MONTERING OG BRUKSANVISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERING OG BRUKSANVISNING"

Transkript

1 ilas marine ilas marine MONTERING OG BRUKSANVISNING

2 Denne bruks og monteringsanvisningen er utarbeidet i henhold til maskindirektivet, fastsatt av Kongelig Resolusjon av 19. august FORSKRIFT OM MASKINER - Fastsatt ved den kongelig resolusjon i medhold av lov 4. februar 1997 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø 2 nr. 7, 17 nr. 4 og i medhold av lov 16. juni 1994 nr om tekniske kontrollorgan som har til oppgave å gjennomføre samsvarsvurderinger etter EØS-avtale o.a. Viser til EØS-avtalen vedlegg II kap. XXIV om maskiner, nr.1 (R dir. 89/392/EØF, 91/368/EØF samt 93/44/EØF). 1 1

3 1 SAMSVARSERKLÆRING INDUSTRI LAMBERTSETER AS Cecilie Thoresens vei Oslo Norge Erklærer på eget ansvar att vinsjer med betegnelse: Admiral 1200W for tau/kjetting 24/12 volt Admiral 1000W for tau/kjetting 24/12 volt Captain C 1200W for tau/kjetting 24/12 volt Captain C 1000W for tau/kjetting 24/12 volt Captain M 1200W for tau/kjetting 24/12 volt Captain M 1000W for tau/kjetting 24/12 volt Captain Jr 500W for tau/kjetting 12 volt Inside 1500W for tau/kjetting Inside 1200W for tau/kjetting 24/12 volt Inside 1000W for tau/kjetting 24/12 volt Inside 500W for tau/kjetting 12 volt Sailor 1200W for tau/kjetting 24/12 volt Sailor 1000W for tau/kjetting 24/12 volt Sailor 500W for tau/kjetting 12 volt Sailor de luxe 1200W for tau/kjetting 24/12 volt Sailor de luxe 1000W for tau/kjetting 24/12 volt Skipper 1200W for tau/kjetting 24/12 volt Skipper 1000W for tau/kjetting 24/12 volt Er produsert i overensstemmelse med følgende standarder: 89/392/EØF 91/368/ELØF 93/44/ EØF Lambertseter, den 1 mai 2005 Lambertseter, den 1 mai 2005 Skjalg Havåg Tekn. sjef Terje Schonhowd Adm.dir 2 2

4 INDUSTRI LAMBERTSETER AS produserer en rekke artikler i syrefast stål og aluminium for fritidsbåter. Produkter som baugstiger, fenderholdere, tanker, daviter, Power IL ankervinsjer og båtopplagsutstyr er bedriften spesielt godt kjent for. Power IL ankervinsjer leveres i forskjellige modeller for både baug og aktermontering. Produktene er bygget i sjøvannsbestandig aluminium og syrefast stål med akslinger og gear som tåler store belastninger, og de er utstyrt med clutch system for å unngå overbelastning. Power IL vinsjene har et eget patentert frittfall system som fungerer på følgende måte: Når ankeret droppes, mister kjettingen/tauet inngrep ved at en stålring automatisk løfter kjettingen/tauet ut av kabelaret og ankeret droppes med fritt fall. Industri Lambertseter AS har i tillegg til mekanisk produksjon og montering også produksjon innenfor områdene førtrykk, offset/kopi og kartonasje. Denne håndboka omtaler hvordan du skal montere og bruke din Power IL ankervinsj. Les håndboka nøye før du begynner, så går monteringen mye enklere. Et korrekt montert vinsjsystem vil spare både legeme og sjel for unødvendig bekymringer og stress. Skulle det oppstå problemer med plassering av vinsjen, kan løsninger utover det som er nevnt i håndboka også benyttes. Det anbefales da å ta kontakt med leverandør. Montøren er selv ansvarlig for at vinsj og utstyr blir montert etter de retningslinjer som er gitt iht. monteringsanvisning. LYKKE TIL! 3 3

5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Samsvarserklæring Montering av vinsj direkte på dekk Montering av vinsj og kasse på badeplattform Montering av vinsj innvendig (inside) Montering av kjetting/tau og ankerrulle Slurekobling Montering av el-anlegg Betjening Sikkerhet Ansvar Vedlikehold Feilsøking Spesifikasjoner/Tekniske data Koplingsskjemaer

6 2 MONTERING AV VINSJ DIREKTE PÅ DEKK (Captain, Admiral, Sailor og Skipper) 2.1 Kontroller at innfestingsområdet er tilstrekkelig solid. Motholdsplater evt. forsterkninger kan være nødvendig. Med 50 m. kjetting/tau i oppsamlingskasse, må høyden være min. 45 cm, og bunnarealet min. 35 x 35 cm. Høyden kan reduseres til 40 cm for SAILOR 500W med 12 mm tau. Husk drenering av oppsamlingsrom. 2.2 Plasser malen på monteringsstedet slik at kjetting/tau føres inn i oppsamlingsrommet så nær senter i oppsamlingskasse som mulig. Pass på at kjetting/tau får nødvendig klaring mot fenderlist/dekk på vei ut mot ankerrulle. Kabelar og ankerrulle må stå på linje. 2.3 Bor etter mal med angitte borstørrelser. Monter deretter vinsj/motor. 2.4 Ved sandwichkonstruksjon må distansehylser brukes sammen med motholdsplate! Gjennomføringen for kjetting/tau bør forsegles med glassfiber. Husk etterstramming av bolter etter noen gangers bruk! 2.5 Spesielt for SAILOR og SKIPPER: Før motor/gear monteres på aksel skal denne smøres inn med fett. Motor/gear skal peke bort fra nedløpet. Skru fast. 2.6 Les punktene for sikkerhet og ansvar før bruk. 2.7 Husk å etterstramme boltene etter noen gangers bruk. Fig DRENERING 350x350 TAU/ KJETTING- FESTE 5 5

7 3 MONTERING AV VINSJ OG KASSE PÅ BADEPLATTFORM (Admiral og Captain) 3.1 Kassen skal festes med 3 stk. bolter. 2 stk. gjennom akterspeilet og 1 stk. gjennom plattformen. Se fig. 2. Boltene gjennom akterspeilet skal stå så nær kassens øvre hjørne som mulig. Bruk 11 med mer bor. Kassen tilpasses akterspeil. Evt. løs bunn tilpasses helt inn mot akterspeilet. 3.2 Monter vinsj/motor fast i kasse. 3.3 Før hovedstrømkablene ut gjennom akterspeilet og inn i kassa. Monter kablene fast til motoren. Husk gummi i gjennomføring. 3.4 Monter kasse iht. til fig Les punktene for sikkerhet og ansvar før bruk. 3.6 Husk å etterstramme boltene etter noen gangers bruk. Fig. 2 HUSK KLARING ANKERSIKRING MOTHOLDSPLATE

8 4 MONTERING AV VINSJ INNVENDIG (INSIDE) 4.1 A: Power IL INSIDE er beregnet for montering direkte på akterspeilet innvendig. B: Med 50 m. kjetting/tau må høyden under kabelaret være min. 50 cm og arealet i bunn må være min. 35 x 35 cm. eller større. Endesikring/øyebolt må være i loddrett senter av nedløp. C: Tau/kjetting bør samles opp i egen kasse eller lign. dersom det er muligheter for dette. D: Kabelar og ankerrulle må stå på linje. E: Vinsjen skal plasseres så høyt på akterspeilet som mulig for å unngå vannsøl gjennom åpning, og for å sikre plass for kjetting/tau. Husk god drenering. Eventuelt installer pumpe. F: Er akterspeilet vinklet ut over plattformen mer enn 10 må vinsjen monteres ved hjelp av brakett eller lignende. Se fig Når vinsjen er riktig plassert på akterspeilet, bores et av boltehullene fra innsiden slik at monteringsmal kan plasseres utvendig. Bor så alle hull etter mal. De medfølgende distansestykkene i aluminium må monteres mellom akterspeil og vinsj. Se fig.4. Legg rustfri monteringsplate med gummipakning (Kun 1000W kjetting modell) og distanseskiver mot akterspeilet ved montering. Monteringsplaten kan stå i to posisjoner. Normal montering er iht. til fig Etter montering kan stoppmekanismen justeres. Bøylen som er vist på fig. 4 skal være horisontalt montert. Juster denne ved å flytte skruene. 4.4 Les punktene for sikkerhet og ansvar før buk. 4.5 Husk å etterstramme boltene etter noen gangers bruk. 7

9 Fig. 3 Festeskruer Dobble distanse-skiver Distansekloss Strammemutter for slurekopling Monteringsplate Gummipakning (Kun KJETTING modell) Mutter Skive Skive Mutter Fig. 4 Monteres så høyt som mulig Stopper justeres vannrett Mellon Max Endsikring 8

10 5 MONTERING AV KJETTING/TAU OG ANKERRULLE 5.1 Ved montering av ankerrullen må en sørge for at det er god klaring mellom kjetting/tau og propell, ror, utenbordsdrev og trimplan. 5.2 Legg ankeret i rullen og plasser denne slik at ankeret har nødvendig klaring til badeplattformen. Merk av for boltehull. Bruk 11 mm bor og skru fast. Bruk motholdsplate på undersiden. 5.3 Beslag kan eventuelt monteres på kanten av badeplattformen for å beskytte denne. 5.4 Ved montering av kjetting/tau er det en fordel å kjøre dette inn med vinsjen. Dette må gjøres for at kjetting/tau skal falle naturlig ned i kasse/oppsamlingsrom. Dra frikoblingen med urviseren helt tilbake. Før tauenden inn under fjærfingeren. Dra frikoblingen mot urviseren til tauet ligger over utløserplaten. Med frikoblingen i samme posisjon trekk tauet ned og fest i sikring/øyebolt. Se figur 4. Dette festet må være meget solid. Bruk motholdsplate. 5.5 Spesielt viktig for INSIDE: Øyebolten må festes slik at denne ligger loddrett under kabelaret. 5.6 Dersom standardrulle ikke lar seg montere på plattformen, kan spesialrulle for feste i kasse eller skrog også leveres på bestilling. 6 SLUREKOBLING 6.1 Vinsjen er utstyrt med slurekobling for å unngå overbelastning. Slurekoblingen har en grunninnstilling på ca. 100 kg trekkraft. Denne kan justeres ved hjelp av mutteren ved kabelarhjulet. Bruk medfølgende rør, evt. nøkkel 27 mm. Se fig Sikkerhet: Påse at spenningen er avslått. (sikret) før du justerer slurekoblingen. 6.3 Spesielt for SAILOR: Bruk medfølgende strammeverktøy for justering. 6.4 Spesielt for SKIPPER: Løft av plastdeksel og juster med nøkkel 27 mm. 6.5 Dersom ankeret sitter fast i bunnen, strammes slurekoblingen for å øke trekkraften. Det er viktig å løsne slurekoblingen igjen for å unngå skader. Normal stramming av mutteren tilsvarer å dra denne godt til for hånd, og deretter 15 til 30 med medfølgende rør (ca. 5 min. på langviseren). Kontroller at slurekoblingen løser ut når ankeret når ankerrullen. 9

11 7 MONTERING AV EL-ANLEGG 7.1 MOTORKABLER Trekk motorkablene fra vinsjen og inn i båten mot strømkilden. Tett alle gjennomføringer med sicaflex eller lignende. 7.2 RELEER Plasser releene på et tørt sted og koble til motorkablene. Skap, batterikasse, motorrom etc. egner seg godt. Pass på at løst utstyr i båten ikke kommer i kontakt med rele/tilkoblinger. Styrestrømsikringen er plassert ved releene og må være tilgjengelig. 7.3 BATTERIKABLER Trekk batterikablene fra releene til strømkilden. Både start og forbruksbatteri evt. selvstarter kan brukes som strømkilde. 7.4 MOTORVERNBRYTER Denne plasseres i batteriets plussledning, på et sted der den er lett å nå. Motorvernbryteren skal slå ut ved høy belastning og må settes manuelt tilbake i ON posisjon. Med motorvernbryteren i OFF posisjon brytes strømmen til vinsjanlegget. 7.5 For å unngå unødig spenningsfall og derved effekttap, er det viktig at kablene er så korte som mulig. Ta bort overskytende, og sett på nye kabelsko. Dersom monteringen krever lengre kabler enn de medfølgende standardkablene, må tverrsnittet økes tilsvarende. Se fig. 6. Ved 24V anlegg er det tilstrekkelig med 25 mm 2 kabler. 7.6 BRYTERPANELET Bryterpanelet plasseres på et lett tilgjengelig sted ved styreposisjon. Bor/sag etter mal. Fri dybde må være min. 60 mm. Vær oppmerksom på ledninger etc. ved boring! 7.7 FOTBRYTER Bryteren monteres på et plant felt i nærheten av vinsjen. Bor etter mal. 1. Bruk 2,5 mm bor for festeskruer. 2. Bruk 8 mm bor for kabelgjennomføring. 3. Ledninger kobles iht. skjema. Pga sikkerhet anbefales at kun OPP bryter monteres. 7.8 RADIOKONTROLL Monter mottakerboks i nærheten av releene og koble til ledninger iht. eget skjema for radiokontroll. Se også pkt

12 8 BETJENING 8.1 Sjekk at motorvernbryteren er tilkoblet. 8.2 Fjern ankersikringen. 8.3 Påse at ingen oppholder seg i nærheten av anker/vinsj (1 m). 8.4 For å betjene vinsjen må alltid venstre bryter holdes i ON posisjon samtidig som høyre bryter betjenes! 8.5 Trykk på pil NED i 2 sek., deretter slippes bryteren og ankeret faller ut. Vær sikker på at ankeret har nådd bunnen før du kjører kjetting/tau opp i låst posisjon 8.6 Når tilstrekkelig lengde kjetting/tau er ute, trykk pil for OPP i 2 sek. For å låse kjetting/tau i kabelaret. Dette er MEGET viktig, også for å unngå løkke på kjetting/tau! 8.7 Trykk så pil for OPP for å stramme fortøyningen, eventuelt for å kjøre inn ankeret. 8.8 Før ankret trekkes inn bør motoren(e) startes. Båten kan trekkes ut fra land med vinsjen ved å kjøre denne kontinuerlig. Det er imidlertid fornuftig å benytte båtens SIG i korte perioder for å spare strømforbruket. Når dreggen er løs fra bunnen holdes OPP knappen inne til ankeret fester i ankerrullen. 8.9 Skulle ankeret sitte fast i bunnen og vinsjen slurer, må slurekoblingen strammes, se fremgangsmåte under SLUREKOBLINGEN, punkt Dreggen skal sikres mot å falle ut under fart. Dette gjøres med snor etc. (Ankersikring). RADIOKONTROLL 8.11 Hold knappen ON inne i ca 5 sek, til rød blinkende lampe indikerer at senderen er aktivert. Lyset vil slukke automatisk ca. 60 sek. etter siste betjening. Radiokontrollen er testet og kontrollert før utlevering. Feilkobling kan medføre elektronikkfeil. Ekstra batteri i sender. Type GP23A 12V. Påse at fjernkontroll ikke utsettes for høye temperaturer (direkte sollys). VED ETTERMONTERING AV RADIOKONTROLL: KONTROLLER OM DET EKSISTERENDE VINSJSYSTEMET HAR PLUSS ELLER MINUS STYRT STYRESTRØMSSIGNAL. 11

13 9 SIKKERHET 9.1 Ankeret skal sikres mot å falle ut under fart. Dette gjøres med medfølgende ankersikring. Tilpass lengden på snora og kapp vekk overskytende. 9.2 Vedlagt følger 1 stk. varselmerke. Minste avstand er 1 meter sikkerhetssone. Dette skal settes ved vinsjen, godt synlige. 9.3 Påse at ingen oppholder seg ved vinsjen eller ankerets arbeidsområde. (Min. 1 m avstand). 10 ANSVAR 10.1 Fra hovedbetjeningsplassen skal operatøren selv forvisse seg om at ingen personer oppholder seg i faresonen. Operatøren/montøren har selv hovedansvar for at utstyr blir brukt iht. denne anvisning. Husk å plassere medfølgende varseltrekant i godt synbart felt ved vinsjen! 11 VEDLIKEHOLD 11.1 Power IL ankervinsjer er konstruert for lang levetid og vedlikeholdet er enkelt Påse at spenningen er avslått, (sikret) før servicearbeid starter For ADMIRAL vinsj: Kontroller oljenivå, evt. etterfyll gearolje SAE 80. Fyll til nivåglasset. Oljemengden er 0,5 l Alle øvrige Power IL ankervinsjer har lukket gearhus. Sjekk for eventuelle oljelekkasjer Kontroll av slitasje/skader på kabelarhjul, ankerrulle, kjetting evt. tau Hvert år bør frifallsmekanismen demonteres og rengjøres. Ved sammenmontering smøres et tynt lag vannfast fett på konusenes glideflater 8 og 10 (i fig. 5). OBS: Frikoblingen del 6 og plastskive 7 og 4 skal være fettfri Sjekk kabelforbindelser. Etterstram tilkoblinger. Fig

14 Fig. 5 Frikobling 1. Vingemutter 2. Pyntelokk 3. Fjer 4. Ytre nylonskive 5. Ytre kon 6. Frikoblingsenhet 7. Indre nylonskive 8. Kabelar 9. Indre kon 10. Styreskive 11. Ytre kile 12. Aksel 13

15 12 FEILSØKING 12.1 Vinsjen går ikke. Sjekk spenningen på batteriene. Sjekk motorvernbryteren. Sjekk strømtilførselen fram til releet. Kontroller at alle kabelforbindelser har god kontakt og er fri for irr. Sjekk 5A sikring for styrestrømmen. Nå skal releet virke. Det skal komme et kontant klikk fra releet når bryteren aktiveres. Hvis ikke, er enten relé eller bryter defekt. Ta en ledning fra releets + (fra batteriet) og til blå ledning (vinsjen skal da slippe ut ) deretter til grå ledning (da drar vinsjen opp ). Fungerer dette, ligger feilen i ledningsnettet eller bryter Releet virker, men vinsjen går ikke. Sjekk spenningen på batteriene. Sjekk alle kabelforbindelser fram til vinsjen. Irrfrie og gode kontakter er en forutsetning for stabil motordrift. Alternativt kan man sette batterikabler (startkabler) direkte på motoren for å stadfeste om el systemet er intakt eller ikke. Hvis det da er full drift er feilen i el systemet. Hvis motoren fortsatt ikke går, er feilen i motoren. Sjekk at børster er frie for irr og at det er god kontakt Vinsjen går en kort stund, men stopper eller går tregt. Sjekk motorvernbryter og at riktig motorvern er montert (60A for 500W og 24V 1000W, 100A for 1000W). For stramme festeskruer kan deformere motorvernet slik at det løser feil ut. Kontroller også at det er koblet i riktig retning. (line til batteri og load til releet). Sjekk alle kabelforbindelser. God kontakt er en forutsetning. Sjekk bryter for mulig signalfeil. Kjør vinsjen uten belastning. Ved treg gange kan det være smuss mellom kabelar og andre deler. Gjør rent. Ved fortsatt treg gange sjekk at gear går fritt. Gear må eventuelt skiftes Vinsjen fortsetter å gå etter betjening. Sjekk releet. Må eventuelt byttes. Sjekk kabelføringer for eventuelle overledninger Vinsjen går kun en vei. Sjekk kontakter og ledningsbrudd i bryterpanelet og releet. Sjekk releet. Må eventuelt skiftes. Sjekk motorkabler for dårlige kontakter Vinsjen slurer. Sjekk stramming på slurekoblingen. Trekantmutter må justeres (1,25kg for 500w og 2,5kg for1000w / skru inntil for hånd. Deretter etterstrammes 14

16 mutteren ved hjelp av strammeverktøy, (+ ca 45º eller 10 minutter på klokka)for stram slurekobling kan føre til overbelastning på motor, ankerruller og fester. Sjekk kile ved kabelar. Defekt kile må skiftes. Sjekk kile og aksel ved motor/gear. Defekte deler må skiftes. Sjekk at motor sitter riktig montert i gear. Løse skruer må spennes til Kjetting eller tau vil ikke falle ut. Sjekk at frikobling dreier med kabelaret. Frikoblingsbane skal ligge på kabelarens overkant og frigjøre kjettingen/tauets inngrep slik at det faller fritt ut. Når det vinsjes opp skal frikoblingsbanen ligge under kabelaret. Ved treg gange må smuss fjernes og konusene settes inn med vannfast fett. Trekk til trekantmutteren med ca.120kg. Sjekk at kjetting/tau kan komme fritt ut av kjetting / taurommet. Se etter at ankeret ikke sitter fast. Slitte trinser og aksler må skiftes. Fjern eventuelle knuter på tau/kjetting. Snurr på tau/kjetting kan fjernes ved å slippe alt ut på dypt vann, la det få tid til å snurre seg tilbake. Kjør deretter vinsj opp igjen. I noen tilfeller kan ankeret tvinne tauet/kjettingen. Monter svivel på ankeret Kjetting eller tau kiler seg i kabelaret. Sjekk at stopper fungerer riktig.(se etter deformasjoner, stoppeknaster etc.) Er det god nok høyde i kjettingrommet?(45cm fra underkant kabelar til bunn av kjettingkasse på 50m kjetting/tau). Er det riktig diameter på tau/kjetting? 12.9 Tauet slurer i kabelaret. Sjekk at det er riktig dimensjon på tauet. Sjekk at tauet har stor nok kontaktflate i kabelaret. (150 av kabelaret) Sjekk at fjærfingeren som presser tauet inn i kabelaret ikke er deformert. Riktig justering er ca 10mm klaring til pinnen. Fig. 6 SPENNINGSFALL 100AMP Fig. 6 Fig. 6 SPÄNNINGSFALL 100AMP 1,0V 0,8V 0,6V 0,4V 0,2V SPENNINGSFALL 100 AMP 25 mm 2 35 mm 2 50 mm 2 8M 10M 20M 30M 15

17 13 SPESIFIKASJONER/TEKNISKE DATA Motorspenning Gearutveksling Kjetting lenke tverrsnitts (MS/DIN 766) Tau 12V/24V Relé 12V/24V Styrstrømssikring Hovedkabel Motorvern 12V/24V Vekt (kg) Løftehastighet Trekkraft Start (justerbart) Trekkraft Kontinuerlig (justerbart) Admiral 1000W 12V/24V 1:60 6,5/8mm 14mm 120A/100A 5A 25mm 2 100A/60A 19,1 25m/min N N Captain 1000W 12v/24V 1:60 6,5/8mm 14mm 120A/100A 5A 25mm 2 100A/60A 16,1 25m/min N N Captain 500W 12V 1:46 6mm 12mm 150A 5A 16mm 2 60A 8,8 27m/min N N Inside 1000W 12V/24V 1:60 6,5/8mm 14mm 120A/100A 5A 25mm 2 100A/60A 14,1 25m/min N N Inside 500W 12V 1:46 6mm 12mm 150A 5A 16mm 2 60A 7,5 27m/min N N Skipper 1000W 12V/24V 1:60 6,5/8mm 14mm 120A/100A 5A 25mm 2 100A/60A 15,6 25m/min N N Sailor 1000W 12V/24V 1:60 6,5/8mm 14mm 120A/100A 5A 25mm 2 100A/60A 15,6 25m/min N N Sailor de Luxe 1000W 12V/24V 1:60 6,5/8mm 14mm 120A/100A 5A 25mm 2 100A/60A 15,6 25m/min N N Sailor 500W 12V 1:46 6mm 12mm 150A 5A 16mm 2 60A 7,9 27m/min N N 16

18 14 KOPLINGSSKJEMAER Krympestrømpe M1 25MM 2 RØD 25MM 2 SORT 10MM 2 BRUN M1 B2 C B sort blå (ned) sort sikring 5A grå (opp) rød Fig. 7 Radio kontroll BATTERI 25MM 2 RØD LOAD LINE 25MM 2 SORT 25MM 2 RØD BRUN KOBLINGSSKJEMA FOR POWER IL 12V W KOBLINGSKJEMA FOR POWER IL 12V 1000W SKJEKKLISTE FOR STANDARD EL-UTRUSTNING 12V 1000W EL-UTSTYRSPAKKE 12 V 1000W BESTÅR AV: MOTORVERNBRYTER 100 AMP RELEBOKS 12V 1000/500W KOMPLETT (MED KABELSETT) BRYTERPANEL MED KABEL KABELSETT FOR STYRESTRØM 6M MONTERINGSMAL FOR PANEL KOBLINGSSKJEMA FOR 12V 1000W KABEL FOR AUTOMATSIKRING 25KVD 0,3M STANDARD KABELSETT HOVEDSTRØM 1000W BESTÅR AV: BATTERISETT: 1 STK. 25KVD L = 2,5M RØD + 1 STK. 25KVD L = 2,5M SORT MOTORSETT: 1 STK. 10KVD L = 2,5M BRUN 1 STK. 25KVD L = 2,5M SORT 1 STK. 25KVD L = 2,5M ROD + M1 Bryter Panel röd grå Fotbryter Fotbryter 17 17

19 Krympestrømpe M1 16MM 2 RØD 16MM 2 SORT 10MM 2 BRUN M1 B2 C B sort blå (ned) sort sikring 5A grå (opp) rød Fig. 8 Radio kontroll BATTERI 16MM 2 RØD LOAD LINE 16MM 2 SORT 25MM 2 RØD BRUN KOBLINGSSKJEMA FOR POWER IL 12V - 500W KOBLINGSSKJEMA FOR POWER IL 12V 500W SKJELKLISTE FOR STANDARD EL-UTRUSTNING 12V 500W EL-UTSTYRSPAKKE 12 V 500W BESTÅR AV: MOTORVERNBRYTER 60 AMP RELEBOKS 12V 1000/500W KOMPLETT (MED KABELSETT) BRYTEREPANEL MED KABEL KABELSETT FOR STYRESTRØM 6M MONTERINGSMAL FOR PANEL KOBLINGSKJEMA FOR 12V 1000W KABEL FOR AUTOMATSIKRING 25KVD 0,3M STANDARD KABELSETT HOVEDSTRØM 500W BESTÅR AV: BATTERISETT: 1 STK. 25KVD L = 2,5M RØD + 1 STK. 25KVD L = 2,5M SORT MOTORSETT: 1 STK. 10KVD L = 2,5M BRUN 1 STK. 25KVD L = 2,5M SORT 1 STK 25KVD L = 2,5M RØD + M1 Bryter Panel rød grå Fotbryter Fotbryter 18 18

20 Krympestrømpe M1 25MM 2 RØD 25MM 2 SORT 10MM 2 BRUN M1 B2 C B sort blå (ned) sort sikring 5A grå (opp) rød Fig. 9 Radio kontroll BATTERI 25MM 2 RØD LOAD LINE 25MM 2 SORT 25MM 2 ROD BRUN KOBLINGSSKJEMA FOR POWER IL 24V W KOBLINGSSKJEMA FOR POWER IL 24V 1000W SKJEKKLISTA FOR STANDARD EL-UTRUSTNING 24V 1000W EL-UTSTYRSPAKKE 24 V 1000W BESTÅR AV: MOTORVERNBRYTER 100 AMP RELEBOKS 12V 1000/500W KOMPLETT (MED KABELSETT) BRYTERPANEL MED KABEL KABELSETT FOR STYRESTRØM 6M MONTERINGSMAL FOR PANEL KOPPLINGSSKJEMA FOR 12V 1000W KABEL FOR AUTOMATSIKRING 25KVD 0,3M STANDARD KABELSETT HUVUDSTRØM 1000W BESTÅR AV: BATTERISETT: 1 STK. 25KVD L = 2,5M RØD + 1 STK. 25KVD L = 2,5M SORT MOTORSETT: 1 STK. 10KVD L = 2,5M BRUN 1 STK. 25KVD L = 2,5M SORT 1 STK. 25KVD L = 2,5M RØD + M1 Brytare Panel rød grå Fotbryter Fotbryter 19 19

21 ilas marine ilas marine Industri Lambertseter as, Cecilie Thoresens vei Oslo Telefon: /60, Telefax: ,

SALGSPRISLISTE 2010. Gyldig fra 15. januar 2010. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller prisendringer.

SALGSPRISLISTE 2010. Gyldig fra 15. januar 2010. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller prisendringer. SALGSPRISLISTE 2010 Gyldig fra 15. januar 2010. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller prisendringer. Hva du trenger til en komplett pakke: Power IL ankervinsj, El-utstyrspakke (bryterpanel m.

Detaljer

SALGSPRISLISTE 2012. Gyldig fra 15. januar 2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller prisendringer.

SALGSPRISLISTE 2012. Gyldig fra 15. januar 2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller prisendringer. SALGSPRISLISTE 2012 Gyldig fra 15. januar 2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller prisendringer. Hva du trenger til en komplett pakke: Power IL ankervinsj, El-utstyrspakke (bryterpanel m.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Bruker manual. norsk brukerveiledning l

Bruker manual. norsk brukerveiledning l Bruker manual norsk brukerveiledning l I n n l e d n i n g 2 2 Innledning. 3 Installasjon baugmontert. 4 Installasjon ankervinsj innside akterspeil. 5 Installsjon ankervinsj innside akterskott. 6 Installsjon

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop

Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop 1. Justering av stigning Stignings diagram (fig 1) viser overgang fra grader til tommer for de forskjellige propell diametre. (1 tomme = 25,4mm) Propellens diameter

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Instruksjonsbok for 3-bladet Max-Prop

Instruksjonsbok for 3-bladet Max-Prop Instruksjonsbok for 3-bladet Max-Prop 1. Justering av stigning Stignings diagram (fig 1) viser overgang fra grader til tommer for de forskjellige propell diametre. (1 tomme = 25,4mm) Propellens diameter

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER

ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR ENGBO ELEKTRISKE ANKERVINSJER TYPE 31 TAU/KJETTING TYPE 32- TAU/KJETTING TYPE 33 KJETTING TYPE 34 TAU/KJETTING TYPE 40 TAU/KJETTING Side 2 01.01.02

Detaljer

Rosenholmveien 4B, Holmlia 1252 Oslo.

Rosenholmveien 4B, Holmlia 1252 Oslo. Rosenholmveien 4B, Holmlia 1252 Oslo post@vinsjkompaniet.no www.vinsjkompaniet.no PRODUKTKATALOG Båtprodukter 2 INNHOLD : Historie Tidlig på 80-tallet begynte Industri Lambertseter AS å levere utstyr til

Detaljer

ilas Radiokontroll Art. nr. 10707 marine (N) Bruksanvisning

ilas Radiokontroll Art. nr. 10707 marine (N) Bruksanvisning ilas marine Radiokontroll Art. nr. 10707 (N) Bruksanvisning Med radiokontrollen kan vinsjen betjenes overalt ombord. Dette gir en større trygghet og oversikt under oppankring. Fra land kan båten trekkes

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

BRUKERMANUAL Mottaker/styringskort for vinsj m/rele

BRUKERMANUAL Mottaker/styringskort for vinsj m/rele BRUKERMANUAL Mottaker/styringskort for vinsj m/rele Rev:1 ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med hovedstrømsbryter

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett PERNILLE 90x90cm

Monteringsanvising for dusjkabinett PERNILLE 90x90cm Monteringsanvising for dusjkabinett PERNILLE 90x90cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

PRODUKTKATALOG Båtprodukter

PRODUKTKATALOG Båtprodukter ilas marine as Cecilie Thoresend vei 11 N-1153 Oslo PRODUKTKATALOG Båtprodukter marine@ilas.no Tlf: 23 16 76 60 www.ilasmarine.no www.ilasmarine.no 2 INNHOLD : Historie INNHOLD : Frittfalls-system 3 Tidlig

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

Produktinformasjon for Autoline sandstrøere. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer!

Produktinformasjon for Autoline sandstrøere. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer! Side 1 av 5 BRUKERVEILEDNING AUTOLINE SANDSTRØER MODELLENE: T40 - C50 - Y60 - V70 - S90. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer! For å oppnå den beste og mest effektive bruk

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Gyldig fra 01. februar Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller prisendringer. Salgsprisliste

Gyldig fra 01. februar Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller prisendringer. Salgsprisliste Gyldig fra 01. februar 2017. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller prisendringer. Salgsprisliste 2017 1 Hva du trenger til en komplett pakke: Power IL ankervinsj, El-utstyrspakke (bryterpanel

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

PRODUKTKATALOG Båtprodukter

PRODUKTKATALOG Båtprodukter PRODUKTKATALOG Båtprodukter INNHOLD : Historie OPPLAGSUTSTYR : Motorbåtkrybber 1 Tidlig på 80-tallet begynte Industri Lambertseter AS å levere utstyr til norske fritidsbåter. Vi har i dag forhandlere fordelt

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Monteringsanvisning.

Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. Stigefoten er konstruert og framstilt i henhold til NS EN 131 1-4 og Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. av 14. april 1989. Stigefoten kan monteres på stiger med aluminiumsvanger

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

MONTERINGSBESKRIVELSE REX TERRASSEMARKISE TYPE "HERCULES" SAMMENSTILLINGSTEGNINGER TERRASSEMARKISER

MONTERINGSBESKRIVELSE REX TERRASSEMARKISE TYPE HERCULES SAMMENSTILLINGSTEGNINGER TERRASSEMARKISER MONTERINGSBESKRIVELSE REX TERRASSEMARKISE TYPE "HERCULES" Markisen kan monteres enten under takutspring eller på vegg. Festebrakettene bør sitte så nær armene som mulig, da det er der belastningen er størst.

Detaljer

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Side 1 av 5 Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Arkiv : instruks\mttp_tts-206.doc Dato : 08.10.2013 Erstatter : MTTP/TTS-205 Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade,

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Monteringsanvisning. EPJMe-1C-12/24/36-D-T3

Monteringsanvisning. EPJMe-1C-12/24/36-D-T3 Monteringsanvisning EPJMe-1C-12/24/36-D-T3 EL NR 11 652 03 Kabel leder Kabeltyper Spenningsområde Uo/U (Um) Tverrsnitt (IEC 502) Max lengde hylse Kopper og aluminium Syntetisk isolasjon (IEC 502) Kopper

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

tipper Modell: 1500 HDK

tipper Modell: 1500 HDK tipper Modell: 1500 HDK Bruker- & monteringshåndbok Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...2 Tekniske spesifikasjoner:...3 Utstyr:...4 Virkemåte:...5 Førstegangs klargjøring av tipperen:...5 Kort

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring

Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring Hurtigguide PS1-LCD 3 4 5 1 2 Tilførselsstrøm 1 Klemmer på 1-fas L1, N + jording ( 3-fas= L1, L2 og L3 + jord ) Motorkabler 2 Kontaktorklemme 2 og 4 på 1-fas (

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Monteringsanvisning SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Vedrørende rekkenes/ konstruksjonsvirkets tykkelse Alle rekker/alt reisverk i denne byggsatsen er i en tykkelse som varierer mellom 42 til 45

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 051010 _no.pdf INSTALLASJONS manual NO Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol- & vindforhold

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett

LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett Utføring LK Shuntskap VT RF LK Shuntskap VT RF er beregnet for bruk der man ønsker å skjule LK Fordelershunt VS med montert LK Fordeler RF. Skapet har tett bunn med

Detaljer

BRUKSANVISNING ELEKTROMEKANISK TRIMPLAN SLEIPNER MOTOR AS. Arne Svendsens gate 6-8 1612 Fredrikstad SLEIPNER MOTOR AS

BRUKSANVISNING ELEKTROMEKANISK TRIMPLAN SLEIPNER MOTOR AS. Arne Svendsens gate 6-8 1612 Fredrikstad SLEIPNER MOTOR AS ELEKTROMEKANISK TRIMPLAN BRUKSANVISNING SLEIPNER MOTOR AS Arne Svendsens gate 6-8 1612 Fredrikstad Telefon: 69 30 00 60 Telefaks: 69 30 00 70 e-post: sleipner@sleipner.no SLEIPNER MOTOR AS B R U K S A

Detaljer

Brukermanual Kickbike

Brukermanual Kickbike Brukermanual Kickbike Takk for at du kjøpte en Kickbike sparkesykkel. Vennligst les avsnittene Vedlikehold, Advarsler, Garanti og Tips nøye. Du kan følge denne manualen når du skal montere Kickbiken din.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB.

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB. 1 Generell informasjon Frictionboard er enkelt å sette sammen. Det kan gjøres av en person, men da anbefaler vi å montere sammen rammen stående, i rett posisjon. Alle delene kan festes sammen med skralle,

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2399-NO-12/14. Skjermet Vinkelkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181.

Montasjeanvisning EPP-2399-NO-12/14. Skjermet Vinkelkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. Montasjeanvisning EPP-2399-NO-12/14 Skjermet Vinkelkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. For 1-leder 24 kv PEX-isolert kabel med skjermtråder. Type: RSES-5251 Sikkerhetsadvarsel: Gjeldende

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen Toleranse bredde: +10-10 mm (per parti) Toleranse høyde: +7-7 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall

Detaljer

Brukerveiledning. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229

Brukerveiledning. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229 IR-sender 17SO Brukerveiledning IR-sender 17SO IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229 IR-sender 17SO...1 Funksjon... 2 Funksjonsomkopler...2 Kanaler/nivå...3 Innstilling av kode... 4 Sette i batterier... 4

Detaljer

Veisikringsanlegg Side: 1 av 6

Veisikringsanlegg Side: 1 av 6 Veisikringsanlegg Side: 1 av 6 1 MONTERING AV GLASSFIBERBOMMER...2 1.1 Materiale...2 1.2 Montering av 10,5m bom...2 1.2.1 Sammensetting...2 1.2.2 Montering til drivmaskin...2 1.2.3 Justering av lengde...2

Detaljer

(Put in picture of NORDIC 140 cycle)

(Put in picture of NORDIC 140 cycle) (Put in picture of NORDIC 140 cycle) Art. Nr: 101213 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Deleliste Turtle quadkopterbyggesett

Deleliste Turtle quadkopterbyggesett Deleliste Turtle quadkopterbyggesett - 1 stk 5-kanals radiosender med mottaker - 1 stk KK2 styrekort med piezo-høyttaler - 4 stk servokabler - 2 par motorer DYS 1806-1 stk LiPo-batteri 3 cell 2200 mah

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Art.nr.: 180 665 gangbane m/gasstrykkfjær, 3 meter. Art.nr.: 180 666 gangbane m/gasstrykkfjær, 4 meter. Art.nr.: 180 667 gangbane m/gasstrykkfjær, 5 meter. E-post:

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

ACO Bygg. ACO Takrenner. Eksklusive takrenner med stor kapasitet. ACO Takrennesystem i sink, kobber og stål

ACO Bygg. ACO Takrenner. Eksklusive takrenner med stor kapasitet. ACO Takrennesystem i sink, kobber og stål ACO Bygg ACO Takrenner Eksklusive takrenner med stor kapasitet ACO Takrennesystem i sink, kobber og stål ACO Takrenner Presentasjon til ACO takrennesystem ACO takrenner Er et eksklusivt takrennesystem

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 600

Avtrekkssystem type CD 600 Avtrekkssystem type CD 600 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 600 avtrekkssystem: Innsugskon Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer

HS2800. Montering og brukerveiledning. Hytteliv Senteret AS

HS2800. Montering og brukerveiledning. Hytteliv Senteret AS HS2800 Montering og brukerveiledning Hytteliv Senteret AS 2 INNHOLD Denne pakken inneholder følgende: 1 stk. Heatsource 2800 1 stk. Termostatpanel 1 stk. GSM fjernstyring 1 stk. Gasstilkobling for 3/8"

Detaljer

bilinnredning Norsk monteringsanvisning - 1 -

bilinnredning Norsk monteringsanvisning - 1 - bilinnredning Norsk monteringsanvisning Download English version on www.raaco.com Download nederlandse versie op www.raaco.com Ladda ned den svenska versionen på www.raaco.com Download dansk version www.raaco.com

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Gran-O-matic A800 GARASJEPORTÅPNER BRUKSANVISNING OG MONTERING

Gran-O-matic A800 GARASJEPORTÅPNER BRUKSANVISNING OG MONTERING Gran-O-matic A00 GARASJEPORTÅPNER BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING Gran-O-matic A00 I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Rotorspreder INSTALLASJONSMANUAL. 1 30.07.13 EBL IL Rev Date Issued Issued by Approved by. Document no.: 10000559 Project no.:

Rotorspreder INSTALLASJONSMANUAL. 1 30.07.13 EBL IL Rev Date Issued Issued by Approved by. Document no.: 10000559 Project no.: INSTALLASJONSMANUAL Rotorspreder 1 30.07.13 EBL IL Rev Date Issued Issued by Approved by Document no.: 10000559 Project no.: Side 1 av 12 Informasjonen i dette dokumentet kan forandres uten påminnelser.

Detaljer