VEDLEGG 5. Overvåking av vannmiljøet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 5. Overvåking av vannmiljøet"

Transkript

1 VEDLEGG 5 Overvåking av vannmiljøet REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN AGDER VANNREGION Innhold 1 Overvåking av vannmiljøet... 2 Overvåkingsmetodikk, kvalitetselementer og påvirkningstyper... 2 Overvåkingsnettverk... 3 Basisovervåking i vannregionen Basisovervåking i overflatevann Tiltaksrettet overvåking og problemkartlegging i vannregionen Tiltaksrettet overvåking Problemkartlegging Overvåking i beskyttede områder Overvåking i grunnvannsforekomster

2 1 Overvåking av vannmiljøet Selve kravet til utarbeidelse av overvåkingsprogram er hjemlet i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) 18. Her fremgår det at det skal være etablert "tilstrekkelige regionale overvåkingsprogrammer" for å sikre en helhetlig overvåking av tilstanden i vannregionen. Disse skal revurderes og om nødvendig oppdateres hvert sjette år, i samsvar med kravene i Vedlegg V til vannforskriften. Vannforskriften omfatter alt overflatevann (elver, innsjøer, kystvann), grunnvann og beskyttede områder der vann er et viktig element for beskyttelsen. Alle vannforekomster kan imidlertid ikke overvåkes fordi kostnaden blir for stor. Overvåkingsmodeller og mer indirekte metoder er derfor utviklet for å bestemmelse tilstand i endel vannforekomster hvor det ikke finnes eller i svært liten grad er påvirkningskilder. Vannforekomster: overflatevann grunnvann beskyttede områder (eks drikkevannskilder) Hva som overvåkes: økologisk og kjemisk tilstand og økologisk potensial, hydromorfologisk kjemisk og kvantitativ tilstand Krav fra regelverket som hvert enkelt område er opprettet i henhold til (eks. drikkevann: kvalitet på råvannet) Overvåking i henhold til vannforskriften kan deles inn i tre typer: basisovervåking, tiltaksorientert overvåking og problemkartlegging. Nærmere beskrivelse av de ulike typene og formålet med overvåkingen finnes på under temasiden: Overvåking i vann Overvåkingsmetodikk, kvalitetselementer og påvirkningstyper Overvåkingsmetodikken er basert på fastsettelse av økologisk og kjemisk tilstand. Den reviderte klassifiseringsveilederen (Veileder 02:2018) angir hvilke kvalitetselementer med tilhørende indekser og parametre som er egnet for å måle effekten av forskjellige påvirkninger i hhv. elver, innsjøer og kystvann. Denne legges til grunn for utarbeidelse av overvåkingsprogram. Overvåkingsprogrammet består av en rekke overvåkingsstasjoner. Tabellen nedenfor viser oversikt over hvor mange vannforekomster som inngår i overvåkingen i henhold til vannforskriften for hele vannregionen, fordelt på ulike kategorier av overvåking. En detaljert beskrivelse av de ulike kategoriene av overvåking er gitt i vannforskriftens Vedlegg V kapittel 1.3 og

3 Tabell 1. Antall vannforekomster som inngår i overvåkingsprogrammet fordelt på vannområder. Vannområde Basisovervåking Tiltaksrettet overvåking Sum Elv Innsjø Kyst Grunn vann Elv Innsjø Kyst Grunn vann Gjerstad Vegår Lygna Mandal Audna Nidelva Otra Sira-Kvina Tovdal Totalsum Detaljert informasjon om overvåkingsresultater og klassifisering er tilgjengelig på hhv. og Overvåkingsnettverk Kart for hvert av vannområdene som viser all overvåking, både basis og tiltaksrettet overvåking. Gjerstad Vegår Figur 1. Kartutsnitt som viser igangsatt overvåking i vannområde Gjerstad-Vegår, samt tegnforklaringer. Kilde: Vannmiljø

4 Nidelva Figur 2. Kartutsnitt som viser igangsatt overvåking i vannområde Nidelva. Kilde: Vannmiljø

5 Tovdal Figur 3. Kartutsnitt som viser igangsatt overvåking i vannområde Tovdal. Kilde: Vannmiljø

6 Otra Figur 4. Kartutsnitt som viser igangsatt overvåking i vannområde Otra. Kilde: Vannmiljø

7 Mandal-Audna Figur 5. Kartutsnitt som viser igangsatt overvåking i vannområde Mandal-Audna. Kilde: Vannmiljø

8 Lygna Figur 6. Kartutsnitt som viser igangsatt overvåking i vannområde Lygna. Kilde: Vannmiljø

9 Sira-Kvina Figur 7. Kartutsnitt som viser igangsatt overvåking i vannområde Sira-Kvina. Kilde: Vannmiljø 9

10 Basisovervåking i vannregionen Basisovervåking skal fremskaffe data om den generelle tilstanden i ferskvann, kystvann og grunnvann i Norge. Basisovervåkingen gjennomføres i et nettverk av faste overvåkingsstasjoner, bestående av både påvirka områder og referanseområder. Den overvåker langsiktige utviklingstrender som følge av omfattende menneskelig aktivitet, men består også av representativ overvåking i tilnærmet upåvirket tilstand (naturtilstand) for å vurdere langsiktige endringer i de naturlige forholdene. Overvåkingen skal fastslå den naturlige tilstanden i uberørte norske vannforekomster og også skaffe grunnlagsdata for å kunne vurdere effekten av omfattende menneskelige påvirkninger på vannforekomstene. Overvåkingen karakteriseres med lav prøvetakingsfrekvens hvor alle kvalitetselementer overvåkes. Miljødirektoratet har ansvar for å organisere, gjennomføre og finansiere basisovervåkingen. Det er videre en nasjonal oppgave å oppdatere databasen Vannmiljø med overvåkingsnettverk og overvåkingsresultater for basisovervåkingen. Basisovervåking i overflatevann Tabell 2. Vannlokaliteter i Sira-Kvina vannområde som inngår i basisovervåkingen. Kilde: Vannmiljø. Sira-Kvina vannområde - Basisovervåking Kyst VannforekomstID StasjonsID Stasjonsnavn Elv Innsjø R Heimre Flogvatn R Heimre Flogvatn R Heimre Flogvatn R Sira nedstrøms Logsfossen R Skålandsåna mellom Kongevollvatnet og Skålandstjørn R Litleå nedstrøms utløp Birkelandsvatnet R Heimre Flogvatn, uløpsbekk (Flogvassbekken) R Heimre Flogvatn L Skammevatnet L Lundevatnet L Store Eitlandsvatnet L Botnevatnet L Lundevatnet, P 10

11 Tabell 3. Vannlokaliteter i Lygna vannområde som inngår i basisovervåkingen. Kilde: Vannmiljø. Lygna vannområde - Basisovervåking VannforekomstID StasjonsID Stasjonsnavn Kyst Elv C Gåsøy, Lista (15A/15G) C Ullerø-området, Lista (15B) R Indre Espelandsvatnet R Troldevatnet R Lygna R Trollselvatn R Saudlandsvatnet R Indre Espelandsvatnet R Indre Espelandsvatnet R Saudlandsvatnet, utløpsbekk R Saudlandsvatnet R Lygna st R Saudlandsvatnet R Indre Espelandsvatnet, utløp R Lygna st. 3 Tabell 4. Vannlokaliteter i Mandal-Audna vannområde som inngår i basisovervåkingen. Kilde: Vannmiljø. Mandal-Audna vannområde - Basisovervåking VannforekomstID StasjonsID Stasjonsnavn Kyst Elv Innsjø C Lastad (Selskjær), Trysfjorden (131A/(131G) C Eigebrekk, HR R Kleivsetvannet R Mandalselva ved Holmesland R Mandalselva ved Usland R Sognevann, utløp (Songa) R Kleivsetvannet R Kleivsetvannet R Kleivsetvannet, utløp (Holmensbekken) R Sognevann R Sognevann R Sognevann R Kleivsetvannet R Mandalselva ved Trygsland L Homestadvatnet L Stikebossvatnet 11

12 Tabell 5. Vannlokaliteter i Otra vannområde som inngår i basisovervåkingen. Kilde: Vannmiljø. Otra vannområde - Basisovervåking VannforekomstID StasjonsID Stasjonsnavn Kyst C Odderøy, Kristiansandsfjorden (I133) C Tofdalsfjorden, VT C Kristiansand havn (13B) C Gleodden, HT C Korsvikfjorden, HT C Kristiansandsfjorden, BT129 Elv R Otra ved Skråstad R Drivenesvannet R Grunnevatn R Drivenesvannet R Kaldsåni ved Myklestøyl (Hartevatn) R Otra ved Moseidmoen R Lislefjøddåi ved Fjellbø R Otra ved Sødal R Geiskeliåni ved Setesdalsvegen (Rv9) R Drivenesvannet R Drivenesvannet, utløp Innsjø L Myklevatnet L Bånevatnet L Skurevatn L Byglandsfjorden L Otra ved Skisland L Byglandsfjorden, P Tabell 6. Vannlokaliteter i Tovdal vannområde som inngår i basisovervåkingen. Kilde: Vannmiljø. Tovdal vannområde - Basisovervåking VannforekomstID StasjonsID Stasjonsnavn Kyst C Prestholmen, HR C Homborøya, HR105 Elv R Lille Hovvatn R Tovdalselva ved Dønnestad R Risvannet, utløp (Stemvann) R Vatnedalsåna nedstrøms utløp Vassvatn R Lille Hovvatn R Tovdalselva ved Slettane (FI6) R Lille Hovvatn R Lille Hovvatn R Lille Hovvatn, utløpsbekk 12

13 R Lille Hovvatn R Risvannet R Skjeggedalsåna ved Risdalsveien R Tovdalselva ved Mollestad R Risvannet R Risvannet R Risvannet Innsjø R Grimdalsvatnet Tabell 7. Vannlokaliteter i Nidelva vannområde som inngår i basisovervåkingen. Kilde: Vannmiljø. Nidelva vannområde - Basisovervåking VannforekomstID StasjonsID Stasjonsnavn Kyst C Tromøy nord, HT C HAV Arendal, VT C Grimstad, BR C Lille Tvillingholmen, HR106 Elv R Nidelva (Agder) ved Rygene (BU7) R Bjorvatn R Nidelva (Agder) ved Furre bru R Hundevatnet R Bjorvatn, utløp (Hersvassbekken) R Nidelva (Agder) ved Blakstad R Aslestadåi oppstrøms Sundsvatn R Bjorvatn R Bjorvatn R Bjorvatn R Mjåvatn, utløp R Øvre Dalåni ved Haugfoss Innsjø L Temse L Brårvatn L Longumvannet L Nisser L Mjåvatn L Nisser L Mjåvatn 13

14 Tabell 8. Vannlokaliteter i Gjerstad-Vegård vannområde som inngår i basisovervåkingen. Kilde: Vannmiljø. Gjerstad-Vegård vannområde - Basisovervåking VannforekomstID StasjonsID Stasjonsnavn Kyst C Store Vardøya, Risør (76A2) C Nordfjorden, VT C Robersvik, HT C Risøya, Risør (76G) Elv R Søndeledelva ved Søndeleddammen R Storelva ved Fosstveit bru R Storelva ved Nes verk R Storelva ved Stormo R Vegårdselva Innsjø L Bjorvann L Bjorvann Tiltaksrettet overvåking og problemkartlegging i vannregionen Tiltaksrettet overvåking Tiltaksorientert overvåking gjennomføres for å fastslå tilstanden til vannforekomster som anses å stå i fare for ikke å nå miljømålene og vurdere eventuelle endringer i tilstanden som følge av miljøforbedrende tiltak og tiltaksprogrammer. Det er altså de overflate- og grunnvannsforekomstene som ikke oppfyller eller står i fare for ikke å nå miljømålene innen fristen, som er kandidater for tiltaksrettet overvåking. Overvåkingen kjennetegnes ved et større antall overvåkingsstasjoner med hyppig prøvetakingsfrekvens, hvor overvåkingen er konsentrert om de biologiske kvalitetselementene eller det hydromorfologiske kalitetselementet som er mest følsomt for den identifiserte belastningen. Fylkesmannen har ansvaret for å samordne den tiltaksrettede overvåkingen. Representativ overvåking kan benyttes i vannforekomster som er like i egenskaper og påvirkningsbilde. Det betyr at resultatene fra en vannforekomst kan brukes for å vurdere tilstand i en annen vannforekomst av samme type med tilsvarende påvirkning. Dette gjelder eks. kalkingsovervåking. Problemkartlegging Problemkartlegging iverksettes for å klarlegge årsaken til eventuelle overskridelser eller at vannforekomsten(e) ikke oppfyller miljømålene. Overvåkingen danner grunnlaget for utarbeidelse av tiltaksprogram. Problemkartlegging erstattes med tiltaksorientert overvåking når årsaksforholdene er klarlagt og det er behov for å iverksette tiltak. En oversikt over tiltaksrettet overvåking i overflatevann i elver, innsjøer og kystvann overflatevann for hvert vannområde er listet opp i tabell

15 Tabell 9. Vannlokaliteter i Sira-Kvina vannområde som inngår i regional tiltaksrettet overvåking. Kilde: Vannmiljø. Sira-Kvina vannområde Tiltaksrettet overvåking Kyst VannforekomstID StasjonsID Stasjonsnavn Elv R Heievatnet R Solbjørvatnet R Steinsvatnet R Heimre Fagervatnet R Navnløs (Vatn_lnr 7642) R Lilandsvatnet, utløp R Kvellandsvatnet, utløp R Kringlelitjørna, utløp R Kvina ved Trælandsfoss (VK3) R Øvre Fiskløysvatnet, utløp R Svarttjørn, utløp R Kråkelandsvatnet nord, innløp R Kyrkjevatna, utløp R Heptevatnet, utløp R Hålandsvatnet, utløp R Auguntjørnin, utløp R Liten bekk, Lilledrange R Hommevatnet, utløp R Årsvatnet, utløp R Ljosevatnet, utløp R Høylandsbotnen, utløp R Røydlandsvatnet, utløp Åvedalsvatnet R Sireåna ved Uran (BU3) R Øvre Sandtjørn, utløp Ljosvatnet, utløp R Elvetjørna, utløp R Litleåne, ovenfor kalkdoserer Mygland (VK5) R Sandvatnelva R Storevassåni R Øysævatnet, gytebekk N R Sandstølvatnet, utløp R Knutstjørni, utløp R Stemtjørna, utløp R Mevatnet, utløp R Flåvatnet, utløp R Stemtjørn, utløp R Rydjordvatnet, utløp 15

16 R Krossvatnet, utløp R Steinsvatnet, utløp R Sætravatnet, innløp R Hestvatnet, utløp R Fiskelaus, utløp R Fiskelaus, utløp R Eikestemmen, utløp R Langavatnet, utløp Drivdalsvatnet, utløp R Sireåna ved Langhølen (VK1/BU1) R Stølstjørna, utløp R Litjørna, utløp R Åmstadvatnet, utløp R Mjåvatnet, utløp R Øysævatnet, utløp R Fiskelausvatnet, utløp R Fagervatnet, innløp R Godvatnet, utløp R Kvina ved Klosterøyna (VK4b) R Årliåna ved Moi (BU7) R Langvatnet (Liland), utløp R Litlåne ved Åmot (VK8) R Kvina ved Egenes (FI5) R Kvina, oppstrøms Kvinesdal (FI6) R Kvina oppstrøms Storekvina (BU2) R Kvina ved Netland (BU5) R Kvina oppstrøms samløp Litlåne (BU1/FI7) R Kvina nedstrøms samløp Litlåne (FI8) R Kvina ved Kvinlog øvre (BU3) R Krågeåna ved Stakkeland (BU4) R Kulihølen, utløp R Midjestadvatn, utløp R Sireåna nedstrøms Rjukanfoss (FI3) R Litleåne ved Åmot (FI1) R Kvina ved Rafoss (FI3) R Kvina ved Klosterøyna (FI10) R Litleåna nedstrøms Hunsbedt bru (BU6) R Litleåne ved innløp Galdalsvatnet (BU8) R Litleåne ved Mygland oppstrøms kalking (BU10) R Kvina ved Ribås (FI9) R Litleåne ved Mygland nedstrøms kalking (BU9) R Sireåna ved Langhølen (FI1) R Sireåna ved Uran (FI2) R Stakkeland bru (Rv. 42), oppstrøms doserer (VK9) R Sireåna ved Langhølen (BU2) 16

17 R Hammarhølen (BUNy) R Svarvartjern, innløp R Sireåna, utløp vanntunnel (VK1) Bukketjørn, utløp Innsjø R Ulvtuvtjønn L Øyuvsvatnet L Øyuvsvatnet L Røydlandsvatnet, utløp L Langevatnet, utløp L Pråmvatnet, utløp R Djuvikvatn, utløp L Kolsvatnet L Åvedalsvatnet, utløp L Austre Skjerevatn R Sandstølvatnet, utløp Grunnetjørn, indre, utløp L Rosskreppfjorden, utløp Håndkilen, utløp R Svartetjørn, utløp R Fiskeløystjørna, utløp L Mjåvatn, utløp L Botnsvatnet, utløp L Kvifjorden og Kvivatnet, utløp L Sætravatnet, utløp R Navnløs (Vatn_lnr 21007), utløp R Stemmetjørn, utløp R Navnløs (Vatn_lnr 21597), utløp R Einarvatnet, utløp L Netlandsvatnet, utløp L Lundevatnet dyp (VK3) R Tjørnebekken Tabell 10: Vannlokaliteter i Lygna vannområde som inngår i regional tiltaksrettet overvåking. Kilde: Vannmiljø. Lygna vannområde Tiltaksrettet overvåking VannforekomstID StasjonsID Stasjonsnavn Kyst C Lista, BL06 Østhassel Elv R Rabnevatnet R Lygna ved Kvelland (FI7) R Lølandsvatnet R Lygna ved Vegge (VK1) R Lislåna ved Helle (VKny) R Osestadvatnet, utløp R Åmdalsbekken, innløp Prestvannet 17

18 R Gangvoråna, innløp Lygne R Litleåna ved Angersmyr, nedstrøms doserer (VK19) R Lislåna ved Kollemo (BU9) R Gusevatnet, utløp R Dyblevatn, utløp R Øvre Brådlandsvatnet, utløp R Krokevatnet, utløp R Røiskårvann, utløp R Måvatnet, utløp R Lygna ved Ydestad (BU23/FI) R Møska ved Møskebrua (FI M2) R Mjåvatn, utløp Kjallevatn, innløp R Lygna ved Lydingshammeren (BU3) R Lygna ved Døddeklomra (FI4) R Lygna ved Spilling (FI5) R Storåni (Lygna) nedstrøms doserer (BU4) R Møska oppstrøms Røiskårvann (BU7) R Lygna ved Moi (FI2) R Lygna ved Lautjønn (FI9) R Storåni (Lygna), utløp Homshylen oppstrøms kalkdoserer (VK2) R Møska oppstrøms Møskebrua (BU6) R Lygna ved Rom prestegård (FI10) R Litleåna ved Hagen (FI L2) R Lygna, utløp Lygne (VK4) R Lygna ved Brudspranget (BU1/FI8) R Storåni (Lygna) ved Eikås sagbruk før innløp Lygne (VK3) R Faråna (BU12) R Møska ved Skoland (FI M1) R Litleåna ved Herdal (BU/FI L1) R Lygna ved Rudjord (FI3) R Lygna ved Gysland (FIny) R Litleåna, oppstrøms doserer (VK18) R Møska, utløp Skolandsvann (VK6) R Lygna ved Kvås (BU2/FI1) R Lygna ved Neset (FI22) R Lygna ved Birkeland (FI21) R Storåna (Lygna) ved Storøyna (FI30) Innsjø R Lokevannet L Sandvatnet R Hellestølsvatnet, utløp R Rødlendsvatnet, utløp L Hanangervatnet, utløp R Skolandsvatnet, utløp 18

19 R Holmesvatnet, utløp Bjennvatnet, Littoral Tabell 11. Vannlokaliteter i Mandal-Audna vannområde som inngår i regional tiltaksrettet overvåking. Kilde: Vannmiljø. Mandal-Audna vannområde Tiltaksrettet overvåking Kyst VannforekomstID StasjonsID Stasjonsnavn Elv R Kosåni (Kvisla) ved Stedjan (VK13/FI1) R Logåna ved Laudal (VK15) R Songdalselva, Gumpedalselva ved Underåsen R Sognevann R Moslandsvatnet R Audna oppstrøms Melhusfossen (BU13) R Høyeåna ved utløp Mandalselva (VK3) R Hestvatnet R Bjåstadvatnet R Livatnet R Mandalselva ved Finsdal bru, Marnadal (VK1) R Isumstadvatnet R Store Olasvatnet, utløp R Lisle Olasvatnet, utløp R Røyselandsbekken R Randis os R Støsvatnet, utløp R Vasslandsvatnet, utløp R Ålevatnet, utløp R Øvre Gjellesvatn, utløp R Bjåtjørn, utløp R Listadvatnet, utløp R Årdalsvatn R Tjaldalsvatnet R Systadvatnet, utløp R Tjomslandsvatnet R Audna, utløp Ytre Øydnevatn (VK3) R Mindrebøvatnet R Mågetjern, utløp Trånevatn, utløp R Mandalselva ved Kleveland (FI11) R Mandalselva ved Maddan (FI13) R Mandalselva ved Usland (FI15) R Hommevatnet, utløp R Risdalsvatnet, utløp 19

20 R Krokevatn, utløp R Gruvletjørn, utløp R Bredlandsvatnet, utløp (BU4) R Utbostadvatnet, utløp R Stemtjørn, utløp R Hålandsvatnet, utløp R Hellersvatnet, utløp R Svingelivatnet, utløp R Homsvatnet, utløp R Jørenstadvatnet, innløp R Heddekjerrvatnet, utløp R Eksåvatnet, utløp R Snøringstjørn, utløp R Stegevatnet, utløp R Litlevatnet, utløp R Aurebekkvatnet, utløp R Dørvannet, utløp R Logna ved Smeland før kalking (BU2) R Breidåna oppstrøms Egsåvatn (BU6) R Trylandselva ved Barstøl (BU9) R Entredalsbekken (VKny) R Nesevannet, utløp R Pultrevatnet, utløp R Terjevatnet, utløp R Hogganvikvatna, utløp R Rotjørn, utløp R Ystevatnet, utløp R Lislevatnet, utløp R Norumsvatn, utløp R Tolbuvatnet, utløp R Uglandsvatnet, utløp Høylandsvatn, utløp R Hestetjørn, utløp R Gullbekken R Krosstjørna, utløp R Hauglandsvatnet, utløp R Undelandsvatnet, utløp R Bosollvatnet, utløp R Hågenvatnet, utløp R Songåna ved utløp Mandalselva (VK16) R Sagåna R Lisle Øyvatnet, utløp R Austre Surtevatnet, utløp R Bronevatnet, utløp R Storevatnet, utløp 20

21 R Bustadtjørn, utløp R Bjølletjønn, utløp R Gangsåvatnet (Heptetjønn), utløp Øygardsvatnet, utløp R Spydhomtjørni, utløp R Stavtjørn, utløp R Skogevatnet, utløp R Krokevatnet, utløp R Smalavannet, utløp R Langatjørn, utløp R Stemvatnet, utløp R Tjomsevatnet, utløp R Audna ved Ertseid (FI2) R Storebekken (Ertzeidbekken) (VK16) R Mandalselva ved Sveindal, nedstrøms doserer (VK11) R Mandalselva ved utløp Bjelland kraftstasjon (FI5) R Mandalselva ved Hesså (FI6) R Krokevatnet, utløp R Sandvannet (Bogstadlivatnet), utløp R Flatebøvatnet, utløp R Audna ved Melhusfossen (FI1) R Audna ved Vigmostad (FI4) R Audna ved Tryland (FI5) R Audna ved Melhusfossen (VK6) R Spillingsbekken oppstrøms doserer (VK15b) R Mandalselva ved Bjelland, nedstrøms doserer (VK5) R Mandalselva nedstrøms Kavfossen (FI3) R Mandalselva ved Sunde (FI4) R Svartevatnet, utløp R Stevlvatn, utløp R Børsvatn, utløp R Erlandsvatn, utløp R Bergevatn, utløp R Heddevatnet, utløp R Svemmelandsvatn, utløp Kjellandsvatnet, utløp R Audna sideløp Teinefoss (FI7) R Audna ved Helle (FI9) R Trylandsvassdraget (VK14) R Mandalselva ved Holmesland (FI17) R Audna ved Vivlemo (FI8) R Vårdalsåni ved Vårdal (VK8a) R Mandalselva, oppstrøms Stronda ved Straumsberget (FI7) R Mandalselva ved Bringsdal (FI18) 21

22 R Hessåbekken ved Hesså etter kalking (BU9) R Audna ved Stedjan nedstrøms kalking (BU5) R Audna ved Tryland oppstrøms kalking (BU14) R Audna sideløp Teinefoss (FI6) R Spillingsbekken nedstrøms doserer (VK15c) R Logna ved Kyrkjebygda (VKny) R Audna ved Audnedal stasjon (BU8/FI10) R Mandalselva ved Koland (FI12) R Mandalselva ved Helland (FI14) R Logna ved Smeland etter kalking (BU3) R Kosåni (Kvisla) ved Stedjan (BU7) R Audna ved Melhus (BU10) R Djupåna oppstrøms kalking (BU14) R Djupåna nedstrøms kalking (BU15) R Stølevatnet, littoral R Mandalselva ved Dyråsen (BU12) R Høyeåna ved Vomma (BU13) R Vårdalsåni nord (BU1) R Audna oppstrøms Tryland (VK4) R Audna ved Gislefoss-Seland (FI3b) R Stemkjerrbekken ved bru (VKny) R Mandalsleva, oppstrøms Stronda ved utløp Åmsåna (FI8) R Mandalselva, terskelområde (FI10) R Grislebekken oppstrøms Røsstadvatnet (BU12) R Audna ved Tryland nedstrøms kalking (BU15) R Kosåni ved utløp i Mandalselva (FI2) R Mandalselva, terskelområde ved grustak (FI9) R Mandalselva, oppstrøms Holmesland (FI16) R Lågåna ved Sveinall nedstrøms kalking (BU11) R Kvernåni ved Urebakken (BU3) R Lågåna ved Øvre Laudal før kalking (BU10) R Vårdalsåni sør (BU2) R Audna ved Stedjan oppstrøms kalking (BU4) Innsjø L Eptevatnet L Sandvatn R Stålevatnet, utløp R Døblevatnet-Lauvvatnet, utløp L Bjørndalsvatn L Lykkjevatnet R Risåstjørna, utløp L Mannflåvatnet, utløp L Øvre Øydnavatnet, utløp (VK1) L Trælevatnet, utløp R Kraunetjønn, utløp 22

23 L Røsstadvatnet, utløp R Ørnelivatnet, utløp R Barstadvatnet, utløp R Heddebutjørnin, utløp L Brådlandsvatnet, utløp L Eptevatn, utløp R Nylandstjørn, utløp L Nomevatnet, utløp R Mørkevatnet, utløp L Bjørndalsvant, utløp (littoral) R Hanevatnet, VAGIHA L Kosvatnet nord (littoral) Tabell 12 Vannlokaliteter i Otra vannområde som inngår i regional tiltaksrettet overvåking. Kilde: Vannmiljø. Otra vannområde Tiltaksrettet overvåking VannforekomstID StasjonsID Stasjonsnavn Kyst C Galgeberg C Kongsgård C Sjursøya C Lagmannsholmen C Topdalsfjorden C Kristiansand - indre havn C Andøya Elv R Rogåna (VKNy) R Åmlividelvatnet R Langåna ved Røyknes (VKNy) R Pråmtjørn, utløp R Gjuvvatn, utløp R Høyebekken (VKNy) R Grunnetjørn, utløp R Otra, Hallandsfossen til Hunsfoss, utløp R Frøysåna nedstrøms Oksefoss (VKNy) R Vasslandsvatnet R Otra oppstrøms Evje R Otra ved Vigeland (VKNy) R Løyningsvannet R Fisketjørn, utløp R Røynelandsvannet R Bjørnevatn, utløp R Lindalstjørna, utløp R Stemmevatn, utløp R Eljansåna oppstrøms Homme sag (VKNy) R Øvre Jegersbergvann, utløp 23

24 R Bervannet, utløp R Geitskardtjørn, utløp R Nordre Jøtnefotvatnet, utløp R Stormyrvatnet, utløp R Gimlemoen (P10) R Sidebekk til Geiskeliåni (GEIS_04) Årekleppvatnet, utløp R Hestevatnet, utløp R Navnløs (Vatn_lnr ), utløp R Straisbekken R Fiskevatnet, utløp R Murtetjørn, utløp R Øyesåtjørni, utløp R Lonanebekken (Auglandsbekken) R Austre Sveigsvatnet, utløp R Holebekktjørni, utløp R Krokevatnet, utløp R Fosstveit Gimlemoen P2B R Bjoråna. Nederst (EVJE_05) R Bjoråna (EVJE_07) R Liten bekk N for Bjorvika (EVJE_04) R Vølundbekkene (EVJE_08) R Gimlemoen (P5) R Sauebekken (EVJE_20) Gimlemoen P2A R Vølundbekken (EVJE_01) R Tjomsbekken/Haugebekken (EVJE_17) R Gimlemoen (P9) R Gimlemoen (P11) R Sidebekk til Geiskeliåni (GEIS_02) R Gimlemoen (P6) Innsjø Birketveitvatnet R Vålevatnet, utløp L Eksæ L Stavvatnet L Otra oppstrøms Hunsfoss (v/dam) L Botsvatn L Vetrehusvatnet L Tjøremovatnet R Lange Mjåvatn, utløp R Kikjevatnet, utløp L Sukkevatnet, utløp Stemmen (Vatn_lnr 10861), utløp R Dyrestjørn, utløp 24

25 Grovatnet, utløp L Storheddervatnet, utløp Gråbupytten, utløp Tretjønn Litjern, utløp L Kilefjorden og Gåseflåfjorden R Øyvatnet, utløp Mykestølvatn, utløp L Nomelandsdammen, utløp Austmanntjørn L Fiskeløys, utløp R Byrtingsåni L Homevatnet nordøst (littoral) L Vollevatn, VAGIVO R Gimlemoen (P3B) Tabell 13. Vannlokaliteter i Tovdal vannområde som inngår i regional tiltaksrettet overvåking. Kilde: Vannmiljø. Tovdal vannområde Tiltaksrettet overvåking Kyst VannforekomstID StasjonsID Stasjonsnavn Elv R Furekjerrtjønna R Noslebuvatnet R Haugevannet R Lindåstjørnane, utløp R Mellomstjørn, utløp R Natveitvatnet, utløp R Kverntjørn, utløp R Langevatn, innløp R Tovdalselva ved Boenfoss (VK1) R Herefossfjorden, utløp (VK2) R Krågevann, AAGIKR R Skårsåna (Hovlandsåna) nedstrøms Lislevatn (BU11) R Fjelldalselva ved Prestebrua/Ørnebakken R Lindtveitbekken R Furumovatnet R Tovdalsåna ved Åpål (BU3) R Tovdalsåna ved Gauslå (BU5) R Tovdalselva ved Teinefoss/Nyhus (FI8) R Tovdalselva ved Bjorhus (FI11) R Grunnetjørn, utløp R Mjåvatn, innløpsbekk R Røyrvatnet, utløp R Håmyr, ut 25

26 R Digeelva ved Flakk (BU17) R Vatnetdalsåna nedstrøms Vassvatn (BU12) R Jordstjørn, utløp Grasvatnet, utløp R Prestvatn, utløp R Kyllandsvatnet, utløp R Mørkelivatnet, utløp R Gladstadvatnet, utløp R Jotjørnin, utløp R Store Stangevatnet, utløp R Grunnevatn, utløp R Tjørnan, utløp R Tveitvatn, utløp R Håmyr, inn R Rettåna ved Fidje R Kateråsåna oppstrøms doserer (BU19) R Skjeggedalsåna nedstrøms Verevatn (BU9) Holtevannsbekken R Tovdalselva ved Flateland (BU15) R Tovdalsåna ved Årdalen (BU16/FI7) R Bjorvatnet, utløp R Vallesverdelva, nedre R Skjeggedalsåna oppstrøms doserer (BU1) R Tovdalselva, nedstrøms Sundtjønn (FI3) R Tovdalselva ved Liane (FI5) R Skjeggedalsåna, oppstrøms doserer (VK7) R Tovdalselva ved Mollestad bru (FI10) R Tovdalselva ved Kjærestrøm (FI4) R Tovdalsleva ved Grødum (FI13) R Tovdalsåna ved Hagen (BU6) R Rettåna ved Tvørrdalen (BU14) R Tovdalselva ved innløp Flakksvann (FI9) R Tovdalselva ved Rugsland (FI12) R Tovdalselva ved Boen (FI14) R Tovdalselva, oppstrøms Sundtjønn (FI2) R Monebekken ved Moen (VK28) R Monebekken oppstrøms doserer (VKny) Innsjø L Eielandsvatnet L Nystølfjorden L Dovlandsvatnet, utløp L Heimdalsvannet L Vestre Grimevannet L Austre Grimevannet L Nasvatn L Mjålandsvatnet, utløp 26

27 L Høvringsvatnet L Tveitvatnet, utløp (VK4) R Vætingstjørn L Kjetevatn L Store Hovvatn L Førevatn L Langedalsvatnet L Ogge (Lognesfjorden), fire dyp (VK20-23) L Straumsfjorden L Saurdalsvatnet, utløp Sandtjenn nord, utløp R Store Stemvatn, utløp R Bjortjørn, utløp L Bærvatn, utløp L Vesvatn, utløp L Gauslåfjorden, utløp R Gåsetjørn, utløp L Honnsølvatnet, utløp Studevannet nord, AAGISTN L Herefossfjorden, utløp (FI1) L Herefossfjorden innløp (VK3) L Uldalsåna (VK5) Tabell 14. Vannlokaliteter i Nidelva vannområde som inngår i regional tiltaksrettet overvåking. Kilde: Vannmiljø. Nidelva vannområde Tiltaksrettet overvåking Kyst VannforekomstID StasjonsID Stasjonsnavn Elv R Djupvatnet R Mjåvatnet, innløp R Jørundtjørn, utløp R Mjåvatn, utløp R Båselandsvatnet, utløp R Hisåna (VK18) R Ervedalsvatn R Nidelva ved Rygene (VK1) R Grunntjønn R Heldalsvatn R Heimre Rapvatn R Meselvannet R Trælvatn, utløp R Kaldvatn R Øytjørn, utløp Bråvatn, utløp 27

28 R Holtetjørn, utløp R Skintjørnane, utløp R Hovdetjørnane, utløp R Mørketjørn, utløp R Stemmetjørn, utløp R Teigtjønn, utløp R Stavskardtjørn vestare, utløp R Bergstadtjørn, utløp R Reinskåstjørn, utløp Sveiva, utløp R Kjinna, utløp R Steintjønn, utløp R Austre Hakjorsvatnet, utløp R Nuvvatn, utløp R Tveit-Øverlandsvatn, utløp R Reinsvatnet, utløp R Gråstakktjønn, utløp R Gråstakktjønn, utløp R Sipletjønn, utløp R Himmelstøyltjønn, utløp R Krontjønn, utløp R Seljestølvatnet, utløp R Buvatnet, utløp R Olstadtjørna, utløp R Orrevatn, utløp R Støylskrontjønna Damtjønn R Songeelva (VK16) R Biebekken (P3) R Øyvasstjørn, utløp Den lange tjønna, utløp R Svorttjørn, utløp R Skredstøyltjørnan, utløp R Romdalstjørnan, utløp R Hovdetjørnane, utløp R Midtre Valevatn, utløp R Kroktjørn, utløp R Litjørn, utløp Olsbutjern, utløp R Geiteråstjerna, utløp R Smedvatn, utløp R Auglandstjern, utløp R Hovatn, utløp R Nordvatn, utløp R Nutatjørna, utløp 28

29 R Langvatn, utløp R Ljosvatnet, utløp R Tjørnstøyltjørni, utløp R Ørnekvævtjønni, utløp R Grimvatn, utløp R Bjøllåstjørni, utløp Sigridbuvatnet, utløp R Kallemsvatnet, utløp R Furetjørn, utløp R Skarptjern, utløp R nordre Romdalstjørn, utløp R Hægefjelltjørni, utløp R Stemtjønn, utløp R Berghyl, utløp R Øytjørn, utløp R Bjørketjørn, utløp R Navnløs (Vatn_lnr 14298), utløp R Gantekvævtjørni, utløp R Talleivstjønn, utløp R ytre Valevatn, utløp R Brårtjørn, utløp R Støylstjørn, utløp R Øvre Litjørnane, utløp R Nestjørn, utløp R Hellestjørni, utløp R Grunnevatnet, utløp R Griddalstjønn, utløp Langtjørn, utløp R Litle Daltjørn, utløp R Svarttjønn, utløp R Blidtjønn, utløp R Lisle Rosstjønn, utløp R Kvennåi R Gloppevatnet, utløp R Teilagsvatn, utløp R Øyktjørn, utløp R Skredstøyltjørnan, utløp R Tjuvholttjørni, utløp R Damtjørn, utløp R Bøysæ, utløp R Hønetjørni, utløp R Grastjørni, utløp R Vehustjørni, utløp R Auversvatnet, utløp R Ingerhomtjørnane, utløp 29

30 R Dryftetjørni, utløp R Grunnetjønn, utløp R Fisketjønn, utløp R Østre Rapvatn, utløp R Austre Torsvatnet, utløp R Torsvasstjønn, utløp Mjåvatnet, utløp R Korstjønn, utløp R Tjovtjønn, utløp R Heimre Øyvatnet, utløp R Austre Hakjorsvatnet, utløp R Djuptjønn, utløp R Øvre Feletjønn, utløp R Sandvatnet, utløp R Urvatn, utløp R Gråstakktjønn, utløp R Rundemannstjønn, utløp R Øvre Elgheitjønn, utløp R Øvre Skulhomtjønn, utløp R Nidelva ved Valle (FI3) R Nidelva nedstrøms Rykene (FI7) R Lisle Teilagsvatn, utløp R Støyldalstjørna, utløp R Ausa, utløp R Lisle Bråvatn, utløp R Øytjørnane, utløp R Ljostjørn, utløp R Kvåmotjørnane, utløp R Fisketjørn, utløp R Norddalstjørni, utløp R Holmvatnet, utløp R Kanetjørni, utløp R Løftsteintjørnane, utløp R Løftsteintjørnane, utløp R Kvitjørni, utløp R Flåtjørnana, utløp Midtstultjørn, utløp R Store Daltjørn, utløp R Tryttjønn, utløp R Askottjønna, utløp R Midtre Øyvatnet, utløp R Grovtjønna, utløp R Langlitjørni, utløp R Bjørndalstjørni, utløp R Bjørnetjørni, utløp 30

31 R Strondtjørni, utløp R Vindåstjørnane, utløp R Aslomtjørnane, utløp R Kviptetjørn, utløp R Hardtotjørn, utløp R Den lange Nuttjønna, utløp R Nordre Øyvatn, utløp R Heitjønn, utløp R Heimre Torsvatnet, utløp R Skrepptjønn, utløp R Tjønnane 1, utløp R Grøtjønn, utløp R Bikkjetjønn, utløp R Maurdalstjønna, utløp R Sletteheitjønn, utløp R Saurvatnet, utløp R Nidelva ved Blakstad (BU6) R Sagbekken R Skåletjørna, utløp R Rektjørn, utløp R Saufosstjørna, utløp R Romdalstjørnan, utløp R Store Øytjønn, utløp R Fosstjørn, utløp R Vrålstjørn, utløp R Strondtjørn, utløp R Øytjørn, utløp R Fritjønn, utløp R Rosstjønn, utløp R Store Lomtjønn, utløp R Gomshomtjørn, utløp R Tarjeistjønn, utløp R Gråndalstjønn, utløp R Hengeltjønn, utløp R Mjåvatn, utløp R Nedre Elgheitjønn, utløp R Nidelva ved Espeland (FI4) R Nidelva ved Froland (FI5) R Kleppsvatn, utløp R Blektjørn, utløp R Tangetjønn, utløp R Presttjørn, utløp R Larstjønn, utløp R Lomstjørn, utløp R Grøtjønn, utløp 31

32 R Austre Homslitjønn, utløp R Gjevstøltjønn, utløp R Gjevstøltjønn, utløp R Nedre Skulhomtjønn, utløp R Nidelva ved Neset (BU3) R Nidelva ved Bøyelfoss nedstrøms doserer (BU5) R Nidelva ved Kvikshaug (FI8) R Roholttjønn, aust Bjørntjørn, utløp R Øytjørn, utløp R Stemmetjørn, utløp R Kvåmotjørn øvre, utløp R Stemtjørn, utløp R Den runde Nuttjønna, utløp Grunnetjønn, utløp R Øysandvatnet, utløp R Stemtjønn, utløp R Stemtjønn, utløp R Skådamstjønn, utløp R Nedre Feletjønn, utløp R Tjønnane 2, utløp R Sveinungstjønn, utløp R Bjortjønn, utløp R Laurdagstjønn, utløp R Øvre Stakkhomtjønn, utløp R Vasshaglona R Øytjørn 1, utløp Maurstadtjønn, utløp R Skvetten, utløp R Reinsvasstjørna, utløp R Hågstølvatnet, utløp R Vestre Sigridtjønn, utløp R Øyvasstjønna, utløp R Øverlandsvatnet, utløp R Sikletjønn, utløp R Fisketjønn, utløp R Lisle Lomtjønn, utløp R Løynetjønn, utløp R Ålvora, utløp R Åbogstjønn, utløp R Nidelva ved Gjermundnes (BU4) R Holmevatn, utløp R Glettetjønn, utløp R Hattetjønn, utløp R Krosstjønn, utløp 32

33 R Gråstakktjønn, utløp R Nedre Stakkhomtjønn, utløp R Løyningstjønn, utløp R Myrbutjønna (vestre) R Raudhelltjønn R Nidelva ved Bøylefoss, oppstrøms doserer (VK14) R Roholttjønn, vest R Nidelva ved Bøylestad (FI2) R Nidelva ved Refsnesfossen (FI9) R Tollbutjønn R Songeelva ved Osen (BUny/FI6) R Ljosdalstjønn, utløp Biebekken (P1) R Biebekken (P4) R Stemtjønn R Heimre Stavskardtjørn Tabell 15: Vannlokaliteter i Gjerstad-Vegår vannområde som inngår i regional tiltaksrettet overvåking. Kilde: Vannmiljø. Gjerstad vannområde Tiltaksrettet overvåking Kystvann VannforekomstID StasjonsID Stasjonsnavn Elv R Vegårvasselva (VK7) R Sandvannet R Sandvann R Sigder, utløp R Skjerka (BU13/VK20) R Marksettjørna, utløp R Steinsvatn, utløp R Bjortjern, utløp R Nykktjerna, utløp R Storelva, uløp Sørfjorden (BU5) R Fianesvingen, Oppstrøms R Storelva (Vegårselva) ved Nesgrenda (VK11) R Lundevannsdammen R Storelva ved Hauglandsvann, oppstrøms doserer (VK16) R Åsvannet, utlløp R Langtjørna, utløp R Stokkebovannet R Kabrettjern, utløp R Vestre Kalvvatnet, utløp R Storelva (Vegårselva) ved Vegerstøl (BU6) R Raudelva ved Våje (BU8) R Grunnetjennene, utløp 33

34 Vrangvatn, utløp R Storelva (Vegårdselva), nedstrøms doserer (VK21) R Store Åletjern, utløp R Kaldstadtjørna, utløp R Heilandsvatnet, utløp R Østre Kalvvatnet, utløp Stattjerna, utløp R Bågestøltjørn, utløp R Øvre Bjørntjern, utløp R søndre Trytetjern, utløp R Øvre Urdvann, utløp R Sandvatn, utløp R Nedre Bjørntjern, utløp R Grestjørna, utløp R Spjotvatn, utløp R Sandtjørn, utløp R Storelva (Vegårselv) ved Lillemo (FI4) R Storelva (Vegårselva) ved Lilleholt (FI6) R Gloppetjerna, utløp R Sneibuvatn, utløp R Storelva (Vegårdselva) ved Stormo (FI3) R Storelva (Vegårselva) ved Fosstveit (FI8) R Bekk ved Nistevåg R Skardtjørna, utløp R Lille Åletjern, utløp R Lillelv (BU10) R Storelva (Vegårdselva) ved Tveite (BU12/FI9) R Storelva (Vegårdselva) ved Lunde (BU14) R Hauglandselva ved Brumoen (FI2) R Vegårdsvasselva (BU3) R Storelva (Vegårselva) ved Nes jernverk (BU11/FI5) R Storelva (Vegårselva) ved Saglia (BU7) R Hauglandselva (Vegårsva ved Saglia (FI1) Innsjø L Niksjå L Jorstadvann, utløp R Lomtjerna, utløp L Skarvann L Ljosvatnet, utløp L Holtfjorden, utløp R Gåstjenn, utløp L Leivann L Lindlandsvannet L Vegår, Vestfjorden nord (VK4) L Svart Songevannet, 6.5.SON 34

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Vannregion Finnmark og norsk del av den norsk-finske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden Innledning om overvåking etter vannforskriften

Detaljer

Høringsforslag Regionalt overvåkingsprogram i vannregion Vest-Viken

Høringsforslag Regionalt overvåkingsprogram i vannregion Vest-Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Mal for regionalt overvåkingsprogram

Mal for regionalt overvåkingsprogram Mal for regionalt overvåkingsprogram Bakgrunn Forskrift om rammer for vannforvalntingen (vannforskriften) 18 krever at det utarbeides overvåkingsprogrammer i samsvar med kravene i vedlegg II og V til forskriften.

Detaljer

Kalsium (mg/l) Magnesium (mg/l) Lag/forening Vannmiljø_ID Navn Dato

Kalsium (mg/l) Magnesium (mg/l) Lag/forening Vannmiljø_ID Navn Dato Kalsium (mg/l) Magnesium (mg/l) Lag/forening Vannmiljø_ID Navn Dato ph Birtedalen Fiskelag 019-41314 Birtevatn 16.10.13 0,97 0,12 5,9 Birtedalen Fiskelag 019-61737 Brutjørn 16.10.13 0,4 0,09 5,6 Birtedalen

Detaljer

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Forvaltning på vannets premisser, tåleevnen for dyr- og plantesamfunn bestemmer hvor mye påvirkning

Detaljer

Vannregion Trøndelag. Overvåkningsprogram for planperioden Kontakt:

Vannregion Trøndelag. Overvåkningsprogram for planperioden Kontakt: Vannregion Trøndelag Overvåkningsprogram for planperioden 2016 2021. Kontakt: Vannregion Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Besøksadresse: Sør-Trøndelag fylkeskommune,

Detaljer

Karakterisering og klassifisering. - informasjonsmøte om vanndirektivet for vannområdene i Aust-Agder

Karakterisering og klassifisering. - informasjonsmøte om vanndirektivet for vannområdene i Aust-Agder Karakterisering og klassifisering - informasjonsmøte om vanndirektivet for vannområdene i Aust-Agder 1 juni 2010 Innhold Karakterisering av vannforekomster Vurding av mulig risiko Klassifisering av miljøtilstand

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen Arbeidet som skal gjennomføres i perioden 2010 2015 kan grovt deles inn i fem prosesser: 1. Gjennomføring og rullering av forvaltningsplan og tiltaksprogram

Detaljer

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 1 Prosjektet Oppdrag fra FM og FK i Aust-Agder, Vest- Agder og Rogaland (koordinert

Detaljer

Rammer for overvåking i regi av vannforskriften

Rammer for overvåking i regi av vannforskriften Rammer for overvåking i regi av vannforskriften Jon Lasse Bratli Klima- og forurensningsdirektoratet Miljøringen 22. november 2012 Målstyring etter kjemisk og økologisk kvalitet økosystembasert forvaltning

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Nasjonal vannmiljøkonferanse, torsdag 3. november 2016 Målet med

Detaljer

Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Ingvild Marthinsen seksjon for kjemisk og metallurgisk industri

Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Ingvild Marthinsen seksjon for kjemisk og metallurgisk industri Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Ingvild Marthinsen seksjon for kjemisk og metallurgisk industri Vannforskriften 18: Det skal innen utgangen av 2013 foreligge tilstrekkelige

Detaljer

Mange bekker små gjør en stor Å!

Mange bekker små gjør en stor Å! Mange bekker små gjør en stor Å! Fra helhetlig tenkning til helhetlig handling i 2016-2021? Kristin Uleberg Vest-Agder fylkeskommune Prosjektleder for vannregion Agder 1.(formål) fastsettelse av Formålet

Detaljer

Overvåking av vann og vassdrag

Overvåking av vann og vassdrag Overvåking av vann og vassdrag Generelle anbefalinger Foto: Åge Molversmyr Overvåking hva og hvorfor? Overvåking hva er det? (kilde: Store norske leksikon) Virksomhet for å føre kontroll med noe Systematisk

Detaljer

Vannforskriften. Helge Huru, MIVA

Vannforskriften. Helge Huru, MIVA Vannforskriften Helge Huru, MIVA. 15.03.2012 Forskrift for rammer for vannforvaltning Gjennomfører EUs rammedirektiv for vann i norsk rett Skal sikre en mer helhetlig og økosystembasert forvaltning av

Detaljer

Risiko 2021? Jo H. Halleraker, Direktoratet for naturforvaltning Kurs - Værnes oktober 2009.

Risiko 2021? Jo H. Halleraker, Direktoratet for naturforvaltning Kurs - Værnes oktober 2009. Hovedprinsipper vurdering av miljøtilstand Iht 15 og Vedl II- Forskrift om rammer for vannforvaltning Miljøtilstand (2010) Karakterisering Økonomisk analyse Risiko 2021? Jo H. Halleraker, Direktoratet

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Overvåking som følge av Vannforskriften

Overvåking som følge av Vannforskriften Overvåking som følge av Vannforskriften Jon Lasse Bratli Klima- og forurensningsdirektoratet Nasjonal vannmiljøkonferanse 16.-17. mars 2011 Målstyring etter kjemisk og økologisk kvalitet økosystembasert

Detaljer

Overvåking. Steinar Sandøy, DN.

Overvåking. Steinar Sandøy, DN. Overvåking Steinar Sandøy, DN Vannforskriften Vannforvaltninga skal vere: Kunnskapsbasert Økosystembasert Klassifisering av miljøtilstand Overvåking Kunnskapsbasert forvaltning Erfaring frå første runde

Detaljer

Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Bente Sleire seksjon for petrokjemisk og mineralsk industri

Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Bente Sleire seksjon for petrokjemisk og mineralsk industri Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Bente Sleire seksjon for petrokjemisk og mineralsk industri Vannforskriften 18: Det skal innen utgangen av 2013 foreligge tilstrekkelige regionale

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen. Vest-Agder. Foto Tormod Haraldstad

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen. Vest-Agder. Foto Tormod Haraldstad Vest-Agder Foto Tormod Haraldstad Foto: Tormod Haraldstad Foto Carl Erik Kilander Foto: Jon Erling Skåtan Foto: Carl Erik Kilander Fylkets vassdragsutfordringer Sur nedbør: Laks og biologisk mangfold i

Detaljer

Prioriterte miljøtema

Prioriterte miljøtema Prioritet Nr. Navn 1 025-026 Vassdrags: Sira- og Kvinavassdraget med nedslagsfelt Konsesjon i vassdraget Prioritert (+påvirket) vassdragsavsnitt i vannområde Prioriterte miljøtema Flere Begge vassdraga

Detaljer

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Oslo, 08.04.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3431 Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav

Detaljer

Regional vannforvaltning Kunnskapsgrunnlag

Regional vannforvaltning Kunnskapsgrunnlag Regional vannforvaltning Kunnskapsgrunnlag Presentasjon for vannområdeutvalget i Sør-Troms 24. mai 2019 Per Olav Aslaksen 27. mai 2019 Kunnskapsgrunnlag Vann-Nett Vannmiljø Overvåking Tiltak 2 Fylkesmannens

Detaljer

Overvåking. Miljøtilstandskurs, Trondheim 20. oktober Ragnhild Kluge, SFT.

Overvåking. Miljøtilstandskurs, Trondheim 20. oktober Ragnhild Kluge, SFT. Overvåking Miljøtilstandskurs, Trondheim 20. oktober 2009 Ragnhild Kluge, SFT Innhold Overvåkingsveileder Basisovervåking Tiltaksovervåking Problemkartlegging Overvåkingsveileder Status for overvåkingsveileder

Detaljer

Bruk av Vann-Nett i klassifiseringen

Bruk av Vann-Nett i klassifiseringen Bruk av Vann-Nett i klassifiseringen Kurs i klassifisering av økologisk tilstand, Hotell Thon Arena Lillestrøm 26.-27. mars 2014 Hege Sangolt Vann-Nett system for vannforvaltning Samler informasjon om

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer!

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Foto: Nils J. Tollefsen Foto: Vegard Næss Foto: Oddvar Johnsen Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Nasjonal høringskonferanse, 28. oktober 2014 V/ Vegard

Detaljer

Vannforskriften i sedimentarbeidet

Vannforskriften i sedimentarbeidet Vannforskriften i sedimentarbeidet Miljøringen 22.11.12 Hilde B. Keilen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning,. Klif Hva innebærer vannforskriften av forhold som kan ha betydning for sedimentarbeidet?

Detaljer

Overvåkingsveileder for vann

Overvåkingsveileder for vann Overvåkingsveileder for vann 1. Hvilken rolle har overvåkingen i vannforvaltningsforskriften? 2. Krav i forskriften og hvordan gjennomføre dette? 3. Ansvarsforhold, lovverk, metodikk, stasjonsnett 4. Konkret

Detaljer

Samling om Overvåking i henhold til vannforskriften

Samling om Overvåking i henhold til vannforskriften Samling om Overvåking i henhold til vannforskriften Anders Iversen (Miljødirektoratet) 25. oktober 2013 Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Overvåkingskrav i vanndirektiv og -forskrift

Detaljer

Vannregion - revisjonsobjekt - vassdrag. Agder 203 Otravassdraget (Brokke), Byglandsfj Agder 204 Hovatn i Otravassdraget 5 5

Vannregion - revisjonsobjekt - vassdrag. Agder 203 Otravassdraget (Brokke), Byglandsfj Agder 204 Hovatn i Otravassdraget 5 5 Vannregion - revisjonsobjekt - vassdrag diff. Verdi/påv Vannregion Rev.ID Vassdrag/ revisjonsobjekt Vassdragsnummer Vassdragsdel Samlet VPS_gr VP_Fisk/fiske Agder 203 Otravassdraget (Brokke), Byglandsfj.

Detaljer

Årsrapport fra vannregion Agder 2017

Årsrapport fra vannregion Agder 2017 Årsrapport fra vannregion Agder 2017 Vannregion Agder består av Aust-Agder og Vest-Agder, en del av Telemark og litt av Rogaland. Videre er vannregion Agder delt inn 7 vannområder: Sira-Kvina, Lynga, Mandal-Audna,

Detaljer

Overvåking - styring, plan og regionalt ansvar

Overvåking - styring, plan og regionalt ansvar Overvåking - styring, plan og regionalt ansvar Helge Tjøstheim Direktoratet for naturforvaltning (DN) Innhold Generelt om overvåking Overvåking fra nasjonalt hold Ansvarsforhold mellom VRM og FM Sektorenes

Detaljer

Vannmiljøtiltak i Kristiansand kommune

Vannmiljøtiltak i Kristiansand kommune TEKNISK By- og samfunnsenheten Vannmiljøtiltak i Kristiansand kommune Alena Bohackova Miljørådgiver By- og samfunnsenheten Mye bra ble gjort.. TEKNISK Avdeling 2 Mye bra gjort, men Til tross for utslippsreduksjoner

Detaljer

Audnedal kommune og Vannforskriften

Audnedal kommune og Vannforskriften Audnedal kommune og Vannforskriften Informasjon for Audnedal kommunestyre 11. april 2013 ved Stig Skjævesland, Prosjektleder for Vannområdet Mandal-Audna Tema: Vannforskriften Hvordan kan vi best ta vare

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder høring av planprogram og hovedutfordringer

Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder høring av planprogram og hovedutfordringer TEKNISK By- og samfunnsenheten Dato 16. mai 2019 Saksnr.: 201906146-5 Saksbehandler Marianne Bliksås Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 06.06.2019 Formannskapet 12.06.2019 Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

Vanndirektivet/Vannforskriften. Vannområder og regionale vannforvaltningsplaner. Koblingen til opprydding spredt avløp i Eidsvoll kommune

Vanndirektivet/Vannforskriften. Vannområder og regionale vannforvaltningsplaner. Koblingen til opprydding spredt avløp i Eidsvoll kommune Vanndirektivet/Vannforskriften Vannområder og regionale vannforvaltningsplaner Koblingen til opprydding spredt avløp i Eidsvoll kommune Foredrag 29. mai 2018. Eidsvoll kommune, Panorama kino. Av: Helge

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget - Hva vet vi om vannet vårt og hva bør vi vite?

Kunnskapsgrunnlaget - Hva vet vi om vannet vårt og hva bør vi vite? Kunnskapsgrunnlaget - Hva vet vi om vannet vårt og hva bør vi vite? Jon Lasse Bratli, Hege Sangolt, Dag Rosland, Hilde Skarra og Line Fjellvær Nasjonal Vannmiljøkonferanse 2. november 2016 Foto: B. Walseng

Detaljer

Hvor vil vi? Hvor vil dere?

Hvor vil vi? Hvor vil dere? Hva må til for å doble forsvarlig høsting? Sjøørret til glede eller besvær Vi hadde et altoverskyggende problem; forsuring Det håndteres i dag med kalking Vi har fortsatt utfordringer Nå må vi håndtere

Detaljer

På vei mot et friskere, mer levende og giftfritt vannmiljø. Janne Sollie Direktør Direktoratet for naturforvaltning

På vei mot et friskere, mer levende og giftfritt vannmiljø. Janne Sollie Direktør Direktoratet for naturforvaltning På vei mot et friskere, mer levende og giftfritt vannmiljø Janne Sollie Direktør Direktoratet for naturforvaltning Nasjonale miljømål Miljøtilstand: Alle vannforekomster (elver, innsjøer, kystvann) skal

Detaljer

Agder - Organisering, oppgaver og prosjekter i vannområdene

Agder - Organisering, oppgaver og prosjekter i vannområdene Agder - Organisering, oppgaver og prosjekter i vannområdene Tanja Øverland Vest-Agder Fylkeskommune, rådgiver og vannområdekoordinator Foto: Tanja Øverland Hvordan ser organiseringen ut hos dere? Hvordan

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

Overvåkingsveileder for vann

Overvåkingsveileder for vann Overvåkingsveileder for vann Versjon 1.0 til uttalelse innen 13. juni 07 v/ Signe Nybø, DN Miljømålsetninger i Direktivet Forebygge forringelse av kjemisk og økologisk status Restaurere vannforekomster

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM

Forslag til PLANPROGRAM Forslag til PLANPROGRAM Forvaltningsplan for vannregion Agder 2016-2021 Regional plan for vassdrag, grunnvann, brakkvann og kystnært vann. 1 Vannregion Agder Hjemmeside: www.vannportalen.no/agder Høringen

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 25.11.2014 87/14 Saksbehandler: Svein Oftedal Arkiv: 121 K70 Arkivsak:

Detaljer

Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) johh@dirnat.no Når vi målene? Hvor trengs nye tiltak? Karakterisering & analyse av miljøtilstand Skal danne grunnlaget for: Behov for videre

Detaljer

Innledning om overvåking. Jon Lasse Bratli

Innledning om overvåking. Jon Lasse Bratli Innledning om overvåking Jon Lasse Bratli Kort om Typer overvåking Organisering og ansvar Overvåkingsprogrammer formål Resultater kommer i påfølgende innlegg Tre typer overvåkning formål Basisovervåkning

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Sammen for vannet. Hovedutfordringer i Jæren vannområde

Sammen for vannet. Hovedutfordringer i Jæren vannområde 16. mai 2019 Sammen for vannet Hovedutfordringer i Jæren vannområde Foto: Svein Oftedal Innhold 1. Innledning... 3 2. Vannområdet vårt... 4 3. Miljøtilstanden i vannområdet hvordan står det til med vannet

Detaljer

Oppsummering. Samordning for godt vannmiljø. Innføring i Vanndirektivet. - gjennomføring av forskrift om vannforvaltning

Oppsummering. Samordning for godt vannmiljø. Innføring i Vanndirektivet. - gjennomføring av forskrift om vannforvaltning Oppsummering Samordning for godt vannmiljø - gjennomføring av forskrift om vannforvaltning Innføring i Vanndirektivet Trondheim 25. september 2007 Introduksjon (Anders Iversen) Globalt perspektiv: vann

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma Handlingsprogram 2018-2021 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 www.vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2018-2021

Detaljer

Med vannforskriften får vi en tydelig definisjon på hva vi mener når vi sier god tilstand. Vi tar utgangspunkt i en femdelt skala:

Med vannforskriften får vi en tydelig definisjon på hva vi mener når vi sier god tilstand. Vi tar utgangspunkt i en femdelt skala: Målet med vanndirektivet og den norske vannforskriften Hovedformålet vårt er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet i Norge. Målet er også at tilstanden ikke skal bli dårligere enn den er i

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Kommunens oppfølging av vannforskriften Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Innhold Kort om regional plan for vannforvaltning for Vannregion Nordland og Jan Mayen

Detaljer

Karakterisering Suldal innsjø

Karakterisering Suldal innsjø Karakterisering Suldal innsjø Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

Hvordan sørge for at drikkevannshensyn ivaretas i vannforvaltningsarbeidet? Norsk vann - fagtreff 23. oktober 2018 Jon Lasse Bratli

Hvordan sørge for at drikkevannshensyn ivaretas i vannforvaltningsarbeidet? Norsk vann - fagtreff 23. oktober 2018 Jon Lasse Bratli Hvordan sørge for at drikkevannshensyn ivaretas i vannforvaltningsarbeidet? Norsk vann - fagtreff 23. oktober 2018 Jon Lasse Bratli Disposisjon Vannforskriften, formål kvalitetselementer og parametere

Detaljer

Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet

Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet Klima- og miljødepartementet Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet Malin Fosse Helsfyr, 14. mars 2016 Gjennomføring av vanndirektivet i Norge EUs vanndirektiv er gjennomført i norsk rett ved vannforskriften

Detaljer

Jo Halvard Halleraker Steinar Sandøy Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Jo Halvard Halleraker Steinar Sandøy Direktoratet for naturforvaltning (DN) Jo Halvard Halleraker Steinar Sandøy Direktoratet for naturforvaltning (DN) Sentrale begreper Karakterisering (def.): Med karakterisering menes iht Vannforksriftens 15: 1) avgrensning i hensiktsmessige

Detaljer

Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver

Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Vannområde Kommunenummer OffisieltNavn Økologisk miljømål 2021 012-1256-R Nordåa Randsfjorden 0522 Langsua nasjonalpark

Detaljer

Samordnet vannforvaltning: Industri eksempel Borregaard. Konferanse om regionale vannforvaltningsplaner 14. oktober 2013

Samordnet vannforvaltning: Industri eksempel Borregaard. Konferanse om regionale vannforvaltningsplaner 14. oktober 2013 Samordnet vannforvaltning: Industri eksempel Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten HMS sjef Konferanse om regionale vannforvaltningsplaner 14. oktober 2013 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte

Detaljer

Svar til spørsmål fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 28. november 2012.

Svar til spørsmål fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 28. november 2012. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Boks 8111 Dep 0032 Oslo Att: Simon Haraldsen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning

Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Fagseminar om klassifisering og miljømål Oslo 11.-12. mai 2008 Miljømål for overflatevann

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Miljøtilstand og miljømål i planene

Miljøtilstand og miljømål i planene Miljøtilstand og miljømål i planene Steinar Sandøy, Jon Lasse Bratli og Hege Sangolt, Miljødirektoratet Nasjonal vannmiljøkonferanse 28.-29. oktober 2014 Hva vi skal snakke om Historien om miljømål jlb

Detaljer

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles Vannforvaltning Innholdsfortegnelse 1) Vannregioner - kart 2) Vannregionmyndigheter - kart 3) Økosystembasert forvaltning Vannforvaltning Publisert 24.06.2009 av Miljødirektoratet ja Godt vannmiljø er

Detaljer

Lokale tiltaksanalyser

Lokale tiltaksanalyser Lokale tiltaksanalyser Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Trine Frisli Fjøsne 19.11.2013 Miljømål jf. Vannforskriften Miljømål for overflatevann ( 4) Naturlige vannforekomster av overflatevann Tilstanden

Detaljer

Sammen for vannet. Vedlegg 3 til høringsdokument 2: Hovedutfordringer i vannområde Laksefjorden og Nordkinnhalvøya

Sammen for vannet. Vedlegg 3 til høringsdokument 2: Hovedutfordringer i vannområde Laksefjorden og Nordkinnhalvøya Sammen for vannet Oppdatering av regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram Vedlegg 3 til høringsdokument 2: Hovedutfordringer i vannområde Laksefjorden og Nordkinnhalvøya Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Hva skjer i vannområdene Tovdal, Nidelva og Gjerstad-Vegår

Hva skjer i vannområdene Tovdal, Nidelva og Gjerstad-Vegår Hva skjer i vannområdene Tovdal, Nidelva og Gjerstad-Vegår Svar: Litt av hvert Tanja Øverland Vest-Agder Fylkeskommune, Vannområdekoordinator/rådgiver Hovedfokus i 2018 Tiltak Tiltak Tiltak Problemkartleggingsprosjekt

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/5337-36289/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/127 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/86 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Notat Kalking i. laksevassdrag. Effektkontroll 2007 Regionale og vassdragsvise utviklingstrekk

Notat Kalking i. laksevassdrag. Effektkontroll 2007 Regionale og vassdragsvise utviklingstrekk Notat 28-3 Kalking i laksevassdrag Effektkontroll 27 Regionale og vassdragsvise utviklingstrekk Kalking i laksevassdrag Effektkontroll 27 Regionale og vassdragsvise utviklingstrekk Notat 28-3 Utgiver:

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma 2016 2021 Høringsutkast Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Forslag til Handlingsprogram for vannregion Glomma 2016

Detaljer

NORDKYN OG LAKSEFJORDEN VANNOMRÅDE, VANNREGION FINNMARK

NORDKYN OG LAKSEFJORDEN VANNOMRÅDE, VANNREGION FINNMARK SAKSPAPIRER TIL VANNOMRÅDEUTVALG NORDKYN OG LAKSEFJORDEN VANNOMRÅDE, VANNREGION FINNMARK TORSDAG 8. MARS KL. 13:00-16:00. STED: RÅDHUSET, MEHAMN. SAKSLISTE 1. Velkommen og presentasjon av deltakere 2.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016

HANDLINGSPROGRAM 2016 HANDLINGSPROGRAM 2016 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Kystfisker ved Sørøya, Sørøya/Seiland/Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry

Detaljer

Tiltak er toppen av kransekaka! Tiltak skal rapporteres til ESA.

Tiltak er toppen av kransekaka! Tiltak skal rapporteres til ESA. Tiltak er toppen av kransekaka! Tiltak skal rapporteres til ESA. Lokale tiltaksanalyser gir innspill til tiltaksprogram og forvaltningsplan grunnlagsdokument Tiltaksprogram, eget dokument for hele regionen,

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann EU s rammedirektiv for vann Direktivet omfatter Innlandsvann (innsjøer, dammer, elver, bekker) Brakkvann Kystvann Grunnvann Vanndirektivet - mer enn et vannkvalitetsdirektiv Mange ulike typer belastninger

Detaljer

Fylkesmannen og vannforvaltningen

Fylkesmannen og vannforvaltningen 08.05.2019 Fylkesmannen og vannforvaltningen Fylkesmannens roller Kunnskapsgrunnlag Utfordringer sett fra Fylkesmannen 2 Fylkesmannens roller i vannforvaltningen Sektormyndighet etter lover og forskrifter

Detaljer

Europas vann på bedringens vei, men store utfordringer gjenstår

Europas vann på bedringens vei, men store utfordringer gjenstår Europas vann på bedringens vei, men store utfordringer gjenstår Sommeren 2018 offentliggjorde det europeiske miljøbyrået (EEA) sin rapport om tilstanden i Europas vann. Det er oppnådd forbedringer i vannmiljøet

Detaljer

Miljøforvaltningens sektoransvar

Miljøforvaltningens sektoransvar DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Miljøforvaltningens sektoransvar Klifs og DNs oppfølging av arbeidet med vannforvaltningsplaner Marit Ruge Bjærke (Klif) Øyvind Walsø (DN) Nasjonal vannmiljøkonferanse

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionen vår: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal Ca 2

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Damtjern i Lier Dialogmøte

Damtjern i Lier Dialogmøte Damtjern i Lier Dialogmøte 30.10.2017 Morten Eken Vannregionkoordinator Vest-Viken Utgangspunkt for arbeidet EUs vanndirektiv (22.12.2000) Vannforskriften 1: Formål: Sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig

Detaljer

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Vannregion Troms Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Prinsipper og prosess Vannregionutvalgsleder Gunnar Davidsson Prinsippene for vannforvaltning: Fire hovedtyper vann: kystvann, elvevassdrag, innsjøer

Detaljer

Overvåking av lokaliteter i vannområde Øst - Telemark 2017.

Overvåking av lokaliteter i vannområde Øst - Telemark 2017. Overvåking av lokaliteter i vannområde Øst - Telemark 2017. Figur 1: Kart over vannområde Øst - Telemark. Tronhus bunndyrundersøkelser Dato 03.05.2018 Steinar B. Tronhus Innhold Sammendrag... 3 Resultater/vurderinger:...

Detaljer

Referat møte med vannområdene Gjerstad-Vegår, Nidelva og Tovdal

Referat møte med vannområdene Gjerstad-Vegår, Nidelva og Tovdal Referat møte med vannområdene Gjerstad-Vegår, Nidelva og Tovdal Dato: 4.sept. 2018 Sted: Pan Garden Hotel, Åmli Deltakere: Deltaker: Frode Lindland Liv Strand Nina Lieng Christiansen Hans Magnus Sætra

Detaljer

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Kristiansand den 14. oktober 2010 INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Saksliste Realitetsbehandling : Sak 16/10 Godkjenning av referat etter møte

Detaljer

Sammen for vannet. Vedlegg 2 til høringsdokument 2: Hovedutfordringer i vannområde Indre Varangerfjord

Sammen for vannet. Vedlegg 2 til høringsdokument 2: Hovedutfordringer i vannområde Indre Varangerfjord Sammen for vannet Oppdatering av regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram Vedlegg 2 til høringsdokument 2: Hovedutfordringer i vannområde Indre Varangerfjord Foto: Vegard Næss Innhold

Detaljer

Karakterisering og klassifisering + noko attåt

Karakterisering og klassifisering + noko attåt Karakterisering og klassifisering + noko attåt Jon Lasse Bratli, Klima- og forurensningsdirektoratet Vannressurskonferanse Norges Bondelag 9. oktober 2012 Økosystembasert - Helhetlig - Kunnskapsbasert

Detaljer

Vannforskriften. Status Utfordringer Forventninger. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning

Vannforskriften. Status Utfordringer Forventninger. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning Vannforskriften Status Utfordringer Forventninger Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning Vanndirektivet og vannforskriften Hvor er vi i dag Kjemi i vannforskriften- Endringer på trappen EU`s rammedirektiv

Detaljer

Overvåkingsnettverk store elver og store innsjøar. Steinar Sandøy

Overvåkingsnettverk store elver og store innsjøar. Steinar Sandøy Overvåkingsnettverk store elver og store innsjøar Steinar Sandøy Vanndirektivet - overvåkingsnettverk Member States shall ensure that, where appropriate, monitoring is carried out at points where: the

Detaljer

Miljømål og klassifisering av miljøtilstand

Miljømål og klassifisering av miljøtilstand Miljømål og klassifisering av miljøtilstand Steinar Sandøy, DN Vannforskriften Vannforvaltninga skal vere: Kunnskapsbasert Økosystembasert Klassifisering av miljøtilstand Overvåking Kunnskapsbasert forvaltning

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kultur- og miljøutvalget /14 Formannskapet /14 Kommunestyret

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kultur- og miljøutvalget /14 Formannskapet /14 Kommunestyret SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kultur- og miljøutvalget 15.10.2014 60/14 Formannskapet 16.10.2014 82/14 Kommunestyret 29.10.2014 158/14 Avgjøres av: Sektor: Kommunaltekniske tjenester Arkivsaknr.:

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv

Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv Presentasjon Miljøforum for industrien, 9. september 2014 V/ Vegard Næss, prosjektleder vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannforskriften

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Oppfylling av ravinedaler påvirker vannforekomstene. FMST v/iver Øfsti Tanem

Oppfylling av ravinedaler påvirker vannforekomstene. FMST v/iver Øfsti Tanem Oppfylling av ravinedaler påvirker vannforekomstene. FMST v/iver Øfsti Tanem Innhold Litt om vannforskriften og vannforvaltningsplanene Hvordan en ravinedal dannes Egenskaper til leirvassdrag Påvirkning

Detaljer