Verditakst - fast eiendom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verditakst - fast eiendom"

Transkript

1 Verditakst - fast eiendom Sørbygdveien VEGA Gnr. 17 Bnr. 20 Fnr. 0 Snr. 0 Vega kommune Benevnelse Fritidseiendom Tomteareal BRA 112 m² Markedsverdi m² Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon. Oppdragsnr./Ref.nr. Vår ref. Befaringsdato Rapportdato Rapportansvarlig Horn Takst Takstingeniør: Knut Børge Horn Konvallveien 4, 8906 BRØNNØYSUND Tlf.: E-post:

2 Personvern Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden: Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden: Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m. Adresse Sørbygdveien 193 Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Bolignr. Postnr./sted 8980 VEGA Område/bydel Vega Kommune Vega Rekvirent Krister Brattli Hjemmelshaver(e) Krister Andre Bratli, Marie Samuelsen Befaringsdato Tilstede/opplysninger gitt av Krister Brattli Premisser - generelle opplysninger Oppdraget er utført av en uavhengig takstingeniør fra Norsk Takst som følger gjeldende regelverk og de etiske regler Norsk Takst har fastsatt for medlemmene. Befaringen ble gjennomført den kl Vær og lysforhold ved befaring: Overskyet og rundt 13 grader Celsius. Verditaksten ble utført som en visuell besiktigelse. Takstingeniør har ikke foretatt fysiske inngrep i konstruksjonene og det avdekkes derfor ikke skjulte feil og mangler. Utvendig kontroll er foretatt fra bakkenivå. Verditaksten benyttes til å sette takstobjektets normale omsetningsverdi. Taksttypen forutsetter en overflatisk visuell bygningsteknisk inspeksjon og er ikke en tilstandsvurdering. Verditaksten må ikke forveksles med taksttypene Tilstandsrapport og Boligsalgsrapport som forutsetter mere omfattende bygningstekniske undersøkelser der det blant annet foretas utvidet fuktsøk og fuktmålinger og hvor det settes tilstandsgrader på bygningsdelene og hvor konsekvensene av tilstanden synliggjøres. Rapporten er heller ikke en el.rapport og ved uklarheter med hensyn til det elektriske anlegget anbefales ytterligere undersøkelse. Ved salg er tilstandsrapport/boligsalgsrapport en mere egnet takstform. Rapporten er utarbeidet for bruk av nåværende hjemmelshaver/oppdragsgiver. Grunnet endringer i boligmarkedet og eventuelle bygningstekniske endringer, frarådes det å benytte rapporter som er eldre enn 6 måneder. Rapporten vil bli oversendt oppdragsgiver/hjemmelshaver for kontroll av eventuelle feil og mangler for det kan benyttes. Sammendrag Eiendommen ligger landlig til i sør-bygda på Vega, ca. 18 km fra fergeleiet på Igerøy og ca. 12 km fra butikker og skole på Gladstad. Eiendommen ligger på Vika i Sørbygda på Vega. På tomta står et eldre bolighus fra 50-tallet med et tilbygg fra 80-tallet. Det ligger også en eldre garasje på eiendommen. Bak huset er det en bratt skråning opp til fjellet. Adkomsten går direkte til offentlig asfaltert vei. Huset er oppgitt å være oppført i 1954 og er tilbygget i Det er brønn på tomta med vann som oppgis å komme fra fjellet. Privat avløp med eldre kum i hagen. Områdebeskrivelse - beliggenhet - miljø Eiendommen ligger landlig til i sør-bygda på Vega, ca. 18 km fra fergeleiet på Igerøy og ca. 12 km fra butikker og skole på Gladstad. Reguleringsmessige forhold Området er ikke regulert, men det inngår i Vega kommunes kommuneplan. Eiendommens tomt Tomteareal 1 596,3 m2 Type tomt Eiet Side2av5

3 Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.) Eiendommen ligger på Vika i Sørbygda på Vega. På tomta står et eldre bolighus fra 50-tallet med et tilbygg fra 80-tallet. Det ligger også en eldre garasje på eiendommen. Bak huset er det en bratt skråning opp til fjellet. Adkomsten går direkte til offentlig asfaltert vei. Huset er oppgitt å være oppført i 1954 og er tilbygget i Det er brønn på tomta med vann som oppgis å komme fra fjellet. Privat avløp med eldre kum i hagen. Eiendommens bygninger Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år Fritidshus Garasje med vedbod Likningsverdi (år) Kjøpsår 2014 Kjøpesum / kostpris Forsikringsselskap Type forsikring Polisenummer Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Grunnmur i betong og kjellergulv i betong. Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Veggene består av liggende smal plank i både yttervegger og innervegger. Noe av den stående ytre bordkledningen er skiftet (sannsynligvis samtidig som skifte av noen vinduer) og noe er gammelt og modent for utskifting. Dører og vinduer Vinduene er alt fra koblede vinduer til isolerglass i trekarm fra forskjellige tider. Det er ikke satt inn vinduer i vindusåpningene som ble laget i takopplettet. Ytterdør er i tre og av noe nyere dato. Ellers er det ikke dører eller de er moden for utskifting. Takkonstruksjon med yttertak Det eldre taket på hovedhuset har åser og taktro i tre. Nytt takoppbygg mot sør har bjelker og tro i tre. Mot sør er taktekket i Decra stålplater. Det mangler noe tekke. Nordsiden av hovedtaket er i skifer. Mønkam mangler og det synes ikke å være tett. Innvendig viser det at rundt pipa er det indikasjoner på lekkasjer over tid. I møne og i sørvegg mot møne er det også svertesopp som indikerer fuktinntrengning over tid. På tilbygget er det metalltak. Det er eldre plast takrenner. Piper, ildsteder og oppvarming Det var en pipe i huset. Den er revet fra midten av loftet og opp. Hullet i taket er tettet samtidig med at takopplettet ble bygget. Bad og vaskerom Det er ikke innredning i huset så det er ingen bad eller vaskerom. Kjøkken Det er ikke noen innredning i huset. Innvendige overflater Alle innvendig paneler er revet og den liggende planken i både de ytre og de indre veggene er blottlagt. Det er ikke isolasjon. Bjelkelagene er blottlagt og noe av den gamle isolasjonen som besto av sand er synlig. Noe av stubbgulvet ligger igjen. Veggen mellom de to opprinnelige stuene er nylig fjernet. Dette var en bærevegg. I første etasje er det sterkt fall på gulvene. I 2. etasje er gulvbordene intakt. Det er ikke isolajon eller undertak. I taket over 2. etasje er all innvendig kledning revet og åsene og troen er blottlagt. Elektrisk anlegg Det går et luftstrekk inn i huset, men inntak er revet. Det er ikke noen elektriske installasjoner innvendig. Side3av5

4 VVS-installasjoner Det er ikke noen innvendige innstalasjoner med hensyn til vann eller avløp. Det er en brønn som har skaffet vann til eiendommen tidligere. Det er ikke undersøkt hvordan vannforsyningen er, men det har vært innlagt vann fra en brønn til kjelleren i huset og det er en defekt pumpe i kjelleren som tidligere skaffet vann til kjøkken og bad i huset. Det er noen plastledninger i kjeller som går til et hull i kjellergulvet. Det er ikke sjekket om det er avløp fra denne. I hagen er det en eldre slamavskiller. Det går en pvc-ledning fra kjelleren til tanken. Det ser ikke ut som om det er fall på ledningen til slamavskilleren. Det er en dreneringsledning som også går inn på dette avløpet. Den er ikke lagt med fall til avløp. Gjenstående arbeider, hovedbygg Standarden på hele bygget er i meget dårlig forfatning. Mye innvendig er revet og det ligger til rette for å bygge alt opp igjen. Tak, vegger, gulv, innredninger, vinduer, dører må monteres. Nytt el.inntak og innvendige el.innstallasjoner, nytt vanninntak(brønnvann må sjekkes), ny pumpe, nye vannledninger, nye avløpsledninger inkludert ny slamavskiller/rensegrøft. Generelt om andre bygg Det er en garasje på eiendommen. Den er på 38 m2. Fundmentering og gulv er i betong. Den er i trematerialer med liggende panel til veggkledning. Det er stålplater på tak. Bakvegg er i bølgeblekk. Vinduene er i isolerglass med trekarm fra 1977 og Porten har to blad og det er en ekstra inngangsdør. Som et tilbygg til garasjen er det en vedbod i bølgeblikk på 13 m2. Arealopplysninger Arealmålingene i denne rapporten utføres etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling 2014, 2. utg", som har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Ved motstrid eller tolkningstvil mellom NS 3940:2012 og "Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling 2014" legges takstbransjens retningslinjer til grunn. Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg. "Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" er tilgjengelig på Fritidseiendom Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom 1. etasje Ikke innredet til bruksrom 2. etasje ikke innredet Sum Sum alle bygninger Kommentarer til arealberegningen Alt er revet innvendig og det er ikke angitt bruken på de forskjellige rom. Kommentarer til Grunnboksbladet m.m. Heftelser Heftelser må sjekkes nærmere. Hjemmel til eiendomsrett, vederlag kr Utleggsforretninger: Til Frode Bakken på kr 7309,- Til DNB Bank på kr 18209,- Til Ivar og Tryggves Bilverksted på kr 10597,- Til Bjørn Reitan på kr 19842,- Til Telenor på kr 16794,- Side4av5

5 Teknisk verdiberegning Bygg A: Fritidshus Beregnede byggekostnader Verdireduksjon Beregnede byggekostnader etter fradrag 65% Bygg B: Garasje med vedbod Beregnede byggekostnader Verdireduksjon Beregnede byggekostnader etter fradrag 30% Sum beregnede byggekostnader etter fradrag Tomteverdi inkl. opparbeidelse Sum beregnet teknisk verdi Markedsanalyse Eiendommen ligger landlig til på sørbygda i Vega kommune. De mest attraktive eiendommene er nok på nordsiden av øya, mot Verdensarvområdet. Det er likevel naturskjønne omgivelser eiendommen ligger i og den er sørvendt med sol fra morgen til langt på ettermiddag. Selve huset krever mye innsats for å få beboelig. Det gjelder absolutt hele bygningen inkl. strøm, vann og avløp. Det er likevel gjort en innsats for å fjerne alt innvendig samt at det er startet arbeidet med et "takopplett" mot sør. Det er et betydelig arbeid som er nedlagt for å fjerne alt innvendig og en takflate(leggingen av Decra stålplater er ikke ferdigstilt). Verdikonklusjon Sted og dato Brønnøysund, Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Markedsverdi ,- Dokumentkontroll Knut Børge Horn Side5av5

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Haukelivegen 314 5574 SKJOLD Gnr. 156 Bnr. 19 Fnr. 0 Snr. 0 Vindafjord kommune Benevnelse BRA Fritidseiendom 31 m² Frittstående uthus 10 m² Fullstendig arealoversikt inne i rapporten

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Blokken 8406 SORTLAND Gnr. 8 Bnr. 42 SORTLAND kommune Benevnelse Enebolig Uthus Garasje BRA 109 m² 34 m² 24 m² Markedsverdi 350 000 Fullstendig arealoversikt inne i rapporten

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Bjørkheim 26 5652 ÅRLAND Gnr. 18 Bnr. 209 Snr. 6 SAMNANGER kommune Benevnelse BRA Næring og bolig. 139 m² Tomteareal 2 790 m² Markedsverdi 4 350 000 Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Meieriveien 6, 9700 LAKSELV Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 101 Kommune PORSANGER

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Øvre Stadionveien 16 5161 LAKSEVÅG Gnr. 154 Bnr. 217 Snr. 1 BERGEN kommune Benevnelse BRA Eierseksjon 47 m² Tomteareal 335 m² Markedsverdi 1 850 000 Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Høk 3632 UVDAL Gnr 5 Bnr 44 NORE OG UVDAL kommune Benevnelse Hytte BRA 79 m² Tomteareal 1 107 m² Markedsverdi Kr 2 700 000 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

VERDITAKST FAST EIENDOM. Alleen 14, 5161 LAKSEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 155 Bnr. 51 Snr. 1. Dato for befaring

VERDITAKST FAST EIENDOM. Alleen 14, 5161 LAKSEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 155 Bnr. 51 Snr. 1. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: RF Takst Reidar Frydenbø Kanalveien 50, 5068 BERGEN Tlf: 92852666 E-post: r-fryd@onlineno VERDITAKST FAST EIENDOM Adresse Alleen 14, 5161 LAKSEVÅG Matrikkelnr Gnr 155 Bnr 51 Snr 1 Kommune

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse MARISTUA, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 45 Bnr 71

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Mellomvegen 77 C 9007 TROMSØ Gnr. 119 Bnr. 918 Snr. 3 Tromsø kommune Benevnelse Vertikaldelt bolig BRA 158 m² Tomteareal 876 m² Markedsverdi 7 550 000 Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brattåsvegen 68, 3620 FLESBERG Matrikkelnr. Gnr. 46 Bnr. 11. Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brattåsvegen 68, 3620 FLESBERG Matrikkelnr. Gnr. 46 Bnr. 11. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Din Taksering AS Øyvind Reinertsen Rugdeveien 32, 3617 KONGSBERG Tlf: 97964266 E-post: reinertsen@dintakseringno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Brattåsvegen 68, 3620 FLESBERG

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Kildebakken 2 9322 KARLSTAD Gnr. 62 Bnr. 21 Fnr. 0 Snr. 0 Målselv kommune Benevnelse Hytte Uthus/do BRA 59 m² 11 m² Markedsverdi 1 400 000 Fullstendig arealoversikt inne i rapporten

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Takst Service AS Arnfinn Knutsen Norevegen 14, 5542 KARMSUND Tlf: 52697080 E-post: arnfinn@takst-serviceno VERDITAKST FOR Adresse Strandgata 197, 5525 HAUGESUND Matrikkelnr Gnr 40 Bnr

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Malangen Brygger 9055 MEISTERVIK Gnr. 87 Bnr. 79 Balsfjord kommune Benevnelse BRA Fritidseiendom 57 m² Tomteareal 235 m² Markedsverdi 1 490 000 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Idrettsvegen 32 9009 TROMSØ Gnr. 200 Bnr. 4055 Snr. 1 Tromsø kommune Benevnelse Vertikaldelt bolig BRA 100 m² Tomteareal 498 m² Markedsverdi 5 650 000 Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Mellomvegen 109D 9006 TROMSØ Gnr. 119 Bnr. 4337 Tromsø kommune Benevnelse Vertikaldelt bolig BRA 169 m² Tomteareal 504 m² Markedsverdi 8 050 000 Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02. RAPPORTANSVARLIG: Takst Service AS Vidar Stakkestad Norevegen 14, 5542 KARMSUND Tlf: 52 69 70 80 E-post: vidar@takst-serviceno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr Gnr 36 Bnr 51 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vesseseterveien 7 A, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Marmorveien 4A 9800 VADSØ Gnr. 8 Bnr. 1118 Fnr. 0 Snr. 2 Vadsø kommune Benevnelse BRA Leilighet i tomannsbolig 69 m² Tomteareal 592 m² Markedsverdi 1 500 000 Ønsker du å sjekke

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tel: 90 06 1 6 E-mail: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport Adresse KANABAKKEN 6, 9800 VADSØ

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Åsebøen 9 6017 ÅLESUND Gnr. 50 Bnr. 1596 Fnr. 0 Snr. 56 Ålesund kommune Benevnelse Blokker, høyhus Tomteareal BRA 41 m² Markedsverdi 1 450 000 4 221 m² Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Aasmund Vinjesvei 24 2013 SKJETTEN Gnr. 75 Bnr. 644 Snr. 2 Skedsmo kommune Benevnelse Enebolig BRA 158 m² Tomteareal 375 m² Markedsverdi 6 850 000 Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Mellomvegen 109B 9006 TROMSØ Gnr. 119 Bnr. 1946 Tromsø kommune Benevnelse Vertikaldelt bolig BRA 164 m² Tomteareal 507 m² Markedsverdi 8 000 000 Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Flatdalsbyen 501 3841 FLATDAL Gnr. 66 Bnr. 47 Fnr. 0 Snr. 0 Seljord kommune Benevnelse Fritidsbolig Bod BRA 37 m² 4 m² Markedsverdi 250 000 Fullstendig arealoversikt inne i rapporten

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Oreliveien 16 B 0583 OSLO Gnr. 123 Bnr. 850 OSLO kommune Benevnelse BRA Enebolig 248 m² Garasje 26 m² Fullstendig arealoversikt inne i rapporten Markedsverdi 11 500 000 Tomteareal

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Nesveien 546 1514 MOSS Gnr. 1 Bnr. 3441 MOSS kommune Benevnelse BRA Fritidsbolig 80 m² Tomteareal 1 323 m² Markedsverdi 5 900 000 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Ringveien 20 9350 SJØVEGAN Gnr. 12 Bnr. 15 SALANGEN kommune Benevnelse BRA Enebolig 92 m² Uthus 35 m² Fjøs/garasje 106 m² Fullstendig arealoversikt inne i rapporten Tomteareal

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Grønnegata 130 9008 TROMSØ Gnr. 200 Bnr. 491 Snr. 1 TROMSØ kommune Benevnelse Andel Tomannsbolig, horisontaldelt Tomteareal BRA 84 m² 190 m² Markedsverdi 3 170 000 Ønsker du å

Detaljer

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Rondane Fjellgrend, 64 KVAM Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 94 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bugen 33, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 101 Bnr 605

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Aursfjordveien 1187 9055 MEISTERVIK Gnr. 102 Bnr. 36 Fnr. 0 Snr. 0 Balsfjord kommune Benevnelse BRA Enebolig 162 m² Tomteareal 2 123 m² Markedsverdi 1 930 000 Ønsker du å sjekke

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom 2880 NORD-TORPA Gnr. 66 Bnr. 176 Nordre Land kommune Benevnelse Hytte BRA 45 m2 Tomteareal 1 000 m2 Normal markedsverdi 375 000 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Baddoveien 2 9515 ALTA Gnr. 33 Bnr. 135 ALTA kommune Benevnelse BRA Enebolig 153 m 2 Tomteareal 779 m 2 Markedsverdi 2 800 000 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Gamleveg 7C 3880 DALEN Gnr. 132 Bnr. 26 Fnr. 0 Snr. 0 Tokke kommune Benevnelse Enebolig BRA 155 m² Tomteareal 1 471 m² Markedsverdi 850 000 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Åsveien 7 B 9510 ALTA Gnr. 29 Bnr. 241 Snr. 0 ALTA kommune Benevnelse BRA Enebolig 132 m² Garasje 39 m² Uthus 8 m² Fullstendig arealoversikt inne i rapporten Tomteareal 1 106

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Hæreidsvegen 6 6885 ÅRDALSTANGEN Gnr. 27 Bnr. 2 Fnr. 1 Årdal kommune Benevnelse BRA Fritidsbustad. 54 m 2 Tomteareal 1 000 m 2 Normal markedsverdi 650 000 Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Tomt 5, 495 RISØR, 495 RISØR Matrikkelnr Gnr 7 Bnr 164 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Eivind Westlie Sletta 11, 1870 ØRJE Tlf: 9 03 11 6 Faks: 69 81 10 E-post: eivind@westlieasno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse ORRETOPPEN, 1875 OTTEID Matrikkelnr Gnr 18 Bnr 7+64

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr. Gnr. 96 Bnr. 439 Snr. 312. Dato for befaring 08.03.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr. Gnr. 96 Bnr. 439 Snr. 312. Dato for befaring 08.03. RAPPORTANSVARLIG: GUSTAVSEN TAKSTINGENIØR Jahn Erik Gustavsen Brennsletta 2, 2080 EIDSVOLL Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr Gnr 96 Bnr 439

Detaljer

Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 128. Dato for befaring 25.08.2010. 101 m Bruksareal primærdel (P-ROM): Bruksareal: 90 m Tomteareal:

Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 128. Dato for befaring 25.08.2010. 101 m Bruksareal primærdel (P-ROM): Bruksareal: 90 m Tomteareal: RAPPORTANSVARLIG: Roy Steffensen Postboks 5 Hvistendahlsgate 6 A, 9800 VADSØ Tlf: 78 94 1 00 Faks: 78 94 1 01 E-post: firmapost@polarplanno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Boftsa, 9845 TANA Matrikkelnr

Detaljer

VERDITAKST FAST EIENDOM , 5600 NORHEIMSUND. Dato for befaring

VERDITAKST FAST EIENDOM , 5600 NORHEIMSUND. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør Helge Fjellro AS Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono FAST EIENDOM Adresse, 5600 NORHEIMSUND Matrikkelnr Gnr 20 Bnr 98"LYNGTUN"

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Strømshuguvegen 24 2636 ØYER Gnr. 18 Bnr. 73 Fnr. 0 Snr. 0 ØYER kommune Benevnelse BRA Driftstasjon 502 m 2 Tomteareal 6 500 m 2 Normal markedsverdi 6 000 000 Ønsker du å sjekke

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Rovdas 3 9151 STORSLETT Gnr. 12 Bnr. 15 Fnr. 0 Snr. 0 Nordreisa kommune Benevnelse BRA Enebolig 323 m² Tomteareal 1 382 m² Markedsverdi 4 750 000 Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 63 Bnr Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 63 Bnr Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Ingeniør Svein Haukanes Svein Haukanes, 5396 VESTRE VINNESVÅG Tlf: 56180702 E-post: svein@lysglimtnet VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Blænes, 5396 VESTRE VINNESVÅG Matrikkelnr

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Stea 51B 2540 TOLGA Gnr. 26 Bnr. 26 Snr. 2 Tolga kommune Benevnelse BRA Leilighet 96 m² 1/2- part av garasje 32 m² Fullstendig arealoversikt inne i rapporten Markedsverdi 1 490

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom 6940 EIKEFJORD Gnr. 71 Bnr. 34 Fnr. 0 Snr. 0 Flora kommune Benevnelse Fritidseiendom Tomteareal BRA 66 m² Markedsverdi 1 500 000 1 124 m² Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Vinjeveien 304 9311 Brøstadbotn Gnr. 42 Bnr. 30 Dyrøy kommune Benevnelse BRA Fritidsbolig 76 m² Sjå 20 m² Fullstendig arealoversikt inne i rapporten Markedsverdi 525 000 Tomteareal

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Karisvingen 8 9012 TROMSØ Gnr. 118 Bnr. 1700 Tromsø kommune Benevnelse Rekkehus BRA 150 m² Tomteareal 126 m² Markedsverdi 7 620 000 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Melhusvegen 171 7224 MELHUS Gnr. 113 Bnr. 7 MELHUS kommune Benevnelse Fritidseiendom Tomteareal BRA 20 m² Markedsverdi 1 480 000 1 291 m² Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM AS RAPPORTANSVARLIG: AS Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse VIKEGATA 37, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 14 Bnr 73 Snr 19 Kommune ØRSTA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Verditakst. Benevnelse Leilighet. 82 m m 2

Verditakst. Benevnelse Leilighet. 82 m m 2 Verditakst over adkomstdokumentene i andelsleilighet Høiendal 5 1617 FREDRIKSTAD Gnr. 201 Bnr. 159 Anr. 45 Lnr. 45 FREDRIKSTAD kommune Benevnelse Leilighet BRA 82 m 2 Tomteareal 11 466 m 2 Markedsverdi

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Uno Lundberg AS VERDI- OG LÅNETAKST RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg AS Uno Lundberg Pb 292, 6101 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno Adresse TOLLÅSBAKKEN 2, 6090 FOSNAVÅG Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 22

Detaljer

VERDITAKST FAST EIENDOM. Glennetangen 33, 1816 SKIPTVET Matrikkelnr. Gnr. 14 Bnr. 53. Dato for befaring

VERDITAKST FAST EIENDOM. Glennetangen 33, 1816 SKIPTVET Matrikkelnr. Gnr. 14 Bnr. 53. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Tommy Strøm Brånåshagen 39, 2019 SKEDSMOKORSET Tlf: 40535802 E-post: akershustakst@yahoono FAST EIENDOM Adresse Glennetangen 33, 1816 SKIPTVET Matrikkelnr Gnr 14 Bnr 53 Kommune Skiptvet

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom MOSEVEGEN 14 2260 KIRKENÆR Gnr. 29 Bnr. 161 Grue kommune Benevnelse Enebolig BRA 173 m² Tomteareal 618 m² Markedsverdi 1 700 000 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom VÆSSIAVEGEN 796 2266 ARNEBERG Gnr. 175 Bnr. 24 ÅSNES kommune Benevnelse Enebolig Garasjer/Uthus BRA 192 m² 56 m² Markedsverdi 1 100 000 Fullstendig arealoversikt inne i rapporten

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Lyngveien 9 9845 TANA Gnr. 13 Bnr. 245 Fnr. 0 Snr. 0 Tana kommune Benevnelse Enebolig 1.etg Uthus BRA 93 m² 10 m² Markedsverdi 2 000 000 Fullstendig arealoversikt inne i rapporten

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Plassen 1, 7290 STØREN Tlf: 72 43 17 07 Faks: E-post: byggtakst@postkassanet VERDI- OG LÅNETAKST Adresse INDUSTRIOMRÅDET, ÅLEN, 7380 ÅLEN Matrikkelnr Gnr 25-25 Bnr 44-42 Kommune Holtålen

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Myrsletta 121 2052 JESSHEIM Gnr. 117 Bnr. 587 Snr. 6 Ullensaker kommune Benevnelse BRA 1 roms selveierleilighet 34 m² Tomteareal 4 571 m² Markedsverdi 2 400 000 Ønsker du å sjekke

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Holmboevegen 8E 9010 TROMSØ Gnr. 123 Bnr. 158 Tromsø kommune Benevnelse Enebolig Garasje BRA 172 m² 21 m² Markedsverdi Kr. 8 000 000 Fullstendig arealoversikt inne i rapporten

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Ravnkollen Borettslag Ravnkollbakken 53 0971 OSLO

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Ravnkollen Borettslag Ravnkollbakken 53 0971 OSLO RAPPORTANSVARLIG: Nordica Takst AS Peder Brogaard Pedersen Ragnhild Schibbyes vei 32, 0968 OSLO Tlf: 22 10 88 50 Faks: 22 10 88 40 E-post: peder@nordicatakstno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Øyjorden Boligselskap I. Øyjordsveien 75 A 5038 BERGEN

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Øyjorden Boligselskap I. Øyjordsveien 75 A 5038 BERGEN RAPPORTANSVARLIG: RF Takst Reidar Frydenbø Kanalveien 50, 5068 BERGEN Tlf: 92852666 E-post: r-fryd@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Øyjorden Boligselskap I Øyjordsveien

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Ing Svein J Guttormsen Grønnegata 8 9008 Tromsø RAPPORTANSVARLIG: Ing Svein J Guttormsen Svein J Guttormsen Grønnegata 8, 9008 TROMSØ Tlf: 90919657 E-post: guttormsen@ingenioreneno VERDI- OG LÅNETAKST

Detaljer

32 m Bruksareal primærdel 2 30 m (P-ROM): Bruksareal: 96,9 m Normal markedsverdi: kr 230 000 Anbefalt låneverdi: kr 195 000.

32 m Bruksareal primærdel 2 30 m (P-ROM): Bruksareal: 96,9 m Normal markedsverdi: kr 230 000 Anbefalt låneverdi: kr 195 000. RAPPORTANSVARLIG: Johnny T Pedersen Tretthammeren 11, 866 MO I RANA Tlf: 9118671 E-post: johped@gmailcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Mofjellet, 86 Mo i Rana Matrikkelnr Gnr 0 Bnr 4 Fnr 1611

Detaljer

Eier(e) BORETTSLAGET BOLSTADHAGEN 23 Dato for befaring 06.02.2012

Eier(e) BORETTSLAGET BOLSTADHAGEN 23 Dato for befaring 06.02.2012 RAPPORTANSVARLIG: Robert Mathisen Almedalsveien 13 A, 3030 DRAMMEN Tlf: 95055591 E-post: post@konnerudtakstno over adkomstdokumentene til andelsbolig i BORETTSLAGET BOLSTADHAGEN 3 BOLSTADHAGEN 3 D 308

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Yngve Andreas Simonsen Grasmyr, 9303 SILSAND Tlf: 77849610 E-post: yngve@takstforumtromsno Adresse KONGLA I, 9310 SØRREISA Matrikkelnr Gnr 6 Bnr 15/16 Kommune SØRREISA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Stordalsveien 75, 8230 SULITJELMA Matrikkelnr. Gnr. 119 Bnr. 1 Fnr. 277. Dato for befaring 20.03.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Stordalsveien 75, 8230 SULITJELMA Matrikkelnr. Gnr. 119 Bnr. 1 Fnr. 277. Dato for befaring 20.03. RAPPORTANSVARLIG: Takstmann Kenneth Johansen Kenneth Johansen Nermoveien 15, 8206 FAUSKE Tlf: 916 18914 E-post: krjno@yahoono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Stordalsveien 75, 8230 SULITJELMA

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000 RAPPORTANSVARLIG: ABC-takst as Inge Rygg Åsvegen 86, 7715 STEINKJER Tlf: 41042541 E-post: abctakst@gmailcom VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM Adresse, 7761 SNÅSA Matrikkelnr Gnr 50 Bnr 131 Kommune SNÅSA

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Liaveien 48, 9357 TENNEVOLL Matrikkelnr. Gnr. 58 Bnr. 67. Dato for befaring 23.05.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Liaveien 48, 9357 TENNEVOLL Matrikkelnr. Gnr. 58 Bnr. 67. Dato for befaring 23.05.2014 RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik VIDKUNSGT 3A, 9405 HARSTAD Tlf: 92800026 E-post: rolf@kvadrat-totalno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Liaveien 48, 9357 TENNEVOLL Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Hordvikneset 31, 5108 HORDVIK Matrikkelnr. Gnr. 174 Bnr. 37 med flere, se side 2 for komplett liste.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Hordvikneset 31, 5108 HORDVIK Matrikkelnr. Gnr. 174 Bnr. 37 med flere, se side 2 for komplett liste. RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Byggmester Knut Farestvedt Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hordvikneset 31,

Detaljer

Timetoppen, 9540 TALVIK Matrikkelnr. Gnr. 12 Bnr. 1

Timetoppen, 9540 TALVIK Matrikkelnr. Gnr. 12 Bnr. 1 RAPPORTANSVARLIG: Snømusstien 11, 951 ALTA Tlf: 41589744 E-post: post@perfugeno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Timetoppen, 9540 TALVIK Matrikkelnr Gnr 1 Bnr 1 Kommune ALTA Hjemmelshaver(e) FINNMARKSEIENDOMMEN

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Litleåsvegen 51, 5132 NYBORG Matrikkelnr Gnr 207 Bnr 184

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 62 Bnr. 15. Dato for befaring 12.09.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 62 Bnr. 15. Dato for befaring 12.09.2014 RAPPORTANSVARLIG: Goheim Takst og Byggconsult as Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 90612231 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 8920 SØMNA Matrikkelnr Gnr 62

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 230 000 LÅNEVERDI: KR. 207 000 BRUKSAREAL (BRA):

Detaljer

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: IngOlav Sørensen Olav Sørensen Fridtjof Nansens Vei 49, 8516 NARVIK Tlf: 909 26380 Faks: 769 47269 E-post: olavsor@onlineno VERDITAKST FOR Adresse Frydenlundgata 42, 8516 NARVIK Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1 tomt nr 1. Dato for befaring 09.12.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1 tomt nr 1. Dato for befaring 09.12. RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Takstingeniør Steinar Åkre Vestre Olsvikveg 44, 6019 ÅLESUND Tlf: 926 17024 Faks: 70 12 47 00 E-post: steinar@moretakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 6030

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN.

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN. VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR 315 000 LÅNEVERDI: KR 290 000 BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag Takst-1 ingeniør Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 Nesttun Mobil: 900703 RAPPORTANSVARLIG: Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 NESTTUN Tlf: 551393 E-post: knutgrahl@yahoono Mail: Takst1@yahoono over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse OLSBORG, 931 MOEN Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 49 Fnr 0 Snr 5

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Mauritz Hansens Vei 18, 2013 SKJETTEN Matrikkelnr. Gnr. 75 Bnr. 555 Snr. 9. Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Mauritz Hansens Vei 18, 2013 SKJETTEN Matrikkelnr. Gnr. 75 Bnr. 555 Snr. 9. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Tommy Strøm, 2019 SKEDSMOKORSET Tlf: 40535802 E-post: akershustakst@yahoono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Mauritz Hansens Vei 18, 2013 SKJETTEN Matrikkelnr Gnr 75 Bnr 555 Snr

Detaljer

Kenneth Johansen Nermoveien 15, 8206 FAUSKE Tlf:9l6lU9l4 E-post: krlncl(@yahoo.n o VERDI. OG TÅXNTAKST. Lønsdal, 8255 RØKLAND

Kenneth Johansen Nermoveien 15, 8206 FAUSKE Tlf:9l6lU9l4 E-post: krlncl(@yahoo.n o VERDI. OG TÅXNTAKST. Lønsdal, 8255 RØKLAND NITOTækEå RAPPORTANSVARI,IG: Takstmann Kenncth J ohansen Nermoveien 15, 8206 FAUSKE Tlf:9l6lU9l4 E-post: krlncl(@yahoo.n o VERDI. OG TÅXNTAKST :t-::=* n ;48 t l '':' Adresse Matrikkelnr. Kommune Hjemmelshaver(e)

Detaljer

MOSFLATEVEGEN 4, 6150 ØRSTA Matrikkelnr. Gnr. 18 Bnr. 370 Fnr. 2

MOSFLATEVEGEN 4, 6150 ØRSTA Matrikkelnr. Gnr. 18 Bnr. 370 Fnr. 2 RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 Faks: E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse MOSFLATEVEGEN 4, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 18 Bnr 370 Fnr 2 Kommune ØRSTA

Detaljer

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDITAKST FOR Adresse Torget 4, 9980 BERLEVÅG Matrikkelnr Gnr 11 Bnr 582 Kommune BERLEVÅG Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr. 84 SKIPTVET KOMMUNE Utført av: Takstmann John Egil Måleng Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr.

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Sarnesveien 32, 9750 HONNINGSVÅG Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 1 Fnr. 9

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Sarnesveien 32, 9750 HONNINGSVÅG Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 1 Fnr. 9 RAPPORTANSVARLIG: Stema Byggebistand AS Stein-Arne Granaas Vågen 1, 9751 HONNINGSVÅG Tlf: 951 57 021 E-post: steinarnegranaas@gmailcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Sarnesveien 32, 9750 HONNINGSVÅG

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Varaldsetvegen 150, 3576 HOL Matrikkelnr. Gnr. 14 Bnr. 44. Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Varaldsetvegen 150, 3576 HOL Matrikkelnr. Gnr. 14 Bnr. 44. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Takst og Prosjekt AS Jan - Inge Valdersnes Øvre Holsveg 193, 3576 HOL Tlf: 97515425 E-post: jivaldersnes@gmailcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Varaldsetvegen 150, 3576 HOL

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Tomasjordnes 43 9024 TOMASJORD Gnr. 15 Bnr. 1529 Snr. 47 Tromsø kommune Benevnelse BRA Blokker, høyhus 128 m² Tomteareal 3 566 m² Markedsverdi 6 900 000 Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

TAKSTDOKUMENT. Næringsbygg Olaf Paulus` vei 1, 4024 STAVANGER. Gnr 59: Bnr STAVANGER KOMMUNE

TAKSTDOKUMENT. Næringsbygg Olaf Paulus` vei 1, 4024 STAVANGER. Gnr 59: Bnr STAVANGER KOMMUNE TAKSTDOKUMENT Næringsbygg Gnr 9: Bnr 1116 1103 STAVANGER KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Takstmann Svein Tore Torgersen MNTF Telefon: 913 04 90 E-post: svein.tore@takst-team.no Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12. RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Takstingeniør Steinar Åkre Vestre Olsvikveg 44, 6019 ÅLESUND Tlf: 926 17024 Faks: 70 12 47 00 E-post: steinar@moretakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 6030

Detaljer