SYNERGY WORLDWIDE MEGA-MATCH- KOMPENSASJONSPLAN NORGE MARS 2021

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYNERGY WORLDWIDE MEGA-MATCH- KOMPENSASJONSPLAN NORGE MARS 2021"

Transkript

1 SYNERGY WORLDWIDE MEGA-MATCH- KOMPENSASJONSPLAN NORGE MARS 2021

2 MEGA-MATCH- KOMPENSASJONSPLAN NORGE Introduksjon Oversikt... 4 Terminologi... 7 Slik blir du et Teammedlem... 9 SLIK KAN DU TJENE PENGER Produkt-detaljhandel Hurtigstartbonus Elite-rabatt Grunnprovisjon Mega-Match-bonus Lederskapsbonus Global andelsbonus Anerkjennelser... 18

3 EN KOMPENSASJONSPLAN ER ET SYSTEM SOM BESKRIVER HVORDAN ET SELSKAP BEREGNER OG DISTRIBUERER INNTEKT TIL SINE DISTRIBUTØRER. DETTE BASERES PÅ SALGENE DISTRIBUTØRENE GJENNOMFØRER, OG SALGENE DE NEDADSTIGENDE SALGSORGANISASJONENE (DOWNLINE) TIL DISTRIBUTØRENE GJENNOMFØRER. SYNERGY WORLDWIDE HAR UTVIKLET EN PLAN SOM REPRESENTERER ET UNIKT OG REVOLUSJONERENDE KOMPENSASJONSSYSTEM SOM OVERGÅR ETHVERT EKSISTERENDE SYSTEM VI KALLER DET VÅR DOBBELTLINEÆRE MEGA-MATCH- KOMPENSASJONSPLAN. Synergy betaler alltid ut 55 % av vårt globale og provisjonsberettigede volum hver måned etter utbetaling av hurtigstart- og Elite-rabatt. Det er vårt løfte til våre Teammedlemmer, og slik understreker vi vår dedikasjon til våre Teammedlemmer. Femti prosent går til utbetaling av Grunnprovisjon (Basic Commission), Mega-Matchog Globale andelsbonuser (Global Share). Fem prosent går til utbetaling av Lederskapsbonus. Elite-rabatten finansieres ved å trekke provisjonsberettiget volum (CV) fra den kvalifiserende bestillingen. Du vil også tjene penger på alle Detaljsalg (Retail Sales), grunnet salgsprofitt. Denne svært generøse kompensasjonsplanen gir deg ubegrenset inntjeningspotensial. Vår dobbeltlineære Mega-Match-kompensasjonsplan inkorporerer alt det beste fra andre kompensasjonsplaner og eliminerer svakhetene i dem. Vi mener det er den mest revolusjonerende kompensasjonsplanen i bransjen. Hensikten med dette dokumentet er å definere og forklare detaljene i vår Mega-Match-kompensasjonsplan. 3 SYNERGY WORLDWIDE KOMPENSASJONSPLAN

4 OVERSIKT Når du blir et Synergy-Teammedlem eller en distributør av Synergy-produkter, plasseres du i organisasjonsmatrisen. Den kalles også «treet». Plasseringen din i treet vil være et sted under din sponsor. Din sponsor Deg Hver enkelt sirkel i diagrammet representerer en plassering innad i organisasjonen, også kalt et Sporingssenter/Tracking Centre (TC). Når du begynner å sponse nye Teammedlemmer, vil deres Sporingssentre (TCs) havne under deg, enten på din høyre eller venstre side, også kalt ditt høyre eller venstre «ben». Deg Et teammedlem du personlig har sponset Du kan tjene penger i organisasjonen hver måned på disse måtene: 1. Videresalg av produkter til produktforbrukere gir deg salgsprofitt. Du bestemmer selv hva salgsprofitten skal være. Synergy anbefaler en avanse på 30 % for videresalg. 2. Spons nye medlemmer som bestiller produkter, slik at de aktiverer Sporingssentrene sine. Du kan dermed tjene Hurtigstartbonus. 3. Ved å kvalifisere til Elite-nivå, kan du også tjene en Elite-rabatt gjennom salg og kjøp av tilleggsbestillinger på Sporingssenter 1 (TC1) hver måned. 4 SYNERGY WORLDWIDE KOMPENSASJONSPLAN

5 4. Bygg opp to ben ved å sponse nye medlemmer inn i organisasjonen. Disse teammedlemmene kjøper produkter for videresalg. Hvert produkt har et tilordnet provisjonsberettiget volum (CV). Grunnprovisjon er på opptil 10% av CV i det svake (minste) benet. I diagrammet representerer høyre side det svake benet, så Grunnprovisjonen ville blitt opptil 50 USD* på den aktuelle dagen Volum i det sterke benet Deg 500 Volum i det svake benet = 50 USD i Grunnprovisjon Dette beløpet er et estimat basert på Utbetalingspoolen (Payout Pool) på 50 %. 5. Når du sponser noen inn i organisasjonen din og de tjener Grunnprovisjon, kan du motta et tilsvarende beløp eller en Mega-Match-bonus. Hvis du sponser Kim og hun tjener 500 USD* i Grunnprovisjon, kan du motta en Mega-Match på 500 USD*. Dette er uavhengig av hvor Kim er plassert innad i organisasjonen din. Du sponsor Kim Deg Kim tjener 500 USD i Grunnprovisjon Kim Du mottar opptil 500 USD i Mega-Match-bonus V H Dette beløpet er et estimat basert på Utbetalingspoolen på 50 %. 5 SYNERGY WORLDWIDE KOMPENSASJONSPLAN

6 6. Etter hvert som organisasjonen din vokser vil du kunne motta Lederskapsbonus. Lederskapsbonusen er en effektiv måte å få betalt ut fra volumet i ditt sterke ben på. Når volumet i det svake benet ditt når minimum 6000 CV, kan du begynne å tjene Lederskapsbonus. Deg Volum i ditt Sterke Ben Volum i ditt Svake Ben Lederskapsbonus: 0,5 % x 3 (20 000) eller USD 300 Dette beløpet er et estimat basert på Utbetalingspoolen på 50 %. 7. Så snart du når minst i nytt svak ben CV, og oppnår tittelen Presidential Executive eller høyere, får du muligheten til å motta den Globale andelsbonusen. Denne bonusen tilsvarer 1 % av totalt globalt Provisjonsberettiget volum (CV), og deles ut i form av andeler til alle som møter kravene. Distributører som oppfyller kravene som stilles for Double og Triple Presidential Executive mottar henholdsvis dobbel og tredobbel andel av gjeldende måneds Globale andelsbonus. DENNE OVERSIKTEN ER BARE BEGYNNELSEN PÅ VÅR DOBBELTLINEÆRE MEGA-MATCH- KOMPENSASJONSPLAN. DETALJERT INFORMASJON OM PLANEN FINNER DU PÅ DE RESTERENDE SIDENE I DETTE HEFTET. 6 SYNERGY WORLDWIDE KOMPENSASJONSPLAN

7 TERMINOLOGI Kompensasjonsplaner benytter seg av et for mange ukjent vokabular. Ta deg derfor god tid til å se over og forstå de følgende termene før du fortsetter: Oppsamlet volum (Banked Volume): Gjenværende ny månedlig CV (Provisjonsberettiget volum) på sporingssentrene i ditt sterke ben, etter at all anvendelig CV som brukes for å beregne Grunnprovisjon er trukket fra. Dette volumet «samles opp» i det sterke benet, så lenge Teammedlemmet opprettholder Standard kvalifiseringsnivå (minimumskrav) hver måned. Hvis det sterke benet noen gang blir det svake benet, basert på en ny månedlig CV, blir tilgjengelig Oppsamlet volum lagt til det nye svake benet til det nye svake benet igjen er det sterke beinet. Oppsamlet volum brukes til å beregne Grunnprovisjoner, og tilsvarende Mega-Match-bonuser. Oppsamlet volum påvirker ikke Pin-nivå, Lederskapsbonus eller eventuelle andre bonuser. Kunde: Et hvilket som helst individ eller en hvilken som helst gruppe som kjøper produkter direkte fra et Teammedlem eller gjennom en Kundekonto. Provisjonsberettiget volum (CV = Commissionable Volume): Provisjonsberettiget volum (CV) er en mengdeverdi som tildeles hvert produkt eller hver produktpakke som kjøpes for videresalg. Dette er ikke en monetær verdi, men en verdi som vi benytter i kompensasjonssystemet vårt for å beregne provisjon. CV samles opp gjennom kjøp av produkter til videresalg. Jo flere produkter du omsetter, desto høyere CV. Ben: Når vi snakker om hvordan andre Teammedlemmer plasseres under dine Sporingssentre, referer vi ofte til bena i organisasjonen din. Nye Teammedlemmer plasseres på høyre eller venstre side av ett av dine sporingssentre. Utbetalingspool (Payout Pools): Synergy betaler ut 55 % av vårt globale utbetalingsvolum hver måned gjennom to forskjellige utbetalingspooler: ett på 50% og ett på 5%. Poolen på 50% finansierer alle Grunnprovisjons-, Mega-Match- og Globale andels-bonuser. Synergy fastsetter beløpet som hvert enkelt teammedlem har tjent i hver av disse tre bonusene ved å benytte reglene og begrensingene som følger med hver enkelt bonus. 7 SYNERGY WORLDWIDE KOMPENSASJONSPLAN

8 Hvis den opprinnelige beregnede bonusutbetalingen tilsvarer mer eller mindre enn den totale monetære verdien av utbetalingspoolen på 50 %, vil utbetalingen justeres likt for alle Teammedlemmer til totalmengden tilsvarer utbetalingspoolen på 50 %. Utbetalingspoolen på 5 % finansierer Lederskapsbonusen på tilsvarende måte. Videresalgsavansen, Hurtigstartbonuser og Elite-rabatter inngår ikke i utbetalingspoolene. Pulse: Det nettbaserte webverktøyet du bruker for å arbeide og håndtere Synergy-organisasjonen din. Rulle opp: Når det Provisjonsberettigede volumet i hvert av bena dine er beregnet, vil det totale gyldige produktvolumet «rulle opp» til alle som befinner seg over deg i organisasjonen. Ved at volumet ruller oppover, kan alle nyte fordelene av produktsalget i et spesifikt ben. Sponsor: Din Sponsor er personen som introduserte deg for organisasjonen og hjalp deg å melde deg inn. Når du bringer nye medlemmer til Synergy blir du deres personlige sponsor. Teammedlem: Du blir et Teammedlem, eller en distributør av Synergys produkter, når du fullfører en Medlemskapssøknad og den blir godkjent av Selskapet. Sporingssenter (TC = Tracking Centre): Sporingssenteret er grunnsteinen i organisasjonen din. Organisasjonen din består av ett eller tre Sporingssentre. Engros/Produkt-detaljhandel: Som i enhver business, opereres det med en innkjøpspris og en utsalgspris. I kraft av å være et Synergy-Teammedlem, får du kjøpe Synergy-produkter til innkjøpspris (engros-pris). Deretter videreselger du produktene til kundene dine til utsalgspris med avanse. 8 SYNERGY WORLDWIDE KOMPENSASJONSPLAN

9 SLIK BLIR DU ET TEAMMEDLEM STEG 1: SØK OM MEDLEMSKAP Med din Synergy-sponsors hjelp, kan du søke om medlemskap på nettet eller ved å fylle ut et Oppstartsskjema og sende en skannet kopi via e-post til selskapet sammen med alle påkrevde vedlegg. Når søknaden din har blitt godkjent av Synergy WorldWide blir du et offisielt Teammedlem, og du vil motta et unikt Synergy identifikasjonsnummer. Teammedlemskapet ditt gir deg: Muligheten til å kjøpe og videreselge produkter. Muligheten til å tjene gjeldende provisjon. Ekstra hjelpemateriell, inkludert, men ikke begrenset til: Synergy Starter Kit Tilgang til Pulse, Synergys back-office støtteverktøy Din egen, personlige versjon av Synergys nettside Den signerte Medlemskapssøknaden vil beskytte forholdet mellom sponsor og det nye Teammedlemmet. MERK: Ditt Synergy ID-nummer vil sendes til deg via e-post, så husk å inkludere riktig e-postadresse i Medlemskapssøknaden. Ta vare på ID-nummeret ditt, da det er lenken mellom deg og din permanente informasjonspost. ID-nummeret bruker du når du kjøper produkter og når du melder inn nye Teammedlemmer. STEG 2: AKTIVER SPORINGSSENTRE Når søknaden din er godkjent kan du aktivere Sporingssentrene dine. Dette kan du gjøre på én av to måter En enkeltbestilling (aktiveringsordre) på minimum 200 CV vil aktivere ett Sporingssenter (Leader Option). 210 NOK blir utbetalt til din personlig sponsor som Hurtigstartbonus. (See del 4 for videre informasjon) MERK: Et Teammedlem er ikke påkrevd å sponse et annet Teammedlem for å kunne motta Elite-rabatt. 2. En enkeltbestilling (aktiveringsordre) på minimum 600 CV vil aktivere tre Sporingssentre (Executive Option). 615 NOK blir utbetalt til din personlig sponsor som Hurtigstartbonus. Ved å fullføre kravene til enten Leader- eller Executive-Sporingssenteraktivering, vil det nye Teammedlemmet kunne videreselge produkter og motta eventuelle bonuser og provisjon for gjeldende provisjonsberettigede måned. Et Teammedlem kan i utgangspunktet aktivere gjennom Leader Option og fortsatt oppgradere til Executive Option ved å legge inn en tilleggsproduktbestilling (oppgraderingsordre) på minimum 400 CV. Volumet på 400 CV må være i én enkeltbestilling og bestilles via kundeservice. 410 NOK* utbetales til den personlige 9 SYNERGY WORLDWIDE KOMPENSASJONSPLAN

10 sponsoren som Hurtigstartbonus. Oppgraderingsbestillingen må gjennomføres innen seks måneder fra Teammedlemmets påmeldingsdato for at sponsoren skal motta Hurtigstartbonusen. MERK: I forbindelse med en oppgraderingsbestilling, vil du kvalifisere deg til å motta eventuell tilgjengelig provisjon for gjeldende provisjonsberettigede måned; du vil også kunne opprettholde ditt månedlige oppsamlede volum. STEG 3: KVALIFISERING (STANDARD & ELITE) Det tredje steget innebærer å opprettholde kvalifiseringen av ditt/dine Sporingssenter/sentre på en månedlig basis. Du kvalifiserer Sporingssenteret/sentrene ditt/dine hver måned ved å kjøpe produkter for minimum 120 CV til videresalg i Sporingssenter 1 (TC1). Standardkvalifisering Den enkleste måten å opprettholde en månedlig kvalifisering på er ved å ha en automatisk genererende forsending (Autoship) med fast dato. Den må være på 120 CV eller mer og bestillingen plasseres direkte på ditt Sporingssenter 1 (TC1). Elitekvalifisering Akkurat som med Standardkvalifisering er den enkleste måten å opprettholde en månedlig Elite-kvalifisering på ved å ha en automatisk genererende forsending (Autoship) med fast dato. Den må være på 200 CV eller mer og bestillingen plasseres direkte på ditt Sporingssenter 1 (TC1). Dette kvalifiserer deg til å kunne tjene bonuser i løpet av gjeldende provisjonsberettigede måned, inkludert Elite-rabatt. Du kan endre produktene eller behandlingsdato for din Autoship til enhver tid. For at endringen skal implementeres for gjeldende måneds Autoship-forsendelse, må du utføre endringen minimum 5 virkedager før behandlingsdato. Alle kvalifiseringsbestillinger må plasseres på Sporingssenter 1 (TC1). Når du opprettholder kvalifiseringen av Sporingssentre vil «Oppsamlet volum» rulle over til påfølgende måned, også kalt «Banked Volume». STEG 4: KJØP OG VIDERESALG AV PRODUKTER Når du har mottatt ditt Synergy-ID-nummer, kan du begynne å kjøpe produkter til innkjøpspris for Teammedlemmer. Deretter kan du videreselge produktene til andre. Du bestemmer selv salgsprofitten på produktene du selger; Synergy anbefaler en avanse på 30%. Synergy har utviklet produktpakker med produkter med høyt videresalgspotensial, slik at salgsprofittpotensialet ditt blir enda bedre. I tillegg finnes det automatiserte videresalgsprogrammer du kan velge å delta i. 10 SYNERGY WORLDWIDE KOMPENSASJONSPLAN

11 SLIK TJENER DU PENGER Du kan tjene penger på flere forskjellige måter med Synergys Mega-Match-Kompensasjonsplan. DETALJHANDEL FORTJENESTE Synergy WorldWide krever at Teammedlemmer videreselger våre produkter til forbrukere. Den tradisjonelle metoden å oppnå fortjeneste via produkt-detaljhandel på er ved å kjøpe produkter fra Synergy til innkjøpspris (engros-pris), for så å selge dem med avanse for salgsprofitt. Et minimum på 70% av alle innkjøpte produkter skal videreselges til forbrukere/kunder. HURTIGSTARTBONUS Hurtigstartbonusen på 210 NOK for et Sporingssenter (TC1) gir Teammedlemmer mulighet til å tjene ekstra, ved å gi provisjon på aktiveringsordren til nye personlig sponsede Teammedlemmer. 11 SYNERGY WORLDWIDE KOMPENSASJONSPLAN

12 For å kvalifisere seg til Hurtigstartbonus i en gitt måned, må Teammedlemmet: Ha minst ett aktivert Sporingssenter og legge inn en kumulativ bestilling på minst 120 CV i provisjonsberettiget måned, og Personlig sponse minst ett nytt Teammedlem med en Leader- eller Executive-Option i provisjonsberettiget måned. MERK: Hurtigstartbonusen vil kun bli utbetalt hvis det nye Teammedlemmet aktiverer eller oppgraderer innen seks måneder etter påmeldingsdatoen. TC1 TC1 TC2 TC3 Hurtigstartbonus 1 TC = 210 NOK 3 TC = 615 NOK ELITE-RABATT Som Teammedlem får du muligheten til å kvalifisere deg til Elite-rabatten. Dette gjør du ved å først kvalifisere til Elite-nivå ved å legge inn en bestilling på 200 CV (TC1) eller mer hver måned. Den enkleste måten å oppfylle dette kravet på, er ved å legge inn en månedlig Autoship-bestilling på 200 CV eller mer. MERK: Når en aktiveringsbestilling er lik eller større enn Elite-minimumskravet, vil alle tilleggsbestillinger du legger inn i Sporingssenter 1 (TC 1) inngå i Elite-rabattprogrammet. All CV i TC 1 som tilsvarer eller er lavere enn 200 CV vil rulle opp som normalt kvalifiseringsvolum. 50 % av alt volum over 200 CV vil også rulle opp. Den gjenværende mengden blir deretter omregnet til et monetært beløp (NOK), og delt på to. Dette beløpet vil deretter bli utbetalt direkte til deg i form av en Elite-rabattbonus som tilsvarer 25 % av total CV over Elite-kvalifiseringsnivået. Eksempel: For å kvalifisere til Elite-nivå legger John inn en bestilling på 200 CV på månedens første dag. Senere i måneden legger han inn en bestilling på 100 CV i tilleggsprodukt i Sporingssenter 1. Volumet på 100 CV blir deretter delt på to, og 50 CV ruller opp sammen med de opprinnelige 200 CV fra den første bestillingen han la inn den måneden. Det gjenværende volumet på 50 CV blir deretter omregnet til USD 50*, som også deles på to. Dermed står John igjen med USD 25* (en rabatt på 25 %), som utbetales direkte til ham gjennom hans neste provisjonsutbetaling. 12 SYNERGY WORLDWIDE KOMPENSASJONSPLAN

13 Bestillinger som plasseres av dine registrerte kunder vil automatisk bidra til volumet i ditt Sporingssenter 1, og dermed inngå i din mulige Elite-rabatt. MERK: Det er ikke et krav at et Teammedlem må sponse et annet Teammedlem for å kunne tjene Elite-rabatten. 200 CV ruller opp Gjenværende CV ruller opp 20 CV John deltar i Autoship Elite- Programmet Senere samme måned 2 John kjøper produkt = 40 CV 2 20 CV trekkes fra For å finansiere USD $10 Eliterabatten som utbetales via Johns provisjonsslipp GRUNNPROVISJON Grunnkommisjonen beregnes ut fra det provisjonsberettigede volumet (CV) du samler opp i ditt/dine Sporingssenter/sentre hver provisjonsberettigede måned. Løpende totalsum av volum og provisjon finner du i din oversikt på Pulse. Grunnprovisjon beregnes slik: Det totale provisjonsberettigede volumet (CV) i det høyre og venstre benet i hvert Sporingssenter legges sammen hver dag. Teammedlemmet, som har kvalifisert seg, tjener opptil 10% av det totale oppsamlede provisjonsberettigede volumet (CV) i det svake benet hver provisjonsberettigede måned. Denne bonusen inngår i utbetalingspoolen på 50 %.. For å kvalifisere seg til Grunnprovisjon i en spesifikk måned, må Teammedlemmet: Ha minimum ett aktivert Sporingssenter og kjøpe minimumsvolumkravet (120 CV) i Sporingssenter 1, og Generere CV i det svake benet gjennom salg av produkter. For å kunne finansiere Grunnprovisjonen, blir utbetalt CV trukket ifra både dine svake og dine sterke ben. Gjenværende ny CV i det sterke benet kalles Oppsamlet Volum (Banked Volume) og brukes for å beregne tilleggsgrunnprovisjon ved tilfeller der ny månedlig CV i det svake benet overstiger ny månedlig CV i det sterke benet (og benene dermed bytter plass). Hver gang dette forekommer vil Oppsamlet Volum legges til i det nye svake benets CV, til det tilsvarer mengden CV i det nye sterke benet den måneden. Grunnprovisjon blir deretter beregnet, som vanlig og med eventuelle begrensninger, og etterfulgt av trekket som går til utbetalinsgpoolen på 50 %. For at det Oppsamlede Volumet skal kunne rulle over fra måned til måned må kontoen din være aktivert, og du må plassere et minimum av 120 CV i Sporingssenter 1 hver måned. 13 SYNERGY WORLDWIDE KOMPENSASJONSPLAN

14 Eksempel: Hvis din organisasjon består av to sider (1 TC), der den ene siden genererer CV (tilsvarer ca USD i innkjøp i hele gruppen), og den andre siden i organisasjonen din genererer CV (tilsvarer ca USD i innkjøp), vil din Grunnprovisjon bli 1000 USD (10 % av CV på = 1000 USD), før eventuell justering m.t.p. utbetalingspool CV Deg CV Dette beløpet er et estimat basert på Utbetalingspoolen på 50 %. Tjen opptil 10 % av volumet i ditt svake ben. Svakt ben = CV Grunn Provisjon = 1000 USD (Før eventuell justering m.t.p. utbetalingspool) Hvis du vil øke grunnprovisjonen, kan du aktivere til tre Sporingssentre og bygge fire ben for å optimalisere provisjonspotensialet. Denne kompensasjonsplanen har ingen restriktive breakaway-nivåer. Organisasjonen din har ingen begrensninger når det kommer til hvor stor den kan vokse seg. Dette gir deg en eksepsjonelt unik og sterk fordel mens du bygger opp organisasjonen, fordi det oppmuntrer til sterkt samhold innad. Grunnprovisjon er begrenset til USD* per Sporingssenter, før eventuelle justeringer, tak og fradrag. Det betyr at du potensielt kan tjene maksimalt USD* i Grunnprovisjon per provisjonsberettigede periode med tre Sporingssentre, før eventuelle justeringer m.t.p. utbetalingspool. MERK: Synergy utbetaler ikke provisjon med beløp på mindre enn 250 NOK. Hvis din totale provisjon er mindre enn 250 NOK vil beløpet bli med videre til du samlet opptjener 250 NOK eller mer. 14 SYNERGY WORLDWIDE KOMPENSASJONSPLAN

15 MEGA-MATCH-BONUS Den sterkeste muligheten i vår dobbeltlineære Mega-Match-kompensasjonsplan, er Mega-Match-bonusen. Mega-Match-bonusen gir deg muligheten til å tjene opptil en krone-for-krone (NOK) provisjon som matcher Grunnprovisjonen som utbetales til Teammedlemmene du personlig sponser. Det finnes ingen begrensning for hvor mange Teammedlemmer du kan personlig sponse. For å kvalifisere seg til Mega-Match-bonus, må Teammedlemmet: Ha minst ett aktivert Sporingssenter og kjøpe minimumsvolumkravet (120 CV) i Sporingssenter 1, og Personlig sponse Teammedlemmer som tjener Grunnprovisjon. Mega-Match-bonusen beregnes kun ut fra Grunnprovisjon. Du kan tjene inntil USD* per måned i Mega-Match-bonus fra Teammedlemmet/medlemmene du sponser personlig med Leader Option, og inntil USD* per måned fra Teammedlemmet/medlemmene du sponser personlig med Executive Option, avhengig av volumet i ditt personlige svake ben, og før eventuell utbetalingspool-justering. Den totale Mega-Match-bonusen din begrenses til 5000 USD* hver måned hvis volumet i det svake benet ditt i Sporingssenter 1 (TC 1) er lavere enn 5000 CV. Hvis CV-en i det svake benet ditt i TC 1 er høyere enn 5000 CV, vil den totale Mega-Match-bonusen din begrenses til totalvolumet i ditt svake ben i TC 1. Denne begrensningen vil spille inn før en eventuell utbetalingspool-justering. Sørg for å generere nok volum i ditt svake ben for å forsikre deg om at du mottar den største Mega-Match-bonusen du har mulighet til. Deg 0 Jane 3500 CV 2000 CV John 1000 CV 1300 CV Mary 2000 CV 1000 CV Mark 500 CV Eksempel 1: Du er Johns personlige sponsor. Johns svake ben er på 1000 CV. John får utbetalt opptil 10 % av volumet i det svake benet sitt. I dette tilfellet ville John tjent 100 USD* (før eventuell utbetalingspool-justering) i Grunnprovisjon. Siden du er Johns sponsor, vil selskapet betale deg en bonus som tilsvarer Johns Grunnkommisjon, slik at du tjener 100 USD* i Mega-Match (før eventuell utbetalingspool-justering). 15 SYNERGY WORLDWIDE KOMPENSASJONSPLAN

16 Eksempel 2: Du er Janes personlige sponsor, og Jane har ikke noe svakt ben enda. Siden Grunnprovisjon beregnes ut fra volumet i det svake benet, og Jane ikke har noe svakt ben som gjør at hun kan kvalifisere seg til å motta Grunnprovisjon, får du ingen Mega-Match-bonus fra Jane på nåværende tidspunkt. Eksempel 3: Du er Marys personlige sponsor, og Marys svake ben er på 1300 CV. Mary får utbetalt opptil 10 % av volumet i det svake benet sitt. Mary opptjener 130 USD* (før eventuell utbetalingspool-justering) i Grunnprovisjon. Du sponset Mary, så selskapet betaler deg en bonus som tilsvarer Marys Grunnprovisjon, altså tjener du 130 USD* i Mega-Match (før eventuell utbetalingspool-justering). Eksempel 4: Du har ikke sponset Mark personlig, men han er en del av organisasjonen din, og du jobber med ham. Marks personlige sponsor tjener dermed Mega-Match-bonusen, men alt av CV han genererer inngår i din gruppe-cv, som brukes i beregningen av din Grunnprovisjon. LEDERSKAPSBONUS Mens du fortsetter å bygge opp salg i Sporingssenter 1 sitt svake ben, vil du etter hvert kunne kvalifisere deg til å motta Lederskapsbonus. Lederskapsbonusen lar deg tjene inntil 4 % av all CV i det sterke benet ditt, basert på CV-veksten i det svake benet ditt. Den følgende tabellen bestemmer utbetalingsprosenten og kvalifiseringsvolumet som brukes til å beregne Lederskapsbonusen din. For å kvalifisere seg til Lederskapsbonus må Teammedlemmet: Ha minst ett aktivert Sporingssenter og kjøpe minimumsvolumkravet (120 CV) i Sporingssenter 1, og Oppnå et spesifikt CV-nivå i det svake benet. Volum i det svake benet Utbetalingsprosent Multiplikator* 6,000 CV 0.25 % 2x volum i det svake benet CV 0.5 % 3x volum i det svake benet CV 1 % 4x volum i det svake benet CV 2 % 5x volum i det svake benet CV 3 % 6x volum i det svake benet CV 4 % 6x volum i det svake benet *Hvis multiplikatoren i det svake benet overstiger CV-mengden i det sterke benet, begrenses kvalifiseringsvolummengden til mengden i det sterke benet. Begrensningen spiller inn før en eventuell utbetalingspool-justering. Denne bonusen inngår i utbetalingspoolen på 5 %. Eksempel: I denne illustrasjonen har du et svakt ben på CV og et sterkt ben på CV. Tabellen viser at CV kvalifiserer deg til å tjene 1 % av volumet i det svake benet ditt multiplisert med 4. Dermed 16 SYNERGY WORLDWIDE KOMPENSASJONSPLAN

17 ville du tjent 1200 USD (før eventuelle utbetalingspool-justeringer). I takt med at volumet ditt vokser, vokser også prosenten du tjener i Lederskapsbonusen CV Deg CV Dette beløpet er et estimat basert på utbetalingspoolen på 5 %. 1 % x (4 x CV i det svake benet) Lederskapsbonus = 1200 USD (før eventuelle utbetalingspool-justeringer) GLOBAL ANDELSBONUS (GLOBAL SHARE BONUS) Den globale andelsbonusen er en tilleggsutbetaling som baseres på 1 % av total selskapsomspennende CV. Når Teammedlemmer møter kvalifiseringskravene som stilles for å bli «Presidential Executive» (TC 1-volum i det svake benet på CV) eller høyere hver måned, vil de kunne motta bonusen. Kvalifiserte distributører som gjør seg fortjent til tittelen «Presidential Executive» vil motta én andel, de som gjør seg fortjent til «Double Presidential Executive»-tittelen vil motta to andeler og de som gjør seg fortjent til «Triple Presidential Executive»-tittelen vil motta tre andeler av Den globale andelsbonusen. Denne bonusens begrensninger bestemmes av antallet kvalifiserende teammedlemmer; bonusen deles mellom dem i form av andeler. Denne begrensingen spiller inn før eventuelle utbetalingspool-justeringer, og inngår i utbetalingspoolen på 50 %. Distribueringen av denne bonusen inkluderes i provisjonsutbetalingen som sendes ut på en månedlig basis. 17 SYNERGY WORLDWIDE KOMPENSASJONSPLAN

18 ANERKJENNELSER Teammedlemmer mottar anerkjennelser når de øker salgsvolum og oppnår fastsatte mål. Som du vil se av illustrasjonen under, indikeres disse oppnåelsene med Pin-nivåer. Når et medlem når et nytt Pin-nivå, vil Teammedlemmet motta anerkjennelse, motta Pin-en som korresponderer til hans/hennes/deres oppnåelse, og i visse tilfeller kan medlemmet motta spesiell anerkjennelse på Synergy-arrangement. Merk: Alle pin-nivåer baseres på nytt månedlig volum i det svake benet av TC1. STAR 500 CV BRONZE 1500 CV SILVER 3000 CV GOLD 4500 CV TEAM LEADER 6000 CV 18 SYNERGY WORLDWIDE KOMPENSASJONSPLAN

19 TEAM MANAGER CV TEAM DIRECTOR CV TEAM ELITE CV PEARL EXECUTIVE CV EMERALD EXECUTIVE CV DIAMOND EXECUTIVE CV 19 SYNERGY WORLDWIDE KOMPENSASJONSPLAN

20 PRESIDENTIAL EXECUTIVE CV DOUBLE PRESIDENTIAL EXECUTIVE CV (Spons én Presidential Executive) TRIPLE PRESIDENTIAL EXECUTIVE CV (Spons to Presidential Executives - én i hvert ben - eller tre Presidential Executives) LEGACY PRESIDENTIAL EXECUTIVE CV (Spons fire Presidential Executives - minst én i hvert ben) 20 SYNERGY WORLDWIDE KOMPENSASJONSPLAN

21 SYNERGY WORLDWIDE ØNSKER DEG VELKOMMEN SOM TEAMMEDLEM. FOR YTTERLIGERE INFORMASJON ELLER EKSEMPLER, VENNLST KONTAKT DIN PERSONLIGE SPONSOR OG/ELLER SYNERGYS KUNDESERVICEAVDELING, TLF: (NORGE) Synergy WorldWide Europe B.V. World Trade Center Barcelona Edificio Nord, Planta Barcelona Spain REV0321

Tjene penger på å selge Xocai Sjokolade.

Tjene penger på å selge Xocai Sjokolade. Tjene penger på å selge Xocai Sjokolade. Del den sunne sjokoladen med andre og det kan fort bli meget lønnsomt for deg og din familie. Foruten fordeler med bedre helse, kan du faktisk tjene penger ved

Detaljer

ASEA Godtgjørelsesplan

ASEA Godtgjørelsesplan ASEA Godtgjørelsesplan 1 NORGE For å begynne å få provisjoner (direktesalg, Foretrukken kunde, Kvikk Start, teamprovisjoner og AAA-bonus) må du bare være aktiv nok til å samle minimum (personlig volum)

Detaljer

K Y Ä N I S K O M P E N S A S J O N S P L A N N O R G E

K Y Ä N I S K O M P E N S A S J O N S P L A N N O R G E K Y Ä N I S K O M P E N S A S J O N S P L A N N O R G E VELKOMMEN Velkommen til Kyäni. Vår formål er å hjelpe villige enkeltpersoner til å oppleve mer og nå sitt potensiale, med bedre helse, mer velstand

Detaljer

our compensation plan

our compensation plan our compensation plan 1 EQOLOGY tilbyr deg muligheten til å oppnå en god ekstrainntekt, eller om du ønsker det, kan du tjene mer enn en leder i næringslivet. Du tar valget, vi legger til rette for at du

Detaljer

SALGSKOMPENSASJONSPLAN BROSJYRE

SALGSKOMPENSASJONSPLAN BROSJYRE SALGSKOMPENSASJONSPLAN BROSJYRE Nu Skin er den demonstrerbare forskjellen. Ved å inngå et samarbeid med deg fortsetter vi med å utmerke oss som de sanne lederne innen kompensasjon på verdensbasis. Vår

Detaljer

Beskrivelse av salgs- og godtgjøringsplan. Veien til. En veiviser for hvordan skape suksess med XanGo salgs- og godtgjøringsplan. Slik livet bør være

Beskrivelse av salgs- og godtgjøringsplan. Veien til. En veiviser for hvordan skape suksess med XanGo salgs- og godtgjøringsplan. Slik livet bør være Beskrivelse av salgs- og godtgjøringsplan Veien til og videre En veiviser for hvordan skape suksess med XanGo salgs- og godtgjøringsplan Slik livet bør være XANGO SALGS- OG GODTJØRINGSPLAN Automatic Delivery

Detaljer

Blue Diamond BBP og Team Elite BBP Regler

Blue Diamond BBP og Team Elite BBP Regler Blue Diamond BBP og Team Elite BBP Regler Gjelder fra 1. januar 2015 Disse reglene gjelder for Nu Skins Blue Diamond og Team Elite Business Builder Positions (henholdsvis "BD BBP" og "TE BBP") og skal

Detaljer

EMEA BONUS POOL VILKÅR OG BETINGELSER

EMEA BONUS POOL VILKÅR OG BETINGELSER EMEA BONUS POOL VILKÅR OG BETINGELSER EMEA Bonus Pool gir alle kvalifiserende Executiver så vel som nye og allerede eksisterende Executiver mulighet til å tjene andeler av det provisjonsberettigede salget

Detaljer

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program til Affiliate Partnere Du bestemmer selv om hva slags inntekt du ønsker å oppnå. Til sammen har du 7 valgmuligheter. 7 Muligheter for å oppnå inntekt 1. Direkte provisjon

Detaljer

Din veiledning om kooperativ inntekt og vekst

Din veiledning om kooperativ inntekt og vekst Leverer drømmen om om livsvarig økonomisk sikkerhet Din veiledning om kooperativ inntekt og vekst Gyldig fra den 28. juni 2012 Oversikt Enten du ønsker å legge til side noen få inntektskroner hver måned,

Detaljer

Relasjonsmarkedsføring. Kompensasjonsplan

Relasjonsmarkedsføring. Kompensasjonsplan Relasjonsmarkedsføring Kompensasjonsplan Relasjonsmarkedsføring Distributører gjør 2 enkle ting: 1. Bygger en kundebase 2. Bygger et team av nye distributører Du Omsetning Omsetning Support Kunder Omsetning

Detaljer

Velkommen til Eqology

Velkommen til Eqology Kompensasjonsplan Velkommen til Eqology Eqologys forretning handler om å forandre menneskers liv til det bedre. «Our business is to change lives» Vi er stolte av å kunne kompensere deg på en lukrativ måte.

Detaljer

KOMPENSASJONS -PLANOVERSIKT

KOMPENSASJONS -PLANOVERSIKT KOMPENSASJONS -PLANOVERSIKT POSISJONER OG KVALIFIKASJONER ACN-muligheten er designet for å hjelpe deg med å bygge opp en forretning som kan generere umiddelbar og langsiktig inntekt. Som en ny Uavhengig

Detaljer

RELASJONSMARKEDSFØRING KOMPENSASJONSPLAN

RELASJONSMARKEDSFØRING KOMPENSASJONSPLAN RELASJONSMARKEDSFØRING KOMPENSASJONSPLAN RELASJONSMARKEDSFØRING DISTRIBUTØRER GJØR 2 ENKLE TING: 1. Bygger en kundebase 2. Bygger et team av nye distributører DU Omsetning Omsetning Support KUNDER Omsetning

Detaljer

ASEA Godtgjørelsesplan

ASEA Godtgjørelsesplan ASEA Godtgjørelsesplan 1 NORGE For å begynne å få provisjoner (direktesalg, Foretrukken kunde, Kvikk Start, teamprovisjoner og AAA-bonus) må du bare være aktiv nok til å samle minimum 100PV (personlig

Detaljer

KOMPENSASJONSPLAN. Norge JEUNESSEGLOBAL.COM

KOMPENSASJONSPLAN. Norge JEUNESSEGLOBAL.COM KOMPENSASJONSPLAN Norge JEUNESSEGLOBAL.COM VELKOMMEN TIL JEUNESSE Vi er glade for at du har valgt å bli en del av oss og bygge opp din egen Jeunessevirksomhet. Tusenvis av uavhengige distributører har,

Detaljer

Explosive. Et unikt konsept

Explosive. Et unikt konsept Explosive Et unikt konsept Explosive 2016 består av to virksomheter, Explosive Marketing og Explosive Gambling. Etter som vår medlemsbase vokser vil vi også lansere nye konsepter, hvor våre nyskapende

Detaljer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN VELKOMMEN TIL EQOLOGY Eqologys forretning handler om å forandre menneskers liv til det bedre. «Our business is to change lives» Vi er stolte av å kunne kompensere deg på en lukrativ

Detaljer

Founders Achievement Award

Founders Achievement Award DETNYE Founders Achievement Award Belønner balanserte, bærekraftige forretninger Kvalifikasjonsåret 2018/19 VI ER OPPTATT AV AT DU SKAL LYKKES Siden Amway ble grunnlagt i 1959, har vi vært opptatt av å

Detaljer

Company Introduction PRODIKT VITENSKAP TIMING SELSKAP PROVISJON

Company Introduction PRODIKT VITENSKAP TIMING SELSKAP PROVISJON Company Introduction PRODIKT VITENSKAP TIMING SELSKAP PROVISJON 1 Provisjonsplan Hos MXI Corp ser vi på medarbeiderne våre som uvurderlige forretningspartnere og som sådanne belønner vi dem med de mest

Detaljer

KOMPENSASJONSPLAN. Norge JEUNESSEGLOBAL.COM

KOMPENSASJONSPLAN. Norge JEUNESSEGLOBAL.COM KOMPENSASJONSPLAN Norge JEUNESSEGLOBAL.COM VELKOMMEN TIL JEUNESSE Vi er glade for at du har valgt å bli en del av oss og bygge opp din egen Jeunessevirksomhet. Tusenvis av uavhengige distributører har,

Detaljer

table of content 21 Brand Ambassador (BA) 3 Kannaway 22 Director (D) 4 Ordliste 23 Senior Director (SD)

table of content 21 Brand Ambassador (BA) 3 Kannaway 22 Director (D) 4 Ordliste 23 Senior Director (SD) 2019 Provisjonsplan Provisjonsplan 2019 2 table of content 3 Kannaway 4 Ordliste 6 Du må oppfylle to krav for å tjene provisjoner 7 Kannaway Kundesalg 8 Kannaways fordelskundeprogram 9 3 for Free 10 Slik

Detaljer

Version 1.2 Januar 2017 Gyldig inntil videre Norsk Presentasjon

Version 1.2 Januar 2017 Gyldig inntil videre Norsk Presentasjon Version 1.2 Januar 2017 Gyldig inntil videre Norsk Presentasjon Introduksjon Eksplosive Global er verdens første delte business konsept. Vi kombinerer noen av de raskest voksende trendene i verden, hvor

Detaljer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Oppdatert: 1. November 2015 Velkommen til Eqology «Our business is to change lives» Relasjonsmarkedsføring I dagens marked er den beste måten å nå ut til kunder på, enten ansikt til

Detaljer

Version 1.0 mars 2016 Gyldig inntil videre Norsk Presentasjon

Version 1.0 mars 2016 Gyldig inntil videre Norsk Presentasjon Version 1.0 mars 2016 Gyldig inntil videre Norsk Presentasjon Introduksjon Eksplosive Gambling er verdens første crowd-gambling konsept. I stedet for den tradisjonelle tilnærmingen hvor online kasinoer

Detaljer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Oppdatert: 1. September 2016 Velkommen til Eqology «Our business is to change lives» Relasjonsmarkedsføring I dagens marked er den beste måten å nå ut til kunder på, enten ansikt

Detaljer

Internasjonal forretningsutvikling ROLLER OG ANSVAR

Internasjonal forretningsutvikling ROLLER OG ANSVAR Internasjonal forretningsutvikling ROLLER OG ANSVAR INTERNASJONAL SPONSOR Definisjon: En Amway-forretningseier som introduserer Amways forretningsmulighet for en potensiell ABO (prospekt) fra et annet

Detaljer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Oppdatert: 4. Mai 2015 Velkommen til Eqology «Our business is to change lives» Oppstarts- alternativer i Eqology Relasjonsmarkedsføring I dagens marked er den beste måten å nå ut

Detaljer

Kunne du tenke deg. Ekstra inntekt. Jobb deltid eller fulltid. Mer tid sammen med familie og venner. Produkter med høy kvalitet

Kunne du tenke deg. Ekstra inntekt. Jobb deltid eller fulltid. Mer tid sammen med familie og venner. Produkter med høy kvalitet FIRST LOOK Kunne du tenke deg Ekstra inntekt Jobb deltid eller fulltid Mer tid sammen med familie og venner Produkter med høy kvalitet Jobbe i team sammen med positive, energiske mennesker Reise Ha det

Detaljer

2-4 års plan. Tradisjonell 45 års plan. Arbeidsinnsats. Inntekt. Inntekt 50% PENSJON

2-4 års plan. Tradisjonell 45 års plan. Arbeidsinnsats. Inntekt. Inntekt 50% PENSJON FIRST LOOK Kunne du tenke deg Ekstra inntekt Jobb deltid eller fulltid Mer tid sammen med familie og venner Produkter med høy kvalitet Jobbe i team sammen med positive, energiske mennesker Reise Ha det

Detaljer

Forholdsregler for en sunn og stabil Nu Skin-forretning (EMEA)

Forholdsregler for en sunn og stabil Nu Skin-forretning (EMEA) Forholdsregler for en sunn og stabil Nu Skin-forretning (EMEA) MARSE1215746482-00_Compliance_A5_Exec_NO.indd 1 12/08/2016 17:03 Nu Skins retningslinjer og prosedyrer for EMEA (R & P) er hjørnestenen i

Detaljer

EN VERDIS-FEIRING I CANCUN

EN VERDIS-FEIRING I CANCUN EUROPA EN VERDIS-FEIRING I CANCUN Bli med oss på en enestående luksusreise til Cancun i Mexico, og delta på en spesiell feiring i forbindelse med at vår alles kjære grunnlegger Verdis Norton går av med

Detaljer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Oppdatert: 1. Juli 2017 Velkommen til Eqology «Our business is to change lives» Relasjonsmarkedsføring I dagens marked er den beste måten å nå ut til kunder på, enten ansikt til ansikt

Detaljer

Oppdag Herbalifemuligheten

Oppdag Herbalifemuligheten Oppdag Herbalifemuligheten Salgs- og markedsplanen Salgs- og markedsplanen Side 1 av 26 Revisjon 02/06/15 OPPSUMMERING AV FORBEDRINGER I SALGS- OG MARKEDSPLANEN For enkelhets skyld vil du nedenfor finne

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

FIRST LOOK. 1 It s in our nature

FIRST LOOK. 1 It s in our nature FIRST LOOK 1 It s in our nature I Eqology kan du enten bli kunde, eller businesspartner Kunde: Unike produkter Gratis kundemagasin Gode tilbud businesspartner: Din egen sjef Jobb i team Personlig utvikling

Detaljer

K Y Ä N I S K O M P E N S A S J O N S P L A N N O R G E

K Y Ä N I S K O M P E N S A S J O N S P L A N N O R G E K Y Ä N I S K O M P E N S A S J O N S P L A N N O R G E VELKOMMEN Velkommen til Kyänifamilien! Kyäni misjon er å bringe håp-løfte om et bedre liv - gjennom velvære og muligheter. Som en Kyäni distributør

Detaljer

2-4 års plan. Tradisjonell 45 års plan. Arbeidsinnsats. Inntekt. Inntekt 50% Pensjon

2-4 års plan. Tradisjonell 45 års plan. Arbeidsinnsats. Inntekt. Inntekt 50% Pensjon FIRST LOOK Would you like Ekstra inntekt Jobb deltid eller fulltid Mer tid sammen med familie og venner Produkter med høy kvalitet Jobbe i team sammen med positive, energiske mennesker Reise Ha det gøy

Detaljer

FIRST LOOK. 1 It s in our nature

FIRST LOOK. 1 It s in our nature FIRST LOOK 1 It s in our nature I Eqology kan du enten bli kunde, eller businesspartner Kunde: Unike produkter Gratis kundemagasin Gode tilbud businesspartner: Din egen sjef Jobb i team Personlig utvikling

Detaljer

Steg 1. Steg 2. Steg 3.

Steg 1. Steg 2. Steg 3. 15 min Quick Start Enkelt å komme igang: Kun 3 enkle steg Når du har kjøpt ditt EQ Professional Business Kit+ eller EQ Business Kit+, er det viktig å komme raskt i gang: Steg 1. Steg 2. Steg 3. Lag din

Detaljer

Det lønner seg å fly med oss Din guide til EuroBonus

Det lønner seg å fly med oss Din guide til EuroBonus Det lønner seg å fly med oss Din guide til EuroBonus Velkommen til EuroBonus - en verden av muligheter Tanken bak EuroBonus er enkel! Hvis du flyr ofte, bør du også bli belønnet. Som EuroBonus-medlem vil

Detaljer

Kunne du tenke deg. Ekstra inntekt. Jobb deltid eller fulltid. Mer tid sammen med familie og venner. Produkter med høy kvalitet

Kunne du tenke deg. Ekstra inntekt. Jobb deltid eller fulltid. Mer tid sammen med familie og venner. Produkter med høy kvalitet Business Overview Kunne du tenke deg Ekstra inntekt Jobb deltid eller fulltid Mer tid sammen med familie og venner Produkter med høy kvalitet Jobbe i team sammen med positive, energiske mennesker Reise

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

LYCONET INNTJENINGSPLAN

LYCONET INNTJENINGSPLAN YOUR SHOPPINGNETWORK LYCONET INNTJENINGLAN Vedlegg 1 til Lyconet-avtalen for uavhengige Marketers Rettighetshaver og utgiver Lyoness Europe AG Bahnhofstrasse 22 9470 Buchs, Sveits www.lyoness.com Reg.:

Detaljer

Fokus på vekst. European Growth Incentive Programme 2018/19 SPØRSMÅL OG SVAR

Fokus på vekst. European Growth Incentive Programme 2018/19 SPØRSMÅL OG SVAR Fokus på vekst European Growth Incentive Programme 2018/19 SPØRSMÅL OG SVAR LEDERUTVIKLING (LD) 1 2 3 Hvem kan delta i LD-programmet? Amway-forretningseiere (ABOer) på 12 %-nivået og over. Hvordan fastsettes

Detaljer

FRAMTIDEN ER HER! Trans-Atlantic Equity Finance Education System Internet Multi Level Marketing. Education. New Friends.

FRAMTIDEN ER HER! Trans-Atlantic Equity Finance Education System Internet Multi Level Marketing. Education. New Friends. Internet Multi Level Marketing Education New Friends FRAMTIDEN ER Improved Economy HER! More Time Fun AKSJEHANDEL * OPPLÆRING * BUSINESS TRANS-ATLANTIC EQUITY www.taesmp.com Verden blir mindre, og inntektene

Detaljer

EN PERSONLIG VEKST PLAN. Vi starter i Januar 2012

EN PERSONLIG VEKST PLAN. Vi starter i Januar 2012 EN PERSONLIG VEKST PLAN Vi starter i Januar 2012 VOLLARA - KOMP PLAN 14 JANUAR 2012 NIVÅ 1 4 Selvstendig Distributør Våre salgsnivåer NIVÅ 5-6 Team Leder Leder nivå NIVÅ 7 14 Topp Leder Adminsistasjon

Detaljer

"The great Aim of Education is not Knowledge but Action"

The great Aim of Education is not Knowledge but Action "The great Aim of Education is not Knowledge but Action" - Herbert Spencer Synergy Worldwide - "Hvordan registrere seg som kunde". Innhold Velkommen - side 3 Hvordan registrere seg som kunde - side 4 Hvordan

Detaljer

VELKOMMEN TIL NU SKIN. Gratulerer med avgjørelsen om å benytte deg av denne fantastiske muligheten!

VELKOMMEN TIL NU SKIN. Gratulerer med avgjørelsen om å benytte deg av denne fantastiske muligheten! Å KOMME I GANG VELKOMMEN TIL NU SKIN Nu Skin skiller seg ut ved sin evne til å demonstrere at vi virkelig har de beste menneskene, de beste produktene samt den beste kulturen og muligheten innen direktesalgs-,

Detaljer

I EQOLOGY KUNDE: BUSINESSPARTNER: kan du enten bli kunde, eller businesspartner

I EQOLOGY KUNDE: BUSINESSPARTNER: kan du enten bli kunde, eller businesspartner I EQOLOGY kan du enten bli kunde, eller businesspartner KUNDE: Unike produkter Gratis kundemagasin Gode tilbud BUSINESSPARTNER: Din egen sjef Jobb i team Personlig utvikling Ubegrenset inntektspotensiale

Detaljer

I EQOLOGY KUNDE: BUSINESSPARTNER: kan du enten bli kunde, eller businesspartner

I EQOLOGY KUNDE: BUSINESSPARTNER: kan du enten bli kunde, eller businesspartner I EQOLOGY kan du enten bli kunde, eller businesspartner KUNDE: Unike produkter Gratis kundemagasin Gode tilbud BUSINESSPARTNER: Din egen sjef Jobb i team Personlig utvikling Ubegrenset inntektspotensiale

Detaljer

OPPRINNELIG FOUNDERS ACHIEVEMENT AWARD (FAA) & EUROPEISKE FAA-UTVIDELSER Kvalifikasjonsåret 2018/19

OPPRINNELIG FOUNDERS ACHIEVEMENT AWARD (FAA) & EUROPEISKE FAA-UTVIDELSER Kvalifikasjonsåret 2018/19 OPPRINNELIG FOUNDERS CHIEVEMENT WRD (F) & EUROPEISKE F-UTVIDELSER Kvalifikasjonsåret 208/9 I 99 lanserte vi det opprinnelige Founders chievement ward (F) en egen økonomisk anerkjennelse til mottakere av

Detaljer

EMEA Team Up Suksessreise 2016. Vilkår og betingelser

EMEA Team Up Suksessreise 2016. Vilkår og betingelser EMEA Team Up Suksessreise 2016 Vilkår og betingelser Godkjennelse av vilkår og betingelser Når du prøver å kvalifisere deg til 2016 EMEA Team Up Suksessreise ( suksessreise ) forstår og aksepterer du betingelsesløst

Detaljer

EMEA Team Up Suksessreise 2017 Vilkår og betingelser

EMEA Team Up Suksessreise 2017 Vilkår og betingelser EMEA Team Up Suksessreise 2017 Vilkår og betingelser Godkjennelse av vilkår og betingelser Når du prøver å kvalifisere deg til 2017 EMEA Team Up Suksessreise ( suksessreisen ) forstår og aksepterer du

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Netaxept

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Netaxept Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Netaxept Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Netaxept Versjon: 12 Innhold BETALINGSTJENESTER FOR BETALING I NETTBUTIKK...

Detaljer

Dokument. 5+ Produktinformasjon. Reglement knyttet til spill Godkjenningsinstans Carl Fredrik Stenstrøm. Versjon / ID 2.0.

Dokument. 5+ Produktinformasjon. Reglement knyttet til spill Godkjenningsinstans Carl Fredrik Stenstrøm. Versjon / ID 2.0. Dokument 5+ Produktinformasjon Gruppe Reglement knyttet til spill Godkjenningsinstans Carl Fredrik Stenstrøm Ansvarlig Morten Halvorsen Versjon / ID 2.0.0 / 00262 Endret av Morten Halvorsen Modifisert

Detaljer

THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED.

THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED. THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED. VÅR VISJON er å bli verdens ledende direktesalgsselskap ved å generere mer inntekt for våre distributører enn noe annet selskap. En omfattende strategi gjør oss klare for

Detaljer

Mannatech karriere- og provisjonsplan

Mannatech karriere- og provisjonsplan Mannatech karriere- og provisjonsplan Mannatech misjon og visjon Vår misjon er å bekjempe global underernæring ved å nære verden med Ekte Mat Teknologi kosttilskudd mens vi myndiggjør og belønner livene

Detaljer

Mannatech karriere- og provisjonsplan

Mannatech karriere- og provisjonsplan Mannatech karriere- og provisjonsplan Mannatech misjon og visjon Vår misjon er å bekjempe global underernæring ved å nære verden med Ekte Mat Teknologi kosttilskudd mens vi myndiggjør og belønner livene

Detaljer

Amway Partner Stores. Din Internett-mulighet fra Amway

Amway Partner Stores. Din Internett-mulighet fra Amway Amway Partner Stores Vi ber om at du leser disse sidene før du handler i Amways Partner Stores. Amways Partner Store program tilbyr deg handelsmuligheter som du bare finner på www.amivo.no Du kan tjene

Detaljer

INNLEDNING 6 MÅTER Å TJENE PÅ MANNATECHS OPPGAVE OG VISJON SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

INNLEDNING 6 MÅTER Å TJENE PÅ MANNATECHS OPPGAVE OG VISJON SOSIALT ENTREPRENØRSKAP provisjonsplan INNLEDNING Det er med stor spenning og entusiasme vi går inn i en ny epoke som Mannatech. Denne provisjonsplanen er utviklet i samarbeid med områdeledere for partner over hele verden, og

Detaljer

Quaestor PRESENTASJON

Quaestor PRESENTASJON Quaestor PRESENTASJON Under det romerske imperiet var Quaestorer utvalgte tjenestemenn som overvåket statskassen og finansregnskapet for staten, dets hærer og dets offiserer. Quaestorene hadde oppdraget

Detaljer

Selskapet har hovedsete i San Antonio TX

Selskapet har hovedsete i San Antonio TX Selskapet har hovedsete i San Antonio TX Adm. direktør Randal Williams Fullt bemannet telefonsenter for distributør og kundeveiledning Ledende bedriftsadvokater landsdekkende samarbeid Ledende samarbeids-partnere

Detaljer

ETT KORT FOR ALLE DINE KJØP

ETT KORT FOR ALLE DINE KJØP ETT KORT FOR ALLE DINE KJØP Dagligvarer Drivstoff CASHBACK Penger tilbake ved hvert kjøp Opptil 5% På bankkontoen din hver tirsdag** Strøm Møbler & Interiør Biler Byggemateriell Klær Sportsutstyr Shopping

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Vanlige spørsmål kunder

Vanlige spørsmål kunder Viktige oppdateringer om vedlikeholdsavtaler Vanlige spørsmål kunder I dette dokumentet får du svar på vanlige spørsmål om kommende endringer i vedlikeholdsavtaler nå som vi går over til én bedriftsmodell.

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Velkommen til SEOP Vi i Skanska setter pris på våre hardt arbeidende og kunnskapsrike medarbeidere. Vi forstår at vår videre fremgang avhenger av deg og dine personlige anstrengelser,

Detaljer

GENERELT JULACLUB VILKÅR OG FORDELER Bonusregler

GENERELT JULACLUB VILKÅR OG FORDELER Bonusregler GENERELT JULACLUB JulaClub er et fordels- og lojalitetsprogram for innehavere av JulaClub-kort, JulaClub Light- og JulaClub Smart-kort. JulaClub eies og drives av Jula Sverige AB (nedenfor Jula). Medlemskapet

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut.

I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut. SPILLVEILEDNING I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut. Det er laget noen eksempler slik at dere er sikrere på hva kupongen

Detaljer

Hvordan logger jeg inn på Min Side.

Hvordan logger jeg inn på Min Side. Hvordan logger jeg inn på Min Side. For å ta i bruk min side må du ha en e-postadresse. Norske privat og bedriftskunder, samt kunder med D-nummer, velger «Logg inn» De som ikke har elektronisk ID må ta

Detaljer

OVERSIKT OVER GODTGJØRELSESPLANEN FOR NORGE

OVERSIKT OVER GODTGJØRELSESPLANEN FOR NORGE OVERSIKT OVER GODTGJØRELSESPLANEN FOR NORGE WorldVentures Marketing, LLC Revidert 1. februar 2015. Gyldig 1. februar 2015 2. mai 2015 Representanter for WorldVentures får ikke verve nye representanter

Detaljer

Bransjen. Network marketing som modell har eksistert i over 100 år og omsetter idag for over 130 milliarder dollar på verdensbasis.

Bransjen. Network marketing som modell har eksistert i over 100 år og omsetter idag for over 130 milliarder dollar på verdensbasis. Bransjen Network marketing er den mest effektive måten å distribuere produkter direkte til forbruker. Ved å bli en del av bransjen, kan du skape din egen business uten store investeringer og jobbe når

Detaljer

Hurtigguide utbetaling og transaksjonsrapport

Hurtigguide utbetaling og transaksjonsrapport Hurtigguide utbetaling og transaksjonsrapport Oversikt Rapporten inneholder flere ulike faner som beskrives i denne guiden. Du vil nå få se de faner som er relevante for deg. Sendes ved den første dagen

Detaljer

Vilkår for utrullingsstøtte for FY16 skybasert PBX

Vilkår for utrullingsstøtte for FY16 skybasert PBX , revidert 23. mai 2016 Side 1 av 5 I dette dokumentet fremgår detaljer for utrullingsstøtte for FY16 skybasert PBX ( Tilbudet ), inkludert kvalifikasjonskrav og kravene overfor både Microsoft Corporation

Detaljer

GODTGJØRELSESPLAN - NORGE

GODTGJØRELSESPLAN - NORGE GODTGJØRELSESPLAN - NORGE WorldVentures Marketing, LLC Revidert 1. februar 2015. Gyldig 1. februar 2015 2. mai 2015 Representanter for WorldVentures skal i Norge ikke rekruttere nye representanter eller

Detaljer

Øving 4: Brukergrensesnitt

Øving 4: Brukergrensesnitt Øving 4: Brukergrensesnitt 1. Fleksibelt billettbestillingssystem for fly Systemet mitt vil fungerer mye som for eksempel Google. Jeg vil ha et søkefelt, hvor du kan skrive inn hva du vil, og ut ifra hva

Detaljer

AMWAY KOMPENSASJONSPAKKE, EUROPA

AMWAY KOMPENSASJONSPAKKE, EUROPA AMWAY KOMPENSASJONSPAKKE, EUROPA DEN BESTE MÅTEN Å FORUTSE FREMTIDEN PÅ ER Å SKAPE DEN! KVALIFIKASJONSÅRET 208/9 Gjelder f.o.m.. september 208 Denne referanseveiledningen viser hvordan du kan øke inntekten

Detaljer

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura): Konteringsmaler Konteringsmaler kan benyttes under bilagsregistrering og under registrering av leverandørfakturaer. De brukes for å forenkle konteringen av bilagene. Når du bruker en konteringsmal trenger

Detaljer

Kjære LR-partner! Alle kan oppnå det de ønsker å oppnå, uavhengig av forkunnskaper og yrkesbakgrunn. Hos LR kan suksess planlegges.

Kjære LR-partner! Alle kan oppnå det de ønsker å oppnå, uavhengig av forkunnskaper og yrkesbakgrunn. Hos LR kan suksess planlegges. LRs MARKETINGPLAN Kjære LR-partner! Med din beslutning om å bli LR-partner har du tatt det første skrittet og valgt å gripe en enestående sjanse: En sjanse til å forandre ditt liv, en sjanse til å kunne

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet UTKAST

Vedlegg 6. Versjon Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet UTKAST Vedlegg 6 Versjon 0.41 23.08.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet UTKAST Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 DEFINISJONER...

Detaljer

Retningslinjer for databeskyttelse og personvern for spørreundersøkelsesrespondent (21/05/2018)

Retningslinjer for databeskyttelse og personvern for spørreundersøkelsesrespondent (21/05/2018) Retningslinjer for databeskyttelse og personvern for spørreundersøkelsesrespondent (21/05/2018) Hvem er vi? Vi er O.R.C International Ltd. Vi er et selskap registrert i England og vårt registrerte kontor

Detaljer

TILLEGGSVILKÅR FOR LYONESS-MEDLEMMER FOR BRUK AV DE UTVIDEDE MEDLEMSFORDELENE

TILLEGGSVILKÅR FOR LYONESS-MEDLEMMER FOR BRUK AV DE UTVIDEDE MEDLEMSFORDELENE TILLEGGSVILKÅR FOR LYONESS-MEDLEMMER FOR BRUK AV DE UTVIDEDE MEDLEMSFORDELENE Utgave: april 2012 Innledning Lyoness Europe AG, med forretningsadresse i Bahnhofsstrasse 22, CH-9470 Buchs, Sveits, registrert

Detaljer

Det er i alle fall jeg, Renée Jakobsen, grunnlegger av Forandringsrommet - som er et yogastudio i Moss.

Det er i alle fall jeg, Renée Jakobsen, grunnlegger av Forandringsrommet - som er et yogastudio i Moss. Er du opptatt av å tenke helhetlig rundt helse, hvilke produkter du bruker, det å ta vare på deg selv og å leve så naturlig som mulig? Det er i alle fall jeg, Renée Jakobsen, grunnlegger av Forandringsrommet

Detaljer

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter. Kontraktsmodulen [Oppdatert 09.05.2017 av Daniel Gjestvang] Kontraktsmodulen er en del av bedriftsjournalen i Extensor. Denne modulen gir BHT-en mulighet til selv å legge inn de ulike bestanddelene av

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Produktinformasjon Innledning. 2. Egenskaper for spillet

Produktinformasjon Innledning. 2. Egenskaper for spillet Produktinformasjon 5+ 1. Innledning Dette dokumentet er en forklaring av spillet 5+ (i Frankrike Quinte+) som en veiledning. Spill til 5+ skjer i felles pott med det franske spilleselskapet PMU som fungerer

Detaljer

Prinsipper for internasjonal FORRETNINGSUTVIKLING

Prinsipper for internasjonal FORRETNINGSUTVIKLING Prinsipper for internasjonal FORRETNINGSUTVIKLING Amways VERDIER Partnerskap Integritet Personlig verdi Resultater Personlig ansvar Næringsfrihet 1 2 Amways VERDIER PARTNERSKAP Amway er bygget på ideen

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

5. PrettyGood medlemsmøte en gang i året. Samlingen brukes til bransjefremmende foredrag, fokus på vekst, moter og trender innen hudpleiebransjen.

5. PrettyGood medlemsmøte en gang i året. Samlingen brukes til bransjefremmende foredrag, fokus på vekst, moter og trender innen hudpleiebransjen. VELKOMMEN TIL ET NØYTRALT HUDPLEIESAMARBEID. Vi er et frivillig samarbeid mellom hudpleiere i Norge. Hudpleiebransjen har ofte utfordringer i forhold til innkjøpsvilkår fra leverandører. Dette kan være

Detaljer

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 INNHOLD Brukerstillinger... 3 Kalkulator... 3 Innlogging ekspeditør... 4 Utskrift kundekvittering... 4 Kopi av siste kundekvittering... 4 Åpning av kasseskuff...

Detaljer

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING. Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING. Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din PAYPAL/JETSHOP Opprett en PayPal Bedriftskonto trinn 1. Side 3-14 For å godta PayPal-betalinger må du opprette en PayPal

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR DIGITALE BANKTJENESTER

BRUKSANVISNING FOR DIGITALE BANKTJENESTER BRUKSANVISNING FOR DIGITALE BANKTJENESTER Innhold Forord 4 Nettbanken 6 Noen ting før start 8 Bruksanvisning 10 -Logge inn 12 -I nettbanken 16 -Overføre 18 -Betale 24 -Betalingsoversikt 30 -Kontooversikt

Detaljer

Ofte Stilte Spørsmål Bestilling på MYHERBALIFE.COM Norge, 18. Januar, 2013

Ofte Stilte Spørsmål Bestilling på MYHERBALIFE.COM Norge, 18. Januar, 2013 Klikk på overskriften for hvert avsnitt for å komme til svarene for hvert spørsmål. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på kan du kontakte Medlemservice på tlf: 67 12 66 66. Generelt Kan jeg bestille

Detaljer

KAPITTEL 14 5+ / QUINTÉ PLUS-VEDDEMÅL. 1) Det kan organiseres veddemål kalt "Quinté Plus" for bestemte løp som er angitt i det offisielle programmet.

KAPITTEL 14 5+ / QUINTÉ PLUS-VEDDEMÅL. 1) Det kan organiseres veddemål kalt Quinté Plus for bestemte løp som er angitt i det offisielle programmet. KAPITTEL 14 5+ / QUINTÉ PLUS-VEDDEMÅL Artikkel 95.1 1) Det kan organiseres veddemål kalt "Quinté Plus" for bestemte løp som er angitt i det offisielle programmet. Et "Quinté Plus"-veddemål går ut på å

Detaljer

Focusportal brukerveiledning for hovedleder Søndagsskole Norge

Focusportal brukerveiledning for hovedleder Søndagsskole Norge Focusportal brukerveiledning for hovedleder Søndagsskole Norge # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere var medlemmer # 5 Dubletter # 6

Detaljer

3 SMARTE SOVEPENGER PASSIVE INNTEKTSKILDER SOM VIRKER OG ALLE KAN KLARE!

3 SMARTE SOVEPENGER PASSIVE INNTEKTSKILDER SOM VIRKER OG ALLE KAN KLARE! 3 SMARTE SOVEPENGER PASSIVE INNTEKTSKILDER SOM VIRKER OG ALLE KAN KLARE! Xxxxxx TJEN PENGER MENS DU SOVER ELLER Hva har du lyst å gjøre mens du tjener penger? Mer tid til? Mer frihet? Er du klar for og

Detaljer

Aktiveringsinstruksjoner for PayPal-kunder

Aktiveringsinstruksjoner for PayPal-kunder PAYPAL / Jetshop Aktiveringsinstruksjoner for PayPal-kunder Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din Du må åpne en PayPal-bedriftskonto (Del 1) for å kunne ta i mot PayPal-betalinger. Betalinger fra

Detaljer