Årsmøte 2021 Homonettverket i Arbeiderpartiet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2021 Homonettverket i Arbeiderpartiet"

Transkript

1 Årsmøte 2021 Homonettverket i Arbeiderpartiet 3. Årsberetning 2020 Styrets forslag Årsberetningen tas til orientering Årsmøtet ble avhold 3. mars 2020 på partikontoret. I forkant av årsmøtet ble det arrangert et åpent temamøte om surrogati. I panelet deltok: Kristin Engh Førde, forsker Halvor Frihagen, advokat og nestleder i FRI og Kristin Bergersen, tidligere statssekretær i justisdepartementet og tidligere leder av Homonettverket. Det ble vedtatt 6 uttalelser på årsmøtet. Herunder en uttalelse hvor Homonettverket går inn for ikkekommersiell innenlands surrogati. Uttalelsene kan du lese her: 2020 ble mildt sagt ett annerledes år, også for Homonettverket. Rett etter årsmøtet brøt koronaen ut og det ble sosial nedstengning. Engasjementet og innsatsen måtte sluses over til digitale kanaler. Til tross for omstendighetene ble 2020 et ganske aktivt år for Homonettverket. Styret har gjennomført 6 styremøter. Vi har deltatt på representantskapsmøter, møter med forumslagene, lagledersamlinger, og budsjettsamlinger. Homonettverket fikk gjennomslag for å endre straffelovens hatkriminalitetsparagraf. På landsmøtet i 2017 fikk vi gjennomslag for å omfatte kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffelovens paragraf for hatkriminalitet. Vi skrev et utkast til et representantforslag som våre stortingsrepresentanter fremmet i stortinget våren Dette fikk flertall i juni 2018 og bestillingen fra stortinget var at regjeringen måtte komme tilbake med forslag til hvordan dette skal gjennomføres. I april 2020 kom forslaget fra regjeringen om å inkludere kjønnsidentitet og

2 kjønnsuttrykk i straffeloven. I tillegg ble det foreslått å endre «homofil orientering» til «seksuell orientering». 3. November ble dette vedtatt i Stortinget, kun mot FrP sine stemmer. Arbeidet i bystyret: Homonettverkets leder, Jon Reidar Øyan er bystyrerepresentant for Oslo Arbeiderparti og heltidspolitiker med ansvar for helse, sosial og mangfold på Rådhuset. Fra mai 2020 tok Rina Mariann Hansen fra Ap over ansvaret som byråd for arbeid, inkludering og sosial. Det betyr at det nå er Arbeiderpartiet som har byråden med ansvar for mangfoldsområdet og herunder LHBT+ saker. I Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold er Homonettverket representert ved nestleder, Marit Bjerke. Vara er Aasmund Robert Vik. Aasmund sitter som fast representant i eldrerådet. Ny handlingsplanen for kjønn-, kjønnsuttrykk og seksualitetsmangfold i Oslo kommune. Leder i Homonettverket ledet en arbeidsgruppe med en representant for hvert parti som kom med endrings og tilleggsforslag til den framlagte planen fra byrådet. Dette arbeidet ble sluttført i mars og bystyret vedtok handlingsplanen 22. april Den nye handlingsplanen Stolt og fri består av 35 tiltak for å bekjempe diskriminering og fremme inkludering av Oslos kjønns- og seksualitetsmangfold. Her er noen av tiltakene: - Egne konferanser for ungdom med fokus på kjønn og seksualitet. - Styrke Helsestasjon for kjønn og seksualitet. - Sikre at kjønns-, kjønnsuttrykk og seksualitetsmangfold er del av undervisningsopplegg om seksualitet og grensesetting i Osloskolen og barnehagene. - Skolebibliotek, helsestasjoner, voksenopplæringsinstitusjoner og fritidsklubber skal ha tilgjengelig litteratur og informasjon om kjønns- og seksualitetsmangfold på flere språk. - Oslo kommune bør oppfordre alle sine ansatte om å delta på relevante Pride House arrangementer og i Pride paraden. - Oslo kommune vil støtte opp om møtesteder og aktiviteter som forebygger ensomhet for eldre skeive og for skeive personer med funksjonsnedsettelser

3 Et annet satsningsområde har vært motstanden mot konverteringsterapi. I juni 2019 fremmet Ap på stortinget et representantforslag om å innføre et forbud mot konverteringsterapi, såkalt homoterapi. Alle forslagene ble nedstemt av Høyre, FrP, Venstre og KrF. I desember 2019 vedtok stortingsflertallet at regjeringen skal utrede et forbud mot konverteringsterapi. Da lovet Trine Skei Grande som likestillingsminister at et forbud skulle være på plass våren I november 2020 svarer nåværende likestillingsminister at arbeidet er forsinket og at et «eventuelt lovforslag» skal ut på høring. Det er uvisst når det kommer til å skje. Oslo Pride 2020 Oslo Pride er blitt et av Oslos største arrangementer, med vis av mennesker i alle kategorier og alder er dette en viktig arena for Arbeiderpartiet å være synlig. I år ble Oslo Pride nedskalert og alt foregikk digitalt. Vi i Homonettverket brukte sosiale medier i større grad enn tidligere for å nå ut med viktige tema og budskap. Arbeiderpartiet sentralt hjalp oss med å utarbeide annonsemateriell til Blikk og til sosial medier. I tillegg fikk vi ordnet med et stor banner som prydet forsiden på Folketeaterbygningen på Youngstorget under priden. På Homonettverkets fb-side nådde vi i alt neste folk med alle digitale innsatser. I år arrangerte vi en digital Pridesamtale om LHBT+ personer i Øst-Europa. Erik Aasheim ledet samtalen og i panelet deltok AUF-leder Ina Libak, stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen og den polske homoaktivisten Daniel Povlock. Samtalen har hatt visninger. Hele samtalen kan du se her: Paraden På grunn av pandemien ble årets parade digital. Oslo Pride avholdte et forrykende paradeshow i flere timer. Homonettverkets innslag med Jonas og ordførere fra hele landet kan du se her: Video som ble laget hadde visninger på sentralt sine sider. 2 tusen likes. 113 delinger.

4 #Metoo og Arbeiderpartiet Homonettverket har mistet flere medlemmer de siste årene på grunn av Arbeiderpartiets håndtering av metoo. Da det i slutten av august ble aktuelt at Trond Giske kunne få ledervervet i Trøndelag Arbeiderparti var begeret fullt for oss i Homonettverket. Leder valgte å ta et offentlig generaloppgjør med Giske sine handlinger. Homokamp og kvinnekamp har alltid gått hånd i hånd. Kvinnene har stått opp for homoene, nå måtte vi homoene stå opp for kvinnene. Andre arrangement 3. november arrangerte vi valgvake i anledning presidentvalget i USA, sammen med en rekke andre lag i Oslo Arbeiderparti. 5. november arrangerte vi innspillsmøte med lhbt+ organisasjoner om forslaget til nytt partiprogram. Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen innledet. 16. november arrangerte Homonettverket og mange andre lag i Oslo Ap et åpent webinar om forslaget til partiprogram. Internasjonalt: Internasjonal koordinator i styret, Camilla Brønnich Eikeland, deltok på den digitale generalforsamlingen til Rainbow Rose 28. november. Rainbow Rose er det internasjonale LHBTnettverket til Party of European Socialists (PES). Også i år betalte Arbeiderpartiet nasjonalt medlemskontingenten til Rainbow Rose.

5 Medlemssituasjonen: Homonettverket gikk fra 155 i 2019 til 150 medlemmer i Med dette medlemstallet beholder vi dagens 7 plasser i representantskapet til Oslo Arbeiderparti. VI er nå er det 9. største laget av 55 lag i Oslo Arbeiderparti. Det går med ekstremt mye arbeid for å kontakte og purre på medlemmer for å få de til å betale/fornye medlemskontingenten. Nominasjon til stortingsvalget 2021 Nominasjonskomiteen i Oslo Arbeiderparti ble oppnevnt av representantskapet 8. september I første runde ba komiteen om innspill på hvem lagene ønsket skulle stå på lista. Vi sendte ut en epost til alle medlemmene 24.september, der vi ba om innspill på navn. Alle innspill som kom inn ble sendt inn til nominasjonskomiteen. Deretter sendte nominasjonskomiteen ut sitt første forslag til liste. Dette valgte vi i styret å behandle på styremøtet 9. november. Ettersom 11 av Homonettverkets 154 medlemmer sitter i styret, vurderte vi det sånn at det vil være ganske representativt for hva medlemmene også mener. Det ble gjennomført en åpen runde i styret hvor alle fikk ordet etter tur for å gi sine tilbakemeldinger på forslaget. Det endte med at et enstemmig styre støttet nominasjonskomiteens forslag. I ettertid er det noen medlemmer som har gitt sterkt uttrykk for at de ikke synes det er akseptabelt å gjøre det på denne måten. Det respekterer vi og har derfor også ett forslag til årsmøte om hvordan involveringen av medlemmene kan bli bedre i fremtidige nominasjonsprosesser. Samtidig er vi veldig stolte av at tre av Homonettverkets medlemmer har fått plass på den endelige stortingslista til Oslo Arbeiderparti. Jon Reidar Øyan er nominert på 8.plass. Haakon Aars er nominert på 21.plass og Marit Bjerke er nominert på 22.plass. Internt og eksternt informasjonsarbeid Styret bruker en egen lukket Facebook-side for all kommunikasjon, referater m.m. Det gjør styrearbeidet effektivt og sørger for at alle styremedlemmer er oppdatert til enhver tid. Den eksterne facebook- siden til Homonettverket blir i større grad benyttet til både deling av arrangementer, nyhetssaker og diskusjoner. I løpet av det siste året har vi gått fra 1756 til 2032 følgere på facebook-siden vår. Homonettverket har gått fra 827 til 885 følgere på Instagram.

6 I media Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk inn i straffeloven Oppslag i BLIKK om at regjeringen nå fremmer forslaget som Ap foreslo i Oslo får Regnbueplass i sentrum Oppslag i Dagsavisen om handlingsplanen Oslo får sin egen Regnbueplass Kronikk i Vårt Oslo om handlingsplanen Stolt og fri i Oslo Oppslag i BLIKK om handlingsplanen Homo, er det noe å mase om da? Felles kronikk av: Rina Mariann Hansen, Mangfoldsbyråd og leder i Homonettverket Lederen av Aps homonettverket hardt ut mot Giske Aftenposten Har du lyst å slå en homo? Kronikk om hatkriminalitet i Vårt Oslo Kraftige reaksjoner mot «jævla soper» og homohets i tippeligaen Vårt Oslo Jon Reidar sluttet å spille fotball på grunn av homohets Hold kjeft og sett deg ned, jævla soper! VG kronikk om homohets i fotballen

7 Årsmøte 2021 Homonettverket i Arbeiderpartiet 4. Regnskap 2020 Styrets forslag til vedtak: Årsregnskapet for 2020 godkjennes. Internrevisors beretning legges fram på møtet. Økonomiberetning Vedlagt er regnskapet for De viktigste aktivitetene Homonettverket gjør i løpet av et år avspeiler seg også i regnskapet. I 2020 hadde vi tre arrangementer som synes godt i regnskapet. Vanligvis pleier Homonettverket å søke støtte til arrangementer og synliggjøring under Pride fra gode samarbeidspartnere, slik at disse aktivitetene går i «tilnærmet null», så også i år. Ut over slik arrangementsstøtte har Homonettverket ingen andre inntekter enn kontingent. Litt teknisk informasjon om regnskapet: Noen kostnader og inntekter fra 2019 er ført i Dette gjelder støtte fra LO til Pride 2019, og årsmiddagen for styret i 2019, til sammen pluss på ca 8500 kr. Motsatt ble det søkt om støtte til enkelte kostnader for 2020 som ikke kom inn ved årets slutt, men som det i skrivende stund er lovnader om å få inn. Oslo Arbeidersamfunn har innvilget en søknad på støtte til arrangement på Pride 2020 (som blant annet vil dekke kostnader til programleder, annonser og annen synliggjøring), og vi har godt håp om å få refusjon av kontingent for Rainbow Rose fra Arbeiderpartiet sentralt, slik vi vanligvis har fått. Søknader på disse postene beløper seg til ca kr. Dersom også sistnevnte søknad innvilges, har vi drevet tilnærmet «i null» i For selve kalenderåret 2020 viser resultatregnskapet imidlertid et lite underskudd. Styret oppfatter lagets økonomi som solid, og grunnlaget for videre drift er godt. Homonettverket har opparbeidet seg noe egenkapital fra tidligere år, som gir fleksibilitet og trygghet for driften og aktivitetene. Ved årets slutt sto det om lag kr på konto. Erfaringsmessig er det høyere aktivitetsnivå og dermed kostnader i valgår, slik at dette vil komme godt med i For styret, Øyvind Gjengaar, økonomiansvarlig

8 Årsmøte 2021 Homonettverket i Arbeiderpartiet 5. Innkomne forslag Forslag 1 Et inkluderende arbeidsliv, forslagsstiller: styret Mange mennesker bruker over en tredjedel av livet sitt på jobb, de fleste opplever jobben som et trygt sted, fri for intoleranse, trakassering og diskriminering. LHBT+ personer har hatt diskrimineringsvern siden Forskning viser allikevel at for personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet, kan åpenhet by på utfordringer i arbeidslivet. Å ha en jobb er sentralt for personers levekår, det gir økonomisk trygghet, faglig utvikling og er en viktig sosial arena. Arbeiderpartiet vil derfor arbeide mot diskriminering, stigmatisering og intoleranse i arbeidslivet, alle skal være trygge på jobb. Redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven ble i 2020 skjerpet, det vil si at alle arbeidsgivere i offentlig sektor og i bedrifter med mer enn 50 ansatte plikter arbeidsgiver å redegjøre for arbeidet mot diskriminering. Denne redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller et annet offentlig dokument. Likestillings- og diskrimineringsombudet har ansvaret for veiledning og oppfølging av redegjørelsesplikten, mangelfulle årsberetninger kan klages inn for Diskrimineringsnemnda, som kan kreve stansing, retting og treffe vedtak av tvangsmulkt. Arbeiderpartiet ønsker å ytterligere styrke jobben mot diskriminering gjennom et partssammensatt utvalg som skal følge opp påleggene i likestillings- og diskrimineringsloven. Ved å styrke arbeidet på den enkelte arbeidsplass og forankre arbeidet i partsamarbeidet forplikter dette den enkelte arbeidsplass til å jobbe mer systematisk med diskriminering og likeverd. Vi har ett omfattende lovverket for arbeidet mot diskriminering, men hvordan har dette gitt utslag for den enkeltes trygghet til å være seg selv på jobb? Vi trenger egen forskning som avdekker hvordan personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet har det på jobb. I Arbeidsmiljøloven 13-1 forbys diskriminering på grunn av seksuell orientering i arbeidsforhold. Men i 13-3 tredje ledd gjøres det unntak for religiøse trossamfunn, som har rett til å la være å ansette personer på grunn av homofil samlivsform. Mange av disse trossamfunnene mottar i dag statsstøtte. Arbeiderpartiet mener at trossamfunn som diskriminerer og ikke ansetter personer på grunn av homofilt samliv skal miste sin rett til all statsstøtte. Norges arbeidsmarked er gjennom EØS-samarbeidet en del av det felles europeiske arbeidsmarkedet. I utgangspunktet gjelder derfor de samme krav til alle medlemsstater om at stat og arbeidsgiver skal forhindre diskriminering. Arbeiderpartiet ønsker å styrke det internasjonale arbeidet mot diskriminering i arbeidslivet ved å f.eks. sette krav til EØS midler. Tiltak: Arbeiderpartiet vil derfor styrke arbeidet mot diskriminering, stigmatisering og intoleranse i arbeidslivet, alle skal være trygge på jobb.

9 Arbeiderpartiet ønsker å styrke jobben mot diskriminering gjennom et partssammensatt utvalg som skal følge opp påleggene i likestillings- og diskrimineringsloven. Arbeiderpartiet ønsker en omfattende undersøkelse og forskning som avdekker hvordan personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet har det på jobb. Arbeiderpartiet mener at trossamfunn som diskriminerer og for eks. ikke ansetter personer på grunn av homofilt samliv skal miste sin rett til statsstøtte. Arbeiderpartiet ønsker å styrke det internasjonale arbeidet mot diskriminering i arbeidslivet gjennom for eks. Europarådet, ILO, EØS-midler, uformelle ministermøter i EU. Forslag 2 Forbud mot konverteringsterapi, forslagsstiller: styret Mellom 2016 og 2019 falt Norge fra andre- til femteplass på ILGAs (The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Organization) Rainbow Map, en årlig undersøkelse som rangerer land etter hvor formelt likestilte de er for LHBTI-personer. En av grunnene til dette er manglende forbud mot konverteringsterapi, eller såkalt homoterapi. Konverteringsterapi omfatter handlinger som har til hensikt å endre personers kjønnsidentitet og seksuelle orientering. EU-parlamentet oppfordret i 2018 sine medlemsland å innføre et forbud mot denne praksisen og anbefalte dette for sine medlemsland. Flere land, blant dem Tyskland, Malta, Ecuador, Brasil og Taiwan, har allerede innført et forbud, men altså ikke Norge. FNs uavhengige ekspert på beskyttelse mot vold og diskriminering basert på seksuell legning og kjønnsidentitet, Victor Madrigal-Borloz, la i 2020 frem en ny rapport for FNs menneskerettighetsråd, der det ble bedt om et globalt forbud mot konverteringsterapi. Arbeiderpartiet foreslo et forbud høsten Stortinget stemte ned forslaget om at regjeringen skulle utforme et slikt lovforbud og komme tilbake til Stortinget med en konkret lovparagraf. I stedet ønsket regjeringspartiene å utrede behovet for et lovforbud. I desember 2019 lovet daværende likestillingsminister Trine Skei Grande et homoterapiforbud i løpet av våren Nåværende likestillingsminister Abid Raja uttalte i november 2020 følgende: «Per nå kan ikke regjeringen fastslå når dette arbeidet blir ferdigstilt. Covid 19-situasjonen har medført noen forsinkelser i arbeidet. Et eventuelt lovforslag vil bli sendt på høring på vanlig måte. Konverteringsterapi, og et eventuelt forbud mot dette, reiser mange og vanskelige juridiske problemstillinger.» Arbeiderpartiet reager kraftig på at regjeringen nå har gått fra å love et forbud til å si at de utreder et «eventuelt forbud». Per februar 2021 er det fortsatt usikkert når utredningen er ferdig og om regjeringen i det hele tatt kommer til å fremme en sak til stortinget hvor de foreslår et forbud. Arbeiderpartiet vil - Forby konverteringsterapi. - Krever at regjeringen nå får fortgang i utredningsarbeidet og kommer med en forpliktende dato for ferdigstillelse, slik at et lovforbud mot denne skadelige praksisen kan komme på plass så raskt som mulig.

10 Forslag 3 Retten til familiegjenforeningen for likekjønnede, forslagsstiller: styret Over hele verden forfølges mennesker på grunn av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet. I nærmere 70 land er homofili kriminalisert, og i åtte land risikerer man dødsstraff. LHBTI+-personer kan med denne bakgrunnen ha krav på flyktningstatus i henhold til FNs flyktningkonvensjon, som blant annet omfatter «forfølgelse på grunn av medlemskap i en sosial gruppe», med samme rettigheter til familiegjenforening som alle overføringsflyktninger (kvoteflyktninger). I 2020 besluttet regjeringen at overføringsflyktninger som er lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner skal prioriteres både som gruppe og som individ ved uttak av overføringsflyktninger. Dette er en beslutning Homonettverket støtter helhjertet. Retten til familieliv for flyktninger er vernet av den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Når vi da har et regelverk som krever dokumentert ekteskap, to års samboerskap eller felles barn i familiegjenforeningssaker, forskjellsbehandler det lesbiske og homofile. Flertallet av LHBT+flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge kommer fra land hvor det er forbudt for likekjønnede par å inngå ekteskap. Ifølge Likestillingsombudet har det i de færreste sakene som er behandlet av UDI, blitt tatt hensyn til seksuell orientering, og de henvises til familieetablering. Ved familieetablering gjøres det ikke unntak fra underholdskravet, altså spesifikke krav til inntekt, og dermed stiller skeive flyktninger dårligere. Likestillingsombudet påpeker også at det i praksis medfører vesentlige utfordringer for LHBT+flyktninger å oppfylle kravet om samboerskap i minst to år. Dette innebærer at personer i denne gruppen ikke har en reell mulighet til å oppfylle lovens vilkår for familiegjenforening. Dette gjelder ikke minst for personer som har vært på flukt før ankomst til Norge. Praktiseringen av utlendingsloven og utlendingsforskriften medfører altså at likekjønnede par stiller dårligere enn ulikekjønnede par, ettersom det i mange tilfeller ikke er mulig for flyktninger å gifte seg med, eller dokumentere samboerskap med, sin likekjønnede livspartner. Homonettverket vil at: - Reglene for familiegjenforening må endres og praktiseres slik at diskriminerende lovgivning i flyktningens hjemland ikke blir hinder for familiegjenforening når en er gitt oppholdstillatelse i Norge. For flyktninger som kommer fra land der likekjønnet ekteskap ikke er tillatt, bør dokumentasjonskravet i flyktningforskriften erstattes med et krav om sannsynliggjøring. LHBT+-politikk er og har alltid vært solidaritetsarbeid. I de foreliggende utkastet til partiprogram, legges det opp til et klarere skille mellom konvensjonsflyktninger og dem med behov for subsidiær beskyttelse, blant annet ved å begrense retten til familiegjenforening samt utvide bruken av midlertidige tillatelser for personer med subsidiær beskyttelse. Begrepet «subsidiær beskyttelse» omfatter personer som ikke er flyktninger, men som ved en eventuell retur vil risikere «alvorlig skade» som er nærmere beskrevet i flyktningdirektivets artikkel 15. Det omfatter dødsstraff og henrettelse, tortur, inhuman eller annen nedverdigende behandling

11 eller straff, og alvorlig og konkret trussel mot den enkeltes liv eller person på grunnlag av vilkårlig vold i internasjonale og/eller interne væpnete konflikter. En begrensning av rettighetene til personer med subsidiær beskyttelse vil kunne bryte med menneskerettighetene og retten til familieliv slik dette er definert i EMK og vil ramme barn spesielt hardt. Homonettverket frykter også at en slik innstramning vil ramme LHBT+-asylsøkere, som allerede stiller svakere i familiegjenforeningssaker. Homonettverket: - Ønsker ikke at retten til familiegjenforening skal begrenses for dem som kvalifiserer til dette i henhold til gjeldende regelverk og menneskerettigheter. - Ønsker å verne særlige sårbare grupper, herunder barn og LHBT+-personer, fra konsekvensene av en eventuell innstramning. Forslag 4 Ja til ny rusreform, forslagsstiller: styret Homonettverket stiller seg bak programkomiteens forslag til kapitlet «En ansvarlig og solidarisk ruspolitikk» (linje ) i forlag til nytt partiprogram. Vi støtter intensjon og målsetting som ligger til grunn for en ny rusreform; om å flytte samfunnets reaksjoner fra straff til hjelp for bruk og besittelse av rusmidler til eget forbruk. Homonettverket støtter en kunnskapsbasert og human ruspolitikk. Endringene rusreformen representerer i samfunnets syn på mennesker med rusmiddelbruk og avhengighet har bred støtte i forskning-, fag- og brukermiljøer. Alvorlig rusmiddelbruk- og avhengighet regnes i dag som en sykdom. Rusbruken er som oftest et symptom på et større underliggende problemer av psykisk og sosial art som må avhjelpes, ikke straffes. Bruk- og besittelse av rusmidler til eget forbruk må avkriminaliserer. Kriminalisering av mennesker for hva de er, hvem de elsker, helsemessige og sosiale problemer er etter vår erfaring ikke veien å gå for et inkluderende og likeverdig samfunn. Homonettverket støttet derfor en avkriminalisering av bruk- og besittelse av rusmidler til eget forbruk, samtidig som forbud mot narkotika og omsetting opprettholdes. En slik avkriminalisering vil bidra til at mennesker som er i en meget vanskelig livssituasjon ikke blir ytterligere marginalisert og traumatisert ved å påføres et kriminelt rulleblad, rettslig forfølgelse og fengsling. Norge avkriminaliserte homoseksualitet Snart 50 år etter har vi en historisk mulighet til å avkriminalisere symptomer på menneskers psykiske- og sosiale problemer. Det vil føre til økt livskvalitet, bedret helsetilstand og økt sosial integrering i samfunnet for den enkelte. Dersom programkomiteens forslaget om rusreform med tilleggsforslag om avkriminalisering av bruk- og besittelse av rusmidler til eget forbruk vedtas vil dette være en av de viktigste helse- og sosialpolitiske reformen i vår tid. Dette handler om menneskerettigheter. Homonettverket: - Støtter programkomiteens forslag til tekst, men presiserer at vi ønsker en avkriminalisering.

12 Forslag 5 Sikre transpersoner rett til et tilpasset helsetilbud, forslagsstiller: styret Sikre at personer med kjønnsinkongruens får et tilpasset og faglig forsvarlig helsetilbud Mange transpersoner har et stort behov for helsehjelp som for eksempel hormonbehandling og bryst- og ansiktskirurgi, men organiseringen av helsehjelpen og måten diagnosen transseksualisme anvendes som inngangsvilkår fører til at mange transpersoner ikke får den helsehjelpen de trenger og har krav på. For å bøte på dette har Helsedirektoratet nå utarbeidet nasjonale retningslinjer som skal sikre til at personer med kjønnsinkongruens får et faglig forsvarlig helsetilbud som ivaretar deres rett til medvirkning og selvbestemmelse. Disse retningslinjene er etter Arbeiderpartiets vurdering et viktig og nødvendig tiltak for å ivareta pasientrettighetene til personer med kjønnsinkongruens i Norge. Dessverre er det en tydelig motstand mot de nasjonale faglige retningslinjene i ulike medisinske fagmiljøer. Det fører til at retningslinjene ikke gjennomføres etter hensikten. Migranter som har utredning fra hjemland/andre land må starte utredning på nytt for kjønnsbekreftende behandling. Dette føre til dårlig helse. Disse må få raskere hjelp, uten full utredning. Asylsøkere uten rett til opphold har ikke rett til behandling. Dette burde rettes på. Tiltak: - Arbeiderpartiet mener at personer med kjønnsinkongruens må sikres et tilpasset og faglig forsvarlig helsetjenestetilbud ved at de nasjonale faglige retningslinjene gjennomføres fullt ut og sikres nødvendig finansiering, blant annet til oppbygging av regionssentre i hver helseregion. Forslag 6 Medlemsinvolvering i nominasjonsprosesser Høsten 2020 avholdt Oslo Arbeiderparti nominasjonsmøte for å vedta listen til stortingsvalget Homonettverket er fornøyd med at flere av våre forslag ble en del av det endelige resultatet. Særlig gledelig er det at vår styreleder, Jon Reidar Øyan, endte på en åttende plass. Det er viktig for partidemokratiet at stortingslisten speiler befolkningen, og at medlemmene kjenner seg igjen i den. Homonettverket har siden vi ble etablert i 2005 alltid vært opptatt av at medlemmene skal kunne delta i nominasjonsprosessen. Det er en selvfølge. Styret handler på vegne av medlemmene. Derfor er det viktig å understreke at styret er avhengig av medlemsinvolvering, og konkrete tilbakemeldinger. Nominasjonsprosessen 2020 i et annerledes år ble nok ikke helt slik vi hadde sett for oss. Vi ønsket å ivareta medlemsengasjementet ved å be om skriftlige innspill. Men vi burde ha klart å avholde et medlemsmøte også. Derfor er vi glade for at engasjerte medlemmer minnet oss på viktigheten av involvering. Forslag til vedtak: Ved fremtidige nominasjonsprosesser skal styret i Homonettverket sikre medlemsinvolvering gjennom å avholde møte(r) hvor forslag til stortingsliste blir behandlet.

Innkalling til årsmøte i Homonettverket nettverket for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Arbeiderpartiet

Innkalling til årsmøte i Homonettverket nettverket for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Arbeiderpartiet Innkalling til årsmøte i Homonettverket nettverket for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Arbeiderpartiet Tidspunkt: Mandag 7. mars 2017 kl. 17 Sted: Cesar Bar og Cafè, C.J. Hambros plass 2

Detaljer

Utkast til arbeidsprogram FRI for perioden

Utkast til arbeidsprogram FRI for perioden Utkast til arbeidsprogram FRI for perioden 2018-20 Om dokumentet: Landsstyret har vedtatt at det i perioden 2018-2020 skal være 3-5 arbeidsområder som særlig skal prioriteres av organisasjonen. Områdene

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM Landsstyrets innstilling til ARBEIDSPROGRAM for FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i perioden 2018-2020 Innhold: Satsingsområde 1: Familier...1 Satsingsområde 2: Et godt helsetilbud til

Detaljer

2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier

2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider 3 Likestilling og vern mot diskriminering 4 Helse, med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk

Detaljer

Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-/kjønnsdysfori

Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-/kjønnsdysfori Helse Sør-Øst RHF postmottak@helse-sorost.no Dette brevet sendes kun per e-post. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 18/1050-2- MIKV 22.05.2018 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-/kjønnsdysfori

Detaljer

Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven

Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven Vår ref.: Deres ref.: Dato: 09/1639-15- 11.10.2012 Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven Ombudet fant at formuleringen «samlivsform kan bli

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.01.2019 18/31087 18/266290 Saksbehandler: Nina Kolbjørnsen Saksansvarlig: Grete Syrdal Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Migrasjonsutvalgets innstilling

Migrasjonsutvalgets innstilling 12. september 2018. Migrasjonsutvalgets innstilling Flyktning- og asylpolitikk Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg presenterer i dag forslag fra innstillingen som gjelder asyl- og flyktningfeltet, som skal

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.01.2019 18/31087 18/266290 Saksbehandler: Nina Kolbjørnsen Saksansvarlig: Grete Syrdal Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Familiemønster og samlivsformer, livsfaseseremoniar. Barns rettar og foreldrerolla. Demokrati og verdiar

Familiemønster og samlivsformer, livsfaseseremoniar. Barns rettar og foreldrerolla. Demokrati og verdiar 1 Kvardagslege tema og sosial omgang 2 Familiemønster og samlivsformer, livsfaseseremoniar og høgtider 3 Likestilling og vern mot diskriminering 4 Helse, med særleg vekt på seksuell helse og rusmiddelbruk

Detaljer

Skeiv i Helse-Norge. ved Annette Solberg

Skeiv i Helse-Norge. ved Annette Solberg Skeiv i Helse-Norge ved Annette Solberg Kartlegging av: møteplasser og helsetilbud for skeive i Innlandet kompetanse på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk hos ansatte innen psykisk

Detaljer

UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH

UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH BAKGRUNN + Undersøkelser har vist at mange medlemmer i likhet i likhet med befolkningen for øvrig ikke kjenner til hva forkortelsen LLH står for, og hva som egentlig er organisasjonens

Detaljer

«Det handler om folk i Sandnes»

«Det handler om folk i Sandnes» Sandnes Kommune «Det handler om folk i Sandnes» Strategi for likestilling, inkludering og mangfold i Sandnes STRATEGI FOR LIKESTILLING, INKLUDERING OG MANGFOLD Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan bruke

Detaljer

Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer. Eg e den eg e!

Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer. Eg e den eg e! Stavanger kommune i samarbeid med LLH Rogaland og Stavanger på Skeivå arrangerer Eg e den eg e! Forebygging av mobbing generelt og spesielt forebygging av mobbing av unge lesbiske, homofile, bifile og

Detaljer

Flere hundretusen kosovoalbanere flyktet fra Jugoslavia på slutten av 1990-tallet. Foto: UN Photo / R LeMoyne. Flyktningsituasjonen i verden

Flere hundretusen kosovoalbanere flyktet fra Jugoslavia på slutten av 1990-tallet. Foto: UN Photo / R LeMoyne. Flyktningsituasjonen i verden Side 1 av 12 Flyktninger Sist oppdatert: 02.01.2018 Det har ikke vært flere mennesker på flukt i verden siden andre verdenskrig. Men hva er egentlig en flyktning? Hvilke rettigheter har flyktninger, og

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev med vedlagt høringsnotat.

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev med vedlagt høringsnotat. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 17/762 17/00111-3 28.03.2017 Ad høring - tilknytningskrav for familieinnvandring Utlendingsnemnda (UNE)

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1509-2-AKL 01.11.2007 HØRING - OM INNFØRING AV AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKT

Detaljer

SAMMENDRAG. Eldres menneskerettigheter Syv utfordringer

SAMMENDRAG. Eldres menneskerettigheter Syv utfordringer SAMMENDRAG Eldres menneskerettigheter Syv utfordringer Om rapporten Våren 2019 utga NIM rapporten Eldres menneskerettigheter Syv utfordringer. Eldre er en uensartet gruppe mange er ressurssterke livet

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD

HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD AV: FRI FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD BERGEN OG HORDALAND Side 1 Innhold Side 3: Generelle innspill Side 4: Bergen som regnbueby

Detaljer

10/ /SF-511, SF-419//IG Uttalelse i sak om forskjellsbehandling av person som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling

10/ /SF-511, SF-419//IG Uttalelse i sak om forskjellsbehandling av person som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling NOTAT Til: Fra: Ingeborg Grimsmo Vår ref. Dato: 10/1741-12/SF-511, SF-419//IG 12.02.2011 Uttalelse i sak om forskjellsbehandling av person som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling Kvinne ble diskriminert

Detaljer

Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns - og seksualitetsmangfold

Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns - og seksualitetsmangfold Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns - og seksualitetsmangfold 2017-2021 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 220317 sak 76-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar «Regnbuebyen Bergen Plan for

Detaljer

Arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven

Arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven Arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven Advokatene Christel Søreide og Eli Aasheim Oslo, 18. oktober 2018 2 Agenda 01 Oversikt over regelverket 02 Generelt om vern

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Målselv Arbeiderpartis retningslinjer mot seksuell trakassering

Målselv Arbeiderpartis retningslinjer mot seksuell trakassering Målselv Arbeiderpartis retningslinjer mot seksuell trakassering Forord På bakgrunn av #metoo-kampanjen og der Arbeiderpartiet fikk inn alvorlige varsler, tar nå Målselv Arbeiderparti dette på største alvor

Detaljer

Forslag til politisk tema for SAIH 2020

Forslag til politisk tema for SAIH 2020 Forslag til politisk tema for SAIH 2020 Denne første delen skal fylles inn av alle som vil fremme forslag til politisk tema for SAIH. Forslag nr: 2 A. Forslagsstiller Navn på lokallag/organisasjon: SAIH

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT...

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT... LLHs arbeidsprogram Vedtatt på LLHs landsmøte 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2 Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2... 2 UTDANNING...

Detaljer

Vedtekter for Sarpsborg Arbeiderparti

Vedtekter for Sarpsborg Arbeiderparti Vedtekter for Sarpsborg Arbeiderparti Sist endret på årsmøtet 5. mars 2016 1 FORMÅL Arbeiderpartiets formål lyder: «Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd.

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Uttalelse i klagesak spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Uttalelse i klagesak spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet NOTAT Til: Fra: Maren Anna Lervik Dam Vår ref. 09/1369 17/SF 411, SF 414, SF 512.1, SF 514.4//MLD Dato: 02.07.2010 Anonymisert versjon av ombudets uttalelse Uttalelse i klagesak spørsmål om forskjellsbehandling

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ RMR

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ RMR Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1108 5 RMR 30.11.2010 UTTALELSE I SAK OM OSLO KOMMUNES LIKESTILLINGSREDEGJØRELSE Likestillings og diskrimineringsombudet viser til brev av 21.

Detaljer

Høringssvar: Felles likestillings- og diskrimineringslov

Høringssvar: Felles likestillings- og diskrimineringslov DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd Barne, -likestillings- og inkluderingsdepartementet Dato: 17.12.2015 Vår ref: 15/4790 - EGF (15/47678) Deres ref: Høringssvar: Felles likestillings- og diskrimineringslov

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 09-11 Vedtektsendringer 2011 Når fristen gikk ut to uker før årsmøtet hadde det kun kommet inn endringsforslag til vedtektene fra styret i LLH Bergen og Hordaland. Disse følger under. Gjennomgående forslag:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM Vedtatt av generalforsamlingen 02. oktober 2017 1 FORMÅL SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber for a fremme de seksuelle og reproduktive

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Nytt i lovgivningen, nytt fra domstolene, Tvisteløsningsnemnda mv.

Nytt i lovgivningen, nytt fra domstolene, Tvisteløsningsnemnda mv. Nytt i lovgivningen, nytt fra domstolene, Tvisteløsningsnemnda mv. HR-nettverk Akershus og Østfold Adv. Mårten Brandsnes Faret KS Advokatene Ny Likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 1. januar

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Homonettverket nettverket for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Arbeiderpartiet

Innkalling til årsmøte i Homonettverket nettverket for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Arbeiderpartiet Innkalling til årsmøte i Homonettverket nettverket for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Arbeiderpartiet Tidspunkt: Tirsdag 13. mars 2018 kl. 17 Sted: Elsker Før det formelle årsmøtet settes,

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM Vedtatt av generalforsamlingen 02. oktober 2018 1 FORMÅL SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber for a fremme de seksuelle og reproduktive

Detaljer

10/737-7-AJB 11.02.2011

10/737-7-AJB 11.02.2011 Norges Fotballforbund 0840 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/737-7-AJB 11.02.2011 LDO Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til e-post av 27. april 2010 fra Kirkens Bymisjon, der Kirkens Bymisjon

Detaljer

MED BLIKK FOR LIKESTILLING. Kortversjon årsmelding 2017

MED BLIKK FOR LIKESTILLING. Kortversjon årsmelding 2017 MED BLIKK FOR LIKESTILLING Kortversjon årsmelding 2017 LS INFO 1/2018 LIKESTILLINGSSENTERET LIKESTILLINGSSENTERET Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansesenter med likestilling som fagområde.

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høst 2018

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høst 2018 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høst 2018 Funksjonshemmedes likestillingskamp utfordres på stadig flere områder i Norge. Vi ser at rettigheter raseres, CRPD undergraves og viljen til politisk

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Plan for mangfold og inkludering innen Arcus ASA Denne plan er godkjent av styret i Arcus ASA 15. november 2018

Plan for mangfold og inkludering innen Arcus ASA Denne plan er godkjent av styret i Arcus ASA 15. november 2018 Plan for mangfold og inkludering innen Arcus ASA Denne plan er godkjent av styret i Arcus ASA 15. november 2018 Side 1 av 5 1. Bakgrunn Arcus ASA som konsern og arbeidsgiver skal fremme likestilling og

Detaljer

Vedtekter for Akershus Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet 18. mars 2018

Vedtekter for Akershus Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet 18. mars 2018 Vedtekter for Akershus Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet 18. mars 2018 1. Formål Akershus Arbeiderparti er Arbeiderpartiets fylkesorganisasjon for Akershus fylke. Fylkespartiet skal arbeide etter de retningslinjer

Detaljer

Den unge flyktningen bosettes, -hva nå?

Den unge flyktningen bosettes, -hva nå? Den unge flyktningen bosettes, -hva nå? Ali og Mustafa, -og to viktige handlingsplaner. 14.11.2016 2 Ali Overføringsflyktning 22 år 5 år i leir Psykiske utfordringer Kjæreste i uttakslandet 14.11.2016

Detaljer

Fremme av menneskerettighetene til LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Fremme av menneskerettighetene til LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Fremme av menneskerettighetene til LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Veiledning for å systematisere og styrke utenriksstasjonenes arbeid med LHBT Seksuell orientering, kjønnsidentitet og

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Unntatt Offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Likestillings-

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

TROMSØ ARCTIC PRIDE PARTNERPROFIL 2018

TROMSØ ARCTIC PRIDE PARTNERPROFIL 2018 TROMSØ ARCTIC PRIDE PARTNERPROFIL 2018 OM FESTIVALEN Tromsø Arctic Pride arrangeres årlig med formål å skape en trygg og inkluderende møteplass for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Detaljer

Deres ref.: 14/7056 Dato: 15. mai 2015

Deres ref.: 14/7056 Dato: 15. mai 2015 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 14/7056 Dato: 15. mai 2015 HØRING endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse

Detaljer

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU)

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Kvinnepolitisk utvalg har i 2016 bestått av: Aud Herbjørg Kvalvik (leder), Randi Reese, Kari Dahn, Latifa Nasser, Brit Fredriksen,

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet finner at Universitetet i X ikke handlet i strid med arbeidsmiljøloven 13-1, jf 13-2.

Likestillings- og diskrimineringsombudet finner at Universitetet i X ikke handlet i strid med arbeidsmiljøloven 13-1, jf 13-2. NOTAT Til: Fra: Anne Jorun Ballangrud Dok. ref. Dato: 07/2027-21/SF-460//AJB 21.11.2008 Webversjon av uttalelse - sak om diskriminering på grunn av seksuell orientering ved professoropprykk Likestillings-

Detaljer

Kan du være synlig på jobben?

Kan du være synlig på jobben? Kan du være synlig på jobben? om arbeidslivets møte med lesbiske og homofile www.utdanningsforbundet.no Hvis jeg skulle la være å fortelle elevene at jeg er homofil, ville jeg gitt dem et signal om at

Detaljer

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet 1 Mobbing og trakassering i arbeidslivet Hva er mobbing og trakassering? Trakassering: Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker

Detaljer

Vedtak av 11. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 11. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak nr. 8/2017-1 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Vedtak av 11. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Ivar Danielsen (møteleder) Anne Lise Rønneberg

Detaljer

Plan for arbeid mot rasisme, diskriminering og krenkelser Verran kommune

Plan for arbeid mot rasisme, diskriminering og krenkelser Verran kommune Plan for arbeid mot rasisme, diskriminering og krenkelser Verran kommune Innhold... 1 Mål for arbeidet... 2 Bekjempe rasisme og diskriminering... 2 Bedre integrering... 2 Fremme integrering for å forebygge

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om felles lov mot diskriminering

Høringsuttalelse til forslag om felles lov mot diskriminering Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Kontaktperson: Ann Kristin Krokan Telefon: 977 70 195 Dato: 2009-30-12 Høringsuttalelse til forslag om felles lov mot diskriminering ULOBA,

Detaljer

Oslo SRHR står for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Oslo SRHR står for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Oslo 28.02.19 Innspill til høring om forslag til nasjonale retningslinjer (fase 2) Nasjonalt SRHR 1 -nettverk vil takke for muligheten til å sende skriftlig innspill til høring om forslag til nasjonale

Detaljer

= Menneskerettsalliansen Enerhauggt. 7 H Oslo

= Menneskerettsalliansen  Enerhauggt. 7 H Oslo = Menneskerettsalliansen www.menneskerettsalliansen.no Enerhauggt. 7 H1415 0651 Oslo Barne- og familiedepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Oslo, 14. september 2005 Menneskerettsalliansens høringsuttalelse

Detaljer

DETTE TRENGER DU Å VITE OM AVKRIMINALISERING OG LEGALISERING

DETTE TRENGER DU Å VITE OM AVKRIMINALISERING OG LEGALISERING DETTE TRENGER DU Å VITE OM AVKRIMINALISERING OG LEGALISERING 2 Narkotikapolitikk i Norge Ruspolitikk er mye diskutert, og i Norge planlegges det en rusreform. I diskusjonen brukes begrepene legalisering

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent.

1. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent. Referat fra Årsmøte i Orkanger Arbeidersamfunn Dato: 25.1.2018, Orkanger Frivilligsentral kl. 19:00 Til stede:, Marit Mjøen, Berit Bye, John Ivar Evjen, Knut Even Wormdal, Jan Erik Snildal, Kjersti Lund

Detaljer

Norges Blindeforbund Synshemmedes organisasjon

Norges Blindeforbund Synshemmedes organisasjon Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Oslo, 21.12.2009 Høring NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern. Norges Blindeforbund viser til høringsbrev av 26.06.09 der NOU 2009:

Detaljer

Minoritet i minoriteten. Bodø Susanne Demou Øvergaard

Minoritet i minoriteten. Bodø Susanne Demou Øvergaard Minoritet i minoriteten Bodø 11.10.2018 Susanne Demou Øvergaard Bedre levekårene for lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnpersoner med innvandrerbakgrunn. Seksuell orientering Forelskelse Tiltrekning

Detaljer

Eg e den eg e! Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold

Eg e den eg e! Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold Eg e den eg e! Handlingsplan 2017 2020 for kjønns- og seksualitetsmangfold Vedtatt i Stavanger bystyre 05.09.2016 FORORD I åpenhets- og mangfoldserklæringen heter det at Stavanger skal være en by preget

Detaljer

SAK 4. Vedtektsendringer

SAK 4. Vedtektsendringer Fylkesstyrets Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2017 Årsmøtet vedtar budsjettet for 2018-2019 Årsmøtet gjenvelger Geir Rogne som revisor for regnskapsåret 2018 SAK 4. Vedtektsendringer 16 Endring av vedtektene

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering

Retningslinjer mot seksuell trakassering Retningslinjer mot seksuell trakassering Vedtatt av forbundsstyret 9. april 2018 Innhold Trygge møteplasser sterkere organisasjon... 3 Innledning... 4 1. Regler for oppførsel... 4 2. Varslingsrutiner (system

Detaljer

Status på lhbti-feltet i Norge

Status på lhbti-feltet i Norge Status på lhbti-feltet i Norge Anna Bjørshol Avdelingsdirektør, Bufdir Direktorat under Barne- og likestillingsdepartementet barnevern barn, ungdom og oppvekst adopsjon familievern vold og overgrep i nære

Detaljer

Anonymisert uttalelse av sak: 09/1481

Anonymisert uttalelse av sak: 09/1481 Til: Rette vedkommende Fra: Maren Anna Lervik Dam Vår ref. 09/1481-4/SF-414, SF-514.1, SF- 514.4, SF-711, SF-900//MLD Dato: 05.11.2009 Anonymisert uttalelse av sak: 09/1481 Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad. Dokument 8: S (2013 2014)

Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad. Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje

Detaljer

Høringsuttalelse om forslag til styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten

Høringsuttalelse om forslag til styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten Det kongelige barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO postmottak@bld.dep.no Høringsuttalelse om forslag til styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten Ref. 18/2390-8 Det

Detaljer

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer Alle har en seksualitet, uavhengig av funksjonsnedsettelse, alder, kjønn, orientering eller kultur. Og alle har rett til å leve

Detaljer

Istanbulkonvensjonens. betydning for vold i nære relasjoner

Istanbulkonvensjonens. betydning for vold i nære relasjoner Istanbulkonvensjonens betydning for vold i nære relasjoner Konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner, 22. mai 2019 Assisterende direktør dr. juris Gro Nystuen Vold og overgrep var forbudt fra før

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Årsberetning 2017 Bergen AUF

Årsberetning 2017 Bergen AUF Vedlegg 1 til AiBs årsmelding Årsberetning 2017 Bergen AUF Side 1 av 6 Innledning 2017 har vært et valgkampår noe som har betyd hardt arbeid og mye aktivitet for Bergen AUF. Årsmøtet i 2017 satte deg ambisiøse

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Saksframlegg. Høring - Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Saksframlegg Høring - Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Arkivsak.: 15/53169 Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Barne-,

Detaljer

PROSJEKTPORTEFØLJE 2019

PROSJEKTPORTEFØLJE 2019 PROSJEKTPORTEFØLJE 2019 LS INFO 8/2019 LIKESTILLINGSSENTERET Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansesenter med likestilling som fagområde. Vår visjon er like muligheter for alle, og vår målsetting

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Byrådssak 37/17. Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns - og seksualitetsmangfold ESARK

Byrådssak 37/17. Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns - og seksualitetsmangfold ESARK Byrådssak 37/17 Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns - og seksualitetsmangfold 2017-2021 SOSE ESARK-45-201627918-17 Hva saken gjelder: Byrådet har i byrådsplattformen uttrykt et mål om at Bergen skal være

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg.

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200902447 200903653-/OTF 12.01.2010 Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern Det vises

Detaljer

Høringsuttalelse - utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder

Høringsuttalelse - utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no NB! Dette brevet sendes kun per e-post! Vår ref.: Deres ref.: Dato: 15/319-2- EMA 23.03.2015 Høringsuttalelse - utvidet vern mot

Detaljer

Oslo kommune Bystyret STOLTE OSLO HANDLINGSPLAN FOR LIKEVERD OG FRIHET, UAVHENGIG AV KJØNNSUTTRYKK, KJØNNSIDENTITET OG SEKSUELL ORIENTERING

Oslo kommune Bystyret STOLTE OSLO HANDLINGSPLAN FOR LIKEVERD OG FRIHET, UAVHENGIG AV KJØNNSUTTRYKK, KJØNNSIDENTITET OG SEKSUELL ORIENTERING Oslo kommune Bystyret STOLTE OSLO HANDLINGSPLAN FOR LIKEVERD OG FRIHET, UAVHENGIG AV KJØNNSUTTRYKK, KJØNNSIDENTITET OG SEKSUELL ORIENTERING Vedtatt av bystyret 17. juni 2015 i sak 192, etter forslag av

Detaljer

Saksbehandler: Dag Amundsen Arkiv: 006 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: INNSTILLING TIL PARTSSAMMENSATT SAMARBEIDSUTVALG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Dag Amundsen Arkiv: 006 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: INNSTILLING TIL PARTSSAMMENSATT SAMARBEIDSUTVALG/BYSTYRET: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Amundsen Arkiv: 006 Arkivsaksnr.: 15/9150-2 Dato: 18.11.2015 Høring - Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov â INNSTILLING TIL PARTSSAMMENSATT

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL REGLER FOR GJENNOMFØRING AV DIREKTIVET OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

Detaljer

Resultater fra medlemsundersøkelse februar 2011

Resultater fra medlemsundersøkelse februar 2011 Resultater fra medlemsundersøkelse februar 2011 Dette er de første resultatene fra MDGs medlemsundersøkelse februar 2011. Noen resultater er ikke med her, da de er åpne og må kvantifiseres (sorteres i

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008. Anonymisert versjon Ombudets uttalelse Sak: 08/716 Lovandvendelse: likestillingsloven 3. Konklusjon: Brudd Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008. X mener at det

Detaljer

Ot.prp. nr. 6 ( )

Ot.prp. nr. 6 ( ) Ot.prp. nr. 6 (2001-2002) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering

Detaljer

Kirkerådet Sigtuna september 2018

Kirkerådet Sigtuna september 2018 DEN NORSKE KIRKE KR 49/18 Kirkerådet Sigtuna 12.-14. september 2018 Referanser: KR 21/18, KR 37/18 Arkivsak: 18/03678-1 Saksdokumenter: LHBT-identitet: oppfølging av BM-rapport Sammendrag Bispemøtet mottok

Detaljer

Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO

Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler dette er det rette

Detaljer

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007.

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. VEDTEKTER FOR SØRREISA ARBEIDERPARTI Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. Vedtektene er vedtatt i Sørreisa Arbeiderpartis årsmøte

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer