Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus"

Transkript

1 Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel enhet (som en bærbar PC). Denne håndboken forklarer konfigurasjon av trådløst LAN for infrastrukturmodus. Infrastrukturmodus Innstillingene er fullført. Skal konfigureres. Datamaskin Trådløst LAN-tilgangspunkt (ruter) Maskin For mer informasjon om konfigurering av ad-hoc-modus, kan du se Brukerveiledning. For å koble direkte til en enhet som støtter trådløst LAN, f.eks. en bærbar datamaskin, må du konfigurere innstillingene manuelt. Med direkte tilkobling, er sikkerheten svakere og tilkoblingsprosedyren er mer komplisert, så det anbefales at du kobler til via et tilgangspunkt, som en trådløs LAN-ruter. 1

2 CHV Kontrollere det trådløse nettverksmiljøet Kontroller hvilke trådløs LAN-innstillinger du må konfigurere med følgende diagram: Tilkoblingsmetoden kan variere avhengig av spesifikasjonene til det trådløse LAN-tilgangspunktet du bruker. Se brukerveiledningen til tilgangspunktet. Kontroller at tilgangspunktet er koblet til nettverket. Støtter enheten WPS? Ja Nei Manuell innstilling SP 200Nw/201Nw For mer informasjon, se side 9 "Konfigurere innstillinger for trådløst LAN manuelt". SP 203SFNw/204SFNw For mer informasjon, se side 9 og 15 "Konfigurere innstillinger for trådløst LAN manuelt". Har enheten en WPSknapp? *1 WPS Ja Nei PIN SP 200Nw/201Nw For mer informasjon, se side 7 "Etablere tilkobling med PIN-kode". SP 203SFNw/204SFNw For mer informasjon, se side 13 "Etablere tilkobling med PIN-kode". PBC SP 200Nw/201Nw For mer informasjon, se side 6 "Etablere tilkobling med PBC". SP 203SFNw/204SFNw For mer informasjon, se side 12 "Etablere tilkobling med PBC". *1 Navnet på knappen kan variere avhengig av enheten du bruker. Hvis du ikke finner WPS-knappen, kan du se håndboken for det trådløse LAN-tilgangspunktet. uu Om WPS-tilkoblingssikkerhet Den optimale sikkerheten for enhetene konfigureres automatisk i en WPS-tilkobling. *Sikkerhetsinnstillingene avhenger av tilkoblingsmiljøet. Du må derfor ikke anta at den sikkerhetsinnstillingen som er konfigurert, er den sikreste. 2

3 2. Før konfigurering av trådløse LAN-innstillinger Kontrollere det trådløse LAN-tilgangspunktet Denne informasjonen kreves når du konfigurerer trådløse LAN-innstillinger. Den kan ikke vises med maskinen. Kontrollere SSID og passord (WEP-nøkkel/passord) Bekreft SSID og passord før du konfigurerer de trådløse LAN-innstillingene. SSID og passordet for det trådløse LAN-tilgangspunktet kan være skrevet på et klistremerke som er festet på tilgangspunktet. For mer informasjon om SSID og passordet, ser du håndboken for tilgangspunktet. Konfigurere/kontrollere innstillingene på maskinen Før du konfigurer innstillingene for trådløst LAN, skriver du ut nettverksinnstillingslisten for å hente informasjonen som er nødvendig for å konfigurere innstillingene. Skrive ut en liste med nettverksinnstillinger Det kan ta opptil to minutter å skrive ut denne listen. SP 200Nw/201Nw 1. Hold nede [Start]-tasten. CTT175 Hold tasten nede i to sekunder. 3

4 SP 203SFNw/204SFNw 1. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Skriv ut liste/rap.], og trykk deretter på [OK]-tasten. 3. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Nettv.innst.-liste], og trykk deretter på [OK]-tasten. Hente inn trådløs LAN-informasjon fra nettverksinnstillingslisten. For å konfigurere de trådløse LAN-innstillingene, kreves følgende informasjon: I/F-nettverk Hvis "I/F-nettverk" er satt til "Ethernet", endrer du dette til "Trådløst LAN". For mer informasjon om endring av type LAN, kan du se "Feilsøking". Wi-Fi-status Hvis "Wi-Fi-status" viser "Tilkoblet", tilbakestiller du nettverksinnstillingene. For mer informasjon om tilbakestilling av nettverksinnstillingene, kan du se "Feilsøking". Kommunikasjonsmodus Kontroller at "Kommunikasjonsmodus" er satt til "Infrastrukturmodus". For mer informasjon om konfigurering av kommunikasjonsmodusen, kan du se "Feilsøking". PIN-kode IP-adresse *1 For å endre IP-adressen i nettverksinnstillingslisten, kan du se "Feilsøking". Mac-adresse *1 *1 Kontroller informasjonen som vises under "Wi-Fi-status". 4

5 3. Installere driveren Prosedyren for konfigurering av de trådløse LAN-innstillingene er forskjellig for manuell konfigurasjon og konfigurasjon med WPS. Konfigurere innstillingene for trådløst LAN manuelt Hvis du skal konfigurere trådløst LAN-innstillingen manuelt via Smart Organizing Monitor, må du først installere Smart Organizing Monitor via en USB-tilkobling. Installer driveren med [Hurtiginstallering av USB] Konfigurere innstillinger for trådløst LAN med WPS For å etablere trådløst LAN-tilkoblingen med WPS, konfigurerer du først innstillingen for trådløst LAN, deretter installerer du driveren. Installer driveren med [Hurtiginstallering av nettverk (DHCP)] eller [Hurtiginstallering av nettverk (Fast IP)]. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer driveren, kan du se Software Installation Guide. 5

6 4. Konfigurer trådløst LAN (SP 200Nw/201Nw) Etablere tilkobling med PBC I trinn 4 til 7 må du konfigurere hver innstilling innen 120 sekunder. Hvis du bruker mer tid enn dette, annulleres de konfigurerte innstillingene og du må konfigurere dem på nytt fra trinn Start tilgangspunktet for trådløst LAN. 2. Påse at Ethernet-kabelen ikke er koblet til maskinen. CTT Slå på maskinen. Gå til neste trinn etter at strømindikatoren har blinket tre ganger. 4. Hold nede [Job Reset]-tasten. CTT216 Hvis du holder tasten nede i to sekunder eller lenger, blinker strømindikatoren. 5. Trykk på [Start]-tasten. CTT218 Varsellampen blinker. Hvis maskinen er stilt inn til Ad-hoc-modus, starter den seg selv på nytt etter trinn 5 og bytter til infrastrukturmodus. Gjenta trinn 4 og 5 dersom dette skjer. 6

7 6. Trykk på WPS-knappen på tilgangspunktet. WPS CHV Trykk på [Start]-tasten. CTT Ved å bruke Wi-Fi-statusrapporten, kan du sjekke om tilkoblingen er vellykket eller har mislyktes. Hvis [Trådløst LAN statusrapport:] er angitt til [På], blir det skrevet ut en rapport som bekrefter at konfigureringen av trådløst LAN er fullført. Hvis "OK" vises for "Tilkobling", er tilkoblingen vellykket. Hvis "Mislyktes" vises for "Tilkobling", kan du prøve å konfigurere innstillingene igjen fra trinn 4. Hvis du fremdeles ikke kan etablere en tilkobling, sjekker du "Feilsøking" og tar kontakt med servicerepresentanten. Etabler en tilkobling med PIN-kode I trinn 5 til 8 må du konfigurere hver innstilling innen 120 sekunder. Hvis du bruker mer tid enn dette, annulleres de konfigurerte innstillingene og du må konfigurere dem igjen fra trinn Start tilgangspunktet for trådløst LAN. 2. Åpne skjermbildet for konfigurering av PIN-kode for den trådløse LAN-ruteren eller tilgangspunktet på datamaskinen. 7

8 3. Påse at Ethernet-kabelen ikke er koblet til maskinen. CTT Slå på maskinen. Gå til neste trinn etter at strømindikatoren har blinket tre ganger. 5. Hold nede [Job Reset]-tasten. CTT216 Hvis du holder tasten nede i to sekunder eller lenger, blinker strømindikatoren. 6. Angi maskinens PIN-kode på nettsiden til tilgangspunktet. Angi PIN-koden som er hentet fra nettverksinnstillingslisten. For mer informasjon, se "Før konfigurering av innstillinger for trådløst LAN". 7. Trykk på [Start]-tasten. CTT218 Varsellampen blinker. Hvis maskinen er stilt inn til Ad-hoc-modus, starter den seg selv på nytt etter trinn 7 og bytter til infrastrukturmodus. Hvis dette skjer, gjentar du trinn 5 og 7. 8

9 8. Utfør WPS (PIN-system) fra nettsiden for tilgangspunktet. 9. Ved å bruke Wi-Fi-statusrapporten, kan du sjekke om tilkoblingen er vellykket eller har mislyktes. Hvis [Trådløst LAN statusrapport:] er angitt til [På], blir det skrevet ut en rapport som bekrefter at konfigureringen av trådløst LAN er fullført. Hvis "OK" vises for "Tilkobling", er tilkoblingen vellykket. Hvis "Mislyktes" vises for "Tilkobling", kan du prøve å konfigurere innstillingene igjen fra trinn 5. Hvis du fremdeles ikke kan etablere en tilkobling, sjekker du "Feilsøking" og kontakter deretter servicerepresentanten. Konfigurere innstillingene for trådløst LAN manuelt Hvis du ikke kan fastslå innstillingene til tilgangspunktet, eller hvis tilgangspunktet ikke støtter WPS, må du konfigurere trådløst LAN manuelt. Kontroller SSID og passord (WEP-nøkkel/passord) ved å se håndboken til det trådløse LAN-tilgangspunktet som brukes. Fastslå hvilken sikkerhetsmetode som benyttes av tilgangspunktet. Hvis du er usikker på hvilken sikkerhetsmetode som støttes av det trådløse LAN-tilgangspunktet som brukes, ser du håndboken til tilgangspunktet. 1. Start tilgangspunktet for trådløst LAN. 2. Koble maskinen til datamaskinen med en USB-kabel. CTT Slå på maskinen. 4. Åpne [Start]-menyen og klikk på [Alle programmer]. 5. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 6. Klikk på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 7. Hvis maskinen du bruker ikke er valgt, klikker du på [Velg enhet...] og velger maskinmodell. 8. Klikk på [OK]. 9. På [Brukerverktøy]-fanen klikker du på [Skriverkonfigurering]. 10. I [Wi-Fi]-fanen, stiller du inn [Kommunikasjonsmodus:] til [Infrastrukturmodus]. 9

10 11. I [SSID:], angir du SSID for tilgangspunktet. For mer informasjon om kontroll av SSID, kan du se "Før konfigurering av innstillinger for trådløst LAN". Tegnene som kan brukes er ASCII 0x20-0x7e (32 tegn). 12. Velg [Sikkerhetsmetode:]. Fastslå hvilken sikkerhetsmetode som benyttes av tilgangspunktet. 13. Angi riktige innstillinger i [WEP/WPA/WPA2-innstillinger]. Maksimalt antall tegn som kan angis i [WEP-nøkkel/passfrase (PSK):] avhenger av innstillingene for [Nøkkellengde:] og [Nøkkelformat:]. Angi innstillingene i henhold til følgende tabell: CTT Sikkerhetsmet. 2. Nøkkellengde 3. Nøkkelformat Åpent system - ingen * Åpent system - WEP 64 bit ASCII 5 tegn Heksadesimalt 10 tegn 128 bit ASCII 13 tegn Heksadesimalt 26 tegn Delt nøkkel - WEP 64 bit ASCII 5 tegn Heksadesimalt 10 tegn 128 bit ASCII 13 tegn Heksadesimalt 26 tegn WPA2-PSK - AES *2 - ASCII 8 63 tegn WPA/WPA2 blandet modus *2 - ASCII 8 63 tegn 4. WEP-nøkkel/passord (Maksimalt antall tegn) *1 Nøkkellengden, nøkkelformatet og WEP-nøkkelen/passordet kan ikke konfigureres. *2 Nøkkellengden kan ikke konfigureres. 14. I [WEP-nøkkel/passord (PSK):], angi passordet for tilgangspunktet. For detaljer om sjekking av passordet, kan du se "Før konfigurering av innstillinger for trådløst LAN". 10

11 15. Hvis det er nødvendig å konfigurere IPv4-adressen, klikker du på [IPv4-konfigurasjon]. IPv6-adressen kan bare konfigureres av Web Image Monitor. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer IPv6-adressen, kan du se Brukerveiledning. 16. Klikk på [OK]. Når en innstilling er endret, starter maskinen automatisk på nytt. 17. Ved å bruke Wi-Fi-statusrapporten, kan du sjekke om tilkoblingen er vellykket eller har mislyktes. Hvis [Trådløst LAN statusrapport:] er angitt til [På], blir det skrevet ut en rapport som bekrefter at konfigureringen av trådløst LAN er fullført. Hvis "OK" vises for "Tilkobling", er tilkoblingen vellykket. Hvis "Mislyktes" vises for "Tilkobling", prøver du å konfigurere innstillingene igjen. Hvis du fremdeles ikke kan etablere en tilkobling, ser du "Feilsøking" og deretter kontakter du servicerepresentanten. Ved konfigurering av [Åpent system - WEP], ser det ut som om tilkoblingen er etablert selv om du angir feil WEP-nøkkel og tilkoblingen mislykkes. I så fall angir du riktig WEP-nøkkel. 11

12 5. Konfigurer trådløst LAN (SP 203SFNw/204SFNw) Etablere tilkobling med PBC Søket avsluttes hvis ikke tilgangspunktet er funnet innen 120 sekunder. 1. Start tilgangspunktet for trådløst LAN. 2. Påse at Ethernet-kabelen ikke er koblet til maskinen. CTT Slå på maskinen. 4. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Nettverksinnst.], og trykk deretter på [OK]. 6. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-innstillinger], og trykk deretter på [OK]. 7. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-tilkobling], og trykk deretter på [OK]. 8. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Infrastrukturmodus], og trykk deretter på [OK]. Hvis maskinen er innstilt til Ad-hoc-modus, starter den seg selv på nytt etter trinn 8 og bytter til infrastrukturmodus. I så fall gjentar du trinn 4, 5, 6, 7 og Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [WPS (PBC)], og trykk deretter på [OK]-tasten. 12

13 10. Trykk på WPS-knappen på tilgangspunktet. WPS CHV607 Hvis tilkoblingen er vellykket, vises meldingen "Tilkobling lyktes". Hvis tilkoblingen mislykkes, vises meldingen "Tilkobling mislyktes". I så fall, konfigurerer du innstillingene igjen. Hvis du fremdeles ikke kan etablere en tilkobling, ser du "Feilsøking" og deretter kontakter du servicerepresentanten. Hvis [Wi-Fi statusrapport] er satt til [På], blir det skrevet ut en rapport som bekrefter at konfigureringen av trådløst LAN er fullført. Etabler en tilkobling med PIN-kode Søket avsluttes hvis ikke tilgangspunktet er funnet innen 120 sekunder. 1. Start tilgangspunktet for trådløst LAN. 2. Åpne skjermbildet for konfigurering av PIN-kode for den trådløse LAN-ruteren eller tilgangspunktet på datamaskinen. 3. Påse at Ethernet-kabelen ikke er koblet til maskinen. CTT Slå på maskinen. 13

14 5. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Nettverksinnst.], og trykk deretter på [OK]. 7. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-innstillinger], og trykk deretter på [OK]. 8. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-tilkobling], og trykk deretter på [OK]-tasten. 9. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge [Infrastrukturmodus], og trykk deretter på [OK]. Hvis maskinen er stilt inn til Ad-hoc-modus, starter den seg selv på nytt etter trinn 9 og bytter til infrastrukturmodus. I så fall, gjentar du trinn 5, 6, 7, 8 og Angi maskinens PIN-kode på nettsiden for tilgangspunktet. Angi PIN-koden som er hentet fra nettverksinnstillingslisten. For mer informasjon, se "Før konfigurering av innstillinger for trådløst LAN". 11. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [WPS (PIN)], og trykk deretter på [OK]. 12. Utfør WPS (PIN-system) fra nettsiden for tilgangspunktet. Hvis tilkoblingen er vellykket, vises meldingen "Tilkobling lyktes". Hvis tilkoblingen mislykkes, vises meldingen "Tilkobling mislyktes". I så fall, konfigurerer du innstillingene igjen. Hvis du fremdeles ikke kan etablere en tilkobling, ser du "Feilsøking" og deretter kontakter du servicerepresentanten. Hvis [Wi-Fi statusrapport] er satt til [På], blir det skrevet ut en rapport som bekrefter at konfigureringen av trådløst LAN er fullført. 14

15 Konfigurere innstillingene for trådløst LAN manuelt Hvis du ikke kan fastslå innstillingene til tilgangspunktet, eller hvis tilgangspunktet ikke støtter WPS, må du konfigurere trådløst LAN manuelt. Kontroller SSID og passord (WEP-nøkkel/passord) ved å se håndboken til det trådløse LAN-tilgangspunktet som brukes. Fastslå hvilken sikkerhetsmetode som benyttes av tilgangspunktet. Hvis du er usikker på hvilken sikkerhetsmetode som støttes av det trådløse LAN-tilgangspunktet som brukes, ser du håndboken til tilgangspunktet. Søke etter SSID 1. Start tilgangspunktet for trådløst LAN. 2. Påse at Ethernet-kabelen ikke er koblet til maskinen. CTT Slå på maskinen. 4. Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. CTT Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Nettverksinnst.], og trykk deretter på [OK]-tasten. 6. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-innstillinger], og trykk deretter på [OK]. 7. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-tilkobling], og trykk deretter på [OK]-tasten. 8. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge[infrastrukturmodus], og trykk deretter på [OK]. Hvis maskinen er stilt inn til Ad-hoc-modus, starter den seg selv på nytt etter trinn 8 og bytter til infrastrukturmodus. I så fall gjentar du trinn 4, 5, 6, 7 og Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Søk SSID], og trykk deretter på [OK]. 10. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge SSID, og trykk deretter på [OK]. For mer informasjon om kontroll av SSID, kan du se "Før konfigurering av innstillinger for trådløst LAN". 15

16 11. Angi passordet (WEP-nøkkel/passord) til tilgangspunktet. For detaljer om sjekking av passordet, kan du se "Før konfigurering av innstillinger for trådløst LAN". Hvis sikkerhetsmetoden er satt til "Åpent system - ingen", er det ikke nødvendig å angi passordet. 12. Trykk [OK]. Hvis tilkoblingen er vellykket, vises meldingen "Tilkobling lyktes". Hvis tilkoblingen mislykkes, vises meldingen "Tilkobling mislyktes". I så fall, konfigurerer du innstillingene igjen. Hvis du fremdeles ikke kan etablere en tilkobling, ser du "Feilsøking" og deretter kontakter du servicerepresentanten. Hvis [Wi-Fi statusrapport] er satt til [På], blir det skrevet ut en rapport som bekrefter at konfigureringen av trådløst LAN er fullført. Oppgi SSID Hvis du ikke finner tilgangspunktet i "Søke etter SSID", konfigurerer du SSID etter følgende fremgangsmåte. Du kan også bruke Smart Organizing Monitor ved manuell konfigurering av innstillingene. Det er praktisk for innskriving av tegn som er vanskelige å skrive inn med kontrollpanelet. For mer informasjon om konfigurering av innstillingene, kan du se "Konfigurere trådløst LAN (SP 200Nw/201Nw)". 1. Start tilgangspunktet for trådløst LAN. 2. Slå på maskinen. 3. Påse at Ethernet-kabelen ikke er koblet til maskinen. CTT Trykk på [Brukerverktøy]-tasten. 5. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Nettverksinnst.], og trykk deretter på [OK]. 6. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-innstillinger], og trykk deretter på [OK]. 7. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Wi-Fi-tilkobling], og trykk deretter på [OK]. 8. Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Infrastrukturmodus], og trykk deretter på [OK]. Hvis maskinen er innstilt til Ad-hoc-modus, starter den seg selv på nytt etter trinn 8 og bytter til infrastrukturmodus. I så fall gjentar du trinn 4, 5, 6, 7 og Trykk på tasten [ ] eller [ ] for å velge [Angi SSID], og trykk deretter på [OK]. 16

17 10. Angi SSID-en til tilgangspunktet, og trykk deretter på [OK]. For mer informasjon om kontroll av SSID, kan du se "Før konfigurering av innstillinger for trådløst LAN". Hold nede [ ]-tasten for å slette et tegn. Trykk på [ ]-tasten for å flytte markøren tilbake. Trykk på [ ]-tasten for å flytte markøren frem. Tegnene som kan brukes er ASCII 0x20-0x7e (32 tegn). 11. Velg sikkerhetsmetoden. Hvis du har valgt [Åpent system - ingen], går du videre til trinn Trykk [OK]. Hvis du har valgt [WPA2-PSK - AES] eller [WPA/WPA2 blandet modus], går du videre til trinn Velg nøkkellengden, og trykk deretter på [OK]. 14. Velg nøkkelformat, og trykk deretter på [OK]. Maksimalt antall tegn som kan angis i passordfeltet avhenger av innstillingene [Nøkkellengde] og [Nøkkelformat]. For mer informasjon om konfigurering av disse innstillingene, kan du se "Konfigurere trådløst LAN (SP 200Nw/201Nw)". 15. Angi passordet (WEP-nøkkel/passord) til tilgangspunktet. For detaljer om sjekking av passordet, kan du se "Før konfigurering av innstillinger for trådløst LAN". 16. Trykk [OK]. Hvis tilkoblingen er vellykket, vises meldingen "Tilkobling lyktes". Hvis tilkoblingen mislykkes, vises meldingen "Tilkobling mislyktes". I så fall, konfigurerer du innstillingene igjen. Hvis du fremdeles ikke kan etablere en tilkobling, ser du "Feilsøking" og deretter kontakter du servicerepresentanten. Hvis [Wi-Fi statusrapport] er satt til [På], blir det skrevet ut en rapport som bekrefter at konfigureringen av trådløst LAN er fullført. Ved konfigurering av [Åpent system - WEP], ser det ut som om tilkoblingen er etablert selv om du angir feil WEP-nøkkel og tilkoblingen mislykkes. I så fall angir du riktig WEP-nøkkel. 17

18 6. Feilsøking Tilkoblingsproblemer Hvis det oppstår problemer selv etter at du har konfigurert tilkoblingsinnstillingene på nytt, kontrollerer du følgende: nner innstillingene for det trådløse LAN-tilgangspunktet riktig konfigurert? Kontroller at WPS-funksjonen ikke er satt til "inaktiv" eller "av". Andre funksjoner enn WPS kan forstyrre WPS-funksjonen avhengig av innstillingene deres. Se håndbøkene for det trådløse LAN-tilgangspunktet for mer informasjon. nner det trådløse LAN-tilgangspunktet plassert i et område der det kan motta radiobølger? Området som enhetene kan motta radiobølger i, varierer avhengig av bygningens struktur. Hvis maskinen er plassert langt unna det trådløse LAN-tilgangspunktet, plasserer du den nærmere. Deretter kobler du maskinen til enhetene. nntrykket du på WPS-knappen? Navn på WPS-knappen og hvor lenge den skal trykkes inn, varierer avhengig av det trådløse LANtilgangspunktet du bruker. Se håndboken for mer informasjon om hvilken knapp du skal trykke på eller holde inne i en bestemt tid. nner PIN-koden riktig konfigurert? Konfigurer PIN-koden riktig i henhold til håndbøkene for det trådløse LAN-tilgangspunktet. Kontroller PIN-koden når den vises eller skrives ut. nner LAN-type stilt inn til [Ethernet]? Still inn LAN-type til [Trådløst LAN]. SP 200Nw/201Nw (Web Image Monitor) [Grensesnittinnstillinger] [LAN-type] [Trådløst LAN] SP 203SFNw/204SFNw (Kontrollpanel) [Brukerverktøy]-tast [Nettverksinnst.] [LAN-type] [Trådløst LAN] nner en Ethernet-kabel koblet til? Hvis maskinen er tilkoblet nettverket med en Ethernet-kabel, er Ethernet-tilkoblingen aktivert. Koble Ethernet-kabelen fra maskinen for å bruke trådløst LAN. nn Er kommunikasjonsmodusen satt til [ ad.hoc-modus]? Still inn kommunikasjonsmodusen til [Infrastrukturmodus]. SP 200Nw/201Nw (Kontrollpanel) Hold nede [Job Reset]-tasten [Start]-tast SP 203SFNw/204SFNw (Kontrollpanel) [Brukerverktøy]-tast [Nettverksinnst.] [Wi-Fi-innstillinger] [Wi-Fi-tilkobling] [Infrastrukturmodus] nn Har du angitt riktig SSID og passord? Sørg for at du har angitt dem riktig. SSID og passordet skiller mellom store og små bokstaver. 18

19 Tilkobling var vellykket, men trådløst LAN kan ikke brukes Hvis det er opprettet en tilkobling, men trådløst LAN ikke kan brukes, kontrollerer du følgende: nnkontroller at det ikke er koblet en Ethernet-kabel til maskinen. Hvis maskinen er tilkoblet nettverket med en Ethernet-kabel, er Ethernet-tilkoblingen aktivert. Koble Ethernet-kabelen fra maskinen for å bruke trådløst LAN. nn Tilkobling kan mislykkes pga. radiobølgeforholdene. Hvis det finnes et annet trådløst nettverk i nærheten, kan den trådløse tilkoblingen mislykkes. Vent litt og koble til nettverket på nytt. nnwi-fi-statusrapporten kan ikke skrives ut. Still inn Wi-Fi-statusrapporten til [På]. SP 200Nw/201Nw (Smart Organizing Monitor) [Brukerverktøy]-fane [Skriverkonfigurering] [Wi-Fi]-fane [Trådløst LAN-statusrapport:] [På] SP 203SFNw/204SFNw (Kontrollpanel) [Brukerverktøy]-tast [Nettverksinnst.] [Wi-Fi-innstillinger] [Wi-Fi-statusrapport] [På] nntidligere etablert tilkobling kan ikke etablere på nytt. Tilbakestill nettverksinnstillingene først for å konfigurere innstillingene for trådløst LAN på nytt. SP 200Nw/201Nw 1. Slå på strømmen mens du holder [Nullstill jobb] trykket inn. SP 203SFNw/204SFNw 1. Slå på strømmen mens du holder inne [Stopp/nullstill]. Holde tasten nede i fem sekunder. Hold tasten inne til varsellampen lyser. Maskinen starter automatisk på nytt når den er ferdig tilbakestilt. nn Er IP-adresseinnstillingene riktig konfigurert? Sørg for at innstillingene for IP-adresse er riktig konfigurert. Konfigurere IPv4-adressen for trådløs LAN-tilkobling SP 200Nw/201Nw (Smart Organizing Monitor) [Brukerverktøy]-fane [Skriverkonfigurasjon] [Wi-Fi]-fane [IPv4-konfigurasjon] SP 203SFNw/204SFNw (Kontrollpanel) [Brukerverktøy]-tast [Nettverksinnst.] [Wi-Fi-innstillinger] [Maskinens IPv4-adr.] Konfigurere IPv6-adressen for trådløs LAN-tilkobling SP 200Nw/201Nw (Web Image Monitor) For detaljer, se Brukerveiledning. SP 203SFNw/204SFNw (Kontrollpanel) [Brukerverktøy]-tast [Nettverksinnst.] [Wi-Fi-innstillinger] [Maskinens IPv6-adr.] 19

20 Ordliste for trådløst LAN Trådløst LAN-tilgangspunkt (ruter) Denne enheten sender data mellom trådløse LAN-enheter og Internett. Infrastrukturmodus Velg denne for å kommunisere via et tilgangspunkt. Ad hoc-modus Velg denne for å kople direkte til en enhet med trådløst LAN (f.eks. en bærbar datamaskin). WPS (Wi-Fi Protected Setup) WPS er en standard for krypteringsinnstillinger for tilkoblinger mellom enheter som støtter Wi-Fi. Enheter som støtter denne standarden, kan enkelt kobles sammen med et trådløst LAN med kryptering. PBC En WPS-tilkoblingsmetode som bruker knapp. PIN En WPS-tilkoblingsmetode som bruker en PIN-kode. SSID Dette er en nettverksidentifikator som skiller ett trådløst LAN-tilgangspunkt fra et annet. Det kalles også nettverksnavn eller tilgangspunktnavn. Passord (WEP-nøkkel/passord) Dette er passordet for tilgang til det trådløse LAN-tilgangspunktet. Det kalles også nettverksnøkkel eller krypteringsnøkkel. NO 2013,2014 NO M A 20

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Denne veiledningen forklarer hvordan

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett ved bruk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig

Detaljer

Nettverkshåndbok NPD 5284-00 NO

Nettverkshåndbok NPD 5284-00 NO NPD 5284-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Nettverkshåndbok NPD 5282-00 NO

Nettverkshåndbok NPD 5282-00 NO NPD 5282-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning 1. Sette opp maskinen 1 2. Installere programvaren 2 3. Faksinnstillinger 3 Skanneinnstillinger Oversikt over kontrollpanelet 1 2 1. Sette opp maskinen 24 cm (9.5 inches) 20 cm (7.9

Detaljer

Guide for Wi-Fi Direct

Guide for Wi-Fi Direct Guide for Wi-Fi Direct Version A NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i brukermanualen:

Detaljer

Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren. LED-status. Slik kjøper du rekvisita

Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren. LED-status. Slik kjøper du rekvisita Oppsettveiledning Sette opp maskinen 1 Installere programvaren 2 LED-status Slik kjøper du rekvisita 1 2 1. Sette opp maskinen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6 inches) 20 cm (7.9 inches)

Detaljer

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700 Hurtigstart AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller samt trådløs utskriftsserver med flere funksjoner Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig informasjon

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Guide for Wi-Fi Direct

Guide for Wi-Fi Direct Guide for Wi-Fi Direct Version A NOR Relevante modeller Denne brukerveiledningen gjelder for følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definisjoner

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt WiFi Booster....................................... 4 Frontdeksel og sidedeksel.............................

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

ut skriveren og kontroller komponentene Trommelenhet og toner kassett

ut skriveren og kontroller komponentene Trommelenhet og toner kassett Hurtigstartguide Start her (kun EU) HL-5370DW Før du kan bruke skriveren, les denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. VIKTIG IKKE koble til grensesnittkabelen enda. 1 Pakk ut skriveren

Detaljer

Guide for Wi-Fi Direct

Guide for Wi-Fi Direct Guide for Wi-Fi Direct Version B NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig

Detaljer

Nettverkshåndbok NPD 5287-00 NO

Nettverkshåndbok NPD 5287-00 NO NPD 5287-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN Wireless AC1200 Dual Band Access Point Merk: Med to avtakbare antenner. 12 V 1 A STRØMADAPTER (INKLUDERT

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og

Detaljer

Guide for Wi-Fi Direct

Guide for Wi-Fi Direct Guide for Wi-Fi Direct Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J4510DW Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: MERK Merknader

Detaljer

Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren. LED-status. Slik kjøper du rekvisita

Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren. LED-status. Slik kjøper du rekvisita Oppsettveiledning Sette opp maskinen 1 Installere programvaren 2 LED-status Slik kjøper du rekvisita 1 2 1. Sette opp maskinen 40 cm (15.8inches) 10 cm (4.0 inches) 45 cm (17.7 inches) 20 cm (7.9 inches)

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RPv3

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RPv3 Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RPv3 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Installasjon N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale signalkvaliteten

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver multifunksjon og trådløs Ethernet-utskriftsserver multifunksjon for flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig

Detaljer

Brukerhåndbok Veiledning for fastvareoppdatering

Brukerhåndbok Veiledning for fastvareoppdatering Brukerhåndbok Veiledning for fastvareoppdatering Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD 1. Veiledning for fastvareoppdatering

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Hurtigstart AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Gode nettopplevelser med. Home Premium. Brukerveiledning

Gode nettopplevelser med. Home Premium. Brukerveiledning Gode nettopplevelser med WiFi @ Home Premium Brukerveiledning WiFi @ Home Premium WiFi @ Home Premium er et trådløst nett som gir deg full dekning og stabil ytelse i hele boligen din. Dette trådløse nettet

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Koble opp husholdningsapparatet til fremtiden. Kom i gang

Koble opp husholdningsapparatet til fremtiden. Kom i gang Koble opp husholdningsapparatet til fremtiden. Kom i gang I husholdningen din starter fremtiden nå! Flott at du bruker Home Connect * Gratulerer med en fremtidsrettet kaffeautomat! Det vil allerede i dag

Detaljer

HEOS Extend QUICK START GUIDE

HEOS Extend QUICK START GUIDE HEOS Extend QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Ruter Internettforbindelse Apple ios eller Android mobil enhet tilkoplet ditt nettverk TRINN 1: TA DEN UT AV ESKEN

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og

Detaljer

Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren. Skann/faks og andre innstillinger. Slik kjøper du rekvisita

Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren. Skann/faks og andre innstillinger. Slik kjøper du rekvisita Oppsettveiledning Sette opp maskinen 1 Installere programvaren 2 Skann/faks og andre innstillinger Slik kjøper du rekvisita 1 2 1. Sette opp maskinen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtigstart NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider Modell PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Komme i gang Takk for at du har kjøpt NETGEAR PR2000, N300 reiseruter

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Takk for kjøpet av dette produktet fra Sweex. Hos Sweex legger vi stor vekt på alle våre produkter skal gi kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet,

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

MAC-567IFB-E, her: Wifi adapteret, er plassert på en hylle øverst til høyre under frontdekselet på innedelen.

MAC-567IFB-E, her: Wifi adapteret, er plassert på en hylle øverst til høyre under frontdekselet på innedelen. 1. Plassering av MAC-567IFB-E i MSZ-LN35VGB-E1 MAC-567IFB-E, her: Wifi adapteret, er plassert på en hylle øverst til høyre under frontdekselet på innedelen. 2. OPPKOBLING AV MAC-567IFB-E Oppkoblingen kan

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3100RPv2

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3100RPv2 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3100RPv2 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger utøker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Norsk versjon. LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps

Norsk versjon. LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps Norsk versjon LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Denne installasjonsprosedyren vil vise deg trinn for trinn hvordan du setter opp ruteren

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Brukerveiledning for oppkobling av Wifi adapter MAC-567IFB-E

Brukerveiledning for oppkobling av Wifi adapter MAC-567IFB-E Brukerveiledning for oppkobling av Wifi adapter MAC-567IFB-E Oppkobling av trådløs styring for varmepumpe gjøres i 2 steg: Steg 1: Oppkobling av wifi-adapter til tråløst nett (som forklart i denne manualen)

Detaljer

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang I din husholdning starter fremtiden nå! Flott at du bruker Home Connect * Gratulerer med et fremtidsrettet kjøleapparat! Det vil allerede i dag gjøre

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Oppkobling av MAC-567IF-E WiFi-adapter

BRUKERVEILEDNING Oppkobling av MAC-567IF-E WiFi-adapter BRUKERVEILEDNING Oppkobling av MAC-567IF-E WiFi-adapter PC, Your Nettbrett PC, Tablet eller or Smartphone Smarttelefon a new Cloud based solution for controlling your Mitsubishi onditioning systems either

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Brukerhåndbok Veiledning for fastvareoppdatering

Brukerhåndbok Veiledning for fastvareoppdatering Brukerhåndbok Veiledning for fastvareoppdatering Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD 1. Veiledning for fastvareoppdatering

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Koble opp husholdningsapparatet til fremtiden. Kom i gang

Koble opp husholdningsapparatet til fremtiden. Kom i gang Koble opp husholdningsapparatet til fremtiden. Kom i gang I husholdningen din begynner fremtiden nå! Flott at du bruker Home onnect * Gratulerer med et fremtidsrettet husholdningsapparat! et vil allerede

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang I din husholdning starter fremtiden nå! Flott at du bruker Home Connect * Gratulerer med en fremtidsrettet kaffeautomat! Det vil allerede i dag gjøre

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Hurtigstart AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

TRÅDLØS ADAPTER FOR CANAL DIGITAL DEKODER - BRUKERMANUAL

TRÅDLØS ADAPTER FOR CANAL DIGITAL DEKODER - BRUKERMANUAL TRÅDLØS ADAPTER FOR CANAL DIGITAL DEKODER - BRUKERMANUAL Innhold Koble dekoderen til Internett 4 Canal Digital GO 5 Koble til den trådløse adapteren 6 Alternativ oppkobling med WPS 7 Feilsøking 8 Tilbakestille

Detaljer

AC1750 Smart WiFi-ruter

AC1750 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix AirPrint veiledning Informasjon om AirPrint Fremgangsmåte for konfigurasjon Utskrift Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Informasjon

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette

Detaljer