Styrer, råd og utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrer, råd og utvalg"

Transkript

1 Styrer, råd og utvalg oppdatert Side 1 av 20

2 1. NORD-FRON KOMMUNESTYRE (KOM) Medlemer: Varamedlemmer: 1.Kristin Grøthe AP 1.Liv Tone Løland Holen AP 2.Anne Marie Olstad AP 2.Rolf Ingar Moen AP 3.Morten Randen AP 3.Bjørn Ulekleiv AP 4.Jan Tore Kamp AP 4. 5.Heidi Maurstad AP 5.Ann Sofie Møller AP 6.Terje Sørlie AP 6.Asbjørg Merete AP Berget 7.Anne Sletten AP 7.Tom Henning Nyheim AP 8.Magnar Bratlien AP 8.Mariell Aurora Lunde AP 9.Ove André Øybrekken AP 9.Monica Brandvold AP Klevstadlien 10.Kristin Blekastad AP 10.Roger Bakken AP 11.Sjur Sande AP 11.Hussein Ahmad Al- AP Muhawesh 12.Håkon Hermansson AP 12.Ann Jeanett Tarud AP 13.Karianne Birkelund AP 13.Anders Aleksandar AP Bakken 14.Jo Henning AP 14.Inger Helen Fosstuen AP Stormyrbakken 15.Eva Kappelslåen AP 15.Ellinor Finstad Slåen AP 1.Hans Petter Solberg SP 1.Anders Aasen Slåen SP 2.Linda Elin Myromslien SP 2.Jonny Mathisen SP 3.Olav Røssum SP 3.Anna Aasen Slåen SP 4.Ingebjørg Jenssveen SP 4.Borgny Skansen SP Sletten 5.Knut Håvard Iverstuen SP 5.Anja Solberg SP 6.Øyann Embjørg SP 6.Jan Ove Karenstuen SP Brandstad 7. Johan Rusthage SP 7.Trond Teigen SP 8.Ola Einar Krok SP 9.Ole Brandvold SP 10.Sondre Elserud SP 1.Per Henry Vassdokken H 1.Anne Kristin Nærby H 2.Ragnar Jacobsen H 2.Petter Jon Vaet H Spjotum 3.Sofie Kvåle H 4.Lise Veronika Stø H 5.Rune Andre Stø H 1.Tormod Dalsheim FRP 1. 2.Bodil Solli 3.Mona Lien 4.Jøran Lindalen Øyen FRP FRP FRP Side 2 av 20

3 2. NORD-FRON FORMANNSKAP (FOR) Medlemer: Varamedlemer 1.Anne Marie Olstad AP 1.Ove Andrè Øybrekken Ap 2.Morten Randen AP 2.Kristin Grøthe Ap 3.Heidi Maurstad AP 3.Jan Tore Kamp Ap 4.Terje Sørlie AP 4.Anne Sletten Ap 5.Per Henry Vassdokken H 5.Ragnar Jacobsen H 6.Karianne Birkelund Ap 7.Magnar Bratlien Ap 6.Ingebjørg Jenssveen Sp 1. Linda Myromslien Sp 7.Hans Petter Solberg Sp 2.Johan Rusthage Sp 3. Øyann Brandstad Sp 3. KONTROLLUTVAL (KU) 1.Asbjørg Merete Berget Ap 1. Rolf Moen Ap 2.Håkon Hermansson Ap 2. Ann Jeanette Tarud Ap 3.Mathias Kjæstad Sp 1.John Helge Silli (pers) Sp 4.Tormod Dalsheim Frp 1.Kristian Dalsheim Frp (pers) 5.Sofie Kvåle H 1.Lise Veronica Stø (pers) H Leiar: Mathias Kjæstad Nestleiar: Asbjørg Merete Berget Ap 4. UTVAL FOR MILJØ, LANDBRUK OG AREAL (MLA) 1.Magnar Bratlien Ap 1.Roger Bakken Ap 2.Terje Sørlie Ap 2.Heidi Maurstad Ap 3.Karianne Birkelund Ap 3.Petter Jon Vaet H Spjotum 4.Jan Tore Kamp Ap 4.Anne Sletten Ap 5.Eva Kappelslåen Ap 5.Sjur Sande Ap 6.Kristin Blekastad Ap 7.Anders Bakken Ap 6. Øyann Brandstad Sp 1.Anders Aasen Slåen Sp 7. Knut Håvard Iverstuen Sp 2.Borgny Sletten Sp 3.Jan Ove Karenstuen Sp Leiar: Magnar Bratlien Nestleiar: Terje Sørlie Side 3 av 20

4 5. UTVAL FOR HELSE OG OPPVEKST (HO) 1.Anne Sletten Ap 1.Morten Randen Ap 2.Anne Marie Olstad Ap 2. Liv Tone Holen Ap 3.Ove Andre Øybrekken Ap 3.Per Henry Vassdokken H 4.Bjørn Ulekleiv Ap 4.Monica Brandvold AP Klevstadlien 5.Ann Kristin Nærby H 5.Tom H Nyheim Ap 6. Inger Helen Fosstuen Ap 6.Linda Myromslien Sp 1.Jonny Mathisen Sp 7.Johan Rusthage Sp 2.Anna Aasen Slåen Sp 3.Anja Solberg Sp Leiar: Anne Sletten Nestleiar: Ove Andre Øybrekken 6. VALNEMND FOR PERIODEN Det skal være en representant og en vara frå hvert parti som velges inn i kommunestyret. 1. Leiar: Anne M Olstad AP 1.Morten Randen AP 2. Nestleiar: Linda SP 1.Øyann Brandstad SP Myromslien 3.Per Henry Vassdokken H 1.Ragnar Jacobsen H 4.Tormod Dalsheim FRP 1.Bodil Solli FRP 7. VALSTYRET (=FOR) Anne Marie Olstad Ap 1.Ove Andrè Øybrekken Ap 2.Morten Randen Ap 2.Kristin Grøthe Ap 3.Heidi Maurstad Ap 3.Jan Tore Kamp Ap 4.Terje Sørlie Ap 4.Anne Sletten Ap 5. Per Henry Vassdokken H 5.Ragnar Jacobsen H 6.Karianne Birkelund Ap 7.Magnar Bratlien Ap 6.Ingebjørg Jenssveen Sp 1.Linda Myromslien Sp 7.Hans Petter Solberg Sp 2.Johan Rusthage Sp 3.Øyann Brandstad Sp Leiar: Ordf./Anne Marie Olstad Nestleiar: Hans Petter Solberg Side 4 av 20

5 8. VAL AV 2 REPRESENTANTAR TIL FYLKESMØTE I KS 1.Anne Marie Olstad Ap 1.Morten Randen Ap 2.Kristin Grøthe Ap 3.Heidi Maurstad Ap 2.Olav Røssum Sp 1.Hans Petter Solberg Sp 2.Linda Myromslien Sp 3.Øyann Brandstad Sp 9. KLAGENEMND Medlemer Personlege aramedlemer 1.Kristin Blekastad Ap 1. Morten Wangen Ap 2.Tor Kolloen Ap 2. Ellinor Finstad Slåen Ap 3. Karl T. Normann Tvete H 1. Petter J. V. Spjotum H 4.Gerd Åsmundstad Sp 1. Odd Arne Sp Myromslien 5.Odd Lillereiten Frp 1. Mona Lien Frp Leiar: Kristin Blekastad Nestleiar: Odd Lillereiten 10. KONTROLLNEMND FOR ALKOHOLOMSETNING Medlemer: Personlege 1.Bjørn Ulekleiv Ap 1.Kristin Grøthe Ap 2.Linda Myromslien Sp 2.Johan Rusthage Sp Frå næringa: 1.Vegard Dybvadskog 2.Simen Petter Lostad Frå Lensmannen: 1.Jon Reidar Gaarden 1.Therese Øybrekken 2.Lene Mohn Rønningen 1.Kai Thore Førlandsås Leiar: Bjørn Ulekleiv Side 5 av 20

6 11. ADMINISTRASJONSUTVAL 1.Anne Marie Olstad Ap 1. 2.Morten Randen Ap 2.Heidi Maurstad Ap 3.Hans Petter Solberg Sp 1.Knut Håvard Iverstuen Sp Frå tilsette: 4.Ingeborg B. Nordli HTV Fagforbundet 1.Ingvild Bakken HTV Delta 5.Sarah Grøthe Fung. HTV Utdanningsforbundet 2.Andrea Holmestad HTV Sykepleieforbundet Leiar: Anne Marie Olstad Nestleiar: Morten Randen 12. TILSETTINGSUTVAL ( 1 folkevalt velges av folkevalgte i AUV ) Medlemer Personlege 1. Ordfører Anne Marie Ap 1. Olstad (leiar) 2. Kommunedirektør 1.Stedfortreder f.t. Knut (nestleiar) Håvard Meldal 3. Organisasjon, namn 1. Organisasjon, namn 1 politisk vald, dei to andre medlemene er kommunedirektør (nestleiar) og 1 frå dei tilsette sine organisasjonar. 13. ARBEIDSMILJØUTVAL (2 folkevalgte velges av folkevalgte i AUV) Representanter frå arbeidsgivar: 1.Kommunedirektør 2.Sektorsjef Knut Håvard Meldal 3.Sektorsjef Bente Joten Skog Varamedlemer for alle 3: 1.Torild Weikle 2.Bjørn Bjørke 3.Tom Nøvik Politisk valde medlemer: Personlege : 1.Anne Marie Olstad Ap 1.Morten Randen Ap 2.Hans Petter Solberg Sp 1.Øyann Brandstad Sp Representanter frå tilsette: Personlege : Side 6 av 20

7 1. Hovedvernombud 1. Liv Tone L- Holen Reidun Hagen Hansen 2. Ingeborg Nordli, 1. Venke H. Dalen Fagforbundet 3. Ingvild Bakken, Delta 1. Bente Christin Haugseth 4. Sarah Grøthe, 1. Inge Findalen Utdanningsforbundet 5. Andrea Holmestad, 1. Ina Therese Pedersen Sykepleierforbundet Leiar :Reidun Hagen Hansen Leiar : Medlemer 1. Anne Marie Olstad Ordfører AP 2. Morten Randen Folkevalgt, AP 3. Hans Petter Solberg Folkevalgt, SP 4. Johan Rusthage Folkevalgt, SP 5. Anne Sletten Folkevalgt, AP 6. Arne Sandbu Kommunedirektør 7. Knut Håvard Meldal Sektorsjef Oppvekst 8. Bente Merete J. Skogen Sektorsjef Helse 9. Torild S. Weikle Økonomisjef 10. Anita W. Heggestuen Personalsjef 14. TriPart Ingeborg Nordli HTV, Fagforbundet Verv / Organisasjon: Ingvild Bakken HTV, Delta Sarah Grøthe (vikar) HTV; Utdanningsforbundet Andrea Holmestad Sykepleierforbundet Reidun Hagen Hansen HVO 15. UTSENDING TIL GENERALFORSAMLING I AKSJESELSKAP DER NORD- FRON KOMMUNE ER AKSJONÆR (Ordfører der ikke annet er skrevet, varaordfører er varautsending der ikke annet er skrevet) Selskap: Bruvoll Sag Andel kommersiell skog Gudbrandsdal Energi Holding AS A/L Biblioteksentralen Ynglingen Hybelhjem KUF-Fondet Innlandet AS Varautsending: Side 7 av 20

8 Innlandet Energi holding Jorda Kraft AS Visit Lillehammer AS / Lillehammer TU Student Samf.hus Oslo Byrhågån Buretslag Byre Buretslag A/L Foreningen Norden Hus Norske Skogindustrier A/S Gudbrandsdal Industrier AS Skåppå Kunnskapspark AS Gudbrandsdalsmusea AS Studentbyen på Sogn Gålå Turløyper AS Gålå Idrettsanlegg AS Kommunekraft A/S Norsk Kulturarv Innlandet Revisjon IKS Gudbrandsdal Krisesenter IKS Fylkesarkivet /IKA Opplandene Ragnar Jacobsen Anne Sletten Anne Sletten Ragnar Jacobsen 16. FORLIKSRÅD 1. Hallgeir Jens Larsen - 1. Ingvild Selfors Leiar 2. Hildegunn Maria Haanes Ruset 2. Monica Brandvold Klevstadlien 3. Jan Roger Bøe Øien 3. Ove André Øybrekken Lensmannen i MGD er sekretær. Valgt for perioden MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET (velges 2020) Medlemer 1. Aud-Lisbeth Engum 2. Erik Sætha 3. Trond Bråthen Valgt for perioden Velges av Formannskapet. Side 8 av 20

9 18. ELDRERÅD Medlemer / organisasjon Personlege / organisasjon 1.Anne Sletten Ap 1.Anne Marie Olstad Ap 2. Anne Kari Aspeslåen NF Fagforbund 1.Ellinor Slaaen NF Pensjonistlag 3. Laila Wangen Sundheims venner 1. Birgit Haugen Pensjonist 4. Tor Stø NF Pensjonistlag 1.Ola Holen LOP 5.Vidar Lillebråten Pensjonist 1.Jon Dohrn Pensjonist Leiar:Anne Kari Aspeslåen Nestleiar: Vidar Lillebråten Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast ut mellom pensjonistane 19. RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Medlemer / organisasjon Personlege / organisasjon 1.Anne Marie Olstad Ap 1.Anne Sletten Ap 2.Ole Petter Dahle Diabetesfor. 1.Jens Milsteinhaugen Blindeforb. 3.Torunn Kongsli Foreldre med unger og ungdom med sammsatte behov 1.Anita Ottesen Foreldre med unger og ungdom med sammsatte 4. Lise Berg-Johnsen Nasjonalforeningen for folkehelsen Midt- Gudbrandsdal demensforening 1.Gerd Aasmundstad behov Revmatikerfor 5.Morten Stubbrud Ungdom/MOT 1.Ingrid Teige Melby Revmatierkfor Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar Leiar: Lise Berg-Johnsen Nestleiar:Ole Petter Dahle Medlemer: Skule: 1.Ronja Varpestuen VVS 2.Lise Frithjofsen VVS 3.Ådne Fagervold VVS 4.Eirik Sørlie VVS 5.Eline Moen Ruststuen VUS 6.Ruth M. Huse VUS 7. VUS 8.Ulrik Fagervold Velges av kommunen 9.Monica Tveit Berge Velges av kommunen 20. UNGDOMSRÅD Side 9 av 20

10 Leiar:Ronja Varpestuen Nestleiar: Ruth Møllerplass Huse Kommunestyrevald kontaktperson i ungdomsrådet: Medlem Varamedlem 1.Kristin Grøthe Ap 1.Mariell Aurora Lunde Ap 21. BARNETALSPERSON I NORD-FRON Medlem Varamedlem 1.Hallgeir Larsen 1.Heidi Maurstad 22. TAKSTNEMND FOR EIGEDOMSSKATT 1.Ola Aspeslåen Ap 1.Terje Sørlie Ap 2.Karen Rusthage Sp 2.Olav Røssum Sp 3.Petter Jon Vaet Spjotum H 3.Bjørn Ulekleiv AP Leiar: Ola Aspeslåen Nestleiar: Karen Rusthage 23. OVERTAKSTNEMND FOR EIGEDOMSSKATT 1.Bjørn Ulekleiv Ap 1.Tom H Nyheim Ap 2.Anne K Tina Lyslo Ap 2.Inger H Fosstuen Ap 3.Ellinor F Slåen Ap 3.Liv T Holen Ap 4.Odd Lillereiten Frp 1.Bodil Solli Frp 5.Øyann Brandstad Sp 1.Gerd Aasmundstad Sp 6.Ola Einar Krok Sp 2.Odd Arne Myromslien Sp Leiar: Anne K Tina Lyslo Nestleiar: Ola Einar Krok Medlem 1. Petter Jon Vaet Spjotum 24. REPRESENTANT TIL STYRET FOR LANDBRUKSSENTERET H 25. REPRESENTANT TIL STYRET FOR JERNBANEFORUM DOVRE- OG RAUMABANEN Medlem 1. Ordfører Anne Marie Olstad Ap Side 10 av 20

11 26. UTVAL FOR TRAFIKKSIKKERHEIT (TSU) velges av MLA Medlemer / bakgrunn Personlege / bakgrunn 1. Jo Stormyrbakken Ap 1.Karianne Birkelund AP 2.Ragnar Jacobsen H 1.Petter Jon Vaet H Spjotum 3.Øyann Brandstad Sp 1. Knut Håvard Sp Iverstuen 4. Lensmannen 1. Lensmannen 5.Knut Håvard Meldal Grunnskulen 1. Hanne Bergum Grunnskulen 6.Hallgeir Larsen Barnetalsperson 1. Heidi Maurstad Barnetalsperson 7.Bjørn Bjørke Administrasjon 1. Administrasjon Leiar: Jo Stormyrbakken Ap Nestleiar: Øyann Brandstad Sp 27. KOMMUNEVALT MEDLEM TIL KYRKJELEG FELLESRÅD Medlem Varamedlem 1. Ove Andre Øybrekken Ap 1.Anne Marie Olstad Ap 28. MEDLEM I STYRA FOR BYRE OG BYRHÅGÅN BURETTSLAG Medlem Varamedlem 1.Petter Jon Vaet Spjotum H 1.Anne Marie Olstad Ap 29. REPRESENTANT TIL STYRET FOR STIFTELSEN PEER GYNT Medlemer Personlege 1.Anne Marie Olstad Ap 1.Morten Randen Ap 2.Anja Solberg Sp 1.Jonny Mathisen Sp Leiar: Ordførar i Nord- Fron Navn: Anne Marie Olstad Nestleiar: Ordførar i Sør-Fron Navn: Ole Muriteigen 30. REPRESENTANT TIL STYRET FOR PEER GYNTVEGEN Medlem Varamedlem 1.Roger Bakken Ap 1.Jan Ove Karenstuen Sp Side 11 av 20

12 31. REPRESENTANT TIL STYRET FOR JOTUNHEIMVEGEN Medlem Varamedlem 1.Sjur Sande Ap 1.Knut Håvard Sp Iverstuen 32. REPRESENTANT TIL STYRET FOR ESPEDALEN SKISENTER A/S Medlem Varamedlem 1.Heidi Maurstad Ap 1.Finn Sp Hellebergshaugen 33. MEDLEM I STYRET FOR GUDBRANDSDAL KRIGSMINNESAMLING Medlemer Personlege 1.Anne Sletten Ap 1.Jan Tore Kamp Ap 2.Lars Tungen 1.Per Henry Vassdokken H 34. NORD-FRON BOLIGSTIFTELSE Medlemer Varamedlemer 1.Bjørn Ulekleiv Ap 1.Per Henry Vassdokken H 1. Leiar Tom Nøvik Administrasjon 1. Egil Tofte Administrasjon 1. Jarleif Haugen Bebuar 1. Bebuar 35. REPRESENTANT TIL STYRET FOR GÅLÅ IDRETTSANLEGG A/S Medlem Varamedlem 1.Morten Randen Ap 1.Vidar Lillebråten 36. FJELLSTYRET FOR FRON STATSALMENNING Medlemer Personlege Frå Nord-Fron: 1.Sjur Sande Ap 1.Heidi Maurstad Ap 2.Kristian Ekre Krf 1.Magnar Bratlien Ap 3.Ingebjørg Jenssveen Sp 1.Hans Petter Solberg Sp Frå Sør-Fron: Varamedlemer i rekkefølgje: 1.Per Gunnar Hagelien AP 1.Jone-Elisabeth Strand AP 2.Anders Sveipe (leder SP 2.Andrè Sandbuløkken SP , nestlder ) 3.Ragnhild Ulberg SP 3.Grethe Gillebo (SFBY) Navn (parti) er leiar i 2020 / 21 Rep frå Sør-Fron kommune. Side 12 av 20

13 Navn (parti) er nestleiar i 2020 / 21 rep frå Nord-Fron kommune. (Lederskapet går på omgang mellom Sør-Fron og Nord-Fron kommuner). 37. FJELLSTYRET FOR VULUFJELL STATSALMENNING Medlemer Personlege Frå Nord-Fron: 1.Anne Sletten (leder Ap 1.Morten Wangen Ap 2020/2021) 2.Per Henry Vassdokken H 1.Pål Klomstad 3.Olav Røssum Sp 1.Jonny Mathisen Sp Frå Sør-Fron: Varamedlemer i rekkefølgje: 1.Harald Gryttingslien AP 1.Aud Kristin 2.Jan Petter Stebergløkken (nestleder , leder ) AP Kolobekken SP 2.Magnus Dalseg SP 3.Sigrid Steig SP 3.Brit Dalseg SP Navn (parti) er leiar i 2020 / 21 - rep. frå Nord-Fron kommune. Navn (parti) er nestleiar i 2020 / 21 rep. frå Sør-Fron kommune. (Lederskapet går på omgang mellom Sør-Fron og Nord-Fron kommuner). 38. MEDLEMER TIL REGIONRÅDET FOR MIDT-GUDBRANDSDAL Frå Nord-Fron: 1.Anne Marie Olstad Ap 1.Morten Randen Ap 2. Ap 2.Ingebjørg Jenssveen Sp 1.Hans Petter Solberg Sp 2.Anna Aasen Slåen Sp Frå Sør-Fron: 1.Ole Tvete Muriteigen 2.Jone Elisabeth Strand Frå Ringebu: 1.Arne Fossmo 1.Gunhild Haave 2. Svein Rune Jetlund 3.Brit Dalseg 1.Arne Bredeveien 2.Hege Bjørkli 3.Bjørn Bratlien 1.Kristin Teigen 2.Frode Myrvang 3.Brede Holdbrekken Side 13 av 20

14 2.Hege Trosvik 1.Erik Odlo 2. Berulf Vaagan 3.Gunnar Kaus 39. MEDLEMER TIL REPRESENTANTSKAPET FOR MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN, RENOVASJONSSELSKAP, PP-KONTOR, FRYA RENSEANLEGG, NAV, BARNEVERNSTJENESTE, FLYKTNINGETJENESTE. REPRESENTANTANE FRÅ SØR-FRON OG NORD-FRON UTGJØR REPRESENTANTSKAP FOR FRON KULTURSKOLE OG FRON BADELAND Frå Nord-Fron: 1. Anne Marie Olstad AP 1.Morten Randen AP 2.Heidi Maurstad AP 3.Terje Sørlie AP 2.Ingebjørg Jenssveen SP 1.Hans Petter Solberg SP 2.Olav Røssum SP 3.Øyann Brandstad SP Frå Sør-Fron: 1.Jone-Elisabeth Strand 2.Ole Tvete Muriteigen Frå Ringebu: 1.Arne Fossmo 2.Hege Trosvik 1.Arne Bredeveien 2.Hege Bjørkli 3.Bjørn Bratlien 1.Gunhild Haave 2.Kristin Vold Lexander 3.Erik Blakstad Haave 1.Kristin Teigen 2.Frode Myrvang 3.Brede Holbrekken 1.Erik Odlo 2.Berulf Vaagan 3.Gunnar Kaus 40. FOND FOR FREMME AV FISKET I VINSTRAVASSDRAGET Medlem Varamedlem Frå Nord-Fron: 1.Finn Hellebergshaugen Sp 1.Hans Petter Solberg Sp Frå Sør-Fron: 1. Andrè Sandbuløkken 1.Bjørn Bratlien Side 14 av 20

15 41. VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN Medlem Personleg varamedlem 1.Tina Lyslo Ap 1.Hans Petter Solberg Sp 42. RONDANE/DOVREFJELL NASJONALPARK Medlem Personleg varamedlem 1.Magnar Bratlien Ap 1.Anja Solberg Sp 43. LANGSUA NASJONALPARK Medlem Varamedlem Frå Nord-Fron: 1.Heidi Maurstad Ap 1.Ingebjørg Jenssveen Sp Frå Sør-Fron: 1.Ole Tvete Muriteigen 1.Kristin Vol Lexander Frå Gausdal: Frå Nordre Land: Frå Nord-Aurdal: Frå Øystre Slidre: Frå Etnedal: Frå Innlandet fylkeskommune: NORD-FRON KOMMUNE SIN UTSMYKNINGSKOMITE Medlem Organ 1. Ordføraren Formannskapet 2.Anne Sletten HO 3. Kommunalt tilsett Frå den arbeidsplassen som skal utsmykkes Side 15 av 20

16 45. OPPTAKSNEMND FOR DEI KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGANE (Velges av HO) Medlemer Varamedlem 1. Leiar i HO Anne Sletten 1. Repr. Frå HO som leiar ber møte 2. for den enkelte barnehagen / eigar for dei private barnehagane 3. Kontaktperson frå adm. / person frå stab 46. MEDLEMER TIL SAMARBEIDSUTVALET VED BARNEHAGANE (velges av HO) Medlemer Personlege Skåbu oppvekst: 1.Anne Sletten 1.Anne Marie Olstad Ruste: 1.Johan Rusthage 1. Bjørn Ulekleiv Toksebakken: Ove Andre Øybrekken 1.Kristin Nærby Kvam: Linda Myromslien 1.Bjørn Ulekleiv 47. MEDLEMER TIL SAMARBEIDSUTVALET VED SKOLANE (velges av HO) Medlemer Personlege For Barhaug skule: 1. Kristin Nærby 1.Bjørn Ulekleiv For Kvam skule: 2.Anne Sletten 1.Monica Brandvold Klevstadlien For Skåbu oppvekst: 3.Anne Sletten 1.Kristin Grøthe For Sødorp skule: 4. Linda Myromslien 1.Anders Aasen Slåen For Vinstra ungdomsskule: 5.Kristin Grøthe 1.Ove Andre Øybrekken 48. MEDLEM TIL FRON HISTORIELAG SITT STYRE FOR MILSTEINSTUGULYKKJA (velges av FS) Medlem Varamedlem 1.Hans Petter Solberg 1.Annen Marie Olstad Side 16 av 20

17 49. STYRET TIL OLAV AASMUNDSTADS LEGAT (velges av FS) Medlemer Varamedlemer 1.Ola Massing Sylte 1.Reidun Hareide 2.Liv-Elin Aasmundstad 2.Odd Kåre Berget 3.Ola Aasmundstad 3.Petter Sylte 4.Kristinn Grønningseter 4.Magnar Bratlien 50. DYREVERNNEMND I GUDBRANDSDAL NORD FOR (velges 2020) Medlemer Kommune 1. Inger Johanne Kjorstad Sør-Fron Leiar 2. Ola Brenna Skjåk Nestleiar 3. Nord-Fron 4. Bjørn Sæta Sel 5. Gunnar Veastad Vågå 6. Han Erik Kolden Lom 7. Marit Sætrom Dovre 8. Lesja Valgte medlemer sitter til og med (Forslag på medlemmer velges i kommuner - Oppnemnes av Mattilsynet) (Må velje nye medlemmer for perioden i løpet av 2020) 51. POLITISK REPRESENTANT TIL RÅD FOR NORD-FRON FRIVILLIGSENTRAL (valgt av FS) Anne Marie Olstad Side 17 av 20

18 Interkommunalt samarbeid sammensetning av FAGLIGE FORUM Prinsipper: Faglig forum er forankret i vedtekter / samarbeidsordninger Hovedformålene med faglig forum er: o å støtte og utfordre lederen av samarbeidsordningen o samordne mellom kommunene o avklare spørsmål innenfor rammene av vedtak i representantskap og kommunebudsjetter Representanter i faglig forum representerer rådmannsnivået i kommunene Det kan i noen samarbeid være hensiktsmessig med komplementær representasjon Felles samarbeidsordninger 1 Ung i Midtdalen UIM Erik Tøftestuen kulturkoordinator Ingebjørg T.Bergum 2 Geodatasamarbeidet MGGEO Tom Nøvik Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Oppmålingsingeniør Gøran Rannstad 3 Frya RA Frya RA Tom Nøvik 4 Midt-Gudbrandsdal brannvesen 5 Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap MGB MGR Avdelingsleder Erik Kvernes Tom Nøvik Avdelingsleder Erik Kvernes Tom Nøvik Miljørådgiver Anders Nybakken Anne Holsbrekken Tenesteleiar Bjørn Sletten Konst. tjenesteleder Grete Hølmen Oppmålingsingeniør Klara Holen Stensli Rådmann Rune Fromreide Sommer Økonomisjef Gunn Mona Dokken Overingeniør Åge Øverjordet Rådgiver Tom Erik Amundsen Overingeniør Åge Øverjordet Rådgiver Tom Erik Amundsen Anne B Vestad Kulturkonsulent Bent Bredeveien Jostein Gårderløkken Overingeniør Lars Ove Madshus Jostein Gårderløkken Avdelingsleder Pål Østen Solberg Jostein Gårderløkken Avdelingsleder Pål Østen Solberg Jostein Gårderløkken Avdelingsleder Pål Østen Solberg Side 18 av 20

19 6 Midt-Gudbrandsdal Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste 7 Midt-Gudbrandsdal Barnevernstjeneste 8 Midt-Gudbrandsdal flyktningetjeneste 9 Midt-Gudbrandsdal NAVkontor 10 Partnerskapet for NAV Midt- Gudbrandsdal MGPP MGBV MGF Samarbeid Nord-Fron og Sør-Fron MG NAV MG Partner Sektorsjef Knut Håvard Meldal /rektor Knut Grøthe Sektorsjef Knut Håvard Meldal /styrer Gro Sandbu Randen Sektorsjef Knut Håvard Meldal Avdelingsleder Merethe Almelid Sektorsjef helse Bente Joten Skog Anita W. Heggestuen Sektorsjef helse Bente Joten Skog Anita W. Heggestuen 11 Fron kulturskole FK Sektorsjef oppvekst Knut Håvard Meldal 12 Fron Badeland (Fronsbadet) FB Samarbeid Sør-Fron og Ringebu 13 Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor MGL /rektor Hanne Bergum Erik Tøftestuen kulturkoordinator Ingebjørg T. Bergum Eivind Lund Pedagogisk rådgiver Tori Virik Nøvik Irene Hagen Anita Skjeggestad Nord Irene Hagen Anne Holsbrekken Irene Hagen Anne Holsbrekken Irene Hagen Anne Holsbrekken Anne Holsbrekken Tenesteleiar Bjørn Sletten Økonomisjef Gunn Mona Dokken Anne Holsbrekken Rådmann Rune Fromreide Sommer Anne Holsbrekken Gro Li Sletvold Britt Åse Høyesveen Gro Li Sletvold Britt Åse Høyesveen Gro Li Sletvold Britt Åse Høyesveen Britt Åse Høyesveen kommunalsjef Gro Li Sletvold Britt Åse Høyesveen Gro Li Sletvold Jostein Gårderløkken Avdelingsleder Pål Østen Solberg Side 19 av 20

20 14 Midt-Gudbrandsdal økonomikontor Samarbeid med sørdalsregion MGØ Økonomisjef Gunn Mona Dokken Rådmann Rune Fromreide Sommer Økonomisjef Jan Magne Langseth Gro Li Sletvold 15 Helsesamarbeid med GLØ - kommunalsjefgruppa Sektorsjef helse Bente Joten Skog Mariann Færøy Sortland Irene Hagen Anita S. Nord Britt Åse Høyesveen Berit Aarnes Side 20 av 20

Siste endring er etter ny representant frå utdanningsforbundet i administrasjonsutvalet og arbeidsmiljøutvalet og vara i tilsettingsutvalet.

Siste endring er etter ny representant frå utdanningsforbundet i administrasjonsutvalet og arbeidsmiljøutvalet og vara i tilsettingsutvalet. INTERNT NOTAT Dok. ref. Dato: 2017013649 17.10.2017 Internt notat: Styrer, råd og utval for perioden 2015-2019 Oppdatert 17.10.2017. Siste endring er etter ny representant frå utdanningsforbundet i administrasjonsutvalet

Detaljer

INTERNT NOTAT. Internt notat: Styrer, råd og utval for perioden Oppdatert Endring etter siste oppdatering som var

INTERNT NOTAT. Internt notat: Styrer, råd og utval for perioden Oppdatert Endring etter siste oppdatering som var INTERNT NOTAT Dok. ref. Dato: 2018001835 05.02.2018 Internt notat: Styrer, råd og utval for perioden 2015-2019 Oppdatert 05.02.18 Endring etter siste oppdatering som var 28.12.17 er: Nytt utval TriPart

Detaljer

Styrer, råd og utval. For perioden

Styrer, råd og utval. For perioden Styrer, råd og utval For perioden 2015 2019 Oppdatert 30.01.2017 1 ARBEIDERPARTIET: NORD-FRON KOMMUNESTYRE 2015-2019 1. Rune Støstad 1. Bjørn Ulekleiv 2. Jan Tore Kamp 2. Anne Kristine Lyslo 3. Terje Sørlie

Detaljer

Styrer, råd og utval Pr

Styrer, råd og utval  Pr Styrer, råd og utval Pr. 28.04.2015 NORD-FRON KOMMUNESTYRE SENTERPARTIET: 1. Olav Røssum 2. Kristin Gårderløkken 1. Simen R. Sylte 3. Finn Hellebergshaugen 2. Ole O. Brandvold 4. Hans Petter Solberg 3.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 24.5.207 Sted: Kommunestyresalen, Nord-Fron kommune Tidspunkt: Onsdag 24.5.207 kl. 0800-00 Til stede: Kommune Navn Tittel Stemmerett Ringebu Kristin Teigen (vara Varaordfører

Detaljer

Styre råd og utval 2015 2019

Styre råd og utval 2015 2019 Styre råd og utval 2015 2019 (vedteke kommunestyret, 24.09. 08.10. og 05.11.2015): Kommunalutval: Valgt av: (administrasjonsutval, kultur, friluftsnemnd, beredskapsråd, klagenemnd) Oddmund Ljosland Ordførar

Detaljer

TORMODRENNET. Resultatliste. Gålå skistadion Klubb Start nr. Tid Etter Iver Tarud Tormod Skilag 12 Milea Wahlquist Tormod Skilag 11

TORMODRENNET. Resultatliste. Gålå skistadion Klubb Start nr. Tid Etter Iver Tarud Tormod Skilag 12 Milea Wahlquist Tormod Skilag 11 Felles 3 år Iver Tarud Tormod Skilag 2 3:39 Milea Wahlquist Tormod Skilag 07:40 Felles 4 år Isak Roven Martinsheimen Tormod Skilag 3 22:0 Felles 5 år Ellen en Brandvol Tormod Skilag 4 07: Felles 6 år Mia

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE Nord- Fron Sør- Ringebu Fron Representantskapet PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 1-2013 Sted: Sør-Fron kommunehus på Hundorp - møterom "Hundorp". Dato: Onsdag 22. mai 2013. Tidsrom: 09.00-12.20. Kommune/selskap

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Vinstra skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Vinstra skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Morten Sevaldsen Fåberg 49 49 50 148 96,- 2. Ann-Kristin Vethe Fåberg 49 49 50 148 64,- 3. Anna Bårdsløkken Ringebu og Fåvang 50 49 49 148 0,- 4. Rune Leren Dovre og Dovreskog

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 * *XXX 50 *X* * * 50 *XXX* 50 150 XX9999 * * * * 96 246 X*9 * *XX9X9 97 343 (15*) 2. Lars Myrstuen Søndre Land 5 *XX*

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 5.05.06 Sted: Vaala møterom, Ringebu rådhus Tidspunkt: Onsdag 5.05.06 kl. 09:00 :30 Til stede: Kommune Navn Tittel Stemmerett Ringebu Arne Fossmo Ordfører X Erik Odlo

Detaljer

Val av råd og utval

Val av råd og utval 1 Val av råd og utval 2011 2015 Næringsutval 1. Trond Harry Åsland, BL 1. Aanen Breilid 2. Nina Dyveke Tollefsen 2. Odd Hallvard Kjellby, H 1. Hilde Stuestøl 2. Mikael Schlezinger 3. Ove Austegard, Sp

Detaljer

4 Live Svendsgard Dovre og Dovreskog

4 Live Svendsgard Dovre og Dovreskog Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Mette Strandlien Ringebu og Fåvang 49 48 48 98 94 337 6* Nammomedalje 2 Ole Morten Gjerdbakken Østre Gausdal 46 46 47 96 92 327 4* Ungdomsmedalj e 3 Bjørner Holager Lesja

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4 MØTEPROTOKOLL Valnemnd Dato: 27.10.2015 kl. 18:25-21:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01273 Tilstades: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap), Maria Jartman (H), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Støyten

Detaljer

Kommunestyret. Innkallingar/sakskart og protokoll (vel rette dato) finn du under innsynsmodellen og politiske møter.

Kommunestyret. Innkallingar/sakskart og protokoll (vel rette dato) finn du under innsynsmodellen og politiske møter. Kommunestyret Kommunestyret er kommunen sitt øvste folkevalde organ. Som hovudregel er all makt og mynde til kommunen lagt til kommunestyret. Kommunestyret har høve til å delegere mynde til andre folkevalde

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

Valg/ fordeling av verv 2011-2015

Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Ordfører: Varaordfører: Leder Forvaltning: H Leder Drift: Nestleder forvaltning: Nestleder Drift: Avtalene ligger på partiene, ikke enkelt personer Nedenfor følger Kommunestyrets

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Vinstra skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Vinstra skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Mette Bergum Ringebu og Fåvang 46 44 50 93 233 0,- Gave 1. Eskil Fossmo Ringebu og Fåvang 50 45 46 94 235 0,- Gave 1. Ola Syver Håkenstad Lesja 47 44 47 89 227 0,- Gave 1.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem Møteprotokoll Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 Tid: 12. mars 2013, kl 19.00 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Lars Arne Bergum, Torunn Sigstad, Geir Inge Krok, Per Henry Vassdokken,

Detaljer

Samlet oversikt over nemnder, styrer og råd for perioden Flatanger kommune

Samlet oversikt over nemnder, styrer og råd for perioden Flatanger kommune Samlet oversikt over nemnder, styrer og råd for perioden 2015 2019 Flatanger kommune KOMMUNESTYRET Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti Ingunn Eikeseth Torgersen Morten Strøm Nils Myren Kristina Jakutiene

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Styringsgruppa for kommunereformarbeidet i Sør-Fron: Formannskapsmedlemmene Hovedtillitsvalgt og vara for hovedtillitsvalgt Rådmannen

Styringsgruppa for kommunereformarbeidet i Sør-Fron: Formannskapsmedlemmene Hovedtillitsvalgt og vara for hovedtillitsvalgt Rådmannen Foto: Per Morset Formålet med folkemøtet: Informere om formål og intensjon med kommunereformarbeidet Informere om arbeidsprosess og fremdriftsplan Gi anledning til å stille spørsmål, komme med innspill

Detaljer

TILRÅDING FRÅ VALNEMNDA I MØTE SAK NR 2/15: Valnemnda har elles slutta seg til framlegg om avtaleval fremja av ordførar Atle Kvåle, Ap.

TILRÅDING FRÅ VALNEMNDA I MØTE SAK NR 2/15: Valnemnda har elles slutta seg til framlegg om avtaleval fremja av ordførar Atle Kvåle, Ap. FUSA KOMMUNE TILRÅDING FRÅ VALNEMNDA I MØTE 09.11.15 SAK NR 2/15: 1. UTVAL FOR PLAN OG MILJØ 2015-2019 Utval for plan og miljø: Aud May Boge, H, fremja forslag om høvetalsval. Det ligg difor ikkje føre

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Valnemnda SAKLISTE: 1/15 15/1105 Val av medlem med varamedlem til reprensentantskapet i SF Revisjon IKS for valperioden

MØTEPROTOKOLL. Valnemnda SAKLISTE: 1/15 15/1105 Val av medlem med varamedlem til reprensentantskapet i SF Revisjon IKS for valperioden Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Valnemnda SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 15/1105 Val av medlem med varamedlem til reprensentantskapet i SF Revisjon

Detaljer

Landsdelskretsstevnet Felt 2018

Landsdelskretsstevnet Felt 2018 Grovfelt 30-skudd kl. 2 1. Eli Lunde Tangen 6/2 5/1 5/2 5/1 27/10 2. Ida Mari Engevold Stange og Romedal 6/1 5/2 3/2 26/13 3. Tom Olav Knutsen Søndre Land 5/2 5/3 4/0 6/2 4/2 24/09 4. Hågen Strypet Alvdal

Detaljer

Perioden Sammensetning av politiske organer og valg av representanter

Perioden Sammensetning av politiske organer og valg av representanter Perioden 2011 2015 Sammensetning av politiske organer og valg av representanter Ordfører: Anne Sofie Sand Mathisen Varaordfører: John Erik Skjellnes Johansen Formannskap Parti/gruppering Representant Vararepresentanter

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 Tid: 15. februar 2011 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Olav Røssum, Gunn Lien, Ola Røssummoen, Vigdis Kjørum, Lisa Rustli, Arne

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.10.2019 10.00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Tone Edland Nils Ole Lien Liv Sigrun Nykos Midtun

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

May Britt Lagesen foreslo følgende på vegne av Ap, Sp, H, FrP, V, SV og KrF: Stine Alstad, Ap Arnstein Kolstad, Ap. Bjørn Sune Kempe, H Stina Musum, H

May Britt Lagesen foreslo følgende på vegne av Ap, Sp, H, FrP, V, SV og KrF: Stine Alstad, Ap Arnstein Kolstad, Ap. Bjørn Sune Kempe, H Stina Musum, H Behandling i Kommunestyre - 05.10.2011: May Britt Lagesen foreslo følgende på vegne av Ap, Sp, H, FrP, V, SV og KrF: Hovedutvalg for oppvekst og kultur: Roar Veiseth, Ap Elisabeth Helmersen, Ap Anita Bråthen

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Konstituerende kommunestyremøte Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Konstituerende kommunestyremøte Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Konstituerende kommunestyremøte Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.10.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Leder Navn Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00 Lillehammer kommune Valgnemnd PROTOKOLL Utvalg: Valgnemnd Møtedato: 31.08.2017 Tid: 17:30-18:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Varaordfører

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Øyer kommune. Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen - Konstituerende møte Møtedato: Tid: 18:00 18.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Øyer kommune. Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen - Konstituerende møte Møtedato: Tid: 18:00 18. Øyer kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen - Konstituerende møte Møtedato: 22.10.2015 Tid: 18:00 18.30 Funksjon Navn Forfall Ordfører Brit Kramprud Lundgård Arne Finn

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Åpent stevne 2011 Arrangør:Øystre Slidre SKL Mesterskap V55 Øystre Slidre Sparebank

Åpent stevne 2011 Arrangør:Øystre Slidre SKL Mesterskap V55 Øystre Slidre Sparebank Mesterskap V55 1 Ole Jan Engeli Vestre Toten 50 49 50 98 100 347 12* 2 Bjørn Halvard Lykken Beito 49 48 50 97 97 341 14* 3 Steinar Dalby Aasveen 47 49 49 97 242 9* 4 Kristoffer Lerhol Øystre Slidre 49

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Birger Hellan Formannskapssekretær Karl Petter Gustafsson

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Birger Hellan Formannskapssekretær Karl Petter Gustafsson Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.10.2011 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Bjørn Rogstad, Ola Torgeir Lånke, Per Arild Torsen, Ragnhild Løvseth Øverland, Siri Kvam-Andersen,

Detaljer

Ny kandidatrangering per parti

Ny kandidatrangering per parti Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 1132 Antall rettede stemmesedler: 365 Antall rettede stemmesedler i %: 32,24 % 1 278 1 Hans Oddvar Høistad 3 33 2 Jan Erik Kristiansen 2 28 3 Anne Synnøve Skansen Østensen

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Stevneoppgjør. Vinstra Skytterlag. Midtukestevne Dovre og Dovreskog Skytterlag 2662 DOVRE

Stevneoppgjør. Vinstra Skytterlag. Midtukestevne Dovre og Dovreskog Skytterlag 2662 DOVRE Dovre og Dovreskog Skytterlag 2662 DOVRE Helge Bueie 3 N 150,-kr 47 45 44 136 93 229 92 321 Pengepremie 15-skudd kl. 3 136 80,-kr Pengepremie 10-skudd kl. 3 93 70,-kr 20656021587 150 00 Dovre og Dovreskog

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 14. MAI 2014

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 14. MAI 2014 Nord - Sør- Ringebu Fron Fron Representantskapet PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 14. MAI 2014 Sted: Ringebu rådhus, Vaala møterom Når: Onsdag 14. mai 2014 i tidsrommet kl. 08.00 kl. 10:00 Til stede:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jo Morten Aunet MEDL OVH Jan Ståle Viken Flått MEDL OVFRP Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jo Morten Aunet MEDL OVH Jan Ståle Viken Flått MEDL OVFRP Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Johan Tetlien Sellæg

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 24.06.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 13:15-13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne Balstad

Detaljer

Protokoll fra representanskapsmøte Møterom "Hundorp" i bygg 1 på Sør-Fron kommunehus på Hundorp.

Protokoll fra representanskapsmøte Møterom Hundorp i bygg 1 på Sør-Fron kommunehus på Hundorp. Nord- Sør- Ringebu Fron Fron Representantskapet Protokoll fra representanskapsmøte 3-2010 Sted: Møterom "Hundorp" i bygg 1 på Sør-Fron kommunehus på Hundorp. Når: Fredag 19. november 2010 i tidsrommet

Detaljer

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl 2020 2250 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Thor Erik

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Valnemnda Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 13.10.2015 Tid: 9:30 10:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Leiar AP

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, økonomisjef, folkehelsekoordinator og politisk sekretær, sistnemnde førte møteboka.

Møteprotokoll. Til stades var òg rådmannen, økonomisjef, folkehelsekoordinator og politisk sekretær, sistnemnde førte møteboka. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Fremskrittspartiet: Ordførar Terje Vadset, Kjell Arve Reiakvam, Erling Ostnes, Johnny Wulff

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Malin Lyng MEDL LE-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Malin Lyng MEDL LE-H Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 01.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører (avtroppende)

Detaljer

Stevneoppgjør. Vinstra Skytterlag. Midtukestevn Dovre og Dovreskog Skytterlag 2662 DOVRE

Stevneoppgjør. Vinstra Skytterlag. Midtukestevn Dovre og Dovreskog Skytterlag 2662 DOVRE Dovre og Dovreskog Skytterlag 2662 DOVRE Helge Bueie 3 N 70,-kr 42 41 47 130 94 224 Pengepremier 10-skudd kl. 3 94 70,-kr 20656021587 70 00 Dovre og Dovreskog Skytterlag 2662 DOVRE 70 00 20656021587 Fåberg

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Robin Mikal Sørlie Nestleiar H Bjørn Wang Medlem V Einar Øien Leiar FRP. Oddny Lisbeth Midtbø Rød

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Robin Mikal Sørlie Nestleiar H Bjørn Wang Medlem V Einar Øien Leiar FRP. Oddny Lisbeth Midtbø Rød Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 31.05.2012 Tid: 15:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Robin Mikal Sørlie Nestleiar H Bjørn Wang Medlem

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Møtedato: 02.09.2010 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 19.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

O:\saker\2014\0035-Østkjølen seterveg i Sør-Fron kommune\excel\knut\orginal_version 2_Steinar

O:\saker\2014\0035-Østkjølen seterveg i Sør-Fron kommune\excel\knut\orginal_version 2_Steinar 31.01.2017 12:26 VEKTER Arealer i dekar Seterhus 30 4 Dyrka mark 2 5 Beite 1 6 Fjell/vann 0,05 7 Lav bonitet 0,25 8 Middels bonitet 0,5 9 Høg bonitet 0,75 10 Å. fastm./myr 0,05 11 Vekt start 25 Vekt slutt

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 25.0.207 Sted: Vaala møterom, Ringebu rådhus Tidspunkt: Onsdag 25.0.207 kl. 09:00 0:30 Til stede: Kommune Navn Tittel Stemmerett Ringebu Arne Fossmo Ordfører X Erik

Detaljer

Innendørskarusell 2014/2015

Innendørskarusell 2014/2015 Sk.lag. Aspirant Innendørskarusell 2014/2015 1 Sandra Flittig Jacobsen Bø 227 1 239 6 243 1 239 3 240 4 244 5 1205 19 1 Linn Andrea Gaaren 227 4 221 0 224 3 230 1 231 3 1133 11 1 Hans Arvid Kaasa Bø 240

Detaljer

Innendørskarusell 2014/2015

Innendørskarusell 2014/2015 Sk.lag. Aspirant Innendørskarusell 2014/2015 1 Sandra Flittig Jacobsen Bø 227 1 239 6 243 1 239 3 240 4 1188 15 1 Linn Andrea Gaaren 227 4 221 0 224 3 230 1 902 8 1 Hans Arvid Kaasa Bø 240 2 235 2 232

Detaljer

2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER

2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER 2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER Kommunestyret: Ordfører: John Geir Stølan, Sp Vara: Ola Krokstad, Formannskapet: John Geir Stølan, Sp, Ola Krokstad,, vara Laila Selven, John Lernes,

Detaljer

GRANNEKARUSELL STAFETT TOLSTADÅSEN SKISTADION

GRANNEKARUSELL STAFETT TOLSTADÅSEN SKISTADION GRANNEKARUSELL STAFETT 17.02.2010 MIX 8-10 ÅR TOLSTADÅSEN SKISTADION Lag:26 HEIDAL 1 Navn: Tid: 1. etappe: SYNNE EKRE 2. etappe: ANNA STORMYRENGEN 3. etappe: ANDRINE KLEIVEN Lag: 27 VÅGÅ 1 Navn: Tid: 1.

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL. NB! Protokollen er ikke offisiell før den er godkjent av valgnemnda.

FORELØPIG PROTOKOLL. NB! Protokollen er ikke offisiell før den er godkjent av valgnemnda. Lillehammer kommune Valgnemnd FORELØPIG PROTOKOLL NB! Protokollen er ikke offisiell før den er godkjent av valgnemnda. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: 19.01.2016 Tid: 10:00 10:06 Innkallingsmåte: Skriftlig

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Styre, råd og utvalg , Iveland kommune. Medlemmer av formannskapet. Medlemmer av tjenesteutvalg. Oppdatert august 2016:

Styre, råd og utvalg , Iveland kommune. Medlemmer av formannskapet. Medlemmer av tjenesteutvalg. Oppdatert august 2016: Styre, råd og utvalg 2015-2019, Iveland kommune Oppdatert august 2016: Medlemmer av formannskapet Gro Anita Mykjåland, SP Øyvind Skaiaa, SP Sig Tove Aasen, AP Brynjulf Aagesen, KrF Tor Håkon Thomassen,

Detaljer

Turnéplan: Drømmedagen - YOG 2016, 8.-10. trinn

Turnéplan: Drømmedagen - YOG 2016, 8.-10. trinn Vardal ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 346 Vang barne- og ungdomsskule: trinn: 8 10, antall: 35 Øystre Slidre ungdomsskule: trinn: 8 10, antall: 97 Slidre skule: trinn: 8 10, antall: 67 Gausdal ungdomsskole:

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Roger

Detaljer

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 ADMINISTRASJONSUTVALG Formannskap + 3 fra arbeidstakerorganisasjonene. AP/SP: John Einar Høvik Line Stein Oddbjørn Ovesen KRF/V Per Rødøy BYS/FRP Solvår Johansen

Detaljer

To representanter til representantskapene i IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS

To representanter til representantskapene i IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS Møteprotokoll Utvalg: Kommunal valgnemnd Møtested: Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 12:24 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Grethe Monica Fjærvoll Nestleder H Svein Eilif Olsen Medlem

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 24.11.2011 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 24.11.2011 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 24.11.2011 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Stein

Detaljer

Resultatliste. Samlagsstevnet 15m Opland skyttersamlag 19. januar Vestsidevegen 302, 2860 Hov

Resultatliste. Samlagsstevnet 15m Opland skyttersamlag 19. januar Vestsidevegen 302, 2860 Hov Resultatliste Samlagsstevnet 15m 2013 Opland skyttersamlag 19. januar 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Emil

Detaljer

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG Klasse ASP 25 Skudd 1 Agnethe Kval_engstad Fåberg 41 40 45 83 209 0* Gjenstand Klasse R 15 Skudd 1 Simen S.lund Østre Gausdal 50 48 49 147 3* Kr 88 2 Marthe Køhl Elverum

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 30. OKTOBER 2012

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 30. OKTOBER 2012 Nord - Sør- Ringebu Fron Fron Representantskapet PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 30. OKTOBER 2012 Sted: Ringebu rådhus, Vaala møterom Når: Tirsdag 30. oktober 2012 i tidsrommet kl. 09.00 kl. 12:00

Detaljer

Lillehammer kommune Kommunestyret PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: 18:00 20:47

Lillehammer kommune Kommunestyret PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: 18:00 20:47 Lillehammer kommune Kommunestyret PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.05.2015 Tid: 18:00 20:47 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

Politisk valgte representanter. Styrer, råd og utvalg

Politisk valgte representanter. Styrer, råd og utvalg Politisk valgte representanter Styrer, råd og utvalg 2015 2019 Sist oppdatert 23.10.2017 Innhold ADMINISTRASJONSUTVALGET... 4 BYGGEKOMITÈ NYTT BOFELLESSKAP FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE... 4

Detaljer

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune Styrer, råd og utvalg Med medlemmer og varamedlemmer 2011 2015 i Songdalen kommune Utvalg Side Formannskap 4 Kontrollutvalg.. 4 Valgnemnd. 4 Kultur- og utviklingskomitè og planutvalg.... 5 Tjeneste- og

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 26.09.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

Årsmøte 2015 8. Valg

Årsmøte 2015 8. Valg . Valg 0 Valgnemnda for denne årsmøteperiode har bestått av:, GSK, Utdanningsforbundet Vestre Toten Halvard Fredheim, VGO, Utdanningsforbundet Lillehammer Eyvor Jahren, GSK, Utdanningsforbundet Jevnaker

Detaljer

Stevneoppgjør. Ringebu og Fåvang skytterlag. Miniatyrstevnet Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks ELVERUM

Stevneoppgjør. Ringebu og Fåvang skytterlag. Miniatyrstevnet Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks ELVERUM Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks 247 2402 ELVERUM Bjørn Myrset V55 0,-kr 50 46 50 146 99 245 1820 13 40086 0 00 Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks 247 2402 ELVERUM 0 00 1820 13 40086 Fåberg Skytterlag

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Landsdelskretsstevnet Felt 2013 Samlagsskyting 2-5,V55

Landsdelskretsstevnet Felt 2013 Samlagsskyting 2-5,V55 Samlagsskyting 2-5,V55 Hedmark Per Egil Storsveen Løiten 4 26 / 19 Jo Ivar Løvseth Løiten 3 24 / 12 Dag Lien Løiten 5 29 / 14 Tore Oustad Stange & Romedal 4 26 / 16 105 / 61 Oppland Roger Ottosen Vestre

Detaljer

Premieliste - Mesterskap Klasse Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord * Gylt medalje 2 Roger Ottosen Vestre Toten *

Premieliste - Mesterskap Klasse Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord * Gylt medalje 2 Roger Ottosen Vestre Toten * Premieliste - Mesterskap Klasse 3-5 1 Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord 5 248 98 346 7* Gylt medalje 2 Roger Ottosen Vestre Toten 5 246 100 346 6* Sølv medalje 3 Ola Tore Dokken Nordre Land 5 244 99 343

Detaljer

Innkalling av Valstyret

Innkalling av Valstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valstyret Møtedato: 30.08.2017 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 17.00 kl. 18.00 rett etter møtet i formannskapet same dag. Eventuelle forfall må meldast

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Orientering: Møtet starta med at rådmann Berit Fløisand orienterte og svara på spørsmål, jf utsendt budsjettnotat.

MØTEPROTOKOLL. Orientering: Møtet starta med at rådmann Berit Fløisand orienterte og svara på spørsmål, jf utsendt budsjettnotat. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 09.11.2011 Tid: 17:30 19.55 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer