REGIONALSTATISTIKK STATISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONALSTATISTIKK STATISTIKK"

Transkript

1 REGIONALSTATISTIKK STATISTIKK Nr. /89 August 989 HEDMARK Emne INNHOLD Flyttinger, 988 (K) Folketallet i kommunene,. juli 989 (K) 3 Sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket, 987 og 988 (K) 3 Sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn, 987 og 988 (K) 4 Skoggrøfting, Veitrafikkulykker med personskade, 988 (K) 5 Kommuneregnskaper, 988 (K) 5 Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-juni 989 (K) 5 Skattestatistikk. Etterskuddspliktige skattytere. Ansettelser og utlignede skatter ved kommune-, fylkes- og statsskatteligningen etter skattytergruppe, Fylkestingsvalget 987. Godkjente stemmer etter partivalgliste. Prosent (K) Fylkestingsrepresentanter etter alder, kjønn og partivalgliste, og prosent gjenvalgte representanter. Hele landet. Fylkestingrepresentanter etter partivalgliste og gjenvalgte representanter (K) 6 Kommunestyrevalget 987. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Prosent (K) Kommunestyrerepresentanter etter parti/valgliste (K) 6 Stortingsvalget 985. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Prosent (K) Stortingsvalget 985. Valgte representanter etter parti/valgliste og kjønn. Fylke Tillegg Del C Oversikt over kommuner og handelsdistrikt Del D Publikasjoner utsendt i juli 989 Publikasjoner under utsending i august 989 Tilføyelsen (K) viser at tabellen inneholder kommunetall

2 RS Hedmark /89 Emne FLYTTINGER 988 Statistisk sentralbyrå har som en del av flyttestatistikken for 988 utarbeidd en tabell (tabell ) som viser flyttebevegelsen mellom kommunene innen fylket og mellom kommunene og utvalgte områder, utenfor fylket. Videre er det laget en tabell (tabell ) som gir fraflytting, tilflytting og nettoflytting etter flytternes kjønn og alder for hver kommune og for handelsdistrikter. Grunnlaget for statistikken er meldinger fra folkeregistrene til Det sentrale personregister i Statistisk sentralbyrå. Ifølge folkeregistreringsloven plikter de som flytter fra en kommune til en annen innen 8 dager å melde flytting for seg og sin husstand til folkeregisteret i innflyttingskommunen. Statistikken omfatter alle registrerte flyttinger mellom norske kommuner og mellom norske kommuner og utlandet. Ut fra tabell er det bles. mulig å studere hvilke kommuner den enkelte kommune har størst flyttesamkvem med og hvordan flyttebalansen er mellom kommunene i fylket. Tabell gir muligheter for A se hvilke aldersgrupper som har størst flytteaktivitet og i hvilke aldersgrupper det er innflyttinga- eventuelt utflyttingsoverskudd. Tilsvarende tabeller for 987 er gitt i Nye distriktstall nr. 8, 988. Noen hovedtall fra flyttestatistikken for 988 er gitt i Statistisk ukehefte nr. 34, 989. Publikasjonen Befolkningsstatistikk 989 Hefte III Oversikt, vil gi oversikt over flyttingene mellom fylker. NOEN HOVEDTALL I 988 ble det registrert nærmere flyttinger til Norge fra utlandet. Dette er 00 færre enn året før. Utflyttingene økte med 400, til 9 800, slik at nettoinnflyttingen ble vel 0 00, mot i 987. Nettoutflyttingen av norske statsborgere fortsatte å øke 988 til nær 3 600, en økning på 00 i forhold til året før. Nettoinnflyttingen av utenlandske statsborgere ble dermed på i 988. Nettoinnflyttingen fra Europa sank i 988 med 600. Mye av denne reduksjonen skyldes at en nettoinnflytting fra Sverige i 987 på nærmere 300 ble snudd til en nettoutflytting på vel 00 i 988. Nettoinnflyttingen skyldes i første rekke innflytting av statsborgere fra Asia; vesentlig fra Sri Lanka, Iran, Pakistan og Vietnam. Videre utgjorde chilenere en stor gruppe. Fra Europa var det flest flyttinger til Norge fra Danmark og Storbritannia. Oslo og Akershus hadde også i 988 størst nettoinnflytting, på til sammen rundt Av dette kom vel fra utlandet. De tre nordligste fylkene hadde en nettoutflytting på vel 000 i 988, en nedgang på omlag 600 forhold til året før. I tillegg hadde Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag nettoutflytting i 988.

3 - RS HEDMARK /89 EMNE: Tabelt. Flyttinger fretil kommunene i fylket og utvalgte områder utenfor fylket. 988 Hedmark Kongs- Ring- Nord-Sør-Eid- Hamar vinger saker Vang Løten Stange Odal Odal skog Grue Fra Ti 040 Hamar Kongsvinger Ringsaker Vang Loten i Stange i 048 Nord-Odal , Sør-Odal.....o Eidskog Grue Asnes Viler Elverum Trysil Amclt Stor-Elvdal Rendalen Engerdal 0436 Tolga Tynset Alvdal 0439 Folldal s Fylket 40 i alt Fra andre områder i alt Av dette: 3 Oslo H.D LiLlestrom N.D _ 6 Ovre Romerike H.D Liliehammer H. D _ Trondheim H.D Ut landet it 4 35 :i Tilflytting i alt

4 RS HEDMARK /89 EMNE: Tabell (forts.). Flyttinger fra/tit kommunene i fylket og utvalgte områder utenfor fylket. 988 Hedmark Fra Til Elve- Try- Stor- Ren- Enger- Tyn- Alv- Asnes Våler rum sil Amot Elvdal dalen dal Tolga set dal 040 Hamar Kongsvinger Ringsaker Vang Løten _ Stange 5 i 04 8 Nord-Odal Sør-Odal Eidskog Grue Åsnes Våler 3i _ Elverum _ _ Trysil Amot Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Tolga - 3 i 04 7 Tynset i li Alvdal Folldal, Os Fylket i alt Fra andre områder 940 i alt Av dette: 3 Oslo H D Lillestrøm H.D Ovre Romerike H.D Lillehammer H. D Trondheim H.D. - 5 i 6 7 Utlan et li d Tilflytting i alt

5 - RS HEDMARK /89 EMNE: Tabell (forts.). Flyttinger fra/til kommunene i fylket og utvalgte områder utenfor fylket. 988 Hedmark Til Til andre områder 049 Sør-Odat Eidskog Grue i Asnes Viler... _ , 047 Elverum Trysil _ Amot _ Stor-Elvdal Rendalen _ Av dette Handelsdistriktene Fra- I Ut- flyt- Foil- alt I lan- ting dal Os alt Lille- Ovre Lille- Trond- det i alt Oslo strati Rome- hammer heim rike Fra 040 Hamar -I Kongsvinger , 04 Ringsaker Vang Løten Stange Nord-Odal....., _ Engerdal Tolga Tynset Alvdal... M _ Folldal _ i Os Fylket i alt Fra andre områder i alt Av dette: 3 Oslo H.D Lillestrøm H.D Ovre Romerike H D 68 4 Lillehammer H D Trondheim M.D 4 95 Utlandet... ; 706 Tilflytting i alt

6 RS HEDMARK /89 EMNE: Tabell. Fraflytting etter kjønn og alder ). Kommune. 988 HANDELSDISTRIKT 80 år og KOMMUNE alt år år år år år år år Ar år år år over 04 HEDMARK Menn Kvinner KONGSVINGER H.Q Menn Kvinner Kongsvinger Menn Kvinner Nord-Odal _ menn Kvinner Sør-Odal Menn Kvinner Eidskog Menn Kvinner i 043 Grue Menn... Kvinner HAMAR H.D Menn Kvinner Hamar Menn Kvinner Ringsaker Menn Kvinner Vang Menn Kvinner Loten Menn Kvinner Stange Menn Kvinner FLISA H.D _ 8 Menn Kvinner Asnes Menn Kvinner Våler Menn Kvinner _.... ) Alder i fylte år ved flyttingen. For fylke og handelsdistrikt gir tallene sum Av flytting fra kommuner innen fylket/handelsdistriktet

7 RS HEDMARK /89 EMNE: Tabell (forts.). Fraflytting etter kjønn og alder ). Kommune. 988 HANDELSDISTRIKT 80 år I 0, ,-79 og KOMMUNE alt år år år år år år år ir år år år over 33 ELVERUM H.D Menn Kvinner _ 047 Elverum Menn Kvinner i T ysil._ _ Menn Kvinner >Imot _. Menn _ Kvinner :0_ Stor-Elvdal Menn Kvinner Engerdal Menn Kvinner TYNSET H.D Menn Kvinner Rendalen Menn 4 6._ Kvinner i 0436 Tolga Menn Kvinner Tynset Menn i Kvinner Alvdal Menn Kvinner i Folldal Menn Kvinner Os Menn Kvinner ) Alder i fylte år ved flyttingen. For fylke og handelsdistrikt gir tallene sum av flytting fra kommuner innen fylket/handelsdistriktet.

8 RS HEDMARK /89 7 EMNE: Tabell. Tilflytting etter kjønn og alder ). Kommune. 988 HANDELSDISTRIKT 80 år I og KOMMUNE alt år år år år Sr år Sr år år år år over 04 HEDMARK Menn Kvinner KONGSVINGER H. D Menn Kvinner Kongsvinger Menn Kvinner Nord-Odal _.. Menn _ Kvinner Sør-Odal Menn Kvinner i _ 040 Eidskog Menn ,- - Kvinner Grue Menn Kvinner HAMAR H.D Menn Kvinner olici Hamar Menn Kvinner Ringsaker Menn Kvinner Vang Menn Kvinner Loten * Menn ' Kvinner $ Stange Menn Kvinner FLISA H.D Menn Kvinner Asnes Menn Kvinner Våler , Menn _ Kvinner i ) Alder i fylte år ved flyttingen. For fylke og handelsdistrikt gir tallene sum av flytting til kommuner innen fyiket/handetsdistriktet.

9 - RS HEDMARK /898EMNE: Tabell (forts.). Tilflytting etter kjønn og alder ). Kommune. 988 HANDELSDISTRIKT 80 år I og KOMMUNE alt ir år år år år år år år år år år over 33 ELVERUM H.D Menn Kvinner Elverum Menn Kvinner Trysil Menn Kvinner Åmot Menn _ Kvinner i _ 0430 Stor-Elvdal Menn _ Kvinner...o Engerdal Menn Kvinner _ 34 TYNSET H.D Menn Kvinner i 043 Rendalen Menn Kvinner i 0436 Tolga Menn Kvinner Tynset Menn Kvinner Alvdal Menn Kvinner..._ _ 0439 Folldal Menn _ - 3 Kvinner s Menn Kvinner ) Alder i fylte ir ved flyttingen. For fylke og handelsdistrikt gir tallene sum av flytting til kommuner innen fylket/handelsdistriktet. 0.

10 - RS HEDMARK /89 9 EMNE: Tabell. Nettoflytting etter kjønn og alder ). Kommune. 988 HANDELSDISTRIKT 80 ir og KOMMUNE alt år år år år år ir år år år år år over 04 HEDMARK Menn Kvinner KONGSVINGER H.D Menn Kvinner Kongsvinger Menn Kvinner 4-4 7". -i -' Nord-Odal Menn Kvinner , Sør-Odal Menn Kvinner i Eidskog Menn i Kvinner i Grue Menn Kvinner _ - 3 HAMAR H.D Menn Kvinner i Hamar Menn Kvinner Ringsaker... 4š Menn Kvinner Vang Menn Kvinner i Løten Menn Kvinner i ,.. _3-047 Stange Menn Kvinner FLISA H.D Menn..._ Kvinner Asnes Menn Kvinner Våler Menn Kvinner - -3 ) Alder i fylte år ved flyttingen i 6

11 - - - RS HEDMARK /89 0 EMNE: Tabell (forts.). Nettoflytting etter kjønn og alder ). Kommune. 988 HANDELSDISTRIKT 80 år og KOMMUNE alt år år år år år år år år ir år år over 33 ELVERUM H.D Menn Kvinner Elverum * Menn Kvinner li Trysil Menn Kvinner ; i Amot Menn Kvinner -0 i Stor-Elvdal Menn Kvinner ; Engerdal Menn Kvinner - 3 -i TYNSET H.D Menn Kvinner 33 6 _ Rendalen Menn Kvinner Tolga Menn Kvinner 5 _ _ 0437 Tynset Menn Kvinner Alvdal Menn... Kvinner i Folldal Menn Kvinner Os Menn Kvinner ) Alder i fylte ir ved flyttingen i "i

12 RS HEDMARK /89EMNE:.. Folketallet i kommunene. juli 989 Statistisk sentralbyrå har på grunnlag av reviderte folketall. juli 989 og foreløpige oppgaver over fødsler, dødsfall og flyttinger i manedene april-juni, laget en oversikt over folkemengden i de enkelte kommunene. juli 989. En samlet oversikt over folkemengden i de enkelte fylkene pr.. april og. juli 989, og endringene i første kvartal, er publisert i Statistisk ukehefte nr. 34, 989. Tabell. Folkemengde. juli 989 og endringene i. kvartal. Kommune. Hedmark Endringer i. kvartal 989 Folke- Folkemengde Nr. Kommune Fødsels- Netto- Fake- mengde.4. Fødte Døde over- Innflyt- Utflyt- inn- til ) skudd tinger tinger flytting vekst Hedmark Hamar, Kongsvinger Ringsaker Vang Løten Stange Nord-Odal Ss/Jr-Oda' Eidskog Grue Asnes Viler Elverum Trysil i Amot Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset * Alvdal Folldal i Os ) Tallene er korrigert for endringer i. kvartal som ikke var kommet med ved forrige framregning. Tabell. Folkemengde. juli 989 og endringene hittil i 989. Kommune. Hedmark -I- Folke- Endringer hittil i 989 mengde Folke- Nr. Kommune.. Fødsels- Netto- Folke- mengde 989 Fødte Døde over- Innflyt- Utflyt- inn- til-.7. (Endelige skudd tinger tinger flytting vekst 989 tall) 04 Hedmark Hamar , Kongsvinger Ringsaker Vang Loten Stange Nord-Odal Sør-Odal Eidskog Grue Asnes Viler Elverum Trysil Amot Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Totga Tynset A.vdal Folldal (") (744R 4 -A ; xi - la

13 RS Hedmark /89 Emne 3 SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET. 987 OG 988 Statistikken vise? at det pr.. oktober 988 yar 3 7 ansatte i skoleverket i Hedmark, 694 menn og 08 kvinner. Pr.. oktober 987 var det ansatte I alt, 665 menn og 97 kvinner. Sysselsettingsstatistikken for ansatte i skoleverket bygger på "Sentralt tjenestemannsregisier for skoleverket", som omfatter ansatte som var lønnet i samsvar med avtaler inngått mellom staten og tjenestemannsorganisasjonene (liererlønnsregulativene eller "Lønnsregulativ for offentlige tjenestemenn mv."). Ansatte som var lønnet etter kommunale avtaler, er ikke med i statistikken. Ansatte ved private folkehøgskoler og private helsefaghtogskoler er tatt med, men ikke ansatte ved andre private skoler. Ansatte ved førskoler og leirskoler er ikke med i statistikken. En del skoler og institusjoner, i første rekke universitetene og en del av Imgskolene, inngår ikke denne statistikken, men er tatt med t statistikken for statens embets- og tjeneitemenn, se "Sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn" Vi viser ellers til publikasjonen "Arbeidsmarkedstatistikk 986" (NOS B 703), som også gir opplysninger om skoleslag og utdanning. Tabell. Ansatte i skoleverket etter kjønn og arbeidsstedskommune. Hedmark fylke. 987 og I alt Kommune Menn kvinner I att Menn Kvinner 04 Hedmark.... OOO 040 Hamar 040 Kongsvinger 04 Ringsaker 044 Vang 045 Løten 047 Stange 048 Nord-Odal 049 Sør-Odal 040 Eidskog 043 Grue 045 Asnes 046 Viler Elverum 048 Trysil 049 Amot 0430 Stor-Elvdal 043 Rendalen 0434 Engerdal 0436 Tolga Tynset ALvdal F olldat Os

14 RS Hedmark /89 Emne 3 SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN. 987 OG 988 Statistikken viser at det pr,. oktober 988 var tjenestemenn, menn og 440 kvinner, med arbeidssted i Hedmark. Pr.. oktober 987 var det 6 09 tjenestemenn i alt, 3 78 menn og 48 kvinner. Norsk Rikskringkasting, Statlig industriell informasjons- og kontaktformidlingstjeneste samt TBK er tatt ut av statistikkgrunnlaget fra 987 til 988. Uten denne endringen ville det bare vært 48 forre statsansatte i Hedmark i 988 enn i 987, og ikke 70 som tabellene viser.. Vegadministrasjonen i fylkene har for en del av sine sysselsatte rapportert uoppgitt arbeidsstedskommune. I fylkes- og s kommunetaflene inngår ikke tjenestemenn i Forsvaret. I 987 og 988 omfattet Forsvaret henholdsvis 7 44 og tjenestemenn pa landsbasis.. Sysselsettingsstatistikken for statens embets- og tjenestemenn bygger på Statens sentrale tjenestemannsregister, som omfatter statsansatte med lønn etter "LonnsrPeulativ for offentlige tjenestemenn mv." og overenskomstlente. For embets- og tjenestemenn i skolev-rket blir det utarbeidd egen sysselsettingsstatistikk. VI viser ellers til publikasjonen "Arbeidsmarkedstatistikk I 986" (NOS B 703), som også gir opplysninger om utdanning og arbeidstid. Tabell. Statsansatte etter kjønn og arbeidsstedskommune. Hedmark fylke. 987 og Kommune I akt Menn Kvinner I sit Menn Kvinner Hedmark Hamer 040 Kongsvinger Ringsaker 044 Vang 045 Løten 047 Stange 048 Nord-Odat Sør-Odal 040 Eidskog 043 Grue 045 Asnes 046 Viler 047 Elverum 048 Trysil Amot 0430 Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Tolle Tynset Alvdal Folldal Os Uoppgitt kommune

15 RS Hedmark /89 Emne 3 Tabell. Statsansatte etter kjønn og næring. Hedmark fylke. 987 og ,7 988 Nr. Næring I alt Menn Kvinner I &LA Menn Kvinner I ALT Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst Industri Reparasjoner av jernbane- og sporvognsmateriell Bygge- og anleggsvirksomhet Alminnelig anleggsvirksomhet Transport, lagring, post og telekommunikasjoner Transport og lagring Post og telekommunikasjoner Bank- og finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting Offentlig, sosial og privat tjenesteyting Av dette: 9 Generell statsadministrasjon Statsadministrasjon med tilknytning til helse- og andre sosialtjenester Statsadministrasjon med tilknytning til næringsliv Statsadministrasjon ellers Helsetjenester Religiøs virksomhet Andre næringer

16 RS Hedmark /89 Emne 4 SKOGGROFTING 988 Statistisk sentralbyrås sammendrag av oppgavene over skoggroftingen viser at det i Hedmark ble tørrlagt 30 dekar myr og vannsyk skogsmark i 988. Statistikken omfatter bare nyanlegg. Utgiftene til skoggrofting i 988 var 3, miu. kroner. Av dette ble kroner dekket ved statstilskott. Utgiftene tilsvarer gjennomsnittlig 7 kroner pr dekar tørrlagt areal. ved Arsskiftet. Mer detaljerte opplysninger blir gitt i publikasjonen Skogstatistikk 988, som vil foreligge SkoggrOfting. Hedmark Ar Tørrlagt Samlede areal utgifter GrOftelengde Statstilskott Km DekarI 000 kroner

17 RS Hedmark /89 Emne: 46 VEITRAFIKKOLYKKER MED PERSONSKADE I 988 Tallet på rapporterte veitrafikkulykker med personskade i Hedmark var 370 i 987 og 357 i 988, mens tallet på drepte og skadde personer var henholdsvis 537 og 533. Tallet på drepte var 6 i 988, samme antall som i 987. I noen av tabellene er det gitt hovedtall som gjdr det mulig A foreta sammenlikninger mellom fylket og hele landet. Hedmark hadde i 988 4,4 prosent av alle veitrafikkulykker med personskade og 6,9 prosent av tallet på drepte. Til sammenlikning kan nevnes at fylket. januar 989 hadde 5,4 prosent av registrerte kjdretdyer og 4,4 prosent av landets folkemengde. I Statistisk ukehefte nr. 3, 989 finnes tilsvarende tabeller for hele landet. Tabell 3, 4 og 5 er der spesifisert på politidistrikt og fylke. Publikasjonen NOS Veitrafikkulykker 988 vil gi mer detaljerte opplysninger for landet under ett. Den vil foreligge seinere inneværende Ar. TABELL. VEITRAFIKKULYKKER OG PERSONER DREPT ELLER SKADD ETTER TRAFIKANTGRUPPE, AR OG MANED. HEDMARK PERSONER DREPT ELLER SKADD FØRERE OG PASSASJERER PA PER- FOR - ULYK - AN- SON- ERE AR KER DREPTE BIL- BIL- LETT NEN FOT- ER PA AV MANED I ALT I ALT I ALT FØRERE PASSA- MO- MO- MOPED SYK- GJEN- SPARK, TRAK- SJERER TOR- TOR- KEL GERE KJEL- TOR SYK- SYK- KE OG OG KEL KEL SKI ANDRE ALLE ULYKKER , I ALT JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

18 Is HEUMARK 89 Emne: 46.. TABELL. VEITRAFIKKULYKKER OG PERSONER DREPT ELLER SKADD, ETTER TRAFIKANTGRUPPE OG UKE HEDMARK. PERSONER DREPT ELLER SKADD FØRERE OG PASSASJERER PA PER- FOR- SON- ERE ULYK- AN- ER PA AV KER DREPTE BIL- BIL- LETT NEN FOT- SPARK, TRAK- UKE I ALT I ALT I ALT FØRERE PASSA- MO- MO- MOPED SYK- GJEN- KJEL- TOR SJERER TOR- TOR- KEL GERE KE OG OG SYK- SYK- SKI AND- KEL KEL RE I ALT MANDAG-SØNDAG (..) ONO MOO g : : _ one _ OM OUP MM (3..) 6 _ _ _ - - _._ MM. OM..0 SIM.M ONO, OOP meb ON. 0.

19 t(5 HEDMARK /89 Emne: 46 TABELL 3. VEITRAFIKKULYKKER OG PERSONER DREPT ELLER SKADD, ETTER TRAFIKANTGRUPPE. POLITIDISTRIKT/ KOMMUNE HEDMARK PERSONER DREPT ELLER SKADD FØRERE OG PASSASJERER PA PER FOR- SON ERE AV AN ER PA AV ULYK DETTE BIL BIL LETT NEN FOT SPARK, TRAK KER DODS I ALT FØRERE PASSA MO MO- MOPED SYK GJEN KJEL TOR KEL I ALT ULYK SJERER TOR TOR GERE KE OG OG KER SYK SYK- SKI AND- KEL KEL RE HELE LANDET FYLKET POLITIDISTRIKT KONGSVINGER HAMAR ØSTERDAL KOMMUNE HAMAR KONGSVINGER RINGSAKER VANG LOTEN STANGE NORD ODAL SØR ODAL 3 0 EIDSKOG GRUE 5 3 ASNES VALER ELVERUM _ TRYSIL AMOT STOR ELVDAL e RENDALEN ENGERDAL TOLGA... TYNSET ALVDAL 4 7 FOLLDAL... OS 3 _ 5 UMW V.» *WO Ole

20 smadrint,m LIVJ 4 tiiine: 46 TABELL 4. PERSONER DREPT ETTER TRAFIKANTGRUPPE. POLITIDISTRIKT/KOMMUNE HEDMARK BIL- FØRERE OG BILFØRERE PASSASJERER PASSASJERER PA FOTGJENGERE PER- FOR- SON- ERE I ALT LETT AN- ER PA AV -4 AND- 5-4 AND- MO- NEN MO- SYK SPARK,TRAK- AR RE AR RE TOR MO- PED KEL AR AR AR AR KJEL- TOR SYK- TOR- KE OG OG KEL SYK- SKI AND- KEL RE HELE LANDET FYLKET POLITIDISTRIKT KONGSVINGER. 0 HAMAR... 7 ØSTERDAL P0 3 3 KOMMUNE KONGSVINGER. RINGSAKER... LOTEN... STANGE SØR-ODAL3 EIDSKOG. GRUE.... ASNES VALER... ELVERUM AMOT... STOR-ELVDAL. RENDALEN TYNSET ALVDAL ONO AMP ON. 40, MX. /...0 OUP.0.

21 RS HEDMARK /89 Emne: 46 TABELL 5. PERSONER DREPT ELLER SKADD ETTER ALDER. POLITIDISTRIKT/KOMMUNE HEDMARK PERSONER DREPT ELLER SKADD PERSONER DREPT UOPP I ALT GITT I ALT AR AR AR AR AR ALDER AR AR AR AR AR HELE LANDET FYLKET _ POLITIDISTRIKT KONGSVINGER _ 7 HAMAR ØSTERDAL KOMMUNE HAMAR KONGSVINGER RINGSAKER VANG LOTEN STANGE NORD-ODAL G 0 5 SOR ODAL EIDSKOG _ 5 9 GRUE ASNES. 4 _ 8 VALER ELVERUM TRYSIL AMOT _ 6 5 STOR ELVDAL RENDALEN ow 3 _ 5 6 ENGERDAL 6 3 TOLGA... TYNSET ALVDAL FOLLDAL... 0 _ OS ,0 0. ON. IMO

22 RS HEDMARK /89 Emne: 46 *TABELL 6. PERSONER DREPT ELLER SKADD ETTER TRAFIKANTGRUPPE OG ALDER HEDMARK ALDER DREPTE OG SKADDE I BIL LETT HELE FYLKET BIL PASSA MO LANDET MERE SJERER TOR SYK KEL MERE OG PASSASJERER PA ANNEN MO \MOPED TOR SYK KEL PERSONER DREPT ELLER SKADD PER FOR- SONER ERE PA AV FOT SPARK, TRAK SYK GJENG KJEL TOR KEL ERE KE OG OG SKI ANDRE I ALT O e UOPPGITT ALDER SIN OOP INN MOP OOP ONO ONO 7 ONO ONO 4 NO. NO. NON Oole I ALT PERSONER DREPT ON. NROP NO. ON. ONO ONO *NO ONO NO. NO. N.) ono NW, ONO OMNI MN. ONO ONO ONO ONO NMI INN ONO WIN ONO MOO MP.

23 - - RS HEDMARK /89 Emne: 46 TABELL 7. VEITRAFIKKULYKKER OG PERSONER DREPT ELLER SKADD, ETTER TRAFIKANTGRUPPE, BOSTEDSSTRØK OG ULYKKESGRUPPE HEDMARK BOSTEDSSTRØK OG ULYKKESGRUPPE MERE OG PER FOR PASSASJERER PA SON ERE ER PA AV ULYKKER I LETT AN SPARK, TRAK BIL BIL MO NEN FOT KJEL TOR HELE FYLKET I ALT FOR PASSA TOR MO MOPED SYK GJENG KE OG OG LANDET ERE SJERER SYK TOR KEL ERE SKI AND KEL SYK RE KEL PERSONER DREPT ELLER SKADD ALLE ULYKKER I ALT A. PAKJORING BAKFRA B. ANDRE ULYKKER MED SAMME KJØRERETNING C. MOTING VED FORBI KJORING D. ANDRE MØTEULYKKER E.SAMME OG MOTSATT KJØRERETNING MED AV SVINGING F.KRYSSENDE KJØRE RETNING G. FOTGJENGER KRYSSET KJØREBANEN H. FOTGJENGER GIKK LANGS ELLER OPPHOLDT SEG I KJØREBANEN I.ULYKKER MED AKENDE O.L J. ENSLIG KJØRETØY UTFOR VEIEN K. ENSLIG KJØRETØY VELTET I KJØREBANEN. PAKJØR ING AV DYR, PARKERTE BILER MV L. ANDRE ULYKKER NM. MOP DØDSULYKKER I ALT PERSONER DREPT ULYKKESGRUPPE A... 4 Is B... 7 SI C. 3 II SI ' E li Is F. 3 G _... H H I it 0 5 J H K I 0 6 NW& MI" OM. Or.

24 RS HEDMARK /89 8 Emne: 46 TABELL 7(FORTS.h VEITRAFIKKULYKKER OG PERSONER DREPT ELLER SKADD, ETTER TRAFIKANTGRUPPE, BOSTEDSSTRØK OG ULYKKESGRUPPE HEDMARK BOSTEDSSTRØK OG ULYKKESGRUPPE FØRERE OG PER FOR PASSASJERER PA SON ERE ER PA AV ULYKKER I LETT AN SPARK, TRAK BIL BIL MO NEN FOT KJEL TOR HELE FYLKET I ALT FOR PASSA TOR MO MOPED SYK GJENG KE OG OG LANDET ERE SJERER SYK TOR KEL ERE SKI AND KEL SYK RE KEL PERSONER DREPT ELLER SKADD ULYKKER I TETTBEBYGGELSE I ALT A. PAKJØRING BAKFRA B.ANDRE. ULYKKER MED SAMME KJØRERETNING C.NOTING VED FORBI KJØRING... 8 D.ANDRE MOTEULYKKER E.SAMME OG MOTSATT KJØRERETNING MED AV SVINGING F. KRYSSENDE KJØRE RETNING G.FOTGJENGER KRYSSET KJØREBANEN H. FOTGJENGER GIKK LANGS ELLER OPPHOLDT SEG I KJØREBANEN I.ULYKKER MED AKENDE 0.L. 47 J.ENSLIG KJØRETØY UTFOR VEIEN K. ENSLIG KJØRETØY VELTET I KJØREBANEN. PAKJØR- ING AV DYR, PARKERTE BILER MV. --we SO, L.ANDRE ULYKKER 79 IWO DØDSULYKKER I TETTBEBYGGELSE I ALT 93 ULYKKESGRUPPE A.... B... PERSONER DREPT _ D... 3 E... 4 ss4 II H O J.. 8 K SI L O WOO.0..

25 .M - RS HEDMARK /89 Emne: 46 TABELL 7(FORTS.). VEITRAFIKKULYKKER OG PERSONER DREPT ELLER SKADD, ETTER TRAFIKANTGRUPPE, BOSTEDSSTRØK OG ULYKKESGRUPPE HEDMARK BOSTEDSSTRØK OG ULYKKESGRUPPE FØRERE OG PER- FOR- PASSASJERER PA SON- ERE ER PA AV ULYKKER I LETT AN- SPARK, TRAK- BIL- BIL- MO- NEN FOT- KJEL- TOR HELE FYLKET I ALT FOR- PASSA- TOR- MO- MOPED SYK- GJENG- KE OG OG LANDET ERE SJERER SYK TOR- KEL ERE SKI AND- KEL SYK- RE KEL PERSONER DREPT ELLER SKADD ULYKKER UTENFOR TETTBEBYGGELSE I ALT A. PAKJORING BAKFRA WM B.ANDRE ULYKKER MED SAMME KJØRERETNING C. MOTING VED FORBI- KJØRING ' D.ANDRE MØTEULYKKER E.SAMME OG MOTSATT KJØRERETNING MED AV- SVINGING F. KRYSSENDE KJØRE- RETNING * 5 G. FOTGJENGER KRYSSET KJØREBANEN H. FOTGJENGER GIKK LANGS ELLER OPPHOLDT SEG I KJØREBANEN 90 I.ULYKKER MED AKENDE 0.L. 9 J. ENSLIG KJØRETØY UTFOR VEIEN K.ENSLIG KJØRETØY VELTET I KJØREBANEN. PAKJOR- ING AV DYR, PARKERTE BILER MV L.ANDRE ULYKKER "NO.0 4. DØDSULYKKER UTENFOR TETTBEBYGGELSE I ALT ULYKKESGRUPPE A 5 C D SI E 7 - _ PERSONER DREPT 40 I' F 0 - G 8 _ Ii H 0 Is I.O. _ II J SI 6 K... L... 4 II/0 OM. ULYKKER MED UOPPGITT OM TETTBEBYGGELSE IALT PERSONER DREPT ELLER SKADD DØDSULYKKER MED UOPPGITT OM TETTBEBYGGELSE I ALT PERSONER DREPT

26 RS Hedmark /89 Emnq 5 KOMMUNEREGNSKAPER 988 Regnskapstallene for utgifter og inntekter i 988 bygger på oppgaver som Statistisk sentralbyrå har hentet inn fra alle kommuner og fylkeskommuner. Havnekasser, kommunale aksjeselskaper og felleskommunale foretak er ikke med i statistikken. Første del av tabellen gir en postvis fordeling av kommunenes utgifter og inntekter (i 000 kr). Utgifter og inntekter til horende forretningsdriften på hovedkapittel.7 er spesifisert særskilt. For å unngå dobbelttellinger er samlekapitlet for felles utgifter (h.k..0), holdt utenfor i tabellen. Dette samlekapitlet har for noen kommuners vedkommende ikke samme totalbeløp på utgiftssiden som på inntektssiden. Blant annet av denne grunn vil beløpet for bruttoutgifter i alt kunne avvike noe fra bruttoinntekter i alt i tabellen. Nederste del av tabellen viser driftsutgifter (i kr pr. innb.) fordelt etter hovedkapittel. Siste linjen i tabellen "Nettoutgifter h.k..7" er bruttoutgifter på hovedkapittel.7 fratrukket tilsvarende bruttoinntekter (i kr pr. innb.). Sammendrag av de endelige regnskapstall (utgifter/inntekter) for fylkeskommunene ble publisert i Statistisk ukehefte nr. 7, 989. Sammendrag for alle by- og herredskommuner vil bli publi sert i Statistisk ukehefte 4.kvartal 989. Publikasjonen "Strukturtall for kommunenes økonomi 988" (NOS) vil utkomme i. kvartal 990. Publikasjonen vil inneholde nøkkeltall som beskriver kommunenes økonomiske stilling i 988.

27 RS HEDMARK /89 EMNE 5 KOMMUNEREGNSKAPER 988. BY- OG FYLKET FYLKES- HERREDS- HAMAR KONGSVINGER RINGSAKER I ALT KOMMUNEN KOMMUNER I ALT FOLKETALL 3 DESEMBER UTGIFTER BRUTTOUTG. H.K DRIFTSUTGIFTER LØNN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR VEDL.HOLD BYGN./ANLEGG MV. ANDRE DRIFTSUTGIFTER OVERFORINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN FYLKESKOMMUNEN BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE, INKL, RENTER AV DETTE:RENTER EGNE AVDELINGER UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE:KJØP FAST EIENDOM FINANSIERINGSUTG. KAP TIDL. ARS REGNSK.M. UNDERSK UTLÅN OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSETNING TIL FOND FONDSMIDLER (TILBAKEFORING) KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) AVDRAG PA EKSTERNE LAN ARETS REGNSK.M. OVERSKUDD BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT.7 DRIFTSUTGIFTER AV DETTE: LØNN UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG FINANSIERINGSUTGIFTER BRUTTOUTG. I A L T H.K K R O 0 0 O O INNTEKTER BRUTTOINNT. H.K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT. SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFØRINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN AV DETTE: RAMMEOVERFØRING FYLKESKOMMUNER BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE AV DETTE:RENTER AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV AV DETTE: SALG FAST EIENDOM AV DETTE: OVERF. FRA STATEN FINANSIERINGSINNT.KAP TIDL. REGNSK.M. OVERSK. MV. MOTTATTE AVDRAG PA UTLÅN FORBRUK AV OVERFØRTE BEV. FORBRUK AV FOND LAN AV FOND LAN AV KONTANTBEHOLDNINGEN FORBRUK AV LÅNEMIDLER ARETS REGNSK.M. UNDERSK. MV BRUTTOINNT. FORRETNINGSDRIFT.7 DRIFTSINNTEKTER AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT. INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV. FINANSIERINGSINNTEKTER BRUTTOINNT. I A L T H.K KR PR INNBYGGER 577 DRIFTSUTGIFTER H.K..-.6, SENTRALADMINISTRASJONEN UNDERVISNING HELSEVERN SOSIALE TJENESTER KIRKE- OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMÅL YMSE FORMAL NETTOUTGIFTER H.K

28 RS HEDMARK /89 EMNE 5 KOMMUNEREGNSKAPER 988. VANG LOTEN STANGE NORD-ODAL SØR-ODAL EIDSKOG FOLKETALL 3 DESEMBER K R UTGIFTER BRUTTOL4TG. H. K DRIFTSUTGIFTER LØNN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR VEDL HOLD BYGN./ANLEGG MV ANDRE DRIFTSUTGIFTER OVERFORINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN FYLKESKOMMUNEN BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE, INKL. RENTER AV DETTE: RENTER EGNE AVDELINGER UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE: KJØP FAST EIENDOM F INANSIERINGSUTG. KAP TIDL. ARS REGNSK.M. UNDERSK UTLÅN OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSETNING TIL FOND FONDSMIDLER (TILBAKEFORING) KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) AVDRAG PA EKSTERNE LAN ARETS REGNSK.M. OVERSKUDD BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT DRIFTSUTGIFTER AV DETTE: LØNN UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG FINANSIERINGSUTGIFTER BRUTTOUTG. I A L TH. K INNTEKTER BRUTTOINNT. H. K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFORINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN AV DETTE: RAMMEOVERFØRING FYLKESKOMMUNER BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE AV DETTE:RENTER AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV AV DETTE: SALG FAST EIENDOM AV DETTE: OVERF. FRA STATEN F INANSIERINGSINNT. KAP TIDL. REGNSK.M. OVERSK. MV MOTTATTE AVDRAG PA UTLÅN FORBRUK AV OVERFØRTE BEV FORBRUK AV FOND LAN AV FOND LAN AV KONTANTBEHOLDNINGEN FORBRUK AV LANEMIDLER ARETS REGNSK.M. UNDERSK. MV BRUTTOINNT. FORRETNINGSDR I FT DRIFTSINNTEKTER AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV FINANSIERINGSINNTEKTER BRUTTOINNT. IALTH.K KR PR INNBYGGER DRIFTSUTGIFTER H.K..-.6, SENTRALADMINISTRASJONEN UNDERVISNING HELSEVERN SOSIALE TJENESTER KIRKE- OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL YMSE FORMAL NETTOUTGIFTER H. K

29 RS HEDMARK /89 EMNE 5 KOMMUNEREGNSKAPER 988. GRUE ASNES VALER ELVERUM TRYSIL AMOT FOLKETALL 3 DESEMBER K R UTGIFTER BRUTTOUTG. H.K DRIFTSUTGIFTER LINN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR VEDL.HOLD BYGN./ANLEGG MV ANDRE DRIFTSUTGIFTER OVERFORINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN O FYLKESKOMMUNEN BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE, INKL. RENTER AV DETTE:RENTER EGNE AVDELINGER UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE:KJØP FAST EIENDOM FINANSIERINGSUTG. KAP TIDL. ARS REGNSK.M. UNDERSK UTLAN 0 68 OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSETNING TIL FOND 3 5 FONDSMIDLER (TILBAKEFORING) O 54 KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) AVDRAG PA EKSTERNE LAN ARETS REGNSK.M. OVERSKUDD BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT o 0793 DRIFTSUTGIFTER AV DETTE: LØNN UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG FINANSIERINGSUTGIFTER O INNTEKTER BRUTTOINNT. H.K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT. SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFORINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN AV DETTE:RAMMEOVERFORING FYLKESKOMMUNER BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE AV DETTE:RENTER AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV AV DETTE: SALG FAST EIENDOM AV DETTE: OVERF. FRA STATEN BRUTTOUTG. IALTH.K FINANSIERINGSINNT.KAP TIDL. REGNSK.M. OVERSK. MV MOTTATTE AVDRAG PA UTLAN O FORBRUK AV OVERFØRTE BEV FORBRUK AV FOND LAN AV FOND O LAN AV KONTANTBEHOLDNINGEN FORBRUK AV LANEMIDLER ÅRETS REGNSK.M. UNDERSK. MV O BRUTTOINNT. FORRETNINGSDRIFT DRIFTSINNTEKTER AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV FINANSIERINGSINNTEKTER BRUTTOINNT. IALTH.K : K R. P R INNBYGGER DRIFTSUTGIFTER H.K..-.6, SENTRALADMINISTRASJONEN UNDERVISNING HELSEVERN SOSIALE TJENESTER KIRKE- OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMÅL YMSE FORMAL NETTOUTGIFTER H.K

30 RS HEDMARK /89 EMNE 5 KOMMUNEREGNSKAPER 988. STOR-ELVDAL RENDALEN ENGERDAL TOLGA TYNSET ALVDAL FOLKETALL 3 DESEMBER K R UTGIFTER BRUTTOUTG. H.K DRIFTSUTGIFTER LØNN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR VEDL HOLD BYGN./ANLEGG MV ANDRE DRIFTSUTGIFTER OVERFORINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN FYLKESKOMMUNEN BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE, INKL. RENTER AV DETTE RENTER EGNE AVDELINGER UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE KJØP FAST EIENDOM FINANSIERINGSUTG. KAP TIDL. ARS REGNSK.M. UNDERSK UTLÅN OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSETNING TIL FOND FONDSMIDLER (TILBAKEFORING) ' KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) AVDRAG PA EKSTERNE LÅN ARETS REGNSK.M. OVERSKUDD BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT DRIFTSUTGIFTER Av DETTE: LØNN UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG FINANSIERINGSUTGIFTER BRUTTOUTG. IALTH.K INNTEKTER BRUTTOINNT. H.K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFORINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN AV DETTE:RAMMEOVERFORING FYLKESKOMMUNER BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE AV DETTE:RENTER AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV AV DETTE SALG FAST EIENDOM AV DETTE: OVERF. FRA STATEN FINANSIERINGSINNT.KAP TIDL. REGNSK.M. OVERSK. MV MOTTATTE AVDRAG PA UTLÅN FORBRUK AV OVERFØRTE BEV FORBRUK AV FOND LAN AV FOND LÅN AV KONTANTBEHOLDNINGEN FORBRUK AV LÅNEMIDLER ÅRETS REGNSK.M. UNDERSK. MV BRUTTOINNT.FORRETNINGSDRIFT DRIFTSINNTEKTER AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV FINANSIERINGSINNTEKTER BRUTTOINNT. IALTH.K KR PR INNBYGGER DRIFTSUTGIFTER H.K..-.6, SENTRALADMINISTRASJONEN UNDERVISNING HELSEVERN SOSIALE TJENESTER KIRKE- OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMÅL YMSE FORMAL NETTOUTGIFTER H.K

31 6 RS HEDMARK /89 EMNE 5 KOMMUNEREGNSKAPER 988. FOLLDAL OS FOLKETALL 3 DESEMBER K R UTGIFTER BRUTTOUTG. H.K DRIFTSUTGIFTER LØNN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR VEDL.HOLD BYGN./ANLEGG MV ANDRE DRIFTSUTGIFTER OVERFØRINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN i STATEN 0 00 FYLKESKOMMUNEN 94 BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE, INKL. RENTER AV DETTE:RENTER 45 8 EGNE AVDELINGER UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE:KJØP FAST EIENDOM FINANSIERINGSUTG. KAP TIDL. ARS REGNSK.M. UNDERSK 34 UTLÅN 95 OVERFØRTE BEVILGNINGER 0 AVSETNING TIL FOND 768 FONDSMIDLER (TILBAKEFØRING) 0 KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) 60 AVDRAG PA EKSTERNE LAN 73 ÅRETS REGNSK.M. OVERSKUDD 558 BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT.7 6 DRIFTSUTGIFTER 6 AV DETTE: LØNN 36 UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG 0 FINANSIERINGSUTGIFTER 0 53 BRUTTOUTG. IALTH.K INNTEKTER BRUTTOINNT. H.K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT. SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFØRINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN AV DETTE:RAMMEOVERFORING FYLKESKOMMUNER BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE AV DETTE:RENTER AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV AV DETTE: SALG FAST EIENDOM AV DETTE: OVERF. FRA STATEN FINANSIERINGSINNT.KAP TIDL. REGNSK.M. OVERSK. MV. MOTTATTE AVDRAG PA UTLÅN FORBRUK AV OVERFØRTE BEV. FORBRUK AV FOND LAN AV FOND LAN AV KONTANTBEHOLDNINGEN FORBRUK AV LANEMIDLER ÅRETS REGNSK.M. UNDERSK. MV BRUTTOINNT. FORRETNINGSDRIFT.7 DRIFTSINNTEKTER AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT. INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV. FINANSIERINGSINNTEKTER O O O O Oo 0 0 BRUTTOINNT. IALTH.K DRIFTSUTGIFTER H.K..-.6,.8 SENTRALADMINISTRASJONEN UNDERVISNING HELSEVERN SOSIALE TJENESTER KIRKE- OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMÅL YMSE FORMÅL NETTOUTGIFTER H.K..7 KR PRI NNBYGGER

32 RS Hedmark /89 Emne 5 SKATTEREGNSKAP. INNBETALT OG FORDELT SKATT JANUAR -JUNI 989 Statistisk sentralbyrås skatteregnskapsstatistikk bygger på det månedlige skatteregnskapet over innbetalte og fordelte skatter, som føres av alle kommunekassererene i landet. SSB får disse oppgavene fra Skattedirektoratet. Statistikken omfatter dessuten oppgaver over oljeskatt og sentralt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte. Statistikken omfatter ikke indirekte skatter. Tabellene gir tall for skatteinngangen hittil i år, og for siste måned. En ny oppgjørsordning for forskuddstrekk av skatt, forårsaket forskyvninger i månedsstatistikken for juni, juli og august 988. Prosentvise endringer i de innbetalte og fordelte skatter i perioden januar-juni 989 er derfor ikke tilgjengelige. Tall for hele landet blir gitt i Statistisk Ukehefte. Med skatteinngang i alt mener en summen av de beløp som bokføres som fordelt skatt i skatteregnskapet. Ved sammenligning med tall for bokførte skatteinntekter i kommuneregnskapene, kan forskjeller i bokføringstidspunkt og endrede fordelingsnøkler gi avvik mellom disse tallene og de som er gitt i denne statistikken. I tallene for skatteinngangen er dessuten rente- og innfordringsutgif ter ikke trukket ut.

33 RS Hedmar/89 Erne 5 TABELL. INNBETALT OG FORDELT SKATT, JANUAR - JUNI 989. MILL. KR NR. KOMMUNE OLJE- SKATT, ORDINAR MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINAR INN- SKATTE- SKATT AVGIFT GIVER- SKATT TEKTS- INNGANG TIL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALT PRIMAR- FOLKE- TIL FYLKES- STAT, KOM- TRYGDEN FOLKE- KOM- FELLES- MUNEN TRYGDEN MUNEN SKATT MV. 04 HEDMARK 543,8 635,4 488,5 6,3 38,9 469,7 040 HAMAR 377,3 67,0 48, 60,9 40,4 60,8 040 KONGSVINGER...- 4, 58,6 47,5 58,0 3, 45,9 04 RINGSAKER 409,5 97,5 78,4 0,9 50,4 7,3 044 VANG , 33,4 6,5 3,0 7,7 4,5 045 LOTEN 76,, 8,,0 0,5 4,4 047 STANGE 6,5 57,7 47,3 50,0 9,8 4,7 048 NORD-ODAL 57,6 6,7 3,6 7,6 8,,5 049 SØR-ODAL 04,9 7,5 0,4 0,0 4,7,3 040 EIDSKOG 7,8 0,3 5,7,5 9,8 3,5 043 GRUE 73,5 9,9 4, 5,0 0, 4,3 045 ASNES ,4 7,7 9,6 4,4 3,5 9,3 046 VALER , 5,9,6 0,6 7, 9,8 047 ELVERUM 58,6 6, 48,8 64,3 34,4 49,8 048 TRYSIL ,7 3,6 7,6 7,6 0,5 4,5 049 AMOT 53,4 5,7 0,5 0,4 7,3 9, STOR-ELVDAL 37,0, 7,8 6,3 4,9 6,9 043 RENDALEN 5, 8,4 4,7 4,4 3,3 4, ENGERDAL ,6 4,6 3,9 3,,0, TOLGA 0,4 5,9 4,0 3,,9 4, TYNSET. 7,3 0, 4,6 4,8 9,4 3, ALVDAL... 3,8 9, 6,5 6, 4,3 5, FOLLDAL... 0,3 6, 4,6,8,9 4,0 044 OS 0,6 6,44, 5 3,5,6 3,7 TABELL. INNBETALT OG FORDELT SKATT, JUNI 989. MILL. KR NR. KOMMUNE - OLJE- SKATT, ORDINÆR MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆRINN- SKATTE- SKATT AVGIFT GIVER- SKATT TEKIS- INNGANGTIL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALT PRIMAR- FOLKE- TIL FYLKES- STAT, KOM- TRYGDEN FOLKE- KOM- FELLES- MUNEN TRYGDEN MUNEN SKATT MV. 04 HEDMARK ,0 9,7 7,9,5 5,0 6,8, 040 HAMAR 0,8-0, -CO,3-0, -0, 040 KONGSVINGER -...,7,6, 4,7,4,0 04 RINGSAKER 5,,,0,4 0,6 0,9 044 VANG ,9,5, 0,3 0,8, 045 LOTEN ,5 0, 0, 0, 0, 0, 047 STANGE ,6 0,5 0,5, 0,3 0,3 048 NORD-ODAL 0,6 0, 0, 0,4-0, 049 SOR-ODAL -0,6-0,3-0, 0,3-0, -0, 040 EIDSKOG,0 0, 0, 0,3 0, 0, 043 GRUE -, -0,5, -0,3 0,3 -,0,3-0,4 045 ASNES 0,8 0, 0, 0, 0, 0, 046 VALER 0, - - 0, -0, 047 ELVERUM 4,, 0,9 0,6 0,6 0,9 048 TRYSIL,7 0,9 0,7 0, 0,4 0,6 049 AMOT 0, - 0, STOR-ELVDAL 0,4 0, 0, 0, 0,i 043 RENDALEN,5 0,5 0,4 0, 0, 0, ENGERDAL 0,3 0, 0, - 0, 0436 TOLGA 0,3 0, 0, 0, - _ 0437 TYNSET 3, 0,9 0,7 0,3 0,5 0, ALVDAL 0,9 0,3 0, 0, 0, 0, 0439 FOLLDAL 0,3 0, 0, - 0, 044 OS 0,6 0, 0, 0, 0, 0,

34 RS HEDMARK /89Emne: 5 SKATTESTATISTIKK 987. ETTERSKUDDSPLIKTIGE SKATTYTERE. ANSETTELSER OG UTLIGNEDE SKATTER VED KOMMUNE-, FYLKES- OG STATSSKATTELIGNINGEN ETTER SKATTYTERGRUPPE. Statistisk sentralbyrå presenterer med dette statistikk over ansettelser og skatter ved kommune-, fylkes- og statsskatteligningen for etterskuddspliktige skattytere. Statistikken bygger på Skattedirektoratets etterskuddsregister. Med ansettelser menes nettoformue og nettoinntekt. Inntektsskatt til kommunene og fylket omfatter inntektsskatt til kommunene på 3,5 prosent og til fylket på 7,5 prosent. Formuesskatt ved kommune- og fylkesskatteligningen er i sin helhet utlignet på kommunene. Tabellene viser antall skattytere, nettoformue, nettoinntekt, formuesskatt, inntektsskatt, fellesskatt og sum skatt til kommune, fylke og stat etter skattytergruppe for inntektsåret 987. Talt for hele landet blir gitt i Statistisk Ukehefte. For Hedmark fylke viser tabellene for 987 at sum utlignet skatt ved kommune- og fylkesskatteligningen for etterskuddspliktige skattytere utgjorde 07 millioner kroner. En økning på prosent fra , millioner, eller 85 prosent av dette er inntektsskatt. 63 millioner, eller 59 prosent er utlignet på aksjeselskaper, aksjebanker og og forsikringsselskaper registrert i Norge, prosent på kraftselskaper og prosent på sparebanker. Sum skatt til staten for etterskuddspliktige skattytere med kontoradresse Hedmark, utgjorde i alt 83,6 millioner kroner. En økning fra 986 på 35 prosent. Av totalen var 8,6 millioner fellesskatt til skattefordelingsfondet, 68,4 millioner skatt på inntekt og 6,6 millioner skatt på formue. Av sum skatt ble 7,3 millioner utlignet på aksjeselskaper, aksjebanker og forsikringsselskaper registrert i Norge. Dette var 30 prosent mer enn i ,6 millioner ble utlignet på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag,,5 millioner på institusjoner/foreninger og pensjonsfond og, millioner på kraftselskaper.

35 HEDMARK /89 Emne: 5 Tabell. Etterskuddspliktige skattytere. Fastsetting av inntekt, formue og utlignede skatter ved kommune- og fylkesskatteligninga etter skattytergruppe. Absolutte tall. 987 Kommune- og fylkesskatteligninga Sum skatter Antall tit Skattytergruppe skatt- Netto- Netto- Skatt på Skatt på kommune ytere formue inntekt formue inntekt og fylke I 000 kr I I alt Aksieselskaper, aksjebanker og forsikringsselskaper registrert i Norge Innenby(gd)s Utenby(gd)s Rederier, fangst og bergingsvirksomhet Innenby(gd)s - Utenby(gd)s ';' Gjensidige livs- og skadeforsikringsselskaper.... _ - Innenby(gd)s - Utenby(gd)s Sparebanker Innenby(gd)s Utenby(gd)s Boligselskaper Kraftselskaper Andelsmeierier Innenby(gd)s Utenby(gd)s 8 864b. 7 ig i i 8- Forbruksforeninglr, innkjøpsog salgslag/samvirkelag Innenby(gd)s Utenby(gd)s Institusjoner/foreninger og pensionsfond Innenby(gd)s Utenby(gd)s Konsignasjons lager Utenlandske aksjeselskaper/ forsikringsselskaper Aksjefond/selgende gruppe/ utenlandske styremedlemmer.. 8 Tabell. Etterskuddspliktige skattytere. Fastsetting av inntekt, formue og utlignede skatter ved statsskatteligninga etter skattytergruppe. Absolutte tall Statsskatteligninga Sum Antall skatter Skattytergruppe skatt- Netto- Netto- Skatt på Skatt på Felles- til ytere formue inntekt formue inntekt skatt staten 000 kr I alt Aksjeselskaper, aksjebanker og forsikringsselskaper registrert i Norge Rederier, fangst og bergingsvirksomhet Gjinsidige livs- og skadeforsikringsselskaper... -S- - - Sparebanker Boligselskaper Kraftselskaper -S Andelsmeierier S - - Forbruksforeninger, innkjøpsog salgslag/samvirkelag Institusioner/foreninger og pensjonsfond Konsignasjonslager... _ - _ - - Utenlandske aksjeselskaper/ forsikringsselskaper Aksjefond/selgende gruppe/ utenlandske styremedlemmer

36 RS HEDMARK EMNE 6 Fylkestingsvalget 967. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Kommune. Prosent Fylke Nr. Kommune Hele landet I ALT ) A DLF FRPHKRF NKP RV SP SV MEDREGNET OSLO 00,0 35,9 0,4,3 3,7 8, 0,3,3 6,8 5,7 3,3, Upoi. og andre lister IKKE MED- REGNET OSLO 00,0 36,7 0,4,4,5 8,7 0,3, 7,7 5,6 3,8,9 FYLKE 0 ØSTFOLD... 00,0 43,5 0, 0,4, 8,8 0,3,4 6,8 4,3 3, 0 AKERSHUS 00,0 3,6,7 5,7 3,6 4, 0,,3 4,4 5,0 3,5 0,i3 03 OSLO ).. 00,0 30,9. 8,4 3, 3,7 0,3 3,0 0,7 6,8. 4, 04 HEDMARK 00,0 54,8 0, 6, 3, 3,5 0,5 0,6 0,6 7,8,6 05 OPPLAND 00,0 50,3 0, 8,3 3,3 5,3 0,3 0,4 4,0 4,4 3,6 06 BUSKERUD 00,0 40,8. 4,3 5,3 4,9 0,4 0,6 6,8 3,9 3,0 07 VESTFOLD 00,0 3,5 0,5 5,6 3, 6,8 0,9 5,3 4, 4, 08 TELEMARK 00,0 43,3 0,4 9,7 9,4 9,5, 5,3 6,9 4,4 09 AUST-AGDER 00,0 34,7 0,9 9,6,9 4,5 0,5 7, 3,9 6,8 0 VEST-AGDER 00,0,4. 3,3,6 9,4. 0,6 6,0 4,., ROGALAND 00,0 6,4 0,7 3,6 6, 4,9 0, 0,5 6,9 3,9 6,7 HORDALAND 00,0 30,7. 5,4 3,0,7 0,3, 5,8 6,0 6, 4 SOGN OG FJORDANE 00,0 30,5. 4,6 0,9,3.,9 6,4 5,4 8,0 5 MORE OG ROMSDAL 00,0 8,3 0,5 0, 8,0 4,4. 0,6 9,0 4, 7,6 7,3 6 SØR-TRØNDELAG 00,0 38,3 0,4 0,4, 6,6 0,4,0 8,7 7,0 4,9 7 NORD-TRØNDELAG 00,0 4,. 6,3,3 5, 0,4 0,7,6 6, 56,i5 8 NORDLAND 00,0 4,. 6,5, 6, 0,5,3 6,8 9,6 4, 0,9 9 TROMS 00,0. 40,9 0, 7,5 4,8 6,8 0,3,8 5, 7, 3,9 0,6 0 FINNMARK 00,0 49,5 6,5 7, 5,7,4,4 3,7 9,3 4, KOMMUNE 04 HEDMARK 00,0 54,8 0, 6, 3, 3,5 0,5 0,6 0,6 7,8,6 0 HAMAR 00,0 47,8 0,3 8,,,0 5,5 0,3,, 8, 4,4 0 KONGSVINGER...00,0 54,8 0,4 0,3 3, 3,4 0,4 0,6 5,3 9,,6 RINGSAKER 00,0 55,9 0, 5,8 4,5 3,8 0,4 0,3 0,9 6,,0 4 VANG 00,0 60, 0,0 6, 3,8,5 0, 0,9 7,7 6,8,7 5 LOTEN 00,0 59,8 0, 5,4 0,0,0,7 0,5,8 7,,5 7 STANGE 00,0 6,4 0, 5,9 0,3 4, 0,5 0,4 7, 6,8, 8 NORD-ODAL 00,0 68,0 0, 4,0 8,0, 0,3 0, 6,5 9,5, 9 SØR-ODAL 00,0 6,3 0, 4,8 9,8,7 0,,6 0,3 6,5,7 0 EIDSKOG ,0 64,0. 4,5 0,9 4,4 0, 0, 8, 5,,7 3 GRUE... 00,0 6,4 0, 4, 0,6 3, 0,3 0,3 0, 6,5 3, 5 ASNES 00,0 5, 0, 5, 9,7 5,4,9 0, 9,8 3,8,6 6 VALER ,0 49,7 0, 7, 3,0,6, 0,4, 3,0,,0 7 ELVERUM... 00,0 50,5 0,3 0,4 7,, 0, 0,8 7,5 7,4 3,6 8 TRYSIL 00,0 54,9 0,3 3,5,0 5, -0,3 0,3 3,5 6,9 3, 9 AMOT 00,0 48,3 0, 4,,4,5,3 0,5,3 7,8,5 30 STOR-ELVDAL 00,0 57,6 0, 4,,5 0,9 0,6 0,4,0 9,4 3, 3 RENDALEN 00,0 53, 0, 4,9 9,5,6 0,7 0,3, 5,9,8 34 ENGERDAL 00,0 45,4 0,6,7 5,8,0 0, 0, 7,6 3,3 4,4 36 TOLGA ,0 9,4 0,,0 8,3,8 0,,5 44,9 9,0,9 37 TYNSET 00,0 37, 0, 3,7,9 5, 0, 0,4 9,0 7,4 5,0 38 ALVDAL 00,0 39,5 0,5,3, 5,3 0, 0, 30,7 3,5 6,8 39 FOLLDAL 00,0 54,0 0,, 5,5,3 0, 0,7 3,5,6,0 4 OS 00,0 43,4 0,,7,9 5,9. 0,5 3,7 0,7, ) Summen av prosenttall pi en Lillie er ikke alltid Lik 00,0. ) Oppgaver fra kommunestyrevalget.

37 RS HEDMARK,EMNE 6 Fylkestingsvalget 987. Fylkestingsrepresentanter ) etter alder, kjønn og parti/valgliste, og prosent gjenvalgte representanter. Hele Landet Kvin- Prosent år ar år år Parti/valgliste I alt Menn ner kvinner MK MK MK MK Alle partier , Det Norske Arbeiderparti , Det Liberale Folkepartiet _... _ Fremskrittspartiet , Hare , Kristelig Folkeparti , Norges Kommunistiske Parti 0 00, Rod Valgallianse 9 8, "i - i Senterpartiet , i 5 7 Sosialistisk Venstreparti , Venstre 4 50,0 - -, 4 Upolitiske og andre lister 0 47, år Prosent gjenvalgte år år og over Gjennomsnittsalder representanter blandt Begge Begge MKMKMKkjønn M K kjønn M K Alle partier Det Norske Arbeiderparti Det Liberale Folkepartiet Fremskrittspartiet ' Høyre..., , Kristelig Folkeparti Norges Kommunistiske Parti Rod Valgallianse ; i - Senterpartiet Sosialistisk VedsiriP;rii Venstre,....., Upolitiske Oi andre lisier ) Medregnet representanter tit. Oslo bystyre.

38 RS HEDMARK EMNE 6 Fylkestingsvalget 987. Fylkestingsrepresentanter etter parti/valgliste, og gjenvalgte representanter. Kommune s Fylke Nr. Kommune I alt Representanter Utjam- Upoli- nings- Gjentiske represen- valgte DLF FRP H KRF NKP RV SP SV V og andre tanter represenlister i alt tanter Hele landet MEDREGNET OSLO IKKE MED- REGNET OSLO FYLKE 0 ØSTFOLD _ AKERSHUS OSLO HEDMARK i - I OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND _ HORDALAND SOGN OG FJORDANE I MORE OG ROMSDAL SØR- TRØNDELAG NORD- TRØNDELAG NORDLAND TROMS _ FINNMARK KOMMUNE 04 HEDMARK _ HAMAR _ KONGSVINGER 9 _ RINGSAKER _ VANG LOTEN S - 7 STANGE 3 _ _ - _ NORD-ODAL... _ SØR-ODAL - 0 EIDSKOG GRUE _ ASNE S VALER ELVERUM I - I I TRYSIL _ AMOT STOR-ELVDAL RENDALEN ENGERDAL 3 I _ 36 TOLGA TYNSET ALVDAL _ 39 FOLLDAL _ ow ow... oo... oo ""' ) Oppgavene gjelder representanter til bystyret.

39 RS HEDMARK EMNE 6 Kommunestyrevalget 987. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Kommune. Prosent Fylke Nr. Kommune I ALT DLF FRP HKRF NKP RV SP SV V Ikkesos. felleslister Upolitiske og Andre lokale lister ) lister Hele landet.. 00, 0 35,9 0, 0,4 3,3 7,8 0,, 7, 5,5 3,9,4,6 '0,5 FYLKE ØSTFOLD. 00,0 0 AKERSHUS. 00,0 03 OSLO 00,0 04 HEDMARK 00,0 05 OPPLAND 00,0 06 BUSKERUD 00,0 07 VESTFOLD 00,0 08 TELEMARK 00,0 09 AUST-AGDER 00,0 0 VEST-AGDER 00,0 44,3 3, 30,9 55, 50,6 40,5 3,8 4,3 35,5, 5,9 30,8 ROGALAND... 00,0 HORDALAND 00,0 4 SOGN OG FJORDANE 00,0 3,9. 0,6 0,5 0,8,3 8,5 4,3 7,,,3 3, 0, 5 MORE OG ROMSDAL 00,0 9,3 CO 7,3 9,9 4,5 0,6 0,8 3,5 8,0, 4,7 0, 6 SØR-,3 TRØNDELAG 00,0 36,9 0, 9,0 0,3 6,,8 8,5 6, 4,4 4,9 0,4 7 NORD- TRØNDELAG 00,0 8 NORDLAND 00,0 9 TROMS 00,0 0 FINNMARK 00,0 39,9 4,8 38,0 49,7 0,0 7,4,6 4,3. 8,4 3, 5,7. 3, 00 5, 0,3 7,6 0, 7,4 0,3 0,4 0,4,6 0,0 3,9 0, 4,. 3,9 00 4,5. 3,,8 9, 3, 4, 3, 3,7 3,8,9 3,6 5, 4,7 4,6 3, 6,6 8,3 9,,7 4,,4 8, 3,6 4,8,5,4, 4,8 0,9 5,5 5,4 5,8 6,3 4,8 0,6 0,i, 0,3 3,0 0,4 0,8 0, 0, 0,5,0,3 0,5. 0,5 0, 0,6, 0, 0,7,4.,7,6,4 7,5 4, 3,3., 0,6 4,6 5,4 4, 0,,3 0,7 6,8.,9 0,6 0/7,4 8,,9 0,5,5 0,7 4,6 4,8 3,4.,0 6,6 4,,9,5,4 0, 4,8 4,0 4,,4. 5,6 6,7 4,8 0,7 3, 8,6 3,6 5,8,3 0,3 6,,8 7,5, 6,0 3, 6,7 3,7 6,4 0,8 4,3 0, 6,0 5,,7 3, 3,6 0,7 9,9 5,6 6,4 7,4 6,8 9,3 8,9 4,0 6,7 3,8 3,,9,5,6 0,, 3,6 6, 7,0,6,, 0,9 KOMMUNE 04 HEDMARK 00,0 55, 0 HAMAR 00,0 47,3 0 KONGSVINGER 00,0 55,7 RINGSAKER 00,0 58,6 4 VANG ,0 63,5 5 LOTEN 00,0 57, 7 STANGE 00,0 6,9 8 NORD-ODAL00,0 7,9 9 SØR-ODAL 00,0 6,9 0 EIDSKOG. 00,0 64,6 3 GRUE.00,0 6,3 5 ASNES... 00,0 45, 6 VALER 00,0 44,0 7 ELVERUM 00,0 5, 8 TRYSIL 00,0 56,6 9 AMOT 00,0 44,3 30 STOR-ELVDAL 00,0 58,9 3 RENDALEN 00,0 54,4 34 ENGERDAL 00,0 43,3 36 TOLGA 00,0 8,6 37 TYNSET 00,0 36,5 38 ALVDAL.00,0 39,9 39 FOLLDAL... 00,0! 56,7 4 OS 00,0 44,3. 3, 3,8,9. 8,3,9 5, 0,3 3, 3,. 7, 3,9. 5,6,5. 0,8. 5,6 0, 4,3 8,8,5,4 4,5 3,0 3, 8, 4,9,4. 0,7 '7,7.,7 5,6,3 4,0,3 4,0 7,4.,5 5,4,6 5, ) Medregnet Frie Folkevalgte og Pensjonistpartiet. 0,4 0,8,4 8,,9,6,9 7,9 4,9 0,6 5,3 9,4,5 0,6., 7,6.,6 8,9 8,0,4 4,0 8, 0,7 8, 8, 8,8 0,4. 7,3 9,3 6,3,7 8,9 5,7 3,8 0,7 7,0 3,8 3,i 8,9 5,4 3,6,, 8,0 7,8 3,7 4,0 7,9 3,3 8,0..,3 0,9 3,9 6,9 7,3. 49,6 4,4.. 3, 8,9 5,5. 3,7. 0,6. 33,4.. 7,0. 33,7 5,0 0,5 4,6,5 0,7 7, 4 4,0 7,8

40 RS HEDMARK EMNE 6 Kommunestyrevalget 987. Representanter etter parti/valgliste. Kommune Upoli- Ikke- tiske Fylke sos. cg Andre Nr. Kommune I alt A DLF FRI' H KRF NKP RV SP SV V felles- lokale lister lister lister Hele landet FYLKE 0 ØSTFOLD AKERSHUS Z i OSLO..... ' HEDMARK i OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD 5 79 _ TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER _ ROGALAND _ HORDALAND SOGN OG FJORDANE 7 9 _ _ MORE OG ROMSDAL _ _ SØR-TRØNDELAG : NORD-TRØNDELAG _ _ NORDLAND TROMS FINNMARK i KOMMUNE 04 HEDMARK HAMAR KONGSVINGER RINGSAKER VANG _ , - 5 LOTEN 5 5 _ STANGE NORD-ODAL SØR-ODAL EIDSKOG GRUE UNES VÅLER ELVERUM 49 6 _ 59 - _ TRYSIL ÅMOT STOR-ELVDAL _ RENDALEN _ ENGERDAL _ TOLGA TYNSET ALVDAL FOLLDAL

41 RS HEDMARK EMNE 6 Stortingsvalget 985. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Prosent. Fylke Andre Nr. Kommune I alt DLFAFRPHKRF K RV SP SVV lister ) I HELE LANDET 00,0 0,5 40,8 3,7 30,4 8,3 0, 0,6 6,6 5,5 3, 0,4 II FYLKE 0 ØSTFOLD 00,0 0,3 48,9,9 6,6 8,8 0, 0,3 6, 3,7,8 0,5 0 AKERSHUS 00,0 0,7 34,6 5, 4,3 4,0 0, 0,5 4,9 5,7,8 0, 03 OSLO... 00,0 0,8 34,0 5, 43,0 4,0 0,,7 0,8 7,0,8 0,5 04 HEDMARK 00,0 0, 58,4,7 6,8 3, 0,3 0, 9,6 8,,3 0, 05 OPPLAND ,0 0, 56,7,7 8, 5, 0, 0,, 3,3, 0, 06 BUSKERUD 00,0 0, 46,3 3,7 3,7 4,7 0, 0,3 6,7 3,0,0 0,3 07 VESTFOLD.00,0 0,4 35,4 4,8 40,9 7,0 0, 0,4 4,4 4,0,7 0,0 08 TELEMARK... 00,0 0,6 50,6, 4,9 9, 0, 0,4 4, 5,5,5 0,0 09 AUST-AGDER 00,0 0,6 39,7 3,6 9,3 4,7 0, 0, 5,8,5 3,6 0 VEST-AGDER 00,0 0,9 3,0 3,9 3, 7,9 0, 0, 8,0,5 3,0,4 ROGALAND 00,0 0,7 30,9 6,0 3,4 4,7 0, 0, 7,4 3,5 5, 0,0 HORDALAND 00,0,0 33,5 4,8 3,5,3 0, 0,5 5,3 5,0 4,0 0,9 4 SOGN OG FJORDANE 00,0 0, 36,9,5, 3,3 0, 0,6 7,3 3,5 4,5 5 MORE OG ROMSDAL 00,0 0, 34,4 3,7 5,4 6,4 0, 0,3 9, 3,8 5,4,. 6 SØR-TRØNDELAG 00,0 0,5 43,0 3,3 7, 6,7 0, 0,9 8, 6,9 3, 7 NORD-TRØNDELAG 00,0 0,6 47,,9 5,4 5, 0, 0,3 8,3 5,9 5,0 0, 8 NORDLAND ,0 0, 45,8,7 4,4 6, 0, 0,5 6,,,6 0,4 9 TROMS 00,0 0, 47,7,4 7, 7,0 0,,0 5,0 6,6,5 0, 0 FINNMARK 00,0 0, 59,0,4 0,7 4,9, 0,8, 7,4, 0, III KOMMUNE.04 HEDMARK ,0 0, 58,4,7 6,8 3, 0,3 0, 9,6 8,,3 0, 0 HAMAR 00,0 0,3 50,,0 7,9 4,8 0, 0,3,9 9,0, 0,3 0 KONGSVINGER 00,0 0,3 6,0,7 7,8,7 0, 0, 5, (8,5,4 0, RINGSAKER 00,0 0, 58,4,7 7,4 3,3 0, 0, 0,3 7,, 0, 4 VANG... 00,0 0, 6,4,5 8,4,4 0, 0,3 7,6 7, 0,8 0, 5 LOTEN 00, ,8,3 3,,0 0,6 0,3 8, 7,8 0,7 0,3 7 STANGE 00,0 0,3 64,,6 4, 3,7 0,3 0, 7,0 7,5,0 0, 8 NORD-ODAL 00,0 0,3 7,9 0,8 8,6,9 0,3 0, 5,0 9,3 0,6 0, 9 SØR-ODAL 00,0 0, 67,,5,3,5 0, 0,4 8, 7,3,3 0, 0 EIDSKOG ,0 0, 67,0,3,5 4,4 0, 0,0 7,7 5,5, 0, 3 GRUE 00,0 0, 63,4 0,9 3,5,8 0, 0, 0,0 7,6,3 0, 5 ASNES 00,0 0, 58,0,5,4 3,9 0,6 0, 9, 3,7 0,7 0, 6 VALER 00,0 0,0 58,8,5 5,,3 0,4 0,0 8,9, 0,5 0, 7 ELVERUM 00,0 0, 53,,6 3,7,0 0, 0,5 7,6 8,,5 0,4 8 TRYSIL... 00,0 0,4 56,3,4 4,5 5,3 0,4 0, 3,4 6,7,4 0, 9 AMOT 00,0 0, 54,7,6 4,0,3,3 0,3 9,9 5,3 0,9 0,5 30 STOR-ELVDAL 00,0 0, 6,7, 4,9,0 0,49,3 9, 0,9 0, 3 RENDALEN 00,0 0, 59, 0,9 0,7,6 0,6 0, :i 7,7 8, 0,9 0, 34 ENGERDAL... 00,0 0,6 53, 0, 6,6 0,8 _ 0,,5 4,,6 0, 36 TOLGA 00,0 0,3 3, 0,8,0,00,4 39,9 9,6,3 0,6 37 TYNSET 00,0 0,3 39,6, 6,9 5, 0,6 0, 4,8 8, 3,4 0,5 38 ALVDAL 00,0 0,4 4,7, 3,6 5, 0, 30,6 4,4,8 0, 39 FOLLDAL 00,0 CO 55, 0,9 8,6, 0, 0,3 7, 4,5,0-4 OS 00,0 0,3 47,9,0 9,8 5,6 0, 0, 7,6 6,6,00, ) Upolitisk, Frie Folkevalgte, Pensjonistpartiet Samfunnspartiet og Sunnwslista.

42 RS HEDMARK EMNE 6 Stortingsvalget 985. Valgte representanter etter parti/valgliste og kjønn. Fylke Nr. Fylke Det Norske I alt Arbeiderparti I alt Av dette I alt Av dette kvinner kvinner Fremskrittspartiet Høyre I alt Av dette I alt Av dette kvinner kvinner Hele landet CM ØSTFOLD AKERSHUS OSLO HEDMARK OPPLAND BUSKERUD VESTFOLD TELEMARK AUST-AGDER VEST-AGDER 5 ROGALAND HORDALAND SOGN OG FJORDANE MORE OG ROMSDAL... 0 i 4 6 SØR-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG NORDLAND TROMS FINNMARK 4 3 Kristelig Sosialistisk Folkeparti Senterpartiet Venstreparti.. Venstre I alt Av dette I alt Av dette I alt Av dette I alt Av dette kvinner kvinner kvinner kvinner Hele landet 0 ØSTFOLD 0 AKERSHUS 03 OSLO 04 HEDMARK OPPLAND 06 BUSKERUD VESTFOLD 08 TELEMARK 09 AUST-AGDER, 0 VEST-AGDER ROGALAND HORDALAND... 4 SOGN OG FJ64pAili MORE OG ROMSDAL 6 SØR-TRØNDELAG 7 NORD-TRØNDELAG 8 NORDLAND 9 TROMS 0 FINNMARK 6) 5) 4,. ) 3 ) IListeforbund med senterpartiet. ) I listeforbund med Kristelig Folkeparti og Det Liberale Folkepartiet. 3) I listeforbund med Senterpartiet og Det Liberale Folkepartiet. 4) I listeforbund med Kristelig Folkeparti. 5) I listeforbund med Senterpartiet. 6) I listeforbund med Det Liberale Folkepartiet. 0.0

43 HEDMARK Del OVERSIKT OVER KOMMUNER OG HANDELSDISTRIKT 04 Hedmark Kommuner 040 Hamar 040 Kongsvinger 04 Ringsaker 044 Vang 045 LOten 047 Stange 048 Nord-Odal J 049 SOr-Odal 040 Eidskog 043 Grue 045 Asnes 046 'Mier 047 Elverum 048 Trysil 049 ;mot 0430 Stor-Elvdal 043 Rendalen 0434 Engerdal 0436 Tolga 0437 Tynset 0438 Alvdal 0439 Folldal 044 Os Handelsdistrikt 7 Kongsvinger handelsdistrikt 040 Kongsvinger 048 Nord-Odal 049 Ur-Oda]. 040 Eidskog 043 Grue 3 Hamar handelsdistrikt 040 Hamar 04 Ringsaker 044 Vang 045 Liten 047 Stange 3 Flisa handelsdistrikt 045 Asnes 046 Våler 33 Elverum handelsdistrikt 047 Elverum 048 Trysil 049 Amot 0430 Stor-Elvdal 0434 Engerdal 34 Tynset handelsdistrikt 043 Rendalen 0436 Tolga 0437 Tynset 0438 Alvdal Folldal 044 Os

44 PUBLIKASJONER UTSENDT I JULI 989 BANK- OG KREDITTSTATISTIKK AKTUELLE TALL (BK; 6/89). I publikasjonen publiseres løpende regnskapsstatistikk for banker, kredittforetak, finansieringsselskaper mv. sš snart tallene foreligger. Sidetall 9, 0 kr ISSN ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK/Arne S. Anderen og Stein Opdahl (RAPP; 89/4). Publikasjonen pre-. senterer resultater fra inntekts- og forbruksundersøkelsene med det formål å sammenlikne den økonomiske situasjonen for personer som bor alene, og for andre husholdninger, først og fremst par uten barn. Publikasjonen belyser i første rekke utviklingen I første halvdel av 980-årene. De enslige utgjør på mange måter en'sviert sammensatt gruppe. Publikasjonen beskriver derfor kort hvordan denne gruppen er sammensatt. Sidetall 07, 75 kr ISBN ISSN FISKE OG OPPDRETT AV LAKS MV. 987 (NOS B; 840). Gir oppgaver over oppfisket kvantum og fangstverdi av laks og sjoaure fordelt på sjøriske og elvefiske. Gir dessuten opplysninger om fiskeopp drett og oppgaver over klekke/ger, settefiskoppdrett og smoltproduksjon m.m. Sidetall 3, 55 kr ISBN ISSN\ INDUSTRISTATISTIKK 987 HEFTE I NÆRINGSTALL (NOS B; 836). Gir detaljerte strukturtall for næringene oljeutvinning, bergverksdrift og industri. Publikasjonen inneholder tabeller med tall for antall bedrifter. og sysselsatte, lønnskostnader, bruttoproduksjonsverdi, bearbeidingsverdi, bruttoinvesteringer m.m. Det er tatt inn tabeller med grupperinger etter lønnskostnadsancleler og konkurransetype. Sidetall 73, kr 60 ISBN ISSN x KREDITTMARKEDSTATISTIKK FORDRINGER OG GJELD OVERFOR UTLANDET 986 OC 987 (NOS B;. 84). Publikasjonen gir bl.a. tall for norske aksjer på utenlandske hender og utenlandske aksjer pa norske hender fordelt etter land og næring. Sidetall 94, 45 kr ISBN ISSN LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET. OKTOBER 988 (NOS B; 846). Sidetall 50, kr 35 ISBN ISSN MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN (MU; MAI 989). Gir i et fast tabelloppsett hovedtall for utenrikshandelen og i mer detaljerte tabeller innførselen og utforselen av varer. Sidetall 77, 5 kr ISSN REHABILITERING AV BYGNINGER 986/Arild Thomassen (RAPP; 89/0). Presenterer resultatene av en undersøkelse over utført rehabilitering av bygninger i 986. Rehabilitering er her et samlebegrep for vedlikehold, reparasjon, restaurering, utbedring, ombygging og tilbyggipåbygg. Sidetall 4, 70 kr ISBN ISSN SKOGAVVIRKNING TIL SALG OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 987/88 (NOS B; 844). Gir kommunetall for avvirket kvantum fordelt på sortiment og fordelt etter treslag og kjøpergrupper. Sidetall 59, 45 kr ISBN ISSN STATISTISK MANEDSHEFTE (SM; 89/6). Gir i et sett av faste tabeller oversikt over det -aller meste av det SSB lager av konjunkturstatistikk og annen måneds- og kvartalsstatistikk. Foruten tall for siste eller nest siste måned eller kvartal gir månedsheftet tall for en rekke tidligere måneder, kvartal og fir. Sidetall 9, 30 kr ISSN STATISTISK UKEHEFTE (SU: 7-30/89). Ukeheftet gir foruten kortidsstatistikk en løpende presentasjon av hovedresultater fra all ny statistikk etterhvert som den utkommer. Sidetall 33-59, 0 kr ISSN STATISTISK ARBOK 989 (NOS B; 835). Gir opplysninger om befolkning, sosiale forhold, rettsforhold, næringsliv, økonomi og mange andre sider av det norske samfunn. En avdeling med internasjonale oversikter er også tatt med. Sidetall 496, kr 75 ISBN ISSN TOTALREGNSKAP FOR FISKE- OG FANGSTNÆRING- EN (RAPP; 89/3). Totalregnskap for fiske og fangstnæringen tar sikte på å gi en samlet oversikt over inntekter og utgifter i denne næringen sett under ett, og A vise hvilke verdier som er skapt beregningsåret gjennom utnyttelse av de produksjonsfaktorer arbeid og kapital som er satt inn i næringen. Sidetall 38, 60 kr ISBN ISSN OKONOMISKE ANALYSER (OA, 89/5). Inneholder folgende artikler: Kan miljovern og økonomisk vekst kombineres? Skattlegging av sjøfolk fordelingsvirkninger av omleggingen, Inntektsreguleringen virkninger og utsikter og Petroleumsformuen prinsipper og beregninger. Sidetall 56, 5 kr ISBN ISSN NYE. DISTRIKTSTALL (ND; 589). Inneholder resultater fra aktuell statistikk for kommuner eller andre områder I vedkommende fylke. I denne måneden er ND-hefter kommet ut for NORD-TRONDELAG, NORDLAND, TROMS, FINNMARK. Sidetall 8-0, 5 kr ISSN PUBLIKASJONER UNDER UTSENDING I AUGUST 989 Kredittmarkedstatistikk. LAn, obligasjoner, aksjer mv. 987 (NOS B; 845) Sidetall 00, 45 kr Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall (BK; 7-8/89) Sidetall 4-7 Sosialt utsyn 989 Sidetall 30, 5 kr Månedsstatistikk over utenrikshandelen (MU; Juni 989) sidetall 90, 5 kr PUBLIKASJONENE ER TIL SALGS I BOKHANDLENE Sosialstatistikk 987 (NOS B; 848) Sidetall 55 kr. Olje- og gassvirksomhet. kvartal 989 Statistikk og analyse (NOS B; 850) Sidetall 69, 55 kr Utenrikshandel 988 Hefte I (NOS B; 849) Sidetall 368, 95 kr Byggearealstatistikk. kvartal 989 (NOS Ei; 859) Sidetall 55, 50 kr Statistisk månedshefte nr. 7, 989 (SM) Sidetall, 30 kr

45 REGIONAL- STATISTIKK Nr. /89 September 989 HEDMARK INNHOLD Emne 5 Hjelpeordninger for hjemmene, 988 (K) 4 Skogsveier for motorkjøretøyer, 988 (K) 46 Biler vraket mot pant, 988 (K) 5 Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-august 989 (K) Vedlegg: Publikasjoner utsendt i august 989 Publikasjoner under utsending i september 989 Tilføyelsen (K) viser at tabellen inneholder kommunetall

46 RS Hedmark /89 Emne 5 HJELPEORDNINGER FOR HJEMMENE 988 I Hedmark var det 00 hjem som fikk hjelp av husmorvikar og hjem som fikk hjemmehjelp for eldre og uføre i 988. Dette er henholdsvis 7 og 5 færre hjem enn i 987. Ved utgangen av 988 var 7 husmorvikarer i arbeid i Hedmark. Til sammen utførte disse timeverk, dvs. 64 timeverk pr. hjulpet hjem. Antall hjemmehjelpere var 99, og disse utførte timeverk. Dette er 85 timeverk i gjennomsnitt pr. hjulpet hjem, og 39 timeverk pr. person 67 år og over i fylket. De tilsvarende tall for landet under ett var 68 og 34. Aret for var de samme tallene 86 og 4 for Hedmark. En bør se tallene for husmorvikarvirksomheten og hjemmehjelpen i sammenheng, da ordningene i enkelte kommuner går over i hverandre. Utgiftene til hjelpeordninger for hjemmene var 9, mill. kroner for kommunene i Hedmark i 988, en økning på 6, prosent fra året for. Betaling fra hjemmene som mottok hjelp utgjorde,3 mill. kroner, eller 0 prosent av utgiftene. Tabell. Hjelpeordninger for hjemmene. Husmorvikarer og hjemmehjelp. Kommune. 988 Hedmark Husmorvikartjenesten Hjemmehjelpstjenesten Kommune Antall hjelpere Antall hjem Antall timeverk Antall hjelpere Antall Antall Timeverk pr. hjem timeverk hjulpet hjem Timeverk pr. innbygger 67 år og over Hele fylket Hamar 040 Kongsvinger 04 Ringsaker 044 Vang 045 Løten 047 Stange 048 Nord-Odal 049 Sør-Odal 040 Eidskog 043 Grue 045 Åsnes 046 Våler 047 Elverum 048 Trysil 049 Åmot 0430 Stor-Elvdal 043 Rendalen 0434 Engerdal 0436 Tolga 0437 Tynset 0438 Alvdal 0439 Folldal 044 Os

47 RS Hedmark /89 Emne 5 Tabell. Hjem som fikk hjelp av hjemmehjelp eller husmorvikar, etter husholdningstype. Kommune. 988 Hedmark Kommune AlderspensjonisterUføre 6-66 år Fami- Hjem lier Andre Uoppsom Alene I fler- Alene I tier- med Andre hus- gitt fikk I alt i hus- person- I alt i hus- person- funk- barne- hold- husholdhjelp hold- hus- hold- hus- sjons- fami- nings- ningsi alt ningen hold- ningen hold- hemmede lier typer type ning ning barn Hele fylket Hamar Kongsvinger Ringsaker Vang Loten Stange Nord-Odal Sør-Odal Eidskog Grue Asnes Våler Elverum Trysil Amot _ 0430 Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal Os Tabell 3. Brutto driftsutgifter til hjelpeordninger for hjemmene. Kommune kr Hedmark Kommune Brutto drifts- Husmorvikar- Hjemmehjelp Andre tiltak utgifter i alt tjeneste Brutto Egen- Brutto Egen- Brutto Egen- Brutto Egen- drifts- andeler drifts- andeler drifts- andeler drifts- andeler utgifter utgifter utgifter utgifter Hele fylket 040 Hamar 040 Kongsvinger 04 Ringsaker 044 Vang 045 Loten 047 Stange 048 Nord-Odal 049 Sør-Odal 040 Eidskog 043 Grue 045 Asnes 046 Våler 047 Elverum 048 Trysil 049 Amot Stor-Elvdal 043 Rendalen 0434 Engerdal 0436 Tolga 0437 Tynset 0438 Alvdal 0439 Folldal 044 Os _

48 RS Hedmark /89 Emne 4 SKOGSVEIER FOR MOTORKJORETOYER 988 Statistisk sentralbyrås sammendrag viser at det Hedmark fylke ble nybygd og ombygd i alt 59 km skogsveier for motorkjøretøyer i 988, fordelt på 394 anlegg. Anleggsutgiftene var 30, mill. kroner. Offentlige tilskott utgjorde 8,8 mill. kroner. Investeringslån fra Landbrukets utbyggingsfond utgjorde, mill. kroner. Opplysninger om bygging av skogsveier blir ellers gitt i publikasjonen Skogstatistikk 988, som vil komme ut vinteren 989/90. Skogsveier for motorkjøretøyer 988. Hedmark Kommune Antall anle Helårs bilveier Lengde Lengde n anle omb Vinterbilveler og traktorveier Antall Lengde Lengde anle nyanle ombv m I ALT Kongsvinger Ringsaker Vang Loden Stange Nord-Odal Sør-Odal Eidskog Grue Asnes. i Våler Elverum Trysil Amot Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal Os

49 RS Hedmark /89 Emne 46 BILER VRAKET MOT PANT 988 I Hedmark ble det i 988 vraket personbiler og 90 varebiler mot pant. Tilsvarende tall for 987 var 683 og 39. Tallet på vrakede personbiler utgjorde 3,9 prosent av personbilbestanden i fylket pr. 3. desember 988, mot 3,5 prosent 987. For hele landet var vrakprosenten 4,3. Personbilenes gjennomsnittlige alder ved vraking var 4 Az. Landsgjennomsnittet var også 3 Ai% Asnes hadde flest pantede personbiler mens Sør-Odal og Eidskog hadde flest pantede varebiler i forhold til bestanden gruppene med henholdsvis 5,5 og 3,5 prosent. Folldal hadde fierrest pantede personbiler med,3 prosent. Folldal, Os og Engerdal hadde ingen pantede varebiler. Panteordningen for biler vraket mot pant ble innført. mai 978. Den omfatter person- og varebiler som var registrert. januar 977 eller som er blitt registrert seinere. Statistisk sentralbyrå har på grunnlag av vrakmeldingene som blir registrert ved Toll- og avgiftsdisrektoratet laget en kommunevis oversikt over pantede bilvrak. Stedfestingen grunner seg på bileierens bostedskommune. Tall for hele landet og et sammendrag av oppgavene for hvert fylke er gitt i Statistisk ukehefte nr. 36, 989. BILER VRAKET MOT PANT. KOMMUNE. 988 KOMMUNE () BILER () VRAKET MOT PANT I PROSENT AV BE- GJENNOMSNITTLIG PR. 3. I ALT PERSON- VARE- STANDEN I GRUPPEN ALDER. AR DESEMBER BILER BILER 988 BIL- BESTAND PERSON- BILER VARE- BILER PERSON- BILER VARE- BILER HELE LANDET FYLKET HAMAR 7887 KONGSVINGER 8566 RINGSAKER 4094 VANG 400 LOTEN 338 STANGE 7857 NORD-ODAL 374 SOR-ODAL 3674 EIDSKOG 3057 GRUE 868 ASNES 449 VALER 67 ELVERUM 7978 TRYSIL 3 AMOT 953 STOR-ELVDAL 40 RENDALEN 5 ENGERDAL 755 TOLGA 743 TYNSET 574 ALVDAL 68 FOLLDAL 864 OS () OMFATTER PERSONBILER SAMT VAREBILER MED TOTALVEKT MINDRE ENN 3,5 TONN. () BILEIERENS BOSTEDSKOMMUNE. KILDE: KJORETOYREGISTERETIVEGDIREKTORATET OG VRAKPANTDATA FRA TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET.

50 RS Hedmark /89 Emne 5 SKATTEREGNSKAP. INNBETALT OG FORDELT SKATT JANUAR -AUGUST 989 Statistisk sentralbyrås skatteregnskapsstatistikk bygger på det månedlige skatteregnskapet over innbetalte og fordelte skatter, som føres av alle kommunekassererene i landet. SSB får disse oppgavene fra Skattedirektoratet. Statistikken omfatter dessuten oppgaver over oljeskatt og sentralt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte. Statistikken omfatter ikke indirekte skatter. Tabellen gir tall for skatteinngangen januar-august 989 med endringstall i forhold til samme periode året for. For august 989 er det foretatt korreksjoner, noe som har skapt forskyvninger i tallene. Tall for august blir derfor ikke utgitt. Tall for hele landet blir gitt i Statistisk Ukehefte. Med skatteinngang i alt mener en summen av de beløp som bokføres som fordelt skatt i skatteregnskapet. Ved sammenligning med tall for bokførte skatteinntekter i kommuneregnskapene, kan forskjeller i bokføringstidspunkt og endrede fordelingsnøkler gi avvik mellom disse tallene og de som er gitt i denne statistikken. I tallene for skatteinngangen er dessuten rente- og innfordringsutgifter ikke trukket ut. Endringene over året i de innbetalte og fordelte skattene vil være påvirket av lønns- og sysselsettingsutviklingen, samt forhold knyttet til skatteregler og betalingsordningen.

51 RS Hedmark /89 Emne 5 TABELL. INNBETALT OG FORDELT SKATT, JANUAR - AUGUST 989. MILL. KR NR. KOMMUNE 04 HEDMARK 040 HAMAR 040 KONGSVINGER 04 RINGSAKER 044 VANG 045 LOTEN 047 STANGE 048 NORD-ODAL 049 SØR-ODAL 040 EIDSKOG 043 GRUE 045 ASNES 046 VALER 047 ELVERUM 048 TRYSIL 049 AMOT 0430 STOR-ELVDAL 043 RENDALEN 0434 ENGERDAL 0436 TOLGA 0437 TYNSET 0438 ALVDAL 0439 FOLLDAL 044 OS SKATTE- INNGANG I ALT ORDINAR SKATT TIL PRIMAR- KOM- MUNEN MEDLEMS- AVGIFT TIL FOLKE- TRYGDEN ARBEIDS- GIVER- AVGIFT TIL FOLKE- TRYGDEN 37,6 799, 66,4 850, 486,7 83, 60, 9,7 3,4 74,0 59,8 79, 539, 5,0 00,6 55,6 39,9 39,6 3,5 8,0 98,4 6,8,9 6,7 87,8 7,9 59,7 64,0 75,,5 7,5 0,5 3,8 34, 5,7 7,4 93,4 6, 0, 6,9 94,3 5,0 7,8 0,7 0,4 34,7 4,7 9,8 7,6 0, 4,9 5, 336,5 77,9 6, 89,6 04,7 9,5,9,8 68,8 9,5 3,5 4,4 48,0 4, 0,0 8,7 3,9 0,4 6, 5,7,4 5,9 4,9 4,4 5,3 7, 4,9 4,5 9, 4,5 8, 0,5 40,6, 8, 8,6 6, 7,8 5,8 3,8 6, 7,8 5,5 4,8 ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT, PERIODE ARET FOR ORDINAR INN- SKATT TEKTS- SKATTE- ORDINIER MIN/ER TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT FYLKES- STAT, I ALT TIL TIL KOM- FELLES- PRIMAR- FYLKES- MUNEN SKATT KOM- KOM- MV. MUNEN MUNEN 43,4 49,5 40,4 64,6, 3,3 37,8 0,7 8,,6,7 6,9 9,3 43,6 3, 9, 6,3 4,,6 3,5,6 5,3 3,7 3,3 593,5 3 74, 3-58, , ,6 3-8, , , , , , 6 3 4, , , ,4 8 3, , , ,6 - _ 3 5, , , , 5 4,

52 PUBLIKASJONER UTSENDT I AUGUST 989 BANK- OG KREDITTSTATISTIKK AKTUELLE TALL (BK; 7-8/89). I publikasjonen publiseres løpende regnskapsstatistikk for banker, kredittforetak, finansieringsselskaper mv. så snart tallene foreligger. Sidetall 4-7, 0 kr ISSN BEFOLKNINGSSTATISTIKK 989 HEFTE II FOLKE- MENGD. JANUAR (NOS B; 853). Publikasjonen gir tall for befolkning etter alder, ekteskapelig status og statsborgerskap for hele landet, fylker og kommuner. Sidetall 48, 55 kr ISBN ISSN BYGGEAREALSTATISTIKK. KVARTAL 989 (NOS B; 859). Gir hovedtall for igangsatte, fullførte og bygg under arbeid. Publikasjonen inneholder dessuten ny statistikk over godkjente ennå ikke igangsatte bygg. Sidetall 55. Arsabbonnement 75 kr, kan bestilles direkte fra Statistisk sentralbyrå. Enkelthefter er til salgs hos bokhandlere, 50 kr ISBN ISSN KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 987 (NOS B; 845). Gir en samlet oversikt over obligasjonsmarkedet, aksjemarkedet og lånemarkedet. Dessuten er det tatt med en del tabeller over konkurser og akkordforhandlinger. Sidetall 00, 45 kr ISBN ISSN MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN (MU; JUNI 989). Gir i et fast tabelloppsett hovedtall for utenrikshandelen og i mer detaljerte tabeller innførselen og utförselen av varer. Sidetall 90, 5 kr ISSN OLJE- OG GASSVIRKSOMHgT. KVARTAL 989 STATISTIKK OG ANALYSE (NOS B; 350). Publikasjonen blir utgitt kvartalsvis og inneholder om lag 30 tabeller som gir viktig informasjon om utvikling på norsk kontinentalsokkel, også årsstatistikk. I en tekstdel gis en redegjørelse for statistisk behandling av oljevirksomheten og en analyse av investeringsaktivitet, produksjon, markedsutviklingen for olje og gass. Sidetall 69, 55 kr ISBN ISSN SOSIALT UTSYN 989 (SOS; 70). Gir omfattende informasjon om viktige trekk ved utviklingen av befolkningens levekår 980-årene. I tekst, figurer og tabeller viser den hva den offisielle statistikken forteller om samfunnsutviklingen. Innledningskapitlet gir en samlet oversikt over levekårene. Befolkningspørsmål, helsetilstand, kriminalitet og konflikt, utdanning, arbeidsforhold, Okonomi, boforhold, sosial kontakt, ferie og fritid omtales utførlig i egne kapitler. Sidetall 30, 5 kr ISBN ISSN STANDARD FOR HANDELSOMRADER 989 (SNS; 3) Standard for handelsområder foreligger nå i nytt opplag. Standarden er korrigert i samsvar med kommuneinndelingen pr.. januar 989. Standarden ble fastlagt i 956 og revidert i 966. Standarden bygger på opplysninger om vareomsetning, bosetting og kommunikasjonsforhold og grupperer kommuner til 04 handelsdistrikter, 3 handelsområder og 4 handelsfelt. Sidetall 39, 35 kr, ISBN ISSN STATISTISK MANEDSHEFTE (SM; 89/7). Gir et sett av faste tabeller oversikt over det aller meste av det SSB lager av konjunkturstatistikk og annen måneds- og kvartalsstatistikk. Foruten tall for siste eller nest siste måned eller kvartal gir månedsheftet tall for en rekke tidligere måneder, kvartal og år. Sidetall, 30 kr ISSN STATISTISK UKEHEFTE (SU; 3-35/89). Ukeheftet gir foruten kortidsstatistikk en løpende presentasjon av hovedresultater fra all ny statistikk etterhvert som den utkommer. Sidetall 0-58, 0 kr ISSN UTENRIKSHANDEL 988 HEFTE I (NOS B; 849). Gir opplysninger om innførselen og. utførselen av varer fordelt på henholdsvis prodiüksionsland og forbruksland. Sidetall 368, 95 kr ISBN ISSN SOSIALSTATISTIKK 987 (NOS B; 848). Inneholder opplysninger om sosialhjelp, barnevern, edruskapsvern og eldreomsorg. Sidetall, 55 kr ISBN ISSN PUBLIKASJONER UNDER UTSENDING I SEPTEMBER 989 Arbeidsmarkedstatistikk (NOS B; 843) Sidetall 86, 60 kr Barnehager og fritidshjem 988 (NOS B; 854) Sidetall 60, 40 kr Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere. oktober 988 (NOS B; 855) Sidetall 88, 45 kr De eldres inntekter Nivå og ulikhet (RAPP; 89/) Sidetall 56, 95 kr UndersOkelse om bruk av folkebibliotek 988 (RAPP; 89/8) Sidetall 83, 60 kr Normalisering av deltidsarbeidet En analyse av endring i kvinners yrkesaktivitet og arbeidstid i 80- årene (SOS; 7) Sidetall 7, 75 kr PUBLIKASJONENE ER TIL SALGS I BOKHANDLENE

53 REGIONAL- STATISTIKK Del D Oslo: Postboks 83 Dep Oslo Tlf.(0) * Kongsvinger: Postuttak 0 Kongsvinger Tlf.(066) * Nr. 3/89 November 989 HEDMARK INNHOLD Emne Folketallet i kommunene,. oktober 989 (K) Folketilveksten, 988. Endelige tall (K) 5 Sosialhjelp, 988 (K) 4 Husdyr, 3. desember 988 (K) 4 Landbruksvikarvirksomhet, 988 (K) 5 Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-september 989 (K) Vedlegg: Publikasjoner utsendt i oktober 989 Publikasjoner under utsending i november 989 Tilføyelsen (K) viser at tabellen inneholder kommunetall,..iiiiii N N D..A& Statistisk Sentnibrå Stalled* eenttsbyri ber om ba oppgitt earn Wide når opgaver fra bete heft* br gjenget

54 RS HEDMARK 3/89 EMNE: Folketallet i kommunene. oktober 989 Statistisk sentralbyrå har på grunnlag av reviderte folketall. juli 989 og foreløpige oppgaver over fødsler, dødsfall og flyttinger i månedene juli-september, laget en oversikt over folkemengden i de enkelte kommunene. oktober 989. En samlet oversikt over folkemengden i de enkelte fylkene pr.. juli og. oktober 989, og endringene i første kvartal, er publisert i Statistisk ukehefte nr. 46, 989. Tabell. Folkemengde. oktober 989 og endringene i 3. kvartal. Kommune. Hedmark Nr. Kommune Folkemengde ) Endringer i 3. kvartal 989 Fødsels- Fødte Døde over- Innf lytskudd tinger Netto- Folke- Utflyt- inn- tiltinger flytting vekst Folkemengde Hedmark Hamar Kongsvinger Ringsaker Vang ten Stange Nord-Odal Sør-Odal Eidskog Grue Asnes Våler Elverum Trysil hot Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal Os ) Tallene er korrigert for endringer i. kvartal som ikke var kommet med ved forrige framregning. Tabell. Folkemengde. oktober 989 og endringene hittil i 989. Kommune. Hedmark Nr. Kommune Folkemengde (Endelige tall) Endringer hittil i 989 Folke- Fødsels- Netto- Folke- Fødte Døde over- Innflyt- Utflyt- inn- til-.0. skudd tinger tinger flytting vekst Hedmark Hamar Kongsvinger Ringsaker Vang Loten Stange Nord-Odal Sør-Odal Eidskog Grue Asnes Våler Elverum Trysil Amt Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal Os

55 RS HEDMARK 3/89 EMNE: Folketilvekst. 3.cvartal.989. Kommuner Prosent OS _ FOLLDAL ALVDAL _ TYNSET _. TOLGA_ ENGERDAL RENDALEN STOR ELYDAL AMOT TRYSIL ELVERUM VALER ASt ES GRUE EIDSKOG SØR ODAL NORD ODAL STÅMCE L TE7 _, VANG RINGSAKER KONGSVINGER HAMAR t ii Nettoflytting. 3. kvartal Kommuner Prosent OS FOLLDAL ALVDAL ITN SET DLCÅ ENGERDAL HEN DALEN STOR ELVDAL ALCM TRYSIL ELVERUM VÅLER MN ES GRU E Et EISKOG SOR ODAL NORD ODAL STANGE LOTEN VANG HINGSAKER KONGSVINGER HAMAR ,4%.,\Z"\\:\b %.7%., Csnizsizs eo, tosi looscigns:s4 szsogno I:5009 S :505005:5 SZSISSO POSOS.i:S:SZIMS

56 RS HEDMARK 3/89 EMNE: FOLKETILVEKSTEN I 988. ENDELIGE TALL. KOMMUNE Tabell. Folkemengde. januar 989 og endringene i 988. Endelige tall. Kommune. Hedmark Endringer i 988 Folke- Folke- Nr. Kommune mengde Fødsels- Netto- Fake-) mengde.. FødteDiode over- Innflyt- Utflyt- inn- til skudd tinger tinger flytting vekst Hedmark Hamar Kongsvinger Ringsaker Vang Loten Stange Nord-Odal Sør-Odal Eidskog Grue Åsnes Våler Elverum Trysil Åmot Stor-Elvdal Rendalen Engerdal ToLga Tynset Alvdal Folldal Os ) Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengde / to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser.

57 RS HEDMARK 3/89 EMNE: Folketilvekst Kommuner. Endelige tall. Prosent OS FOLLDAL ALVDAL - TYNSET - TOLGA ENGERDA L RENDALEN - STOR-ELVDAL AMD T TRYSIL ELVERUM VALER ASNES GRUE EIDSKOG ŠØR-ODAL NORD-ODAL STANGE LØTEN VANG RINGSAK ER KONGSVINGER HAMAR Nettoflirtting. I Kommuner. Endelige tall. Prosent?OLGA HAMAR EIDSKOG LOTEN OS TRYSIL FOLLDAL ENGERDAL SØR-ODAL NORD-ODAL KONGSVINGER ELVERU RINGSAKER ALVDAL GRUE VANG ASNES RENDALEN AWN TYNSET STANGE VALER STOR-ELVDAL -.5 ISSMON SatiMMESMSZSMIN K=MMSM.k0 MMEWWMV*M WWWW*6,- ISIESEVES450 ;MOWN IERSECOMI IESE NES :5.5

58 ; RS Hedmark 3/89 Emne 5 SOSIALHJELP I 988 Ved sosialkontorene i Hedmark ble det i 988 gitt Økonomisk sosialhjelp i 5 30 tilfelle, dvs. 8 stønadstilfelle pr. 000 innbyggere. Det tilsvarende tallet for landet under ett var prosent av stønadstilfellene i Hedmark var enslige uten barn, 8 prosent var ektepar og prosent var enslige med barn. I av stønadstilfellene ble hjelpen gitt i form av bidrag. Disse fikk i gjennomsnitt utbetalt 4 3 kroner fordelt på 4,4 måneder. De tilsvarende tallene for tandet under ett var 7 93 kroner og 4,7 måneder. Til sammenligning kan en opplyse at det i Hedmark i 987 var stønadstilfelle, hvorav mottok bidrag. Disse fikk da gjennomsnittlig utbetalt 748 kroner fordelt på 4,4 måneder. Stonadstilfelle pr. Gjennomsnittlig utbetalt 000 innbyggere bidrag pr. tilfelle HELE FYLKET Hamar Kongsvinger Ringsaker Vang Løten Stange Nord Odal Sør Odal Eidskog Grue Asnes Veller Elverum Trysil A mot Stor Elvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal Os UP:MEMEM:7779 REMEMMOMMEMM MEMOMMAgima: MENEM:BEM' EEEEEEEDEEZE n77777M7773] igai.gammgamm mmommeod umummq am:emma HELE FYLKET Hamar Kongsvinger Ringsaker Vang Loten Stange Nord Odal Ser Odal Eidskog Grue Asnes VOler Elverum Trysil A mot Stor Elvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal Os i.7ffm.fm ,000 0,000 5,000 0,000

59 RS Hedmark 3/89 Emne 5 Tabell. Stønadstilfelle etter familietype. Kommune. Hedmark. 988 Kommune Enslig mann Enslig kvinne Ektepar Stonads- Uopp- tilfelle I alt Uten Med Uten Med Uten Med gitt pr. barn barn barn barn barn barn 000 under under under under under under inn- 8 år 8 år 8 år 8 år 8 år 8 år byggere Hele fylket Hamar Kongsvinger Ringsaker Vang Loten Stange Nord-Odal Sør-Odal Eidskog Grue Asnes Våler Elverum Trysil Amot Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset ; Alvdal Folldal 3-5 Os

60 RS Hedmark 3/89 3 Emne 5 Tabell. Stønadstilfelle etter type stønad. Gjennomsnittlig størrelse og varighet på bidrag. Kommune. Hedmark. 988 Utbetalt som Bidrag Kommune Stønadstilfelle Bidrag Lån Uopp- Gjennom- Gjennomsnittlig i alt gitt snittlig antall måneder stønadsbeløp med utbetaling Hele fylket Hamar Kongsvinger Ringsaker Vang Loten Stange Nord-Odal Sør-Odal Eidskog Grue Asnes Våler Elverum Trysil Amot Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal Os

61 RS HEDMARK 3/89 Emne 4 HUSDYR PR. 3. DESEMBER 988 Brukere med minst 0 dekar jordbruksareal og en produksjon tilsvarende minst 0, årsverk kan ske Landbruksdepartementet om produksjonstillegg. Da de fleste brukere med husdyrhold sker om produksjonstillegg, kan registreringa regnes som ei tilnærma totaltelling. (Registreringsdatoen er nå 3. desember, tidligere. januar). Pr. 3. desember 988 sdkte 3 50 husdyrbrukere i Hedmark om produksjonstillegg. Dette er 30 færre enn pr.. januar 988. Telet på mjolkekyr gikk ned med,7 prosent i 988, mens tallet på andre storfe gikk opp med, prosent. Pr. 3. desember 988 var det storfe i fylket. Av disse var mjolkekyr. Det ble registert vinterft5ra sauer, en Okning på 0,7 prosent siste år. Tallet på geiter over 6 måneder var 400, av disse var 000 mjdlkegeiter. For avlssvin var tallet på dyr 9 300, en nedgang fra ett år tidligere. Det ble satt på svin til slakt i perioden. august til 3. desember 988, en nedgang på 5 prosent fra tilsvarende periode Aret fer. Pr. 3. desember 988 ble det reigstrert hdner (honer over 0 uker). I registreringsperioden. august til 3. desember 988 ble det alt opp kyllinger til eggproduksjon (kyllinger -0 uker). Vel mill. kyllinger ble satt på til slakt. Tabell. Bruk med husdyr og tallet på storfe og sau. 3. desember 988. Hedmark Storfe Bruk i Andre storfe alt med Vinterhusdyr I alt Ku' Over Under fora md. md. sau 986,. januar ,. janaur ,. januar , 3. desember , 3. desember 040 Hamar Kongsvinger Ringsaker Vang Loten Stange Nord-Odal Sr-Odal Eidskog Grue Asnes Våler Elverum.. OOOOOO Trysil I Åmot Stor-Elvdal Rendalen Engerdal 07 I I Tolga I Tynset I Alvdal I Folldal Os I I i Medregnet ammekyr.

62 RS HEDMARK 3/89 Emne 4 Tabell.- Tallet på geit, svin og fjdrfe. 3. desember 988. Hedmark Geit over 6 md.' Svin Fjdrfe Av dette Påsatt Oppal av Påsett av I alt mjdlke- Avlssvin til Hdner3 liv- slaktegeit over 6 md. slakt kylling* kyllings 986,. januar ,. janaur ,. januar , 3. desember , 3. desember 040 Hamar Kongsvinger Ringsaker... : Vang , 045 Ldten Stange : Nord-Odal Ser-Odal Eidskog Grue Asnes : Våler Elverum : : Trysil , Allot : Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Tolga : 44 : 0437 Tynset : : : Alvdal Folldal Os : 98 Fr..87 dels medregnet geiter under 6 md. Gjelder svin over 8 uker som er satt på til slakt i perioden Gjelder hdner over 0 uker (fdr over 6 uker). Fra..88 ikke medregnet dyr som tilhdrer kontrollavlsstasjoner. For produsenter med kontraktproduksjon av konsumegg er det tatt med avtalefestet dyretall fra perioden fr dersom det ikke var hdner i produksjon pr. 3..,eller det pr. 3.. bare var en del av den kontraktfestede besetningen som var i produksjon. 4 Gjelder kyllinger -0 uker (fdr uker) alt opp for eggproduksjon i perioden Fra..88 ikke medregnet dyr som tilhdrer kontrollavlsstasjoner. 5 Gjelder kyllinger av hdner, ender, gjess og kalkuner som er satt på til slakt i perioden

63 RS Hedmark 3/89 Emne- 4 LANDBRUKSVIKARVIRKSOMHET 988 Oppgaver til Statistisk sentralbyrå viser at det pr. 3. desember 988 var ansatt 5 landbruksvikarer i kommunene Hedmark. Av disse var 4 ansatt pš heltid. 9 av fylkets 3 kommuner hadde landbruksvikar i virksomhet. I alt fikk 597 brukere landbruksvikarhjelp s 988, mot 55 året for. Tallet på brukere som fikk hjelp på grunn av at de var sjuke var 349 i 988, mot 36 i 987. Utgifter til landbruksvikarvirksomhet i Hedmark var til sammen 4,5 mill. kroner i 988. Staten dekket,0 mill. kroner av utgiftene og kommunene,4 mill. kroner. Resten,, mill. kroner, ble dekket av de brukerne som fikk hjelp. Tan for hele landet og hvert fylke er gitt Statistisk ukehefte nr. 38, 989. Landbruksvikarvirksomhet i Hedmark. Kommune Kommune Landbruksvikarer i arbeid pr. 3. desember I alt Av disse på heltid Brukere som fikk hjelp PA grunn I alt av sjukdom Brutto utgifter i 000 kroner Kongsvinger _Ringsaker Vang LOten Stange Nord-Odal Eidskog Grue Asnes Elverum Trysil Stor-Elvdal Rendalen Engerdal 7 6 Tolga Tynset Alvdal Folldal Os I 6 89

64 RS Hedmark 3/89Emne 5 SKATTEREGNSKAP. INNBETALT OG FORDELT SKATT JANUAR-SEPTEMBER 989 Statistisk sentralbyrås skatteregnskapsstatistikk bygger på det månedlige skatteregnskapet over innbetalte og fordelte skatter, som føres av alle kommunekassererene i landet. SSB får disse oppgavene fra Skattedirektoratet. Statistikken omfatter dessuten oppgaver over oljeskatt og sentralt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte. Statistikken omfatter ikke indirekte skatter. Tabellene gir tall for skatteinngangen hittil i år, og for siste måned. Videre blir det vist endringstall i forhold til samme periode året for. Tall for hele landet blir gitt i Statistisk Ukehefte. Med skatteinngang i alt mener en summen av de beløp som bokføres som fordelt skatt i skatteregnskapet. Ved sammenligning med tall for bokførte skatteinntekter i kommuneregnskapene, kan forskjeller i bokføringstidspunkt og endrede fordelingsnøkler gi avvik mellom disse tallene og de som er gitt i denne statistikken. I tallene for skatteinngangen er dessuten renteog innfordringsutgifter ikke trukket ut. Endringene over året i de innbetalte og fordelte skattene vil være påvirket av lønns- og sysselsettingsutviklingen, samt forhold knyttet til skatteregler og betalingsordningen.

65 RS Hedmark 3/89 Emne 5 TABELL. INNBETALT OG FORDELT SKATT, JANUAR - SEPTEMBER 989. MILL. KR NR. KOMMUNE ENDRING I PROSENT I OLJE- FORHOLD TIL SAMME SKATT, PERIODE ARET FOR ORDIMR MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT AVGIFT GIVER- SKATT TEKTS- SKATTE- ORDINAR ORDINÆR INNGANG TIL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMÆR- FOLKE- TIL FYLKES- STAT, I ALT TIL TIL KOM- TRYGDEN FOLKE- KOM- FELLES- PRIMÆR- FYLKES- MUNEN TRYGDEN MUNEN SKATT KOM- KOM- MV. MUNEN MUNEN 04 HEDMARK 456,3 09,9 794,6 03,7 040 HAMAR 68, 0,4 78,8 64,7 040 KONGSVINGER 393,5 94,7 76,6 96,6 04 RINGSAKER 670,4 56,5 6,0 89,9 044 VANG 86,6 53, 4,3,3 045 LOTEN 7,4 34,8 9,7 0,9 047 STANGE 367, 94,7 77,6 76,0 048 NORD-ODAL 96,9 8,0,8,7 049 SØR-ODAL 65,0 4,8 040 EIDSKOG 7,9 33, 043 GRUE,5 3,4 045 ASNES 53,6 44,4 046 VALER 90,6 5,6 047 ELVERUM 40,6 97,9 048 TRYSIL 3,5 38,0 049 AMOT 90,7 6, STOR-ELVDAL 6,6 8,4 043 RENDA6EN 4,6 3, ENGERDAL 7,4 7, TOLGA 3,3 9, TYNSET 0,7 33, 0438 ALVDAL 5,5 4, 0439 FOLLDAL 34,0 0, 044 OS 34,7 0,5 3, 33,6 5,5 0,4 3,4 5,9 3,0 4, 9,0 7,4 78,4,0 8,3 4,4 7,8 8,0 3,3 0,7 8, 6,9 6,3 5,5 6,5 5,4 4,5 5, 0,3 0,6 7,6 4,6 7,5 5,9 53,0 767, , 98, ,5 74, ,8 7, ,6 40, ,4 4, , 69,9 3 3,8 9,6 -,5 33,8 3-6,, ,4 3,4 6 3,7 3,3 - -,0 6,7 9 54,4 78,8 3-7,0 3, ,9 6,3 6 8,4, ,4 7, ,3 4,7 3-4,5 6, ,6, ,8 9, ,8 6, , 5 6,4 0 9 TABELL. INNBETALT OG FORDELT SKATT, SEPTEMBER 989. MILL. KR NR. KOMMUNE ORDINÆR MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR SKATTE- SKATT AVGIFT GIVER- SKATT INNGANG TIL TIL AVGIFT TIL I ALT PRIMAR- FOLKE- TIL FYLKES- KOM- TRYGDEN FOLKE- KOM- MUNEN TRYGDEN MUNEN OLJE- SKATT, INN- TEKTS- SKATT STAT, FELLES- SKATT MV. 04 HEDMARK 883,7 30,7 78, 8,5 8,7 73,6 040 HAMAR 3,4 7, 8,6 45,0 5,7 4,8 040 KONGSVINGER 8, 0,7 6,8 7,5, 6, 04 RINGSAKER 3, 3,5 5,4 34,3 6, 3,7 044 VANG 46,7 3,5 0,8 4,3 7,4 0,7 045 LOTEN 8,9 8,0 6,8 4, 4, 5,9 047 STANGE 79,5,8 7,9,0,4 6,5 048 NORD-ODAL,7 6,5 5,3, 3, 4,5 049 SØR-ODAL 3, 8,6 6,6 6,3 4,4 6,4 040 EIDSKOG 4,5 7,0 5,4 3,5 3,5 5,0 043 GRUE 7, 7,4 5,6 5, 3,8 5,3 045 ASNES 33, 9,7 7,3 4,4 4,8 7,0 046 VALER 8,0 5,3 4,,,6 3,8 047 ELVERUM 84, 0,0 6,,4 0,8 5,6 048 TRYSIL 6,8 8,5 6,3,7 3,8 5,4 049 AMOT,0 7, 4,3 3,6,8 4, 0430 STOR-ELVDAL 4,6 4,3 3,3,0,,9 043 RENDALEN 9,7 3,,,,3, ENGERDAL 6,0,7,4, 0,8, 0436 TOLGA 7,0,,5 0,9,0, TYNSET 9,6 8,6 6,4 4,7 4, 5, ALVDAL 0,9 3,0,3,0,5, 0439 FOLLDAL 7,8,4,8 0,9,, ,6,7,0,,,7

REGIONAL- STATISTIKK. StatiStiSk N N O. sentralbyrå. Del D ROGALAND

REGIONAL- STATISTIKK. StatiStiSk N N O. sentralbyrå. Del D ROGALAND REGIONAL STATISTIKK Del D Oslo: Postboks 8131 Dep. 0033 Oslo 1 Tlf.(0) *41 38 0. Kongsvinger: Postuttak 01 Kongsvinger Tlf.(066) '85 COO Nr. 1/89 August 1989 ROGALAND Emne INNHOLD 1 Flyttinger, 1988 (K)

Detaljer

REGIONALSTATISTIKK. Statistisk. sentralbyrå. Del C Oversikt over kommuner og handelsdistrikt. Del D OPPLAND

REGIONALSTATISTIKK. Statistisk. sentralbyrå. Del C Oversikt over kommuner og handelsdistrikt. Del D OPPLAND Del D REGIONALSTATISTIKK Oslo: Postboks 83 Dep., 0033 Oslo Tlf.(0) *4 38 0 Kongsvinger: Postittak 0 Kongsvinger Tlf.(066) *85 MO Nr. /89 August 989 OPPLAND INNHOLD Emne 40 3 3 4 46 5 5 5 6 6 4 6 Flyttinger,

Detaljer

GION STATISTIKK. Statistisk. g( g4 D. ki1 4,411_, sentralbyrå AUST-AGDER. Del C Oversikt over kommuner og handelsdistrikt

GION STATISTIKK. Statistisk. g( g4 D. ki1 4,411_, sentralbyrå AUST-AGDER. Del C Oversikt over kommuner og handelsdistrikt GION STATISTIKK Del D Oslo: Postboks 8131 Dep. 0033 Oslo 1 Tlf.(02) *41 38 20 Kongsvinger: Postuttak 2201 Kongsvinger Tlf.(066) *85 000 VISMIMMEIIIMSE AMMIFEM-02.02203MBEHRES Nr. 1/89 August 1989 AUST-AGDER

Detaljer

REGIONAL- STATISTIKK N N N. .r.tr. StaiiSiiSk sentralbyrå. Del D NORDL AND

REGIONAL- STATISTIKK N N N. .r.tr. StaiiSiiSk sentralbyrå. Del D NORDL AND REGIONAL STATISTIKK Del D Oslo: Postboks 8 Dep. 00 Oslo Tlf.(0) *4 8 0 Kongsvinger: Postuttak 0 Kongsvinger Tlf.(066) *85 000 Nr. /89 August 989 NORDL AND INNHOLD Emne Flyttinger, 988 (K) Folketallet i

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD ir. 1/87 5. januar 1987 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD Emne Side 21 Folkemengde etter kjønn og alder, 1. januar 1986 (K) 1 21 Folketallet i kommunene, 1. oktober 1986 (K) 6 21 Utenlandske statsborgere, 1. januar

Detaljer

REGIONAL- STATISTIKK. Statistisk. N N itr b. sentralbyrå NORD-TRØNDELAG

REGIONAL- STATISTIKK. Statistisk. N N itr b. sentralbyrå NORD-TRØNDELAG REGIONAL STATISTIKK Del D Oslo: Postboks 83 Dep. 0033 Oslo Tlf.(0) *4 38 0 Kongsvinger: Postuttak 0 Kongsvinger Tif.(066) *85 000 Nr. /89 August 989 NORDTRØNDELAG INNHOLD Emne Flyttinger, 988 (K) Folketallet

Detaljer

Folketilvekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting (i 3. kvartal )

Folketilvekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting (i 3. kvartal ) Kongsvingerregionen 15 (i 3. kvartal 21-218) Folketilvekst Fødselsoverskudd Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring 1 5 5 51-5 -5-11 -58-31 -47-75 -13-1 -15 21K3 211K3 212K3 213K3 214K3 215K3 216K3 217K3

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 158 2,2-403 -16 Delvis ledige 981 1,0-39 -4 Arbeidssøkere på tiltak 487 0,5-69 -12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 906 1,9-364 -16 Delvis ledige 1 022 1,0-141 -12 Arbeidssøkere på tiltak 547 0,6 67 14 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 635 2,7-436 -14 Delvis ledige 955 1,0-58 -6 Arbeidssøkere på tiltak 300 0,3 56 23 Kvinner

Detaljer

Nr. 1/ januar 1988

Nr. 1/ januar 1988 Nr. 1/88 18. januar 1988 AUST-AGDER INNHOLD Emne Side 23 Grunnskoler, 1. oktober 1987 (K) 1 23 Nynorsk som hovedmål i grunnskolen, 1977-1987 (K) 2 26 Overformynderiene. Midler forvaltet, 31. desember 1986

Detaljer

Folketilvekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting (i 2. kvartal )

Folketilvekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting (i 2. kvartal ) Kongsvingerregionen 1 (i 2. kvartal 21-218) Folketilvekst Fødselsoverskudd Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring 1-7 79 22-28 -19-1 2-1 - -71-1 21K2 211K2 212K2 213K2 214K2 21K2 216K2 217K2 218K2 Hamarregionen

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 842 1,9-326 -15 Delvis ledige 983 1,0-117 -11 Arbeidssøkere på tiltak 561 0,6 60 12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 374 2,4-323 -12 Delvis ledige 1 197 1,2-121 -9 Arbeidssøkere på tiltak 481 0,5-257 -35 Kvinner

Detaljer

Hamar kommune år

Hamar kommune år kommune år 2000-2018 Befolkningsutvikling Befolkningsvekst pr år og etter type Nettoflytting Sysselsetting og befolkningsvekst Inn- og utflytting + inn- og utflyttingsmobilitet Fødte og døde + Fødselsoverskudd

Detaljer

Fjellregionen år

Fjellregionen år år 2000-2018 Befolkningsutvikling Befolkningsvekst pr år og etter type Nettoflytting Sysselsetting og befolkningsvekst Inn- og utflytting + inn- og utflyttingsmobilitet Fødte og døde + Fødselsoverskudd

Detaljer

Nord-Østerdalen år

Nord-Østerdalen år år 2000-2018 Befolkningsutvikling Befolkningsvekst pr år og etter type Nettoflytting Sysselsetting og befolkningsvekst Inn- og utflytting + inn- og utflyttingsmobilitet Fødte og døde + Fødselsoverskudd

Detaljer

Sør-Østerdalen år

Sør-Østerdalen år år 2000-2018 Befolkningsutvikling Befolkningsvekst pr år og etter type Nettoflytting Sysselsetting og befolkningsvekst Inn- og utflytting + inn- og utflyttingsmobilitet Fødte og døde + Fødselsoverskudd

Detaljer

Hamarregionen år

Hamarregionen år år 2000-2018 Befolkningsutvikling Befolkningsvekst pr år og etter type Nettoflytting Sysselsetting og befolkningsvekst Inn- og utflytting + inn- og utflyttingsmobilitet Fødte og døde + Fødselsoverskudd

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Kongsvinger kommune år

Kongsvinger kommune år kommune år 2000-2018 Befolkningsutvikling Befolkningsvekst pr år og etter type Nettoflytting Sysselsetting og befolkningsvekst Inn- og utflytting + inn- og utflyttingsmobilitet Fødte og døde + Fødselsoverskudd

Detaljer

Våler kommune år

Våler kommune år kommune år 2000-2018 Befolkningsutvikling Befolkningsvekst pr år og etter type Nettoflytting Sysselsetting og befolkningsvekst Inn- og utflytting + inn- og utflyttingsmobilitet Fødte og døde + Fødselsoverskudd

Detaljer

Os kommune år

Os kommune år kommune år 2000-2018 Befolkningsutvikling Befolkningsvekst pr år og etter type Nettoflytting Sysselsetting og befolkningsvekst Inn- og utflytting + inn- og utflyttingsmobilitet Fødte og døde + Fødselsoverskudd

Detaljer

Kongsvingerregionen år

Kongsvingerregionen år Kongsvingerregionen år 2000-2018 Befolkningsutvikling Befolkningsvekst pr år og etter type Nettoflytting Sysselsetting og befolkningsvekst Inn- og utflytting + inn- og utflyttingsmobilitet Fødte og døde

Detaljer

Hedmark år

Hedmark år år 2000-2018 Befolkningsutvikling Befolkningsvekst pr år og etter type Nettoflytting Sysselsetting og befolkningsvekst Inn- og utflytting + inn- og utflyttingsmobilitet Fødte og døde + Fødselsoverskudd

Detaljer

Elverum kommune år

Elverum kommune år kommune år 2000-2018 Befolkningsutvikling Befolkningsvekst pr år og etter type Nettoflytting Sysselsetting og befolkningsvekst Inn- og utflytting + inn- og utflyttingsmobilitet Fødte og døde + Fødselsoverskudd

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Trysil kommune år

Trysil kommune år kommune år 2000-2018 Befolkningsutvikling Befolkningsvekst pr år og etter type Nettoflytting Sysselsetting og befolkningsvekst Inn- og utflytting + inn- og utflyttingsmobilitet Fødte og døde + Fødselsoverskudd

Detaljer

Grue kommune år

Grue kommune år kommune år 2000-2018 Befolkningsutvikling Befolkningsvekst pr år og etter type Nettoflytting Sysselsetting og befolkningsvekst Inn- og utflytting + inn- og utflyttingsmobilitet Fødte og døde + Fødselsoverskudd

Detaljer

Løten kommune år

Løten kommune år kommune år 2000-2018 Befolkningsutvikling Befolkningsvekst pr år og etter type Nettoflytting Sysselsetting og befolkningsvekst Inn- og utflytting + inn- og utflyttingsmobilitet Fødte og døde + Fødselsoverskudd

Detaljer

Alvdal kommune år

Alvdal kommune år kommune år 2000-2018 Befolkningsutvikling Befolkningsvekst pr år og etter type Nettoflytting Sysselsetting og befolkningsvekst Inn- og utflytting + inn- og utflyttingsmobilitet Fødte og døde + Fødselsoverskudd

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

Hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi?

Hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi? HVA NÅ, INNLANDET? Hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi? Felles virkelighetsforståelse Befolkningsutvikling siste ti år Innvandring (fra utlandet) Flytting (inn-ut av fylket) Født døde Befolkningsframskrivinger,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

STATISTIKK REGIONAL- Statistisk TELEMARK. Del D. sentralbyrå. Nr. 1/89 August 1989

STATISTIKK REGIONAL- Statistisk TELEMARK. Del D. sentralbyrå. Nr. 1/89 August 1989 REGIONAL STATISTIKK Del D Oslo: Postboks 83 Dep. 0033 Oslo Tlf.(0) *4 38 0 Kongsvinger: Postuttak 0 Kongsvinger Tlf.(066) *85 000 Nr. /89 August 989 TELEMARK Emne INNHALD Flyttingar, 988 (K) Folketalet

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Nr. 1/88 18. januar 1988 VEST-AGDER. Side. Emne

Nr. 1/88 18. januar 1988 VEST-AGDER. Side. Emne Nr. 1/88 18. januar 1988 VEST-AGDER INNHOLD Emne Side 23 Grunnskoler, 1. oktober 1987 (K) 1 23 Nynorsk som hovedmål i grunnskolen, 1977-1987 (K) 2 26 Overformynderiene. Midler forvaltet, 31. desember 1986

Detaljer

REGIONAL- STATISTIKK Statistisk. Del D SOGN OG FJORDANE

REGIONAL- STATISTIKK Statistisk. Del D SOGN OG FJORDANE REGIONAL STATISTIKK Del D Oslo: Postboks 83 Dep. 0033 Oslo Tlf.(0) '4 38 0 Kongsvinger: Postuttak 0 Kongsvinger Tif.(066) 5000 NMI Nr. /89 August 989 SOGN OG FJORDANE Emne INNHALD Flyttingar, 988 (K) Folketalet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Regional analyse Trysil. Minirapport

Regional analyse Trysil. Minirapport Regional analyse Trysil Minirapport Arbeidsplasser 3 5 Offentlig Privat 3 2 5 Vekst i antall arbeidsplasser i 216. Både offentlig sektor og privat næringsliv vokser. 2 1 5 1 1 787 1 746 1 815 1 824 1 91

Detaljer

Hedmark. Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet

Hedmark. Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Hedmark Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet for bedrifter Attraktiv som bosted Bedriftsattraktivitet og bostedsattraktivitet henger ofte sammen men ikke

Detaljer

Pantebøker: Hedmark fylke

Pantebøker: Hedmark fylke Pantebøker: Hedmark fylke Dagens kommunenavn (2016) Tidligere inndeling Sorenskriverembete Pantebøker i SAH finnes t.o.m. 1950. Yngre protokoller er registrert her Ringsaker Nes, gnr. 1-14, 16-30, 32-54,

Detaljer

Bestand medier voksne

Bestand medier voksne Innbyggere pr. 01.01.13 Bestand medier barn Bestand medier voksne Bestand, annet Bestand totalt Innkjøpsordn., % av tilvekst Bestand digitale medier Komm unenr. 0402 Kongsvinger bibliotek 17 638 19 124

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag Hedmarks grønne gull Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag NILF rapport: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet Rapport utarbeidet på oppdrag for FM og FK. Problemstillinger: 1. Beregne verdiskaping

Detaljer

TELEMARK INNHALD. 21 Utanlandske statsborgarar, 1. januar 1986 (K) 1 25 Sosialhjelp, 1985 (K) 4 41 Skogsvegar for motorkøyrety, 1985 (K) 6

TELEMARK INNHALD. 21 Utanlandske statsborgarar, 1. januar 1986 (K) 1 25 Sosialhjelp, 1985 (K) 4 41 Skogsvegar for motorkøyrety, 1985 (K) 6 Nr. 1/87 12. januar 1987 TELEMARK INNHALD Emne Side 21 Utanlandske statsborgarar, 1. januar 1986 (K) 1 25 Sosialhjelp, 1985 (K) 4 41 Skogsvegar for motorkøyrety, 1985 (K) 6 51 Kommuneregnskaper, 1985 (K)

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis Besøk. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis Besøk. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Basis Besøk Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Offentlig Privat 1 122 1 101 1 087

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis. Besøk. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis. Besøk. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Besøk Basis Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 495 475 494 470 480 454 450 465 477 486 510 498 507 510 490 675 625 628 576 599 608 620

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

8. Samferdsel og pendling

8. Samferdsel og pendling 8. Samferdsel og pendling Gjennom forskjellige samferdselstiltak skal transportbehovet for befolkningen og næringslivet løses. I et fylke som Hedmark er det viktig med gode løsninger både på veg og på

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 217 2,3-299 -12 Delvis ledige 957 1,0-70 -7 Arbeidssøkere på tiltak 405 0,4 60 17 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 168 2,2-202 -9 Delvis ledige 1 100 1,1-67 -6 Arbeidssøkere på tiltak 501 0,5 103 26 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 359 2,4-276 -10 Delvis ledige 924 0,9-31 -3 Arbeidssøkere på tiltak 372 0,4 72 24 Kvinner

Detaljer

9. Samferdsel og pendling

9. Samferdsel og pendling 9. Samferdsel og pendling Gjennom forskjellige samferdselstiltak skal transportbehovet for befolkningen og næringslivet løses. I et fylkes som Hedmark er det viktig med gode løsninger både på veg og på

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hedmark

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hedmark Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Hedmark Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

8. Næringsliv og arbeidsplassutvikling

8. Næringsliv og arbeidsplassutvikling 8. Næringsliv og arbeidsplassutvikling En positiv arbeidsplassutvikling, både det å skape nye og det å videreutvikle eksisterende arbeidsliv er viktig for regional og lokal utvikling. Bortfall av arbeidsplasser

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen inngår

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

Attraktivitetsmodellen. Trysil 21. mai 2015

Attraktivitetsmodellen. Trysil 21. mai 2015 Attraktivitetsmodellen Trysil 21. mai 2015 Attraktivitetsmodellen: Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014 Saknr. 13/726-87 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidlene på kr 8.610.248,-

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode

Tannhelsetjenesten i Hedmark ønsker å fokusere på friskfaktorer, og vil løfte frem de gode 4. Tannhelse Etter at fylkeskommunene overtok ansvaret for offentlig tannhelsetjeneste i 1984 har vi hatt et felles nasjonalt rapporteringssystem for å følge utviklingen av tannhelsa hos barn og ungdom.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

NyAnalyse as. Fakta om Norges kommuner

NyAnalyse as. Fakta om Norges kommuner NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Fakta om Norges kommuner Nøkkeltall for Elverum kommune Eldrebølgen slår inn i din kommune Slik virker finanskrisen lokalt Næringsliv, barnehager, skole og omsorg

Detaljer

Kultur for læring. Oppvekstforum, faggruppe 21. september 2017

Kultur for læring. Oppvekstforum, faggruppe 21. september 2017 Kultur for læring Oppvekstforum, faggruppe 21. september 2017 «En ska itte setta seg og vente på å få det bra, en ska hjelpe tel det en kæin for å få vara med på livet!» Alf Prøysen, «Visa om livet» fra

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

7. Arbeidsliv og sysselsetting

7. Arbeidsliv og sysselsetting 7. Arbeidsliv og sysselsetting Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy sysselsettingsgrad, dvs. at andelen som deltar i arbeidslivet er høyt, sammenliknet med andre land i Europa. Det er særlig inkludering

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6. Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune.

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen

Detaljer

VEST-AGDER. . 1/849. januar 1984 REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt.

VEST-AGDER. . 1/849. januar 1984 REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt. . 1/849. januar 1984 VEST-AGDER INN H O L D ge- LIPPE REGISTRERINGS- SIDE PERIODE B Nye distriktstall. Innhold 1983 1 3 Overformynderiene. Midler forvaltet (K) 31. des. 1982 4 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 22.01.2018 Drepte i vegtrafikken Årsrapport STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 395 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Terje P. Hagen 1 og Jon Magnussen 2 1 Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO 2 Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

SKOGAVGIFTSREGNSKAPET REGNSKAP OG STATISTIKK 2004

SKOGAVGIFTSREGNSKAPET REGNSKAP OG STATISTIKK 2004 SKOGAVGIFTSREGNSKAPET REGNSKAP OG STATISTIKK 2004 REGNSKAP Skogavgift... 2 Spesifikasjon av tilskudd... 3 Tilbakebetalt skogavgift spesifisert på formål... 4 Rentemidler... 5/6 Plassering av midlene...

Detaljer

NÆRING OG SAMFUNN. I neste utgave blir det mer om bedrifter, hus og grender. JULI 2016 VÅLER KOMMUNE

NÆRING OG SAMFUNN. I neste utgave blir det mer om bedrifter, hus og grender. JULI 2016 VÅLER KOMMUNE NÆRING OG SAMFUNN I dette sommerbrevet er det fokus på lokal og regional befolkningsutvikling. En del historiske tall, noen prognoser og litt informasjon fra forskningsmiljøer. I neste utgave blir det

Detaljer

Flere jobber og flere folk vil kreve samarbeid og hard arbeid

Flere jobber og flere folk vil kreve samarbeid og hard arbeid Flere jobber og flere folk vil kreve samarbeid og hard arbeid Flere piler som burde peke oppover, peker nedover for Glåmdalsregionen. Om ikke regionen satser på et sterkt samarbeid for å skape vekst, vil

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Vedlegg 6: Grunnleggende statistikk

Vedlegg 6: Grunnleggende statistikk Kommuneplan for Rennesøy 2018-2030 Samfunnsdelen Vedlegg 6: Grunnleggende statistikk 1. Innbyggere og befolkningsvekst Pr. 2. kvartal 2017 bodde det 4872 mennesker i Rennesøy kommune. Av dem er 2523 menn

Detaljer

Fremtidig behov for arbeidskraft i fjellregionen. Utskifting av sysselsatte som følge av pensjonsalder

Fremtidig behov for arbeidskraft i fjellregionen. Utskifting av sysselsatte som følge av pensjonsalder Fremtidig behov for arbeidskraft i fjellregionen. Utskifting av sysselsatte som følge av pensjonsalder Sysselsatte i Fjellregionen, 4.kvartal, 2012. Aldersgruppen 55 + Sysselsatte i Fjellregionen 4.kvartal

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

Landbruksbasert næringsutvikling i Hedmark

Landbruksbasert næringsutvikling i Hedmark Landbruksbasert næringsutvikling i Hedmark Landbruksmelding, Verdiskapingsanalyse og Mulighetenes Hedmark v/ Haavard Elstrand FMLA Hedmark Kommunesamling næringsutvikling Skaslien, 2. oktober 2013 1 Ny

Detaljer

BUDSJETT Sum driftsinntekter

BUDSJETT Sum driftsinntekter BUDSJETT 2018 Vannforsyning Medlemstilskudd vannforsyning 807 004 798 543 1 029 670 971 405 Direktefakturering vann 370 000 Andel medlemstilskudd Norsk Vann 89 038 76 059 72 652 69 460 Kursinntekter 0

Detaljer

Mjøsbyen? Eller Mjøsbyen! Atle Hauge, professor HINN

Mjøsbyen? Eller Mjøsbyen! Atle Hauge, professor HINN Mjøsbyen? Eller Mjøsbyen! Atle Hauge, professor HINN 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Befolkning: landet fra 1970-2014

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Innlandet

Konjunkturbarometeret for Innlandet Konjunkturbarometeret for Innlandet lanseres nå for andre gang av Sparebanken Hedmark. er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet og er utarbeidet i samarbeid med Østlandsforskning. er i hovedsak

Detaljer

Fjellregionen i tall. Demografi påvirkningsfaktorer helse. 05.2011 Presentasjon utarbeidet av Sissel Løkra

Fjellregionen i tall. Demografi påvirkningsfaktorer helse. 05.2011 Presentasjon utarbeidet av Sissel Løkra Demografi påvirkningsfaktorer helse 05.2011 Presentasjon utarbeidet av Sissel Løkra Om tallene Initiativtaker: Hedmark fylkeskommune ved o Strategisk stab - folkehelse o Videregående opplæring o Tannhelsetjenesten

Detaljer

6. Utdanning og oppvekst

6. Utdanning og oppvekst 6. Utdanning og oppvekst Kunnskap om utdanning og om utdanningsnivået i Hedmark er avgjørende i arbeidet for å øke andelen elever som fullfører og består videregående opplæring i fylket. Det er mange og

Detaljer

Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013

Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013 Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013 Attraktivitetsmodellen Hva modellen skal forklare: 1.Hvorfor steder vokser (eller krymper) 2.Hvilke drivkrefter som er eksogene,

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Egenvurdert helse og allmenn tilfredshet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering.

Detaljer

Ny regjering, samhandling og ny region.

Ny regjering, samhandling og ny region. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ny regjering, samhandling og ny region. - Hva betyr det for kommunene i Hedmark og Oppland? Statssekretær Aase Marthe Horrigmo Gjøvik, 7. februar 2018 Norge går

Detaljer