F Fremmedspråk Arbeidslivsfag Valgfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F Fremmedspråk Arbeidslivsfag Valgfag"

Transkript

1 HAUGJORDET UNGDOMSSKOLE F Fremmedspråk Arbeidslivsfag Valgfag

2 VALGFAG PÅ HAUGJORDET UNGDOMSSKOLE Hva er valgfag? Et valgfag er et fag du velger selv. I valgfaget arbeider du mye praktisk, og du får gode muligheter til å utfordre deg selv. Her på skolen har vi mange valgfag du kan velge mellom. Du velger for ett år av gangen, men du kan velge det samme valgfaget også året etter. Dette betyr at du gjennom ungdomsskolen kan ha hatt alt fra ett til tre valgfag. Selv om du bytter valgfag etter ett år, betyr ikke dette at du kan mindre om det nye valgfaget enn de som allerede har hatt det et år. Hvert år begynner man på noe nytt som ikke krever at du har tatt valgfaget fra før. Dette er annerledes fra de andre fagene, hvor man stadig bygger på det man har lært fra før. Om du velger det samme valgfaget to eller tre år på rad vil du likevel lære noe nytt hvert eneste år. Du vil heller ikke bli vurdert noe strengere enn de som har valgfaget for første gang. Med andre ord; i valgfaget møter du variasjon over tre år, men utvikling innad i året. Videre kan du lese om de ulike valgfagene og hva de handler om. Bruk litt tid på dette, og velg valgfag ut ifra interesser og hvilke fag du liker. Får man karakterer? Som i alle andre fag får du også karakter i valgfag. Systemet for hvilke karakterer som blir stående når du går ut av ungdomsskolen, er likevel litt annerledes enn for de andre fagene på ungdomsskolen. Hvis du har det samme valgfaget i 8., 9., og 10. trinn er det den karakteren du får på 10. trinn som er standpunktkarakteren og som du søker på videregående med. Hvis du har ulike valgfag hvert år, vil du få tre standpunktkarakterer; en for 8. trinn, en for 9. trinn og en for 10. trinn. Når du søker på videregående, regner de ut et snitt for de tre karakterene. En siste variant er at du tar det samme valgfaget på 8. og 10. trinn, men et annet et på 9. trinn. Da teller ikke karakteren din på 8. trinn, men vi regner ut et snitt av karakterene dine på 9. og 10. trinn.

3 Det er 2 skoletimer valgfag på alle trinn og de velges or ett år om gangen. Her er en oversikt over de fagene som tilbys for skoleåret 2022/2023. Du må sette opp tre ønsker når du velger valgfag. Valgfag 8 trinn 9 trinn 10 trinn PRODUKSJON FOR SCENE X X X DESIGN OG REDESIGN X X X FYSISK AKTIVITET OG HELSE X X X INNSATS FOR ANDRE X FRILUFTSLIV X X REISELIV X PROGRAMMERING X X UTVIKLING AV PRODUKTER OG TJENESTER X MEDIER OG KOMMUNIKASJON X TRAFIKK X INTERNASJONALT SAMARBEID X X IDEER OG PRAKTISK FORSKNING X

4 PRODUKSJON FOR SCENE I dette faget får du være med på å planlegge og gjennomføre en forestilling, både bak og på scenen. Du skal bruke dine kreative evner til å tenke fra ide til ferdig produksjon, enten som for eksempel skuespiller, musiker, regissør eller tekstforfatter. Faget passer for deg som: Er kreativ Er glad i å samarbeide Liker å skape ting Liker å formidle Musikk Kunst og Håndverk

5 DESIGN OG REDESIGN Dersom du er opptatt av gjenbruk og glad i å lage ting er dette faget for deg. I dette faget skal du bli kjent med de ulike fasene i en designprosess frem til et ferdig produkt, og du skal selv designe noe fra start til slutt. I faget har vi også søkelys på gjenbruk og resirkulering av materialer. Faget passer for deg som: Liker å skape ting Er opptatt av miljø og bærekraftig utvikling Er kreativ Er glad i å samarbeide Samfunnsfag Kunst og Håndverk

6 FYSISK AKTIVITET OG HELSE Om du er opptatt av trening, sunn livsstil og helse er dette faget for deg. Her får du muligheten til å delta i mange ulike fysiske aktiviteter og idretter, ernæring og sunne matvaner. Faget gir deg fysiske utfordringer og positive opplevelser på idrettsbanen og i naturen. Faget passer for deg som : Er glad i å bevege deg Er glad i å samarbeide Er opptatt av fair-play Er nysgjerrig på ulike idretter Kroppsøving Mat og helse Naturfag

7 INNSATS FOR ANDRE Frivillig arbeid er viktig i samfunnet vårt. I dette faget skal vi finne måter vi kan hjelpe andre på, og gjøre en innsats for et varmt og inkluderende lokalsamfunn her på Langhus. Vi skal kartlegge hvor hjelpen vår trengs hvem er det som trenger en ekstra hånd I dette faget skal du få lære om frivillig arbeid og gode holdninger. Faget passer for deg som: Vil hjelpe andre. Er motivert og glad i å gjøre en innsats. Er opptatt av et rettferdig samfunn. Samfunnsfag KRLE

8 FRILUFTSLIV Er du av typen som er glad i å være i skogen, ved sjøen, på fjellet eller på sletta, er dette valgfaget for deg! I valgfaget friluftsliv lærer du hvordan vi oppholder oss og ferdes ute til ulike årstider. Du lærer også hvordan du kan ta vare på deg selv og andre i naturen. I løpet av året gjør vi flere ulike, gøyale utendørsaktiviteter og du får også muligheten til å være med på overnattingstur! Faget passer for deg som: Er glad i å være ute Er opptatt av naturen og bærekraftig utvikling Liker å samarbeide Er glad i å bygge og lage ting Liker å være i aktivitet Kroppsøving Mat og helse Naturfag

9 REISELIV Har du lyst til å lære om lokale, nasjonale og internasjonale reisemål? I faget vil du lære om reiselivsbransjen og ulike aktører, du lærer å presentere turopplegg og reiser. Du blir kjent med ulike landskulturer og severdigheter. Du lærer å planlegge reiser både lokalt og internasjonalt, oppdager hva verden har å by på og sette opp budsjett. Faget passer for deg som: Er glad i å reise Er opptatt av egen og andre sin kultur Liker å samarbeide Liker å planlegge reiser/ aktiviteter Samfunnnsfag KRLE Mat og helse Språk

10 PROGRAMMERING Liker du koding og er nysgjerrig på teknologi? Da er dette faget for deg! I faget programmering skal vi se nærmere på hvordan teknologi fungerer. Vi skal undersøke ulike problemer og spørsmål, utvikle program til PC og få det til å kjøre feilfritt. Faget passer for deg som: Liker å skape ting Er kreativ Glad i å fikse ting Lurer på hvordan datamaskinen og dens programmer fungerer Matematikk Naturfag

11 UTVIKLING AV PRODUKTER OG TJENESTER Er du en gründer? I dette faget skal dere samarbeide om å utvikle en forretningside og etablere en bedrift. Dere skal planlegge, produsere, markedsføre og tilby varer eller tjenester. Her har du mulighet til å utvikle kreativitet og skaperglede og få praktisk trening i å utvikle en idé til et ferdig produkt. Det vil være et tett samarbeid med de som har valgfaget: Innsats for andre Faget passer for deg som: Vil skape noe nytt Er kreativ Opptatt av miljø og bærekraft Er glad i å samarbeide Mat og Helse Kunst og Håndverk

12 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Har du lyst til å prøve deg som journalist! Liker du å jobbe med medier, da er dette faget for deg. Vi jobber med ulike mediekanaler og verktøy: blogg, avis, podkast og foto. Du lærer blant annet å lage podkast, ta gode bilder. Blogg bruker vi til å skrive om spennende, morsomme og viktige ting som skjer her på skolen vår. Vi jobber som man gjør i en vanlig redaksjon, der alle har oppgaver. Det er mye samarbeid, og vi bruker forskjellige redigeringsverktøy til å redigere bilder, film og lyd. Faget passer for deg som : Er kreativ Er glad i å ta bilder Er glad i å skrive tekster Er opptatt av ytringsfrihet Er glad i å leke deg med redigering og utforming Samfunnsfag Norsk Kunst og håndverk

13 TRAFIKK Faget inneholder alle komponentene i trafikalt grunnkurs med unntak av mørkekjøringsdelen, som må tas ved en kjøreskole. Valgfaget trafikk går over hele skoleåret, og læreplanen i valgfaget trafikk er delt inn i to hovedmål: Mennesket i trafikken, og risiko og sikkerhet. Temaer som tas opp i løpet av skoleåret er: Trafikken som system, trafikk i nærområdet, kjøretøysikkerhet, ungdomsulykker, fart, krefter og risiko. Opplæringen vil foregå både inne og ute. For å få valgfaget godkjent som trafikalt grunnkurs, må du oppfylle følgende krav: Være til stede under hele førstehjelpsopplæringen og totalt minst 80 prosent av valgfagets 76 skoletimer, det vil si at du ikke kan få bevis på trafikalt grunnkurs før på slutten av skoleåret. Være elev på 10. trinn. Du må gjennomføre en teoritest på slutten av skoleåret, hvor 50 % av svarene må være riktig. Ta mørkekjøringsdelen ved en trafikkskole.

14 INTERNASJONALT SAMARBEID Liker du å skrive og snakke engelsk? Har du lyst til å bli kjent med ungdom fra andre land? Liker du å bruke sosiale medier? Er du nysgjerrig på andre kulturer og levemåter? I valgfaget internasjonalt samarbeid får du muligheten til alt dette. Hvis det er mulig, kan dere bli kjent med en klasse fra et annet land. Kanskje du får en venn for livet? Faget passer for deg som : Er glad i å snakke og skrive engelsk lære om andre kulturer lære om andre levemåter liker å bruke sosiale medier Samfunnsfag KRLE Engelsk

15 IDEER OG PRAKTISK FORSKNING Er nysgjerrig på spørsmål knyttet til naturen, miljøet, samfunnet, kultur og arbeidslivet er dette faget for deg. I faget skal du selv forsøke å finne svaret på et aktuelt spørsmål du lurer på. Du kan for eksempel prøve å finne ut hvorfor spikeren ruster eller hvor bakterier trives best på skolen. Du får ikke fasitsvar fra lærerne, men må finne ut av ting selv ved å lage hypoteser, teste dem og lage din egen konklusjon. Vi kommer til å ha en del morsomme og spennende forsøk. Faget passer for deg som : Liker å finne ut av ting Vil teste om ting du tror stemmer faktisk gjør det Undrer deg over hvorfor ting er som de er Samfunnsfag Matematikk Naturfag

16 FREMMEDSPRÅK OG VALGFAG PÅ HAUGJORDET UNGDOMSSKOLE Ved Haugjordet ungdomsskole tilbyr vi språkene fransk, spansk, tysk eller arbeidslivsfag. I tillegg tilbys fordypning i matematikk eller engelsk (de to siste fagene krever gode forkunnskaper). Det valget du nå gjør skal du ha gjennom de tre årene du går på ungdomsskolen. Det er ikke anledning til å gjøre omvalg etter 1. semester på 8. trinn. Du vil få karakter i faget som teller ved inntak til videregående skole. Du kan også komme opp til muntlig eksamen i faget. Elevene har 3 skoletimer per uke på 8. og 10. trinn og 2,5 skoletime per uke på 9. trinn. Du må sette opp tre ønsker når du velger språkfag. Konsekvenser for videregående opplæring: Søker du til studieforberedende utdanningsprogram på videregående må du ha fremmedspråk der. Alternativ 1: Hvis du har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen, kan du fortsette på nivå II på videregående og lese dette språket i 2 år. Hvis skolen din tilbyr det, kan du også velge å ta fremmedspråk på nivå III på Vg3. Det kan gi deg ekstrapoeng. Alternativ 2: Hvis du har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen, kan du begynne med et nytt fremmedspråk (som skolen tilbyr) på nivå I og ha dette språket i 2 år. Hvis skolen din tilbyr det, kan du i tillegg velge å ta fremmedspråk på nivå II på Vg3. Alternativ 3: Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen begynner du med et fremmedspråk som tilbys som nivå I på skolen din og har dette språket i tre år. På VG3 får du da færre timer til valg av programfag. Du kan altså ikke velge å begynne på nytt med det samme fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet. Vær også oppmerksom på at du heller ikke har krav på å fortsette med det fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet hvis skolen du kommer inn på ikke tilbyr det. Søker du til yrkesforberedende utdanningsprogram, er det ingen krav til å ha fremmedspråk mens du går på videregående.

17 Fransk, spansk og tysk Fransk brukes i Frankrike og deler av Belgia og Sveits. Det snakkes også i en del andre land, i Nord- og Sentral-Afrika, Canada, Vestindia og Det fjerne Østen. Fransk er et av verdensspråkene og offisielt EUspråk men også FN språk (i New York), samt OL språk (siden det var en franskmann, Pierre de Coubertin, som var med å grunnlegge OL), og offisielt språk i Leger uten Grenser (Médecins sans Frontières). Fransk er morsmålet eller andrespråket til mellom millioner mennesker, i Europa selvfølgelig, men også i store deler av Nord- og Vest-Afrika, samt en del av Canada, og diverse mindre land/ øygrupper rundt omkring. Den nest største fransktalende by i verden, etter Paris, er faktisk Montreal, i Canada. Frankrike er en viktig handelspartner for Norge, spesielt i olje og gassfeltet, og en feriedestinasjon for en del nordmenn. Det er ganske få nordmenn som mestrer fransk, og da et det et stort pluss å kunne ha det på CV en når man er på jobbmarkedet. Spansk snakkes i Spania, og er offisielt språk i til sammen 21 land, framfor alt i Nord-, Mellom- og Sør- Amerika og ikke minst USA. Spansk er offisielt FN-språk. Spania er et land Norge har betydelig kontakt med gjennom handel, kulturforbindelser og turisme. I språket finner vi mange ord som ligner norsk (de med latinsk opprinnelse), dette gjør at man kan forstå en del uten å kunne språket flytende. Den store utfordringen med å lære spansk kan være verbsystemet og setningsoppbyggelsen som er annerledes enn i norsk. I tillegg har vi harkelyden som vi ikke har i norsk! I de spansktalende landene ser man og lytter til spanskspråklige serier, filmer, musikk og annet media. Ved å lære spansk får du muligheten til å dykke inn i denne rike kulturen! Og for å ikke glemme - spansk er et av de store turistspråkene for oss nordmenn! Tysk snakkes ikke kun i Tyskland, men også i Østerrike, i størstedelen av Sveits, i Liechtenstein, i Luxembourg og i deler av Nord-Italia, i Belgia og øst i Frankrike. Etter russisk er tysk det språket i Europa som flest mennesker har som morsmål, og det hører til de 10 mest brukte språkene i verden. Kan du snakke tysk, kan du kommunisere med ca. 100 millioner europeere på morsmålet deres Tyskland er den viktigste handelspartneren for alle land i Europa og for mange land utenfor Europa. Tyskland er det tredje største industrilandet i verden. I næringslivet er tyskkunnskaper derfor en stor fordel. Tenk bare på alle misforståelsene som kan oppstå når man forhandler på et tredje språk! De fleste turister i Norge kommer fra Tyskland og de nordiske landene. Derfor er det en stor fordel for alle som har med turistene å gjøre at de kan forstå og snakke tysk. Mange tyske firmaer i utlandet- og i Norge- og norske firmaer som handler med tysktalende land, ønsker ansatte med tyskkunnskaper. Det er stor mangel på medarbeidere som er gode i tysk. Innenfor EU er det også gode utdannelses- og arbeidsmuligheter for folk som er gode i tysk. For vitenskapsfolk og studenter er det viktig å kunne tysk, for tysk ligger på andreplassen som vitenskapsspråk. Kan du tysk, har du muligheten til å bli kjent med den tyskspråklige kulturen, for tysk er Goethes språk, og Kafkas, Brechts, Mozarts, Bachs og Beethovens, og Freuds og Einsteins. Kilde: Oversatt fra "Warum Deutsch lernen. 10 Gründe, Deutsch zu lernen, utgitt av Goethe - Institut

18 Om fremmedspråk: Når du bruker verdens største bibliotek, internett, vil du kunne finne svært mye stoff på andre språk enn norsk. Du kommer ganske langt med engelsk, men kan du også tysk, fransk eller spansk, så åpner det seg her enda flere muligheter. Via nettet kan du også snakke med folk fra andre land, og da er det bra å kunne flere fremmedspråk. På ungdomsskolen er målet at du skal bli kjent med språket du velger, og lære å bruke språket både muntlig og skriftlig. Du skal også lære litt om kulturen i landene der språket brukes. Du skal bli kjent med forskjellige tekster og få øving i å skrive og snakke språket selv. På Haugjordet ungdomsskole brukes informasjons- og kommunikasjonsteknologi IKT aktivt i arbeidet med språket. Det er viktig at du gjør en god arbeidsinnsats både skriftlig og muntlig slik at du får utbytte av undervisningen. Du må ha interesse for språk, og være villig til å bruke like mye tid til arbeidet med dette faget som andre fag. Arbeidslivsfag: Har du noen gang hatt drømmer og ideer om å starte din egen bedrift? Har du noen gang tenkt at det du kan eller er interessert i, kan brukes til noe spesielt og nyttig? Da kan du glede deg! Nå skal du få være med å starte din egen elevbedrift sammen med noen av dine medelever! Elevbedrift handler om å ha en idé og gjøre noe med den. Dere skal starte, drive og avvikle en liten bedrift over en periode. Hva dere kommer opp med av ideer til bedriften og hvordan dere velger å organisere den, kommer til å bli avgjørende for hvor vellykket bedriften deres blir. Dere får hjelp og veiledning av læreren deres underveis, men det er deres eget pågangsmot og deres egen kreativitet og innsats som kommer til å være avgjørende for hva dere får til. Det er dette elever i ettertid sier at har vært morsomt og utfordrende i jobbingen med Elevbedrift. Fordypning i matematikk: Fordypning i matematikk skal gi deg muligheten til å utforske og oppdage matematiske sammenhenger i praktisk og kreativt arbeid. Faget legger til rette for utforskende og oppdagende læringsaktiviteter som bidrar til at du utvikler strategier for å bruke teknologi i utforsking og problemløsing. Faget skal bidra til at du kan gjøre gode valg knyttet til eget liv, samfunn og arbeidsliv gjennom forståelse av statistikk og matematiske modeller. Det forutsetter meget god kompetanse i det ordinære matematikkfaget for å kunne velge fordypning i matematikk. Haugjordet ungdomsskole Telefon Besøksadresse: Vevelstadveien 25, Langhus Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski E-post:

19 Engelsk fordypning: Fordypning i engelsk er et sentralt fag, det vil gi deg et redskap for å kommunisere og samhandle gjennom digitale medier og teknologi. Du skal få utforske og videreutvikle din språkkompetanse ved å trekke inn egne interesseområder fra både den virtuelle og den virkelige verden. Faget skal bidra til at du bedre kan reflektere over variasjon i språk, tenkesett og kommunikasjonsmønstre som du møter i det virtuelle og det virkelige samfunnet. Faget skal forberede deg på et arbeidsliv som stiller krav om engelskspråklig digital kompetanse og variert språklig kommunikasjon. Det forutsetter meget god kompetanse i det ordinære engelskfaget for å kunne velge fordypning i engelsk. nordrefollo.kommune.no

20 HVORDAN VELGE SPRÅK- OG VALGFAG PÅ HAUGJORDET UNGDOMSSKOLE? Du begynner på Oppvekstportalen på PC en din: Velg IST: Bruk FEIDE: nordrefollo.kommune.no

21 Inne i IST velger du «Valg»: Du skal velge «Valgfag» og «Språkfag», det er to ulike valg: Da får du opp hvilke muligheter du har å velge i: Du må sette opp tre ønsker når du velger Valgfag og husk å lagre! Du må sette opp tre ønsker når du velger Språkfag og husk å lagre! Lykke til med valget, fristen er lørdag 5 juni Hvis du står helt fast i valgprosessen, ta kontakt med oss: Vi gleder oss til å møte deg på Haugjordet ungdomsskole! nordrefollo.kommune.no

Haugjordet ungdomsskole

Haugjordet ungdomsskole 2012 Haugjordet ungdomsskole FREMMEDSPRÅK OG FORDYPNING I ENGELSK Haugjordet ungdomsskole tilbyr språkene tysk, fransk, spansk og fordypning i engelsk. Alle elever skal velge ett av språkene. I følge læreplanen

Detaljer

2016-2017. Haugjordet ungdomsskole FREMMEDSPRÅK, FORDYPNING I ENGELSK OG ARBEIDLIVSFAG

2016-2017. Haugjordet ungdomsskole FREMMEDSPRÅK, FORDYPNING I ENGELSK OG ARBEIDLIVSFAG 2016-2017 Haugjordet ungdomsskole FREMMEDSPRÅK, FORDYPNING I ENGELSK OG ARBEIDLIVSFAG Ved Haugjordet ungdomsskole tilbyr vi språkene fransk, spansk, tysk og fordypning i engelsk. Alle elever kan velge

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte på Kyrkjekrinsens 8.trinn 2015-16:

Informasjon til elever og foresatte på Kyrkjekrinsens 8.trinn 2015-16: Informasjon til elever og foresatte på Kyrkjekrinsens 8.trinn 2015-16: - Fremmedspråk, fordypningsfag og arbeidslivsfag - Valgfag Når elevene begynner i 8.klasse må de gjøre et valg mellom fremmedspråk

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGSFAG Valget er for 3 år Alle elevene fra 8. årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer (a 60 min)

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Valg for 3 år. Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer(a 60 min) tilvalg

Detaljer

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag Halsen ungdomsskole Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag 1 Fremmedspråk på Halsen: Tysk, Deutsch Spansk, Espanol Fransk, Francaise Fordypning: Engelsk,

Detaljer

TILVALGSFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2012-2013

TILVALGSFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2012-2013 TILVALGSFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2012-2013 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen ha 227 timer(a 60 min) tilvalg fordelt over 3 år. Dette utgjør

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2017-2018 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGSFAG Valget er for 3 år Alle elevene fra 8. årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer (a 60 min)

Detaljer

2. fremmedspråk /fordypning Valgfag Kriterier for sammensetting av klasser

2. fremmedspråk /fordypning Valgfag Kriterier for sammensetting av klasser Nittedal ungdomsskole Stasjonsveien 10 1482 Nittedal Til foresatte 7. trinn Rotnes og Sørli 2019/20 Informasjon «Overgang barneskole til ungdomsskole» 2. fremmedspråk /fordypning Valgfag Kriterier for

Detaljer

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag Halsen ungdomsskole Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag 1 Fremmedspråk på Halsen: Tysk, Deutsch Spansk, Espanol Fransk, Francaise Fordypning: Engelsk,

Detaljer

Velkommen til Kyrkjekrinsen skole skoleåret

Velkommen til Kyrkjekrinsen skole skoleåret KYRKJEKRINSEN SKOLE Åsamyrane 304 Postboks 4 Nyborg, 5876 Bergen Telefon 53 03 87 00 Til deg som skal begynne på 8.trinn i 2017 Velkommen til skoleåret 2017-2018 I forbindelse med at du skal begynne i

Detaljer

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013.

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Dato: 08.03.13 Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Orientering om valg av 2. fremmedspråk eller språklig fordypning. Overgangen til ungdomsskolen nærmer seg, og vi

Detaljer

Sodinskole. Trondheimsveien Telefc,r1: 72 45 01 50. Avdelingsleder ly.;k. Hege Bjerkll Daaland Te19fon: 7246 C1].. rie.

Sodinskole. Trondheimsveien Telefc,r1: 72 45 01 50. Avdelingsleder ly.;k. Hege Bjerkll Daaland Te19fon: 7246 C1].. rie. Vurdering Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare

Detaljer

Valgfag. 9.trinn og 10.trinn. Borgheim Ungdomsskole. Skoleåret

Valgfag. 9.trinn og 10.trinn. Borgheim Ungdomsskole. Skoleåret Valgfag 9.trinn og 10.trinn Borgheim Ungdomsskole Skoleåret 2018-19 1 Valgfag ved Borgheim Ungdomsskole skoleåret 2018-19 Det er på tide å velge valgfag for neste skoleår. Du skal velge to fag du synes

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE VALGFAG OG SPRÅKFAG/ARBEIDSLIVSFAG 8. TRINN

INFORMASJONSHEFTE VALGFAG OG SPRÅKFAG/ARBEIDSLIVSFAG 8. TRINN SKI UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2018/19 INFORMASJONSHEFTE VALGFAG OG SPRÅKFAG/ARBEIDSLIVSFAG 8. TRINN VALGFAG: Design og redesign Forskning i praksis Sal og scene Natur, miljø og friluftsliv Programmering Fysisk

Detaljer

Velkommen til Kyrkjekrinsen skole skoleåret

Velkommen til Kyrkjekrinsen skole skoleåret Til deg som skal begynne på 8.trinn i 2016 Velkommen til Kyrkjekrinsen skole skoleåret 2016-2017 I forbindelse med at du skal begynne i 8.trinn på Kyrkjekrinsen skole ønsker vi gi deg noe informasjon.

Detaljer

Valgfag. 8.trinn. Borgheim Ungdomsskole. Skoleåret 2019/2020

Valgfag. 8.trinn. Borgheim Ungdomsskole. Skoleåret 2019/2020 Valgfag 8.trinn Borgheim Ungdomsskole Skoleåret 2019/2020 1 Valgfag ved Borgheim Ungdomsskole skoleåret 2019-2020 Det er på tide å velge valgfag for neste skoleår. Du skal velge to fag i skjemaet som følger

Detaljer

VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN

VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN Medier og informasjon Utgangspunktet for dette valgfaget er å lage en nettbasert skoleavis. Vi kommer til å lære om rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Foreldremøte 7. trinn mai 2016

Foreldremøte 7. trinn mai 2016 Foreldremøte 7. trinn mai 2016 Hvem er vi? Rektor: Nina Bordewich Assisterende rektor: Eirik Haugberg Undervisningsinspektør: Ingjerd Tesaker Rådgiver: Ellen Gyllensten Alvestad Helsesøster: Heidi Rusten

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

INFORMASJONSMØTE. Nye 8. klasser ved Rana U

INFORMASJONSMØTE. Nye 8. klasser ved Rana U INFORMASJONSMØTE Nye 8. klasser ved Rana U INNHOLD Generell informasjon om ungdomsskolen v/kari Helsesøstertjenesten v/mai Cathrin Valgfag og språkfag v/berit og Hans Olav Kroppsøving v/yngve Skoleskyss

Detaljer

Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsrog og kultur

Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsrog og kultur Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsrog og kultur Fra: Rådmannen Dato: 11.3.2013 Sak: 13/206 Arkiv nr: B05 Dato: 12.3.2013 NOTAT OM VALGFAGENE SKOLEÅRET 2013/14 SAKSUTREDNING: Det er fra Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Valgfag på Oddemarka 2019/20 10.trinn. NB! Søknadsskjema finner du på siste side! Søknadsfrist:

Valgfag på Oddemarka 2019/20 10.trinn. NB! Søknadsskjema finner du på siste side! Søknadsfrist: Valgfag på Oddemarka 2019/20 10.trinn NB! Søknadsskjema finner du på siste side! Søknadsfrist: 16.5.19 Innholdet i valgfagene: Læreplanene i alle valgfagene er delt i to hovedområder. Hovedområdene utfyller

Detaljer

Velkommen til Riska ungdomsskole

Velkommen til Riska ungdomsskole Velkommen til Riska ungdomsskole Elin Arntsen Remi Heimlund Informasjon om Riska ungdomsskole. Informasjon om målformer på ungdomstrinnet. Informasjon om prinsippene for klassesammensetning. Informasjon

Detaljer

Velkommen til Kyrkjekrinsen skole skoleåret

Velkommen til Kyrkjekrinsen skole skoleåret KYRKJEKRINSEN SKOLE Åsamyrane 304 Postboks 4 Nyborg, 5876 Bergen Telefon 53 03 87 00 Til deg som skal begynne på 8.trinn i 2019 Velkommen til Kyrkjekrinsen skole skoleåret 2019-2020 I forbindelse med at

Detaljer

Du får vite litt om neste skoleår - slik at du kan gå hjem og velge: Møte nye 8. klasser

Du får vite litt om neste skoleår - slik at du kan gå hjem og velge: Møte nye 8. klasser VELKOMMEN TIL GUS! DAGENS PROGRAM Du får vite litt om neste skoleår - slik at du kan gå hjem og velge: Valgfag Fremmedspråk/Tilvalgsfag/Arbeidslivsfag Målform (bokmål eller nynorsk) Viktige datoer fram

Detaljer

Du får vite litt om neste skoleår - slik at du kan gå hjem og velge: Møte nye 8. klasser

Du får vite litt om neste skoleår - slik at du kan gå hjem og velge: Møte nye 8. klasser VELKOMMEN TIL GUS! DAGENS PROGRAM Du får vite litt om neste skoleår - slik at du kan gå hjem og velge: Valgfag Fremmedspråk/Tilvalgsfag/Arbeidslivsfag Målform (bokmål eller nynorsk) Viktige datoer fram

Detaljer

VALGFAG 10. TRINN SKOLEÅRET Valgfag organiseres med to timer (90 minutter) i uka alle tre årene på ungdomsskolen.

VALGFAG 10. TRINN SKOLEÅRET Valgfag organiseres med to timer (90 minutter) i uka alle tre årene på ungdomsskolen. Oslo kommune Utdanningsetaten Hovseter skole VALGFAG 10. TRINN SKOLEÅRET 2019-2020 Valgfag organiseres med to timer (90 minutter) i uka alle tre årene på ungdomsskolen. Det er utarbeidet fagplaner i de

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015 Utgått! Skjul vannmerke 2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen 2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn Skoleeier

Detaljer

VALGFAG 9./10. TRINN

VALGFAG 9./10. TRINN Oslo kommune Utdanningsetaten Hovseter skole VALGFAG 9./10. TRINN SKOLEÅRET 2018-2019 Valgfag organiseres med to timer (90 minutter) i uka alle tre årene på ungdomsskolen. Det er utarbeidet fagplaner i

Detaljer

VALGFAG 9. TRINN SKOLEÅRET Valgfag organiseres med to timer (90 minutter) i uka alle tre årene på ungdomsskolen.

VALGFAG 9. TRINN SKOLEÅRET Valgfag organiseres med to timer (90 minutter) i uka alle tre årene på ungdomsskolen. Oslo kommune Utdanningsetaten Hovseter skole VALGFAG 9. TRINN SKOLEÅRET 2019-2020 Valgfag organiseres med to timer (90 minutter) i uka alle tre årene på ungdomsskolen. Det er utarbeidet fagplaner i de

Detaljer

VALGFAG 9./10. TRINN

VALGFAG 9./10. TRINN Oslo kommune Utdanningsetaten Hovseter skole VALGFAG 9./10. TRINN SKOLEÅRET 2017-2018 Valgfag organiseres med to timer (90 minutter) i uka alle tre årene på ungdomsskolen. Det er utarbeidet fagplaner i

Detaljer

Studiespesialiserende Service og Samferdsel Musikk, Dans og Drama 1100 elever 42 klasser 170 ansatte 200 år lang historie

Studiespesialiserende Service og Samferdsel Musikk, Dans og Drama 1100 elever 42 klasser 170 ansatte 200 år lang historie Studiespesialiserende Service og Samferdsel Musikk, Dans og Drama 1100 elever 42 klasser 170 ansatte 200 år lang historie Velkommen til Åpen skole Presentasjon av «programfag» - En skole mange særpreg

Detaljer

Fra læreplanen i fagene: Valgfagene skal bidra til at den enkelte kan få oppleve inspirasjon, mestring og oppdage egne muligheter gjennom praktiske

Fra læreplanen i fagene: Valgfagene skal bidra til at den enkelte kan få oppleve inspirasjon, mestring og oppdage egne muligheter gjennom praktiske 9.trinn Fra læreplanen i fagene: Valgfagene skal bidra til at den enkelte kan få oppleve inspirasjon, mestring og oppdage egne muligheter gjennom praktiske aktiviteter. Det legges til rette for samhandling

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 22. april 2015 - «Nye 8. trinn» - Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 22. april 2015 - «Nye 8. trinn» - Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 22. april 2015 - «Nye 8. trinn» - Vormsund ungdomsskole 2. fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag De nye valgfagene Klassesammensetning Nina Ødegård, leder i FAU Å arbeide

Detaljer

Foreldremøte 7. trinn

Foreldremøte 7. trinn Foreldremøte 7. trinn 2016-17 Veien videre Hva vet vi om neste skoleår? Klassedeling, nye elever fra Nordvik, Krokeide o.l. Nye fag på ungdomstrinnet for denne elevgruppen; valgfag, språkfag Oppstartsamtale/utviklingssamtale

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 20.04.17 * Fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag. * Valgfag. Fremmedspråk Språklig fordypning Arbeidslivsfag Eleven skal ha vurdering med karakter. Karakteren teller ved inntak

Detaljer

Informasjon om eleven

Informasjon om eleven A Informasjon om eleven Til våre nye 8. klassinger og deres foresatte Velkommen til Ytrebygda skole. Det ligger et spennende skoleår foran deg og oss, og vi ser fram til å bli kjent med deg. For å kunne

Detaljer

Velkommen til foreldremøte! tirsdag 6. juni 2017

Velkommen til foreldremøte! tirsdag 6. juni 2017 Velkommen til foreldremøte! tirsdag 6. juni Tema for foreldremøtet: Presentasjon av Seljestad ungdomsskole Besøk av leder FAU Ronald Walquist Overgangen barnetrinn til ungdomstrinn Nye fag Vurdering Arbeidsplaner

Detaljer

VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET VED GRORUDDALEN SKOLE HØSTEN 2016

VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET VED GRORUDDALEN SKOLE HØSTEN 2016 1 VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET VED GRORUDDALEN SKOLE HØSTEN 2016 side 1 2 UNGDOMSTRINNET Opplæringen på ungdomstrinnet skal bygge på og videreutvikle det elevene kjenner fra tidligere trinn. Vi vil jobbe

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM UNGDOMSTRINNET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM UNGDOMSTRINNET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM UNGDOMSTRINNET 14.05.18 Rektor Morten Sesseng Ass. rektor Rune Byre Gåsemyr Undervisningsinspektør Kristine Mørk Rådgiver/sos.lærer Lene Sandsdalen Tema for møtet Hva

Detaljer

VALGFAG 8. TRINN SKOLEÅRET

VALGFAG 8. TRINN SKOLEÅRET Oslo kommune Utdanningsetaten Hovseter skole VALGFAG 8. TRINN SKOLEÅRET 2017-2018 Elevene har 90 minutter valgfag i uka alle tre årene på ungdomsskolen. Det er utarbeidet fagplaner i de enkelte valgfagene.

Detaljer

VALGFAG. Skauen kristelige skole 2018 / 19

VALGFAG. Skauen kristelige skole 2018 / 19 VALGFAG Skauen kristelige skole 2018 / 19 1 Innholdsfortegnelse Informasjon. 3 Valgfagene: Design og redesign..... 4 Fysisk aktivitet og helse. 5 Innsats for andre.... 6 Natur, miljø og friluftsliv 7 Levende

Detaljer

Nivå 1, tilbys i ungdomsskolen og videregående skole Nivå 2, tilbys bare i videregående skole og bygger på nivå 1.

Nivå 1, tilbys i ungdomsskolen og videregående skole Nivå 2, tilbys bare i videregående skole og bygger på nivå 1. Til alle elever på 7.trinn I 8.klasse får du to økter (2 klokketimer) i uka med fremmedspråk, fordypning i engelsk eller arbeidslivsfag. På vedlagte skjema skal du krysse av for valget ditt. Skjemaet leverer

Detaljer

8. trinn 2019/2020 Bryne ungdomsskule

8. trinn 2019/2020 Bryne ungdomsskule 8. trinn 2019/2020 Bryne ungdomsskule Foreldremøte og besøk på barneskulane 11. februar Andre framandspråk Valfag Besøk på ungdomsskulen og foreldremøte i juni Overgang barne-ungdomsskule Overgang barne-ungdomsskule

Detaljer

Valg av fordypningsfag u-trinnet

Valg av fordypningsfag u-trinnet Valg av fordypningsfag u-trinnet Storsteinnes skole 7.trinn våren 2018 Frist for valget 8.6.2018. Timetall på ungdomstrinnet 8.trinn: 3 timer a 45 minutter 9.trinn: 2 timer a 45 minutter 10.trinn: 3 timer

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

Valg av språkfag (2. fremmedspråk)

Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til elever/foresatte 7. trinn Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til høsten skal dere begynne i ungdomsskolen (8. trinn). I den forbindelse må dere velge hvilket språk dere ønsker. Disse fagene utgjør

Detaljer

2013-14. Haugjordet ungdomsskole VALGFAG. 9.trinn

2013-14. Haugjordet ungdomsskole VALGFAG. 9.trinn 2013-14 Haugjordet ungdomsskole VALGFAG 9.trinn Informasjonshefte om valgfag. Høsten 2012 ble det innført valgfag på ungdomsskolen for 8. trinn. Bakgrunnen for nye valgfag er at de skal bidra til økt motivasjon

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 25 / 91168625 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 VALGMULIGHETER

Detaljer

Valgfag på ungdomstrinnet

Valgfag på ungdomstrinnet Valgfag på ungdomstrinnet Innført på 8.trinn fra skoleåret 2012/13 Trinnvis innføring 8 valgfag fra 2012 og 7 nye fra 2013 Omfang på 57 årstimer per. år Sluttkarakter hvert år, snitt på vitnemål Elevene

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Velkommen! 8. klasse 2018/19. Rådgiver Odd Ivar Inspektør Per Jarle

Velkommen! 8. klasse 2018/19. Rådgiver Odd Ivar Inspektør Per Jarle Velkommen! 8. klasse 2018/19 Rådgiver Odd Ivar Inspektør Per Jarle Fikk du med deg denne? Langsiktig mål å utvikle dugande menneskje VI LIKER BARNET DITT.og vi ønsker han/hun skal lykkes så godt han/hun

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Ås ungdomsskole uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Valgfag alle trinn opasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

Detaljer

Foreldremøte 7. trinn april 2018

Foreldremøte 7. trinn april 2018 Foreldremøte 7. trinn april 2018 Hvem er vi? Rektor: Nina Bordewich Assisterende rektor: Ingjerd Tesaker Rådgiver: Ellen Gyllensten Alvestad Helsesøster: Elin Stokkan-Kluge Agenda Klasser og klassesammensetning

Detaljer

Foreldremøte 16.april trinn 2015/16. Flatåsen skole

Foreldremøte 16.april trinn 2015/16. Flatåsen skole Foreldremøte 16.april 2015 8.trinn 2015/16 Flatåsen skole Styringsdokumenter» Opplæringsloven» Kunnskapsløftet» Virksomhetsplan» Årsplaner» Periodeplaner» Rutiner /regler Visjon: «Flatåsen skole- en skole

Detaljer

Velkommen til Austbø skole

Velkommen til Austbø skole Til foresatte Oppvekst og levekår Austbø skole Postadr.: Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger Besøksadr.: Austbøsvingene 50 Telefon: 51 91 26 90 E-post: austbo.skole@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte. Vikhammer ungdomsskole

Velkommen til informasjonsmøte. Vikhammer ungdomsskole Velkommen til informasjonsmøte Vikhammer ungdomsskole Skoleåret 2016/2017 Ca 300 elever, 96 på 8. trinn fra høsten 2016 Ca 35 lærere 4 klasser på hvert trinn 2 kontaktlærere i hver klasse 5 barne- og ungdomsarbeidere/miljøarbeider

Detaljer

Valgfag Bjørnsletta Informasjonsmøte i Pangea for elevene 8.- og 9.trinn

Valgfag Bjørnsletta Informasjonsmøte i Pangea for elevene 8.- og 9.trinn Valgfag Bjørnsletta Vi tilbyr 7 mulige valgfag for skoleåret 18/19 Fysisk aktivitet og helse Faget fysisk aktivitet og helse skal bidra til at den enkelte elev får bedre fysisk helse og bedre trivsel.

Detaljer

Snart skal du begynne på ungdomsskolen!

Snart skal du begynne på ungdomsskolen! Snart skal du begynne på ungdomsskolen! 1. Overgangen fra barneskolen til Vesong 2. Rutiner for sammensetting av nye 8. klasser 3. Fremmedspråk, fordypning i engelsk/norsk eller arbeidslivsfag 4. Valgfag

Detaljer

Valgfag på ungdomstrinnet

Valgfag på ungdomstrinnet Valgfag på ungdomstrinnet Statistikknotat 1/2018 Skoleåret 2017-18 kan skolene tilby opplæring i 15 ulike valgfag. Likevel tar 55 prosent av elevene enten fysisk aktivitet og helse, sal og scene eller

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Ås ungdomsskole uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Valgfag alle trinn opasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Ås ungdomsskole uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Valgfag alle trinn opasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

Detaljer

som skal begynne i 8. klasse på Bardufoss ungdomsskole

som skal begynne i 8. klasse på Bardufoss ungdomsskole TIL DEG som skal begynne i 8. klasse på Bardufoss ungdomsskole Du må gjøre to valg: velge språkvalg: Du kan velge mellom: Fordypning norsk, Fordypning engelsk, Fordypning matematikk, Fremmedspråk spansk,

Detaljer

ORIENTERING OM VALGFAG 8. KLASSE 2018/2019

ORIENTERING OM VALGFAG 8. KLASSE 2018/2019 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet 4820 FROLAND Tlf.nr. 37 50 24 20 www.froland.skole.no ORIENTERING OM VALGFAG 8. KLASSE 2018/2019 Froland skole tilbyr fire ulike valgfag for neste års åttendeklassinger. Valgfagene

Detaljer

VALGFAG 8. TRINN OTTESTAD UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET

VALGFAG 8. TRINN OTTESTAD UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET VALGFAG 8. TRINN OTTESTAD UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2019-20 Nedenfor er det listet opp de valgfagene vi kan tilby ved skolen i tillegg til en kort beskrivelse av hvert fag. Det vil også bli informert om de

Detaljer

Statistikk om grunnskolen for Telemark

Statistikk om grunnskolen for Telemark Statistikk om grunnskolen for Telemark Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen for Telemark. All statistikk i GSI-tall I GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) finner

Detaljer

18. april «Nye 8. trinn» - Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

18. april «Nye 8. trinn» - Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 18. april 2018 - «Nye 8. trinn» - Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Agenda 2. fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag Valgfag Arbeid med klassesammensetning Skolemiljø Ny skole

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Organisering 2 timer i uka i 8. klasse 3 timer

Detaljer

VALGFAG VED BØLER SKOLE SKOLEÅRET 2018/2019

VALGFAG VED BØLER SKOLE SKOLEÅRET 2018/2019 VALGFAG VED BØLER SKOLE SKOLEÅRET 2018/2019 Teknologi i praksis Teknologi handler om den menneskeskapte verden. Opp gjennom tidene har menneskene brukt kreativitet og skaperevner til å utvikle redskaper,

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Dagsorden Sosialpedagogisk arbeid Organisering Satsningsområder Skolens rutiner og infokanaler Tilvalgsfag Utdanningsvalg Valgfag Fravær Karakterer Forventninger

Detaljer

Valgfag ved Varden ungdomsskole 2015-16

Valgfag ved Varden ungdomsskole 2015-16 Valgfag ved Varden ungdomsskole 2015-16 Valgfag Media og informasjon Liker du å skrive? Er du interessert i digitale verktøy og sosiale medier? Da kan dette være valgfaget for deg! I Media og informasjon

Detaljer

Valgfag på Levanger ungdomsskole. «Aill ska få sjansen»

Valgfag på Levanger ungdomsskole. «Aill ska få sjansen» Valgfag på Levanger ungdomsskole «Aill ska få sjansen» Valgfag er et fag du har to timer i uka. Du får komme med ønsker om hvilket fag du skal ha disse timene. Målet med valgfagene er at du skal oppleve

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

VELKOMMEN TIL LURAHAMMAREN UNGDOMSSKOLE. Læring og opplevelse i en elevaktiv skole

VELKOMMEN TIL LURAHAMMAREN UNGDOMSSKOLE. Læring og opplevelse i en elevaktiv skole VELKOMMEN TIL LURAHAMMAREN UNGDOMSSKOLE Læring og opplevelse i en elevaktiv skole PROGRAM FOR KVELDEN: Kl. 18.00 ca. 19.00 Fellessamling. Presentasjon av skolens ledelse. Presentasjon av skolens helsesøster

Detaljer

Velkommen til kort informasjon om fagvalg. Hvilke fag skal jeg velge?

Velkommen til kort informasjon om fagvalg. Hvilke fag skal jeg velge? Velkommen til kort informasjon om fagvalg Hvilke fag skal jeg velge? Fordeling fellesfag og programfag Fellesfag Vg1 Matematikk Geografi Naturfag Engelsk Samfunnsfag Norsk Kroppøving Fremmedspråk Programfag

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Ungdomsskolen 2015-2016

Ungdomsskolen 2015-2016 Ungdomsskolen 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til ungdomsskolen på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig solid

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til foreldremøte på. Frydenberg skole. Frydenberg skole. Nye foresatte 8. trinn

Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til foreldremøte på. Frydenberg skole. Frydenberg skole. Nye foresatte 8. trinn Velkommen til foreldremøte på Nye foresatte 8. trinn 2018-20189 Program Velkommen Forventninger og vurdering Nye fag på ungdomsskolen Læringsmiljø, bli kjent FAU Natteravn Nye foresatte 8. trinn 2018-2019

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT VED HOMMELVIK UNGDOMSSKOLE!

VELKOMMEN SOM FORESATT VED HOMMELVIK UNGDOMSSKOLE! VELKOMMEN SOM FORESATT VED HOMMELVIK UNGDOMSSKOLE! Hvilke forventninger har dere til Hommelvik ungdomsskole? Hommelvik ungdomsskole 2019/20 270 elever 106 på 8. trinn ( 58 Hommelvik + 48 Sveberg) 4 klasser

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte på Ortun

Velkommen til informasjonsmøte på Ortun Velkommen til informasjonsmøte på Ortun Administrasjon Stein Larsen, rektor Annine Horstad, avdelingsleder Kjersti Wolden, avdelingsleder Roar Haugland, avdelingsleder Kontaktinformasjon Kontortid : 08.00-15.30

Detaljer

Forsøk med nytt fag i ungdomsskolen

Forsøk med nytt fag i ungdomsskolen Forsøk med nytt fag i ungdomsskolen 2009-2013 ARBEIDSLIVSFAGET Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Grong 6.oktober 2011 St.meld.44 Utdanningslinja (2008-09) her ble arbeidslivsfaget

Detaljer

Velkommen til Riska ungdomsskole

Velkommen til Riska ungdomsskole Velkommen til Riska ungdomsskole Elin Arntsen (rådgiver) Liv-Kirsti Mong (undervisningsinspektør) Språklærere Informasjon om Riska ungdomsskole. Informasjon om målformer på ungdomstrinnet. Informasjon

Detaljer

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk.

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE. Produksjon av varer og tjenester. Fysisk aktivitet og helse

VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE. Produksjon av varer og tjenester. Fysisk aktivitet og helse SKI UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015/16 VALGFAG 8. TRINN INFORMASJONSHEFTE Design og redesign Forskning i praksis Sal og scene Produksjon av varer og tjenester Fysisk aktivitet og helse Bakgrunnen for nye valgfag

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign

Elevbedrift i valgfaget design og redesign Elevbedrift i valgfaget design og redesign Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio Ås ungdomsskole pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Valgfag alle trinn sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 20 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 VALGMULIGHETER OG TILBUD

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer