Navneregister, korreksjoner, supplementer - på internett via lenke fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navneregister, korreksjoner, supplementer - på internett via lenke fra www.ub.ntnu.no/formidl/hist/"

Transkript

1 1 Navneregister, korreksjoner, supplementer - på internett via lenke fra til biografi- og slektshistorieavsnittene (kap ) og slektstabellene 1-8 i Vegard Elvestrand: Generalkonduktør Christopher Hammer ( ) og hans manuskriptsamling : registratur, biografi, slektshistorie (omslagstittel: Fra Københavns Universitet, Sorø Akademi og Ledreborg til Hadeland : skråblikk på dansk-norsk opplysningstid og en selvsikker embetsmann, frimurer og odelsbonde). - Trondheim : Universitetsbiblioteket i Trondheim : Tapir akademisk forlag, [2005], c xv, 827 s. - ISBN: (Tapir). Kr Dette registeret kan nedlastes / kopieres av privatpersoner og institusjoner, men filen tillates ikke videresendt eller benyttet kommersielt. Det samme gjelder lenker fra siste avsnitt (Supplementer). Oppdateres løpende (2005-). Dette er første versjon, hvorav del 2 (Korreksjoner) er innlagt i boken. Navneregister... s. 2 med vedlegg: Innholdsfortegnelse (tilsvarer s. vii-xi i boken)... s. 88 Korreksjoner og presiseringer... s. 92 Supplementer på internett (planlagt )... s. 95

2 2 Navneregister (vedlagt: bokens innholdsfortegnelse) Av hensyn til onlinesøkning på "streng" er personnavn ikke invertert, men allikevel innordnet alfabetisk under tilnavn (herunder slektsnavn, gårdsnavn eller patronym) i den form vedkommende er best kjent under, evt. tilføyd alternative navneformer ( =... ). Kongelige, fyrstelige uten slektsnavn og islendinger, samt enkelte med adjektivisk tilnavn er innordnet under fornavn. Alfabetisering i henhold til tradisjonell bibliotekpraksis (tysk ä = ae, dansk og norsk aa = å, osv.) Det henvises, adskilt med //, til hele kapitler, sidenummer, nummerert slektstabell. Når henvisningen gjelder hele kapitler henvises ikke samtidig til sidene i vedkommende kapittel. Gregers-slekten fra Granavollen ("Granevolden") og senere eiere er samlet under Granavollen uansett hvor vedkommende har bodd og hva vedkommende har kalt seg i tilknytning til det aktuelle omtalte dokument. Likelydende navn i samme slekt er tilføyd (d.e) / (d.y.) / (d.yngste), men i en søskenflokk (I) / (II) / (III). Nr. II og III er da oppkalt etter allerede avdøde eldre søsken. Forfattere av omtalte titler er bare delvis indeksert (etter vurdering), vanligvis ikke fra gjengitte boklister. Gårdsnavn er indeksert når teksten gjelder beskrivelse, eiendomsgrenser, klausuler, pantsetting, overdragelse o.l. Korporasjoner er ikke indeksert. Det er ikke henvist til data fra folketellingen 1801 angående Melbostad inkludert plassene Ringen, Bakken, Hammersborg, Ulverud, Hammerud, Braaten og Espen. Se s i publikasjonen. Stedsangivelse i presiseringer er oftest daværende prestegjeld (f. eks. Gran), men mindre enheter når det er mer praktisk (f. eks. Hakadal for Skedsmo). Johan Christopher Abel (snekker, Kleggerud i Jevnaker, g.m. Else Catarina Weisenberg)... s. 453 Peder Hersleb Abildgaard (sogneprest i Nicolai, deretter Vor Frelser, København)... s Anne Abrahamsdatter (Mo i Jevnaker)... s. 759 Bodil Maria Alfsen (syjomfru på Margareta sal. fogd Wangensteens pikepensjonat på Vilberg i Sørum)... s. 627 Christen Alfsen = Christen Alvsen (Vevelstad i Lier, prokurator i Bragernes)... s. 606 Torger Alfsen (Fagerholt i Gran)... s. 743 Peder Alfssøn (lektor, antikvar, informant for Ole Worm)... s. 621 Alm i Gran... s Jens M. Alm (journalist og lokalhistoriker)... s. 333

3 3 Almås i Ålen... s. 541 Einer Paulsen Almaas (i Ålen)... s. 541 Peder Als (kunstmaler, frimurer)... s. 219 Juliane Amelung (g.m. Christoph Wilhelm Hufeland i hans 1. ekteskap)... s. 635 Ingeborg Amundsdatter (g.m. Christen Erichsen Berg)... tabell 8 Anna Sophie Ancher (død som barn)... s. 761 Antonette Ancher = Antonette Sverdrup ("sal. Sverdrups", g.m. jernverkseier Hans Sverdrup)... kap. 99 // s , 761 // tabell 4 Bernt Ancher (d.e., sogneprest i Land)... s. 725, Bernt Ancher (d.y., sogneprest i Ringebu)... s. 727 // tabell 4 Christian Ancher (kjøpmann i Christiania, justisråd, g.m. Karen Elieson)... s // tabell 4 Christine Maria Ancher (g.m. Peder Pedersen Bleggraf)... s. 761 Christopher Ancher (sogneprest i Ringsaker, g.m. Magdalene Bentsdatter)... s , 728, 759, 761 // tabell 4 Erich Ancher (d.e., Göteborg / Christiania, g.m. Maren Lauritzdatter, stamfar til de norske Ancher / Anker)... s. 727, 761 Erich Ancher (d.y., eide Moss jernverk, g.m. Anna Catharine Tank)... s. 761 // tabell 4 Henrich Ancher (sogneprest i Vinger / Ringsaker)... s. 728, 761 Ingeborg Cathrine Ancher (død som barn)... s. 761 Karen Ancher = Karen Tanche Ancher (datter til Christopher Ancher og Magdalene Bentsdatter - jfr. tabell 4 - g.m. regimentskvartermester Jacob Wisløff Berg)... tabell 8 Maren Ancher ("Frue Holmboe", g.m. stiftsprost Otto Holmboe)... s. 722, 726, 756, // tabell 4 Peder Kofod Ancher (cand. theol., dr. jur., professor)... s. 177, , 425 Hans de Druchen Anchersen =... de Drucken Anchersen = Ankersen (exam. jur., frimurer, sønn til sogneprest i Eiker Peder Anchersen)... s , 486 Hans Peter Anchersen = Johannes Peter Anchersen = J. P. Anchersen (magister, dr. jur., filolog og historiker, professor eloqventiæ, Christopher Hammers privatpreseptor ved universitetet)... s. 150, 151, 156, 169, , , 197, , 269, 404, , 488, 532, 703 Johan Joachim Anchersen (cand. jur., assessor i høyesterett, ovennevntes tremenning)... s Peder Anchersen (sogneprest i Eiker, g.m. Alhed Sophie von Druchen)... s. 220 Anna Andersdatter (København / Oslo, g.m. biskop Niels Glostrup) Anne Andersdatter (angivelig mor til Sibylle Hansdatter Erfings)... s. 793 // tabell 5 Birgitte Andersdatter (Christopher Hammers oldemor, g.m. Thomas Olsen Blix)... s. 715, 719, 723 // tabell 1 (15. ane), tabell 2

4 4 Bodil Andersdatter (København / Roskilde / Christiania, g.m. 1. kannik Willum Dop, 2. biskop Ole Boesen)... s. 778 Else Andersdatter = Else Andersdatter "von Plade", "von Plate" (i København, g.m. kjøpmann Lauritz (Lars) Hammer i hans 1. ekteskap og søster av Anna Andersdatter, Bodil Anderdatter, Karen Andersdatter, Erik Andersen m. fl.)... s. 141, 664, 779 // tabell 1 (21. ane), tabell 3, tabell 5 Gunhild Andersdatter (datter til borgermester i Fredrikstad Anders Olufsen, g.m. Kjeld Stub i hans 2. ekteskap)... s. 715 // tabell 2 (note 3) Ingeborg Andersdatter (Melbostad i Gran)... s. 310 Ingeborg Andersdatter (Melbostadeie i Gran)... s. 688 Karen Andersdatter = Karen Andersdatter "von Plade", "von Plate" (i København, Christian den fjerdes elskerinne, søster av Else Andersdatter)... s. 664, // tabell 3 Maren Andersdatter (g.m. Christopher Caspersen Schøller til Gjølme)... s. 715, 719, 721, // tabell 2 (note 3) Marte Andersdatter (Augedalseie i Gran, g.m. Jens Olsen)... s. 688 Erik Andersen (Lyngstad i Gran)... s. 664 Erik Andersen (København / toller i Holmestrand, nedennevntes bror)... s. 778 Hans Andersen = Johannes Andreæ Hafniensis? (kannik i Oslo, g.m. Barbara Clausdatter Berg)... s. 778, 791 Iver Andersen (Gjefsen i Gran)... s. 599 Lars Andersen (Melbostad i Gran)... s. 650 Marie Susanne Andersen (g.m. 1. Christian Hjort, 2. Andreas Schøller)... s. 380 Niels Andersen = Nicolaus Andreae "Andersonius" Danus (fra Århus, student i Franeker, deretter lege)... s. 802 Peder Andersen (prokurator på Hedemarken, Hannibal Hammers fullmektig ved skiftet etter hans svigermor Birgitte Blix Coldevin 1757)... kap. 28 Tryggve Andersen... s , 508 (ang. I cancelliraadens dage og Bartholomæus Hammer) James Anderson (skotsk prest og frimurer)... s. 395, , 420 Povel Anderssøn (tidligere medeier av Melbostad i Gran)... s. 140 Torkild Anderssøn (tidligere medeier av Melbostad i Gran)... s. 140 Bernt Anker (kjøpmann i Christiania, patriot, mesén og frimurer, losjemester i St. Olaus)... s. 225, 259, 554, 627, , 727 Carl Johan Anker (oberstløytnant, personalhistoriker)... s. 496 (litteraturhenvisning) Carsten Anker (forretningsdrivende og statsråd, frimurer)... s. 727 Jess Anker (kjøpmann i Christiania)... s. 727 Peder Anker = Peter Anker (godseier, statsminister, frimurer)... s , 611, 727

5 5 Anna Cathrine (dronning, Danmark-Norge, g.m. Christian 4.)... s. 784 Hans von Aphelen (professor)... s , Erik Nicolai Arbien (hører, senere rektor ved katedralskolen, Hammers lærer i Christiania)... kap. 8 // s. 177 N. H. Arctander (ukjent forfatter eller eier av husholdningskalender, neppe identisk med nedennevnte)... s. 525 Niels Holgersen Arctander (løytnant, g.m. Karen Sophie Sehested i hennes 1. ekteskap)... s. 774 Paul Arctander (jurist, prokurator, offiser)... s. 196 Aristoteles... s. 459, 596, Martin Arnesen (cand. philol., bibliograf, genealog)... s. 727 Árni Magnússon = "Arnas Magnæus"... s. 709 Ulrich Ferdinand Arnold (sekondløytnant, kar. kaptein)... s. 671 Niels Arntzen (Grue / tolltjenestemann i København, Hammers kommisjonær)... s , 242, Anne Sophie Arøe (g.m. Poul Andreas Arøe)... s Elen Marie Arøe (g.m. Anders Gjeldt)... s Gisken Schjelderup Arøe = Gisken Schjelderup Hammer (Hannibal Olsen Hammers halvsøster, g.m. nedennevnte)... s , 518 Knud Arøe = Knud Andreas Arøe (kaptein, Fugelseng i Ringsaker)... s. 511, 518 Ole Hannibal Arøe (premierløytnant)... s. 511, 513 Poul Andreas Arøe (premierløytnant, kar. kaptein)... s Ask i Norderhov... s. 675 Jens Trulsen Ask (i Norderhov)... s. 675 Truls Trulsen Ask (i Norderhov)... s. 675 Hans Carsten Atche = Hans Carsten Atke (sogneprest i Ullensvang, potetdyrker)... s. 457 Anders Michelsen Augedal (i Gran)... s. 688 Gulbiør Engebretsdatter Augedal (i Gran)... s. 688 Kirsti Andersdatter Augedal (i Gran)... s. 688 Marte Torgersdatter Augedal (i Gran)... s. 688 Michel Andersen Augedal (i Gran)... s. 688 Torger Andersen Augedal (i Gran)... s. 688 Boe Hansen Aurelian = Bo Hansen Aurelian (sogneprest i Ringsaker, g.m. Karen Hansdatter Tanche)... s. 723, , // tabell 4

6 6 Oluf Hansen Aurelian (sogneprest i Rygge, ovennevntes bror)... s. 723, 725 Thomas Boesen Aurelian (sogneprest i Stange)... kap. 90 // s. 515 // tabell 4 Gabriel Emanuel Avelin (svensk naturforsker)... s. 372 Daniel Baade (g.m. Kirsten Coldevin Barth)... s. 774 Peter Daniel Baade = Peter Danielsen Baade (hører ved Trondheim katedralskole, konsipist til DKNVS brev til prins Karl av Hessen vinteren 1767, deretter bl. a. sogneprest i Borgund, Sunnmøre)... s. 449 Babrias (psevdonym)... s. 629 Jacob Baden (magister, rektor i Helsingør, professor eloqventiæ)... s. 613 Christian Bagger (professor, deretter stiftamtmann i Bergen)... s. 151 Hans Bagger (dr. theol., Sjællands biskop og professor)... s. 717 Bakken (plass under Melbostad i Gran)... s. 665, 668 Gudbjørg Bakken (Melbostad i Gran)... s. 309 Karen Balche (g.m. lensmann Abraham Borch)... tabell 4 Nicolai Edinger Balle (magister, dr. theol., Sjællands biskop)... s. 529, Hans Balslev = Hans Balsløv (cand. theol., "hovmester" for Holger Sehested ved Sorø Akademi, deretter sogneprest i Dybbøl... s. 196 Anne Abigael Bang (g.m. Thomas Nielsen Wisløff)... s. 600 Frederik Ludvig Bang (dr. med., overlege ved Frederiks hospital i København, professor)... s. 626 Hans Otto Bang (magister, dr. theol., professor)... s. 465, Knud Sevaldsen Bang = Knud Sevaldsen = Canutus Sevaldini (sogneprest på Toten, g.m. Inger Thomasdatter Blix)... s. 144, 285, , 665, 673, , , 789, 824, 826 // tabell 2, 4 Margrethe Madsdatter Bang (g.m. sogneprest Sevald Thommesen, ovennevntes mor)... s. 725 // tabell 4 Knud Banning (kirkehistoriker)... s Georg Daniel Barth (sorenskriver i Ryfylke, g.m. Karen Sibylla Rødder)... s Kirsten Coldevin Barth... s. 774 Nils G. Bartholdy (cand. philol., arkivar i Rigsarkivet, heraldiker)... s. 402 Hans Bartholin (kommunitetsprost, professor, dr. theol.)... s. 137 Mikael Basballe (kommittert i Rentekammeret)... s

7 7 Johann Bernhard Basedow (tysk pedagog, bl. a. professor ved Sorø Akademi, hvor han ble avskjediget)... s. 257, 260 Andreas Bassøe (kapellan i Gran, deretter sogneprest i Trysil, Elverum)... s. 608 Christian Bastholm = Christen Bastholm (dr. theol., hoffpredikant, publisist) , 596, Beck (madame og frimurerinne i København, fornavn ikke angitt)... s. 223 Nils Fredrik Beerståhl (fil. lic., historiker og heraldiker)... s // tabell 3 (litteraturhenvisninger) Birgitte Mortensdatter Beeske (g.m. borgermester i Ringkøbing Jep Jepsen Tarm)... s. 220 Jochum Bendeke (hører ved katedralskolen og Hammers lærer i Christiania, deretter kapellan i Ås, sogneprest i Skiptvet)... kap. 8 Magdalene Bentsdatter (g.m. sogneprest i Ringsaker Christopher Ancher)... tabell 4 Maren Bentsdatter (g.m. rådmann i Oslo Rasmus Hansen)... s. 729, 761 // tabell 2 Niels Bentsen (fogd, g.m. Lisbeth Ottesdatter i hennes 1. ekteskap)... s. 331, 781 Johan Bentzen (løytnant, trolovet med Kirsten Andersdatter Hammer 1716, begge døde samme år)... s. 783 Hans Bentzon (major, g.m. Ovidia Maria Berg i hennes 2. ekteskap)... s , 607 Jacob Bentzon (stiftamtmann)... s. 340, 414 Berg i Strinda... s Barbara Clausdatter Berg (g.m. 1. kannik Hans Andersen, 2. Hans Mogensen Handingmann)... s. 778, 791 Carl Johan Berg (sønn til Erik Rosing Berg og Ovidia Marie Berg)... tabell 8 Christen Berg = Christen Erichsen Berg = Christen Bergh = Christen Erichsen Bergh (kirkeeier, Gjefsen / nedre Nes i Gran)... s. 202, 596, 599 // tabell 8 Erich Christensen Berg = Erich Christensen Bergh (nedre Nes i Gran, kirkeeier, g.m. Ovidia Marie Wisløff)... s. 600, 607 // tabell 8 Erich Rosing Berg = Erik Rosing Berg (i Gran, kirkeeier, g.m. kusinen Ovidia Marie Berg i hennes 1. ekteskap)... s. 602 // tabell 8 Jacob Berg = Jacob Wisløff Berg (i Gran, kirkeeier, regimentskvartermester for Akershus dragonregiment, g.m. Karen Ancher)... s. 602 // tabell 8 Jens Ørbek Berg (boktrykker i Christiania)... s. 629 Karen Christensdatter Berg = Karen Christensdatter Bergh (g.m. Peder Gregersen Granavollen)... s. 600 // tabell 8 Knud Andersen Berg (i Norderhov)... s. 672 Niels Berg = Niels Erichsen Berg = Niels Bergh = Niels Erichsen Bergh (g.m. Else Sophie Rosing)... s // tabell 8 Henrik C. Berg (fiskemester på Ledreborg)... s. 269

8 8 Ovidia Marie Berg (datter til Jacob Wisløff Berg og Karen Ancher, g.m. 1. hennes fetter Erik Rosing Berg, 2. major Hans Bentzon... s. 607 // tabell 8 Christian Johan Berger (kgl. livmedicus i Struensee-perioden, deretter professor i Kiel)... s Johann Chilian Just Berger (kgl. livmedicus, avløste ovennevnte)... s. 485 Ole Hansen Berger (klokker i Gran)... s. 574 Nicolai Bergh = Nicolas Bergh (lagmann, genealog)... s. 791 Johann Berlah = Berlach = Jean Berla ("sprogmester" i København, Andreas Olaus Hammers fransklærer)... s. 484, Berlichingen (frøken, hoffmesterinne)... s. 446 Ernst Heinrich Berling (boktrykker og forlegger i København)... s. 475 Johann Bernoulli = Jean Bernoulli (matematiker og astronom, direktør for observatoriet i Berlin, utga Sammlung kurzer Reisebeschreibungen med mange bidrag fra Jacob Nicolai Wilse)... s , 262 A. P. Bernstorff = Andreas Peter Bernstorff (nevø til J. H. E. Bernstorff, utenriksminister, frimurer i prins Karl av Hessens private losje)... s Augusta Bernstorff = Augusta von Stolberg (g.m. ovennevnte, frimurerinne i prins Karl av Hessens private losje)... s J. H. E. Bernstorff = Johan Hartvig Ernst Bernstorff (greve, utenriksminister, den første preses i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab, avskjediget av Struensee)... s. 520, Helle Berthelsen (trelasthandler og rådmann i Christiania)... s. 175 Joseph Étienne Bertier (fransk astrofysiker)... s Bertnes i Bodin... s. 616 Torkjell Berulfsen... s. 456 (hans bok om akevitt og hans TV-program om Christopher Hammer) Isach Jespersen de Besche (løytnant, g.m. Kirsten Andersdatter Hammer)... s. 783 Carl Friedrich Bielefeldt (løytnant, general Huths adjutant)... s. 446 D. T. de Bienville = J. D. T. de Bienville (angivelig lege, forfatter av La nymphomanie, ou Traité de la fureur utérine)... s , 644 Christen Biering (nedennevntes sønn, Hammers kommisjonær i København)... s. 710 Niels Biering (kapellan i Gran, deretter sogneprest i Nærøy)... kap // s. 178, 688, 710 Søren Bigum (kapellan i Gran)... s. 519, 571 Hans Jørgen Birch (sogneprest i Danmark, forfatter, genealog)... s. 613 Jens Bircherod (professor, dr. theol.)... s. 717 Michael Gottlieb Birckner (cand. theol., politisk skribent)... s Ernst Christian Heinrich Bischoff (student i Jena, professor i Bonn)... s. 635

9 9 Bjerkaker i Oppdal... s. 541 Asle Bjerke = "Asle Bierche af Ringeriget" (ikke funnet i folketellingen 1801 under Bierche i henholdsvis Hole og Norderhov og heller ikke omtalt i Ringerikske slekter)... s. 663 Lars Bjerke = Lars Pedersen Bjerke (kjøpte Melbostad i 1805)... kap. 78 // s. 539 Anders Bjone (Melbostad i Gran)... s. 661 Frederik Bjørnsen (klokker i Gran)... s. 303 Anders Thomassen Blix (sagbrukseier i Frederikshald)... s. 717, 723 // tabell 2 Benedicte Olufsdatter Blix (g.m. fogd Adam Levin Ohnsorg)... s Bent Thomassen Blix = Benedictus Thomæ Blixius (død som stud. theol.)... kap. 88 // s. 715, 723, 796 // tabell 2 Birgitte Blix = Birgitte Pedersdatter Blix (g.m. Svend Olsen?)... s. 728 Birgitte Olufsdatter Blix (datter til Oluf Thommesen Blix, g.m. 1. Mads Andersen Hammer, 2. Daniel Augustinussen Dahl)... s. 783 Birgitte Thomasdatter Blix = Birgitte Blix (Christopher Hammers mormor, g.m. Cort Coldevin)... kap. 92 // s. 144, 175, 285, 303, 312, 329, 712, , , 737, 749, (hennes dødsbo), 771 // tabell 1 (7. ane), tabell 2, tabell 4 (note 3 og 4), tabell 6 Gunder Olufsen Blix = Gunnarus Olaus Blixius (død som student i Franeker)... s. 804 Gunhild Thomasdatter Blix (g.m. Mathias Kjeldsen Stub)... s. 715, 723 // tabell 2 Inger Hansdatter (Blix?, g.m. Oluf Gundersen)... s , 723 // tabell 1 (29. ane), tabell 2 Inger Thomasdatter Blix = Inger Blix (g.m. sogneprest på Toten Knud Sevaldsen Bang)... s. 144, 275, , 673, 711, 715, , , 826 // tabell 2, 4 Lucie Eriksdatter Blix (g.m. sogneprest i Oppdal Anders Roaldsen, foreldre til Henrik Andersen Opdal)... s. 734 Maren Dorothea Blix = Maren Dorothea Hammer (datter til landkremmer Thomas Hammer, g.m. kaptein Steen Gustav Blix)... s. 514 Maria Elisabeth Blix = Maria Elisabeth Petersdatter Blix (g.m. Henrich Kirksteen)... s. 728 // tabell 2 Mogens Karlsson Blix (Undersåker, Jemtland)... s Oluf Thomassen Blix (sogneprest, Hof i Solør)... s. 715, 754 // tabell 2, tabell 4 (note 3) Peder Andersen Blix = Peter Andersen Blix = Peder Blix = Peter Blix... s. 728 // tabell 2 Peder Svendsen Blix = Petter Svendsen Blix (i Frederikshald)... s. 717 Rasmus Thomassen Blix... s. 715, 723 Steen Gustav Blix (kaptein, g.m. Maren Dorothea Hammer)... s. 514 Thomas Olufsen Blix = Thomas Olsen Blix (Christopher Hammers oldefar, sagbrukseier og rådmann i Fredrikstad)... s. 715, 718, 721, 719, 723 // tabell 1 (14. ane), tabell 2

10 10 Hans Blixencrone = Hans Hansen Blix (fogd i Ytre Sogn, justitiarius i overhoffretten)... s Anna Maria de Blixenskiold (g.m. Peder Larsen Mossencrone)... s. 717 Catharina de Blixenskiold (g.m. Christopher Schøller til Veden)... tabell 2 Thomas de Blixenskiold (sagbrukseier i Frederikshald, g.m. Maria Colbjørnsdatter)... s. 715, 728 // tabell 2 Axel Blytt (ekstraordinær professor i botanikk, Christiania)... s. 554 Mathias Numsen Blytt (professor i botanikk)... s. 554 Christen Boalt = Christen Jensen Boalt (som fadder i Fron, deretter sogneprest i Tørslev, Danmark)... s Jens Olsen Boalt (sogneprest i Aurskog, ovennevntes far)... s. 734 Louis Bobé (dansk litterat, genealog og historiker)... s. 436 Joachim Christoph Bode (tysk frimurer og illuminat, losjemester i Amalia, Weimar)... s Thorvald Boeck (fullmektig i Kirkedepartementet, boksamler - hans samling finnes nå i Gunnerusbiblioteket)... s. 297 Ole Boesen = Oluf Boesen (biskop i Christiania, g.m. 1. Magdalene Thomasdatter, 2. Bodil Andersdatter)... s. 778 Bogstad i Aker... s. 648 Peter Georg Boll (sorenskriver i Ringerike og Hallingdal, frimurer)... s Jens Bondesøn (sogneprest i Åmot i Østerdalen)... s. 738 Henrik Jochumsen Bonsach... s , 402 Abraham Olsen Borch = Abraham Borch (lensmann i Jevnaker)... s. 297, , , 769 // tabell 4 Hilleborg Borch = Hilleborg Livsdatter Borch = "Hilleborg Narum" (g.m. Johan Nerenst)... s. 599, 725 Liv Borch = Liv Alexandersen Borch (sorenskriver, g.m. Hilleborg Hansdatter Tanche )... s // tabell 4 Olaf Borch = Oluf Borch = Olaus Borrichius (professor, hoffmedicus)... s , 724 Ole Livsen Borch = Ole Borch (på Bjellum, lensmann i Jevnaker)... s. 297, // tabell 4 Anne Borgersdatter (Hovsmarken i Gran, datter til Borger Erichsen)... s. 686 Ingeborg Borgersdatter (Hov i Gran, datter til Borger Simensen)... s. 686 Mari Borgersdatter = "Børgesdatter" (Hovsmarken i Gran, datter til Borger Erichsen)... s. 686 Torger Borgersen (Hovsmarken i Gran, sønn til Borger Erichsen)... s. 686 Johannes Borkgrevink (Tyvold i Ålen)... s. 541

11 11 Cosmus Bornemann = Borneman (deltok i studentkompaniet under Københavns beleiring 1659, deretter student i Franeker, dr. juris, professor)... s Joan Bornowski (bokholder i Dansk-asiatisk Compagnie, frimurer i København)... s Jacques Boulet (frimurer i Jena - og København?)... s. 219 Carl Friedrich Boyesen = Carl Friedrich Bøyesen = Carl Friedrich Bøysen (fenrik, senere major, nedennevntes sønn)... s. 273 Christopher Boyesen = Christopher Bøyesen (sogneprest i Gran)... s. 142, 144, 273, 517 Lauritz Boyesen (sorenskriver i Aker)... s. 806 Maren Boyesen = Maren Bøyesen... s. 698 Peder Boyesen = Peder Bøyesen (løytnant, senere generalmajor)... s Lars Braag (eier av Sognedals jernverk, Soknadalen i Norderhov)... s. 350 Niels Brager (landkremmer i Søndre Land)... s. 663 Karen Brahe (godseier)... s. 721 (hennes privatbibliotek) Trygve Brandal... s. 750 (hans bygdebok Hjelmeland) Christian Brandt (preses i Danske Cancellie, nedennevntes bror)... s. 610 Enevold Brandt (greve, frimurer, hoffembetsmann og Struensees venn, henrettet)... s. 208, 386, 610 Joachim Frederik Brandt (i Christiania, kvesthuskasserer, g.m. Anna Catharina Riis i hans 2. ekteskap)... s. 162 Hans Jacob Braun (kapteinløytnant, kar. rittmester)... s. 619 Johan Georg Braun (kaptein, Christopher Hammers underkonduktør)... s Niels Braun (løytnant, kar. major, g.m. Christine Birgitte Vagel)... s. 619 Magnus Braun (kaptein, g.m. Ide Sophie Bruun i hans 2. ekteskap)... s. 509 H. H. Breien = Haakon Hasberg Breien (genealog)... s. 662, 664 Michael Breien = Michel Breien (proprietær, lensmann i Norderhov)... s. 774 Jacques Brengues (fransk frimurerhistoriker)... s. 393 Iver Brinch (sogneprest ved Oslo menighet og hospital, frimurer)... s. 381 Rasmus Brochmand = Rasmus Enevoldsen Brochmand (professor i historie, universitetsrektor )... s. 794 Else Christine Brochmann = Else Christine Pihl (g.m. nedennevnte)... kap. 70 // s , 317, , 646, 658, 707 Jørgen Brochmann (kapellan i Gran, deretter sogneprest i Sandsvær)... kap. 70 // s. 576, 578, 621, Ove Frederik Brockenhuus (-Schack) = von Brockenhaus (generaladjutant, frimurer)... s. 385, 387

12 12 Frantz Heinrich Brown = "Frans Bruun" (sønn til Peder Wessel Brown, bodde hos sogneprest Parelius i Gran)... s. 498, 574 Knud Brown... s. 574 Peder Wessel Brown (sogneprest i Stjørdal, g.m. Christiane Augusta Parelius)... s. 574 M. Th. Brünnich = Morten Thrane Brünnich (mineralog, professor i København, direktør for Kongsberg sølvverk)... s. 578 Hans Brun (som fadder i Gran 1709)... s. 737 Torbor Andersdatter Brun (g.m. Hans Nielsen Hammer (Hammar)... tabell 3 Johanne de Bruss = Johanne de Brous... s Antonette Bruun (g.m. Anders Larsen Smith og mor til Lars Smith g.m. Maren Hansdatter Angell)... s. 334 Ide Sophie Bruun (g.m. kaptein Magnus Braun "Brown")... s. 509, 729 Malthe Conrad Bruun (dansk publisist og religionskritiker, forfatter av Tria juncta in uno, landsforvist, emigrerte til Sverige, deretter til Frankrike)... s. 594, Maria Catharina Bruun (g.m. Ole Hannibalsen Hammer)... s. 515, 518, Thomas Jensen Bruun (proviantforvalter i København, far til ovennevnte Ide Sophie og Maria Catharina Bruun)... s. 515, 518, Christian Homfred Brugmann = Christian Homfred Bryghmann (i København, kjent for Pufendorfoversettelse, deretter byfogd i Bergen... s. 176 Carl Bryske... s. 787 Grete Bryske = Margrethe Bryske (hennes angivelige 2. ekteskap er Hammers falskneri)... s Lisbet Bryske... s. 787, 790 (hennes Slægtebog)... Anton Brænden (Melbostad i Gran)... s. 661 Gerhard Brønlund (overhoffrettsprokurator)... s. 763 Braaten = Bråten (plass under Melbostad i Gran inntil 1795)... s. 665, 668 Gulbrand Jonsen Braaten (i Gran)... s. 668 Johann Ehrenfried Buchien (Bouchien, Bouchin, Bouchlin) (løytnant på Frederiksten, g.m. Charlotte Amalie Holtzen i hennes 1. ekteskap)... s Anna Budde (g.m. kapellan Lorentz Budde, f. Anna Rasch Kortholt)... s. 676 Elisabeth Budde (ovennevntes og nedennevntes datter)... s. 676, 681 Lorentz Budde = Lorentz Dass Budde (kapellan i Gran)... s. 608, 689 Margrete Bue = Margareta Wangensteen (g.m. fogd Ove Henrik Wangensteen)... s. 623, s Christiana Charlotte von Bülow (g.m. skipsreder Michael Riis)... s. 162 // tabell 7

13 13 Friedrich Ludewig Ernst von Bülow (baron, frimurer, losjemester i St. Martin, København)... s. 208 Ole Nicolai Bützow = Ole Nicolai Bytzow (cand. theol., magister, matematiker og landmåler, i Vardø 1773, observator ved Rundetårn)... s K. L. T. Bugge = K. L. Bugge = Karl Ludvig Tørrissen Bugge = Karl Ludvig Bugge (frimurerhistoriker)... s. 208, , 223, 380, 397, 408, 415 Peter Olivarius Bugge = P. O. Bugge (biskop i Trondheim)... s , , 547, 660, 665 Francis Bull (professor)... s. 705, 721 Johan Ernst Gunnerus Bull (fra Kristiansund, cand. theol., kapellan i Helligåndskirken, København)... s. 627 (her: kanskje identisk med "Buk") Luis Buñuel (filmregissør)... s. 443 Abraham Buresund = Abraham Burensund (assessor i overhoffretten, frimurer, bror av Peter Sundius)... s. 382, 385, 415 Maria Bye = Marie Bye = Maria Johannesdatter Bye = Marie Johannesdatter Bye (i Hole, nedennevntes søster)... s. 348 Torsten Bye = Torsten Johannesen Bye (lensmann i Hole)... s. 348, 353 Bækkeskov (Præstø amt, Danmark)... s. 381 Christine von Rummelhoff Bærøe (g.m. Johan Hjort)... s. 380 Søren Jensen Bærøe (kjøpmann i Drøbak, ovennevntes far)... s. 380 Søren Gottfried Bøckman (sorenskriver i Gauldal, kanselliråd)... s Christian Børresen (rittmester)... s Cagliostro (alkymist, svindler)... s. 431 Jean Calvin... s. 631 Caroline Mathilde (dronning, Danmark-Norge, g.m. Christian 7.)... s. 448, 491 Gerda Caspersen (Virum, Danmark, informant ang. Hammer-slekten)... s. 779 Daniel Gustaf Cedercrona (hans Sweriges Rikes Ridderskaps och Adels Wapen Bok)... s Regina Marie Celius ("Celi", "Coeli") (g.m. Niels Nielsen Wisløff i hans 1. ekteskap)... s. 453, 455, // tabell 8 Charlotte Amalie (dronning, Danmark-Norge, g.m. Christian 5.) Jacob Wilhelm Chelius = (Celius?, frimurer i Jena - og København?)... s. 219 Kirsten Christensdatter (datter til fogd Christen Christensen, g.m. Henrik Luth)... tabell 6 Margrete Christensdatter = Margrethe Christensdatter (sannsynligvis datter til Christian 4., g.m. Niels Hammer)... s // tabell 3

14 14 Margrethe Christensdatter (Lyngstad i Gran)... s. 681 Martha Christensdatter = Marte Christensdatter (tjenestepike hos sogneprest Parelius i Gran, senere g.m. klokker Ole Hansen Berger)... s. 574 Anders Christensen (overhoffrettsprokurator, nedennevntes sønn, g.m. 1. Tabitha Thomasdatter, 2. Anne Clausdatter)... kap. 101 // s. 202, 274, 774 // tabell 6 Christen Christensen (fogd over Ringerike, Frøyshov i Hole, g.m. Dorothea Olsdatter Coldevin)... s. 202, 771, 774 // tabell 6 Matthias Christensen (cand. theol., prest i Danmark)... s. 423 Christian 4. (konge, Danmark-Norge)... s. 664, , // tabell 3 Christian 5. (konge, Danmark-Norge)... s. 711 Christian 6. (konge, Danmark-Norge)... s. 169, 205, 226, 227, , 364, 386, 402, , 410 Christian 7. (konge, Danmark-Norge)... s. 249, 259, , 386, 405, 423, 432, 445, 448, 454, 502, 520, , 546, 561 Christian 8. (konge, Danmark) = Christian Frederik (preses i DKNVS , konge av Norge i 1814)... s. 445, 546, 560 Christian 9. (konge, Danmark)... s. 432 Per Reidar Bjørnerud Christiansen (i NST 35)... s. 792 Ingeborg Christophersdatter (fra Fredrikstad?, tradisjonelt antatt å være datter til Christopher Dideriksen "Tak" - usikkert -, g.m. Christopher Hansen Tanche) , // tabell 2, tabell 4 Karen Christophersdatter (datter til Christopher Jensen, g.m. Otte Mogensen)... s. 781 // tabell 1 (ane 23), tabell 3 Hans Christophersen (Stubstadeie i Gran)... s. 688 Rasmus Christophersen (sønn til Christopher Dideriksen og Maren Rasmusdatter)... s. 761 "to sønner" // tabell 2 (note 4) Truls Christophersen (ovennevntes bror)... s. 761 "to sønner" // tabell 2 (note 4) David Chrystie (sagbrukseier i Moss)... s. 384 Marcus Tullius Cicero... s. 641 Hans Clausen = Johannes Claudii Friderichistadensis (kapellan i Våler, deretter lærer ved latinskolen i Fredrikstad)... s. 808 Clemens 12. (pave)... s. 396 Pierre Clément = Clément de Genève = Vincent (psevdonym, forfatter av komedien Les Francs- Maçons = Das Geheimniss der Freimäurer in einem Schauspiel eröffnet)... s Johann Heinrich Cohausen (tysk forfatter)... s. 632 (ang. Der wiederlebende Hermippus = Hermippus redivivus) Peder Colbjørnsen (kjøpmann i Frederikshald, krigshelt)... s

15 15 Anna Elisabeth Cold (nedennevntes datter, g.m. Peder Anker)... s. 259 Isaac Andreas Cold (professor ved Sorø Akademi, Christopher Hammers mentor, justitiarius i overhoffretten, frimurer)... s. 177, 195, 196, 207, 210, 259, 267, 382, 385, , 505, , 824 Coldevin (angivelig russisk greve og oberstløytnant)... s Anne Cathrine Coldevin = Anne Cathrine Cortsdatter Coldevin (g.m. 1. Hans Rødder, 2. Niels Dalin)... kap. 97 // s , 718, , , , 760, 762, 771, 774 "Bent" Coldevin = "Bent" Cortsen Coldevin er feilskrift for Jørgen Coldevin = Jørgen Cortsen Coldevin Birgitte Cortsdatter Blix Coldevin = Birgitte Coldevin (Christopher Hammers mor, g.m. Anders Christophersen Hammer)... kap. 19, 24, 26-28, 93 // s. 137, 138, 144, 175, 178, 179, 243, 252, , 329, 334, 360, , 389, 464, 506, 656, 662, 673, 682, , 716, , 728, 733, 739, 742, , 771, 826 // tabell 1 (3. ane), tabell 2, tabell 4-6 Christian Coldevin = Christen Coldevin (sogneprest i Danmark, sønn til Anders Christensen på Ringerike og bror av prokurator Jørgen Andersen Nachschov)... s. 286, 771, , 789 // tabell 6 Cort Coldevin = Cort Olufsen Coldevin (Christopher Hammers morfar, fogd i Gudbrandsdalen, g.m. Birgitte Thomasdatter Blix)... kap. 92 // s. 144, 145, 175, 285, 329, 753, 755, 771, 780 // tabell 1 (6. ane), tabell 2, tabell 6 Dorothea Olsdatter Coldevin (g.m. fogd Christen Christensen)... s. 202, 771, 774 // tabell 6 Johanne Jochumsdatter Coldevin (g.m. Gaven Realfsen Wright)... s. 773 Jørgen Coldevin = Jørgen Cortsen Coldevin (Christopher Hammers morbror, skriverkarl med ukjent skjebne)... s , (s og i innholdsfortegnelsen side x ang. kap. 93 feilaktig kalt Bent) Karen Coldevin = Karen Cortsdatter Coldevin = Karen Aamodt (sal. Niels Aamodts)... kap. 94 // s. 144, 312, 464, 718, 724, , 753, 771, 774 Kirsten Coldevin (d.e.) = Kirsten Coldevin Rødder (g.m. Morten Rødder)... kap. 96 // s. 724, , 753, 771 Kirsten Coldevin (d.y.) = Kirsten Coldevin Ridder, i 1771: "Kløvstad" (i Gran), senere også "Kreidal" (g.m. Petter Ridder, Hønefoss i Norderhov)... kap. 102 // s. 650 Oluf Cortsen Coldevin (d.e.) = Oluf Cortsen Coldewey (Christopher Hammers oldefar, skipsreder og stadscapitain i Tønsberg, g.m. Kirsten Olsdatter Stranger)... s. 360, 729 // tabell 1 (12. ane), tabell 6 Oluf Coldevin = Ole Coldevin = Olaus Coldevin = Oluf Cortsen Coldevin (d.y., Christopher Hammers morbror, cand. theol.)... kap. 7, 93 // s. 145, 148, 286, , 321, 329, 735, 740, 761 Anton Günther Coldewey (d.e., pastor i Oldenburg)... s. 731 Anton Günther Coldewey (d.y., Hasbergen i Delmenhorst / København / toller i Eckernförde)... s Cort Coldewey (byfogd i Tønsberg, stamfar for slekten Coldewey / Coldevin i Norge, g.m. Anne Lauritzdatter)... s. 729, 773 // tabell 1 (ane 24), tabell 6

16 16 Dietrich Georg Coldewey (pastor i Hasbergen i Delmenhorst)... s Ehrenreich Gerhard Coldewey (advocatus fisci i Aurich/Ostfriesland og angivelig forfatter av genealogisk tabell)... s Georg Matthias Coldewey (død som stud. theol.)... s. 731 Gerhard Coldewey (d.e., pastor i Oldenburg / Old.)... s. 731 Gerhard Coldewey (d.y., død som stud. theol.)... s. 731 Johann Bernhard Coldewey (pastor i Eckwarden, Oldenburg)... s. 731 Jürgen Coldewey (kjøpmann i Bremen, "Bergenfahrer")... s. 729, Levin Coldewey (generalsuperintendent og overhoffpredikant i Aurich)... s Levin Diderich Coldewey (kjøpmann i Schnappe, Oldenburg)... s. 731 Christian Anker Collett (bergstudent, deretter bergmester på Kongsberg)... kap. 63 Nils Collin = Niels Collin = Niels Hansen Collin (amtmann over Romsdals amt)... s. 247 Stephan Hofgaard Cordsen (assessor, senere justitiarius i høyesterett)... s. 488 "Anders Cornelisen" (i Gran)... s. 570 Anthon Jacob Coucheron (oberstløytnant, deretter oberst)... s , 682 Andreas Cramer (kjøpmann i Trondheim, stefar til Gunder Gundersen Hammer)... s. 246 Oliver Cromwell ("Lord Protector")... s. 624 Margaretha Friderica Dahlmann ("Jomfrue", frimurerinne i København)... s. 223 Arnold Dalen (cand. philol., universitetslektor i Triondheim)... s. 475 (litteraturhenvisning) Anne Cathrine Dalin = Anne Cathrine Nielsdatter Dalin (i Christiania, ugift)... s. 752 Andreas Dalin = Andreas Nielsen Dalin = Anders Dalin (cand. theol., Christopher Hammers fetter og kommisjonær)... kap. 97 // s. 413, 706, 713, 735, 752, , 762 Ingeborg Dalin = Ingeborg Nielsdatter Dalin (i Christiania, ugift)... s. 752, 755 Karen Christine Dalin = Karen Christine Nielsdatter Dalin (i Christiania, ugift)... s. 752, 755 Knud Dalin = Knud Dahlin (toller i Vordingborg, deretter bl. a. Hammers kommisjonær i København)... s , 268, 472, 570, , 713, , , 735, , , , 784 Niels Dalin (ovennevntes bror, kjøpmann i Christiania, g.m. Anne Cathrine Cortsdatter Coldevin i hennes 2. ekteskap)... s. 268, 708, , 755, 771 Peter Dalin (bror av Knud Dalin og Niels Dalin)... s. 753 Christian Conrad Danneskiold-Laurvig (lensgreve, admiral, frimurer, provinsialstormester, grunnla St. Olaus i Christiania)... s. 208, 212, 215, 219, 225, 252, 269, 394, , 402, 411, 502

17 17 Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig (lensgreve, ovennevntes far)... s Juliane Sophie Danneskiold-Laurvig (komtesse, Christian Conrads datter, g.m. grev Frederik Vilhelm Conrad Holck i hans 2. ekteskap)... s. 502 Otto Laurentii Darjes (sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal)... s. 246 Inger Marie Darre (g.m. Peder Rosenberg Stranger)... s. 360 Ole Debes (forstander ved Oslo hospital)... s. 625 Ambrosia Dedekam (i Bragernes, g.m. Gabriel Omsted i hans 2. ekteskap)... s. 362 Hroar Dege (mesterkokk, skribent)... s. 456, Bartholomæus Deichman (biskop i Christiania)... s. 141, 157, 506, 682 Madeleine-Catherine Delessert (mottaker av Rousseaus Lettres sur la botanique)... s. 614 Marguerite-Madeleine Delessert (ovennevntes datter)... s. 614 Georg Detharding (professor i medisin)... s. 151 Maren Dideriksdatter (nedennevntes søster, g.m. Lauritz Lauritzen)... s Christopher Dideriksen "Tak", "Tach" (Christiania / Fredrikstad, g.m. Maren Rasmusdatter)... s. 722, // tabell 2 Johan Dideriksen "Tak", "Tach" (ovennevntes bror)... s. 760 Hans Dinesen (i Roskilde, far til Hans Carstensen Tanches 1. hustru Karen Hansdatter) s. 726 // tabell 4 Dingsrud i Aurskog s. 373 Reidar Djupedal (professor i nordisk språkvitenskap, Trondheim)... s. 554 Bendix Djurhuus (sogneprest i Hå)... s. 701 Dorthea Djurhuus (ovennevntes søster, g.m. sogneprest i Dalane Niels Brostrup Prahl)... s. 701 Jens Bing Dons (dr. juris, professor, deretter lagmann i Trondheim)... s. 520 Else Dop (g.m. Christopher Christophersen Tanche)... s. 761 Maren Dop (ovennevntes søster, g.m. Hans Christophersen Tanche)... s. 761 Willum Christensen Dop (sogneprest i Hedrum / Vågå, de to ovennevntes far)... s. 761 Dorothea Elisabeth (datter til kong Christian 4. og Karen Andersdatter)... s. 777 // tabell 3 Christian Dorph (fogd over Ringerike og Hallingdal, g.m. Antonette Sverdrup)... s , 329, 340, , 351, 758 // tabell 4 Niels Dorph (d.e., biskop i Christiania)... s. 158, , 562 Niels Dorph (d.y., sogneprest i Land, prost)... s. 727, 790 Christian Jacobsen Drakenberg (sjømann)... s. 633

18 18 Alhed Sophie von Druchen (g.m. sogneprest i Eiker Peder Anchersen)... s. 220 Dulondel (ang. manuskriptet Information i Dandsningen)... s. 193 César Chesneau Dumarsais = Du Marsais =? "La Serre", "de la Serre"? (forfatter av Examen de la Religion)... s , Johan Heinrich Dumreicher (frimurer i København)... s. 219 Conradine Dunker (f. Hansteen, memoarforfatter, g.m. 1. Ulrich Nicolai Blix Aamodt, 2. Wilhelm Dunker)... s. 380, 388, 598, 611, 702, , Dvergsten i Gran... s Bent Nielsen Dvergsten... s Berte Bentsdatter Dvergsten (ovennevntes datter, g.m. prokurator Christopher Stenersen)... s. 330 Randi Bentsdatter Dvergsten (ovennevntes søster, g.m. Friedrich Wexsal)... s Eliezer Dyssell (frimurer i København)... s. 219 Dælen = Dæhlen i Gran... s. 370 Berte Jonsdatter Dælen (i Gran)... s. 688 Niels Olsen Dælen (i Gran)... s. 688 Dælen = Dæhlen i Høland... s. 650 Hans Haagensen Døli (eier av Ulsrud i Aker)... s. 753 Ludvig Daae = Ludvig Ludvigsen Daae (professor i historie, Christiania)... s. 150, , 443, 545 Aagaat Daae (bibliograf, personalhistoriker)... s. 628 E. F. G. S. (angivelig oversetter av Hammers Traité botanique des batates)... kap. 49 // s. 456 Hans Heinrich von Ecker und Eckhoffen (fra Wien, baron, frimurer, stiftet ordenen Asiatische Brüder)... s. 433 Mette Sophie Eeg (i Jevnaker, Christopher Evensen Moes kjæreste og mor til "uægte Pigebarn Mette Sophie" døpt 5/ )... s Egeberg (Anne Høens arbeidsgiver i Norderhov? Lier? omkring )... s. 675 Eggert Ólafsson = Eggert Olavsen (medforfatter av Reise igiennem Island)... s. 580 H. Ehrencron-Müller (hans forfatterleksikon)... s. 536, 827 med henvisning til upaginerte sider sist i denne boken (faksimile av b. 3 s ang. Anders Hammer, Andreas Olaus Hammer og Christopher Hammer) Nicolai Eigtved (dansk arkitekt)... s. 226 Einer Einersen = Ener Enersen (Hammers underkonduktør, deretter bl. a. kommandant på Munkholmen)... s. 251

19 19 Mogens Eivindsøn (far til Gunhild Mogensdatter)... s. 791 Friedrich Ekkard (forfatter av Profts Lommebog)... s , 267 Finn Eliassen (genealog)... s. 793, 807 Morten Leuch Elieson (proprietær og forretningsdrivende, assessor i overhoffretten, frimurer, losjemester i St. Olaus)... s. 382, 385, Peter Elieson (til Hafslund)... s. 760 Elken i Gran... s. 812 Ole Elken = Ole Amundsen Elken (i Gran)... s. 283, 302, 314 Cathrine Marie Elkjær (g.m. stiftsprost i Aalborg Henrik Christopher Bützow i hans 2. ekteskap og mor til Ole Nicolai Bützow)... s. 493 Marte Ellingsdatter = Marthe Ellingsdatter (i Norderhov, g.m. Bertel Riber i hans 2. ekteskap)... s. 348, 694 Peder Ellingsen (tobakksspinner i Kristiansand)... s. 695 Kristoffer Olsen Elstad (i Fron)... s. 329 Anne Elsted (frimurerinne i København)... s. 223 Catharina Emitz (g.m. kjøpmann Jacob Andersen Karre i Bragernes, mor til Catharina Jacobsdatter Karre som var g.m. Lars Stranger)... s. 334, Endresen (kobberstikker i Christiania)... s , 701, 790 Ingeborg Engebretsdatter (nedre Bjølsen i Aker, datter til Engebret Olsen, og Aaste Sørensdatter fra Gran)... s. 687 Hans Engebretsen (Nesbakken i Gran)... s. 698 Halsten Engebretsen (i Hønefoss, Norderhov)... s. 672, Jens Engebretsen (Bjertnes i Jevnaker)... s. 681 Sigurd Engelstad (ingeniør, personalhistoriker)... s. 250, 571 Enrum i Strinda... s. 541 M. J. von Eppendorff = M. J. von Eppendorf (fiktiv person?)... s , 391 Erasmus Roterodamus... s Elisabeth Hansdatter Erfings (nedennevntes søster, g.m. løytnant Johan Jørgensen Sommer)... tabell 5 (note 2) Sibylle Hansdatter Erfings (Christopher Hammers oldemor, g.m. Morten Lauritzen "Sand")... s , 813 // tabell 1 (9. ane), tabell 5-6 Christense Erichsdatter (i Norderhov)... s. 692 Hans Erichsen = Hans Peder Erichsen = Hans Petter Erichsen (Vimmelskaftet 23, København, blikkenslager, pleiefar til Christiane Lovise Sand)... s. 822

20 20 Thore Erichsen (g.m. Marte Mortensdatter Rødder)... s. 751 Berte Eriksdatter = Erichsdatter (g.m. Hans Olsen i Gran)... s. 603 Karen Eriksdatter (i Norderhov, g.m. sagfogd Johannes Svendsen, mor til Hans Christian Johansen og Anne Høen)... s Mari Eriksdatter (Melbostad i Gran)... s. 310 Borger Eriksen (Hovsmarken / Hov i Gran)... s. 686 Peder Eriksen (Hov i Gran)... s. 686 Ernst 2. (hertug i Gotha)... s. 426 Ervast (prost i Kemi, Finland)... s. 372 Michel Pedersen Escholt (sogneprest i Våler, forfatter, kompliator eller eier av manuskript til husholdningskalender)... s. 524, 808 Peder Michelsen Escholt (sogneprest i Våler, ovennevntes sønn)... s. 808 Espen (plass under Melbostad i Gran)... s. 665, 669 Ole Espen (i Gran)... s. 684 Gotthelf Daniel Fabricius (cand. theol.)... s. 466 Giert Falch (sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal)... s. s Falkenborg i Strinda... s. 541 Falkenstein i Borre... s. 384 Christian Magnus de Falsen = Christian Magnus Falsen (d.e., assessor i høyesterett, justitiarius i overhoffretten, frimurer)... s. 382, 385, 489 Enevold de Falsen = Enevold Falsen (assessor, deretter justitiarius i overhoffretten, lagmann i Nordlandene, assessor i høyesterett, justitiarius ved Akershus stiftsoverrett, frimurer)... s Gabriel Smith Faye (personalhistoriker)... s. 723 Ferdinand (hertug av Braunschweig-Wolfenbüttel, frimurer, prins Karl av Hessens forgjenger som generalstormester)... s. 430, 434 Christian Finchenhagen = Finkenhagen (sogneprest i Bragernes)... s. 623 Morten Finchenhagen = Finkenhagen (sølvsmed i Christiania)... s. 141 Christian Finchenhoff = Christian Finckenhoff (sogneprest i Fron)... s. 329 S. H. Finne-Grønn = Stian Herlofsen Finne-Grønn (genealog)... s. 141, 334, 619, 723, , 760, 778, 793, 802, 808 // tabell 1 (litteraturhenvisning) Lorens Fisker (i København)... s. 487

21 21 Andreas Fjeldsted = Andreas Fieldsted (amtmann i Romsdal, deretter Buskerud)... s. 350, 452 Thorkel Jonsson Fjeldsted (stiftamtmann i Trondheim)... s. 448 Gulbrand Fjøsviken (i Norderhov)... s. 672 Rolf Fladby (professor, bestyrer av Norsk lokalhistorisk institutt)... s. 363, Hans Flattum = Hans Andersen Flattum (proprietær i Norderhov, g.m. Marte Knudsdatter Berg)... s. 346, 675 Maren Flattum = Maren Ridder (i Norderhov, ovennevntes søster, g.m. sagfogd Fridrich Ridder)... s. 775 Maren Flattum (Hans Flattums datter, eier av Skjerdalen i Tyristrand, g.m. Peder Knudsen Hals)... s. 604 Hans Carl Fleischer (kaptein)... s. 733 Johan Diderich Fleischer (assessor i overhoffretten, generalauditør)... s. 383 Christian Flindt (i Bragernes)... s. 816 Per Fly (filmregissør)... s. 226 (ang. Ledreborg og Arven) Johann Heinrich Samuel Formey = Jean Henri Samuel Formey (sekretær i Kgl. preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin)... s. 262, 268 Forset i Melhus... s. 541 Erik Olsen Forset (i Melhus)... s. 541 Jens Forten (i Gran)... s. 297 Antoine-François Fourcroy (kjemiker)... s Anders Framstad (i Gran)... s. 272 Jon Framstad (i Gran)... s. 272 Andreas Franck (hans ikke navngitte hustru)... s. 163 Franz Stephan = Franz 1. (ty.-rom. keiser, frimurer)... s Frederik (arveprins, Danmark-Norge, preses i DKNVS )... kap. 45 // s , 526, 529, 543, 555, Frederik 3. (konge, Danmark-Norge)... s. 711 Frederik 4. (konge, Danmark-Norge)... s. 161 Frederik 5. (konge, Danmark-Norge, frimurer)... s. 208, , , 364, 386, , 402, 406, 419, 422, 424, 430, , Frederik 6. (konge, Danmark-Norge (omtale i boken gjelder stort sett hans tid som kronprins Frederik og som daværende frimurer)... kap. 45 // s. 423, 432, , 444, 537, Fredrik 2. = Fredrik den store = Friedrich 2. = Friedrich der Grosse (konge, Preussen samt frimurer / ex-frimurer)... s. 255, , , 431, , 442, 593, 595, 648

22 22 Marie Friderichsdatter (Fagerholt i Gran, g.m. Søren Larsen)... s , 743 Friedrich (hertug av Glücksburg)... s. 459 Friedrich 2. (landgreve av Hessen-Kassel, frimurer)... s Friedrich (prins av Hessen-Kassel, stattholder og kommanderende general i Norge, frimurer)... kap. 45 // s. 430, Friedrich Wilhelm 2. (konge, Preussen)... s. 431 Maren Povelsdatter Friis (g.m. sogneprest Brede Larsen Hammer i hans 1. ekteskap)... s , 783 // tabell 3 H. Friis-Petersen (personalhistoriker, hans Studenterne ved Københavns Universitet )... s. 817, benyttet ved flere anledninger Christen Frisach (prokurator)... s. 510, Hans Frisach (sogneprest i Lom)... s. 562 Magdalene Frisach (ovennevntes datter, g.m. cand. theol., senere sorenskriver Gløer Gløersen)... s. 562 Frogn = Froen i Frogn pgd.... s. 379, 387 Ulrik Frederik From (justitiarius i overhoffretten, g.m. Sara Dorothea Blixencrone)... s. 382 Hans Henrich Frost (arkivar i Danske Cancellie, deretter forstander ved Vaisenhuset)... s. 544 (som redaktør av Hof- og Statscalender) Kari Frydenborg = Fredenborg = Fredensborg (Melbostad i Gran)... s. 277, 310 Ragnhild Frydenborg = Fredenborg = Fredensborg (Melbostad i Gran)... s. 277, 309 Østen Frydenborg = Fredenborg = Fredensborg (Melbostad i Gran)... s. 309 Frøyshov i Hole... s Estienne de Fumars = Etienne de Fumars (professor i romanske språk ved Københavns Universitet)... s. 476 Frederik Jørgen Fønss (assessor auscultans i overhoffretten, deretter overkrigskommissær, frimurer)... s. 385 Leonard Gabanon, psevdonym for Louis Travenol?, komponist i Paris, frimurer, forfatter av Catechisme des Francs-Maçons)... s Caspar Frederich von Gähler = Gaehler (oberstløytnant)... s. 446 Elen Cathrine Gade = Elen Kirstine Gade (som enke i Trondheim, datter til fogd Hans Heide og Margrethe Hammer, var g. i Alta med Georg Friderich Gade)... s. 514 Friderich Georg Gade (kjøpmann, deretter branndirektør i Trondheim, ovennevntes sønn)... s. 514 Torsten Gagnum "Gangnum" (i Gran)... s. 685

23 23 Mari Nielsdatter Gamkinn (i Gran, g.m. Halvor Christophersen Lyngstad)... s. 691 Gamme i Gran... s. 273, Christen Gamme = Christen Tollefsen Gamme (i Gran)... s. 278, 283, 310, 312, 315 Anders Gammelgaard = Anders Christensen Gammelgaard... s. 783 Christen Gammelgaard = Christen Christensen Gammelgaard (sogneprest i Lesja, g.m. Botilla Andersdatter Hammer)... s. 139, 783 Else Gammelgaard = Else Christensdatter Gammelgaard... s. 783 Pernille Gammelgaard = Pernille Christensdatter Gammelgaard (g.m. Anthon Jacob Coucheron)... s , 783 Christian Wilhelm Garben (regimentskvartermester)... s. 575 Ole von Garden (skipper) s. 516 Bernt Garmann (sogneprest i Gran)... s. 780 Michael Heide Germann (prokurator)... s. 763 Thomas Gerner (sogneprest i Tønsberg, religionsprost i Jarlsberg)... s. 143 T. A. Giedebo (forstander i Trondheim, genealog) Ole Giellebeck = Ole Gjellebekk (eier av marmorbedriften ved Gjellebekk)... kap. 77 Mette Hansdatter Gierse (g.m. Jens Odderbech)... s. 221 Christopher Giessing (kantor i Roskilde, genealog)... s. 142, 664, , 727, 758, 776, , 785, 787, , , 816 Hans Eriksen Gisleberg "Gisleborg" (i Gran)... s. 663 Gislerud (i Frogn?)... s. 812 Gjefsen i Gran... kap. 36 // s. 175 Anders Gjeldt (kaptein, titulær major, g.m. Elen Marie Arøe)... s Ole Andreas Gjeldt (kaptein og titulær major, legatstifter, ovennevntes "uekte" sønn)... s. 511 Torben Glahn (personalhistoriker)... s. 193, 194, 196 Glinset = Glindset = Glenset i Strinda... s. 541 Niels Glostrup (biskop i Oslo/Christiania, forlovet med Karen Andersdatter, g.m. hennes søster Anna Andersdatter)... s. 778 Catharina Gløersen... s. 681 Cecilie Cathrine Gløersen = Cecilie Gløersen (Gløer Gløersens datter, g.m. prokurator, senere sorenskriver Stephan Barcklay Mejdell)... s , 562 Erik Gløersen (sorenskriver i Valdres, nedennevntes nevø og svigersønn)... s. 556

24 24 Gløer Gløersen = Gløer Olsen Gløersen = Gloardus Olai filius (cand. theol., sorenskriver i Nedre Romerike, deretter i Hadeland, Land og Valdres)... s. 284, , 374, 377, , , , 571, 574, , 676 Hans Gløersen (løytnant)... s. 663 Ole Gløersen (kjøpmann i Frederikshald, Gløer Gløersens far)... s. 562 Marthe Elisabeth Gløersen (Gløer Gløersens datter, g.m. Gløersens nevø Erik Gløersen)... s. 556 Johann Wolfgang von Goethe (tysk forfatter, frimurer og illuminat)... s. 426, 633, 637, 639 Johann Peter Gogel (kjøpmann i Frankfurt, tysk frimurer, besøkte Zorobabel i København i 1746)... s. 408 Franz Ernst von Goltz (tysk akademiker, forfatter av Oratio eucharistica de vi exemplorum in vita civili (1699)... s Johannes Gram (professor)... s. 516 Mathias Gram (prokurator)... s. 763 Ane (Anne) Hansdatter Granavollen (tidl. Grinaker, g.m. 1. Peder Andersen Granavollen, 2. Peder Thorsen Granavollen) Casper Pedersen (sønn til Peder Gregersen Granavollen d.y.)... s. 575, 596, 604 Christen Pedersen Granavollen (I)... s. 601 Christen Pedersen Granavollen (II)... s. 601 Christen Pedersen Granavollen (III)... s. 162, 601 Christian Nicolai (Pedersen Granavollen) = Christian Nicolai Greesen (regimentskvartermester)... s. 492, Christiana Pedersdatter (datter til Peder Gregersen Granavollen d.y.)... s. 596, 602 Erich Gregersen Granavollen... s. 601 Gregers Pedersen Granavollen (d.e., g.m. Randi Rolfsdatter)... s. 139, 464, 596, 600 // tabell 8 Gregers Pedersen Granavollen (d.y.) (Søndre Hvattum, g.m. Juliane Margrethe Wisløff)... s. 290, 303, 492, 596, , 604 // tabell 8 Hans Pedersen Granavollen... s. 603 Ingeborg Pedersdatter Granavollen... s. 162, 601 Juliana Margrethe Gregersdatter Granavollen... s. 601 Juliane Pedersdatter (datter til Peder Gregersen Granavollen d.y.)... s. 596, 602 Karen Gregersdatter Granavollen (g.m. Jørgen Povelsen Lie)... s. 601, 604 // tabell 8 Knud Pedersen (sønn til Peder Gregersen Granavollen d.y.)... s. 602 Marthe Gregersdatter Granavollen... s. 601 Peder Andersen Granavollen... kap