Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale vegar Mai Møre og Romsdal.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale vegar Mai Møre og Romsdal."

Transkript

1 Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale vegar Mai 2022 Møre og Romsdal Foto: Knut Opeide

2 Statens vegvesen - Vegliste for 2 x totalvekttabellen, 12/100 Spesialtransport Møre og Romsdal fylke Innleiing Vegliste for fylkes- og kommunale vegar i Møre og Romsdal fylke inneheld opplysningar om tillaten totalvekt og aksellast på vegen. Vegnettets referansesystem er lagt om og det medfører at det er ein del endringar av vegnummer -- spesielt på fylkesvegar, men også noko på riksveg. Du finn oversikt over gamle -> nye vegnummer og omvendt på Aksellast i teleløysningsperioden På fylkesvegar vil det berre unntaksvis bli innført restriksjonar i teleløysinga. På kommunale vegar kan omfanget variere frå kommune til kommune. Veglista inneheld ikkje opplysningar om aksellast i teleløysinga. Det kan likevel bli innført restriksjonar på enkelte svake strekningar. Tidspunkt for restriksjonar og gjeldande aksellast vert kunngjort lokalt, og skilt vert sett opp på dei aktuelle strekningane. Dersom de treng opplysningar om eventuelle restriksjonar, kan de kontakte den enkelte kommune eller Statens vegvesen sin vegtrafikksentral (VTS) tlf Vi ber transportørane og transportbrukarane om å legge til rette transporten slik at belastninga på spesielt svake vegar blir minst mogeleg i teleløysinga. Dispensasjonar Søknad sender de på (Vegsak).

3 Ny utforming av veglista etter forvaltningsreforma Frå 1. januar 2010 overtok fylkeskommunane ein stor del av riksvegane. Dei tidlegare riksvegane vart med det fylkesvegar. Fylkesvegane er delt i tre kategoriar: Primære fylkesvegar: Fylkesvegar som før 1. januar 2010 var riksvegar Sekundære fylkesvegar: Dei viktigaste tidlegare fylkesvegane Andre fylkesvegar: Resten av fylkesvegane Dei primære fylkesvegane har stort sett same nummer som dei riksvegnummera dei hadde før reforma. I veglista er dei primære fylkesvegane (tidlegare riksvegar) lista opp først, utan deling på kommunegrensene. Deretter vert vegane lista opp kommunevis (alfabetisk). For kvar kommune listast sekundære og andre fylkesvegar samla. Deretter vert dei kommunale vegane lista. Forkortingar i veglista: bf. bustadfelt Bk bruksklasse E europaveg fk. ferjekai Flypl. flyplass fv. fylkesveg g. gate/gata gr. fylkesgrense krk. kirke kv. kommunal veg N, S, Ø, V himmelretning, nord, sør, øst, vest P-plass parkeringsplass pv. privat veg riksgr. Riksgrensen, angis med stedsnavn bak rkj. rundkjøring rv. riksveg st. stasjon, f.eks. Hamar st. sv. sideveg/arm v. vei, veien eller veg, vegen x kryss

4 Forskrift om to gonger totalvekttabellen, 12/100 tonn, for spesialtransport på fylkesog kommunale vegar, Møre og Romsdal (Vegliste 12/100 spesialtransport, Møre og Romsdal) Fastsett av Vegdirektoratet 06. mai 2022 med heimel i vegtrafikklova av 18. juni 1965 nr 4 13 og Samferdsledepartementet sitt vedtak av 24. november 1980 om delegering av mynde etter lova, jf. Vegdirektoratet sin forskrift av 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av køyretøy 5-3 nr. 2 bokstav b. Nærare reglar om lovleg vekt og dimensjon er gitt i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av køyretøy kapittel 5.

5 Møre og Romsdal fylke Primære fylkesvegar Vegliste 12/100-vegnett Fv. 60 Blindheim x E39 Stranda Hellesylt NB! Gjeld ikkje veg til Hellesylt sentrum 70, Fv. 60 Arm til Stranda fk. 1, Fv. 61 Solavågseidet x E39 Garnes Skoge x fv , Fv. 61 Arm til Ulsteinvik 1, Fv. 61 Skjervheim Sogn og Fjordane gr. Bekslevatnet 22, Fv. 62 Oppdøl x E39 Rød 30, Fv. 62 Eidsvåg x fv Sunndalsøra x rv , Fv. 63 Linge x fv. 650 Uri bru 7, Fv. 64 Åndalsnes x E136 Kristiansund x rv , Fv. 65 Trøndelag gr. Ormset Folda x fv , Fv. 65 Sande Skei Naustad 32, Fv. 65 Bøverfjorden Trøndelag gr. Haugavatnet 11, Fv. 620 Åheim x fv. 61 Vestland gr. Skorge 3, Fv. 650 Linge x fv. 63 Giskemo x fv , Fv. 650 Arm til Liabygdafk. NB! Gjeld ikkje sjølve kaia. 3, Fv. 652 Torvika Lauvstad fk. 1, Fv. 653 Gardnes x fv. 61 Furene x E39 21, Fv. 653 Arm Digernes x fv , Fv. 654 Frøysadvågen x fv Fosnavåg 6, Fv. 656 Valle x E39 Magerholm x fv , Fv. 657 Mauseidvågen x fv. 61 Langevåg 8, Fv. 659 Eidsvik x fv. 661 Brattvåg Sjeltene fk. 24, Fv. 659 Arm til Brattvåg fk. 0,

6 Fv. 660 Grytneset Eidsvåg x fv , Fv. 661 Digernesskiftet x E39 Fiksdal Vestnes x E39 59, Fv. 662 Moldegård x E39 Hollingsholmen fk. 18, Fv. 663 Moen x fv. 64 Farstad Vevang x fv , Fv. 664 Eidem x fv. 663 Bud x fv , Fv. 667 Solnør x E39 Straumen x fv , Fv. 669 Tustna x fv. 680 Edøy Nordvika Hopen 35, Fv. 670 Skei x fv. 65 Ålvund x rv , Fv. 680 Byskoge x rv. 70 Trøndelag gr. Eiteråa 71, Fv. 682 Espeset x fv. 680 Trøndelag gr. Arasvikfjorden 13, Fv Ytterland x rv. 658 Godøya 6, Fv Vike x E136 Tresfjorden Brastad x E39 19, Fv Haugen x fv. 670 Todalsøra 15, Fv Edøy x fv. 669 Røkhaugen 8, Fv Skomsøyvågen Hopen Innveien (Langbrua) 26,

7 Møre og Romsdal, Aukra kommune Fv. 529 Hollingen x fv. 662 Hustadvika gr. Jendem 0, Fv. 530 Aukra fk. Nyhamna 8, Fv. 531 Falkhytta x fv. 530 Småge fk. NB! Gjeld ikkje sjølve kaia. 6, Fv Horrem x fv. 531 Rindarøya 6, Fv Aukra x fv. 530 Berivika Horrem x fv , Fv Riksfjord x fv. 530 Hestholen x Løvikvegen 1,

8 Møre og Romsdal, Aure kommune Fv Torset x fv. 680 Lesund Tømmernes 15, Fv Kjelklia x fv. 680 Todalen 18, Fv Ulvsnes x fv. 680 Skipnes 8, Fv Mjosundet x fv. 680 Ertvågen Geistad 14, Fv Vean x fv. 680 Årvågen Trøndelag gr. Brekka 16, Fv Sagvågen x fv. 680 Fuglevågen 9, Fv Gullstein x fv. 680 Hals Tømmervåg x fv ,

9 Møre og Romsdal, Averøy kommune Fv Utheim x fv. 64 Kvernes Bruhagen x fv , Fv Kårvågmyra x fv. 64 Staurneset 3, Fv Hoset x fv. 64 Tjønnøya 9, Fv Vebenstad x fv. 64 Nedal 3, Fv Hendstraumen x fv Storleira 2,

10 Møre og Romsdal, Fjord kommune Fv Valldal x fv. 63 Sildegarnshammaren 13, Fv Mo x fv. 650 Stavåbrua 1,

11 Møre og Romsdal, Giske kommune Fv Ytterland x fv Gjøsund x rv , Fv Arm til Valderøy Hurtigbåtkai 0, Fv Roaldssanden x fv Synes x fv , Fv Ålesund lufthavn, Vigra x rv. 658 Roald kai 3,

12 Møre og Romsdal, Gjemnes kommune Fv. 532 Hustadvika gr. Storlandet Høgset x E39 11, Fv Høgset x E39 Astad Bjerkeset x E39 18, Fv Arm Astad til x E39 0,

13 Møre og Romsdal, Hareid kommune Fv Hareid x fv. 61 Hjørungavåg Ulset Riseelva S 16, Fv Hareid x fv. 61 Brandalsbrua 3,

14 Møre og Romsdal, Hareid kommune Kommunale vegar Kv Vågsvegen 0, Kv Gåsneset 1,

15 Møre og Romsdal, Herøy kommune Fv. 654 Frøysadvågen x fv Fosnavåg 0, Fv Frøystad x fv. 654 Torvika Bø 3, Fv Frøystadvågen x fv. 654 Mjølstadneset Hjelmeset x fv , Fv Buholm x fv. 654 Volsund 4,

16 Møre og Romsdal, Herøy kommune Kommunale vegar Kv Mjølstadnesvegen 2,

17 Møre og Romsdal, Hustadvika kommune Fv. 529 Aukra gr. Jendem Malme x fv , Fv. 532 Eide x fv. 64 Gjemnes gr. Storlandet 10, Fv. 664 Eidem x fv. 663 Bud x fv , Fv Jendem x fv. 529 Hoem Aureosen bf. 9, Fv Arm til Vågøy krk. 1, Fv Sylte x fv. 64 Vågavangen 4, Fv Tornes x fv. 664 Hamneset 1, Fv Tornes x fv. 664 Eidem x fv , Fv Stavika x fv. 664 Hustad x fv , Fv Hustad x fv Farstad x fv , Fv Gule x fv. 664 Harøysundet 0, Fv Farstad x fv Rotvika Nerland x fv , Fv Tverrfjella x fv. 663 Rørset Nerland x fv , Fv Tverrfjella x fv. 663 Myrland x fv , Fv Langneset Nås x fv. 64 2, Fv Eide x fv. 64 Bollia x fv , Fv Bolliskiftet x fv Oselvskiftet x fv , Fv Molde gr. Skaret Malmedalen x fv. 64 6,

18 Møre og Romsdal, Hustadvika kommune Kommunale vegar Kv Åndalsnes x E136 Kristiansund x rv. 70 0,

19 Møre og Romsdal, Kristiansund kommune Fv. 539 Piren x rv. 70 Dalabrekka x fv. 64 0, Fv Flatsetsundet x rv. 70 nedre Frei 2, Fv Kvalvåg Rensvik x rv. 70 6, Fv Flatsetsundet x rv. 70 Amundøya 6, Fv Bolgavatnet x rv. 70 Bjørnevika 5, Fv Solsletta x fv Kvalvik Rensvik x fv , Fv Kongens plass x rv. 70 Kristiansund Sykehus 0, Fv Bjørnahaugen x rv. 70 Råket Vikansvingen x rv. 70 2, Fv Melkvika x rv. 70 Dale Kvernberget 4,

20 Møre og Romsdal, Molde kommune Fv. 64 Åndalsnes x E136 Kristiansund x rv. 70 0, Fv. 537 Grandfjøra x E39 Molde ferjekaier 0, Fv. 538 Lingedalen x fv. 662 Årødalen x fv. 64 7, Fv Nesset krk. x fv. 62 Toven x fv , Fv Tjelle x fv. 62 Sølsnes x fv , Fv Øvre Fuglset x fv. 538 Glomstua 3, Fv Parkveien x fv. 662 Molde Sykehus 0, Fv Kviltorp x E39 x Amtmannvegen 0, Fv X Nøisomhedvegen Fanbostad x fv , Fv Årødalen x fv. 538 Hustadvika gr. Skaret 3, Fv Saglia Kortgarden Røvika x fv , Fv Osen x fv Gussjåsen x fv. 62 4, Fv Molde fk. x fv. 537 Sekken Vestadstranda 9,

21 Møre og Romsdal, Rauma kommune Fv Våge x E136 Vågestranda Reistaddalen 0, Fv Naustbakken x E136 Bruasetbrua V 3, Fv Bruasetbrua Ø Voll x E136 3, Fv Innfjorden x E136 Berill 7, Fv Raumabrua S x E136 Soggemoen x fv. 63 4, Fv Steen x fv. 64 Isfjorden Tokle x fv. 64 3, Fv Arm Vollstad til fv. 64 0, Fv Hen x fv Moa x fv , Fv Isfjorden x fv Ekra 4, Fv Moa x fv Dalehaug 5, Fv Torvika x fv. 64 Klungnes 2, Fv Lerheim x fv. 64 Frisvoll x fv , Fv Frisvoll x fv Ottestad 7,

22 Møre og Romsdal, Stranda kommune Fv Korsbakken x fv. 60 Engset 4, Fv Stranda x fv. 60 Uksneset 5,

23 Møre og Romsdal, Stranda kommune Kommunale vegar Kv Morkevegen 1, Kv Svemorka 0,

24 Møre og Romsdal, Sunndal kommune Fv Øksendalsøra x fv. 62 Phillipshaugen 3, Fv Tredalen x fv. 62 Hårstad 3, Fv Drivabrua x fv. 62 Skjølløndneset 8, Fv Leikvin x rv. 70 Hoåslykkja 5,

25 Møre og Romsdal, Surnadal kommune Fv Kvanne x fv. 670 Stangvik krk. 5, Fv Øye x fv. 65 Mogstad 6, Fv Skei x fv. 65 Sylte x fv , Fv Surnadalsøra x fv 6152 Stranda 5, Fv Øye x fv. 65 Sylte x fv ,

26 Møre og Romsdal, Sykkylven kommune Fv Sykkylven x fv. 60 Gjevenes 12, Fv Arm til Hundeidvika fk. 0, Fv Sykkylven x fv. 60 Andestadvatnet 5, Fv Fetbrua x fv. 60 Hjorthol x fv. 60 4,

27 Møre og Romsdal, Tingvoll kommune Fv Skjelvåg x E39 Aspa Rambjøra x E39 13, Fv Beiteråsen x E39 Kvisvik Finnvika Kanestraum x E39 22, Fv Bergem x rv. 70 Sponås bru 6, Fv Koksvika x rv. 70 Vågbøen Meisingset x rv , Fv Vågbøen x fv Aksneset 4, Fv Meisingset x rv. 70 Skar Rottås 9,

28 Møre og Romsdal, Ulstein kommune Fv. 61 Solavågseidet x E39 Garnes Skoge x fv , Fv Ulsteinvik Ulstein 2, Fv Hasund x fv. 61 Dimna Rundt 10,

29 Møre og Romsdal, Vanylven kommune Fv Åheim x fv. 61 Hellebust 7, Fv Åheim x fv. 61 Bruraberget 1,

30 Møre og Romsdal, Vestnes kommune Fv Flatekrysset x fv. 661 Helland x E39 5, Fv Vik x fv. 661 Øverås 5, Fv Kyrkjesylte x fv Øvstedalen 5, Fv Våge x E136 Vågestranda Reistaddalen 4,

31 Møre og Romsdal, Volda kommune Fv Steinsvika Folkestad x rv , Fv Ekset x E39 Ørsta gr. Steinnes 11,

32 Møre og Romsdal, Volda kommune Kommunale vegar Kv Furene 1, Kv Morkafura 0, Kv Morkamyra 0,

33 Møre og Romsdal, Ørsta kommune Fv Volda gr. Steinnes Rystene x E39 10, Fv Hovden x E39 Hovden Flypl. 0, Fv Ose x E39 Leitet 4,

34 Møre og Romsdal, Ørsta kommune Kommunale vegar Kv Langmyra 0,

35 Møre og Romsdal, Ålesund kommune Fv. 522 Giskemo x fv. 650 Gjerdet x E39 1, Fv. 526 Taftesund Kverve 24, Fv. 527 Slyngstad x fv. 659 Søvik Skjeltene x fv , Fv. 534 Ytterholen x fv Lerstad x E136 3, Fv. 534 Arm Moa x E39 0, Fv. 536 Åsestranda x E136 Nørvevika x E136 6, Fv. 659 Slyngstad x fv. 659 Søvik Skjeltene x fv , Fv Vadset x fv. 661 Tennfjord 1, Fv Digernes x fv. 661 Kleiva 0, Fv Alvika Spjelkavik x fv , Fv Holen Moa Spjelkavik x fv , Fv Helland Samfjordstraumen x fv , Fv Vatne x fv. 661 Hatleholen 2, Fv Haramsneset Nogva 24, Fv Arm til Haramsøya fk. 0, Fv Skutvika x E136 Heissa 3, Fv Spjelkavik x E39 Blindheim x fv. 60 2, Fv Nørvegata x fv. 536 Rådhusgata x E136 2, Fv Spjelkavik x E39 Åsestranda x E136 3, Fv Skyttarholm x E39 Tjørsundet 1,

36 Møre og Romsdal, Ålesund kommune Kommunale vegar Kv Vestre Olsvikveg til nr.23 0,

37 Iverksetjing Denne forskrift gjeld frå 10. mai Frå same dato vert forskrift av 27. april 2022 nr. 733 om to gonger totalvekttabellen, 12/100 tonn, for spesialtransport på fylkes- og kommunale vegar, Møre og Romsdal oppheva.

38 Smøla Kristiansund Averøy Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Vanylven Ørsta Ålesund Hustadvika Tingvoll Aukra Vestnes Sykkylven Fjord Molde Gjemnes Rauma Sunndal Surnadal Volda Stranda Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål tlf LILLEHAMMER vegvesen.no

Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger. Mai w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Møre og Ro m sd al.

Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger. Mai w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Møre og Ro m sd al. Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger vegar Møre og Ro m sd al Mai 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Jarle Wæhler Opeide Innhald VEGLISTE FOR 2X TOTALVEKTTABELLEN

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Møre og Romsdal www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald STATENS VEGVESEN VEGLISTE FOR 2X TOTALVEKTTABELLEN /

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Møre og Ro m sd al April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler Side 1 Innhald STATENS VEGVESEN VEGLISTE FOR 2 X TOTALVEKTTABELLEN,

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Møre og Romsdal. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Møre og Romsdal. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Møre og Romsdal www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Innhald... 2 STATENS VEGVESEN VEGLISTE FOR 2X TOTALVEKTTABELLEN

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 12/100 SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Sogn og Fjordane www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober Sogn og Fjordane. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober Sogn og Fjordane. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 12/65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Sogn og Fjordane www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

Vegliste April S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste April S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 S ogn og Fjo rd ane April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:... Tekst Statens vegvesen - Vegliste for 2 x totalvekttabellen,

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale vegar S ogn og Fjo rd ane April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale vegar Oktober Rogaland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale vegar Oktober Rogaland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Rogaland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon /epost:... 2 Tekst Statens vegvesen

Detaljer

Vegliste Mai S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste Mai S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 S ogn og Fjo rd ane Mai 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon /epost:... 2 Tekst Vegliste for modulvogntog Bruksklasse, tillaten

Detaljer

Vegliste April w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste April w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 Ro ga la n d April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon /epost:... Tekst Vegliste for modulvogntog Bruksklasse, tillaten

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Fin n m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Svensbakken. Jarle Wæhler

Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Svensbakken. Jarle Wæhler Vegliste 2019 12/ SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Troms Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Foto: Svensbakken Jarle Wæhler Innholdfortegnelse Innholdsfortegnelse 2

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Fin n m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Troms Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Svensbakken Innholdfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Fin n m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Finnmark fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger No rdla nd April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Nordland fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger No rdla nd April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innholdfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 12/ SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse.. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse.. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 12/65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Os l o-ake rsh us April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler STATENS VEGVESEN, VEGLISTE 12/65 MOBILKRAN M.M. AKERSHUS

Detaljer

Vegliste 2019 MODULVOGNTOG. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste 2019 MODULVOGNTOG. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Troms Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Nordland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Nordland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Nordland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Nordland fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Nordland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse.. 2 Nordland fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast i teleløsningsperioden.

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken VEGLISTE, MOBILKRAN ER / - TILLATT LAST Oppland fylke Innledning Vegliste

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Oslo-Akershus. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Oslo-Akershus. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Oslo-Akershus www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken , VEGLISTE / MOBILKRAN M.M. AKERSHUS OG OSLO TILLATT LAST Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning Veglistene

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Finnmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE... 2

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE...

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Aust-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, AUST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Oppla nd. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Oppla nd. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oppla nd April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler VEGLISTE, MOBILKRAN ER / - TILLATT LAST Oppland fylke Innledning Vegliste

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Aust-Agder. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Aust-Agder. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Aust-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, AUST-AGDER Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Telemark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Nord-Trøndelag

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Aust-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE,

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Vest-Agde r April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Sør-Trøndelag

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Tel e m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vest-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Vest-Agde r. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Vest-Agde r. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 12/ MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Vest-Agde r April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Troms April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Os l o-ake rsh us April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide , VEGLISTE / MOBILKRAN M.M. AKERSHUS OG OSLO - TILLATT LAST Innledning

Detaljer

Digernesskiftet Eidsvikeidet X. Straumen Dragsund X. FK Aukra Falkhytten. Falkhytten Småge FK. Kviteberget X KV Hellegota. X X KV Hellegota Rindarøy

Digernesskiftet Eidsvikeidet X. Straumen Dragsund X. FK Aukra Falkhytten. Falkhytten Småge FK. Kviteberget X KV Hellegota. X X KV Hellegota Rindarøy Funksjonsinndeling Vegene er sortert i funksjonsklasser etter lengste parsell Lengste parsell symbolisert med, korte parseller med. Strekning er forklart for veger i klasse A, samt for veger satt i fleire

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Vest-Agde r April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Østfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Østfold fylke Innledning

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Oppla nd. Foto: Knut Opeide

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Oppla nd. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oppla nd April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide VEGLISTE, MOBILKRAN ER / - TILLATT LAST Oppland fylke Innledning Vegliste

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Ø s tfold. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Ø s tfold. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Ø s tfold April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler , ØSTFOLD TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Innledning Vegliste modulvogntog,

Detaljer

Asfaltering riks- og fylkesveger i Møre og Romsdal

Asfaltering riks- og fylkesveger i Møre og Romsdal EG39 6 7 500 6 8 000 500 ØRSTA GS-veg E39 6 10 700 7 3 117 3 357 MORKABRUA - SKORGEURA Asfaltering EG39 7 2 709 7 3 900 1 191 SKORGEURA - LIANESET GS-veg EG39 7 4 250 7 4 870 620 LIANESET GS-veg E39 8

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Au st-agde r. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Au st-agde r. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Au st-agde r April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE,

Detaljer

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt X =tannlegekontoret/klinikken er stengt Aukra kommune: Dtk Aukra 6480 Aukra 71 17 14 61 X X X X Aure kommune: Dtk Aure Postboks 53 6689 Aure 71 64 62 02 X X X X Averøy kommune: Dtk Averøy Postboks 63 6538

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

LANDSKONFERANSEN 2017 Fylkeskommunale eldreråd. Ålesund mai

LANDSKONFERANSEN 2017 Fylkeskommunale eldreråd. Ålesund mai LANDSKONFERANSEN 2017 Fylkeskommunale eldreråd Ålesund 22 24. mai FRAMTIDSOPPGAVEN Forstå framtida Se muligheter. Se utfordringer Finne framtidsløsningen 100 % BEHOVSGRUPPER ELDRE 67+ 90 % 80 % 80 % 70

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Os l o-ake rsh us April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Akershus og

Detaljer

Bransjeprogrammet. Møre og Romsdal. 13. Juni 2019, Astrid F. Paulsen, avd.dir NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

Bransjeprogrammet. Møre og Romsdal. 13. Juni 2019, Astrid F. Paulsen, avd.dir NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Bransjeprogrammet Møre og Romsdal 13. Juni 2019, Astrid F. Paulsen, avd.dir NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Antall bedrifter i Møre og Romsdal innenfor hver bransje 300 284 250 234 200 169 150 100

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Oslo-Akershus. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Oslo-Akershus. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Oslo-Akershus www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken VEGLISTE, MODULVOGNTOG TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Akershus og Oslo

Detaljer

Vegliste 2015 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste 2015 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Jarle Wæhler liste 2015 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Møre og Romsda l Foto: Jarle Wæhler Gra t i s Innhald STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTEN LST OG VOGNTOGLENGDE... 3 Møre og Romsdal fylke... 3 Innleiing...

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01 Sjåfør: Andre/Preben 57-01 +47 94 02 88 34 Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. B u ske rud. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. B u ske rud. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger B u ske rud April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD Innledning

Detaljer

Oversikt over tilsegn på spelemidlar fordelt på kommunenivå:

Oversikt over tilsegn på spelemidlar fordelt på kommunenivå: Oversikt over tilsegn på spelemidlar fordelt på kommunenivå: Molde: Træffhuset, fleirbrukshall Skaret skisenter, turløyper Reknesbanen, kunstgrasbane Kleivevatnet, tursti og toalett Vågsetra skole, kunstgrasbane

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje Folkebib. 2152900 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Buskerud www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD Innledning Veglistene

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. Vedlegg 3: Aktivitet grunnskole 2015. 8 sider.

Vårt lokalsamfunn. Vedlegg 3: Aktivitet grunnskole 2015. 8 sider. Vedlegg 3: Aktivitet grunnskole 2015. 8 sider. Vårt lokalsamfunn Aukra Gossenbarne og ungdomsskole Romsdal 5 38 Aukra Julsundet skole Romsdal 5 38 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 35 Giske Valderøy barneskule

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Julaften/nyttårsaften Lørdagsrute fram til siste tur kl for B-ferja fra Sulesund, og kl for A-ferja fra Sulesund.

Julaften/nyttårsaften Lørdagsrute fram til siste tur kl for B-ferja fra Sulesund, og kl for A-ferja fra Sulesund. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy Lørdagsrute fram til kl.1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avganger fra Larsnes kl. 0915, 1050, 1315, 1700, 1900. Avganger fra Kvamsøya kl. 1000, 1140, 1400, 1745, 1945.

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Julaften/nyttårsaften Søndagsrute fram til siste tur kl for B-ferja frå Sulesund, og kl for A-ferja frå Sulesund.

Julaften/nyttårsaften Søndagsrute fram til siste tur kl for B-ferja frå Sulesund, og kl for A-ferja frå Sulesund. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy Søndagsrute fram til kl. 1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avgangar frå Larsnes kl. 0740, 1145, 1335, 1700, 1900. Avgangar frå Kvamsøya kl. 0830, 1245, 1425, 1800, 1945.

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Vestfo ld April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Os l o-ake rsh us April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler STATENS VEGVESEN VEGLISTE, MODULVOGNTOG TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Vegliste 2019 MODULVOGNTOG. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Ø s tfold. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste 2019 MODULVOGNTOG. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Ø s tfold. Foto: Steinar Svensbakken liste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Ø s tfold Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Svensbakken , ØSTFOLD TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Innledning liste modulvogntog,

Detaljer

FYLKESORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA ÅGE AUSTHEIM (FRP) VEDR. INNFØRING AV GRÜNDERLINJE OG TOPPGYMNAS REALFAG

FYLKESORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA ÅGE AUSTHEIM (FRP) VEDR. INNFØRING AV GRÜNDERLINJE OG TOPPGYMNAS REALFAG FYLKESORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA ÅGE AUSTHEIM (FRP) VEDR. INNFØRING AV GRÜNDERLINJE OG TOPPGYMNAS REALFAG Interpellanten ønsker svar fra fylkesordføreren på om han er er enig i at fylkeskommunen

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Tel e m a rk April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK Innledning

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Trønde la g. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Trønde la g. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 MODUVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Trønde la g April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE...

Detaljer

Utvalgte KOSTRA tall.

Utvalgte KOSTRA tall. Utvalgte KOSTRA tall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Talmaterialet omfattar det meste av verksemda i kommunane

Detaljer