Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik Stathelle Langesund Gjelder fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik Stathelle Langesund Gjelder fra"

Transkript

1 M1 Gulset Sken Østsden Porsgrunn Herøya Skjelsvk Stathelle Langesund M1 Fra Gulsetsenteret Ravnåsen Myren Sken Landmannstorget Rådhusplassen Hvert 20 mn Bøle Borgestad Porsgrunn Kammerherreløkka Down Town Brugata Øyekast Skrapeklev Skjelsvk knutepunkt Hestad 0641 x x Furulund x x x x x x x x x x x Stathelle 0648 x x Badeparken x 35 x Sundby 0652 x 52 x Tl Langesund torv 0700 x x Hvert 30 mn M1 Lørdag Fra Gulsetsenteret Ravnåsen Myren Sken Landmannstorget Rådhusplassen Bøle Borgestad Porsgrunn Kammerherreløkka Down Town Brugata Øyekast Skrapeklev Skjelsvk knutepunkt Hestad Furulund x x x x Stathelle Badeparken Sundby Tl Langesund torv Hvert 30 mn Søndag x x x x x x x x x x x Hvert 30 mn x = Utgår ved stengng av Brevk bru grunnet vedlkehold. Bussforbndelse mellom Skjelsvk og Brevk se P9. For mer nfo sjekk eller tlf 177 Dsse rutene kjøres av

2 M1 Langesund Stathelle Skjelsvk Herøya Porsgrunn Østsden Sken Gulset M1 Fra Langesund torv x Sundby x Badeparken 0558 x Stathelle x Furulund x x x x x x x x x Hvert 20 mn Hestad x Skjelsvk knutepunkt Skrapeklev Øyekast Down Town Brugata Porsgrunn Kammerherreløkka Borgestad Bøle Rådhusplassen Sken Landmannstorget Myren Ravnåsen Tl Gulsetsenteret Hvert 30 mn M1 Lørdag Fra Langesund torv Sundby Badeparken Stathelle Furulund x x x x x x Hestad Skjelsvk knutepunkt Skrapeklev Øyekast Down Town Brugata Porsgrunn Kammerherreløkka Borgestad Bøle Rådhusplassen Sken Landmannstorget Myren Ravnåsen Tl Gulsetsenteret Hvert 30 mn Søndag x x x x x x x x x x Hvert 30 mn x = Utgår ved stengng av Brevk bru grunnet vedlkehold. Bussforbndelse mellom Skjelsvk og Brevk se P9. For mer nfo sjekk eller tlf 177 Dsse rutene kjøres av

3 M2 Falkum Sken Vestsden Porsgrunn Edanger Brattås Skjelsvk M2 Fra Gamlegrensa Stevneplassen Legata Sken Landmannstorget Rådhusplassen Hvert 20 mn Kjørbekkhøgda Tollnes Pors stadon Down Town Brugata Porsgrunn Kammerherreløkka USN Porsgrunn Tveten Uranusvegen, Brattås Tl Skjelsvk knutepunkt Hvert 30 mn M2 Lørdag Fra Gamlegrensa Stevneplassen Legata Sken Landmannstorget Rådhusplassen Hvert 30 mn Kjørbekkhøgda Tollnes Pors stadon Down Town Brugata Porsgrunn Kammerherreløkka USN Porsgrunn Tveten Uranusvegen, Brattås Tl Skjelsvk knutepunkt Hvert 60 mn Søndag Hvert 60 mn Dsse rutene kjøres av

4 M2 Skjelsvk Brattås Edanger Porsgrunn Vestsden Sken Falkum M2 Fra Skjelsvk knutepunkt Uranusvegen, Brattås Tveten USN Porsgrunn Porsgrunn Kammerherreløkka Hvert 20 mn Down Town Brugata Pors stadon Tollnes Kjørbekkhøgda Rådhusplassen Sken Landmannstorget Legata Stevneplassen Tl Gamlegrensa Hvert 30 mn M2 Lørdag Fra Skjelsvk knutepunkt Uranusvegen, Brattås Tveten USN Porsgrunn Porsgrunn Kammerherreløkka Hvert 30 mn Down Town Brugata Pors stadon Tollnes Kjørbekkhøgda Rådhusplassen Sken Landmannstorget Legata Stevneplassen Tl Gamlegrensa Hvert 60 mn Søndag Hvert 60 mn Dsse rutene kjøres av

5 M3 Sken Moflata Klyve Porsgrunn Strdsklev Skjelsvk M3 Fra Sken stasjon Legata Sken Landmannstorget Rådhusplassen Sykehuset Sken Ulefossveen Hvert 20 mn Kjørbekk Klyvetoppen Kongerødvegen Down Town Brugata Porsgrunn Kammerherreløkka Sykehuset Porsgrunn Flåtten Flntvegen Tl Skjelsvk knutepunkt Hvert 30 mn M3 Lørdag Fra Sken stasjon Legata Sken Landmannstorget Rådhusplassen Sykehuset Sken Ulefossveen Hvert 30 mn Kjørbekk Klyvetoppen Kongerødvegen Down Town Brugata Porsgrunn Kammerherreløkka Sykehuset Porsgrunn Flåtten Flntvegen Tl Skjelsvk knutepunkt Hvert 30 mn Søndag Hver tme Dsse rutene kjøres av

6 M3 Skjelsvk Strdsklev Porsgrunn Klyve Moflata Sken M3 Fra Skjelsvk knutepunkt Flntvegen Flåtten Sykehuset Porsgrunn Porsgrunn Kammerherreløkka Hvert 20 mn Down Town Brugata Kongerødvegen Klyvetoppen Kjørbekk Sykehuset Sken Ulefossveen Rådhusplassen Sken Landmannstorget Legata Tl Sken stasjon Hvert 30 mn M3 Lørdag Fra Skjelsvk knutepunkt Flntvegen Flåtten Sykehuset Porsgrunn Porsgrunn Kammerherreløkka Hvert 30 mn Down Town Brugata Kongerødvegen Klyvetoppen Kjørbekk Sykehuset Sken Ulefossveen Rådhusplassen Sken Landmannstorget Legata Tl Sken stasjon Hvert 60 mn Søndag Hvert 60 mn Dsse rutene kjøres av

7 P4 Skotfoss Sken Ballestad Borgeåsen Porsgrunn Herøya Ind.park P4 Hver tme Fra Kanalen Myren Sken Landmannstorget Legata Bratsberg Ballestadhøgda Borgeåsen senter Porsgrunn Kammerherreløkka Down Town Brugata Tl Herøya Industrpark P4 Lørdag Fra Kanalen Myren Sken Landmannstorget Hvert 60 mn Legata Bratsberg Ballestadhøgda Borgeåsen senter Porsgrunn Kammerherreløkka Down Town Brugata Tl Herøya Industrpark P4 Søndag Dsse rutene kjøres av

8 P4 Herøya Ind.park Porsgrunn Borgeåsen Ballestad Sken Skotfoss P4 Hver tme Hver tme Fra Herøya Industrpark Torggata Down Town Brugata Porsgrunn Kammerherreløkka Sandbakken Bredablkk Borgeåsvegen Borgeåsen senter Ballestadhøgda Bratsberg Legata Sken Landmannstorget Myren Tl Kanalen P4 Lørdag Hver tme Fra Herøya Industrpark Torggata Down Town Brugata Porsgrunn Kammerherreløkka Sandbakken Bredablkk Borgeåsvegen Borgeåsen senter Ballestadhøgda Bratsberg Legata Sken Landmannstorget Myren Tl Kanalen P4 Søndag Dsse rutene kjøres av

9 P5 Sken Gjerpensgate Bølehøgda Porsgrunn Herre P5 Hver tme Fra Sken Landmannstorget Legata Sken stasjon Brekkeparken Skauenvegen Bølehøgda Borgestad Porsgrunn Kammerherreløkka Down Town Brugata Knarrdalstrand Flakvarpla Vold Tl Herre P5 Lørdag Hver tme Fra Sken Landmannstorget Legata Sken stasjon Brekkeparken Skauenvegen Bølehøgda Borgestad Porsgrunn Kammerherreløkka Down Town Brugata Knarrdalstrand Flakvarpla Vold Tl Herre P5 Søndag Dsse rutene kjøres av

10 P5 Herre Porsgrunn Bølehøgda Gjerpensgate Sken P5 Hver tme Fra Herre Vold Flakvarpla Knarrdalstrand Down Town Brugata Porsgrunn Kammerherreløkka Borgestad Bølehøgda Skauenvegen Brekkeparken Sken stasjon Legata Tl Sken Landmannstorget P5 Lørdag Hver tme Fra Herre Vold Flakvarpla Knarrdalstrand Down Town Brugata Porsgrunn Kammerherreløkka Borgestad Bølehøgda Skauenvegen Brekkeparken Sken stasjon Legata Tl Sken Landmannstorget P5 Søndag Dsse rutene kjøres av

11 P6 Åfoss Sken Jønnevald P6 Fra Ramberget Åfoss Stensrudsvngen Sykehuset Sken Ulefossveen Rådhusplassen Sken Landmannstorget Legata Gjerpen ungdomsskole Lm Venstøp Skole 0814a a 1044a a 1344a 1414a 1514a a 1614a 1644a 1714a a a 2114a Jønnevald Erksrød a 1625a Furuvald a Tl Ås P6 Lørdag Søndag Fra Ramberget Åfoss Stensrudsvngen Sykehuset Sken Ulefossveen Rådhusplassen Sken Landmannstorget Legata Gjerpen ungdomsskole Lm Venstøp Skole 0814a 0944a 1114a 1244a 1414a 1544a 1714a 1844a Jønnevald Erksrød Furuvald Tl Ås a = Kun avstgnng Dsse rutene kjøres av

12 P6 Jønnevald Sken Åfoss P6 Fra Erksrød Jønnevald Ås Venstøp Skole Lm Gjerpen ungdomsskole Legata Sken Landmannstorget Rådhusplassen Sykehuset Sken Ulefossveen Stensrudsvngen Åfoss Tl Ramberget P6 Lørdag Søndag Fra Erksrød Jønnevald Ås Venstøp Skole Lm Gjerpen ungdomsskole Legata Sken Landmannstorget Rådhusplassen Sykehuset Sken Ulefossveen Stensrudsvngen Åfoss Tl Ramberget Dsse rutene kjøres av

13 P7 Sljan Sken Rødmyr Klyve P7 Fra Snurråsen Sljan skole Sljan knutepunkt Holtesletta Semsmyrene Legata Sken Landmannstorget Rådhusplassen Sykehuset Sken Ulefossveen Moflata Rødmyrvegen Grep Rødmyr Klyvetoppen Tl Kongerødvegen P7 Lørdag Søndag Fra Snurråsen Sljan skole Sljan knutepunkt Holtesletta Semsmyrene Legata Sken Landmannstorget Rådhusplassen Sykehuset Sken Ulefossveen Moflata Rødmyrvegen Grep Rødmyr Klyvetoppen Tl Kongerødvegen P7 korresponderer med lnje 70 på Moflata tl og fra Gulset. P7 Korresponderer med M3 tl og fra Porsgrunn på Kongerød. Se tabell for M3 og 70 for tder. Farte resekort med perode gjelder også på Grenlandsekspressen NW192 mellom Sljan og Sken Dsse rutene kjøres av

14 P7 Klyve Rødmyr - Sken Sljan P7 Fra Kongerødvegen Klyvetoppen Rødmyr Rødmyrvegen Grep Skogplassane Moflata Sykehuset Sken Ulefossveen Rådhusplassen Sken Landmannstorget Legata Semsmyrene Holtesletta Sljan knutepunkt Sljan skole Tl Snurråsen P7 Lørdag Søndag Fra Kongerødvegen Klyvetoppen Rødmyr Rødmyrvegen Grep Skogplassane Moflata Sykehuset Sken Ulefossveen Rådhusplassen Sken Landmannstorget Legata Semsmyrene Holtesletta Sljan knutepunkt Sljan skole Tl Snurråsen P7 korresponderer med lnje 70 på Moflata tl og fra Gulset. P7 Korresponderer med M3 tl og fra Porsgrunn på Kongerød. Se tabell for M3 og 70 for tder. Farte resekort med perode gjelder også på Grenlandsekspressen NW192 mellom Sljan og Sken Dsse rutene kjøres av

15 P8 Herre Cocheplassen Stathelle Brevk Pans veg Skjelsvk P8 Fra Herretorvet Surtebogen Cocheplassen Omborsnes Stathelle Fsketorget, Brevk... x x x x x x x x x Seljevegen, Pans veg Tl Skjelsvk knutepunkt Flexruter (tax for buss) På streknngen Herre Stathelle er det tllegg ett tlbud med Flexruter. For nærmere nformasjon, kontakt servcetorget Bamble kommune, se.flexruter.no eller rng x = Utgår ved stengng av Brevk bru grunnet vedlkehold. Bussforbndelse mellom Skjelsvk og Brevk se P9. For mer nfo sjekk eller tlf 177 På Herre korresponderer P8 med P5 tl/fra Porsgrunn P8 Skjelsvk Pans veg Brevk Stathelle Cocheplassen Herre P8 Fra Skjelsvk knutepunkt Seljevegen, Pans veg Fsketorget, Brevk x x x x x x x x Stathelle Omborsnes Cocheplassen Surtebogen Tl Herretorvet Flexruter (tax for buss) På streknngen Herre Stathelle er det tllegg ett tlbud med Flexruter. For nærmere nformasjon, kontakt servcetorget Bamble kommune, se.flexruter.no eller rng x = Utgår ved stengng av Brevk bru grunnet vedlkehold. Bussforbndelse mellom Skjelsvk og Brevk se P9. For mer nfo sjekk eller tlf 177 Dsse rutene kjøres av

16 P9 Skjelsvk-Brevk-Skjelsvk P9 Fra Skjelsvk knutepunkt Lundedalen Hestad Cochsgate Fsketorget Brevk Furulund Hestad Lundedalen Tl Skjelsvk knutepunkt Hvert 30 mn Hvert 60 mn Hvert 30 mn Hvert 60 mn P9 Lørdag Søndag Fra Skjelsvk knutepunkt Lundedalen Hestad Cochsgate Fsketorget Brevk Furulund Hestad Lundedalen Tl Skjelsvk knutepunkt Hvert 30 mn Hvert 60 mn Hvert 60 mn Dsse rutene kjøres av

17 70 Gulset Kjørbekk 70 Mandag - Fredag Fra Gulsetsenteret Ravnåsen Vadretteskogen Moflata Hagebyvegen Skogmo vgs Tl Kjørbekksvngen (Bltema) Flexruter (tax for buss) Avganger fra Porsgrunn Kammerherreløkka tl Langangen, Bergsbygda,Bjørkedalen og Oklungen ved forhåndsbestllng på telefon For nærmere nformasjon, kontakt servcetorget Porsgrunn kommune, se.flexruter.no eller rng Kjørbekk Gulset 70 Mandag - Fredag Fra Kjørbekksvngen (Bltema) Kjørbekk Hagebyvegen Moflata Vadretteskogen 0655a 0725a 0755a 1444a 1514a 1554a 1624a Ravnåsen 0700a 0730a 0800a 1449a 1519a 1559a 1629a Tl Gulsetsenteret Flexruter (tax for buss) Avganger fra Porsgrunn Kammerherreløkka tl Langangen, Bergsbygda,Bjørkedalen og Oklungen ved forhåndsbestllng på telefon For nærmere nformasjon, kontakt servcetorget Porsgrunn kommune, se.flexruter.no eller rng a = Kun avstgnng Dsse rutene kjøres av

18 84 Stathelle Herøya ndustrpark 84 Fra Stathelle Furulund x x x Hestad Fra Skjelsvk knutepunkt Skrapeklev Torggata (Fjordgata) Tl Herøya ndustrpark x = Utgår ved stengng av Brevk bru grunnet vedlkehold. Bussforbndelse mellom Skjelsvk og Brevk se P9. For mer nfo sjekk eller tlf Herøya ndustrpark Stathelle 84 Fra Herøya ndustrpark Torggata (Fjordgata) Skrapeklev Fra Skjelsvk knutepunkt Hestad Furulund x x x Tl Stathelle x = Utgår ved stengng av Brevk bru grunnet vedlkehold. Bussforbndelse mellom Skjelsvk og Brevk se P9. For mer nfo sjekk eller tlf 177 Dsse rutene kjøres av

M 1. Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik Stathelle Langesund. www. Telefon: Gyldig fra

M 1. Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik Stathelle Langesund. www. Telefon: Gyldig fra M 1 Gulset Sken Østsden Porsgrunn Herøya Skjelsvk Stathelle Langesund M1 0545-1925 - Hvert 20 mn 1945-2345 - Hver halvtme Gulsetsenteret 0545 05 25 45 1905 1925 45 15 2345 Ravnåsen 0550 10 30 50 1910 1930

Detaljer

Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik Stathelle Langesund

Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik Stathelle Langesund Gulset Sken Østsden Porsgrunn Herøya Skjelsvk Stathelle Langesund M 1 Gyldg fra 21.08.2017 M1 0605-0845 Hvert 10 mn 0945-1325 Hvert 20 mn Gulsetsenteret... 0545... 0605 15 25 35 45 55 05 0815 0825 0835

Detaljer

Rutetabell. Gyldig f.o.m 26/6 20/8. Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan

Rutetabell. Gyldig f.o.m 26/6 20/8. Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Rutetabell Gyldig f.o.m 26/6 20/8 Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 1 Innhold 5.000 M1 Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik Stathelle Langesund...

Detaljer

Rutetabell. Gyldig f.o.m 22/6 18/8. Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan

Rutetabell. Gyldig f.o.m 22/6 18/8. Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Rutetabell Gyldig f.o.m 22/6 18/8 Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 1 Innhold M1 Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik Stathelle Langesund... 4

Detaljer

Rutetabell. Gyldig f.o.m 23/6 19/8. Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan

Rutetabell. Gyldig f.o.m 23/6 19/8. Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Rutetabell Gyldig f.o.m 23/6 19/8 Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 1 Innhold M1 Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik Stathelle Langesund... 4

Detaljer

Grenland. Vi kjører for deg! Rutetabell gyldig fra 13.08.12. Nettversjon sist oppdatert 05.11.12. nettbuss.no

Grenland. Vi kjører for deg! Rutetabell gyldig fra 13.08.12. Nettversjon sist oppdatert 05.11.12. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 13.08.12 Nettversjon sist oppdatert 05.11.12 Grenland Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer Vi kjører for deg! nettbuss.no Innhold M1 Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik

Detaljer

Rutetabell. Nyhet! Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Herøya industripark se side 28

Rutetabell. Nyhet! Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Herøya industripark se side 28 Rutetabell Gjelder fra 08/01-2018 Nyhet! Ny rute fra Skjelsvik til Herøya industripark se side 28 Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 1 07 MEDIA 2041 0379 Innhold

Detaljer

Grenland. Kragerø. Vi kjører for deg! Rutetabell f.o.m. 01.01.13 t.o.m. 23.06.13. nettbuss.no

Grenland. Kragerø. Vi kjører for deg! Rutetabell f.o.m. 01.01.13 t.o.m. 23.06.13. nettbuss.no Rutetabell f.o.m. 01.01.13 t.o.m. 23.06.13 Grenland Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Kragerø Linje 459 Kragerø Porsgrunn Skien Vi kjører for deg! nettbuss.no

Detaljer

Rutetabell. Gjelder fra Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan

Rutetabell. Gjelder fra Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Rutetabell Gjelder Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 1 Innhold M1 Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik Stathelle Langesund 7 8 M1 Langesund Stathelle

Detaljer

Rutetabell. Gjelder fra Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan

Rutetabell. Gjelder fra Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Rutetabell Gjelder fra 20.08.2018 Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 1 Innhold M1 Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik Stathelle Langesund 7 8 M1

Detaljer

Grenland. Kragerø. Vi kjører for deg! Rutetabell f.o.m. 23.06.14 17.08.14. nettbuss.no

Grenland. Kragerø. Vi kjører for deg! Rutetabell f.o.m. 23.06.14 17.08.14. nettbuss.no Rutetabell f.o.m. 23.06.14 17.08.14 Grenland Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Kragerø Linje 459 Kragerø Grenland Vi kjører for deg! nettbuss.no 1 Innhold

Detaljer

Rutetabell. Gjelder fra 2/ Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan

Rutetabell. Gjelder fra 2/ Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Rutetabell Gjelder fra 2/1-2019 Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 1 Innhold M1 Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik Stathelle Langesund 7 8 M1

Detaljer

Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer. Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11

Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer. Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11 Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11 Innhold M1 Skien stasjon Østsiden Porsgrunn Herøya Langesund...4 5 M1 Langesund

Detaljer

Rutetabell. Gjelder fra 19/ Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan

Rutetabell. Gjelder fra 19/ Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Rutetabell Gjelder fra 19/8 2019 Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 1 Innhold M1 Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik Stathelle Langesund 7 8 M1

Detaljer

Grenland. Kragerø. Vi kjører for deg! Rutetabell f.o.m. 17.08.15. nettbuss.no 1

Grenland. Kragerø. Vi kjører for deg! Rutetabell f.o.m. 17.08.15. nettbuss.no 1 Rutetabell f.o.m. 17.08.15 Grenland Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Kragerø Linje 459 Kragerø Grenland Vi kjører for deg! nettbuss.no 1 Innhold M1 Gulset

Detaljer

Rutetabell. Gyldig f.o.m 20/6 14/8. Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan

Rutetabell. Gyldig f.o.m 20/6 14/8. Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Rutetabell Gyldig f.o.m 20/6 14/8 Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 1 Innhold 5.000 M1 Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik Stathelle Langesund...

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Grenland Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Telemark fylkeskommune Side 1 av 11 01.06.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Telemark fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling i kontraktsområdet

Detaljer

Kragerø-Stathelle. www. Gyldig fra 01/07 18/8. Info: Disse rutene kjøres av Vy på oppdrag fra Telemark fylkeskommune. Våre hjemmesider: farte.no vy.

Kragerø-Stathelle. www. Gyldig fra 01/07 18/8. Info: Disse rutene kjøres av Vy på oppdrag fra Telemark fylkeskommune. Våre hjemmesider: farte.no vy. 459 Kragerø-Stathelle 459 Mandag - Fredag Kragerø ruteblstasjon 0555 0710 0815 1115 1545 1615 Sykehuset Kragerø 0557 0712 0817 1117 1547 1617 Helle 0605 0825 1125 1625 Vadfossbrua 0716 1551 Tangen 0615

Detaljer

Siljan-Skien-Rødmyr-Klyve

Siljan-Skien-Rødmyr-Klyve P7 buss rutetabell & linjekart P7 Siljan-Skien-Rødmyr-Klyve Vis I Nettsidemodus P7 buss Linjen Siljan-Skien-Rødmyr-Klyve har 7 ruter. For vanlige ukedager, er operasjonstidene deres 1 Klosterøya-Mo ata

Detaljer

Gulset-Skien-Langesund

Gulset-Skien-Langesund M1 buss rutetabell & linjekart M1 Gulset-Skien-Langesund Vis I Nettsidemodus M1 buss Linjen Gulset-Skien-Langesund har 6 ruter. For vanlige ukedager, er operasjonstidene deres 1 Gulset O/Bøle 05:56-06:26

Detaljer

Bussframkommelighet i Grenland

Bussframkommelighet i Grenland Kollektivkonferanse i Porsgrunn 5. mars 2008 Bent Ramsfjell (COWI AS) 1 Temaer 1. Oppdraget (organisering) 2. Presentasjon av foreløpige resultater fra framkommelighetsregistreringene 3. Prosessen videre

Detaljer

Moflata skole 3d Kunstformidler Jørn Liebezeit. Moflata skole 2d Kunstformidler Jørn Liebezeit

Moflata skole 3d Kunstformidler Jørn Liebezeit. Moflata skole 2d Kunstformidler Jørn Liebezeit 45 Ma 04.11.2013 10:00 Moflata skole 45 Ma 04.11.2013 11:45 Moflata skole 45 Ma 04.11.2013 13:00 Moflata skole 45 Ti 05.11.2013 08:45 Moflata skole 45 Ti 05.11.2013 10:00 Moflata skole 45 Ti 05.11.2013

Detaljer

Rutetabell. Gjelder fra 15/8-2016. Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan

Rutetabell. Gjelder fra 15/8-2016. Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Rutetabell Gjelder fra 15/8-2016 Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 1 Innhold 88.000 M1 Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik Stathelle Langesund

Detaljer

Tegningshefte. Dato: 2009-11-13

Tegningshefte. Dato: 2009-11-13 Tegningshefte Samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, kommunene Skien-, Porsgrunn- og Siljan, Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark Dato: 2009-11-13 Side 2 Tegningsnummer Tegningsinnhold

Detaljer

Haukeli-Åmot. www. Gyldig fra 01/07 18/8. Info: Disse rutene kjøres av Vy på oppdrag fra Telemark fylkeskommune. Våre hjemmesider: farte.no vy.

Haukeli-Åmot. www. Gyldig fra 01/07 18/8. Info: Disse rutene kjøres av Vy på oppdrag fra Telemark fylkeskommune. Våre hjemmesider: farte.no vy. 101 Haukel-Åmot 101 Mandag - Fredag Fra Haukel 0640a Edland skule 0642a Grungedal sentrum 0650a Grungebru 0655a Vnjar 0707a Bøgrend 0712a Særensgrend 0715a Vnjehuset Tl Åmot Vnje Kro 0723a 101 Mandag -

Detaljer

1 - Morgenarrangementene Turnus for korpsene Skien Janitsjar, Speidermusikken, Suoni og Telefylket.

1 - Morgenarrangementene Turnus for korpsene Skien Janitsjar, Speidermusikken, Suoni og Telefylket. 17. MAI I SKIEN Korpsenes turnus m.m. 1 - Morgenarrangementene Turnus for korpsene Skien Janitsjar, Speidermusikken, Suoni og Telefylket. Turnus: År: Korps: Spillested: Kl.: 1 2009 Suoni 2010 Speidermusikken

Detaljer

Turnéplan: Appelsinia litteraturfestival H15

Turnéplan: Appelsinia litteraturfestival H15 Venstøp skole 7a, 7b 46 Åfoss skole 6 28 Svanvik skole 7 8 Stigeråsen skole 7a, 7b 42 SPT avd. Svanen skole 3-7 16 Skotfoss Oppvekstsenter 7 26 74 Tor E.Naas & Sigbjørn Lilleeng Apefjes 92 Arne Svingen:

Detaljer

Beregnet til. Statens vegvesen Region sør. Dokument type. Endelig rapport. Dato BYUTREDNING GRENLAND VURDERING AV FREMTIDIG BUSSTILBUD

Beregnet til. Statens vegvesen Region sør. Dokument type. Endelig rapport. Dato BYUTREDNING GRENLAND VURDERING AV FREMTIDIG BUSSTILBUD Beregnet til Statens vegvesen Region sør Dokument type Endelig rapport Dato 29-11-2017 BYUTREDNING GRENLAND VURDERING AV FREMTIDIG BUSSTILBUD BYUTREDNING GRENLAND VURDERING AV FREMTIDIG BUSSTILBUD Revisjon

Detaljer

Valgkampoppsummering Telemark

Valgkampoppsummering Telemark Valgkampoppsummering Telemark Oppslutning SV oppnådde seks prosent (6 %) oppslutning nasjonalt ved valget. Dette var en framgang på ca to prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 og fylkesvalget I 2015. I

Detaljer

Rådmann. Sist oppdatert: 14.08.2015. HR-avdelingen. Assisterende rådmann. Bystyresekretariatet Kommuneadvokaten Informasjon Grenlandssamarbeidet

Rådmann. Sist oppdatert: 14.08.2015. HR-avdelingen. Assisterende rådmann. Bystyresekretariatet Kommuneadvokaten Informasjon Grenlandssamarbeidet Sist oppdatert: 14.08.2015 Rådmann Rådmann HR-avdelingen (Human resources) HR-sjef Bystyresekretariatet Kommuneadvokaten Informasjon Grenlandssamarbeidet Kommunalområde Helse og Velferd Kommunalområde

Detaljer

Turnéplan: Lydvingens lydløse oppdrag V15

Turnéplan: Lydvingens lydløse oppdrag V15 Man 23. feb. 2015 kl. 10:00 Bratsbergkleiva skole / Festsal (Skien) Bratsbergkleiva skole: trinn: 1a, 2c, 4a, 6a, antall: 84 Øvregt 42, 3715 SKIEN 35905970 Vivian Hermansen Vivian.Hermansen@skien.kommune.no

Detaljer

Turnéplan: ALO - alltid V16

Turnéplan: ALO - alltid V16 Ons 18. mai. 2016 kl. 10:15 Buer skole / Gymsal Enggrav skole og barnehage: trinn: 1 7, antall: 8 Buer skole: trinn: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, antall: 139 Totalt antall: 147 Kontakt Enggrav skole og

Detaljer

Turnéplan: Dans for livet / Erlend Mo V16

Turnéplan: Dans for livet / Erlend Mo V16 Tir 5. jan. 2016 kl. 09:45 Kjørbekkhøgda skole Kjørbekkhøgda skole: trinn: 5a, 5b, antall: 33 Torvmyrv. 17, 3734 SKIEN 35597852 Veibeskrivelse: Kjør på Porsgrunnsveien (rv 354). Kommer du fra Skien så

Detaljer

16/17. Nipedalen/Gravdal Bergen busstasjon. Mandag fredag

16/17. Nipedalen/Gravdal Bergen busstasjon. Mandag fredag 55... 5.53 6.13 6.33 6.53 7.13 7.23 7.40a 7.43 7.53 8.03 8.13... 6.07 6.27 6.47 7.07 7.22 7.32 7.42 7.52 8.02 8.12... 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50 7.00 7.10 7.20 7.25 7.32 7.35 7.45 7.52 7.55 8.02 8.05

Detaljer

Turnéplan: Marie Klåpbakken V17

Turnéplan: Marie Klåpbakken V17 Man 20. mar. 2017 kl. 10:15 Venstøp skole / Gymsal Venstøp skole: trinn: 1a, 1b, 3a, 3b, 5a, 5b, 7a, antall: 146 Venstøphøgda 135, 3721 SKIEN 35504280 Veibeskrivelse: Fra Skien: Kjør forbi Lietorvet og

Detaljer

Rema1000 Vårcup Bane 1 og 2 er på Tollnes Bane 3 og 4 er på Pors

Rema1000 Vårcup Bane 1 og 2 er på Tollnes Bane 3 og 4 er på Pors Fredag 1 april 2016 1 17.00 1 Jenter 19 år / Damer 1 Tollnes Storm 1--4 2 17.00 2 Jenter 19 år / Damer 1 Fossum Langesund 4--0 3 17.00 3 Gutter 14 år 1 Pors Gulset 2--3 4 17:00 4 Gutter 14 år 1 Urædd Borg

Detaljer

Mulen Wergeland 10. Mandag fredag

Mulen Wergeland 10. Mandag fredag 35 Kl. 9.12 13.57... 6.00 6.25 6.50 7.10 7.30 7.45 8.00 8.08 8.15 8.26 8.30 8.37 8.45 8.52 15 45 14.15 14.30... 6.13 6.38 7.03 7.23 7.43 7.58 8.12 8.20 8.27 8.38 8.42 8.49 8.57 9.04 12 27 42 57 14.12 14.27

Detaljer

Mulen Wergeland. Mandag fredag

Mulen Wergeland. Mandag fredag 36 Fra Kl. 9.12 13.57... 6.00 6.25 6.50 7.10 7.30 7.45 8.00 8.08 8.15 8.26 8.30 8.37 8.45 8.52 15 45 14.15 14.30... 6.12 6.37 7.02 7.22 7.42 7.57 8.12 8.20 8.27 8.38 8.42 8.49 8.57 9.04 12 27 42 57 14.12

Detaljer

Ons 9. nov kl. 10:00 Barnehagen Gustavas Hage (Skien) Deltakere: Barnehagen Gustavas Hage: trinn: 3 5, antall: 35

Ons 9. nov kl. 10:00 Barnehagen Gustavas Hage (Skien) Deltakere: Barnehagen Gustavas Hage: trinn: 3 5, antall: 35 fk, Pb. 2844, 3702 SKIEN Man 7. nov. 2016 kl. 10:00 Limi barnehage (Skien) Limi barnehage: trinn: 3 5, antall: 94 Limisvingen 6, 3721 SKIEN 35 90 00 70 Veibeskrivelse: Kjør riksvei 32 ut Skien mot Siljan.

Detaljer

SØKNADER OM TILSKUDD FRA DE STATLIGE SPILLEMIDLENE FOR 2015 Ordinære midler

SØKNADER OM TILSKUDD FRA DE STATLIGE SPILLEMIDLENE FOR 2015 Ordinære midler I.F. HERKULES 13/12545 Herkules idrettspark - friidrettsbane, Egenkapital Kr 910 625 9 rehabilitering banedekke Kommunale anleggsmidler 15 114 000 Ny søknad Lån 2015 Anleggskostnader kr. 1 751 527,- Dugnad

Detaljer

Bybaneutvikling i Grenland

Bybaneutvikling i Grenland Bybaneutvikling i Grenland Informasjonsnotat Mottakere Fase Initiativtaker Type dokument Næringslivsaktører innen industri, handel og eiendom med interesse for bybaneutvikling i Grenland Interesseorganisasjon/forening

Detaljer

Turnéplan: Dovendyrboogie H14

Turnéplan: Dovendyrboogie H14 Fre 29. aug. 2014 kl. 09:30 Grep Rønningen barnehage (Porsgrunn) Grep Rønningen barnehage: Rønningvegen 51, 3925 PORSGRUNN 35562280 Veibeskrivelse: Fra hotell Vic, kjør ut i Sverresgate. Ta til høyre og

Detaljer

Helhetlig konsept for hovedsykkelruter i Grenland Del 1: Hovedrute Skien vest - Porsgrunn - Brevik langs riksveg og veg med riksvegfunksjon

Helhetlig konsept for hovedsykkelruter i Grenland Del 1: Hovedrute Skien vest - Porsgrunn - Brevik langs riksveg og veg med riksvegfunksjon Helhetlig konsept for hovedsykkelruter i Grenland Del 1: Hovedrute Skien vest - Porsgrunn - Brevik langs riksveg og veg med riksvegfunksjon Februar 2019 Innhold 3 Innledning 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 Metode

Detaljer

Mandag til torsdag. Til Ryfylke fra Stavanger. Sør-Bokn / Byre. Vormestrand Vikedal. Nord-Hidle Nesheim. Stavanger Heng. Nedstrand.

Mandag til torsdag. Til Ryfylke fra Stavanger. Sør-Bokn / Byre. Vormestrand Vikedal. Nord-Hidle Nesheim. Stavanger Heng. Nedstrand. Til Ryfylke fra Mandag til torsdag Fra linje 4 0515 0545 504 DX67 N 2 0535 0605 0610 518 DX67 R 0615 (0655) 518 DX67 R 0710 (0750) 4 0615 0645 4 0710 0730ab 0735ab 0745a 0750 510 DX67 N 2 0715 0735 0745

Detaljer

Turnéplan: Blåstrå - med sanger fra fjerne fjell H15

Turnéplan: Blåstrå - med sanger fra fjerne fjell H15 Man 12. okt. 2015 kl. 10:00 Skrapeklev barnehage Skrapeklev barnehage: Hovetbakken 3, 3937 PORSGRUNN 35512805 Veibeskrivelse: Kjør mot Herøya fra Porsgrunn, Herøyavegen(354) Følg veien langs Gunnekleivfjorden.

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Telemark. Appelsinia litteraturfestival H15

Den kulturelle skolesekken Telemark. Appelsinia litteraturfestival H15 Telemark fk, Pb. 2844 3702 Skien Kyrkjevegen 6, Hellandtunet 3800 Skien Appelsinia litteraturfestival H15 [Litteratur 1. trinn - 9. trinn] Dovregubbens hall 09:15 138 Gimsøy ungdomsskole / 9a,9b,9c,9d,9eHIPHOP:

Detaljer

Turnéplan: Sandra Kolstad - Mystery Tour H16

Turnéplan: Sandra Kolstad - Mystery Tour H16 Tir 25. okt. 2016 kl. 12:55 Kongerød ungdomsskole Kongerød ungdomsskole: trinn: 10a, 10b, 10c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, antall: 208 Kongerødvn 7-9, 3737 SKIEN 35915810 Veibeskrivelse: Kjør riksveg 354 mellom

Detaljer

Turnéplan: Bøygard og Bøgeberg V16

Turnéplan: Bøygard og Bøgeberg V16 Ons 6. apr. 2016 kl. 11:45 Heistad ungdomsskole Heistad ungdomsskole: trinn: 10a, 10c, 8a, 8c, 9a, 9c, antall: 167 Sandøya Montessoriskole, u-trinn: trinn: 8 10, antall: 20 Totalt antall: 187 Kontakt Sandøya

Detaljer

Kampoppsett/resultater for Fotball Skjærgårdshallen

Kampoppsett/resultater for Fotball Skjærgårdshallen 1 Klasse 1 Herrer 4213 06.03 kl. 15:00 bane 3 1-2 The Pistoleros 1-1 Bosna Grenland 2 4214 06.03 kl. 15:00 Superdekk 1-7 Team Faiva Side 1-3 Langangen Fotball 4217 06.03 kl. 15:30 Coop 1-1 Bosna Grenland

Detaljer

Gjennomgang av vegstrekninger etter fase 1 fra konseptvalgutredningen

Gjennomgang av vegstrekninger etter fase 1 fra konseptvalgutredningen Gjennomgang av vegstrekninger etter fase 1 fra konseptvalgutredningen (KVU) Konklusjon Følgende vegtiltak tas ut av byutredningen: Fv 356 Knarrdalstrand Flakvarp FV 32 Borgeåsen-Menstad De resterende vegtiltak

Detaljer

Turnéplan: Bøygard og Bøgeberg V16

Turnéplan: Bøygard og Bøgeberg V16 Ons 6. apr. 2016 kl. 11:45 Heistad ungdomsskole / Aula (Porsgrunn) Heistad ungdomsskole: trinn: 10a, 10c, 8a, 8c, 9a, 9c, antall: 167 Sandøya Montessoriskole, u-trinn: trinn: 8 10, antall: 20 Totalt antall:

Detaljer

Turnéplan: Benedicte Maurseth Trio V17

Turnéplan: Benedicte Maurseth Trio V17 Man 16. jan. 2017 kl. 11:45 Tveten ungdomsskole / Gymsal (Porsgrunn) Tveten ungdomsskole: trinn: 10b, 10d, 8a, 8c, 9a, 9c, antall: 155 Nyhusåsen1, 3946 PORSGRUNN 35565200 Veibeskrivelse: Fra Porsgrunn:

Detaljer

Turnéplan: Sandra Kolstad - Mystery Tour H16

Turnéplan: Sandra Kolstad - Mystery Tour H16 Tir 25. okt. 2016 kl. 09:15 Gjerpen Ungdomsskole / Idrettshall (Skien) Gjerpen Ungdomsskole: trinn: 10a, 10b, 10c, 10d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 9d, antall: 303 Luksefjellveien 20, 3716 SKIEN 35 50

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Kulturskole - Søknad om inntak

Kulturskole - Søknad om inntak Bamble kommune Telefon: 35 96 50 00 E-post: postmottak@bamble.kommune.no Hjemmeside: http://www.bamble.kommune.no Kulturskole - Søknad om inntak Opplysninger om søker Etternavn Fornavn Fødselsdato Kjønn

Detaljer

SKIENSSANGEN NASJONALSANGEN

SKIENSSANGEN NASJONALSANGEN SKIENSSANGEN Melodi: Abraham Hvidsten / Tekst: Bjarne Olaussen La sangen nu seg svinge i toners flukt mot sky; Begeistret skal den klinge til ære for vår by. Ja, Skien vil vi hedre i toner og i ord, den

Detaljer

Turnéplan: Oslo String Swing Artillerie H12

Turnéplan: Oslo String Swing Artillerie H12 Ons 29. aug. 2012 kl. 10:25 Midtbygda skole (Siljan) Midtbygda skole: trinn: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, antall: 100 Loppedåpan 53, 3748 SILJAN 35942880 Veibeskrivelse: Fra Skien: Kjør til Holtesletta,

Detaljer

Bare avstiging f.o.m. Skjoldskiftet

Bare avstiging f.o.m. Skjoldskiftet 88 Mandag fredag... 5.15 5.45 6.00 6.15 6.30 6.37a 7.00 7.15 7.22a 7.30 7.45 7.55... 5.18 5.48 6.03 6.18 6.33 6.40a 7.03 7.18 7.25a 7.33 7.48 7.58... 5.05 5.29 5.59 6.14 6.29 6.44 6.45e 7.00e 7.00 7.14

Detaljer

Mandag til torsdag kolumbus.no bestilt av passasjerer fra stedet min. 30 min før anløpstid besøk bestilling.kolumbus.no

Mandag til torsdag kolumbus.no bestilt av passasjerer fra stedet min. 30 min før anløpstid besøk bestilling.kolumbus.no Ryfylke Mandag til torsdag Monday to Thursday 502 Man fre Norled 4 0515 0545 504 Man fre Norled 2 0535 0605b 0610 518 Man fre Rødne 0615 0655 0625b 0640 0633b 0630b 518 Man fre Rødne 0705 0745 0740 0730

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN 1 Generelt... 2 1.1 Ordningen for miljøstasjon... 2 1.2 Oppstart av arbeidet... 3 2 Arbeidsoppgaver... 3 2.1 Rydding og fjerning av avfall... 3 2.2 Store gjenstander, møbler

Detaljer

Turnéplan: I det ville vesten JANUAR 2015

Turnéplan: I det ville vesten JANUAR 2015 Man 12. jan. 2015 kl. 10:00 Tippen barnehage (Porsgrunn) Tippen barnehage: Fjordgata 20, 3936 PORSGRUNN 35 51 26 31 Veibeskrivelse: Ligger på Herøya i Porsgrunn. Gul 2 etg.`s bygning. Liv Ambjørndalen

Detaljer

Turnéplan: Blåstrå - med sanger fra fjerne fjell H15

Turnéplan: Blåstrå - med sanger fra fjerne fjell H15 Man 12. okt. 2015 kl. 10:00 Skrapeklev barnehage (Porsgrunn) Skrapeklev barnehage: Hovetbakken 3, 3937 PORSGRUNN 35512805 Veibeskrivelse: Kjør mot Herøya fra Porsgrunn, Herøyavegen(354) Følg veien langs

Detaljer

Turnéplan: Jonmanband V16

Turnéplan: Jonmanband V16 Ons 18. mai. 2016 kl. 09:45 Klevstrand skole / Gymsal (Porsgrunn) Klevstrand skole: trinn: 1, 3, 5 og 7, antall: 107 Fjellygata 39, 3936 PORSGRUNN 35565320 Veibeskrivelse: Riksvei 354 fra Porsgrunn. Ca800m

Detaljer

Turnéplan: Dinosaus H16

Turnéplan: Dinosaus H16 Man 29. aug. 2016 kl. 10:10 Buer skole Enggrav skole og barnehage: trinn: 1 7, antall: 9 Buer skole: trinn: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, antall: 151 Totalt antall: 160 Kontakt Enggrav skole og barnehage:

Detaljer

1 Byparken Lagunen. Mandag fredag. Kl. 7.00 9.23 Byparken... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50. Første avganger. Fra Byparken.

1 Byparken Lagunen. Mandag fredag. Kl. 7.00 9.23 Byparken... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50. Første avganger. Fra Byparken. 6 2 minutter Mandag fredag Fra er 7.00 9.23... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50 9.31 9.38 9.43... 5.48 6.03 6.13 6.23 6.33 6.43 6.53 9.34 9.41 9.46... 5.53 6.08 6.18 6.28 6.38 6.48 6.58 9.39 9.46 9.51...

Detaljer

VELKOMMEN TIL HERKULES ULTRA CUP 2008!

VELKOMMEN TIL HERKULES ULTRA CUP 2008! VELKOMMEN TIL HERKULES ULTRA CUP 2008! Side 1 VELKOMMEN TIL HERKULES ULTRA CUP 2008! Årets HERKULES ULTRA CUP 2008 vil finne sted i Herkules Idrettspark lørdag 7.juni og søndag 8.juni. Det vil i år delta

Detaljer

16/17. Måndag fredag. Frå Niped./Gravd. Måndag fredag

16/17. Måndag fredag. Frå Niped./Gravd. Måndag fredag 54... 5.53 6.13 6.33 6.53 7.13 7.23 7.40a 7.43 7.53 8.03 8.13... 6.07 6.27 6.47 7.07 7.22 7.32 7.42 7.52 8.02 8.12... 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50 7.00 7.10 7.20 7.25 7.32 7.35 7.45 7.52 7.55 8.02 8.05

Detaljer

Turnéplan: Kakerlakken med den stygge frakken... og hovudet fullt av triste tankar H16

Turnéplan: Kakerlakken med den stygge frakken... og hovudet fullt av triste tankar H16 fk, Pb. 2844, Man 7. nov. 2016 kl. 11:30 Stridsklev skole Stridsklev skole: trinn: 1blå, 1grønn, 1rød, 2blå, 2grønn, 2rød, 3blå, antall: 103 Stridsklev ring 120, 3929 PORSGRUNN 35565260 Veibeskrivelse:

Detaljer

Budsjettdokument Skien kommune Vedtatt budsjett på enhetsnivå og hovedoversikter

Budsjettdokument Skien kommune Vedtatt budsjett på enhetsnivå og hovedoversikter dokument Skien kommune -2022 Vedtatt på enhetsnivå og hovedoversikter Bakkestranda i vinterlys 1 Innholdsfortegnelse Oversikter etter vedtatt lokal form Hovedoversikt drift internform dok. 1... 3 Renteforutsetninger

Detaljer

Skien kommune Utvikling og kultur / Bydrift

Skien kommune Utvikling og kultur / Bydrift Skien kommune Utvikling og kultur / Bydrift TRAFIKKSIKKERHETSPLAN; REVIDERT HANDLINGSPLAN 2012-2016 Vedtatt i Skien bystyre 04.10.12 BAKGRUNN Gjeldende trafikksikkerhetsplan, for 2007-2011, ble vedtatt

Detaljer

Skien Arbeiderparti. Handlingsprogram 2019 til visjon for fremtidas Skien.

Skien Arbeiderparti. Handlingsprogram 2019 til visjon for fremtidas Skien. Skien Arbeiderparti Handlingsprogram 2019 til 2023 - visjon for fremtidas Skien. HVERDAGEN OG LIVET FOR ALLE I SKIEN. BARNEÅR OG OPPVEKST. UNGDOM OG VOKSENLIV. SENIORLIVET. Der den enkelte bor. 1 Hverdagen

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Speidergruppene i Porsgrunn Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Speidergruppene i Porsgrunn Kantinen Herøya Næringspark 4.juni 2012 kl. 18:30 4.juni 2012 REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE side 1 av 5 Sak 1:

Detaljer

Turnéplan: The Big Draw H16

Turnéplan: The Big Draw H16 Man 19. sep. 2016 kl. 10:15 Tveten ungdomsskole (Porsgrunn) trinn: 8a, 8d, 9a, antall: 79 Nyhusåsen1, 3946 PORSGRUNN 35565200 Veibeskrivelse: Fra Porsgrunn: Kjør rv 32 over Vallermyrene i retning E-18.

Detaljer

TM Five A'side 2012 Senior Kampprogram og informasjon. Skjærgårdshallen 30.nov og 1.des. Damer / Herrer

TM Five A'side 2012 Senior Kampprogram og informasjon. Skjærgårdshallen 30.nov og 1.des. Damer / Herrer TM Five A'side 2012 Senior Kampprogram og informasjon Skjærgårdshallen 30.nov og 1.des. Damer / Herrer TM Five A'side 2012 Kampprogram og informasjon Telemarkmesterskapet i Five A side 2012 damer / herrer

Detaljer

Budsjettdokument Skien kommune Vedtatt budsjett på enhetsnivå og hovedoversikter

Budsjettdokument Skien kommune Vedtatt budsjett på enhetsnivå og hovedoversikter Budsjettdokument Skien kommune 2017-2020 Vedtatt budsjett på enhetsnivå og hovedoversikter Bakkestranda i vinterlys 1 Innholdsfortegnelse Oversikter etter vedtatt lokal form Hovedoversikt drift internform...

Detaljer

Halhjemsmarka Osøyro. Bergen busstasjon. Mandag fredag. Fra Halhjem

Halhjemsmarka Osøyro. Bergen busstasjon. Mandag fredag. Fra Halhjem 81 Bare avstiging f.o.m. Skjoldskiftet e Ekspress, kjører Nesttuntunnelen. Bare påstiging mellom og og på. Mellom og er det avstiging på følgende stopp: krysset, og Danmarks plass. Mandag fredag Fra Halhjem

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

Skien fylkeshovedstad og mulighetenes by

Skien fylkeshovedstad og mulighetenes by Skien fylkeshovedstad og mulighetenes by illustrasjon: A-lab For å sikre vekst, investeringer og aktivitet har Skien kommune invitert til et stort samarbeidsprosjekt for å få aktører i byen til å trekke

Detaljer

SKIENSSANGEN NASJONALSANGEN

SKIENSSANGEN NASJONALSANGEN SKIENSSANGEN Melodi: Abraham Hvidsten / Tekst: Bjarne Olaussen La sangen nu seg svinge i toners flukt mot sky; Begeistret skal den klinge til ære for vår by. Ja, Skien vil vi hedre i toner og i ord, den

Detaljer

SKIENSSANGEN NASJONALSANGEN

SKIENSSANGEN NASJONALSANGEN SKIENSSANGEN Melodi: Abraham Hvidsten / Tekst: Bjarne Olaussen La sangen nu seg svinge i toners flukt mot sky; Begeistret skal den klinge til ære for vår by. Ja, Skien vil vi hedre i toner og i ord, den

Detaljer

Rutetermin 19.0 BLAD NR. 13, STØREN - TYNSET - HAMAR

Rutetermin 19.0 BLAD NR. 13, STØREN - TYNSET - HAMAR Rutetermin 1. søndag..1 - lørdag..1, 1,, 2,, Mandag - fredag; ikke 2., 2. desember, 1. januar, 1. til. april, 1., 1.,. mai,. juni. 2) 2,. ) Lørdag i tiden. desember til. juni lørdag i tiden 1. august til.

Detaljer

Turnéplan: Appelsinia litteraturfestival H16

Turnéplan: Appelsinia litteraturfestival H16 36 Ti 06.09.2016 09:15 Spriten Kunsthall Moflata skole 7c 18 18 Gonsholt / Westerberg 36 Ti 06.09.2016 09:15 Ibsenhuset Åfoss skole 7 21 21 Ørjan Karlsson 36 Ti 06.09.2016 09:15 Skien kulturskole Moflata

Detaljer

Turnéplan: Kakerlakken med den stygge frakken... og hovudet fullt av triste tankar H16

Turnéplan: Kakerlakken med den stygge frakken... og hovudet fullt av triste tankar H16 Man 7. nov. 2016 kl. 11:30 Stridsklev skole / Gymsal Stridsklev skole: trinn: 1blå, 1grønn, 1rød, 2blå, 2grønn, 2rød, 3blå, antall: 103 Stridsklev ring 120, 3929 PORSGRUNN 35565260 Veibeskrivelse: Fra

Detaljer

Info. Stjørdal - Trondheim - Orkanger - Fannrem. mandag - fredag Monday - Friday

Info. Stjørdal - Trondheim - Orkanger - Fannrem. mandag - fredag Monday - Friday mandag - fredag Fosslia Fjellhall 05:50 06:20 06:35 06:50 07:05 07:50 Stjørdalshallen 05:51 06:21 06:36 06:51 07:06 07:51 Stjørdal stasjon 06:00 06:30 06:45 07:00 07:00 07:15 07:35 07:45 S08:00 09:00 10:00

Detaljer

Turnéplan: Kaja og Stine følger et spor V17

Turnéplan: Kaja og Stine følger et spor V17 Man 27. feb. 2017 kl. 09:25 Kviteseid 10 årige skule (Kviteseid) Kviteseid 10 årige skule: trinn: 1 4, antall: 40 Skulevegen 9, 3850 KVITESEID 35055300 Veibeskrivelse: Ta til Kviteseid fra E 134 i Brunkeberg.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

Temarapport: BOLIGSTRATEGI 22. mai 2013

Temarapport: BOLIGSTRATEGI 22. mai 2013 Temarapport: BOLIGSTRATEGI 22. mai 2013 Samarbeid mellom Innledning Bolig er et sentralt tema i arealplanleggingen. Boligområdene utgjør den største andelen av byggeformålene i en kommune, det er i boligene

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført. Byutvikling, drift og Vann og avløp. Byutvikling, drift og Eiendom

Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført. Byutvikling, drift og Vann og avløp. Byutvikling, drift og Eiendom Deltakerliste KURS Fellesopplæring i Hovedavtalen - 11.05.2017 DATO 11.05.2017 STED Gulset ungdomsskole - Auditoriet INSTRUKTøRER - Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Anders Nilssen

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 13. desember 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Jul- og nyttårshelgen 2017/2018

Jul- og nyttårshelgen 2017/2018 Julen 2017/2018 Jul- og nyttårshelgen 2017/2018 1 Brakar informasjon Velkommen om bord i bussen! Brakar er ansvarlig for å drifte og utvikle kollektivtilbudet i Buskerud. Postadresse: Brakar as Bragernes

Detaljer

SKIEN KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Foto: Dag Jenssen. Kommunedelplan

SKIEN KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Foto: Dag Jenssen. Kommunedelplan SKIEN KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Foto: Dag Jenssen Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2015 Innhold Kapittel Side Vedlegg 1 Uprioritert liste over anleggsønsker/-behov.... 3 Vedlegg 2 Oversikt

Detaljer

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Arkivsak-dok. 13/04164-19 Saksbehandler Olav Backe-Hansen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Møtedato Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Rådmannens innstilling Skien kommune prioriterer

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Utdannings- og vergemålsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Telemark Utdannings- og vergemålsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Telemark Utdannings- og vergemålsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med gjennomføring av nasjonale prøver 2012 i grunnskolene i Skien kommune Skien, 20.09.2013 1 INNHOLD: 1. Tema for tilsynet...

Detaljer

REGNSKAP 2016 Skien kommune

REGNSKAP 2016 Skien kommune REGNSKAP Skien kommune Innholdsfortegnelse Side: Regnskap på budsjettform - Internregnskap 3 Dokument 1 hovedoversikt drift 4 Enhetslederrapport 6 Investeringsregnskap 16 Fond 19 Forskriftsregnskap - Eksternregnskap

Detaljer

SKIENSSANGEN NASJONALSANGEN

SKIENSSANGEN NASJONALSANGEN SKIENSSANGEN Melodi: Abraham Hvidsten / Tekst: Bjarne Olaussen La sangen nu seg svinge i toners flukt mot sky; Begeistret skal den klinge til ære for vår by. Ja, Skien vil vi hedre i toner og i ord, den

Detaljer

Turnéplan: Fendelhorgens flokk V16

Turnéplan: Fendelhorgens flokk V16 Tir 1. mar. 2016 kl. 10:30 Grønli skole Grønli skole: trinn: 1a, 2b, 4a, 5b, 7a, antall: 101 Rønningvegen 85, 3925 PORSGRUNN 46 89 43 48 Veibeskrivelse: Deichmannsgt mot Stridsklev. Se veiskilt. Ragnhild

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området Skien kommune Alle barne- og ungdomsskolene 07.08.14-28.01.2015

Detaljer

Rutetermin 19.0 BLAD NR. 21, DRAMMEN - LARVIK - NORDAGUTU

Rutetermin 19.0 BLAD NR. 21, DRAMMEN - LARVIK - NORDAGUTU Rutetermin. søndag.. - lørdag.., 3,,, 4,,,,,,,,,,, 3,, Mandag - fredag; ikke 4. til. desember,. desember,. januar,. til. april,.,., 3. mai,. juni. ) 4,,,,, 3 Mandag - lørdag; ikke.,. desember,. januar,.,.,.

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer