Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 08072013 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja

2 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Bedriftshelsetjenesten - June Taje Haviken HMS arbeid ved Medisinsk divisjon Inneklimarapport, hematologisk og onkologisk poliklinikk, 2013 Saksansv: Medisinsk divisjon / Yngve Mikkelsen Saksbeh: Bedriftshelsetjenesten / June Taje Haviken 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Hovedverneombud - Finn Halvorsen AMU Vernetjenesten/verneombud ved Ahus HF Vernetjenesten ved Ahus, AMU-sak Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Hilde Alstad Saksbeh: Hovedverneombud / Finn Halvorsen 04/ S Dok.dato: Udatert Jour.dato: Hovedverneombud - Finn Halvorsen AMU Vernetjenesten/verneombud ved Ahus HF Veileder for verneombudene i foretaksgruppen Helse Sør-Øst, AMU-sak Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Hilde Alstad Saksbeh: Hovedverneombud / Finn Halvorsen Side1

3 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Elin Sommer Landsend Kommuneoverlege i Ås Behandling av pasienter med tuberkulose - tuberkulosekontrollprogram Praksis av BCG vaksinasjon ved nyfødtavdelingen, tilbakemelding. Saksansv: Forskningssenter / Karin Anne Vassbakk Saksbeh: Kvinneklinikken / Elin Sommer Landsend 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Sekretariat/Rådgiverpool - Eva Moxness Styret Ahus Orienteringer fra administrerende direktør til styret Administrerende direktørs orienteringer, styresak Saksansv: Administrerende direktør / Hulda Gunnlaugsdottir Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Eva Moxness 04/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsenheten - Mette Fagerhus Pasientsak - Utbetaling i erstatningssak - Saksansv: Kvalitetsenheten / Jan Emil Kristoffersen Saksbeh: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Side2

4 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Viseadministrerende direktør - Maria Helena Powell Helse Sør-Øst RHF Behandling av pasienter med kreft Utkast til fordeling av opptaksområde for flerområdefunksjonen urinblærekreftkirurgi, innspill. Saksansv: Medisinsk divisjon / Yngve Mikkelsen Saksbeh: Viseadministrerende direktør / Maria Helena Powell 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Dokumentasjonssenteret - Anne Ina Hagen Avtale om tildeling av rettigheter til IT-systmer - Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Dokumentasjonssenteret / Anne Ina Hagen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Ansettelse, sluttmelding som assistent ved avdeling kjøkken/buffet, siste arbeidsdag er Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Side3

5 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Medisinsk teknisk avdeling - Elisabeth Fahlstrøm Behandlingshjelpemidler i Helse Sør-Øst Klargjøring av ansvaret for behandlingshjelpemidler Saksansv: Medisinsk teknisk avdeling / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: Medisinsk teknisk avdeling / Elisabeth Fahlstrøm 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Divisjon for service og teknikk (DST) Adresseendring/adressering for Akershus universitetssykehus HF Svar på henvendelse vedr. postadresse til Ski sykehus, kopi av brev - Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Divisjon for service og teknikk (DST) 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Dokumentasjonssenteret - Jane Bjur Pasientsak - Bekreftelse på opphold i pasientsak - Saksansv: Kvalitetsenheten / Jan Emil Kristoffersen Saksbeh: Dokumentasjonssenteret / Jane Bjur Side4

6 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Avtale, kompensasjon for natt i tiden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Gastroenterologisk kirurgi Ansettelse, fast 100% stilling som sykepleier ved gastroenterologisk kirurgi fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Gastroenterologisk kirurgi 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, forlengelse av vikariat tom Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Side5

7 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for drift og vedlikehold - Trine C. Helgerud AMU Miljøledelse ved Ahus Miljøsertifisering ISO 14001, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: Avdeling for drift og vedlikehold / Trine C. Helgerud 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Melding, innregistrert i 80% fast stilling ved Kvinneklinikken fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, tilbake fra permisjon i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Side6

8 04/ I Dok.dato: Jour.dato: UNINETT Norid AS Kommunikasjonsavdelingen Internettsidene til Ahus Videreføring av domenenavnet seksjonir.no, forespørsel. Saksansv: Kommunikasjonsavdelingen / Bjarte Reve Saksbeh: Kommunikasjonsavdelingen 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Divisjon for psykisk helsevern - Inger Johanne Hortemo Ansettelse, 100% vikariat som Lege i spesialisering C ved psykisk helsevern felles i perioden Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Divisjon for psykisk helsevern / Inger Johanne Hortemo 04/ X Dok.dato: Udatert Jour.dato: HR-enhet Personalia Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-enhet Side7

9 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, forlengelse av vikariat tom Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Lønn, individuelle tillegg som spesialisert radiolog fom Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 05/ S Dok.dato: Jour.dato: HR, avdeling arbeidsmiljø - Stian Wessel Johnsen AMU Tilsyn fra Arbeidstilsynet - God vakt! Orientering om videre arbeid med handlingsplan for systemrettede tiltak - God vakt, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Side8

10 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Divisjon for psykisk helsevern - Per Thysnes Fylkesmannen i Oslo og Akershus Forslag om tildeling - Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Divisjon for psykisk helsevern / Per Thysnes 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Bedriftshelsetjenesten - Ingun Kristiansen Jenssen AMU Bedriftshelsetjenesten ved Ahus HF Årsrapport for bedriftshelsetjenesten 2012, AMU-sak Saksansv: Bedriftshelsetjenesten / Ingun Kristiansen Jenssen Saksbeh: Bedriftshelsetjenesten / Ingun Kristiansen Jenssen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Bedriftshelsetjenesten - June Taje Haviken HMS arbeid ved Barnehagene Støykartlegging i barnehage 2, 2013 Saksansv: Barnehagene / Anne Grethe Christensen Saksbeh: Bedriftshelsetjenesten / June Taje Haviken Side9

11 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Bedriftshelsetjenesten - June Taje Haviken HMS arbeid ved Barnehagene Støykartlegging i barnehage 4, 2013 Saksansv: Barnehagene / Anne Grethe Christensen Saksbeh: Bedriftshelsetjenesten / June Taje Haviken 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Bedriftshelsetjenesten - June Taje Haviken HMS-arbeidet i Psykisk helsevern, generelt Inneklimarapport Follo DPS, Merkantil enhet 2013 Saksansv: Divisjon for psykisk helsevern / Inger Johanne Hortemo Saksbeh: Bedriftshelsetjenesten / June Taje Haviken 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, tilbud om fast 100% stilling som sykepleier ved hjerteovervåkning B403-B fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side10

12 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Marit Lea Sivertsen Statistisk sentralbyrå Kongsvinger Innrapportering av regnskapsdata og lønnsstatistikk til Statistisk sentralbyrå Vedtak om tvangsmulkt for manglende innsending av opplysninger til undersøkelse om arbeidskraftskostnader i 2012, orientering. Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: HR-enhet / Marit Lea Sivertsen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Palliativt senter Ansettelse, fast 100% stilling som spesialsykepleier ved palliativt senter fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Palliativt senter 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Dokumentasjonssenteret - Monica Kjelvik Kristiansen Avtale om tildeling av rettigheter til IT-systemer - Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Dokumentasjonssenteret / Monica Kjelvik Kristiansen Side11

13 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, 70% vikariat som sykepleier ved kar/thoraxkirurgi i perioden Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Eiendom - Elvira Maric AMU Drift og organisering av Stensby sykehus Avhending av Stensby sykehus, AMU-sak Saksansv: Administrerende direktør / Hulda Gunnlaugsdottir Saksbeh: Eiendom / Elvira Maric 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Eiendom - Elvira Maric Styret Ahus Drift og organisering av Stensby sykehus Avhending av Stensby sykehus, styresak Saksansv: Administrerende direktør / Hulda Gunnlaugsdottir Saksbeh: Eiendom / Elvira Maric Side12

14 05/ N Dok.dato: Jour.dato: Ortopedi - Julianne Olaussen Sekretariat/Rådgiverpool Organisering og drift av Ortopedisk avdeling Innspill og kommentarer til etablering av ortopedisk klinikk på Ahus. Saksansv: Ortopedi / Julianne Olaussen Saksbeh: Ortopedi / Julianne Olaussen 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Sekretariat/Rådgiverpool - Sissel Steffensen Helsedirektoratet Forskrift om medisinsk utstyr Endring av forskrift om medisinsk utstyr, høringsuttalelse. Saksansv: Medisinsk teknisk avdeling / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen 05/ S Dok.dato: Jour.dato: HR, avdeling arbeidsmiljø - Stian Wessel Johnsen AMU HMS-plan/-handlingsplan ved Ahus HMS-plan , AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Side13

15 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, pp, 75% vikariat som jordmor ved kvinneklinikken, avdeling for føde og barsel i perioden Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Personalia Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, autorisert spesialsykepleier fom Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Side14

16 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Avtale, kompensasjon for natt i tiden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Avtale, kompensasjon for arbeid hver 2. helg i tiden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, forlengelse av vikariat tom Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Side15

17 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Tommy Roberg Diverse, endring av pensjonskasse. Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Tommy Roberg 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, tilbake fra permisjon i 100% stilling fom Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, tilbake til fast 80% stilling fom Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Side16

18 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Lønn, endret lønn som seksjonsleder Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, 100% fast stilling som seksjonsleder/seksjonssjef ved akuttpsykiatri fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Alderspsykiatri - Terje Røst Haukeland universitetssykehus, Nasjonalt multippel sklerose register Tilskudd/prosjektmidler fra Helsedirektoratet (tidl. Sosial- og helsedirektoratet) Etablering av styringsgruppe "Samsa-prosjektet", bekreftelse. Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Alderspsykiatri / Terje Røst Side17

19 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Alderspsykiatri - Terje Røst Diakonhjemmet Sykehus Tilskudd/prosjektmidler fra Helsedirektoratet (tidl. Sosial- og helsedirektoratet) Etablering av styringsgruppe "Samsa-prosjektet", bekreftelse. Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Alderspsykiatri / Terje Røst 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, tilbake fra ulønnet permisjon fom Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 05/ S Dok.dato: Jour.dato: HR, avdeling arbeidsmiljø - Stian Wessel Johnsen AMU HMS-avvik ved Ahus Oppfølging av registrerte HMS-avvik årsaksanalyser og risikoreduserende tiltak, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Torstein Nygård Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Side18

20 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Fordøyelse Ansettelse, 90% fast stilling som sykepleier ved fordøyelsessykdommer fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Fordøyelse 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Nevrologi Ansettelse, 100% fast stilling som overlege ved nevrologi fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Nevrologi 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, innvilget uførepensjon fra Akershus fylkeskommunale pensjonskasse fom Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Side19

21 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Akuttpsykiatri - Christine Johannesen Ansettelse, 75,117% fast stilling som psykiatrisk sykepleier ved avdeling akuttpsykiatri fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Akuttpsykiatri / Christine Johannesen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, redusert stilling til 23,47% vikariat i perioden Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, 75,12% fast stilling som psykiatrisk sykepleier ved avdeling akuttpsykiatri fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Side20

22 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, fast 100% stilling som psykolog C ved Grorud BUP fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Lønn, ny årslønn fom Saksansv: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, pp, 76% vikariat som sykepleier ved nyfødtseksjonen i perioden Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Side21

23 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Hanna Moxness Lønn, endring av lønn grunnet levert autorisasjon fra Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Hanna Moxness 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Hanna Moxness Personalia Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Hanna Moxness 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus, NAR Ortopedisk avdeling Senter for kliniske fellesfunksjoner - Helle Aasgaard Avtale, ansettelse som forskningsmedarbeider i NAR Ortopedisk avdeling OUS i perioden , signert avtale - Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: Senter for kliniske fellesfunksjoner / Helle Aasgaard Side22

24 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, øker stillingsprosent til 50% fast stilling fom Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, tilbake fra permisjon fom Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Lønn, tilleggslønn som driftskoordinator fom Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Side23

25 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, 100% fast stilling som psykologspesialist ved barnehabilitering fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, endret kostnadssted til infeksjon S302 i perioden Saksansv: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Side24

26 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Ansettelse, tilbud om 20% vikariat som hjelpepleier ved Kar/thorax poliklinikk i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, pp, 20% vikariat som hjelpepleier ved Kar/thorax poliklinikk i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Ortopedi - Julianne Olaussen Frikjøp til regionale oppgaver knyttet til ehelse, forespørsel om bekreftelse - Saksansv: HR-personal / Stine Karlsen Saksbeh: Ortopedi / Julianne Olaussen Side25

27 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, tilbud om konstituering som seksjonsleder ved infeksjon S402 i tiden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Infeksjon - Jan Erik Berdal Ansettelse, 100% konstituert som seksjonsleder ved infeksjon sengeområde S402 i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: Infeksjon / Jan Erik Berdal 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Kar- og thoraxkirurgi Ansettelse, 100% vikariat som lege i spesialisering A ved kar-/thoraxkirurgi i perioden Saksansv: HR-personal / Kjersti Ristebråten Saksbeh: Kar- og thoraxkirurgi Side26

28 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Sekretariat/Rådgiverpool - Eva Moxness Ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentra (DPS) Organisering og praksis i ambulante akutteam som del av akuttjenester ved distriktspsykiatriske sentre, ekstern høring. Saksansv: Divisjon for psykisk helsevern / Trond Rangnes Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Eva Moxness 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, jobber 80% i perioden , så tilbake i permisjon Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Anestesi Ansettelse, 100% utdanningsstilling som LIS B ved anestesi fra til ferdig utdannet spesialist Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari Saksbeh: Anestesi Side27

29 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, endret stilling til LIS D fom Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Kvalitetsenheten - Hilde Jordal Pasient- og brukerombudet i Akershus Pasientsak - Tilbakemelding på behandling i pasientsak - Saksansv: Kvalitetsenheten / Jan Emil Kristoffersen Saksbeh: Kvalitetsenheten / Hilde Jordal 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Hanna Moxness Ansettelse, tilbud om 60% engasjement som klinisk spesialist i sykepleie ved onkologi i perioden Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Hanna Moxness Side28

30 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for bemanning - Rita Alm Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleiestudent ved enhet for bemanning i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: Enhet for bemanning / Rita Alm 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, endret kostnadssted til nevrologisk poliklinikk fom Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side29

31 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Anestesi - Unn Nestande Ansettelse, 100% fast stilling som intensivsykepleier ved anestesi fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Anestesi / Unn Nestande 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, tilbake fra permisjon fom Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Avtale, kompensasjon for arbeid hver 2. helg i tiden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Side30

32 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Avtale, kompensasjon for natt tom Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, endret kostnadssted til allmennpsykiatrisk poliklinikk C fom Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet Forskning medisinsk divisjon - Helge Rørvik Røsjø Veiledere for Doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet Vedtak om opptak til Doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet - Saksansv: Forskningssenter / Nina Viksløkken Ødegård Saksbeh: Forskning medisinsk divisjon / Helge Rørvik Røsjø Side31

33 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling - Abid Hussain Llohn Transfusjonstjenesten i Norge Korrigering av kapittel 11 - Utkast til veileder for transfusjonstjenesten Saksansv: Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling / Teresa Knutsen Saksbeh: Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling / Abid Hussain Llohn 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, tilbake fra permisjon i 50% stilling fom Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Palliativt senter Ansettelse, 100% fast stilling som sykepleier ved palliativt senter fra Saksansv: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Saksbeh: Palliativt senter Side32

34 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Oslo kommune Bydel Stovner, Stovner barneverntjeneste Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) Barnevernsak - Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Saksansv: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) / Morten Grøvli Saksbeh: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet HR-enhet - Jan Inge Pettersen Tilgang til og bruk av helsepersonellregisteret (HPR) Lansering av nytt Helsepersonellregister, informasjon. Saksansv: HR, avdeling rekruttering og bemanning / Grethe Kolloen Saksbeh: HR-enhet / Jan Inge Pettersen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Personalia Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side33

35 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, 100% vikariat som konsulent ved Kirurgisk divisjon i perioden Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, 100% konstituering som seksjonsleder ved blodsykdommer i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Dokumentasjonssenteret - Anita Jahrmann SpareBank 1 Livsforsikring AS Pasientsak - Utlevering av journalkopi - Saksansv: Dokumentasjonssenteret / Ruth Ann Gullbekk Saksbeh: Dokumentasjonssenteret / Anita Jahrmann Side34

36 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Diverse, standardattest Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, tilbake i fast 100% stilling ved DPS Moenga fom Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 07/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Ansettelse, tilbud om 14,5% vikariat som sykepleier ved akuttpsykiatrisk avdeling, affektiv 2 i perioden Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Side35

37 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, 14,5% vikariat som sykepleier ved akuttpsykiatrisk avdeling, affektiv 2 i perioden Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Personalia Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Viseadministrerende direktør Etablering av Matsmittekomiteen Varamedlemmer i Matsmittekomiteen, oppnevning av representant. Saksansv: Forskningssenter / Karin Anne Vassbakk Saksbeh: Viseadministrerende direktør Side36

38 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, tilbake fra permisjon Saksansv: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, slutter som fagutviklingsykepleier fom Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Side37

39 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mie Madeleine Moestue Melding, tilbake fra permisjon Saksansv: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Saksbeh: HR-personal / Mie Madeleine Moestue 07/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Hanna Moxness Ansettelse, tilbud om 100% engasjement som postdoktor ved forskning i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Hanna Moxness Side38

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14012013 -

Offentlig journal Periode: 14012013 - 23012013 Offentlig journal Periode: 14012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00041-16 U Dok.dato: 15012013 Jour.dato: 16012013 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28072014 -

Offentlig journal Periode: 28072014 - 05082014 Offentlig journal Periode: 28072014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00761-12 X Dok.dato: 30072014 Jour.dato: 30072014 Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/64202-14 Overgang til fast ansettelse - Personalmappe - dokumentsenter, seksjon 2 23.06.2015-221 Personalarkiv tgående internt produsert, 14/13694-9 Fratredelse -

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06912-3 2 års statusrapport - Tvunget psykisk helsevern - Oslo universitetssykehus psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer