Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur"

Transkript

1 Bruksanvisning Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur NO For drikkevannsinstallasjon Modell Produksjonsår (fra) /2017

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Om denne bruksanvisningen Målgrupper Merking av instruksjoner Merknader til denne språkversjonen 4 2 Produktinformasjon Normer og regelverk Tiltenkt bruk Bruksområder Medier Produktbeskrivelse Oversikt Presstilkobling med SC-Contur Tetningselementer Merkinger på komponenter Kompatible komponenter Tekniske data Brukerinformasjon Korrosjon Valgfritt tilbehør 10 3 Håndtering Monteringsinformasjoner Innbyggingsmål Monteringsanvisninger Nødvendig verktøy Montering Kappe til rørene Kalibrering av rør Presse kobling Montere ventil Lekkasjetest Vedlikehold Kassering 20 Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 2

3 Om denne bruksanvisningen 1 Om denne bruksanvisningen Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett, ytterligere informasjon får du på viega.com/legal. 1.1 Målgrupper Informasjonen i denne anvisningen retter seg til varme- og sanitærspesialister hhv. fagpersonell med nødvendig opplæring. Personer som ikke har denne utdannelsen hhv. kvalifikasjonene, har ikke tillatelse til å montere, installere og evt. vedlikeholde disse produktene. Denne begrensningen gjelder ikke for eventuelle råd om betjening. Montering av Viega-produkter skal skje iht. generelle, anerkjente regler for dette fagområdet og Viega-bruksanvisningene. 1.2 Merking av instruksjoner Advarsels- og merknadstekster er uthevet fra resten av teksten og spesielt merket med egne piktogrammer. FARE! Advarer mot mulige livsfarlige personskader. ADVARSEL! Advarer mot mulige alvorlige personskader. FORSIKTIG! Advarer mot mulige personskader. MERKNAD! Advarer mot mulige materielle skader. Ytterligere merknader og tips. Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 3

4 Om denne bruksanvisningen 1.3 Merknader til denne språkversjonen Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om produkt- eller systemvalg, montering og igangkjøring, samt om tiltenkt bruk og, om nødvendig, om vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter, deres egenskaper og bruksteknikk er basert på de aktuelle gjeldende standardene i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Noen passasjer i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/ Tyskland. Disse forskriftene gjelder som anbefalinger for andre land, i den grad det der ikke finnes tilsvarende, nasjonale krav. Gjeldende nasjonale lover, standarder, forskrifter, normer samt andre tekniske forskrifter har prioritet foran de tyske/europeiske retningslinjene i denne veiledningen: Informasjonen her er ikke bindende for andre land og områder, og skal som sagt brukes som støtte. Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 4

5 Produktinformasjon 2 Produktinformasjon 2.1 Normer og regelverk De følgende normer og regelverk gjelder for Tyskland hhv. Europa og skal forstås som et hjelpegrunnlag. Regelverk fra avsnittet: Bruksområde Gyldighetsområde / Merknad Planlegging, utførelse, drift og vedlikehold av drikkevannsinstallasjoner Planlegging, utførelse, drift og vedlikehold av drikkevannsinstallasjoner Planlegging, utførelse, drift og vedlikehold av drikkevannsinstallasjoner Planlegging, utførelse, drift og vedlikehold av drikkevannsinstallasjoner Planlegging, utførelse, drift og vedlikehold av drikkevannsinstallasjoner Planlegging, utførelse, drift og vedlikehold av drikkevannsinstallasjoner Planlegging, utførelse, drift og vedlikehold av drikkevannsinstallasjoner Planlegging, utførelse, drift og vedlikehold av drikkevannsinstallasjoner Planlegging, utførelse, drift og vedlikehold av drikkevannsinstallasjoner Regelverk som gjelder i Tyskland DIN EN 806 del 1 DIN EN 806 del 2 DIN EN 806 del 3 DIN EN 806 del 4 DIN EN 806 del 5 DIN EN 1717 DIN 1988 VDI/DVGW 6023 Trinkwasserverordnung (TrinkwV) Regelverk fra avsnittet: Medier Gyldighetsområde / Merknad Egnethet for drikkevann Regelverk som gjelder i Tyskland Trinkwasserverordnung (TrinkwV) Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 5

6 Produktinformasjon Regelverk fra avsnittet: Produktbeskrivelse Gyldighetsområde / Merknad Egnethet for drikkevannsinstallasjoner Egnethet for drikkevannsinstallasjoner Krav til plastkomponenter for drikkevannsinstallasjoner Regelverk som gjelder i Tyskland Trinkwasserverordnung (TrinkwV) DIN DVGW-Arbeitsblatt W270 Regelverk fra avsnittet: Oversikt Gyldighetsområde / Merknad Oppfyllelse av prøvekrav (armaturgruppe I) Regelverk som gjelder i Tyskland DIN EN 1213 Regelverk fra avsnittet: Merking på komponenter Gyldighetsområde / Merknad Regelverk som gjelder i Tyskland Merking støyklasse I DIN EN 1213 Regelverk fra avsnittet: Korrosjon Gyldighetsområde / Merknad Regelverk som gjelder i Tyskland Utvendig korrosjonsbeskyttelse DIN EN Utvendig korrosjonsbeskyttelse DIN Utvendig korrosjonsbeskyttelse DKI-Informationsdruck i. 160 Regelverk fra avsnittet: Lekkasjetest Gyldighetsområde / Merknad Lekkasjetest for drikkevannsinstallasjoner Lekkasjetest for drikkevannsinstallasjoner Regelverk som gjelder i Tyskland DIN EN 806 del 4 ZVSHK-Merkblatt "Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser" Regelverk fra avsnittet: Vedlikehold Gyldighetsområde / Merknad Drift og vedlikehold av drikkevannsinstallasjoner Regelverk som gjelder i Tyskland DIN EN Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 6

7 Produktinformasjon 2.2 Tiltenkt bruk Bruk av modellen til andre bruksformål og medier enn de som er beskrevet, må avtales med Viega servicesenter Bruksområder Bruk er bl.a. mulig i følgende områder: Drikkevannsinstallasjoner - med Sanfix Fosta PE-Xc/AI/PE-Xc-rør (formstabil med oksygensperresjikt) - med Sanfix PE-Xc-rør (fleksibel uten oksygensperresjikt) Modellen brukes til avstengning av plan- og etasjeenheter. For planlegging, utførelse, drift og vedlikehold av drikkevannsinstallasjoner må de generelt anerkjente tekniske reglene og gjeldende retningslinjer følges, se Ä Regelverk fra avsnittet: Bruksområde på side Medier Modellen er bla. egnet for følgende medier: Drikkevann uten begrensning iht. gjeldende retningslinjer, se Ä Regelverk fra avsnittet: Medier på side 5 Maks. klorid-konsentrasjon 250 mg/l iht. gjeldende retningslinjer, se Ä Regelverk fra avsnittet: Medier på side Produktbeskrivelse Easytop-systemarmaturer kan iht. gjeldende retningslinjer brukes for alle drikkevann og er DVGW-sertifisert, se Ä Regelverk fra avsnittet: Produktbeskrivelse på side 6. Deres plastkomponenter tilsvarer KTWanbefalingen og kravene til gjeldende retningslinjer Oversikt Easytop-systemarmaturene tilsvarer testkravene til gjeldende retningslinjer, se Ä Regelverk fra avsnittet: Oversikt på side 6. Lydisolasjon L ap 20 db(a) Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 7

8 Produktinformasjon Fig. 1: Oppbygning til en rett seteventil ved eksempelet av modell Easytop-skjult rett seteventil 2 - Beskyttelseshylse 3 - Medbringer 4 - Beskyttelseshette Modellen er utstyrt på følgende måte: Overdel Bygningsbeskyttelse Ventilhus av rødgods/silisiumbronse Inn- og utgangsside med Sanfix-P-presstilkobling med SC-Contur Ventilsete og ventiltallerkenenhet av rustfritt stål grønt punkt for drikkevann Modellen er tilgjengelig i følgende dimensjoner: d 16 / 20 / 25 / Presstilkobling med SC-Contur SC-Contur Fig. 2: SC-Contur Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 8

9 Produktinformasjon Viega presstilkoblinger har SC-Contur. SC-Contur er en sikkerhetsteknikk sertifisert av DVGW, og sørger for at forbindelsen i upresset tilstand er garantert utett. Dermed blir forbindelser som ved forglemmelse ikke er blitt presset umiddelbart oppdaget ved lekkasjetesten. Viega garanterer at ikke pressede koblinger oppdages under lekkasjetesten: ved våt lekkasjetest i trykkområdet 0,1 MPa til 0,65 MPa (1,0 bar til 6,5 bar) ved tørr lekkasjetest i trykkområdet 22 hpa til 0,3 MPa (22 mbar til 3,0 bar) Tetningselementer MERKNAD! For drikkevannsinstallasjoner er kun EPDM-tetningselementet tillatt. Andre tetningselementer skal ikke anvendes. Modellen er fra fabrikken utstyrt med EPDM-tetningselementer. Bruksområde Bruk Drikkevann alle rørledningsavsnitt Driftstemperatur [T maks ] 70 C Driftstrykk [P maks ] 1,0 MPa (10 bar) Merknader se merknader Ä Kapittel Medier på side Merkinger på komponenter Presskoblingene er merket med et farget punkt. Denne merker SC-Contur, hvor det ved en forbindelse man har glemt å presse, strømmer ut prøvemedium. Modellen er merket på følgende måte: Strømningsretningsindikering Støyklasse I iht. gjeldende retningslinjer, se Ä Regelverk fra avsnittet: Merking på komponenter på side 6 Dimensjon DVGW-påskrift grønt punkt for drikkevann Stillingsindikering Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 9

10 Produktinformasjon Kompatible komponenter Modellen er utstyrt med Sanfix-P-presstilkoblinger og kompatibel med Sanfix- / Sanfix Fosta-systemet Tekniske data Overhold følgende driftsbetingelser for installasjonen av modellen: Driftstemperatur [T maks ] 70 C Driftstrykk [P maks ] 1,0 MPa (10 bar) 2.4 Brukerinformasjon Korrosjon Fritt lagte rørledninger og armaturer i rom trenger i normale tilfeller ingen utvendig korrosjonsbeskytelse. Unntak finnes i følgende tilfeller: Kontakt med aggressive stoffer, som nitritt- eller ammoniumholdige materialer Kontakt med aggressive kjemikalier i aggresive omgivelser Når en utvendig korrosjonsbeskyttelse er nødvendig, må gjeldende retningslinjer følges, se Ä Regelverk fra avsnittet: Korrosjon på side 6. Easytop-armaturer av rødgods/silisiumbronse kan brukes for alle typer drikkevann. Klorid-konsentrasjonen i mediet må ikke overskride en maksimumsverdi på 250 mg/l. Ved denne kloriden er det ikke snakk om desinfeksjonsmidler, men om en bestanddel i hav- og koksalt (natriumklorid). 2.5 Valgfritt tilbehør Som tilbehør kan valgfritt leveres: Isolerende skall Utstyrssett Klassisk modell Monteringssett Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 10

11 Produktinformasjon Fig. 3: Modell isolerende skall Fig. 4: Modell utstyrssett Fig. 5: Modell 2236 utstyrssett Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 11

12 Produktinformasjon Fig. 6: Modell klassisk modell Fig. 7: Modell monteringssett foran Fig. 8: Modell monteringssett bak Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 12

13 Håndtering 3 Håndtering 3.1 Monteringsinformasjoner Innbyggingsmål A - minst 45 mm B - maksimalt 130 mm (ved bruk av modell 2236 maksimalt 80 mm) Monteringsanvisninger Kontrollere systemkomponenter Modellen skal først tas ut av emballasjen umiddelbart før bruk. Ved transport og lagring kan systemkomponenter evt. ha blitt skadet. Kontroller alle delene. Skift skadede komponenter. Ikke reparer skadede komponenter. Skitne komponenter skal ikke installeres. Under monteringen Vær oppmerksom på følgende ved monteringen: minimal/maksimal innbyggingsdybde bruk egnet verktøy Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 13

14 Håndtering Velg monteringsstedet slik, at armaturen er godt tilgjengelig, lett å betjene og det isolerende skallet kan monteres problemfritt. Rørledningsføring og festing Informasjon finner du i system-bruksanvisningen Sanfix / Sanfix Fosta. Lengdeekspansjon Informasjon finner du i system-bruksanvisningen Sanfix / Sanfix Fosta Nødvendig verktøy For å opprette en pressforbindelse, trenger man følgende verktøy: Hånd- og elektriske sager eller vinkelsliper er ikke tillatt. Pressmaskin med konstant presskraft egnede Sanfix-pressbakker for PE-Xc-systemer (modell eller ) Rørsakse (modell 5341) for dimensjoner mm Rørkutter (modell 2191) for dimensjoner mm Bøyeverktøy (modell 5331 eller ) Avgrader passende til rørstørrelse: 16 / 20 mm (modell ) 25 / 32 / 40 mm (modell ) Fig. 9: Pressbakker Anbefalte Viega pressmaskiner: Pressgun 5 Pressgun Picco Pressgun 4E / 4B Picco Type PT3-AH Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 14

15 Håndtering Type PT3-H/EH Type 2 (PT2) 3.2 Montering Kappe til rørene MERKNAD! Utette presskoblinger på grunn av skadet materiale! På grunn av skadede rør kan presskoblinger bli utette. For informasjon om verktøy, se også Ä Kapittel Nødvendig verktøy på side 14. Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 15

16 Håndtering Dimensjoner mm Kutt beskyttelsesrøret med saksen for beskyttelsesrør (modell 5341). Kutt røret med rørsaksen. Forsikre deg om at snittflaten er ren og rett. Dimensjoner mm Kutt røret med rørkutter (modell 2191) Kalibrering av rør Rett rørendene 25 mm samt deformerte rørender med avgrader før pressing. Sett inn avgrader helt til anslaget. Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 16

17 Håndtering Kalibrere røret ved dreiebevegelser. Røret er kalibrert Presse kobling Informasjoner om avstandene finner du i system-bruksan visningen for Sanfix / Sanfix Fosta. Skyv røret inn i presskoblingen, til rørenden er synlig i kontroll glasset. Kontroller innstikkdybden i kontrollglasset. Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 17

18 Håndtering Åpne pressbakken og sett den på koblingen i rett vinkel. Start pressingen. Koblingen er presset Montere ventil Etter første gangs montering skal det gjennomføres en funksjonskontroll. Montering er mulig i murverk (våtbygg) og i tørrbyggkonstruksjoner (frontvegg-/sjaktinstallasjoner). Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 18

19 Håndtering Feste i tørrbyggkonstruksjoner Fest armaturen bakfra med festesettet på en Viega armaturholder med skinnemuttere. Tett veggjennomføringen på veggens frontside med selvklebende tetningsflens. Fig. 10: festesett bak Fest beskyttelseshylsen til ventilen foran og bak kledningen (f. eks. Rigips- eller Fermacell-plater) med kontramuttere. Tett veggjennomføringen på veggens frontside med selvklebende tetningsflens. Fig. 11: festesett foran Betjene ventil Åpne hhv. lukk ventilen med eller mot urviserens retning. Under råbyggfasen: Betjen ventilen via beskyttelseskappen Lekkasjetest Før igangkjøring må installatøren gjennomføre en lekkasjetest. Denne testen gjennomføres på det ferdigstilte, men fortsatt ikke tildekte anlegget. Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 19

20 Håndtering Følg generelt anerkjente tekniske regler og gjeldende retningslinjer, se Ä Regelverk fra avsnittet: Lekkasjetest på side 6. Resultatet skal dokumenteres. 3.3 Vedlikehold MERKNAD! Informer din oppdragsgiver eller brukeren av drikkevannsinstallasjonen, om at anlegget må vedlikeholdes regelmessig. For drift og vedlikehold av drikkevannsinstallasjoner må gjeldende retningslinjer følges, se Ä Regelverk fra avsnittet: Vedlikehold på side 6. Viega anbefaler å aktivere armaturen regelmessig og kontrollere at den fungerer. 3.4 Kassering Del opp produkt og emballasje i de enkelte materialgruppene (f.eks. papir, metall, plast eller ikke-jern-metaller) og kasser i henhold til gjeldende nasjonal lovgiving. Easytop-skjult rett seteventil med SC-Contur 20

21 Viega A/S viega.no NO VPN180090

Raxofix med SC-Contur. Rørteknologi. ZM_L3_no_ _062130_8.pdf :57:57

Raxofix med SC-Contur. Rørteknologi. ZM_L3_no_ _062130_8.pdf :57:57 L3 Raxofix med SC-Contur Rørteknologi ZM_L3_no_20190327_062130_8.pdf 1 29.03.2019 02:57:57 Strømningsoptimerte presstilkoblingssystemer for drikkevannsinstallasjoner i henhold til DIN 1988 og DIN 50930

Detaljer

Profipress med SC-Contur. Rørteknologi. ZM_A1_no_ _071146_5.pdf :40:52

Profipress med SC-Contur. Rørteknologi. ZM_A1_no_ _071146_5.pdf :40:52 A1 Profipress med SC-Contur Rørteknologi ZM_A1_no_20171024_071146_5.pdf 1 24.10.2017 08:40:52 Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger av kobber, rødgods eller silisium bronse testet i henhold til

Detaljer

Megapress med SC-Contur. Rørteknologi stål. NO 7/16 Katalog 2016/2017 Rett til endringer forbeholdes.

Megapress med SC-Contur. Rørteknologi stål. NO 7/16 Katalog 2016/2017 Rett til endringer forbeholdes. Megapress Rørteknologi stål F2 NO 7/16 Katalog 2016/2017 Rett til endringer forbeholdes. Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger av ulegert stål 1.0308 for svarte, sinkbelagte, industrielt lakkerte

Detaljer

Sanpress med SC-Contur. Rørteknologi. ZM_G3_no_ _062130_8.pdf :36:48

Sanpress med SC-Contur. Rørteknologi. ZM_G3_no_ _062130_8.pdf :36:48 G3 Sanpress med SC-Contur Rørteknologi ZM_G3_no_20190327_062130_8.pdf 1 29.03.2019 01:36:48 Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger av rødgods eller silisium bronse, rør av rustfritt stål med materialnummer

Detaljer

Sanpress Inox med SC-Contur. Rørteknologi. ZM_G1_no_ _062130_5.pdf :29:30

Sanpress Inox med SC-Contur. Rørteknologi. ZM_G1_no_ _062130_5.pdf :29:30 G1 Sanpress Inox med SC-Contur Rørteknologi ZM_G1_no_20190327_062130_5.pdf 1 29.03.2019 10:29:30 Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger og rør av rustfritt stål med materialnummer 1.4401 og 1.4521

Detaljer

Megapress S med SC-Contur. Rørteknologi. ZM_F3_no_ _062130_6.pdf :40:22

Megapress S med SC-Contur. Rørteknologi. ZM_F3_no_ _062130_6.pdf :40:22 F3 Megapress S med SC-Contur Rørteknologi ZM_F3_no_20190327_062130_6.pdf 1 29.03.2019 05:40:22 Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger av ulegert stål 1.0308 for svarte, sinkbelagte, industrielt lakkerte

Detaljer

Prestabo med SC-Contur. Rørteknologi. ZM_F1_no_ _071146_6.pdf :11:54

Prestabo med SC-Contur. Rørteknologi. ZM_F1_no_ _071146_6.pdf :11:54 F1 Prestabo med SC-Contur Rørteknologi ZM_F1_no_20171024_071146_6.pdf 1 24.10.2017 08:11:54 Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger og rør av ulegert stål 1.0308 (E235), i henhold til DIN EN 10305

Detaljer

Rørteknologi PE-Xc/Al/ PE-Xc/rødgods

Rørteknologi PE-Xc/Al/ PE-Xc/rødgods Raxofix Rørteknologi PE-Xc/Al/ PE-Xc/ L3 NO 7/16 Katalog 2016/2017 Rett til endringer forbeholdes. Strømningsoptimerte presstilkoblingssystemer for drikkevannsinstallasjoner i henhold til DIN 1988 og DIN

Detaljer

Prestabo med SC-Contur. Rørteknologi stål. NO 7/16 Katalog 2016/2017 Rett til endringer forbeholdes.

Prestabo med SC-Contur. Rørteknologi stål. NO 7/16 Katalog 2016/2017 Rett til endringer forbeholdes. Prestabo Rørteknologi stål F1 NO 7/16 Katalog 2016/2017 Rett til endringer forbeholdes. Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger og rør av ulegert stål 1.0308 (E235), i henhold til EN 10305 3, utvendig

Detaljer

Rørteknologi syrefast stål

Rørteknologi syrefast stål Sanpress Inox Rørteknologi syrefast stål G1 NO 7/16 Katalog 2016/2017 Rett til endringer forbeholdes. Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger og rør av rustfritt stål med materialnummer 1.4401 og

Detaljer

Sanpress med SC-Contur. Rørteknologi rødgods. NO 7/16 Katalog 2016/2017 Rett til endringer forbeholdes.

Sanpress med SC-Contur. Rørteknologi rødgods. NO 7/16 Katalog 2016/2017 Rett til endringer forbeholdes. Sanpress Rørteknologi G3 NO 7/16 Katalog 2016/2017 Rett til endringer forbeholdes. Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger av, rør av rustfritt stål med materialnummer 1.4401 og 1.4521 i henhold til

Detaljer

Roth Alu-LaserPlus Rørsystem Montering

Roth Alu-LaserPlus Rørsystem Montering Presskoblinger i PPSU PPSU er et relativt nytt plast materiale for VVS og prosessindustrien. Tidligere har det vært brukt i romfartsindustrien, noe som garanterer den høye kvaliteten. PPSU har en høy motstand

Detaljer

Rørteknologi kobber/rødgods

Rørteknologi kobber/rødgods A1 Profipress Rørteknologi / NO 7/16 Katalog 2016/2017 Rett til endringer forbeholdes. Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger av og testet i henhold til DVGW-regulering W 534 med DVGW-testmerke,

Detaljer

Pressmuffesystem. Syrefast. Komplett sortiment!

Pressmuffesystem. Syrefast. Komplett sortiment! Pressmuffesystem Syrefast Komplett sortiment! A-press, syrefast 316L, rør og deler Rør og deler i syrefast 316L, spesielt brukt for tappvannsystem. Leveres med LBP O-ringer (LBP = Leak Before Press). 15

Detaljer

Globo H. Kuleventiler Kuleventil i rødgods

Globo H. Kuleventiler Kuleventil i rødgods Globo H Kuleventiler Kuleventil i rødgods IMI HEIMEIER / Stengeventiler / Globo H Globo H Globo H er en multifunksjonell avstengingsventil for varme og kjølesystemer. Takket være håndtakets kompakte arbeidsradius

Detaljer

Rørteknologi kobber/rødgods

Rørteknologi kobber/rødgods A2 Profipress G Rørteknologi / NO 7/16 Katalog 2016/2017 Rett til endringer forbeholdes. Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger og rør av i henhold til EN 1057 og DVGW-regulering GW 392, egnet til:

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

Viega Megapress. Presser tykkvegget stål: kaldt, sikkert og på sekunder.

Viega Megapress. Presser tykkvegget stål: kaldt, sikkert og på sekunder. Viega Megapress Presser tykkvegget stål: kaldt, sikkert og på sekunder. 2 Viega Megapress Viega Megapress Sparer monteringstid, lønnskostnader og sveisearbeid. Enten det gjelder stålrør som er tykk- eller

Detaljer

Rørteknologi. G1 S anpress I nox med S C-Contur

Rørteknologi. G1 S anpress I nox med S C-Contur Rørteknologi G S anpress I nox me S C-Contur G Rør og presskoblinger laget av ikke-korroerene stål (rustfritt stål) for rikkevannsinstallasjoner i henhol til DIN 988, testet i henhol til DVGW regulering

Detaljer

MONTERINGSANVISNING CREDO UNO 1/ variantvvs.no tlf:

MONTERINGSANVISNING CREDO UNO 1/ variantvvs.no tlf: 1/6 2/6 BRUKSANVISNING Tillatt bruk Radiatoren skal kun benyttes til oppvarming av innendørs arealer til tørking av tekstiler som er vasket i vann. All annen bruk strider mot produktets tenkte funksjon,

Detaljer

Produktblad PB 6.B.2. Pressfittings og verktøy til Alpex Duo

Produktblad PB 6.B.2. Pressfittings og verktøy til Alpex Duo Alpex Duo pressdeler i størrelser fra 16mm til 63mm sørger for en sikker forbindelse og gir en høy grad av stabilitet. Etter at rør og del er presset sammen, er røret fortsatt bevegelig aksialt. Dette

Detaljer

Monteringsanvisning MA 8.P.4

Monteringsanvisning MA 8.P.4 Monteringsanvisning Komponenter 1 Veggbrakett lang 2 Veggbrakett kort 3 Festeklemme 4 Sammenføyningsstykke 5 Union med anslutninger for div. utstyr 6 Fylle- og tappeventil 1R 7 PE 100 sveisestuss 63 x

Detaljer

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT. Komposittrøret for både tappevann og varme

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT. Komposittrøret for både tappevann og varme UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT Komposittrøret for både tappevann og varme 10 2010 9001 Uponor Komposittrøret er en rørtype der fordelerne hos både plast og metall utnyttes på optimalt

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

Rørteknologi. F1 Prestabo med S C-Contur

Rørteknologi. F1 Prestabo med S C-Contur Rørteknologi F Prestabo me S C-Contur F System rør og presskoblinger laget av ikke legert stål. Tiltenkt bruk: Prestabo-systemet for bruk i inustrianlegg og varmeinstallasjoner og ikke egnet for rikkevannsinstallasjoner.

Detaljer

Systempressverktøy. Rørteknologi. NO 7/16 Katalog 2016/2017 Rett til endringer forbeholdes.

Systempressverktøy. Rørteknologi. NO 7/16 Katalog 2016/2017 Rett til endringer forbeholdes. Systempressverktøy Rørteknologi NO 7/16 Katalog 2016/2017 Rett til endringer forbeholdes. For alle Viega pressystemer fra d 12 108,0. Viega systempressverktøy kan brukes med alle Viega metallpressystemer

Detaljer

FLEXWELL -LPG rør og rørdeler

FLEXWELL -LPG rør og rørdeler Revidert 08.02.2017 AH FLEXWELL -LPG rør og rørdeler Generell informasjon Start arbeidet etter gjennomlesning av denne monteringsanvisningen. Følg de gjeldende regler for hvordan man skal håndtere varme

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning Om denne veiledningen Denne veiledningen er en del av produktet Les igjennom veiledningen før utstyret tas i bruk Ta vare på veiledningen gjennom produktets

Detaljer

Ekstern platevarmeveksler. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren PHE S, PHE C. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Ekstern platevarmeveksler. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren PHE S, PHE C. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Ekstern platevarmeveksler PHE S, PHE C NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Utvendig stikkontakt for gass

Utvendig stikkontakt for gass Utvendig stikkontakt for gass NO Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen Side 02 Side 03 Utvendig stikkontakt for gass Bruksanvisning Symboler som brukes Montering og reparasjon av apparatet

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Karmlist Perfekt

Teknisk faktablad Sto Karmlist Perfekt Smygprofil med teleskopmekanisme Karakteristikk Anvendelse utvendig for varig tetting av tilslutningsfuger (f.eks. vinduskarmer, dørkarmer, skinner for rulleskodder) i isolerte fasadesystemer for tilslutning

Detaljer

Monteringsanvisning for LK PushFit

Monteringsanvisning for LK PushFit Monteringsanvisning for LK PushFit Generelt Alle vannberørte deler i LK PushFit er laget av en spesiell messinglegering. Typegodkjenningen for LK PushFit gjelder bare for forsegling av LK PE-X Universalrør.

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler rustfri - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler rustfri - drifts og montasjeanvisning Fordeler i rustfritt stål for gulvvarme og kjøling Produsert i rustfritt stål.40(xcrni8-0) [EN 0088-]. Rustfritt stål er et høyverdig verdig og sterkt ster t ster t materiale som er svært motstandsdyktig

Detaljer

SPESIALISTER INNENFOR KORROSIV STRØMNINGSTEKNOLOGI TILBEHØR

SPESIALISTER INNENFOR KORROSIV STRØMNINGSTEKNOLOGI TILBEHØR LYMA KEMITEKNIK SPESIALISTER INNENFOR KORROSIV STRØMNINGSTEKNOLOGI TILBEHØR Wilk-Graphite Grafittvarmeveksler Wilk-Graphite er synonymt med høy kvalitet fra én av verdens største produsenter. Produktene

Detaljer

Tetteprodukter Monteringsveiledning

Tetteprodukter Monteringsveiledning 113790N-01 2014-01 Tetteprodukter Monteringsveiledning 1. Produktbeskrivelse Flexit tetteprodukter Flexit tetteprodukter består av en serie mansjetter som er tilpasset den enkelte komponent i ventilasjonsanlegget

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

RØROPPLAGRING FOR RASK INSTALLASJON OG KONDENSKONTROLL MED AF/ARMAFLEX

RØROPPLAGRING FOR RASK INSTALLASJON OG KONDENSKONTROLL MED AF/ARMAFLEX Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) RØROPPLAGRING FOR RASK INSTALLASJON OG KONDENSKONTROLL MED AF/ARMAFLEX Sikker Euroklasse B/B L -s3,d0 og høy motstandsevne mot overføring

Detaljer

Sikre og pålitelige rørforbindelser til industrien

Sikre og pålitelige rørforbindelser til industrien Sikre og pålitelige rørforbindelser til industrien Raskt, sikkert og monteringsvennlig! Lekkasjefrie, solide rørforbindelser trengs i alle rørinstallasjoner - enten det dreier seg om skipsbygging, eller

Detaljer

Røropplagringen som stopper kondens og kuldebroer

Røropplagringen som stopper kondens og kuldebroer Røropplagringen som stopper kondens og kuldebroer Profesjonell røropplagring som gir et lukket isolasjonssystem Passer sammen med cellegummisortiment Tilgjengelig med passende rørklammer Enkel montasje

Detaljer

Noah Wall Heater Art. Nr:

Noah Wall Heater Art. Nr: Brukermanual Noah Wall Heater Art. Nr: 305030 Takk for at du valgte vår terrassevarmer. Denne brukermanualen vil gi deg nødvendig informasjon for riktig bruk og vedlikehold av din nye terrassevarmer. Vennligst

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold

FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold LISA konvektor Konvektor i stål Effektområde: 55-2347 W Versjon Mai 200 ultra design-2. Innledning / Produktbeskrivelse LENGDER: Lisa konvektorer leveres

Detaljer

Keulahütte Spjeldventiler. Lang levetid og gode strømningsegenskaper

Keulahütte Spjeldventiler. Lang levetid og gode strømningsegenskaper Keulahütte Spjeldventiler Lang levetid og gode strømningsegenskaper Spjeldventilene fra Keulahütte, som er lokalisert i Krauschwitz i Tyskland, er konstruert i henhold til internasjonale standarder. Blant

Detaljer

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Reliseal Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 84 1.1 Gyldighetsområde... 84 1.2 Merker og

Detaljer

Rørteknologi. A2 P rofipress G med S C-Contur

Rørteknologi. A2 P rofipress G med S C-Contur Rørteknologi P rofipress G me S C-Contur Kobberrør forbinelsessystem me presskobling teknologi for gassinstallasjon i henhol til DVGW - TRGI 2008, me DVGW testmerke, testet i henhol til DVGW regulering

Detaljer

Relifix. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Relifix. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Relifix Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 164 1.1 Gyldighetsområde... 164 1.2 Merker og

Detaljer

Pressmuffesystem. Galvanisert. Komplett sortiment!

Pressmuffesystem. Galvanisert. Komplett sortiment! Pressmuffesystem Galvanisert Komplett sortiment! A-press, galvaniserte rør og rørdeler A-Press presskoplingssystem i galvanisert stål fra 12 mm - 54 mm for installasjoner i lukkede varme og kjølesystem,

Detaljer

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Tillegg til Instruksjonsbok SIPOS SEVEN Utgave 08.15 Med forbehold om endringer! Innhold Tillegg til instruksjonsbok SIPOS SEVEN Innhold Innhold 1 Grunnleggende...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Postboks 356 1379 Nesbru Norge Telefon: +47 6684 8844 Telefax: +47 6684 8842 post@mft.no www.mft.no Produktinformasjon Tilbakeslagsventil

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Danalock V3 SCANDI Monteringsanvisning.

Danalock V3 SCANDI Monteringsanvisning. Danalock V3 SCANDI Monteringsanvisning www.danalock.com Innholdsfortegnelse Nødvendig verktøy side 4 Inkluderte deler side 5 1. Sikre utvendig lås side 6 2. Fjerne låsvrider på innsiden side 7 3. Normal

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

MonoControl CS. NO Monteringsanvisning Side 2

MonoControl CS. NO Monteringsanvisning Side 2 MonoControl CS NO Monteringsanvisning Side 2 MonoControl CS Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Leveransens omfang... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Beskyttelse mot tilsmussing

Detaljer

Produktblad PB 6.B.1. Alpex Duo. Komposittrør for forbruksvann og varmesystemer

Produktblad PB 6.B.1. Alpex Duo. Komposittrør for forbruksvann og varmesystemer Produktblad Komposittrør for forbruksvann og varmesystemer Et rør som kombiner gode egenskaper fra metall og plast - Lite ekspansjon ved varme - Difusjonstetthet - Formstabilitet - Resistent mot korrosjon

Detaljer

Dukbelagt cellegummiisolering som gir beskyttelse ved innendørs- og utendørsmontasje.

Dukbelagt cellegummiisolering som gir beskyttelse ved innendørs- og utendørsmontasje. Dukbelagt cellegummiisolering som gir beskyttelse ved innendørs- og utendørsmontasje. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Lett vekt Enkel montasje og vedlikehold Bestandig mot UV, olje og kjemikalier Isolering

Detaljer

DuoControl CS. NO Monteringsanvisning Side 2

DuoControl CS. NO Monteringsanvisning Side 2 DuoControl CS NO Monteringsanvisning Side 2 DuoControl CS Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Leveransens omfang... 3 Sikkerhetsanvisninger... 3 Beskyttelse mot tilsmussing

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

M O N T Ø R H Å N D B O K

M O N T Ø R H Å N D B O K VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER VIEGA PRESSYSTEMER M O N T Ø R H Å N D B O K Forord 3 Forord Denne VVS-håndboken presenterer et utsnitt av Viegas produktprogram. Boken

Detaljer

Roth QuickBox - til platevegg Installasjon

Roth QuickBox - til platevegg Installasjon Roth QuickBox - til platevegg Installasjon German quality since 1947 1/9 Installasjon av QuickBox i platevegg 1: Røret klippes vinkelrett av med PEX saks og varerøret kuttes 30 mm kortere enn PEX røret.

Detaljer

RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX

RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sammen med AF/Armaflex Euroklasse B/BL-s3,d0 og høy diffusjonsmostand (μ 10.000) Høy mekanisk

Detaljer

Brukerinformasjon Bronx Hanging Heater

Brukerinformasjon Bronx Hanging Heater Brukerinformasjon Bronx Hanging Heater Art. Nr. 305035 Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den

Detaljer

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet Teknisk datablad D6..NL For åpne og lukkede kretser i kjøle- og varmesystemer For inn- og utkopling av varme- og kjølesystemer Oversikt over utvalg DN PN kvmax [ m³/h] D625NL 25 10 / 16 45 D632NL 32 10

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Drifts- og installasjonsveiledning

Drifts- og installasjonsveiledning NO Drifts- og installasjonsveiledning 5902 CLOUD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GENERELL INFORMASJON Generelt Dette er monteringsanvisninger for Novy-enheten som vist på forsiden. Bruksanvisningen leveres separat

Detaljer

EFFEKTIV STØYISOLERING FOR ETT STILLERE MILJØ

EFFEKTIV STØYISOLERING FOR ETT STILLERE MILJØ EFFEKTIV STØYISOLERING FOR ETT STILLERE MILJØ Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Utmerket akustisk ytelse Fleksibel og lav vekt Kombinerte akustiske og termiske egenskaper 85 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Detaljer

Viega pressystemer. Sikre forbindelser for alle brukstilfeller.

Viega pressystemer. Sikre forbindelser for alle brukstilfeller. Viega pressystemer Sikre forbindelser for alle brukstilfeller. Viega. Connected in quality. Viega er overbevist: Kvalitet er alt. Uten kvalitet, ingenting. Derfor er det et krav for selskapet at vi hver

Detaljer

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold 1 ) Produktgruppe : tappevann og radiatorrør MLCP Navn på FDV Presskoblinger PPSU Nr. på FDV 06-004 Dato 01.10.2015 Utgave Utgave 2 2 ) Produktbeskrivelse / teknisk

Detaljer

Brannstopp mansjetter

Brannstopp mansjetter Brannstopp mansjetter CFS-C Brannstopp for plastrør med europeisk teknisk godkjenning. Bruksområder Tette rundt brennbare rør fra 50 til 160 diameter, i gjennomføringer i branncelle vegg og dekke. Rørmaterialer:

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

EFFEKTIV STØYISOLERING FOR ETT STILLERE MILJØ

EFFEKTIV STØYISOLERING FOR ETT STILLERE MILJØ EFFEKTIV STØYISOLERING FOR ETT STILLERE MILJØ Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Utmerket akustisk ytelse Fleksibel og lav vekt Kombinerte akustiske og termiske egenskaper 85 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Installasjonsinstruks for kondenseringsaggregater

Installasjonsinstruks for kondenseringsaggregater Installasjonsinstruks for kondenseringsaggregater 1. GODE RÅD 1.1 Transport Etter transport må det kontrolleres at enheten er uskadd. 1.2 Installasjon Kondenseringsaggregatet og tilhørende utstyr må installeres

Detaljer

Installasjonsveiledning for AG/TAG/TAGD/TAGP

Installasjonsveiledning for AG/TAG/TAGD/TAGP Installasjonsveiledning for AG/TAG/TAGD/TAGP 1. ANBEFALINGER 1.1 Før bruk Etter transport og før bruk må du forvisse deg om at kompressoren ikke er skadet, men i god stand. 1.2 Installasjon Kompressoren

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Slaglengde 13 mm. Hode er lett å åpne og lukke, og kan dreies 360. Bakkene kan også benyttes for andre verktøy for eksempel C130.

Slaglengde 13 mm. Hode er lett å åpne og lukke, og kan dreies 360. Bakkene kan også benyttes for andre verktøy for eksempel C130. Side 3..1-1 Hydraulisk pressverktøy D6-6kN 6-40² Presskraft 6kN Slaglengde 13 Dimensjon 40x53x150 Vekt,85 kg Bruksområde 10-40 ² D6 Manuelt, ergonometrisk, hydraulisk verktøy 93 00 00 for pressing av kabelsko

Detaljer

DET FLEKSIBLE ISOLASJONSSYSTEMET FOR PÅLITELIG KONDENSKONTROLL

DET FLEKSIBLE ISOLASJONSSYSTEMET FOR PÅLITELIG KONDENSKONTROLL DET FLEKSIBLE ISOLASJONSSYSTEMET FOR PÅLITELIG KONDENSKONTROLL Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Innebygd diffusjonsbrems reduserer faren for korrosjon under isolasjonen (CUI) Høyeste sikkerhet når installert

Detaljer

Galaxy VM. Sett for IP32. Installasjon 06/2015.

Galaxy VM. Sett for IP32. Installasjon 06/2015. Galaxy VM Sett for IP32 Installasjon 06/2015 www.schneider-electric.com Juridisk informasjon Merkenavnet Schneider Electric og andre registrerte varemerker for Schneider Electric Industries SAS som henvises

Detaljer

Armerte flensepakninger

Armerte flensepakninger Serienr. 11-01-2 1. Generell informasjon Produsent Materiale Trykk klasse Montering Vedlikeholdsinstruks Pakning Transport/Lagring Bruksområde/Spesielle egenskaper PSI-Products GmbH type G-S-S med påvulkanisert

Detaljer

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C Cim 72B Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:200 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og bruksanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Monteringsanvisning for LK PressPex

Monteringsanvisning for LK PressPex Monteringsanvisning for LK PressPex Generelt Samtlige vannberørte deler i LK PressPex er produsert i avsinkingsbestandig messing. Ved innstøpning i radiatorsystem skal kuplinger beskyttes mot direkte kontakt

Detaljer

Relilight. Monteringsanvisning NORSK. komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Relilight. Monteringsanvisning NORSK. komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Relilight Monteringsanvisning NORSK komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Brukerinstruksjoner 1 Brukerinstruksjoner Før første bruk av produktet må monteringsanvisningen være

Detaljer

Sabiana Carisma Fly. vegghengt viftekonvektor. Produktblad PB 4.C.2. Sabiana Carisma Fly PB 4.C /15

Sabiana Carisma Fly. vegghengt viftekonvektor. Produktblad PB 4.C.2. Sabiana Carisma Fly PB 4.C /15 Produktblad vegghengt viftekonvektor 1/15 Produktblad Innhold Produktbeskrivelse Driftsbetingelser Elektrisk data for motor Fjernkontroll Måltegninger Vekt Vannmengde Trykkfallsdiagram Eurovent-sertifiserte

Detaljer

INNREGULERINGSVENTILER

INNREGULERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI STAD innreguleringsventil gjør innregulering enkelt, brukervennlig og nøyaktig i de fleste applikasjoner. Perfekt for bruk i varme- og kjøleanlegg samt tappevannsanlegg. RATT Ratt med digital

Detaljer

Den nye generasjonen edelstål: Det økonomiske Viega Sanpress-røret 1.4521.

Den nye generasjonen edelstål: Det økonomiske Viega Sanpress-røret 1.4521. Den nye generasjonen edelstål: Det økonomiske Viega Sanpress-røret 1.4521. Bedre økonomistyring under planleggings- og kalkuleringsarbeidet: Viegas svar på varierende edelstålpriser Produkter av edelstål

Detaljer

Roth MultiPex Rørsystem

Roth MultiPex Rørsystem Roth MultiPex Rørsystem Produktsortiment... living full of energy! 88 Roth Produktkatalog 2010-2011 Roth MultiPex rør Roth MultiPex rør Elektronstrålefornettet polyetylenrør med diffusjonssperre. Brukes

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Leverandør informasjon

Leverandør informasjon Leverandør informasjon Prosjektnavn KJENN SKOLE Grossist AHLSELL NORGE Adresse Kontakt person FINN JOHANSEN Telefon 91516548 E-post Leverandørnavn Adresse Telefon Hjemmeside Gustavsberg-Villeroy & Boch

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

JRGUTHERM. Teknisk håndbok JRGUTHERM

JRGUTHERM. Teknisk håndbok JRGUTHERM JRGUTHERM Teknisk håndbok JRGUTHERM Struktur Konfigurasjon Selv med JRGUTHERM, er det nødvendig å konfigurere systemet på en enkel måte. 1 2 3 4 5 6 7 8 Anbefalt temperaturspredning for varmtvannsbereder

Detaljer

Modell: Maxcare MOS1 medisinsk opphengskinne. Versjon: 1

Modell: Maxcare MOS1 medisinsk opphengskinne. Versjon: 1 Modell: Maxcare MOS1 medisinsk opphengskinne Versjon: 1 Introduksjon Medisinske opphengskinner produsert i eloksert aluminium og ferdig sammensatt i lengder fra 550 5550 mm etter ønske. Det finnes skinner

Detaljer

LK SmartBox X16 V2. Montering. Kun beregnet for LK PE-X Universalrør. Se:

LK SmartBox X16 V2. Montering. Kun beregnet for LK PE-X Universalrør. Se: LK SmartBox X16 V2 Kun beregnet for LK PE-X Universalrør. Se: http://www.lksystems.no/no/produkter/lkuniversal/produktsortiment/ror/pe-x/ LK PE-X rør-i-rør-system, med inngående komponenter ifølge Installasjonsløsninger

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer