BARNEHAGEPLANLEGGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARNEHAGEPLANLEGGER"

Transkript

1 BARNEHAGEPLANLEGGER

2 VIKTIG! Les først! INFORMASJON OG TIPS TIL 26 SIDER Her kommer dine «egne» sider og på disse 26 første sidene lager du din «egen tekst». Du sender oss en pdf-fil eller en wordfil med den teksten og de bilder og tabeller du vil ha inn, kun 1 (en) fil og ikke mange enkeltstående filer, da vi ikke kan vite hverken rekkefølge eller har kapasitet til å sette dette sammen. Bildene må være så høyoppløselige som mulig, dvs at de bildene du finner på web normalt sett ikke er gode nok for trykk (de blir uklare).husk opphavsrettigheten og at du ikke bruker bilder du ikke har lov til. Pass på at du selv legger inn stående eller liggende tekst og bilder og husk vanlig margbredde på dokumentet slik at alt vises korrekt. Tips for sidene er å legge inn PERSONALHÅNDBOK, da har alle den alltid med. Årshjul og planer dere arbeider med. Ansattlister og annen nyttig info. Eksempel på utfyllelse av skjema for hendelser. De sidene dere ikke benytter blir notatsider (blanke) slik at sidehenvisningene blir riktige for alle. KALENDER I selve kalenderen er alle felt åpne og her fyller du inn møteavtaler, hendelser, aktiviteter etc Husk å lagre dette etterhvert og sende oss den siste versjonen av kalenderen. OMSLAG Skriv inn barnehagenavn på fremsiden og evt nettstedsadresse og informasjon på baksiden av omslaget. Logo kan legges inn og sendes ved de andre 2 filene. INNSENDING AV FILER 1. Egne sider (word eller pdf) 2. Kalender (pdf) 3. Evt bilder Alt sendes til: 3

3 barnehageplanlegger

4 30 SPRÅKFORSTÅELSE SPRÅKLIG BEVISSTHET UTTALE ORDPRODUKSJON SETNINGSPROD. SAMSPILL KOMMUNIKASJ ON OPPMERKSOMHET Observasjon av språk i daglig samspill

5 SAMSPILL Alder 2-3 år 1. Viser barnet interesse for å leke sammen med andre? 2. Ønsker barnet å hjelpe til med ulike gjøremål? 3. Tar barnet initiativ til positiv kontakt med andre? Alder 3-4 år 1. Kan barnet følge regler i lek som blir ledet av voksne? 2. Klarer barnet å få andre barns positive oppmerksomhet mot noe det selv er opptatt av? 3. Kan barnet følge instruksjoner ved å imitere andres atferd? Alder 4-5 år 1. Kan barnet delta i samlek med andre barn over tid? 2. Deltar barnet i rollelek? 3. Følger barnet sosiale spilleregler? KOMMUNIKASJON Alder 2-3 år 1. Viser barnet behov for å meddele seg på eget initiativ? (Eks.: Mimikk, gester, ord.) 2. Henvender barnet seg verbalt på eget initiativ? 3. Kan barnet være i dialog om noe i kortere tid? Alder 3-4 år 1. Bruker barnet språket relevant i forhold til situasjonen? 2. Kan barnet være i dialog over lengre tid? 3. Kan barnet formulere sine ønsker, følelser og behov verbalt? Alder 4-5 år 1. Kan barnet fortelle en historie med en viss sammenheng? 2. Kan barnet gjøre seg forstått og ta mottakerens perspektiv? 3. Kan barnet fortelle gåter og vitser? OPPMERKSOMHET Alder 2-3 år 1. Kan barnet rette oppmerksomheten mot en oppgave? 2. Kan barnet holde oppmerksomheten mot noe i kortere tid? 3. Liker barnet å bli lest for? Alder 3-4 år 1. Kan barnet holde fast på en selvvalgt aktivitet? 2. Kan barnet sitte på plassen sin uten å forlate den når det forventes at det skal sitte i ro? 3. Kan barnet vente på tur uten å miste oppmerksomheten? Alder 4-5 år 1. Kan barnet holde oppmerksomheten mot noe over lengre tid? 2. Kan barnet leke uten å forstyrre/avbryte andre? 3. Kan barnet leke eller delta i frie aktiviteter på en adekvat måte? SPRÅKFORSTÅELSE Alder 2-3 år 1. Kan barnet peke ut dagligdagse gjenstander? 2. Kan barnet følge en instruksjon som: (Eks.: legg bamsen i sengen?) 3. Kan barnet finne riktig gjenstand ved at verbet nevnes? (Eks.: Vis meg den vi kan tegne med) Alder 3-4 år 1. Kan barnet sortere ting i kategorier? (Eks.: Klær, møbler, leker) 2. Forstår barnet uttrykk som inneholder preposisjoner? (Eks.: Sett bilen bak hesten. Legg boken på bordet.) 3. Forstår barnet minst 3-4 fargenavn? Alder 4-5 år 1. Forstår barnet gradbøyning av adjektiv? (Eks.: Mindre, kortere største.) 2. Forstår barnet negasjon i innføyde setninger? (Eks.: Gi meg den/det som ikke er gul/gult) 3. Kan barn fortelle noe om hva ting er? (Eks.: Hva er en sykkel?) SPRÅKLIG BEVISSTHET Alder 2-3 år 1. Viser barnet interesse når dere ser i bildebøker? 2. Deltar barnet aktivt i rim og regler? 3. Deltar barnet i sangleker? Alder 3-4 år 1. Husker barnet rim, regler, sangleker som ofte blir brukt? 2. Kan barnet være med på å lage rim? 3. Kan barnet ved bruk av bilder høre forskjell på ord som høres nesten like ut? Alder 4-5 år 1. Kan barnet rime på egen hånd? 2. Kan barnet lytte ut første lyd i ord? 3. Kan barnet skrive navnet sitt? UTTALE Alder 2-3 år 1. Uttrykker barnet seg som oftest forståelig? 2. Kan barnet uttale ord med /m/, /n/ og /p/, /b/, /t/, /d/ (Eks.: Mamma, nese, pappa, bil, tann, dame) 3. Er barnets uttale av ord vanligvis tydelig? Alder 3-4 år 1. Kan barnet uttale ord med /k/ og /g/ riktig? (Eks.: Ku, kake, gutt, tog) 2. Bruker barnet lydene /s/, /f/, /v/ riktig i begynnelsen av ord? (Eks.: Sol, fugl, vott) 3. Kan barnet uttale alle stavelsene i ord? (Eks.: Paraply, elefant) Alder 4-5 år 1. Kan barnet uttale konsonantsammensetninger i ord? (Eks.: Trapp, klokke, veske, fisk) 2. Kan barnet uttale /s/- lyden riktig? 3. Kan barnet uttale /r/ -lyden riktig? (I samsvar med dialekt) ORDPRODUKSJON Alder 2-3 år 1. Bruker barnet substantiv fra dagliglivet (Eks.: ball, melk, sko, stol?) 2. Bruker barnet verb fra dagliglivet (eks.: spise, sove?) 3. Bruker barnet pronomen som viser til barnet selv (Eks.: jeg/eg, min, mitt?) Alder 3-4 år 1. Kan barnet bruke flertallsform av substantiv? (Eks.: bil-biler, gutt-gutter) 2. Bruker barnet spørreord som hvem, hva, hvor? 3. Bruker barnet fortidsbøying av verb? (Eks.: kjøpte, har kjøpt) Alder 4-5 år 1. Bruker barnet fargenavn i relasjon til andre ord? (Eks.: hvit hest, rødt hjerte) 2. Har barnet begynt å bruke overbegrep? (Eks.: husdyr - villle dyrtamme dyr, sommerklær-vinterklær) 3. Bruker barnet ord for antall, form og størrelse? SETNINGSPRODUKSJON Alder 2-3 år 1. Bruker barnet 2-3 ordsytringer? 2. Har barnet begynt å stille spørsmål? (Eks.: ved tonefall/ord). 3. Bruker barnet ytringer der nei eller ikke forekommer? Alder 3-4 år 1. Bruker barnet setninger på inntil 4 ord i riktig rekkefølge? 2. Bruker barnet setninger med preposisjoner? (Eks.: I, på, under, bak, over.) 3. Kan barnet binde sammen setninger med f.eks og, men? Alder 4-5 år 1. Stiller barnet hvordan- og hvorfor- spørsmål? 2. Kan barnet bruke setninger som viser til noe som har hendt, skal hende? 3. Bruker barnet fordi-setninger? 31

6 32 ALLE MED Observasjonsskjema til bruk i barnehagene år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 5-6 år 4-5 år 3-4 år 2-3 år 1-2 år Lek Trivsel Hverdagsaktiviteter Sansing / motorikk Språk Sosio / emosjonell

7 SOSIO / EMOSJONELL 1-2 år: 1. Iakttar andre barns lek. 2. Viser ulike følelser. 3. Samspiller i titt-tei-lek. 2-3 år: 1. Gjør krav på leker som sine. 2. Er interessert i det andre barn gjør og imiterer dem i lek. 3. Har begynnende ferdigheter i å dele med andre barn. 3-4 år: 1. Tar kontakt med andre barn. 2. Mestrer tur-taking, f.eks vente i lekesituasjoner og enkle spill. 3. Viser begynnende empati. 4-5 år: 1. Samarbeider med andre barn. 2. Har en viss selvkontroll, viser følelser uten at det går ut over andre. 3. Innordner seg som en i en gruppe, f.eks i rollelek eller regel-lek. 5-6 år: 1. Viser akseptable følelsesuttrykk i forhold til sinne, engstelse og frustrasjon. 2. Er initiativrik og sosialt aktiv, uten å opptre som «verdensmester» eller trykke andre ned. 3. Inkluderer andre barn på en positiv måte. LEK 1-2 år: 1. Begynnende turtakingslek. 2. Utforsker gjenstander og leketøy. 3. Er aktiv i grovmotorisk lek. 2-3 år: 1. Prøver ut leketøy, funksjonslek. 2. Har et variert lekerepertoar. 3. Begynnende late-som-om-lek. 3-4 år: 1. Leker med andre barn. 2. Tar initiativ til alenelek. 3. Blir værende i leken. 4-5 år: 1. Deltar i konstruksjonslek. 2. Aktiv i rollelek. 3. Deltar i regellek. 5-6 år: 1. Lar seg rive med i rollelek, viser glede, spøker og har det moro. 2. Leker mer avansert konstruksjonslek med innslag fra virkeligheten. 3. Mer selvstendig i regellek. TRIVSEL 1-2 år 1. Smiler og viser glede. 2. Søker andre barn og voksne. 3. Lar seg trøste av de voksne i barnehagen. 2-3 år 1.Viser følelser, f.eks. glede, sinne og tristhet. 2. Liker å være i lag med andre barn. 3. Finner trygghet i nye situasjoner. 3-4 år 1. Bruker barnehagens rom og leketøy allsidig. 2. Blir kontaktet av andre barn. 3. Gir uttrykk for mestringsglede. 4-5 år 1. Er ikke avhengig av voksne i leken. 2. Har knyttet vennskapsbånd. 3. Tør å prøve nye ting, takler utfordringer. 5-6 år 1. Viser trygghet i barnehagens daglige utfordringer. 2. Tør å protestere, argumentere og hevde egne synspunkt. 3. Tar initiativ til positiv aktivitet og samspill. HVERDAGSAKTIVITETER 1-2 år: 1. Barnet er trygt og rolig når det stelles. 2. Måltidet er en god opplevelse. 3. Barnet er tillitsfullt når det skal hvile/sove. 2-3 år: 1. Er samarbeidsvillig i hverdagsaktiviteter. 2. Begynner å ta aktivt del i smøremåltider. 3. Begynnende interesse for å bruke toalettet. 3-4 år: 1. Spiser og drikker alene ved måltidet. 2. Er tørr, sier fra om å gå på toalettet. 3. Deltar i samlingstund/aktiviteter. 4-5 år: 1. Mestrer overgangen fra en aktivitet til en annen. 2. Har kunnskap om seg selv. 3. Er selvstendig i av-og påkledning. 5-6 år: 1. Tar imot enkle ansvarsoppgaver. 2. Innretter seg etter barnehagens rutiner. 3. Tåler å drive / kjede seg i perioder uten å bli aktivisert av en voksen. SANSING / MOTORIKK 1-2 år: 1. Viser oppmerksomhet mot syns- og hørselsinntrykk. 2. Bruker pinsettgrep. 3. Går stødig. 2-3 år: 1. Putter former i innpasningsbrett. 2. Er grovmotorisk aktiv, f.eks. hopper, klatrer, springer. 3. Er i ferd med å få til sykling på trehjulsykkel. 3-4 år: 1. Bruker alle grunnbevegelser, f.eks. rulle, krabbe. 2. Imiterer kroppsbevegelser. 3. Legger enkle puslespill. 4-5 år: 1. Viser utholdenhet i grovmotoriske aktiviteter. 2. Tegner «hodefoting». 3. Kaster og tar i mot stor ball. 5-6 år: 1. Tegner og fargelegger med tilnærmet voksent blyantgrep. 2. Mestrer å balansere på en fot eller hinke. 3. Klipper etter en strek. SPRÅK 1-2 år: 1. Forstår en del vanlige hverdagsord. 2. Bruker peking kommunikativt. 3. Benevner gjenstander/personer med egne ord. 2-3 år: 1. Forstår instruksjon med to ledd. 2. Viser interesse for bøker. 3. Bruker 2-3 ords setninger. 3-4 år: 1. Uttalen er forståelig. 2. Forstår noen fargenavn. 3. Gjengir deler av kjente sanger og rim/regler. 4-5 år: 1. Forteller en historie med en viss sammenheng. 2. Uttaler rette konsonantsammensetninger. 3. Bruker rimord, tøyser og leker med språket. 5-6 år: 1. Mestrer hverdagsspråket med småord og bøyninger, og har rett setningsstruktur. 2. Forstår kollektive beskjeder. 3. Viser begynnende interesse for lekelesing og lekeskriving. 33

8 SKOLEFERIER OG MERKEDAGER Høstferie: Juleferie: Vinterferie: Påskeferie: Sommerferie: Andre fridager og merkedager: 34

9 VIKTIGE TELEFONER OG KONTAKTER navn Ambulanse Politi Brann telefon Legevakt Sykehus Giftinformasjonssentralen 35

10 ÅRSKALENDER VÅR 2021 JANUAR M T O T F L S FEBRUAR M T O T F L S MARS M T O T F L S APRIL M T O T F L S MAI M T O T F L S JUNI M T O T F L S 36

11 ÅRSKALENDER HØST 2021 JULI M T O T F L S AUGUST M T O T F L S SEPTEMBER M T O T F L S OKTOBER M T O T F L S NOVEMBER M T O T F L S DESEMBER M T O T F L S 37

12 ÅRSKALENDER VÅR 2022 JANUAR M T O T F L S FEBRUAR M T O T F L S MARS M T O T F L S APRIL M T O T F L S MAI M T O T F L S JUNI M T O T F L S 38

13 ÅRSKALENDER HØST 2022 JULI M T O T F L S AUGUST M T O T F L S SEPTEMBER M T O T F L S OKTOBER M T O T F L S NOVEMBER M T O T F L S DESEMBER M T O T F L S 39

14 ÅRSKALENDER VÅR 2023 JANUAR M T O T F L S FEBRUAR M T O T F L S MARS M T O T F L S APRIL M T O T F L S MAI M T O T F L S JUNI M T O T F L S 40

15 ÅRSKALENDER HØST 2023 JULI M T O T F L S AUGUST M T O T F L S SEPTEMBER M T O T F L S OKTOBER M T O T F L S NOVEMBER M T O T F L S DESEMBER M T O T F L S 41

16 42 NOTATER

17 VIKTIGE HENDELSER I JULI/AUGUST JULI / AUGUST 43

18 UKE 30 Mandag 26. juli Tirsdag 27. juli Onsdag 28. juli

19 UKE 30 Torsdag 29. juli Fredag 30. juli JULI / AUGUST 6 6 Lørdag 31. juli søndag 1. august 45

20 UKE 31 Mandag 2. august Tirsdag 3. august Onsdag 4. august

21 UKE 31 Torsdag 5. august Fredag 6. august AUGUST 6 6 Lørdag 7. august søndag 8. august 47

22 UKE 32 Mandag 9. august Tirsdag 10. august Onsdag 11. august

23 Torsdag 12. august Fredag 13. august UKE 32 AUGUST 6 6 Lørdag 14. august søndag 15. august 49

24 UKE 33 Mandag 16. august Tirsdag 17. august Onsdag 18. august

25 Torsdag 19. august Fredag 20. august UKE 33 AUGUST 6 6 Lørdag 21. august søndag 22. august 51

26 UKE 34 Mandag 23. august Tirsdag 24. august Onsdag 25. august

27 Torsdag 26. august Fredag 27. august UKE 34 AUGUST 6 6 Lørdag 28. august søndag 29. august 53

28 54 NOTATER

29 VIKTIGE HENDELSER I SEPTEMBER SEPTEMBER 55

30 UKE 35 Mandag 30. august tirsdag 31. august Onsdag 1. september

31 Torsdag 2. september fredag 3. september Lørdag 4. september UKE 35 SEPTEMBER søndag 5. september 57

32 UKE 36 Mandag 6. september tirsdag 7. september Onsdag 8. september

33 Torsdag 9. september fredag 10. september Lørdag 11. september UKE 36 SEPTEMBER søndag 12. september 59

34 UKE 37 Mandag 13. september tirsdag 14. september Onsdag 15. september

35 Torsdag 16. september fredag 17. september Lørdag 18. september UKE 37 SEPTEMBER søndag 19. september 61

36 UKE 38 Mandag 20. september tirsdag 21. september Onsdag 22. september

37 Torsdag 23. september fredag 24. september Lørdag 25. september UKE 38 SEPTEMBER søndag 26. september 63

38 UKE 39 Mandag 27. september tirsdag 28. september Onsdag 29. september

39 Torsdag 30. september fredag 1. oktober Lørdag 2. oktober UKE 39 SEPT. / OKT. søndag 3. oktober 65

40 66 NOTATER

41 VIKTIGE HENDELSER I OKTOBER OKTOBER 67

42 UKE 40 Mandag 4. oktober tirsdag 5. oktober Onsdag 6. oktober

43 Torsdag 7. oktober fredag 8. oktober Lørdag 9. oktober UKE 40 OKTOBER søndag 10. oktober 69

44 UKE 41 Mandag 11. oktober tirsdag 12. oktober Onsdag 13. oktober

45 Torsdag 14. oktober fredag 15. oktober Lørdag 16. oktober UKE 41 OKTOBER søndag 17. oktober 71

46 UKE 42 Mandag 18. oktober tirsdag 19. oktober Onsdag 20. oktober

47 Torsdag 21. oktober fredag 22. oktober Lørdag 23. oktober UKE 42 OKTOBER søndag 24. oktober 73

48 UKE 43 Mandag 25. oktober tirsdag 26. oktober Onsdag 27. oktober

49 Torsdag 28. oktober fredag 29. oktober Lørdag 30. oktober UKE 43 OKTOBER søndag 31. november 75

50 76 NOTATER

51 VIKTIGE HENDELSER I NOVEMBER NOVEMBER 77

52 UKE 44 Mandag 1. november tirsdag 2. november Onsdag 3. november

53 Torsdag 4. november fredag 5. november Lørdag 6. november UKE 44 søndag 7. november NOVEMBER 79

54 UKE 45 Mandag 8. november tirsdag 9. november Onsdag 10. november

55 Torsdag 11. november fredag 12. november Lørdag 13. november UKE 45 søndag 14. november farsdag NOVEMBER 81

56 UKE 46 Mandag 15. november tirsdag 16. november Onsdag 17. november

57 Torsdag 18. november fredag 19. november Lørdag 20. november UKE 46 søndag 21. november NOVEMBER 83

58 UKE 47 Mandag 22. november tirsdag 23. november Onsdag 24. november

59 Torsdag 25. november fredag 26. november Lørdag 27. november UKE november 1. søndag i advent NOVEMBER 85

60 86 NOTATER

61 VIKTIGE HENDELSER I DESEMBER DESEMBER 87

62 UKE 48 Mandag 29. november tirsdag 30. November Onsdag 1. desember

63 Torsdag 2. desember fredag 3. desember Lørdag 4. desember UKE desember 2. søndag i advent DESEMBER 89

64 UKE 49 Mandag 6. desember tirsdag 7. desember Onsdag 8. desember

65 Torsdag 9. desember fredag 10. desember Lørdag 11. desember UKE desember 3. søndag i advent DESEMBER 91

66 UKE 50 Mandag 13. desember tirsdag 14. desember Onsdag 15. desember

67 Torsdag 16. desember fredag 17. desember Lørdag 18. desember UKE desember 4. søndag i advent DESEMBER 93

68 UKE 51 Mandag 20. desember tirsdag 21. desember Onsdag 22. desember

69 Torsdag 23. desember fredag 24. desember Lørdag 25. desember UKE 51 søndag 26. desember DESEMBER 95

70 UKE 52 Mandag 27. desember tirsdag 28. desember Onsdag 29. desember

71 Torsdag 30. desember fredag 31. Desember Lørdag 1. januar UKE 52 søndag 2. januar DES. / JAN. 97

72 98 NOTATER

73 VIKTIGE HENDELSER I JANUAR JANUAR 99

74 UKE 1 Mandag 3. januar tirsdag 4. januar Onsdag 5. januar

75 Torsdag 6. januar fredag 7. januar UKE 1 JANUAR 6 6 Lørdag 8. januar søndag 9. januar 101

76 UKE 2 Mandag 10. januar tirsdag 11. januar Onsdag 12. januar

77 Torsdag 13. januar fredag 14. januar UKE 2 JANUAR 6 6 Lørdag 15. januar søndag 16. januar 103

78 UKE 3 Mandag 17. januar tirsdag 18. januar Onsdag 19. januar

79 Torsdag 20. januar fredag 21. januar UKE 3 JANUAR 6 6 Lørdag 22. januar søndag 23. januar 105

80 UKE 4 Mandag 24. januar tirsdag 25. januar Onsdag 26. januar

81 Torsdag 27. januar fredag 28. januar UKE 4 JANUAR 6 6 Lørdag 29. januar søndag 30. januar 107

82 108 NOTATER

83 VIKTIGE HENDELSER I FEBRUAR FEBRUAR 109

84 UKE 5 Mandag 31. januar tirsdag 1. februar Onsdag 2. februar

85 Torsdag 3. februar fredag 4. februar UKE 5 FEBRUAR 6 6 Lørdag 5. februar søndag 6. februar 111

86 UKE 6 Mandag 7. februar tirsdag 8. februar Onsdag 9. februar

87 Torsdag 10. februar fredag 11. februar UKE 6 FEBRUAR 6 6 Lørdag 12. februar søndag 13. februar - morsdag 113

88 UKE 7 Mandag 14. februar tirsdag 15. februar Onsdag 16. februar

89 Torsdag 17. februar fredag 18. februar UKE 7 FEBRUAR 6 6 Lørdag 19. februar søndag 20. februar 115

90 UKE 8 Mandag 21. februar tirsdag 22. februar Onsdag 23. februar

91 Torsdag 24. februar fredag 25. februar UKE 8 FEBRUAR 6 6 Lørdag 26. februar søndag 27. februar 117

92 118 NOTATER

93 VIKTIGE HENDELSER I MARS MARS 119

94 UKE 9 Mandag 28. februar tirsdag 1. mars Onsdag 2. mars

95 Torsdag 3. mars fredag 4. mars UKE 9 MARS 6 6 Lørdag 5. mars søndag 6. mars 121

96 UKE 10 Mandag 7. mars tirsdag 8. mars Onsdag 9. mars

97 Torsdag 10. mars fredag 11. mars UKE 10 MARS 6 6 Lørdag 12. mars søndag 13. mars 123

98 UKE 11 Mandag 14. mars tirsdag 15. mars Onsdag 16. mars

99 Torsdag 17. mars fredag 18. mars UKE 11 MARS 6 6 Lørdag 19. mars søndag 20. mars 125

100 UKE 12 Mandag 21. mars tirsdag 22. mars Onsdag 23. mars

101 Torsdag 24. mars fredag 25. mars UKE 12 MARS 6 6 Lørdag 26. mars søndag 27. mars 127

102 UKE 13 Mandag 28. mars tirsdag 29. mars Onsdag 30. mars

103 Torsdag 31. mars fredag 1. april Lørdag 2. april UKE 13 MARS / APRIL søndag 3. april 129

104 130 NOTATER

105 VIKTIGE HENDELSER I APRIL APRIL 131

106 UKE 14 Mandag 4. april tirsdag 5. april Onsdag 6. april

107 UKE 14 torsdag 7. april fredag 8. april APRIL 6 6 lørdag 9. april søndag 10. april PALMESØNDAG 133

108 UKE 15 mandag 11. april tirsdag 12. april Onsdag 13. april

109 torsdag 14. april fredag 15. april SKJÆRTORSDAG LANGFREDAG UKE 15 APRIL 6 6 lørdag 16. april PÅSKEAFTEN søndag 17. april 1. PÅSKEDAG 135

110 UKE 16 Mandag 18. april tirsdag 19. april Onsdag 20. april 2. PÅSKEDAG

111 torsdag 21. april fredag 22. april UKE 16 APRIL 6 6 lørdag 23. april søndag 24. april 137

112 UKE 17 Mandag 25. april tirsdag 26. april Onsdag 27. april

113 torsdag 28. april fredag 29. april UKE 17 APRIL 6 6 lørdag 30. april søndag 1. mai arbeidernes dag 139

114 140 NOTATER

115 VIKTIGE HENDELSER I MAI MAI 141

116 UKE 18 Mandag 2. mai tirsdag 3. mai Onsdag 4. mai

117 torsdag 5. mai fredag 6. mai UKE 18 MAI 6 6 lørdag 7. mai søndag 8. mai 143

118 UKE 19 Mandag 9. mai tirsdag 10. mai Onsdag 11. mai

119 torsdag 12. mai fredag 13. mai UKE 19 MAI 6 6 lørdag 14. mai søndag 15. mai 145

120 UKE 20 Mandag 16. mai tirsdag 17. mai Onsdag 18. mai

121 Torsdag 19. mai fredag 20. mai UKE 20 MAI 6 6 lørdag 21. mai søndag 22. mai 147

122 UKE 21 Mandag 23. mai tirsdag 24. mai Onsdag 25. mai

123 Torsdag 26. mai fredag 27. mai Kristi himmelfartsdag UKE 21 MAI 6 6 lørdag 28. mai søndag 29. mai 149

124 150 NOTATER

125 VIKTIGE HENDELSER I JUNI JUNI 151

126 UKE 22 Mandag 30. mai tirsdag 31. mai Onsdag 1 juni

127 Torsdag 2. juni fredag 3. juni UKE 22 JUNI 6 6 lørdag 4. juni Pinseaften søndag 5. juni 1. pinsedag 153

128 UKE 23 Mandag 6. juni tirsdag 7. juni Onsdag 8. juni 2. pinsedag

129 Torsdag 9. juni fredag 10. juni UKE 23 JUNI 6 6 lørdag 11. juni søndag 12. juni 155

130 UKE 24 Mandag 13. juni tirsdag 14. juni Onsdag 15. juni

131 Torsdag 16. juni fredag 17. juni UKE 24 JUNI 6 6 lørdag 18. juni søndag 19. juni 157

132 UKE 25 Mandag 20. juni tirsdag 21. juni Onsdag 22. juni

133 Torsdag 23. juni fredag 24. juni St.hans-aften UKE 25 JUNI 6 6 lørdag 25. juni søndag 26. juni 159

134 UKE 26 Mandag 27. juni tirsdag 28. juni Onsdag 29. juni

135 Torsdag 30. juni fredag 1. juli UKE 26 JUNI/JULI 6 6 lørdag 2. juli søndag 3. juli 161

136 UKE 27 Mandag 4. juli tirsdag 5. juli Onsdag 6. juli

137 Torsdag 7. juli fredag 8. juli UKE 27 JULI 6 6 lørdag 9. juli søndag 10. juli 163

138 UKE 28 Mandag 11. juli tirsdag 12. juli Onsdag 13. juli

139 Torsdag 14. juli fredag 15. juli UKE 28 JULI 6 6 lørdag 16. juli søndag 17. juli 165

140 UKE 29 Mandag 18. juli tirsdag 19. juli Onsdag 20. juli

141 Torsdag 21. juli fredag 22. juli UKE 29 JULI 6 6 lørdag 23. juli søndag 24. juli 167

142 UKE 30 Mandag 25. juli tirsdag 26. juli Onsdag 27. juli

143 Torsdag 28. juli fredag 29. juli UKE 30 JULI 6 6 lørdag 30. juli søndag 31. juli 169

144 170 NOTATER

145 171

146

samspill Alder 2-3 år Alder 3-4 år Alder 4-5 år Hole kommune språkprosjekt

samspill Alder 2-3 år Alder 3-4 år Alder 4-5 år Hole kommune språkprosjekt samspill Viser barnet interesse for å leke sammen med andre? Ønsker barnet å hjelpe til med ulike gjøremål? Tar barnet initiativ til positiv kontakt med andre? Kan barnet følge regler i lek som blir ledet

Detaljer

barnehageplanlegger

barnehageplanlegger barnehageplanlegger 09-00 barnehageplanlegger 09-00 Generelle regler: Alle ansatte må betrakte barnehagen som et hele og har ansvar for barnehagens daglige drift. De ansatte skal ha omsorg og ansvar for

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE Rammeplanene for barnehager: 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens

Detaljer

BARNEHAGENE HATTFJELLDAL KOMMUNE

BARNEHAGENE HATTFJELLDAL KOMMUNE SPRÅKPLAN BARNEHAGENE HATTFJELLDAL KOMMUNE Revidert Mai 2019 1 SPRÅKPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE DEL 1: BARNEHAGEN Uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter. 7 12 mnd. Barnet

Detaljer

SPRÅKPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE DEL 1: BARNEHAGEN MÅL I RAMMEPLANEN MÅL- GRUPPE DELMÅL TILTAK KJENNETEGN PÅ LÆRING

SPRÅKPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE DEL 1: BARNEHAGEN MÅL I RAMMEPLANEN MÅL- GRUPPE DELMÅL TILTAK KJENNETEGN PÅ LÆRING SPRÅKPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE DEL 1: BARNEHAGEN MÅL I Lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. 7 12 mnd. Barnet skal kunne: Gi respons på eget navn, lytte til og imitere

Detaljer

Konnerud. Vi skaper gyldne øyeblikk!

Konnerud. Vi skaper gyldne øyeblikk! Konnerud BARNEHAGE Vi skaper gyldne øyeblikk! Drammen kommunale barnehagers visjon: «Vi vil gjøre hver dag verdifull» Innhold 5-åringen... 4 5 4-åringen... 6 7 3-åringen... 8 9 2-åringen... 10 11 1-åringen...

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

PERIODEPLAN Avdeling: Spurven

PERIODEPLAN Avdeling: Spurven PERIODEPLAN Avdeling: Spurven Litt fra oppstarten august AVDELINGEN: NÅ er vi i gang med det nye barnehageåret. Vi har i August hatt fokus på å bli kjent og bygge relasjoner oss i mellom, barn barn og

Detaljer

Retningslinjer for arbeid med TRAS. Observasjon av språk i daglig samspill. Kommunale og ikke-kommunale barnehager

Retningslinjer for arbeid med TRAS. Observasjon av språk i daglig samspill. Kommunale og ikke-kommunale barnehager Observasjon av språk i daglig samspill Kommunale og ikke-kommunale barnehager 2 Innhold Mål for TRAS s. 5 Bakgrunn s. 5 Barnehagen som språkarena s. 6 Etiske utfordringer s. 6 TRAS s. 7-9 Håndboka og plan

Detaljer

Tras i barnehagen og LeseLos i skolen

Tras i barnehagen og LeseLos i skolen Tras i barnehagen og LeseLos i skolen sett med en pedagogs øyne PEDAGOGER SOM ARBEIDER MED 4 8 ÅRINGER Samling 30. og 31. august 2012 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole PEDAGOGER SOM ARBEIDER

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer:

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer: Vedlegg 4. Progresjonsplan Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. Vi introduserer forventninger til ferdigheter og ulike teknikker fra barn

Detaljer

Progresjonsplan Stordalen friluftsbarnehage:

Progresjonsplan Stordalen friluftsbarnehage: Progresjonsplan Stordalen friluftsbarnehage: Vår progresjonsplan vektlegger bruk av naturen som læringsarena og gjennom vårt friluftsfokus får barna erfaring med alle rammeplanens fagområder. Vårt arbeid

Detaljer

Progresjonsplan for Malmgruben barnehage

Progresjonsplan for Malmgruben barnehage Progresjonsplan for Malmgruben barnehage Innhold Innledning progresjonsplan:... 3 Barns medvirkning... 4 Barns medvirkning... 5 Barns utvikling... 6 Selvstendighet i hverdagsaktiviteter... 7 Sosialt samspill...

Detaljer

Progresjonsplan: 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst (Mars 2011)

Progresjonsplan: 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst (Mars 2011) (Mars 2011) Tidlig og god språkstimulering er viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNHAGER

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNHAGER PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNHAGER I forbindelse med henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Hobøl, Skiptvet og Spydeberg. Barnets navn: vedrørende: Fødselsdato: Barnehage: Avdeling/telefon:

Detaljer

Plan for elgene. September 2015

Plan for elgene. September 2015 Plan for elgene September 2015 ELGEN (Mel: Jeg er havren) Skogen konge - vet du hvem det er? Jo, det er en venn så stor og svær. Han har store horn å vise fram, plasker gjerne rundt i sjø og dam. Han er

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Plan for. språkstimulering og. lese- og skrivestimulering. ved. Leksdal barnehage og. Forbregd-Lein barnehage

Plan for. språkstimulering og. lese- og skrivestimulering. ved. Leksdal barnehage og. Forbregd-Lein barnehage Plan for språkstimulering og lese- og skrivestimulering ved Leksdal barnehage og Forbregd-Lein barnehage 1 0-1 Mål: Gi barnet et grunnlag for god språkutvikling Fokus på: - tilfredsstille de primære behov

Detaljer

Satsningsområdet i Kilden

Satsningsområdet i Kilden Satsningsområdet i Kilden 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Satsningsområde 2014/15 Dette barnehageåret har vi valgt å fordype oss i ett av de syv fagområdene i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse

Detaljer

SP PRÅ RÅK KTRENING Hvordan jobber vi i Asker gård barnehage med språk i barnehagen?

SP PRÅ RÅK KTRENING Hvordan jobber vi i Asker gård barnehage med språk i barnehagen? SPRÅKTRENING Hvordan jobber vi i Asker gård barnehage med språk i barnehagen? Hvordan jobber vi i Asker gård barnehage med språk i barnehagen? Vi bruker språket aktivt og bader barna i språk. Vi tar utgangspunkt

Detaljer

Kommunikasjon Språk Tekst

Kommunikasjon Språk Tekst PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV 2019/2020 Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden

Detaljer

MEG SELV OG ANDRE PROSJEKTRAPPORT, BASE 2

MEG SELV OG ANDRE PROSJEKTRAPPORT, BASE 2 MEG SELV OG ANDRE PROSJEKTRAPPORT, BASE 2 2017 MEG SELV OG ANDRE BASE 2 TIDSROM: September, oktober og november Hovedmål Barna skal få uttrykke seg verbalt og kroppslig og bli bevisst at alle har følelser

Detaljer

Kristiansand. 21.november Margaret Klepstad Færevaag førstelektor/ cand. ed/logoped

Kristiansand. 21.november Margaret Klepstad Færevaag førstelektor/ cand. ed/logoped Kristiansand 21.november 2016 Margaret Klepstad Færevaag førstelektor/ cand. ed/logoped Hva er er et observasjonsmateriale med fokus på sentrale områder knyttet til yngre barns språklige utvikling. Observasjon

Detaljer

SUPERKLUBBEN. Vi har en plan for «avgangselevene» våre... Et arbeidsdokument for barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

SUPERKLUBBEN. Vi har en plan for «avgangselevene» våre... Et arbeidsdokument for barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland SUPERKLUBBEN Vi har en plan for «avgangselevene» våre... Et arbeidsdokument for barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland Superklubben, våre «avgangselever» i barnehagen I vår barnehage har vi Superklubb

Detaljer

Plan for elgene. Januar og februar 2015

Plan for elgene. Januar og februar 2015 Plan for elgene Januar og februar 2015 ELGEN (Mel: Jeg er havren) Skogen konge - vet du hvem det er? Jo, det er en venn så stor og svær. Han har store horn å vise fram, plasker gjerne rundt i sjø og dam.

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2016 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vi vil gjøre hver dag verdifull 2 BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka og Brannposten naturbarnehage

Detaljer

Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018

Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018 Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018 Ringblomsten Ringgata 82, 2318 Hamar Tlf. 93 45 1576. E-post: ringblomsten@gmail.com Facebook: Ringblomsten familiebarnehage Vi blir kjent Den første

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

Tjeldsund kommune. Æ vil bli stor i Tjeldsund SPRÅKPLAN. Barnehagene i Tjeldsund

Tjeldsund kommune. Æ vil bli stor i Tjeldsund SPRÅKPLAN. Barnehagene i Tjeldsund Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund SPRÅKPLAN Barnehagene i Tjeldsund 1 Plan for språkstimulering og lese-/skriveopplæring Bakgrunn for planen Sikre systematisk arbeid med språkstimulering og

Detaljer

Periodeplan september oktober Avdeling Kruttønna

Periodeplan september oktober Avdeling Kruttønna Periodeplan september oktober 2017 Avdeling Kruttønna Hei alle Kruttforeldre! Dette barnehageåret er vi en flott gjeng på Krutt med 18 vakre barn, 13 skolestartere og 5 fireåringer vi er så heldig å ha

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

Referat fra foreldremøte onsdag 17 oktober. Flott å se at så mange tok seg tid til å være med på foreldremøte

Referat fra foreldremøte onsdag 17 oktober. Flott å se at så mange tok seg tid til å være med på foreldremøte 1 Referat fra foreldremøte onsdag 17 oktober Skrevet 12.11.18 Flott å se at så mange tok seg tid til å være med på foreldremøte Presentasjon av gruppen vår og tilvenningen i august Vi startet med å presentere

Detaljer

Vi i Asker gård barnehage jobber med sosial kompetanse hver eneste dag, i. ulike situasjoner og gjennom ulike tilnærminger og metoder.

Vi i Asker gård barnehage jobber med sosial kompetanse hver eneste dag, i. ulike situasjoner og gjennom ulike tilnærminger og metoder. Sosial kompetanse - Hvordan jobber vi i Asker gård barnehage med at barna skal bli sosialt kompetente barn? Vi i Asker gård barnehage jobber med sosial kompetanse hver eneste dag, i ulike situasjoner og

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de sju fagområdene som beskrevet i rammeplanen for barnehagens innhold

Detaljer

Vi skal vi vil vi kan

Vi skal vi vil vi kan Sosiale kompetansemål Søreide skole ELEVNAVN KOMPETANSEMÅL 1. - 2.TRINN Elev Lærer ANSVAR Jeg deltar aktivt i felles aktiviteter Jeg rydder pulten min Jeg kan sortere boss Jeg kan holde orden på tøyet

Detaljer

Periodeplan for Salutten. Februar - Mars

Periodeplan for Salutten. Februar - Mars Periodeplan for Salutten Februar - Mars Hei, her kommer en ny periodeplan fra oss på Salutten. Det er mye som har skjedd siden i høst, og barna er trygge og fornøyde i barnehagen. UKEPLAN SALUTTEN Ukeplanen

Detaljer

Årshjul Lerka

Årshjul Lerka Årshjul Lerka 2018-2019 AUGUST 2018 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31 30.7 31.7 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 Nytt barnehageår starter 32 6.8 7.8 8.8 9.8 10.8 11.8 12.8 33 13.8 14.8 15.8

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Liste over trinn i opplæring

Liste over trinn i opplæring Liste over trinn i opplæring Progresjonslinjer for trening med autistiske og psykisk utviklingshemmede barn. Utarbeidet av Maurice, C. 1996, bearbeidet til norsk av IAA, 2001 Listen må individuelt tilpasses

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Progresjonsplan for de syv fagområdene

Progresjonsplan for de syv fagområdene Progresjonsplan for de syv fagområdene En beskrivelse i hvordan vi i barnehagen jobber med de syv fagområdene som er beskrevet i Rammeplan for barnehager. I månedsbrev/planer er det mer informasjon om

Detaljer

Personal. Pedagogisk leder: Solveig Andersen (100%) Barnehagelærer: Kristiane Mauritzen Olsen (100%) Barne- og ungdomsarbeider: Toril Bakken (60%)

Personal. Pedagogisk leder: Solveig Andersen (100%) Barnehagelærer: Kristiane Mauritzen Olsen (100%) Barne- og ungdomsarbeider: Toril Bakken (60%) Personal Pedagogisk leder: Solveig Andersen (100%) Barnehagelærer: Kristiane Mauritzen Olsen (100%) Barne- og ungdomsarbeider: Toril Bakken (60%) Assistent: Malene Hareid Stokke (100%) Arbeidspraksis:

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Hamar gårdsbarnehage 2016/2017

Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Spiren Aluvegen 91 2319 Hamar Tlf: 94130122 Epost: hamargaardsbarnehage@gmail.com Vi blir kjent Velkommen til et nytt barnehageår i Hamar gårdsbarnehage. August er en måned

Detaljer

PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) i Elverum For Fylkeskommunen og kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal og Åmot PEDAGOGISK RAPPORT

PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) i Elverum For Fylkeskommunen og kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal og Åmot PEDAGOGISK RAPPORT PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) i Elverum For Fylkeskommunen og kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal og Åmot PEDAGOGISK RAPPORT I forbindelse med henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste vedrørende:

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991)

ÅRSPLAN 2014-2015. ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991) ÅRSPLAN 2014-2015 ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991) 1 Lovgrunnlag Alle barnehager skal drives etter Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen med tilhørende temahefter. I tillegg har hver

Detaljer

Uke Tema/fagemne Kompetansemål LK06 Kriterier fra kommunalplan Læringsmål

Uke Tema/fagemne Kompetansemål LK06 Kriterier fra kommunalplan Læringsmål Uke Tema/fagemne Kompetansemål LK06 Kriterier fra kommunalplan Læringsmål 34 35 Jeg kan! Fortelling Alfabetet Skrive enkle beskrivende og fortellende tekster Kan skrive en kort fortelling. opplevelser,

Detaljer

Kommunikasjon, språk og tekst

Kommunikasjon, språk og tekst PROGRESJONSPLAN Kommunikasjon, språk og tekst For oss i Capella betyr det at vi skaper tillit mellom barn og voksne for at barna skal oppleve trygghet og glede ved å kommunisere. Vi bruker språket aktivt

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE Velkommen tilbake etter endt juleferie. Vi håper alle har hatt en fin jul og er klare for et nytt halvår. Som dere kanskje har merket er det gjort noen små forandringer

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAI OG JUNI

PERIODEPLAN FOR MAI OG JUNI PERIODEPLAN FOR MAI JUNI TILBAKEBLIKK FRA MARS APRIL: Sammen med barna har vi allerede lært oss noen vårsanger. Vi synger om rumpetroll, Nøtteliten, Helene harefrøken, Soltrall, Alle fugler og jeg gikk

Detaljer

Håndtrykket -April

Håndtrykket -April Håndtrykket -April 2019-51741166 Mandag Tirsdag onsdag torsdag fredag 14. 1. Gymsal Forming ( vi lager påskepynt). 2. Kor for alle Førskolegruppa- Gledingsprosjekt Håndtrykket - lesegrupper 3. Linnea 4

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN/ AKTIVITETSPLAN

VIRKSOMHETSPLAN/ AKTIVITETSPLAN VIRKSOMHETSPLAN/ AKTIVITETSPLAN ØSTGÅRD SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2015/2016 SKOLENS VISJON: GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET HOVEDMÅL FOR SFO SFO skal: «Skape gode oppvekstsvilkår

Detaljer

SPRÅKPLAN FOR MYRA BARNEHAGE

SPRÅKPLAN FOR MYRA BARNEHAGE SPRÅKPLAN FOR MYRA BARNEHAGE Å UTVIKLE ET SPRÅK ER NOE AV DET MEST BETYDNINGSFULLE SOM SKJER I ET BARNS LIV. SPRÅKET GIR IKKE BARE IDENTITET OG TILHØRIGHET TIL ET FELLESSKAP. VED HJELP AV SPRÅKET LÆRER

Detaljer

FEBRUARPLAN FOR SOMMERFUGLEN

FEBRUARPLAN FOR SOMMERFUGLEN FEBRUARPLAN FOR SOMMERFUGLEN Hovedmål: Barna skal få kunnskap om ulike tradisjoner rundt karneval. Rim og regler for å styrke barnas språkutvikling og uttale. Tema: karneval, utkledning, dramatisering

Detaljer

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011)

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011) . ( april 2011) I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.

Detaljer

UKEPLAN UKE 47 UKE: 47 DATO: GRUPPE: E

UKEPLAN UKE 47 UKE: 47 DATO: GRUPPE: E UKEPLAN UKE 47 UKE: 47 DATO:21.-25.11.16 GRUPPE: E Ukens tema: Norsk: Norsk start 5-7: Fritid og hobby Ukas ord 3: Ord med sj-lyd som skrives sj (s.34-35) (sju, sjef, sjakk, sjiraff, sjokolade, sjampo)

Detaljer

Plan for 5 åringene i barnehagene i Alvdal kommune

Plan for 5 åringene i barnehagene i Alvdal kommune Plan for 5 åringene i barnehagene i Alvdal kommune 2017-2018 Grunnlag for planen Lov om barnehager med forskrifter Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver med temahefter Utdrag fra Rammeplanen:

Detaljer

Å rsplan i norsk 2.trinn ( )

Å rsplan i norsk 2.trinn ( ) Å rsplan i norsk 2.trinn (2016-2017) Muntlig kommunikasjon (LK06) 34 35 36 37 38 39 40 - Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske - Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

SKOLERUTE FOR BARNEHAGE OG GRUNNOPLÆRINGEN 2019/2020 og 2020/2021

SKOLERUTE FOR BARNEHAGE OG GRUNNOPLÆRINGEN 2019/2020 og 2020/2021 SKOLERUTE FOR BARNEHAGE OG GRUNNOPLÆRINGEN 2019/2020 og 2020/2021 2019/2020 HØST 2019 Måned Fridager Antall skoledager August Oppstart SFO 2-4 trinn tirsdag 30. juli FOR NYE ELEVER SFO : Oppstart nye elever

Detaljer

Kommunikasjon - AKK. 2 åringen min sier mamma, men snakker ikke mer enn det. Hvordan kan jeg hjelpe henne å komme i gang?

Kommunikasjon - AKK. 2 åringen min sier mamma, men snakker ikke mer enn det. Hvordan kan jeg hjelpe henne å komme i gang? Av Logoped Elvira Ashby fra Hatten Forlag/Hatten Education. Kommunikasjon - AKK Hjelp barnet å komme i gang. 2 åringen min sier mamma, men snakker ikke mer enn det. Hvordan kan jeg hjelpe henne å komme

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2014 / 2015. Utarbeidet av: Dagfinn/ Espen Læreverk: Stairs 4 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Repetisjon fra 3. klasse. Bli

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TUSSEKROKEN 2013 2014

ÅRSPLAN FOR TUSSEKROKEN 2013 2014 ÅRSPLAN FOR TUSSEKROKEN 2013 2014 DAGSRYTME FOR TUSSEKROKEN 07.30 BARNEHAGEN ÅPNER 07.30 08.15 FRILEIK INNE 08.15 09.00 FROKOST 09.00 09.30 FRILEIK + RYDDETID 09.30 09.45 SAMLING- OG SANGSTUND ELLER FORMINGSAKTIVITET

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

UKEPLAN UKE 48 UKE: 48 DATO: GRUPPE: E

UKEPLAN UKE 48 UKE: 48 DATO: GRUPPE: E UKEPLAN UKE 48 UKE: 48 DATO:21.-25.11.16 GRUPPE: E Ukens tema: Norsk: Norsk start 5-7: Reise Ukas ord 3: Ord med sj-lyd som skrives skj (s.36-37) (skjerf, skjørt, skjære, skjorte, skje, skjell) Grammatikk:

Detaljer

MAI Steg for steg 3 åringene. Varmmåltid. 9. Steg for steg 3 åringene. 16. Steg for steg 3 åringene. BHG STENGT 22. Tur for barna født i 2014

MAI Steg for steg 3 åringene. Varmmåltid. 9. Steg for steg 3 åringene. 16. Steg for steg 3 åringene. BHG STENGT 22. Tur for barna født i 2014 MAI 2018 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 1. Off. høytidsdag. BHG STENGT 2. Varmmåltid 3. Tur for barn født 2015 4. 19 7. Tema: vår, bærekraftig utvikling og miljøvern 8. 9. 10. Kristi himmelfartsdag

Detaljer

HALVÅRSPLAN - Våren 2016

HALVÅRSPLAN - Våren 2016 HALVÅRSPLAN - Våren 2016 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1 Vennskap Sosial kompetanse. Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på

Detaljer

PERSONALET PÅ JONATAN: BARNEGRUPPA:

PERSONALET PÅ JONATAN: BARNEGRUPPA: VINTER OG VÅR 2009 PERSONALET PÅ JONATAN: Live Gulbrandsen, Pedagogisk leder (100 %) Kari Skretteberg, assistent (80 %, fri hver onsdag) Hege Løvdal, assistent (80 %, fri hver torsdag) Jorunn Ellingsen,

Detaljer

TIDLIG INNSATS FOR LIVSLANG LÆRING

TIDLIG INNSATS FOR LIVSLANG LÆRING TIDLIG INNSATS FOR LIVSLANG LÆRING TILTAKSPLAN FOR BARNEHAGENE I MIDT TROMS 2012-2016 Region Midt-Troms 12.04.2012 Språk Hovedområde Kjennetegn Tiltak Hvilke tiltak velger barnehagen for dette innsatsområdet?

Detaljer

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Rammeplanen I Vevelstadåsen barnehage.

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Rammeplanen I Vevelstadåsen barnehage. Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Rammeplanen I Vevelstadåsen barnehage. Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme

Detaljer

Månedsplan for januar, februar og mars

Månedsplan for januar, februar og mars Månedsplan for januar, februar og mars Vi ser tilbake på desember: Advent: Tusenfrydklubben hadde en koselig formiddagstur til kirka i starten av desember. Der var vi med på adventsamling og sang julesanger.

Detaljer

Progresjonsplan knyttet til rammeplanens fagområder.

Progresjonsplan knyttet til rammeplanens fagområder. Progresjonsplan knyttet til rammeplanens fagområder. 1: Kommunikasjon, språk og tekst Rammeplan: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Det er viktig å lytte til hverandre

Detaljer

Rollag Kommunale Barnehage Avdeling Rollag. Våren 2015

Rollag Kommunale Barnehage Avdeling Rollag. Våren 2015 Rollag Kommunale Barnehage Avdeling Rollag Våren 2015 GODT NYTTÅR TIL DERE ALLE Januar Så er vi i gang igjen med nok et år, tiden flyr dere Vi håper på flott vintervær slik at vi kan ut å gå på ski og

Detaljer

Eplekarten barnehagekalender

Eplekarten barnehagekalender Eplekarten barnehagekalender 2017-2018 Velkommen til et nytt barnehageår! August I år hareplekartens satsningsområde fått tittelen «Årets gang». Målet vårt er å fordype oss i det typiske gjennom året,

Detaljer

Velkommen til Lakkegata Aktivitetsskole

Velkommen til Lakkegata Aktivitetsskole Oslo kommune Lakkegata skole Velkommen til Lakkegata Aktivitetsskole Skolestartere 2018/2019 08.06.2018 Alle barn som skal begynne i 1. klasse og 2. klasse ved Lakkegata får tilbud om gratis deltakelse

Detaljer

Periodeplan for team hare første periode augustoktober. Grunnleggende ferdigheter - fokusområde. Vennskap, lek og sosial kompetanse.

Periodeplan for team hare første periode augustoktober. Grunnleggende ferdigheter - fokusområde. Vennskap, lek og sosial kompetanse. Periodeplan for team hare første periode augustoktober Grunnleggende ferdigheter - fokusområde Vennskap, lek og sosial kompetanse. Vi ønsker å være en lekeklok barnehage For hareteamet betyr dette primært

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2014 / 2015. Utarbeidet av: Hilde E. Lewin Warren Læreverk: Stairs 4 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Repetisjon fra 3. klasse.

Detaljer

Årsplan Snøde barnehage

Årsplan Snøde barnehage Årsplan Snøde barnehage 2016-2017 Årsplanen bygger på lov om barnehager, rammeplanen og virksomhetsplan for Snøde barnehage 2012-2017. Årsplanen gir konkret informasjon om hva vi skal jobbe med i 2016-17.

Detaljer

Enda en måned er unnagjort og vi tar virkelig fatt på våren! Hva har vi gjort i mars?

Enda en måned er unnagjort og vi tar virkelig fatt på våren! Hva har vi gjort i mars? Enda en måned er unnagjort og vi tar virkelig fatt på våren! Hva har vi gjort i mars? har hatt tema om bondegård og bondegårdsdyr. I samlingsstund har barna sunget sanger om de forskjellige dyrene, sett

Detaljer

Å rsplan i norsk 2.trinn ( )

Å rsplan i norsk 2.trinn ( ) Å rsplan i norsk 2.trinn (2016-2017) Antall timer i uken: 8 Lærere: Karen Anne Hodnefjell (2a), Lena Gauksås (2b) Læreverk: Salto 2 Nettsted: http://podium.gyldendal.no/salto/laerer/overom-2 34 35 36 37

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE Legges ved henvisning til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste ( PPT). Ved henvisning skal det være opprettet stafettlogg. Barnets navn: Fødselsdato: Morsmål: Barnehage: Nb!

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE Agenda for møtet i kveld Velkommen, ved Tove (Sletta bhg og Rødberget naturbhg) Styrere/pedledere presenterer seg Det pedagogiske innholdet det siste

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ALLE SAMMEN SAMMEN PROSJEKTRAPPORT, BASE 1 ALLE SAMMEN SAMMEN

ALLE SAMMEN SAMMEN PROSJEKTRAPPORT, BASE 1 ALLE SAMMEN SAMMEN ALLE SAMMEN SAMMEN PROSJEKTRAPPORT, BASE 1 ALLE SAMMEN SAMMEN 2018 BASE 1 TIDSROM: September, Oktober og November Mål: Barna skal få oppleve trivsel og glede i barnefellesskapet og få en positiv oppfatning

Detaljer

Periodeplan for juni 2019

Periodeplan for juni 2019 Periodeplan for juni 2019 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 23 Carl 3 Ute-/innelek 4 5 6 7 24 Brede 10 2. Pinsedag Barnehagen stengt 11 12 13 14 25 Petter 17 Ute-/innelek 18 19 20 21 26 Rikke Ferie:

Detaljer

PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER 2018

PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER 2018 PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER 2018 Hei! Da er barnehageåret på Loppekassa godt i gang, og vi er nesten fulltallige. Det kommer et barn til utover høsten. Det er alltid spennende å begynne på et

Detaljer

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Tema: Den levende skogen Spurvene OKTOBER 2016 Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Uke nr 40 (3-7.10) Mandag Tirsdag

Detaljer

UKEPLAN UKE 41 UKE: 41 DATO: GRUPPE: E

UKEPLAN UKE 41 UKE: 41 DATO: GRUPPE: E UKEPLAN UKE 41 UKE: 41 DATO: 03.-07.10.16 GRUPPE: E Ukens tema: Norsk: Norsk start 5-7: Kroppen Ukas ord 3: Ord med ng (s.22-23) Grammatikk: -> Adjektiv (sang, synge, lang, lenge, mange, gang) -> Antonymer

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TIRILTOPPEN BARNEHAGE/SFO

ÅRSPLAN FOR TIRILTOPPEN BARNEHAGE/SFO ÅRSPLAN FOR TIRILTOPPEN BARNEHAGE/SFO 2018-2019 Velkommen til nytt barnehageår! Dette barnehageåret har vi valgt å dele året inn i to deler. Høsthalvåret skal vi ha temaet «Meg selv og min kropp». Dette

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan

Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan Årsplan engelsk Uke Tema fra Stairs Kompetansemål fra kunnskapsløftet Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan Innhold/arbeidsmåter/evt praktiske aktiviteter/vfl/to 33 34 35 36 37 38 39 40

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

MÅNEDSBREV OSEBERG SEPTEMBER 2019

MÅNEDSBREV OSEBERG SEPTEMBER 2019 MÅNEDSBREV OSEBERG SEPTEMBER 2019 Da er høstens første månedsbrev her, og vi har allerede kommet godt i gang med nytt barnehageår. Litt om oppstarten: Nye Oseberg består nå av 17 barn i alderen 3-5 år

Detaljer

ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE

ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE August: Tilvenning og bli kjent med barnehagen Vi vil ønske nye og gamle barn og foreldre hjertelig velkommen til nytt barnehage år! Alle vi voksne som jobber

Detaljer

HVA ER SOSIAL KOMPETANSE?

HVA ER SOSIAL KOMPETANSE? HVA ER SOSIAL KOMPETANSE? En veiledning for foreldre som har barn ved Mortensnes skole. Kjære foreldre! I skolens plan for arbeidet med sosial kompetanse er det et viktig mål at elever, foreldre og lærere

Detaljer

Omsorg Trygghet skolegruppa, mellomgruppa og de minste.

Omsorg Trygghet skolegruppa, mellomgruppa og de minste. Hei alle sammen! Da har et nytt barnehageår startet og vi ønsker gamle og nye hjertelig velkommen til oss på Hompetitten! Vi gleder oss til et spennende år med nye utfordringer og mye latter og glede!

Detaljer

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Vi i barnehagen har lang tradisjon på å integrere fagområdene i arbeidet vårt. Det gjør vi mest og best mulig gjennom leken, ved gjøremål,

Detaljer