Møteprotokoll Møre bispedømeråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Møre bispedømeråd"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Møre bispedømeråd Møteprotokoll Møre bispedømeråd Møtedato: kl. 10:15 Møtestad: Molde, Møre bispedømekontor og på Teams Arkivsak: 19/04266 Til stades: Møtande varamedlemmer: Forfall: Monika Tettli (uavh), Ann Kristin Sørvik (Nominasjonskomiteens liste), Frode Rabbevåg (Nominasjonskomiteens liste), Rikke Elisabeth Grevstad Kopperstad (Nominasjonskomiteens liste), Therese Utgård Aas (Åpen folkekirke) frå sak 78/21, Margareth Mørk fram til sak 77/21. Evy Sisilie Bergum (Åpen folkekirke), Olav Myklebust (Åpen folkekirke), Olav Christian Rønneberg, Arne Moltubak, Olav Gading, Evy Sisilie Bergum for Ole Martin Grevstad, Olav Gading for Ingeborg Midttømme, Margareth Mørk for Therese Utgård Aas i sakene 70/21 76/21 Ole Martin Grevstad, Ingeborg Midttømme, Therese Utgård Aas i sak 70/21 76/21 Andre: Ragnhild Annie Fuglseth (tillitsvald PF) sak 70/21-76/21. Rådgjevar Lars Skagestad (sak 70/21-77/21). Fleire rådgjevarar frå Kyrkjefagavdelinga frå sak 79/21-87/21 Protokollførar: Bjørn Olaf Storhaug Åpning/ord for dagen v/frode Rabbevåg SAKSLISTE Side Godkjenning av innkalling og saksliste 70/21 Innkalling og saksliste Møre bispedømeråd Godkjenning av protokoll 71/21 Protokoll frå møte Møre bispedømmeråd Tilsettingssaker Tilsetting av fengselsprest ved Hustad fengsel i Molde domprosti. - 72/21 Unntatt etter offentlighetsloven Offl. 25 første ledd 4 1

2 73/21 74/21 75/21 76/21 Tilsetting av sokneprest i Ytre Nordmøre prosti med Frei sokn som særleg tenestestad. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. 25 første ledd Tilsetting av sokneprest i Molde domprosti med Vågøy og Myrbostad sokne som særleg tenestestad. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. 25 første ledd Tilsetting av sokneprest i Nordre Sunnmøre prosti med Sula sokn som særleg tenestestad. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. 25 første ledd Tilsetting av sokneprest i Indre Romsdal prosti med Hen, Eid og Holm sokn som særleg tenestestad. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. 25 første ledd Saker til behandling 77/21 Val av leiar og nestleiar for perioden /21 Rekneskapsrapport 3. kvartal og pr /21 Strategidokument for Møre bispedømme /21 Vidareføring av forprosjekt om kyrkjelydsutvikling i Møre 9 81/21 Utvikling av Møre som kulturbispedøme 10 82/21 Budsjett /21 Årsplan /21 SMM Møre - Utkast til regional avtale /21 Offentlege tilskotsmidlar til kyrkjemusikk og kultur 13 86/21 Søknad om økonomisk støtte til statue av Rosemarie Køhn 14 Orienteringssaker 87/21 Orienteringar til møte i Møre bispedømeråd Sted, Bjørn Olaf Storhaug Sekretær 2

3 Godkjenning av innkalling og saksliste 70/21 Innkalling og saksliste Møre bispedømeråd Møre bispedømeråd /21 : 1. Møre bispedømeråd godkjenner innkalling og saksliste 2. Møre bispedømeråd godkjenner at møtet blir gjennomført etter reglane for fjernmøte 3. Desse sakene går for lukka dører: 70/21, 72/21, 73/21, 74/21, 75/21, 76/21, 77/21 oog del av sak 87/21 4. Skriftleg votering i dette møtet skjer ved fysisk stemmesetel for dei som møter fysisk i kombinasjon med SMS for dei som tar del på Teams. Teljekorps har taushetsplikt. 1. Møre bispedømeråd godkjenner innkalling og saksliste 2. Møre bispedømeråd godkjenner at møtet blir gjennomført etter reglane for fjernmøte 3. Desse sakene går for lukka dører: 70/21, 72/21, 73/21, 74/21, 75/21, 76/21, 77/21 oog del av sak 87/21 4. Skriftleg votering i dette møtet skjer ved fysisk stemmesetel for dei som møter fysisk i kombinasjon med SMS til møtesekretær for dei som tar del på Teams. Teljekorps har taushetsplikt. 3

4 Godkjenning av protokoll 71/21 Protokoll frå møte Møre bispedømmeråd Møre bispedømeråd /21 Kommentar til formulering i sak 69/21 og at denne blir endra til: Ingeborg Midttømme gjekk ut av møtet. Olav Gading trådte inn i hennar stad. Møre bispedømeråd godkjenner protokoll frå møte med den endring som vart kommentert i sak sak 69/21 Tilsettingssaker 72/21 Tilsetting av fengselsprest ved Hustad fengsel i Molde domprosti. Unntatt etter offentlighetsloven Offl. 25 første ledd 1 Møre bispedømeråd /21 Ein viser til innstillingsrådet si innstilling. Tilsettinga blir gjort med atterhald om fullført utdaning og ordinasjon. 4

5 Saksordførar: Monika Tettli Møre bispedømeråd tilsett på fastsette vilkår Karl Mcallister som fengselsprest i Hustad fengsel i Molde domprosti. Tilsettinga blir gjort med atterhald om fullført utdanning og ordinasjon. 73/21 Tilsetting av sokneprest i Ytre Nordmøre prosti med Frei sokn som særleg tenestestad. Unntatt etter offentlighetsloven Offl. 25 første ledd 1 Møre bispedømeråd /21 Ein viser til innstillingsrådet si innstilling. Tilsettinga blir gjort med atterhald om fullført utdaning og ordinasjon. Saksordførar: Monika Tettli Samrøystest 10 av 10 stemmer Møre bispedømeråd tilsetter på fastsatte vilkår Lynn Brakstad som sokneprest i Ytre Nordmøre prosti med Frei sokn som særskilt tenestestad. Tilsettinga blir gjort med atterhald om fullført utdanning og ordinasjon. 5

6 74/21 Tilsetting av kapellan i Molde domprosti med Vågøy og Myrbostad sokne som særleg tenestestad. Unntatt etter offentlighetsloven Offl. 25 første ledd Møre bispedømeråd /21 Ein viser til innstillingsrådet si innstilling. Tilsettinga blir gjort med atterhald om fullført utdaning og ordinasjon. Saksordførar: Monika Tettli Samrøystest 10 av 10 stemmer Møre bispedømeråd tilsetter på fastsette vilkår Bjørg Marie Myhre som kapellan i Molde domprosti med Vågøy og Myrbostad sokn som særskilt tenestestad. Tilsettinga blir gjort med atterhald om fullført utdanning og ordinasjon. 75/21 TIlsetting av sokneprest i Nordre Sunnmøre prosti med Sula sokn som særleg tenestestad. Unntatt etter offentlighetsloven Offl. 25 første ledd 1 Møre bispedømeråd /21 Ein viser til innstillingsrådet si innstilling. 6

7 Saksordførar: Olav Myklebust Samrøystest 10 av 10 stemmer Møre bispedømeråd tilsetter på fastsette vilkår Anders Barstad som sokneprest i Nordre Sunnmøre prosti med Sula sokn som særlegt enestestad. 76/21 Tilsetting av sokneprest i Indre Romsdal prosti med Hen, Eid og Holm sokn som særleg tenestestad. Unntatt etter offentlighetsloven Offl. 25 første ledd 1 Møre bispedømeråd /21 Ein viser til innstillingsrådet si innstilling. Tilsettinga blir gjort med atterhald om fullført utdanning og ordinasjon. Saksordførar: Olav Myklebust Møre bispedømeråd tilsetter på fastsette vilkår Tommy Høgset som sokneprest i Indre Romsdal prosti med Hen, Eid og Holm sokn som særleg tenestestad. Tilsettinga blir gjort med atterhald om fullført utdanning og ordinasjon. 7

8 Saker til behandling 77/21 Val av leiar og nestleiar for perioden Møre bispedømeråd /21 1. Som leiar av Møre bispedømeråd for perioden 1/ /12-21 veljast.. 2. Som nestleiar av Møre bispedømeråd for perioden 1/ /12-21 veljast vart gjort skriftleg: Som leiar: Ann Kristin Sørvik 9 stemmer, Ole Martin Grevstad 1 stemme Som nestleiar: Ole Martin Grevstad 10 stemmer 1. Som leiar av Møre bispedømeråd for perioden 1/ /12-23 veljast Ann Kristin Sørvik 2. Som nestleiar av Møre bispedømeråd for perioden 1/ /12-23 veljast Ole Martin Grevstad 78/21 Rekneskapsrapport 3. kvartal og pr Møre bispedømeråd /21 Møre bispedømeråd tar økonomirapport pr 3. kvartal -21 og pr 30/10-21 til vitande Saksordførar: Frode Rabbevåg 8

9 . Møre bispedømeråd tar økonomirapport pr 3. kvartal -21 og pr 30/10-21 til vitande 79/21 Strategidokument for Møre bispedømme Møre bispedømeråd /21 Møre bispedømeråd ber om at det blir arbeid vidare med strategiplan for Møre bispedøme 2022 til 2029 og ber om at få saka attende i løpet av våren Saksordførar: Evy Sisilie Bergum Samtale om videre arbeid med strategiplan i Møre bispedøme på grunnlag av strategiplan vedtatt av Kyrkjemøtet Konkret fylle dei enkelte elementa med innhald. Viktig at strategiplanen blir formidla til råd og tilsette på lokalt nivå. Samrøystest 10 av 10 stemmer Møre bispedømeråd ber om at det blir arbeid vidare med strategiplan for Møre bispedøme 2022 til 2029 og ber om at få saka attende i løpet av våren /21 Vidareføring av forprosjekt om kyrkjelydsutvikling i Møre 1 Møre bispedømeråd /21 Det er ikkje fremja forslag til vedtak i denne saka 9

10 Saksordførar: Rikke Kopperstad Det vart stemt over alternativ b): Gjennomføre eit avgrensa pilotprosjekt vår/haust 2022 som skal evaluerast før eventuell vidareføring i Møre bispedømeråd vedtar eit avgrensa pilotprosjekt vår/haust 2022 som skal evaluerast før eventuell vidareføring i /21 Utvikling av Møre som kulturbispedøme 1 Møre bispedømeråd /21 Bispedømerådet vedtek Kulturplan for Møre bispedøme for perioden Saksordførar: Arne Moltubakk På bakgrunn av saksframlegg samtale om - kulturbegrepet - utvidet - barn og unge som målgruppe - bispedømet som understøtte for kyrkjelydane Forslag: Møre bispedømeråd ber at momenta frå samtalen blir innarbeida og ber om å få saka tilbake i neste møte. Møre bispedømeråd ber at momenta frå samtalen blir innarbeida og ber om å få saka tilbake i neste møte. 10

11 82/21 Budsjett Møre bispedømeråd /21 Møre bispedømmeråd vedtar budsjett 2022 Saksordførar: Frode Rabbevåg Møre bispedømmeråd vedtar budsjett /21 Årsplan Møre bispedømeråd /21 Møre bispedømeråd vedtar årsplan for 2022 Saksordførar: Evy Sisilie Bergum Møre bispedømeråd vedtar årsplan for

12 84/21 SMM Møre - Utkast til regional avtale Møre bispedømeråd /21 1. SMM Møre er eit regionalt samarbeidsorgan mellom Møre bispedøme og misjonsorganisasjonane som sentralt er medlem i Samarbeid Menighet og Misjon (SMM). 2. Møre bispedømeråd finansierer ei misjonsrådgivarstilling i kombinasjon med andre relevante fagområde som reflekterer det globale arbeidet til Den norske kyrkja. a. Misjonsrådgivar skal ha fokus på kontinuerleg samarbeid med misjonsorganisasjonane i SMM, og er sekretær for SMM Møre. b. Misjonsrådgivarstillinga inngår i eit fleirfagleg samarbeid om misjon og anna globalt arbeid, slik at fleire i staben deler ansvaret for misjon i bispedømet sitt arbeid. 3. Samarbeidet omfattar følgjande område/tiltak/hovudmål: Misjonsavtalar, misjon i trusopplæring, diakoni, gudsteneste og kyrkjelydsliv. a. Samarbeidet skjer i tråd med SMM og Møre bispedøme sine gjeldande planverk. b. SMM Møre utarbeider årlege tiltaksplanar og rapporterer på dette til SMM-rådet og bispedømerådet. c. Det er ønskeleg at Møre bispedømeråd minst ein gong i året drøftar korleis vi når visjonen: «Saman om misjonerande kyrkjelydar, der evangeliet frigjer og utrustar menneske til å dele trua gjennom nærvær, handling og ord lokalt og globalt». d. Misjonsrådgivar blir med på kompetansehevingstur til eit samarbeidsland om lag kvart tredje år i regi av ulike SMMorganisasjonar. Bispedømet betalar halvparten av reiseutgiftene, i tråd med tidlegare ordning. 4. Endeleg avtale blir underskriven av stiftsdirektør og representant for SMMrådet Saksordførar: Olav Rønneberg Forslag om tillegg i pkt 4 om at avtalen blir evaluert om 4 år. 12

13 1. SMM Møre er eit regionalt samarbeidsorgan mellom Møre bispedøme og misjonsorganisasjonane som sentralt er medlem i Samarbeid Menighet og Misjon (SMM). 2. Møre bispedømeråd finansierer ei misjonsrådgivarstilling i kombinasjon med andre relevante fagområde som reflekterer det globale arbeidet til Den norske kyrkja. b. Misjonsrådgivar skal ha fokus på kontinuerleg samarbeid med misjonsorganisasjonane i SMM, og er sekretær for SMM Møre. c. Misjonsrådgivarstillinga inngår i eit fleirfagleg samarbeid om misjon og anna globalt arbeid, slik at fleire i staben deler ansvaret for misjon i bispedømet sitt arbeid. 3. Samarbeidet omfattar følgjande område/tiltak/hovudmål: Misjonsavtalar, misjon i trusopplæring, diakoni, gudsteneste og kyrkjelydsliv. b. Samarbeidet skjer i tråd med SMM og Møre bispedøme sine gjeldande planverk. c. SMM Møre utarbeider årlege tiltaksplanar og rapporterer på dette til SMM-rådet og bispedømerådet. d. Det er ønskeleg at Møre bispedømeråd minst ein gong i året drøftar korleis vi når visjonen: «Saman om misjonerande kyrkjelydar, der evangeliet frigjer og utrustar menneske til å dele trua gjennom nærvær, handling og ord lokalt og globalt». e. Misjonsrådgivar blir med på kompetansehevingstur til eit samarbeidsland om lag kvart tredje år i regi av ulike SMMorganisasjonar. Bispedømet betalar halvparten av reiseutgiftene, i tråd med tidlegare ordning. 4. Endeleg avtale blir underskriven av stiftsdirektør og representant for SMM-rådet. Avtalen skal evaluerast etter 4 år. 85/21 Offentlege tilskotsmidlar til kyrkjemusikk og kultur 1 Møre bispedømeråd /21 1. Møre bispedømeråd vil arbeide for tilfredsstillande finansiering for kulturarbeidet i kyrkjelydane i Møre. 13

14 2. Bispedømerådet ber administrasjonen ta initiativ til eit møte med Møre og Romsdal fylkeskommune for å klargjere moglegheitsrom for Den norske kyrkja i Møre i høve fylkeskommunale tilskotsordningane for kultur. 3. Bispedømerådet ber Kyrkjerådet sjå nærare på utfordringar knytt til finansiering av det kyrkjelege kulturarbeidet, og Den norske kyrkja som trussamfunn. Saksordførar: Therese Utgård Aas 1. Møre bispedømeråd vil arbeide for tilfredsstillande finansiering for kulturarbeidet i kyrkjelydane i Møre. 2. Bispedømerådet ber administrasjonen ta initiativ til eit møte med Møre og Romsdal fylkeskommune for å klargjere moglegheitsrom for Den norske kyrkja i Møre i høve fylkeskommunale tilskotsordningane for kultur. 3. Bispedømerådet ber Kyrkjerådet sjå nærare på utfordringar knytt til finansiering av det kyrkjelege kulturarbeidet, og Den norske kyrkja som trussamfunn. 86/21 Søknad om økonomisk støtte til statue av Rosemarie Køhn 1 Møre bispedømeråd /21 Det er ingen innstilling i denne saka Saksordførar: Olav Myklebust 14

15 Forslag1: Møre bispedømeråd vel å gi økonomisk støtte til prosjekt for eit minnesmerke over den første kvinnelege biskop i Noreg Rosemarie Køhn - med kr ,- Forslag 2: Møre bispedømeråd vel å ikkje gi økonomisk støtte til prosjekt for eit minnesmerke over den første kvinnelege biskop i Noreg Rosemarie Køhn forslag 1: 6 stemmer for og 4 stemmer mot. forslag 2: 4 stemmer for og 6 stemmer mot Møre bispedømeråd vel å gi økonomisk støtte til prosjekt for eit minnesmerke over den første kvinnelege biskop i Noreg - Rosemarie Køhn - med kr ,-. Orienteringssaker 87/21 Orienteringar til møte i Møre bispedømeråd Møre bispedømeråd /21 Møre bispedømeråd tar orienteringane til vitande Saksordførar: Ann Kristin Sørvik I denne saka blir det gitt skriftlege og munnlege orienteringar til bispedømerådet. Medlemmer av ulike råd og utval har høve til å gi munnlege orienteringar frå møter eller aktivitetar. Saka kan bli oppdatert frå tidspunkt då innkalling blir sendt, fram til møtet blir halde. Skriftlege orienteringar: 1. Tre nytilsettingar Møre bispedømekontor 2. Biskop Ingeborg Midttømme har studiepermisjon frå 1/12-21 til 24/ Julekrybbe på Molde torg 4. Ny kyrkjeleg organisering høringssvar frå Møre bispedøme 15

16 5. Medlemsundersøkinga 6. Medarbeiderundersøkinga 7. Digitalt varslingssystem 8. Revisjon av personvern- og informasjonssikring 9. Julefilmen for Den norske kyrkja 10. Kyrkebevaringsprogram Munnlege orienteringar: - Frå møte i Kyrkjerrådet 9-10/12 ved Therese Utgård Aas Samrøystes Møre bispedømeråd tar orienteringane til vitande 16

Bjørn Olaf Storhaug, Alice Elnes, Arvid Helle, Signe Hellevik. 32/19 Innkalling til møte Godkjenning av protokoll

Bjørn Olaf Storhaug, Alice Elnes, Arvid Helle, Signe Hellevik. 32/19 Innkalling til møte Godkjenning av protokoll ! DEN NORSKE KIRKE Møre Avdeling for personal og administrasjon MØTEPROTOKOLL Møre bispedømeråd 2016-2019 - Unntatt offentlighet Dato: 03.06.2019 kl. 10:00 Sted: Møre bispedøme Arkivsak: 17/00414 Tilstede:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møre Avdeling for personal og administrasjon

DEN NORSKE KIRKE Møre Avdeling for personal og administrasjon DEN NORSKE KIRKE Møre Avdeling for personal og administrasjon MØTEPROTOKOLL Møre bispedømeråd 2016-2019 Dato: 11.06.2018 kl. 10:00 Sted: Møre bispedømekontor Arkivsak: 17/00414 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Møre bispedømeråd

DEN NORSKE KYRKJA Møre bispedømeråd DEN NORSKE KYRKJA Møre bispedømeråd MØTEPROTOKOLL Møre bispedømeråd 2016-2019 Dato: 10.11.2017 kl. 10:00 Stad: Arkivsak: 17/00414 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Therese Kristin Børnes

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møre bispedømeråd

DEN NORSKE KIRKE Møre bispedømeråd DEN NORSKE KIRKE Møre bispedømeråd MØTEPROTOKOLL Møre bispedømeråd 2016-2019 Dato: 06.04.2018 kl. 10:00 16:00 Sted: Møre bispedømekontor Arkivsak: 17/00414 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Ann

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Møre bispedømeråd

DEN NORSKE KYRKJA Møre bispedømeråd DEN NORSKE KYRKJA Møre bispedømeråd MØTEPROTOKOLL Møre bispedømeråd 2016-2019 Dato: 08.09.2017 kl. 10:00 Stad: Arkivsak: 17/00414 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Ann Kristin Sørvik, Therese

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møre bispedømeråd

DEN NORSKE KIRKE Møre bispedømeråd DEN NORSKE KIRKE Møre bispedømeråd MØTEPROTOKOLL Møre bispedømeråd 2016-2019 Dato: 08.02.2019 kl. 10:00 Sted: Møre bispedømeråd 08.02.2019 Arkivsak: 17/00414 Tilstede: Ann Kristin Sørvik, Therese Kristin

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Referat 1 av 9 Møre bispedømeråd Vår dato Vår referanse /

DEN NORSKE KIRKE Referat 1 av 9 Møre bispedømeråd Vår dato Vår referanse / DEN NORSKE KIRKE Referat 1 av 9 Møre bispedømeråd Vår saksbehandler Bjørn Olaf Storhaug MØTEPROTOKOLL Møre bispedømeråd 2016-2019 Dato: 26.02.2018 kl. 10:00 16:30 Stad: Møre bispedømekontor Arkivsak: 17/00414

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Møre Avdeling for personal og administrasjon

DEN NORSKE KYRKJA Møre Avdeling for personal og administrasjon DEN NORSKE KYRKJA Møre Avdeling for personal og administrasjon MØTEPROTOKOLL Møre bispedømeråd 2016-2019 Dato: 04.05.2018 kl. 10:00 Stad: Møre bispedømekontor Arkivsak: 17/00414 Tilstades: Møtande varamedlemer:

Detaljer

Møteprotokoll for Møre bispedømeråd

Møteprotokoll for Møre bispedømeråd Møteprotokoll for Møre bispedømeråd Møtedato: 16.12.2016 Møtestad: E BISPEDØMEKONTOR Møtetid: 10:00-16:00 Møtedeltakarar Anette Fredly Ann-Kristin Sørvik Frode Rabbevåg Ingeborg Midttømme Maren Elgsaas

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Møre bispedømeråd

DEN NORSKE KYRKJA Møre bispedømeråd DEN NORSKE KYRKJA Møre bispedømeråd MØTEPROTOKOLL Møre bispedømeråd 2016-2019 Dato: 28.04.2017 kl. 10:00 16:00 Stad: Møre bispedømekontor Arkivsak: 17/00414 Opning i kapellet v/olav Gading Tilstades: Ann-Kristin

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møre Avdeling for personal og administrasjon

DEN NORSKE KIRKE Møre Avdeling for personal og administrasjon DEN NORSKE KIRKE Møre Avdeling for personal og administrasjon MØTEPROTOKOLL Møre bispedømeråd 2016-2019 Dato: 02.11.2018 kl. 10:00 Sted: Møre bispedømekontor Arkivsak: 17/00414 Tilstede: Therese Utgård,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møre Avdeling for personal og administrasjon

DEN NORSKE KIRKE Møre Avdeling for personal og administrasjon DEN NORSKE KIRKE Møre Avdeling for personal og administrasjon MØTEPROTOKOLL Møre bispedømeråd 2016-2019 Dato: 28.09.2018 kl. 10:00 Sted: Møre bispedømekontor Arkivsak: 17/00414 Tilstede: Ann-Kristin Sørvik,

Detaljer

10/19 Møteinnkalling /19 Møteprotokoll /19 Rekneskap /19 Årsrapport /19 Årsplan

10/19 Møteinnkalling /19 Møteprotokoll /19 Rekneskap /19 Årsrapport /19 Årsplan DEN NORSKE KIRKE Møre bispedømeråd MØTEPROTOKOLL Møre bispedømeråd 2016-2019 Dato: 13.03.2019 kl. 10:00 Sted: Møre bispedøme Arkivsak: 17/00414 Tilstede: Ann Kristin Sørvik, Therese Kristin Børnes Utgård,

Detaljer

Innkalling for Møre bispedømeråd

Innkalling for Møre bispedømeråd DEN NORSKE KYRKJA Møre bispedømeråd Innkalling for Møre bispedømeråd Møtedato: 16.12.2016 Møtestad: MØRE BISPEDØMEKONTOR Møtetid: 10:00-16:00 Litt om dagen: Åpning i kapellet kl 09:45 - Olav Rønneberg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møre Bispedømeråd

DEN NORSKE KIRKE Møre Bispedømeråd DEN NORSKE KIRKE Møre Bispedømeråd MØTEPROTOKOLL Møre bispedømeråd 2016-2019 Dato: 06.05.2019 kl. 10:00 Sted: Møre bispedøme Arkivsak: 17/00414 Tilstede: Ann-Kristin Sørvik Therese Utgår Frode Rabbevåg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møre bispedømeråd

DEN NORSKE KIRKE Møre bispedømeråd DEN NORSKE KIRKE Møre bispedømeråd MØTEPROTOKOLL Møre bispedømeråd 2016-2019 Dato: 27022017 kl 10:00 Sted: Møre bispedømekontor, Moldetrappa 1, 6429 MOLDE Arkivsak: 17/00414 Tilstede: Ann-Kristin Sørvik,

Detaljer

Møre bispedømeråd

Møre bispedømeråd DEN NORSKE KIRKE Møre bispedømeråd Møre bispedømeråd 2016-2019 Møtedato: 28.09.2018 Saksliste Godkjenning av innkalling og saksliste 46/18 Innkalling Møre bispedømeråd 28.09.2018 3 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Dato: Vår ref: 18/ Dykkar ref: Nye Heim fellesråd og regulering av bispedømegrense mellom Møre og Nidaros

Dato: Vår ref: 18/ Dykkar ref: Nye Heim fellesråd og regulering av bispedømegrense mellom Møre og Nidaros DEN NORSKE KYRKJA Møre bispedømeråd Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato: 06.12.2018 Vår ref: 18/05420-1 Dykkar ref: Nye Heim fellesråd og regulering av bispedømegrense

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møre bispedømeråd MØTEINNKALLING Møre bispedømeråd Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode: kl. 10:00 16:00 Møre bispedø

DEN NORSKE KIRKE Møre bispedømeråd MØTEINNKALLING Møre bispedømeråd Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode: kl. 10:00 16:00 Møre bispedø Møteinnkalling DEN NORSKE KIRKE Møre bispedømeråd Møre bispedømeråd 2016-2019 Møtedato: 20.01.2017 DEN NORSKE KIRKE Møre bispedømeråd MØTEINNKALLING Møre bispedømeråd 2016-2019 Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode:

Detaljer

Dato: Vår ref: 18/ Dykkar ref:

Dato: Vår ref: 18/ Dykkar ref: DEN NORSKE KYRKJA Møre bispedømeråd Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato: 06.12.2018 Vår ref: 18/03615-7 Dykkar ref: Høyring - samanslåing av Volda og Hornindal

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 15.06.2017 kl. 10:30 Sted: Arkivsak: 17/00547 Tilstede: Marit Hermstad, leder (Åpen folkekirke)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Hamar bispedømmeråd 2016-2020 Dato: 13.12.2017 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 16/00024 Tilstede: Gunhild Tomter Alstad Solveig Fiske Ole Kristian

Detaljer

Møre bispedømeråd

Møre bispedømeråd DEN NORSKE KIRKE Møre bispedømeråd Møre bispedømeråd 2016-2019 Møtedato: 10.11.2017 2 Møre bispedømeråd MØTEINNKALLING Møre bispedømeråd 2016-2019 Dato: 10.11.2017 kl. 10:00 16.00 Sted: Møre bispedømekontor

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Oslo bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 18.12.2017 kl. 16:00 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/0019 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Gard Realf

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 11.12.2017 kl. 10:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/00547 Tilstede: Marit Hermstad, leder (Åpen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 24.09.2018 kl. 10:30 Sted: Bispedømmekontorets møterom, Tolder Holmers vei 11 Arkivsak: 17/00547

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Borg bispedømmeråd 2016-2019 - Unntatt offentlighet Dato: 27.04.2017 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/01034 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd Møtedato: 27. 28. januar 2016 Møtestad: Bjørnefjorden gjestetun, Os Møtetid: 27. januar: 15:30 18:00 og 28. januar: 13:00 15:00 Møtedeltakarar Nora Sætre Baartvedt

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Hamar bispedømmeråd 2016-2020 Dato: 31.10.2018 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 16/00024 Tilstede: Gunhild Tomter Alstad Solveig Fiske Ole Kristian

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Stavanger bispedømmeråd 2017-2019 Dato: 12.12.2018 kl. 9:30 Sted: Stavanger bispedømmekontor, Lagårdsveien 44, Stavanger Arkivsak: 17/01934 Tilstede:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 30.03.2017 kl. 10:30 Sted: Møterom bispegården Arkivsak: 17/00547 Tilstede: Marit Hermstad, leder

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 05.09.2017 kl. 09:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder Bergit

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 05.04.2017 kl. 9:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen Rønnaug Torvik

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nidaros bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Nidaros bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Nidaros bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Nidaros Bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 11.09.2018 kl. 9:00 Sted: Erkebispegården Arkivsak: 16/00002 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møtedato: 14.11.2016 Møtested: Bispegården Møtetid: 16:00-21:00 Møtedeltakere Anne Berit Evang (sakene 80-86) Aud Kvalbein (sakene

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd

DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd MØTEPROTOKOLL Bjørgvin bispedømeråd 2016-2019 Dato: 15.05.2018 kl. 09:00 Stad: Bjørgvin bispedømekontor Arkivsak: 17/01602 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Oslo bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 19.03.2018 kl. 16:00 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/00149 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Gard Realf

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin Administrasjonsavdelingen

DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin Administrasjonsavdelingen DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Bjørgvin bispedømeråd 2016-2019 Dato: 2.05.2017 kl. 0:00 Stad: Bjørgvin bispedømekontor, Strandgaten 198 Arkivsak: 17/01602 Tilstades:

Detaljer

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møtedato: 11.05.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 16:00-21:00 Møtedeltakere Elin Oveland Harald Hegstad Karin-Elin Berg Knut Lundby Knut Rune Saltnes Ole Christian

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 18.03.2019 kl. 9:30 16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 11.12.2018 kl. 9:30 16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder

Detaljer

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møtedato: 26.09.2016 Møtested: Bispegården Møtetid: 16:00-21:00 Møtedeltakere Aud Kvalbein Gard Realf Sandaker-Nielsen Harald Hegstad

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Onarheim, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:40 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 24.04.2019 kl. 9:30 12.30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Karen Helene Bøhn Melhus,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 16.01.2017 kl. 9:30 - Sted: Bul-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder Stein

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 - Dato: 09.10.2017 kl. 9:30 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Stavanger bispedømmeråd 2017-2019 Dato: 09.11.2017 kl. 14:00 Sted: Sjømannskirken i Berlin Arkivsak: 17/01934 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 02.05.2018 kl. 9:30 16:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 07.02.2018 kl. 9:30 15:00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Hamar bispedømmeråd 2016-2020 Dato: 07.09.2017 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 16/00024 Tilstede: Gunhild Tomter Alstad Solveig Fiske Ole Kristian

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Hamar bispedømmeråd 2016-2020 Dato: 25.04.2019 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 16/00024 Tilstede: Gunhild Tomter Alstad Solveig Fiske Ole Kristian

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd

DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd MØTEPROTOKOLL Bjørgvin bispedømeråd 2016-2019 - Dato: 2.0.2019 kl. 10:00 Sted: Bjørgvin bispedømekontor Arkivsak: 17/01602 Til stades: Møtande varamedlemer: Forfall:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Oslo bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 05.11.2018 kl. 16:00 22:00 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/00149 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Gard

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nidaros bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Nidaros bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Nidaros bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Nidaros Bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 14.06.2018 kl. 9:00 Sted: Erkebispegården Arkivsak: 16/00002 Tilstede: Biskop Herborg Finnset Agnes Sofie Gjeset

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Borg bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 26.03.2019 kl. 9:30 Sted: Rica hotell Nidelven, Trondheim Arkivsak: 17/01034 Tilstede: Karin-Elin Berg, Anne Enger,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Bjørgvin administrasjonsavdelingen

DEN NORSKE KIRKE Bjørgvin administrasjonsavdelingen DEN NORSKE KIRKE Bjørgvin administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Bjørgvin bispedømeråd 2016-2019 Dato: 19.02.2019 kl. 09:00 Sted: Bjørgvin bispedømekontor Arkivsak: 17/01602 Tilstede: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Tunsberg bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 15.06.2017 kl. 9:30 Sted: Kaldnes Arkivsak: 17/01375 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Kjellfred

Detaljer

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møtedato: 15.09.2014 Møtested: Bispegården Møtetid: 16:00-21:00 Møtedeltakere Anne Berit Evang Fredrik Arstad Harald Hegstad Karin-Elin

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 09.09.2015 Møtested: BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Geir Ivar Bjerkestrand Jan Olav Olsen Karen Junker Kjetil Drangsholt Martin

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nidaros bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Nidaros bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Nidaros bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Nidaros Bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 06.12.2017 kl. 9:00 15:00 Sted: Erkebispegården Arkivsak: 16/00002 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Borg bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 13.03.2018 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/01034 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Karin-Elin

Detaljer

Velkommen til menighetsrådskurs

Velkommen til menighetsrådskurs Velkommen til menighetsrådskurs 1 Flammene er mange T: 1972, 1986 Anders Frostenson O: før 1996 Trygve Bjerkrheim M: 1974 Olle Widestrand 2 1 Flammene er mange, lyset er eitt. Lyset Jesus Kristus. Flammene

Detaljer

Møteprotokoll for Askvoll sokneråd

Møteprotokoll for Askvoll sokneråd DEN NORSKE KYRKJA Møteprotokoll for Tid: 26.02.2019 kl. 15:15-16:52 Stad: ASKVOLL Frammøtte: Jostein Gryte Leiar Wenche Ness Gabrielsen Nestleiar Terje Mork Leif Jørgen Leknes Halldis Rørvik Reidar Andreas

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Sør-Hålogaland bispedømmeråd Dato : 22.02.2017 kl. 10:30 Sted : Møterom bispegården Arkivsak : 17/00547 Tilstede: Marit Hermstad (Sør-Hålogaland

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Oslo bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 24.09.2018 kl. 16:00 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/00149 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Gard Realf

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 12.05.2015 Møtested: Bispedømmekontoret Møtetid: 09:30-16:00 Vel møtt til bispedømmerådsmøte 12. mai 2015 på bispedømmekontoret.. Med vennlig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Stavanger bispedømmeråd 2017-2019 Dato: 21.03.2019 kl. 16:00-21.03.2019 kl. 15:00 Sted: Stavanger bispedømmekontor, Lagårdsveien 44, Stavanger Arkivsak:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Oslo bispedømmeråd : Bispegården, den 19.06.2014 Tilstede i møtet: Leke: Karin-Elin Berg (unntatt deler av sak 48/14 og sak 59/14) Marius Berge Eide (unntatt sakene 46,47,49

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Oslo bispedømmeråd 201-2019 Dato: 07.05.2018 kl. 1:00 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/00149 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Gard Realf Sandaker-Nielsen,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Stavanger bispedømmeråd 2017-2019 Dato: 07.09.2017 kl. 9:30 Sted: Utstein pilegrimsgard Arkivsak: 17/01934 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Ivar Braut

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Hålogaland bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 03.10.2017 kl. 10:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/00547 Tilstede: Marit Hermstad, leder (Åpen

Detaljer

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Bjørgvin bispedømekontor Møtetid: 09:00-14:00 Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd Møtedeltakarar Berit Nøst Dale Cathrine Waaler

Detaljer

Møteprotokoll for Stavanger bispedømmeråd

Møteprotokoll for Stavanger bispedømmeråd Møteprotokoll for Stavanger bispedømmeråd Møtedato: 08.09.2015 Møtested: Stavanger bispedømmekontor, Lagårdsveien 44, Stavanger Møtetid: 15:30-18:00 Møtedeltakere Arne Mossige Berit Espeset Erling Pettersen

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin Administrasjonsavdelingen

DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin Administrasjonsavdelingen DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Bjørgvin bispedømeråd 2016-2019 Dato: 03.11.2017 kl. 09:30 Stad: Bjørgvin bispedømmekontor Arkivsak: 17/01602 Tilstades: Møtande varamedlemer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Hamar bispedømmeråd 2016-2020 Dato: 05.09.2018 kl. 13:00 Sted: Hotel Norge Høsbjør Arkivsak: 16/00024 Tilstede: Gunhild Tomter Alstad Solveig Fiske Ole

Detaljer

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd Møtedato: 19.04.2016 Møtestad: Bjørgvin bispedømekontor Møtetid: 09:00-16:00 Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd Møtedeltakarar Beate Husa Berit Nøst Dale Halvor

Detaljer

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd Møtedato: 08.06.2016 Møtested: Bispegården Møtetid: 10:00-16:00 Møtedeltakere Gunhild Tomter Alstad Solveig Fiske Marianne Kjøllesdal

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nidaros bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Nidaros bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Nidaros bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Nidaros Bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 08.05.2018 kl. 9:00 Sted: Erkebispegården Arkivsak: 16/00002 Tilstede: Agnes Sofie Gjeset Harald Hauge Anne Berit

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 19.09.2016 Møtested: BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Aud Sunde Smemo Bergit Haugland Jan Olav Olsen Kai Steffen Østensen Kjetil

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Tunsberg bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 07.03.2019 kl. 13:00 Sted: Kaldnes, Tønsberg Arkivsak: 17/01375 Til stede: Heidi Nordkvelde, lek Ingjerd Breian

Detaljer

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd Møtedato: 13.12.2016 Møtested: Misjonshuset, Holsetgata 3, Hamar Møtetid: 10:00-16:00 Møtedeltakere Gunhild Tomter Alstad Solveig

Detaljer

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møtedato: 13.06.2016 Møtested: Bispegården Møtetid: 16:00-21:00 Møtedeltakere Aud Kvalbein (sakene 46 og 50-59) Gard Realf Sandaker-Nielsen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Stavanger bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Stavanger bispedømmeråd 2017-2019 - Dato: 05.04.2017 kl. 9:30 Sted: Stavanger bispedømmekontor, Lagårdsveien 44, Stavanger Arkivsak: 17/01934 Tilstede:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Borg bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 03.09.2018 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/01034 Tilstede: Karin-Elin Berg, Anne Enger, Atle Sommefeldt, Solveig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Borg bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 23.10.2017 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/01034 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Karin-Elin

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Agder og Telemark bispedømmeråd 2016-2019 - Dato: 27.02.2017 kl. 9:30 16.00 Sted: BUL-salen Arkivsak: 17/00230 Tilstede: Jan Olav Olsen, leder

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 14.11.2016 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Tunsberg bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 08.05.2018 kl. 9:30 16.00 Sted: Rambergveien 9 Arkivsak: 17/01375 Til stede Ingjerd Breian Hedberg, lek, NK

Detaljer

Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd

Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd Møtedato: 08.04.2015-09.04.2015 Møtested: Hotell Scandic Nidelven, Trondheim Møtetid: 16:00-20:00 og 08:30 11.30 Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd Møtedeltakere Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Bjørgvin bispedømekontor Møtetid: 09:00-16:00 Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd Møtedeltakarar Berit Nøst Dale Cathrine Waaler

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjeleg fellesnemnd

DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjeleg fellesnemnd DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjeleg fellesnemnd MØTEPROTOKOLL Kyrkjeleg fellesnemnd Dato: 18.10.2017 kl. 18:00 slutt kl. 20:00 Stad: Fjell kyrkjekontor Arkivsak: 17/00094 Tilstades: Møtande varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Oslo bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 25.09.2017 kl. 16:00 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/00149 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Gard Realf Sandaker-Nielsen,

Detaljer

Møteprotokoll for Stavanger bispedømmeråd

Møteprotokoll for Stavanger bispedømmeråd Møteprotokoll for Stavanger bispedømmeråd Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Stavanger bispedømmekontor, Lagårdsveien 44, Stavanger Møtetid: 09:30-16:00 Møtedeltakere Arne Mossige Berit Espeset Erling Pettersen

Detaljer

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd.

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Spørsmål 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og

Detaljer

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 10:00-16:00 Møtedeltakere Anne-Lise Brenna Ording Gunnar Gjevre Ingrun Jule Ole Kristian Bonden Reidar Åsgård Roald

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Hamar bispedømmeråd 2016-2020 Dato: 21.02.2018 kl. 9:30 Sted: Bispegården Arkivsak: 16/00024 Tilstede: Gunhild Tomter Alstad Leif Jørn Hvidsten (fung.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Tunsberg bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 30.10.2017 kl. 9:30 16.00 Sted: Rambergveien 9 Arkivsak: 17/01375 Tilstede: Ingvild Kaslegard, ÅF, lek Ingjerd

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Oslo bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 06.11.2017 kl. 16:00 21.20 Sted: Bispegården Arkivsak: 17/00149 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Gard

Detaljer

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedato: 24.10.2016 Møtested: BUL-salen Møtetid: 09:30-16:00 Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd Møtedeltakere Aud Sunde Smemo Bergit Haugland Jan Olav Olsen Kai Steffen Østensen, sakene

Detaljer

Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd

Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd Møtedato: 02.06.2016 Møtested: Bispegården Møtetid: 09:30-18:30 Møtedeltakere Anne Brun Andersen Anne Enger Atle Sommerfeldt Erling

Detaljer