HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Hitra formannskap. Fillan den Medlemmer og varamedlemmer av Hitra formannskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Hitra formannskap. Fillan den Medlemmer og varamedlemmer av Hitra formannskap"

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den Medlemmer og varamedlemmer av Hitra formannskap Innkalling til møte i Hitra formannskap Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Kommunestyresalen Kl 10:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller Representant som ønsker å få vurdert sin habilitet i forhold til behandling av saker ført opp på sakslisten, skal melde fra om dette til kommunedirektør i god tid slik at dette kan klargjøres før møtet. Orienteringer: Neverlia status og framdrift Kommunebarometeret hva forteller tallene Bolig Ung status og framdrift i prosjektet Prosjekt demensavdeling historikk, status og framdrift Kandidater til verv i Norsk kulturskoleråd Trøndelag Bo i Hitra nye utleieboliger som virkemiddel Bilparken leasing og eie Hovedplan vann høringsinnspill og gjennomgang av prioriteringer Styringskort måleparametre for helhetlig styring Fillan brannstasjon gjennomgang Kirkebygg i Hitra gjennomgang av tilstand Drøftningssak: Høring Regional plan for Arealbruk Saksdokumenter i PS 2/21 ble ettersendt Spørsmål meldes kommunedirektør. E-postadresse: Postadresse: Telefon: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: Internett: 1

2 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Saker til behandling PS 88/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den PS 8/21 PS 0/21 PS 1/21 PS 2/21 PS 3/21 PS 4/21 Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid-1" Hjorten Hotell Hitra Søknad "Kommunal Kompensasjonsordning Covid1" Kystavfall AS Søknad "Kommunal Kompensasjonsordning Covid1" Helges Fishingcamp AS Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid1" Ansnes Brygger Event AS Klage på vedtak i FSK sak PS 52/21 Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid 1" Halvar Stadsvik AS Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid-1" Frisørsalong Luggum Lukket PS 5/21 Startlån - Fullfinansiering X PS 6/21 Startlån - Fullfinansiering X 2

3 Saker til behandling PS 88/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den

4 Administrasjon Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato: U / Synnøve Aukan Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid-1" Hjorten Hotell Hitra AS Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Hitra formannskap /21 Vedlegg: 1 Tildelinger Koronatiltak til Hitra pr Resultatregnskap Hjorten Hotell Hitra AS Innstilling: 1. Hitra formannskap tildeler Hjorten Hotell Hitra org tilskudd fra Hitra kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-1» med kr ,- Tilskuddet gis i forbindelse med vesentlig bortfall av omsetning og at virksomheten ikke treffes av andre ordninger. 2. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning (faktura) fra søker. Ingjerd Astad Kommunedirektør Dokumentet er elektronisk godkjent Synnøve Aukan rådgiver næring Postadresse: Org.nr.: Telefon: Rådhusveien 1 Bankkonto: E-post: 7240 Hitra Skattekonto: Internett: 4

5 Bakgrunn for saken Hjorten Hotell Hitra AS har søkt om tildeling på kr ,- fra «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter» Saksopplysninger Stortinget har bevilget 1 mrd. kroner til kommunene for at kommunene selv kan kompensere lokalt næringsliv for negative økonomiske konsekvenser som følge av smitteverntiltak. Det ble i første omgang bevilget 0,5 mrd. kroner som ble fordelt til kommunene basert på arbeidsledighet og smitteverntiltak på nivå 5. I denne omgang fordeles 500 millioner kroner til kommuner etter folketall. Alle kommuner får et minstebeløp på kroner. Vedlagt saken følger oversikt over fordelingen av tilskuddet per kommune av en total ramme på 1000 millioner kroner. Departementet vil utbetale midlene så snart som mulig i én utbetaling. Hitra kommune er tildelt i «Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter» mottatt kr ,- Hitra formannskap vedtok følgende retningslinjer for tildeling av «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter» Punkt 1. Det kan tildeles maksimalt kr ,- pr. søker og maksimalt 60 % av de dokumenterte tap av inntekter. Punkt 2. Virksomheter som har hatt store kostnader til smitteverntiltak Punkt 3. Har opplevd pålagt nedstenging og er særlig hardt rammet Punkt 4. Kontantstøtte for vesentlig bortfall av omsetning, for virksomheter som ikke treffes av andre ordninger Søknaden registreres elektronisk via Ordningen lyses ut så snart søknadsskjema er utarbeidet fra departementet og søknadsfristen settes til Søknader behandles fortløpende. Søknadene behandles i formannskapet etter innstilling fra kommunedirektøren. Søknaden fra Hjorten Hotell Hitra Hjorten Hotell Hitra søker om støtte til å dekke underskudd pga. korona, samt ekstrakostnader i forbindelse med korona; som lønnskostnader på ekstra renhold, lønnskostnader til å jobbe med smittevern/følge opp lover og regler ang. smittevern, desinfeksjonsmidler, vaskemidler, hansker, munnbind etc. Dagens eiere overtok Hjorten Hotell Hitra AS 1.september 201. De har brukt 4 millioner på oppgraderinger av hele hotellet, en del er tatt over drift og en del er aktivert. Det var et stort underskudd i 201, mye av dette var opparbeidet før overtagelsen 6 måneder etter overtagelsen av Hjorten Hotell Hitra, så slår COVID -1 til, en situasjon som nå har pågått i over et år. Økonomi Pga. underskudd i driften har de ikke kommet inn under den offentlige kompensasjonsordningen i 2020 da den ikke støtter bedrifter som går i underskudd. Dette er endret fra 2021 og Hjorten Hotell har fått tildelt ,- i tilskuddsmidler fra staten. Se vedlagte resultatrapport. Side 2 5

6 Vurdering Hjorten Hotell Hitra har vært i en særlig krevende situasjon med eierskifte så tett opp mot Coronautbruddet og store investeringer. På grunn av underskudd har ikke bedriften kommet inn under støtteordninger for næringslivet. Punkt 2. Virksomheter som har hatt store kostnader til smitteverntiltak er ikke dokumentert spesifikt. Punkt 3. Har opplevd pålagt nedstenging og er særlig hardt rammet rammet av nasjonal og lokal nedstengning Punkt 4. Kontantstøtte for vesentlig bortfall av omsetning, for virksomheter som ikke treffes av andre ordninger ikke mottatt støtte i 2020 Formannskapet har i vedtak i tidligere sak av sammenlignbar karakter innvilget støtte fra denne ordningen. Kommunedirektøren anbefaler: 1. Hitra formannskap tildeler Hjorten Hotell Hitra org tilskudd fra Hitra kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-1» med kr ,- Tilskuddet gis i forbindelse med vesentlig bortfall av omsetning og at virksomheten ikke treffes av andre ordninger. 2. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning (faktura) fra søker. Side 3 6

7 Tildelinger fra Kompensasjonsordningen for næringslivet Selskap Tildelt beløp Dato innvilget Uungåelige faste kostnder Omsetning 2020 Omsetning 201 Periode AGENCY AS apr januar-februar2021 AGENCY AS mar apr.20 AGENCY AS mar mai.20 AGENCY AS jan november-desember2020 AGENCY AS jan september-oktober2020 AGENCY AS sep aug.20 AGENCY AS aug jun.20 AGENCY AS aug jul.20 ANSNES BRYGGER EVENT AS mar januar-februar2021 ANSNES BRYGGER EVENT AS jan november-desember2020 ANSNES BRYGGER EVENT AS jun apr.20 ANSNES BRYGGER EVENT AS apr mar.20 ARNEHUS HITRA AS apr januar-februar2021 ARNEHUS HITRA AS sep jun.20 ARNEHUS HITRA AS jul apr.20 AUG FAXVAAG AS aug apr.20 AUTOSENTRUM AS apr mar.20 BALSNES KARLSEN jun apr.20 BRILHIANT AS mai apr.20 BRILHIANT AS apr mar.20 DOLMSUNDET AS mar september-oktober2020 DOLMSUNDET AS jan jun.20 DOLMSUNDET AS sep aug.20 DOLMSUNDET AS aug jul.20 DOLMSUNDET AS jul mai.20 DOLMSUNDET AS mai apr.20 DOLMSUNDET AS mai mar DOLMSUNDET HOTELL HITRA AS sep apr DOLMSUNDET HOTELL HITRA AS sep jun.20 0 DOLMSUNDET HOTELL HITRA AS aug mai.20 DOLMØY SEAFOOD AS apr november-desember ELVEMO OG HJERTÅS BYGG AS mar september-oktober GEIR ERLING NILSBERG jun mar.20 GEIR ERLING NILSBERG jun apr.20 GUTTA PÅ TORGET AS jun apr.20 GUTTA PÅ TORGET AS apr mar.20 HALVAR STADSVIK mar november-desember2020 HALVAR STADSVIK aug jun.20 HALVAR STADSVIK aug jul.20 HALVAR STADSVIK jul mai.20 HALVAR STADSVIK jul apr.20 HITRA BERGVERK AS jun apr.20 HITRA BERGVERK AS apr mar HITRA BYGG & BETONG AS mai januar-februar HITRA BYGG & BETONG AS mar november-desember HITRA BYGG & BETONG AS feb september-oktober HITRA BYGG & BETONG AS des apr HITRA BYGG & BETONG AS des jul HITRA BYGG & BETONG AS des jun.20 4 HITRA TURISTSERVICE AS apr januar-februar2021 HITRA TURISTSERVICE AS mar november-desember2020 HITRA TURISTSERVICE AS jan september-oktober2020 HITRA TURISTSERVICE AS okt jul.20 7

8 HITRA TURISTSERVICE AS sep jun.20 HITRA TURISTSERVICE AS aug apr.20 HITRA TURISTSERVICE AS aug mai.20 HITRA TURISTSERVICE AS apr mar.20 HITRAMAT AS jul apr.20 HJORTEN HOTELL HITRA AS apr januar-februar2021 HÅRFOKUS AS apr mar.20 INMED AS jun apr.20 INMED AS mai mar.20 INNSIA HELHETSTERAPI AS jun apr.20 INNSIA HELHETSTERAPI AS apr mar.20 KNUTSHAUG FISKEFERIE AS feb november-desember2020 KNUTSHAUG FISKEFERIE AS jan september-oktober2020 KNUTSHAUG FISKEFERIE AS sep jun.20 KNUTSHAUG FISKEFERIE AS sep jul.20 KNUTSHAUG FISKEFERIE AS sep aug.20 KNUTSHAUG FISKEFERIE AS jul mai.20 KYSTAVFALL AS mar mar.20 LOTUS KLINIKK AS mai apr.20 LOTUS KLINIKK AS apr mar.20 NICCO HITRA AS mai apr.20 NICCO HITRA AS apr mar.20 PIKENE PÅ TORGET HITRA AS apr mar.20 PIKENE PÅ TORGET ORKANGER AS mar apr.20 PIKENE PÅ TORGET ORKANGER AS apr mar.20 SALONG RIMA RIMA PETRUSKIENE apr mar.20 SJØHUSFERIE AS mar januar-februar2021 SJØHUSFERIE AS jan september-oktober2020 SJØHUSFERIE AS jan november-desember2020 SJØHUSFERIE AS aug jun.20 SJØHUSFERIE AS jun mai.20 SJØHUSFERIE AS mai apr.20 SJØHUSFERIE AS apr mar.20 SKÅRØYA OPPLEVELSER AS aug jun.20 SKÅRØYA OPPLEVELSER AS aug apr.20 SPORTSHUSET HITRA AS apr mar.20 STEINSJØ AS mar januar-februar2021 STEINSJØ AS mar november-desember2020 STEINSJØ AS jan september-oktober2020 STEINSJØ AS okt jul.20 STEINSJØ AS sep jun.20 STEINSJØ AS sep apr.20 STEINSJØ AS sep mai.20 STORM BRYGGHUS AS jan november-desember2020 STORM BRYGGHUS AS jan september-oktober2020 STRAND HITRA AS apr januar-februar2021 STRAND HITRA AS jun apr.20 STRØM TRAFIKKSKOLE AS mai apr.20 STRØM TRAFIKKSKOLE AS apr mar.20 SYLVIS BEAUTY Sylvi Hvitsand apr januar-februar2021 SYLVIS BEAUTY Sylvi Hvitsand apr mar.20 SÆTHER GEIR ROGER jul mai.20 SÆTHER GEIR ROGER jul apr.20 TRIMFIT AS aug jun.20 TRIMFIT AS jun mai.20 8

9 TRIMFIT AS mai apr.20 TRIMFIT AS mai mar.20 TWINS AS mai apr.20 TWINS AS apr mar.20 VASLAG SERVICE AS mai apr.20 VASLAG SERVICE AS apr mar.20 VINDFANG AS mai januar-februar2021 VINDFANG AS apr september-oktober2020 VINDFANG AS okt jun.20 VINDFANG AS okt aug.20 VINDFANG AS jun mai.20 VINDFANG AS mai apr.20 VINDFANG AS apr mar.20 WITO FRISØR AS mai mar.20 Tildelinger fra Innovasjon Norge Kommunenavn Org-nr Bedriftsnavn Virkemiddelkateg Underkategor Innvilget beløp Innvilget dato Hitra HITRAMAT AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra HITRA CHITOSAN AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra AGENCY AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra AGENCY AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra AGENCY AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra DOLMSUNDET AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra HITRA TURISTSERVICE AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra STEINSJØ AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra AGENCY AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra STORM BRYGGHUS AS Ekstraordinære ti Koronatiltak

10 10

11 Administrasjon Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato: U / Synnøve Aukan Søknad "Kommunal Kompensasjonsordning Covid1" Kystavfall AS Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Hitra formannskap /21 Vedlegg: 1 Tildelinger Koronatiltak til Hitra pr Resultat total Kystavfall AS Innstilling: 1. Hitra formannskap avslår søknaden fra Kystavfall AS, org om tilskudd fra «Kommunal kompensasjonsordning Covid-1» med kr ,- 2. Søknaden avslås da den ikke treffer kriteriene ut fra de få opplysningen som gitt. Ingjerd Astad Kommunedirektør Dokumentet er elektronisk godkjent Synnøve Aukan rådgiver næring Postadresse: Org.nr.: Telefon: Rådhusveien 1 Bankkonto: E-post: 7240 Hitra Skattekonto: Internett: 11

12 Bakgrunn for saken Kystavfall AS har søkt om tildeling på kr ,- fra «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter» Saksopplysninger Stortinget har bevilget 1 mrd. kroner til kommunene for at kommunene selv kan kompensere lokalt næringsliv for negative økonomiske konsekvenser som følge av smitteverntiltak. Det ble i første omgang bevilget 0,5 mrd. kroner som ble fordelt til kommunene basert på arbeidsledighet og smitteverntiltak på nivå 5. I denne omgang fordeles 500 millioner kroner til kommuner etter folketall. Alle kommuner får et minstebeløp på kroner. Vedlagt saken følger oversikt over fordelingen av tilskuddet per kommune av en total ramme på 1000 millioner kroner. Departementet vil utbetale midlene så snart som mulig i én utbetaling. Hitra kommune er tildelt i «Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter» mottatt kr ,- Hitra formannskap vedtok følgende retningslinjer for tildeling av «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter» Punkt 1. Det kan tildeles maksimalt kr ,- pr. søker og maksimalt 60 % av de dokumenterte tap av inntekter. Punkt 2. Virksomheter som har hatt store kostnader til smitteverntiltak Punkt 3. Har opplevd pålagt nedstenging og er særlig hardt rammet Punkt 4. Kontantstøtte for vesentlig bortfall av omsetning, for virksomheter som ikke treffes av andre ordninger Søknaden registreres elektronisk via Ordningen lyses ut så snart søknadsskjema er utarbeidet fra departementet og søknadsfristen settes til Søknader behandles fortløpende. Søknadene behandles i formannskapet etter innstilling fra kommunedirektøren. Søknaden fra Kystavfall AS Kystavfall AS driver med håndtering av avfall, er godkjent mottaksanlegg for kverning og pakking av ulike typer avfall inkludert innsamling av industriavfall. De vises til i søknaden om at de har hatt lavere inntekt i februar og mars enn tidligere år på grunn av korona. Regnskapsopplysninger Det er oversendt regnskapstall for 2020 men ikke sammenligningstall for 201, se vedlagte regnskapstall. Bedriften har fått tildelt kr ,- fra statlig kompensasjonsordning. Vurdering Hitra kommune vurderer Kystavfall AS slik: Punkt 2. Virksomheter som har hatt store kostnader til smitteverntiltak ingen informasjon. Punkt 3. Har opplevd pålagt nedstenging og er særlig hardt rammet ingen informasjon. Punkt 4. Kontantstøtte for vesentlig bortfall av omsetning, for virksomheter som ikke treffes av andre ordninger ingen informasjon. Side 2 12

13 Kommunedirektørens anbefaling: 1. Hitra formannskap avslår søknaden fra Kystavfall AS, org om tilskudd fra «Kommunal kompensasjonsordning Covid-1» med kr ,- 2. Søknaden avslås da den ikke treffer kriteriene ut fra de få opplysningen som gitt. Side 3 13

14 Tildelinger fra Kompensasjonsordningen for næringslivet Selskap Tildelt beløp Dato innvilget Uungåelige faste kostnder Omsetning 2020 Omsetning 201 Periode AGENCY AS apr januar-februar2021 AGENCY AS mar apr.20 AGENCY AS mar mai.20 AGENCY AS jan november-desember2020 AGENCY AS jan september-oktober2020 AGENCY AS sep aug.20 AGENCY AS aug jun.20 AGENCY AS aug jul.20 ANSNES BRYGGER EVENT AS mar januar-februar2021 ANSNES BRYGGER EVENT AS jan november-desember2020 ANSNES BRYGGER EVENT AS jun apr.20 ANSNES BRYGGER EVENT AS apr mar.20 ARNEHUS HITRA AS apr januar-februar2021 ARNEHUS HITRA AS sep jun.20 ARNEHUS HITRA AS jul apr.20 AUG FAXVAAG AS aug apr.20 AUTOSENTRUM AS apr mar.20 BALSNES KARLSEN jun apr.20 BRILHIANT AS mai apr.20 BRILHIANT AS apr mar.20 DOLMSUNDET AS mar september-oktober2020 DOLMSUNDET AS jan jun.20 DOLMSUNDET AS sep aug.20 DOLMSUNDET AS aug jul.20 DOLMSUNDET AS jul mai.20 DOLMSUNDET AS mai apr.20 DOLMSUNDET AS mai mar DOLMSUNDET HOTELL HITRA AS sep apr DOLMSUNDET HOTELL HITRA AS sep jun.20 0 DOLMSUNDET HOTELL HITRA AS aug mai.20 DOLMØY SEAFOOD AS apr november-desember ELVEMO OG HJERTÅS BYGG AS mar september-oktober GEIR ERLING NILSBERG jun mar.20 GEIR ERLING NILSBERG jun apr.20 GUTTA PÅ TORGET AS jun apr.20 GUTTA PÅ TORGET AS apr mar.20 HALVAR STADSVIK mar november-desember2020 HALVAR STADSVIK aug jun.20 HALVAR STADSVIK aug jul.20 HALVAR STADSVIK jul mai.20 HALVAR STADSVIK jul apr.20 HITRA BERGVERK AS jun apr.20 HITRA BERGVERK AS apr mar HITRA BYGG & BETONG AS mai januar-februar HITRA BYGG & BETONG AS mar november-desember HITRA BYGG & BETONG AS feb september-oktober HITRA BYGG & BETONG AS des apr HITRA BYGG & BETONG AS des jul HITRA BYGG & BETONG AS des jun.20 4 HITRA TURISTSERVICE AS apr januar-februar2021 HITRA TURISTSERVICE AS mar november-desember2020 HITRA TURISTSERVICE AS jan september-oktober2020 HITRA TURISTSERVICE AS okt jul.20 14

15 HITRA TURISTSERVICE AS sep jun.20 HITRA TURISTSERVICE AS aug apr.20 HITRA TURISTSERVICE AS aug mai.20 HITRA TURISTSERVICE AS apr mar.20 HITRAMAT AS jul apr.20 HJORTEN HOTELL HITRA AS apr januar-februar2021 HÅRFOKUS AS apr mar.20 INMED AS jun apr.20 INMED AS mai mar.20 INNSIA HELHETSTERAPI AS jun apr.20 INNSIA HELHETSTERAPI AS apr mar.20 KNUTSHAUG FISKEFERIE AS feb november-desember2020 KNUTSHAUG FISKEFERIE AS jan september-oktober2020 KNUTSHAUG FISKEFERIE AS sep jun.20 KNUTSHAUG FISKEFERIE AS sep jul.20 KNUTSHAUG FISKEFERIE AS sep aug.20 KNUTSHAUG FISKEFERIE AS jul mai.20 KYSTAVFALL AS mar mar.20 LOTUS KLINIKK AS mai apr.20 LOTUS KLINIKK AS apr mar.20 NICCO HITRA AS mai apr.20 NICCO HITRA AS apr mar.20 PIKENE PÅ TORGET HITRA AS apr mar.20 PIKENE PÅ TORGET ORKANGER AS mar apr.20 PIKENE PÅ TORGET ORKANGER AS apr mar.20 SALONG RIMA RIMA PETRUSKIENE apr mar.20 SJØHUSFERIE AS mar januar-februar2021 SJØHUSFERIE AS jan september-oktober2020 SJØHUSFERIE AS jan november-desember2020 SJØHUSFERIE AS aug jun.20 SJØHUSFERIE AS jun mai.20 SJØHUSFERIE AS mai apr.20 SJØHUSFERIE AS apr mar.20 SKÅRØYA OPPLEVELSER AS aug jun.20 SKÅRØYA OPPLEVELSER AS aug apr.20 SPORTSHUSET HITRA AS apr mar.20 STEINSJØ AS mar januar-februar2021 STEINSJØ AS mar november-desember2020 STEINSJØ AS jan september-oktober2020 STEINSJØ AS okt jul.20 STEINSJØ AS sep jun.20 STEINSJØ AS sep apr.20 STEINSJØ AS sep mai.20 STORM BRYGGHUS AS jan november-desember2020 STORM BRYGGHUS AS jan september-oktober2020 STRAND HITRA AS apr januar-februar2021 STRAND HITRA AS jun apr.20 STRØM TRAFIKKSKOLE AS mai apr.20 STRØM TRAFIKKSKOLE AS apr mar.20 SYLVIS BEAUTY Sylvi Hvitsand apr januar-februar2021 SYLVIS BEAUTY Sylvi Hvitsand apr mar.20 SÆTHER GEIR ROGER jul mai.20 SÆTHER GEIR ROGER jul apr.20 TRIMFIT AS aug jun.20 TRIMFIT AS jun mai.20 15

16 TRIMFIT AS mai apr.20 TRIMFIT AS mai mar.20 TWINS AS mai apr.20 TWINS AS apr mar.20 VASLAG SERVICE AS mai apr.20 VASLAG SERVICE AS apr mar.20 VINDFANG AS mai januar-februar2021 VINDFANG AS apr september-oktober2020 VINDFANG AS okt jun.20 VINDFANG AS okt aug.20 VINDFANG AS jun mai.20 VINDFANG AS mai apr.20 VINDFANG AS apr mar.20 WITO FRISØR AS mai mar.20 Tildelinger fra Innovasjon Norge Kommunenavn Org-nr Bedriftsnavn Virkemiddelkateg Underkategor Innvilget beløp Innvilget dato Hitra HITRAMAT AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra HITRA CHITOSAN AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra AGENCY AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra AGENCY AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra AGENCY AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra DOLMSUNDET AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra HITRA TURISTSERVICE AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra STEINSJØ AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra AGENCY AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra STORM BRYGGHUS AS Ekstraordinære ti Koronatiltak

17 Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Budsjett Avvik Kontonr Kontonavn Hittil i år Hittil i år Salgsinntekter Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnader Lønnskostnader DEKNINGSBIDRAG Avskrivinger Leiekostnad Bilkostnader Leie maskiner Vedlikeholdskostnader Forsikring Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Inntekt på investeringer Renteinntekter Tap på investeringer Rentekostnader NETTO FINANS RESULTAT FØR SKATT DB 52,0 % 66,1 % 54,4 % 58,6 % -24,3 % 85,5 % 74, % 60, % 82,1 % 66,8 % 6,2 % 47,7 % 61,8 % 52,8 %,0 % DB budsjettert 48,5 % 51,6 % 52,5 % 50, % 52,1 % 52,1 % 52,8 % 54,2 % 54,2 % 54,2 % 54,2 % 54,2 % 52,8 % 52,8 % 0,0 % DB avvik 3,5 % 14,5 % 1, % 7,7 % -76,4 % 33,4 % 22,1 % 6,7 % 27, % 12,6 % 15,0 % -6,5 %,0 % 0,0 % Salg fjorår Salg vs budsjettert Salg vs fjorår

18 Administrasjon Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato: U / Synnøve Aukan Søknad "Kommunal Kompensasjonsordning Covid1" Helges Fishingcamp AS Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Hitra formannskap /21 Vedlegg: 1 Tildelinger Koronatiltak til Hitra pr Resultatregnskap sammenlignet med 201 Innstilling: 1. Hitra formannskap tildeler Helges Fishingcamp AS org tilskudd fra Hitra kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-1» med kr ,- Tilskuddet gis i forbindelse med nedstenging og vesentlig bortfall av omsetning. Virksomheten treffes ikke av andre ordninger. 2. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning (faktura) fra søker. Ingjerd Astad Kommunedirektør Dokumentet er elektronisk godkjent Synnøve Aukan rådgiver næring Postadresse: Org.nr.: Telefon: Rådhusveien 1 Bankkonto: E-post: 7240 Hitra Skattekonto: Internett: 18

19 Bakgrunn for saken Helges Fishingcamp AS har søkt om tildeling på kr ,- fra «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter» Saksopplysninger Stortinget har bevilget 1 mrd. kroner til kommunene for at kommunene selv kan kompensere lokalt næringsliv for negative økonomiske konsekvenser som følge av smitteverntiltak. Det ble i første omgang bevilget 0,5 mrd. kroner som ble fordelt til kommunene basert på arbeidsledighet og smitteverntiltak på nivå 5. I denne omgang fordeles 500 millioner kroner til kommuner etter folketall. Alle kommuner får et minstebeløp på kroner. Vedlagt saken følger oversikt over fordelingen av tilskuddet per kommune av en total ramme på 1000 millioner kroner. Departementet vil utbetale midlene så snart som mulig i én utbetaling. Hitra kommune er tildelt i «Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter» mottatt kr ,- Hitra formannskap vedtok følgende retningslinjer for tildeling av «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter» Punkt 1. Det kan tildeles maksimalt kr ,- pr. søker og maksimalt 60 % av de dokumenterte tap av inntekter. Punkt 2. Virksomheter som har hatt store kostnader til smitteverntiltak Punkt 3. Har opplevd pålagt nedstenging og er særlig hardt rammet Punkt 4. Kontantstøtte for vesentlig bortfall av omsetning, for virksomheter som ikke treffes av andre ordninger Søknaden registreres elektronisk via Ordningen lyses ut så snart søknadsskjema er utarbeidet fra departementet og søknadsfristen settes til Søknader behandles fortløpende. Søknadene behandles i formannskapet etter innstilling fra kommunedirektøren. Søknaden fra Helges Fishingcamp AS Helges Fishingcamp AS driver med fisketurisme, utleie av Rorbuer og båter. Kunder er i all hovedsak utenlandske turister. Bedriften ble hardt rammet i forbindelse med myndighetenes nedstenging i forbindelse med Covid-1 pandemien. For å kutte kostnader ble bedriftens eneste fulltidsansatte permittert store deler av ble et tøft år og utsiktene for 2021 ser også ut til å bli harde. Økonomi Se vedlagte resultatrapport for økonomisk status. Bedriften har ikke fått tildelt koronamidler fra andre ordninger. Vurdering Hitra kommune vurderer Helges Fiskecamp AS til å treffe følgende punkter: Punkt 3. Har opplevd pålagt nedstenging og er særlig hardt rammet Punkt 4. Kontantstøtte for vesentlig bortfall av omsetning, for virksomheter som ikke treffes av andre ordninger Side 2 1

20 Kommunedirektørens forslag til innstilling: 1. Hitra formannskap tildeler Helges Fishingcamp AS org tilskudd fra Hitra kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-1» med kr ,- Tilskuddet gis i forbindelse med nedstenging og vesentlig bortfall av omsetning. Virksomheten treffes ikke av andre ordninger. 2. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning (faktura) fra søker. Side 3 20

21 Tildelinger fra Kompensasjonsordningen for næringslivet Selskap Tildelt beløp Dato innvilget Uungåelige faste kostnder Omsetning 2020 Omsetning 201 Periode AGENCY AS apr januar-februar2021 AGENCY AS mar apr.20 AGENCY AS mar mai.20 AGENCY AS jan november-desember2020 AGENCY AS jan september-oktober2020 AGENCY AS sep aug.20 AGENCY AS aug jun.20 AGENCY AS aug jul.20 ANSNES BRYGGER EVENT AS mar januar-februar2021 ANSNES BRYGGER EVENT AS jan november-desember2020 ANSNES BRYGGER EVENT AS jun apr.20 ANSNES BRYGGER EVENT AS apr mar.20 ARNEHUS HITRA AS apr januar-februar2021 ARNEHUS HITRA AS sep jun.20 ARNEHUS HITRA AS jul apr.20 AUG FAXVAAG AS aug apr.20 AUTOSENTRUM AS apr mar.20 BALSNES KARLSEN jun apr.20 BRILHIANT AS mai apr.20 BRILHIANT AS apr mar.20 DOLMSUNDET AS mar september-oktober2020 DOLMSUNDET AS jan jun.20 DOLMSUNDET AS sep aug.20 DOLMSUNDET AS aug jul.20 DOLMSUNDET AS jul mai.20 DOLMSUNDET AS mai apr.20 DOLMSUNDET AS mai mar DOLMSUNDET HOTELL HITRA AS sep apr DOLMSUNDET HOTELL HITRA AS sep jun.20 0 DOLMSUNDET HOTELL HITRA AS aug mai.20 DOLMØY SEAFOOD AS apr november-desember ELVEMO OG HJERTÅS BYGG AS mar september-oktober GEIR ERLING NILSBERG jun mar.20 GEIR ERLING NILSBERG jun apr.20 GUTTA PÅ TORGET AS jun apr.20 GUTTA PÅ TORGET AS apr mar.20 HALVAR STADSVIK mar november-desember2020 HALVAR STADSVIK aug jun.20 HALVAR STADSVIK aug jul.20 HALVAR STADSVIK jul mai.20 HALVAR STADSVIK jul apr.20 HITRA BERGVERK AS jun apr.20 HITRA BERGVERK AS apr mar HITRA BYGG & BETONG AS mai januar-februar HITRA BYGG & BETONG AS mar november-desember HITRA BYGG & BETONG AS feb september-oktober HITRA BYGG & BETONG AS des apr HITRA BYGG & BETONG AS des jul HITRA BYGG & BETONG AS des jun.20 4 HITRA TURISTSERVICE AS apr januar-februar2021 HITRA TURISTSERVICE AS mar november-desember2020 HITRA TURISTSERVICE AS jan september-oktober2020 HITRA TURISTSERVICE AS okt jul.20 21

22 HITRA TURISTSERVICE AS sep jun.20 HITRA TURISTSERVICE AS aug apr.20 HITRA TURISTSERVICE AS aug mai.20 HITRA TURISTSERVICE AS apr mar.20 HITRAMAT AS jul apr.20 HJORTEN HOTELL HITRA AS apr januar-februar2021 HÅRFOKUS AS apr mar.20 INMED AS jun apr.20 INMED AS mai mar.20 INNSIA HELHETSTERAPI AS jun apr.20 INNSIA HELHETSTERAPI AS apr mar.20 KNUTSHAUG FISKEFERIE AS feb november-desember2020 KNUTSHAUG FISKEFERIE AS jan september-oktober2020 KNUTSHAUG FISKEFERIE AS sep jun.20 KNUTSHAUG FISKEFERIE AS sep jul.20 KNUTSHAUG FISKEFERIE AS sep aug.20 KNUTSHAUG FISKEFERIE AS jul mai.20 KYSTAVFALL AS mar mar.20 LOTUS KLINIKK AS mai apr.20 LOTUS KLINIKK AS apr mar.20 NICCO HITRA AS mai apr.20 NICCO HITRA AS apr mar.20 PIKENE PÅ TORGET HITRA AS apr mar.20 PIKENE PÅ TORGET ORKANGER AS mar apr.20 PIKENE PÅ TORGET ORKANGER AS apr mar.20 SALONG RIMA RIMA PETRUSKIENE apr mar.20 SJØHUSFERIE AS mar januar-februar2021 SJØHUSFERIE AS jan september-oktober2020 SJØHUSFERIE AS jan november-desember2020 SJØHUSFERIE AS aug jun.20 SJØHUSFERIE AS jun mai.20 SJØHUSFERIE AS mai apr.20 SJØHUSFERIE AS apr mar.20 SKÅRØYA OPPLEVELSER AS aug jun.20 SKÅRØYA OPPLEVELSER AS aug apr.20 SPORTSHUSET HITRA AS apr mar.20 STEINSJØ AS mar januar-februar2021 STEINSJØ AS mar november-desember2020 STEINSJØ AS jan september-oktober2020 STEINSJØ AS okt jul.20 STEINSJØ AS sep jun.20 STEINSJØ AS sep apr.20 STEINSJØ AS sep mai.20 STORM BRYGGHUS AS jan november-desember2020 STORM BRYGGHUS AS jan september-oktober2020 STRAND HITRA AS apr januar-februar2021 STRAND HITRA AS jun apr.20 STRØM TRAFIKKSKOLE AS mai apr.20 STRØM TRAFIKKSKOLE AS apr mar.20 SYLVIS BEAUTY Sylvi Hvitsand apr januar-februar2021 SYLVIS BEAUTY Sylvi Hvitsand apr mar.20 SÆTHER GEIR ROGER jul mai.20 SÆTHER GEIR ROGER jul apr.20 TRIMFIT AS aug jun.20 TRIMFIT AS jun mai.20 22

23 TRIMFIT AS mai apr.20 TRIMFIT AS mai mar.20 TWINS AS mai apr.20 TWINS AS apr mar.20 VASLAG SERVICE AS mai apr.20 VASLAG SERVICE AS apr mar.20 VINDFANG AS mai januar-februar2021 VINDFANG AS apr september-oktober2020 VINDFANG AS okt jun.20 VINDFANG AS okt aug.20 VINDFANG AS jun mai.20 VINDFANG AS mai apr.20 VINDFANG AS apr mar.20 WITO FRISØR AS mai mar.20 Tildelinger fra Innovasjon Norge Kommunenavn Org-nr Bedriftsnavn Virkemiddelkateg Underkategor Innvilget beløp Innvilget dato Hitra HITRAMAT AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra HITRA CHITOSAN AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra AGENCY AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra AGENCY AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra AGENCY AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra DOLMSUNDET AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra HITRA TURISTSERVICE AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra STEINSJØ AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra AGENCY AS Ekstraordinære ti Koronatiltak Hitra STORM BRYGGHUS AS Ekstraordinære ti Koronatiltak

24 Resultatregnskap Helges Fishing Camp AS 2020 sammenlignet med Diff % Hittil I År Hittil Forrige År Diff % Salgsinntekt % % Annen driftsinntekt % % Sum driftsinntekter % % Lønnskostnad % % Avskrivning på varige driftsmidler og i % % Annen driftskostnad % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Annen finansinntekt % % Annen finanskostnad % % Netto finansposter % % Resultat før skatt % % Skattekostnad på ordinært resultat % % Ordinært resultat % % Årsresultat % % Resultat PowerOffice Go Helges Fishing Camp AS torsdag 20. mai :31:32 - Johanne Kaspara Kaasbøll 24 Side 1 av 1

25 Administrasjon Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato: U / Synnøve Aukan Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid1" Ansnes Brygger Event AS Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Hitra formannskap /21 Vedlegg: 1 Tildelinger Koronatiltak til Hitra pr Foreløbig resultatregnskap Ansnes Brygger Event AS Innstilling: 1. Hitra formannskap tildeler Ansnes Brygger Event org tilskudd fra Hitra kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-1» med kr ,- 2. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning (faktura) fra søker. Ingjerd Astad Kommunedirektør Dokumentet er elektronisk godkjent Synnøve Aukan rådgiver næring Postadresse: Org.nr.: Telefon: Rådhusveien 1 Bankkonto: E-post: 7240 Hitra Skattekonto: Internett: 25

26 Bakgrunn for saken Ansnes Brygger Event AS har søkt om tildeling på kr ,- fra «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter» Saksopplysninger Stortinget har bevilget 1 mrd. kroner til kommunene for at kommunene selv kan kompensere lokalt næringsliv for negative økonomiske konsekvenser som følge av smitteverntiltak. Det ble i første omgang bevilget 0,5 mrd. kroner som ble fordelt til kommunene basert på arbeidsledighet og smitteverntiltak på nivå 5. I denne omgang fordeles 500 millioner kroner til kommuner etter folketall. Alle kommuner får et minstebeløp på kroner. Vedlagt saken følger oversikt over fordelingen av tilskuddet per kommune av en total ramme på 1000 millioner kroner. Departementet vil utbetale midlene så snart som mulig i én utbetaling. Hitra kommune er tildelt i «Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter» mottatt kr ,- Hitra formannskap vedtok følgende retningslinjer for tildeling av «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter» Punkt 1. Det kan tildeles maksimalt kr ,- pr. søker og maksimalt 60 % av de dokumenterte tap av inntekter. Punkt 2. Virksomheter som har hatt store kostnader til smitteverntiltak Punkt 3. Har opplevd pålagt nedstenging og er særlig hardt rammet Punkt 4. Kontantstøtte for vesentlig bortfall av omsetning, for virksomheter som ikke treffes av andre ordninger Søknaden registreres elektronisk via Ordningen lyses ut så snart søknadsskjema er utarbeidet fra departementet og søknadsfristen settes til Søknader behandles fortløpende. Søknadene behandles i formannskapet etter innstilling fra kommunedirektøren. Søknaden fra Ansnes Brygger Event AS Ansnes Brygger Event AS har vært gjennom et krevende 2020 samt ny nedstenging nå før påske 2021 og tillater oss derfor å søke Hitra kommune om kompensasjon for redusert omsetning og tap i den forbindelse. Gjennom månedene januar og februar 2021 har vi vært nødt til å holde brygga stengt pga meget strenge coronatiltak både lokalt og nasjonalt. Økonomi Se vedlagte foreløpige resultatrapport. Ansnes Brygger Event har mottatt kr ,- i kompensasjonsordningen for næringslivet og andel av sak 16/20 Hitra Næringsforening Vurdering Punkt 2. Virksomheter som har hatt store kostnader til smitteverntiltak er ikke dokumentert spesifikt. Punkt 3. Har opplevd pålagt nedstenging og er særlig hardt rammet rammet av nasjonal og lokal nedstengning Punkt 4. Kontantstøtte for vesentlig bortfall av omsetning, for virksomheter som ikke treffes av andre ordninger har mottatt støtte Side 2 26

27 Formannskapet har i vedtak i tidligere sak av sammenlignbar karakter innvilget støtte fra denne ordningen. Kommunedirektøren anbefaler: 1. Hitra formannskap tildeler Ansnes Brygger Event org tilskudd fra Hitra kommunes «Kommunal kompensasjonsordning Covid-1» med kr ,- 2. Tilskuddet utbetales ved skriftlig anmodning (faktura) fra søker. Side 3 27

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 11.10.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus -

Detaljer

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.10.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Kvenvær oppvekstsenter

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Kommunestyresalen onsdag den , klokka15:00.

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Kommunestyresalen onsdag den , klokka15:00. HITRA KOMMUNE Fillan den 08.05.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Kommunestyresalen

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.10.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd HITRA KOMMUNE Fillan den: 02.02.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd 2011-2015 Innkalling til møte i Eldres Råd 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom1 11.02.2015

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd HITRA KOMMUNE Fillan den: 27.10.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd 2011-2015 Innkalling til møte i Eldres Råd 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen - 03.11.2011

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 06.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite HITRA KOMMUNE Fillan den: 13.09.2013 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Fullmakt - leder og

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Leder for helse- og omsorgskomitéen er spesielt innkalt til dette møtet.

Leder for helse- og omsorgskomitéen er spesielt innkalt til dette møtet. HITRA KOMMUNE Fillan den: 31.1.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskap Innkalling til møte i Formannskap Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen 07.02.2011 Kl 12:00, 2. etg.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Orienteringer: Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Orienteringer: Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.09.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 04.09.2017 Kl 15:00 Møtested: Kommunestyresalen Det vises til tidligere møteinnkalling. Vedlagt følger tilleggssak til møtet

Detaljer

Tema: Status på forebyggende og tverrfaglig arbeid for barn, unge og familier i Hitra kommune.

Tema: Status på forebyggende og tverrfaglig arbeid for barn, unge og familier i Hitra kommune. HITRA KOMMUNE Fillan den: 09.04.2018 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus -

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.09.2017 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2016 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Hitra Storkjøkken KF. Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Hitra Storkjøkken KF

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Hitra Storkjøkken KF. Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Hitra Storkjøkken KF HITRA KOMMUNE Fillan den: 31.10.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Hitra Storkjøkken KF Innkalling til møte i Hitra Storkjøkken KF Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Helsetun - Møterom Storkjøkkenet

Detaljer

Investeringstiltak Kort gjennomgang av registrerte prosjektønsker, prioritering av tiltak

Investeringstiltak Kort gjennomgang av registrerte prosjektønsker, prioritering av tiltak HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.09.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn) Regnskapsrapport januar - april 2018

Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn) Regnskapsrapport januar - april 2018 Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn) Regnskapsrapport januar - april 218 * Kommentarer * Resultatregnskap * Balanse * Nøkkeltall 218 217 Autorisert regnskapsførerselskap: Melhus Regnskap AS, Tlf: 728782,

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 03.09.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Orientere om og drøfte behov for driftstilpasninger 2015 og senere år

Orientere om og drøfte behov for driftstilpasninger 2015 og senere år HITRA KOMMUNE Fillan den: 02.03.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.10.2013 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner HITRA KOMMUNE Fillan den 16. oktober 2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 30.10.2014. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 30.10.2014. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.10.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Korleis komme seg gjenom «blodbadet» - likviditetsutfordringar og kapitaltilgang Innovasjon Norge v/toril Eide Utviklingsbedrift m/blodbad Resultat Idéfase

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: 18/228 Møtedato/tid: 03.09.2018 Kl 15:00 Møtested: K-salen Møtedeltakere: Bjørg Reitan Bjørgvik, leder Lindis Heggvik Aune, nestleder Ragnar

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn) Regnskapsrapport september - desember 2018

Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn) Regnskapsrapport september - desember 2018 Regnskapsrapport september - desember 2018 * Kommentarer * Resultatregnskap * Balanse * Nøkkeltall 2018 2017 Autorisert regnskapsførerselskap: Melhus Regnskap AS, Tlf: 72878200, E-mail: firmapost@melhus-regnskap.no

Detaljer

Til orientering: Status i arbeidene fram mot Samhandlingreformen. Prosjektleder møter og orienterer.

Til orientering: Status i arbeidene fram mot Samhandlingreformen. Prosjektleder møter og orienterer. HITRA KOMMUNE Fillan den: 21.3.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn) Regnskapsrapport mai - august 2018

Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn) Regnskapsrapport mai - august 2018 Melhus Menighetsråd (Melhus Sokn) Regnskapsrapport mai - august 218 * Kommentarer * Resultatregnskap * Balanse * Nøkkeltall 218 217 Autorisert regnskapsførerselskap: Melhus Regnskap AS, Tlf: 728782, E-mail:

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- Og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- Og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2018 Høysand Vann- Og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2018 2017 Salgsinntekt 207 490 205 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015. Fillan den: 19.10.2011 HITRA KOMMUNE Fillan den: 19.10.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.04.2013 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen den kl. 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen den kl. 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 22.08.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal 15.10.2012 kl. 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 10.10.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus K-sal

Detaljer

Økonomirapport per desember 2018

Økonomirapport per desember 2018 Økonomirapport per desember 2018 1 Foreløpig resultat per desember 2018 Regnskapet per 31.12.18 er ikke revidert. Det tas forbehold om at det kan komme endringer i det endelige årsregnskapet for 2018.

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Resultatregnskap Lærdal Golfklubb. Side 2 av 7. Tekst Valgt periode Hittil. I år I fjor I år I fjor % diff

Resultatregnskap Lærdal Golfklubb. Side 2 av 7. Tekst Valgt periode Hittil. I år I fjor I år I fjor % diff 2000325 - Lærdal Golfklubb Resultatregnskap Tekst Valgt periode Hittil I år I I år I diff Inntekter 823 695 778 175 823 695 778 175 6 Varekostnader 22 907 32 582 22 907 32 582-30 Personalkostnader 134

Detaljer

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 REGNSKAPS RAPPORT PERIODE Februar - Desember, 2011 FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 1327 LYSAKER 994842846MVA OVERSIKT Forside Kommentar Resultat m. fjorår Balanse IB Åpne kunde poster Åpne leverandør

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig HITRA KOMMUNE Fillan den 25.09.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 13.09.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Knarrlagsund oppvekstsenter

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2017 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016 Salgsinntekt 202 407 144 201 Sum driftsinntekter 202

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 984 413 661 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NOTODDEN LUFTHAVN AS Forretningsadresse: Merdevegen 18

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2017 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2017 2016 Salgsinntekt 205 500 310 440 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Salgsinntekt 310 440 217 000 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 922 412 618 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKJEBERGKILENS MARINA AS Forretningsadresse: Ullerøyveien

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Kolsås Velforening. Årsoppgjør * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Kolsås Velforening. Årsoppgjør * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsoppgjør 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 397 816 399

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Oppgave 5.5 Navn/oppg.: Oppgave 5.5 Periode: Firma: Per Ask Sportsutstyr Bilag Debetkonto Kreditkonto Brutto Netto- Dato nr. Tekst

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.11.2018 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2015-2019 Innkalling til møte i Teknisk komite 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til Fjernmøte - 20.11.2018 Varamedlemmer

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 913 074 270 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: AVINOR FLYSIKRING AS Forretningsadresse: Dronning Eufemias

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 759 480 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GRILSTAD HOLDING AS Forretningsadresse: Ranheimsvegen

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr.3/2017 MØTEINNKALLING holder møte den 10.05.2017 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Alf Stenersen

Detaljer

4. Anskaffelseskost til kontormaskiner per x6 er 3 mill. kroner. Bedriften benytter lineære avskrivninger og avskrivningsprosent 25 %.

4. Anskaffelseskost til kontormaskiner per x6 er 3 mill. kroner. Bedriften benytter lineære avskrivninger og avskrivningsprosent 25 %. Oppgave 2.16 EnergiSpar As er et lite selskap som driver med salg av elektroniske komponenter som på en enkel måte skal spare strøm i forbindelse med apparater som ofte står i stand by modus. Målgruppen

Detaljer

Buggeland Barnehage SA

Buggeland Barnehage SA Periodisk regnskapsrapport for Org.nr: 887493812 Periode: Mai-juni 2016 INNHOLD > Resultatrapport med budsjett > Balanserapport > Kommentarer > Åpen postliste kunde/lev. Utarbeidet 21.07.2016 Dataplan

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 912 762 203 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRAMO AS Forretningsadresse: Florvågvegen 39 5305 FLORVÅG

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Representerer. Bergljot Stokkan som leder for Oppvekstkomiteen. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Representerer. Bergljot Stokkan som leder for Oppvekstkomiteen. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 13:00 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 6 Regnskapsperiode: INNHOLD F Resultatrapport F Balanserapport F Likviditetsrapport F Nøkkeltall z Grafikk Dato: 09.05.6 AVVIKSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT D E N N E P E R I O D

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra Rådhus - Møterom 1 den Kl. 16:00 NB! Merk tidspunktet. Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig

Hitra Rådhus - Møterom 1 den Kl. 16:00 NB! Merk tidspunktet. Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig HITRA KOMMUNE Fillan den 31.10.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Flatanger Formannskap

Flatanger Formannskap Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Møterommet, Flatanger pleie- og omsorgstun. Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart

Detaljer