:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal"

Transkript

1 Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Publisert fra til respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Sula "NAV-kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: 2 uker Fra :00 til :00 1. Omtrent hvor mange ganger har du vært i kontakt med NAV i løpet av de siste 6 måneder? 1 1 gang (inkludert denne gangen) 17,6 % 9 18,6 % ganger 62,7 % 32 48,7 % eller flere ganger 17,6 % 9 29,0 % Husker ikke/vet ikke 2,0 % 1 3,7 % 87 Total

2 2. Hva gjaldt din henvendelse til NAV-kontoret i dag? (Flere svar mulig) 1 Veiledning i forhold til arbeid og aktivitet 35,3 % 18 28,7 % Sende meldekort 13,7 % 7 14,5 % Sykefravær, rehabilitering 17,6 % 9 9,5 % Sykepenger 27,5 % 14 17,4 % Arbeidsavklaringspenger (AAP) 23,5 % 12 19,4 % Familie og omsorg (f.eks. foreldrepenger, barnetrygd, barnebidrag, kontantstøtte eller annet) 7 Pensjon (alderspensjon, AFP, uføretrygd eller annet) 13,7 % 7 19,7 % 458 7,8 % 4 10,1 % Grunnstønad, hjelpestønad 3,9 % 2 4,1 % 95 9 Helsetjenester (frikort, reiseregning, eller annet) 3,9 % 2 4,2 % Sosiale tjenester 2,0 % 1 10,5 % Bruk av selvbetjeningsløsninger 0,0 % 0 2,8 % Annet, spesifiser her 13,7 % 7 14,1 % 327 Total

3 3. Hvor fornøyd er du med følgende? Bruk en skala fra 1 til 6, hvor 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. Alternativer N 1 Ventetid for å få svar på min henvendelse i publikumsmottaket 49 2 Ventetid for å få kontakt med rett person ved NAV-kontoret 46 3 Ventetid for å nå gjennom på telefon 47 3

4 3.1 Hvor fornøyd er du med følgende? Bruk en skala fra 1 til 6, hvor 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. - Ventetid for å få svar på min henvendelse i publikumsmottaket 1 Svært misfornøyd 1 8,2 % 4 4,9 % ,0 % 1 5,2 % ,2 % 6 10,5 % ,1 % 2 13,0 % ,5 % 13 23,7 % Svært fornøyd 6 46,9 % 23 39,7 % Vet ikke 0,0 % 0 3,0 % 69 Total

5 3.2 Hvor fornøyd er du med følgende? Bruk en skala fra 1 til 6, hvor 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. - Ventetid for å få kontakt med rett person ved NAV-kontoret 1 Svært misfornøyd 1 6,5 % 3 7,3 % ,2 % 1 8,5 % ,6 % 9 10,9 % ,9 % 5 13,3 % ,6 % 9 21,1 % Svært fornøyd 6 39,1 % 18 35,2 % Vet ikke 2,2 % 1 3,6 % 80 Total

6 3.3 Hvor fornøyd er du med følgende? Bruk en skala fra 1 til 6, hvor 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. - Ventetid for å nå gjennom på telefon 1 Svært misfornøyd 1 17,0 % 8 11,2 % ,5 % 4 11,7 % ,9 % 7 12,0 % ,5 % 4 12,0 % ,5 % 4 13,5 % Svært fornøyd 6 23,4 % 11 14,2 % Vet ikke 19,1 % 9 25,5 % 550 Total

7 4. Hvor tilfreds er du med følgende, svar på en skala fra 1 til 6, hvor 1 er negativ og 6 er positiv. Alternativer N 1 Parkeringsmuligheter i forbindelse med NAV-kontoret 50 2 NAV-kontorets åpningstider 48 3 Skilting/mulighet til å finne frem til NAV-kontoret 46 7

8 4.1 Hvor tilfreds er du med følgende, svar på en skala fra 1 til 6, hvor 1 er negativ og 6 er positiv. - Parkeringsmuligheter i forbindelse med NAV-kontoret 1 Svært lite tilfreds 4,0 % 2 8,2 % ,0 % 3 6,0 % ,0 % 2 11,7 % ,0 % 1 10,5 % ,0 % 13 19,0 % Svært tilfreds 52,0 % 26 35,1 % Vet ikke 6,0 % 3 9,5 % 216 Total

9 4.2 Hvor tilfreds er du med følgende, svar på en skala fra 1 til 6, hvor 1 er negativ og 6 er positiv. - NAV-kontorets åpningstider 1 Svært lite tilfreds 2,1 % 1 6,1 % ,5 % 6 9,2 % ,6 % 7 15,7 % ,6 % 7 19,0 % ,8 % 10 23,9 % Svært tilfreds 29,2 % 14 23,4 % Vet ikke 6,3 % 3 2,6 % 59 Total

10 4.3 Hvor tilfreds er du med følgende, svar på en skala fra 1 til 6, hvor 1 er negativ og 6 er positiv. - Skilting/mulighet til å finne frem til NAV-kontoret 1 Svært lite tilfreds 4,3 % 2 3,1 % ,2 % 1 4,0 % ,2 % 1 6,9 % ,3 % 2 11,8 % ,1 % 12 23,7 % Svært tilfreds 56,5 % 26 46,0 % Vet ikke 4,3 % 2 4,4 % 98 Total

11 5. Ble du i løpet av besøket henvist til NAVs nettsider og/eller selvbetjente løsninger? 1 Ja 74,0 % 37 63,9 % Nei 26,0 % 13 36,1 % 819 Total

12 6. Har du i dag vært i samtale/møte/timeavtale hos en saksbehandler/veileder? 1 Ja 76,0 % 38 59,5 % Nei 24,0 % 12 40,5 % 930 Total

13 7. I ditt møte med saksbehandler / veileder; hvor enig er du i følgende? Bruk en skala fra 1 til 6 hvor 1 er helt uenig og 6 er helt enig. Alternativer 1 Saksbehandler/veileder la vekt på det jeg hadde å si 37 2 Saksbehandler/veileder var interessert i å finne gode løsninger sammen med meg 3 Saksbehandler/veileder har gode kunnskaper om lover og regler som gjelder min sak 4 Saksbehandler/veileder fikk meg til å se nye muligheter 37 N

14 7.1 I ditt møte med saksbehandler / veileder; hvor enig er du i følgende? Bruk en skala fra 1 til 6 hvor 1 er helt uenig og 6 er helt enig. - Saksbehandler/veileder la vekt på det jeg hadde å si 1 Helt uenig 1 0,0 % 0 2,2 % ,0 % 0 1,8 % ,1 % 3 7,2 % ,7 % 1 11,4 % ,0 % 10 24,0 % Helt enig 6 62,2 % 23 50,4 % Vet ikke 0,0 % 0 3,0 % 40 Total

15 7.2 I ditt møte med saksbehandler / veileder; hvor enig er du i følgende? Bruk en skala fra 1 til 6 hvor 1 er helt uenig og 6 er helt enig. - Saksbehandler/veileder var interessert i å finne gode løsninger sammen med meg 1 Helt uenig 1 0,0 % 0 2,7 % ,6 % 1 2,6 % ,3 % 2 5,2 % ,9 % 3 10,1 % ,5 % 4 21,1 % Helt enig 6 73,7 % 28 55,4 % Vet ikke 0,0 % 0 2,9 % 39 Total

16 7.3 I ditt møte med saksbehandler / veileder; hvor enig er du i følgende? Bruk en skala fra 1 til 6 hvor 1 er helt uenig og 6 er helt enig. - Saksbehandler/veileder har gode kunnskaper om lover og regler som gjelder min sak 1 Helt uenig 1 2,7 % 1 3,8 % ,4 % 2 3,5 % ,1 % 3 7,8 % ,9 % 7 12,0 % ,2 % 6 23,9 % Helt enig 6 43,2 % 16 42,5 % Vet ikke 5,4 % 2 6,4 % 85 Total

17 7.4 I ditt møte med saksbehandler / veileder; hvor enig er du i følgende? Bruk en skala fra 1 til 6 hvor 1 er helt uenig og 6 er helt enig. - Saksbehandler/veileder fikk meg til å se nye muligheter 1 Helt uenig 1 2,7 % 1 5,4 % ,4 % 2 5,4 % ,4 % 2 9,6 % ,2 % 6 15,7 % ,5 % 5 19,3 % Helt enig 6 37,8 % 14 32,2 % Vet ikke 18,9 % 7 12,5 % 164 Total

18 8. Hvilket av disse utsagnene passer best for deg? 1 Jeg forholder meg i hovedsak til en fast veileder ved NAV-kontoret 2 Jeg forholder meg til forskjellige veiledere avhengig av hva jeg trenger hjelp til 66,7 % 28 50,1 % ,6 % 12 43,4 % Jeg har skiftet veileder flere ganger siste halvår 4,8 % 2 6,4 % 123 Total

19 9. Hvor enig er du i følgende påstander? Bruk en skala fra 1 til 6, hvor 1 er helt uenig og 6 er helt enig: Alternativer 1 Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret 51 2 Jeg får den service jeg trenger fra NAV-kontoret 51 3 Jeg er trygg på at mine rettigheter blir ivaretatt på NAV-kontoret 51 4 Jeg får den informasjon jeg har behov for 51 5 Informasjonen fra NAV-kontoret bidrar til at jeg forstår min sak bedre 51 6 Det er mulig å legge frem sin sak uforstyrret ved NAV-kontoret dersom man har behov for det N 50 19

20 9.1 Hvor enig er du i følgende påstander? Bruk en skala fra 1 til 6, hvor 1 er helt uenig og 6 er helt enig: - Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret 1 Helt uenig 1 3,9 % 2 3,6 % ,0 % 0 3,3 % ,9 % 3 7,0 % ,9 % 2 12,2 % ,7 % 7 23,7 % Helt enig 6 70,6 % 36 48,8 % Vet ikke 2,0 % 1 1,4 % 33 Total

21 9.2 Hvor enig er du i følgende påstander? Bruk en skala fra 1 til 6, hvor 1 er helt uenig og 6 er helt enig: - Jeg får den service jeg trenger fra NAV-kontoret 1 Helt uenig 1 2,0 % 1 4,5 % ,9 % 2 5,4 % ,8 % 5 10,9 % ,8 % 6 15,3 % ,6 % 9 23,2 % Helt enig 6 52,9 % 27 38,5 % Vet ikke 2,0 % 1 2,1 % 47 Total

22 9.3 Hvor enig er du i følgende påstander? Bruk en skala fra 1 til 6, hvor 1 er helt uenig og 6 er helt enig: - Jeg er trygg på at mine rettigheter blir ivaretatt på NAV-kontoret 1 Helt uenig 1 7,8 % 4 6,1 % ,9 % 2 6,6 % ,8 % 5 11,0 % ,8 % 4 16,4 % ,6 % 11 22,6 % Helt enig 6 41,2 % 21 32,8 % Vet ikke 7,8 % 4 4,4 % 100 Total

23 9.4 Hvor enig er du i følgende påstander? Bruk en skala fra 1 til 6, hvor 1 er helt uenig og 6 er helt enig: - Jeg får den informasjon jeg har behov for 1 Helt uenig 1 5,9 % 3 5,5 % ,9 % 2 7,2 % ,8 % 6 11,5 % ,9 % 3 14,9 % ,6 % 11 23,7 % Helt enig 6 47,1 % 24 34,2 % Vet ikke 3,9 % 2 2,9 % 66 Total

24 9.5 Hvor enig er du i følgende påstander? Bruk en skala fra 1 til 6, hvor 1 er helt uenig og 6 er helt enig: - Informasjonen fra NAV-kontoret bidrar til at jeg forstår min sak bedre 1 Helt uenig 1 5,9 % 3 5,7 % ,9 % 3 5,6 % ,8 % 6 11,9 % ,8 % 5 16,4 % ,6 % 11 24,6 % Helt enig 6 43,1 % 22 31,7 % Vet ikke 2,0 % 1 4,1 % 93 Total

25 9.6 Hvor enig er du i følgende påstander? Bruk en skala fra 1 til 6, hvor 1 er helt uenig og 6 er helt enig: - Det er mulig å legge frem sin sak uforstyrret ved NAV-kontoret dersom man har behov for det 1 Helt uenig 1 4,0 % 2 4,1 % ,0 % 1 3,8 % ,0 % 2 8,5 % ,0 % 3 13,1 % ,0 % 8 20,8 % Helt enig 6 58,0 % 29 42,4 % Vet ikke 10,0 % 5 7,3 % 164 Total

26 11. I forbindelse med ditt besøk her på NAV-kontoret, fikk du den hjelpen du hadde behov for? 1 Ja, fullt ut 71,7 % 33 63,7 % Ja, delvis 23,9 % 11 30,0 % Nei, ikke i det hele tatt 2,2 % 1 3,0 % 66 4 Vet ikke/passer ikke 2,2 % 1 3,2 % 70 Total

27 12. På spørsmålene under: bruk skalaen fra 1 til 6, hvor 1 er negativ og 6 er positiv: Alternativer 1 Hvor fornøyd er du med den servicen du har fått hos NAV helhetlig sett? 51 N 27

28 12.1 På spørsmålene under: bruk skalaen fra 1 til 6, hvor 1 er negativ og 6 er positiv: - Hvor fornøyd er du med den servicen du har fått hos NAV helhetlig sett? 1 Svært misfornøyd 1 2,0 % 1 4,3 % ,9 % 2 7,0 % ,7 % 8 11,3 % ,8 % 5 19,1 % ,3 % 17 27,5 % Svært fornøyd 6 33,3 % 17 29,4 % Vet ikke 2,0 % 1 1,4 % 31 Total

29 13. I hvilken grad opplever du at NAV innfrir dine forventninger? Bruk en skala fra 1 til 6, hvor 1 er i svært liten grad og 6 er i svært stor grad. Alternativer 1 I hvilken grad opplever du at NAV innfrir dine forventninger? 50 N 29

30 13.1 I hvilken grad opplever du at NAV innfrir dine forventninger? Bruk en skala fra 1 til 6, hvor 1 er i svært liten grad og 6 er i svært stor grad. - I hvilken grad opplever du at NAV innfrir dine forventninger? 1 I svært liten grad 1 0,0 % 0 4,9 % ,0 % 5 7,4 % ,0 % 7 13,2 % ,0 % 9 22,5 % ,0 % 13 27,1 % I svært stor grad 6 30,0 % 15 20,4 % Vet ikke 2,0 % 1 4,6 % 104 Total

31 14. Hvor stor tillit har du til NAVs arbeid i sin helhet? Bruk en skala fra 1 til 6, hvor 1 er svært liten tillit og 6 er svært stor tillit. Alternativer 1 Hvor stor tillit har du til NAVs arbeid i sin helhet? 50 N 31

32 14.1 Hvor stor tillit har du til NAVs arbeid i sin helhet? Bruk en skala fra 1 til 6, hvor 1 er svært liten tillit og 6 er svært stor tillit. - Hvor stor tillit har du til NAVs arbeid i sin helhet? 1 Svært liten tillit 1 0,0 % 0 6,6 % ,0 % 2 8,5 % ,0 % 9 14,0 % ,0 % 10 23,5 % ,0 % 15 25,5 % Svært stor tillit 6 24,0 % 12 18,3 % Vet ikke 4,0 % 2 3,5 % 80 Total

33 17. NAV-kontor 1 NAV Molde 0,0 % 0 6,5 % NAV Ålesund 0,0 % 0 4,6 % NAV Kristiansund 0,0 % 0 9,3 % NAV Vanylven 0,0 % 0 1,8 % 42 5 NAV Sande 0,0 % 0 1,2 % 29 6 NAV Herøy 0,0 % 0 6,0 % NAV Ulstein 0,0 % 0 2,4 % 57 8 NAV Hareid 0,0 % 0 2,3 % 53 9 NAV Volda 0,0 % 0 3,2 % NAV Ørsta 0,0 % 0 2,2 % NAV Ørskog 0,0 % 0 1,4 % NAV Norddal 0,0 % 0 1,1 % NAV Stranda 0,0 % 0 1,6 % NAV Stordal 0,0 % 0 0,5 % NAV Sykkylven 0,0 % 0 3,7 % NAV Skodje 0,0 % 0 0,8 % NAV Sula 100,0 % 52 2,2 % NAV Giske 0,0 % 0 2,6 % NAV Haram 0,0 % 0 3,1 % NAV Vestnes 0,0 % 0 1,7 % NAV Rauma 0,0 % 0 6,3 % NAV Nesset 0,0 % 0 1,5 % NAV Midsund 0,0 % 0 1,5 % NAV Sandøy 0,0 % 0 1,3 % NAV Aukra 0,0 % 0 1,9 % NAV Fræna 0,0 % 0 1,7 % NAV Eide 0,0 % 0 2,8 % NAV Averøy 0,0 % 0 3,0 % NAV Gjemnes 0,0 % 0 1,6 % NAV Tingvoll 0,0 % 0 2,0 % NAV Sunndal 0,0 % 0 2,8 % NAV Surnadal 0,0 % 0 6,2 % NAV Rindal 0,0 % 0 1,2 % NAV Halsa 0,0 % 0 1,1 % NAV Smøla 0,0 % 0 1,7 % NAV Aure 0,0 % 0 2,2 % NAV Ålesund Moa 0,0 % 0 1,8 % Ålesund Moa 0,0 % 0 1,1 % 27

34 18. TKNR ,0 % 0 6,5 % ,0 % 0 4,6 % ,0 % 0 9,3 % ,0 % 0 1,8 % ,0 % 0 1,2 % ,0 % 0 6,0 % ,0 % 0 2,4 % ,0 % 0 2,3 % ,0 % 0 3,2 % ,0 % 0 2,2 % ,0 % 0 1,4 % ,0 % 0 1,1 % ,0 % 0 1,6 % ,0 % 0 0,5 % ,0 % 0 3,7 % ,0 % 0 0,8 % ,0 % 52 2,2 % ,0 % 0 2,6 % ,0 % 0 3,1 % ,0 % 0 1,7 % ,0 % 0 6,3 % ,0 % 0 1,5 % ,0 % 0 1,5 % ,0 % 0 1,3 % ,0 % 0 1,9 % ,0 % 0 1,7 % ,0 % 0 2,8 % ,0 % 0 3,0 % ,0 % 0 1,6 % ,0 % 0 2,0 % ,0 % 0 2,8 % ,0 % 0 6,2 % ,0 % 0 1,2 % ,0 % 0 1,1 % ,0 % 0 1,7 % ,0 % 0 2,2 % ,0 % 0 2,9 % 69 Total

35 19. 1 NAV Møre og Romsdal 100,0 % 52 96,3 % Møre og Romsdal 0,0 % 0 3,7 % 86 Total

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

27.09.2012 12:16 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV 2012 Møre og Romsdal

27.09.2012 12:16 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV 2012 Møre og Romsdal Lokal Brukerundersøkelse NAV 2012 Møre og Publisert fra 03.09.2012 til 28.12.2012 49 respondenter (1 unike) Sammenligning: : NAV Møre og Filter: NAV Sula "Kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: Høst 2012

Detaljer

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning Lokale brukerundersøkelse høsten 2014 fylkessammenligning Hovedspørsmål - Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret 1 536 3 313 2 766 1 523 1 838 1 759 1 521 864 1 029 3 007 2 935

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Stranda, 09.08.13 Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Region 1 Ålesund m/omland Ålesund(m/omland Ålesund 6 Giske 3 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 3 Tillitsvald3Ålesund Tillitsvald3Giske Stig3Johansen

Detaljer

LANDSKONFERANSEN 2017 Fylkeskommunale eldreråd. Ålesund mai

LANDSKONFERANSEN 2017 Fylkeskommunale eldreråd. Ålesund mai LANDSKONFERANSEN 2017 Fylkeskommunale eldreråd Ålesund 22 24. mai FRAMTIDSOPPGAVEN Forstå framtida Se muligheter. Se utfordringer Finne framtidsløsningen 100 % BEHOVSGRUPPER ELDRE 67+ 90 % 80 % 80 % 70

Detaljer

Bransjeprogrammet. Møre og Romsdal. 13. Juni 2019, Astrid F. Paulsen, avd.dir NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

Bransjeprogrammet. Møre og Romsdal. 13. Juni 2019, Astrid F. Paulsen, avd.dir NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Bransjeprogrammet Møre og Romsdal 13. Juni 2019, Astrid F. Paulsen, avd.dir NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Antall bedrifter i Møre og Romsdal innenfor hver bransje 300 284 250 234 200 169 150 100

Detaljer

Kurs/Fagdagar. www.kartverket.no

Kurs/Fagdagar. www.kartverket.no Kurs/Fagdagar www.kartverket.no 2-dagers kurs i kommunal ajourføring av bygningsinformasjon Formål : Kompetanseheving på kommunal ajourføring av bygningsinformasjon i Matrikkel, FKB-Pbltiltak og FKB-Bygning

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01 Sjåfør: Andre/Preben 57-01 +47 94 02 88 34 Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Folketalsutvikling Midsund - Aukra 4000 3500 13,6

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

NAV i Sør-Trøndelag. Resultater brukerundersøkelsen 2012 12 30. november

NAV i Sør-Trøndelag. Resultater brukerundersøkelsen 2012 12 30. november NAV i Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen. november Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som har møtt på NAV-kontoret og har henvendt seg i mottaket eller hadde timeavtale

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Anbefaling kommunestruktur Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Molde 9. juni 2015

Anbefaling kommunestruktur Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Molde 9. juni 2015 Anbefaling kommunestruktur Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Molde 9. juni 2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund + Aukra

Detaljer

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke SENTRALISERING EIN DEFINISJON Sentralisering kan definerast som ei utvikling der ein aukande del av befolkninga bur og arbeider i byar eller større

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Vedlegg 5: Liste over verneområde i Møre og Romsdal vassregion

Vedlegg 5: Liste over verneområde i Møre og Romsdal vassregion Vedlegg 5: Liste over verneområde i Møre og Romsdal vassregion Verneområde Kommune Verneformål Verneform Røabukta Aukra Fugleliv/Våtmark DO Ingen Smågevatnet Aukra Våtmark/Fugleliv NR Ingen Hjertvika Aukra

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen Alternative «ekteskap» i Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen 20.05.2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Nord-Trøndelag Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få

Detaljer

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Fagdag; tema adresse Møre og Romsdal, 4. oktober 2012 Adressedag, Møre og Romsdal Agenda Vegadresseprosjektet Prosjektets mål Status i arbeidet

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje Folkebib. 2152900 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Utvalgte KOSTRA tall.

Utvalgte KOSTRA tall. Utvalgte KOSTRA tall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Talmaterialet omfattar det meste av verksemda i kommunane

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn med krisesenter!

Erfaringer fra tilsyn med krisesenter! Erfaringer fra tilsyn med krisesenter! Sverre Veiset 16.05.2019 Smøla Aure Nordmøre Krisesenter (7) Krisesenter for Molde og omegn IKS (10) Krisesenter for Sunnmøre (18) Sandøy Aukra Midsund Fræna Molde

Detaljer

NAV Møre og Romsdal. Lavinntekt og utenforskap. 15/ Hege-Beate Skjølberg

NAV Møre og Romsdal. Lavinntekt og utenforskap. 15/ Hege-Beate Skjølberg NAV Møre og Romsdal Lavinntekt og utenforskap 15/10-2019 Hege-Beate Skjølberg NORGE er en velferdsstat- arbeid uansett best Lavinntekt og fattigdom i et velferdssamfunn Økt antall i jobb og færre på ytelser

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon #SkatteFUNN - ditt springbrett til innovasjon I dag Hva er SkatteFUNN? Gjennomføring av et prosjekt Erfaringer fra bedrifter Dine finansieringsmuligheter 2 Kommune: Antall SkatteFUNN-prosjekter på kommunenivå,

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 9/ 215 2. oktober 215 Mindre auke i arbeidsløysa enn frykta Med tanke på utviklinga i arbeidsmarknaden hadde vi frykta ei større auke i arbeidsløysa enn det vi nå ser ved utgangen av september. Når

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Kommunestruktur i Molde-regionen

Kommunestruktur i Molde-regionen Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon samfunnsutvikling og økonomi Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Felleskommunestyremøte mandag 23. februar 2015 1 Agenda Innledning Bakgrunn for vurderingene

Detaljer

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN Om undersøkelsen Innbyggerundersøkelse gjennomført i 19 kommuner på Sunnmøre 2000 intervju gjennomført per telefon Kvoteutvalg på 100 i hver kommune, 200

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Tjenesteleverandør, Myndighetsutøver

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Møre og Romsdal

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Møre og Romsdal Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Møre og Romsdal Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Kontaktliste 24-timersmelding/melding om utskrivingsklar pasient - Kommuner i Møre og Romsdal

Kontaktliste 24-timersmelding/melding om utskrivingsklar pasient - Kommuner i Møre og Romsdal Kontaktliste 24-timersmelding/melding om utskrivingsklar pasient - Kommuner i Møre og Romsdal KOMMUNE DAG/NATT TELEFON TELEFAKS ADRESSE E-POST KONTAKTPERSON Aukra 71171130 71174603 Aukraheimen, 6480 post@aukra.kommune.

Detaljer

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den 8. 9. mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 Demensplan 2020 Demensplan 2020 byggjer på erfaringar i Demensplan 2015

Detaljer

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune Kommunereform ei risikovurdering Har vi tilstrekkeleg beslutningsgrunnlag? Interkommunalt samarbeid Kommuneøkonomi Har vi vurdert risikoen hvis naboen..? Tenkjer vi langsiktig nok i reformarbeidet? Klarer

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

Erfaringer med drift av båndsiler og store slamavskillere

Erfaringer med drift av båndsiler og store slamavskillere Faggruppe for avløpsrensing Silanlegg og store slamavskillere Rica Seilet Hotel, Molde Onsdag 31. oktober 2012 Erfaringer med drift av båndsiler og store slamavskillere Spørreundersøkelse Jon Ivar Gjestad,

Detaljer

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven Trude Lien Innhold Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven, hva, hvorfor, hvordan. Eksempel på oppdateringa av PblTiltaksbase fra Ulstein kommune Økonomi i Avtalen

Detaljer

Geovekst status. FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4.

Geovekst status. FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4. Geovekst status FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4. Geovekst 2014 Suppleringsdata FKB mottatt (Molde, Fræna, Aukra, Rauma, Kristiansund, Gjemnes og Sunndal) Innlegging av data pågår, kommer med

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

Planlegging, styring og digitalisering i Vanylven kommune. 12. februar 2019

Planlegging, styring og digitalisering i Vanylven kommune. 12. februar 2019 Planlegging, styring og digitalisering i Vanylven kommune 12. februar 2019 Folketalsutviklinga frå 1951-2018 Folketalsutviklinga frå 1951-2 Vanylven kommune Inntektsnivå til Vanylven kommune Økonomiske

Detaljer

Attraktivitet. Lengsel etter det forjettede land. Kunnskap og modeller å bygge brofundamenter for framtiden av. Lars Ueland Kobro Samfunnsforsker

Attraktivitet. Lengsel etter det forjettede land. Kunnskap og modeller å bygge brofundamenter for framtiden av. Lars Ueland Kobro Samfunnsforsker Attraktivitet Lengsel etter det forjettede land Kunnskap og modeller å bygge brofundamenter for framtiden av Lars Ueland Kobro Samfunnsforsker 1 3 Det finnes mange måter å bygge sin framtid på DET ER

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

«Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste

«Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste «Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste Dagens opptakt vil bestå av: Om Fylkesmannen Regionreform Nasjonale forventningar til kommunane Status kommunereform Møre og Romsdal 2025 Fylkesmannen sine roller

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Kontaktpersonsamling 30. sept. 2015 KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Ordførere 2011-2015 Sp Ap Krf V H Frp Ulstein Herøy Sande Giske Hareid Sula Ørsta Haram Ålesund Sandøy Sykkylven Aukra Midsund

Detaljer

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding 18. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding - på lang sikt Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare Oppdragsbrev

Detaljer

Virtuelle regionale polikliniske konsultasjoner

Virtuelle regionale polikliniske konsultasjoner Virtuelle regionale polikliniske konsultasjoner Videokonsultasjoner som alternativ til lange pasientreiser i Helse Midt-Norge HF Christer Jensen Innovasjonsrådgiver Christer.Jensen@helse-mr.no Mob 9945

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato:

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato: Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon Utgave: 1 Dato: 2012-06-05 Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Tilgjengelighetsanalyser

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Møtetid:

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015 Ålesund kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen Sør-Trøndelag

Resultater brukerundersøkelsen Sør-Trøndelag NAV i Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen - Sør-Trøndelag Bakgrunn Høstens undersøkelse ble gjennomført i perioden. til. oktober. Formålet med undersøkelsen er å gi NAV sine brukerne anledning

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Eintydelegmedspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Tjenesteleverandør, Myndighetsutøver

Detaljer

Foto-statistikk (foreløpig)

Foto-statistikk (foreløpig) FylkesFOTO 1547 Aukra 0 0 0 0 0 1569 Aure 816 133 5 434 5 434 876 Mønsterkommune, med stort angasjemnet, både formelt i kommunen og i Aure historielag! 1554 Averøy 0 1 350 350 0 Gamle Kværnes bygdemuseum

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. Vedlegg 3: Aktivitet grunnskole 2015. 8 sider.

Vårt lokalsamfunn. Vedlegg 3: Aktivitet grunnskole 2015. 8 sider. Vedlegg 3: Aktivitet grunnskole 2015. 8 sider. Vårt lokalsamfunn Aukra Gossenbarne og ungdomsskole Romsdal 5 38 Aukra Julsundet skole Romsdal 5 38 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 35 Giske Valderøy barneskule

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Statistikk i et utdanningsperspektiv - Rådgivingskonferansen Torbjørn Digernes Jakobsen rådgivar, statistikk

Statistikk i et utdanningsperspektiv - Rådgivingskonferansen Torbjørn Digernes Jakobsen rådgivar, statistikk Statistikk i et utdanningsperspektiv - Rådgivingskonferansen 2018 Torbjørn Digernes Jakobsen rådgivar, statistikk 1 2 Bakteppet Endringer i næringslivet Sykliske endringer Oljenedturen som delvis har snudd

Detaljer

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder Velkommen! Program 10.00 10.20 Velkomen og introduksjon v/ adm.dir Espen Remme 10.20 10.50 Viktige utviklingsområde kommuneperspektivet v/ leiar i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal og styreleiar

Detaljer

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/2017-2018 MØTESTED: Skype MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal

Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal Oppdatert: 25.07.2011 Arbeidsgiver Navn Telefon jobb Mobil E-post Atlanterhavsparken Ålesund Akvarium Østrem Trond 90033083 trond@atlanterhavsparken.no Aukra Kommune

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Ny kommune av Volda og Ørsta er det en god idé? Innlegg på Volda videregående skole 31. mars 2016 Geir Vinsand, NIVI Analyse

Ny kommune av Volda og Ørsta er det en god idé? Innlegg på Volda videregående skole 31. mars 2016 Geir Vinsand, NIVI Analyse Ny kommune av Volda og Ørsta er det en god idé? Innlegg på Volda videregående skole 31. mars 2016 Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre spørsmål 1. Hva er en kommune? 2. Hvorfor kommunereform? 3. Hva er argumentene

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.02.2019 16159/2019 May Britt Roald Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2019 Fordeling av hoppid.no avklaringsmidlar 2019 Bakgrunn

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

Kommunereform Personalseminar

Kommunereform Personalseminar -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Personalseminar Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Nasjonal framdriftsplan Høst 2016 nye regioner Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre

Detaljer

Styrkeanalysen 2017 høst - ROR medlemsmøte Kjelde: nrk.no, foto Gunnar Sandvik

Styrkeanalysen 2017 høst - ROR medlemsmøte Kjelde: nrk.no, foto Gunnar Sandvik Styrkeanalysen 2017 høst - ROR medlemsmøte 07 06 2018 Kjelde: nrk.no, foto Gunnar Sandvik Utvikling folketal - utvalde BA-regionar, fylket og landet BA-region Molde: Molde, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra,

Detaljer

Styrkeanalysen Eiendomskonferansen i Molde

Styrkeanalysen Eiendomskonferansen i Molde Kjelde: nrk.no, foto Gunnar Sandvik Styrkeanalysen 2017 - Eiendomskonferansen i Molde 2.11.2017 Møre og Romsdal fylkeskommune Ole Helge Haugen fylkesplansjef Utvikling folketal - utvalde BA region, fylket

Detaljer

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11 partnerskapet 2004-2011 Historiske milepæler Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge, (st.m 16, 2002-2003) Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge,

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal

Kommunereforma i Møre og Romsdal Kommunereforma i Møre og Romsdal Molde 29.nov. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet Oppdraget

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til foretaksmøte i Helse Møre og Romsdal HF 27. april / /

Offentlig journal. Innkalling til foretaksmøte i Helse Møre og Romsdal HF 27. april / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2018 nnkalling til foretaksmøte i Helse Møre og Romsdal HF 27. april 2018 Styringsdokumenter 2018 2017/432-29 3743/2018

Detaljer

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Seniorrådgivar Sissel Hol Ålesund, 18. oktober 2017 Tema Kommuneøkonomi M&R Skjønnsmidlar ROBEK Vekst i frie inntekter Møre og Romsdal Nominell vekst i frie inntekter

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov. 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm Noreg er forandra! 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2015: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing,

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL

HELSE MØRE OG ROMSDAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Administrativt samhandlingsutval for Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval for Sunnmøre NOTAT Ny turnuslegeordningen endring av tilsettingsprosess og samarbeid med

Detaljer

Skogsamling Åndalsnes 15/2-17

Skogsamling Åndalsnes 15/2-17 Skogsamling Åndalsnes 15/2-17 Skogkulturaktivitet i daa 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Planting Markberedning Ungskogpleie Tal utsette planter pr. kommune I 2016 160 000

Detaljer

Høyring om Nytt inntektssystem. Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde

Høyring om Nytt inntektssystem. Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde Høyring om Nytt inntektssystem Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde Høyring om nytt inntektssystem Høyringa er på www.kmd.dep.no Høyringsfrist er 1. mars i år Endringar i tråd med

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer