Første halvår 2021 Annualisert siden oppstart Fondets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Første halvår 2021 Annualisert siden oppstart Fondets"

Transkript

1 Halvårsrapport 21

2 HOLBERG 21 Halvårsrapport Kjære andelseiere MAGNY ØVREBØ Administrerende direktør Holberg Første halvår har vært et godt halvår i aksjemarkedene, og de fleste aksjeindeksene er på «all time high». Den brede S&P -indeksen steg hele 14,4 i første halvår, og siden bunnen i fjor vår har den steget 8. Høye inflasjonstall i USA har fått mye fokus blant investorene den siste tiden selv om sentralbanken hevder at høyere priser skyldes midlertidige effekter. Oljeprisen har beveget seg fra rundt dollar fatet i begynnelsen av året til ca. 7 dollar fatet ved halvårsskiftet. Oslo børs har også vist gode takter og steget med. I løpet av halvåret har Holberg fått nye eiere. Etter en bred og grundig prosess konkluderte styret, aksjonærer og eiere at svenske Carneo var den beste partneren for å utvikle Holberg videre. Holberg ble dermed en del av Nordens største uavhengige gruppering av aktive forvaltere. Holberg viderefører samtidig ordningen med eierskap blant ansatte. I den nye eierstrukturen eier Carneo 7 av selskapet og Holbergansatte. Selv om vi har skiftet eiere så forvalter vi på samme måte som før. Vi er tett på selskapene vi investerer i. Vi fokuserer på bærekraftige forretningsmodeller. Vi prøver å se gjennom kortsiktige svingninger, og våre aktive selskapsvalg skal gi god langsiktig avkastning også fremover. Fortsatt riktig god sommer! Magny Øvrebø Administrerende direktør Holberg Avkastning Første halvår 21 Annualisert siden oppstart Fondets Fond Indeks Meravk. Fond Indeks Meravk. startdato Holberg Norge A,3 14,6-4,3,9 8,8 2, Holberg Norden A 19,7 14,6,1 9,8 9,6, Holberg Global A 11,8 13,6-1,9,7,2,4.8.6 Holberg Global Valutasikret A 11, 18, Holberg Rurik A 2,2 8, -,8,9 8,2-2, Holberg Triton A 11, 8, Holberg OMF,3 1, Holberg Kreditt A 8,, Holberg Likviditet A,3 3,4.11. Holberg Obligasjon Norden A,6 1, Historisk avkastning i Holberg er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets fremtidige avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko samt fondets forvaltningshonorar og andre kostnader som belastes fondet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. 2

3 Halvårsrapport 21 HOLBERG Holberg Norge A Holberg Norge B Basiskurs 826,91 Innløsningskurs 826,91 Forvaltningshonorar 1,, Antall andeler NOK 1,64 mrd. Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert på Oslo Børs. Fondet kan investere inntil utenfor Norge og inntil i andre finansielle instrumenter. Aktiv andel pr Aktiv andel sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og er et uttrykk for hvor stor del av porteføljens sammensetning som avviker fra referanseindeksens. Andelsklassens startdato Basiskurs 832,14 Innløsningskurs 832,14 Forvaltningshonorar 1,, Antall andeler 1 91 NOK mill. Holberg Norge A Prosentvis avkastning vs referanseindeks, hittil i år og siste år Holberg Norge B Prosentvis avkastning vs referanseindeks, siden oppstart , 3 34,2 7 28,2 6 44,8 11, 16,6 17, 19,2 14,6 7,3,3 14,6 4,6 14,6-1,8-2, År År Holberg Norge A Oslo Børs Fondindeks Holberg Norge B Oslo Børs Fondindeks Utsteder Beholdning Kostpris Markedsverdi Markedsplass Utsteder Beholdning Kostpris Markedsverdi Markedsplass EIENDOM Self Storage Group Oslo SE Sum ENERGI Aker BP ASA Oslo SE Aker Solutions ASA Oslo SE Subsea 7 S.A Oslo SE TGS NOPEC Geophysical Oslo SE Co ASA Sum INDUSTRI AF Gruppen ASA Oslo SE Kitron ASA Oslo SE Multiconsult ASA Oslo SE Veidekke ASA Oslo SE Wallenius Wilhelmsen ASA Oslo SE Sum INFORMASJONSTEKNOLOGI Atea ASA Oslo SE Sum FINANS Pareto Bank ASA Oslo SE SpareBank 1 SMN Oslo SE Storebrand ASA Oslo SE Sum FORBRUKSVARER Elektroimportøren AS Euronext Growth Europris ASA Oslo SE Fjordkraft Holding ASA Oslo SE KID ASA Oslo SE Komplett ASA Oslo SE Sonans Holding AS Euronext Growth Sum HELSEVERN Medistim ASA Oslo SE Sum KOMSUMENTVARER Orkla ASA Oslo SE Sum MATERIALER Norske Skog ASA Oslo SE Sum Unoterte Sum verdipapirportefølje Ordinære bankinnskudd Andre fordringer Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Total portefølje

4 HOLBERG 21 Halvårsrapport Holberg Norden A Holberg Norden B Basiskurs 683,14 Innløsningskurs 683,14 Forvaltningshonorar 1,, Antall andeler NOK 2,6 mrd. Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert på det nordiske markedet. Fondet kan investere inntil utenfor Norden og inntil i andre finansielle instrumenter. Aktiv andel pr Aktiv andel sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og er et uttrykk for hvor stor del av porteføljens sammensetning som avviker fra referanseindeksens. Andelsklassens startdato Basiskurs 684,39 Innløsningskurs 684,39 Forvaltningshonorar 1,, Antall andeler 4 NOK 31 mill. Holberg Norden A Prosentvis avkastning vs referanseindeks, hittil i år og siste år Holberg Norden B Prosentvis avkastning vs referanseindeks, hittil i år 3 34,2 3,8 17,8 19,2,3 23, 16,3 19,7 14,6 8 16,4 11, ,1 -,9-6,1-13, År Holberg Norden A VINX Benchmark Cap Net Index År Holberg Norden B VINX Benchmark Cap Net Index Utsteder Beholdning Kostpris Markedsverdi Markedsplass Utsteder Beholdning Kostpris Markedsverdi Markedsplass ENERGI Aker BP ASA Oslo SE International Petroleum Corp/Sweden NASDAQ OMX Stockholm Subsea 7 S.A Oslo SE Sum FINANS Danske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Hoist Finance AB (publ) NASDAQ OMX Stockholm Sampo Oyj NASDAQ OMX Helsinki Sum FORBRUKSVARER AcadeMedia AB NASDAQ OMX Stockholm Bilia AB (publ) NASDAQ OMX Stockholm Electrolux AB NASDAQ OMX Stockholm Europris ASA Oslo SE Komplett ASA Oslo SE Nokian Renkaat Oyj NASDAQ OMX Helsinki Sum KONSUMENTVARER Carlsberg AS NASDAQ OMX Copenhagen Orkla ASA Oslo SE Sum MATERIALER Hexpol NASDAQ OMX Stockholm Sum Unoterte Sum verdipapirportefølje Ordinære bankinnskudd Andre fordringer Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Total portefølje HELSEVERN Arjo AB NASDAQ OMX Stockholm Novo Nordisk NASDAQ OMX Copenhagen Sum INDUSTRI AddTech AB NASDAQ OMX Stockholm AF Poyry AB NASDAQ OMX Stockholm Inwido AB NASDAQ OMX Stockholm Loomis AB NASDAQ OMX Stockholm NCC AB NASDAQ OMX Stockholm Valmet Oyj NASDAQ OMX Helsinki Vestas Wind System A/S NASDAQ OMX Copenhagen Sum

5 Halvårsrapport 21 HOLBERG Holberg Global A Basiskurs 437, Innløsningskurs 43,69 Forvaltningshonorar 1, Inntil 1, Antall andeler Aktiv andel pr Aktiv andel sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og er et uttrykk for hvor stor del av porteføljens sammensetning som avviker fra referanseindeksens. 3 Holberg Global A Prosentvis avkastning vs referanseindeks, hittil i år og siste år 23,2 16,2 33,1 29,6 19, 12,9 11,7 13,6 NOK 3,43 mrd. 23,2 16,2 Holberg Global er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt. Inntil av fondets eiendeler kan investeres i andre finansielle instrumenter ,4-6, År Holberg Global A MSCI Daily TR Net World Utsteder Beholdning Kostpris Markedsverdi Markedsplass Utsteder Beholdning Kostpris Markedsverdi Markedsplass EIENDOM Neinor Homes SA Madrid SE Sum FINANS Avanza Bank AB NASDAQ OMX Stockholm Brookfield Asset Management Toronto SE Burford Capital LTD London SE Guaranty Trust Bank PLC Nigerian SE Ping An Insurance Group Hong Kong SE Co of China Ltd S&P Global Inc New York SE Sum FORBRUKSVARER Amazon.Com Inc NASDAQ/NGS Planet Fitness Inc New York SE Sum HELSEVERN Gilead Sciences Inc NASDAQ/NGS Novo Nordisk NASDAQ OMX Copenhagen Roche Holding AG SIX SWISS EXCHANGE Thermo Fisher Scientific New York SE Sum KOMMUNIKASJON & TJENESTER Alphabet Inc NASDAQ/NGS Facebook Inc NASDAQ/NGS Tencent Holding LTD Hong Kong SE Walt Disney Co New York SE Sum KONSUMENTVARER Alimentation Couche-Tard Inc Toronto SE Bakkafrost Oslo SE Vinh Hoan Ho Chi Minh SE Sum MATERIALER The Sherwin-Williams New York SE Company Sum Sum verdipapirportefølje Ordinære bankinnskudd Andre fordringer Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Total portefølje INDUSTRI Masco Corp New York SE Toro Co New York SE Trex Company Inc New York SE Varta Aktiengesellschaft XETRA Vestas Wind System A/S NASDAQ OMX Copenhagen Sum INFORMASJONSTEKNOLOGI Apple Inc NASDAQ/NGS Mastercard Inc New York SE Microsoft NASDAQ/NGS Nvidia Corp NASDAQ/NGS Sum

6 HOLBERG 21 Halvårsrapport Holberg Global B Andelsklassens startdato Basiskurs 44,78 Holberg Global B Prosentvis avkastning vs referanseindeks, hittil i år og siden oppstart Innløsningskurs 439,46 3 1,,2 33, 29,6 Forvaltningshonorar 1, Inntil 1, 19,3 12,9 11,9 13,6 Antall andeler NOK 167 mill. - -3,4 - -6, År Holberg Global B MSCI Daily TR Net World Holberg Global C Andelsklassens startdato Basiskurs 42,7 Innløsningskurs 4,71 Forvaltningshonorar,9 Inntil 1, Antall andeler NOK 144 mill Holberg Global C Prosentvis avkastning vs referanseindeks, hittil i år og siste år 1,8, 24,7 16,2-6,2-3,4 33,9 29,6 19,7 12,9 12,1 13,6 6,4 3, År Holberg Global C MSCI Daily TR Net World Holberg Global D Holberg Global D Prosentvis avkastning vs referanseindeks, hittil i år og siste år Andelsklassens startdato ,9 Basiskurs 42,7 29,6 Innløsningskurs 4,71 Forvaltningshonorar,9 24,7 16,2 19,7 12,9 12,1 13,6 Inntil 1,, 1,8 Antall andeler NOK 23 mill ,4-6, År Holberg Global D MSCI Daily TR Net World 6

7 Halvårsrapport 21 HOLBERG Holberg Global Valutasikret A Basiskurs 128,91 Innløsningskurs 128,2 Forvaltningshonorar 1, 1, Antall andeler Holberg Global Valutasikret A Prosentvis avkastning siden oppstart -,1,8 11, NOK 341,2 mill År Holberg Global Valutasikret A Holberg Global Valutasikret er et fond -i-fond med Holberg Global som underliggende fond og som søker å sikre fondets underliggende valuta i norske kroner. Utsteder Beholdning Kostpris Markedsverdi Markedsplass FOND Holberg Global D Unotert Sum VALUTATERMINER CAD Forward Unotert DKK Forward Unotert EUR Forward Unotert HKD Forward Unotert USD Forward Unotert Sum Sum verdipapirportefølje Ordinære bankinnskudd Andre fordringer 7 4 Gjeld Total portefølje

8 HOLBERG 21 Halvårsrapport Holberg Rurik A Basiskurs 213,18 Innløsningskurs 212,4 Forvaltningshonorar 2, Inntil 1, Antall andeler NOK 61 mill. Aktiv andel pr Aktiv andel sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og er et uttrykk for hvor stor del av porteføljens sammensetning som avviker fra referanseindeksens Holberg Rurik A Prosentvis avkastning vs referanseindeks, hittil i år og siste år, 8,6 33,4,3-9,6 9,1,2 6,,3 2,2 8, Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer i verdens fremvoksende økonomier. Inntil av fondets eiendeler kan investeres i andre finansielle instrumenter , År Holberg Rurik A MSCI Daily TR Net Emerging Markets Utsteder Beholdning Kostpris Markedsverdi Markedsplass Utsteder Beholdning Kostpris Markedsverdi Markedsplass FINANS Bank Rakyat Indonesia Persero Indonesia SE Brac Bank Ltd Dhaka SE Ecobank Ghana Ltd Ghana SE Guaranty Trust Bank PLC Nigerian SE HDFC Bank Ltd National SE of India KCB Group Ltd Nairobi SE Ping An Insurance Group Hong Kong SE Co of China Ltd Sberbank of Russia PJSC MICEX Sum FORBRUKSVARER JD.COM Hong Kong SE Mobile World Investment Ho Chi Minh SE Naspers Ltd Johannesburg SE New Oriental Education & New York SE Technology Group Inc Sum HELSEVERN MD Medical Group Investments PLC London International Square Pharmaceuticals Ltd Dhaka SE Sum INFORMASJONSTEKNOLOGI Alibaba Group Holding Lid New York SE Samsung Korea SE Sum TELEKOMMUNIKASJON & TJENESTER Safaricom Ltd Nairobi SE Tencent Holding LTD Hong Kong SE Sum KOMSUMENTVARER Dali Foods Group Co Ltd Hong Kong SE Puregold Price Club Inc Philippine SE Vietnam Dairy Products Ho Chi Minh SE Sum Sum verdipapirportefølje Ordinære bankinnskudd Andre fordringer Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Total portefølje INDUSTRI Hemas Holdings PLC Colombo SE Sum

9 Halvårsrapport 21 HOLBERG Holberg Rurik B Andelklassens startdato Basiskurs 2,4 Innløsningskurs 214,4 Forvaltningshonorar 1,7 Inntil 1, Antall andeler Holberg Rurik B Prosentvis avkastning vs referanseindeks, hittil i år og siden oppstart -7,8 9,4,2 6,2,3 2,4 8, NOK 43,8 mill , År Holberg Rurik B MSCI Daily TR Net Emerging Markets Holberg Rurik C Andelklassens startdato Basiskurs 216,82 Innløsningskurs 216,17 Forvaltningshonorar 1, Inntil 1, Antall andeler - - Holberg Rurik C Prosentvis avkastning vs referanseindeks, hittil i år og siden oppstart -7,8 9,7,2 6,,3 2, 8, NOK mill , År Holberg Rurik C MSCI Daily TR Net Emerging Markets Holberg Rurik D Andelklassens startdato..17 Basiskurs 2,26 Innløsningskurs 219,6 Forvaltningshonorar 1,2 Inntil 1, Antall andeler NOK 7, mill Holberg Rurik D Prosentvis avkastning vs referanseindeks, hittil i år og siden oppstart 9,1 8, -, -9,6,,2 6,8,3 2,6 8, År Holberg Rurik D MSCI Daily TR Net Emerging Markets 9

10 HOLBERG 21 Halvårsrapport Holberg Triton A Holberg Triton B Basiskurs 171,94 Innløsningskurs 171,42 Forvaltningshonorar 2, Inntil 1, Antall andeler Holberg Triton er et bransjefond som hovedsakelig investerer i børsnoterte aksjer golbalt innen marine ressurser. Inntil av fondets eiendeler kan investeres i andre finansielle instrumenter. Aktiv andel rapporteres kun for fond som har referanseindeks. Andelklassens startdato Basiskurs 18,23 Innløsningskurs 179,69 Forvaltningshonorar 1, Inntil 1, NOK 1,3 mill. Antall andeler NOK 1, mill. Holberg Triton A Prosentvis avkastning per år Holberg Triton B Prosentvis avkastning per år, hittil i år og siden oppstart,2 13,1 11, 11,9 11, 1,9 3,1 1,8,1 2,9 4,2 - -, År Holberg Triton A Holberg Triton B År Utsteder Beholdning Kostpris Markedsverdi Markedsplass KONSUMENTVARER Arctic Fish Holding AS Euronext Growth Austevoll Seafood ASA OSLO SE Bakkafrost OSLO SE Charoen Pokphand Foods PCL SE OF THAILAND Clover Corp Ltd AUSTRALIAN SE Frosta AG FRANKFURT SE Fujicco Co Ltd TOKYO SE Hagoromo Foods Corp TOKYO SE High Liner Foods Inc TORONTO SE Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT INDONESIA SE Kyokuyo Co Ltd TOKYO SE Lerøy Seafood Group OSLO SE Maruha Nichiro Corp TOKYO SE Mowi ASA OSLO SE Måsøval Fiskeoppdrett AS Euronext Growth Nichimo Co Ltd TOKYO SE Oceana Group Ltd JOHANNESBURG SE QL Resources Bhd BURSA MALAYSIA SalMar ASA OSLO SE Sanford Ltd/NZ NEW ZEALAND SE Tassal Group AUSTRALIAN SE Thai Union Frozen Products PCL SE OF THAILAND Toyo Suisan Kaisha TOKYO SE Vinh Hoan HO CHI MINH SE Sum Sum verdipapirportefølje Ordinære bankinnskudd Andre fordringer Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner 8 2 Total portefølje

11 Halvårsrapport 21 HOLBERG Holberg Likviditet A Holberg Likviditet B Basiskurs 2,17 Innløsningskurs 2,17 Forvaltningshonorar,, Porteføljerente *),1 Durasjon/rentefølsomhet,14 år Gjennomsnittlig vektet løpetid Holberg Likviditet er et aktivt forvaltet fond som investerer i verdipapirer med kredittkvalitet tilsvarende minimum BBB- (investment grade). 1, år Antall andeler NOK 8,4 mrd. Utstederne vil hovedsakelig være foretak. Fondet investerer i rentebærende verdipapirer (sertifikater og obligasjoner) denominert i norske kroner. Fondets plassering i verdipapirer som etter investeringstidspunktet vurderes å ha lavere kredittkvalitet enn BBB-, kan maksimalt utgjøre av fondets forvaltningskapital. Fondet kan ikke investere i ansvarlige lån. Fondet kan investere i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner med en rentefølsomhet under 1 år. Fondets modifiserte durasjon (gjennomsnittlige rentefølsomhet) skal ikke overstige 1 år. Fondets kredittdurasjon (gjennomsnittlige vektede løpetid) skal ikke overstige 1, år. *) Porteføljerente (effektiv rente) vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning. Andelsklassens startdato.2.21 Basiskurs 2,21 Innløsningskurs 2,21 Forvaltningshonorar,, Porteføljerente *),1 Durasjon/rentefølsomhet Gjennomsnittlig vektet løpetid,14 år 1, år Antall andeler NOK 18 mill. Holberg Likviditet A Prosentvis avkastning hittil i år og siste år Holberg Likviditet B Prosentvis avkastning siden oppstart 2, 2,4 2, 2, 1,9 1,9 2, 1, 1, 1, 1, 1,1 1,,,3,,2,, År År Holberg Likviditet A Holberg Likviditet B Utsteder ISIN Beholdning Kostpris Markedsverdi inkl. påløpt rente BOLIGKREDITT Bustadkreditt Sogn o AS 17/23 FRN C COVD NO NORDIC ABM Nordea Direct Boligk AS 16/22 FRN C COVD NO NORDIC ABM Nordea Direct Boligk AS 17/23 FRN C COVD NO NORDIC ABM OBOS Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD NO NORDIC ABM Totens Spb Boligkred AS /24 FRN C COVD NO NORDIC ABM Danske Bank A/S 18/23 FRN STEP C COVD NO OSLO SE Eika Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD NO OSLO SE Eika Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVD NO OSLO SE Nordea Eiendomskredi AS 16/22 FRN C COVD NO OSLO SE Nordea Eiendomskredi AS 18/23 FRN C COVD NO OSLO SE Spb 1 Boligkreditt AS 16/22 FRN C COVD NO OSLO SE Spb Vest Boligkredit AS 17/22 FRN C COVD NO OSLO SE SR-Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVD NO OSLO SE Sum Markedsplass EIENDOM Thon Holding AS /23 FRN NO NORDIC ABM Entra ASA,62 CERT NO UNOTERT Entra ASA 17/22 FRN NO OSLO SE Olav Thon Eiendomsselskap ASA /23 FRN NO OSLO SE Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN NO OSLO SE Vasakronan AB 17/22 FRN NO OSLO SE Sum

12 HOLBERG 21 Halvårsrapport Forts.: Holberg Likviditet Utsteder ISIN Beholdning Kostpris Markedsverdi inkl. påløpt rente FINANS Nordea Bank Abp 19/22 FRN NO IRISH SE Nordea Bank Abp 19/22 FRN NO IRISH SE Brage Finans AS 18/22 FRN NO NORDIC ABM Eika Boligkreditt AS 17/22 FRN NO NORDIC ABM Eika Boligkreditt AS /23 FRN NO NORDIC ABM Lillestrøm Spb 16/21 FRN NO NORDIC ABM Spb 1 Helgeland 18/23 FRN NO NORDIC ABM Spb 1 Nord-Norge 16/21 FRN NO NORDIC ABM Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN NO NORDIC ABM Spb 1 Ringerike Hadeland 16/22 FRN NO NORDIC ABM Spb 1 SMN 17/22 FRN NO NORDIC ABM Spb 1 SMN 18/23 FRN NO NORDIC ABM Spb 1 Sørøst-Norge 17/22 FRN NO NORDIC ABM Spb 1 Sørøst-Norge 18/23 FRN NO NORDIC ABM Spb 1 Østlandet 17/22 FRN NO NORDIC ABM Spb Sogn og Fjordane 19/22 FRN NO NORDIC ABM Spb Sogn og Fjordane 19/23 FRN NO NORDIC ABM Spb Sør 17/22 FRN NO NORDIC ABM Spb Øst 17/22 FRN NO NORDIC ABM Storebrand Bank ASA /23 FRN NO NORDIC ABM Eika Boligkredi AS, CERT NO UNOTERT Bank Norwegian ASA 19/22 FRN NO OSLO SE DNB Bank ASA 19/22 FRN NO OSLO SE Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 FRN NO OSLO SE Sum Markedsplass KOMMUNE Ferde AS /22 FRN NO NORDIC ABM Trondheim komm /22 FRN NO NORDIC ABM Steinkjer komm 21/23 FRN NO UNOTERT Alver komm 21/23 FRN NO OSLO SE Arendal komm /22 FRN NO OSLO SE Notodden komm 21/23 FRN NO OSLO SE Porsgrunn komm 21/23 FRN NO OSLO SE Ålesund komm 21/23 FRN NO OSLO SE Sum INDUSTRI Scania CV 19/22 FRN NOK XS LUXEMBOURG SE Posten Norge AS 17/21 FRN NO OSLO SE Sum KRAFT Glitre Energi AS,73 CERT NO NORDIC ABM Agder Energi AS,64 CERT NO UNOTERT BKK AS 14/21 FRN NO OSLO SE BKK AS 18/23 FRN NO OSLO SE Statnett SF /23 FRN NO OSLO SE Sum Sum verdipapirportefølje Bankplasseringer Sum investert portefølje Ordinære bankinnskudd Andre fordringer Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Total portefølje

13 Halvårsrapport 21 HOLBERG Holberg Obligasjon Norden A Basiskurs 4,39 Innløsningskurs 4,39 Forvaltningshonorar,, Porteføljerente *),2 Durasjon/rentefølsomhet,17 år Gjennomsnittlig vektet løpetid 1,3 år Antall andeler NOK, mrd. Fondet ble reklassifisert (tildigere Holberg Likviditet ). Holberg Obligasjon Norden er et aktivt forvaltet fond som investerer i verdipapirer med kredittkvalitet tilsvarende minimum BBB- (investment grade). Plasseringer i obligasjoner eller andre rentebærende verdipapirer med lavere kredittkvalitet enn BBB- kan utgjøre maksimalt av fondets forvaltningskapital. Fondets modifiserte durasjon (gjennomsnittlige rentefølsomhet) skal ikke overstige 1 år. Fondets kredittdurasjon (gjennomsnittlige vektede løpetid) skal ikke overstige 3 år. Holberg Obligasjon Norden kan bruke rente- og valutaderivater. Fondet skal ikke ha vesentlig eksponering mot andre valutaer enn NOK. Fondets investeringer i verdipapirer som er denominert i en annen valuta skal hovedsakelig valutasikres til NOK gjennom bruk av valutaderivater. *) Porteføljerente (effektiv rente) vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning. 3, 2, 2 1, 1,,, Holberg Obligasjon Norden A Prosentvis avkastning hittil i år og siden oppstart,3 1,14 2,46 2, År Holberg Obligasjon Norden A,63 Utsteder ISIN Beholdning Kostpris Markedsverdi inkl. påløpt rente Markedsplass BOLIGKREDITT Nordea Eiendomskredi AS 18/23 FRN C COVD NO OSLO SE Spb Øst Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD NO OSLO SE Sum EIENDOM Atrium Ljungberg AB 17/22 FRN SE NASDAQ OMX STOCKHOLM Castellum AB 17/22 FRN SE NASDAQ OMX STOCKHOLM Rikshem AB 17/22 FRN NO NASDAQ OMX STOCKHOLM Entra ASA 17/22 FRN NO OSLO SE Norwegian Property ASA 17/22 FRN NO OSLO SE Olav Thon Eiendomssels ASA 19/22 FRN SEK NO OSLO SE Vasakronan AB 16/21 FRN NO OSLO SE Sum FINANS Nordea Bank Abp 19/22 FRN NO IRISH SE Nordea Bank Abp 19/23 FRN NO IRISH SE Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN NO NORDIC ABM Spb 1 Helgeland 16/22 FRN NO NORDIC ABM Spb Sogn og Fjordane 19/23 FRN NO NORDIC ABM Bank Norwegian ASA 19/22 FRN NO OSLO SE Bank Norwegian ASA 19/23 FRN NO OSLO SE Bank Norwegian ASA 19/23 FRN SEK NO OSLO SE Sum KOMMUNE Alver komm 21/23 FRN NO OSLO SE Lillehammer komm 18/23 FRN NO OSLO SE Trøndelag fylke 17/22 FRN NO OSLO SE Sum KRAFT Ellevio AB 17/24 FRN SEK XS IRISH SE Sunnhordland Kraftlag AS 16/21 FRN NO NORDIC ABM Agder Energi AS,64 CERT NO UNOTERT BKK AS 18/23 FRN NO OSLO SE Sogn og Fjordane Energi AS 17/22 FRN NO OSLO SE Statnett SF /23 FRN NO OSLO SE Sum

14 HOLBERG 21 Halvårsrapport Forts.: Holberg Obligasjon Norden Utsteder ISIN Beholdning Kostpris Markedsverdi inkl. påløpt rente INDUSTRI Electrolux AB /23 FRN SEK XS LUXEMBOURG SE Scania CV 19/22 FRN NOK XS LUXEMBOURG SE Telenor ASA 19/24 FRN SEK XS LUXEMBOURG SE Volvo Treasury AB 18/23 FRN SEK XS LUXEMBOURG SE DSV Panalpina A/S 14/22 FRN DK NASDAQ OMX COPENHAGEN Kinnevik AB 17/22 FRN SE NASDAQ OMX STOCKHOLM NIBE Industrier AB 17/22 FRN SE NASDAQ OMX STOCKHOLM Nortura SA 16/22 FRN NO NORDIC ABM Norsk Hydro ASA /23 FRN NO OSLO SE Orkla ASA 16/23 FRN NO OSLO SE Posten Norge AS 17/21 FRN NO OSLO SE Yara International ASA 17/22 FRN SEK NO OSLO SE Sum Markedsplass VALUTATERMINER DKK Forward.9.21 DKK UNOTERT SEK Forward.9.21 SEK UNOTERT Sum Sum verdipapirportefølje Ordinære bankinnskudd Gjeld Total portefølje

15 Halvårsrapport 21 HOLBERG Holberg OMF Basiskurs 1,18 Innløsningskurs 1,18 Forvaltningshonorar,, Porteføljerente *),1 Durasjon/rentefølsomhet Gjennomsnittlig vektet løpetid,16 år 2,2 år Antall andeler NOK 1,4 mrd. HolbergHolberg OMF investerer i utstedere med svært god kredittkvalitet (investment grade). Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner med pantesikring (boligkredittobligasjoner) denominert i norske kroner. Fondets investeringer skal tilfredsstille de enhver tid gjeldende ratingkrav Norges Bank oppstiller for at fondet skal kunne tjene som sikkerhet for lån i Norges Bank, likevel slik at Verdipapirfondenes Forenings ratingkrav for klassifisering som obligasjonsfond skal oppfylles dersom disse er strengere. Fondet kan investere i sertifikater og obligasjoner med en rentefølsomhet under 1 år. Fondets modifiserte durasjon (gjennomsnittlige rentefølsomhet) skal ikke overstige 1, år. Fondets kredittdurasjon (gjennomsnittlige løpetid), skal ikke overstige år. Fondets midler plasseres i finansielle instrumenter med risikovekt inntil prosent i samsvar med kapitalkravsforskriften. *) Porteføljerente (effektiv rente) vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning. 2, 2, 1, 1,,, Holberg OMF Prosentvis avkastning hittil i år og siste år 2,14 1,61 1, 1,7 1, År Holberg OMF,32 Utsteder ISIN Beholdning Kostpris Markedsverdi inkl. påløpt rente Markedsplass BOLIGKREDITT Bustadkreditt Sogn o AS 17/23 FRN C COVD NO NORDIC ABM Bustadkreditt Sogn o AS 19/ FRN C COVD NO NORDIC ABM KLP Boligkreditt AS /22 FRN C COVD NO NORDIC ABM Nordea Direct Boligk AS 16/22 FRN C COVD NO NORDIC ABM OBOS Boligkreditt AS 17/23 FRN C COVD NO NORDIC ABM OBOS Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVD NO NORDIC ABM Spb 1 Næringskreditt AS 18/22 FRN C COVD NO NORDIC ABM Danske Bank A/S 18/23 FRN STEP C COVD NO OSLO SE Eika Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD NO OSLO SE Eika Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVD NO OSLO SE KLP kommkreditt AS 19/24 FRN C COVD NO OSLO SE Møre Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD NO OSLO SE Nordea Eiendomskredi AS 16/22 FRN C COVD NO OSLO SE Nordea Eiendomskredi AS 18/23 FRN C COVD NO OSLO SE Sbanken Boligkreditt AS 17/23 FRN C COVD NO OSLO SE Spb 1 Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVD NO OSLO SE Spb Sør Boligkreditt AS 18/ FRN C COVD NO OSLO SE Spb Sør Boligkreditt AS /24 FRN C COVD NO OSLO SE Spb Vest Boligk AS 17/23 FRN STEP C COVD NO OSLO SE Spb Vest Boligkredit AS 17/22 FRN C COVD NO OSLO SE Spb Vest Boligkredit AS 18/24 FRN C COVD NO OSLO SE Spb Øst Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD NO OSLO SE Spb Øst Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVD NO OSLO SE SR-Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVD NO OSLO SE SR-Boligkreditt AS 19/22 FRN C COVD NO OSLO SE Stadshypotek AB 19/24 ADJ C COVD NO OSLO SE Storebrand Boligkred AS 17/22 FRN C COVD NO OSLO SE Storebrand Boligkred AS 18/23 FRN C COVD NO OSLO SE Sum Sum verdipapirportefølje Ordinære bankinnskudd Gjeld Total portefølje

16 HOLBERG 21 Halvårsrapport Holberg Kreditt A Holberg Kreditt B Basiskurs 7,14 Innløsningskurs 6,6 Forvaltningshonorar,8 Tegnings- og innløsningsprovisjon Inntil, Porteføljerente *) 4, Durasjon/rentefølsomhet Gjennomsnittlig vektet løpetid,7 år 2,7 år Antall andeler NOK 6,4 mrd. Holberg Kreditt er et aktivt forvaltet fond som investerer i rentebærende verdipapirer innenfor ulike bransjer/sektorer med ulik kredittkvalitet. Utstederne vil hovedsakelig være foretak. Fondet kan investere i verdipapirer der utsteder har en kredittkvalitet tilsvarende minimum B-. Plasseringer i obligasjoner, der utsteder etter investeringstidspunktet vurderes å ha lavere kredittkvalitet enn B-, samt plasseringer i aksjer, kan samlet maksimalt utgjøre prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet skal hovedsakelig investere i Norden. Fondets modifiserte durasjon (gjennomsnittlige rentefølsomhet) skal ikke overstige 1, år. Fondets kredittdurasjon (gjennomsnittlige løpetid), skal ikke overstige 3 år. Fondet kan bruke rente- og valutaderivater. Fondet skal ikke ha vesentlig eksponering mot andre valutaer enn NOK. Fondets investeringer i verdipapirer som er denominert i en annen valuta skal hovedsakelig valutasikres til NOK gjennom bruk av valutaderivater. *) Porteføljerente (effektiv rente) vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning. Andelklassens startdato.2.19 Basiskurs 7,61 Innløsningskurs 7,7 Forvaltningshonorar, Tegnings- og innløsningsprovisjon Inntil, Porteføljerente *) 4, Durasjon/rentefølsomhet Gjennomsnittlig vektet løpetid,7 år 2,7 år Antall andeler NOK,32 mrd Holberg Kreditt A Prosentvis avkastning hittil i år og siste år 6, 7,9 6,1 8, Holberg Kreditt B Prosentvis avkastning hittil i år og siden oppstart 8,1 2 2,2 3, ,7 - -, År År Holberg Kreditt A Holberg Kreditt B Utsteder ISIN Beholdning Kostpris Markedsverdi inkl. påløpt rente EIENDOM ALM Equity AB / FRN C SE NASDAQ OMX STOCKHOLM Heimstaden AB /24 FRN SE NASDAQ OMX STOCKHOLM Samhällsbyggna AB 19/PERP FRN STEP C SUB SE NASDAQ OMX STOCKHOLM Klövern AB 19/23 FRN USD FLOOR C NO UNOTERT ALM Equity AB 21/26 FRN C SE UNOTERT KMC Properties ASA /23 FRN FLOOR C NO UNOTERT Sum Markedsplass FINANS DDM Debt AB 21/26 9, EUR C SE NASDAQ OMX STOCKHOLM Intrum Float /1/24 SE NASDAQ OMX STOCKHOLM Axactor SE 21/24 FRN EUR FLOOR C NO OSLO SE B2Holding ASA 19/24 FRN EUR FLOOR C NO OSLO SE Sum INDUSTRI Airswift Global AS 21/ FRN USD FLOOR C NO UNOTERT Endúr ASA 21/ FRN FLOOR C NO UNOTERT Norske Skog ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C NO OSLO SE Sum

17 Halvårsrapport 21 HOLBERG Forts.: Holberg Kreditt Utsteder ISIN Beholdning Kostpris Markedsverdi inkl. påløpt rente INVESTERINGSSELSKAP M2 Asset Management AB /23 FRN C SE NASDAQ OMX STOCKHOLM Kistefos AS 19/23 FRN FLOOR C NO NORDIC ABM Kistefos AS /24 FRN FLOOR C NO NORDIC ABM Kistefos AS / FRN FLOOR C NO NORDIC ABM Ilija Batljan AB 21/PERP FRN STEP C SUB SE UNOTERT Sum Markedsplass OLJEPRODUKSJON Siccar Point Energ Plc 21/26 9, USD C NO NORDIC ABM NORECO ASA 19/26 9, USD C NO OSLO SE Okea ASA 18/23 FRN USD FLOOR C NO OSLO SE Okea ASA 19/24 8,7 USD C NO OSLO SE Sum OLJESERVICE BW Offshore Limited 19/24 2, USD CONV NO UNOTERT Dof Subsea AS 17/22 9, USD NO OSLO SE Dof Subsea AS 18/23 FRN FLOOR NO OSLO SE Dof Subsea AS NO UNOTERT Dof Subsea AS NO UNOTERT Dof Subsea AS NO UNOTERT Dof Subsea AS NO UNOTERT Dof Subsea AS NO UNOTERT Dof Subsea AS NO UNOTERT Dof Subsea AS NO UNOTERT Sum REISELIV Color Gr AS /PERP FRN FLOOR STEP C SUB NO Oslo SE Sum SHIPPING GasLog Ltd 17/ USD USG378AC UNOTERT Höegh LNG Holdings Ltd 21/ FRN FLOOR C NO UNOTERT PRE: Dampskibsselskab A/S 21/24 FRN USD FLOOR NO UNOTERT Altera Shuttle Tanke 19/24 FRN USD FLOOR NO OSLO SE Altera Shuttle Tankers 17/22 7,1 USD NO OSLO SE American Tanker Inc. / 7,7 USD C NO OSLO SE Borealis Finance LLC 17/23 7, USD C NO OSLO SE GasLog Ltd 19/24 FRN FLOOR C NO OSLO SE Havilafjord AS 18/23 FRN FLOOR C NO OSLO SE Höegh LNG Holdings Ltd / FRN FLOOR C NO OSLO SE MPC Container 17/23 FRN USD FLOOR STEP C NO OSLO SE Seaspan Corporation 21/24 6, USD C NO OSLO SE Sum SHIPPING/OLJE Teekay Corp 1//23 US879YAE UNOTERT SFL Corporation Ltd. 21/26 7, USD C NO UNOTERT Oce ASA 19/PERP FRN USD FLOOR STEP C SUB NO OSLO SE SFL Corporation Ltd. 18/23 FRN FLOOR C NO OSLO SE SFL Corporation Ltd. 19/24 FRN FLOOR C NO OSLO SE Sum TJENESTER Lithium Midco II L / FRN EUR FLOOR C NO UNOTERT Lithium Midco II L /26 FRN EUR FLOOR C NO UNOTERT Lithium Topco Limited Warrants JEBL61Z UNOTERT Norlandia Healt AS 21/ FRN SEK FLOOR C NO UNOTERT Norlandia Health & AS 21/ FRN FLOOR C NO UNOTERT Sum VALUTATERMINER EUR Forward.9.21 EUR UNOTERT SEK Forward SEK UNOTERT SEK Forward.9.21 SEK UNOTERT USD Forward.9.21 USD UNOTERT Sum Sum verdipapirportefølje Ordinære bankinnskudd Andre fordringer Gjeld Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner Total portefølje Fondet har garantiforpliktelse tilsvarende 17 MNOK som ikke viser i fondets beholdningsoversikt pr

18 Holberg Lars Hilles gate 19 8 Bergen tlf 21 faks

Holberg Triton A -0,5 % 9,2 %

Holberg Triton A -0,5 % 9,2 % Halvårsrapport 19 HOLBERG 19 Halvårsrapport Kjære andelseiere MAGNY ØVREBØ Administrerende direktør Holberg Vi har skiftet navn fra Holbergfondene til Holberg! I tillegg til at vi har forenklet navnet

Detaljer

Kjære andelseiere i Holbergfondene

Kjære andelseiere i Holbergfondene halvårsrapport 218 holberg fondene 218 Halvårsrapport Kjære andelseiere i Holbergfondene Inga Lise Moldestad Konstituert administrerende direktør Et godt budskap kan ikke gjentas for ofte. Langsiktighet,

Detaljer

holberg fondene 2017 Halvårsrapport

holberg fondene 2017 Halvårsrapport halvårsrapport 217 holberg fondene 217 Halvårsrapport 2 Halvårsrapport 217 holberg fondene Kjære andelseiere i Holbergfondene Langsiktighet er en sann venn for oss som investerer og sparer i fond. Dette

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2019 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS

Halvårsrapport 1. halvår 2019 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS Halvårsrapport 1. halvår 2019 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS Verdipapirfondet Norse Trend Global Kering Frankrike XPAR 1 870 7 445 278 9 436 331 5,47 % og har mandat til å være investert

Detaljer

Grexit og Brexit... I det lange løp er det bedriftenes inntjening som vil avgjøre retningen videre.

Grexit og Brexit... I det lange løp er det bedriftenes inntjening som vil avgjøre retningen videre. halvårsrapport 216 holberg fondene 216 Halvårsrapport I det lange løp er det bedriftenes inntjening som vil avgjøre retningen videre. egil herman sjursen Administrerende direktør Grexit og Brexit... Våren

Detaljer

Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil

Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil Halvårsrapport verdipapirfond 215 @ Harald Pettersen / Statoil Langsiktighet Vekst Forvaltning Vår virksomhet har helt siden oppstarten i 1995 vært basert på den samme filosofien, og ansatte som var med

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden. Juli 2019

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden. Juli 2019 Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden Juli 2019 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.19 : 101,14 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr 0,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet. Mai 2019

Månedsrapport Holberg Likviditet. Mai 2019 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2019 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.19 : 102,11 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 7,7 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 102,87 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 9,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden Desember 2017

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden Desember 2017 1 Månedsrapport Obligasjon Norden Desember 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.17 : 101,51 Effektiv rente* : 0,8 % Porteføljestørrelse : kr. 0,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet. Juni 2019

Månedsrapport Holberg Likviditet. Juni 2019 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2019 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.19 : 102,22 Effektiv rente* : 1,60 % Porteføljestørrelse : kr. 7,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2019

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2019 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2019 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.03.19 : 101,76 Effektiv rente* : 1,45 % Porteføljestørrelse : kr. 7,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 107,83 Effektiv rente (yield to maturity)* : 4,75 % Porteføljestørrelse : 3,9 mrd.

Detaljer

Halvårsrapport SR-Bank Fondene

Halvårsrapport SR-Bank Fondene Halvårsrapport 2019 SR-Bank Fondene 1 Innholdsfortegnelse 3-4 Markedskommentar fra forvalterne 5-10 Våre aksjefond SR-Bank Verden SR-Bank Norge SR-Bank Utbytte 11-18 Våre kombinasjonsfond SR-Bank 80 SR-Bank

Detaljer

Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg

Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg Halvårsrapport 214 holberg fondene Holberg Fondene Halvårsrapport 214 Foto: Arvid Berg holberg fondene 214 Halvårsrapport Positive finansmarkeder første halvår I det lange løp vil det være den økonomiske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 103,51 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 7,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden Desember 2018

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden Desember 2018 1 Månedsrapport Obligasjon Norden Desember 2018 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.18 : 101,30 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr 0,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 101,31 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden Mars 2019

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden Mars 2019 1 Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden Mars 2019 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.03.19 : 100,24 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr 0,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF September 2017

Månedsrapport Holberg OMF September 2017 1 Månedsrapport Holberg OMF September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 101,83 Effektiv rente* : 0,8 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Foto: Arvid Berg. Halvårsrapport. Holberg Fondene

Foto: Arvid Berg. Halvårsrapport. Holberg Fondene Foto: Arvid Berg 215 Halvårsrapport Holberg Fondene holberg fondene 215 Halvårsrapport Jakten på avkastning tvinger investorene til å ta mer risiko, og aksjemarkedet peker seg ut som eneste reelle mulighet.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt. August 2019

Månedsrapport Holberg Kreditt. August 2019 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2019 Nøkkeltall RISIKOPROFIL 10 STØRSTE UTSTEDERE Golar LNG Partners 6,8% B2 Holding 6,7% GasLog 4,7% Høegh LNG 4,6% Ocean Yield 4,3% Axactor 4,1% Arion Banki 4,0%

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2019

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2019 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2019 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 28.02.19 : 108,74 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,75 % Porteføljestørrelse : kr 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Halvårsrapport 2013 SR-Forvaltnings fond SR-Rente, SR- Kombinasjon og SR-Utbytte

Halvårsrapport 2013 SR-Forvaltnings fond SR-Rente, SR- Kombinasjon og SR-Utbytte Halvårsrapport 2013 SR-Forvaltnings fond SR-Rente, SR- Kombinasjon og SR-Utbytte SR-Forvaltning SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester. Aktiv forvaltning og verdipapirfondsforvaltning. Sistnevnte ble

Detaljer

Forvaltning Halvårsrapport 2015

Forvaltning Halvårsrapport 2015 Forvaltning Halvårsrapport 2015 SR-Forvaltning AS Oppsummering 1 halvår 2015 fra forvalterne - Halvårsrapport- SR-Forvaltning tilbyr i dag 2 tjenester: Aktiv forvaltning Verdipapirfondsforvaltning Her

Detaljer

Vår historie. Vår forvaltning. SR-Forvaltning AS ble etablert som en avdeling i Sparebank 1 SR-Bank i I starten ble. Forvaltning av aksjer

Vår historie. Vår forvaltning. SR-Forvaltning AS ble etablert som en avdeling i Sparebank 1 SR-Bank i I starten ble. Forvaltning av aksjer Vår historie SR-Forvaltning AS ble etablert som en avdeling i Sparebank 1 SR-Bank i 1999. I starten ble bankens egen finansportefølje, samt pensjonskassens midler forvaltet med gode resultater. På bakgrunn

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2017

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2017 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.17 : 101,32 Effektiv rente* : 1,0 % Porteføljestørrelse : kr. 1,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) : 0,11

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 27.02.15 : 104,36 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,5 % Porteføljestørrelse : 4,3 mrd.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 101,66 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Vi spiser jo nesten ikke fisk

Vi spiser jo nesten ikke fisk Holberg Triton 1 Vi spiser jo nesten ikke fisk Verdens matfat 2% Grønnsaker og korn Storfe, kylling, gris Fisk og skalldyr 2 Kilde: Mare Life, FAO Kjernesunt reststoffene snart like mye verdt som fileten

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016 Fondskommentar Vi har kun gjort mindre endringer i porteføljen den siste måneden. I slutten av oktober kom Standard & Poor s med melding om oppgradering

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 101,27 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Halvårsrapport 2013 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport

Halvårsrapport 2013 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport Halvårsrapport 213 holberg fondene Holberg Fondene Halvårsrapport 213 holberg fondene 213 Halvårsrapport En grei start på året! Vår vurdering er at aksjemarkedene er attraktivt priset, og potensialet både

Detaljer

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Foreløpige, ikke reviderte tall 2012 ble et godt år Startet med betydelig usikkerhet Risikoviljen økte i andre halvår Statens pensjonsfond Norge

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2016

Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,66 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 105,21 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,75 % Porteføljestørrelse : 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 102,49 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 3,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF. August 2019

Månedsrapport Holberg OMF. August 2019 Månedsrapport Holberg OMF August 2019 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.19 : 101,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) : 0,11

Detaljer

Vår historie. Vår forvaltning. SR-Forvaltning AS ble etablert som en avdeling i Sparebank 1 SR-Bank i I starten ble. Forvaltning av aksjer

Vår historie. Vår forvaltning. SR-Forvaltning AS ble etablert som en avdeling i Sparebank 1 SR-Bank i I starten ble. Forvaltning av aksjer 2018 HALVÅRSRAPPORT Vår historie SR-Forvaltning AS ble etablert som en avdeling i Sparebank 1 SR-Bank i 1999. I starten ble bankens egen finansportefølje, samt pensjonskassens midler forvaltet med gode

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Fond og skreddersøm. SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester, Aktiv forvaltning og Verdipapirfondsforvaltning

Fond og skreddersøm. SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester, Aktiv forvaltning og Verdipapirfondsforvaltning Halvårsrapport 2016 Fond og skreddersøm SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester, Aktiv forvaltning og Verdipapirfondsforvaltning I denne rapporten er våre tre fond presentert: SR-Rente vil hovedsakelig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 Forvalterteam Holberg Kreditt Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt

Detaljer

Hordaland på Børsen HÅVARD S. ABRAHAMSEN, 21. AUGUST 2019

Hordaland på Børsen HÅVARD S. ABRAHAMSEN, 21. AUGUST 2019 Hordaland på Børsen HÅVARD S. ABRAHAMSEN, 21. AUGUST 219 Kilde til kapital for næringslivet og arena for effektiv handel av verdipapirer BØRSENS HOVEDFUNKSJON Oslo Børs VPS, verdikjeden og infrastrukturen

Detaljer

Halvårsrapport Verdipapirfond

Halvårsrapport Verdipapirfond Halvårsrapport 2017 Verdipapirfond Oppsummering første halvår Om første halvår Første halvår var av det stabile og positive slaget i aksjemarkedet. Etter en positiv start på året på Oslo Børs, drevet av

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt. Juni 2019

Månedsrapport Holberg Kreditt. Juni 2019 Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2019 Nøkkeltall RISIKOPROFIL 10 STØRSTE UTSTEDERE B2 Holding BB- 7,2% Golar LNG Partners 6,1% GasLog 5,0% Høegh LNG 4,4% Ocean Yield 4,3% Stolt-Nielsen 3,8% Axactor 3,7%

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Februar 2019

Månedsrapport Holberg OMF Februar 2019 1 Månedsrapport Holberg OMF Februar 2019 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 28.02.19 : 100,81 Effektiv rente* : 1,2 % Porteføljestørrelse : kr 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 100,82 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF November 2015

Månedsrapport Holberg OMF November 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF November 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 100,97 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 102,52 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,7 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2016 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 101,78 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 5,3 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL 10 STØRSTE UTSTEDERE Aker ASA BB+ 7,0% PGS B+ 6,8% Arion Banki BBB- 5,4% BW Offshore BB 5,0% Teekay Offshore Partners

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52) Leder

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2014 1 Forvalterteam Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 101,91 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Hordaland på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 2017

Hordaland på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 2017 Hordaland på Børsen Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 217 Selskapene fra Hordaland Hordaland på Børsen 19 SELSKAPER VERDT XXX MILLIARDER KRONER Sektorer Energi 6,7 mrd.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2015

Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,00 Effektiv rente* : 1,40 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT HALV. Handelsbanken Kapitalforvaltning AS / HALVÅRSRAPPORT Handelsbanken. Kapitalforvaltning. HALVÅRSRAPPORT 2016 side 1

ÅRSRAPPORT HALV. Handelsbanken Kapitalforvaltning AS / HALVÅRSRAPPORT Handelsbanken. Kapitalforvaltning. HALVÅRSRAPPORT 2016 side 1 HALV ÅRSRAPPORT Handelsbanken Kapitalforvaltning AS / HALVÅRSRAPPORT 2016 2016 Handelsbanken Kapitalforvaltning HALVÅRSRAPPORT 2016 side 1 CHRISTIAN DAHL KEVIN LIANG Halvårskommentar 2016 HANDELSBANKEN

Detaljer

SISSENER Canopus. Et fond med en annerledes tilnærming til aksjemarkedet.

SISSENER Canopus. Et fond med en annerledes tilnærming til aksjemarkedet. Et fond med en annerledes tilnærming til aksjemarkedet. Hvorfor investere i? er et fond skapt av investorer - for investorer. Fondet er tilrettelagt for de som ønsker å tjene penger og ikke for å dekke

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt September 2017

Månedsrapport Holberg Kreditt September 2017 1 Månedsrapport Holberg Kreditt September 2017 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 114,96 Effektiv rente (yield to maturity)* : 4,0 % Porteføljestørrelse : 4,4 mrd.

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Halvårsrapport Verdipapirfond

Halvårsrapport Verdipapirfond Halvårsrapport 2017 Verdipapirfond Oppsummering første halvår Om første halvår Første halvår var av det stabile og positive slaget i aksjemarkedet. Etter en positiv start på året på Oslo Børs, drevet av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport februar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport februar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport februar 2015 Februar 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,14 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,04 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2015 Nøkkeltall pr 29. mai Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mai 0,16 % 0,08 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 1,94 % 1,36 % 1,58 % 3 mnd NIBOR Andre

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 106,09 Effektiv rente (yield to maturity)* : 6,0 Porteføljestørrelse : 5,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt November 2017

Månedsrapport Holberg Kreditt November 2017 1 Månedsrapport Holberg Kreditt November 2017 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.17 : 115,56 Effektiv rente (yield to maturity)* : 4,1 % Porteføljestørrelse : 4,3 mrd.

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt September 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt September 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt September 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer