Offentlig journal. Oppsigelse 19/ /1465 Ansettelsesforhold. Unntatt offentlighet. Journaldato Paragraf jp fvl ledd nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Oppsigelse 19/ /1465 Ansettelsesforhold. Unntatt offentlighet. Journaldato Paragraf jp fvl ledd nr."

Transkript

1 19/ Oppsigelse 19/29743 Ansettelsesforhold 21/ Dokumenttype Dokumentets dato / Innvilget søknad - foreldrepermisjon 19/1273 Ansettelsesforhold 21/ Dokumenttype Dokumentets dato / Innvilget søknad - permisjon uten lønn 19/1465 Ansettelsesforhold 21/ Dokumenttype Dokumentets dato / NLG-møte /71934 NLG-møte / Dokumenttype Dokumentets dato / Øremerkede midler til politibåter 21/24553 Maritime ressurser 21/ Dokumenttype Dokumentets dato / Innspill til forslaget om nye distinksjoner til sivilt ansatte i politiet 21/12467 Gradssystem i Politi- og lensmannsetaten 21/ Dokumenttype Dokumentets dato

2 20/ Møtereferat - oppfølgingsmøte /98559 Kontrakt - Konkurransegjennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy (KGV/KAV) 21/ Dokumenttype Mercell Dokumentets dato / Søknad - permisjon uten lønn 19/1465 Ansettelsesforhold 21/ Dokumenttype 21/ Høring - fullkontering av lønnskostnader i politiet 21/71461 Fullkontering av lønnskostnader i politiet 21/ Dokumenttype Agder politidistrikt Finnmark politidistrikt Grensekommissariatet Innlandet politidistrikt Kripos Møre og Romsdal politidistrikt Nasjonalt ID-senter Nordland politidistrikt Oslo politidistrikt Politiets IKT-tjenester Politiets utlendingsenhet Politihøgskolen Svein Harsem Sysselmannen på Svalbard Sør-Vest politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Troms politidistrikt Trøndelag politidistrikt Utrykningspolitiet Vest politidistrikt Økokrim Øst politidistrikt 21/ Bekreftelse - sletting av tinglyst dokument 21/67328 Sletting av tinglysning 21/ Dokumenttype Statens Kartverk

3 20/ Leieavtale - tilleggskostnad ombygging 20/84337 Leieavtale - Vest politidistrikt - Fusa lensmannskontor 21/ Dokumenttype AS Sambygg 19/ Invitasjon til fellessamling i GDPR-prosjektet /28688 GDPR-prosjektet - Møter med enhetene 21/ Dokumenttype 21/ Leverandørs godkjenning - endringsbilag vedr. presisering til prisbetingelser 21/38512 Kontrakt - Inntauings- og bergingstjenester, hittegodshåndtering mv. 21/ Dokumenttype 20/ Lønnsjustering ihht HTA / Ansettelsesforhold 21/ Dokumenttype 20/ Vedrørende beslutning om midlertidig bevæpning 20/ Nasjonalt beredskapstiltak - bevæpning 21/ Dokumenttype 21/ Tilgang til felles ressursregister 21/70976 TILGANG TIL FELLES RESSURSREGISTER 21/ Dokumenttype

4 21/ Kontaktpersoner - innførsel av varer fra utlandet 21/59602 Innførsel av varer - rutiner og kontaktpersoner 21/ Dokumenttype Vest politidistrikt 21/ Utfasing av eldre klienter 21/71068 Utfasing av klienter 21/ Dokumenttype Politiets IKT-tjenester 20/ Til orientering - innkomne tilbud - kun dokumenter 20/68772 Anskaffelse - ny tjenestepistol - nordisk samarbeid 21/ Dokumenttype 21/ Kontrakt - Rammeavtale - El-lading 21/66257 Kontrakt - EL-lading 21/ Dokumenttype 21/ Kontrakt - Rammeavtale - Leveranse av drivstoff i bulk til eget anlegg 21/66221 Kontrakt - Leveranse av drivstoff i bulk til eget anlegg 21/ Dokumenttype 21/ Kontrakt - Rammeavtale - Leveranse av drivstoff i bulk til eget anlegg 21/66235 Kontrakt - Leveranse av drivstoff i bulk til eget anlegg 21/ Dokumenttype

5 21/ Kontrakt - Rammeavtale - Leveranse av drivstoff i bulk til eget anlegg 21/66240 Kontrakt - Leveranse av drivstoff i bulk til eget anlegg 21/ Dokumenttype 21/ Kontrakt - Rammeavtale - Leveranse av drivstoff i bulk til eget anlegg 21/66249 Kontrakt - Leveranse av drivstoff i bulk til eget anlegg 21/ Dokumenttype 21/ Kontrakt - Rammeavtale - Leveranse av drivstoff i bulk til eget anlegg 21/66248 Kontrakt - Leveranse av drivstoff i bulk til eget anlegg 21/ Dokumenttype 21/ Tildeling av kontrakt 21/28515 Anskaffelse - revisjon av EU's Indre sikkerhetsfond 21/ Dokumenttype 20/ / Dokumenttype 20/ / Dokumenttype

6 20/ / Dokumenttype 20/ / Dokumenttype 20/ / Dokumenttype 20/ / Dokumenttype 21/ Svar på innsynsbegjæring 21/27841 Anskaffelse - renholdsfaglig kompetanse 21/ Dokumenttype Dokumentets dato / Avklaringer 2 21/ Dokumenttype

7 20/ Avklaringer 2 21/ Dokumenttype 20/ Avklaringer 2 21/ Dokumenttype 21/ Kontaktpersoner - innførsel av varer fra utlandet 21/59602 Innførsel av varer - rutiner og kontaktpersoner 21/ Dokumenttype Troms politidistrikt 19/ Bekreftelse - forlengelse 19/52063 Kontrakt - Medieovervåkningstjenester 21/ Dokumenttype Retriever Norge As 21/ Rettelser og tillegg nr 37 - til resultatavtale PFT - sideutgifter sivil rettspleie 21/11455 Rettelser og tillegg til resultatavtalene / Dokumenttype 21/ Rettelser og tillegg nr 36 - til resultatavtale PFT - anskaffelse av båter og båtmateriell til politiets sjøtjeneste 21/11455 Rettelser og tillegg til resultatavtalene / Dokumenttype

8 21/ Rettelser og tillegg nr 35 - til resultatavtale PFT delvis skuddbeskyttelse av ressurskjøretøy til politiet 21/11455 Rettelser og tillegg til resultatavtalene / Dokumenttype 20/244-5 Lønnsjustering ihht HTA /244 Ansettelsesforhold 21/ Dokumenttype Dokumentets dato / Tilbakemelding - endringsanmodning og informasjon angående tolkeformidling 20/74069 Kontrakt - Rammeavtale Tolketjenester 21/ Dokumenttype Dokumentets dato / Oppsigelse av leieavtale - parkeringsareal 20/55728 Leieavtale - parkeringsareal PU - Oslo 21/ Dokumenttype Kjølberggata 31 AS Dokumentets dato / Kontaktpersoner - innførsel av varer fra utlandet 21/59602 Innførsel av varer - rutiner og kontaktpersoner 21/ Dokumenttype Sør-Vest politidistrikt Dokumentets dato / Møtereferat - styringsdialogmøte PFT og POD / Styringsdialog / Dokumenttype Dokumentets dato

9 21/ Konkurransegrunnlag 21/51171 Avrop mot rammeavtale Programvare 21/ Dokumenttype Atea Crayon SoftwareONE 19/ Innvilget søknad - permisjon uten lønn 19/1186 Ansettelsesforhold 21/ Dokumenttype 21/ Varsel - konkurransen er publisert i Eu-Supply 21/48187 Anskaffelse - hovslagertjenester 21/ Dokumenttype Dokumentets dato Journaldato / Informasjon vedr belte T2 19/21113 Uniformsreglementet for politi og lensmannsetaten 21/ Dokumenttype Journaldato / Svar fra Riksadvokaten - anskaffelse og bruk av fartsmålingsutstyr med video-opptak, dashbord- /bodykamera og droner 20/5428 Anskaffelse - fartsmålerutstyr 21/ Dokumenttype 21/ Kontaktperson - innførsel av varer fra utlandet 21/59602 Innførsel av varer - rutiner og kontaktpersoner 21/ Dokumenttype Politiets IKT-tjenester Journaldato

10 21/ Fusjonering med søsterselskap 21/69158 Kontrakt - Skjorter 21/ Dokumenttype Journaldato / Konkurransegrunnlag 21/4968 Anskaffelse - el-lading / Dokumenttype 20/ Bestilling av flåteavtale 20/ Kontrakt - Rammeavtale digitale rettskilder - Juridika 21/ Dokumenttype 21/ Invitasjon til deltagelse - konkurranse 21/30488 Avrop mot rammeavtale på programvare 21/ Dokumenttype Atea Crayon SoftwareONE 21/ Konkurransegrunnlag 21/30488 Avrop mot rammeavtale på programvare 21/ Dokumenttype Atea Crayon SoftwareONE 19/ Bekreftelse - oppsigelse - pensjon 19/1313 Ansettelsesforhold 21/ Dokumenttype

11 21/ Svar på innsynsbegjæring - håndbekledning og kuttbeskyttende hansker 21/66884 Innsynsbegjæring - håndbekledning og kuttbeskyttende hansker / Dokumenttype Milrab AS Journaldato / Kontrakt - Rammeavtale El-lading 21/66254 Kontrakt - EL-lading 21/ Dokumenttype 21/ Rutine for vedlikehold av funksjonskoder på ansatte i etaten 21/67133 Rutine - vedlikehold av funksjonskoder på ansatte i etaten 21/ Dokumenttype Agder politidistrikt Finnmark politidistrikt Grensekommissariatet Innlandet politidistrikt Kripos Lars Martin Rud Møre og Romsdal politidistrikt Nordland politidistrikt Oslo politidistrikt Politiets IKT-tjenester Politiets utlendingsenhet Sør-Vest politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Troms politidistrikt Trøndelag politidistrikt Utrykningspolitiet Vest politidistrikt Økokrim Øst politidistrikt Dokumentets dato / Kontaktperson - innførsel av varer fra utlandet 21/59602 Innførsel av varer - rutiner og kontaktpersoner 21/ Dokumenttype Dokumentets dato Journaldato / / Dokumenttype Dokumentets dato

12 20/ / Dokumenttype Dokumentets dato / / Dokumenttype Dokumentets dato / / Dokumenttype Dokumentets dato / / Dokumenttype Dokumentets dato / Meddelelse om tildeling av kontrakt 21/28515 Anskaffelse - revisjon av EU's Indre sikkerhetsfond 21/ Dokumenttype Dokumentets dato / Avklaring 20/47027 Anskaffelse - ressurskjøretøy 21/2373 Dokumenttype Dokumentets dato

13 21/ Endringsordre - presisering vedr. prisbestemmelser 21/38512 Kontrakt - Inntauings- og bergingstjenester, hittegodshåndtering mv. 21/ Dokumenttype Dokumentets dato / Avvisning av tilbud - anskaffelse av daily operative workwear - lot 2 operative trousers 20/25411 Anskaffelse - arbeidsantrekk daglig operativ tjeneste 21/ Dokumenttype Dokumentets dato / Svar på klage 21/27841 Anskaffelse - renholdsfaglig kompetanse 21/ Dokumenttype Dokumentets dato / Tilbud - endelig - delkontrakt B 19/20496 Anskaffelse - trafikkavtale telefoni, mobil og fast 21/ Dokumenttype Dokumentets dato / Tilbud - revidert 19/20496 Anskaffelse - trafikkavtale telefoni, mobil og fast 21/ Dokumenttype Dokumentets dato / Tilbud - delkontrakt B - sekundærleverandør 19/20496 Anskaffelse - trafikkavtale telefoni, mobil og fast 21/ Dokumenttype Dokumentets dato

14 21/ Tilbud 21/28515 Anskaffelse - revisjon av EU's Indre sikkerhetsfond 21/ Dokumenttype Dokumentets dato / Tilbud 21/28515 Anskaffelse - revisjon av EU's Indre sikkerhetsfond 21/ Dokumenttype Dokumentets dato / Tilbud 21/27841 Anskaffelse - renholdsfaglig kompetanse 21/ Dokumenttype Dokumentets dato / Tilbud 21/27841 Anskaffelse - renholdsfaglig kompetanse 21/ Dokumenttype Dokumentets dato / Innvilget søknad - permisjon uten lønn 19/1465 Ansettelsesforhold 21/ Dokumenttype Dokumentets dato

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:15042019-21042019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 15/00184-65 Dok.dato: 12042019 I Fra:

Detaljer

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN Innhold Figur 3.1 Regnskapsførte utgifter i politi- og lensmannsetaten. Nominelle tall. Tall i mill. kroner. 2006 2015 Figur 3.2 Driftsutgifter

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:10062019-16062019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 15/00184-74 I Fra: Politidirektoratet

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:28082017-04092017 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja Saksframlegg: Nei 14/00011-38 Dok.dato: 23082017 I Fra: Firesafe

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:02102017-08102017 Journalenhet: PFT Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja Saksframlegg: Nei 14/00067-57 I Fra: Oslo politidistrikt Sak:

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:07082017-14082017 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja Saksframlegg: Nei 14/00326-4 Dok.dato: 28062017 U Til: Posten

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:26082019-01092019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00067-79 Dok.dato: 30082019 I Fra:

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:25022019-03032019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00268-8 Dok.dato: 19022019 Grad: UO

Detaljer

Kommunikasjon i kriser

Kommunikasjon i kriser Kommunikasjon i kriser Margrete Halvorsen Kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet Margrete Halvorsen - kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet Foto: NTB Scanpix 26.04.2017 Side 2 Margrete Halvorsen

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:19062017-26062017 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja Saksframlegg: Nei 14/00160-13 Dok.dato: 12062017 I Fra: Avskjermet

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:13052019-19052019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00046-27 Dok.dato: 14052019 Jour.dato:

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:27052019-02062019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00314-15 Dok.dato: 24052019 Grad: UO

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:12082019-18082019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00370-16 Dok.dato: 15082019 Grad: UO

Detaljer

RESPONSTID RESULTATER Februar 2017

RESPONSTID RESULTATER Februar 2017 RESPONSTID RESULTATER 2016 8. Februar 2017 Responstiden er tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet er på stedet. 1 Kravene og resultatene gjelder ekstraordinære

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00151-4 Søknad og CV Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 26.09.2017 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 07.11.2017, Tatt til etterretning tgående internt produsert,

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:24062019-30062019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00067-77 Dok.dato: 24062019 Jour.dato:

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:18092017-25092017 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja Saksframlegg: Nei 14/00067-56 Dok.dato: 20092017 Jour.dato:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00121-7 Arbeidsavtale - midlertidig - forlengelse engasjement til - Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 10.05.2017 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:27112017-04122017 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja Saksframlegg: Nei 14/00184-49 Dok.dato: 20112017 U Til: ABC

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER PERSONSKADER VOLD OG TRUSLER SYKEFRAVÆR

ÅRSRAPPORT 2016 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER PERSONSKADER VOLD OG TRUSLER SYKEFRAVÆR ÅRSRAPPORT 2016 HMS-AVVIK OG UØNSKEDE HENDELSER PERSONSKADER VOLD OG TRUSLER SYKEFRAVÆR INNLEDNING Denne rapporten viser oversikt over det totale antall RUH og antall registrerte personskader. Det skilles

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:21012019-27012019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00079-5 Dok.dato: 22012019 Jour.dato:

Detaljer

Personalrapport for politiet

Personalrapport for politiet Personalrapport for politiet 2013-2017 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Innretning og avgrensning... 6 2.2.1 Datakilder og databearbeiding... 6 2.2.2 Organisatoriske endringer

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:19082019-25082019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00039-29 Dok.dato: 21082019 U Til:

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:05112018-11112018 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00211-9 Dok.dato: 30102018 U Til: Avskjermet

Detaljer

RESSURSANALYSE 2017 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2017 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2017 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN INNHOLD / 1 Innhold 1 SAMMENDRAG 2 2 INNLEDNING 4 2.1 Formål 4 2.2 Innretning og avgrensning 4 3 OVERORDNET UTVIKLING I UTGIFTER

Detaljer

Hovedinstruks til politidirektøren

Hovedinstruks til politidirektøren Hovedinstruks til politidirektøren Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 16. januar 2018 1 Innledning og formål Instruksen er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet den 16. januar 2018

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:09102017-16102017 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja Saksframlegg: Nei 14/00067-58 Dok.dato: 09102017 Jour.dato:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00056-21 Referat fra møte - Personalmappe - ***,*** - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 07.09.2016 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00043-20 Taushetserklæring - ***, renholder Toma - Taushetserklæring eksterne Dok. dato: 26.09.2017 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 000 29.09.2017, Tatt til orientering

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:02052017-08052017 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja Saksframlegg: Nei 14/00350-5 I Fra: Avskjermet Bekreftelse

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:15072019-21072019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00291-11 I Fra: Hovedverneombudet i

Detaljer

RESSURSANALYSE 2016 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2016 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2016 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN 2 / Innhold / 3 Innhold 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 6 2.1 Formål 6 2.2 Innretning og avgrensning 6 3 OVERORDNET UTVIKLING I UTGIFTER

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:04032019-10032019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00067-74 Dok.dato: 28022019 I Fra:

Detaljer

Opplæringsrapporten 2017

Opplæringsrapporten 2017 Opplæringsrapporten 07 600 400 00 000 800 600 400 00 0 0 03 04 05 06 07 Figur Antall kursdeltakere per aktør 0-07 Antall deltakere 0-07 Statens vegvesen Politi UD UNE Akrim PHS Kystvakt Private UDI . Kursvirksomheten

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:14082017-21082017 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja Saksframlegg: Nei 14/00023-9 Grad: UO 5 Par.: Offl. 13.1/12.1a

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:16092019-22092019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00150-13 Dok.dato: 28082019 Jour.dato:

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:30102017-06112017 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja Saksframlegg: Nei 14/00025-5 Lønnsjustering etter lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325 DL-ØK/MH

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2. Dok.dato: Klassering: 325 DL-ØK/MH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09.2018-30.09.2018, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkivet_2 05.10.2018 Tilbakeføringskostnader_Kombihangaren Evenes helikopterbase

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:18122017-25122017 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja Saksframlegg: Nei 14/00028-88 Dok.dato: 12122017 MAT / KU.LO

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00040-9 ndersøkelse om bruk av IKT i staten 2018, RA-0536 Statistikk - Bruk av IKT i Staten Statistisk sentralbyrå Journaldato: 02.02.2018 Tilg. kode: Offl 13 Sjefen for

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:18032019-24032019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00074-17 Dok.dato: 21032019 Grad: UO

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL Politireform status

MØRE OG ROMSDAL Politireform status MØRE OG ROMSDAL MØRE OG POLITIDISTRIKT ROMSDAL POLITIDISTRIKT MØRE OG ROMSDAL Politireform status Felles enhet for operativ tjeneste Dagens lensmannskontor og politistasjoner Lensmanns- og politistasjonsdistrikter

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:31122018-06012019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00079-4 Dok.dato: 04012019 I Fra: Politidirektoratet

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00121-9 Varsel om fratreden Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 16/00012-16 tsatt oppstart av fellesavtale

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-20 Avtale båtcruise Fagsamling 29. mai 2015 Norway Yacht Charter A/S Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 273 11.02.2015, Tatt til etterretning Inngående

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00048-4 Oppdatert hovedinstruks for Spesialenheten for politisaker med virkning fra 17. januar 2017 Hovedinstruks og intern økonomiinstuks Dok. dato: 17.01.2017 Arkivdel:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00024-9 Avtalen videreføres inntil ny avtale er på plass EVRY Evry Norge AS Dok. dato: 05.01.2018 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 041.3 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Nærpolitireformen. Prosjekt nytt politidistrikt Innlandet (PNP Innlandet)

Nærpolitireformen. Prosjekt nytt politidistrikt Innlandet (PNP Innlandet) Nærpolitireformen Prosjekt nytt politidistrikt Innlandet (PNP Innlandet) Bakgrunn og mål for nærpolitireformen 1 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse

Detaljer

Vegtilsynet - Offentlig journal

Vegtilsynet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/00009-31 Transportrapporter TLF Generelle henvendelser 2018 Transport & Logistikkforbundet /Svein Furøy 22.08.2018 162, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:01042019-07042019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00087-28 Dok.dato: 29032019 Grad: UO

Detaljer

Nye politidistrikter og beredskap

Nye politidistrikter og beredskap Nye politidistrikter og beredskap Brann- og redningsdagen i DSB 19. april 2016 Agenda Hvorfor må politiet endres? Bakgrunnen for nærpolitireformen Hva betyr nye politidistriktene for beredskapen i kommunene?

Detaljer

Sykehusbygg HF - Offentlig journal

Sykehusbygg HF - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00198-9 Permisjon - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Administrasjon Personalmapper 12/14/2017, Tatt til etterretning tgående internt produsert,

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00109-3 Avtale om bistand Konsulentbistand Karl Inge Rotmo Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 049 12.08.2015, Tatt til etterretning Inngående eksternt

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00099-10 Rapport om brukerrettede tidstyver fra Difi Tidstyvarbeidet Justis- og beredskapsdepartementet /Kaja Linde Journaldato: 11.10.2017 Tilg. kode: Dok. dato: 11.10.2017

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00680-338 Driftsavtale Ambulanse - Luftambulanse / helikopter Helse- og omsorgsdepartementet Medisin og helsefag 325 Inngående eksternt produsert, 08/00680-339 Høringsnotat

Detaljer

MEDISINERINGSSTØTTE. Litt om avtalene. Medisineringsstøtte Larvik Mars 2019

MEDISINERINGSSTØTTE. Litt om avtalene. Medisineringsstøtte Larvik Mars 2019 MEDISINERINGSSTØTTE Litt om avtalene Larvik Mars 2019 2 3 AVTALESTRUKTUR Rammeavtalen (En 1 - avtale Inngått av Larvik kommune) SSA-T (29 avtaler inngås av hver kommune) SSA-V (29 avtaler inngås av hver

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.01.2013-06.01.2013 Side 1 Arkivsak/doknr. 07/280-14 Sakstittel Dok.dato 28.12.2012 Regnskap - Standard

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00021-6 Rapport etter helsekontroller 2017 Bedriftshelsetjeneste M3 Helse AS /Merete Nissen Westgaard Dok. dato: 06.06.2017 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 254 06.06.2017,

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:11092017-17092017 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Ja Saksframlegg: Nei 14/00028-86 Dok.dato: 11092017 Jour.dato:

Detaljer

Dok.dato: Svar: Oppnevning av kontaktpersoner og oppdatering av institusjonsliste for Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato:

Dok.dato: Svar: Oppnevning av kontaktpersoner og oppdatering av institusjonsliste for Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2017 Tilbakemelding på prosjektplan KoRus - Kompetanseutvikling rus og vold Rusbehandling TSB - Nasjonale Prosjekter 2015/349-2

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:19112018-25112018 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00067-73 Dok.dato: 23112018 I Fra:

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:12112018-18112018 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00087-25 Dok.dato: 08112018 Grad: UO

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å UTØVE VAKTVIRKSOMHET

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å UTØVE VAKTVIRKSOMHET SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å UTØVE VAKTVIRKSOMHET Utfylt og underskrevet søknad sendes politidistriktet der opplæringsforetaket har sitt hovedkontor. Det skal også sendes kopi til øvrige politidistrikter

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:02092019-08092019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00162-8 Dok.dato: 03092019 I Fra: Forsvarsmateriell

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00121-8 Avtale om bruk av arbeidsgiverfinansiert tjenestemobiltelefon Personalmappe - ***,*** - Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Dok. dato: 24.08.2017 Arkivdel: Personal

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-R Rammeavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-R Rammeavtalen versjon 2015 Veiledende bilag til SSA-R Rammeavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under rammeavtalen...

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:17062019-23062019 Journalenhet: PFT Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00067-76 Dok.dato: 16062019 I Fra: Annica

Detaljer

Politiets utlendingsenhet Offentlig journal. Periode:

Politiets utlendingsenhet Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:30042018-06052018 Journalenhet: PU Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2006/00511-51 Grad: UO 5 Par.: Offl. 13.1

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:13012019-20012019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00201-30 Dok.dato: 15012019 Grad: UO

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00016-2 Besøksrapport fra Sivilombudsmannens besøk til Politiets utlendingsinternat, sikkerhetsavdelingen, 28.-29. mars 2017 Sivilombudsmannens forebyggingsenhet Sivilombudsmannen

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1 Anskaffelsens formål og omfang Oppdragsgiver har behov for å inngå en rammeavtale for kjøp av bistand fra godt kvalifiserte konsulenter for å bistå Fiskeridirektoratet

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Fordeling av frikjøp i PF Del 1. Rapport fra Organisasjonsutviklingsgruppen

Fordeling av frikjøp i PF Del 1. Rapport fra Organisasjonsutviklingsgruppen Fordeling av frikjøp i PF Del 1 Rapport fra Organisasjonsutviklingsgruppen Rapport om fordeling av frikjøp i PF Del 1 Innholdsfortegnelse Rapportens innhold... 2 Hvorfor har vi frikjøp... 2 Frikjøpsordning

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:04092017-11092017 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja Saksframlegg: Nei 14/00223-21 Dok.dato: 15062017 Grad: UO

Detaljer

Journaldato: 17.04.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.04.2015. Dok.

Journaldato: 17.04.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.04.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 nnhold: Vedtak - tilsetting Flyktningkonsulent 2015/186-5 2956/2015

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:11122017-18122017 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja Saksframlegg: Nei 15/00128-3 Dok.dato: 06122017 Jour.dato:

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:01072019-07072019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00097-10 Dok.dato: 01072019 Arbeidsavtale

Detaljer

Årsrapport for vaktvirksomhet

Årsrapport for vaktvirksomhet Unntatt offentlighet, jf. offl. 13.1, jf. fvl. 13.1.2 Årsrapport for vaktvirksomhet Årlig frist: 31. mars Utfylt og underskrevet rapport sendes politidistriktet der virksomheten har sitt hovedkontor med

Detaljer

Forsvarets logistikkorganisasjon. Finn Arnesen, Kristian Jåtog Trygstad og Jakob Wahl

Forsvarets logistikkorganisasjon. Finn Arnesen, Kristian Jåtog Trygstad og Jakob Wahl Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Innklagede avholdt en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler med én leverandør om forsyning av proviant og kioskvarer til forsvaret og FFI sine fartøy.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling. Personal ***** ***** ***** ***** ***** 2012/469-5 4123/2012 04.09.2013 05.11.2012

Offentlig journal. Tilbud om stilling. Personal ***** ***** ***** ***** ***** 2012/469-5 4123/2012 04.09.2013 05.11.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2013-8.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.10.2013 Tilbud om stilling ersonal 2012/469-5 4123/2012 05.11.2012 Angående videreutdanning innen motiverende

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00021-3 Årsrapport 2015 Bedriftshelsetjeneste M3 Helse AS Dok. dato: 30.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 254, Tatt til orientering tgående internt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:06052019-12052019 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 14/00081-29 Dok.dato: 09052019 I Fra:

Detaljer

Forespørsel om deltakelse

Forespørsel om deltakelse Forespørsel om deltakelse Begrenset anbudskonkurranse for kjøp av elektronisk spørreskjemaverktøy for Politidirektoratet Søknadsfrist: 4. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse til å delta i anbudskonkurranse...

Detaljer

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009.

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 25.05.2009 Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006 ersonalmappe

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer