Landbruksrapport generert for HER HER 10 VEST-AGDER. Dato generert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbruksrapport generert for HER HER 10 VEST-AGDER. Dato generert"

Transkript

1 Landbruksrapport generert for Fylke 1 VEST-AGDER Orgnr (Alle) Dato generert Data kan inneholde feil eller være mangelfulle. Dette kan skyldes bearbeidelse av data, feilregistreringer m.m. Data for jordbruksstatistikk er hentet fra søknadsomgangene per 31.juli ( t.o.m. 216). Data for skogstatistikk er hentet fra skogfondsregistereringer som ligger hos Landbruksdirektoratet. Andre kilder er SSB og Innovasjon Norge Agder. Spesielle feilkilder: Kommunenes oppgitte areal aggregeres etter foretakenes oppgitte areal som består av eid og disponert jord. Dette medfører at areal som er disponert i andre kommuner enn foretakenes hjemkommune registreres i arealet i foretakenes hjemkommune. Dette kan i noen tilfeller gi et misvisende bilde av arealet i drift. I flere tilfeller og i enkelte kommuner er skogfondsregistreringene med hensyn til planting og tiltak på øvrig skogkultur ført på ulike koder. Dette gjør at tidsseriene kan få mangler i denne rapporten. Kontakt hos Fylkesmannen i Aust-Aog Vest-Agder Hans Bach-Evensen For andre serier se Landbruksdirektoratet For statistikk over finansiering gjennom Innovasjon Norge HER HER

2 Statistikk over landbruksiendommer ( kilde SSB) Kommune Radetiketter Landbrukseiendommer i alt Bebygde landbrukseiendommer Landbrukseiendommer med boligbygning Landbrukseiendommer med boligbygning og bosetting Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygg Bebygde/ubebygde landbrukseiendommer Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.statistikken bygger på data fra ulike registre, og eiendommmer i Landbruksregisteret er utgangspunktet. De siste årene har det pågått en kvalitetssikring og oppdatering av arealer og enheter i Landbruksregisteret. Dette har ført til at endringer fra ett år til neste ikke nødvendigvis viser den reelle endringen i perioden. Overgang fra matrikkeladresse til vegadresse har også gitt store endringer fra ett år til det neste i noen kommuner. 11 % Bebygde landbruksieendommer % Ubebygd 89 % 217 Landbrukseiendommer - boligbygning og bosetting 29 % 71 % Landbrukseiendommer med boligbygning og bosetting Landbrukseiendommer med boligbygning uten bosetting

3 Beløpskode Produksjonstilskudd i jordbruket: Beløpene følger utbetalingsår og ikke søknadsår. Kortnavn (beløpskode) (Alle) Fylke 1 VEST-AGDER Kommune (Alle) Radetiketter Summer av Beløp SUM Utbetalte produksjonstilskudd *:218 inkluderer ikke eksra utbetaling vedr. avlingssvikt Tilskuddenes sammensetning år 218 Sum av AREALTILSKUDD Sum av SMAA_MELLOMSTORE_MELKEBRUK Sum av HUSDYRTILSKUDD Sum av AVLOESERTILSKUDD Sum av DISTRIKTSTILSKUDD_FRUKT_GROENT Sum av BEITETILSKUDD Sum av KULTURLANDSKAPSTILSKUDD Sum av BEVARINGSVERDIGE_HUSDYR_TILSKU Sum av MELKEPRODUKSJON Sum av STORFEKJOETTPRODUKSJON Sum av OEKOLOGISKHUSDYRTILSKUDD Sum av OEKOLOGISKAREALTILSKUDD Sum av UTMARKSBEITETILSKUDD Sum av GJOEDSELPLAN Sum av STRID_REGELVERK Sum av FEILOPPLYSNINGER Sum av DYREVELFERDSLOVGIVNING Sum av BUNNFRADRAG Sum av BUNNFRADRAG Sum av DYREVELFERDSLOVGIVNING Sum av UTMARKSBEITETILSKUDD Sum av OEKOLOGISKHUSDYRTILSKUDD Sum av OEKOLOGISKAREALTILSKUDD Sum av STORFEKJOETTPRODUKSJON Sum av MELKEPRODUKSJON SAMMENSETNINGEN AV TILSKUDDENE OG TREKK I TILSKUDD Sum av FEILOPPLYSNINGER Sum av GJOEDSELPLAN Sum av STRID_REGELVERK Sum av AREALTILSKUDD Sum av SMAA_MELLOMSTORE_MELKEBR UK Sum netto tilskudd Sum av BEVARINGSVERDIGE_HUSDYR_TI LSKU Sum av HUSDYRTILSKUDD Sum av KULTURLANDSKAPSTILSKUDD Sum av BEITETILSKUDD Sum av DISTRIKTSTILSKUDD_FRUKT_GRO ENT Sum av AVLOESERTILSKUDD KOMMUNENR Periode Kode Antall av ORGNR 16 Antall søkere om produksjonstilskudd ( august/høstomgang) SOEKNADS_AAR

4 Mjølkekyr Utvikling i antall dyr, foretak og gjennmsnittsbesetning KOMMUNENR Sum dyr per august/høsto Antall foretak Gj.snitt dyr per mgang som søker foretak , , , , , , , , , , , , , , , , Utvikling av produksjonen: ,2 13,4 13,7 14,8 15,2 16,5 17, 17,7 18,1 19,9 19,9 2,2 2,9 21,5 22,2 23, Gj.snitt dyr per foretak Sum dyr per august/høstomgang Antall foretak som søker Kommunevis fordeling per 218 FORDELING AV DYR PER KOMMUNE (KOMMUNENR.) Sum dyr per august/høsto Antall foretak mgang som søker Gj.snitt dyr per foretak 218 Kommunenr Kristiansand , 12 Mandal ,8 13 Farsund ,3 14 Flekkefjord , 114 Vennesla ,6 117 Songdalen , 118 Søgne ,5 121 Marnardal , 126 Åseral ,1 127 Audnedal ,4 129 Lindesnes ,8 132 Lyngdal ,4 134 Hægebostad ,9 137 Kvinesdal ,6 146 Sirdal ,9 Totalsum ,4 137 Kvinesdal 134 Hægebostad 132 Lyngdal 129 Lindesnes 146 Sirdal 11 Kristiansand 12 Mandal 13 Farsund 14 Flekkefjord 114 Vennesla 127 Audnedal 126 Åseral 118 Søgne 121 Marnardal 117 Songdalen KOMMUNENR Periode Kode SOEKNADS_AAR Sum av GODKJENT_P12_HOEST Spreding av bruksstørrelser: Mjølkekyr Totalt ORGNR

5 Ammekyr Utvikling i antall dyr, foretak og gjennmsnittsbesetning KOMMUNENR Sum dyr per august/høsto Antall foretak Gj.snitt dyr per mgang som søker foretak , , , , , , , , , , , , , , , , Utvikling av produksjonen: ,1 8,7 9,2 9,8 1,3 1,5 11,3 11,5 11,9 13, 13,1 13,1 13,4 13,3 14,9 15, Gj.snitt dyr per foretak Sum dyr per august/høstomgang Antall foretak som søker Kommunevis fordeling per 218 FORDELING AV DYR PER KOMMUNE (KOMMUNENR.) 146 Sirdal 11 Kristiansand 12 Mandal Sum dyr per august/høsto Antall foretak mgang som søker Gj.snitt dyr per foretak 218 Kommunenr Kristiansand ,6 12 Mandal ,8 13 Farsund ,6 14 Flekkefjord ,8 114 Vennesla ,2 117 Songdalen ,4 118 Søgne ,6 121 Marnardal ,1 126 Åseral ,1 127 Audnedal 6 7 8,6 129 Lindesnes ,9 132 Lyngdal , 134 Hægebostad ,6 137 Kvinesdal ,1 146 Sirdal ,8 134 Hægebostad 132 Lyngdal 137 Kvinesdal 13 Farsund 14 Flekkefjord 129 Lindesnes 114 Vennesla 127 Audnedal 126 Åseral 121 Marnardal 118 Søgne 117 Songdalen KOMMUNENR Periode Kode SOEKNADS_AAR Sum av GODKJENT_P121_HOEST2 Spreding av bruksstørrelser: Ammekyr Totalt ORGNR

6 Øvrige storfe Utvikling i antall dyr, foretak og gjennmsnittsbesetning KOMMUNENR Sum dyr per august/høst omgang Antall foretak som søker Gj.snitt dyr per foretak , , , , , , , , , , , , , , , , Utvikling av produksjonen: ,5 22,9 24,2 24,8 25,8 26,7 27,7 28,1 28,2 29,5 29,9 29,8 31,1 32,7 34, 33, Gj.snitt dyr per foretak Sum dyr per august/høstomgang Antall foretak som søker Kommunevis fordeling per 218 FORDELING AV DYR PER KOMMUNE (KOMMUNENR.) Sum dyr per august/høst omgang Antall foretak som søker Gj.snitt dyr per foretak 218 Kommunenr Kristiansan ,8 12 Mandal ,1 13 Farsund ,2 14 Flekkefjord ,4 114 Vennesla ,9 117 Songdalen ,7 118 Søgne ,3 121 Marnardal ,7 126 Åseral ,9 127 Audnedal ,1 129 Lindesnes ,6 132 Lyngdal ,9 134 Hægebost ,9 137 Kvinesdal ,5 146 Sirdal ,8 Totalsum ,2 137 Kvinesdal 134 Hægebostad 132 Lyngdal 129 Lindesnes 146 Sirdal 11 Kristiansand 12 Mandal 13 Farsund 14 Flekkefjord 114 Vennesla 127 Audnedal 126 Åseral 121 Marnardal 118 Søgne 117 Songdalen KOMMUNENR Periode Kode SOEKNADS_AAR Sum av GODKJENT_P119_HOEST ORGNR Spreding av bruksstørrelser: Øvrige storfe Totalt

7 Søyer Utvikling i antall dyr, foretak og gjennmsnittsbesetning KOMMUNENR Sum dekar per august/høsto Antall foretak Gj.snitt dyr per mgang som søker foretak , , , , , , , , , , , , , , , , Utvikling i antall søyer og søkere etter søknad om produksjonstilskudd , 39,8 42,2 42,4 41, 41,1 4,8 41,8 4,9 39,9 41,4 42,5 44,3 45,5 46,8 48, Gj.snitt dyr per foretak Sum dekar per august/høstomgang Antall foretak som søker Kommunevis fordeling per 218 FORDELING AV SØYER PER KOMMUNE ( PT DEL 1) Kristiansand 12 Mandal Sum dyr per august/høsto Antall foretak mgang som søker Gj.snitt dyr per foretak 218 Kommunenr Kristiansand ,9 12 Mandal ,6 13 Farsund ,8 14 Flekkefjord ,1 114 Vennesla ,5 117 Songdalen ,4 118 Søgne ,7 121 Marnardal ,8 126 Åseral ,6 127 Audnedal ,3 129 Lindesnes ,7 132 Lyngdal ,4 134 Hægebostad ,5 137 Kvinesdal ,1 146 Sirdal ,5 Totalsum ,1 137 Kvinesdal 134 Hægebostad 146 Sirdal 13 Farsund 14 Flekkefjord 114 Vennesla 117 Songdalen 132 Lyngdal 129 Lindesnes 127 Audnedal 126 Åseral 118 Søgne 121 Marnardal KOMMUNENR Periode Kode SOEKNADS_AAR MJØLKEKYR 12 Sum av GODKJENT_P145_VAAR ORGNR Spreding av bruksstørrelser: Søyer del 1 i PT Totalt

8 Avlspurker og slaktegris Utvikling i antall dyr, foretak og gjennmsnittsbesetning KOMMUNENR Avlspurker Sum dyr per august/høsto Antall foretak Gj.snitt dyr per mgang som søker foretak , , , , , , , , , , , , , , , , Utvikling av produksjonen: Avlspurker 56, 58,6 55,7 55,7 5,1 48,3 49,7 42,6 36,2 35,6 28,6 3, 29,2 28,8 29,7 24, Gj.snitt dyr per foretak Sum dyr per august/høstomgang Antall foretak som søker 1 5 Utvikling i antall dyr, foretak og gjennmsnittsbesetning Slaktegris 5 Utvikling av produksjonen:slaktegris på telledato ( august/oktober) 2 Sum dyr per august/høsto Antall foretak Gj.snitt dyr per mgang som søker foretak , , , , , , , , , , , , , , , , Gj.snitt dyr per foretak Sum dyr per august/høstomgang Antall foretak som søker Kommunevis fordeling per 218 Sum dyr per august/høsto Antall foretak mgang som søker Gj.snitt dyr per foretak 218 Kommunenr 11 Kristiansand , 12 Mandal , 14 Flekkefjord , 114 Vennesla , 117 Songdalen ,5 118 Søgne , 121 Marnardal ,5 126 Åseral 6 1 6, 132 Lyngdal ,5 137 Kvinesdal ,5 FORDELING AV DYR (AVLSPRUKER) PER KOMMUNE 121 Marnardal 132 Lyngdal 126 Åseral 137 Kvinesdal 11 Kristiansand 12 Mandal 14 Flekkefjord 114 Vennesla 117 Songdalen Kommunevis fordeling per Søgne Sum dyr per august/høsto Antall foretak mgang som søker Gj.snitt dyr per foretak 218 Kommunenr 11 Kristiansand ,5 12 Mandal ,5 13 Farsund ,3 14 Flekkefjord 4 1 4, 114 Vennesla , 117 Songdalen ,8 121 Marnardal 6 2 3, 126 Åseral , 129 Lindesnes 7 2 3,5 132 Lyngdal 2 1 2, 134 Hægebostad , 137 Kvinesdal ,5 129 Lindesnes FORDELING AV DYR (SLAKTEGRIS) PER KOMMUNE 11 Kristiansand 137 Kvinesdal 12 Mandal 134 Hægebostad 132 Lyngdal 126 Åseral 121 Marnardal 117 Songdalen 13 Farsund 114 Vennesla 14 Flekkefjord

9 Fulldyrka jord Utvikling i antall dekar, foretak og gjennmsnittsareal KOMMUNENR Sum dekar per august/høsto Antall foretak Gj.snitt dyr per mgang som søker foretak , , , , , , , , , , , , , , , , Utvikling i dekar fulldyrka jord og søkere etter søknad om produksjonstilskudd 15,1 11,3 115,5 122, 124,1 126,6 126,8 123,5 125, 122,4 125,5 127,1 128,2 128,6 129,1 131, Gj.snitt dyr per foretak Sum dekar per august/høstomgang Antall foretak som søker Kommunevis fordeling per 218 Sum dekar per august/høsto Antall foretak mgang som søker Gj.snitt dyr per foretak 218 Kommunenr Kristiansand , 12 Mandal , 13 Farsund ,5 14 Flekkefjord ,6 114 Vennesla ,9 117 Songdalen , 118 Søgne ,2 121 Marnardal ,1 126 Åseral , 127 Audnedal ,4 129 Lindesnes ,1 132 Lyngdal , 134 Hægebostad ,5 137 Kvinesdal ,6 146 Sirdal ,3 Totalsum ,6 FORDELING AV DEKAR PER KOMMUNE 146 Sirdal 11 Kristiansand 12 Mandal 137 Kvinesdal 134 Hægebostad 132 Lyngdal 13 Farsund 14 Flekkefjord 114 Vennesla 129 Lindesnes 117 Songdalen 127 Audnedal 126 Åseral 121 Marnardal 118 Søgne KOMMUNENR Periode Kode SOEKNADS_AAR MJØLKEKYR 12 Sum av GODKJENT_P21 ORGNR Spreding av bruksstørrelser: Fulldyrka jord Totalt

10 Overflatedyrka jord Utvikling i antall dekar, foretak og gjennmsnittsareal KOMMUNENR Sum dekar per august/høsto Antall foretak Gj.snitt dyr per mgang som søker foretak , , , , , , , , , , , , , , , , Utvikling i dekar overflatedyrka jord og søkere etter søknad om produksjonstilskudd ,2 17,8 17,7 17,7 17,3 16,2 16,1 13,6 13,4 12,1 12,4 12,4 12,5 11,8 11,3 11, Gj.snitt dyr per foretak Sum dekar per august/høstomgang Antall foretak som søker Kommunevis fordeling per 218 Sum dekar per august/høsto Antall foretak mgang som søker Gj.snitt dyr per foretak 218 Kommunenr Kristiansand ,3 12 Mandal ,1 13 Farsund ,7 14 Flekkefjord ,2 114 Vennesla ,6 117 Songdalen ,4 118 Søgne 5 8 6,3 121 Marnardal ,4 126 Åseral ,6 127 Audnedal ,8 129 Lindesnes ,5 132 Lyngdal ,2 134 Hægebostad ,7 137 Kvinesdal ,6 146 Sirdal ,9 Totalsum ,3 134 Hægebostad FORDELING AV DEKAR OVERFLATEDYRKA JORD PER KOMMUNE 137 Kvinesdal 146 Sirdal 11 Kristiansand 12 Mandal 13 Farsund 14 Flekkefjord 114 Vennesla 117 Songdalen 118 Søgne 132 Lyngdal 129 Lindesnes 121 Marnardal 127 Audnedal 126 Åseral KOMMUNENR Periode Kode SOEKNADS_AAR MJØLKEKYR 12 Sum av GODKJENT_P211 ORGNR Spreding av bruksstørrelser: Overflatedyrka jord Totalt

11 Innmarksbeite Utvikling i antall dekar, foretak og gjennmsnittsareal KOMMUNENR Sum dekar per august/høsto Antall foretak Gj.snitt dyr per mgang som søker foretak , , , , , , , , , , , , , , , , Utvikling i dekar innmarksbeite og antall søkere etter søknad om produksjonstilskudd ,7 4,4 42,6 45,9 47,2 48, 49, 48,3 49,3 47,3 47,9 48,4 5, 51,2 52,4 53, Gj.snitt dyr per foretak Sum dekar per august/høstomgang Antall foretak som søker Kommunevis fordeling per 218 FORDELING AV DEKAR INNMARKSBEITE PER KOMMUNE Sum dekar per august/høsto Antall foretak mgang som søker Gj.snitt dyr per foretak 218 Kommunenr Kristiansand 2, 12 Mandal 6, 13 Farsund 112, 14 Flekkefjord 76, 114 Vennesla 55, 117 Songdalen 4, 118 Søgne 19, 121 Marnardal 54, 126 Åseral 42, 127 Audnedal 38, 129 Lindesnes 76, 132 Lyngdal 66, 134 Hægebostad 56, 137 Kvinesdal 94, 146 Sirdal 64, Totalsum 872, 137 Kvinesdal 134 Hægebostad 132 Lyngdal 146 Sirdal 11 Kristiansand 12 Mandal 13 Farsund 14 Flekkefjord 114 Vennesla 129 Lindesnes 127 Audnedal 126 Åseral 121 Marnardal 118 Søgne 117 Songdalen KOMMUNENR Periode Kode SOEKNADS_AAR MJØLKEKYR 12 Sum av GODKJENT_INNMARKSBEITE ORGNR Spreding av bruksstørrelser: Innmarksbeite Totalt

12 Frukt-og bær, potet, grønnsaker og drivbenker omsøt i produksjonstilskudd Utvikling i antall dekar KOMMUNENR Verdier Pærer Plommer Andre Bær 281, Andre frukrtarter Epler Sum av MORELLER OG KIRSEBÆR Jordbær Areal frukt og bær Poteter Grønnsaker på friland Sum av ANDRE VEKSTHUS OG DRIVBENKER Sum av PLANTESKOLEAREAL/BLOMSTERDYRKING PÅ FRILAND Sum av VEKSTHUS OG DRIVB. OPPVARMA kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm dekar dekar 9 Areal frukt og bær 14 Areal Poteter Areal frukt og bær Kommunevis fordeling av potet-grønnsaker og og frukt-og bær 218 Radetiketter Sum frukt og bær Som potet Sum grønnsak Kommunenr 11 Kristiansand Mandal Farsund Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Audnedal Lindesnes Lyngdal Kvinesdal Sirdal Sirdal 137 Kvinesdal 132 Lyngdal 129 Lindesnes 127 Audnedal 121 Marnardal 118 Søgne 117 Songdalen 114 Vennesla 13 Farsund Kommunevis fordeling av poteter, grønnsaker, frukt- og bær Sum frukt og bær Som potet Sum grønnsak 12 Mandal 11 Kristiansand

13 Kornareal Utvikling i antall dekar KOMMUNENR Verdier Sum av ENGFRØ OG ANNET FRØ TIL MODNING Sum av OLJEVEKSTER Sum av RUG OG RUGHVETE Sum av HVETE Sum av VÅRHVETE Sum av HAVRE Sum av HØSTHVETE Areal kornsorter og frø Areal kornsorter og frø Areal kornsorter og frø KOMMUNEFORDELING AV KORN-OG FRØAREAL Kommunevis fordeling av korn og frøareal 129 Lindesnes 132 Lyngdal 134 Hægebostad 11 Kristiansand 218 Sum korn og Radetiketter frøareal Kommunenr 11 Kristiansand Mandal Farsund Vennesla Songdalen Søgne Lindesnes Lyngdal Hægebostad Songdalen 118 Søgne 12 Mandal 114 Vennesla 13 Farsund

14 Utvalgte produksjoner og areal økologisk omsøkt i produksjonstilskudd Utvikling i antall dekar/dyr KOMMUNENR Verdier Sum av MELKEKYR Sum av AMMEKYR Øvrige storfe Sum av GROVFÔR, ØKOLOGISK AREAL SAMT 2.ÅRS KARENS Sum a INNMARKSBEITE Utvikling økologisk grovfôrareal Sum av MELKEKYR 81 Sum av AMMEKYR 82 Øvrige storfe Kommunevis fordeling av potet-grønnsaker og og frukt-og bær Kommunevis fordeling av økologiske melkekyr, ammekyr og øvrige storfe 218 Sum melkekyr Sum ammekyr Sum øvrig stofe Sum Sum Grovfôrareal, innmarksbeit økologisk e Radetiketter Kommunenr 11 Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Totalt Totalt 132 Lyngdal 129 Lindesnes 127 Audnedal 126 Åseral 121 Marnardal 118 Søgne 117 Songdalen 114 Vennesla 14 Flekkefjord 13 Farsund 12 Mandal 11 Kristiansand Sum melkekyr Sum ammekyr Sum øvrig stofe Kommunevis fordeling økologisk areal Totalt 132 Lyngdal 129 Lindesnes 127 Audnedal 126 Åseral 121 Marnardal 118 Søgne 117 Songdalen Sum Grovfôrareal, økologisk areal Sum innmarksbeite 114 Vennesla 14 Flekkefjord 13 Farsund 12 Mandal 11 Kristiansand

15 Fylke Kommune 1 VEST-AGDER (Alle) Melk- og kjøttleveranser (Kilde Ldir) Radetiketter Totalt levert meieri, liter SUM Fylke Kommune Totalt levert meieri, liter SUM Produsert melkemengde (liter levert meieri) Totalt Fylke 1 VEST-AGDER Kommune (Alle) Leveransetype (Alle) Periode Periode Radetiketter Levert slakteri, kg SUM Leieslakt/momsfri retur, kg SUM GEIT GRIS HEST/FØLL KALV KJE KU KVIGE KYLLING LAM LAM VILLSAU OKSE PURKE RÅNE SAU U OKSE/KAST UNG KU UNG SAU VILT 77 VÆR Totalsum Fylke Kommune Leveransetype Periode2 Levert slakteri, kg SUM Leieslakt/momsfri retur, kg SUM Mengde (kg) slakt ulike kategorier 218 Verdier Leieslakt/momsfri retur, kg SUM Levert slakteri, kg SUM Varekategori GEIT GRIS HEST/FØLL KALV KJE KU KVIGE KYLLING LAM LAM VILLSAU OKSE PURKE RÅNE SAU U OKSE/KAST UNG KU UNG SAU VILT VÆR Fylke 1 VEST-AGDER Kommune (Alle) Fylke 1 VEST-AGDER Varekategori Kommune (Alle) Varekategori Levert slakteri, kg SUM Kolonneetiketter Radetiketter Summer av Levert slakteri, antall SUM Kolonneetiketter GEIT/KJE Radetiketter GRIS GEIT/KJE HEST GRIS KALV HEST KYLLING KALV SAU/LAM/VILLSAU SAU/LAM/VILLSAU STORFE STORFE VILT VILT Totalsum Totalsum Fylke Kommune Varekategori Levert slakteri, kg SUM 3 Mengde kg levert slakteri ulike kategorier Fylke Kommune Varekategori Summer av Levert slakteri, antall SUM 35 Antall dyr levert slakteri iulike kategorier Periode Periode Leveransetype GEIT/KJE GRIS HEST KALV KYLLING SAU/LAM/VILLSAU STORFE VILT Leveransetype GEIT/KJE GRIS HEST KALV SAU/LAM/VILLSAU STORFE VILT

16 Kommunenavn Oversikter over melkekvoter (Kilde Ldir) Kjøpte kvoter Kolonneetiketter Verdier Antall søknader, kjøp fra staten Ønsket antall liter, kjøp fra staten Beregnet antall liter, kjøp fra staten Privat kjøp, antall liter Solgte kvoter Kommunenavn Kolonneetiketter Verdier Antall selgere Selgernes grunnkvote (sum) Solgt kvote totalt Solgt til staten, konvensjonell Solgt til staten, økologisk Solgt privat Leie forhold Kommunenavn Kolonneetiketter Verdier Antall eiendommer som har leid ut Antall utleieforhold Sum(disponibel utleie) for kommunen Summer av Antall eiendommer som er leietakere Sum(disponibel innleid) for kommunen Antall leietakerforhold Kvoteoversikt 217 Kvoteår 218 Radetiketter Summer av Antall foretak Disponibel kvote i kommunen Antall samdrifter i kommunen Audnedal Farsund Flekkefjord Hægebostad Kristiansand Kvinesdal Lindesnes Lyngdal Mandal Marnardal Sirdal Songdalen Søgne Vennesla Åseral Totalsum

17 25 2 Foretakene sitt areal basert på driftsentertilhørighet til Fylket 7,% 6,% 58,4 % 57,7 % 54,1 % 54,2 % Leiejord (Kilde Ldir) Foretakene sitt areal basert på driftsentertilhørighet Total areal Leid areal Eid areal Leiejords% ,3 % ,5 % ,4 % ,1 % ,2 % ,7 % ,4 % 45,5 % 51,4 % 5,% * Tallene viser foretaken i det valgte fylket sitt leieareal. Driftsenteret som er hjemmehørende her vil omfatte areal i "hjemfylket" og andre fylker. Tallene tar ikke høyde for foretakene som har driftsenter utenfor "hjemfylket", men som disponerer jord i "hjemfylket". En slik tilnærming kan vises i tabellen under ,% 37,3 % Eid areal Leid areal Leiejords% 3,% 1 Leiejord basert på all disponert jord i kommunen ( e) eller fylke uavhengig av driftsentertilknytning til kommune ( e) eller fylke 2,% ,%,% Foretakenes driftssenter kommunenr Leid Eid Totalsum Andel leiejord av all jord som er omsøkt , % , % , % , % , % ,1 % ,1 % ,7 % ,5 % ,1 % ,9 % ,6 % ,5 % ,1 % ,8 % ,3 % ,1 % ,2 % ,8 % ,5 % , % , % , % , % 218 Totalt ,6 % Tabellen tar utgangspunkt i alt disponert areal i hjemfylket og fordeler det på driftsenter uavhengig av dette

18 Veger (Kun med tilskudd) i skogbruket ( ) (Kilde Ldir) Kommune Nyanlegg vei Beregnet kr per meter nyanlegg Bilveg Beregnet kr per meter nyanlegg Traktorveg Radetiketter Sum av Bilvei - nyanlegg Lengde Sum av Bilvei - nyanlegg Kostnad Sum av Bilvei - nyanlegg Tilskudd Sum av Traktorvei - nyanlegg Lengde Sum av Traktorvei - nyanlegg Kostnad Sum av Traktorvei - nyanlegg Tilskudd Totalsum Kommune Ombygging veg Beregnet kr per meter ombygging Beregnet kr per meter Radetiketter Sum av Bilvei - ombygning Lengde Sum av Bilvei - ombygning Kostnad Sum av Bilvei - ombygning Tilskudd Sum av Traktorvei - ombygning Lengde Sum av Traktorvei - ombygning Kostnad Sum av Traktorvei - ombygning Tilskudd Bilveg ombygging Traktorveg Totalsum

19 KOMMUNENR Skog - Avvirking (Kilde Ldir) Sum av KVANTUM M3 Kolonneetiketter Radetiketter Gran, industrivirke Furu, industrivirke Bjørk, industrivirke Ved til brensel Ukjent Totalsum Totalsum KOMMUNENR Sum av KVANTUM M3 4 Utvikling i avvirking (m3) VG_TEKST Ukjent Ved til brensel Bjørk, industrivirke Furu, industrivirke Gran, industrivirke REGNSKAPSÅR

20 VG_TEKST Skog avvirking (Kilde Ldir) Sum av KVANTUM M3 Kolonneetiketter Kommune Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebosta Kvinesdal Sirdal Totalsum TOTALT AVVIRKET (M3) FRA FORDELT PÅ KOMMUNER 146 Sirdal; Kristiansand; Kvinesdal; Hægebostad; Mandal; Farsund; Lyngdal; Flekkefjord; Lindesnes; Vennesla; Songdalen; Audnedal; Åseral; Marnardal; Søgne;

21 Statistikk basert på antall stk per kode Nyplanting/plantekjøp Statistikk på forryngelse av SKOG (Kilde Ldir) Sum av ANTALL Kolonneetiketter Radetiketter NYPLANTING PLANTEKJØP SUPPLERINGSPLANTING *tall for plantekjøp benyttet Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Utvikling antall planter nyplanting og suppleringsplanting NYPLANTING 218 antall planter fordelt på kommunene 137 Kvinesdal; Sirdal; Hægebostad ; Lyngdal; Lindesnes; Audnedal; Kristiansand; 7 12 Mandal; Farsund; Vennesla; Marnardal; Åseral; Flekkefjord; Songdalen; Søgne; **Antallet planter har blitt registrert ulikt og derfor vil det relle antallet planter som regel være det høyeste av antall plantekjøp eller antall planter nyplanting. Det er imidlertid feilkilder i antall knyttet til de ulike kodene plantekjøp, nyplanting og suppleringsplanting.

22 Statistikk basert på kostnad og areal per kode Nyplanting/plantekjøp og Markberedning MARKBEREDNING MARKBEREDNING Markberedning NYPLANTING NYPLANTING NYPLANTING PLANTEKJØP PLANTEKJØP Kostnad per dekar nyplanting (plantekjøp+arbeid) Sum av AREAL Sum av KOSTNAD Kostnad per dekar markberedninsum av ANTALL Sum av AREAL Sum av KOSTNAD Sum av ANTALL Sum av KOSTNAD Areal dekar markberedning og kostnad per dekar kr 6 1 Areal dekar nyplanting og kostnad per dekar kr kr 5 kr kr 1 4 kr 1 2 kr 1 kr 3 5 kr kr 6 1 kr kr 4 5 kr 1 1 kr 2 kr kr MARKBEREDNING Sum av AREAL Markberedning Kostnad per dekar markberedning NYPLANTING Sum av AREAL Kostnad per dekar nyplanting (plantekjøp+arbeid)

23 Statistikk basert på antall stk per kode Suppleringsplanting KOMMUNE 1991 Sum av ANTALL Kolonneetiketter Radetiketter SUPPLERINGSPLANTING KOMMUNE Sum av ANTALL ÅR (Kilde Ldir) Totalsum Suppleringsplanting Antall HVDTEKST SUPPLERINGSPLANTING KOMMUNE 1991 Sum av KOSTNAD Kolonneetiketter Radetiketter SUPPLERINGSPLANTING KOMMUNE Sum av KOSTNAD ÅR (Kilde Ldir) Totalsum Suppleringsplanting kostnad HVDTEKST SUPPLERINGSPLANTING

24 KOMNR KJØPERNAVN KONTONAVN VIRKESKA All All All Skogfondstrekk (Kilde Ldir) Kolonneetiketter Sum skogfondstrekk Sum skogfondstrekk Størrelse på skogeiendom Sum av SKOGFOND Bruttoverdi grunnlag Sum av SKOGFOND Bruttoverdi grunnlag MINDRE ENN 1 DA % 9 % 1-99 DA % 16 % DA % 13 % DA % 2 % DA % 18 % DA % 23 % DA % 22 % DA Totalt alle eiendommer % 18 % #DIV/! #DIV/! #DIV/! #DIV/! Data hvor få eiendommer er med i grunnlaget er usynlige 25 % Skogfondtrekk per arealklasse (alle virkeskategorier) 23 % 23 % 23 % 22 % 2 % 2 % 19 % 17 % 18 % 18 % 18 % 18 % 16 % 15 % 13 % 1 % 9 % 1 % 11 % Sum skogfondstrekk 217 Sum skogfondstrekk % % MINDRE ENN 1 DA 1-99 DA DA DA DA DA DA DA Totalt alle eiendommer % %

25 Ungskogpleie Statistikk basert på areal og kostnad (Kilde Ldir) AVSTANDSREGULERING AVSTANDSREGULERING MEK. ETTERARBEID MEK. ETTERARBEID Sum av AREAL Sum av KOSTNAD Sum av AREAL Sum av KOSTNAD Kostnad etterarbeid per dekar kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kristiansa11 1 kr kr 3 85 kr Mandal kr kr kr Farsund kr kr 62 2 kr Flekkefjo kr kr - kr Vennesla kr kr kr Songdale kr kr kr Søgne kr kr 5 1 kr Marnarda121 kr kr kr Audneda kr kr kr Lindesnes kr kr kr Lyngdal kr kr kr Hægebos kr kr kr Kvinesdal kr kr 6 7 kr Sirdal kr kr - kr Ungskogpleie 218- Fordeling av areal på kommuner Ungskogpleie areal (avstandsregulering og mekanisk etterarbeid) og kostnad per dekar AVSTANDSREGULERING Sum av AREAL MEK. ETTERARBEID Sum av AREAL Kostnad etterarbeid per dekar kr 6 kr 5 kr 4 kr 3 kr 2 kr 1 kr Hægebostad; Kvinesdal; Lyngdal; Kristiansand; Sirdal; Mandal; Farsund; Flekkefjord; Lindesnes; Vennesla; Audnedal; Songdalen; Marnardal; Søgne; 26

Landbruksrapport generert for

Landbruksrapport generert for Landbruksrapport generert for 1 VEST-AGDER Orgnr Dato generert 28.8.217 Data kan inneholde feil eller være mangelfulle. Dette kan skyldes bearbeidelse av data, feilregistreringer m.m. Data for jordbruksstatistikk

Detaljer

Landbruksrapport generert for

Landbruksrapport generert for Landbruksrapport generert for 1 VEST-AGDER 126 ÅSERAL Dato generert 28.8.217 Data kan inneholde feil eller være mangelfulle. Dette kan skyldes bearbeidelse av data, feilregistreringer m.m. Data for jordbruksstatistikk

Detaljer

2016 Bebygde/ubebygde landbrukseiendommer Landbrukseiendommer - boligbygning og bosetting. Statistikk over landbruksiendommer ( kilde SSB)

2016 Bebygde/ubebygde landbrukseiendommer Landbrukseiendommer - boligbygning og bosetting. Statistikk over landbruksiendommer ( kilde SSB) Statistikk over landbruksiendommer ( kilde SSB) Mandal Radetiketter 21 216 Landbrukseiendommer i alt 588 63 Bebygde landbrukseiendommer 563 57 Bebygde landbrukseiendommer (prosent) 95,7 9,5 Landbrukseiendommer

Detaljer

Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk ( )

Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk ( ) Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk (2-214) Oppdatert 2.11.215 Data er hentet fra Statens landbruksforvaltning og inneholder data fra jordbruksbedrifter (søkere) som søker produksjonstilskudd.

Detaljer

Husdyrholdet i Vest-Agder- Statistikk fra

Husdyrholdet i Vest-Agder- Statistikk fra Husdyrholdet i Vest-Agder- Statistikk fra 2-214 Oppdatert 2.11.215 Fylkesmannen i Vest-Agder, landbruksavdelingen Data er hentet fra Statens landbruksforvaltning og inneholder data fra jordbruksbedrifter

Detaljer

Unntatt offentlighet. Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Unntatt offentlighet. Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Unntatt offentlighet Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Søknadsomgangen 2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Forord...2 1 Areal-

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysninger Har du søkt om tilskudd tidligere,

Detaljer

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter. Definisjoner og vilkår finner du i veiledningsheftet.

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysninger (husk å melde endringer til Enhetsregisteret) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen der

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2010 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

tyr E Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist (:)Z 5 Navn på landbrukseiendommens eier 7 Navn på landbrukseiendommens eier

tyr E Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist (:)Z 5 Navn på landbrukseiendommens eier 7 Navn på landbrukseiendommens eier Landbruksdlrektoratet Eanandoallodirektoråhtta Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter.

Detaljer

Erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Informasjonsmøter for søknadsberettigede produsenter Blæstad, 27.09.18 Innhold Innledning Hvordan komme inn på det elektroniske søknadsskjemaet?

Detaljer

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter Vedlegg 27.04.2010 kl. 12.00 Jordbrukts krav, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 139 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 1

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd VEDLEGG 1 Fordelingsskjema Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 570 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 10 = Nettoeffekt av tilskudd 560

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg 1 Fordeling 2007-2008 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Rammeberegning: Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 400,0 + Avtalepriser 545,0 = Sum avtalepriser og tilskudd

Detaljer

Landbruket i Oslo og Akershus

Landbruket i Oslo og Akershus LANDBRUKSAVDELINGEN Landbruket i Oslo og Akershus noen utviklingstrekk Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Statistikken i denne presentasjonen viser noen utviklingstrekk for landbruket i Oslo

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 145,5 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av tilskudd 1 145,5 + Avtalepriser fra

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg Fordeling 2011-2012 Avtale Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 383 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 18 = Nettoeffekt av tilskudd

Detaljer

Hvordan beregnes produksjonstilskuddet? Veileder for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Hvordan beregnes produksjonstilskuddet? Veileder for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Hvordan beregnes produksjonstilskuddet? Veileder for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Unntatt offentlighet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Hvordan

Detaljer

Jordbruksavtalen ; fordeling på priser og tilskudd. Endringer på kap og 4150 Endring Budsjett Vedlegg 2

Jordbruksavtalen ; fordeling på priser og tilskudd. Endringer på kap og 4150 Endring Budsjett Vedlegg 2 Side 1 av 15 Vedlegg 2 Jordbruksavtalen 2002-2003; fordeling på priser og tilskudd Vedlegg 2 Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter -135,0 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av tilskudd

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2010 Søknaden kan sendast elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2015 Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar Produksjonstilskudd - regelendringer Innmarksbeite Det har vært et krav om at for innmarksbeitearealer gis det bare tilskudd

Detaljer

Ref. pris Endring, Endring, mill. kr 1513,0 5,41 0,03 45,4 137,8 32,43 0,0 198,3 4,69 0,25 49,6 2966,1 3,0% 89,1 139,0 3,26 0,100 13,9

Ref. pris Endring, Endring, mill. kr 1513,0 5,41 0,03 45,4 137,8 32,43 0,0 198,3 4,69 0,25 49,6 2966,1 3,0% 89,1 139,0 3,26 0,100 13,9 Fordeling - Tabell 1.1 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 77 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter = Nettoeffekt av tilskudd 77 + Målpriser

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysningar Har du søkt om tilskot før, er grunnopplysningane

Detaljer

Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017

Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017 1 Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017 1. Nytt fagsystem og ny forvaltningsmodell 2. Grunnprinsippene i ny forvaltningsmodell En søknadsprosess med to registreringer og en utbetaling

Detaljer

7-t9,4) S\S. c1.1. Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist S2,2j2_. 7 Navn på landbrukseiendommens eier

7-t9,4) S\S. c1.1. Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist S2,2j2_. 7 Navn på landbrukseiendommens eier Landbruksdirektoratet Eanandoattodirektorantta 7-t9,4) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Produksjonstilskudd -nytt fra jordbruksoppgjøret, saksbehandling, kontroll

Produksjonstilskudd -nytt fra jordbruksoppgjøret, saksbehandling, kontroll Produksjonstilskudd -nytt fra jordbruksoppgjøret, saksbehandling, kontroll Kompetansesamling 24. september 2018 Ingrid Knotten Haugberg, landbruksavdelingen Forskriftsendringer fra 5.2.2018 Bikuber erstattet

Detaljer

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT VEILEDNING FOR SØKER Søknadsfrist: 31. oktober. Ordningen har som FORMÅL å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF-052 B Søknadsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20. januar 2014 1. Grunnopplysninger

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket Landbruksdirektoratet Eanandoallodirektoråhtta 3. jf\t«)j),a ZAUG 21)15 LiSøknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen

Detaljer

Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012

Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012 Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012 Per april 2014 Innhold Del 1 Utvikling i produksjonene... 3 Økologisk... 9 Hamar... 9 Løten... 9 Stange... 10 Del 2 Verdiskaping... 11 Del

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2010 Søknaden kan ikke sendes før registreringsdato

Detaljer

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formål Formålet med forskriften er å fastsette

Detaljer

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017 Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd Blæstad 28.mars 2017 Endringer i bemanningen Anton I. Tøsti sluttet 28.2.17 (50 %) Anne Hval slutter 31.3.17 (50 %) Ny rådgiver i 100 % fra 1.4.2017: Ane Wormdal

Detaljer

Endringer i arealbruk og antall mordyr figurer og tabeller som viser utvikling i fylker, arealsoner, innad i fylker og i utvalgte kommuner

Endringer i arealbruk og antall mordyr figurer og tabeller som viser utvikling i fylker, arealsoner, innad i fylker og i utvalgte kommuner er i arealbruk og antall mordyr 2008-2017 figurer og tabeller som viser utvikling i fylker, arealsoner, innad i fylker og i utvalgte kommuner Bakgrunn for publisering av notatet AgriAnalyse jobber for

Detaljer

Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017

Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017 1 Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017 I denne oppgaven skal du legge inn en søknad på samme måte som et foretak ville gjort, sånn at du får et innblikk i hvordan foretak

Detaljer

Nytt i regelverk og rundskriv for søknadsomgangen Kommunesamling Rogaland,

Nytt i regelverk og rundskriv for søknadsomgangen Kommunesamling Rogaland, Nytt i regelverk og rundskriv for søknadsomgangen 2018 Kommunesamling Rogaland, 11.09.2018 Hva er nytt? Nytt fra jordbruksoppgjøret Tørke Ny regel om tilskudd til frukt, bær, grønt og potet ( 5) Endrede

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd VEDLEGG 1 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 375 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 375 + Avtalepriser fra

Detaljer

NYTT FAGSYSTEM & TILSKUDDSSYSTEM:

NYTT FAGSYSTEM & TILSKUDDSSYSTEM: NYTT FAGSYSTEM & TILSKUDDSSYSTEM: Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning og fritid Frøydis Gillund, Landbruksavdelinga 22.09.2016 Bakgrunn Bedre mulighet for kontroll av tilskuddsordningene Et representativt

Detaljer

1. Grunnopplysninger SLF 052 B. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

1. Grunnopplysninger SLF 052 B. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2011 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/politikkokonomi/bm/referansebruk.shtml

Detaljer

59 alpakka 2) 20. august 2015 Alle dyr Storfe, hjort, hest og lama 2) 438

59 alpakka 2) 20. august 2015 Alle dyr Storfe, hjort, hest og lama 2) 438 7.6 Tilskudd til bevaringsverdige storferaser Tabell 7.6 Foreløpige satser kroner per dyr per år Bevaringsverdige storferaser 1) Søknadsfrist 2) Sats i kr/dyr/år Ku 3) og Okse 4) 20. januar 2016 2 200

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2013 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid En søknad, to registreringsdatoer 2017 Søknadsperiode 1.-15. mai 2017 Telledato 1. mai 2017 Søknadsfrist

Detaljer

Mill. l/kg/kr. Målpris, kr/l/kg

Mill. l/kg/kr. Målpris, kr/l/kg Vedlegg 1: Fordeling -2018 Tabell 1.1 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 377,1 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 21. mars 5. april 2017 Anne Kari Birkeland, Solfrid Mygland og Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust-

Detaljer

Erstatning ved klimabetinget avlingssvikt i planteog honningproduksjon. Ringsaker Lars Martin Hagen Fylkesmannen i Hedmark

Erstatning ved klimabetinget avlingssvikt i planteog honningproduksjon. Ringsaker Lars Martin Hagen Fylkesmannen i Hedmark Erstatning ved klimabetinget avlingssvikt i planteog honningproduksjon Ringsaker 19.09.2018 Lars Martin Hagen Fylkesmannen i Hedmark Regelverk Forskrift av 17.01.2012 om erstatning ved klimabetingede skader

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Søknad Tilskudd til avløsning Krav og vilkår til søker, kontroll Eidsberg og Trøgstad 10. mai 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens

Detaljer

Målpris, Kr/kg. Endring, Kr/kg Mill. kr Hvete, matkorn tonn. 181,1 3,36 0,14 25,3 Rug, matkorn. 14,6 2,92 0,14 2,0 Bygg

Målpris, Kr/kg. Endring, Kr/kg Mill. kr Hvete, matkorn tonn. 181,1 3,36 0,14 25,3 Rug, matkorn. 14,6 2,92 0,14 2,0 Bygg Tabell 1.1 Fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 719,8 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter = Nettoeffekt av tilskudd 719,8 + Målpriser fra 1.7 249,0 = målpriser

Detaljer

Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene. Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø,

Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene. Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø, Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø, 21.09.2016 Jordbruksoppgjøret 15.mai 2016 Lønnsvekst på 3,1 % eller kr. 10 700 pr. årsverk

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Vanlig jordbruksproduksjon. Presentasjon av prosjekt Kompetansesamling for kommunene 17. september 2019 Ingrid Knotten Haugberg, landbruksavdelingen

Vanlig jordbruksproduksjon. Presentasjon av prosjekt Kompetansesamling for kommunene 17. september 2019 Ingrid Knotten Haugberg, landbruksavdelingen Vanlig jordbruksproduksjon Presentasjon av prosjekt Kompetansesamling for kommunene 17. september 2019 Ingrid Knotten Haugberg, landbruksavdelingen Bakgrunn Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 TILSKUDD TIL HUSDYR Husdyrtilskudd for unghest er avviklet Husdyrtilskudd for bikuber: Grensen for hvor mange bikuber det maksimalt kan gis tilskudd for er fjernet Satsendringer:

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge Status for 2009 Økologisk produksjon og omsetning i Norge Program Introduksjon ved adm. direktør Ola Chr. Rygh Offentlige tiltak for å stimulere økologisk produksjon og omsetning. Seniorrådgiver Emil Mohr

Detaljer

Fylkesmannen-Skog: Permisjon

Fylkesmannen-Skog: Permisjon Sesjon skog Fylkesmannen-Skog: Permisjon REGNSKAPS- OG BEVILGNINGSSITUASJONEN 7. NOVEMBER 2017 Budsjettoversikt Regnskapsår: 2017 KOMN KOMNAVN BEVILG GODSKR Registrert Disp. % R 0900 AUST-AGDER 4 050 000

Detaljer

Søknad om. jordbruket og tilskudd til. produksjonstilskudd i. Grunnopplysninger. Disponert areal. Areal fordelt på vekster. Landbrutjgoirr fixatoratet

Søknad om. jordbruket og tilskudd til. produksjonstilskudd i. Grunnopplysninger. Disponert areal. Areal fordelt på vekster. Landbrutjgoirr fixatoratet Landbrutjgoirr fixatoratet WW Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Søknad sendt 06.10.2017 12:22:31 Søknadsfrist 15.10.2017 Grunnopplysninger Navn på

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Kjøtt- og eggmarkedet

Kjøtt- og eggmarkedet Kjøtt- og eggmarkedet 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell/figurnummer 1 Tilførsler gris, småfe, storfe i antall og kg 2 Tilførsler egg og fjørfekjøtt i antall og kg 3 Gjennomsnittsvekter for gris, småfe, storfe

Detaljer

Hvordan søke om avlingsskade. v/anne Bjørg Rian, jordbrukssjef

Hvordan søke om avlingsskade. v/anne Bjørg Rian, jordbrukssjef Hvordan søke om avlingsskade v/anne Bjørg Rian, jordbrukssjef Saksgangen På landbrukskontoret er det Linn Kristin og meg som vil behandle søknadene. Sakene vil bli tatt fortløpende. Vi skal kontrollere

Detaljer

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23.

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. mars 2017 Viktig for lokalt folkehelsearbeid Fokuserer på forhold som påvirker

Detaljer

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum azk31 azk31_husdyr_buskerud.pdf Landbrukskontoret i Ullensaker og Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Utviklingen av Dyretallet Husdyrproduksjoner 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Mjølkekyr 32

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Søknad Tilskudd til avløsning Krav og vilkår til søker, kontroll Sarpsborg 18. april 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

NOTERING NR. 08/2019 GJELDENDE FRA

NOTERING NR. 08/2019 GJELDENDE FRA UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 56,78 56,08 55,38 54,68 53,48 52,28 50,78 49,28 47,68 46,18 44,98 43,78 42,78 41,78 39,78 140,1-175,0 kg 57,18 56,48 55,78 55,08

Detaljer

Kjøtt- og eggmarkedet

Kjøtt- og eggmarkedet Kjøtt- og eggmarkedet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell/figurnummer 1 Tilførsler gris, småfe, storfe i antall og kg 2 Tilførsler egg og fjørfekjøtt i antall og kg 3 Gjennomsnittsvekter for gris, småfe, storfe

Detaljer

Årsmøte Gjerstad og Søndeled skogeierlag. Lyngrillen 14. mars 2019

Årsmøte Gjerstad og Søndeled skogeierlag. Lyngrillen 14. mars 2019 Årsmøte Gjerstad og Søndeled skogeierlag Lyngrillen 14. mars 2019 Hovedtall Aust-Agder 2018 Ungskogpleie (inkl. kjemisk)= 14 951 daa (18 993) Planting inkl. suppl.= 579 510 stk (736 190) Avvirkning 430

Detaljer

Vanlig jordbruksproduksjon

Vanlig jordbruksproduksjon Vanlig jordbruksproduksjon Fagsamlinger september 2019 Egil Kolberg og Ragnhild Skar 30. sep 2019 Forskrift om produksjonstilskudd. 2. Grunnvilkår Tilskudd etter forskriften kan gis til foretak som er

Detaljer

Kjøtt- og eggmarkedet

Kjøtt- og eggmarkedet Kjøtt- og eggmarkedet i tall 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell/figurnummer 1 Tilførsler gris, småfe, storfe i antall og kg 2 Tilførsler egg og fjørfekjøtt i antall og kg 3 Gjennomsnittsvekter for gris, småfe,

Detaljer

Kjøtt- og eggmarkedet

Kjøtt- og eggmarkedet Kjøtt- og eggmarkedet 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell/figurnummer 1 Tilførsler gris, småfe, storfe i antall og kg 2 Tilførsler egg og fjørfekjøtt i antall og kg 3 Gjennomsnittsvekter for gris, småfe, storfe

Detaljer

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK Økonomi Grete Lene Serikstad Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk 2008 Bioforsk Økologisk 2008 Redaktør: Grete Lene Serikstad Alle henvendelser kan rettes til: Bioforsk Økologisk

Detaljer

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 19/2017

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 19/2017 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 53,02 52,52 52,02 51,52 51,02 50,52 50,02 48,02 47,42 46,82 46,22 45,62 45,02 44,42 41,92 140,1-175,0 kg 53,42 52,92 52,42 51,92

Detaljer

Kjøtt- og eggmarkedet

Kjøtt- og eggmarkedet Kjøtt- og eggmarkedet i tall 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell/figurnummer 1 Tilførsler gris, småfe, storfe i antall og kg 2 Tilførsler egg og fjørfekjøtt i antall og kg 3 Gjennomsnittsvekter for gris, småfe,

Detaljer

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 15/2017

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 15/2017 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 54,59 54,09 53,59 53,09 52,59 52,09 51,59 49,59 48,99 48,39 47,79 47,19 46,59 45,99 43,49 140,1-175,0 kg 54,99 54,49 53,99 53,49

Detaljer

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum azk31 azk31_husdyr_buskerud.pdf Landbrukskontoret i Ullensaker og Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Husdyrproduksjoner Mjølkekyr 291 258 279 25 234 263 255 26 241 254 Ammekyr 54 11 91 12 123

Detaljer

NOTERING NR. 18/2017 GJELDENDE FRA PRISENE ER EKSKL. M.V

NOTERING NR. 18/2017 GJELDENDE FRA PRISENE ER EKSKL. M.V UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 53,02 52,52 52,02 51,52 51,02 50,52 50,02 48,02 47,42 46,82 46,22 45,62 45,02 44,42 41,92 140,1-175,0 kg 53,42 52,92 52,42 51,92

Detaljer

Kjøtt- og eggmarkedet

Kjøtt- og eggmarkedet Kjøtt- og eggmarkedet i tall 2018 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell/figurnummer 1 Tilførsler gris, småfe, storfe i antall og kg 2 Tilførsler egg og fjørfekjøtt i antall og kg 3 Gjennomsnittsvekter for gris, småfe,

Detaljer

Utviklingen i jordbruket i Finnmark. Innledning på Landbrukskonferanse i Vadsø 21. august 2019 Hanne Eldby, AgriAnalyse

Utviklingen i jordbruket i Finnmark. Innledning på Landbrukskonferanse i Vadsø 21. august 2019 Hanne Eldby, AgriAnalyse Utviklingen i jordbruket i Finnmark Innledning på Landbrukskonferanse i Vadsø 21. august 219 Hanne Eldby, AgriAnalyse Antall bruk og endring: 28 217 6 5 4-2% -14% -5% -8% -12% -7% -15% -17% -17% -17% -2%

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2011 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2011 Søknaden kan sendast elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 20/2017

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 20/2017 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 53,02 52,52 52,02 51,52 51,02 50,52 50,02 48,02 47,42 46,82 46,22 45,62 45,02 44,42 41,92 140,1-175,0 kg 53,42 52,92 52,42 51,92

Detaljer

NOTERING NR. 15/2018 GJELDENDE FRA PRISENE ER EKSKL. M.V

NOTERING NR. 15/2018 GJELDENDE FRA PRISENE ER EKSKL. M.V UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 55,80 55,10 54,40 53,70 52,50 51,30 49,80 48,30 46,70 45,20 44,00 42,80 41,80 40,80 38,80 140,1-175,0 kg 56,20 55,50 54,80 54,10

Detaljer

NOTERING NR. 01/2017 GJELDENDE FRA PRISENE ER EKSKL. M.V

NOTERING NR. 01/2017 GJELDENDE FRA PRISENE ER EKSKL. M.V UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 51,14 50,64 50,14 49,64 49,14 48,64 48,14 46,14 45,54 44,94 44,34 43,74 43,14 42,54 40,04 140,1-175,0 kg 51,54 51,04 50,54 50,04

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET Fagsamling PT Jens Windju

JORDBRUKSOPPGJØRET Fagsamling PT Jens Windju JORDBRUKSOPPGJØRET 2016 Fagsamling PT 30.08.2016 Jens Windju ØKONOMISK RAMME TILSKUDD FOR HUSDYR - Satsøkninger i de laveste intervallene for melkeku og sau for å styrke økonomien på små og mellomstore

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Rammeberegning: Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter -410,0 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av tilskudd -410,0

Detaljer

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 01/2018

Røros Slakteri AS Tollef Bredalsvei Røros NOTERING NR. 01/2018 UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 52,40 51,90 51,40 50,90 50,40 49,90 49,40 47,40 46,80 46,20 45,60 45,00 44,40 43,80 41,30 140,1-175,0 kg 52,80 52,30 51,80 51,30

Detaljer

NOTERING NR. 01/2019 GJELDENDE FRA

NOTERING NR. 01/2019 GJELDENDE FRA UNG OKSE, KASTRAT E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- OG KVIGE -140,0 kg 55,79 55,09 54,39 53,69 52,49 51,29 49,79 48,29 46,69 45,19 43,99 42,79 41,79 40,79 38,79 140,1-175,0 kg 56,19 55,49 54,79 54,09

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Tilskudd til avløsning Søknad Krav og vilkår til søker, kontroll Spydeberg 4. april 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Kjøtt- og eggmarkedet

Kjøtt- og eggmarkedet Kjøtt- og eggmarkedet 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell/figurnummer 1 Tilførsler gris, småfe, storfe i antall og kg 2 Tilførsler egg og fjørfekjøtt i antall og kg 3 Gjennomsnittsvekter for gris, småfe, storfe

Detaljer

Kristiansand 23. september 2015

Kristiansand 23. september 2015 09.00 Frammøte med kaffe etc. 09.15 Velkomst og nytt fra Fylkesmannen - avvirkning, skogkultur, forbruk av tilskudd, kyskskogbruket, resultat- og foryngelseskontrollen, snutebillepotten mm. 10.00 Innsendte

Detaljer

Jord- og skogbruket i Østfold - sterke og mangfoldige verdikjeder

Jord- og skogbruket i Østfold - sterke og mangfoldige verdikjeder Jord- og skogbruket i Østfold - sterke og mangfoldige verdikjeder Situasjon 2014: Norge går bra - lite råvare globalt 2017: Norge mot nedtur - nok råvare globalt Norsk omstilling Forsterket automatisering

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk

Handlingsplan for økologisk landbruk Handlingsplan for økologisk landbruk i Finnmark 2010-2015 1 Innledning Regjeringa har i Soria Moriaerklæringen satt som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i Norge innen 2015 skal være økologisk.

Detaljer