Avdeling for ingeniørutdanning. Øvinger. Generell kjemi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avdeling for ingeniørutdanning. Øvinger. Generell kjemi"

Transkript

1 Avdeling for ingeniørutdanning Øvinger Generell kjemi Høsten 2002

2 3 Innhold Forord... 3 Oppgaver til kapittel Oppgaver til kapittel Oppgaver til kapittel Oppgaver til kapittel Oppgaver til kapittel Oppgaver til kapittel Oppgaver til kapittel Oppgaver til kapittel Oppgaver til kapittel Oppgaver til kapittel Oppgaver til kapittel Oppgaver til kapittel Oppgaver til kapittel 14 og Oppgaver til kapittel Oppgaver til kapittel Oppgaver til kapittel Forord Dette er en oppgavesamling for faget Generell kjemi. Antall oppgaver for de ulike kapitlene varierer. For kapitalene med flest oppgaver er det ikke sikkert at du får tid til å gjøre alle. For de oppgavene som er tatt fra boken Chemistry av Zumdahl finner du fasit bak i boken. Fasit for de fleste andre oppgavene står i dette heftet. Denne oppgavesamlingen er ny og det finnes derfor sikkert feil i fasiten. Dersom ditt svar ikke stemmer med fasiten bruk ikke alt for mye tid på å prøve å få fasitsvaret, kom heller å spør. Lykke til Kirsten Aarset

3 4 Oppgaver til kapittel 1 Fra Zumdahl: 23, 25, 29, 31, 59, 61 Oppgaver til kapittel 2 Fra Zumdahl: 19, 43, 45, 57, 59, 71 Skriv formelen for disse stoffene: (a) bariumnitrat (b) litiumkarbonat (c) kalsiumsulfat (d)natriumhydrogensulfat Hvilke ioner er det i løsninger av: (a) Al 2 (SO 4 ) 3 (b) CuCl 2 (c) KOH Fasit: a) Ba(NO 3 ) 2, b) Li 2 CO 3, c) CaSO 4, d) NaHSO 4 a) Al 3+, SO 4 2-, b) Cu 2+, Cl - c) K +, OH - Oppgaver til kapittel 3 Gjør oppgave 1, 2, 3, 4 og 5 på arket først Fra Zumdahl: 13, 14, 16, 19, 21, 23, 33, 35, 37, 41, 59, 63, 65, 66, 77, 79, 83, 92, 97, 109, 119, 125 Definer mol begrepet (VIKTIG!) Hvor mange mol er 2,0*10 24 molekyl metanol? Hva er molarmasse til BeCl 2? Oppgave 4 Hvor mange mol er 2,03 g MgO? Oppgave 5 Hva er masseprosenten jern i FeO?

4 5 Oppgave 6 Et ukjent oksid har formelen MO. Det inneholder 89,6 masseprosent M Hvilket element skjuler seg bak M? Oppgave 7 Kalsiumkarbid, CaC 2 lages slik: CaO(s) +3C(s) CaC 2 (s) + CO(g) En reaksjonsblanding inneholdt 1150 g kalsiumoksid og 1150 g karbon. Hvor mange gram kalsiumkarbid kan vi maksimalt få? Oppgave 8 Hydrogengass, HCl(g), lages ved å la hydrogengass brenne i en atmosfære av klorgass. (i) Reaksjon: H 2 (g) + Cl 2 (g) HCl. Balansert reaksjonslikning (ii) Hvor stor masse av HCl-gass kan teoretisk bli produsert ut fra 1 tonn H 2? Oppgave 9 Hemogolbin er molekylet som sørger for oksygen transport i blodet. Molekylet består av en proteindel og en del som heter heme. Hver heme inneholder et atom jern. En prøve av heme på 35,20 mg inneholder 3,19 mg jern. Hvor stor er molaremassen til heme? 0 (eksamens oppgave) a) Hvor mange mol er det i 5,99 g Cl 2? b) Metan brenner i luft og gir karbondioksid og vann. CH 4 (g) + 2O 2 (g) CO 2 (g) + 2H 2 O(l) Hvor mange gram vann blir produsert når 3,00 g CH 4 forbrenner? c) 7,16 g av et stoff som inneholder C, H og O forbrenner fullstendig (*)og gir 13,75 g CO 2 og 8,45 g H 2 O. Hva blir den empiriske formelen? * Ved forbrenning mener vi reaksjon med O 2. Ved fullstendig forbrenning av et stoff som inneholder C, H og O blir det bare dannet CO 2 og H 2 O 1 Etanol brenner i luft og gir karbondioksid og vann. C 2 H 5 OH (l) + O 2 (g) CO 2 (g) + H 2 O(l) Balanser ligningen. Hvor mange gram vann blir produsert når 6,00 g C 2 H 5 OH forbrenner? (dersom du ikke får til å balansere ligningen så gjør beregningene med den reaksjonen som er gitt) 2 (litt vanskelig oppgaver, eksamensoppgave m/full fasit) Når magnesium brenner i luft, dannes det en blanding av magnesiumoksid (MgO) og magnesiumnitrid (Mg 3 N 2 ). I et forsøk ble det dannet 2,844 g av blandingen (MgO og

5 6 Mg 3 N 2 ) ved forbrenning av 1,798 g magnesium. Beregn masseprosent av magnesiumoksid i blandingen. Fasit: 3,32 mol, 79,918 g/mol Oppgave 4 0,050 mol Oppgave 5 77,7 % Fe, Oppgave 6 M = Ba (137,85 g/mol) Oppgave g CaC 2 Oppgave 8 (i) H 2 (g) + Cl 2 (g) 2HCl (g) (ii) 36 tonn HCl Oppgave 9 molarmasse heme = 616,5 g/mol 0 a) 0,084 mol Cl 2 b) 6,74 g H 2 O c) C 2 H 6 O 1 C 2 H 5 OH + 3O 2 2CO 2 + 3H 2 O Gram H 2 O = 7,04. 2 Vi må finne ut hvor mange mol og gram MgO en har i blandingen. Vi vet totalt antall mol med magnesium (fra 1,798). Disse går til magnesium i MgO og Mg 3 N 2 En får då følgende ligning mol Mg = mol MgO + 1/3 mol Mg 3 N 2 1,798 g/(24,31g/mol) = mol MgO + 3 mol Mg 3 N 2 0,07396 = mol MgO + 3 mol Mg 3 N 2 Vi vet også at totalmassen er summen av massen til MgO og Mg 3 N 2 En får då følgende ligning Total masse = masse MgO masse Mg 3 N 2 = mol MgO. molmasse MgO + mol Mg 3 N. 2 molmasse Mg 3 N 2 2,844 g = mol MgO. (24, ,00)g/mol + mol Mg 3 N. 2 (3. 24, ,00)g/mol 2,844 g = mol MgO. 40,31 g/mol + mol Mg 3 N ,3 g/mol En har då to ligninger med to ukjente og en kan finne mol MgO og Mg 3 N 2. mol Mg 3 N 2 = 6, mol MgO = 0,05416 masse MgO 0,05416mol (24, ,00)g/mol masseprosen MgO = = 100 = 76,76% totalmasse prøve 2,844 g Oppgaver til kapittel 4 Fra Zumdahl: 11, 13, 15, 17, 21, 23, 45, 49, 50,57, 61, 63,65,66, 81, 92 0,10 mol av saltene under (a) Al 2 (SO 4 ) 3, (b) CuCl 2 og (c) KOH er løst slik at vi har 100 ml løsning i hvert tilfelle. Beregn konsentrasjonen av de forskjellige ioner.

6 7 Du skal lage 1 L løsning som inneholder Fe 3+ -ioner med konsentrasjon 0,10 M. Du har to jernforbindelser du må velge mellom, FeSO 4 og Fe 2 (SO 4 ) 3. Hvilket salt vil du bruke, og hvor mye vil du veie inn? (Svar: 20,0 g; ikke 40,0 g!) Når 5,50 g av et metall Me reagerer med fluor forbrukes 1,50 g fluor, og forbindelsen MeF 3 dannes. Beregn molmassen for metallet. Oppgave 4 a) 0,5 L av en løsning av 0,2 M NaCl blandes med 0,5 L av en løsning av 0,2 M FeCl 3. Hva er konsentrasjonen i blandingen av Na + (aq), Fe 3+ (aq) og Cl - (aq)? b) Du skal lage 0,500 L av en løsning der konsentrasjonen av Cl - (aq) er 0,300 M. Hvor mange g kalsiumklorid må du bruke? c) Du har 0,250 L av en vandig 0,200 M NaOH-løsning. Du setter til vann slik at volumet øker til 0,350 L. Hva blir konsentrasjonen av hydroksidioner nå? NB! Fortynningsloven. d) Du skal lage 0,500 L 0,100 M saltsyre. Du har til disposisjon 1,00 M saltsyre (og vann). Hvordan vil du gjøre dette? Oppgave 5 Vi har en organisk forbindelse som inneholder karbon, hydrogen og klor. Den molarmassen er ca. 150 g/mol. Vi brenner 0,593 g av dette stoffet, og finner at det da dannes 1,063 g karbondioksid og 0,145 g vann. a) Hvor mye klor inneholdt prøven? b) Finn empirisk formel og molekylformel for forbindelsen. Oppgave 6 Skandium har atomnummer 21. 2,159 g skandiumklorid løses i vann. Cl - -ionene felles ut fullstendig ved tilsetning av Ag + (aq). Bunnfallet veier 6,134 g.regn ut sammensetningen av skandiumklorid (masseprosent). Hva er empirisk formel for skandiumklorid? Oppgave 7 Finn oksidasjonstallet til fosfor i hvert av følgende stoffer: (i) P 4 O 10, (ii) PH 3, (iii) P 4, (iv) NaH 2 PO 4 og (v) H 2 PO 3 - Fasit: a) [ Al 3+ ] = 2,0 M, [SO 4 2- ] = 3,0 M b) [ Cu 2+ ] = 1,0 M, [Cl - ] = 2,0 c) [ K + ] = = [OH - ] = 1,0 M Me = 209 g/mol Me= Bi Oppgave 4a) [ Na + ] = 0,1 M, [ Fe 3+ ] = 0,1 M, [Cl - ] = 0,4 M b) 8,32 g CaCl 2 c) [OH - ] = 0,143 M d) 0,05 L 1,0 M HCl Oppgave 5 a) 8,09*10-3 mol Cl - b) C 3 H 2 Cl c) C 6 H 4 Cl 2 Oppgave 6 ScCl 3

7 8 Oppgaver til kapittel 5 Fra Zumdahl: 23, 33, 35, 37, 48, 57, 62, 67, 107 Gasser. Tilstandslikningen for en ideell gass ("gasslikningen") er det lurt å kunne skrive ned. Kan du det allerede? a) En ideell gass er en gass som følger likningen du har skrevet ned ovenfor ved alle temperaturer og trykk. Under hvilke forutsetninger er dette mulig? Sett ring rundt det du mener er riktig svar: A. gassmolekylene må være lette B. gassmolekylene må være atomer C. gassmolekylene må eksistere uten krefter seg imellom D. gassmolekylene må være uten volum E. en kombinasjon av C og D b) Hvilket volum har ett mol av en ideell gass ved trykk 0,500 atm og temperatur 43 o C? c) Til hvilken temperatur må vi varme opp 8,0 g O 2 dersom gassen skal få et volum på 20,5 L og trykk 1,0 atm? En sylinder på ml inneholder 35,8 g O 2 ved 46 o C. Hva vil trykket av O 2 være (R = 0,08206 L*atm/mol*K )? En sylinder med O 2 inneholder 91,3 g O 2. Dersom volumet er 8,59 L og temperaturen er 21 o C hva vil trykket av O 2 være? Anta at du kan bruke den ideelle gass lov (R = 0,08206 L*atm/mol*K). Oppgave 4 En blanding av CO(g) og CO 2 (g) inneholder 0,30 mol CO(g) og 0,70 mol CO 2 (g). Totaltrykket er 2,0 atm. (i) Hva er molbrøkene X CO og X CO2 i blandingen? (ii)hva er partialtrykket av CO(g)?

8 9 Oppgave 5 (eksamensoppgave) En har systemet som viste nedenfor. Beregn partiell trykket til He og Ne etter at en har åpnet kranene og gassene har blandet seg. Anta at temperaturen ikke endrer seg og er 16,0 o C under hele forsøket. He 1,20 L 0,63 atm 0,50 L 0,00 atm Ne 3,40 L 2,80 atm Fasit: a) E, b) 51,9 L c) 999 K 2,29 atm 8,02 atm Oppgave 4 (i) X CO = 0,30 X CO2 = 0,70 (ii) P CO = 0,60 atm P He =0,148 atm, P Ne =1,87 atm Oppgaver til kapittel 6 Fra Zumdahl: 21, 23, 29, 51, 53, 55, 59, 61, 63 a) Gitt reaksjonene: I S(s) + O 2 (g) SO 2 (g) H o = -296,9 kj II 2SO 2 (g) + O 2 (g) 2SO 3 (g) H o = -197,6 kj Finn H o for reaksjonen III S(s) + 3/2 O 2 (g) SO 3 (g) b) Gitt reaksjonene: I H 2 (g) + Cl 2 (g) 2HCl(g) H o = -184,9 kj II 2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O(l) H o = -571,7 kj Finn H o for reaksjonen III 4HCl(g) + O2(g) 2Cl2(g) + 2H2O(l)

9 10 a) Reaksjonsentalpien for reaksjon III, oppg. IIIa), kalles "standard molar dannelsesentalpi for SO 3 (g)", altså H f o for SO 3 (g). Denne verdien kunne en altså ha funnet direkte fra en tabell. Hvordan er begrepet "standard molar dannelsesentalpi, H f o " definert? b) Vi ser på reaksjonen S(s) + 2CO(g) SO 2 (g) + 2C(s). i) Nå kan vi bruke H f o -verdiene (finn i tabell) til å beregne H o for reaksjonen. Hva blir H o? Er reaksjonen eksoterm eller endoterm? ii) H f o for CO(g) er reaksjonsentalpien for en kjemisk reaksjon. Skriv likningen for denne reaksjonen. Fasit: Oppgave a) 395,7 kj/mol b) 201,9 kj/mol b) (i) 75,9 kj/mol (ii) 110,5 kj/mol Oppgaver til kapittel 7 Fra Zumdahl: 59, 61, 69, 75, 79, 85, 87, 93 a) Ioniseringsenergi, skriv definisjon. b) Første ioniseringsenergi, I 1, for en serie atomer har følgende verdier (kj/mol): He Li Be B C N O F Ne Kommentér kort: 1) Det store sprang i I1 fra He til Li 2) Den generelle økning i I1 når en går fra Li til Ne 3) At I1 er lavere for B enn for Be, og lavere for O enn for N c) Atomradius. Atomradien til noen grunnstoffer er: Be: 111 pm, O: 66 pm, S: 104 pm Forklar disse forskjellene. Definer elektronaffinitet

10 11 a) i) Tegn en s-orbital og en p-orbital. Forklar (kort) hva figurene betyr. Hva sier Pauli-prinsippet? ii) Hvor mange d-orbitaler er det? Enn f? iii) Hvor mange elektroner er det plass til i N-skallet (hovedkvante-tall n = 4)? b) i) Skriv opp elektronkonfigurasjonen (s, p, d, osv.), og gjerne også orbitaldiagram for Li, N, Ca, Cr og Kr, og for ionet Ti 2+. ii) Hva sier Hunds regel? Oppgaver til kapittel 8 Fra Zumdahl: 13, 15, 17, 29, 31, 37, 63, 65, 79, 91 a) Skriv Lewis(elektronprikk)strukturer for disse molekyler/ioner: i) vann, ammoniakk, metan, bortrifluorid ii) svoveldioksid, svoveltrioksid, karbondioksid iii) karbonationet, nitrationet, sulfationet iv) salpetersyre, svovelsyre c) Valensskall-elektronpar-frastøtingsmodellen (VSEPR) skal så brukes til å forutsi den sannsynlige geometri for molekylene/ionene ovenfor. I hvilke tilfelle er anordningen av atomene rundt sentralatomet tetraedrisk, pyramidal, plan, vinklet ("bent") eller lineær? Tegn enkel figur av geometrien. d) Bruk svoveldioksidmolekylet og karbonationet til å forklare hvordan begrepet resonans kommer inn i bildet når en skal beskrive molekyler/ioner ved hjelp av Lewisstrukturer. Skriv opp Lewisstrukturene for og forutsi geometrien av disse molekylene: CO 2, NH 3, SO 2 og SO 3. Hvilke av disse molekylene har dipolmoment, og hvilke har det ikke. Gi begrunnelse.

11 12 Oppgaver til kapittel 9 Fra Zumdahl: 15, 17, 19, 23, 24 En bør vite hva sp 3 -, sp 2 - og sp-hybridisering vil si, og hvilken hybridisering et C-atom har når bindingsvinklene rundt dette atomet er kjent. i) Gi en orbitalbeskrivelse av bindingsforholdene i etan (C 2 H 6 ), eten (C 2 H 4 ) og etyn (C 2 H 2 ). Bruk hydridorbitaler. ii) Beskriv geometrien av etan, eten og etyn på grunnlag av orbital-beskrivelsen. (eksamensoppgave) I denne oppgaven skal du besvare følgende for NH 2 - (i) Tegn Lewis struktur (ii) Hva er orbitalene sin geometrisk anordning rundt sentralatomet og hva er geometrisk struktur rundt sentralatomet? (iii) Vurder størrelsen på vinklene (finstruktur) relativt til hva en vil ha i hovedstrukturen. (iv) Hvilke hybridisering har en for sentralatomet? Fasit: NH 2 - (i) Antall valenselektron: = 8e- H N H (ii) En har 4 elektronpar og orbitalene sin geometrisk anordning rundt sentralatomet blir da tetraedrisk. En har to udelte elektronpar og den geometriske strukturen blir derfor bøyd. (iii) Vinklene i tetraedrisk er 109,5. Vinkelen her vil være mindre enn 109,5. Grunnen er at der er større fråstøtning mellom udelt-udelt og udeltbindende enn mellom bindende-bindende. (iv) I en tetraedrisk hovedstruktur har en alltid sp 3 hybridisering.

12 13 Oppgaver til kapittel 10 Fra Zumdahl: 14, 16, 18, 35 Polar kovalent binding og dipolmoment. Polar binding fører til δ + -ladning på ene atomet, og δ - -ladning på det andre, og hvis det er et to-atomig molekyl A B, har dette da dipolmoment. Fleratomige molekyler, som CCl 4, kan ha polare bindinger, men molekylet som helhet har ikke dipolmoment. Hvordan forklarer en det? Hvilke av molekylene CO 2, NH 3, SO 2 og SO 3 har dipolmoment? Strategien er altså: Lewisstruktur geometri dipolmoment eller ikke dipolmoment. De to hovedtypene intermolekylære krefter London-krefter (også kalt dispersjonskrefter) Forklarer ved hjelp av begrepet øyeblikkelig ("instantaneous") dipol f.eks. 1. Hvorfor edelgassatomer kan kondenseres til væske, 2. Hvorfor kokepunktet for edelgassene øker nedover i gruppa, Hvorfor har H 2 O kokepunkt 100 o C, mens H 2 S koker ved ca. -70 o C? Hvordan er trenden videre altså H 2 S H 2 Se H 2 Te? Oppgave 4 a) Figuren viser fasediagrammet for H 2 O B Væske Trykk (atm) 1,00 Fast. C A D Gass Temperatur (oc) (i) Hva betyr linjene i diagrammet?

13 14 (ii) Hva kaller vi punktene merket med A og B i diagrammet? Forklar hva de betyr. (iii) Hva er temperaturen i punktene C og D? (iv) Vil smelte punktet til H 2 O øke eller minke når trykket øker? Forklar hvorfor. (bruk gjerne Le Chatelier s prinsipp). Oppgaver til kapittel 11 Fra Zumdahl: 9, 11, 13, 27, 29, 30, 31, 59, 61, 69,71 Det er derfor fordelaktig å bruke enheter for konsentrasjon som er temperaturuavhengige. Det er i) masseprosent, ii) molbrøk χ, og iii) molalitet, m. Skriv ned definisjonsuttrykkene for disse konsentrasjonsenhetene.. a) Hvor mange g glukose må en løse opp i 500,0 g vann for at masseprosenten for glukose i løsningen skal bli 10,0? b) Hva er molaliteten, m, for glukose i denne løsningen? Molmassen for glukose er 170,0 g/mol. Fasit: a) 55,6 gram b) 0,654 m Oppgaver til kapittel 13 Fra Zumdahl: 9, 12, 15, 19, 21, 23, 27, 31, 41, 45, 53, 61, 63 Skriv ned uttrykkene for likevektskonstanten Kp for disse reaksjonene. i) 2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O(g) ii) 4NH 3 (g) + 7O 2 (g) 4NO 2 (g) + 6H 2 O(g) iii) SnO 2 (s) + 2H 2 (g) Sn(s) + 2H 2 O(g) iv) 4MnO 2 (s) 2Mn 2 O 3 (s) + O 2 (g) a) For reaksjonen N 2 O 4 (g) 2NO 2 (g) er K p ved 55 o C lik 0,66 atm. Hva er K c ved samme temperatur? b) Ved 500 o C er likevektskonstanten K for reaksjonen H2(g) + I2(g) 2HI(g) lik 50, uten at vi behøver å si om det er Kc eller Kp. Hvorfor? c) Bruk K-verdien fra b) til å beregne K for likevektene (500 o C): i) 2H 2 (g) + 2I 2 (g) 4HI(g)

14 15 ii) 2HI(g) H 2 (g) + I 2 (g) a) Vi har 1,0 mol NO 2 (g) i en 10,0 L beholder ved 50 o C. Noe av denne gassen reagerer og gir N 2 O 4 (g). Ved likevekt har en 0,36 mol N 2 O 4. Beregn Kc for reaksjonen 2NO 2 (g) N 2 O 4 (g) husk å sette opp "før etter" skjema. b) Kc for reaksjonen 2HI(g) H 2 (g) + I 2 (g) er ved 500 o C. Regn ut Q for hver av de tre tilfellene nedenfor. I hvilken retning vil hvert av disse systemene (volum 1 L) "bevege seg" (move) for å komme til likevekt? i) 1,00 mol HI, 1,00 mol H 2 + 1,00 mol I 2 ii) 1,00 mol HI, 0,10 mol H 2 + 0,10 mol I 2 c) Finn antall mol og konsentrasjon for HI, H 2 og I 2 ved likevekt i system i) ovenfor. Oppgave 4 Svovel reagerer med karbonmonoksid og denne likevekten vil innstille seg. S(s) + 2CO(g) SO2(g) + 2C(s) I a) Skriv opp uttrykket for likevektskonstanten Kp for reaksjonen. b) Hvordan vil det virke inn på partialtrykket for SO 2 (g) dersom en (i) øker mengden fast svovel i reaksjonskaret (ii) minker volumet for systemet Begrunn kort svarene. c) Et kar inneholder CO(g) med et trykk på 2,00 atm. Når likevekt har innstilt seg (likning I) er totaltrykket 1,03 atm, og fast svovel er fortsatt til stede. Vi antar at S(s) og C(s) ikke har damptrykk av betydning i dette forsøket. Hva er Kp for reaksjonen ved den temperaturen dette forsøket er utført ved? Oppgave 5 Vi har reaksjonen: 2SO 2 (g) + O 2 (g) 2SO 3 (g). Når trykket måles i atmosfærer, er likevektskonstanten K p = 3,4 ved temperaturen 1000 K. Ren SO 3 ledes inn i et evakuert kar ved 1000 K. Når likevekt er oppnådd, er forholdet mellom partialtrykkene av SO 3 og SO 2 funnet å være 1,25.Beregn partialtrykkene av O 2 ved likevekt (Tips sett opp K p ).

15 16 Fasit: Oppgave 1(i) (iv) K ( P ) K p 2 ( PHO) 2 2 ( PH ) ( PO ) =, (ii) 2 2 K p ( PNO ) ( P ) 2 H2O 4 7 ( PNH ) ( PO ) 4 6 =, (iii) 3 2 K p ( PHO) 2 2 ( PH ) 2 2 =, = a) 0,025 c) (i) 2, (ii) a) 45,9 b) (i) venstre p O 2 (ii) høgre c) [I 2 ] = [H 2 ] = 0,32 [HI] = 2,36 Oppgave 4a) K p ( P ) SO 2 = b)(i) Systemet vil prøve å ( P ) fjerne svovel tilsett og reaksjonen vil derfor gå mot høgre. (ii) Når volumet minker vil trykket i systemet øke, systemet vil prøve å motvirke dette ved å gå i den retningen som har færrest gassmolekyl dvs. mot høgre c) 269,4 atm 1 Oppgave 5 P O2 = 0,46 atm CO og Oppgaver til kapittel 14 og 15 Fra Zumdahl: Kap. 14: 19, 29, 31, 33, 37, 44, 49, 51, 53, 57, 59, 63, 69, 73, 81, 87, 109 Fra Zumdahl: Kap. 15: 21, 33, 39, 41, 55, 81, 83, 88, 91, 97 ph beregninger a) Regn ut ph i disse løsninger: i) 0,50 M HNO 3 ii) 0,050 M NaOH iii) En blanding av 10 ml 0,50 M HNO 3 og 45 ml 0,050 M NaOH b) Løst i vann er hydrogenfluorid (HF) en svak syre. i) Regn ut ph og dissosiasjonsgrad (protolysegrad) i 0,200 M HF. Hva er ph i 0,300 M NaF? ii) iii) 30,0 ml 0,200 M HF og 20,0 ml 0,300 M NaF blandes. Hva kalles en slik løsning? Regn ut ph. Til løsningen under ii) settes 1, mol HCl. Hva blir ph nå? a) Regn ut ph og protolysegrad i 0,100 M NH 3. Hva er ph i 0,100 M NH 4 Cl? b) 50,0 ml 0,100 M NH 3 tilsettes 20,0 ml 0,100 M HCl. Regn ut ph. c) Regn ut ph ved ekvivalenspunktet ved titrering av 0,200 M NH 3 med 0,200 M HCl. Hvilken indikator ville du bruke ved denne titreringen, metylrødt (pka = 5,0) eller fenolftalein (pka = 8,9)? (Tips: Anta at du har 1,00 L av 0,200 M NH 3 )

16 17 a) For å studere en biokjemisk reaksjon ønsker man å lage en buffer som gir ph = 5,05. En har til rådighet for dette formål 0,20 M eddiksyre og fast natriumacetat. Hvor mange gram natriumacetat (molarmasse 82,0 g/mol) må man sette til 1 L av denne eddiksyreløsningen for å få en buffer med ph 5,05? Se bort fra volumforandring. b) Til 1 L av bufferløsningen under a) tilsetter en 0,05 mol saltsyre. Hva blir ph nå? Oppgave 4 Hva mener vi med bufferkapasitet? Hva skjer dersom vi tilsetter mer syre (eller base) enn det bufferkapasiteten sier at vi kan? Løslighetsprodukt- beregninger Beregn løseligheten av stoffene nedenfor ut fra de oppgitte løselighets-produkter, Kspverdier. Angi løseligheten i mol pr. liter, dvs. den molare løselighet (S). a) BaCrO 4 : K sp = 3, b) Ag2SO 4 : K sp = 1, a) I en mettet løsning av blyklorid viser det seg at [Cl - ] = 3, M. Regn ut Ksp for PbCl 2. b) K sp for PbSO 4 er 1, M 2. Regn ut løseligheten for PbSO 4 i rent vann og i 0,01 M Pb(NO 3 ) 2. En vandig løsning inneholder klorid, bromid og kromat i konsentrasjonene 0,10 M, 0,0050 M og 0,019 M (i samme rekkefølge). Til denne løsning settes dråpevis en annen løsning som inneholder sølv(i)-ioner. K sp for sølvklorid, sølvbromid og sølvkromat er henholdsvis 1, M 2, 5, M 2 og 1, M 3. Hvilket sølvsalt begynner å felles ut først? Oppgave 4 Bariumsulfat og sølvsulfat er tungtløselige salter. En vandig løsning som er 0,10 M både mhp. Ba 2+ og Ag + tilsettes dråpevis en Na 2 SO 4 - løsning. a) Hvilket av saltene Ag 2 SO 4 og BaSO 4 vil utfelles først, og hva er konsentrasjonen av SO 4 2- ved begynnende utfelling? b) Hva må konsentrasjonen av SO 4 2- være for 99,9% utfelling av dette saltets kation fra løsningen?

17 18 c) Hva er konsentrasjonen av SO 4 2- ved begynnende utfelling av det andre saltet? Oppgave 5 Løseligheten av sølvacetat er avhengig av ph i løsningen. Hvorfor? Oppgave 6 a) Ammoniakk settes til en 0,01 M MgCl 2 -løsning. Hva er ph i løsningen i det øyeblikk en har begynnende utfelling av magnesiumhydroksid? Se bort fra volumforandring. b) Hva er likevektskonsentrasjonen av NH 3 i løsningen da? Hvor mange mol NH 3 har en tilsatt pr. liter MgCl 2 -løsning (start konsentrasjonen av NH 3 )? c) En annen løsning har vi lagd ved å løse opp 0,01 mol MgCl 2 og 0,10 mol NH 4 Cl i vann og fortynne til 1 L. (Løsningen er altså 0,01 M MgCl 2 og 0,10 M NH 4 Cl) Hvor mange mol NH 3 kan en sette til denne løsningen før det kommer bunnfall av Mg(OH) 2? Se bort fra volumforandring. Fasit: ph beregninger a) (i) ph = 0,3 (ii) ph = 12,7 (iii) ph = 1,3 b) (i) ph = 1,9 i 0,200 M HF, protolysegrad = 6 % og ph = 8,3 i 0,300 M NaF (ii) ph = 3,17 (iii) ph = 3,03 a) ph = 11,1 i 0,100 M NH 3, protolysegrad = 1,3 % og ph = 5,13 i 0,100 M NH 4 Cl b) ph = 9,4 c) ph = 5,1 Oppgave 4 a) 32,82 gram b) ph = 4,89 Løslighetsprodukt- beregninger Fasit Oppgave a) [BaCrO 4 ] = 1,7*10-5 M b) [Ag 2 SO 4 ] = 0,016 M a) K sp = 1,6*10-5 b) 1,3*10-4 M i rent vann og 1,7*10-6 M i 0,01 M Pb(NO 3 ) 2 AgBr blir felt ut først, Oppgave 4 a) BaSO 4, [SO 4 2- ] = 1,07*10-9 b) [SO 4 2- ] = 1,07*10-6 c) [SO 4 2- ] = 1,6*10-3 Oppgave 6 a) ph = 9,54 b) [NH 3 ] = 6,4*10-5, mol NH 3 = 9,8*10-5 c) 0,19 mol NH 3. Oppgaver til kapittel 16 Fra Zumdahl: 23, 25, 29, 33, 35, 37, 45

18 19 Oppgaver til kapittel 17 Fra Zumdahl: 17, 25, 27, 35, 49, 59, 63, 67 Vi plasserer en sinkstav ned i en løsning som inneholder Cu 2+ (aq)-ioner. På Zn-staven får vi et brunt belegg, og i løsningen kan en påvise Zn 2+ (aq)-ioner. i) Skriv de to halvreaksjonene som er involvert (som reduksjoner). ii) Skriv balansert netto ioneligning for reaksjonen. Hvilken av de to halvreaksjonene skal stå øverst i spenningsrekka av de to? La oss se på disse redoks halvreaksjonene: I 2 (aq) + 2e - 2I - (aq) Br 2 (aq) + 2e - 2Br - (aq) Fe 3+ (aq) + e - Fe 2+ (aq) Vi gjør følgende observasjoner: i) Settes en løsning av FeCl 3 til en løsning av KI dannes I 2 (aq) ii) Settes Br 2 (aq) til en løsning av FeSO 4 dannes Fe 3+ (aq) a) Skriv netto ioneligninger for reaksjonene ovenfor. b) Sett de tre halvreaksjonene opp i en rekke nedover (etter prinsippet "sterkest oksidasjonsmiddel øverst til venstre"). H + (aq) i HCl(aq) kan oksidere enkelte metaller, idet vi får metallion(aq) og H 2 (g). Setter vi et sterkt oksidasjonsmiddel, f.eks. MnO 4 - (aq) til saltsyre får vi dannet en annen gass (med stikkende lukt), og den rosa fargen på MnO 4 - -ionene forsvinner. i) Skriv opp de to redoks halvreaksjonene (som reduksjoner), og utled den balanserte reaksjonsligning. ii) Har H + (aq)-ionene i saltsyre noen funksjon i dette eksperimentet?

19 20 Oppgave 4 a) i) Hvilke to halvreaksjoner er involvert i cellen nedenfor? ii) Hva er katode og hva er anode? iii) Skriv ligning for den spontane cellereaksjonen iv) Hva blir E o celle? Zn(s) 1,0 M Zn 2+ 1,0 M Cu 2+ Cu(s) c) Hva blir E o celle for denne cellen: Cu(s) Cu 2+ (aq, 1,0 M) Ag + (aq, 1,0 M) Ag(s) Oppgave 5 De tre cellene vi hittil har sett på, er "standardceller". Hva mener en med det? Hvordan er for øvrig "standard reduksjonspotensial" definert? Oppgave 6 Her kommer den første oppgaven hvor Q i Nernstligningen ikke er 0: En galvanisk celle består av to halvceller ved 25 o C. 1. En kobberstav som står i en 0,010 M Cu 2+ -løsning. 2. En sølvstav som står i en 0,010 M Ag + -løsning. Tegn en skisse av denne cellen. Regn ut cellepotensialet E o celle og E celle for cellereaksjonen. Angi på skissen hvilken elektrode som er katode og hvilken som er anode. Oppgave 7 Et stykke metallisk tinn settes ned i en 1,00 M løsning av Pb(NO 3 ) 2. Begrunn ut fra elektrodepotensialene at det vil skje en reaksjon, og skriv den balanserte reaksjonsligningen. Oppgave 8 En galvanisk celle er gitt ved oppsettet: Ni Ni 2+ (1,0 M) Cu 2+ (1,0 M) Cu a) Tegn en skisse av cellen. Hvilke elektrode er anode b) Beregn cellepotensialet for celle

20 21 Oppgave 9 En annen galvanisk celle er gitt ved: Pt H 2 (1,0 atm) H + (1,00 M) Ag + (1,00 M) Ag a) Tegn en skisse av denne cellen. Hvilke reaksjoner skjer ved de to elektrodene og hvilke elektrode blir negativt ladet? b) Beregn cellepotensialet for denne cellen 0 Gitt den samme cellen som i oppgave 8, men nå skal konsentrasjonen av Cu 2+ ion være 0,030 M og Ni 2+ 0,060 M. Bruk Nernsts ligning til å finne cellepotensialet ved 25 o C. 1 Skriv celle reaksjonene, halvreaksjonene og beregn E celle oge o celle for følgende celle ved 25 o C Zn Zn 2+ (aq) (0,11 M) Ag + (aq) (0,20 M) Ag Fasit: Oppgave 4 a) (iv) E o celle = 1,10 V c) E o celle = 0,462 V Oppgave 6 E o celle = 0,462 Ecelle = 0,402 V 8a) Ni er anode b) E o celle = 0,59 V Oppgave 9 a) Hydrogen elektroden er anode, reaksjon: H 2 2H + + 2e -, Sølvelektroden er katode, reaksjon: Ag + + e - Ag; Anoden er negativ b) E o celle = 0,80 V 0 E celle = 0,58 V 1 Halvreaksjoner: Ag + + e - Ag, Zn e - Zn, Cellereaksjon: Ag + + Zn Zn 2+ + Ag, E o celle = 1,56 V E o celle = 1,55 V

21 22 Oppgaver til kapittel 21 Når 235 U blir truffet av ett nøytron vil det bli spaltet i 72 Zn og 160 Sm. I tillegg vil det bli avgitt noen nøytroner. Hvor mange nøytroner vil bli avgitt? 238 U har en spaltingsserie som ender med at det blir dannet 206 Pb. Hvor mange α og β blir avgitt i denne prosessen? Forklar hvordan du kommer frem til disse tallene. Når en atombombe eksploderer skjer reaksjonene som er gitt nedenfor. Identifiser X. (i) (ii) U+ n Ba+3 n+x U+ n Sm+ Zn+7Y Oppgave 4 18 N er en ustabil isotop av nitrogen. Den har formange nøytron relativt til proton i kjernen. Hvilke kjerne reaksjon vil skje β, positron avgivelse eller elektroninnfangning? Fasit: 4 nøytroner U + n Zn+ Sm+ 4 n α er heliumkjerner 4 He og β er elektron, 0 e U misser masse ved at det blir avgitt α ståling (4 pr. α). Masse endringen fra 238 U til 206 Pb er 32. Antall α blir da 32/4 = 8. For å finne hvor mange β som bli avgitt må vi se på protontallet. Vi skal fra 92 (uran) til 82 (bly) en minking på 10. Ved avgivelse av 8 α vil en samtidig få en minking på 16. Dette er 6 formye så det må bli avgitt 6 β. (i) 96 Kr (ii) 1 n Oppgave 4 β 36 0

Avdeling for ingeniørutdanning. Øvinger. Generell og uorganisk kjemi

Avdeling for ingeniørutdanning. Øvinger. Generell og uorganisk kjemi Avdeling for ingeniørutdanning Øvinger Generell og uorganisk kjemi Høsten 2001 3 Innhold Innhold... 3 Forord... 3 Oppgaver til kapittel 1... 4 Oppgaver til kapittel 2... 4 Oppgaver til kapittel 3... 4

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K.

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K. EKSAMENSOPPGAVE Fag: Generell og uorganisk kjemi Gruppe(r): 1KA Fagnr LO 400 K Dato: 14. desember 001 Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri 1 Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri Vandige løsninger; sterke og svake elektrolytter Sammensetning av løsninger Typer av kjemiske reaksjoner Fellingsreaksjoner (krystallisasjon)

Detaljer

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData.

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: 27.02.2015. Tid (fra-til): 0900-1300. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData. Bokmål Eksamen Emnekode: KJEMI1/FAD110 Emnenavn: Kjemi 1 Dato: 27.02.2015 Tid (fra-til): 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData Faglærer(e) : Anne Brekken Sensurfrist : 20.03.2015 Antall

Detaljer

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt apittel 8 jemisk likevekt 1. Reversible reaksjoner. Hva er likevekt? 3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt 4. Likevektskonstanten (i) Hva sier verdien oss? (ii) Sammenhengen mellom

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Eksamen i: KJM 1100 Generell kjemi Eksamensdag: 18. desember 2012 Tid for eksamen: 14.30 18.30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Periodesystemet

Detaljer

1. Oppgaver til atomteori.

1. Oppgaver til atomteori. 1. Oppgaver til atomteori. 1. Hva er elektronkonfigurasjonen til hydrogen (H)?. Fyll elektroner inn i energidiagrammet slik at du får elektronkonfigurasjonen til hydrogen. p 3. Hva er elektronkonfigurasjonen

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI Kandidatnr: Eksamensdato: 09.12.2004 Varighet: 09.00 14.00 Fagnummer: FO120N Fagnavn: Klasse(r): Generell kjemi Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler:

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Støkiometri 1 Bestem masseprosenten av nitrogen i denne forbindelsen: (N 2 H 2 ) 2 SO

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: 22.02.2017 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Åsgårdveien 9 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

2. Hva er formelen for den ioniske forbindelsen som dannes av kalsiumioner og nitrationer?

2. Hva er formelen for den ioniske forbindelsen som dannes av kalsiumioner og nitrationer? Side 1 av 6 Del 1 (50 p). Flervalgsoppgaver. Hvert riktig svar med riktig forklaring gir 2.5 poeng. Riktig svar uten forklaring eller med feil forklaring gir 1.5 poeng. Feil svar (med eller uten forklaring)

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1100 Generell kjemi Eksamensdag: Fredag 15. januar 2016 Oppgavesettet består av 17 oppgaver med følgende vekt (også gitt i

Detaljer

Kapittel 17 Mer om likevekter

Kapittel 17 Mer om likevekter Kapittel 17 Mer om likevekter 1. Mer om syre-base likevekter - Buffer o Definisjon o Hvordan virker en buffer? o Bufferkapasitet o Bufferlignigen o Hvordan lage en buffer med spesifikk ph?. Titrerkurver

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Side 1 av 6 sider EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Eksamen i : KJE-1001 Eksamensdato : Mandag 25.februar 2013 Tid : 09:00-15:00 Sted : Aud. Max. Tillatte hjelpemidler : Kalkulator "Huskelapp" = ett A4-ark med

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1001 Innføring i kjemi Eksamensdag: tirsdag 15. desember 2009 Tid for eksamen: 14.30 til 17.30 Oppgavesettet er på 6 sider

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 11, VÅR 2014

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 11, VÅR 2014 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet naturvitenskap og teknologi Institutt for materialteknologi TMT4110 KJEMI LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 11, VÅR 2014 OPPGAVE 1 a) Kovalent binding:

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

EKSAMENSOPPGAVE. KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: Onsdag 28. februar 2018 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden)

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel 4 Oksidasjon og reduksjons reaksjoner (redoks reaksjoner) 1. Definisjon av oksidasjon og reduksjon 2. Oksidasjonstall og regler 3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

Kjemi og miljø. Elektrokjemi Dette kompendiet dekker følgende kapittel i Rystad & Lauritzen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 og 10.5

Kjemi og miljø. Elektrokjemi Dette kompendiet dekker følgende kapittel i Rystad & Lauritzen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 og 10.5 1 Kjemi og miljø Elektrokjemi Dette kompendiet dekker følgende kapittel i Rystad & Lauritzen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 og 10.5 Kapittel 10 Elektrokjemi 2 10.1 Repetisjon av viktige begreper: 2 10.2 Elektrokjemiske

Detaljer

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg)

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg) Eksamensoppgave høsten 2010 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Grunnleggende kjemi Eksamensdato: 7.desember 2010 Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag Emnekode: NAT400 Eksamensform: Skriftlig

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag Eksamen i KJM00 Generell kjemi Eksamensdag: onsdag 9. desember 205 Oppgavesettet består av 7 oppgaver med følgende vekt

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI Hjelpemidler: Periodesystem (kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi KJ1000 Generell kjemi Bokmål Student nr.: Studieprogram: Eksamen lørdag 2. juni 2007, 0900-1300 Tillatte hjelpemidler: kalkulator

Detaljer

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler 1 Kapittel 10 Elektrokjemi 1. Repetisjon av noen viktige begreper 2. Elektrolytiske celler 3. Galvaniske celler (i) Cellepotensial (ii) Reduksjonspotensialet (halvreaksjonspotensial) (iii) Standardhydrogen

Detaljer

Fasit Kjemien stemmer Forkurs

Fasit Kjemien stemmer Forkurs Fasit Kjemien stemmer Forkurs Kapittel 1 Kjemiens egenart 1.1 a) 3, b) 5 og c) 2 1.2 a) et elektronpar b) tiltrekningskrefter mellom positive og negative ioner c) et elektronpar 1.3 a) Antall protoner

Detaljer

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, 006. Fasit og poengberegning. ppgave 1 (35 poeng) 1) D ) B 3) A ) A 5) D 6) C 7) D 8) C 9) D 10) A 11) C 1) B 13) C 1) B 15) B 16) D 17) B 1 ppgave (15 poeng) A. a)

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator. Huskelapp A4 ark med skrift på begge sider. Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator. Huskelapp A4 ark med skrift på begge sider. Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Dato: Onsdag 26. februar 2014 Tid: Kl 09:00 15:00 Sted: Administrasjonsbygget B154. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator. Huskelapp A4 ark med skrift på begge sider. Enkel

Detaljer

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE.

KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. KJEMIOLYMPIADEN 2000 2. UTTAKINGSPRØVE. Dato: 17. februar 2000 Varighet: 180 minutter (3 timer) Tillatte hjelpemidler: Kalkulator og Tabeller i kjemi 1998 fra RVO/Gyldendal OBS! Du klarer antakelig ikke

Detaljer

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008 Kjemi OL Fasit til 1. runde for uttakning til den 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, 12.-21. juli 2008 Oppgave 1 1 C 2 D 3 C 4 C 5 D 6 B 7 A 8 B 9 A 10 A 11 A 12 A 13 B 14 B 15 C 16

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi KJ1000 Generell kjemi Bokmål Student nr.: Studieprogram: Eksamen fredag 3. desember 2004, 0900-1300 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK104 Grunnleggende kjemi Sensurfrist : tirsdag 23. september 28 Lærer : Birte J. Sjursnes Grupper : K3A Dato : 02.09.28 Tid

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» - A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» - A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Dato: Fredag 27. februar 2015 Tid: Kl 09:00 15:00 Sted: Aud.max Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» - A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Side 1 av 7 sider EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Eksamen i : KJE-1001 Eksamensdato : Tirsdag 13.desember 2011 Tid : 09:00-15:00 Sted : Adm.bygget B154 og aud.max. Tillatte hjelpemidler : Kalkulator "Huskelapp"

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit. Oppgave 1 A) d B) c C) b D) d E) a F) a G) c H) d I) c J) b Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli 2003. 1. uttaksprøve. Fasit. Oppgave 2 A) a B) b C) a D) b Oppgave 3 Masseprosenten av hydrogen

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1100 Generell kjemi - løsningsforslag 13. januar 2017 kl. 09.00 13.00 Oppgavesettet består av 18 oppgaver med vekting angitt

Detaljer

BOKMÅL EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001. Eksamen i : KJE-1001. Eksamensdato : Mandag 22.februar. Tid : 09:00-15:00. Sted : Administrasjonsbygget, B.154.

BOKMÅL EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001. Eksamen i : KJE-1001. Eksamensdato : Mandag 22.februar. Tid : 09:00-15:00. Sted : Administrasjonsbygget, B.154. Side 1 av 8 sider BOKMÅL EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001 Eksamen i : KJE-1001 Eksamensdato : Mandag 22.februar Tid : 09:00-15:00 Sted : Administrasjonsbygget, B.154. Tillatte hjelpemiddel : Kalkulator Chemistry

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet Løsningsforslag Eksamen i KJM1100 Generell kjemi Fredag 8. desember 2017 kl. 14.30-18.30 (4 timer) Alle 17 oppgaver skal besvares. Hver

Detaljer

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner Kapittel 19 Elektrokjemi Repetisjon 1 (14.10.02) 1. Kort repetisjon redoks Reduksjon: Når et stoff tar opp elektron Oksidasjon: Når et stoff avgir elektron 2. Elektrokjemiske celler Studie av overføring

Detaljer

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013. i Moskva, Russland Kjemi OL 2. UTTAKSPRØVE til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013 i Moskva, Russland Dag: Onsdag 16. januar 2013 Varighet: 180 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi.

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 Kapittel 1 Atomet og periodesystemet... 13 1.1 Kjemi og atomet... 13 Atomet består av protoner, nøytroner og elektroner... 14 Grunnstoffer... 14 Atomnummer og massenummer... 15 Isotoper...

Detaljer

Kapittel 9 Syrer og baser

Kapittel 9 Syrer og baser Kapittel 9 Syrer og baser 1. Syre og base (i) Definisjon (ii) Likevektsuttrykk og likevektskonstant (iii) Sterke syrer og sterke baser (iv) Svake syrer og svake baser 2. Vann som både syre og base (amfotært)

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan Dag: En dag i ukene 42-44. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. Oppgavene besvares på svararket på side 2 og hele oppgaveheftet skal leveres inn.

1. UTTAKSPRØVE. Oppgavene besvares på svararket på side 2 og hele oppgaveheftet skal leveres inn. Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 43. Internasjonale Kjemiolympiaden 2011 i Ankara, Tyrkia Dag: En dag i ukene 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.109 Vil løsninger som fås ved blanding av like stoffmengder av de følgende syrene og basene være sure, basiske eller nøytrale? a HCl + KOH

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4 Program for lektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 4 Oppgave 1 a) Det skal settes navn på 10 ioner : i) SO4 2 : sulfation ii) S 2 : sulfidion iii) Cl : kloridion iv)

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI Lørdag 12. juni 2010 Tid: 9:00 13:00

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI Lørdag 12. juni 2010 Tid: 9:00 13:00 Side 1 av 10 NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Institutt for Materialteknologi, Gløshaugen Professor Kjell Wiik, tlf.: 73 59 40

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 8 Oppgave 1 a) Det skal settes navn på følgende forbindelser : i) Hg2(NO3)2 : Kvikksølv(I)nitrat (Kvikksølv kan

Detaljer

EKSAMEN TMT4112 KJEMI

EKSAMEN TMT4112 KJEMI Eksamen TMT4112, 18. desember-2009 Side 1 av 6 NTNU NORGES TEKNISK- VITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Kjell Wiik; Tel.: 73594082/Mob. tel.: 922 65

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen Kjemiske bindinger Som holder stoffene sammen Bindingstyper Atomer Bindingene tegnes med Lewis strukturer som symboliserer valenselektronene Ionebinding Kovalent binding Polar kovalent binding Elektronegativitet,

Detaljer

Naturfag 2, Na210R510

Naturfag 2, Na210R510 Individuell skriftlig eksamen i Naturfag 2, Na210R510 10 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 13. desember 2011 Sensur faller innen 05.01.2012 BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider. Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider. Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMESOPPGAVE Eksamen i: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi Dato: Fredag 16.desember 2016 Klokkeslett: 09:00-15:00 Sted: Teorifagbygget hus 1,

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET

FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET FLERVALGSOPPGAVER ATOMER og PERIODESYSTEMET Hjelpemidler: Periodesystem Atomer 1 Hvilket metall er mest reaktivt? A) sølv B) bly C) jern D) cesium Atomer 2 Hvilket grunnstoff høyest 1. ioniseringsenergi?

Detaljer

Universitetet i Oslo Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet Løsningsforslag Eksamen i KJM1101 Generell kjemi Fredag 8. desember 2017 kl. 14.30-18.30 (4 timer) Alle 17 oppgaver skal besvares. Hver

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN AUGUST 2007

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN AUGUST 2007 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for materialteknologi TMT1 KJEMI LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN AUGUST 007 OPPGAVE 1 a) - ph defineres

Detaljer

Elektrokjemi: Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt.

Elektrokjemi: Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. 1 Kapittel 10 Elektrokjemi Elektrokjemi: Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. 1. Repetisjon av viktige begreper: Reduksjon: Når et stoff tar opp elektron: Cu 2+ + 2e

Detaljer

KOSMOS. 5: Elektroner på vandring Figur side Modell av et heliumatom. Elektron. Nøytron. p + Proton. Protoner

KOSMOS. 5: Elektroner på vandring Figur side Modell av et heliumatom. Elektron. Nøytron. p + Proton. Protoner 5: Elektroner på vandring Figur side 132 Elektron e p Nøytron n e Proton Modell av et heliumatom. Protoner Nøytroner Elektroner Nukleoner Elementærladning Elementærpartikler er små partikler i sentrum

Detaljer

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor.

Lewis struktur for H20 og CO2 er vist under. Begge har polare bindinger, men H20 er et polart molekyl mens CO2 er upolart. Forklar hvorfor. Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniør- og realfag EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRK10013 Generell kjemi Sensurfrist: Mandag 21. desember Lærer: Birte J. Sjursnes Grupper: 15Kje+Y+tress og 15Bio+Y Dato: 30.11.2015

Detaljer

MENA1001 Deleksamen 2017 Forside

MENA1001 Deleksamen 2017 Forside MENA1001 Deleksamen 2017 Forside MENA1001 Tidspunkt: Onsdag 11. oktober 2017, kl. 9.00-10.00 Alle 20 oppgaver skal besvares. Hver oppgave teller likt. Det er 1 poeng for korrekt svar, 0 poeng for feil

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1

Kjemien stemmer KJEMI 1 Figur s. 34 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 4. Nordiske kjemiolympiaden 2019 i Helsinki, Finland og den 51. Internasjonale kjemiolympiaden 2019 i Paris, Frankrike

1. UTTAKSPRØVE. til den 4. Nordiske kjemiolympiaden 2019 i Helsinki, Finland og den 51. Internasjonale kjemiolympiaden 2019 i Paris, Frankrike Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 4. Nordiske kjemiolympiaden 2019 i Helsinki, Finland og den 51. Internasjonale kjemiolympiaden 2019 i Paris, Frankrike Tidspunkt: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter.

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI. BOKMÅL (Nynorsk s. 5 7) Lørdag 12. juni 2010 Tid: 9:00 13:00

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI. BOKMÅL (Nynorsk s. 5 7) Lørdag 12. juni 2010 Tid: 9:00 13:00 Side 1 av 7 NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Institutt for Materialteknologi, Gløshaugen Professor Kjell Wiik, tlf.: 73 59 40

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER REAKSJONSFART, LIKEVEKT OG LØSELIGHET

FLERVALGSOPPGAVER REAKSJONSFART, LIKEVEKT OG LØSELIGHET FLERVALGSOPPGAVER REAKSJONSFART, LIKEVEKT OG LØSELIGHET Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk

Detaljer

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE Kjemi OL FASIT til 2. UTTAKSPRØVE til den 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England Oppgave 1 (36 poeng, 2 poeng per deloppgave) 1) C 2) B 3) A 4) A 5) C 6) A 7) C 8) C 9) C 10) C 11)

Detaljer

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgave 1 Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl. 09.00-12.00 Oppgavesettet består av 10 sider inkludert formel- og tabellark. a) Fullfør og balanser følgende halvreaksjoner. I hvert

Detaljer

1. Uttakingsprøve til den 35. Internasjonale Kjemiolympiaden

1. Uttakingsprøve til den 35. Internasjonale Kjemiolympiaden 1. Uttakingsprøve til den 35. Internasjonale Kjemiolympiaden Dato: En dag i ukene 39-41, 2002 Varighet: 100 minutter jelpemidler: Kalkulator og tabeller i kjemi (RVO/Gyldendal) Oppgave 1 og 2 er flervalgsoppgaver

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden i Moskva, Russland

1. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden i Moskva, Russland Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden 2013 i Moskva, Russland Dag: En dag i ukene 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI Naturfag kjemi 1 Hva er det kjemiske symbolet for jern? A) H 2 O B) Cu C) Fe D) Cd E) Mn Naturfag kjemi 2 Hvilken av reaksjonslikningene er balansert og viser

Detaljer

TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel eksamen 19/5-14

TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel eksamen 19/5-14 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT TALM1008 Fysikk og jemi Løsning kjemidel eksamen 19/5-14 Oppgave 1 a) Det skal skrives navn på fem forbindelser : LiCl : Litiumklorid H 3PO 4 : Fosforsyre FeI 3

Detaljer

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann Kapittel 16 Syrer og baser Repetisjon 1(30.09.03) 1. Syrer og baser Likevektsuttrykk/konstant Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med

Detaljer

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner

Definisjoner Brønsted, 1923. En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer og baser Definisjoner Brønsted, 1923 En syre er et stoff som kan spalte av protoner En base er et stoff som kan ta opp protoner Syrer Genrelt uttrykk HB H + + B - syre H + + korresponderende base

Detaljer

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit. Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli 00. Oppgave 1 A) 3 B) C) 4 Oppgave 1. uttaksprøve. Fasit. D) 3 E) 4 F) 3 G) 3 H) 3 I) A) Reaksjonen er summen av de to reaksjonene lengre opp. Likevektskonstanten

Detaljer

2. Kjemisk likevekt Vi har kjemisk likevekt når reaksjonen mot høgre og venstre går like fort i en reversibel reaksjon.

2. Kjemisk likevekt Vi har kjemisk likevekt når reaksjonen mot høgre og venstre går like fort i en reversibel reaksjon. Repetisjon (.09.0) apittel 5 jemisk likevekt. Reversible reaksjoner En reaksjon som kan gå begge veier: H (g) + I (g) HI (g). jemisk likevekt i har kjemisk likevekt når reaksjonen mot høgre og venstre

Detaljer

1. uttak til den 37. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. Oppgave 1 1) C 2) B 3) D 4) A 5) B 6) A 7) D 8) C 9) B 10) C 11) A 12) B

1. uttak til den 37. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. Oppgave 1 1) C 2) B 3) D 4) A 5) B 6) A 7) D 8) C 9) B 10) C 11) A 12) B 1. uttak til den 37. jemiolympiaden, 2005. Fasit og poengberegning. ppgave 1 1) C 2) B 3) D 4) A 5) B 6) A 7) D 8) C 9) B 10) C 11) A 12) B ppgave 2 a) Litiumoksid og litiumhydroksid b) 80 kg vann er 4440

Detaljer

9 SYRER OG BASER. Syre: HCl H (aq) + Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger.

9 SYRER OG BASER. Syre: HCl H (aq) + Cl (aq) Her er Cl syreresten til HCl. Arrhenius' definisjon begrenser oss til vannløsninger. 9 SYRER OG BASER 9.1 DEFINISJONER Historie. Begrepet syrer har eksistert siden tidlig i kjemiens historie. I denne gruppen plasserte man stoffer med bestemte egenskaper. En av disse egenskapene var sur

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand

1. UTTAKSPRØVE. til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand Dag: En dag i uke 40-42. Varighet: 90 minutter. Hjelpemidler:

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE Hjelpemidler: Periodesystem (og kalkulator der det er angitt) Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur).

Detaljer

Finalerunde Kjemiolympiaden 2002 Blindern 19. april 2002 Kl

Finalerunde Kjemiolympiaden 2002 Blindern 19. april 2002 Kl Finalerunde Kjemiolympiaden 2002 lindern 19. april 2002 Kl. 09.00-12.00 ppgavesettet består av 7 sider inkludert formel- og tabellark. ppgave 1 (10%) I hele denne oppgaven ser vi bort fra overspenning

Detaljer

EKSAMEN TMT4110 og TMT4112 KJEMI

EKSAMEN TMT4110 og TMT4112 KJEMI Side 1 av 8 NTNU NORGES TEKNISK- VITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Institutt for materialteknologi, Gløshaugen Kjell Wiik; Tel.: 73594082/Mob. tel.:

Detaljer

2. UTTAKSPRØVE. til den 1. Nordiske kjemiolympiaden. i København

2. UTTAKSPRØVE. til den 1. Nordiske kjemiolympiaden. i København Kjemi OL 2. UTTAKSPRØVE til den 1. Nordiske kjemiolympiaden 2016 i København Dag: 27. januar 2016 Varighet: 180 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal poengsum: 100

Detaljer

Det er 20 avkryssingsoppgaver. Riktig svar gir 1 poeng, feil eller ingen svar gir 0 poeng.

Det er 20 avkryssingsoppgaver. Riktig svar gir 1 poeng, feil eller ingen svar gir 0 poeng. UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1002 - Innføring i kjemi Eksamensdag: 8. desember kl. 14:30 Tid for eksamen: 4 timer Det er 20 avkryssingsoppgaver. Riktig

Detaljer

Støkiometri (mengdeforhold)

Støkiometri (mengdeforhold) Støkiometri (mengdeforhold) Det er særs viktig i kjemien å vite om mengdeforhold om stoffer. -En hodepine tablett er bra mot hodesmerter, ti passer dårlig. -En sukkerbit i kaffen fungerer, 100 er slitsomt.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente Hellum og Jan Stubergh Gruppe(r): 1-elektro, 1-maskin, 3-almen Dato: 17 desember 2001

EKSAMENSOPPGAVE. Faglig veileder: Kirsten Aarset, Bente Hellum og Jan Stubergh Gruppe(r): 1-elektro, 1-maskin, 3-almen Dato: 17 desember 2001 Avdelig for igeiørutdaig EKSAMENSOPPGAVE Fag: Kjemi og Miljø Fagr FO 05 K Faglig veileder: Kirste Aarset, Bete Hellum og Ja Stubergh Gruppe(r): 1-elektro, 1-maski, -alme Dato: 17 desember 001 Eksamestid,

Detaljer

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 3

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 3 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT Prøveeksamen i Fysikk/kjemi Løsningsforslag Prøve 3 Oppgave 1 a) Angi norske navn på følgende forbindelser : i) KNO3 : Kaliumnitrat. Kalium er et alkaliemetall som

Detaljer

Figur s Figurer kapittel 9: Elektrokjemi. ytre krets. ioner. oksidasjon. reduksjon. indre krets

Figur s Figurer kapittel 9: Elektrokjemi. ytre krets. ioner. oksidasjon. reduksjon. indre krets Figur s. 204 ytre krets oksidasjon ioner + reduksjon indre krets Forenklet illustrasjon av en elektrokjemisk celle. Reduksjon og oksidasjon skjer på hvert sitt sted ved at elektroner går gjennom en leder

Detaljer

TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel kont august 2013

TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel kont august 2013 Program for Elektro og Datateknikk/ AFT TALM1008 Fysikk og Kjemi Løsning kjemidel kont august 2013 Oppgave 1 a) Det skal skrives navn på tre forbindelser : KNO 2 : kaliumnitritt. Ionet NO 2 kalles for

Detaljer

H. Aschehoug & Co. www.lokus.no Side 1 av 8

H. Aschehoug & Co. www.lokus.no Side 1 av 8 Kjemi.1 Forbrenning.1 og C., C og.3 Ved å studere for eksempel forbrenning av et stearinlys. et er lett å påvise at forbrenningen 1. krever oksygen: sett et glass over stearinlyset. krever brennbart stoff:

Detaljer