Kom i gang HD PVR 5743-CDX IPTV. Canal Digital Kabel / Telenor Norge AS Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen Kundeservice

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kom i gang HD PVR 5743-CDX IPTV. Canal Digital Kabel / Telenor Norge AS Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen Kundeservice 815 00 391 www.canaldigital."

Transkript

1 Canal Digital Kabel / Telenor Norge AS Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen Kundeservice HD PVR 5743-CDX IPTV KOM I GANG T-WE IPTV/MARS 2016/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/R1955 Canal Digital Kabel er en del av Telenor Norge AS. Vi er Norges desidert største TV- og bredbånd leverandør og investerer årlig milliardbeløp i infrastruktur og ny utvikling for å sikre at våre kunder har moderne og fremtidssikre løsninger. Kom i gang

2 Innhold i pakken 1. Kom i gang 3. Tilleggsfunksjoner Kontroller at leveransen er komplett før du m onterer boksen. Innhold i pakken 3 Mine opptak 15 Skjermbasert hjelp 26 Tilkoblinger 4 Min side 16 Innstillinger 27 Installasjon 6 TV-arkiv 16 Nettverkskonfigurasjon og Produktbeskrivelse 8 Start Forfra 17 fabrikkinnstillinger Ukesarkiv 18 Fjernkontrollen 29 Filmtjeneste 19 Foreldrekontroll Optimal opplevelse 28 Fjernkontroll 10 Favorittlister 20 Endre PIN-kode 31 Meny 11 Musikktjenesten TIDAL 21 Ikonoversikt 32 Søk 12 YouTube 22 Feilsøking 34 TV-guide 13 TV på nettbrett 23 Feilsøking T-We 36 Ta opp programmer 14 TV i flere rom 24 Sikkerhetsinstruksjoner 37 B A C C A. T-We Box D B. Fjernkontroll med tre AAA-batterier C. Strømforsyning med strømledning NB! STANDARD PIN-KODE ER 1234 E D. Nettverkskabel Besøk oss på nettet! E. HDMI-kabel På kabel.canaldigital.no/hjelp finner du mer informasjon om din nye fjernkontroll og T-We Box. Mer informasjon om TV-kanaler, produktnyheter og tilbud finner du på kabel.canaldigital.no. Her kan du blant annet laste ned bruker manualen, se instruksjonsfilmer eller finne svar på ofte stilte spørsmål. Registrer deg på Min side slik at du kan velge dine valgfrie kanaler i Grunnpakken og administrere ditt abonnement. 2 Innhold KOM I GANG KOM I GANG Innhold Finner du ikke det du leter etter er du også velkommen til å kontakte oss på telefon F. «Kom i gang»-hefte F G. Programkort (ligger sammen med velkomst brevet) G Innhold i pakken 3

3 Tilkoblinger KOM I GANG For å bruke din T-We Box med IPTV må du koble den til din bredbåndsforbindelse slik som beskrevet her. Koble til kabel-tv og Internett 1. Koble kabel med blå kontakter til WAN-porten på ruteren (blå farge) og til svart eller gul kontakt på fiberboksen (A). Det finnes flere typer fiberboks og den vil normalt allerede være koblet opp av montør. 2. Koble kabel med gule plugger fra en ledig LAN-port (gul farge) på ruteren til ethernet-kontakten (grå/sølvfarget) på din T-We Box. Koble til TV og strøm 3. Koble HDMI-kabel mellom T-Weboksen og en HD-klar TV (B). 4. Koble strømforsyningen mellom boksen og strøm uttaket. Vent med å skru på strømmen til alt er tilkoblet. KOM I GANG Merk: Dersom du velger å bruke en annen trådløs ruter enn den Canal Digital leverer kan vi ikke garantere at dine tjenester vil fungere som ventet. Det samme gjelder hvis du kobler en switch mellom ruter og T-We-boksen. Du må også være oppmerksom på at merking samt farger på kabler og plugger kan se annerledes ut. I tillegg vil det også kunne gjelde andre krav til innstillinger og oppsett. Sjekk leverandørens veiledning før du kobler opp. B A Tilkoblinger Tilkoblinger 5

4 Installasjon KOM I GANG KOM I GANG Sett inn programkort Velkomstbilde Koble til fjernkontrollen Automatisk installasjon Når du har koblet boksen til TV-en setter du programkortet inn i kortleseren som er plassert bak frontdekselet. Skyv kortet forsiktig inn i sporet. Chipen skal vende ned og inn. Slå på boks og TV Skru på strømbryteren på baksiden av boksen og slå på TV. Boksen vil nå gå gjennom en oppstartsprosedyre og snart vil velkomstbildet vises. Hvis du ikke kan se velkomstbildet, må du sjekke at du har valgt riktig signalinngang på TV-en. HDMI- tilkoblinger på de fleste av dagens TVer finner du når du trykker på knappen merket INPUT, SOURCE eller AV på fjernkontrollen til TV-en, ofte symbolisert med. Hvis du har problemer med å finne rett signal inngang, må du slå opp i TV-ens brukermanual. Navnet på inngangen bak på TV-en (f.eks. «HDMI 1») skal stemme overens med valgt signal inngang. Når meldingen «Sammenkobling av dekoder og fjernkontroll» vises på TV-en fjerner du den gule plastbeskyttelsen ved batterilokket på fjernkontrollen, holder den cirka én meter fra boksen og trykker OK. Hvis du fortsatt ikke får bilde på TV-en, eller ikke får sammenkoblet boks og fjernkontroll, se Feilsøking side Velg språk. 2. Boksen sjekker for programvareoppdatering og laster oppdatert programvare hvis nødvendig. Dette vil i så fall ta noen minutter, og installasjonen begynner forfra igjen. 3. Godta vilkår for bruk av Filmleie og og T-We-tjenester ved å velge JA hvis plakat om å godta vilkår dukker opp på TV-skjermen. Dette er nødvendig for å få tilgang til alle tjenestene. 4. Det kan ta noen minutter før alle tjenester er klare til bruk. NB! Vent med å trykke på fjernkontrollen til meldingen «Sammenkobling av dekoder og fjernkontroll» vises på skjermen. 6 Installasjon * Standard PIN-kode er 1234 Installasjon 7

5 Produktbeskrivelse Optimal opplevelse 2 KOM I GANG Gjør deg kjent med de viktigste funksjonene på boksen for å få den beste T-We-opplevelsen! 1 Display 2 Ikoner I bruksmodus viser displayet gjeldende kanalnavn og -nummer, og i standbymodus vises dato og klokkeslett. Ikonene viser boksens gjeldende status. Du finner mer informasjon om ikonene på side Programkortleser (bak dekselet) Programkortleseren er plassert bak dekselet. Skyv kortet forsiktig inn i sporet. Chipen på kortet skal vende ned og inn. 4 Knapper (bak dekselet) Piler Navigerer gjennom menysystemet OK Bekrefter valg Av/på setter boksen vekselvis i standbymodus og bruksmodus Åpner innstillingsmenyen Starter direkteopptak Endrer bildeoppløsning 8 Produktbeskrivelse

6 Fjernkontroll Slår boksen på og av. Navigere i kanaltilbudet Åpner TV-guiden. Åpner hovedmenyen. Ikke i bruk. Mute skrur lyden av og på. Alternativer for å endre lyd, undertekster og visningsformat for gjeldende kanal. Går tilbake til TV-kanalen du så på før du gikk inn i menyen. VOL opp/ned Endrer volumnivå. Skifter fokus i fire retninger. Venstre pil tar deg tilbake til forrige skjerm i innstillingsvinduer. Høyre- og venstrepil lar deg hoppe frem og tilbake under avspilling av opptak og film. Åpner søkevinduet. Bekrefter valg eller viser en liste over kommandoer. Åpner opptakslisten. CH +/- Skifter kanal eller blar hele sider i TVguide og andre lister. Viser kanalbanner og utvidet informasjon for et valgt program. Åpner også hjelpevinduet der hvor skjult hjelpetekst er tilgjengelig. Spoler tilbake i opptak. Spiller av/tar pause i opptak. Spoler fremover i opptak. Starter programmet forfra. Er kanal-/ programavhengig. Se etter -ikonet. Stopper opptaket. Starter direkteopptak. 10 Går tilbake til forrige skjerm eller bytter mellom de to sist valgte kanaler. Fjernkontroll Funksjonsknapper. Tast inn kanalnummer eller tall/bokstaver i andre funksjoner, som f.eks. PIN-kode. Standard PIN-kode er Åpner tekst-tv, hvis tilgjengelig. Shift-tasten gir tilgang til andre fjernkontrollfunksjoner. Batteriindikatoren lyser ved svakt batteri. Fjernkontrollen kan programmeres til å styre TV-en også. Les mer om fjernkontrollens muligheter på side 29. Slår TV-en på og av. Skifte kanal Kanalbanner Du kan skifte kanal på flere måter: Kanalbanneret vises nederst på skjermen hver gang du skifter kanal eller når du trykker på. Banneret viser kanalnavn og -nummer, gjeldende og neste program og noen ikoner. Ikonene blir forklart under «Ikonoversikt» på side 32. Trykk på talltastene på fjernkontrollen. Trykk på CH +/-. N år kanalbanneret vises, trykker du på venstre for å merke kanalen, og bruker opp/ned for å se hva som vises på de forskjellige kanalene. Trykk for å skifte til valgt kanal. Trykk på for å aktivere kanallisten. Velg kanal og trykk på I TV-guiden (trykk på talltastene. Trykk på Når du trykker på to ganger, vises ytterligere informasjon om det valgte programmet.. ) velger du kanal ved hjelp av pil- eller to ganger for å se den valgte kanalen. Navigere i kanaltilbudet 11

7 Valgmenyen viser hvilke muligheter du har når et program, kanal eller opptak er markert, og når du trykker på kommer den opp som en lysegrå boks. Fra denne menyen kan du velge ulike handlinger som skal utføres for det elementet du har markert. Hvilke handlinger som vises, avhenger av hvor du åpner valgmenyen (kanalbanner, opptak eller TV-guide). Du kan velge handlinger som for eksempel Ta opp program, Slett opptak, Endre eller Spill av. TV-guide Søkefunksjonen gjør det enkelt å søke etter programmer, opptak og leie filmer. Du starter et søk med på fjernkontrollen eller fra hoved menyen, valg menyen i TV-guiden, opptakslisten, i filmtjenesten og arkivene. TV-guiden viser programinformasjon for alle kanalene inntil 14 dager frem i tid. Velg søkealternativ: Søk etter nøkkelord. Søk etter kategori. Annet innhold: Her kan du søke etter tittel, skuespiller, regissør eller låst innhold. Ofte holder det å taste noen bokstaver i ordet du søker etter. Trykk [grønn] for å få opp listen med søkeresultater. Trykk [grønn] en gang til for å bla i resultatene. Ikonene viser hvor programmene ble funnet; opptak, Ukesarkiv eller TV-guide. 12 Navigere i kanaltilbudet Søk Film tjeneste, Du åpner TV-guiden ved å trykke på på fjernkontrollen. Det er også mulig å starte opptak både av programmer som går og programmer frem i tid direkte fra TV-guiden. Trykk på fjernkontrollen når programmet du vil ta opp er markert. Til høyre ser du hvilke taster på fjernkontrollen som styrer de enkelte funksjonene i TV-guiden. Tast Valgmeny Søk Funksjon Piler Bla gjennom kanaler og programmer. Rød/grønn Bla tilbake/frem 24 timer. CH +/- Bla opp og ned hele sider. Informasjon Les mer om det valgte p rogrammet. OK Åpner valgmenyen og bekrefter valg. TV-guide 13

8 Ta opp programmer Mine opptak Direkteopptak Start direkteopptak ved å trykke på mens du ser på et program. Hele programmet, fra det øyeblikket du skiftet til kanalen, blir tatt opp. For å stanse opptaket, trykk [stopp] og bekreft med OK. Hvis programmet er en del av en serie, kan du velge om du ønsker å ta opp hele serien eller bare en episode. Etter opptaksstart kan du skifte kanal uten at opptaket blir berørt. Boksen støtter opptak av tre programmer samtidig. I tillegg kan du se på et fjerde program. Ta opp program eller serie Ta opp et program basert på start- og sluttiden til programmet. Opptaket kan gjøres fra kanalbanneret eller TV-guiden. Programmer et serieopptak med valget Ta opp serie. Dette valget er bare synlig hvis programmet er en del av en serie. Innstilling av serieopptak betyr at fremtidige episoder av programmet blir tatt opp, forutsatt at det er nok diskplass til opptakene og at det ikke fører til opptakskonflikt. Tips: Du kan legge inn noen minutter opptak før og etter det oppsatte programmet, for å ta høyde for uforutsette programendringer. Dette gjør du ved å trykke [Menu], gå til Innstillinger, Brukerinnstillinger og Opptaksinnstillinger. Programmer blir tatt opp på den interne harddisken. Disken har en kapasitet på 500 GB, og du kan dermed lagre timer med opptak, avhengig av om de er i HD- eller standardkvalitet. Trykk på for å gå til opptakslisten. Her kan du finne alt du har tatt opp og fremtidige opptak. Alle fremtidige opptak er merket med en rød klokke. Eventuelle pågående opptak er merket med en rød sirkel. Serieopptak samles automatisk i mapper. Listen kan sorteres med [blå] etter tid, navn, kanal eller kategori. I tillegg kan du med [gul] velge å vise alle opptak (både dem du har tatt opp og dem du skal ta opp), kun det du ikke har sett, eller kun mappene med serier. Slett opptak med [rød]. Trykk OK for å få opp flere valg for opptaket. Her kan du blant annet spille av, avbryte, slette, programmere og låse opptak. I opptakslisten er det forskjellige ikoner. Under «Ikonoversikt» på side finner du en liste over ikonene og hva de betyr. Tips: Når du ser på et opptak, kan du hoppe i opptaket med høyre/ venstre pil. I opptaksinnstillinger kan du endre lengden på hoppene. Du kan ha ulik lengde på frem- og tilbakehopp. Et kortere tilbakehopp kan være praktisk i tilfelle du hopper for langt forover. 14 Ta opp programmer Mine opptak 15

9 Min side TV-arkiv Start forfra Ved å trykke på [Menu] fjernkontrollen og velge Min side i hoved menyen, får du tilgang til å: Abonnere på programpakker Ved å trykke [Menu] på fjernkontrollen og velge TV-arkiv på hovedmenyen, får du tilgang til spennende programmer, serier og filmer fra forskjellige TV-kanaler som du kan se når det passer deg. Med denne funksjonen kan du starte enkelte programmer fra begynnelsen av. Når vises enten på kanalbanneret eller i TV-guiden betyr det Start forfra er også tilgjengelig fra valgmenyen. Trykk på å vise valgmenyen og velg Start forfra. for Administrere og oppgradere TIDAL Du får tilgang til et program på følgende måte: at programmet kan startes forfra. Oppgradere bredbåndshastigheten 1. Velg ønsket program. Trykk på [Start forfra]-tasten på fjernkontrollen. Trykk så Velge dine 15 valgfrie TV-kanaler 2. Trykk på for å lese mer. for å bekrefte. Bestille T-We-bokser og tilbehør 3. Trykk på Spill av for å se programmet. 4. Bekreft ved å angi PIN-koden.* 16 Min side TV-arkiv * Standard PIN-kode er 1234 Start forfra 17

10 Filmtjeneste I Ukesarkivet kan du se programmer som har blitt vist i løpet av de siste syv dagene. Når vises ved siden av kanalnavnet, enten på kanalbanneret eller i TV-guiden, betyr det at kanalen har et Ukesarkiv. Hvis du i TV-guiden trykker Denne inneholder alle kanaler og programmer som er tilgjengelig Ved å trykke [Menu] på fjernkontrollen og velge Filmleie fra hovedmenyen, får du tilgang til kinosuksesser for både barn og voksne som du kan leie med fjernkontrollen. Du får tilgang til ukesarkivet på to ulike måter: i Ukesarkivet. Blanke felter indikerer programmer som av Slik leier du en film: 1. Trykk på for å åpne valgmenyen fra kanalbanneret eller TVguiden, og velg Ukesarkiv. 2. Trykk [Menu] på fjernkontrollen og velg Ukesarkiv. Velger du Ukesarkiv for en bestemt kanal, får du bare tilgang til program mene som har blitt sendt på denne kanalen. Velger du Ukesarkiv fra hovedmenyen får du opp en liste over alle kanalene som tilbyr Ukesarkiv. U kesarkiv rettighetsmessige årsaker ikke ligger i arkivet. Du navigerer i Ukesarkivet på følgende måte: Bla gjennom arkivet med piltastene og Bla 24 timer tilbake med [grønn]. Trykk Ukesarkiv 1. Velg film med piltastene. 2. Trykk på. [rød] og 24 timer frem med for å spille av valgt program. Søk etter programmer med 18 på fjernkontrollen og velger vil du få opp en oversikt lik TV-guiden bakover i tid. på fjernkontrollen, se mer på side 12. for å lese mer om filmen. 3. Trykk på Spill av for å leie filmen. 4. Bekreft ved å angi PIN-koden.* Med Legg til i, kan du merke filmen og spare den til senere. Da legges den i Mine favoritter. * Standard PIN-kode er 1234 Ukesarkiv Her finner du: Anbefalinger: Nyheter og redaksjonelle anbefalinger. Kategorier: Filmene inndelt i kategorier. Mine favoritter: En liste over filmene du har markert som favoritter. Søk: Du kan velge en rekke søkekriterier for å finne filmer og programmer du er interessert i. (Les mer om søk på side 12.) Min konto: En liste over alle filmer som du har gjen værende leietid på. Tips: Når du ser på en film kan du endre undertekster ved å trykke og velge ønsket språk med piltastene. Filmtjeneste 19

11 Med favorittlister kan du lage egne lister med dine favorittkanaler. Lag for eksempel en liste for sport og en til barna. 1. T rykk på, velg Innstillinger og Favorittlister og trykk på. 2. Velg Ny TV-liste eller Ny radioliste, og trykk på. 3. Bruk piltastene og til å taste inn navnet på den nye listen, og velg OK. Du kan også bruke alfabetet på fjernkontrollen i sms-stil. 4. Velg kanaler ved å bruke pil- eller talltastene. Merk ønsket kanal og trykk for å legge kanalen i listen. Du kan bla sidevis gjennom kanallisten med +/- -tastene. 5. Når du er ferdig, trykker du på. Skifte kanalliste Aktiver TIDAL Start TIDAL Boksen leveres med to kanallister: Alle kanaler og Radiokanaler. I tillegg har du de kanallistene/favorittlistene du lager selv. Hvis du vil bytte kanalliste, gjør du det på følgende måte: Med musikktjenesten TIDAL (tidligere WiMP) får du tilgang til et omfattende musikkbibliotek med millioner av låter og musikkvideoer i alle sjangre, både gamle klassikere og det nyeste nye. 1. Trykk 1. Trykk på for å vise den kanallisten du bruker nå. 2. Bruk venstre/høyre til å velge ønsket liste. 3. Velg eventuelt ønsket kanal med opp/ned eller talltastene. Trykk på TIDAL er en abonnementstjeneste hvor du logger deg på med brukernavn og passord. Logg deg inn på kabel.canaldigital.no og aktiver TIDAL ved å opprette en bruker.* Du veksler mellom TV- og radiokanaler på samme måte. Du kan også trykke 20 Favorittlister. [Menu] på fjernkontrollen og velge [Radio]. Her får du opp en programguide, på samme måte som for TV, hvor man kan velge radiokanal eller sette på opptak. For å gå tilbake til TVmodus bytter du kanalliste som beskrevet over. Musikktjenesten TIDAL Favorittlister [Menu]. 2. Velg musikktjenesten og trykk OK. 3. Du logger deg inn på TIDAL med ditt brukernavn og passord. Du forblir pålogget helt til du logger inn et annet sted, som for eksempel på PC-en, da vil du bli logget ut.** Hvis du allerede har et TIDAL- eller WiMP-abonnement, kan du enkelt overføre dette til Canal Digital hvor du som kunde får bedre vilkår. Du kan også oppgradere til premiumabonnement til gunstige priser. Følg instruksjonene i registreringsprosessen for TIDAL på Min side. * W imp har byttet navn til TIDAL. Dersom du har en WiMP-konto logger du deg på tidal.com med samme brukernavn og passord. Din profil på TIDAL vil være tilsvarende som på WiMP, inkludert dine spillister. ** Etter strømbrudd, f.eks. ved at du bruker strømbryteren på strømledningen, trekker ut kontakten o.l., må du også logge inn på nytt. Musikktjenesten TIDAL 21

12 YouTube TV på nettbrett Ved å trykke [Menu] på fjernkontrollen og velge YouTube i hoved menyen, får du tilgang YouTubes arkiv av videoer opplastet av brukerne selv. Søk etter sjanger, interesser eller fritekst. Ved å navigere til Innstillinger kan du koble sammen din telefon, nettbrett eller datamaskin med YouTube på T-We-boksen. Da får du mulighet til: Før du kan ta i bruk TV på nettbrett må du laste ned T-We See-appen fra App Store for ipad eller Google Play for Android-nettbrett. Søk etter «Canal Digital» og velg appen med navnet «T-We See». Appen er gratis. Fra åpningsskjermen i appen har du alle hovedfunksjonene nederst, de mest brukte kanalene i kolonnen til venstre og nylige opptak på din T-We Box til høyre. Krever at T-We-boksen har tilgang til Internett. enklere søk sende videoer direkte til TV-en din Første gang du åpner appen og klikker på ett av ikonene i hovedmenyen, søker den etter din T-We Box på samme nettverk som nettbrettet er tilkoblet. Derfor er det viktig at du forsikrer deg om at begge enhetene er koblet opp på samme hjemmenettverk. Når appen finner din T-We Box får du opp en rute på TV-en hvor du må velge «OK» og taste PIN-koden til T-We-boksen for å registrere sammenkoblingen av nettbrett og T-We Box. Standard PIN-kode er «1234» hvis du ikke har endret den. Live TV lar deg se TV-kanaler. Opptak tar deg til opptakslisten på din T-We Box og lar deg starte avspilling på nettbrettet eller TV-en. TV-guide lar deg navigere i kanallisten på venstre side og bla gjennom programmer på høyre side. Du kan aktivere påminnelser, søke etter det du leter etter og programmere opptak.»» Fjernkontroll åpner en fullverdig fjernkontroll som styrer alle funksjoner på din T-We Box, med snarveier til nyttige tjenester og fullt tastatur, som gjør det enkelt å taste inn, for eksempel når du søker. 22 YouTube TV på nettbrett 23

13 TV i flere rom Tilleggsfunksjoner 3 Noen av funksjonene kan det lønne seg å bli kjent med allerede nå. Se også nyttige tips og råd til bruk eller feilsøking. T-We Box (5743) og T-We Box Mini (2840) fra Canal Digital kan nå snakke sammen på hjemme nettverket og gi deg større glede av ditt TV-tilbud. Det blir mer fleksibelt både hvor, når og hvordan du ønsker å se både live-tv og opptak. TV i flere rom gir deg muligheten til å plassere T-We Box Mini på et rom uten TV-uttak og fortsatt kunne se vanlige TV-sendinger hentet fra T-We Box via hjemme nettverket. Opptak kan både programmeres og spilles av på begge boksene og lagres på T-We Box. 24 TV i flere rom Fortsett på annen TV Med Multiroom aktivert kan du begynne å se et opptak på én TV, pause programmet og fortsette på en annen TV. Boksen du vil fortsette avspillingen på trenger ikke være påslått, men må være tilkoblet strøm og hjemmenettverket. For mer informasjon se kabel.canaldigital.no/multiroom hvor du også finner hjelp til hvordan du installerer TV i flere rom.

14 Skjermbasert hjelp Innstillinger Du finner mer informasjon om boksens funksjoner i Hjelp-menyen. 1. Trykk på, velg Hjelp og trykk. 2. Velg ønsket punkt og trykk. Under de fleste innstillingene (som i eksempelet over som viser Fabrikkinnstillinger) finner du hjelpetekster som veileder deg når du skal endre en innstilling. I noen innstilinger, for eksempel Favorittlister, vil ikke hjelpetekstene vises automatisk. Du kan da trykke på aktivere hjelpeteksten. for å Hvis hjelpeteksen er på mer enn en side, bruker du tastene CH +/- for å navigere i teksten. Du får tilgang til Innstillingsmenyen ved å trykke på på fjernkontrollen og velge Innstillinger. Menyen inneholder flere alternativer og innstillinger som styrer boksen. Bruk piltastene til å velge en innstilling, og trykk deretter på for å bekrefte valget. Innstillingsmenyen har følgende undermenyer: Favorittlister her kan du opprette dine egne favorittlister, åpne og behandle dem. Du finner informasjon om bruk av denne funksjonen på side 20. Foreldrekontroll inneholder innstillinger for å begrense tilgang til bestemte programmer og dekoderinnstillinger. Du finner informasjon om bruk av denne funksjonen på side 30. Brukerinnstillinger inneholder innstillinger for strømsparing, visning, opptak og språk. Dekoderinnstillinger her får du tilgang til innstillinger for bildeformat til TV, boks, lyd og tidssone. Installasjon inneholder innstillinger som f.eks. kanalsøk, fabrikkinnstillinger og nettverkskonfigurasjon. Teknisk informasjon gir detaljert informasjon om boksens status. Tilgang til undermenyene Foreldrekontroll og Installasjon er beskyttet med PIN-kode. Standard PIN-kode er Du kan skru av PIN-koden ved å gå til Foreldrekontroll og sette Kontrollstatus til Inaktiv. 26 Skjermbasert hjelp Innstillinger 27

15 Nettverkskonfigurasjon og fabrikkinnstillinger Fjernkontrollen Bruk samme fjernkontroll på T-We Box og TV 1. Skru på TV-en og boksen. 2. Hold talltastene [1] og [3] samtidig inne i tre sekunder til det begynner å lyse rundt [Av/på TV]-tasten. Fjernkontrollen er nå i programmeringsmodus. Nettverkskonfigurasjon Fabrikkinnstillinger Trykk Meny, velg Innstillinger, Installasjon og Nettverkskonfigurasjon. Trykk Meny, velg Innstillinger, Installasjon og Fabrikkinnstillinger. På skjermen Nettverkskonfigurasjon kan du konfigurere Internett tilkobling. Det finnes to konfigurasjonsmetoder: På skjermen Fabrikkinnstillinger kan du tilbakestille alle dekoder innstillinger og slette alle opptak. I enkelte tilfeller kan dette være nyttig for å gjenopprette boksen til utgangspunktet slik at den igjen fungerer som den skal. Automatisk konfigurasjon velg denne innstillingen hvis bredbåndsruteren din tilordner adresser til tilkoblede enheter automatisk. Prøv dette først da nesten alle rutere (inkludert Canal Digitals ruter) gjør det på denne måten. Manuell konfigurasjon med denne metoden kan du angi nettverks adresser manuelt. Dette krever imidlertid noe teknisk kunnskap. 28 Nettverkskonfigurasjon og fabrikkinnstillinger Fabrikkinnstillinger velg Ja hvis du vil gjenopprette fabrikk innstillingene. 3. Hold [Mute]-tasten inne på fjernkontrollen til lyden blir borte og symbolet for Mute vises på TV-skjermen. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. Med en gang lyden på TV-en blir borte slipper du knappen. Det er viktig å slippe knappen med en gang! Hvis du slipper knappen for sent, vil fjernkontrollen tro at den ikke har funnet riktig TV, og så vil den fortsette å lete videre. 4. Prøv nå om volumtastene også virker. 5. Hvis volumtastene virker avslutter du programmeringen av fjernkontrollen. Trykk [Av/på decoder]-tasten. [Av/på TV]tasten vil blinke to ganger. Fjernkontrollen til boksen vil nå også virke til TV-en din. Etter at fjernkontrollen er programmert vil du få tilgang til følgende TV-funksjoner: Av/på Input (velg signalkilde) Mute (skru av lyden) Volum opp Volum ned Hvis du ønsker å justere volumet for boksen, holder du [Shift]-tasten nede samtidig som du trykker inn en av volumtastene. Mange andre funksjoner på TV-en (som for eksempel meny, fargetaster og talltaster) kan nå også kontrolleres med boksens fjernkontroll. For å velge en TV-funksjon holder du nede [Shift] tasten på fjernkontrollen, samtidig som du trykker på ønsket kommando. Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som forventet, prøv å programmere den igjen. Slett alle opptak velg Ja for å slette alle opptak som ligger på disken. Fjernkontrollen 29 Du kan programmere fjernkontrollen fra Canal Digital til å kontrollere TV-en også, så slipper du å forholde deg til flere fjernkontroller.

16 Foreldrekontroll Endre PIN-kode Aldersgrenser Kanallås Dekoderlås Endre PIN-kode Med Aldersgrenser kan du hindre at barna dine ser på programmer og filmer de er for unge til å se på. Slik låser du programmer etter aldersgrense: 1. Trykk på, velg Innstillinger og Foreldrekontroll. Hvis Kontrollstatus er Aktiv, må du taste inn PIN-koden. Hvis ikke må du sette Kontrollstatus til Aktiv. 2. Velg Aldersgrenser. 3. Velg ønsket aldersgrense og trykk. Merk! Denne låsen virker per i dag i Filmbutikken og på kanalene og arkivtjenestene til C More og Viasat Film. Lås enkelte kanaler slik at man må taste PIN-kode for å se på dem. 1. Trykk på, velg Innstillinger og Foreldrekontroll. Hvis Kontrollstatus er Aktiv, må du taste inn PIN-koden.* Hvis ikke må du sette Kontrollstatus til Aktiv. 2. Velg Kanallås. 3. Velg Alle kanaler. 4. Bruk opp/ned for å velge kanal, og trykk deretter på for å låse kanalen. 5. Trykk på for å lagre og gå ut av menyen. 6. Du låser opp programmer/kanaler ved å taste inn riktig PIN-kode.* Bruk Dekoderlås-funksjonen for å begrense tilgangen til boksen. Velg enten Helt låst eller Tidslås for å angi tillatt TV-tid. Bare brukere som kjenner til PIN-koden, kan låse opp boksen. Trykk på, velg Innstillinger og Foreldrekontroll. Hvis Kontrollstatus er Aktiv, må du taste inn PIN-koden.* Hvis ikke må du sette Kontrollstatus til Aktiv. Slik endrer du PIN-koden: 1. Trykk på, velg Innstillinger og Foreldrekontroll. Hvis Kontrollstatus er Aktiv, må du taste inn PIN-koden. Hvis ikke må du sette Kontrollstatus til Aktiv. 2. Velg Endre PIN-kode. 3. Angi gjeldende PIN-kode.* 4. Angi den nye PIN-koden to ganger for å bekrefte den. Standard PIN-kode er Foreldrekontroll * Standard PIN-kode er 1234 * Standard PIN-kode er 1234 Foreldrekontroll PIN-kode 31

17 Ikonoversikt Opptaksliste En fullstendig oversikt over ikonene finnes i Hjelp-menyen på boksen. Trykk, velg Hjelp og trykk OK. En fullstendig oversikt over ikonene finnes i Hjelp-menyen på boksen. Trykk, velg Hjelp og trykk OK. Det er flere lydspor i sendingen. Denne kanalen har Ukesarkiv. Opptak du har sett eller har startet å se. Det er flere undertekster tilgjengelige for programmet/ opptaket. Start forfra er tilgjengelig for dette programmet. Opptak pågår. Programmet/kanalen/opptaket vises i HD. Programmet blir tatt opp. Planlagt opptak. Det finnes mer informasjon om programmet. Opptak pågår på en annen kanal. Planlagt serieopptak. Kanalen/opptaket er låst. Fremtidig opptak er planlagt. Mappe med serieopptak. Den låste kanalen er midlertidig ulåst. Planlagt serieopptak. Radioopptak. Programmet er låst fordi aldersgrensen er høyere enn tillatt i b oksens innstillinger. To prikker vises når mer enn ett opptak er i gang samtidig. Begge prikkene er grå når opptakene skjer på andre kanaler. Opptaket er låst. Tekst-TV er tilgjengelig for denne kanalen. Én prikk er rød når ett av opptakene er på kanalen du ser på. Et utropstegn ved siden av et opptaksikon betyr at opptaket ikke kan fullføres på grunn av for liten diskplass. Surroundlyd er tilgjengelig for dette programmet. Frontpanel Et grønt ikon betyr at boksen er i bruksmodus. Et rødt ikon betyr at boksen er i standbymodus. Opptak pågår. Ikke i bruk. Det har oppstått en feil. Et spørsmålstegn ved siden av et opptaksikon indikerer en mulig opptakskonflikt. Kunne ikke ta opp dette programmet. 32 Ikonoversikt Ikonoversikt 33 Kanalbanner

18 Feilsøking Installasjonsproblemer Vedlikehold Fra tid til annen kan det være nødvendig å rengjøre boksen. Koble boksen fra strømuttaket, og rengjør den med en myk og tørr klut. Hvis overflatene er svært skitne, dypper du kluten i en svak oppløsning av såpe og vann og vrir den godt. Rengjør boksen, og tørk deretter av med en myk og tørr klut. Ikke bruk alkohol, malingstynner eller en kjemisk behandlet klut til rengjøringen. Slike kjemikalier kan skade overflaten. Før du ber om service Hvis det oppstår problemer med boksen, bør du lese igjennom denne delen av veiledningen for feilsøking. De vanligste problemene gjelder kabeltilkoblinger. Kontroller først at boksen er riktig tilkoblet. Du kan kontrollere at alle kablene er på riktig plass ved å koble dem fra og deretter koble dem til igjen. Hvis ingen av løsningsforslagene på de neste sidene eller på kabel.canaldigital.no/hjelp løser problemet, kan du kontakte kundeservice. Generelle problemer Standby-indikatoren på boksens frontpanel lyser ikke Kontroller at veggkontakten tilfører strøm. Den grønne LEDlampen på boksens strømforsyning lyser når strøm tilføres. Kontroller at strømledningen, HDMI- eller SCART-kabelen er riktig tilkoblet, og at boksen er slått på. Prøv å koble fra kablene og koble dem til igjen for å sikre at de er ordentlig plugget i. Standby-indikatoren på boksens frontpanel lyser rødt Boksen er i standbymodus. Trykk på på fjernkontrollen for å sette boksen i bruksmodus. Koble sammen fjernkontroll og boks Fjernkontrollen og boksen ble koblet sammen under installasjonen. Ved for eksempel bytte av fjernkontroll eller boks, må du koble den nye fjernkontrollen og boksen sammen. 1. Skru på TV-en og boksen. 2. Sett fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus. Hold tastene [Menu] og [OK] samtidig inne i tre sekunder. Når [Av/på decoder]-tasten lyser konstant slipper du tastene igjen. Fjernkontrollen er nå i sammenkoblingsmodus i 30 sekunder. 3. Sett boksen i sammenkoblingsmodus. Åpne frontpanelet på boksen. Trykk inn tastene pil opp og pil ned på boksen samtidig, til meldingen «Dekoderen er nå klar til å bli koblet sammen med fjernkontrollen» vises på TV-skjermen. 4. Følg anvisningene på TV-skjermen for å koble sammen fjernkontrollen og boksen. Trykk inn pil opp og pil ned samtidig Velkomstbilde vises ikke på TV-en Det kan hende at må du endre videooppløsningen på boksen. Gjør følgende: 1. Trykk på -knappen (bak dekselet) på boksens frontpanel for å se gjeldende oppløsning. Mens denne blinker, kan du trykke på gjentatte ganger for å bla deg gjennom oppløsningene. 2. Når ønsket oppløsning blinker på frontpanelet, venter du til oppløsningen endres. Når verdien er endret, slutter den å blinke. 3. Hvis du fortsatt ikke kan se bildet eller bildekvaliteten ikke er tilfredsstillende, trykker du to ganger på for å bytte til en annen oppløsning. 4. Gjenta prosessen til du ser TV-bildet eller oppnår ønsket oppløsning. Hvis velkomstbildet ikke vises og du har koblet til boksen med HDMIkabel, kan det bety at TV-en ikke støtter digital kopibeskyttelse (HDCP), og du må bruke en SCART-kabel i stedet. Du finner ingen kanaler Kontroller at nettverkskabelen er ordentlig tilkoblet. Se kabel.canaldigital.no/hjelp hvis ikke dette løser problemet. Bildet på TV-skjermen endrer farge Noen av boksens programvareinnstillinger er gått tapt. Slå av boksen, og vent noen sekunder før du slår den på igjen. Dersom du bruker SCART-kabel: Sjekk at den den ikke kan ha løsnet litt i den ene eller andre enden. Se kabel.canaldigital.no/hjelp hvis problemet vedvarer. Bildet på skjermen løser seg opp i synlige firkanter Dette kan skyldes at signalet inn til boksen er for dårlig. Kontroller at nettverkskablene er ordentlig festet i ruteren og i boksen. Kontroller også at det ikke er noe i nærheten av boksen som kan påvirke signalet, for eksempel trådløs ruter, basestasjon til trådløs telefon etc. Dette kan skje etter et strømavbrudd eller etter at boksen har vært koblet fra strømkilden. TV-skjermen er tom, eller det vises «snø» på skjermen Kontroller at TV-en er stilt inn til å motta signal fra den inngangen du har koblet T-We-boksen til. Boksen er kanskje i standbymodus (hvis av-/på-knappen på frontpanelet lyser rødt). Trykk på for å sette boksen i bruks modus. Noen av tilkoblingene kan være løsnet. Kontroller alle tilkoblingene. Slå boksen av og deretter på igjen etter noen sekunder. Bildet ser ut til å være «sammenklemt» (fra side til side eller topp til bunn) eller avkuttet øverst og nederst på skjermen Visningsformatet stemmer ikke med TV-en. Prøv en annen innstilling. Trykk på og velg Innstillinger, Dekoderinnstillinger, TV-innstillinger for å endre innstillingene. 34 Feilsøking Installasjonsproblemer 35

19 Feilsøking T-We Sikkerhetsinstruksjoner Det mangler lyd Kontroller om lyden på boksen er dempet med [mute]- knappen. Hvis lyden er dempet, skrur du den opp igjen ved hjelp av Volum opp-tasten på boksens fjernkontroll. Kontroller at volumet på boksen, lydanlegget eller TV-en er høyt nok. Trykk på volumtastene på boksens fjernkontroll eller på TV-en. Kontroller at boksen er riktig koblet til TV-en eller lydanlegget. Noen av tilkoblingene kan være løsnet. Kontroller at HDMI-kabelen, eventuelt den optiske S/PDIF-kabelen er koblet riktig til boksen og TV-en. Kontroller at TV-en støtter surroundlyd hvis du har stilt inn boksen til å levere surroundlyd (Dolby Digital). Hvis TV-en ikke støtter surroundlyd må du velge Stereolyd under Lydinnstillinger. Trykk på og velg Innstillinger, Dekoderinnstillinger, Lydinnstillinger for å endre innstillingene. Ukesarkiv Du finner ikke programmet i kanalens Ukesarkiv, selv om du vet at dette gikk på TV tidligere denne uken Ikke alle kanaler har Ukesarkiv og noen programmer kan mangle på grunn av ulike programrettigheter for de forskjellige kanalene. Start forfra Start forfra virker ikke selv om dette har virket på kanalen tidligere Start forfra fungerer på et utvalg kanaler og programmer på grunn av ulike rettigheter hos de forskjellige kanalene. Ikonet programmer som har denne funksjonen. vises ved Denne digitale boksen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Visse sikkerhetsforholdsregler må imidlertid følges for å sikre trygg og pålitelig bruk av enheten. Følg retningslinjene nedenfor for å unngå elektrisk støt. Boksen har en ekstern strømforsyning som støtter inngangsspenninger fra 100 til 240 V, 50/60 Hz. Påse at strømledningen kobles til et standard strømuttak. Husk at kroppskontakt med strøm kan være dødelig. Kontroller at alle kabler, også strømledningen, er koblet forskriftsmessig til boksen før du kobler boksen til strømuttaket. På samme måte må du alltid koble boksen fra strømuttaket før du kobler kabler til eller fra boksen. Gjør aldri noe forsøk på å reparere eller modifisere boksen selv. Du risikerer alvorlig elektrisk støt hvis du prøver å åpne kabinettet. Gjør følgende Hvis en gjenstand kommer inn i kabinettet, må du koble fra boksen og få den undersøkt av en kvalifisert tekniker. Pass på at det er tilstrekkelig luftsirkulering rundt enheten for å unngå indre varmeutvikling. Ikke plasser enheten ved siden av en radiator eller annen varmekilde. Kontroller at luftehullene ikke er blokkert. Ikke gjør følgende Ikke la boksen bli utsatt for ekstreme temperaturer, direkte sollys eller høy fuktighet. Ikke plasser gjenstander oppå boksen, da det kan forhindre luftsirkulasjonen. Du får ingen surroundlyd Vær ekstremt forsiktig hvis boksen blir våt. Trekk øyeblikkelig ut strømledningen. Ikke plasser boksen på tekstilunderlag, tepper eller andre brannfarlige materialer. Kontroller at programmet du ser på, sendes i Dolby Digital, som angitt av -ikonet i kanalbanneret. Dersom du bruker S/PDIF-kabel, kontroller at den er riktig tilkoblet mellom boksen og hjemmekinoanlegget. Kontroller HDMI-kabelen eller TV-ens lydinnstillinger dersom TVen støtter surroundlyd via HDMI. Kontroller at Dolby Digital er valgt under Lydinnstillinger. Trykk på og velg Innstillinger, Dekoderinnstillinger, Lydinnstillinger for å endre innstillingene. Du risikerer alvorlig og mulig livsfarlig elektrisk støt hvis du tar av dekselet på boksen. 36 Installasjonsproblemer Feilsøking T-We Sikkerhetsinstruksjoner 37

20 Rettigheter til innhold Kunden har kun adgang til å lagre innhold/data på hard disken (Hard Disk Drive HDD) i samsvar med det som følger av avtalen eller av lov. Kunden kan kun lagre innhold/data på harddisken til privat bruk uten vederlag. All annen utnyttelse, mangfoldiggjøring, offentlig fremvisning eller bruk av innhold/data lagret på harddisken offentlig eller kommersielt mot vederlag eller liknende, er forbudt. Harddisken eller lagret innhold/data på harddisken kan ikke benyttes i strid med rettighetshaverens interesser. Kunden kan ikke ta digitale kopier eller sikkerhetskopi av innhold som er lagret på harddisken. Canal Digital har heller ikke mulighet til å ta sikkerhetskopi av innhold/data som er lagret på kundens harddisk. Canal Digital har ikke mulighet til å foreta innsyn i/kontroll av innhold som kunden har lagret på hard disken. Ansvarsfraskrivelse VIKTIG INFORMASJON TIL SLUTTBRUKERE OM RESIRKULERING AV PRODUKTER i henhold til EU-DIREKTIVER OG EU-RÅDETS DIREKTIVER OM AVFALL FRA ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE), BATTERIER, EMBALLASJE OG AVFALL FRA EMBALLASJE (PPW). Dette produktet er i samsvar med alle aktuelle EU-direktiver, spesielt WEEE-direktivet, som angitt av søppelkassesymbolet med et kryss over på baksiden av produktet. I Europa må du returnere det gamle produktet til en offentlig godkjent WEEEinnsamlingsstasjon. Det er også mulig å returnere produktet til en forhandler hvis du kjøper lignende nytt utstyr samtidig. Ifølge ovennevnte direktiv kan du ilegges bøter ved uforskriftsmessig avhending i henhold til WEEE (avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr). Hvis WEEE-direktivet ikke gjelder i ditt land, bes du avhende det utrangerte produktet i henhold til lokale forskrifter og ikke kaste det sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis produktet inneholder batterier, må du ikke kaste de brukte batteriene som usortert, kommunalt avfall. Brukte batterier som inneholder farlige stoffer som Hg (kvikksølv), Cd (kadmium) og Pb (bly), må innleveres på et separat innsamlingssted der de lettere kan håndteres og resirkuleres. SAMSVARSERKLÆRING ADB SA erklærer herved at HD PVR 5743-CDX er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Samsvar med andre aktuelle EU-direktiver og forskrifter garanteres gjennom CE-merket på produktet. Den fullstendige originalerklæringen (ikke oversatt) er tilgjengelig som papirkopi. Enhver lagring av innhold/data på harddisken skjer på kundens ansvar og risiko. Canal Digital fraskriver seg ethvert ansvar for feil/skade som måtte oppstå på harddisken, som for eksempel tap av lagret innhold/data. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories. HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC Canal Digital og ADB Canal Digital og ADB forbeholder seg retten til å endre boksens design og funksjoner uten varsel. 38 Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner 39

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Bruk av T-We-tjenestene

Bruk av T-We-tjenestene Telenor Norge AS / Canal Digital Kabel Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen Kundeservice 915 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel @CDKabel ESPERVIK DESIGN/JANUAR 2018/TELWAY/R2020 Bruk av T-We-tjenestene

Detaljer

Bruk av T-We-tjenestene

Bruk av T-We-tjenestene Canal Digital Kabel / Telenor Norge AS Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel @CDKabel ESPERVIK DESIGN/JUNI 2017/TELWAY/R2020 Bruk av T-We-tjenestene Om

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

T-We Box Mini. Canal Digital Kabel / Telenor Norge AS Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen Kundeservice

T-We Box Mini. Canal Digital Kabel / Telenor Norge AS Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen Kundeservice Canal Digital Kabel / Telenor Norge AS Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen Kundeservice 815 00 391 www.canaldigital.no T-We Box Mini HD 2840-C IPTV CanalDigitalKabel @CDKabel ESPERVIK DESIGN/APRIL 2016/POSTNORD/R1956

Detaljer

Bruk av T-We-tjenestene. Om T-We-tjenester på T-We Box (5743), T-We Box Mini (2840) og ADB 5720

Bruk av T-We-tjenestene. Om T-We-tjenester på T-We Box (5743), T-We Box Mini (2840) og ADB 5720 Bruk av T-We-tjenestene Om T-We-tjenester på T-We Box (5743), T-We Box Mini (2840) og ADB 5720 Innhold NB! STANDARD PIN-KODE ER 1234 Navigere i kanaltilbudet TV-guide Aktiver/bestill abonnement på T-We

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN 1 Fjernkontrollen s. 3 Koble til bredbånd s. 4 Pause, spole og opptak s. 5 Finn frem i menyen s. 6 Finn tv-kanal s. 7 Start forfra s. 8 Reprise s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

Koble til dine T-We-bokser. Tilkobling av T-We Box (5743), T-We Box Mini (2840) og ADB 5720

Koble til dine T-We-bokser. Tilkobling av T-We Box (5743), T-We Box Mini (2840) og ADB 5720 Koble til dine T-We-bokser Tilkobling av T-We Box (5743), T-We Box Mini (2840) og ADB 5720 Innhold Innhold i pakken Koble til TV og strøm Coax Koble til NB! STANDARD PIN-KODE ER 1234 * ER DU I TVIL OM

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Koble til dine T-We-bokser

Koble til dine T-We-bokser Canal Digital Kabel / Telenor Norge AS Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel @CDKabel ESPERVIK DESIGN/JUNI 017/TELWAY/R030 Koble til dine T-We-bokser

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN Ny fjernkontroll Fjernkontrollen er spesielt tilpasset din nye tv-opplevelse og har flere funksjoner som gjør det enkelt å styre tv-en og Get-boksen. Get tv-app som fjernkontroll

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV. Gratulerer med ny TV. Kundenytt

Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV. Gratulerer med ny TV. Kundenytt Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV 1. kvartal 2015 Gratulerer med ny TV Analog slukking Film-nyheter Kom i gang med WiMP KABEL-TV Kundenytt Gratulerer med ny TV Nå kan du bruke ipad-en til å boltre

Detaljer

Kom i gang. TV i flere rom TV på nettbrett

Kom i gang. TV i flere rom TV på nettbrett Telenor Norge AS / Canal Digital Kabel Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2017 Kom i gang TV i flere rom TV på nettbrett Canal Digital Kabel har

Detaljer

Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR

Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR Innholdsfortegnelse Installere antenne 4 Se TV allerede nå! 5 Koble SMART-boksen til TV-en 6 Feilsøking 9 Koble til fjernkontrollen 10 Koble SMART-boksen til

Detaljer

Tilkobling og bruk. Tilkobling og bruk av T-We-tjenestene for T-We Boks II (3770) fra Telenor. TelenorNorge

Tilkobling og bruk. Tilkobling og bruk av T-We-tjenestene for T-We Boks II (3770) fra Telenor. TelenorNorge Tilkobling og bruk Tilkobling og bruk av T-We-tjenestene for T-We Boks II (3770) ESPERVIK DESIGN/JANUAR 2019 Telenor Norge AS Postboks 1418 Oasen, 5844 Bergen Kundeservice 915 09000 www.telenor.no TelenorNorge

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

TRÅDLØS ADAPTER FOR CANAL DIGITAL DEKODER - BRUKERMANUAL

TRÅDLØS ADAPTER FOR CANAL DIGITAL DEKODER - BRUKERMANUAL TRÅDLØS ADAPTER FOR CANAL DIGITAL DEKODER - BRUKERMANUAL Innhold Koble dekoderen til Internett 4 Canal Digital GO 5 Koble til den trådløse adapteren 6 Alternativ oppkobling med WPS 7 Feilsøking 8 Tilbakestille

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG CanalDigitalKabel @CDKabel T-WE KABEL-TV/SEPTEMBER 2015/ESPERVIK DESIGN/STRÅ

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling TV

Brukerveiledning Tilkobling TV SEPTEMBER 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling TV Alt du trenger å vite om bruken av TV 1 2 1 Koble til hjemmesentral S 4 2 Navigasjon ved hjelp av fjernkontroll

Detaljer

VELKOMMEN. La oss komme i gang!

VELKOMMEN. La oss komme i gang! 1 2 VELKOMMEN Din nye Get box er klar til bruk og kobles enkelt opp. Den gir deg tilgang til alle TV-kanalene og strømmetjenestene du har valgt fra Get. Disse kan endres i Valgmenyen på Get.no og i Min

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Digiality CX-CI 422 TS

Digiality CX-CI 422 TS Digiality CX-CI 422 TS Feilmelding på skjermen Melding 1 Hvis mottakeren har for dårlig signal inn kommer dette bilde opp, mottakeren kan veksle mellom denne meldingen og bilde (ofte med firkanter og masse

Detaljer

VELKOMMEN. La oss komme i gang!

VELKOMMEN. La oss komme i gang! VELKOMMEN Din nye Get box er klar til bruk og kobles enkelt opp. Den gir deg tilgang til alle TV-kanalene og strømmetjenestene du har valgt fra Get. Disse kan endres i Valgmenyen på Get.no og i Min Get-appen.

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

Oppkobling og bruk. Oppkobling og bruk av T-We-tjenestene for T-We Boks II (3770) fra Telenor. TelenorNorge

Oppkobling og bruk. Oppkobling og bruk av T-We-tjenestene for T-We Boks II (3770) fra Telenor. TelenorNorge Oppkobling og bruk ESPERVIK DESIGN/SEPTEMBER 2019 Oppkobling og bruk av T-We-tjenestene for T-We Boks II (3770) Telenor Norge AS Postboks 1418 Oasen, 5844 Bergen Kundeservice 915 09000 www.telenor.no TelenorNorge

Detaljer

VELKOMMEN. La oss komme i gang!

VELKOMMEN. La oss komme i gang! 1 VELKOMMEN Din nye Get box er klar til bruk og kobles enkelt opp. Den gir deg tilgang til alle TV-kanalene og strømmetjenestene du har valgt fra Get. Disse kan endres i Valgmenyen på Get.no og i Min Get-appen.

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning En tjeneste for deg i oppgradert nett Get filmleie Brukerveiledning 2 Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hva er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kan jeg leie? 6 Hva skal til for å få tjenesten? 7 Slik

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TV BRUKERVEILEDNING 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 NAVIGASJON VED HJELP AV FJERN KONTROLL OG TASTATUR S 8 3 TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER S 10 4 ALTIBOX TV OVERALT S 13 5 OPPTAKSDEKODER

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4. Brukermanual HD 2840-C

Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4. Brukermanual HD 2840-C Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Brukermanual HD 2840-C Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruke dekoderen 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film Brukermanual for TV Innhold Kom i gang med å se på TV... 3 Skifte kanaler/programmer... 5 Bruke hovedmenyen... 7 Bruke TV-guide... 8 Ta opp TV-programmer... 10 Kontrollere opptak... 13 Ta opp et enkelt

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling TV

Brukerveiledning Tilkobling TV Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling TV Alt du trenger å vite om bruken av TV 1 Altibox TV 1 Koble til hjemmesentral 1 Koble til hjemmesentral S 3 Denne

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3...3 1 Tilkoblinger... 5 2 Installasjon... 6 3 Bruk... 6 2. Produktbeskrivelse...7 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Gratulerer med din nye Get-boks!

Gratulerer med din nye Get-boks! Get box Mikro 1 Innhold Enkelt å komme i gang... 4 Fjernkontrollen... 5 Menysystemet... 6 Get-guiden... 7 Tv-plakaten... 8 Påminnelser... 9 Barnesikring... 10 Favorittliste... 11 Get filmleie... 12 Mitt

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-SX 3D Ready Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling tv

Brukerveiledning Tilkobling tv JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling tv ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV TV 1 1 2 3 4 5 6 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL NAVIGASJON VED HJELP AV FJERNKONTROLL OG TASTATUR TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER PVR

Detaljer

Innhold i esken: 2) Sett i antennekabelen

Innhold i esken: 2) Sett i antennekabelen Enkel installasjon GUIDE TIBAKE OCA ETHENET TV Innhold i esken: 2) Sett i antennekabelen Strømkabel Get box II Antennekabel AAA-batterier HDMI-kabel Fjernkontroll Programkort 1) Sett inn programkortet

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

Intro/Portaltasten/TV-portal

Intro/Portaltasten/TV-portal Brukerveiledning Intro/Portaltasten/TV-portal Velkommen til Homebase! Denne brukerveiledningen hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder med

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

Brukerveiledning. for 3nets tjenester

Brukerveiledning. for 3nets tjenester Brukerveiledning for 3nets tjenester Tilkobling fibersentralen...side 2 Oppsett av Internett...side 4 Oppsett internett på ruter...side 4 Oppsett av epost- Outlook...side 7 Get TV App...side 8 Kanalvalg

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

JULI 2015 TV BRUKERVEILEDNING

JULI 2015 TV BRUKERVEILEDNING JULI 2015 TV BRUKERVEILEDNING 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 NAVIGASJON VED HJELP AV FJERN KONTROLL OG TASTATUR S 8 3 TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER S 10 4 ALTIBOX TV OVERALT S 13 5 OPPTAKSDEKODER S

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP6013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på   SRP6013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP6013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

Bli venn med tv-tjenesten. ved hjelp av fjernkontroll og tastatur. Tv-portalen og dens tjenester. PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox

Bli venn med tv-tjenesten. ved hjelp av fjernkontroll og tastatur. Tv-portalen og dens tjenester. PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox Tv Brukerveiledning 1 2 Navigasjon 3 4 5 6 Bli venn med tv-tjenesten ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv-portalen og dens tjenester PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox Innstillinger 1 Bli venn

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider.

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider. Generelt om Facebook Slik ser profilen din ut når du går ut på Facebook. Selvsagt med ditt navn og bilder. Under skal vi vise de viktigste funksjonene og bruken av Facebook. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. I denne

Detaljer

Varsling på smarttelefon med AppSender

Varsling på smarttelefon med AppSender FlexiApp Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon med AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A Dato: 2016.05.26 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme i gang

Detaljer

venn med tv-tjenesten

venn med tv-tjenesten FASETT JUNI 2010 Altibox fra [partnerens navn her] er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Innhold i pakken: Installasjonsveiledning

Innhold i pakken: Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning for Gigaset C530 IP Forside av pakken - Gigaset C530 IP NB! Gigaset er også leverandør av analoge telefonapparater. Påse at ditt apparat er et VOIP-apparat! Innhold i pakken: Bilde

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn BRUKERMANUAL App for Beha smartovn OVNEN SKAL IKKE VÆRE TILKOBLET STRØM. APPEN GIR BESKJED OM NÅR OVNEN SKAL TILKOBLES. Bruk ovnen som smartovn ved hjelp av app-styring Last ned appen «SmartHeather Beha»

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen

Velkommen til PlayStation-verdenen Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116B 7026820 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for

Detaljer

HD PVR 102-CT. Kom i gang på 1 2 3. Digital HD PVR-dekoder. Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

HD PVR 102-CT. Kom i gang på 1 2 3. Digital HD PVR-dekoder. Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD PVR -CT Kom i gang på Digital HD PVR-dekoder Canal Digital Kabel Kundeservice www.canaldigital.no Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Innholdet ligger mellom

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer