nr 06/ NO årgang 19 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 06/ NO årgang 19 ISSN"

Transkript

1 nr 06/ NO årgang 19 ISSN Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 4863 Nydalen 0422 Oslo E-POST TELEFON

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /21 Innholdsfortegnelse: Meddelelse til søker/innehaver med ukjent adresse... 3 Registrerte design... 4 Internasjonale designregistreringer Fornyelse av registreringer Overdragelser Endringer i fullmaktsforhold Slettede, utgåtte og opphørte nasjonale designregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (11) Registreringsnummer (15) Registreringsdato (18) Dato som registreringen gjelder til (21) Søknadsnummer (22) Inngivelsesdato (24) Løpedag (30) Prioritetsopplysninger (43) Allment tilgjengelig dato (51) Klasse (54) Produkt (55) Avbildning(er) (72) Designer (73) Innehaver (74) Fullmektig 2

3 meddelelse til søker/innehaver med ukjent adresse nr 06/21 Meddelelse til søker/innehaver med ukjent adresse Meddelelse til innehaver av designregistrering nr , Regatta AS. Det foreligger avgjørelse om opphør på grunn av ikke betalt fornyelsesavgift i designregistrering nr Avgjørelsen kan fås hos Patentstyret. 3

4 registrerte design nr 06/21 Registrerte design I henhold til designloven 18 første ledd i.f. kunngjøres i dag følgende registrerte design. Det kan fremsettes krav om at designregistreringen helt eller delvis skal oppheves, jf. designloven 25 flg. og designforskriften 26 flg. Designregistreringen gjelder for den eller de periodene på fem år som søknaden er innlevert for, regnet fra søknadsdagen. Registreringen kan fornyes, jf. designloven 23 og 24. Maksimal beskyttelsestid er 25 år. For reservedeler, se unntaket i designloven 23 annet ledd. (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Per Anton Øverland, Skrefjellveien 26, 4645 NODELAND, Norge Design 1 (54) Produkt: Registreringsskilt (51) Klasse: Anmerkninger: (57) Design i farger: Ja (50) Annet: Designet er i farger

5 registrerte design nr 06/21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: PERTRA AS, Stensrudveien 4C, 1474 LØRENSKOG, Norge Design 1 (54) Produkt: Del av fotlist med plass for montering av kabler og lys (51) Klasse: (72) Designer: PERTRA AS, Stensrudveien 4C, 1474 LØRENSKOG 1.1 5

6 registrerte design nr 06/21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: SCALESIA AS, Fjordavegen 1844, 5776 NÅ, Norge Design 1 (54) Produkt: Hydrofoilbåt (51) Klasse: (72) Designer: SCALESIA AS, Fjordavegen 1844, 5776 NÅ

7 registrerte design nr 06/21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: TANNTUNET AS, Kjelsåsveien 7, 0488 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Logo/ornament (51) Klasse: (72) Designer: INNE DESIGN Vigdis Apeland Bergh, Frydenlundgata 14, 0169 OSLO 1.1 Design 2 (54) Produkt: Logo/ornament (51) Klasse: (72) Designer: INNE DESIGN Vigdis Apeland Bergh, Frydenlundgata 14, 0169 OSLO 2.1 Design 3 (54) Produkt: Logo/ornament (51) Klasse: (72) Designer: INNE DESIGN Vigdis Apeland Bergh, Frydenlundgata 14, 0169 OSLO 3.1 7

8 registrerte design nr 06/21 Design 4 (54) Produkt: Logo/ornament (51) Klasse: (72) Designer: INNE DESIGN Vigdis Apeland Bergh, Frydenlundgata 14, 0169 OSLO 4.1 Design 5 (54) Produkt: Logo/ornament (51) Klasse: (72) Designer: INNE DESIGN Vigdis Apeland Bergh, Frydenlundgata 14, 0169 OSLO 5.1 8

9 registrerte design nr 06/21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: STØTTT AS, Bygdøy terrasse 2, 0287 OSLO, Norge (74) Fullmektig: Ida Kristine Wang, ADMIRAL BØRRESENS VEI 33, 0286 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Veggmontert fothviler til hjelp for av- og påtaking av sko (51) Klasse: (72) Designer: STØTTT AS, Bygdøy terrasse 2, 0287 OSLO

10 registrerte design nr 06/21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Kvadrat A/S, Lundbergsvej 10, 8400 EBELTOFT, Danmark (74) Fullmektig: ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, Postboks 678 Sentrum, 0106 OSLO, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering Design 1 (54) Produkt: Rullegardinkasett (51) Klasse: (72) Designer: Ronan Bouroullec, 23, rue de Buisson, Saint-Louis, PARIS, Frankrike (FR) Erwan Bouroullec, 23, rue du Buisson Saint-Louis, PARIS, Frankrike (FR) Design 2 (54) Produkt: Rullegardinkasett (51) Klasse: (72) Designer: Ronan Bouroullec, 23, rue de Buisson, Saint-Louis, PARIS, Frankrike (FR) Erwan Bouroullec, 23, rue du Buisson Saint-Louis, PARIS, Frankrike (FR)

11 registrerte design nr 06/21 Design 3 (54) Produkt: Rullegardinkasett (51) Klasse: (72) Designer: Ronan Bouroullec, 23, rue de Buisson, Saint-Louis, PARIS, Frankrike (FR) Erwan Bouroullec, 23, rue du Buisson Saint-Louis, PARIS, Frankrike (FR)

12 registrerte design nr 06/21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: X Development LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA (74) Fullmektig: BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Kontrollenhet for distribusjon av elektrisk kraft og innsamling og videreformidling av data til sensorer (51) Klasse: (72) Designer: Matthew David DAY, 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA (US) Matthew MESSANA, 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA (US) Jacques GAGNE, 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA (US) Neil DAVÉ, 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA (US) Kyle James CORMANY, 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA (US) Matthew Aaron KNOLL, 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA (US) Samuel Meyer COHEN, 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA (US) (30) Prioritet: , US, 29/726,625,

13 registrerte design nr 06/

14 registrerte design nr 06/21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: TUNGE TING AS, Dalsmoen 11, 5709 VOSS, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering Design 1 (54) Produkt: Ringmurselement i betong (51) Klasse: (72) Designer: RUNE SKJOLDAL, BÅTSKOTTRÆET 12 B, 5710 SKULESTADMO Design 2 (54) Produkt: Ringmurselement i betong (51) Klasse: (72) Designer: RUNE SKJOLDAL, BÅTSKOTTRÆET 12 B, 5710 SKULESTADMO Anmerkninger: (57) Design i farger: Ja Design 3 (54) Produkt: Ringmurselement i betong (51) Klasse: (72) Designer: RUNE SKJOLDAL, BÅTSKOTTRÆET 12 B, 5710 SKULESTADMO Anmerkninger: (57) Design i farger: Ja

15 registrerte design nr 06/21 Design 4 (54) Produkt: Ringmurselement i betong (51) Klasse: (72) Designer: RUNE SKJOLDAL, BÅTSKOTTRÆET 12 B, 5710 SKULESTADMO Design 5 (54) Produkt: Ringmurselement i betong (51) Klasse: (72) Designer: RUNE SKJOLDAL, BÅTSKOTTRÆET 12 B, 5710 SKULESTADMO Design 6 (54) Produkt: Ringmurselement i betong (51) Klasse: (72) Designer: RUNE SKJOLDAL, BÅTSKOTTRÆET 12 B, 5710 SKULESTADMO Anmerkninger: (57) Design i farger: Ja

16 registrerte design nr 06/21 Design 7 (54) Produkt: Ringmur i betong (51) Klasse: (72) Designer: RUNE SKJOLDAL, BÅTSKOTTRÆET 12 B, 5710 SKULESTADMO Anmerkninger: (57) Design i farger: Ja Design 8 (54) Produkt: Ringmur i betong (51) Klasse: (72) Designer: RUNE SKJOLDAL, BÅTSKOTTRÆET 12 B, 5710 SKULESTADMO Anmerkninger: (57) Design i farger: Ja

17 registrerte design nr 06/21 Design 9 (54) Produkt: Ringmur i betong (51) Klasse: (72) Designer: RUNE SKJOLDAL, BÅTSKOTTRÆET 12 B, 5710 SKULESTADMO Anmerkninger: (57) Design i farger: Ja

18 registrerte design nr 06/21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Tim Jordsmyr Holm, STORGATA 126 B, 3915 PORSGRUNN, Norge Design 1 (54) Produkt: Strikket genser (51) Klasse: (72) Designer: Tim Jordsmyr Holm, STORGATA 126 B, 3915 PORSGRUNN Anmerkninger: Supplerende undersøkelse: Ja (50) Annet: Fig. 1.3 viser et detaljutsnitt

19 registrerte design nr 06/

20 registrerte design nr 06/21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Torgeir Andre Markhus, Vollavegen 23 B, 5261 INDRE ARNA, Norge Design 1 (54) Produkt: Balltreningsapparat (51) Klasse: (72) Designer: Torgeir Andre Markhus, Vollavegen 23 B, 5261 INDRE ARNA

21 registrerte design nr 06/21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Jiawei SUN, QinshiIndustrial Zone, No.33 Sanzao Town, ZHUHAI, GUANGDONG PROVINCE, Kina (74) Fullmektig: ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Elektriske varmeapparater (51) Klasse: (72) Designer: Jiawei SUN, QinshiIndustrial Zone, No.33 Sanzao Town ZHUHAI, GUANGDONG PROVINCE, Kina (CN) (30) Prioritet: , EM, ,

22 registrerte design nr 06/21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, Norge (74) Fullmektig: PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering Design 1 (54) Produkt: Tannbørste (51) Klasse: (30) Prioritet: , IM, WIPO99730, 1, Design 2 (54) Produkt: Tannbørstehode (51) Klasse: (30) Prioritet: , IM, WIPO99730, 1,

23 registrerte design nr 06/ Design 3 (54) Produkt: Tannbørstehåndtak (51) Klasse: (30) Prioritet: , IM, WIPO95506,

24 registrerte design nr 06/21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: FOODMAN AS, Myrfaret 6, 1930 AURSKOG, Norge (74) Fullmektig: NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Sjokoladebit (51) Klasse: (72) Designer: FOODMAN AS, Myrfaret 6, 1930 AURSKOG Anmerkninger: (57) Design i farger: Ja

25 registrerte design nr 06/21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: FOODMAN AS, Myrfaret 6, 1930 AURSKOG, Norge (74) Fullmektig: NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Sjokoladebit (51) Klasse: (72) Designer: FOODMAN AS, Myrfaret 6, 1930 AURSKOG Anmerkninger: (57) Design i farger: Ja

26 registrerte design nr 06/21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: FOODMAN AS, Myrfaret 6, 1930 AURSKOG, Norge (74) Fullmektig: NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Sjokoladebit (51) Klasse: (72) Designer: FOODMAN AS, Myrfaret 6, 1930 AURSKOG Anmerkninger: (57) Design i farger: Ja

27 registrerte design nr 06/21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: FOODMAN AS, Myrfaret 6, 1930 AURSKOG, Norge (74) Fullmektig: NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Sjokoladebit (51) Klasse: (72) Designer: FOODMAN AS, Myrfaret 6, 1930 AURSKOG Anmerkninger: (57) Design i farger: Ja

28 registrerte design nr 06/21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Willy Aaberg, POSTBOKS 97, 3055 KROKSTADELVA, Norge Design 1 (54) Produkt: Brakett for å feste stiger i kummer (51) Klasse: (72) Designer: Willy Aaberg, POSTBOKS 97, 3055 KROKSTADELVA Anmerkninger: (57) Design i farger: Ja (50) Annet: Designet er i farger

29 registrerte design nr 06/21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: HOVIN IDRETTSLAG, Postboks 55, 7238 HOVIN I GAULDAL, Norge Design 1 (54) Produkt: Logo (51) Klasse: (72) Designer: TP TROLI PROFILERING, Bergljots veg 16A, 7227 GIMSE Anmerkninger: (57) Design i farger: Ja

30 Internasjonale designregistreringer I henhold til designloven 57 fjerde ledd, kunngjøres i dag følgende internasjonale registreringer som har virkning i Norge. Det kan fremsettes krav om at designregistreringen helt eller delvis skal oppheves, jf. designloven 58 fjerde ledd og 25 flg. og designforskriften 26 flg. Virkningen av en internasjonal registrering gjelder for den eller de periodene på fem år som søknaden er innlevert for, regnet fra den dagen registreringen ved det Internasjonale byrået anses å ha skjedd. Registreringen kan fornyes etter bestemmelsene i Genèveavtalen, se dl 58 tredje ledd. Maksimal beskyttelsestid er 25 år. (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Agile Focus Designs, LLC, 280 W. Kagy Blvd., Ste. D12, MT5971 BOZEMAN, USA (74) Fullmektig: Antoinette M. Tease Antoinette M. Tease, P.L.L.C., PO Box 1902, MT BILLINGS, USA Design 1 (54) Produkt: Optical filter clamp (51) Klasse: (72) Designer: Sarah Jane Lukes, 2530 Arnica Dr., MT59715 BOZEMAN, USA (US) Daniel James Traucht, 114 Mountain Brook Rd., MT59047 LIVINGSTON, USA (US) (30) Prioritet: , US, ,

31

32 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Nilfisk A/S, Kornmarksvej 1, 2605 BRØNDBY, Danmark (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering Design 1 (54) Produkt: High-pressure cleaner (51) Klasse: (72) Designer: Carsten Eriksen, c/o Swift Creatives ApS, Balticagade 10 B, 1.th., 8000 AARHUS C, Danmark (DK) Kristian Krøyer, c/o Swift Creatives ApS, Balticagade 10 B, 1.th., 8000 AARHUS C, Danmark (DK) Christian Raaby, c/o Swift Creatives ApS, Balticagade 10 B, 1.th., 8000 AARHUS C, Danmark (DK)

33 Design 2 (54) Produkt: High-pressure cleaner (51) Klasse: (72) Designer: Carsten Eriksen, c/o Swift Creatives ApS, Balticagade 10 B, 1.th., 8000 AARHUS C, Danmark (DK) Kristian Krøyer, c/o Swift Creatives ApS, Balticagade 10 B, 1.th., 8000 AARHUS C, Danmark (DK) Christian Raaby, c/o Swift Creatives ApS, Balticagade 10 B, 1.th., 8000 AARHUS C, Danmark (DK)

34

35 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.), Nicolas G. Hayek Strasse 1, 2502 BIEL/BIENNE, Sveits Design 1 (54) Produkt: Wrist watch (51) Klasse: (72) Designer: Fabrice Duport, Avenue de la Gare, 4, 2000 NEUCHÂTEL, Sveits (CH)

36 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: HARRY WINSTON SA, Chemin du Tourbillon 8, 1228 PLAN-LES-OUATES, Sveits (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering Design 1 (54) Produkt: Necklace (51) Klasse: (72) Designer: Rie Yatsugi-Kang, c/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, NY10019 NEW YORK, USA (US)

37 1.8 Design 2 (54) Produkt: Necklace (51) Klasse: (72) Designer: Rie Yatsugi-Kang, c/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, NY10019 NEW YORK, USA (US)

38 Design 3 (54) Produkt: Pair of earrings (51) Klasse: (72) Designer: Rie Yatsugi-Kang, c/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, NY10019 NEW YORK, USA (US)

39 Design 4 (54) Produkt: Necklace (51) Klasse: (72) Designer: Chaeree KWON, c/o Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, NY10019 NEW YORK, USA (US)

40

41 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Agile Focus Designs, LLC, 280 W. Kagy Blvd., Ste. D12, MT5971 BOZEMAN, USA Design 1 (54) Produkt: Optical filter clamp (51) Klasse: (72) Designer: Sarah Jane Lukes, 2530 Arnica Dr., MT59715 BOZEMAN, USA (US) Daniel James Traucht, 114 Mountain Brook Rd., MT59047 LIVINGSTON, USA (US) (30) Prioritet: , US, ,

42

43 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Jabberwocky Toys Corporation, 439 Oakland Ave SE, Suite 100, GA30312 ATLANTA, USA (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering Design 1 (54) Produkt: Doll (51) Klasse: (72) Designer: Janet Young, c/o Jabberwocky Toys Corporation, 439 Oakland Ave SE, Suite 100, GA30312 ATLANTA, USA (US) Carter Lee, c/o Jabberwocky Toys Corporation, 439 Oakland Ave SE, Suite 100, GA30312 ATLANTA, USA (US) James Warner, c/o Jabberwocky Toys Corporation, 439 Oakland Ave SE, Suite 100, GA30312 ATLANTA, USA (US) (30) Prioritet: , US, 29/725,283, 1,

44 Design 2 (54) Produkt: Doll (51) Klasse: (72) Designer: Janet Young, c/o Jabberwocky Toys Corporation, 439 Oakland Ave SE, Suite 100, GA30312 ATLANTA, USA (US) Carter Lee, c/o Jabberwocky Toys Corporation, 439 Oakland Ave SE, Suite 100, GA30312 ATLANTA, USA (US) James Warner, c/o Jabberwocky Toys Corporation, 439 Oakland Ave SE, Suite 100, GA30312 ATLANTA, USA (US) (30) Prioritet: , US, 29/725,283, 1,

45

46 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: HARRY WINSTON SA, Chemin du Tourbillon 8, 1228 PLAN-LES-OUATES, Sveits (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering Design 1 (54) Produkt: Finger ring (51) Klasse: (72) Designer: Rie Yatsugi-Kang, c/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, NY10019 NEW YORK, USA (US)

47 Design 2 (54) Produkt: Pair of earrings (51) Klasse: (72) Designer: Dominique Riviere, c/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, NY10019 NEW YORK, USA (US) Design 3 (54) Produkt: Pair of earrings (51) Klasse: (72) Designer: Rie Yatsugi-Kang, c/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, NY10019 NEW YORK, USA (US)

48 Design 4 (54) Produkt: Finger ring (51) Klasse: (72) Designer: Rie Yatsugi-Kang, c/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, NY10019 NEW YORK, USA (US) Design 5 (54) Produkt: Necklace (51) Klasse: (72) Designer: Delphine Abdourahim, c/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, NY10019 NEW YORK, USA (US)

49 Design 6 (54) Produkt: Necklace (51) Klasse: (72) Designer: Delphine Abdourahim, c/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, NY10019 NEW YORK, USA (US)

50 Design 7 (54) Produkt: Necklace (51) Klasse: (72) Designer: Rie Yatsugi-Kang, c/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, NY10019 NEW YORK, USA (US)

51

52 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Montres Breguet SA (Montres Breguet AG) (Montres Breguet Ltd), Place de la Tour 23, 1344 L'ABBAYE, Sveits (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering Design 1 (54) Produkt: Watch case (51) Klasse: (72) Designer: Vincenzo Laucella, Route de France 38, 1348 LE BRASSUS, Sveits (CH) (30) Prioritet: , WO, WIPO92866, 1,

53 Design 2 (54) Produkt: Hand of a watch dial (51) Klasse: (72) Designer: Vincenzo Laucella, Route de France 38, 1348 LE BRASSUS, Sveits (CH) (30) Prioritet: , WO, WIPO92866, 1,

54

55 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Maximilian Wegener, Schaffhausenstraße 67, TÜBINGEN, Tyskland (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering Design 1 (54) Produkt: Charging station for electric vehicles (51) Klasse: (72) Designer: Lukas Vonarburg, Lindenpark 5, 5621 ZUFIKON, Tyskland (DE)

56 Design 2 (54) Produkt: Charging station for electric vehicles (51) Klasse: (72) Designer: Lukas Vonarburg, Lindenpark 5, 5621 ZUFIKON, Tyskland (DE)

57 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: VVARDIS AG, Sihlbruggstrasse 109, 6340 BAAR, Sveits Design 1 (54) Produkt: Toothbrush head (51) Klasse: (72) Designer: Haleh Abivardi Brönner, Zugerstrasse 114, 6330 CHAM, Sveits (CH)

58 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Cipax AS, Holtermoen Industriområde, 1940 BJØRKELANGEN, Norge Design 1 (54) Produkt: Boat (51) Klasse: (72) Designer: Lars Haugli, Dalhaugveien 27, 1940 BJØRKELANGEN

59

60 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Sarvo Marine ApS, Oscar Pettifords Vej 17, 1. th., 2450 COPENHAGEN SV, Danmark Design 1 (54) Produkt: Boat (51) Klasse: (72) Designer: Sarvo Mads Breckling, Oscar Pettifords Vej 17, 01. th., 2450 COPENHAGEN SV, Danmark (DK) (30) Prioritet: , EM, ,

61

62 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, ICHENHAUSEN, Tyskland (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering Design 1 (54) Produkt: Bench drilling machine (51) Klasse: (72) Designer: Philip Gallagher, c/o Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Str. 69, ICHENHAUSEN, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , EM, , 1,

63 Design 2 (54) Produkt: Bench drilling machine (51) Klasse: (72) Designer: Philip Gallagher, c/o Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Str. 69, ICHENHAUSEN, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , EM, , 1,

64 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Julian Schlagheck, Fertigstrasse 3B, MÜNCHEN, Tyskland (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering Design 1 (54) Produkt: Walking stick (51) Klasse: (72) Designer: Julian Schlagheck, Fertigstrasse 3B, MÜNCHEN, Tyskland (DE) Boris Angele, Bergmillerstr. 8, DIEßEN AM AMMERSEE, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , DE, , Design 2 (54) Produkt: Walking stick (51) Klasse: (72) Designer: Julian Schlagheck, Fertigstrasse 3B, MÜNCHEN, Tyskland (DE) Boris Angele, Bergmillerstr. 8, DIEßEN AM AMMERSEE, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , DE, ,

65 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, HANNOVER, Tyskland Design 1 (54) Produkt: Vehicle tyre (51) Klasse: (72) Designer: Florian Kristen, Jädekamp 30, HANNOVER, Tyskland (DE)

66 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Christopher Ganter, 2737 Highland Avenue South, AL35205 BIRMINGHAM, USA (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering Design 1 (54) Produkt: Drinking cup (51) Klasse: (72) Designer: Christopher Ganter, 2737 Highland Avenue South, AL35205 BIRMINGHAM, USA (US) (30) Prioritet: , US, , 1, 2, 3, Design 2 (54) Produkt: Drinking cup (51) Klasse: (72) Designer: Christopher Ganter, 2737 Highland Avenue South, AL35205 BIRMINGHAM, USA (US) (30) Prioritet: , US, , 1, 2, 3,

67 Design 3 (54) Produkt: Drinking cup (51) Klasse: (72) Designer: Christopher Ganter, 2737 Highland Avenue South, AL35205 BIRMINGHAM, USA (US) (30) Prioritet: , US, , 1, 2, 3, Design 4 (54) Produkt: Drinking cup (51) Klasse: (72) Designer: Christopher Ganter, 2737 Highland Avenue South, AL35205 BIRMINGHAM, USA (US) (30) Prioritet: , US, , 1, 2, 3,

68 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Hansgrohe SE, Auestrasse 5-9, SCHILTACH, Tyskland (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering Design 1 (54) Produkt: Sanitary faucet (51) Klasse: (72) Designer: Jay Osgerby, 106 Manor Avenue, SE41TE LONDON, Storbritannia (GB) Edward Barber, 5 Belsize Park Mews, NW3-5BL LONDON, Storbritannia (GB) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

69 Design 2 (54) Produkt: Sanitary faucet (51) Klasse: (72) Designer: Jay Osgerby, 106 Manor Avenue, SE41TE LONDON, Storbritannia (GB) Edward Barber, 5 Belsize Park Mews, NW3-5BL LONDON, Storbritannia (GB) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

70 Design 3 (54) Produkt: Sanitary faucet (51) Klasse: (72) Designer: Jay Osgerby, 106 Manor Avenue, SE41TE LONDON, Storbritannia (GB) Edward Barber, 5 Belsize Park Mews, NW3-5BL LONDON, Storbritannia (GB) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

71 Design 4 (54) Produkt: Sanitary faucet (51) Klasse: (72) Designer: Jay Osgerby, 106 Manor Avenue, SE41TE LONDON, Storbritannia (GB) Edward Barber, 5 Belsize Park Mews, NW3-5BL LONDON, Storbritannia (GB) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

72 Design 5 (54) Produkt: Sanitary faucet (51) Klasse: (72) Designer: Jay Osgerby, 106 Manor Avenue, SE41TE LONDON, Storbritannia (GB) Edward Barber, 5 Belsize Park Mews, NW3-5BL LONDON, Storbritannia (GB) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

73 Design 6 (54) Produkt: Sanitary faucet (51) Klasse: (72) Designer: Jay Osgerby, 106 Manor Avenue, SE41TE LONDON, Storbritannia (GB) Edward Barber, 5 Belsize Park Mews, NW3-5BL LONDON, Storbritannia (GB) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

74 Design 7 (54) Produkt: Sanitary faucet (51) Klasse: (72) Designer: Jay Osgerby, 106 Manor Avenue, SE41TE LONDON, Storbritannia (GB) Edward Barber, 5 Belsize Park Mews, NW3-5BL LONDON, Storbritannia (GB) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

75 Design 8 (54) Produkt: Sanitary faucet (51) Klasse: (72) Designer: Jay Osgerby, 106 Manor Avenue, SE41TE LONDON, Storbritannia (GB) Edward Barber, 5 Belsize Park Mews, NW3-5BL LONDON, Storbritannia (GB) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

76 Design 9 (54) Produkt: Sanitary faucet (51) Klasse: (72) Designer: Jay Osgerby, 106 Manor Avenue, SE41TE LONDON, Storbritannia (GB) Edward Barber, 5 Belsize Park Mews, NW3-5BL LONDON, Storbritannia (GB) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

77 Design 10 (54) Produkt: Hand shower (51) Klasse: (72) Designer: Jay Osgerby, 106 Manor Avenue, SE41TE LONDON, Storbritannia (GB) Edward Barber, 5 Belsize Park Mews, NW3-5BL LONDON, Storbritannia (GB) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

78 Design 11 (54) Produkt: Head shower (51) Klasse: (72) Designer: Jay Osgerby, 106 Manor Avenue, SE41TE LONDON, Storbritannia (GB) Edward Barber, 5 Belsize Park Mews, NW3-5BL LONDON, Storbritannia (GB) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

79 Design 12 (54) Produkt: Shower head (51) Klasse: (72) Designer: Jay Osgerby, 106 Manor Avenue, SE41TE LONDON, Storbritannia (GB) Edward Barber, 5 Belsize Park Mews, NW3-5BL LONDON, Storbritannia (GB) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

80 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Gubi, Klubiensvej 7-9, 2150 NORDHAVN, Danmark (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering Design 1 (54) Produkt: Chair [seat] (51) Klasse: (72) Designer: Enrico Fratesi, Vermundsgade 40 B, st., 2100 COPENHAGEN, Danmark (DK) Stine Gam, Vermundsgade 40 B, st., 2100 COPENHAGEN, Danmark (DK)

81 Design 2 (54) Produkt: Chair [seat] (51) Klasse: (72) Designer: Enrico Fratesi, Vermundsgade 40 B, st., 2100 COPENHAGEN, Danmark (DK) Stine Gam, Vermundsgade 40 B, st., 2100 COPENHAGEN, Danmark (DK)

82 Design 3 (54) Produkt: Chair [seat] (51) Klasse: (72) Designer: Mathias Rasmussen, Skodsborggade 17, 1. Th, 2200 COPENHAGEN N, Danmark (DK)

83 Design 4 (54) Produkt: Chair [seat] (51) Klasse: (72) Designer: Pierre Paulin, Klubiensvej 7-9, Pakhus 53, 2150 COPENHAGEN, Danmark (DK)

84 Design 5 (54) Produkt: Chairs [seats] (51) Klasse: (72) Designer: Pierre Paulin, Klubiensvej 7-9, Pakhus 53, 2150 COPENHAGEN, Danmark (DK)

85

86 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Martela Oyj, Takkatie 1, HELSINGFORS, Finland Design 1 (54) Produkt: Telephone booth (51) Klasse: (72) Designer: Jon Lindström, c/o o4i Design Studio Tjärhovsgatan 58, STOCKHOLM, Sverige (SE) Henrik Kjellberg, c/o o4i Design Studio Tjärhovsgatan 58, STOCKHOLM, Sverige (SE)

87 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Uponor Infra OY, Äyritie 20, VANDA, Finland Design 1 (54) Produkt: Pipe-clip (51) Klasse: (72) Designer: Vesa Juhani Mäkinen, Tuurinkorventie 18, KAUSALA, Finland (FI) Ari Juhani Kantoluoto, Lähdeojantie 4, KALLIOLA, Finland (FI) (30) Prioritet: , EM, ,

88 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost`yu "Konczern BONUS", Gogolya, 6, PYATIGORSK, Russland Design 1 (54) Produkt: Bottle (51) Klasse: (72) Designer: Alan Tedeev, Millera 2, apartment 5, VLADIKAVKAZ, Russland (RU) (30) Prioritet: , RU, ,

89 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: F.LLI GANCIA & C. S.P.A., Corso Liberta' 66, CANELLI, Italia (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering Design 1 (54) Produkt: Bottle (51) Klasse: (72) Designer: Alessandro Picchi, Corso Liberta' 66, CANELLI, Italia (IT)

90 Design 2 (54) Produkt: Bottle (51) Klasse: (72) Designer: Alessandro Picchi, Corso Liberta' 66, CANELLI, Italia (IT)

91 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: True Rest Franchising LLC, 1001 B Ave #102, CA92118 CORONADO, USA Design 1 (54) Produkt: Flotation tank for restricted environmental therapy (51) Klasse: (72) Designer: Nicholas Janicki, 1001 B Ave #102, VA92118 CORONADO, USA (US) Abraham Kezirian, 1001 B Ave #102, CORONADO, USA (US) Mark Jackson, 1001 B Ave #102, VA92118 CORONADO, USA (US) Shaun Cuaron, 1001 B Ave #102, VA92118 CORONADO, USA (US) (30) Prioritet: , US, 29/725,748,

92 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Neumann & Neumann Verwaltungs GmbH, In der Elle 1, WILDSTEIG, Tyskland (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering Design 1 (54) Produkt: Animated icon for computer (51) Klasse: (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, Design 2 (54) Produkt: Animated icon for computer (51) Klasse: (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3,

93 Design 3 (54) Produkt: Animated icon for computer (51) Klasse: (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, Design 4 (54) Produkt: Animated icon for computer (51) Klasse: (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3,

94 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Development Never Stops - Alpha (Schweiz) GmbH, Webereistrasse 56, 8134 ADLISWIL, Sveits Design 1 (54) Produkt: Sleeve for shirt with pen holder (51) Klasse: (72) Designer: Marcel G. Geeser, Webereistrasse 68, 8134 ADLISWIL, Sveits (CH)

95 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Kieran Coffey, Blue Crow House Clonlea, Clonakilty Co.Cork, P85 YK20 CLONAKILTY, Irland Design 1 (54) Produkt: Micro scale anaerobic digester for the treatment of food waste (51) Klasse: (72) Designer: Kieran Coffey, Blue Crow House Clonlea, Clonakilty Co.Cork, P85 YK20 CLONAKILTY, Irland (IE)

96 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Space Gravity GmbH, Schillerstraße 9, EPPERTSHAUSEN, Tyskland Design 1 (54) Produkt: Loudspeaker (51) Klasse: (72) Designer: Johanes Luckemeier, Killisfeldstr. 38 A, KARLSRUHE, Tyskland (DE)

97 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Kempische Brik Centrale, Brixtonlaan 26 bus 3E, 1930 ZAVENTEM, Belgia (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering Design 1 (54) Produkt: Ice cream making machine (51) Klasse: (72) Designer: Fabian Breës, Karel van Lotharingenstraat 4, 3000 LEUVEN, Belgia (BE) (30) Prioritet: , EM, , 1,

98 Design 2 (54) Produkt: Portion of ice cream making machine (51) Klasse: (72) Designer: Fabian Breës, Karel van Lotharingenstraat 4, 3000 LEUVEN, Belgia (BE) (30) Prioritet: , EM, , 1,

99 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Niko Group nv, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering Design 1 (54) Produkt: Movement sensor (51) Klasse: (72) Designer: Arne Desmet, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Jasper Blockx, Industriepark West 40, BE-9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Pieter De Vos, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Design 2 (54) Produkt: Movement sensor (51) Klasse: (72) Designer: Arne Desmet, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Jasper Blockx, Industriepark West 40, BE-9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Pieter De Vos, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

100 Design 3 (54) Produkt: Movement sensor (51) Klasse: (72) Designer: Arne Desmet, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Jasper Blockx, Industriepark West 40, BE-9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Pieter De Vos, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

101 Design 4 (54) Produkt: Movement sensor (51) Klasse: (72) Designer: Arne Desmet, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Jasper Blockx, Industriepark West 40, BE-9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Pieter De Vos, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Design 5 (54) Produkt: Movement sensor (51) Klasse: (72) Designer: Arne Desmet, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Jasper Blockx, Industriepark West 40, BE-9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Pieter De Vos, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

102 Design 6 (54) Produkt: Movement sensor (51) Klasse: (72) Designer: Arne Desmet, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Jasper Blockx, Industriepark West 40, BE-9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Pieter De Vos, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

103 Design 7 (54) Produkt: Movement sensor (51) Klasse: (72) Designer: Arne Desmet, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Jasper Blockx, Industriepark West 40, BE-9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Pieter De Vos, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Design 8 (54) Produkt: Movement sensor (51) Klasse: (72) Designer: Arne Desmet, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Jasper Blockx, Industriepark West 40, BE-9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Pieter De Vos, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

104 Design 9 (54) Produkt: Movement sensor (51) Klasse: (72) Designer: Arne Desmet, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Jasper Blockx, Industriepark West 40, BE-9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Pieter De Vos, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

105 Design 10 (54) Produkt: Movement sensor (51) Klasse: (72) Designer: Arne Desmet, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Jasper Blockx, Industriepark West 40, BE-9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Pieter De Vos, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Design 11 (54) Produkt: Movement sensor (51) Klasse: (72) Designer: Arne Desmet, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Jasper Blockx, Industriepark West 40, BE-9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) Pieter De Vos, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgia (BE) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

106 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Strands Group AB, Hagalundsvägen, FRITSLA, Sverige Design 1 (54) Produkt: High beam LED driving light (51) Klasse: (72) Designer: Strands Group AB, Hagalundsvägen, FRITSLA, Sverige (SE)

107 fornyelse av registreringer nr 06/21 Fornyelse av registreringer (11) Reg.nr.: (73) Innehaver: Chef'N Corp, 2003 Western AVenue, Suite 555, Market Place One, WA SEATTLE, USA (74) Fullmektig: BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge (11) Reg.nr.: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Hettich-ONI GmbH & Co KG, Industriestrasse 11-13, VLOTHO, Tyskland (74) Fullmektig: TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Norge (11) Reg.nr.: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Vestre AS, Kongleveien 44, postboks 49 Tåsen, 0801 OSLO, Norge (74) Fullmektig: ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge (11) Reg.nr.: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Danish Anchor System ApS, Roskildevej 48 P, 3400 HILLERØD, Danmark (74) Fullmektig: ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Norge (11) Reg.nr.: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Gebauer Co, 4444 East 153rd Street, OH44128 CLEVELAND, USA (74) Fullmektig: TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Norge (11) Reg.nr.: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, HANNOVER, Tyskland (74) Fullmektig: ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge (11) Reg.nr.: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Bayer Health Care LLP, 555 White Plains Road, NY10591 TARRYTOWN, USA (74) Fullmektig: OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge (11) Reg.nr.: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Nibe AB, Box 134, MARKARYD, Sverige (74) Fullmektig: AWA Sweden AB, Box 5117, MALMÖ, Sverige (11) Reg.nr.: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Bergen Plastics AS, Postboks 47, Nesttun, 5852 BERGEN, Norge (74) Fullmektig: HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 STAVANGER, Norge (11) Reg.nr.: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: FLOKK AS, Postboks 45 Skøyen, 0212 OSLO, Norge (74) Fullmektig: ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge (11) Reg.nr.: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Norge (74) Fullmektig: Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Norge (11) Reg.nr.: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Stadium AB, Norra Promenaden 63, NORRKÖPING, Sverige (74) Fullmektig: BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge (11) Reg.nr.: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Helen of Troy Limited, George Street, Belleville, The Phoenix Centre, ST. MICHAEL, Barbados (74) Fullmektig: ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge (11) Reg.nr.: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Idesport Eldrup A Hansen, Øyaveien 9, 4920 STAUBØ, Norge 107

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/ NO årgang 7 ISSN

nr 13/ NO årgang 7 ISSN . nr 13/09-2009.06.15 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr NO årgang 2 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 2 ISSN Norsk nr 5-2004.03.01 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/ NO årgang 6 ISSN

nr 14/ NO årgang 6 ISSN . nr 14/08-2008.06.30 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk nr 18-2005.08.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet!!!!!! BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 3-2003.06.10 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr NO årgang 2 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 2 ISSN Norsk nr 2-2004.01.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/ NO årgang 5 ISSN

nr 16/ NO årgang 5 ISSN 08055. nr 16/07-2007.07.30 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/14-2014.07.07 NO årgang 12 ISSN 1503-5808

nr 14/14-2014.07.07 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 nr 14/14-2014.07.07 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21/ NO årgang 13 ISSN

nr 21/ NO årgang 13 ISSN nr 21/15-2015.10.12 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 11-2003.09.29 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/ NO årgang 7 ISSN

nr 16/ NO årgang 7 ISSN . nr 16/09-2009.07.27 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 12-2003.10.13 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/ NO årgang 15 ISSN

nr 17/ NO årgang 15 ISSN nr 17/17-2017.08.14 NO årgang 15 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for designregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for designregistrering nr Onsagers AS Postboks 1813 Vika 0123 OSLO Oslo, 2012.10.29 Deres ref.: D11638NO00/ASR Søknadsnr.: 20120679(083681) Innehaver: Millennium Pharmaceuticals Inc, MA02139 CAMBRIDGE, US Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/ NO årgang 8 ISSN

nr 25/ NO årgang 8 ISSN . nr 25/10-2010.12.13 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 13-2003.10.27 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22/ NO årgang 12 ISSN

nr 22/ NO årgang 12 ISSN nr 22/14-2014.10.27 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 11/ NO årgang 8 ISSN

nr 11/ NO årgang 8 ISSN . nr 11/10-2010.05.31 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 23/14-2014.11.10 NO årgang 12 ISSN 1503-5808

nr 23/14-2014.11.10 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 nr 23/14-2014.11.10 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24/15-2015.11.23 NO årgang 13 ISSN 1503-5808

nr 24/15-2015.11.23 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 nr 24/15-2015.11.23 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 02/ NO årgang 12 ISSN

nr 02/ NO årgang 12 ISSN nr 02/14-2014.01.20 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/11-2011.11.14 NO årgang 9 ISSN 1503-5808

nr 23/11-2011.11.14 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 nr 23/11-2011.11.14 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 21/ NO årgang 14 ISSN

nr 21/ NO årgang 14 ISSN nr 21/16-2016.10.10 NO årgang 14 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 02/ NO årgang 9 ISSN

nr 02/ NO årgang 9 ISSN . nr 02/11-2011.01.24 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/ NO årgang 8 ISSN

nr 12/ NO årgang 8 ISSN . nr 12/10-2010.06.14 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/10-2010.03.08 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 05/10-2010.03.08 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 05/10-2010.03.08 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/11-2011.03.07 NO årgang 9 ISSN 1503-5808

nr 05/11-2011.03.07 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 . nr 05/11-2011.03.07 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 09/ NO årgang 17 ISSN

nr 09/ NO årgang 17 ISSN nr 09/19-2019.04.23 NO årgang 17 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 4863 Nydalen

Detaljer

design tidende nr 4-2003.06.23 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 4-2003.06.23 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 4-2003.06.23 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 11-2004.05.24 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 11-2004.05.24 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 11-2004.05.24 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/09-2009.09.21 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 20/09-2009.09.21 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 20/09-2009.09.21 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/10-2010.07.26 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 15/10-2010.07.26 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 15/10-2010.07.26 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13 2000.06.26 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.06.26 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.06.26 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i

Detaljer

nr 01/ NO årgang 9 ISSN

nr 01/ NO årgang 9 ISSN . nr 01/11-2011.01.10 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/10-2010.05.18 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 10/10-2010.05.18 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 10/10-2010.05.18 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 5-2003.07.07 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor design- og mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24/ NO årgang 15 ISSN

nr 24/ NO årgang 15 ISSN nr 24/17-2017.11.20 NO årgang 15 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 02/15-2015.01.19 NO årgang 13 ISSN 1503-5808

nr 02/15-2015.01.19 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 nr 02/15-2015.01.19 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 22/12-2012.10.29 NO årgang 10 ISSN 1503-5808

nr 22/12-2012.10.29 NO årgang 10 ISSN 1503-5808 nr 22/12-2012.10.29 NO årgang 10 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/ NO årgang 6 ISSN

nr 12/ NO årgang 6 ISSN . nr 12/08-2008.06.02 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

NORSK MØNSTERTIDENDE Registrerte mønstre 08.06.1998-12/98

NORSK MØNSTERTIDENDE Registrerte mønstre 08.06.1998-12/98 Reg.nr: 74328 Reg.dato: 20.05.1998 Kunngjort: 08.06.1998 Søkn.nr: 970382 nngitt: 11.06.1997 Allm. tilgj.: 11.06.1997 Ornament for: Manøverpanel for kaffetrakter, vannkoker, espressomaskin og komfyr, klasse

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 9-2003.09.01 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/08-2008.01.02 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 01/08-2008.01.02 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 01/08-2008.01.02 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/08-2008.02.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 05/08-2008.02.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 05/08-2008.02.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/ NO årgang 7 ISSN

nr 17/ NO årgang 7 ISSN . nr 17/09-2009.08.10 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 08/ NO årgang 16 ISSN

nr 08/ NO årgang 16 ISSN nr 08/18-2018.04.09 NO årgang 16 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 18/ NO årgang 17 ISSN

nr 18/ NO årgang 17 ISSN nr 18/19-2019.08.26 NO årgang 17 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 4863 Nydalen

Detaljer

design tidende nr NO årgang 4 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 4 ISSN Norsk nr 2-2006.01.16 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/ NO årgang 16 ISSN

nr 07/ NO årgang 16 ISSN nr 07/18-2018.03.26 NO årgang 16 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 18/14-2014.09.01 NO årgang 12 ISSN 1503-5808

nr 18/14-2014.09.01 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 nr 18/14-2014.09.01 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 12/ NO årgang 7 ISSN

nr 12/ NO årgang 7 ISSN . nr 12/09-2009.06.02 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 09/09-2009.04.20 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 09/09-2009.04.20 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 09/09-2009.04.20 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

nr 15/ NO årgang 16 ISSN

nr 15/ NO årgang 16 ISSN nr 15/18-2018.07.16 NO årgang 16 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 4863 Nydalen

Detaljer

nr 19/ NO årgang 12 ISSN

nr 19/ NO årgang 12 ISSN nr 19/14-2014.09.15 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 11/ NO årgang 10 ISSN

nr 11/ NO årgang 10 ISSN nr 11/12-2012.05.29 NO årgang 10 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 6-2003.07.21 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

nr 13/ NO årgang 16 ISSN

nr 13/ NO årgang 16 ISSN nr 13/18-2018.06.18 NO årgang 16 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 4863 Nydalen

Detaljer

nr 13/10-2010.06.28 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 13/10-2010.06.28 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 13/10-2010.06.28 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/ NO årgang 12 ISSN

nr 10/ NO årgang 12 ISSN nr 10/14-2014.05.12 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 05/15-2015.03.02 NO årgang 13 ISSN 1503-5808

nr 05/15-2015.03.02 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 nr 05/15-2015.03.02 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 07/07-2007.03.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 07/07-2007.03.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 07/07-2007.03.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/ NO årgang 11 ISSN

nr 17/ NO årgang 11 ISSN nr 17/13-2013.08.19 NO årgang 11 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/ NO årgang 14 ISSN

nr 04/ NO årgang 14 ISSN nr 04/16-2016.02.15 NO årgang 14 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 17 2000.08.21 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2000.08.21 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2000.08.21 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i

Detaljer

nr 07/ NO årgang 17 ISSN

nr 07/ NO årgang 17 ISSN nr 07/19-2019.03.25 NO årgang 17 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 4863 Nydalen

Detaljer

nr 25/09-2009.11.30 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 25/09-2009.11.30 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 25/09-2009.11.30 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/ NO årgang 17 ISSN

nr 16/ NO årgang 17 ISSN nr 16/19-2019.07.29 NO årgang 17 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 4863 Nydalen

Detaljer