REFERAT FRA VELFERDSTINGMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA VELFERDSTINGMØTE"

Transkript

1 REFERAT FRA VELFERDSTINGMØTE Dato: 27. mai 2020 Tid: klokken 16:30 Sted: Zoom videomøte Møtet satt d. 27. mai 2020 kl. 16:40. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE 1 Lise Reinsnes (MF) 2 Henriette Seim (NLA) 3 Øystein Martin Dulsrud Klungnes (BMD) 4 Eirik Knutsen (BH) (vara) POLITIHØGSKOLEN 5 Ingen representant HØYSKOLEN CAMPUS KRISTIANIA 6 Kristoffer Myklebust Egset 7 Hanne Haaseth 8 Aleksandra Louise H. Hoel (forlot møtet 20:51) HANDELSHØYSKOLEN BI 9 Jonas Økland 10 Gloria Vitaly (kom 17.25) (permisjon fra kl.19) 11 Felix Volpe 12 Kristoffer Bjordal OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 13 Eskil Uggen 14 Åse Berg Dybvik (vara) 15 Solveig Frantzen Fosse 16 Vilde Henningsgård 17 Marius Toresen 18 Elsa Kuvene Skaret (vara) 19 Ola Gimse Estenstad (vara) 20 Karianne Sveistrup 21 Isak Grov Diesen 22 Anna Rebekka Løvmo (vara) 23 Amalie Dale UNIVERSITETET I OSLO Grønn liste 24 Adrian Skagen 25 Vemund H. Jernsletten (vara) 26 Charlotte Borgen Venstrealliansen 27 Martine Moen 28 Johannes Saastad (vara) 29 Øystein Fossbraaten Liberal liste 30 Vilde Marie Ystmark Realistlista 31 Adrian Helle 32 Johannes Vincent Meo A-lista 33 Eivind Yrjan Stamnes 34 Are Frode Kvanum (vara) Moderat liste 35 Mathias Meyer (settevara) (ikke tilstede 20.10) Gjestelista 36 Oda Nedberg Lyngstad 37 Kaia Andrea Sølverød 1

2 TALE- OG FORSLAGSRETT: Møteplikt med tale- og forslagsrett KULTURSTYRET 40 Henrik Hung Haram, leder VALGKOMITÈEN 41 Marius Frans Linus Hillestad, leder KONTROLLKOMITÈEN 42 Kari Anne Andersen 43 Markus Leira Asprusten 44 Frida Rasmussen HOVEDSTYRET 45 Jonas Virtanen, leder 46 Elisabeth Holien 47 Stine Johannessen 48 Peter Linge Hessen 49 Ingvild Leren Stensrud ARBEIDSUTVALGET 50 Gard Løken Frøvoll, leder 51 Idun Kløvstad, nestleder 52 Henrik Bjørndalen, politikk- og medieansvarlig 53 Eva Moshuus, samarbeidsansvarlig OBSERVATØRER: Med talerett Simen Eriksen (Universitas) William Sæbø (Valgkomiteen) Axel Klanderud (SiO Mat & Drikke) Sandra Butoyi (UiO) Mikkel Frydenlund (OsloMet) Svein Olav Sæter (UiO) Barathy Pirabahar (UiO) Ingvild Nilsson (UiO) Markus Christopher Barkenæs (UiO) Aksel Sogner Noonan (UiO) Tord Hauge (leder av SP/ST NMBU) 2

3 OBSERVATØRER: Uten talerett Joachim Børlie (NSO) Anette Arneberg (Velferdstinget Vest) Ida Sten (direktør, DNS) Ole Marius Støle (DMI) Selma Joner (Universitas) Endre Ugelstad Aas (Universitas) Jantra Hollum (Universitas) Vilde Veronica Haukeland (OsloMet) Rune Keisuke (OsloMet) 1 FORKORTELSER AU, VTAU: Arbeidsutvalget AL: Arbeiderbevegelsens studentliste BDM: Barrat Due musikkinstitutt BH: Bjørknes høyskole BI: Handelshøyskolen BI BISO Oslo: BI studentorganisasjon Oslo DMI: De mindre utdanningsinstitusjonene DNS: Det Norske Studentsamfund GjL: Gjestelista GL: Grønn liste HK: Høyskolen Kristiania HS: Hovedstyret KK: Velferdstingets kontrollkomité KS: Velferdstingets Kulturstyre LL: Liberal liste MD: SiO Mat & Drikke MF: MF vitenskapelige høyskole ML: Moderat liste NIH: Norges idrettshøgskole NLA: NLA Høgskolen, Staffeldtsgate NMH: Norges musikkhøyskole NSO: Norsk studentorganisasjon ONF: Organisasjonen for norske fagskoler OSI: Oslostudentenes idrettsklubb OsloMet: OsloMet storbyuniversitetet PBE: Plan- og bygningsetaten PHS: Politihøgskolen RL: Realistlista SH: Studenthovedstaden SiO: Studentsamskipnaden SiO SIR: Velferdstingets studentidrettsråd SP-OsloMet: Studentparlamentet ved OsloMet SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO VA: Venstrealliansen VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité, NSO VK: Velferdstingets valgkomité VT, VTOA: Velferdstinget (i Oslo og Akershus) 3

4 Permisjonssøknad fra Gloria Vitaly (BI): Søker permisjon fra kl. 19:00. VEDTAK: Permisjon innvilget. Permisjonssøknad fra Felix Volpe (BI): Søker permisjon fra kl. 19:47. VEDTAK: Permisjon innvilget. Permisjonssøknad fra Adrian Helle (UiO, RL): Søker permisjon fra kl. 19:40. VEDTAK: Permisjon innvilget VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT AU innstilte på følgende personer: Jens Solbakken og Benjamin Myrstad som ordstyrer. Silje Hals og Sarah Hvesser som referent. VEDTAK: AUs innstilling ble vedtatt. GODKJENNING AV INNKALLING AU innstilte på at innkallingen godkjennes. VEDTAK: Innkalling ble godkjent. Møtestart klokken 16:46 Sak /05 Sak /05 4

5 GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN AU innstilte på følgende dagsorden og kjøreplan: DAGSORDEN OG KJØREPLAN 16: Innlogging Møtestart med opprop Tid: Saks nr.: Saker: Type sak: Kategori: 16:30 013/20-05 Valg av ordstyrer og Vedtakssak Møtekonstituering referent 014/20-05 Godkjenning av Vedtakssak Møtekonstituering innkalling 015/20-05 Godkjenning av Vedtakssak Møtekonstituering dagsorden og kjøreplan 016/20-05 Godkjenning av referat Vedtakssak Møtekonstituering 017/20-05 Godkjenning av Vedtakssak Møtekonstituering valgprotokoller 16:40 018/20-05 Arbeidsutvalgets Orienteringssak Orienteringer orientering 019/20-05 Hovedstyrets orientering Orienteringssak Orienteringer 020/20-05 Andre orienteringer Orienteringssak Orienteringer 17:00 021/20-05 Halvårsrapport Orienteringssak Orienteringer 17:20 022/20-05 Godkjenning av Vedtakssak Økonomi regnskap 17:30 023/20-05 Vedtak om drift og driftsform studenthus Vedtakssak Politikk 18:15 Pause 10 min 18:25 024/20-05 Ettergodkjenning av høringssvar 18:40 025/20-05 Valg av arbeidsutvalg (AU) 026/20-05 Valg av kontrollkomiteen (KK) 5 Vedtakssak Valgsak Valgsak Høringer og Resolusjoner Valg Valg 19:40 Pause 10 min 027/20-05 Valg til Kulturstyret (KS) Valgsak Valg 028/20-05 Valg av valgkomiteen Valgsak Valg (VK) 029/20-05 Nominasjon til styret i Valgsak Valg Universitas 030/20-05 Nominasjon til styret i Valgsak Valg Radio Nova 031/20-05 Nominasjon til styret i Argument Valgsak Valg 20:55 032/20-05 Eventuelt 21:00 Møteslutt Sak /05

6 Forslag # 1 Dokument: Levert av: Idun Kløvstad (AU) Linje nr Type Tillegg Godkjenning av dagsorden og kjøreplan (sak 015/20-05) Hva vil du endre til, eller legge til? Begrunnelse Talerett til Simen Eriksen under hele møtet Styreleder i Universitas hadde ikke mulighet til å møte på møtet. Det er ønsket at daglig leder, Simen Eriksen, får talerett i hans sted VEDTAK Godkjent Vilde Marie Ystmark (UiO) tegnet seg til orden. KK v/kari-anne Andersen svarte. VEDTAK: Valgkandidater ble innvilget talerett. VEDTAK: Simen Eriksen ble innvilget talerett. VEDTAK: Dagsorden og kjøreplan ble godkjent. GODKJENNING AV REFERAT Sak /05 Det ble innstilt på at referatet godkjennes med de merknader som kom frem på møtet. VEDTAK: Referatet ble godkjent. GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER Sak /05 KK v/frida Rasmussen informerte om valgprotokoller som hadde kommet inn. KK innstilte på at settevara, Mathias Meyer, ikke godkjennes. Velferdstinget stemmer, flertall for. Mathias Meyer får stemmeskilt. KK orienterte om valgprotokoll som er kommet. Valgprotokollen er kommet inn i tide før fristen. KK innstiller på at den godkjennes. Velferdstinget godkjenner valgprotokollen. VEDTAK: Valgprotokollen ble godkjent. VEDTAK: Mathias Meyer ble innstilt som settevara. 6

7 ORIENTERINGER ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING Klokken 16:56 Sak /05 Arbeidsutvalgets leder, Gard Løken Frøvoll orienterte om hva som har skjedd siden sakspapirfrist. Det var ingen oppklarende spørsmål. Sak /05 HOVEDSTYRETS ORIENTERING HS v/jonas orienterte. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 29, Øystein Fossbraaten (UiO, VA). Jonas svarte. Sak /05 ANDRE ORIENTERINGER Universitas orientering v/simen Eriksen. Det var ingen oppklarende spørsmål. Klokken 17:10 HALVÅRSRAPPORT Sak /05 AU v/gard innledet saken. Det var ingen oppklarende spørsmål. KK v/kari-anne Andersen tegnet seg til orden informerte om prosedyren dersom en representant ønsker å forlate møtet. Klokken 17:18 GODKJENNING AV REGNSKAP Sak /05 Administrasjonsleder v/sarah innledet saken. Det var ingen oppklarende spørsmål. VEDTAK: Regnskapet ble godkjent. 7

8 Klokken 17:23 VEDTAK OM DRIFT OG DRIFTSFORM STUDENTHUS Sak /05 AU v/idun innledet saken. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 19, Ola Gimse Estenstad (OsloMet), nummer 26, Charlotte Borgen (UiO, GL), nummer 11, Felix Volpe (BI), nummer 2, Henriette Seim (DMI, NLA). Idun svarte. DEBATT AV SAKEN: Følgende tegnet seg til debatt: Delegat nummer 31, Adrian Helle (UiO, RL), nummer 19, Ola Gimse Estenstad (OsloMet), nummer 16, Vilde Henningsgård (OsloMet), nummer 11, Felix Volpe (BI), nummer 28, Johannes Saastad (UiO), nummer 9, Jonas Økland (BI), nummer 37, Kaia Andrea Sølverød (UiO, GjL). Delegat nummer 28, Johannes Saastad tegnet seg til orden. Delegat nummer 31, Adrian Helle (UiO, RL) tegnet seg til saksopplysning. Delegat nummer 11, Felix Volpe (BI), trekker endringsforslaget sitt (Forslag #2). Klokken 17:44 Velferdstinget stemmer over å legge teksten i sakspapirer til grunn VEDTAK: Vedtatt. Delegat nummer 16, Vilde Henningsgård (OsloMet), trekker endringsforslaget sitt (Forslag #3). Klokken 17:59 VOTERING: Opprette holde forslag #2 Forslaget er opprettholdt Opprette holde forslag #3 Forslaget er opprettholdt Velferdstinget stemmer over forslagene mot hverandre. Forslag #2 går videre. Velferdstinget stemmer over endringsforslagene. Forslag # 2 Dokument: Linje nr 644 Levert av: Felix Volpe (BI) Type Endring Vedtak om drift og driftsform studenthus (sak 023/20-05) Opprinnelig tekst Ny tekst Begrunnelse "...et foreningsorgan bestående av representanter fra foreningene på huset..." "...et organ bestående av representanter fra organisasjonene på huset..." Som redegjort i debatt 168 VEDTAK Vedtatt 8

9 169 Forslag # 3 Dokument: Linje nr 643 Levert av: Vilde Henningsgård (OsloMet) Type Endring Vedtak om drift og driftsform studenthus (sak 023/20-05) Opprinnelig tekst Ny tekst Begrunnelse Husets øverste organ er et foreningsorgan bestående av representanter fra foreningene på huset. Husets øverste organ er et foreningsorgan bestående av representanter fra foreningene og de andre aktørene på huset. Endringen inkluderer en åpen presisering som ikke limiterer foreningsorganet til studentforeninger VEDTAK Falt Velferdstinget stemmer over helheten i sakspapirene med endringene som har blitt vedtatt. VEDTAK: Helheten er vedtatt. Pause 18:03-18:20 ETTERGODKJENNING AV HØRINGSSVAR AU v/henrik innledet saken. Det var ingen oppklarende spørsmål. DEBATT AV SAKEN: Det var ingen diskusjon/debatt. VOTERING: Velferdstinget stemte for forslaget. VEDTAK: Ettergodkjenningen ble vedtatt. 9 Sak /05

10 INNLEDNING VALG Klokken 18:23 Ordstyrer orienterer om gjennomføring av valg. Marius Frans Linus Hillestad, leder av valgkomiteen (VK) presenterte Valgkomiteens innstilling. Klokken 18:27 VALG AV ARBEIDSUTVALG (AU) VALG AV LEDER 10 Sak /05 Valgkomiteen hadde enstemmig innstilt følgende kandidat: Felix Volpe Kandidater fremmet på møte: Idun Kløvstad (AU) fremmet seg selv. Kandidater fremmet i forkant av møtet: Idun Kløvstad Eva Strømme Moshuus Eva Strømme Moshuus opprettholder ikke sitt kandidatur som leder Kandidater: Felix Volpe Idun Kløvstad Saksopplysning fra Felix Volpe før valgtalen. KK v/kari-anne Andersen tegnet seg til orden. Kandidatene holdt valgtaler. Det var spørsmål til kandidatene fra delegat nummer 16, Vilde Henningsgård (OsloMet) og nummer 29, Øystein Fossbraaten (UiO, VA). Kandidatene svarte. KK v/markus Asprusten orienterte om hvordan skriftlig valg foregår via nettskjema. Klokken 19:00 Velferdstinget gikk til skriftlig valg. Det var 36 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Idun Kløvstad ble valgt som leder

11 VALG AV NESTLEDER Klokken 19:13 Eva Strømme Moshuus var enstemmig innstilt av Valgkomiteen Kandidaten holdt valgtale. Det var ingen spørsmål til kandidaten. Det var ikke andre kandidater og kandidaten ble valgt ved akklamasjon. VEDTAK: Eva Strømme Moshuus ble valgt som nestleder Delegat nummer 9, Jonas Økland (BI) tegner seg til orden. KK v/kari-anne Andersen tegnet seg til orden. Klokken 19:23 VALG AV SAMARBEIDSANSVARLIG Henriette Seim var enstemmig innstilt av Valgkomiteen Kandidaten holdt valgtale. Det var spørsmål til kandidatene fra delegat nummer 16, Vilde Henningsgård (OsloMet) og nummer 29, Øystein Fossbraaten (UiO). Kandidaten svarte. Det var ikke andre kandidater og kandidaten ble valgt ved akklamasjon. VEDTAK: Henriette Seim ble valgt som samarbeidsansvarlig Klokken 19:31 VALG AV POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG Axel Klanderud var innstilt av Valgkomiteen Kandidaten holdt valgtale. Det var ingen spørsmål til kandidaten. Det var ikke andre kandidater og kandidaten ble valgt ved akklamasjon. VEDTAK: Axel Klanderud ble valgt som politikk- og medieansvarlig Velferdstingets arbeidsutvalg 2020/2021 Leder: Idun Kløvstad (UiO) Nestleder: Eva Strømme Moshuus (UiO) Samarbeidsansvarlig: Henriette Seim (NLA) Politikk- og medieansvarlig: Axel Klanderud (UiO) 11

12 VALG AV KONTROLLKOMITEEN (KK) Klokken 19:36 Valgkomiteen hadde enstemmig innstilt følgende kandidat: Frida Margareta Rasmussen (UiO) Kandidater meldt seg før møte: Mikkel Frydenlund Sibe Kandidater fremmet på møtet: Kari-Anne Andersen Lise Reisnes Kandidater: Mikkel Frydenlund Kari-Anne Andersen Lise Reisnes Frida Margareta Rasmussen Kandidatene holde valgtale Kari-Anne trekker sitt kandidatur. Det var intet ønske om skriftlig votering. Det var tre kandidater til tre plasser og kandidatene ble valgt ved akklamasjon. VEDTAK: Følgende ble valgt til Velferdstingets kontrollkomite: Frida Rasmussen (UiO) Mikkel Frydenlund Sibe (OsloMet) Lise Reisnes (MF) Klokken 19:46 VALG TIL KULTURSTYRET (KS) Valgkomiteen presenterte innstilling av kandidater. Valgkomiteen hadde enstemmig innstilt følgende kandidater: Sandra Butoyi Barathy Pirabahar Øystein Martin Dulsrud Klungnes Ingvild Nilsson Henrik Amadeus Bjørndalen Det var ingen valgtaler. Kandidatene ble valgt ved akklamasjon. 12 Sak /05 Sak /05

13 VEDTAK: Følgende ble valgt til å sitte som faste medlemmer i Velferdstingets Kulturstyre: Sandra Butoyi (UiO) Barathy Pirabahar (UiO) Øystein Martin Dulsrud Klungnes (BDM) Ingvild Nilsson (UiO) Henrik Amadeus Bjørndalen (UiO) Klokken 19:52 VALG TIL KULTURSTYRET VARAMEDLEMMER Valgkomiteen hadde ingen innstilling til varamedlemmer. Kandidater fremmet på møte: Markus Christopher Barkenæs (UiO) Isak Diesen (OsloMet) Det var ikke andre kandidater og kandidatene ble valgt ved akklamasjon. VEDTAK: Følgende ble valgt som varamedlemmer til Velferdstingets Kulturstyre: 1. vara: Markus Christopher Barkenæs (UiO) 2. vara: Isak Diesen (OsloMet) Klokken 20:05 VALG AV VALGKOMITEEN (VK) VALG AV LEDER TIL VALGKOMITEEN Valgkomiteen har ingen innstilling. Kandidater fremmet på møte: Eivind Yrjan Stamnes (UiO) fremmet seg selv. Kandidaten holdt valgtale Det var ingen spørsmål til kandidaten. Velferdstinget gikk til skriftlig valg via nettskjema. Det var 30 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Eivind Yrjan Stamnes ble valgt som leder av Valgkomiteen VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN Valgkomiteen hadde ingen innstilling til varamedlemmer. Kandidater fremmet på møte: William Giffen Sæbø (OsloMet) Isak Grov Diesen (OsloMet) Markus Christoffer Barkenæs (UiO) 13 Sak /05

14 Det var tre kandidater til fire plasser og kandidatene ble valgt ved akklamasjon. VEDTAK: Følgende ble valgt som medlemmer av valgkomiteen William Giffen Sæbø (OsloMet) Isak Grov Diesen (OsloMet) Markus Christoffer Barkenæs (UiO) Velferdstingets Valgkomité 2020/2021 Eivind Yrjan Stamnes (UiO), leder William Giffen Sæbø (OsloMet) Isak Grov Diesen (OsloMet) Markus Christoffer Barkenæs (UiO) Klokken 20:26 NOMINASJON TIL STYRET I UNIVERSITAS NOMINASJON AV STYRELEDER (FOR 2 ÅR) 14 Sak /05 Kandidater fremmet på møte Svein Olav Sæter (UiO) med personlig vara Mina Kolstad (UiO). Kandidaten holdt valgtale Det var ingen spørsmål til kandidaten. Det var ikke andre kandidater. Kandidaten ble valgt ved akklamasjon. VEDTAK: Svein Olav Sæter (UiO) med personlig vara, ble nominert til leder i Universitasstyret i to år NOMINASJON AV ETT STYREMEDLEM (FOR 2 ÅR) Kandidater fremmet på møte Aksel Sogner Noonan (UiO) med personlig vara Kaia Andrea Sølverød (UiO). Kandidaten holdt valgtale Det var ingen spørsmål til kandidaten. Velferdstinget gikk til skriftlig valg via nettskjema. Det var 32 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Aksel Sogner Noonan med personlig vara, ble nominert til styremedlem i Universitasstyret for to år.

15 Klokken 20:48 NOMINASJON TIL STYRET I RADIO NOVA NOMINASJON AV STYRELEDER (FOR 2 ÅR) Det var ingen kandidater. Det er ikke behov for etternominere, da dette kan gjøres på Radio Novas generalforsamling. NOMINASJON AV NESTLEDER (FOR 2 ÅR) Det var ingen kandidater. Det er ikke behov for etternominere, da dette kan gjøres på Radio Novas generalforsamling. NOMINASJON AV ETT STYREMEDLEM (FOR 1 ÅR) Kandidater fremmet på møte: Lise Reinsnes (MF) uten personlig vara. Det var en kandidat til en plass og kandidaten ble valgt ved akklamasjon. VEDTAK: Lise Reinsnes ble nominert til styremedlem i Radio Nova. Klokken 20:57 NOMINASJON TIL STYRET I ARGUMENT NOMINASJON AV STYRELEDER (FOR 1 ÅR) Argument har foreslått at Ida Helene fortsetter som styreleder. Velferdstinget nominerer henne. VEDTAK: Ida Helene Andersen ble nominert til leder i Argumentstyret i ett år. NOMINASJON AV ETT STYREMEDLEM (FOR 1 ÅR) Det var ingen kandidater. Klokken 20:59 EVENTUELT Det var ingen saker til eventuelt. Møtet ble avsluttet med møtekritikk. Møteslutt 21:22 15 Sak /05 Sak /05 Sak /05

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 10. desember 2018 Tid: klokken 17:00 Sted: Det teologiske menighetsfakultet, Auditorium 2 Møtet satt d. 10. desember 2018 kl. 17:00. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 12. november 2018 Tid: klokken 17:00 Sted: OlsoMet storbyuniversitetet, P42; Q1050 Møtet satt d. 12. november 2018 kl. 17:00. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. oktober 2018 Tid: klokken 17:00 Sted: UiO. Fysikkbygningen, Lille fysiske auditorium Møtet satt d. 4. oktober 2018 kl. 17:00. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 27. mai 2019 Tid: klokken 16:45 Sted: OsloMet - storbyuniversitetet, rom X158 Møtet satt d. 27. mai 2019 kl. 16:50. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 20. mars 2019 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo, rom C2-080 Møtet satt d. 20. mars 2019 kl. 17:10. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. mai 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 29. mai kl. 17:15. Ved opprop var det 29 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. november 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 13. november 2017 kl. 17:03. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. februar 2019 Tid: klokken 17:00 Sted: OsloMet storbyuniversitetet, Stensberggate 26/28, rom X166 Møtet satt d. 28. februar 2019 kl. 17:10. Ved opprop var det 35

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 5. desember 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Møterom A1 Møtet satt d. 5. desember kl. 17:13. Ved opprop var det 29 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. november 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, P52, Auditorium 3 Møtet satt d. 14. november kl. 17:35. Ved opprop var det 25 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. desember 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Det teologiske menighetsfakultet (MF), Auditorium 1 Møtet satt d. 5. desember kl. 17:05. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS. Mandag 22. oktober 2018, klokken Sognsveien 77B, Ullevål stadion

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS. Mandag 22. oktober 2018, klokken Sognsveien 77B, Ullevål stadion INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 22. oktober 2018, klokken 18.00 Sognsveien 77B, Ullevål stadion TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen i

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. mai 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus Møtet satt d. 30. mai kl. 17:08. Ved opprop var det 28 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 23. oktober 2017 Tid: kl. 18:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 19. mars 2018 Tid: klokken 17:00 Sted: Norges idrettshøgskole Møtet satt d. 19. mars kl. 17:07. Ved opprop var det 26 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 03/18-19 I STUDENTPARLAMENTET

REFERAT FRA MØTE 03/18-19 I STUDENTPARLAMENTET REFERAT FRA MØTE 03/18-19 I STUDENTPARLAMENTET Tid: Torsdag 18. oktober 2018 Sted: Niels Henrik Abels hus, Abels utsikt OSLO, 18.10.2018 Ordstyrer: Referent: Vebjørn Andersson Line Willersrud Tilstede:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. september 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. november 2015 Tid: klokken 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, i Auditorium 2 på Universitetet i Osio. Møtet satt d. 30. november kl. 17:15. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. mars 2016 Tid: klokken 17:20 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 17. mars kl. 17:15. Ved opprop var det 29 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. februar 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Pilestredet 52, Auditorium 3, Høgskolen i Oslo og Akershus. Møtet satt d. 15. februar kl. 17:15. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 22. mai 2018 Tid: klokken 17:00 Sted: Det teologiske menighetsfakultetet, i Auditorium 1 Møtet satt d. 22. mai kl. 16:35. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. desember 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 27. februar 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Thon Hotel Åsgårdstrand Møtet satt d. 27. februar kl. 11:50. Ved opprop var det 31 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. mai 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. september 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. februar 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Pilestredet 52, Auditorium 3, Høgskolen i Oslo og Akershus. Møtet satt d. 15. februar kl. 17:15. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. september 2017 Tid: klokken 14:00 Sted: Thon Hotell Ullevaal Møtet satt d. 9. september 2017 kl. 14:00. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. desember 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. desember 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 19. november 2012

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 14. november 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. mai 2010. Tid: 17.10-20.25

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. mars 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1.september 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 16. oktober 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI Møtet satt d. 16. oktober 2017 kl. 17:06. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 06/16-17 I STUDENTPARLAMENTET

REFERAT FRA MØTE 06/16-17 I STUDENTPARLAMENTET REFERAT FRA MØTE 06/16-17 I STUDENTPARLAMENTET Tid: Onsdag 05. april 2017 Sted: Abels utsikt, Niels Henrik Abels Hus, Blindern OSLO, 05.04.2017 Ordstyrer: Referent: Torgeir Lebesbye Line Willersrud Tilstede:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 31. Mars 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. november 2010. Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 11. oktober 2018 Tid: klokken 17:00 Sted: OlsoMet storbyuniversitetet, P42; Q1050 Møtet satt d. 11. oktober 2018 kl. 17:00. Ved opprop var det 25 stemmeberettigede til

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 16. april 2018 Tid: klokken 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 2 Møtet satt d. 16. april kl. 17:05. Ved opprop var det 31 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

Vedtekter for studentidrettsråd i Oslo og Akershus

Vedtekter for studentidrettsråd i Oslo og Akershus 1 2 3 Vedtekter for studentidrettsråd i Oslo og Akershus Vedtatt på møte i Velferdstinget 19.03.2018 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 22. september 2011

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. oktober 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo, lokale D1 Møtet satt d. 17. oktober kl. 17:05. Ved opprop var det 19 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 12. mai 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO Dato: 9. desember 2005 Tid:

Detaljer

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4.

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. Møtet satt 13:04 Sak 1: Godkjenning av innkalling Taleliste: 2, 5, 2 Godkjent med tillagte kommentarer

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den 29. februar 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den 29. februar 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den

Detaljer

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingets 2. møte 28. februar kl. 17:00-21:00 Sted: OsloMet, Stensberggate 26/28 VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 Velferdstinget i Oslo

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Tilstede:

Referat fra møte i Studentparlamentet Tilstede: Referat fra møte i Studentparlamentet 22.01.2019 Tilstede: Liste/fakultet/tilhørighet Navn Tilst Vara 1 UiT SV Sosialistisk Venstreparti Maja Sandvik Lockert Nei 2 UiT SV Sosialistisk Venstreparti Frida

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

Referat fra OSI Tennis årsmøte 6 7 8

Referat fra OSI Tennis årsmøte 6 7 8 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dato: Tid: Sted Referat fra OSI Tennis årsmøte 6 7 8 05.10.16 Kl 17 Eldorado bokhandel Møtet satt 05.10.16 kl 17-18. Ved opprop var det 13 stemmeberettigede til

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 27. mars 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 27. mars kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet.

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl. 17.15. Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. VT21/12 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 03.02.11 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl. 17.15 23.25 Referent: Kopi til: Jone Rivrud Rygg 3 stk:

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24.september 2012

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 9.-10. februar 2019 Tid: klokken 12:00 Sted: Thon Hotel Oslofjord Møtet ble satt d. 9. februar 2019 kl. 12:00. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 7.-8. februar 2015

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Tilstede:

Referat fra møte i Studentparlamentet Tilstede: Referat fra møte i Studentparlamentet 04.10.2018 Tilstede: Liste/fakultet/tilhørighet Navn Tilst Vara 1 UiT SV Sosialistisk Venstreparti Maja Sandvik Lockert Ja 2 UiT SV Sosialistisk Venstreparti Frida

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Sentralstyret Protokoll

Sentralstyret Protokoll Sentralstyret Protokoll Møte SST1-19/20 Dato 14.09.2019 Protokollførere Mari Winsents, Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 19/121, journalpost 2019001759 Vedlegg til protokollen: 1. forretningsorden

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. april 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 23.03.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST5 06.17-16/17 Gjelder Saker til NSOs landsmøte 2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Innstillinger i saker til NSOs landsmøte

Detaljer