Hedmark Trafikk FKF Rutetransport GLåmdalen 2016 Ruteproduksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hedmark Trafikk FKF Rutetransport GLåmdalen 2016 Ruteproduksjon"

Transkript

1 Hedmark Trafikk FKF Rutetransport GLåmdalen 2016 Gul farge viser hvor det er endring ift forrige versjon Linjenummer Bybuss Stam/Reg. Lokal/Skole Mini Summer av Utregnet km Kolonneetiketter Radetiketter Totalsum , , , , , , ,2 9789, , , , , , , ,4 2937, , , ,2 8774, ,7 1886, ,0 2710, , , , , , , , , , , ,6 5777, , ,9 5696, , , , , , , , , , , , , , , ,1 964, , , , , , , ,9 4259, , ,3 4696, , , , ,7 6199, ,8 4395, ,9 5353, ,6 5367, , ,4 8466, , , , , , , , , , , , , , , , ,4 9587, , , , , ,2 2713, , , , , , , , , , , , , ,5 3006, ,4 7649, ,3 4820, ,8 4935, ,2 5414, , , , , , , , , , ,7 Totalsum , , , , ,0 G:\Anbud\Buss 2016 Glåmdalen\Arbeidsdokumenter\\400-ProduksjonsBeregning \Pivot 1-17

2 Beskrivelse til Rutetidtabeller Noen kommentarer til materiell og ruteopplegg. Vogn Merknad Rute, ruteområde I noen ruter forekommer det oppsett av avganger med forskjellige vogntyper, f.eks. skolebussmateriell og minibusser. Dette fremkommer av produksjonsspesifikasjonen pr avgang. Det er interesse for å få andre forslag, mer eller mindre kjøring med annet materiell. F.eks. med 55 seters buss. Genrell kommentar Noen momenter/kommentarer er knyttet til enkelte ruter. Dette er IKKE en uttømmende beskrivelser. Det kan være situasjoner som burde vært beskrevet i andre ruter. Noe vil bli avklart gjennom tilbudsfasen. Mange i dag ukjente situasjoner vil også komme opp gjennom driftsperioden. Generelt. Takting med tog i Kongsvinger. Kommentarer til Eidskog. Kommentarer til Åsnes. 400 Generelt. Vogngruppe. Sand-Skarnes- Kongsvinger Det legges om til takting med tog i Kongsvinger fra 22. juni Dette kan få ringvirkninger i hele ruteområdet mhp skolebusskjøringen om det kan gi besparelser i antall bussuttak og/eller er ønskelig fra lokalt hold mhp å få et skolebusstilbud som henger sammen med stam-/regionruter. Tilpasninger kan komme til å foregå frem mot oppstat av skoleåret i Rute 500 vil kunne transportere en del videregående elever. Hvordan og hvilke konsekvenser dette vil kunne få er usikkert. Det kan f.eks. bli satt inn egne skolebussavganger i ruta, og innstilling av andre parallelle skolebussavganger. Aktuelt for strekningen fra Eidskog til Kongsvinger. Strukturen i skolebussavgangene er til dels vanskelig å forstå. Det er et ønske at dette kan endres, f.eks. ved bruk av større busser og mindre busser i fornuftig sammspill. Denne er kompleks og ny. Det hefter usikkerhet med det spesifiserte antall avganger. Den er bygd opp om forutsetningen å korrespondere med tog på Skarnes TIL Oslo, og tilsvarende FRA Oslo. Det kreves ikke stamrutemateriell. Km overført til kategori III-busser Sand-Austvatn- Skarnes-Kongsvinger 470 Sand-Eidsvoll 500 Kongsvinger-Elverum Denne bygges opp om skoleskyssbehov, + noe til. Det hefter usikkerhet med det spesifiserte antall avganger. Det kreves ikke stamrutemateriell. Km overført til kategori III-busser. Det manglet en avgang! Det manglet en avgang! Det manglet en avgang! Det er ikke bestemt at denne skal være med. Ei heller hvilken vogngruppe som skal benyttes. Den ligger inne med km i gruppe 4, minibuss. Vurdering av bussmareriell skal tilbyder komme med forslag på. En eventuell rute vil kjøre i samarbeid med Ruter, og vil sannsynligvis også kreve Ruters billetteringsutstyr. Tidspunktene for når avgangene skal kjøre på lørdag og søndag ble besluttet endret 23. mars. Det hefter da usikkerhet m.h.p. antall avganger, oppstart og slutt på dagtypen. Det kan komme ekstra avganger i ruta på skoledager pga skoleelever. Mest aktuelt er strekningen Flisa-Våler vg.sk, og inn/ut av Kongsvinger, med skolebussmateriell. G:\Anbud\Buss 2016 Glåmdalen\Arbeidsdokumenter\\400-ProduksjonsBeregning \BeskrivelseRutetidtabeller 2-17

3 Beskrivelse til Rutetidtabeller Rute, ruteområde Bybuss Vangen- stasjonen- Vennersberg Bybuss Glåmlia- Skriverskogen-Lia- Marikollen Denne er skrevet ut i én versjon i PDF. Den skal kjøres slik hele året, og er innregnet i produksjonen. Assistanse kan forekomme, med skolebussmateriell. Denne er skrevet ut i én versjon i PDF. Den skal kjøres slik hele året, og er innregnet i produksjonen. Assistanse kan forekomme, med skolebussmateriell Svullrya-Lundersæter- Kongsvinger Austmarka-Masterdu- Kongsvinger Sommerkjøringen i denne ruta er et nytt oppsett som ikke er utprøvd. Det er sannsynlig med endringer. Sommerkjøringen i denne ruta er et nytt oppsett som ikke er utprøvd. Det er sannsynlig med endringer. 575 Kongsvinger- Charlottenberg Tidspunktene for når avgangene skal kjøre på lørdag og søndag ble besluttet endret 23. mars. Det hefter da usikkerhet m.h.p. antall avganger, første og siste tur på dagtypen. Det foreligger bare et tabelloppsett som gjelder for alle dager, untatt spesielle lørdager. Tabellen ligger bare under skoledag-mappen, mens en utgave er i mappen for spesielle lørdager. Søndagsavganger (2 stk) manglet km. 581 Svullrya-Kirkenær 610 Flisa-vestsida- Kongsvinger 611 Linna-Flisa 640 FLEX-ruter Ruta kjøres med minibuss i dag, men pga skolenedlegging vil det sannsynligvis svare seg å bruke vanlig skolebuss. Det blir høyst sannsynlig minibuss fortsatt. Ruta har ingen avganger på skolefri, hvilket den har i dag. Dette kan event kompenseres med FLEX-ruter. Ruta har ingen avganger på skolefri, hvilket den har i dag. Dette kan event kompenseres med FLEX-ruter. Avgangene manglet i produksjonsoppgaven. Det skal etableres FLEX-ruter i anbudsområdet. Disse vil i hovedsak kjøre på dagtid, skoledager, i tiden mellom skolekjøring morgen og ettermiddag. Det kan også bli vurdert litt kjøring etter at skolebarn er kjørt hjem på ettermiddagen. Annet E F G H I Å Bokstaven E bak rutenummeret i filnavnet beskriver at avgangene skal kjøres i skolens sommerferie i 2016, fra 1. juli. Dette er likt med kjøringen også før i juni i 2016, og med hele skolens ferie sommeren (Bokstaven I) Bokstaven bak rutenummeret i filnavnet beskriver at avgangene skal kjøres skoledager, tilnærmet 190 dager pr år. Bokstaven betyr at ruten/avgangene skal kjører ved skolefri, i skoleåret. Betyr at ruta/avgangene skal kjøres på 4 spesielle lørdager pr. år. Betyr at ruta/avgangene skal kjøres i skolens sommerferie i Kjøringen er nå inkludert. Det skal kjøres søndagsruter. Bybusser har ikke kjørt på 17. mai, men det kan være aktuelt å begynne med å kjøre bybusser på en slik dag. G:\Anbud\Buss 2016 Glåmdalen\Arbeidsdokumenter\\400-ProduksjonsBeregning \BeskrivelseRutetidtabeller 3-17

4 R 1 O Sand-Kongsvinger 63, F 12072, R 2 O Sand-Kongsvinger 63, F 12072, R 3 O Sand-Kongsvinger 73, EFGIH 22585, R 4 O Sand-Kongsvinger 63, F 12072, R 5 O Sand-Skarnes st 19, EFGHI 1030, R 6 O Sand-Kongsvinger 46, EGI 2953, R 7 O Sand-Kongsvinger 73, F 14023, R 8 O Sand-Kongsvinger 46, EGIFH 5352, R 9 O Sand-Kongsvinger 73, EFGIÅ 3985, R 10 O Skarnes idr-kongsvinger 27, F 5302, R 11 O Sand-Kongsvinger 46, EFGI 11719, R 12 O Skarnes idr-kongsvinger 27, F 5302, R 13 O Sand-Kongsvinger 46, F 8766, R 14 O Sand-Skarnes st 19, EGI 1267, R 15 O Hamar skyss-kongsvinger 107, FG 4615, R 16 O Sand-Kongsvinger 46, F 8766, R 17 O Hamar skyss-kongsvinger 107, FGÅ 4937, T 1 O Kongsvinger-Skarnes (Ko 27, F 5200, T 2 O Kongsvinger-Sand 46, F 8791, T 3 O Kongsvinger-Sand 46, EGI 2961, T 4 O Kongsvinger-Sand 46, F 8791, T 5 O Kongsvinger-Sand 73, EGIFH 8577, T 6 O Kongsvinger-Sand 63, F 12097, T 7 O Skarnes st-sand 47, FH 1991, T 8 O Kongsvinger-Sand 73, EGI 4732, T 9 O Kongsvinger-Sand 73, F 14048, T 10 O Kongsvinger-Sand 73, EGIFH 8577, T 11 O Skarnes st-sand 19, F 3750, T 12 O Kongsvinger-Sand 73, EGI 4732, T 13 O Kongsvinger-Hamar skyss 107, G 751, T 14 O Kongsvinger-Sand 63, F 12097, T 15 O Kongsvinger-Hamar skyss 107, F 3864, T 16 O Kongsvinger-Hamar skyss 107, EFGIÅ 5796, T 17 O Skarnes st-sand 19, F 3750, T 18 O Kongsvinger-Sand 73, F 14048, T 19 O Skarnes st-sand 47, EGI 3034, T 20 O Kongsvinger-Sand 46, F 8791, T 21 O Kongsvinger-Sand 46, EFGIÅ 2498, R 1 O Kongsvinger-Sand 73, EI 3031, R 2 O Kongsvinger-Sand 73, G 1700, R 3 O Kongsvinger-Skarnes st 25, F 4841,2 G:\Anbud\Buss 2016 Glåmdalen\Arbeidsdokumenter\\400-ProduksjonsBeregning \ProdHB 4-17

5 R 4 O Kuggerud-Sand 18, F 3564, R 5 O Sander sent-skarnes idr 10, F 1989, R 6 O Kongsvinger-Sand 73, F 14048, R 7 O Kongsvinger-Sand 73, EI 3031, R 8 O Kongsvinger-Sand 73, G 1700, R 9 O Skarnes idr-nettbuss Sa 38, F 7370, R 10 O Kongsvinger-Skarnes st 26, F 5116, R 11 O Skarnes idr-sand 54, F 10427, R 12 O Kongsvinger-Sand 60, F 11523, R 13 O Kongsvinger-Skarnes st 27, F 5183, R 14 O Skarnes st-sand 53, F 10128, R 15 O Kongsvinger-Sand 73, EI 3031, R 16 O Kongsvinger-Sand 73, G 1700, R 17 O Skarnes st-sand 46, F 8865, T 1 O Sand-Kongsvinger 71, EI 2934, T 2 O Sand-Kongsvinger 71, G 1646, T 3 O Sand-Skarnes st 46, F 8873, T 4 O Skarnes st-kongsvinger 24, F 4560, T 5 O Sand-Skarnes st 47, F 9040, T 6 O Sand-Kongsvinger 64, F 12182, T 7 O Sand-Kongsvinger 71, EI 2934, T 8 O Sand-Kongsvinger 71, G 1646,3 410 NOU-Kuggerud 9, , T 9 O Sand-Kongsvinger 71, F 13600, T 10 O Skarnes st-kongsvinger 29, F 3321, T 11 O Skarnes st-kongsvinger 31, F 2393, T 12 O Sand-Kongsvinger 71, EI 2934, T 13 O Sand-Kongsvinger 71, G 1646,3 410 NOU-Kuggerud 9, , T 14 O Skarnes st-kongsvinger 24, F 4727, T 15 O Skarnes st-kongsvinger 24, F 4727, R 1 O Maarud fabr-skarnes idr 22, F 4286, R 2 O Disenå-Skarnes idr 7, F 1489, R 3 O Tronbøl-Skarnes idr 2, F 423, R 4 O Tjernsmo-Skarnes st 12, F 2390, R 5 O Tjernsmo-Skarnes st 12, F 2390, T 1 O Skarnes st-maarud fabr 13, F 2563, T 2 O Skarnes idr-tjernsmo 20, F 3925, T 3 O Skarnes idr-tjernsmo 20, F 3925, R 1 O Lie bru-nord-odal u 25, F 4776, T 1 O Sand sentra-korsholen 7, F 831,0 G:\Anbud\Buss 2016 Glåmdalen\Arbeidsdokumenter\\400-ProduksjonsBeregning \ProdHB 5-17

6 T 2 O Sand sentra-sand 29, F 2301, T 3 O Sand sentra-sand 24, F 1880, R 1 O Skarnes st-nord-odal u 33, F 6271, T 1 O Sand sentra-veili 10, F 2055, T 2 O Nord-Odal u-skarnes st 29, F 3291, T 3 O Nord-Odal u-skarnes st 29, F 2316, T 4 O Nord-Odal u-veili 20, F 774, T 1 O Nord-Odal u-sand sentra 10, F 1976, T 2 O Sand-Sand 17, F 3306, T 3 O Sand sentra-korsholen 20, F 2292, T 4 O Nord-Odal u-korsholen 30, F 4723, T 5 O Sand-Sand 28, F 1064, T 6 O Nord-Odal u-korsholen 30, F 1142, R 1 O Lie bru-nord-odal u 26, F 5036, R 2 O Knapper-Nord-Odal u 6, F 1244, R 2 O Knapper-Nord-Odal u 6, ,5 425 O Loppetorget-Skyrud-Nord-Odal 15, , R 3 O Sand sentra-sand 15, F 2952, T 1 O Nord-Odal u-sand sentra 13, F 2559, T 2 O Nord-Odal u-loppetorget 15, F 1768, T 3 O Nord-Odal u-sand 24, F 2758, T 4 O Nord-Odal u-sand 28, F 2200, T 5 O Nord-Odal u-sand 16, F 1212, T 6 O Nord-Odal u-fjellkrysse 15, F 2422, T 7 O Nord-Odal u-sand 24, F 1921, T 8 O Nord-Odal u-korsholen 23, F 875, T 1 O Skarnes idr-gaustad 15, F 2937, R 1 O Ullern skol-dysterud br 16, F 662, R 2 O Ullern skol-dysterud br 16, F 2564, R 3 O Skarnes idr-antona 22, F 4322, R 4 O Skarnes idr-antona 22, F 1774, T 1 O Skarnes (Ko-Skarnes idr 25, F 4769, R 1 O Fululykkja-Sander sent 19, F 3771, T 1 O Sander sent-skarnes (Ko 26, F 5002, R 1 O Sander sent-sander sent 9, F 1886, R 1 O Sander sent-spetalen (S 10, F 777, T 1 O Spetalen (S-Sander sent 10, F 1932, R 1 O Gaustad-Slåstad sen 17, F 3393, R 2 O Veili-Slåstad sen 14, F 2791, T 1 O Slåstad sen-oppstad bru 24, F 2772, T 2 O Slåstad sen-oppstad bru 24, F 1930,5 G:\Anbud\Buss 2016 Glåmdalen\Arbeidsdokumenter\\400-ProduksjonsBeregning \ProdHB 6-17

7 R 1 O Korsholen-Eidsvoll st 34, F 6471, R 2 O Korsholen-Eidsvoll st 34, F 6471, R 3 O Korsholen-Eidsvoll st 34, F 6471, R 4 O Sand-Eidsvoll st 35, F 6777, R 5 O Sand-Eidsvoll st 35, F 6777, R 6 O Sand-Eidsvoll st 35, F 6777, R 7 O Sand-Eidsvoll st 35, F 6777, R 8 O Sand-Eidsvoll st 35, F 6777, R 9 O Sand-Eidsvoll st 35, F 6777, T 1 O Eidsvoll st-sand 35, F 6798, T 2 O Eidsvoll st-sand 35, F 6798, T 3 O Eidsvoll st-sand 35, F 6798, T 4 O Eidsvoll st-sand 35, F 6798, T 5 O Eidsvoll st-sand 25, F 4845, T 6 O Eidsvoll st-sand 25, F 4845, T 7 O Eidsvoll st-sand 25, F 4845, T 8 O Eidsvoll st-sand 25, F 4845, T 9 O Eidsvoll st-sand 25, F 4845, R 1 O Flisa busst-kongsvinger 55, EFGI 13990, R 2 O Elverum sky-kongsvinger 100, EFGI 25539, R 3 O Elverum sky-kongsvinger 100, EFGI 25539, R 4 O Flisa busst-kirketorget 58, F 11033, R 5 O Elverum sky-kongsvinger 100, EFGI 25539, R 6 O Flisa busst-kongsvinger 55, EFGHI 2864, R 7 O Elverum sky-kongsvinger 100, EFGI 25539, R 8 O Elverum sky-kongsvinger 100, EFGIH 30768, R 9 O Elverum sky-kongsvinger 100, EFGI 25539, R 10 O Elverum sky-kongsvinger 100, EFGIH 30768, R 11 O Elverum sky-kongsvinger 100, EFGI 25539, R 12 O Elverum sky-kongsvinger 100, EFGIH 30768, R 13 O Flisa busst-kongsvinger 55, EFGIÅ 2974, R 14 O Elverum sky-kongsvinger 100, EFGI 25539, R 15 O Elverum sky-flisa busst 45, H 181, R 16 O Elverum sky-kongsvinger 100, EFGIÅ 35795, R 17 O Elverum sky-kongsvinger 100, EFGI 25539, R 18 O Elverum sky-flisa busst 45, EFGI 2182, R 19 O Elverum sky-kongsvinger 100, EFGIÅ 30969, R 20 O Elverum sky-kongsvinger 100, EFGI 25539, R 21 O Elverum sky-kongsvinger 100, EFGIÅ 30969, R 22 O Elverum sky-flisa busst 45, EFGI 11549, R 23 O Elverum sky-flisa busst 45, EFGIÅ 2455,4 G:\Anbud\Buss 2016 Glåmdalen\Arbeidsdokumenter\\400-ProduksjonsBeregning \ProdHB 7-17

8 T 1 O Flisa busst-elverum sky 44, EFGI 11424, T 2 O Kongsvinger-Elverum sky 100, EFGI 25420, T 3 O Kongsvinger-Elverum sky 100, EFGI 25420, T 4 O Kongsvinger-Elverum sky 100, EFGI 25420, T 5 O Flisa busst-våler vgs. 18, F 3581, T 6 O Flisa busst-elverum sky 44, EFGHI 2339, T 7 O Kongsvinger-Elverum sky 100, EFGI 25420, T 8 O Kongsvinger-Elverum sky 100, EFGIH 30624, T 9 O Kongsvinger-Elverum sky 100, EFGI 25420, T 10 O Kongsvinger-Elverum sky 100, EFGIH 30624, T 11 O Kongsvinger-Elverum sky 100, EFGI 25420, T 12 O Kongsvinger-Elverum sky 100, EFGIH 30624, T 13 O Flisa busst-elverum sky 44, EFGIÅ 2428, T 14 O Kongsvinger-Elverum sky 100, EFGI 25420, T 15 O Kongsvinger-Flisa busst 55, H 220, T 16 O Kongsvinger-Elverum sky 100, EFGIÅ 35628, T 17 O Kongsvinger-Elverum sky 100, EFGI 25420, T 18 O Kongsvinger-Flisa busst 55, EFGI 2644, T 19 O Kongsvinger-Elverum sky 100, EFGIÅ 30824, T 20 O Kongsvinger-Elverum sky 100, EFGI 25420, T 21 O Kongsvinger-Elverum sky 100, EFGIÅ 30824, T 22 O Kongsvinger-Flisa busst 55, EFGI 13992, T 23 O Kongsvinger-Flisa busst 55, EFGIÅ 2974, R 1 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 2 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 3 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 4 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 5 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 6 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 7 O Kongsvinger-Holt ungdom 0, EFGHI 50, R 8 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 9 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGIH 2044, R 10 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 11 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGIH 2044, R 12 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 13 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGIH 2044, R 14 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 15 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGIH 2044, R 16 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 17 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGIH 2044, R 18 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696,7 G:\Anbud\Buss 2016 Glåmdalen\Arbeidsdokumenter\\400-ProduksjonsBeregning \ProdHB 8-17

9 R 19 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGIH 2044, R 20 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 21 O Bogeråsen-Kongsvinger 5, EFGHI 296, R 22 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 23 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 24 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 25 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 26 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 27 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 28 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 29 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 30 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 31 O Bogeråsen-Holt ungdom 6, EFGI 1696, R 32 O Bogeråsen-Kongsvinger 5, EFGI 1447, T 1 O Kongsvinger-Bogeråsen 5, EFGI 1356, T 2 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 3 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 4 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 5 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 6 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 7 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 8 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGIH 3788, T 9 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 10 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGIH 3788, T 11 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 12 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGIH 3788, T 13 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 14 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGIH 3788, T 15 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 16 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGIH 3788, T 17 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 18 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGIH 3788, T 19 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 20 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGIH 3788, T 21 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 22 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 23 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 24 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 25 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 26 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 27 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144,5 G:\Anbud\Buss 2016 Glåmdalen\Arbeidsdokumenter\\400-ProduksjonsBeregning \ProdHB 9-17

10 T 28 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 29 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, T 30 O Holt ungdom-bogeråsen 12, EFGI 3144, R 1 O Kongsvinger-Seljevn 3, EFGI 886, R 2 O Marikollen-Seljevn 7, EFGI 2006, R 3 O Marikollen-Seljevn 7, EFGI 2006, R 4 O Marikollen-Seljevn 7, EFGI 2006, R 5 O Marikollen-Seljevn 7, EFGI 2006, R 6 O Marikollen-Seljevn 7, EFGI 2006, R 7 O Marikollen-Seljevn 7, EFGI 2006, R 8 O Marikollen-Seljevn 7, EFGI 2006, R 9 O Marikollen-Seljevn 7, EFGI 2006, R 10 O Marikollen-Seljevn 7, EFGI 2006, R 11 O Marikollen-Seljevn 7, EFGI 2006, R 12 O Marikollen-Seljevn 7, EFGI 2006, R 13 O Marikollen-Seljevn 7, EFGI 2006, R 14 O Marikollen-Seljevn 7, EFGI 2006, R 15 O Marikollen-Seljevn 7, EFGI 2006, R 16 O Marikollen-Kongsvinger 4, EFGI 1122, T 1 O Seljevn-Marikollen 13, EFGI 3357, T 2 O Seljevn-Marikollen 13, EFGI 3357, T 3 O Seljevn-Marikollen 13, EFGI 3357, T 4 O Seljevn-Marikollen 13, EFGI 3357, T 5 O Seljevn-Marikollen 13, EFGI 3357, T 6 O Seljevn-Marikollen 13, EFGI 3357, T 7 O Seljevn-Marikollen 13, EFGI 3357, T 8 O Seljevn-Marikollen 13, EFGI 3357, T 9 O Seljevn-Marikollen 13, EFGI 3357, T 10 O Seljevn-Marikollen 13, EFGI 3357, T 11 O Seljevn-Marikollen 13, EFGI 3357, T 12 O Seljevn-Marikollen 13, EFGI 3357, T 13 O Seljevn-Marikollen 13, EFGI 3357, T 14 O Seljevn-Marikollen 13, EFGI 3357, T 15 O Seljevn-Marikollen 13, EFGI 3357, R 1 O Lundersæter-Kongsvinger 23, F 4436, R 2 O Svullrya-Kongsvinger 46, G 1059, R 3 O Svullrya-Kongsvinger 47, F 9061, R 4 O Hokåsen-Roverud sko 11, F 2238, R 5 O Svullrya-Kongsvinger 47, G 1097, R 6 O Svullrya-Kongsvinger 49, EI 2035, R 7 O Svullrya-Kongsvinger 47, F 9064,9 G:\Anbud\Buss 2016 Glåmdalen\Arbeidsdokumenter\\400-ProduksjonsBeregning \ProdHB 10-17

11 R 8 O Finnskogen-Roverud 20, F 3967, R 9 O Svullrya-Kongsvinger 44, EI 1839, R 10 O Svullrya-Kongsvinger 44, G 1032, R 11 O Svullrya-Kongsvinger 44, F 8525, T 1 O Kongsvinger-Hokåsen 30, F 5777, T 2 O Brandval sk-finnskogen 31, F 6036, T 3 O Kongsvinger-Svullrya 43, G 1009, T 4 O Kongsvinger-Svullrya 43, EI 1800, T 5 O Kongsvinger-Svullrya 43, F 8342, T 6 O Kongsvinger-Roverud sko 10, F 2010, T 7 O Roverud sko-finnskogen 18, F 3465, T 8 O Kongsvinger-Svullrya 50, F 7630, T 9 O Kongsvinger-Svullrya 51, F 2017, T 10 O Finnskogen-Svullrya 18, F 3549, T 11 O Kongsvinger-Svullrya 46, G 1075, T 12 O Kongsvinger-Svullrya 48, EI 1996, T 13 O Kongsvinger-Svullrya 48, F 9241, R 1 O Brødbøl-Kongsvinger 36, F 6900, R 2 O Kjerret (ri-kongsvinger 43, F 8208, R 3 O Brødbøl-Kongsvinger 33, EGI 803, R 4 O Austmarka s-kongsvinger 38, F 2837, R 5 O Austmarka s-kongsvinger 26, F 1016, R 6 O Austmarka s-kongsvinger 26, EGI 625, R 7 O Austmarka s-kongsvinger 35, F 6659, T 1 O Kongsvinger-Austmarka s 35, F 6714, T 2 O Kongsvinger-Austmarka S 35, F 3966, T 3 O Austmarka s-austmarka s 24, F 2749, T 4 O Kongsvinger-Austmarka s 26, EGI 625, T 5 O Marikollen-Brødbøl 54, F 4108, T 6 O Austmarka s-kjerret (ri 12, F 2340, T 7 O Kongsvinger-Brødbøl 51, F 3779, T 8 O Kongsvinger-Brødbøl 44, F 1786, T 9 O Kirketorget-Brødbøl 35, F 6794, T 10 O Kongsvinger-Brødbøl 33, EGI 804, R 1 O Austmarka S-Rådhuset 29, F 5643, R 2 O Austmarka S-Kongsvinger 28, EGI 1845, R 3 O Austmarka S-Kongsvinger 28, EGI 1845, T 1 O Kongsvinger-Austmarka S 28, F 5466, T 2 O Kongsvinger-Austmarka s 29, EGI 1856, T 3 O Kongsvinger-Grorud (Aus 21, F 4086, T 4 O Kongsvinger-Austmarka s 29, EGI 1856,0 G:\Anbud\Buss 2016 Glåmdalen\Arbeidsdokumenter\\400-ProduksjonsBeregning \ProdHB 11-17

12 R 1 O Stranda-Kongsvinger 40, F 7658, R 2 O Skotterud s-kongsvinger 32, F 6114, T 1 O Kongsvinger-Magnor st. 37, F 7104, T 2 O Kirketorget-Stranda 42, F 8038, R 1 O Rødkjølen-Skotterud s 32, F 6097, T 1 O Skotterud s-fagerli 22, F 1670, T 2 O Skotterud s-rødkjølen 31, F 3648, T 3 O Eidskog u.s-skarshaug 25, F 1875, R 1 O Magnor skol-skotterud s 16, F 1218, R 2 O Skotterud s-skotterud s 21, F 1547, R 3 O Magnor skol-skotterud s 16, F 1970, R 4 O Skotterud s-skotterud s 25, F 2971, R 5 O Eidskog u.s-skotterud s 23, F 1749, T 1 O Skotterud s-eidskog u.s 25, F 4890, R 1 O Korsgarden-Skotterud s 25, F 4850, T 1 O Skotterud s-korsgarden 31, F 1212, T 2 O Skotterud s-korsgarden 30, F 2209, T 3 O Skotterud s-åbogen 17, F 2081, T 4 O Skotterud s-korsgarden 22, F 2681, T 5 O Eidskog u.s-korsgarden 27, F 2027, R 1 O Skindpungru-Skotterud s 29, F 5557, T 1 O Skotterud s-sjøenden 22, F 1654, T 2 O Skotterud s-sjøenden 23, F 2803, T 3 O Eidskog u.s-sjøenden 22, F 1643, R 1 O - 0, F T 1 O Skotterud s-tjernsli 24, F 964, R 1 O Buholtet-Skotterud s 22, F 4366, T 1 O Smedtorpet-Buholtet 12, F 2449, T 2 O Skotterud s-buholtet 22, F 1676, T 3 O Skotterud s-buholtet 23, F 2696, T 4 O Eidskog u.s-fjeldkrysse 13, F 957, R 1 O Hauga (riks-eidskog u.s 15, F 2905, R 2 O Tollefsbøl-Skotterud s 6, F 1265, R 3 O Hauga (riks-skotterud s 15, F 2986, R 4 O Hauga (riks-skotterud s 15, F 1151, R 5 O Hauga (riks-skotterud s 21, F 4134, R 6 O Hauga (riks-skotterud s 15, F 2998, T 1 O Skotterud s-hauga (riks 15, F 2988, T 2 O Skotterud s-hauga (riks 23, F 4457, T 3 O Skotterud s-hauga (riks 17, F 1264, T 4 O Skotterud s-tollefsbøl 6, F 788,6 G:\Anbud\Buss 2016 Glåmdalen\Arbeidsdokumenter\\400-ProduksjonsBeregning \ProdHB 12-17

13 T 5 O Skotterud s-hauga (riks 17, F 2044, T 6 O Eidskog u.s-hauga (riks 15, F 1165, R 1 O Hauga (riks-kongsvinger 46, F 8804, T 1 O Kirketorget-Hauga (riks 51, F 9781, T 1 O Helgesen-Kongsvinger 40, F 7601, T 2 O Brandval sk-kongsvinger 22, F 4259, R 1 O Overud-Tajevegen 3 20, F 3896, R 2 O Lierfløyta-Marikollen 16, F 3072, T 1 O Vennersberg-Overud 25, F 3871, T 2 O Marikollen-Overud 21, F 824, T 3 O Marikollen-Mensrudfelt 29, F 2276, T 4 O Kongsvinger-Lierkrysset 17, F 1281, T 5 O Kongsvinger-Overud 20, F 811, R 1 O Buholtet-Marikollen 21, F 4024, T 1 O Vennersberg-Buholtet 24, F 3692, T 2 O Marikollen-Buholtet 19, F 778, T 3 O Lierkrysset-Buholtet 11, F 1743, R 1 O Sander sent-kongsvinger 19, F 3687, T 1 O Langeland s-edsberg 13, F 2511, T 1 O Marikollen-Bjørkli 15, F 3024, T 2 O Marikollen-Bjørkli 18, F 1371, R 1 O Roverud-Roverud sko 4, F 894, T 1 O Roverud sko-rustad 9, F 675, T 2 O Roverud sko-rustad 9, F 342, T 3 O Roverud sko-brandval 18, F 3440, R 1 O Kongsvinger-Roverud sko 19, F 3701, R 2 O Vennersberg-Roverud sko 29, F 4456, R 3 O Marikollen-Roverud sko 24, F 910, T 1 O Roverud sk.-marikollen 26, F 4955, T 2 O Roverud sko-kongsvinger 42, F 3166, T 3 O Roverud sko-kongsvinger 42, F 1604, T 4 O Roverud sko-kongsvinger 29, F 5551, T 5 O Roverud sko-kongsvinger 29, F 1139, R 1 O Øyermoen-Finnskogen 28, F 5420, T 1 O Finnskogen-Øyermoen 13, F 2527, T 2 O Finnskogen-Øyermoen 13, F 518, R 1 O Brandval sk-langelandsh 20, F 3820, R 2 O Brandval sk-rolstadmoen 19, F 3706, R 3 O Brandval sk-rolstadmoen 19, F 3706, R 4 O Brandval sk-kongsvinger 17, F 3353, T 1 O Kongsvinger-Brandval sk 17, F 3287,0 G:\Anbud\Buss 2016 Glåmdalen\Arbeidsdokumenter\\400-ProduksjonsBeregning \ProdHB 13-17

14 T 2 O Kongsvinger-Brandval sk 17, F 3287, T 3 O Kongsvinger-Brandval sk 17, F 3287, T 4 O Langeland s-brandval sk 17, F 718, T 5 O Langeland s-vestby 29, F 4434, T 6 O Kongsvinger-Vestby 22, F 895, R 1 O Brandval sk-hokåsen 20, F 2283, R 2 O Brandval sk-brandval sa 24, F 1880, R 3 O Brandval sk-hokåsen 20, F 1556, T 1 O Hokåsen-Brandval sk 16, F 3089, T 2 O Hokåsen-Brandval sk 12, F 2441, T 3 O Hokåsen-Brandval sk 12, F 2344, R 1 O Øyermoen-Austmarka s 28, F 5340, R 2 O Øyermoen-Austmarka S 27, F 5295, T 1 O Austmarka s-øyermoen 22, F 4326, T 2 O Austmarka s-lauvhøgda 23, F 2613, T 3 O Austmarka s-øyermoen 28, F 5340, T 4 O Masterudkry-Øyermoen 17, F 3269, R 1 O Magnor sent-kongsvinger 31, EFGI 8013, R 2 O Charlottenb-Kongsvinger 42, EFGI 10683, R 3 O Charlottenb-Kongsvinger 42, EFGI 10683, R 4 O Charlottenb-Kongsvinger 42, EFGI 10683, R 5 O Magnor sent-kongsvinger 31, EFGHI 1640, R 6 O Charlottenb-Kongsvinger 42, EFGI 10683, R 7 O Charlottenb-Kongsvinger 42, EFGIH 12870, R 8 O Magnor sent-kongsvinger 31, EFGIÅ 1703, R 9 O Charlottenb-Kongsvinger 42, EFGI 10683, R 10 O Charlottenb-Kongsvinger 42, EFGIHÅ 15141, R 11 O Charlottenb-Kongsvinger 42, EFGI 10683, R 12 O Charlottenb-Kongsvinger 42, EFGIHÅ 15141, R 13 O Charlottenb-Kongsvinger 42, EFGI 10683, R 14 O Charlottenb-Kongsvinger 42, EFGIÅ 14973, R 15 O Charlottenb-Kongsvinger 42, EFGI 10683, R 16 O Charlottenb-Kongsvinger 16, EFGIÅ 905, R 17 O Charlottenb-Kongsvinger 42, EFGI 10683, R 18 O Charlottenb-Kongsvinger 42, EFGI 10683, T 1 O Skotterud s-charlottenb 16, EFGI 4257, T 2 O Kongsvinger-Charlottenb 41, EFGI 10665, T 3 O Kongsvinger-Charlottenb 41, EFGI 10665, T 4 O Kongsvinger-Charlottenb 41, EFGI 10665, T 5 O Kongsvinger-Charlottenb 41, EFGIH 12848, T 6 O Kongsvinger-Charlottenb 41, EFGI 10665,5 G:\Anbud\Buss 2016 Glåmdalen\Arbeidsdokumenter\\400-ProduksjonsBeregning \ProdHB 14-17

15 T 7 O Kongsvinger-Charlottenb 41, FGIÅ 1973, T 8 O Kongsvinger-Charlottenb 41, EFGIH 13142, T 9 O Kongsvinger-Charlottenb 41, EFGI 10665, T 10 O Kongsvinger-Charlottenb 41, EFGIHÅ 15116, T 11 O Kongsvinger-Charlottenb 41, EFGI 10665, T 12 O Kongsvinger-Magnor sent 31, H 126, T 13 O Kongsvinger-Charlottenb 41, EFGIÅ 14948, T 14 O Kongsvinger-Charlottenb 41, EFGI 10665, T 15 O Kongsvinger-Magnor sent 31, EFGI 1513, T 16 O Kongsvinger-Charlottenb 41, E 293, T 17 O Kongsvinger-Charlottenb 41, EFGIÅ 12639, T 18 O Kongsvinger-Charlottenb 41, EFGI 10665, T 19 O Kongsvinger-Magnor sent 31, EFGI 8006, T 20 O Kongsvinger-Magnor sent 41, EFGÅ 2225, T 21 O Kongsvinger-Magnor sent 31, EFGI 8006, R 1 O Løvhaugsåa-Kirkenær st 43, F 8297, T 1 O Kirkenær st-løvhaugsåa 36, F 6862, T 2 O Svullrya-Løvhaugsåa 10, F 1930, R 1 O Kirkenær st-flisa busst 28, F 5456, R 2 O Kongsvinger-Flisa busst 60, F 11586, R 3 O Kongsvinger-Flisa busst 60, F 9147, R 4 O Kongsvinger-Flisa busst 62, F 2498, R 5 O Kongsvinger-Flisa busst 69, F 13216, T 1 O Flisa busst-kongsvinger 61, F 11648, T 2 O Flisa busst-kongsvinger 61, F 11648, T 3 O Flisa busst-kirkenær st 23, F 837, T 4 O Flisa busst-kirkenær st 23, F 3580, R 1 O Skalbukilen-Flisa busst 17, F 3235, R 2 O Linna (riks-åsnes ungdo 37, F 7073, R 3 O Linna (riks-åsnes ungdo 49, F 9481, R 4 O Østre Skans-Sønsterud s 5, F 1100, R 5 O Sønsterud s-flisa busst 20, F 3811, R 6 O Sønsterud s-holm 16, F 1912, R 7 O Sønsterud-Flisa busst 6, F 1235, T 1 O Flisa busst-sønsterud s 9, F 1746, T 2 O Kilen skole-linna (riks 43, F 8295, T 3 O Flisa busst-linna (riks 48, F 9158, R 1 O Delbekk (Gr-Grue barne- 14, F 2764, T 1 O Grue barne--delbekk (Gr 14, F 2762, T 2 O Grue barne--brandval 21, F 4060, R 1 O Refsethøgda-Grue barne- 20, F 3974,8 G:\Anbud\Buss 2016 Glåmdalen\Arbeidsdokumenter\\400-ProduksjonsBeregning \ProdHB 15-17

16 T 1 O Grue barne--sundsvingen 15, F 1212, T 2 O Grue barne--rismoen 17, F 1909, T 3 O Grue barne--rismoen 17, F 3268, T 4 O Grue barne--botilsrud 17, F 699, R 1 O Matshus-Grue barne- 18, F 3420, R 2 O Grue barne--grue barne- 11, F 2272, T 1 O Grue barne--namnå skole 19, F 3758, T 2 O Grue barne--namnå skole 19, F 3758, T 3 O Grue barne--namnå skole 19, F 771, T 1 O Grue barne--grue barne- 14, F 2713, R 1 O Grue rådhus-grue barne- 17, F 3402, R 2 O Nøkleberget-Grue barne- 13, F 2485, T 1 O Grue barne--bergsiden b 15, F 2931, T 2 O Grue barne--tjura 12, F 985, T 3 O Grue barne--bergsiden b 15, F 1712, T 4 O Grue barne--piksrud 9, F 372, R 1 O Søgård-Kvisler 16, F 3180, R 2 O Flisa st.-åsnes ungdo 41, F 7900, R 3 O Jara skole-åsnes ungdo 11, F 2236, T 1 O Åsnes ungdo-kvisler 32, F 4974, T 2 O Åsnes ungdo-kvisler 39, F 1410, T 3 O Åsnes ungdo-kvisler 39, F 6035, R 1 O Eierholen-Åsnes ungdo 33, F 6361, T 1 O Åsnes ungdo-søgård 13, F 470, T 2 O Åsnes ungdo-søgård 10, F 1558, T 3 O Åsnes ungdo-søgård 13, F 470, T 4 O Åsnes ungdo-kvisler 18, F 685, T 5 O Åsnes ungdo-flisa busst 37, F 5684, T 6 O Åsnes ungdo-snålroa 14, F 542, R 1 O Smørbøl-Åsnes ungdo 33, F 6334, R 2 O Åsnes ungdo-karlottkrys 24, F 3795, T 1 O Åsnes ungdo-holm 25, F 922, T 2 O Åsnes ungdo-holm 25, F 3945, R 1 O Kjellås-Åsnes ungdo 9, F 1734, T 1 O Åsnes ungdo-skoglund 6, F 234, T 2 O Åsnes ungdo-lillemoe 4, F 666, T 3 O Åsnes ungdo-skoglund 6, F 234, T 4 O Åsnes ungdo-kokkin 12, F 445, T 5 O Åsnes ungdo-linna (riks 47, F 7281, T 6 O Åsnes ungdo-linna (riks 45, F 1693, R 1 O Velta-Åsnes ungdo 39, F 7531,6 G:\Anbud\Buss 2016 Glåmdalen\Arbeidsdokumenter\\400-ProduksjonsBeregning \ProdHB 16-17

Skolelinjer Hedmark. Gamle linjenumre Strekning Nye linjenumre. 101 Brynisvea-Arneberg-Steinerskole Åsbygda-Ilseng-Stange-Romedal 672

Skolelinjer Hedmark. Gamle linjenumre Strekning Nye linjenumre. 101 Brynisvea-Arneberg-Steinerskole Åsbygda-Ilseng-Stange-Romedal 672 101 Brynisvea-Arneberg-Steinerskole 669 102 Åsbygda-Ilseng-Stange-Romedal 672 104 Åsbygda - Romedal 676 105 Stange sk. - Solheim - Oustad 677 106 Solvin sk.-finstad-romedal-åsv 685 108 Hamar - Stange 678

Detaljer

Lokalrutetabell. Se egen tabell for: TIMEbussen Kongsvinger Elverum Kongsvinger Charlottenberg Bybussen Kongsvinger Ringbuss Elverum

Lokalrutetabell. Se egen tabell for: TIMEbussen Kongsvinger Elverum Kongsvinger Charlottenberg Bybussen Kongsvinger Ringbuss Elverum Rutetabellen gyldig fra 18.10.10 Lokalrutetabell Del 1 Gjennomgående ruter Kongsvinger Hamar o/odalen Stange Del 2 Lokalruter Kongsvinger Eidskog Odal Del 3 Lokalruter Kongsvinger Solør Del 5 Bestillingsruter

Detaljer

Lokalruter. Gyldig fra 24.06.13 18.08.13. hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk

Lokalruter. Gyldig fra 24.06.13 18.08.13. hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Lokalruter Gyldig fra 24.06.13 18.08.13 Del 1 Gjennomgående ruter Kongsvinger Hamar o/odalen Stange Del 2 Lokalruter Kongsvinger Eidskog Odal Del 3 Lokalruter Kongsvinger Solør Del 5 Bestillingsruter Se

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

Rutetransport Glåmdalen 2016. Tilleggsinformasjon. Spørsmål og Svar

Rutetransport Glåmdalen 2016. Tilleggsinformasjon. Spørsmål og Svar Rutetransport Glåmdalen 2016 Tilleggsinformasjon 22.04.2015 Innholdsfortegnelse 1 Spørsmål pr 13.4.2015 -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Uoverensstemmelser

Detaljer

400 Kongsvinger-Galterud-Skarnes-Sand

400 Kongsvinger-Galterud-Skarnes-Sand 400 Kongsvinger-Galterud-Skarnes-Sand Egen tabell for dager med skolefri. Mandag til fredag Kongsvinger stasjon 06:03 07:35 09:35 11:35 13:35.................. Rema 1000 Kurudsand 06:04 07:36 09:36 11:36

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 4 Utkast til Rutebeskrivelse For å synliggjøre sine behov til dialogfasen har Oppdragsgiver utarbeidet et forslag til løsning. Dette dokumentet inneholder et forslag

Detaljer

Fastlagt ruteplan R17

Fastlagt ruteplan R17 Fastlagt ruteplan R Gyldig: og med søndag..0 kl. 0:00 til og med søndag 0..0 kl. 0:00 Utgitt av: Jernbaneverket Trafikk- og markedsdivisjonen Fastlagt ruteplan R Innhold Side Fastlagt ruteplan Forklaring

Detaljer

000... 00... 00... 009... 00... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0.....................9 0...0...0............... 0........................9...0 0...... 9... /0 (HER) Gt 0 Sørli - Sørli Alle dager

Detaljer

Nettverksanalyser og Skoleskyss. 1. oktober KONGSVINGER KOMMUNE

Nettverksanalyser og Skoleskyss. 1. oktober KONGSVINGER KOMMUNE 1. oktober 2015 Nettverksanalyser og Skoleskyss Revidert utgave. Den første ble utarbeidet 30. november 2012 http://o/ 2 Innledning Kongsvinger kommune utreder ulike framtidsmodeller for ungdomsskolestrukturen.

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 17.10.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4

Detaljer

OVERSIKT OVER POSTNUMMER OG HVILKE SKOLER SOM ER NÆRMESTE SKOLER

OVERSIKT OVER POSTNUMMER OG HVILKE SKOLER SOM ER NÆRMESTE SKOLER OVERSIKT OVER POSTNUMMER OG HVILKE SKOLER SOM ER NÆRMESTE SKOLER Oversikten viser nærmeste skole(r) ved oppføring av første ønske på søknaden. Alle skoler i oversikten skal være innenfor en time i reisetid

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 4.4.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum

Detaljer

500 Kongsvinger-Solør-Elverum Gyldig: 08.12.2015-19.06.2016 Mandag til fredag

500 Kongsvinger-Solør-Elverum Gyldig: 08.12.2015-19.06.2016 Mandag til fredag 500 Kongsvinger-Solør-Elverum Gyldig: 08.12.2015-19.06.2016 Mandag til fredag s Kirketorget................................. Kongsvinger rådhus................................. Kongsvinger stasjon... 05:30

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

Fylkessjef for videregående opplæring

Fylkessjef for videregående opplæring Tilbakemeldning om elevresultater og dialog om samarbeid for bedre resultater i Glåmdalsregionen 21.januar Fylkessjef for videregående opplæring Plan for dagen 1000 1045 Innledning ved Tore Gregersen 1045

Detaljer

500 Kongsvinger-Solør-Elverum Mandag til fredag

500 Kongsvinger-Solør-Elverum Mandag til fredag 500 Kongsvinger-Solør-Elverum Mandag til fredag s Kirketorget................................. Kongsvinger rådhus................................. Kongsvinger stasjon... 05:30 06:30... 07:30 08:30 09:30

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 01.11.12 hedmark-trafikk.no Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum Indseth Valsåa Rena... 4

Detaljer

Fastlagt ruteplan R17

Fastlagt ruteplan R17 Fastlagt ruteplan R Gyldig: og med søndag..0 kl. 0:00 til og med søndag 0..0 kl. 0:00 Utgitt av: Jernbaneverket Trafikk- og markedsdivisjonen Fastlagt ruteplan R Innhold Side Fastlagt ruteplan Forklaring

Detaljer

Rutesirkulære 4/15 Ruteområde Øst Seksjon Nord del II

Rutesirkulære 4/15 Ruteområde Øst Seksjon Nord del II Rutesirkulære / Ruteområde Øst Seksjon Nord del II Ny rutetermin Gyldighet: og med søndag. desember 0 kl. 0.00 Utgitt av: Ruteplanlegger: Jernbaneverket Ruteområde Øst Leon Jacobsen Oversikt Del II KONGSVINGER-

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 13.07.2011 13:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 1-1: TILLEGGSINFORMASJON -VOGNLISTE

Detaljer

5046...2 6051...3 6053...3 6055...3 6210...3 6212...3 68004...9

5046...2 6051...3 6053...3 6055...3 6210...3 6212...3 68004...9 00... 00... 00... 00......... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0...9...9 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0...... 00...9 /9 (TÅB) Gt 0 Kongsvinger - Elverum 00. Kongsvinger... K+ 0.00. Kirkenær...

Detaljer

Investering Vannledning vestside etappe 3 Prosjekt nr: 6194 Kommune: Kongsvinger Strekning: Unum Brandval

Investering Vannledning vestside etappe 3 Prosjekt nr: 6194 Kommune: Kongsvinger Strekning: Unum Brandval Investering 2010 Vannledning vestside etappe 3 Prosjekt nr: 6194 Strekning: Unum Brandval ledning 4300 meter 355mm PE 100 SDR 11 Ekstra kostnader med tilkoplinger til eksisterende ledninger til/fra høydebasseng.

Detaljer

500 Kongsvinger-Solør-Elverum Gyldig: 09.12.2015-19.06.2016 Mandag til fredag

500 Kongsvinger-Solør-Elverum Gyldig: 09.12.2015-19.06.2016 Mandag til fredag 500 Kongsvinger-Solør-Elverum Gyldig: 09.12.2015-19.06.2016 Mandag til fredag F Kirketorget................................. Kongsvinger rådhus................................. Kongsvinger stasjon... 05:30

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

KUNSTGRESSBANER I INDRE ØSTLANDET FOTBALLKRETS

KUNSTGRESSBANER I INDRE ØSTLANDET FOTBALLKRETS KUNSTGRESSBANER I INDRE ØSTLANDET FOTBALLKRETS KOMMUNE STED KLUBB BYGGE- ÅR REHAB 11-ER 9-ER 7-ER STOR HALL TREN.- HALL LEVERAN- DØR UNDER- VARME PAD MERKNADER SEL Otta kunstgress Otta IL 2007 64x100 Sverre

Detaljer

Turnéplan: Opera Opaque. Vår-16

Turnéplan: Opera Opaque. Vår-16 Man 30. mai. 2016 kl. 10:20 Skotterud skole (Eidskog) Skotterud skole: trinn: 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, antall: 134 Ilagsvn. 13, 2230 SKOTTERUD 62 83 28 30 Mona Aastebøl mona.aastebol@yahoo.no 62832830,

Detaljer

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler Rutetransport Glåmdalen 2016 UTKAST Prisskjema Bilag 1 til prosedyreregler 23.03.2015 Innhold 1 PRISER... 3 2 OPSJONER... 4 2.1 Ekstrakjøring for materiellkategori IV... 4 2.2 Infotainment... 4 2.3 Passasjertellersystem

Detaljer

Turnéplan: Jorda er klodens hud. H16

Turnéplan: Jorda er klodens hud. H16 Man 7. nov. 2016 kl. 09:30 Sand sentralskole (Nord-Odal) Sand sentralskole: trinn: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, antall: 81 Skolevn. 9, 2120 SAGSTUA 62 97 84 00 Anne Nygård Moen anne.olga.nygard.moen@nor-odal.kommune.no

Detaljer

Turnéplan: Penger, arbeidstittel. V17

Turnéplan: Penger, arbeidstittel. V17 Korsmo skole: trinn: 5 7, antall: 93 Korsmo skole (Sør-Odal) Skolev. 16, 2100 SKARNES 62 96 81 40 Andreas.valaker Hagen andreas.valaker.hagen@sor-odal.kommune.no 62968140 Korsmo Skole korsmo.skole@sor-odal.kommune.no

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Regionrådet for KONGSVINGER- REGIONEN. Protokoll. Vinger Hotell, Kongsvinger. Dato: Kl: :00

Regionrådet for KONGSVINGER- REGIONEN. Protokoll. Vinger Hotell, Kongsvinger. Dato: Kl: :00 Protokoll Sted: Vinger Hotell, Kongsvinger Dato: 30.03.2017 Kl: 11.30-16:00 Til stede: Kongsvinger kommune Nord-Odal kommune Ordfører: Sjur Strand, Ap Lise Selnes, Ap Varaordfører: Margrethe Haarr, Sp

Detaljer

SLATTUM Linderudsletta SKYTTA

SLATTUM Linderudsletta SKYTTA Briskeveien Måsan Kjul Nittedal kirke 301 302 k Kirkeby 804 Nittedal, Rudstein Hakadal Til Hauer Jaren Slattum terrasse 801 HAKADAL Slattum Hakadal st 802 Smedstuveien Regionbuss Regional bus Li Full driftstid

Detaljer

Trafikkundersøkelse Kongsvinger by

Trafikkundersøkelse Kongsvinger by Trafikkundersøkelse Kongsvinger by September 2016 KONGSVINGER KOMMUNE RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 21691001 28.09.2016 Kunde: Statens vegvesen Region øst Trafikkundersøkelse Kongsvinger by

Detaljer

Nettbuss Sør Skift: 5301de

Nettbuss Sør Skift: 5301de Nettbuss Sør Skift: 5301de Skift: 5301de Skiftplan: 13HØN1_C Garasje Jevnaker Gyldig fra: 15/04/2013 Gyldig til: 23/06/2013 Skifttype: 4 Delt skift Arbeidstid: 9h15 Turnustid: 9h15 Utstrekk: 10h52 Deltskifttillegg:

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Ruters vestregion 2020

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Ruters vestregion 2020 Vedlegg 3 Versjon 1.0 08.11.2018 Rutebeskrivelse INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID PÅ LINJENES STARTPUNKTER...

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Ledelse og organisering i oppvekst

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Ledelse og organisering i oppvekst KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Ledelse og organisering i oppvekst Problemstillinger? (2 min) Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? -> Hvordan jobbe

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Spørsmål, svar og endringsmeldinger til anskaffelsen Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Utsendelse nr 4-25. februar 2010 Nr Mottatt Spørsmål Svar 94 17.02.2010 I materiellbeskrivelsen punkt 1.7 Reservebusser

Detaljer

terminal Til terminal navn DRAMMEN 119 OSLO 1000 OSLO DRAMMEN 123 OSLO 1000 OSLO DRAMMEN 118 OSLO 1000 OSLO

terminal Til terminal navn DRAMMEN 119 OSLO 1000 OSLO DRAMMEN 123 OSLO 1000 OSLO DRAMMEN 118 OSLO 1000 OSLO Tabellen viser framføringstid ved innlevering av gods på aktuell dag. Transporttidene er veiledende og forutsetter at det ikke er transporttekniske eller tollmessige hindre. Transporttidene viser antall

Detaljer

Folketilvekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting (i 3. kvartal )

Folketilvekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting (i 3. kvartal ) Kongsvingerregionen 15 (i 3. kvartal 21-218) Folketilvekst Fødselsoverskudd Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring 1 5 5 51-5 -5-11 -58-31 -47-75 -13-1 -15 21K3 211K3 212K3 213K3 214K3 215K3 216K3 217K3

Detaljer

Hedmark Trafikk. Samferdselskomiteen 2. juni 2014

Hedmark Trafikk. Samferdselskomiteen 2. juni 2014 Hedmark Trafikk Samferdselskomiteen 2. juni 2014 3 i foretaketsvedtekter HedmarkTrafikker et foretaksomskalha ansvarfor overordnetruteplanleggingog markedsføringavkollektivtilbudet,samtsamordningavdrift

Detaljer

bagasjeromsluker mellom fordør og midtdør skal kunne åpnes

bagasjeromsluker mellom fordør og midtdør skal kunne åpnes 1 16.09.2015 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig Oppdatert Del 4.3 Patternprint V2 18.09.15 å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på legges ut på

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF. Kontrollutvalget 10. Mai 2016

Hedmark Trafikk FKF. Kontrollutvalget 10. Mai 2016 Hedmark Trafikk FKF Kontrollutvalget 10. Mai 2016 2015 2025 Trønderbilene Nøkkeltall 2015 Ca. 6,6 mill. reiser Ca. 2,1 mill. ord.reiser Ca. 4,5 mill. skolereiser Ca. 700 sjåfører Ca. 300 busser i daglig

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar. normalgulv eller laventre?

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar. normalgulv eller laventre? 1 16.09.2015 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig Oppdatert Del 4.3 Patternprint V2 18.09.15 å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på legges ut på

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Ruteplan Versjon 1.0 15-05-2009 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Dato: 14.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hedmark fylke... 3 1.2 Kontraktsområdet... 3 2 BESKRIVELSE AV LINJENE... 4 2.1 Anbudet

Detaljer

Pantebøker: Hedmark fylke

Pantebøker: Hedmark fylke Pantebøker: Hedmark fylke Dagens kommunenavn (2016) Tidligere inndeling Sorenskriverembete Pantebøker i SAH finnes t.o.m. 1950. Yngre protokoller er registrert her Ringsaker Nes, gnr. 1-14, 16-30, 32-54,

Detaljer

Folketilvekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting (i 2. kvartal )

Folketilvekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting (i 2. kvartal ) Kongsvingerregionen 1 (i 2. kvartal 21-218) Folketilvekst Fødselsoverskudd Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring 1-7 79 22-28 -19-1 2-1 - -71-1 21K2 211K2 212K2 213K2 214K2 21K2 216K2 217K2 218K2 Hamarregionen

Detaljer

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE Eksempler er vedlagt separat. Versjon 1.0. 1 Forord Veileder for rutebeskrivelse er forankret i Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram 2010-2011. Standardisering og effektivisering

Detaljer

Grueturneringen Kampoppsett lørdag. Versjon pr.: :32

Grueturneringen Kampoppsett lørdag. Versjon pr.: :32 Grueturneringen 2017 Kampoppsett lørdag Versjon pr.: 26.08.2017 18:32 Jenter 9 år - lørdag 0900 901 Kråkstad Pirlo Brandval 21 v 0 0 0900 902 Ull/Kisa 1 Skarnes 2 22 v 2 1 0900 903 Elverum Blå Frogner

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

d. Om Sandnessjøen skolesenter, avgang kl 1455.

d. Om Sandnessjøen skolesenter, avgang kl 1455. 18-201 Sandnessjøen-Leland-Levang-Leirvika-Mo EXC DX67 SKAA FRIAA SKAA SKAA SK DX67 DX67 SK 5 6 7 Sandnessjøen bussterminal 6:45 7:40 7:40 9:15 14:50d 15:15 16:05 15:00 18:45 Leines 7:55 9:30 15:10 15:25

Detaljer

Grueturneringen Kampoppsett søndag. Versjon pr.: :21

Grueturneringen Kampoppsett søndag. Versjon pr.: :21 Grueturneringen 2017 Kampoppsett søndag Versjon pr.: 27.08.2017 18:21 Jenter 9 år - søndag 0800 922 Elverum Rød Froger Swans 23 v 2 1 0800 923 Brandval 1 Rendalen Øvre 24 v 0 2 0800 924 Grue 2 Kråkstad

Detaljer

16/17. Nipedalen/Gravdal Bergen busstasjon. Mandag fredag

16/17. Nipedalen/Gravdal Bergen busstasjon. Mandag fredag 55... 5.53 6.13 6.33 6.53 7.13 7.23 7.40a 7.43 7.53 8.03 8.13... 6.07 6.27 6.47 7.07 7.22 7.32 7.42 7.52 8.02 8.12... 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50 7.00 7.10 7.20 7.25 7.32 7.35 7.45 7.52 7.55 8.02 8.05

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hedmark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING FOR

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING FOR Saknr. 10/6487-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kari Mette Hoel OPPNEVNING AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING FOR 2010-2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Østerdalen. Gjelder fra 19.08.2013

Østerdalen. Gjelder fra 19.08.2013 L Østerdalen Gjelder fra 19.08.2013 Østerdalen Bestillingsruter i Hedmark 750 902 911 914 915 951 952 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Rena Elverum Elverum Rena Rena Åsbygda Rena Ringbuss

Detaljer

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Spørsmål og svar Nedenfor er spørsmål stilt fra tilbyderne og Rogaland Kollektivtrafikk sin besvarelse av disse, samt eventuelle rettelser, tillegg og / eller suppleringer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 RUTEFORSLAG - HØRING Rådmannens innstilling: Herøy kommune godtar at ruteføringen for "Thorolf Kveldulfsøn" endres tilbake

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Puljer. Lagsnr. Lagsnavn Draktfarge

Puljer. Lagsnr. Lagsnavn Draktfarge Puljer Lagsnr. Lagsnavn Draktfarge MINIJENTER 8 ÅR OG 9 ÅR A01 Aurskog Finstadbru BLÅ Grønn A02 Grue 1 Grønn A03 Kråkstad IL - Superjentene Rød B01 Kråkstad IL Rød B02 Reinsvoll Blå B03 Grue 2 Grønn MINIJENTER

Detaljer

Informasjon fra Matrand Cup

Informasjon fra Matrand Cup Informasjon fra Matrand Cup Da er vi inne i cupuka og vi er klare til å ta imot 130 lag i den 38. ende utgaven av Matrand Cup. Vi setter stor pris på deres deltagelse og ser frem til å ha dere med oss

Detaljer

Resultatliste klasse. Morttjernsberget. Grue JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Morttjernsberget. Grue JFF. Klasse. -nr. 24.5.214-24.5.214 1 24.5.214 15:26 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Wilhelm Sønsterud A 6 Grue-Finnskog 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kjell

Detaljer

Dombås 2 5er Lillehammer Htun 2 5er Vingrom 5er Næroset 5er

Dombås 2 5er Lillehammer Htun 2 5er Vingrom 5er Næroset 5er AVDELINGSOPPSETT BARNEFOTBALL MINI LAG 2019. G10 (GUTTER) 7er. Skjåk Otta Øyer-Tretten Blå Lom Vinstra Gausdal Vågå 1 Vestsida Follebu Heidal Rød Harpefoss Lillehammer N Ål 2 Sør-From Lillehammer Søre

Detaljer

Erfaringer fra Romerike-kontraktene. Per Nilsen

Erfaringer fra Romerike-kontraktene. Per Nilsen side 1 Erfaringer fra Romerike-kontraktene Per Nilsen 18.04.17 Nettbuss AS Inndelt i 9 regioner i Norge. Region Akershus/Oslo ansvar for Nettbuss sin produksjon i Akershus og Oslo. Regionen disponerer

Detaljer

PRISLISTE 2014. ...det er så godt som levert! GJELDER FRA 01.03.14. Vi kan nå tilby EDI-løsning og bestilling via ordreweb.

PRISLISTE 2014. ...det er så godt som levert! GJELDER FRA 01.03.14. Vi kan nå tilby EDI-løsning og bestilling via ordreweb. PRISLISTE 2014 GJELDER FRA 01.03.14 Vi kan nå tilby EDI-løsning og bestilling via ordreweb. Ta kontakt for mer info Tlf: 62 88 84 00 Mail: ordre@kurer.no...det er så godt som levert! PRISLISTE Gjelder

Detaljer

Fokusgrupper Kongsvinger 28. nov. 2006

Fokusgrupper Kongsvinger 28. nov. 2006 Fokusgrupper Kongsvinger 28. nov. 2006 Formål Med bakgrunn i totalmarkedsundersøkelsen 2006, ble kvalitativ research (fokusgrupper) gjennomført i Elverum og Kongsvinger. Undersøkelsen har til hensikt å

Detaljer

Mulen Wergeland 10. Mandag fredag

Mulen Wergeland 10. Mandag fredag 35 Kl. 9.12 13.57... 6.00 6.25 6.50 7.10 7.30 7.45 8.00 8.08 8.15 8.26 8.30 8.37 8.45 8.52 15 45 14.15 14.30... 6.13 6.38 7.03 7.23 7.43 7.58 8.12 8.20 8.27 8.38 8.42 8.49 8.57 9.04 12 27 42 57 14.12 14.27

Detaljer

Grueturneringen Kampoppsett lørdag. Versjon pr.: :48

Grueturneringen Kampoppsett lørdag. Versjon pr.: :48 Grueturneringen 2015 Kampoppsett lørdag Versjon pr.: 17.08.2015 10:48 Minijenter 8 og 9 år - lørdag 0800 901 Jømna/Heradsbygd Skjetten Delfin 24 0830 902 Kråkstad Ottestad Sort 23 0830 903 Grue Frogner

Detaljer

Mulen Wergeland. Mandag fredag

Mulen Wergeland. Mandag fredag 36 Fra Kl. 9.12 13.57... 6.00 6.25 6.50 7.10 7.30 7.45 8.00 8.08 8.15 8.26 8.30 8.37 8.45 8.52 15 45 14.15 14.30... 6.12 6.37 7.02 7.22 7.42 7.57 8.12 8.20 8.27 8.38 8.42 8.49 8.57 9.04 12 27 42 57 14.12

Detaljer

FYLKE: HEDMARK DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON

FYLKE: HEDMARK DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON FYLKE: HEDMARK DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON Jaktfelt 28.02. Romedal og Vallset JFF Bjørn Erik Halvorsen 45909545 06.03. Løiten jff Sverre Lindstad 90986987 26.03. Eidskog jff Kjell Magne

Detaljer

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Bærum øst 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.0 29-10-2013 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2010 ORDINÆRE-, RENTE- OG INNDRATTE MIDLER.

FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2010 ORDINÆRE-, RENTE- OG INNDRATTE MIDLER. Saknr. 148/10 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger kr 30 281 000,- av spillemidlene for 2010, kr 672 000,- av rentemidler for 2009 og kr 964

Detaljer

7sterke Industrien i Sør-Hedmark

7sterke Industrien i Sør-Hedmark Til: Fra : Glåmdal Regionråd v/ Regionrådsleder Arve Bones 7sterke v/ Trond Hagerud Dato: 26.02.2008 Vedr.: Industrien i Kongsvingerregionen og samferdsel Høringsuttalelse fra 7sterke i forbindelse med

Detaljer

6. Utdanning og oppvekst

6. Utdanning og oppvekst 6. Utdanning og oppvekst Kunnskap om utdanning og om utdanningsnivået i Hedmark er avgjørende i arbeidet for å øke andelen elever som fullfører og består videregående opplæring i fylket. Det er mange og

Detaljer

GLÅMDALSLEDEN Fra riksrøys 56 i Eidskog til Rokoberget i Løten

GLÅMDALSLEDEN Fra riksrøys 56 i Eidskog til Rokoberget i Løten GLÅMDALSLEDEN Fra riksrøys 56 i Eidskog til Rokoberget i Løten Samarbeidsprosjekt Eidskog museums og historielag Granli historielag Brandval historielag Hof historielag Åsnes Finnskog historielag Våler

Detaljer

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) Studietur til kommunene i Glåmdalen mai 2012

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) Studietur til kommunene i Glåmdalen mai 2012 Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) Studietur til kommunene i Glåmdalen 30.- 31. mai 2012 Turstier med bru over Sag åa er etablert både som fritidstilbud og trafikksikkerhetstiltak for å fremme trivsel

Detaljer

Fylkestinget vedtar den reviderte selskapsavtalen for Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter IKS.

Fylkestinget vedtar den reviderte selskapsavtalen for Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter IKS. Saknr. 11/7540-10 Ark.nr. SNAVN GIV Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter - revidert selskapsavtale. Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Møte med Kongsvinger kommune ble avholdt På møtet og gjennom notat oversendt i etterkant av møtet ble følgende områder diskutert:

Møte med Kongsvinger kommune ble avholdt På møtet og gjennom notat oversendt i etterkant av møtet ble følgende områder diskutert: Vedlegg 1.3: Analyse arealer Kongsvinger 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås det ved Kongsvinger 10 nye hensettingsplasser på kort sikt (innen 2020). Behovet har

Detaljer

Format for datautveksling (URF) 1. november 2018

Format for datautveksling (URF) 1. november 2018 Format for datautveksling (URF) 1. november 2018 Innhold 1 EKSPORT AV TIDTABELLINFORMASJON... 3 1.1 Formål og dokumenthistorikk... 3 1.2 Format og filnavn... 3 1.2.1 Format... 3 1.2.2 Filnavn... 3 1.3

Detaljer

DOKUMENTASJON FOR UTVEKSLING AV DATA MELLOM OPERATØRER OG OPPDRAGSGIVERE

DOKUMENTASJON FOR UTVEKSLING AV DATA MELLOM OPERATØRER OG OPPDRAGSGIVERE DOKUMENTASJON FOR UTVEKSLING AV DATA MELLOM OPERATØRER OG OPPDRAGSGIVERE Innhold 1 EKSPORT AV TIDTABELLINFORMASJON... 2 1.1 Formål og dokumenthistorikk... 2 1.2 Format og filnavn... 2 1.2.1 Format... 2

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 01.12.2009 Tidspunkt: Kl. 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 01.12.2009 Tidspunkt: Kl. 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 01.12.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud Haugen

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang Versjonshåndtering Versjon Tekst Dato 1.0 Utlyst dokument 24.6.2013 2.0 Korrigert dokument

Detaljer

Eidsvold Turn Cup 2018 Kampoppsett lørdag

Eidsvold Turn Cup 2018 Kampoppsett lørdag Eidsvold Turn Cup 2018 Kampoppsett lørdag 18.08.2018 A - Gutter 13 år 29 09:40 A 1 Feiring GJ13 Skeid Gul 0-9 30 09:40 A 1 Grei 2 Lørenskog Rekrutt 2 7-0 48 10:50 A 1 Feiring GJ13 Grei 2 2-11 58 11:25

Detaljer

Rutetider under Sykkel-VM

Rutetider under Sykkel-VM Rutetider under Sykkel-VM 186 Fra Alvøen Torsdag 14., fredag 15. og mandag 25. september Linjenr / /... 5.50 6.19 6.35 6.50 7.05 7.22 7.35 7.50 8.17 8.32 8.47 9.17 9.32 10.47 11.47 12.47 snuplass... 6.09

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Hed m a rk April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler STATENS VEGVESEN, VEGLISTE / SPESIALTRANSPORT HEDMARK - TILLATT LAST

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

MIDLERTIDIG RUTEPLAN. 250 Flekkefjord - Lyngdal m/korrespondanser (rute 200) videre til Farsund og Mandal-Kristiansand

MIDLERTIDIG RUTEPLAN. 250 Flekkefjord - Lyngdal m/korrespondanser (rute 200) videre til Farsund og Mandal-Kristiansand MIDLERTIDIG RUTEPLAN Gjelder fra mandag 20. mai t.o.m. torsdag 20. juni 2019. Det tas forbehold om forsinkelser og endringer, herunder forlenget gyldighet. NB! Fra fredager kl. 1200 t.o.m. søndag gjelder

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014 Saknr. 13/726-87 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidlene på kr 8.610.248,-

Detaljer

Møtebok Saksframlegg. Nytt busstilbud i Indre Østfold, Halden og på Hvaler

Møtebok Saksframlegg. Nytt busstilbud i Indre Østfold, Halden og på Hvaler Saksnr.: 2018/8096 Løpenr.: 35113/2019 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Ungdommens Fylkesråd 12.03.2019 Flerkulturelt råd

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 09

Spørsmål og svar nr. 09 Spørsmål og svar nr. 09 Spørsmål 64: (Spørsmål stilt 06.12.10) Dagens operatør har timebank. Hvem er ansvarlig for verdien på det som er innestående på timebanken på overdragelsestidspunktet? Ordningen

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER STATUS OG GJENNOMFØRING

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER STATUS OG GJENNOMFØRING Saknr. 12/846-43 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken/ Brede Kr Myhre HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2010-2013 STATUS OG GJENNOMFØRING Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Hedmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Hedmark fylke Innledning

Detaljer