Illustrasjons plan. Plastisk. Aleksandra Karaban

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Illustrasjons plan. Plastisk. Aleksandra Karaban"

Transkript

1 Plastisitet er kjeldent et ord vi forbinder med byrom, og likevel er det alltid et plastisk element i våre rom. Måtte det være mennesket som flyter gjennom dem, planter som veier i vinden, eller mer stillestående, taktile element. Tullinløkka har alt av det nevnte. Det grønne, ikke bare i selve rommet, men også i sin omkringliggende kontekst, en stødig strøm av folk og ikke minst en aldeles herlig fasade langs det Historiske museum, som introduserer elementer av Art Nuevo. Med plastisitet som mitt konsept og verktøy har jeg forsøkt å løsrive meg fra det rektangulære rommet vi kjenner til i dag og isteden forsterke disse kvalitetene. Illustrasjons plan Anlegget består av tre primære rom. To på nivå med Kristian IV s gate og Kristian augusts gate, som fungerer som utvidelser av de eksisterende gaterommene, og et i sentrum som ligger på nivå med de sekundere inngangene inn til Historisk museum og Nasjonalgalleriet. Rommet mot Kristian IV s gate vil oppleves som det grønneste, ettersom det er her de største trærne plantes og beplantingen er spredd noe utover rommet. Det er bevist tenkt at dette rommet skal ha det mest parklige preget og direkte henvende seg til universitetshagen på den andre siden av gaten. Det indre rommet fremstår som mer åpent, men godt innrammet av vegetasjonen som befinner seg i periferiene av dette og de omkringliggende rommene. Noe av denne vegetasjonen fremheves markant av terrenget, hvilket videre styrker opplevelsen av stedet som en lunere kjerne-romm. Beplantningen som forekommer mer sentralt i rommet, i form av plantefelt og et fåtalls småtrær vil bidra til en videre behagelig inndeling av rommet. Mye hensyn er tatt til at mange mindre grupper av folk og enkeltmennesker skal kunne finne seg plass i rommet uten å føle seg utsatte eller særlig tett på andre som benytter seg av plassen. Dette gjelder alle nevnte romm. Rommet som henvender seg til Kristian augusts gate er det mest åpne, med kun et fåtalls trær inn mot det sentrale rommet, og ellers et veldig horisontalt preg som knapt brytes opp av buskfeltene som oppstår i hele anlegget. Her er flerre benker bevist plassert slik at de som venter på trikken har et behagelig sted å sitte I nærheten. Linjeføringen i terrenget er myk, avrundet og utflytende. Og komposisjonen i rommet oppfattes som balansert på tross av sin asymmetri. Ferdselsårer tar hensyn til naturlige bevegelseslinjer og tids-effektiv ferdsel, samtidig som det legges opp for at en skal være fristed til å meandrere i og mellom de ulike rommene. Ønsket er at studenter, diverse ansatte, besøkende og tilfeldige forbipasserende alle skal ha en god opplevelse av rommet, uavhengig av tempo og kjennskap. To skulpturer er plassert sentralt i det indre rommet, på en måte som videre utsmykker rommet og fremhever formspråket og aksene som dannes Det skal også ikke ses bort ifra at Nasjonalgalleriet og Kulturhistorisk museum skal kunne bruke anlegget til utstillinger. Kode Norsk navn Botanisk navn Antall Lvrnngs.frm. Planteavstand Herdighet Trær AR Tatarlønn fk Falun E Acer tataricum fk Falun E kp se tegning. H6-H7 BP Ornäsbjørk Betula pendula Dalecarlica E kp se tegning. H6-H7 SA Rogn 'Astrid' E Sorbus Astrid E Kp se tegning. H4 Beplantning Planter er valgt ut ifra dere romdannende egenskaper, dekorative kvaliteter og stedstilpassning. Blomstringer oppstår i oppstår fra mai til august, men høstfarger og fruktsetting utvider den dekorative verdien videre utover sessongen. Busker Fi Praktgullbusk 'Nana' E Forsythia x intermedia Nana E co 100 cm H6 Aa Junisøtmispel fk Moelv E Amelanchier alnifolia fk Alvdal E co 200 cm H5 Korsved 'Pohjan Neito' E Viburnum opulus Pohjan Neito E co 200 cm H6-H7 Stauder g Skogstorkenebb Geranium sylvaticum *n co 30 cm H5

2 Teknisk plan Overvann håndteres ved at den ledes vekk fra fasader og inn i permeable flater, hvor det kan drenere Inngrepslinja går fra gategrense til gategrense og eksisterende trær utenfor grensen har blitt vurdert ved plassering av nye trær, gangaler, ramper og bed. Desverre ble ingen av de nyere trærne på Tullinløkka vurdert som verdt å bevare når inngrepene i terrenget ble så omfattende. Paletten under illustrerer noe av materialiteten i anlegget.

3 Detaljer 1 120x Bærelag øvre forsterkningslag 10 m nedre forsterkningslag 200 Bærelag Trapp - detalje Granittheller 400x600x120mm Varsellinjer for svaksynte for blinde (betong støpes med et taktilt mønster) Varsellinjer for svaksynte for blinde (betong støpes med et taktilt mønster) 1 Granittheller 400x600x120mm 120x 1 moldrik jord 300 mm Granittheller 80 mm 400x600x120mm x Benker Benkene er modulære og ut skal settes ut på en måte hvor den øvre kontur linjen følges fra benk til benk, på en buktende måte. Det er totalt 90 benker i anlegget, av hvilken 60 er benk B varianter og 30 benk A varianter. Inntrinn moldrik jord 300 mm 80 mm 160 mm 300mm 10 mm Granitt 1 Trappen har lave opptrinn og lange inntrinn, og legger seg dermed slakt i landskapet, ikke ulikt de universalt utformede rampene. Inntrinn 300mm 10 mm Mur n på terrengmuren varierer basert på terreng og skal støpes Rekkverrk består rustfritt stål, også sveiset Granitt 1 moldrik jord 300 mm 80 mm 160 mm Kant JJordsmonn trenger ikke å være dypere enn 30 cm, men fiberduk skal ikke legges under for å skille jordmasser fra eksisterende masser. Cortenstål-kanten bygges opp på omtrent samme måte der granitthelle beleggene møter plantefelt og plenarealer, unntatt at massene under hellene er annerledes. Inntrinn 300mm Bærelag Granitt Ramper Ramper følger samme oppbygning som granittbelegget. Disse er universalt utformet. 1 Bærelag 10 mm

4 Stemmnings illustrasjoner ANALYSER I det eksisterende terrenget renner vann fra nord og mot sør. Men det er verdt å nevne at mye av det eksisterende arealet er permeabelt så en god del vann vill forbli Dette er noe jeg har forsøkt å bevare. Oppholdsarealene og vegetasjonsarealene på stedet imponerte ikke, så det har vært et fokus gor meg å utvide samt fragmentere plassen på en måte som gjorde den mer bruker-vennlig. Illustrasjon A. Illustrasjon A avbilder anlegget i Mai, med ryggen til Nasjonalgalleriet, og utsikten ut mot Historisk museum. Jeg så at fasadene til kulturbyggene på stedet var lite integrert i den overordnede komposisjonene i rommet, og satte meg derfor som mål å gjøre noe med dette. Tankekartet illustrer noen av drøftingene jeg har hatt rundt stedet i stikkors form, Illustrasjon C. Nøkken og Huldraen Det skulpturelle elementet har et noe romantisk preg og er inspirert av mytene om Nøkker og Huldraen. Begge skal ha et plastisk utrykk, med langt hår som flyter mot Historisk museum. Det tenkte materialet er bronse og figurene skal være proporsjonele og anatomisk korrekte, men både forenkling og tillegg av detaljer er tillat. Det viktige er at de er store nokk til å tre fremm som interessepunkt og tydelig henvender seg mot hverandre og oppfattes som dynamiske i sin gest. mennske 1.6m Illustrasjon B. Illustrasjon A avbilder anlegget i Mai, med ryggen til Historisk museum, og utsikten ut mot Nasjonalgalleriet og UIO s fakulteter.. Hver skulptur er synlig for seg selv når en ankommer gjennom de sentrale rampene, mens samspillet mellom dem synligjøres først når en befinner seg i det sentrale, nedsenkede rommet.

5 Inspirasjon PROSESS Diverse prosess skisser Konsept Tidlige planskisser Stauder og trær ble valgt og plassert ut ifra årstid betinga og romdannende kvaliteter. Jeg landet ganske fort på at jeg ønsket et større forsenka romm i midten som gikk fra fasade til fasade, men lekte noe med ideen om å istenden orientere meg rundt UIO s fakuliteter. Skissen til venstre ble ugangspunktet for mitt videre arbeid. Jeg viste fra ganske tidlig i prosessen at jeg ønsket å gjøre et grep i terrenget som innebar terrassering. Utfordringen var å få dette til på en måte som var praktisk gjennomførbarog fulgte konseptet. Derfor kom linjeføringen på plass før funksjon. Jeg hadde fra tidlig av ønsket noe skulpturellt, men denne ideen kom lenge ingen vei. Det var ikke før Jenny gjorde meg opmerksom på siktlinjene som ble dannet ved rampene at jeg fikk et eureka moment og viste hva jeg ville. Det var også en tanke på et tidspunkt å bygge meg opp i terrenget, i de ytre rommene ved å bruke restmasser fra utgravingen, men jeg kom etter hvert frem til at for mye terrassering kom i veien for den utflytende gesten i landskapet. Konseptet plastisk var veldig betinget ønsket mitt om å jobbe med et mykere formspråk og mye av det tidlige konseptarbeidet var svært abstrakt, med vektleggelse på taktile og skisse-baserte uksperimenteringer. Tidlige møbeltegninger Jeg håpte oprinnelig å leke meg mye mer med møbler enn det jeg endte opp med. Men etter hvert som jeg måtte legge tiden min merr inn i terrenget måtte desverre møblene vike, ettersom jeg ikke hadde tid til overs til å finne ut av hvordan jeg skulle klare å konstruere slike former og plassere dem i den overorda komposisjonene i anlegget. Senere 3D utprøvinger Skulpturene som til slutt ble med i anlegget er det det lille som gjenstår av denne tråden i prosessen. Denne enkle Sketchup modellen ble utgangspunket for mine senere illustras- joner-

Schous i høyden. Eksisterende bevegelseslinjer Eksisterende stoppepunkter Nye bevegelseslinjer Nye stoppepunkter

Schous i høyden. Eksisterende bevegelseslinjer Eksisterende stoppepunkter Nye bevegelseslinjer Nye stoppepunkter Amanda S. Gjendem LAA215 Konstruksjonsdesign, våren 2018 Schous plass ligger sentralt plassert sør på Grünerløkka, mellom Toftes gate og Thorvald Meyers gate og med nærhet til Akerselva. Plassen ble opparbeidet

Detaljer

Hovedgrep. Formspråk. Analyser. LAA215, vår 2018 Sandra Holte

Hovedgrep. Formspråk. Analyser. LAA215, vår 2018 Sandra Holte SCHOUS PLASS Schous Plass er en plass mellom Thorvald Meyers gate og Toftes gate på søndre del av populære Grünerløkka. Det Deichmanske bibliotek avdeling Grünerløkka som ligger midt på plassen og trikkestoppet

Detaljer

ILLUSTRASJONSPLAN HOVEDMATERIALER. HOVEDGREP Biblioteksplassen

ILLUSTRASJONSPLAN HOVEDMATERIALER. HOVEDGREP Biblioteksplassen MØTES VI PÅ SCHOUS PLASS? SCHOUS PLASS Schous plass ligger sentralt på Grûnerløkka i Oslo og er en av tre plasser/parker som forholder seg til gategridet i bydelen, der plassen tar opp et helt kvartal.

Detaljer

UTEANLEGG; KONSEPTVALGALTERNATIVER, REFERANSEPROSJEKTER OG KOSTNADSESTIMATER

UTEANLEGG; KONSEPTVALGALTERNATIVER, REFERANSEPROSJEKTER OG KOSTNADSESTIMATER Vedlegg 13 Notat Prosjekt: TULLINLØKKA Deres ref: Vår ref: 1602 Saksbehandler: MKR Dato: 03.02.2016 1. utkast UTEANLEGG; KONSEPTVALGALTERNATIVER, REFERANSEPROSJEKTER OG KOSTNADSESTIMATER Dette notatet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.4 Osebrogate 3.0 VEGETASJONSBRUK 4.0 BELYSNING, MØBLERING 4.1 Belysning 4.2 Møblering

Detaljer

Schousallmenningen - Grunerløkkas fellfellesrom

Schousallmenningen - Grunerløkkas fellfellesrom - Grunerløkkas fellfellesrom Analyser Schous plass er en plass sør på Grunerløkka i Oslo. Ved første befaring på Schous plass var vi enige om at plassen var kald og hard og føltes veldig stor. Dette kan

Detaljer

m A R T O d D E N S E N T R U M

m A R T O d D E N S E N T R U M m A R T O d D E N S E N T R U M områdeavgrensning sigrid hauglin LAA341 analyser Silo OL-amfi Grøntdrag fobindelser De nye grøntdragene på Martodden er med på å skape forbindelser mellom det nye og det

Detaljer

ENERGI PÅ SCHOUS PLASS

ENERGI PÅ SCHOUS PLASS ENERGI PÅ SCHOUS PLASS Solanalyse Konseptbeskrivelse Førsteinntrykket på plassen var travel. Det var store folkemengder som gikk på tvers av Schous plass. Den dynamiske bevegelsesenergien ble inspirasjonen

Detaljer

SCHOUS PLASS HANGOUT SPOT

SCHOUS PLASS HANGOUT SPOT SCHOUS PLASS HANGOUT SPOT Ta med deg vennegjengen til Schous Plass og opplev en avslappet atmosfære og et avbrekk fra hverdagen. Her finnes noe for de fleste. Finn deg en plass på et av de karakteristiske

Detaljer

UTESERVERING SKIEN SENTRUM. kortversjon

UTESERVERING SKIEN SENTRUM. kortversjon VEILEDER UTESERVERING SKIEN SENTRUM kortversjon 15. mars 2019 Innledning Uteserveringene i Skien sentrum skal berike og aktivisere byen. Samtidig som utestedene ønsker å avgrense og skjerme sine uteserveringer,

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

SNITTOPPRISS 1:200. LAA215 våren 2018 // Schous plass. Susanne Gaaren

SNITTOPPRISS 1:200. LAA215 våren 2018 // Schous plass. Susanne Gaaren LAA215 våren 2018 // Schous plass SCHOUS AKTIVITETSPARK KONSEPTET Schous plass har tidligere vært et sentralt samlepunkt for barna på Grünerløkka, og store og små lekte på plassen til foreldrene ropte

Detaljer

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup industrimuseum (hydro) folk møteplasser bevegelse kultur mixed use Flere møteplasser ute, tenke samarbeid, fl

Detaljer

Overgang mellom savanne og jungel.

Overgang mellom savanne og jungel. JORDA RUNDT PÅ 4 MINUTTER Lyst til å hoppe fra isflak til isflak i Arktis, ta en ridetur på en kamel eller leke Tarzan i jungelen? Kanskje det heller frister med å slappe av i gresset på savannen eller

Detaljer

Gårdsrommet i Marselisgate 31 trengte full rehabilitering. Det var ingen eksisterende fasiliteter, planter eller faste dekker

Gårdsrommet i Marselisgate 31 trengte full rehabilitering. Det var ingen eksisterende fasiliteter, planter eller faste dekker Gårdsrommet i Marselisgate 31 etter rehabilitering To gårdsrom på Grünerløkka Marselisgate 31 og Markveien 23, Oslo Grindaker AS Landskapsarkitekter Tekst: Ingvill Sveen Foto: Grindaker as Landskapsarkitekter

Detaljer

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 Tryggheim Forus Skisse for uteområdet Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 INNHOLD 1. GENERELT 2. HOVEDGREP I PLANEN 3. AMFI MED TILHØRENDE ELEMENTER 4. BALLEK 5. TARZANLØYPE/JUNGEL 6. ANDRE ELEMENTER

Detaljer

KROKO & BRONTO. Solstad barnehage Kunstprosjekt uteskulptur. Lise Stang Lund 7. mars 2012

KROKO & BRONTO. Solstad barnehage Kunstprosjekt uteskulptur. Lise Stang Lund 7. mars 2012 KROKO & BRONTO Solstad barnehage Kunstprosjekt uteskulptur Lise Stang Lund 7. mars 2012 Kunstplanen om Oppgaven: Kunstutvalget fant det mest ideelt å legge utsmykkingen på baksiden av barnehagen, i nærheten

Detaljer

ØVRE SKANSEN BESKRIVELSE UTOMHUS 04.06.2015

ØVRE SKANSEN BESKRIVELSE UTOMHUS 04.06.2015 ØVRE SKANSEN BESKRIVELSE UTOMHUS 04.06.2015 INNLEDNING Rambøll, seksjon landskap har prosjektert utomhusplan til nye boliger på Øvre Skansen på oppdrag for Bybo. Denne beskrivelsen tilhører utomhusplan

Detaljer

John Collets Plass - forening med trikkesløyfa

John Collets Plass - forening med trikkesløyfa John Collets Plass - forening med trikkesløyfa LAA 215 - UMB 2012 Prosjektoppgave: Konseptutvikling og detaljprosjektering av et byrom Student: Christian Grønn Oppsummering av analyse Konsept Illustrasjon

Detaljer

FRA GJENNOMFART TIL AVSLAPPENDE BIBLIOTEKSSONE

FRA GJENNOMFART TIL AVSLAPPENDE BIBLIOTEKSSONE STINE INGJER ERIKSEN LAA KONSTRUKSJONSDESIGN VÅREN 2017 SCHOUS PÅ EN SNURR FRA GJENNOMFART TIL AVSLAPPENDE BIBLIOTEKSSONE Gule Sider Kart SCHOUS PLASS Schous Plass ligger i bydel Grünerløkka, sentralt

Detaljer

Prosjekt: E18 Rugtvedt-Dørdal - Utvidelse av reservedøgnhvileplasser på Langrønningen i Bamble kommune. Statens vegvesen BAMBLE KOMMUNE.

Prosjekt: E18 Rugtvedt-Dørdal - Utvidelse av reservedøgnhvileplasser på Langrønningen i Bamble kommune. Statens vegvesen BAMBLE KOMMUNE. TEKNISKE TEGNINGER Reguleringsplan E8 RugtvedtDørdal på Langrønningen i Bamble kommune BAMBLE KOMMUNE Tekniske data Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense : Trafikkgrunnlag (ÅDT): Sveisnummer: 203/0425 Region

Detaljer

KONSEPT: BEVEGELSE: Reidun Helene Ertzeid LAA215 Våren 2017 Schous Plass

KONSEPT: BEVEGELSE: Reidun Helene Ertzeid LAA215 Våren 2017 Schous Plass T E M P O KONSEPT: Grep: Høyt tempo, lavt tempo. Lese i sola, eller være på konsert utenfor biblioteket. Løpe til bussen, eller se på barna som leker. Plassen har både en ro over seg, men er også et knutepunkt

Detaljer

DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS. prosess

DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS. prosess DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS prosess 1 Dette hefte handler om prosessen vår. Her har vi prøvd å koke den ned til de viktigste valgene vi har tatt, milepælene

Detaljer

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Kort beskrivelse av planområdet Sandnes nye rådhus er plassert nær sjøkanten i nordre del av sentrum, innerst i vågen. Området som fram til nyere tid har vært

Detaljer

Gamlehaugveien 20, forslag til tilbygg Vurdering av konsekvenser for hageanlegg

Gamlehaugveien 20, forslag til tilbygg Vurdering av konsekvenser for hageanlegg Gamlehaugveien 20, forslag til tilbygg Vurdering av konsekvenser for hageanlegg høsten 2014 INNHOLD Innledning 3 Eiendommen...4 Hageplanen av Ingolf Eide, 1916..5 Hageanlegget anno 2014..7 Byggetiltak...9

Detaljer

Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert

Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert 28.10.15. Situasjon Tomten består i dag i hovedsak av et flatt plenareal og gruset område, på tidligere utfyllingsområdet,

Detaljer

Idrettsanlegg. Arcus. Videregående skole

Idrettsanlegg. Arcus. Videregående skole Dina Fonn Sætre 1. del LAA341 Barneskole Studentboliger Oppgaven min er delt i to. 1.del: Hvor jeg setter et overordnet formkonsept for parken som srekker seg horisontalt gjennom Martodden 2.del: Overordnet

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning Asal som trerekke Bartrær av ulik art i skråning Løvtrær Grøntkorridor og ferdselsårer...

INNHOLD 1 Innledning Asal som trerekke Bartrær av ulik art i skråning Løvtrær Grøntkorridor og ferdselsårer... Oppdragsgiver: Oppdrag: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole Dato: 22.12.2015 Skrevet av: Helle Lind Storvik Kvalitetskontroll: Tone B. Bjørnhaug FJELL VEGETASJONSANALYSE OG FORSLAG TIL TILTAK INNHOLD

Detaljer

TANGEN GRØNN_STREK 2010

TANGEN GRØNN_STREK 2010 TANGEN GRØNN_STREK 2010 ET EKSEMPEL PÅ UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL PLANLEGGING GRØNN_STREK 2010 TANGEN ny bydel i Kristiansand sentrum UTVIKLINGEN AV TANGEN 1991: KK kjøper NKL lager på Dalane 1993:

Detaljer

SCHOUS. hage. Nye grep. Analyser. Skjøtsel. Vegetasjon. Snitt A - A

SCHOUS. hage. Nye grep. Analyser. Skjøtsel. Vegetasjon. Snitt A - A SCHOUS hage Øst for Akerselva, i hjertet av Grünerløkka finner vi Schous plass. I dag er det hovedsakelig Deichmanske bibliotek som trekker folk til plassen, og på varme dager tas også bordtennisbordene

Detaljer

Eidsvåg sentrum ILLUSTRASJONSPLAN FOR ALSTADPLASSEN

Eidsvåg sentrum ILLUSTRASJONSPLAN FOR ALSTADPLASSEN Eidsvåg sentrum ILLUSTRASJONSPLAN FOR ALSTADPLASSEN Dato: 13. juni 2014 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Nesset kommune Nesset kommune v/miljøvernleder Hogne Frydenlund Revisjon 00 Dato 13.06.2014 Utarbeidet

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

07: Diagram beskriver ganglinjene og Schous plass. Sol/skygge analysen har vært et svært viktig element i min prosjektering

07: Diagram beskriver ganglinjene og Schous plass. Sol/skygge analysen har vært et svært viktig element i min prosjektering TOFTES GATE SCHOUS SLYNGEN INTENSJON Schous plass er et lite definert område, og det kan derfor både bli oppfattet både som plass og park. I dag preges parken av gjennomfart. Dette omprogrammerer parken

Detaljer

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse.

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. FRAM AD introduksjon Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. Møter skapes; gammelt - nytt, åpent - lukket, vertikalt - horisontalt, fjord - fjell, inne - ute. Møter med

Detaljer

John Collets Plass - forening med trikkesløyfa

John Collets Plass - forening med trikkesløyfa John Collets Plass - forening med trikkesløyfa LAA 215 - UMB 2012 Prosjektoppgave: Konseptutvikling og detaljprosjektering av et byrom Student: Christian Grønn Oppsummering av analyse Konsept Illustrasjon

Detaljer

Bjøruparken i Sandnessjøen Alstahaug kommune

Bjøruparken i Sandnessjøen Alstahaug kommune Bjøruparken i Sandnessjøen Alstahaug kommune Prosjektering av grøntareal Planbeskrivelse Landskapsarkitekt Ellen-Karin Kolle Juni 2006 1 Innledning Planarbeidet er på oppdrag fra Alstahaug kommune i henhold

Detaljer

Servicebygg Bjøråa rasteplass Arkitektkonkurranse September Ark. Patrik Skjærstad

Servicebygg Bjøråa rasteplass Arkitektkonkurranse September Ark. Patrik Skjærstad Servicebygg Bjøråa rasteplass Arkitektkonkurranse September 2013 Ark. Patrik Skjærstad Arkitekt Patrik Skjærstad Heidmannsgate 92 2317 Hamar Org.nr: 992 262 222 T: 62 52 22 21 M: 90 64 30 63 E-post: patrik.skjaerstad@gmail.com

Detaljer

VIKTIGE FERDSELSÅRER STORGATA

VIKTIGE FERDSELSÅRER STORGATA VIKTIGE FERDSELSÅRER Storgata fra vest. Stigningsforhold ingen utfordring i Otta sentrum Tverrfall fortau er slake, ca 1:50 Gode bredder på fortausarealene stort sett Soneinndeling av gatesnittet, men

Detaljer

Steinveien Planforespørsel Juli 2014

Steinveien Planforespørsel Juli 2014 Steinveien 12-14 Planforespørsel Juli 2014 Index 3 Kontekst 4 Konsept 5 Situasjonsplan 6 Snitt Fasader - oppriss 7 Fasader Snitt 8-9 Leilighetsfordeling Skisser ParkeringS Skisser 2 Kontekst Kontekst Eiendommene

Detaljer

GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN

GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN rammesøknad Øyjordslien gnr 168 bnr 1740 august 2010 bakgrunn På vegne av tiltakshaver Anne Marit Steen og Helge Hopen har vi vurdert løsning for ny stitrasé der nytt bolighus

Detaljer

«Tidsaspekter i planteskoleproduksjon» Torbjørn Mellbye

«Tidsaspekter i planteskoleproduksjon» Torbjørn Mellbye «Tidsaspekter i planteskoleproduksjon» Torbjørn Mellbye Sorbus commixta HALLASAN E ('Eplhal') Norsk planteskoleproduksjon Prosjektbasert Mye av produksjonen er en blanding av egenproduksjon,kontraktproduksjon

Detaljer

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse.

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse. PARKEN Vi ønsker å legge til rette for en naturlig forbindelse og bevegelse over jernbanen. Tradisjonelt leder en bro over et lavereliggende nivå, i en mer eller mindre naturlig bevegelse over barrieren.

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

Sandefjord Kommune. Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Utgave: 3 Dato: 2014-08-26

Sandefjord Kommune. Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Utgave: 3 Dato: 2014-08-26 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus Utgave: 3 Dato: 2014-08-26 Lokalmedisinsk senter Funksjonsbeskrivelse, utomhus 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Lokalmedisinsk senter

Detaljer

LANDSKAPSVURDERING LYKTODDEN I MOSKENESVÅGEN

LANDSKAPSVURDERING LYKTODDEN I MOSKENESVÅGEN LANDSKAPSVURDERING LYKTODDEN I MOSKENESVÅGEN //LANDSKAPET I MOSKENESVÅGEN Landskapsbilde brukes i denne sammenheng som betegnelse på visuelle og estetiske opplevelsesverdier i landskapet. Begrepet omfatter

Detaljer

Schous plass - en kulturarena

Schous plass - en kulturarena Konsept, forsterker plassens identitet som en av Grünerløkkas offentlige byrom. Lavere busker og trær i ytterkant skjermer fra veien i sør/øst, blomstrer i mai, skaper en sammenheng med de eksisterende

Detaljer

LABBERUNTEN. Sagabakken skole Kunstprosjekt uteskulptur. Lise Stang Lund 29. april 2011

LABBERUNTEN. Sagabakken skole Kunstprosjekt uteskulptur. Lise Stang Lund 29. april 2011 LABBERUNTEN Sagabakken skole Kunstprosjekt uteskulptur Lise Stang Lund 29. april 2011 OPPGAVEN: Kunstkomiteen har valgt området foran Flerbrukshallen som aktuell for en eller flere uteskulpturer, dette

Detaljer

Alleer: Asker kommune. 1 Fv 167, Røykenveien, Heggedal. Alléklasse: Asker kommune

Alleer: Asker kommune. 1 Fv 167, Røykenveien, Heggedal. Alléklasse: Asker kommune Alleer: 1 Fv 167, Røykenveien, Heggedal 2 Fv. 204 Vollenveien, ved Vollen Montesorriskole 3 Fv. 165 Slemmestadveien, Vollen 4 Fv. 165 Slemmestadveien, Sjøvolden 5 Fv. 165 Slemmestadveien, Blakstad 6 Fv.

Detaljer

Nytt Østfold Sykehus, Kalnes. Side 2

Nytt Østfold Sykehus, Kalnes. Side 2 Nytt Østfold Sykehus, Kalnes Side 2 Innledning Etter å ha analysert inntrykkene fra befaringen, møtet med komitéen, samt mottatt materiale, var det det flere ting som ble klare; Området som er avsatt til

Detaljer

Universell utforming av UiO - Campus Blindern Oppgradering i perioden 1994 til 2011. Innlegg på uu-seminar i Bergen 9. juni 2016 Bjarne Aasen MNLA

Universell utforming av UiO - Campus Blindern Oppgradering i perioden 1994 til 2011. Innlegg på uu-seminar i Bergen 9. juni 2016 Bjarne Aasen MNLA Universell utforming av UiO - Campus Blindern Oppgradering i perioden 1994 til 2011 Innlegg på uu-seminar i Bergen 9. juni 2016 Bjarne Aasen MNLA UIO BLINDERNAKSEN - KONKURRANSEPROSJEKT 1925 Blindernplatået

Detaljer

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller BISLETT STADION Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller Foto: Torben Eskerod. Flyfoto side 9: Scanpix Partnerfoto side 7: MEW Fasadekoblingen mellom stadions krumme

Detaljer

GRØNTPLAN - DELFELT IL1 OG IL2. Vagle Næringspark 24.04.2015

GRØNTPLAN - DELFELT IL1 OG IL2. Vagle Næringspark 24.04.2015 GRØNTPLAN - DELFELT IL1 OG IL2 Vagle Næringspark 24.04.2015 Forord Dimensjon Rådgivning AS er blitt engasjert av Vagle Næringspark AS til å utarbeide detaljreguleringsplan for et næringsområde på Vagle.

Detaljer

Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum

Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum Bodø kommune Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum Tilleggsrapport Oktober- desember 2014 2014-11-28 19.12.2014 Kulturminnefaglig rapport - tillegg Marianne Knutsen Ole Magne

Detaljer

Det er i mellomrommene det viktige rommes. Ordene som ligger usagte mellom linjene, sitteplassen mellom dem man liker, hullet der den første

Det er i mellomrommene det viktige rommes. Ordene som ligger usagte mellom linjene, sitteplassen mellom dem man liker, hullet der den første Det er i mellomrommene det viktige rommes. Ordene som ligger usagte mellom linjene, sitteplassen mellom dem man liker, hullet der den første melketannen har falt ut. Mellomrommet er rammen, broen og det

Detaljer

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget SJEKKLISTE FOR UTEAREALENES UTFORMING Sted: Drammen Dato: 15.05.13 Tema: Undertema: Kommentar: (for tilbakemelding til forslagsstiller og til saksframlegget) 1. Har området sikre og enkle forbindelser

Detaljer

ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING

ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING SKISSESTADIE Vi startet med ulike former på grunnplanet, og jobbet videre med versjon 6. Vi tok utgangspunkt i skissene og begynte å jobbe i 3D-modellen for å finne ut hvilken

Detaljer

ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG

ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG Om Hagespesialisten AS Hagespesialisten AS er en anleggsgartnerbedrift med serviceorienterte, kreative og velutdannede medarbeidere med fagbrev og mesterbrev. Vi tar

Detaljer

BYENS FESTPLASS I HVERDAGEN - EN CASESTUDIE AV TORGET I STAVANGER

BYENS FESTPLASS I HVERDAGEN - EN CASESTUDIE AV TORGET I STAVANGER BYENS FESTPLASS I HVERDAGEN - EN CASESTUDIE AV TORGET I STAVANGER Monica Reinertsen Masteroppgave Byutvikling og Urban Design Universitetet i Stavanger Våren 2017 PROBLEMSTILLING: HVORDAN SKAPE ET GODT

Detaljer

Mer om ny trapp/rampe til høgskoleområdet og arbeid med å åpne Campus Hamar mot sentrum

Mer om ny trapp/rampe til høgskoleområdet og arbeid med å åpne Campus Hamar mot sentrum Mer om ny trapp/rampe til høgskoleområdet og arbeid med å åpne Campus Hamar mot sentrum Bakgrunn Prosjektet har sin bakgrunn i etableringen av et samarbeidsforum mellom Hamar Kommune, Statsbygg, Høgskolen

Detaljer

Blågrønn faktor Oslo/BGF-Oslo

Blågrønn faktor Oslo/BGF-Oslo Blågrønn faktor Oslo/BGF-Oslo NAL 16.10.2018 Hilde Olea Simonsen, Enhetsdirektør Ressurssenteret i Plan- og bygningsetaten Hensynene bak BGF-Oslo Samfunnssikkerhet og -økonomi Naturmangfold Godt byliv

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

Landskapsarkitektens beskrivelse Byhaven

Landskapsarkitektens beskrivelse Byhaven 22. februar 2017 Grimstad Kommune Landskapsarkitektens beskrivelse Byhaven Parken etableres på der den gamle rutebilstasjonen lå ved siden av det nye biblioteket. Parken er ca 7300m² ikke medregnet arealet

Detaljer

ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG

ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG Om Hagespesialisten AS Hagespesialisten AS er en anleggsgartner bedrift med 7 serviceorienterte, kreative og velutdannede medarbeidere med fagbrev og mesterbrev. Vi

Detaljer

OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK. Offentlig. www.darkarkitekter.no

OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK. Offentlig. www.darkarkitekter.no OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK www.darkarkitekter.no D A R K ÅR 2014-2016/2017 ADRESSE Stavangergata 28, Voldsløkka, Oslo OPPDRAGSGIVER Oslo Kommune, Kultur- og idrettsbygg ENTREPRENØR - PROGRAM

Detaljer

VEGETASJON VEGETASJON

VEGETASJON VEGETASJON Schous plass ligger sentralt i Oslos bydel Grünerløkka på østsiden av Akerselva og har en størrelse på ca 5800 m 2. Plassen er en parkmessig opparbeidet plass mellom Toftes gate og Thorvald Meyers gate

Detaljer

Rindal sentrum. UTOMHUSPLAN FOR ØVRE DALEN - fase 3. Dato: 26. september 2014 rev. 001 den 12.11.14

Rindal sentrum. UTOMHUSPLAN FOR ØVRE DALEN - fase 3. Dato: 26. september 2014 rev. 001 den 12.11.14 Rindal sentrum UTOMHUSPLAN FOR ØVRE DALEN - fase 3 Dato: 26. september 2014 rev. 001 den 12.11.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Rindal kommune Rindal kommune v/plan og samfunnsutvikling Sivert Dombu Revisjon

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

VEDLEGG 10. Reguleringsplan rv. 509 Bråde-Hafrsfjord bru FORMINGSVEILEDER. Region vest Dato: 20. januar 2012

VEDLEGG 10. Reguleringsplan rv. 509 Bråde-Hafrsfjord bru FORMINGSVEILEDER. Region vest Dato: 20. januar 2012 VEDLEGG 10 Reguleringsplan rv. 509 Bråde-Hafrsfjord bru FORMINGSVEILEDER Region vest Dato: 20. januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Støyskjerming 4 3. Underganger 8 4. Belegg og kanter 9

Detaljer

Notat Lura bydelssenter overbygninger på tak

Notat Lura bydelssenter overbygninger på tak Notat Lura bydelssenter overbygninger på tak jl Ilsvika, Trondheim 03.09.2014 Innledning I merknad til forslag til detaljregulering for feltene S og KBA1, Lura bydelssenter Plan 2008315-01 fra Sandnes

Detaljer

Totalentreprenør skal levere et komplett utomhusanlegg.

Totalentreprenør skal levere et komplett utomhusanlegg. 7. LANDSKAPSARBEIDER 7.0 GENERELT 7.0.1 Reguleringsplan Ved anelggsarbeider og bygningsarbeider skal kravene i gjeldende reguleringsplan ivaretas: For eksempel hensyntagen til eksisterende terreng, terrengbearbeiding,

Detaljer

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT KOSTNADSKALKYLE Prosjekt nr. Prosjektnavn: Initialer: Dato: Rev. Nr. Rev. dato: 1350006811 Bogafjell skole, Sandnes ELRY 18.03.2015 - - Forbehold: Generelt: Skisse som er utarbeidet 06.03.2015 danner grunnlaget

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

Materialer. bibliotekets sentrale rolle på Schous Plass. Det Deichmanske bibliotek

Materialer. bibliotekets sentrale rolle på Schous Plass. Det Deichmanske bibliotek Opplysning på Schous Plass SCHOUS PLASS KONSEPT Schous Plass er et byrom som ligger sentralt på Grunerløkka, i nærhet til Akerselva, med direkte forbindelse til Thorvald Meyergate i Vest og Toftes gate

Detaljer

Prinsipper for overvannshåndering på Skjønnhaugtunet, Gjerdrum kommune

Prinsipper for overvannshåndering på Skjønnhaugtunet, Gjerdrum kommune NOTAT Oppdrag Overvannshåndtering Skjønnhaugtunet Dato 2016/08/22 Utarbeidet av: Ragnhild Nordmelan Rev. 03 18.05.17 Prinsipper for overvannshåndering på Skjønnhaugtunet, Gjerdrum kommune 1. Generelle

Detaljer

DESIGNKRITERIER. Samstundes må brua forholde seg til intensjonar om Langebruvegen som byakse.

DESIGNKRITERIER. Samstundes må brua forholde seg til intensjonar om Langebruvegen som byakse. Øvst: Bilde tatt frå midten av Indre Øyrane mot aust. Bildet viser Førde Kyrkje sin prominente posisjon i dette landskapet Nederst: Bilde tatt frå Førde sjukeheim mot nordvest ved full flo våren 2016.

Detaljer

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan Trapp som fører opp til det indre gårdsrom skjærer inn i basen som en canyon Lille Bislett Oslo Dyrvik arkitekter as Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan www.dyrvik.no

Detaljer

UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM

UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM UTFORMING AV GATER OMRÅDEPLAN FOR SPIKKESTAD SENTRUM 02.02.2015 Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Formannskapet 12.2.2015 Frist for høringsuttalelser: Områdeplan for Spikkestad sentrum 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET Justert illustrasjon ned Prinsegata med inntrukket toppetasje REGULERINGSFORSLAGET UTVIKLET ETTER 1. GANGSBEHANDLING OG OFFENTLIG HØRING Reguleringsforslaget

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

Kunst i offentlige rom 2000-2014 Kari Elise Mobeck. Kari Elise Mobeck 2015 e-post: mobeck@online.no

Kunst i offentlige rom 2000-2014 Kari Elise Mobeck. Kari Elise Mobeck 2015 e-post: mobeck@online.no Kunst i offentlige rom 2000-2014 Kari Elise Mobeck Nøstet Olderskog skole 2014 Skulpturen forestiller et «nøste» av betong, som ligger på et plan av malmfuru. Nøsteformen er robust, enkel og tydelig. Det

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L19

Hurum kommune Arkiv: L19 Hurum kommune Arkiv: L19 Saksmappe: 2016/218 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 28.01.2016 A-sak. Sætre sentrum - Arealdisponeringsplan for område BS 7 Saksnr Utvalg Møtedato 13/16 Planutvalget 08.03.2016

Detaljer

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Rehabilitering 2009/3/0206 SLUTTRAPPORT. Sanselig mobilitet. Et prosjekt i regi av Norges Blindeforbund

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Rehabilitering 2009/3/0206 SLUTTRAPPORT. Sanselig mobilitet. Et prosjekt i regi av Norges Blindeforbund Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Rehabilitering 2009/3/0206 SLUTTRAPPORT Sanselig mobilitet Et prosjekt i regi av Norges Blindeforbund Prosjektleder Unn Ljøner Hagen Støttet av Forord Prosjektet

Detaljer

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14 N Fyrtårn Terrasse Sykkel p HC P Bådværft BEDDIN 0 10 50 100 1:1000 P.1 indd.indd 1 Åpen Arkitektkonkurranse Maritimt vitensenter i Tungevåren, Randaberg Arkitektonisk idé Vitenvågen skal være et markant

Detaljer

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen Olavs hall sett fra parken mellom Kirkegata og Vollgata OLAVS HALL Borgarsyssel Museum, Sarpsborg ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller

Detaljer

Schous plass - En oase på Grunerløkka

Schous plass - En oase på Grunerløkka - En oase på Grunerløkka Forslaget for dette prosjektet innebærer å gjøre plassen til en oase. Konseptet går ut på å omkranse plassen for å skape en sterkere følelse av tilstedeværelse når man er der,

Detaljer

Kvadratur 1. Forslag til utvikling av Liabøparken. 1. Fra matematikken; Bestemmelsen av flatestykkets flateinnhold.

Kvadratur 1. Forslag til utvikling av Liabøparken. 1. Fra matematikken; Bestemmelsen av flatestykkets flateinnhold. Kvadratur 1 Forslag til utvikling av Liabøparken. 1. Fra matematikken; Bestemmelsen av flatestykkets flateinnhold. Introduksjon I Et sted langs veien. Landbruk og bolighus. Åker og handelssted. Et offentlig

Detaljer

Utomhusplan,,Ekebergskråningen,sameie,

Utomhusplan,,Ekebergskråningen,sameie, Utomhusplan,,Ekebergskråningen,sameie, Oslo,&12.&mars&2014& OPPSUMMERING, Visjonen for arbeidet med utomhusplanen er at området rundt de vakre husene våre skal vise særtrekkene ved nærmiljøet vårt. Vi

Detaljer

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK viser seg alltid fra sin beste side En frittstående tosidig mur som alltid viser seg fra sin beste side. Takket være en unik konstruksjon som låser blokkene i hverandre, bygger du enkelt en stabil mur.

Detaljer

PEER GYNTS VEI 89 SAMLOKALISERTE BOLIGER 70. UTENDØRS INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning

PEER GYNTS VEI 89 SAMLOKALISERTE BOLIGER 70. UTENDØRS INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning PEER GYNTS VEI 89 SAMLOKALISERTE BOLIGER 70. UTENDØRS INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning Planbeskrivelse: 71 Terrengbehandling 72 Utendørs konstruksjoner 73 Utendørs VVS (se eget kapittel) 74 Utendørs elektro

Detaljer

Obligatorisk oppgave 02. One product Four decades

Obligatorisk oppgave 02. One product Four decades Obligatorisk oppgave 02 One product Four decades 20-tallet Plakat og emballasje-etikett 50-tallet Plakat og emballasje-etikett 70-tallet Plakat og emballasje-etikett 80-tallet Plakat og emballasje-etikett

Detaljer

DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS. modellstudier

DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS. modellstudier DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS modellstudier Dette hefte inneholder en samling foto av utvalgte modeller som vi har jobbet med under prosessen. Kari og Trine

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Egnethetsanalyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 LAMPE LANDSKAP Oterveien 11, 22 11 Kongsvinger Tlf: 932 28 716, Faks: 62 81 07 71

Detaljer

Forslag til forbedringer:

Forslag til forbedringer: Gater 1 Sjøgata Innkjøringen til Bodø sentrum langs Sjøgata består av en tett trerekke på nordsiden av veien før man kommer til rundkjøringen. Dette er med på å forsterke følelsen av at man er på vei inn

Detaljer

REISEBREV BERLIN, TYSKLAND OKTOBER Thea Marum Kvarme & Kjersti Skjelbreid Landskapsarkitektstudenter, 5 året NMBU

REISEBREV BERLIN, TYSKLAND OKTOBER Thea Marum Kvarme & Kjersti Skjelbreid Landskapsarkitektstudenter, 5 året NMBU REISEBREV BERLIN, TYSKLAND OKTOBER 2018 Thea Marum Kvarme & Kjersti Skjelbreid Landskapsarkitektstudenter, 5 året NMBU Kanalen som renner igjennom Kreuzberg er et vitkig element både for planter, dyr og

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 TØYEN Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 999/261 229/166 229/110 AskeladdenID: 117755 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for DØRGENDE VÅT De verneverdige bygningene og utsiktene til et fremtidig hotell, suppleres av ideen om en vandring. Turstien strekker seg fra boligområdet på åskanten, ned til vannkanten gjennom varmesentralen

Detaljer

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen 1 av 13 Driftsavdelingen 9. mai 2014 Driftsavdelingen NTNU Driftsplan Park Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen Telefaks http://www.ntnu.no/administrasjon

Detaljer