søks skrft* Sgnture* X 4. Urgt Htelevng Delvy kt D Dte (DDMMYY) (DDMMÅÅ) Nml En gft på kr delvy 250,- s wthn htelevng 12 wkng dys. kt (mdltdg The s fee kt NOK mnd. urgt gyldghet) delvy vl bl beltet. (tempry Beløpet beltes wth 3 første mths fktur. expry Nml dte). Ths levngstd wll be chrged på kt your 12 rbedsdg. rst sttemt. Psnumm*: Psl (11 sf) ID*: He Prvt dresse*: Address*: Postl Postnr./-sted*: Address*: Employee Numb: Anstt nr. Phe Numb (resdtl)*: Tlf. prvt*: Moble Mobl*: Numb*: (DDMMÅÅ-NNNNN) (DDMMYY-NNNNN) If Ds du s må requred h ktet erl tdlge, plee vnlgst tck ths kryss box: h: Advse Vnlgst dte oppg whch d ønsket s levng requred: htektet: 5. To Fylles be Cpleted ut frm Cpny Vårt rm nnstått ksept hved de tl hv td gjeldde tlevlkår By sgnng below, our cpny crm we he red greed ll tms, tegnede ktktps fullmkt tl cdns ths pplcn we k ssue n å tegne dette søkndsskjemet b dette t utsted bove employee. We lso he crm dtty pplcnt. rmktet tl ovnevnte nstt. Undtegnede bekreft smtdgt søks dttet. Cust Numb*: Kundumm (11 sf)*: E-ml: E-post: Yes, J, jeg I would ønsk lke å mott receve hvdels cmuncns fr fr wth nmj nmn bout de tjest svces produkt products s ed smrbedsprtne co-optng prtns tl hv fr td tlr tme tme s nses whch å være be ntesse ntest me. meg. I would Jeg ønsk lke receve å mott such slk nmn nmj v: pr: Post E-ml E-post SMS Text messge Telef Telephe I Jeg m wre kjt I, t ny jeg tl tme, hv cn td cmuncte ved skrftlg n hvdelse wrtng wth tl Svces Europe Svces Lmted Europe Brnch, Lmted Nwy Brnch, (NUF), Nwy P.O. (NUF), Box 229 Postboks Strum, 229 N-0103 Strum, Oslo N-0103 nm Oslo, t dele I no lg t jeg kke wsh lg receve ønsk such å cmuncns. mott slke hvdels. Sgnture uthsed sgnry: Ktktpss Sgnture* skrft* X Ktktpss Nme*: nn*: Posn*: Stllng*: D Dte (DDMMYY) (DDMMÅÅ) Plee Fktur sd sdes: my bll : Prvt He Oce Kr If Om you du wnt ønsk he å få fktur your blls st sdt tl kret, oce, plee vnlgst stte fyll ut krekt ddress dresse: below: Address: Adresse: Postl Postnr./-sted: Address: Armn: Smtykkeklærng: I he Jeg rm klær hved nmn ovståde provded opplysnng s crect empow krekte bemyndg / ts represttves /ell dets represtnt ctct my bnk, tl å ktkte employ, mn ccountnt bnkbndelse, / credt bureux rbedsgv, collect revs relevnt /ell nmn kredtpplysnngsetk n sessmt å smle ths nn relevnte pplcn opplysnng f I he ppled bruk ved vurdng wth psl dne lblty søknd (tem 13 hvs jeg shred søkt lblty et kt (tem 13b). pslg Regrdless nsvr pymt (pkt 13 lblty, ell delt ths nsvr rmn (pkt 13b). pples mrng gg cust relnshp. Ktktpss Sgnture* skrft* X Ktktpss Nme*: nn*: Posn*: Stllng*: *Oblgrske Mry elds felt, må fylles ut. D Dte (DDMMYY) (DDMMÅÅ) Skjem leves ktktps dn bedrft sgntur. Ths m should be co-sgned ctct ps n your cpny. Utfylt skjem skrevet st sdes: Svces Europe Lmted Brnch, Nwy (NUF), Postboks 229 Strum, N-0103 Oslo. Wh pplcn m s cpleted sgned, plee sd t : Svces Europe Lmted Brnch, Nwy (NUF), P.O. Box 229 Telef: , Telefx: , E-post: Strum, N-0103 Oslo. Phe Numb: , Fx: , E-ml: Cp-NO-membApp-AESEL-01Apr11_ENG Cp-NO-membApp-AESEL-01Apr11_NO Svces Europe Lmted Brnch, Nwy (NUF), reg.nr. g.nr. NO , P.O. Postboks Box 229 Strum, N-0103 Oslo. Svces Europe Lmted s urst uthsed n Srbrtnn Unted Kngd Fnncl Svce Fnncl Authty Svces hhold Authty tl Pymt Svces Pymt Regulns Svces Regulns (refce (refnsumm numb ) utøvelse provs betlngstjest. pymt svces.

2 Avtlevlkår Ktlem Applcn Fm Pr 1. prl 1st Aprl hs 1. Aksept trnslted vs Nwegn Tms & Cdns s refce ly. he govnng månedlg vs ovsstemmelse s Nwegn vs. Kutskrt/Fktur In evt clct betwe s Englsh Nwegn bes vnlgst vs, lese dne Nwegn Avtle nøye vs før tegnng shll prevl. All tms shll be utstedes ntpreted ell n gjøres ccdnce tlgjgelg wth Nwegn Ktk. legl tmnoly. Det ytes ng he secn 2 Denns nnlevng s cvce Søkndsskjem n lphbetcl ell tegnng d ell ech bruk lnguge. yttlge kredtt, ng rte vl bl betlt på potsell postv. Ved å nnleve et Søkndsskjem, ell sldo på K. Ing rte beltes på Beltnng ettt 1. Acceptnce tegne ell bruke Ktet, ksept vlkåre dne relted Ktet, expses btsett fr rte not ger prvte ved expses. snket he betlng Chrges s re beskrevet Bee Avtle. Dne memb Avtle sttt sgns hv submt tdlge n Applcn tle Fm sgns hr pd ned. mthly Nåværde n ccdnce rtests wth ved snket Sttemt/Invoce betlng ftsettes ssued mde s motttt vedrørde Ktet., plee red ths Agreemt vy crefully. By lble hhold tl snkelsesrtelov. No (lov ddnl 17. desemb credt s grnted 1976 nr. 100). no submttng n Applcn utstedelse Fm, Ktet sgnng ksept usng bruk, dette memb vl være ntest wll be pd vl et pottl kredttsjekk postve blnce. før he grees lgt dne tms Avtle. ths Dne Agreemt. Avtle hs hr kke Agreemt begrset replces løpetd. ny Ds prevous s nngåelse no ntest dne chrged Avtle, Chrges utfllet mde wth kredttsjekk prt opplyses fr ntest tl greemt provded kke ønsk memb å være bundet dne. Avtle, vnlgst fees n ce på lte hns pymts ell hnes descrbed espørsel. below. he currt ntest t mkul ell provs return Ktet tl cceptnce nm t b) rte n ce lte hr pymts rett tl å s gå detmned fr Avtl ccdng hhold tl ngrettlov Ovdue wll be govned ths t Agreemt. hn/hun ønsk hs Agreemt å nnulle shll Ktet. be op ded. If Pymts (lov 21. Act desemb (1976/100) nr. 105) 9 nnstl. wll cduct 51b nn credt memb kostndsfrtt be does not et wsh yttlge be eksemplr bound ths dne Agreemt, Avtle plee når s check uk ett det memb tdspunkt Avtl bee nngås, tng ved n å sde ths Agreemt, skrtlg vrsel destroy helst Avtls return løpetd ll s vl gjøre nm eksemplr tlgjgelg outce tl. credt check Ds be mde known tt memb dne v memb wshes Dne cncel Avtle. ll he kmunkj memb cn mell request hs ngrett h request. skl ethvt beløp s uteståde hhold tl dne prte furr vedrørde copy ths dne Agreemt Avtle skl free være t ny på nsk. tme durng Enkelte tjest tm vl b) he Avtle memb tlbkebetles h nn rght 30 dg cncelln ett sdelse fr Agreemt vrsel t Agreemt mdltd tdvs kunne ytes på gelsk. wll mke copes lble v ccdng vedkmde går Rght fr Avtl, Cncelln unntk Act (2000/105) evtuelle 9 ger ell hs Agreemt ll cmuncns betwe FCA rt. secn Evtuell 51b ngrett wthn two tlknytnng weeks fr tl kjøp tme vr Agreemt ell tjest s 2. Densj prtes ccnng ths Agreemt shll be n Nwegn. Se svce ted skl påbopes n drekte sdng ov wrtt Bruksted(et)/(e). notce. If I dne howev Avtl: t ctn tmes be provded n Englsh. memb clms ths rght cncelln, ny mount outstng betyr K ell Frmktk hv k 4. Bruk Kt(et)/Kod ths Agreemt shll be repd wthn 30 dys fr sdng 2. Denns oppretthold tlknytnng tl Ktet, Ved notce t Ktet cncelln fremvses på exclusve et Bruksted ny fees ntest. Any t rght tt In b) ths betyr Agreemt: Svces Europe Lmted cncelln Kod ell tegn reltng purche kjøpet, goods smtykk svces shll be cl Brnch, Nwy (g. nr Fetksregstet) mens ny ccount drectly t K vl Mchnt(s). bl debtt betlng. F kjøp v ntnett, postboksdresse Postboks mntn 229 n Strum, reln 0103 ; Oslo, nsk ll telef ell posrdre smtykk trnsksj b) mens Svces Europe Lmted (Fretnngsdresse Svces Europe 4. Use når /Code(s) oppgr Ktnummet reltte Kt-/ Lmted regstrt Brnch, det brtske Nwy etksregstet: (Fetksregstet Belgre no 895 Ho, ) 76 wth By Kopplysnng prestng Mchnt følg Brukstedets memb nstruks postl Bucknghm ddress Plce Postboks Rod, 229 Ld Strum, SW1W 01039AX, Oslo, Srbrtnn. Nwegn brnch tng gjnførng Code sgnng betlng. purche, memb så nses csts Regstrngsnumm Svces det brtske Europe etksregstet: Lmted (Regsted ), Address dets chrges å smtykket beng ppled trnsksj. gjn F lne, evtuell telephe tle ml t ettfølge Cpnes Ho: vve. Belgre Ho, 76 Bucknghm Svces Europe Plce Lmted Rod, d purches, nngår memb et Bruksted grees hv trnscn et beløp ngtt wh Ld hr ursj SW1W 9AX, fr det UK. brtske Regsted nnstlsynet Numb ( Fnncl t Cpnes Svces Ho: memb provdes hr gtt Brukstedet numb fullmkt relted tl å debte / Ktet ), Authty ) ts successs hhold tl de brtske sgnees. Pymt Svces Regulns Svces 2009 detls trnsksj. memb Ov follows Mchnt s nstrucns Europe (lssnumm Lmted ), s uthzed Fnncl Svces Authty n processng så muntlg smtykke pymt. he ell memb bekrete tle, helt lso ell be delvs, dee Engl betyr ( Fnncl -het Svces hv Authty ) ccdng dttselskp, Pymt cst Beltnng ett trnscn t Beltnng ny greemt nngtt. memb ts kke n Svces mselskp Regulns nærståde 2009 (lcse selskp numb re ); gnsj s wth nnulle Mchnt Beltnng whch ett n t mount dsse s godkjt. speced n such greemt utsted Entty kt, mens ech -het betyr b) s memb h mulghet csted tl å bruke Mchnt K debtng Beltnng, ell subsdres, hvlke s helst prt dsse lted fellesskp, cpnes gnzns nsvret trnscn. å betle In delngs godkjte wth beltnng,, påvrkes kke memb d) ssue betyr Kt s utstedt tl Enttes mens lso vblly cst betlngsbetngels crm hold greemt tl Brukstedet ll prt ny på e Frmktk me det mål Entty; å kjøpe vr /ell tjest Chrge etts t dette Chrge regult h be submtted. særsklt tle he mell memb cnnot d) Selskpets mens retnngsmål, ssued cncel Brukstedet. Chrges ce y he pproved. e) memb betyr Beltnng lle trnsksj, s et purpose ved bruk Ktet b) he F å memb s hndre msbruk possbltes Ktet må Chrges, ethvt tlfelle se tl purchng ell s goods øvrg / beltes svces s Cpny s K, busness nnbeftt purposes; lblty t hn ell py hun: pproved Chrges, s not fected e) Chrges ktntuttk, mens kjøp, ll ger, trnscns provsj, mde usng rt, gt, sktt wse tms ) tegn pymt Ktet så Mchnt, snrt dette whch mott, s subject seprte chrged lle re beløp memb s s hr påttt ncludes seg ch å betle dvnces, tl greemt ) tl hv betwe td oppbevr Ktet på skk Mchnt. måte, tlsvrde s purches, fees, cmsss, ell står nsvrlg ntest, txes hhold ll tl dne mounts Avtle, To prevt pg ell ms re vdfulle, dokumt, memb must sure n ech f) memb betyr Kode(r) he hvt greed s py PIN-kode(r) re (Pslg(e) lble ce ) jevnlg t: sjekk t hn ell hun fremdeles besttelse Ktet, dtkjsnumm(e)), ths Agreemt; telefkode(r), pålgngspsd ) v) sgn kke lr no nn so ps receved; bruke Ktet, f) Code(s) øvrg(e) kode(r) mens s ech ttes memb s K, PIN (Psl Idtcn ) v) keep skr seg secure, å h fått smlr tlbke Ktet mey ett å h ettt vluble Beltnng, documts, g) Numb), betyr Selskp telephe selskpet, code(s), bedrt, -lne rmet, pswd(s) vrkshet ny ell code(s) v) t ldr ll tmes; utlev Kpplysnnge, btsett fr når Ktet ttes d gnsj ; s hr tle utstedelse ) regulrly hhold tl check dne Avtle. t stll h n ts possess; g) Cpny Ktet s mens hr gtt cpny, busness, fullmkt rm gnzn tl å belte Ktet d) v) F (do å beskytte not let Kode nye else må ; ethvt tlfelle se tl t hn ell godkjte rmutgt. h n greemt wth provs v) hun: sure t retreves t mkng Chrge; h) betyr nnstl. wh memb lov nnstl s uthsed nnsoppdrg ncur pproved (nnstlelov busness v) nev lær seg gve Kod out utt, detls, except wh usng n expdture 25. jun 1999 nr.. 46), ) ccdnce mkul delels wth ths Agreemt. s oppgr Kod tl (ds h) ) FCA betyr Bruksted() mens Nwegn rm Fnncl gnsj Ctrcts Act s (1999/46); ksept d) To protect relevnt), Codes, memb must n ech ce sure t: ) Mchnt(s) men kt rms betlng gnzns vr ell cceptng tjest, ) ) memse kke skrv opp Code; Kod på Ktet, j) betyr Betlngstrnsksj s pymt fullmkt fr goods svces; tl å ) v) destroy kke oppbevr cmuncn opplysnng nmng Kod smm memb ell nærhet Code j) Pymt debte Beltnng, Trnscn bndelse mens n uthzn kelttrnsksj memb ell le (f Ktet pplcble); ell Kopplysnng, trnsksj debt Chrges, s cnected et ved bruk sngle Ktet. trnscn sevl ) v) do kke not oppgr wrte Kod Code tl no, ; k) trnscns betyr Prrmdmnstrr ncurred usng ps. utpekt Selskpet tl å v) v) do ds not keep recd velg Code wth Kode skl ner det kke velges k) Prrmme opptre på dets Admnstrr vegne ved kmunkj mens ps desgnted detls; kode s lett lr seg sose, så s nn, Cpny vedrørde Frmktk, ct ts behlf n nkludt cmunctng K, wth tl å mdle tl v) do fødselsd not tell ell Code telefnumm, nye wse llow ccess t; bout nmj ccounts ncludng gr tlknytnng n psng tl v) v) f tr holdsregl memb selects å hndre Code, no t shll fr not å se choose Kod når code dne ttes cn Ktet memb Frmktk. nmn provdes n reln ely nn be mnbnk socted ell wth nn memb elektrsk tmnl. such nme, dte ; e) Ds brth telephe Betlngstrnsksj numb; vses vl 3. v) mulg tke nme cre prevt Selskpet nye else vsnng, seeng årsk Code wh tl vsnng tng t n 3. he Nge tlr Selskp des nstte betlngskt prosedyr n Auttc Tell å rette Mchne d oppgtte ( ATM ) nmj. electrc Fnnstl. devce. 26b s skl brukes s n Nwy betlngsmddel s Cpnes utgt s r relt employees seg km tl nvdelse. chrge tl Selskpet, crds kke re be prvte d utgt. mens Beltnnge pymt skl Cpny betles Cp-NO-membApp-AESEL-01Apr11_ENG Cp-NO-membApp-AESEL-01Apr11_NO Svces Europe Lmted Brnch, Nwy (NUF), reg.nr. g.nr. NO , P.O. Postboks Box 229 Strum, N-0103 Oslo. Svces Europe Lmted s urst uthsed n Srbrtnn Unted Kngd Fnncl Svce Fnncl Authty Svces hhold Authty tl Pymt Svces Pymt Regulns Svces Regulns (refce (refnsumm numb ) utøvelse provs betlngstjest. pymt svces.

3 5. Tlltt e) If bruk Pymt Trnscn s refd, wll f possble d) ) mstnke t K mtely ell Ktet block ttes ut fullmkt, Ch ell Svce, nm Cpny d bout este ps refusl, s re bruke Ktet. refusl Ktet ) f found vestlg necessry høyet tmnte rsko t Selskp svce, ell wh re s kke vl utstedes procedure tl crectng kun provded bruk nmn. ved kjøp he vr FCA secn tjest 26b ) rsk oppfylle betlngsplktels svce s not ov secured,. En vestlg s pplcble. Selskpets retnngsmål ovsstemmelse Selskpets ) suspc høyet rsko relte seg tl s s d wthout ell uthsn, Selskps retnngslnj. bruksmønst tjest ds dette lmnnelghet nses 5. Pmtted b) Uses bruke Ktet, nn rmm evtuelle ) substntlly å nnebære ncreed vestlg rsk høyet rsko, Cpny ell relte memb seg tl he restrksj memb ngtt s dne ly Avtle, ps tl who å betle vr. tjest he wll nmj not full pymt Selskps oblgns ell s wrds økske. stuj A s fr ssued Bruksted memb s ksept solely Ktet, btsett purche fr når goods Selskpet sn substntlly ell lknde. ncreed rsk relte pttn usge svces nstruks ell på Cpny s nn måte busness hr begrset purposes ell budt n ccdnce bruk Ktet wth svce memb vl, mulg før noe Cpny, tltk trefes f t hhold n gl tl dette tms sntt, Cpny s på Brukstedet. polces. m be ells dee så snrt csttutng s mulg, nme substntl Selskp ncreed ell rsk, relte b) he Ds memb smtykk, subject dette ny restrcns set out n så ths ethvt lble tltk s nmn trufet årske nncl tl tltket. stun Inmj smlr vl mdltd Agreemt, bruke K py tl å få goods ktntuttk svces hv fr Mchnts mnbnk s who ccepts ksept kke Cpny bl gtt ds det memb. vlle være strd no lov, ell ds det, Ktet. except Særlge whe vlkår gjeld, Cpny se snttet ts nstrucns Ktntuttk n ny ned. wy h elgg skkhetsmessge wll, f grunn possble tl bee kke ny å g cn nmj. ths secn d) restrcted Ds dette prohbted tlltes Brukstedet t Mchnt. returne vr e) Se sntt s tk 10 but Ger, wse punkt so g, vedrørde possble, ktntuttksger. nm Cpny If ell tjest motttt grees, ved bruk memb Ktet tl Brukstedet lso få K Mnbnkoptør memb vl ny så cn kunne tk belte et ger. res cn. kredtt. obtn ch dvnces t ny ATM ccepts. Specl tms f) Selskp Inmn ved wll vrsel howev tl not be provded spre f t would volte Ch ny lw, pply, see secn below Ch Advnces. lle f Kt t s motvted dnes securty K, res dved not vl ktntuttk provde nmn. kke lg 6. Ikke-tlltt d) If pmtted bruk Mchnt, memb return e) F være ch tlgjgelg. wthdrwl fees pply, see secn 10. Fees, pt g. he opr Mchnt goods må svces kke: obtned usng receve credt g) Det utted s tell mchne nsvr å oppfylle lso chrge nstrukse fee. utstedt ) g. Ktet ell Knummet tl re ell l dem bruke Ktet f) he Selskp Cpny s måtte gjelde notcn bruk Ch, lle block re mulge ell K tl Beltnng, dtkj ell noe nnet 6. Prohbted Uses tlleggsvlkår Ch s Svce ll s måtte ts dele,. re ch mål, btsett fr s tlltt å smtykke trnsksj he memb must not: dvnces wll no lg be lble. ovsstemmelse snttet Bruk Kt(et)/Kod dne 8. ) gve numb s llow m g) Kutskrt/Fktur It s respsblty memb cply wth Avtle, Chrges, dtcn ny purpose, nstrucns ssued vl månedlg Cpny sde Kutskrt/Fktur, pply ) returne vr ell tjest motttt ved bruk K mot refusj thn pmtted gve cst trnscn n ccdnce wth ngvelse Ch beløpet Svce, s skl ll betles, possble tl. ddnl tms Ds ktnt, Use /Code(s) secn ths Agreemt; tlt Selskp Kutskrt/Fktur cmuncte memb. sdes v ) bruke Ktet tl å mott ktnt fr et Bruksted Beltnng Prrmdmnstrr, ell ds Selskp hr betlngsnsvret ) return regstrt goods s et svces kjøp, obtned usng ch refund; 8. Sttemt/Invoces d sdes drekte tl Selskp. Nmlt vl Kutskrt/ ) v) oppnå kredtng obtn ch K fr på Mchnt nn måte n Chrge ved refusj recded på vr Fktur kke sdes wll ds sd det Sttemt/Invoce kke hr funnet sted wth no mount Beltnng py ell purche; tjest tdlge kjøpt v K, ell no memb nn ktvtet mthly. på Ktet If greed løpet wth d Cpny relevnte måned. Sttemt/ v) v) obtn bruke Ktet credt ds except wy kkurs refund ell nsolvt goods ell Invoce be st v mdltd Prrm velge Admnstrr, å sde Kutskrt/Fktur f Cpny svces ds prevously purched kke opprktg ; vt å være st tl å h selv lblty det kke hr py, vært t no be ktvtet st drectly på Ktet. Kutskrt/ Cpny. Nmlly v) betle, sn helhet f memb rettdg, ethvt s bnkrupt beløp s nsolvt f Fktur Sttemt/Invoce vl vse det wll uteståde not be st beløp f re p fkturngstdspunktet h be no Chrge ny plktg memb å betle does not hestly expect hhold tl be dne ble Avtle, py ny bt ctvty på beltnng K, durng spesst relevnt ut mth. fr bruk Ktet v) mounts bruke Ktet n full ds dette tme meldt tpt memb ell stjålet tl s lble py, fllsd. howev Vde choose vl evtuelle sd Sttemt/Invoce ger beltet K ev though bl oppgtt. re v) bruke K ds Ktet ths Agreemt; suspdt ell nnullt ell ett b) h be no ctvty slutte. å sde he Kutskrt/Fktur Sttemt/Invoce wll show v) utløpsd f ngtt t s found på Ktets t hng sde, be repted mount pprmt due tl et cut- Ktlem dte reltng ds chrges Selskp, ell, v) bruke K tl et ulovlg lost mål, sl; nkludt kjøp vr ell tjest påmeldt due nettbt dte. Furrme tjeste s possble gr Kutskrt/Fktur. fees chrged v) s budt f nsk h rett be ell suspded hhold tl lovgvnng cncelled t noe wll Vlkåre be dsclosed. s gjeld tjest vl dved nngå dne Avtle. l vld d dte Ktet shown ttes ell frt vre ell ; tjeste leves, b) Sjekk lltd hv Kutskrt/Fktur sp sd pp Sttemt/Invoces krekt ktkt v) x) bruke Ktet tl å betle n unlwful vr purpose, ell tjest ncludng vdeslg purche (betegnet memb f så Cpny, snrt s mulg memb, ds h rolled n goods s Gjst svces prohbted Vdeslg). Ktet lws Nwy bre ttes ny tl å country kjøpe lne hr behov svce m nmj provdes Sttemt/Invoces. Beltnng på he no tms pplcble whe Gjst s Vdeslg d whe ds goods svces re hr provded; tlt dette Kutskrt/Fktur. svce wll re Inm prt ths Agreemt. umddelbrt x) Selskpet, py ell goods svces re-sle (clled Items Alwys ds check ech Sttemt/Invoce hr et spørsmål, ccurcy ell no prptly bekymrng up x) Resle). bruke Ktet he tl Beltnng cn ly be s d kke purche b Items de kjøp Resle vr f recept vedrørde Kutskrt/Fktur ctct ell so no Beltnng possble f på dne. tjest. h greed ths wth Cpny; memb needs vl me vte nmn dette nn bout sted Chrge nn (1) ny måned ett b) Det x) s Chrges nsvr whch å se re tl not t det b kke de nn purches sted budt goods bruk Sttemt/Invoce. mottk Kutskrt/Fktur If memb h ds quesn bout kke K. svces. vl stå nsvrlg evtuell budt bruk ccn stll spørsmål wth ved Sttemt/Invoce Beltnng s ny Chrge t, m nm kke b) It s K memb s selv kke respsblty sure hndret re ell s no stnset prohbted d godkjt, ell felktg, mtely. løpet dne pod, ell wll nntl expect trett ths budte bruk.. he memb wll be respsble ny (13) be måned wthn e (1) eksepsjelle mth recept stdghet, Sttemt/Invoce vl prohbted Ktet, ell Ktnummet, skl ev kke f ttes tl å betle dd not deltkelse prevt f ell Selskpet memb stå nsvrlg do not quy d kke-godkjte Chrge Beltnng. memb Ds spll, sp veddemål prohbted ell re. m gmblng (h v ntnett), beleves s unuthsed b det, nccurte påtr wthn ths pod, seg ut up opphold The selv, levør ksept numb, Ktet shll not s be betlng. d Evtuell py bruk thrte å g (13) mths n excepnl skrtlg bekretelse crcumstnces, vedrørde memb vedkmde prtcpn Ktet slke n mål gmes, gr bets, ny knd rett tl gmblng umddelbrt (ncluded å heve spørsmål Cpny ell bekymrng wll lble hv nmj unuthsed Chrge. If Avtl ntnet), belte ev ethvt f uteståde provd beløp. ccepts pymt. måtte kreve s vedrør requests, spørsmålet memb ell bekymrng. grees prptly Any such purposes gves d) provde Meldng, h meldng wth wrtt drng crmn dsse Vlkår, quesn bl 7. Ktntuttk rghts mte Ch tmnte Agreemt chrge ny sdt ccn smm ny Kutskrt/Fktur, nmn pprmt requre så vel Et outstng Ktlem mount., gjn ktntuttks-tjest Ch, mott reltes s elektrsk quesn ds ccn. ell Selskp påmeldt ktnt mnbnk ell på vsse Bruksted ds Selskpet kke 7. Ch Advnces/ Ch d) Messges, nettbt tjeste ncludng s messges gr Kutskrt. chnges mdmts se hr spret slk bruk. velge kke å yte dne A memb, through Ch Svce, obtn ch n utted Tms & Cdns, be st g wth Sttemt/Invoce, tjest tl vsse Ktlemm. 9. Vlkår tell mchnes t ctn Mchnts, f Cpny h not requested n pp efktur mt well electrclly f memb b) I tllegg tl begrsnng s tl hv td måtte følge lov ell nn Ch Svce shll not be lble. Ds Cpny dne h tjest rolled tlgjgelg n lne svce provdes hr regulng ktntuttk tl hv td gjst grs s choose not provde ths svce ctn membs. Sttemt/Invoces. bedt efktur får tlgng tl tjest v sn besluttes dfses mell ulke Ktprodukt. Begrsnng nettbnk, ved bruk bruknnet psdet (betegnet s b) Besdes dres lmtns sdg, ut vrsel pply tl, fr tme tme lw begrse 9. Tms Skkhetsnmj). Cdns E-nvocng Svce vl kke mott pprbte regulns, tjest s lmts sådn pply ell ch wthdrwl bestemt pode decded ell trnsksj fr tme tme If Kutskrt/Fktur svce s lble memb mndre s rolled E-nvocng hr grunn tl å ell dftted legges hvt kelt product. Ktlem Lmtns ell hv kelt be chnged Selskp. e memb sde dette tl, ccess svce s v f. hs eks. når h K prvte bnk mslgholdt. usng sded, På espørsel wthout vl notce memb, Kundesvce g lmt nmj svce b) r d pswd (clled når s Securty helst dre Inmn). fltete he s memb tlgjgelg such grs re speced mulge pod begrsnng trnscn s måtte gjelde. be mposed wll not efktur. receve pp Sttemt/Invoces vl nme unless h ndvdul Ch memb tjest ytes hovedskelg Cpny. At tredjeprt request re dsse drnge sd memb evtuelle motsvrde e such f drng vlkåre s ovdue. Cust (mnbnkoptøre), Svce wll provde s vl nmn kunne legge sne lmts egne grs possble re b) efktur ovsstemmelse lt fcltes snttet lble Endrng dne E-nvocng Avtle. lmtns begrsnng, n efect. s påvrke tlgng tl tjest. Svce Skkhetsnmj t ny tme. kdsell wll nm memb må se d) Ch Svce s umddelbrt mnly provded spre thrd bruk prtes (oprs Ch, chnges kke deles ny no crespdng nn ps chnges ell nedtegnes tms et uskret cdns sted s det nses utted nødvdg, tell mchnes), vkle tjest, ds lso mpose det r own lmts E-nvocng tlgjgelg n ccdnce no nn. wth Chnges secn står kke ths Agreemt. nsvrlg ) rsko lmtns, t bruk tjest fect kke ccess skret, svce. evtuelt msbruk efktur tjest fr ell Cp-NO-membApp-AESEL-01Apr11_NO Cp-NO-membApp-AESEL-01Apr11_ENG Svces Europe Lmted Brnch, Nwy (NUF), g.nr. reg.nr. NO , P.O. Postboks Box 229 Strum, N-0103 Oslo. Svces Europe Lmted s urst uthsed n Srbrtnn Unted Kngd Fnncl Svce Fnncl Authty Svces hhold Authty tl Pymt Svces Pymt Regulns Svces Regulns (refnsumm (refce numb ) utøvelse provs betlngstjest. pymt svces.

4 he no Securty nn, ell Inmn no s frgvelse cdtl kdsell memb nmj must fr ) Chrges Mde n Fegn behold Currces seg rett tl secn å kreve ger ths Agreemt kop not be shred, wth ny ds ps recded hr unnltt n n nsecure å trefe locn rmelge fee Kutskrt wll pply n 30 ccdnce kr pr utskrt wth bove ds pt Ktlem f. b kop ccessble holdsregl nye å beholde else. Skkhetsnmj. s not respsble ny h) If dette. s tmnted d) ms E-nvocng når Svce s helst s opp, memb vkle, modse nye ell else j) due Ds delyed relevnt pymt, ktuelt fee vl 50 Nwegn Kr nme wll be Selskpet chrged n suspde ny dsclosure bruk efktur cdtl tjest. nmn Btsett fr når det påkrevet re-op nnelle efektve rtests. hhold tl whe skkhetsmessge memb grunn h fled ell tke stdghet reble precuns ut ) nnstl. 46 (1) k) chrge l). fee 30 Nwegn Kr ech mntn Securty ktroll Inmn. ell tlfelle bedrg ell mslghold copy Sttemt/Invoce f memb requests copy. d) dsse vlkår efktur tmnte, tjest, wthdrw, vl modfy suspd g 11. Rett j) If tl relevnt å dre ger pplcble provsj wll nm Cpny, E-nvocng håndsvrsel Svce t ny vklng tme. Except ell whe sprng securty efktur memb behold bout seg nnl rett tl å dre efectve stdghete ntest rtes rundt n requres tjest t ovsstemmelse n crcumstnces beyd snttet Endrng dne ctrol Avtle. beltnng ccdnce wth K FCA secn ger 46 ell (1) provsj k) l). størrels e) Ds n evt frud brech oppdg t e-postdress E-nvocng tms dsse ger ell provsj. vl g vrsel cdns, hr oppgtt ugyldg, ell t e-post wll gve s sdes memb tl dress pr returnes notce 11. Rght evtuelle Chnge drng Fees s Cmsss ngtt snttet Endrng dne Avtle. ell kke wthdrwl mott, susps svce n ccdnce gå wth tlbke b) ksept resves t rght chnge når crcumstnces s helst n legge Chnges tl å sde secn ths Agreemt. pprbte Kutskrt/Fktur whch yttlge ny ger fees provsj cmsss ved å g re chrged vrsel s e) If Frmktk p detects post ell søke e-ml å ktkte ddress memb h ngtt mount snttet those Endrng fees cmsss. dne Avtle. wll provde provded ell Selskpet. s nvld, e-mls hlng re st ell frær ddress re hlng returned notce ny chnge n Chnges secn ths Agreemt. 12. Beltnng re not receved memb, revt b) he memb ettt grees utlsk vlut begrs kke plktelse hhold tl dne Avtle. mpose ddnl Ds sdng memb prnted Sttemts/ fees cmsss t ny etr tme Beltnng gvng memb nn vlut notce n f) Når Kutskrt/Fktur gjøres tlgjgelg ovsstemmelse nske Invoces through post ttempt ctct memb set out n kr Chnges vl vedkmde secn beltnng ths Agreemt. bl regnet tl nske snttet Kutskrt/Fktur dne Avtle vl kr. Omregnng vl nne sted d d Beltnng behles Cpny. sde cn ncn delelse does tl not lmt 12. Chrges Mde n, Fegn hvlket Currces kke nødvdgvs smme d oblgns e-postdress ths Agreemt. hr oppgtt tl If s memb mkes ek Chrge Beltnng, currcy d dette hg thn Nwegn f) Wh å nme Sttemt/Invoce s mde t lble Kutskrt/Fktur n ccdnce wth Kr når Beltnng chrge ble wll nnrpptt be cvted tl n Nwegn. Kr. Ds he tlgjgelg Sttemt/Invoce gjngng secn på nett. ths Agreemt, cvs Beltnng wll kke tke plce ettt mske dte Chrge dollr s vl processed regnng bl g) wll sd memb vl kke stå notcn nsvrlg ds e-ml no e-post ddress sdt ettt v, mske whch dollr, not ved be å regne sme Beltnngsbeløpet dte whch tl tl memb h hhold provded tl dne Avtle kke motttt dvse memb mske dollr mde dett Chrge regne t depds beløpet wh mske Chrge dollr w tl memb på grunn Sttemt/Invoce e-postdress s redy dret vew lne. ell ugyldg submtted nske kr. Ds Beltnng. If et Chrge mske s not n U.S. dollrs, vl det g) ell på grunn systemsvkt, wll not be respsble brudd kmunkjssysteme n ce ny e-ml st ell bl regnet cvs drekte wll be tl mde nske through kr. U.S. dollrs, cvtng re årsk memb ut ths Agreemt ktroll. s not receved b) Chrge Med mndre mount bestemt n U.S. kurs dollrs påkrevet th hhold cvtng tl gjeldde U.S. rett dollr vl h) memb Ds due e-ml kke mottr ddress e-postdelels hng chnged må beng nvld mount n Nwegn tte Kr. vlutkurs If Chrge bt på s n ntbnkkurs U.S. dollrs, t wll s be due systems få flure, tlgng ntrupns tl ksldo n t cmuncns ved å lge seg systems på cvted drectly n velg Nwegn fr sedvnlge Kr. brnsjekld på vrkedg efktur res tjest outsde v nettstedet ell ved å rnge ctrol. telefnummet tl b) Unless før behlngsd specc rte betegnet s requred s Refnsevlutkurs, pplcble lw økt gng h) If Kundesvce memb s does trykket not receve på bksd notcn Ktet. e-ml, wll 1,7 cvs %. Ds rtes, Beltnng bed regnes ntbnk rtes tredjeprt t selects før dsse fr ) memb Det fktum t s requred obtn kke hr ccount motttt blnce e-postdelels lgng ell t custry nnrpptes ndustry tl sources, n efect vl hv pplcble regnng busness ettt dy Onlne Sttemt/Invoce kke hr evnet å få Svce tlgng tl v Kutskrt/Fktur web ste cllng pr vedkmde processng tredjeprt dte nne clled sted Refce tl kurs, Exchnge vl kunne Rte, ncreed nnbeftte Cust på nett nnebær Svce telephe ntet unntk numb fr plkt prnted tl rettdg revse betlng sldo. på ce provsj, 1,7%. vlgt If Chrges dem. re cvted thrd prtes pr beng ) he Frmktk. fct memb h not receved e-ml notcn submtted Refnsevlutkurs ftsettes, ny dglg. cvss mde ksept those thrd t memb h not be ble ccess Sttemt/Invoce 10. Ger prtes evtuelle wll drng be t rtes selected Refnsevlutkurs m vl nclude kme tl cmss nvdelse lne does not csttute n excepn oblgn py Gere detmned m. provsje blnce s gjeld tme. K ngtt ned. umddelbrt ut vrsel tl. Vnlgst mk t b) Årsgt Ktlemskp, et beløp tlt Selskp, skl betles årlg he kurs Refce s beltes Exchnge kke Rte nødvdgvs s set dly. he kurs memb tlgjgelg grees på 10. Fees [første gng ved første Kutskrt/Fktur ett t Ktet utstedt ny trnsksjsd, chnges n d Refce nvdt Exchnge kurs ftsettes Rte p wll d pply d mtely Brukstedet he dett] fees ved cmsss begynnels pply hvt lemskpsår, re set out mndre below. wthout nnrppt notce Beltnng, memb. hvlket Plee kke nødvdgvs note rte d chrged s b) he Membshp tl Annul no Fee, nnet t n mount Selskpet. greed Et lemskpsår wth not d necessrly rte godkjn lble trnsksj. dte Svngnnge trnscn rte Cpny, begynn på s pyble Ktlemskpets nnully [begnnng årsdg utløp rst dg Sttemt/Invoce før pplcble være betydelge. s detmned dte ktkte whch Mchnt submts t Ktlemskpets s ssued neste årsdg th] (betegnet t begnnng s utløpsdg). ech membshp Chrge Kundesvce whch å not få opplyst be relevnt dte whch Refnsevlutkurs. memb csts yer unless belte grees wth Cpny rte på snkede wse. A trnscn. Fluctuns cn be sgncnt. he memb 13. Ansvr membshp betlng hhold yer strts tl snkelsesrtelov nnvsry (lov membshp 17. desemb ctct Cust Svce obtn relevnt I sn ds dy bee next nnvsry membshp, (clled Refce tle Exchnge Rte. skl Selskpet ftsette hvlk nsvrsm 1976 nr. 100) ds betlng kke ettt p Kutskrt/ s skl gjelde Ktlems Kt. Ansvrsm fremgår Fktur Annvsry fllsd. Dte). Rtests hhold tl snkelsesrtelov 13. Lblty søkndsskjemet Ktet. I tlfelle msbruk Ktet skl bestemmelse ftsettes Fnnsdeprtemtet, chrge memb bt på Nges ntest Bnks pgepoltske ovdue In sntt ts greemt 23 ned wth kme tl nvdelse., Cpny shll detmne whch pymts styrngsrte ccdnce økt mnst wth 7,00 %. Ovdue Pymts Act (1976/100) f m Følgde lblty tre nsvrsm shll pply tles: hold s. he m lblty d) pymt s not mde vl så belte dte K Sttemt/Invoce. hv rmelg he kostnd ntest s shown Pslg nsvr: pplcn Ktlem m hr e. le In det evt økske ms nsvret rte ccdng pådrr Ovdue seg ved Pymt nndrng Act s set snkede Nwegn betlng., lle provss Debtng secn s følge 23 below bruk shll pply. Ktet. Mnstry Dsse kostnd Fnnce, (betegnet bed s Nges Skshvsnngsger) Bnk s ntest rte vl ncreed bl tllgt det wth he b) Delt followng nsvr: three Ktlem ms lblty hr det fulle be økske greed: nsvret lle t uteståde let 7,00%. beløp nklud kostnd ved bruk tredjeprt, Psl Debtng lblty: s he følge hold bruk h Ktet. sole Selskpet nncl lblty lkevel nsvrlg ll Debts d) så s dvoktrm, wll lso hv chrge kostnd dsse pådrr ny seg reble søk på costs å rsng følgde through Debtng s. følge Ktlems bruk Ktet: nndre gjeld på vegne ncur n recovng ovdue pymts. hhold tl hese nksolov costs b) Shred ) Selskpsreltte Cpny lblty: utgt he s hold Selskpet kke h full hr reft nncl lblty (clled (lov 13. Fle m Refrl 1988 nr. Fee) 26) wll tvngsfullrdelseslov be dded outstng (lov sum 26. jun ll Debts Ktlem. rsng through. he Cpny s howev nclude 1992 nr. 86). cost usng thrd prtes, such lw rm, ny costs lble ) Debtng followng ettt Debts pod rsng fr fr Ktlems tlknytnng : tl/ e) y Ds mselves K ncur betles n tryng ved AvtleGro recov debt bnk kke ksept ) Cpny-relted nsettelseshold expses Selskpet whch opphørt, Cpny ell fr h det not tdspunkt refunded behlf AvtleGro-beltnng ccdng Debt vl Collecn Act (1988/26) belte Selskpet, hold. uhgg årsk, hr nndrtt Ktet, nntl Encemt hv rmelg Act (1992/86). kostnd måtte pådr seg. ) Debts mde durng hr motttt pod skrtlg fr meldng hold s holdet lnk/ e) f) If Ds s pd wth etr drect debt Beltnng (AvtleGro) nn vlut bnk employmt wth ndet Cpny cees å selle fr Ktlems tme Cpny, Kt. does n nske not hour kr vl drect debt, regne Beltnng wll chrge ved Fullt rrespectve rmnsvr: re, Selskpet h hr wthdrwn fullt øksk, nsvr untl lle memb bruk vlutkurs, ny reble økt gng costs 1,7 %. Vnlgst se ncur. snttet Debtng h receved s notce oppstår n wrtng gjn bruk stun Ktet. f) If Beltnng memb ettt mkes utlsk Chrge vlut n currcy dne Avtle. thn Nwegn s requested cncel hold s. c.full Cpny lblty: g) Kr, Et ktntuttksger på 4 wll % ell pply mnmum currcy 25 cvs kr ethvt rte 14. Betlng he Cpny h full nncl lblty ll Debts rsng through Chrge, ktntbeløp ncreed ce 1,7%. b Plee skl see betles. Chrges Et ger Mde n så Fegn Alle Beltnng. fll sn helhet tl betlng nske kr Currces beltes optør secn ths hv Agreemt. mnbnk tt ovsstemmelse Kutskrt/Fktur. g) A tl Ch uttk Advnce ktnt. Fee Mk 4% t mnmum ds ktnt 25 Nwegn vvet Kr nn 14. b) Pymt Enhv betlng ettt nn vlut n nske kr blr, mount vlut n ny nske ch kr, memb så vl beltnng request bl s pyble. kvtt A fee hhold tl kseptt All Chrges re due, pymt vekslet n full n Nwegn tl nske kr. Kr Dette n lso Beltnng be chrged ettt provd utlsk ny vlut ATM snttet memb dne Avtl s n et vl ccdnce snke kredtng wth Sttemt/Invoce. K nnebære beltnng obtnng ger vl bl ch. lgt Note tl hhold f ch tl punkt s obtned f ov. n n currcy thn b) vekslngskostnd. Any pymt mde ny currcy thn Nwegn Kr, f h) Nwegn Ds Kt Kr K sluttes Chrge wll be cvted n ccdnce på grunn wth snket Betlng ccepted vl bl kredtt, K s cvted når dsse n motttt, Nwegn regnet Kr. betlng, påløp et ger på 50 kr å gjopprette Kt K. prosesst. Enhv tdspode s måtte ng kun Cp-NO-membApp-AESEL-01Apr11_ENG Cp-NO-membApp-AESEL-01Apr11_NO Svces Europe Lmted Brnch, Nwy (NUF), reg.nr. g.nr. NO , P.O. Postboks Box 229 Strum, N-0103 Oslo. Svces Europe Lmted s urst uthsed n Srbrtnn Unted Kngd Fnncl Svce Fnncl Authty Svces hhold Authty tl Pymt Svces Pymt Regulns Svces Regulns (refce (refnsumm numb ) utøvelse provs betlngstjest. pymt svces.

5 et hs estmt wll dely hg credt betlngssystemet tjestelevør nvolve chrgng cvs costs. ell Selskpet velg tl å et betlng. Vnlgst sørg Pymts t wll det settes be credted tlstrekkelg td wh receved, clered tl å mott, regne processed. Any prosesse tme pods betlng nn fllsd selv provde fllsd re estmtes helg ly ell tlg re depdt høytdsdg. Dette pymt nnbeftt system postsdelsestd svce provd betlng memb sdt p post prosessngstd Cpny chooses betlng mke pymt. ettt ved Plee bruk mke betlngstjest sure llow suct tlbudt tme deltkde nnsnsttusj, receve, s cler process pymts bør sjekke hos pymt nnsnsttusj. due dte ev f pymt d) due dte flls, weekd ett publc holdy. hs skjønn, ncludes ksepte mlng snket tme ell pymts delvs betlng st beskrevet ml s processng full betlng tme ell pymts betlng mde s usng oppgjør pymt svces tvst, ed m så tlfelle prtcptng vk mst nncl nsttuns, whch ell memb smtykk should check wth å nncl dre, no nsttun. d) rettghet hhold, tl dne t Avtle ell hhold dscren, tl lovgvnng. ccept lte prtl pymt descrbed beng pymt n full pymt n 15. Ktet settlemt dspute but ed n so dg does not lose Selv cst vry ny bruk Ktet på K rghts blr Ktet ths Agreemt lw. ed tl hv td. bl bedt å returne Ktet tl ell hv s 15. b s å t dette på vegne Propty, h Bruksted. Although memb så s nme Bruksted, t Ktet kke remns lg gyldg. propty t ll tmes. he memb be ked return nye k tke 16. t Nytt-, Ersttnngs- Fnyelseskt behlf, ncludng Mchnts. lso Et nm nytt-, Mchnts sttnngs ell nyelses s no Kt lg (betegnet vld. s hhv Nytt Kt, Ersttnngskt ell Fnyelseskt) utstedes tl 16. Replcemt ds Ktet s mstes, stjeles, ødelegges, nnulles, nyes ell ttes A tl new, nn replcemt kttype. Ktet rewl så (clled bl nnullt New, ell ng Replcemt yttlge Beltnng Rewl tlltt ) ut utstedelse be ssued et Ersttnngskt memb (betegnet f s s lost, Knsellt sl, Kt). dmged, cncelled, rewed swtched dft crd b) type. he gr lso be cncelled fullmkt no furr tl å Chrges sde pmtted wthout et Fnyelsesskt Replcemt før nåværde beng Kt ssued utløp. (clled Cncelled ). må b) mkule he memb evtuelle csts utløpt Kt ved å klppe det sdng ell returne memb det tl Replcemt. Dne Avtle, bee s dret currt ell utsktet, expres. he memb tsett å gjelde must destroy ethvt ny Nytt, expred Ersttnngs, s ell cuttng Fnyelseskt m up returnng m utsted.. hs Agreemt mded replced Vnlgst ctnues mk t pply ny New, kke Replcemt gr ny nmj Rewl Kt s (så s Ktnumm ssues. Ktets utløpsd tl Brukstedet. Plee note does not provde new nmn 17. Podske (such Beltnng numb expry dte) Mchnt. g et Bruksted skrtlg fullmkt tl å belte K 17. Recurrng jevnlge Chrges mellr vr ell tjest (betegnet s he Podske memb Beltnng). wrtng cst Mchnt bllng b) F å unngå t ntvls potselle brudd goods svces Podske (clled Beltnng Recurrng Chrges). levng b) In d vr ell od tjest pottl fr Brukstedet dsrupn tlfelle Recurrng Ersttnngskt Chrges ell Knsellt provs Kt goods det lltd svces s Mchnt nsvr n å ktkte ce Replcemt Brukstedet g nmj Cncelled, Ersttnngskt t s lwys ell memb s gnse et respsblty ltntvt betlngsopplegg. ctct Mchnt provde new nmn mke /ell ltnte Selskpet pymt står nsvrlg rrngemts. evtuelle he Podske memb Beltnng / s Cpny måtte tsette re respsble å bl beltet K ny Recurrng fr Chrges et Kt s utsktet ctnue ell nnullt. be chrged Podske Beltnng fr bl h uttsk be replced beltet tl cncelled. et Ersttnngskt Recurrng ut Chrges vrsel tl be. uttclly d) F chrged å stnse fkturng Replcemt Podske wthout Beltnng notce tl memb. K må d) To sp Recurrng Chrges rett tl beng slk stnsng blled hhold, lov ell memb tle must Brukstedet he rght do so lw må vrsle Brukstedet rrngemt skrtlg wth ell Mchnt på nn måte tlt memb Brukstedet must dvse å stnse Mchnt fkturng wrtng n n Beltnng wy greed tl K. wth Mchnt sp bllng Chrges. e) Note Mk oppsgelse tmnn ell sellng cncelln et Kt ell n K kke does not uttclly uttsk betyr men t tle n greemt vr ell goods tjest svces betlt gjn pd Recurrng Podske Chrges Beltnng wll be vl cncelled bl nnullt tmnted. ell sgt opp. 18. Chrge Godkjnelse Approvl requre kreve t Chrges Beltnng be pproved godkjnes bee y re ccepted før dsse kseptes Mchnt. Chrges et Bruksted. re pproved Beltnng bed prevous godkjnes expse på grunnlg level Selskps Cpny ell s memb, tdlge pymt hsry bruksmønst, s betlngshsr estblshed tl wth Ke opprettet hos Group hold -ksnet Cpny, well Ktlem credt ell Selskp, hsry smt dsclosed credt kredtthsr refce gces oppgtt kredtpplysnngsrå extnl sources ell resources re ekstne nce kld s memb ell Selskps Cpny mdl (whchev nntekt s relevnt) (hgg s known hv s relevnt). s måtte h kjnskp tl. b) Selv Ev though K kke skulle være not mslgholdt be n defult, vse hv ref espørsel ny request godkjnelse pprovl Chrge, Beltnng, exmple eksempel due techncl på grunn dcultes, teknske frud, vnskelghet, ncreed bedrg, rsk økt memb rsko t Cpny ell not Selskpet be ble kke py evn å betle n K full sn tme helhet (ncludng rettdg (h, wthout lmtn, m kke exceedng begrset lmts tl, t dette ovstg grs mposes s Cpny s sett outstng Selskpets oblgns uteståde plktels ) ov ) /ell re reltte årsk. Når mulg Cp-NO-membApp-AESEL-01Apr11_ENG Cp-NO-membApp-AESEL-01Apr11_NO / relted res. nme Whe, possble, på s espørsel, provde memb, årske tl t t godkjnelse memb s nektes. request, res ny ktkte refusl uthsn. på he telef memb ell ctct v v webste, Bruk psopplysnng 19.1 Use Innsmlede Psl opplysnng Inmn 19.1 Opplysnnge Inmn collected behl knytt seg he tl: nmn processes bout memb reltes : opplysnng nmn obtned nnsmlet through gjn søkndsskjemet pplcn K, m; opplysnng nmn obtned nnsmlet through gjn credt kredtpplysnngsrå refce gces re tlgjgelge lble publc tlge sources; kld, opplysnng nmn obtned nnsmlet fr fr Beltnng Chrges mde ettt usng ved bruk wth Ktet hos Mchnts Bruksted utted ell mnbnkoptør, tell mchne oprs; opplysnng nmn s måtte collect smle fr nn fr memb det purposes mål å vlte mngng K Psl Psopplysnng dt re beng processed behles n ccdnce hhold tl wth psopplysnngslov Nwegn Psl (lov Dt 14. Act prl (2000/31), nr. 31), relevnte pressl kdsltetsbestemmels, secrecy regulns, prvcy psvnspolcy polcy lcse (ccess) ksesj grnted fr Dttlsynet Utlevte Nwegn opplysnng Dt Inspecrte I Inmn d grd nødvdg dsclosed vl utleve opplysnng To extt necessry, tl: wll dsclose nmn bout memb Nges Bnk, : tlge myndghet re prt når slk utlevng Nwegn skj Bnk, hhold publc tl uthtes preseprsk rett, eksempel prtes wh such hvtvkngslov dsclosure s n ccdnce (lov 6. wth mrs mry 2009 nr. 11) lw exmple lws tredjeprtsselskp prevt mey lng; (betlngsnnkrevng (nkso)) s håndt nndrng thrd prty cpnes beltede ( beløp, exmple betlngs- collecn gces) regnskpsmål, selskp purpose nn collectng mey -ksnet, ccountng nnbefttet purposes; vdsspnde cpnes wthn tredjeprts gnsj, Group ncludng s utsted wldwde Ktet thrd ell prty behl gnsns Beltnng who ssue på vegne Bruksted, process Chrges selskp behlf s Mchnts; dstrbu Ktet, hv cpnes nn who prt dstrbute hvs nn ell ; lo fremgår Ktet utstedt tl , ny prty whose nme lo ppers ssued Selskpet memb; ell hv prt godkjt Selskpet ell , Cpny ny prty pproved Cpny memb; dtbehle levør, gnsj s processs ksept Ktet suppls; ved betlng vr /ell tjest gnsns kjøpt who. ccept n pymt goods / svces purched så smle memb. nn opplysnng fr prte hvst tl ovståde lso obtn nmn sntt s bout tlltt hhold memb tl gjeldde fr prtes rett. refred n secn bove pmtted pplcble lw Bruk Use nmn opplysnng vl wll bruke nmn opplysnng bout memb tl n å: d : dmnstre dmnst svce betje K, ; styre mnge evtuelle ny bets, dels-, nsurnce, skrngs-, trel rese- ell relevnt re relevnte prrmmes prrmm n whch memb s Cpny ell Selskp (Cpny) (Selskpet) re rolled regstrt process. collect Chrges t; behle reccle pymts nndre due Beltnng på dne, prtes refred stemme n secn betlng 19.2 bove prte rsng hvst result tl punkt 19.2 ssue ov hr tl gode memb fr / ts s følge memb. utstedelse Ktet tl Recnzng /ell s s ly be d bruk busness dette. purposes I lys t Ktet kun skl ttes nmn retnngsmål bout memb, Chrges bruke opplysnng mde usng,, prepre repts K Beltnng sttstcs ble ettt ved Cpny bruk Ktet uphold tl å utrbede n efectve rppt dmnstrn sttstkk s sett procuremt Selskpet polcy, st tl well å opprettholde n d full efektv ctrctul dmnstrjs- oblgns wrds nnkjøpspolcy, Cpny, smt ths tl å oppfylle lso nclude sne ktrktsplktels nmn outstng ov debts. Selskpet, dette så nnbeftte 19.4 Surveys nmj Mrket Reserch uteståde gjeld Spørresøkels , mrkedsnlyse cpnes wthn Group, thrd, prty gnsns re selskp who nn ssue, ksnet, dstrbute tredjeprtsgnsj processs s utsted cpnes Ktet, specclly selskp cpnes who s selected dstrbu Ktet ell dtbehle wll: re selskp speskt To extt utvlgt pmtted Nwegn vl: dt protecn legsln, I he d ccess grd tlltt hhold nmn tl nsk bout psvnlovgvnng, memb h tlgng how tl, memb bruke, opplysnng s develop lsts goods hvdn svces n whch bruk K memb tl å utrbede ntested, lst ov vr tjest memb s ( postl ml, vl kunne e-ml, være telephe, ntesst SMS rette v ntnet) tlbud tl goods svces (p n whch post, e-post, memb telef, SMS ell be v ntested, ntnett) unless produkt memb tjest s vl kunne hold/cpny være ntesse h prohbted, ths. mndre prtes refred ell Selskp/Selskpet n secn bove, hr nedlgt crry out bud drect mot mrketng dette. electrc mens re memb prt hvst ly tl f ovståde memb snttet h explctly bre csted drve drekte re mrkedsførng extt v pmtted elektrsk Nwegn kmunkj lw. ov ds uttrykkelg hr smtykket dette ell d grd tlltt hhold tl nsk lovgvnng. Svces Europe Lmted Brnch, Nwy (NUF), reg.nr. g.nr. NO , P.O. Postboks Box 229 Strum, N-0103 Oslo. Svces Europe Lmted s urst uthsed n Srbrtnn Unted Kngd Fnncl Svce Fnncl Authty Svces hhold Authty tl Pymt Svces Pymt Regulns Svces Regulns (refce (refnsumm numb ) utøvelse provs betlngstjest. pymt svces.

6 Ds If memb wshes på noe opt-out tdspunkt mrketng ønsk å t resve ny tme, seg mot memb mrkedsførng must wrte må hvde t seg ddress skrtlg below tl n Quy cplnt på dress prt ngtt ths secn punktet Spørsmål Agreemt. ell klge he ned nmn dette sntt d develop Avtl. lsts refred n secn Opplysnnge bove, be obtned s brukes fr: tl å utrbede lste hvst tl punkt pplcn ov m smles process; nn fr: nmn søkndsskjemet whe -prosess, memb s wht Chrges opplysnng re hv ; bruk, hvlke surveys Beltnng reserch s ekm (whch på, nvolve Ktet, ctctng memb spørresøkels ml, eml, mrkedsnlys telephe, SMS (s v ntnet) nnebære t fr nmn ktktes obtned p fr post, extnl e-post, sources telef, such SMS ell Mchnts v ntnett) mrketng fr opplysnng gnsns, nnhtet extt pmtted fr ekstne kld, pplcble så s lw. Bruksted ell 19.5 Credt refce mrkedsførngsgnsj, gces prevn frud d grd tlltt hhold tl Unless memb s gjeldde lovgvnng. h Cpny lblty n cl (, Kredtpplysnngsrå ( eggng extt pmtted bedrg mry Med Nwegn mndre lw): s Kt gjst Frm nsvr hhold In tl ccdnce punkt 13( wth pplcble lw exchnge ( d nmn grd tlltt hhold tl preseprsk credts, nsk neglected lovgvnng): pymt b credts credt bureu nmn Utveksle, smsvr cpnes gjeldde lovgvnng, cpnes wthn opplysnng nncl secr. kredtt, hs betlngsmslghold nmn d kredttmsbruk cpnes exmple kredtpplysnngsrå t pplcn nncl re selskp svces, nn t prevn nnssekr. frud Dsse t debt opplysnnge recovy. brukes re selskp ved, Crry eksempel, out credt søknd checks nnselle wh tjest, memb eggng h n outstng bedrg debt ell nndrng, gjeld. wh memb n ny wy Gjnføre h not met kredttsjekk oblgns når se Tms & Cdns. hr uteståde Furrme gjeld ov credt checks, be ell crred når out f usge på devtes no s fr helst nml nn usge måte kke bed hr oppfylt plktelse knowledge dsse Vlkår. nncl Yttlge stun kredttsjekk memb, gjnføres f n ds ny bruk wy nmn Ktet vk ces fr nml ttn bruk bt på mkng t necessry kjnskp tl s økske check stuj, nncl stun ell ds memb. på no nn måte blr lso oppmks crry out credt på checks opplysnng membs s gjør Cpnys det nødvdg n d cply wth pplcble å sjekke lws s regulns økske evlute stuj. nncl rsks wthn så gjnføre kredttsjekk Group på Cpnes. Ktlemm memb ell Selskpet Inmn å ovholde lso be gjeldde dsclosed lov collecn ell skrt gces vedrørde lwys evlung t collecn nnsell outstng rsko debts. nn -ksnet. Opplysnng Anlyse Ktlemm memb Inmn så utleves obtn tl nkså ddnl publc dt dvokt lble ved nndrng be d t uteståde dmnstrn gjeld., t uthsn Anlyse opplysng Chrges prevt frud nnsmle llegl yttlge cns Electrc tlgjgelge telephe tlge cmuncns opplysnng tl bruk ved dmnstrj K, ved mr godkjnelse / recd Beltnng memb s å egge telephe clls bedrg ell, re ulovlge hlng. memb, 19.6 Elektrsk ell telefsk kmunkj reputble gnsns selected, sure ovvåke csstt /ell svcng gjøre opptk levels (ncludng s stf trnng) telefsmtl ccount tl opn,, ell sst, whe pproprte, tl n dspute resolun., t gjn ell gjn 19.7 Trnsf velrmte gnsj memb s utvlgt dt out Nwy, EEA/EU å skre ksstt svcvå (h wll tke pslopplærng) ll cns descrbed kdrt, wthn tl ths å bdr, ds cl both hsktsmessg, wthn outsde tl tvsteløsnng. Nwy Europen Un/EEA Ovførng Inmn s bout memb opplysnng be: ut Nge EØS/EU processed n USA; / dsclosed vl et ccessed lle hlnge countres beskrevet outsde dette punkt både nn Europen ut Un/EEA Nge wh D europeske memb un/eøs. trels Opplysnng mkes egn purches ( ml, bl: eml, telephe, v behlet ntnet), USA, /ell purpose dmnstng utlevt tl, ell gjt tlgjgelg, re l ut D In ths ce, europeske un/eøs wll når tke pproprte steps res ell requred Nwegn etr lw utlske sure kjøp sme (p level post, e-post, protecn telef ell v memb s ntnett), nmn det n mål USA å dmnstre countres K. outsde I så Europen tlfelle vl Un/EEA (whe t dt hsktsmessge protecn lws skrtt s not be påkrevet cprehsve hhold tl n nsk Europen lovgvnng Un/EEA) å skre smme re s n Europen beskyttelsesnvå Un/EEA. s opplysnng USA 19.8 Securty re l ut D europeske un/eøs (hv psvnlovgvnng s dvnced kke technoly nødvdgvs well-dened lke fttde employee s prctces D europeske help sure un/eøs) memb s s D europeske nmn un/eøs. s processed 19.8 Skkhet prptly, ccurtely, cpletely securely. In d mntn efectvess bruk securty nst se teknol systems, polces fttde procedures, vel dente t wll pslprosedyr be necessry fr tme å bdr tme tl å skre process t s memb s opplysnng nmn behles testng rkt, purposes. krekt, fullstdg skkt. F å opprettholde 19.9 Retn efektvtet nmn skkhet dsse systeme, retnngslnje prosedyre vl det fr td tl nn keeps være nmn påkrevet å bout behle s memb opplysnng purposes descrbed testmål. n ths secn lg s pproprte full legl oblgns n ccdnce wth pplcble lw Lgrng Access opplysnng memb s nmn (rett tll nsyn) he memb behold h rght opplysnng request copy nmn måle beskrevet holds dette bout sntt så memb. lge s hsktsmessg If memb å oppfylle would lke copy se rettslge ll plktels memb s hhold psl tl gjeldde nmn lovgvnng. memb must wrte t ddress below n Tlgng Quy tl s cplnt prt opplysnng ths secn (rett tl Agreemt. nnsyn) Crecn nccurte hr rett tl nmn å be kop opplysnnge s If memb hr beleves. ny nmn Ds ønsk holds kop bout kelte memb ell smtlge s ncrect s ncplete, psopplysnng memb må k skrve crect tl remove ths på dress nmn ngtt fr punktet Spørsmål ell recds. klge ned Wrte dette sntt Avtl. t ddress below n Quy cplnt prt ths secn Rettng Agreemt. mngelfulle Any opplysnng nmn whch s found be ncrect Ds ncplete wll be crected m prptly. t no opplysnnge Quy cplnt hr urktge ell ufullstdge In evt ny quy be cplnt n cnecn å rette wth ell slette nmn dsse opplysnnge holds fr bout memb, psregst. memb Skrv tl wrte Dt Protecn på dress Oc ngtt t punktet Dt Ctroll Spørsmål ell klge ned Svces Lmted, dette sntt NUF, Postboks Avtl. 229 Evtuelle Strum, opplysnng N Oslo. s vs seg å være urktge ell ufullstdge vl bl rettet ut opphold Cmunctng Spørsmål ell klg wth memb I tlfelle Sttemts/Invoces, spørsmål ell klge notces bndelse (whch nclude opplysnnge chnges ths Agreemt), dsclosures, ddnl hr copes ths Agreemt f requested skrve tl Psvnnsvrlg cmuncns (g hos behlngsnsvrlg clled Cmuncns) wll be st Svces Europe memb Lmted Brnch, electrclly, Nwy (NUF), v sms Postboks mde 229 lble Strum, lne. N-0103 Oslo. he memb must mntn vld mlng ddress phe 20. Kmunkj numb n our recds memb s (except set Kutskrt/Fktur, out below). he memb vrsl lso (s gree nnbeftt drng dne cmuncte Avtle), wth opplysnng, memb yttlge v eksemplr Cpny dne Prrmme Avtle ds Admnstrr, ettspurt n whch nn ce kmunkj cmuncn ( fellesskp Cpny betegnet s Prrmme Undretnng) Admnstrr bl bout sdt tl memb s, elektrsk, v SMS ell gjt ths tlgjgelg Agreemt v wll ntnett. be dee be notcn må holde fr oppdtt memb. på gyldg postdresse gyldg b) telefnumm Whe memb s vårt psregst subject s Cpny lblty K (btsett descrbed fr n s Lblty ngtt ned). secn ths Agreemt ksept Cpny så t s respsble ctrlly kmunse settlng pymt memb s v Selskpet wth ell Prrmdmnstrr, drectly, hvlket tlfelle retnng gve tl notce Selskpet chnges ell Prrmdmnstrr prrmme s Cpny Kt, Frmktk memb s ell behlf dne Avtle not vl nses memb å være pslly. retnng fr he memb grees tl. cmuncte b) Ds memb s electrc Kt mens ny gjst Cmuncns Frm nsvr our s products beskrevet svces snttet ll such Ansvr Cmuncns dne Avtle wll Selskpet be csded står drekte he nsvrlg be provded strlt n wrtng. betlngsoppgjør s K d) hos he memb, grees g vrsel sd drng Sttemt/ Frmktprrmmet Invoce ny cmuncn tl Selskpet på (ncludng s chnges vegne ths kke tl Agreemt) ny lwfully pslg. pmtted electrc mnn, ncludng e-ml, postng m ksept n t webste, dele Sttemt/ lle Invoce Undretnng through lnks vedrørde provded våre produkt Sttemt/Invoce tjest tl notce, vbl cmuncn v elektrske l, through represttves ll slk Undretnng wkng vl bl behlf nsett å h vært gtt skrtlg. ny cbnn se mens d) memb ksept grees t t s memb s sde Kutskrt/ respsblty Fktur ccess ll such re Sttemts/Invoces retnng (h cmuncns. drng dne Avtle) e) på All hv electrc lovlg Cmuncns elektrsk måte, nkludt e-post, utleggng provde dsse på (ncludng et Sttemt/Invoce) nettsted, wll be dee Kutskrt/Fktur be receved ell dy gjn notcn lk nnttt e-ml / Kutskrt post ell electrc nnet vrsel, cmuncn ved muntlg kmunkj lne we st ev gjn f represtnt memb s do not rbed ccess på vegne electrc cmuncn ell ny hvlk re. s helst kbnj dsse ell f) re he memb måt, must nm ksept t det mtely s f nsvr memb å skfe seg chnge tlgng tl lle ddress slke Kutskrt/Fktur ctct nmn re (such retnng. postl e-ml ddress) memb he gv e) Alle elektrske. Undretnng If s he be unble gr (nkludt delv ny Kutskrt/Fktur Sttemts/Invoces vl nses Cmuncns å være motttt d se dg he vedkmde be returned, e-post memb ble sdt /ell wll be vedkmde csded n brech retnng ths ble lgt Agreemt ut på ntnett, selv sp ttemptng ell nn cmuncte grunn kke wth skf memb seg tlgng untl d ccurte elektrske ctct retnng. nmn s receved. f) må s nme not respsble ny flure umddelbrt receve ny ds Cmuncn (ncludng dr dresse Sttemt/Invoce) ell nn ktktnmj st ddress (så s n post- ccdnce ell e-postdresse) wth ctct s nmn hr memb s oppgtt tl pperng. Ds n recds kke hr f vært st tl å does leve not no sd Kutskrt/Fktur Cmuncn bec ell prevous re Undretnng, Cmuncns ell he dsse be hr undelvble. bltt returnt, vl bl nsett å h g) mslgholdt he memb dne must Avtle lso nm slutte ny å søke chnges å kmunse nmn prevously provded nntl such krekt nmn ktktnmj memb provded wh t ppled memb s. Cp-NO-membApp-AESEL-01Apr11_NO Cp-NO-membApp-AESEL-01Apr11_ENG Svces Europe Lmted Brnch, Nwy (NUF), g.nr. reg.nr. NO , P.O. Postboks Box 229 Strum, N-0103 Oslo. Svces Europe Lmted s urst uthsed n Srbrtnn Unted Kngd Fnncl Svce Fnncl Authty Svces hhold Authty tl Pymt Svces Pymt Regulns Svces Regulns (refnsumm (refce numb ) utøvelse provs betlngstjest. pymt svces.

American Express Corporate Card

American Express Corporate Card NORWEGIAN ENGLISH PRINT Cpte Crd Avtlekår f Ktlem Cpte Crd Applct Fm Pr 20112011 s 1. prl 1st Aprl Th trnslted vs Nwegn Tms & Cdts f refce ly. The govnng vs Nwegn vs. In evt cflct betwe 1. Aksept månedlg

Detaljer

American Express Firmakonto

American Express Firmakonto Frmkon Cpte Tms vlkår Selskp Condtons Pr 1. prl Vld 2011 1 Aprl 2011 Ths trnslted vson Nwegn Tms & Condtons s refence only. The govnng vson- scpte Nwegn vson. In event conflct tween Denne ngr på hvlke

Detaljer

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang Vedlegg 2 1 Transocean Search, 08.01.2004 Helkopt halekrok hekt heldekknett ved gang 12.12.98 7.8.2003 undtegn undtegn kontrakt kontrakt Lufttransport Lufttransport ansvarlg ansvarlg d d daglge daglge

Detaljer

American Express Corporate Card Service

American Express Corporate Card Service SAS Cpte kr ftms Ktlem Conditions s 1. Pr pril 1st April 20112011 1. Aksept Th trnslted vsion Nwegin Tms & Conditions f sgovng vennligst lese nøye før vsion. undtegng refence only. vsion Nwegin In event

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

Ekofisk 2/4 C-16. Hendelse- og årsaksanalyse Avvik. Barrieresvikt. Rammeavtale. Første gang ØMV brønnhode utstyr ble valgt for installasjon offshore

Ekofisk 2/4 C-16. Hendelse- og årsaksanalyse Avvik. Barrieresvikt. Rammeavtale. Første gang ØMV brønnhode utstyr ble valgt for installasjon offshore Ekofsk 2/4 C-16 Hendelse- årsaksanalyse Avvk 1989 prekvalfst prekvalfst 1989 1989 Rammetale Rammetale ved ved ordre ordre ST-9-250288 ST-9-250288 nngått nngått 1989 1989 Første gang hode utstyr valgt nstallasjon

Detaljer

dersom etterspurt, og annen kommunikasjon, referanse. Ved å innlevere et Søknadsskjema, eller ved tidligere signering eller

dersom etterspurt, og annen kommunikasjon, referanse. Ved å innlevere et Søknadsskjema, eller ved tidligere signering eller SAS member Avtalevlkr Terms Kortlem Cdts 1. These Aksept member Terms & Cdts are effectve from 28 January 2013. Ths s a Meldnger, translated vers varsler ( Norwegan nnbefatter Terms & endrnger Cdts reference

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Martin Ødegaard. "Ein vanleg arbeidsmann"

Martin Ødegaard. Ein vanleg arbeidsmann Mrtn Ødegrd "En vnleg rbedsnn" ortrett v oeten Olv H. Hge (2011) or 9 steer (SSSAATTBB) og elektrokstkk rghet: 12' 30'' Bestlt v rnenborg oklenseble erornce notes; xnoteheds: whser the text, not s the

Detaljer

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17 Eksamen 31.05.2016 NOR1211-NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218-NOR1238 Norsk elev samsk som andrespråk Elevar og prvatstar / Elev og prvatst Nynorsk sde 2 4. Bokmål sde 5 7. Felles vedlegg sde 9 17

Detaljer

American Express Corporate Card

American Express Corporate Card Cpte kr f Ktlem Cpte Applicti Fm Pr 20112011 s 1. pril 1st April Th trnslted vsi Nwegin Tms & Cditis f refence ly. govng vsi Nwegin vsi. In event cflict between 1. Aksept mnedlig i ovensstemmelse Kutskrten/Fkturen

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksmen : ECON00 Mtemtkk /Mkro (MM) Eksmensdg: 7.05.05 Sensur kunngjøres: 7.06.05 Td for eksmen: kl. 09:00 5:00 Oppgvesettet er på 4 sder Tlltte hjelpemdler: Det

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Forelesning Z-, t-test, test for forventningsdifferanser

Forelesning Z-, t-test, test for forventningsdifferanser STAT Sttstkk Metoder ushu.l@ub.o Forelesg + 3 Z-, t-test, test for forvetgsdfferser. Sttstsk hypotesetestg ullhypotese): ypotese so først ttt å være st *Forålet ed e test er å udersøke o dtterlet gr grulg

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Avtale. Sandefjord Bredbånd KF. Sameiet Gamle Handelsgym. Leveranse av fiberbaserte tjenester og produkter. Mellom. for Sandefjord Bredbånd KF

Avtale. Sandefjord Bredbånd KF. Sameiet Gamle Handelsgym. Leveranse av fiberbaserte tjenester og produkter. Mellom. for Sandefjord Bredbånd KF Avtle Levernse v fberbserte tjenester og produkter Mellom Sndefjord Bredbånd KF Foretksnummer 986 432 L32 ( Heretter klt Leverndøren) Og Smeet Gmle Hndelsgym Orgnssjonsnr.: 981 67t 8L3 ( Heretter klt Bolgselskpet)

Detaljer

Song 1 Down Stepney Way A S S S 4 4. East. don. Lon - Down. A S S S 4 2 ä ä Sä ES S. don. Lon - love. night with. East. A S S S 4 S å å.

Song 1 Down Stepney Way A S S S 4 4. East. don. Lon - Down. A S S S 4 2 ä ä Sä ES S. don. Lon - love. night with. East. A S S S 4 S å å. Song 1 Down Stepney Wy A S S S 4 4 2 Down Est A S S S 4 2 S on - don A S S S 4 S S R S... ES S S4 4 A S S S 4 A S S S 4 4 on R ll me mtes, We love Est on - don S we'veso muchfun it Fri-dy night with drivesuscr-zy.

Detaljer

+ Service Design on Steroids. Marzia Aricò

+ Service Design on Steroids. Marzia Aricò + Service Design on Steroids Mrzi Aricò Pís de Origen: ITALIA Pís destino: HOLANDA Empres: Live Work mrzi@desmnetwork.eu www.liveworkstudio.com @mrzirico @mrzirico Definition Service Design Design for

Detaljer

TMA4265 Stokastiske prosesser

TMA4265 Stokastiske prosesser Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA65 Stokastske prosesser Våren Løsnngsforslag - Øvng Oppgaver fra læreboka.6 P er dobbelt stokastsk P j j La en slk kjede være rredusbel,

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

AVERAGING SPECIAL VALUES OF DIRICHLET L-SERIES.

AVERAGING SPECIAL VALUES OF DIRICHLET L-SERIES. AVERAGING SPECIAL VALUES OF DIRICHLET L-SERIES KEVIN JAMES Abstrct In ths pper we derve estmtes or weghted verges o the specl vlues o Drchlet L-seres whch generlze smlr estmtes o Dvd nd Ppplrd [] Introducton

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Midt i vinter. Aurora Borealis. lys, lek. nes slått. en for. fin stor. fin slått. lys, for. ter stor. nes lek. nes lek. lys, for. fin slått.

Midt i vinter. Aurora Borealis. lys, lek. nes slått. en for. fin stor. fin slått. lys, for. ter stor. nes lek. nes lek. lys, for. fin slått. S A T B vnne tsk, fn nattjor ds hmvrm 10 ne vntsk, fn jor nattds vrm hm ne vntsk, fn jor nattds vrm hm ne vntsk, fn jor nattds vrm hm Ur- gult vl blk gns t Ausg ronal hm l ve. le. Lys 14 2 Urgult vl gns

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton på -tallet. Programmerng betydnngen planlegge, ta beslutnnger. (Har kke noe med kode eller å skrve kode å gøre. Dynamsk for

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer ynask prograerng Metoden ble foralsert av Rchard Bellann (RAN Corporaton på -tallet. Prograerng betydnngen planlegge, ta beslutnnger. (Har kke noe ed kode eller å skrve kode å gøre. ynask for å ndkere

Detaljer

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil)

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil) Vedlegg 1 1 Faktor som påvrk skk helkopt (Statol) Hendelse- årsaksanalyse Offshore Offshore nnretnng nnretnng rgg rgg hengge hengge helkopt helkopt psonell psonell & last last P P gr gr samtykke samtykke

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innlednngg 2. Demokt, smbed og medvknng 3. Geneell nomsjon b 4. Intensjonlseng e 5. Studestt 6. Studegjennomøngen 7. Bblotek 8. IT l 9. Studentveled 1. Innlednng g 2. Demokt, smbed

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

Oppgave 3, SØK400 våren 2002, v/d. Lund

Oppgave 3, SØK400 våren 2002, v/d. Lund Oppgave 3, SØK400 våren 00, v/d. Lnd En bonde bonde dyrker poteter. Hvs det blr mldvær, blr avlngen 0. Hvs det blr frost, blr avlngen. Naboen bonde, som vl være tsatt for samme vær, dyrker også poteter,

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

i ;::.$.9Lnaxig om tillatelse

i ;::.$.9Lnaxig om tillatelse Kommune: _J j- ", _ A (Q,_r, r.r\,. -2- ~--,,_...z_ I_,.._. - ~ Jff*- a s Eft*. ;::.$.9Lnaxg om tllatelse nètlfl`rpyroteknsk vare tl kommunen r_- ' "" /Ézf ' EL»-rr» --~~f L./,..»; l SSaLs- lí-f? a D *"

Detaljer

EKSAMEN ny og utsatt løsningsforslag

EKSAMEN ny og utsatt løsningsforslag 8.. EKSAMEN n og utsatt løsnngsorslag Emnekode: ITD Dato:. jun Hjelpemdler: - To A-ark med valgrtt nnhold på begge sder. Emnenavn: Matematkk ørste deleksamen Eksamenstd: 9.. Faglærer: Chrstan F Hede -

Detaljer

EKSAMEN Ny og utsatt Løsningsforslag

EKSAMEN Ny og utsatt Løsningsforslag . jun 0 EKSAMEN Ny og utsatt Løsnngsorslag Emnekode: ITD50 Dato:. jun 0 Emne: Matematkk, deleksamen Eksamenstd: 09.00.00 Hjelpemdler: To A-ark med valgrtt nnhold på begge sder. Formelhete. Kalkulator er

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Tillegg nr 1 til Grunnprospekt datert 27. mai 2015 i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004

Tillegg nr 1 til Grunnprospekt datert 27. mai 2015 i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tllegg nr 1 l Grunnprospek daer 27. ma 2015 henhold l EU's Kommsjonsforordnng nr 809/2004 Tlreelegger Oslo, 25. jun 2015 Uarbede samarbed med DNB Markes 1 av 7 Ord med sor forboksav som benyes llegg l

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Tirsdag 15. mai 2001 Tid: 09:00 14:00

EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Tirsdag 15. mai 2001 Tid: 09:00 14:00 Norges teknsk naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag Sde 1 av 9 Faglg kontakt under eksamen: Enar Rønqust, tlf. 73 59 35 47 EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Trsdag 15. ma 2001 Td:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I~o: - 28.02.05. l.a:.r:tall oppgaver: - ,10. -- - i From: O - Skrtve- og tegnesaker. Kalkulator uten tekstminne

I~o: - 28.02.05. l.a:.r:tall oppgaver: - ,10. -- - i From: O - Skrtve- og tegnesaker. Kalkulator uten tekstminne Byggskader G høgsklen sl Emne: Emnekde: Faglge veledere: ru:pe{r): jeksaensppgaven f1:n" sder (nkl g rehablterng LV 207 B Hans J Berge bestar av: frsden): 4 Tllatte hjelpemdler: : 280205 la:r:tall ppgaver:,10

Detaljer

Videreutvikling i retn. velferdsteori: Komplette markeder, S tilstander, homogene oppfatninger

Videreutvikling i retn. velferdsteori: Komplette markeder, S tilstander, homogene oppfatninger Sfunnsøkono ndre vdelng, kroøkono, Dderk Lund, 9.rs 22 Vdereutvklng retn. velferdsteor: Koplette rkeder, S tlstnder, hoogene oppftnnger Spesltlfelle v odellen kp. 2: S tlstnder og S forskjellge verdpprer

Detaljer

Innkalling til andelseiermøter

Innkalling til andelseiermøter Bergen, 27. aprl 2018 Innkallng tl andelseermøter Vedtektsendrnger verdpaprfondene Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Trton, Holberg Global, Holberg Rurk, Holberg Kredtt, Holberg Oblgasjon Norden,

Detaljer

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1 Eksempel på poengbergegnng fra grunnskolen tl Vg1 Etter skrv: "Førng av vtnemål og kompetansebevs for grunnskolen Kunnskapsløftet" av 09.01.2015. Sde 5 Elever som kke får standpunktkarakter på grunn av

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

Matematikk for IT, høsten 2018

Matematikk for IT, høsten 2018 Mtmtkk for IT, høst 8 Oblg Løsgsforslg 7. sptmbr 8.7. ) for >. 7 b) for >. 7 c) for >. 7 d) ) for >. 8 8 8 8 8 7 8 7 8 .7. ) for >. 7 8 b) for >. 7 ) 7 ) 7) ) 7 ) 7) c) for >..7.8 ) ) ) ) ). Bss:. Rkursjosforml:

Detaljer

Styrets. Styret. Styrets beretning

Styrets. Styret. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styret s vrkhet ledes styret samsvar aksjelov, vedtekte galsamlngs vedtak. Styret består 5 lemm 1 obsvør. 1 styrelem obsvør velges blant anste. Obsvør varalem styrelem valgt de anste.

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

TMA4265 Stokastiske prosesser

TMA4265 Stokastiske prosesser orges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA4265 Stokastske prosesser Våren 2004 Løsnngsforslag - Øvng 6 Oppgaver fra læreboka 4.56 X n Antallet hvte baller urna Trekk tlf.

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/ Forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skfte eendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter Og Kjøper: kalt selger Rssa kommune Rådhusveen

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/03. Vinnerens forbannelse. Eirik N. Christensen

SNF-rapport nr. 21/03. Vinnerens forbannelse. Eirik N. Christensen Vnnerens forbnnelse v Erk N. Chrstensen SNF-prosjekt nr. 435 Vertkl ntegrsjon og regulerngspoltkk Prosjektet er fnnsert v Sttol SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS Bergen, ugust 003 Dette eksemplr er

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

Blod. P3 Blodoverforing. Reaksjon. Blodpose. nedfrosset plasma. blodbanken. Blod. Blod. Kassert blod

Blod. P3 Blodoverforing. Reaksjon. Blodpose. nedfrosset plasma. blodbanken. Blod. Blod. Kassert blod Lsnngs fors lag t l Eks amen 45060 og 4560 Sys t e mer ng T r s dag 9. jun 992 Kl. 0900 { 300 5. jun 992 Oppge a) Pasenter D2 Tmergster D4 Pasentregster type, Rhesusverd Reaksjon P3 overforng Akutttlfelle

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. : FM..5232.. Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann og materelle skader.

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

MTO diagram Nytt: Det er ikke dokumentert at det er gjennomført dimensjoneringsberegninger for dette utløpsarrangementet

MTO diagram Nytt: Det er ikke dokumentert at det er gjennomført dimensjoneringsberegninger for dette utløpsarrangementet Hdelse- årsaksanalyse Avvk burde ha vært gjnført dmsjonngsbegnng (ref.if 9) Avvk nr 2 ca1996 Dokumtasjon Dokumtasjon høytrykksvæskeutskll høytrykksvæskeutskll () () spesfs spesfs utløp utløp skal skal

Detaljer

Anvendelser. Kapittel 12. Minste kvadraters metode

Anvendelser. Kapittel 12. Minste kvadraters metode Kapttel Anvendelser I dette kaptlet skal v se på forskjellge anvendelser av teknkke v har utvklet løpet av de sste ukene Avsnttene og eksemplene v skal se på er derfor forholdsvs uavhengge Mnste kvadraters

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag . desember 6 EKSAMEN Løsnngsorslag Emnekode: ITD Emnenavn: Matematkk ørste deleksamen Dato:. desember 6 Hjelpemdler: - To A-ark med valgrtt nnold på begge sder. - Formelete. - Kalkulator som deles ut samtdg

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve.

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve. Mtemtikk for ungomstrinnet KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET MER ØVING Oppgve 1 Digrmmet neenfor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4?

Detaljer

HIMLING PRODUKTOVERSIKT - AUGUST 2014 HERADESIGN HIMLINGSSYSTEMER

HIMLING PRODUKTOVERSIKT - AUGUST 2014 HERADESIGN HIMLINGSSYSTEMER PRODUKTOVERSIKT - AUGUST 14 HERADESIGN HIMLINGSSYSTEMER De magnestundne akustkkpl av treull dag nest hele v når gjell hmlngs veggløsnng. D rustkke trefølelse, uegre mulghet fargevalg, mg av tutmnng montngsmulghet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

i kjemiske forbindelser 5. Hydrogen har oksidasjonstall Oksygen har oksidsjonstall -2

i kjemiske forbindelser 5. Hydrogen har oksidasjonstall Oksygen har oksidsjonstall -2 Repetsjon 4 (16.09.06) Regler for oksdasjonstall 1. Oksdasjonstall for alle fre element er 0 (O, N, C 60 ). Oksdasjonstall for enkle monoatomske on er lk ladnngen tl onet (Na + : +1, Cl - : -1, Mg + :

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>. ECON13: EKSAMEN 14V TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt >. Oppgave 1 Innlednng. Rulett splles på en rekke kasnoer

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

Undersøkelser av solingsvaner

Undersøkelser av solingsvaner Undsøkels solngsvan Innlednng MMI har p oppdrag fra Statens strlevn Kreftforgen gjomført en større spørreundsøkelse for kartlegge n norske befolknngens forhold tl solng solbeskyttelse. De undsøkelsen supplt

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Chapter 2 - Discrete Mathematics and Its Applications. Løsningsforslag på utvalgte oppgaver

Chapter 2 - Discrete Mathematics and Its Applications. Løsningsforslag på utvalgte oppgaver Chpter - Dscrete Mthemtcs d Its pplctos Løsgsforslg på utvlgte oppgver vstt Oppgve Gtt 7 ) E mtrse med rder og koloer er e mtrse Geerelt hr v t e m mtrse er e mtrse med m rder og koloer Uttrykket m klles

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Kapittel 9 ALGEBRA. Hva er algebra?

Kapittel 9 ALGEBRA. Hva er algebra? Kpttel 9 ALGEBRA Hv er lger? Kpttel 9 ALGEBRA Alger Ekelt k v s t lger er å rege me okstver steet for tll. Når v løser lgger, står okstve (vlgvs for et estemt tll. Når v ruker lger tl å utlee formler eller

Detaljer

Eksamensoppgaver i fransk muntlig 2010. Ås Ungdomsskole -Muntlig eksamen i fransk 2010. Oppgave 1. Veiledning av faglærer i forberedelsestiden.

Eksamensoppgaver i fransk muntlig 2010. Ås Ungdomsskole -Muntlig eksamen i fransk 2010. Oppgave 1. Veiledning av faglærer i forberedelsestiden. Eksamsoppg fransk muntlg 2010. Ås Ungdsskole Muntlg eksam fransk 2010 Oppge 1 Velednng faglær bedelsestd. Eksam tredelt. Måle fra Kunnskapsløft står fagrapport. Ned følg eksamstema nmasjon kjnegn på måloppnåelse

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 8

Løsningsforslag ST2301 Øving 8 Løsnngsforslag ST301 Øvng 8 Kapttel 4 Exercse 1 For tre alleler, fnn et sett med genfrekvenser for to populasjoner, som gr flere heterozygoter enn forventa utfra Hardy-Wenberg-andeler for mnst én av de

Detaljer

Mellom ///A/ f//n//(2/ (bortleier) som eier gnr. T C bnr. Z, gnr. QO bnr. l.

Mellom ///A/ f//n//(2/ (bortleier) som eier gnr. T C bnr. Z, gnr. QO bnr. l. f O Avtalen er revdert ma 2011 av Bondelagets Servcekontor AS. J ORDLEIEAVTALE (Denne avtalen er utarbedet tl bruk for ren jord/ee. F orpaktnngslovens ufravkelge regler gjelder almnnelghet kke for ren

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON13 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 11.8.16 Sensur kunngjøres senest: 6.8.16 Td for eksamen: kl. 9: 1: Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer