Veiledning til Universitetsbiblioteket i Stavanger 2019

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til Universitetsbiblioteket i Stavanger 2019"

Transkript

1 Veiledning til Universitetsbiblioteket i Stavanger 2019

2 1. Programmet Zotero 1.1 Nedlastning DU LASTER NED ZOTERO HER På denne sida fra NTNU finner du mer utfyllende informasjon om nedlastning. Legg merke til at i tillegg til å laste ned selve programmet skal du også laste ned et tillegg (Connector) for Firefox eller Chrome. Zotero er ikke tilrettelagt for bruk i Explorer eller Edge, og for tiden er det ikke tilgjengelig noen Connector for Safari 1.2 Oversikt over biblioteket Når du har lasta ned Zotero og begynt å fylle biblioteket ditt med referanser vil det etter hvert se ut slik som dette: I feltet til venstre på skjermen finner du inngangen til biblioteket ditt, og de gruppene du har laga eller delt med andre. I midtfeltet ser du hvilke referanser som er i biblioteket, eller den gruppa du har åpen. Til høyre ser du feltene i den referansen du for øyeblikket har åpen. Her kan du redigere referansen hvis det er nødvendig. 2

3 Øverst på skjermen ser du denne verktøylinjen. Dette er de viktigste funksjonene under hvert symbol, sett fra venstre: 1. Legg til ny referanse manuelt. Denne bruker du når du skal ha noe inn i biblioteket ditt som ikke kan importeres. 2. Her legger du også til referanser manuelt, men på en mye enklere måte enn under plusstegnet: Det klarer seg å skrive inn ISBN eller DOI, så søker Zotero etter referansen. 3. Legg til notat. 4. Legg inn vedlegg til referanser, f. eks. fulltekst som PDF, eller legg inn filer som skal være med i en ny referanse. For nettside kan du her legge til skjermbilde. 5. Avansert søk i biblioteket Nyttige innstillinger Under «Preferences», som du finner under menypunktet Edit på PC og Zotero på Mac, er det et par nyttige funksjoner som kan stilles inn første gangen du bruker Zotero. Etter det skal disse innstillingene være på plass til du aktivt går inn og endrer dem. Under «Sync» legger du inn brukernavnet og passordet du har valgt for kontoen din hos Zotero, dersom det ikke allerede ligger der. Pass på at Sync automatically og Sync full-text content er krysset av. Under «Cite Word Processors» kan du dersom du ønsker velge at klassisk oppsett skal være standard. Her kan du også reinstallere verktøylinja for Word, dersom den skulle forsvinne. Under «Cite Styles» anbefaler vi at du krysser av for at URL skal inkluderes for trykte artikler. 3

4 1.3 Manuell registrering Når du registrerer manuelt er det viktig å få med alle opplysninger som er nødvendige for den materialtypen du har foran deg. Kildekompasset kan hjelpe deg med dette, spesielt hvis du bruker siteringsstilen APA6. Det er den vanligste stilen på UiS. Mange akademiske bøker består av kapitler skrevet av ulike forfattere, med en eller flere redaktører. Ofte vil du bruke et eller flere kapitler fra en slik bok i arbeidet ditt, men ikke hele boka. Det er da kapitlene du bruker som skal føres inn i referanselista. Her finner du en veiledning til hvordan du får dette korrekt inn i Zotero. NB! Dersom du skal legge inn forfatternavn manuelt, og forfatteren er en organisasjon eller forening, må du bytte fra to til et felt i forfatterfeltet: Dersom du ikke gjør det vil forfatter i dette tilfellet vises som «Organization, World Health». Dersom du bytter til et felt vil det vises som «World Health Organization», som er korrekt. 1.4 Importere referanser fra Oria, databaser og andre kilder. Se hjelpeside fra Zotero: Getting stuff into your library. Forhåpentligvis vil du kunne importere mange av kildene dine fra bibliotekets katalog Oria. For å gjøre det søker du først fram boka eller artikkelen du er ute etter. Hvis du har lasta ned tillegg for nettleseren vil du ha Zotero oppe i høyre hjørne på skjermen. Trykk på symbolet som ser ut som en bok: Referansen blir da lagret i ditt bibliotek i Zotero. Husk å alltid se over referanser du importerer fra Oria, og endre det som evt. ikke er korrekt! 4

5 Dersom du gjør et søk og får mange treff kan du også velge direkte fra trefflista hvilke referanser du vil ha inn i Zotero. Connctoren vil da se ut som en gul mappe, slik som dette: Ved å klikke på den får du opp de ti første treffene i lista, og kan velge de du vil ha med. Husk også at du kan importere referanser inn i biblioteket ditt ved å oppgi ISBN (bøker) eller DOI (tidsskrifter): Du kan også se en video om dette 1.5 Redigere og slette referanser Husk å alltid se gjennom referanser du har importert! Det finnes ingen garanti for at en referanse som f. eks. importeres fra Oria er helt korrekt, nødvendige opplysninger kan mangle. Du er selv ansvarlig for å sjekke dette, og legge til det som evt. mangler eller rette det som er feil. Kildekompasset kan hjelpe deg, spesielt hvis du bruker siteringsstilen APA6. Dersom du trenger å redigere en referanse markerer du referansen i biblioteket. Du vil da få opp de feltene som er fylt ut til høyre på skjermen. Ved å markere og klikke på et felt får du muligheten til å fylle ut eller redigere dette feltet. 5

6 Du sletter en referanse i biblioteket ved å høyreklikke på den og velge «Move Item to Trash». Den legges da i søppelbøtta, og kan gjenopprettes hvis du ønsker det (høyreklikk Restore to Library). Hvis du ønsker å tømme søppelbøtta for å spare plass høyreklikker du på Trash og velger Empty Trash. Da blir alt som ligger der definitivt sletta fra biblioteket. 1.6 Bruk av grupper i Zotero Vi anbefaler at du bruker grupper for å organisere biblioteket ditt. Ved å opprette grupper kan du samle referanser som f. eks. handler om samme tema. Dette er mer oversiktlig enn å kun ha dem i hovedbiblioteket, sammen med alle andre referanser. Vi anbefaler ikke å opprette flere bibliotek, bruk heller grupper! Legg merke til at en referanse kan være i både hovedbiblioteket og flere grupper, uten at det betyr at referansen kopieres flere ganger. Det som ligger i grupper kan beskrives som et «speilbilde» av hovedbiblioteket. Les om hvordan du oppretter og bruker grupper på Zoteros hjelpesider. 1.7 Søking i biblioteket Du kan utføre både enkle og avanserte søk i biblioteket ditt for å finne fram til en referanse du er ute etter. Les mer om dette på Zoteros hjelpesider. Du kan selvsagt søke etter tittel, forfatter og lignende opplysninger, men du kan også søke etter emneord (tagger). En del slike vil følge med referansen ved import, og i tillegg kan du legge inn egne emneord. 1.8 Fulltekst (PDF) i Zotero Dersom fulltekst er inkludert i referansen ved import følger lenke til den med inn i Zotero. Du finner den ved å klikke på nedtrekksmenyen ved siden av referansen. Dersom fulltekst ikke er inkludert kan du legge den til manuelt. Du gjør det enklest ved å høyreklikke på referansen og velge Add attachement Attach Stored Copy of File. Dersom du har PDF av en artikkel og vil ha denne inn i biblioteket med fullverdig referanse er dette faktisk mulig i Zotero. Programmet kan søke fram metadata (tittel, forfatter og andre nødvendige opplysninger) og legge dem til filen. Les mer om dette på Zoteros hjelpesider. Husk å alltid sjekke referansen etter at du har gjort dette, det er ikke sikkert at alle nødvendige felt er lagt inn! Det er heller ikke sikkert at dette vil fungere for alle PDF-filer, spesielt ikke de som er av eldre dato. 6

7 1.9 Lagring av nettsider i Zotero Når du er inne på en nettside vil du se dette ikonet øverst til høyre på skjermen: Dersom du klikker på dette ikonet lagres nettsiden som referanse i biblioteket ditt, og det blir lagt ved et bilde (snapshot) av nettsiden slik den ser ut når du lagrer. Vi anbefaler sterkt at du alltid sjekker referansen etter import, for å forsikre deg om at den er korrekt. Bl. a. kan forfatter ofte mangle, det må med Zotero og Lovdata (Det som står her vil i stor grad gjelde de fleste lover brukt som kilde, men alle norske lover kan hentes fra Lovdata) 1. Du kan laste ned lover og forskrifter som PDF fra Lovdata Pro. Trykk på Last ned, og velg PDF som format. Studenter logger inn i Lovdata Pro med Feide-id. 2. Dra nedlastet PDF inn i Zotero. 3. Høyreklikk på PDF i Zotero. Velg Create Parent Item. Da får du opp tomme felter til høyre og kan legge inn bibliografisk informasjon. 4. Kildekompasset viser hvilke felt som må fylles ut for å få en riktig henvisning av lover og forskrifter. Felt som må fylles ut i Zotero for å få det riktig i henhold til APA6: Item type: Web Page Author: Lovens kortnavn. (For eksempel: Barnevernloven) Title: Fullt navn på loven, pluss lovkode i parentes. (For eksempel: Lov om behandling av personopplysninger (LOV )) Date: Årstall URL: Lenke til loven i Lovdata 5. Skal du ha med en paragraf i parentesen i teksten velger du «Add/Edit Citation» i Word og trykker på kilden i det røde feltet. Her kan du legge inn nødvendige opplysninger i feltet 7

8 Suffix, slik at det ser sånn ut i parantesen:, X. Legg inn et komma, mellomrom, paragrafsymbol, mellomrom og nummer. 2. Zotero og Word 2.1 Valg av siteringsstil Det første du må gjøre når du skal bruke Zotero for å få på plass korrekte referanser og bibliografi i Word er å velge hvilken siteringsstil du skal bruke. På UiS er APA6 den mest brukte stilen, men det kan hende du skal bruke en annen. Spør veilederen din om dette. Vi går ut fra at APA6 skal brukes, og at du skriver på norsk: Gå til verktøylinja for Zotero, og videre inn på Add/Edit Citations. Dersom du jobber i et dokument der du ikke har lagt inn noen referanser fra før blir du bedt om å velge stil, og får opp en liste å velge fra. Du velger da den stilen du ønsker og språket du skriver på. 8

9 Hvis du senere skulle ønske å endre stil eller språk gjør du det via Document Preferences. 2.2 Referanser i Word Sette inn en referanse Når du har valgt stil er du klar til å sette inn referanser i dokumentet. Du gjør dette via samme inngang som når du velger stil: Zotero verktøylinje Add/Edit Citations. Første gang du gjør dette får du opp denne linja: I den kan du søke fram referanser fra biblioteket ditt og sette dem inn i teksten. Hvis du klikker på referansen kan du også legge til sidetall eller ta vekk forfatternavn: Alternativet til denne enkle visningen er Classic View, som vi vil bruke videre i denne veiledningen (se punkt 1.2.1). Hva du velger å bruke er opp til deg, du finner selv ut hvilket format du foretrekker. La oss nå si at du ønsker å sette inn en referanse der Scott er forfatter. Du søker da etter Scott i søkefeltet i Classic View, og Zotero finner denne i biblioteket ditt: 9

10 Ved å klikke OK får du referansen inn i dokumentet ditt, men uten sidetall: Veldig viktig informasjon (Scott, 1997) Sette inn sidetall i referansen Vi anbefaler å alltid legge til sidetallet du referer til i kilden du bruker, slik at det blir mulig for den som leser å finne tilbake til informasjonen du har brukt. Du legger inn sidetall i feltet Page, både i enkel og klassisk visning. Skriv kun sidetall, ikke noe annet. Referansen vil da vises som dette: Veldig viktig informasjon (Scott 1997, s. 45) Fjerne forfatter fra referansen Av og til vil du nevne forfatterens navn i teksten, før du setter inn referansen. Da er det ikke nødvendig å gjenta forfatternavnet inne i parantesen. Kryss da av «Suppress author» før du du trykker OK. Referansen vil vises som dette: Veldig viktig informasjon, understreker Scott (1997, s. 45) 10

11 2.2.4 Flere referanser i samme parantes Av og til hender det at du henter informasjon fra flere kilder og setter dem sammen for å underbygge din egen tekst. Du må da få med alle kildene du har brukt, og de skal stå i samme parantes. Du får til dette ved å velge Multiple Sources Du får da muligheten til å sette opp en liste over de kildene du har valgt. Trykk på den grønne pilen for å få en kilde inn på lista: Dersom du bruker enkel visning («rød linje») er det også enkelt: Du bare legger inn en referanse og så en til på samme linje. De vil da komme i samme parantes. Du kan legge inn sidetall eller fjerne forfatter for hver enkelt referanse på samme måte som ellers. Referansen vil da vises som dette: Veldig viktig informasjon (Scott 1997, s. 45; Shapiro 2016, s. 58) 2.3 Sette inn bibliografi Zotero hjelper deg å få på plass en korrekt bibliografi (litteraturliste) der du vil ha den. Som oftest vil du ha den helt til slutt i dokumentet ditt. For å sette inn bibliografi plasserer du musepekeren på rett sted og velger «Insert bibliography», eller «Add/Edit Bibliography» på Mac: 11

12 Som du ser dukker det opp en bibliografi med alle kildene du har brukt fram til nå. Når du legger til kilder vil bibliografien automatisk oppdatere seg, Når du fjerner kilder oppdaterer bibliografien seg etter at du har trykket Refresh. Vi anbefaler at du oppretter bibliografien tidlig i arbeidet ditt, slik at du hele tiden har oversikt over at den ser ut slik den skal, og at referansene kommer inn på korrekt måte med alle nødvendige opplysninger. 3. Zotero og deling 3.1 Jobbe på ulike maskiner Det er ganske enkelt å bruke Zotero på flere forskjellige datamaskiner, ettersom biblioteket ditt kan lagres og synkroniseres på Zoteros server. Første gangen du bruker Zotero velger du «Edit Preferences Sync Settings Data Syncing». Fyll inn brukernavn og passord. (Eventuelt trykk på «Create Account» hvis du ikke har gjort dette fra før) Sørg for at «Sync automatically» er haket av. Gjør dette på de datamaskinene du bruker, og biblioteket ditt vil alltid være oppdatert. På denne måten kan du også ha tilgang til hele biblioteket ditt via din bruker på Zoteros nettsider. Les mer om å bruke Zotero på flere maskiner på Zoteros hjelpesider. NB! Du bør unngå å lagre biblioteket ditt i en skylagringstjeneste som Dropbox, Google Drive, OneDrive eller lignende. Dette kan føre til at data i biblioteket går tapt. 12

13 3.2 Jobbe sammen / Dele bibliotek Dersom du skriver sammen med andre vil dere ofte ønske å dele et bibliotek med referanser som vil bli brukt i den oppgaven/artikkelen dere jobber med. Dette er mulig i Zotero. Den enkleste måten å gjøre det på er å opprette en gruppe med de referansene dere skal bruke og dele denne gruppa. Når en av dere legger til eller fjerner referanser fra denne gruppa vil endringen også vises hos alle andre medlemmer i gruppa. Dette er selvsagt en fordel, men fører også til at man må være litt forsiktig. Hvis du ønsker å lage en gruppe må du ha opprettet egen konto med brukernavn og passord, og de du deler gruppa med må også ha egen konto. Les mer om grupper på Zoteros hjelpesider. 4. Fjerne kobling til Zotero før levering Før du leverer dokumentet ditt bør du fjerne alle koblinger til Zotero. Du gjør det ved å trykke på Remove Fields Codes (Unlink Citations på Mac) i verktøylinja i Word: Når dette er gjort kan du gjøre manuelle endringer i referansene og litteraturlista uten at de tilbakestilles når du trykker på Refresh. NB! Legg merke til at det er vanskelig å koble et dokument tilbake til Zotero når det er koblet fra! Vi anbefaler sterkt at du har en sikkerhetskopi av dokumentet som fortsatt er koblet til Zotero, og at du kobler fra en annen kopi enn denne. Da kan du jobbe videre med dokumentet ditt dersom det skulle være nødvendig, og fortsatt bruke Zotero. 5. Zotero på nettbrett og mobiltelefon Ved å laste ned tillegget Bookmarklet i nettleseren kan du laste inn referanser til Zoterobiblioteket også fra nettbrett og mobil. I tillegg finnes det flere applikasjoner laget av andre enn Zotero selv som hjelper deg med å bruke Zotero på nettbrett og mobiltelefon. For Android anbefaler vi ZotDroid, mens for Apple virker PaperShip bra. I tillegg kan referanser lastes fra BrowZine inn i biblioteket ditt. Les mer om dette og finn lenker til nedlastning på Zoteros hjelpesider 13

14 6. Mer om Zotero Hjelpesider fra Zotero, med informasjon om det meste du trenger for å bruke Zotero. Bruke Zotero, en kjapp innføring fra NTNU. Guide til Zotero fra Merrimack College Guide til Zotero fra UiA Sist oppdatert: 20. september

Kom i gang med Zotero: En enkel veiledning

Kom i gang med Zotero: En enkel veiledning Kom i gang med Zotero: En enkel veiledning Zotero er et gratis referanseverktøy for Windows og Mac. Du samler kildene fra nettsider og databaser og kan bruke de samme referansene i Word når du skriver.

Detaljer

Zotero hurtigstartguide

Zotero hurtigstartguide Zotero hurtigstartguide Zotero er et referansehåndteringsverktøy som brukes sammen med Word, og lar deg lage riktige kildehenvisninger og litteraturlister ved ett klikk. VIKTIG Se alltid over informasjonen

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017)

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 11/11/2017)

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 11/11/2017) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 11/11/2017) Zotero er et program som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger med referanser

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016)

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

Kom i gang med Zotero

Kom i gang med Zotero Kom i gang med Zotero Høgskulen i Volda, Biblioteket 2019 Innhald Komme i gang med Zotero... 2 Nedlasting og installasjon... 2 Registrer deg som brukar av Zotero... 3 Zotero i Word... 3 Oversikt over Zotero-biblioteket...

Detaljer

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016)

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Desktop. Grunnleggende bruk av EndNote. Viktig startinfo 3 punkt s. 1. Skrive inn referanser manuelt s. 3

Desktop. Grunnleggende bruk av EndNote. Viktig startinfo 3 punkt s. 1. Skrive inn referanser manuelt s. 3 Grunnleggende bruk av EndNote Desktop Viktig startinfo 3 punkt s. 1 Skrive inn referanser manuelt s. 3 Overføre referanser fra databaser/søkemotorer s. 4 Dublettkontroll s. 5 Samspill mellom EndNote og

Detaljer

Biblioteket. EndNote referansehåndteringsprogram

Biblioteket. EndNote referansehåndteringsprogram Biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser. De organiseres i et bibliotek. Enkle funksjoner for å hente inn referanser til Word,

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

Kom i gang med EndNote online (for Windows)

Kom i gang med EndNote online (for Windows) Kom i gang med EndNote online (for Windows) Biblioteket, Høgskulen på Vestlandet September 2017 Innhold Sett opp EndNote online... 1 Opprettelse av EndNote online konto... 1 Last ned Cite While You Write

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram

EndNote referansehåndteringsprogram EndNote referansehåndteringsprogram Biblioteket Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser. De organiseres i et bibliotek. Enkle funksjoner for å hente inn referanser til Word,

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg...

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote

Vanlige spørsmål om EndNote Vanlige spørsmål om EndNote (Oppdatert juni 2018) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Hvis EndNote låser seg... 2 Biblioteket er ødelagt...

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote

Vanlige spørsmål om EndNote Vanlige spørsmål om EndNote (Oppdatert november 2018) Her er svar på en del vanlige spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Hvis EndNote låser seg... 2 Biblioteket

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg... 2 Hvordan

Detaljer

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2016 1 Innhold Cochrane Library... 4 EBSCO Academic Search Premier, Cinahl, Eric, SocIndex m.fl.... 4 Embase... 4

Detaljer

EndNote online. Alle studenter og ansatte ved UIS har tilgang til å bruke EndNote online.

EndNote online. Alle studenter og ansatte ved UIS har tilgang til å bruke EndNote online. EndNote online EndNote online er den nettbaserte utgaven av EndNote. Den utgaven de fleste tradisjonelt har brukt er EndNote desktop, som lagres lokalt på den PC-en man jobber på. Siden EndNote online

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote

Vanlige spørsmål om EndNote Vanlige spørsmål om EndNote (Oppdatert mars 2018) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Hvis EndNote låser seg... 2 Biblioteket er ødelagt...

Detaljer

Desktop. Grunnleggende bruk av EndNote. Viktig startinfo 3 punkt s. 1. Skrive inn referanser manuelt s. 3

Desktop. Grunnleggende bruk av EndNote. Viktig startinfo 3 punkt s. 1. Skrive inn referanser manuelt s. 3 Grunnleggende bruk av EndNote Desktop Viktig startinfo 3 punkt s. 1 Skrive inn referanser manuelt s. 3 Overføre referanser fra databaser/søkemotorer s. 4 Dublettkontroll s. 5 Samspill mellom EndNote og

Detaljer

EndNote referansehåndterings program

EndNote referansehåndterings program EndNote referansehåndterings program For Windows 13.02.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser. De organiseres i

Detaljer

Kom i gang med EndNote Desktop (for Mac)

Kom i gang med EndNote Desktop (for Mac) Kom i gang med EndNote Desktop (for Mac) Biblioteket, Høgskulen på Vestlandet September 2017 Innhold Lag et nytt EndNote-bibliotek... 1 Layout... 1 Legg nye referanser til biblioteket... 3 Eksporter referanser

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 6

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 6 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 6 Endre passord på Kirkedata... 9 Dropbox på Kirkedata... 12 Apple Mac RDP... 18 Outlook og e-post... 28 Outlook Web

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 6

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 6 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 6 Endre passord på Kirkedata... 9 Dropbox på Kirkedata... 12 Apple Mac RDP... 18 Outlook og e-post... 20 Outlook Web

Detaljer

EndNote. Overføre referanser fra databaser/søkemotorer s. 5. Samspill mellom EndNote og Word 2016 s. 7

EndNote. Overføre referanser fra databaser/søkemotorer s. 5. Samspill mellom EndNote og Word 2016 s. 7 Grunnleggende bruk av EndNote desktop Viktig startinfo 3 punkt s. 2 Skrive inn referanser manuelt s. 4 Overføre referanser fra databaser/søkemotorer s. 5 Dublettkontroll s. 6 Samspill mellom EndNote og

Detaljer

Hvordan skaffe artikler?

Hvordan skaffe artikler? Hvordan finner jeg fulltekst? Hvordan finne og organisere mine e-tidsskrifter? Besøk på ISM 30/3-09 Jan Ove Rein & Karen Buset Medisinsk bibliotek Kontakt oss på medbib@ub.ntnu.no Hvordan skaffe artikler?

Detaljer

desktop Grunnleggende bruk av EndNote Viktig info 3 punkt s. 2 Skrive inn referanser manuelt s. 4 Overføre referanser fra databaser/søkemotorer s.

desktop Grunnleggende bruk av EndNote Viktig info 3 punkt s. 2 Skrive inn referanser manuelt s. 4 Overføre referanser fra databaser/søkemotorer s. Grunnleggende bruk av EndNote desktop Viktig info 3 punkt s. 2 Skrive inn referanser manuelt s. 4 Overføre referanser fra databaser/søkemotorer s. 5 Dublettkontroll s. 9 Samspill mellom EndNote X9 og Word

Detaljer

Kom i gang med EndNote Desktop (for Windows)

Kom i gang med EndNote Desktop (for Windows) Kom i gang med EndNote Desktop (for Windows) Biblioteket, Høgskulen på Vestlandet September 2017 Innhold Lag et nytt EndNote bibliotek... 1 Layout av EndNote Desktop... 1 Legg til referanser i EndNote

Detaljer

Windowsversjon. Internet Explorer. Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014

Windowsversjon. Internet Explorer. Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Internet Explorer Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 1 Innhold ORIA... 3 Cochrane library... 4 DOAJ (Open access)... 5 EBSCO Academic Search Premier,

Detaljer

desktop Grunnleggende bruk av EndNote Viktig info 3 punkt s. 2 Skrive inn referanser manuelt s. 4 Overføre referanser fra databaser/søkemotorer s.

desktop Grunnleggende bruk av EndNote Viktig info 3 punkt s. 2 Skrive inn referanser manuelt s. 4 Overføre referanser fra databaser/søkemotorer s. Grunnleggende bruk av EndNote desktop Viktig info 3 punkt s. 2 Skrive inn referanser manuelt s. 4 Overføre referanser fra databaser/søkemotorer s. 5 Dublettkontroll s. 9 Samspill mellom EndNote X9 og Word

Detaljer

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2018 Innhold Cochrane Library... 4 EBSCO Academic Search Premier, Cinahl, Eric, SocIndex m.fl.... 4 Embase... 5 Emerald...

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer

EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer Biblioteket - Norges idrettshøgskole 2017 Oppdatert 16.10.2017 Hvem får EndNote på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Biblioteket i EndNote... 3 Lagring av

Detaljer

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2016 1 Innhold Cochrane Library... 4 EBSCO Academic Search Premier, Cinahl, Eric, SocIndex m.fl.... 4 Embase... 4

Detaljer

Innføringskurs i bruk av EndNote

Innføringskurs i bruk av EndNote 12.03.2014/es Innføringskurs i bruk av EndNote Følger nettkurset http://webfronter.com/uia/endnote/ Innholdsfortegnelse Om EndNote... 3 1. Last ned programvare... 3 Studenter... 3 Ansatte... 3 Starte EndNote

Detaljer

Brukerveiledning Nytt grensesnitt

Brukerveiledning Nytt grensesnitt Brukerveiledning Nytt grensesnitt 1 - Hvordan søke? Du finner lenken til Oria på ditt biblioteks hjemmeside. Tast inn søkeordene for det du er på jakt etter i søkeboksen, f.eks. global warming. Søketips:

Detaljer

SPSS Høgskolen i Innlandet

SPSS Høgskolen i Innlandet SPSS Høgskolen i Innlandet Innhold Mac, tilkobling til SPSS... 2 Tilkobling:... 2 Steg 1.... 2 Steg 2.... 3 Steg 3.... 4 Steg 4... 4 Mac, åpne og lagre filer fra egen datamaskin... 5 Lagre eller åpne filer

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Systemkrav. EndNote Web. Opprette profil

Systemkrav. EndNote Web. Opprette profil Systemkrav Operativsystem: OS X eller Windows. Alle nyere versjoner støttet. Tekstbehandler: Microsoft Word. 2016-versjon er IKKE støttet! EndNote Web Et referansehåndteringsverktøy er et program som rett

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer

EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer Biblioteket - Norges idrettshøgskole 2015 Hvem får EndNote på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Programmet på både bærbar / laptop og stasjonær pc... 3 Biblioteket

Detaljer

Lagring av EndNote stil fra EndNotes hjemmeside når du bruker Mac

Lagring av EndNote stil fra EndNotes hjemmeside når du bruker Mac Lagring av EndNote stil fra EndNotes hjemmeside når du bruker Mac EndNote leveres kun et begrenset antall populære stiler. Finner du ikke tidsskriftstilen du trenger, må du gå til EndNote s hjemmeside

Detaljer

EndNote online. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den.

EndNote online. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. EndNote online EndNote online er en enklere versjon av EndNote desktop. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. Alle studenter og ansatte ved UIS kan bruke

Detaljer

Import av referanser til EndNote X4

Import av referanser til EndNote X4 Import av referanser til EndNote X4 2 Import av referanser til EndNote Business Source Complete (BSC)... 4 Søk og importer fra Business Source Complete på Internett... 4 Søk og importer direkte fra EndNote...

Detaljer

Har du problemer med Zotero i word? Sjekk A-I punktene under

Har du problemer med Zotero i word? Sjekk A-I punktene under Har du problemer med Zotero i word? Sjekk A-I punktene under A) Får du ikke Zotero opp i word? Sørg for at du har avsluttet og åpnet word på nytt etter at du har installert de to tingene som skal lastes

Detaljer

Kom i gang med EndNote Online For Windows/Mac

Kom i gang med EndNote Online For Windows/Mac Kom i gang med EndNote Online For Windows/Mac 13.02.2017 0 Innhold Kom i gang... 2 Hva er EndNote Online?... 2 Opprett EndNote Online-konto... 2 Installer Cite While You Write-plugin til Word... 2 Installer

Detaljer

EndNote Referansehåndteringsprogram. For Windows. Høgskolen i Sørøst-Norge

EndNote Referansehåndteringsprogram. For Windows. Høgskolen i Sørøst-Norge EndNote Referansehåndteringsprogram For Windows Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser. De samles i et bibliotek. Mulighet til å lagre PDF-er sammen med referansen Enkle funksjoner

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

KURS VED BIBLIOTEKET DRAGVOLL ENDNOTE VERSJON X8 / WORD 2016 / WINDOWS 10 (sist oppdatert HCF)

KURS VED BIBLIOTEKET DRAGVOLL ENDNOTE VERSJON X8 / WORD 2016 / WINDOWS 10 (sist oppdatert HCF) KURS VED BIBLIOTEKET DRAGVOLL ENDNOTE VERSJON X8 / WORD 2016 / WINDOWS 10 (sist oppdatert 19.12.2017 HCF) Innhold: OM ENDNOTE-KURSET PÅ DRAGVOLL... 2 Nyttige tips, lenker og veiledninger... 2 LAGE ET BIBLIOTEK

Detaljer

Introduksjon til EndNote (PC)

Introduksjon til EndNote (PC) Introduksjon til EndNote (PC) Universitetsbiblioteket UiT Norges arktiske universitet Oppdatert 21.02.2017 endnote.com EndNote som referansehåndteringsverktøy EndNote er et program hvor du kan lagre og

Detaljer

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging TIPS: Søk frem eventuelle bilder og lenker du skal benytte før du begynner å blogge. Eller arbeid med flere vinduer (eller faner) av nettleseren åpen samtidig.

Detaljer

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, mars 2013

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, mars 2013 ENDNOTE X6 INTRODUKSJON Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, mars 2013 INNHOLD Om EndNote... 4 Tilgang og installasjon... 4 Tips og veiledninger... 4 Opprette et nytt bibliotek...

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2016)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2016) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2016) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Hvis EndNote låser seg... 2 Import av referanser... 2

Detaljer

Introduksjon til EndNote (Mac-brukere)

Introduksjon til EndNote (Mac-brukere) Introduksjon til EndNote (Mac-brukere) Universitetsbiblioteket UiT Norges arktiske universitet Oppdatert 21.02.2017 endnote.com EndNote som referansehåndteringsverktøy EndNote er et program hvor du kan

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

P E N S U M L I S T E R I L E G A N T O

P E N S U M L I S T E R I L E G A N T O P E N S U M L I S T E R I L E G A N T O U n i v e r s i t e t s b i b l i o t e k e t O s l o M e t 1. LEGGE INN PENSUM 1.1 BOK 1.2 KAPITTEL I BOK 1.3 ARTIKKEL 1.4 ANNET (NETTSIDER OSV.) 2. REDIGERE/FLYTTE

Detaljer

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, september 2012

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, september 2012 ENDNOTE X6 INTRODUKSJON Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, september 2012 INNHOLD Om EndNote... 4 Tilgang og installasjon... 4 Tips og veiledninger... 4 Opprette et nytt bibliotek...

Detaljer

Import av referanser fra Web of Science

Import av referanser fra Web of Science ! Import av referanser fra Web of Science Husk å alltid ha en oppdatert backup av biblioteksfila og tilhørende datamappe før du gjør større endringer eller importer til EndNote! Direkte import av en enkeltreferanse:

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

EndNote Online. Kom i gang (Windows)

EndNote Online. Kom i gang (Windows) EndNote Online Kom i gang (Windows) Høgskulen i Volda. Biblioteket, 2016 Innhaldsliste Registrere seg og lage konto på EndNote Online... 3 Laste ned og installere Cite While You Write EndNote Plug-In for

Detaljer

Referanseteknikk med APA 6th og EndNote Web

Referanseteknikk med APA 6th og EndNote Web Referanseteknikk med APA 6th og EndNote Web Ragnhild Halsen Biblioteket, HVO August 2012 Kva er referanseteknikk? Referere = å oppgi kva for kjelder du har brukt. Ein referanse skal gi eintydig informasjon

Detaljer

Introduksjon til EndNote

Introduksjon til EndNote Introduksjon til EndNote Herregud hvorfor har ingen vist meg dette programmet før? (kvinne, 48 år, nettopp ferdig med phd-avhandlingen og en kort innføring i EndNote) Hva er EndNote? EndNote er et dataprogram

Detaljer

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, nov. 2011

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, nov. 2011 ENDNOTE X5 INTRODUKSJON Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, nov. 2011 INNHOLD Om EndNote... 4 Tilgang og installasjon... 4 Tips og veiledninger... 4 Opprette et nytt bibliotek...

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote

Vanlige spørsmål om EndNote Vanlige spørsmål om EndNote (oppdatert juni 2016) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Hvis EndNote låser seg... 2 Import av referanser...

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, august 2013

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, august 2013 ENDNOTE X7 INTRODUKSJON Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, august 2013 INNHOLD Om EndNote... 4 Tilgang og installasjon... 4 Tips og veiledninger... 4 Opprette et nytt bibliotek...

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Kurs i EndNote Versjon X9/ Word 2016 / Windows 10

Kurs i EndNote Versjon X9/ Word 2016 / Windows 10 Kurs i EndNote Versjon X9/ Word 2016 / Windows 10 Sist oppdatert 29.08.2019 HCF Innhold: OM ENDNOTE-KURSET PÅ DRAGVOLL... 2 Nyttige tips, lenker og veiledninger... 2 LAGE ET BIBLIOTEK OG LEGGE INN REFERANSER...

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria. Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.no Du søker automatisk i ressurser fra vårt bibliotek. Velg «Alle bibliotek»

Detaljer

Import av referanser til EndNote

Import av referanser til EndNote Import av referanser til EndNote Import av referanser til EndNote Business Source Complete (BSC)... 3 Søk og importer fra Business Source Complete på Internett... 3 Søk og importer direkte fra EndNote...

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt

Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt Dato: 2015-12-07 Scenario: Låntaker har bestilt kopi av artikkel via Oria. Bestillingen er behandlet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. EndNote X7

Innholdsfortegnelse. EndNote X7 EndNote X7 Program for å holde orden på litteraturreferanser og lage litteraturlister. Med EndNote kan du søke og innhente referansedata, organisere referanser og bilder. I tillegg kan du raskt og enkelt

Detaljer

ENDNOTE INTRODUKSJON. NTNU Universitetsbiblioteket, Bibliotek for medisin og helse, januar 2017

ENDNOTE INTRODUKSJON. NTNU Universitetsbiblioteket, Bibliotek for medisin og helse, januar 2017 ENDNOTE X8 INTRODUKSJON NTNU Universitetsbiblioteket, Bibliotek for medisin og helse, januar 2017 INNHOLD Om EndNote... 4 Tilgang og installasjon... 4 Tips og veiledninger... 4 Opprette et nytt bibliotek...

Detaljer

Brukerveiledning LagerMester ios

Brukerveiledning LagerMester ios ios Hvis du spiller på ipad eller iphone, følg disse stegene for å laste ned appen, logge inn og starte treningen Gå til: lagermester.attensi.com, trykk på «Download on the App Store» Logg inn på itunes

Detaljer

Radix en enkel innføring

Radix en enkel innføring Radix en enkel innføring Dette er en enkel oppskrift på den mest vanlige bruken av Radix. 1 Utgangspunkt: Du har laget en video som du vil dele med dine studenter i Fronter. Du kan da bruke Radix som lagrings-

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac

Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac Betingelse for å kunne kjøpe print / kopi er at du har laget deg Feidepassord, hvis ikke kan du gjøre det via www.betanien.no student

Detaljer

Administrasjon av FLT-Sunnhordland Web-side

Administrasjon av FLT-Sunnhordland Web-side Administrasjon av FLT-Sunnhordland Web-side 1. For å administrere web-sida, gå til denne linken: http://flt-sunnhordland.no/wp-admin 2. Logg inn med brukernavn: avd107 passord: 3. Etter

Detaljer

Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den.

Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. EndNote online EndNote online er en enklere versjon av EndNote X7 desktop. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. Alle studenter og ansatte ved UIS kan

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Businesscatalyst PAGES

Businesscatalyst PAGES Businesscatalyst 1. Gå til http://www.businesscatalyst.com/ og login med brukernavn og passord. Du kommer da til administrasjonspanelet der du kan organisere nettsiden. Her kan du også se hvordan nettsiden

Detaljer

HVORFOR GOOGLE FOTO?

HVORFOR GOOGLE FOTO? GOOGLE FOTO SKYLAGRING SIKKERHETSKOPI AV ALLE BILDENE DIN ALLE BILDER SAMLET PÅ ETT STED TILGANG TIL ALLE BILDENE DINE FRA ALLE ENHETER (DATAMASKIN,SMARTTELEFON, ETC.) ENKELT Å FINNE BILDER DU LETER ETTER

Detaljer

Import av referanser fra Web of Science

Import av referanser fra Web of Science ! Import av referanser fra Web of Science Husk å alltid ha en oppdatert backup av biblioteksfila og tilhørende datamappe før du gjør større endringer eller importer til EndNote! Direkte import av en enkeltreferanse:

Detaljer

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser.

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. 180311 Litt film Hva er internett? Verdensomspennende nettverk av datamaskiner Mange forskjellige typer tjenester Informasjon Kommunikasjon Først: litt om sikkerhet

Detaljer