Offentlig journal. Oversendelse av journalopplysninger - ***** ***** ***** 2021/ / Bekreftelse på oppsigelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Oversendelse av journalopplysninger - ***** ***** ***** 2021/ / Bekreftelse på oppsigelse"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av journalopplysninger - ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2021/ /2021 TRYG FORSKRNG Bekreftelse på oppsigelse 2020/ / Tyra S Bjørndalseter Bekreftelse på oppsigelse 2020/ / Stine Lynmo Svar på søknad om 5 % permisjon 2020/ / Kristin Moan Røstad Side: 1 av 18

2 Svar på søknad om redusert arbeidstid ***** 2020/ / Sara Elvira Ytrehus Brattvoll ttalelse i tilsynssak Pasient ***** ***** ***** ***** ***** - Tilsynssak - Sykehuset Levanger 2021/ /2021 STATSFORVALTEREN TRØNDELAG Tilbud om 85 % (10 % nytt) fast ansettelse som sykepleier ved Kirurgen 3, Sykehuset Levanger 2020/ / ngri Aarvik Kjønstad Tilbud om 85 % (10 % nytt) fast ansettelse som sykepleier ved Kirurgen 3, Sykehuset Levanger 2020/ / ngunn Sundal Tangen Side: 2 av 18

3 Tilbud om 100 % vikariat som fagradiograf ved Klinikk for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger 2020/ / Silje Skatland Stølen Tilbud om 100 % vikariat som lege i spesialisering ved Kirurgisk avdeling, Sykehuset Levanger 2020/ / Ragnhild Molnes Tilbud om 35 % vikariat som ergoterapeut ved Seksjon akuttbehandling, Sykehuset Levanger 2020/ / Henning Evenshaug Tilbud om 40 % vikariat som sykepleierstudent ved Seksjon akuttbehandling, Sykehuset Levanger ***** 2021/ / Ragnar Orm Larsen Sallaup Side: 3 av 18

4 Bekreftelse på oppsigelse 2021/ / Julia Fiske Erstatningssak 2021/ Oversendelse av journaldokumentasjon Pasient ***** ***** ***** ***** - NPE-sak - Sykehuset Levanger ***** ***** 2021/ /2021 Norsk Pasientskadeerstatning Tilbud om stilling: Legevikar før turnustjeneste Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger - st. ref Tilsettingssak: Legevikar før turnustjeneste Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger - st. ref / /2021 Henrik Alvik Tilbud om ny funksjon som fagutvikler ved ntensivavdelingen, Sykehuset Levanger Tilsettingssak: ntern utlysning - Fagutviklingssykepleier, ntensivavdelingen Sykehuset Levanger 2021/ /2021 Per var Sakshaug Side: 4 av 18

5 Svar på søknad om redusert arbeidstid 2020/ /2021 da Aarmo Svar på søknad om permisjon 2020/ /2021 Christina Kolberg Erstatningssak 2021/ oversendelse av dokumentasjon Pasient ***** ***** ***** - NPE-sak - Sykehuset Levanger 2021/ /2021 ***** Svar på søknad om permisjon 2020/ /2021 Steffen Vadseth Krogh Side: 5 av 18

6 Bekreftelse på oppsigelse 2020/ /2021 Jo Magne ngul Tilbud om stilling som Avdelingsleder Gyn/føde/barsel, Sykehuset Levanger - st. ref Tilsettingssak: Avdelingsleder Gyn/føde/barsel, Sykehuset Levanger - st. ref / /2021 Ann-Mari S Okkenhaug Bekreftelse på oppsigelse 2020/ /2021 Gunn Margaret Hellan Svar på søknad om permisjon 2020/ /2021 Helen Finnbakk Side: 6 av 18

7 Tilbud om funksjon som registeransvarlig Namsos kirurgiske kvalitetsregister Avdeling for sengeposter og dagbehandling, Klinikk for kirurgi - st. ref Tilsettingssak: Funksjon som registeransvarlig Namsos kirurgiske kvalitetsregister Avdeling for sengeposter og dagbehandling, Klinikk for kirurgi - st. ref / /2021 Ronja Vatn Svar på klage - ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2021/ /2021 NAMSOS KOMMNE Kopi av vedtak Prosjekt - BAR-MEDS - Endringer i kroppens opptak og omsetning av legemidler etter fedmekirurgi 2021/ /2021 REK midt Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2021/ /2021 LEVANGER KOMMNE PPT OG STYRKET TLBD Side: 7 av 18

8 Samhandlingsavvik E164/2021 Sykehuset Levanger - pasient ***** ***** ***** ***** Samhandlingsavvik E164/2021 Sykehuset Levanger 2021/ /2021 LEVANGER KOMMNE Leger under spesialisering - egenerklæring 2020/ /2021 Steffen Vadseth Krogh Tilbud om stilling: Klinisk behandler i BP Klinikk for kvinne, barn og familie - st. ref Tilsettingssak: Klinisk behandler i BP Klinikk for kvinne, barn og familie - st. ref / /2021 Cathrin T Gulstad Arbeidsavtale % - F - lege i spesialisering 2/3 PE 2021/ /2021 Offl ledd Eliasz, Anna Magdalena Side: 8 av 18

9 Oversendelse av legeuttalelse ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2021/ /2021 TRØNDELAG POLTDSTRKT Tilbud om stilling: Klinisk behandler i BP Klinikk for kvinne, barn og familie - st. ref Tilsettingssak: Klinisk behandler i BP Klinikk for kvinne, barn og familie - st. ref / /2021 Lars Ove Mølnå Endringsmelding Endring av tilsettingsforhold % PE 2020/ /2021 Offl ledd Fostad, Elin Tunset Endringsmelding Forlengelse av tilsettingsforhold % PE 2020/ /2021 Offl ledd Narvesen, Emil Nystad Side: 9 av 18

10 Erstatningssak 2021/ Foreløpig vurdering av søknad om erstatning Pasient ***** ***** ***** - NPE-sak - Sykehuset Namsos 2021/ /2021 NORSK SENTSKADEERSTATNNG Takker ja til 50 % vikariat 2020/ /2021 Victoria Trøan Takker ja til 18 % vikariat 2021/ /2021 Hege Midtli nformasjonsbrev koronavaksinasjonsprogrammet Koronavaksinasjon - covid / /2021 HELSE MDT-NORGE RHF Side: 10 av 18

11 Kopi av vedtak Prosjekt - en forløpsstudie av data fra rutinemessig bruk av et pasientfeedback-system i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) og psykisk helsevern (PH) 2021/ /2021 REK midt Takker ja til Sykepleier / Spesialsykepleier Akuttmottak, Klinikk for kirurgi Sykehuset Levanger - st. ref Tilsettingssak: Sykepleier / Spesialsykepleier Akuttmottak, Klinikk for kirurgi Sykehuset Levanger - st. ref / /2021 Janne Overvik Tilbakemelding på samhandlingsavvik E117/2021 Sykehuset Namsos Samhandlingsavvik E117/2021 Sykehuset Namsos 2021/ /2021 OVERHALLA KOMMNE 30. september Migreneforum - virtuelt Legemiddelinvitasjoner konferanser ansatte 2021/ / QVA SOLTONS NORWAY AS Side: 11 av 18

12 nformasjon om ny kvalitetsindikator for pakkeforløp hjerneslag Pakkeforløp hjerneslag 2021/ / HELSEDREKTORATET tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak: Autorisert sykepleier. H3, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos - st. ref / /2021 H3 tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak: Autorisert sykepleier. H3, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos - st. ref / /2021 H3 Anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** ***** 2021/ /2021 ***** Side: 12 av 18

13 Anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** ***** 2021/ /2021 ***** Klage på helsehjelp - purring Pasient ***** ***** ***** - Klage - Sykehuset Levanger 2021/ /2021 ***** Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2021/ / PSYKOLOGSPESALSTENE JAN ERK GRNDE Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2021/ / PSYKOLOGSPESALSTENE JAN ERK GRNDE Side: 13 av 18

14 Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2021/ / PSYKOLOGSPESALSTENE JAN ERK GRNDE Arbeidsavtale PE 2020/ /2021 Offl ledd Tatsiana Lyng Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2021/ / PSYKOLOGSPESALSTENE JAN ERK GRNDE Spørsmål om helseopplysninger Pasient ***** ***** 2021/ /2021 AQS Odin Side: 14 av 18

15 Tilbakemelding på henvendelse Pasient ***** ***** 2021/ /2021 AQS Odin Endringsmelding Forlengelse av tilsettingsforhold % PE 2020/ /2021 Offl ledd Dimson, Francis Seki Arbeidsavtale % - MV - sykepleier PE 2021/ /2021 Offl ledd Engelsø, Andreas Skyts Anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** 2021/ /2021 ***** Side: 15 av 18

16 Oppsigelse 2020/ /2021 Elisabeth Dromnes Myren Anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** 2021/ /2021 ***** Spørsmål om diagnose - tilbakemelding Pasient ***** ***** 2021/ /2021 AQS Odin Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe A - ***** ***** ***** 2021/ / P2 Offl. 13, 1. jmf. fvl. 13, 1. ledd nr. 1 NAV LEVANGER Side: 16 av 18

17 tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak: nnkjøpsrådgiver Forsyningsavdeling, Klinikk for intern service - st. ref / / Forsyningsavdeling Klage på avslag om helsehjelp Pasient ***** ***** - Klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Sykehuset Levanger 2021/ /2021 ***** Takker ja til Legevikar før turnustjeneste Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger - st. ref Tilsettingssak: Legevikar før turnustjeneste Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger - st. ref O 2021/ /2021 Offl. 26, 5. ledd Henrik Alvik Takker ja til Sykepleier Medisinsk avdeling H, Sykehuset Levanger - st. ref Tilsettingssak: Sykepleier Medisinsk avdeling H, Sykehuset Levanger - st. ref O 2021/ /2021 Offl. 26, 5. ledd Turid Strand Side: 17 av 18

18 Takker ja til 75 % vikariat 2020/ /2021 ngvild Vevik tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak: Sykepleier Akuttmottak Sykehuset Namsos, Klinikk for kirurgi - st. ref / /2021 Akuttmottak NA Side: 18 av 18

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2013/ /

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.10.2019 nformasjon vedrørende sykepenger - veien videre Oppfølging 2013/1807-16 31273/2019 A Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 nformasjon

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på oppsigelse 2012/ /

Offentlig journal. Bekreftelse på oppsigelse 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.07.2019 Bekreftelse på oppsigelse Arbeidsforhold 2012/1338-37 23111/2019 03.07.2019 Birgitta Trelstad Næsbø Anmodning

Detaljer

Offentlig journal. Svar på klage på avslag av henvisning 2019/ / Anmodning om journalinnsyn

Offentlig journal. Svar på klage på avslag av henvisning 2019/ / Anmodning om journalinnsyn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.10.2019 Svar på klage på avslag av henvisning 2019/3205-3 33321/2019 Anmodning om journalinnsyn 2019/3532-2 33454/2019 Anmodning

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert arbeidstid 2013/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert arbeidstid 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.07.2019 Svar på søknad om redusert arbeidstid Arbeidsforhold 2013/3429-30 24820/2019 P Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr.

Detaljer

Offentlig journal. Svar på klage på avslag om helsehjelp 2017/ /

Offentlig journal. Svar på klage på avslag om helsehjelp 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.07.2017 Svar på klage på avslag om helsehjelp 2017/2446-5 23744/2017 Anmodning om journalinnsyn ang. Pasient 2017/2261-2

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt - andre gangs behandling 2019/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt - andre gangs behandling 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2019 Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt - andre gangs behandling Prosjekt - Høysensitiv Troponin for rask

Detaljer

Offentlig journal. Svar på avviksmelding til Levanger Kommune. Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E110/2015 LE 2015/2913-3 25962/2015 02.09.

Offentlig journal. Svar på avviksmelding til Levanger Kommune. Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E110/2015 LE 2015/2913-3 25962/2015 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.9.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2015 Svar på avviksmelding til Levanger Kommune Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E110/2015 LE 2015/2913-3 25962/2015

Detaljer

Dok.dato: Tilbud om 100 % fast ansettelse som kvalitetsrådgiver ved Avdeling for fag og teknologi, ref

Dok.dato: Tilbud om 100 % fast ansettelse som kvalitetsrådgiver ved Avdeling for fag og teknologi, ref Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.07.2019 Erstatningssak: 2019/03666 - Oversendelse av dokumentasjon ***** - Sykehuset Levanger 2019/1741-5 20940/2019

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling: Avdelingsleder Helse Nord-Trøndelag HF - st. ref / /

Offentlig journal. Tilbud om stilling: Avdelingsleder Helse Nord-Trøndelag HF - st. ref / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.09.2019 Tilbud om stilling: Avdelingsleder Helse Nord-Trøndelag HF - st. ref. 4093937323 Avdelingsleder Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal ambulansestasjon 2012/ /

Offentlig journal. Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal ambulansestasjon 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.05.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.05.2019 Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal ambulansestasjon ***** 2012/2434-29 17204/2019

Detaljer

Offentlig journal. Krav om fast ansettelse 2015/ / Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Krav om fast ansettelse 2015/ / Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.08.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2019 Krav om fast ansettelse 2015/2085-40 8625/2019 01.03.2019 Fagforbundet Sykehuset Levanger Anmodning om journalopplysninger

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.09.2019 Søknad om redusert arbeidstid 2012/2132-34 22314/2019 27.06.2019 P Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Svar på avviksmelding

Detaljer

Dok.dato: 12.01.2015. Tilsettingssak - Sykepleier 100% Sengeenhet medisin med dialyse, Klinikk Hammerfest - st. ref. 2462192907. Dok.dato: 12.01.

Dok.dato: 12.01.2015. Tilsettingssak - Sykepleier 100% Sengeenhet medisin med dialyse, Klinikk Hammerfest - st. ref. 2462192907. Dok.dato: 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2015 tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Helsefagarbeider Medisinsk sengepost HS - st. ref. 2462148203

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Dokumentdato: Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Dokumentdato: Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.1.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A, Dokumentdato: 01.10.2017-31.03.2019 17.01.2019 Oversendelse av relevante journalopplysninger sient - ***** ***** 2018/3487-2

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon fra fast stilling 2016/ / Oppsigelse 2012/ /2017

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon fra fast stilling 2016/ / Oppsigelse 2012/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.07.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.07.2017 Svar på søknad om permisjon fra fast stilling 2016/1282-12 4569/2017 07.02.2017 Astrid Alfnes Larsen Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om fleksibel arbeidstid 2013/ / Anmodning om journalopplysninger

Offentlig journal. Svar på søknad om fleksibel arbeidstid 2013/ / Anmodning om journalopplysninger Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.04.2019 Svar på søknad om fleksibel arbeidstid Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/2442-24 10207/2019

Detaljer

Dok.dato: 22.07.2015. Dok.dato: 28.07.2015

Dok.dato: 22.07.2015. Dok.dato: 28.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.7.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.07.2015 Bekreftelse på oppsigelse av stilling/vikariat Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/2450-34 22187/2015 22.07.2015

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn pasient ***** ***** ***** ***** 2019/ /

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn pasient ***** ***** ***** ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2019 Anmodning om journalinnsyn pasient 2019/2943-2 28554/2019 02.09.2019 Anmodning om utskrift av pasientjournal pasient

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. lønnsoppgjøret for Nito 2012. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2003-3 31230/2012 30.11.2012 17.12.

Offentlig journal. Vedr. lønnsoppgjøret for Nito 2012. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2003-3 31230/2012 30.11.2012 17.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.12.2012 Vedr. lønnsoppgjøret for Nito 2012 ***** 2012/2003-3 31230/2012 30.11.2012 Birgitte Øfsti Søknad om videre

Detaljer

Dok.dato: 26.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012

Dok.dato: 26.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ***** ***** 2012/4835-2 30735/2012 26.11.2012 Gudrun Veske Tilbud på Stilling:

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2228-10 605/2015 06.01.2015 19.01.

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2228-10 605/2015 06.01.2015 19.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.01.2015 Søknad om redusert arbeidstid 2012/2228-10 605/2015 06.01.2015 Kristin Svendgård-Roe Svar på søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalkopi. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1454-2 10009/2011 18.04.2011 12.05.2011. Anmodning om journalkopier

Offentlig journal. Anmodning om journalkopi. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1454-2 10009/2011 18.04.2011 12.05.2011. Anmodning om journalkopier Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.05.2011 Anmodning om journalkopi 2011/1454-2 10009/2011 Norsk Pasientforening 18.04.2011 Anmodning om journalkopier

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2014/03130 - skademeldingsskjema ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** *****

Offentlig journal. Erstatningssak: 2014/03130 - skademeldingsskjema ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.07.2014 Erstatningssak: 2014/03130 - skademeldingsskjema ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilskudd til etablering av hørselssentral ved Værnesregionen DMS 2019/ /

Offentlig journal. Søknad om tilskudd til etablering av hørselssentral ved Værnesregionen DMS 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.04.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.04.2019 Søknad om tilskudd til etablering av hørselssentral ved Værnesregionen DMS Etablering av hørselssentral ved

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding om mistenkt bivirkning - Pasient ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Tilbakemelding om mistenkt bivirkning - Pasient ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2019 Tilbakemelding om mistenkt bivirkning - 2018-2019 Melding om bivirkning av legemidler - RELS Midt-Norge 2018/223-27

Detaljer

Dok.dato: Tilbud om utvidet 80 % (5 % nytt) fast stilling som sykepleier ved Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Levanger. Dok.

Dok.dato: Tilbud om utvidet 80 % (5 % nytt) fast stilling som sykepleier ved Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Levanger. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2018 Svar på søknad om permisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2016/1930-15 35414/2018 05.11.2018 ngvild Løvaas

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert stilling 2012/ / Svar på søknad om permisjon 2012/ /2019

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert stilling 2012/ / Svar på søknad om permisjon 2012/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2019 Svar på søknad om redusert stilling 2012/2893-45 832/2019 08.01.2019 Åse Stenkjær Svar på søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2496-26 6470/2014 12.05.

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2496-26 6470/2014 12.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.05.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.05.2014 Leger under spesialisering - egenerklæring 2012/2496-26 6470/2014 12.05.2014 Vidar Stavseth Vikarinnleie

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ /

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.07.2019 Anmodning om journalopplysninger vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** asient ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Stopp av sykelønn i forbindelse med ett års sykdom. Personal ***** ***** ***** 2006/3260-8 11103/2011 13.05.2011 04.05.

Offentlig journal. Stopp av sykelønn i forbindelse med ett års sykdom. Personal ***** ***** ***** 2006/3260-8 11103/2011 13.05.2011 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.05.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2011 Stopp av sykelønn i forbindelse med ett års sykdom P 2006/3260-8 11103/2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 *****

Detaljer

Tilbud om følgetilsetting etter utlyst stilling: 1593861510 - Lege i spesialisering, Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger. Dok.dato: 04.02.

Tilbud om følgetilsetting etter utlyst stilling: 1593861510 - Lege i spesialisering, Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger. Dok.dato: 04.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.02.2013 Tilbud om følgetilsetting etter utlyst stilling: 1593861510 - Lege i spesialisering, Medisinsk klinikk Sykehuset

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert arbeidstid 2012/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert arbeidstid 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.07.2019 Svar på søknad om redusert arbeidstid Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1808-30 23529/2019

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 27.02.2014

Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 27.02.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 Sykepengerettigheter - Varsel om maksdato for utbetaling av sykepenger Oppfølging ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2014/211-2 1753/2014 16.01.2014 29.01.2014

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2014/211-2 1753/2014 16.01.2014 29.01.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2014 Anmodning om journalopplysninger 2014/211-2 1753/2014 ***** 16.01.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert arbeidstid 2012/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert arbeidstid 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.10.2019 Svar på søknad om redusert arbeidstid Arbeidsforhold 2012/3746-17 27580/2019 23.08.2019 Siv Merete Sørholt Re-engasjement

Detaljer

Sakstittel: Spesialsykepleier/sykepleier Klinikk for psykisk helsevern og rus, Seksjon alderspsykiatri, Sykehuset Namsos - st. ref.

Sakstittel: Spesialsykepleier/sykepleier Klinikk for psykisk helsevern og rus, Seksjon alderspsykiatri, Sykehuset Namsos - st. ref. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.07.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.07.2017 Svar på: Takker ja til stilling Spesialsykepleier/sykepleier Klinikk for psykisk helsevern og rus, Seksjon

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid 2015/ /

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2019 Søknad om redusert arbeidstid 2015/2272-24 11773/2019 26.03.2019 Anne Beate Kolbu Tilbud om ferievikariat

Detaljer

Dok.dato: 25.09.2013. Dok.dato: 04.10.2013. Dok.dato: 04.10.2013

Dok.dato: 25.09.2013. Dok.dato: 04.10.2013. Dok.dato: 04.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.10.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2013 Erstatnigssak - Pasient ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/2885-3 24484/2013 Norsk

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som EPJ-rådgiver. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/2437-27 10909/2015 09.04.2015 03.07.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som EPJ-rådgiver. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/2437-27 10909/2015 09.04.2015 03.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.07.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2015 Tilbud om stilling som EPJ-rådgiver 2012/2437-27 10909/2015 09.04.2015 Arnhild Trustrup Svar på anmodning

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt - andre gangs behandling 2018/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt - andre gangs behandling 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.09.2019 Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt - andre gangs behandling Prosjekt - VR i behandling av sosial

Detaljer

Dok.dato: Tilbud om stilling : 100 % vikariat som Lege i spesialisering ved Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger

Dok.dato: Tilbud om stilling : 100 % vikariat som Lege i spesialisering ved Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2016 nnhold: nformasjon om sykepengerettigheter etter fylte 67 år ***** ***** 2012/3229-9 37458/2016 23.11.2016

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig stilling ved Avdeling for bildediagnostikk 2017/ /

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig stilling ved Avdeling for bildediagnostikk 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2017 Tilbud om midlertidig stilling ved Avdeling for bildediagnostikk 2017/1790-8 26015/2017 21.08.2017 Maren

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding på oversendt branntilsynsrapport, DPS Stjørdal. Stjørdal Distriktspsykiatrisk senter DPS - Branntilsynsrapport

Offentlig journal. Tilbakemelding på oversendt branntilsynsrapport, DPS Stjørdal. Stjørdal Distriktspsykiatrisk senter DPS - Branntilsynsrapport Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.11.2014 Tilbakemelding på oversendt branntilsynsrapport, D Stjørdal Stjørdal Distriktspsykiatrisk senter D - Branntilsynsrapport

Detaljer

Dok.dato: 06.01.2015. Dok.dato: 05.01.2015

Dok.dato: 06.01.2015. Dok.dato: 05.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.04.2015 nnhold: Sjuksköterskor söker jobb Generelle jobbsøknader - 2015 2015/4-4 170/2015 Helene Svärd nnhold: Om økning

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Dokumentdato: Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Dokumentdato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2018-3.12.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A, Dokumentdato: 01.10.2018-31.03.2019 04.12.2018 Oversender uttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2019 tlevering av journalkopi Pasient 2019/3037-2 28737/2019 03.09.2019 Anmodning om ytterligere medisinske opplysninger

Detaljer

Offentlig journal. Påminnelse - Anmodning om journalopplysninger 2018/ /

Offentlig journal. Påminnelse - Anmodning om journalopplysninger 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.09.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.10.2018 Påminnelse - Anmodning om journalopplysninger 2018/1805-5 29226/2018 10.09.2018 Sparebank 1 Skadeforsikring

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig omgjøring av overlegestilling i pediatri NR 3408. 2011-2015 Stillingsressurs Barn- og familieklinikken

Offentlig journal. Midlertidig omgjøring av overlegestilling i pediatri NR 3408. 2011-2015 Stillingsressurs Barn- og familieklinikken Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.01.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.01.2013 Midlertidig omgjøring av overlegestilling i pediatri NR 3408 2011-2015 Stillingsressurs Barn- og familieklinikken

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på oppsigelse 2013/ /

Offentlig journal. Bekreftelse på oppsigelse 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.07.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.07.2016 Bekreftelse på oppsigelse ***** 2013/470-19 24411/2016 22.07.2016 Lill Lunnan Samtykkeskjema for utlevering

Detaljer

Offentlig journal. Vurderingsbrev operasjonsbord 2016/ / Vurderingsbrev operasjonsbord 2016/ /2017

Offentlig journal. Vurderingsbrev operasjonsbord 2016/ / Vurderingsbrev operasjonsbord 2016/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.12.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.12.2017 Vurderingsbrev operasjonsbord Operasjonsbord/stol ØNH 2016/1394-8 4490/2017 06.02.2017 Svas AS, Dico AS og

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av journalopplysninger 2019/ / Anmodning om legeuttalelse 2019/ /2019

Offentlig journal. Innhenting av journalopplysninger 2019/ / Anmodning om legeuttalelse 2019/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.03.2019 -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 26.03.2019 nnhenting av journalopplysninger Pasient - 2019/1015-1 409/2019 06.03.2019 Anmodning om legeuttalelse

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3913-2 17101/2012 03.07.2012 16.07.

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3913-2 17101/2012 03.07.2012 16.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.07.2012 Søknad om permisjon ***** 2012/3913-2 17101/2012 03.07.2012 Bente Talmoen Myhr Videreutdanning i sykepleie

Detaljer

Dok.dato: Tilbud om 20 % helgestilling samt inntil 100 % ferievikariat som sykepleierstudent ved Medisin A, Sykehuset Levanger. Dok.

Dok.dato: Tilbud om 20 % helgestilling samt inntil 100 % ferievikariat som sykepleierstudent ved Medisin A, Sykehuset Levanger. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.12.2018 ***** ***** ***** Personalsak - ***** ***** ***** ***** 2018/4073-2 36672/2018 13.11.2018 D Off.l. 13 jfr.

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.05.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.06.2019 Vergefullmakt - Vergefullmakt 2017/1354-80 13093/2019 04.04.2019 Bekreftelse på oppsigelse Arbeidsforhold

Detaljer

Sakstittel: Ferievikarer Pleiepersonell Sykehuset Levanger og Namsos 2019 Helse Nord-Trøndelag HF - st. ref Dok.dato:

Sakstittel: Ferievikarer Pleiepersonell Sykehuset Levanger og Namsos 2019 Helse Nord-Trøndelag HF - st. ref Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2019 Tilbud om stilling: Ferievikarer Pleiepersonell Sykehuset Namsos 2019 - st. ref. 3985902269 Ferievikarer

Detaljer

Offentlig journal. Gjeld søknad om attføringspensjon, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/1777-5 15041/2011 23.09.

Offentlig journal. Gjeld søknad om attføringspensjon, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/1777-5 15041/2011 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.09.2011 Gjeld søknad om attføringspensjon, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/1777-5

Detaljer

Dok.dato: 30.06.2014. Dok.dato: 20.06.2014. Dok.dato: 27.06.2014

Dok.dato: 30.06.2014. Dok.dato: 20.06.2014. Dok.dato: 27.06.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.07.2014 Scholarship Generelle jobbsøknader - 2014 2014/60-123 11235/2014 Peter Handschak Nabovarsel - tiltak på eiendommen

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal Ambulanse 2015/ /

Offentlig journal. Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal Ambulanse 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.01.2017 Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal Ambulanse Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2015/2085-18

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.02.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.02.2019 Erstatningssak 2018/09119 - Oversendelse av uttalelse behandlingsstedet Pasient ***** ***** ***** ***** 2018/3836-6

Detaljer

Offentlig journal. Svar på spørsmål om kvalitet på tilpasning av høreapparat 2017/ / Anmodning om legeuttalelse

Offentlig journal. Svar på spørsmål om kvalitet på tilpasning av høreapparat 2017/ / Anmodning om legeuttalelse Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.12.2017 Svar på spørsmål om kvalitet på tilpasning av høreapparat Tilpasning av høreapparat 2017/2934-2 27713/2017

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.08.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2017 Svar på søknad om permisjon Arbeidsforhold 2012/3346-24 24688/2017 04.08.2017 Marthe Halsan Liff nnkalling

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/4185-30 18390/2011 09.08.2011 25.07.2011

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/4185-30 18390/2011 09.08.2011 25.07.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2011 Søknad om permisjon ***** 2005/4185-30 18390/2011 25.07.2011 Hilde Kristin Vatterholm Klage - Pasient ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. 2011/665 MTU Database for Helse Nord-Trøndelag. Kjøp database for medisinsk teknisk utstyr 2011/665-1 17139/2011 07.07.

Offentlig journal. 2011/665 MTU Database for Helse Nord-Trøndelag. Kjøp database for medisinsk teknisk utstyr 2011/665-1 17139/2011 07.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.08.2011 2011/665 MT Database for Helse Nord-Trøndelag Kjøp database for medisinsk teknisk utstyr 2011/665-1 17139/2011 07.07.2011

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.01.2019 Svar på søknad om redusert arbeidstid ***** 2012/5354-33 2696/2019 17.01.2019 P Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr.

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger 2017/ / Avklaring om funksjonsnedsettelse

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger 2017/ / Avklaring om funksjonsnedsettelse Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.10.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.10.2017 Anmodning om journalopplysninger 2017/3401-2 31412/2017 04.10.2017 ***** Avklaring om funksjonsnedsettelse

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2944-2 22647/2014 03.09.2014 19.09.2014

Offentlig journal. Forespørsel om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2944-2 22647/2014 03.09.2014 19.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.09.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2014 Forespørsel om helseopplysninger ***** 2014/2944-2 22647/2014 f Skadeforsikring 03.09.2014 Anmodning om pasientopplysninger

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat Med H / /2017

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat Med H / /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.05.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2017 Tilbud om ferievikariat Med H 2017 Ferievikarer pleiepersonell - Sykehuset Levanger - st. ref. 3288043530

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Dokumentdato: Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Dokumentdato: Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.2.2019, Dokumenttype:,, Status: J,A, Dokumentdato: 01.10.2017-31.03.2019 15.02.2019 Oversendelse av signert avtale Samhandlingsreformen - tlevering av

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om behandling ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos - ***** ***** *****

Offentlig journal. Søknad om behandling ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.06.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2012 Søknad om behandling ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos - Spørsmål om behandling av utenlandsk statsborger

Detaljer

Offentlig journal. Endringsmelding 2012/ / Endringsmelding 2015/ /

Offentlig journal. Endringsmelding 2012/ / Endringsmelding 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2018 2012/7551-38 37222/2018 Camilla Hestmo 2015/3763-31 37223/2018 Guri Holt 2018/3060-5 37224/2018 Mari Klepp

Detaljer

Offentlig journal. Sykepleier/spesialsykepleier Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Levanger - st. ref / /

Offentlig journal. Sykepleier/spesialsykepleier Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Levanger - st. ref / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.08.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2017 Sykepleier/spesialsykepleier Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Levanger - st. ref. 3468919531 Sykepleier/spesialsykepleier

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.12.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.12.2018 Anmodning om journalinnsyn ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2018/3674-2 34663/2018 31.10.2018 ***** Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse fortsatt redusert arbeidstid. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1652-20 22575/2015 28.07.

Offentlig journal. Bekreftelse fortsatt redusert arbeidstid. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1652-20 22575/2015 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.08.2015 Bekreftelse fortsatt redusert arbeidstid 2012/1652-20 22575/2015 28.07.2015 Martin Garstad Svar på søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.12.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2018 Anmodning om journalinnsyn vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2018/3362-2 32032/2018 05.10.2018 *****

Detaljer

Offentlig journal. Avklaring 2018/ / Tilbud om vikariat ved Med H 2019/ /

Offentlig journal. Avklaring 2018/ / Tilbud om vikariat ved Med H 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2019 Avklaring Prosjekt - Hoftescreening av nyfødte barn ved Sykehuset Namsos 2018/2073-5 1521/2019 14.01.2019

Detaljer

Dok.dato: Tilbud om 100 % fast ansettelse som overlege i radiologi ved Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger. Dok.

Dok.dato: Tilbud om 100 % fast ansettelse som overlege i radiologi ved Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.06.2019 Oppsigelse LS-stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/3082-38 18852/2019 31.05.2019 Bjarne Alstad-Valheim

Detaljer

Offentlig journal. Endring av ny leiekontrakts forside 2015/ / Svar på søknad om redusert arbeidstid

Offentlig journal. Endring av ny leiekontrakts forside 2015/ / Svar på søknad om redusert arbeidstid Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.10.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2017 Endring av ny leiekontrakts forside Snåsa Ambulansestasjon - Dokumenter leieforhold 2015/955-2 22292/2017

Detaljer

Offentlig journal. Retur av forespørsel 2018/ / NPE sak - Pasient ***** ***** ***** 2018/ /2019

Offentlig journal. Retur av forespørsel 2018/ / NPE sak - Pasient ***** ***** ***** 2018/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.01.2019 Retur av forespørsel tbetalinger etter direkte oppgjørsordning - L-takster 2018/3590-5 38868/2018 30.11.2018

Detaljer

Dok.dato: 04.07.2013. Dok.dato: 10.07.2013. Dok.dato: 11.07.2013

Dok.dato: 04.07.2013. Dok.dato: 10.07.2013. Dok.dato: 11.07.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.07.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.07.2013 Tilbud om midlertidig stilling som turnuslegevikar 2012 Generell søknad - tilbud på stilling Sak/dok nr:

Detaljer

Dok.dato: 17.10.2014. Tilsettingssak - Offentlig godkjent sykepleier Intensivenhet med akuttmottak, Klinikk Kirkenes - st. ref. 2371245510. Dok.

Dok.dato: 17.10.2014. Tilsettingssak - Offentlig godkjent sykepleier Intensivenhet med akuttmottak, Klinikk Kirkenes - st. ref. 2371245510. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 nnhold: Søknad og CV - Psykiatrisk sykepleier - st. ref. (2368247071) lsettingssak - Psykiatrisk sykepleier VPP Alta

Detaljer

Offentlig journal. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 - pas. ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 NA

Offentlig journal. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 - pas. ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 NA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2015 Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 - pas. ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på oppsigelse av stilling 2013/ /

Offentlig journal. Bekreftelse på oppsigelse av stilling 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.06.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.07.2017 Bekreftelse på oppsigelse av stilling 2013/863-37 12687/2017 19.04.2017 Amanuel H. Ali Tilbud om midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2016/02255 - ***** ***** ***** 2016/1114-7 13790/2016 18.04.2016 08.06.2016. Referat fra personalsamtale 21.04.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2016/02255 - ***** ***** ***** 2016/1114-7 13790/2016 18.04.2016 08.06.2016. Referat fra personalsamtale 21.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.6.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.06.2016 Erstatningssak: 2016/02255 - ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2016/1114-7 13790/2016 18.04.2016

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om utlevering av utskrift fra lydlogg. Pasient - ***** ***** ***** 2015/ /

Offentlig journal. Anmodning om utlevering av utskrift fra lydlogg. Pasient - ***** ***** ***** 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.04.2016 Anmodning om utlevering av utskrift fra lydlogg sient - 2015/1091-4 15107/2015 12.11.2015 Anmodning om utlevering

Detaljer

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2013/ / Innvilget uførepensjon

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2013/ / Innvilget uførepensjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2016 nformasjon vedrørende sykepenger - veien videre Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1440-4 30661/2016

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende søknad om bidrag for vitenskapelig publisering 2015/4088-2 36179/2015 23.11.2015 26.05.

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende søknad om bidrag for vitenskapelig publisering 2015/4088-2 36179/2015 23.11.2015 26.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.05.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.05.2016 Tilbakemelding vedrørende søknad om bidrag for vitenskapelig publisering 2015 Søknad om artikkelhonorar 2015/4088-2

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1764-2 11939/2013 10.06.2013 30.04.

Offentlig journal. Erstatningssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1764-2 11939/2013 10.06.2013 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.06.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2013 Erstatningssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1764-2 11939/2013 Norsk Pasientskadeerstatning

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsendring 2015. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1733-11 26458/2015 07.09.2015 19.10.2015

Offentlig journal. Lønnsendring 2015. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1733-11 26458/2015 07.09.2015 19.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.10.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.10.2015 Lønnsendring 2015 Arbeidsforhold 2012/1733-11 26458/2015 07.09.2015 Atle Busch Høring - endring i private

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse i tilsynssak 2018/ / Innkalling til styremøte i HNT 26.

Offentlig journal. Uttalelse i tilsynssak 2018/ / Innkalling til styremøte i HNT 26. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2018 ttalelse i tilsynssak 2018/2993-4 35451/2018 nnkalling til styremøte i HNT 26. november 2018 Styresaker 261118

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2986-6 29387/2015 29.09.2015 08.10.

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2986-6 29387/2015 29.09.2015 08.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.10.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.10.2015 Svar på søknad om redusert stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2986-6 29387/2015 29.09.2015

Detaljer

Offentlig journal. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E202/2017 LE - pas. ***** ***** ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E202/2017 LE - pas. ***** ***** ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.12.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2017 Avviksskjema Samarbeidsavtalen E202/2017 LE - pas. ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen

Detaljer

Offentlig journal. Svar 2 Innsynsbegjæring - til Offentlighet i forvaltningen 2017/ /

Offentlig journal. Svar 2 Innsynsbegjæring - til Offentlighet i forvaltningen 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2018 Svar 2 nnsynsbegjæring - til Offentlighet i forvaltningen nnsynsbegjæring - BP Sykehuset Levanger 2017/3376-19

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2011 nnhold: Lønnsendring 2010 2005/5725-17 29266/2010 01.12.2010 Per Gunnar Gyldenskog nnhold: nnhenting av spesialisterklæring

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om spesialsykepleierlønn 2012/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om spesialsykepleierlønn 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.01.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.01.2017 Svar på søknad om spesialsykepleierlønn Arbeidsforhold 2012/5167-28 1945/2017 Randi Sund Lunde Søker permisjon

Detaljer

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2012/ / Svar på oppsigelse av stilling

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2012/ / Svar på oppsigelse av stilling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A nformasjon vedrørende sykepenger - veien videre Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** 2012/6800-11 40962/2018 18.12.2018

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger 2019/ / Leger under spesialisering - egenerklæring

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger 2019/ / Leger under spesialisering - egenerklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.09.2019 Anmodning om journalopplysninger 2019/2724-2 25753/2019 01.08.2019 Sparebank 1 Forsikring AS Leger under spesialisering

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ / Innkalling til drøftingsmøte

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ / Innkalling til drøftingsmøte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.01.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.01.2017 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/1844-4 352/2017 04.01.2017 D Off.l.

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 140211. 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 17.02.

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 140211. 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2011 nnkalling til møte i Brukerutvalget 140211 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 Øystein Bjørnes

Detaljer

Dok.dato: Tilbud om stilling : 25 % vikariat som spesialsykepleier ved Mottakelsen, Sykehuset Levanger. Dok.dato:

Dok.dato: Tilbud om stilling : 25 % vikariat som spesialsykepleier ved Mottakelsen, Sykehuset Levanger. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.10.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.10.2017 Tilbud om fast stilling som overlege, Gyn/Føde avdeling, Sykehuset Levanger 2012/3178-52 28103/2017 06.09.2017

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om innsyn fra pårørende 2012/ /

Offentlig journal. Anmodning om innsyn fra pårørende 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2017 Anmodning om innsyn fra pårørende Pasient 2012/1226-89 40086/2016 16.12.2016 Tilbud om midlertidig stilling

Detaljer